1. května. Úvaha na dnešní den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. května. Úvaha na dnešní den"

Transkript

1 května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání; ale naše společenství jako takové se neopírá o žádné konkrétní náboženství. Jednoduše přijímáme myšlenku, že existuje Síla, která je větší než každá jednotlivá lidská osobnost. Věříme, že se nemůžeme dobře rozvíjet bez toho, abychom důvěřovali Vyšší Síle. Musíme se podřídit etickým normám chování, které jsou základem každé duchovní filozofie. Pokoj v duši a opravdovou seberealizaci můžeme dosáhnout jen odevzdáním se něčemu, co nás zcela přesahuje. Pochopením mého vztahu s Bohem zjistím, že pokora je základním prvkem víry. Skutečná pokora mi připomíná: Žij a nech žít. Víra ve Vyšší Sílu mi také pomůže překonávat chyby. Bylo by bláhové, věřím-li v Sílu větší než ta moje, kdybych vystupovala jako vševědoucí. Modlím se o to, aby mě má Vyšší Síla řídila ve všem, co dělám. Vím, že mnoho mých rozhodnutí mohlo být moudřejších, kdybych byla více otevřena Božímu vedení.

2 2. května 123 Většina členů Al-Anon si uvědomuje, jak je důležitá modlitba. Můžeme se mnohokrát denně modlit v myšlenkách ( Děkuji Ti, Bože, že mi pomáháš vykonat tuhle domácí práci, Pomoz mi, prosím, vidět krásu v každodenních obyčejných věcech - ve stromu, v dítěti, ve východu slunce, Pomoz mi, abych se neoddávala myšlenkám o křivdě, ale ukaž mi, kde dělám chyby atd.). Můžeme se modlit večer i ráno, prosit o vedení při provádění změn ve svém životě, nebo o světlo v obtížné situaci. Modlitba je jednoduchá cesta k získání kontaktu se Silou vyšší než je naše. Je to přiznání naší bezmocnosti, kterou tak často zakoušíme při hledání duševního klidu a bezpečí. Modlitba je můj vnitřní kontakt s Bohem. Je to účinný a silný lék, který pomáhá mé duši. Modlitba o Boží vedení je pravděpodobně nejmocnější ze všech, za předpokladu, že jsem připravena toto vedení přijmout a jednat podle Jeho vnuknutí. Každá opravdová modlitba nějak vyjadřuje naši úplnou závislost na Bohu. Právě proto je to hluboký a živý kontakt s Ním Právě když se modlíme, skutečně jsme. (Thomas Merton: Žádný člověk není ostrov )

3 května Toto je příběh člověka, který zasvětil svůj život pomoci rodinám alkoholiků. Jednou byl požádán o proslov na důležitém setkání Al-Anon v místě vzdáleném od jeho bydliště přes tisíc kilometrů. Bylo to krátce po smrti jeho milované ženy. Ti, kdo ho pozvali, si mysleli, že se určitě omluví, ale mýlili se. Jedné člence, která mu vyjádřila upřímnou soustrast, řekl: Dovolte, abych Vám vyprávěl příběh jedné Angličanky z doby, kdy byla Anglie napadena ve 2. světové válce. Její manžel tragicky zahynul, a její pastor jí přišel tuto zprávu sdělit. Když se s ním pozdravila, zeptala se ho: Přinášíte mi špatné zprávy, když přicházíte v tak nezvyklou dobu? Bohužel, odpověděl pastor. Týká se to snad mého muže? Je mrtev? Ano, je mi velmi líto, že vám přináším tak smutné zprávy, řekl. Přerušila ho slovy: Pojďte dál, uvařím vám šálek čaje. Když spatřila jeho udivený pohled, vysvětlila mu to: Když jsem byla ještě malá holčička, maminka mi říkala Když se stane něco hrozného, musíš myslet na to, co bys dělala, kdyby se nic nestalo, a právě toto udělej. Pak měl strhující proslov ke členům Al-Anon. Všichni obdivovali jeho schopnost povznést se nad své osobní utrpení, ale jen málokdo pochopil, že on svůj osobní smutek přetavil v inspiraci pro nás ostatní.

4 4. května 125 Všechno, s čím se setkávám, je v určitém smyslu Božím darem. Mohu být plná hořkosti z různých nedorozumění, bouřím se proti řadě zklamání, na které někdy pohlížím jako na nezasloužený trest. Možná ale časem pochopím, že tato zklamání byla pro mě cennými dary osvícení. Mnohé tyto nezdary a zklamání jsem si zapříčinila sama. Nějakým způsobem, pro mě obtížně pochopitelným, mohlo mé utrpení být důsledkem mých postojů, činů nebo naopak toho, že jsem něco zanedbala. Tento duchovní přístup k problému může povznést mé uvažování na vyšší úroveň, na níž mohu získat nové perspektivy a nalézt nová řešení, o kterých se mi nikdy ani nesnilo. Každá z nás má sklony vzpírat se proti neštěstí. Zkoušíme mu přijít na kloub, a protestujeme, když je nemůžeme pochopit. Odpor ale znamená jen vršit jedno zklamání na druhé, dokud se je nakonec nenaučíme řešit. Musíme se naučit citově se odpoutat od této situace a dovolit Bohu, aby vzal naše problémy do svých rukou. Je-li člověk dobré vůle trápen nebo sužován pokušením, anebo zaplaven zlými myšlenkami, snadněji pak může pochopit, jak veliká je jeho potřeba víry v Boha. (Tomáš Kempenský)

5 května Mám mnohem více důvodů k vděčnosti, než si uvědomuji. Až příliš často zapomínám na všechny ty věci v mém životě, ze kterých se mohu radovat a užívat si jich. Možná že na toto důležité rozjímání nemám čas, protože se zabývám jen svým utrpením. Dovoluji, aby má mysl byla naplněna mrzutostí a nesnázemi, které jsou tím větší, čím více na ně myslím. Místo abych se odevzdala Bohu a jeho dobrotě, dovoluji, aby mě ovládalo negativní myšlení, do kterého mám sklony upadat, pokud je pevně nenasměruji ke světlejším stezkám. Pro duchovní rozvoj je nezbytné věnovat několik chvil každodenní meditaci. Těchto několik chvilek myšlení je plně pod mou kontrolou. Zamyslím-li se nad tím, co je v mém životě dobré, bude se toto dobro zvětšovat ze dne na den a začne vytlačovat sebelítost a hořkost nad tím, co mi chybí a co mě zraňuje. Odhalím, že mohu využívat Boží pomoc, abych uspořádala svůj život a získala vnitřní klid. Bůh nám dává schopnosti, díky nimž jsme s to unést vše, co nám přináší osud, aniž by nás to rozdrtilo nebo uvrhlo do deprese. Proč tedy nečinně sedíme, kvílíme a naříkáme, slepí vůči Dárci, a nesnažíme se Ho poznat a přijmout, ale oddáváme se stížnostem? (Epictetus)

6 6. května 127 I když nepřicházíme do Al-Anon, abychom přivedli alkoholika k abstinenci, je pravda, že častokrát členství v Al-Anon mělo velký vliv na to, že se alkoholik uzdravil. Naším prvořadým zájmem je ale naše osobní zlepšení. Proto nediskutujeme o chování a chybách manželů, ale hovoříme o tom, jak si poradit s vlastním napětím a nepokojem. Protože jsme součástí rodiny alkoholika, cítíme strach a rozhořčení. Máme pocit porážky, beznaděje a zlosti - s podtónem určité viny. Jakmile si uvědomíme, že alkoholismus je nemoc, za kterou nezodpovídáme, můžeme ovládnout pocity viny i nepřátelský postoj. Tím se často situace v rodině zlepší. Ve skupinách nemluvíme rozvláčně o špatném chování alkoholika, protože to nijak nepomáhá našemu vývoji. V Al-Anon se snažíme zbavit vlastního pocitu viny a nepřátelství. S problémy si lépe poradíme, nejsou-li srdce a mysl zatíženy negativními emocemi. tehdy zaniknou všechny marné představy, všechny nepokoje, které nás trápí, a zbytečná sužování.

7 května Hlavním cílem Al-Anon je pomoci těm, kdo žijí s alkoholiky. Proto se zde dělíme o zkušenosti, sílu a naději. Co naopak neděláme je to, že nesdílíme a ani bychom neměly sdílet finanční a emoční problémy jiných lidí. Občas někdo nadmíru horlivý a vedený přátelskou touhou pomoci bere na sebe zodpovědnost za někoho jiného, poskytuje mu základní prostředky, půjčuje peníze, dává rady k závažným rozhodnutím a neodvolatelným činům. To není pomoc. Nejlepší pomocí je povzbudit lidi, aby sami promýšleli a řešili vlastní problémy. V opačném případě je zbavujeme možnosti získat zkušenosti a sílu při osobním řešení problémů. Potřebuji inspiraci a emocionální podporu od ostatních členů své skupiny, a toužím po nich; ale nebudu se o nikoho kvůli pomoci opírat. Chci se sama postavit čelem ke svým problémům a nevyhýbat se jim. Zrovna tak se nebudu vměšovat do života kohokoli druhého, i kdybych byla motivována pouze touhou pomoci. Přebírat cizí závazky na sebe v sobě skrývá nebezpečí nebezpečí, že budeme zanedbávat své vlastní závazky, a že bychom tím mohli druhé ochuzovat o to, co by se mohli naučit, kdyby hledali svá vlastní řešení.

8 8. května 129 Jedním z mnoha darů, které nabízí Al-Anon, je svoboda. Jako nově příchozí do Al-Anon jsme vězni svého zmatku a zoufalství. Práce na programu nám přináší úlevu s tím, jak se učíme chápat podstatu naší situace. Za dary v Al-Anonu platíme pevnou cenu. Například svobodu získáme za cenu toho, čemu se říká přijetí skutečnosti. Pokud jsme schopny přijmout První krok, jsme osvobozeny od potřeby alkoholika ovládat. Necháme-li se vést Bohem, bude nás to stát naši neústupnost a umíněnost, které byly tak drahé nám, které jsme si vždycky myslely, že můžeme všechno řídit. Na nás záleží rozhodnout, stojí-li nám osvobození se od zoufalství za tuto cenu. Většina z nás je přesvědčena, že ano. Abychom program Al-Anon úspěšně využily, je nezbytné, abychom hluboce a upřímně zkoumaly své vlastní postoje a hodnotily vlastní slova i činy. Až se tyto postoje změní z nepřátelských na odpouštějící, z násilných na klidně přijímající, naše slova a skutky je budou samy následovat. Svoboda má mnoho tváří. Nejčastěji nás ale osvobozuje od toho, co nás nejvíc trápilo a sužovalo. Modleme se za toto vysvobození.

9 května Když na setkání Al-Anon posloucháme, jak si manželka stěžuje a vysvětluje, že ona udělala to, protože on udělal tamto, je možné, že my vidíme motiv jejího chování jasněji než ona. Vidíme, že hořkost, sebelítost a obelhávání se zbudovaly zeď mezi ní a skutečností. Utrpení je skutečné, ale je možno se ptát, nakolik ho způsobuje sama sobě. Může být způsobené úpornou a úzkostlivou snahou o kontrolování pijáka, anebo také zveličováním toho, co alkoholik říká nebo dělá. Budu bystře a čestně zkoumat své vlastní motivy, protože potřebuji především poctivě přemýšlet nad vlastními postoji a jednáním. Jsem-li podrážděna, rozhořčena, zavalena starostmi a stresem, snažím se situaci racionalizovat a obvinit neprávem někoho jiného? Nebo jsem schopna upřímně přiznat, že to může být i má vina? Můj vnitřní klid závisí na překonání negativního postoje. Musím se den po dni snažit být poctivá sama k sobě. Obviňujeme jiné za drobnosti a nevidíme velké nedostatky v nás samých. Snadno vnímáme a posuzujeme utrpení, které nám působí druzí, a zapomínáme, jaké utrpení způsobujeme jiným my sami. (Tomáš Kempenský)

10 10. května 131 Uslyšíme-li člena Al-Anonu říkat oprosti se od tohoto problému, reagujeme různě. Můžeme si vzpurně myslet: Jak mohou ode mne očekávat, že se oprostím od vlastního muže nebo ženy? Naše životy jsou svázány, a mě se to týká, ať chci nebo nechci. To je jistě pravda, ale existuje mnoho způsobů zaujetí tím druhým, které mohou problémy jen zhoršovat. Vytváříme problémy sami sobě, když zasahujeme do alkoholikova jednání a snažíme se vysledovat, kde je, co dělá a za co utratil peníze. Podezírání a slídění bude jen podporovat naše znepokojení a naše situace se bude zhoršovat, místo aby se zlepšila. To, co bychom měli vědět, nám dojde bez našeho zvláštního úsilí. To je základní pravda vyjádřena heslem Nechej být a předej Bohu. Přijde-li skutečná potřeba konat, např. v krizi, budeme pak lépe připraveny správně postupovat. Ten, kdo má v sobě skutečný pokoj, nepodezírá nikoho. Ten, kdo je neklidný a nespokojený, je zmítán různými podezřeními; nepozná pokoj sám a nedovolí ho poznat ani jiným. (Tomáš Kempenský)

11 května Co je největší překážkou k dosažení poklidu ducha? Rozhodné odhodlání nekompromisní rozhodnutí, že v každé situaci mohu něco udělat. Tento pocit napětí, toto připravování se k boji, může zhatit dosažení cíle. Stále znovu a znovu, stovkami různých způsobů, se v Al-Anon učím, jak se od věcí oprostit. Budu-li se mstít za křivdy způsobené alkoholikem, nedosáhnu tím ničeho konstruktivního. Bůh mi nedal žádné právo vyrovnávat si účty a nutit jiné, aby zaplatili za to, co mi udělali. Budu se učit zmírňovat své úporné zaujetí podrobnostmi mého utrpení a dovolím, aby se řešení pozvolna objevila sama. Jsem jen nepatrným kolečkem v soukolí celého světa. Mé pokusy řídit věci po svém jsou předem odsouzeny k nezdaru. Zářivý a poklidný úspěch je mi na dosah, jakmile se naučím se od věcí odpoutat. Pak budu mít čas na to, abych sčítala svá požehnání, pracovala na vlastních chybách a těšila se z každé minuty dne. Může být utrpením pro tebe to, čeho si nevšímáš, co nepovažuješ za významné? Může tě to zabolet více, než vytrhnutí jediného vlasu z tvé hlavy? (Tomáš Kempenský)

12 12. května 133 Snad první věcí, kterou se doufáme naučit v Al- Anon, je, jak přimět alkoholika, aby přestal pít. Je těžké oprostit se od tohoto pojetí. Ale úspěch práce v Al-Anon záleží zcela na tom, abychom pochopili, že střízlivost alkoholika není naší věcí, i když tento problém má velký vliv na náš život a ničí naše štěstí. Klíčovou osobou pro mou práci v Al-Anon jsem já, já sama. Právě tady musí začít má proměna, abych změnila svůj pohled na věci z černého na růžový. V Al-Anon pracujeme samy na sobě. Výsledkem je často to, že alkoholik zatouží po střízlivosti. Je to však jen krásná odměna navíc za naši práci v Al- Anon. Přestanu uvažovat, co mám udělat s alkoholikem, a zamyslím se nad sebou. Co mohu udělat pro zlepšení svého života, abych se stala zase plnohodnotným občanem světa? Jaké jsou moje nedostatky, které mě brzdí, a jak se jich mohu zbavit? Toto je podstata programu Al-Anon, a opravdu to funguje. Bože, pomoz mi smířit se s mou bezmocností nad alkoholem a následky pití. Chci obrátit své úsilí ke zlepšení toho jediného života, na který mám vliv mého vlastního.

13 května Co vede manželky alkoholiků k hledání pomoci v Al-Anon? Jedním z hlavních důvodů je potřeba ujištění, že nezodpovídáme za alkoholikovo pití. Obvykle jsme deptány pocity viny a alkoholikovým obviňováním. To nám bere poslední zbytky pocitu vlastní hodnoty. Přicházíme do Al-Anon jako nikdo - a nesmírně toužíme stát se někým. Neznamená to, že hledáme pochvalu a ocenění druhých, ale toužíme po vnitřním ujištění, že máme svou hodnotu a že si zasloužíme úctu. Potřebujeme se naučit, že jako jedinec máme svá práva bez ohledu na to, jak ponurá je naše situace doma. Jedním z nejdůležitějších úkolů Al-Anon je znovuzískání sebeúcty. Neznamená to podporu egoistického chápání sebe samé, ale pomoc uvidět sebe samu takovou, jaká skutečně jsem. Učíme se rozpoznávat své dobré vlastnosti a na tomto základu budovat silnější a lepší osobnost. Jsem vděčná za to, co pro mne Al-Anon dělá. Cítím velkou úlevu, když vím, že mohu sebe sama vidět v lepším světle než když jsem přišla, a že musím sama sebe respektovat a milovat jako osobu, dříve než začnu růst.

14 14. května 135 Dlouholetý přítel AA Dr. Harry M. Tiebout jasně ukázal na rozdíl mezi podřízením se a odevzdáním se, který je ukryt v Prvním ze Dvanácti kroků. Při podřízení se, říká, člověk s danou skutečností vědomě souhlasí, v podvědomí však nikoli. Přijímá jako praktický fakt, že s touto skutečností nemůže v dané chvíli bojovat, ale v podvědomí ukrývá pocit, že přijde jednou den, kdy. Toto není opravdové přijetí. Boj nadále pokračuje, i když momentálně je klid zbraní. Napětí trvá. Naopak když na podvědomé úrovni schopnost přijmout působí jako odevzdání se, nezůstávají žádné stopy po boji, a zavládne uvolnění od napětí a konfliktů. Al-Anon mi říká, že úplné přijetí mé bezmocnosti nad alkoholikem může pro mě znamenat nový život. Když ponechám věci plynout bez zasahování a přestanu si hrát na Boha, začnu pozorovat, že se děje něco nového. Protože právě v této chvíli má moje Vyšší moc možnost zapůsobit a napravit to, co se mi zdálo tak beznadějné. Přijetí se zdá být stavem mysli, ve kterém člověk dává přednost přijetí situace před jejím odmítáním nebo před vzdorem; je schopen věci vnímat, sledovat, co se děje, přizpůsobit se tomu a spolupracovat. (Dr. Harry M. Tiebout)

15 května To nejtěžší pro mě, řekla jedna žena na setkání Al-Anon, je přestat si namlouvat, že mohu pochopit, proč se můj manžel chová tak, jak se chová. Skoro automaticky si utvářím závěry o jeho motivech a důvodech jeho počínání. V hloubi srdce však vím, že nemohu číst jeho myšlenky a že dost možná všechno, co mu přičítám, je ve skutečnosti úplně jinak. I jeho nejhorší stavy - v situacích, kdy jsem podrážděná až k zuřivosti - pro něho mohou být nejbolestnější. Jak to mohu vědět? Proč ho odsuzuji? Nikdo nemůže vědět, co se děje v nitru jiného člověka; jen Bůh. Nesnažme se hrát roli Boha - nebo dokonce psychiatra! - ve vztahu ke svým problémovým manželům. Nezkoumejme je, jako kdyby to byly preparáty pod mikroskopem. Chci si vždy pamatovat, že každou lidskou bytost je třeba respektovat pro její individualitu, bez ohledu na to, jak poničená se může někdy jevit. Dnes a každý další den chci zkoumat svou vlastní roli ve všech mých zmatcích a zoufalství. Dělám-li to poctivě, zjistím, že nejsem bez viny, a že je spousta toho, co je potřeba ve mně změnit. Jak on může myslet stejně jako já? Jak může dělat to, co já? Každý den budu pamatovat, můj milovaný, že já nejsem ty.

16 16. května 137 V Al-Anon jsme povzbuzovány k udržování kontaktů i mimo setkání. Když jsem deprimovaná a plná obav, pomůže mi, když mohu zavolat své patronce nebo jiné přítelkyni ze skupiny a svěřit se s věcmi, které mě trápí. Musím si ale ujasnit, o co usiluji. Chci opravdu získat útěchu a uspořádání myšlenek? Nebo očekávám radu ve vážné osobní krizi? Nemohu na nikoho jiného nakládat zodpovědnost, aby mi řekl, co mám dělat. Nikdo nemůže za mne rozhodnout, protože já zodpovídám za sebe. Když se mi to zdá těžké a neúnosné, poprosím svou Vyšší moc, aby mě vedla. Budu meditovat a modlit se, a zůstanu otevřená, abych mohla uslyšet odpověď. Když cítím, že budu muset udělat nějaký těžký a nevratný krok, musím se ubezpečit, že nejednám pod pohnutkou zášti, nenávisti nebo zlosti. Budu pamatovat, že když podniknu radikální krok, není cesty zpátky. Neměla bych se s Boží pomocí a s pomocí Al- Anon pokusit znovu rozvinout své schopnosti, abych si dokázala poradit se svým problémem? Ať mě právě trápí cokoliv, vím, že Bůh mi dal moc a sílu, abych si svůj svět uspořádala.

17 května Když je nemocné moje tělo, užiji lék, který mi předepsal lékař. Mám-li nemocnou duši a srdce, potřebuji lék také, možná ještě více. Když žiji s alkoholikem a s vlastní neurotickou odpovědí na tuto situaci, potřebuji duchovní a emocionální léčbu, kterou mi může dát Al-Anon. Zpočátku si ani neuvědomuji, jak moc to potřebuji. Když ale vidím jiné, kteří se vyléčili ze svého zoufalství, ráda tento program přijímám. Lidé ubližují sami sobě, když slepě odmítají pomoc Al-Anon. I když alkoholik přestal pít, lidé z jeho okolí stále potřebují duševní podporu. Hodně by získali, kdyby užívali lék tak dlouho, až by poznali jeho blahodárný účinek. Pokud jsem kdy v Al-Anon nalezla úlevu od svého sebetrýznění, pokud jsem kdy zažila zázračné zjištění, o kolik lépe se cítím po přijetí této duchovní cesty k uzdravení, jistě tak snadno Al-Anon neopustím. Dříve nebo později zjistíme všichni, že program Al- Anon můžeme použít ve všech situacích života, nyní i v budoucnu. Utěšuje mě vědomí, že nikdy nemusím svým problémům čelit bez pomoci Al-Anon.

18 18. května 139 Jednou přišla do Al-Anon žena, která chtěla zjistit, co má dělat, aby její manžel přestal pít. O alkoholismu věděla skoro vše. Přečetla o tom hodně knih. Teď se rozhodla, že dá šanci i Al-Anon. Po šesti měsících navštěvování schůzek a studia veškeré dostupné literatury uměla v Al-Anon báječně mluvit, kromě jednoho: Nebyla vůbec bezmocná při řešení problémů. Program používala svým vlastním způsobem. Navštívila otevřená setkání AA a našla si tam přátele. Seznámila je se svým mužem (když už byl schopen dovrávorat s ní na setkání). Během času pro něho sehnala celou skupinu sponzorů. Denně někomu volala, aby mu připomněla, že má jejímu manželovi zavolat nebo za ním přijít a pohovořit s ním, nebo ho vzít na uzavřené setkání. Manžel byl vláčen na sedm setkání týdně. S každým souhlasil, že je AA skvělé. Byl mechanickou loutkou, kterou hýbala Pevná Vůle jeho energické ženy. Když se však zjistilo, že žena zorganizovala Velkou Sponzorskou Operaci, všichni sponzoři se s úklonou vytratili. Ona nebyla bezmocná, kdepak! Ale její manžel nikdy nepřestal pít. Pro tohoto ubohého člověka byl alkohol jediným způsobem, jak uniknout před Strašlivou Paní Domu.

19 května Nově příchozí hledají v Al-Anon řešení svých problémů. Otázky často začínají slovy: CO KDYŽ Co když přijdeme o domov, co když bude mít autohavárii, co když nebude doma celou noc, vyhodí ho z práce, popere se, zavřou ho? Co když Toto v Al-Anon nazýváme předpovídáním předjímáním budoucnosti a vytvářením představ, co se může stát. I blízká budoucnost - tak blízká, jako zítřek - je jako uzavřená kniha. Nemůžeme vědět, co je v ní. Čím více vyhlížíme neštěstí, tím více je přitahujeme. I když minulost byla nešťastná, neznamená to vůbec, že budoucnost bude stejná. To ví jen Bůh, a my uděláme dobře, když budeme důvěřovat Jeho lásce a dobrotě a přestaneme se zabývat myšlenkami typu nic se nemůže zlepšit. Pro mysl i tělo je zdravější, když hledíme do budoucnosti s důvěrou. Pozdvihnout srdce je nejlepší přípravou na zklamání, pokud vůbec přijdou. Negativní očekávání jenom zhoršuje dopad nešťastné události na náš život. Změňme náš pohled! Přišlo na mne to, čeho jsem se nejvíce obával. říká Bible. Nebudu se v myšlenkách utápět v útrapách, které možná ani nepřijdou.

20 20. května 141 V AA se říká, že alkoholik, který se soustředí na studium a používání Dvanácti kroků, dělá nevyhnutelně velké pokroky v programu. V Al-Anon je to pro nás stejně samozřejmá pravda. I my potřebujeme denně věnovat určitý čas zkoumání zázračného světla, které vrhají jednotlivé Kroky na naše problémy. Ani alkoholik ani nepijící se neomezují jen na dosažení střízlivosti; to je jen začátek. Kroky jsou průvodcem ke skutečně dobrému životu. Kdybychom nepochopily, co mohou pro nás znamenat, okrádaly bychom samy sebe o cenný dar. Když čtu nějaký Krok, hluboce se nad ním zamýšlím a zjišťuji, že mi otevírá dveře k novým názorům a pohledům. Když ho čtu opakovaně, znova mi odhaluje nové duchovní ideje. Postupně pronikají hluboko do našeho vědomí a odkrývají nám úžasný potenciál pro dobro ve všech odvětvích našeho života. Kdybych měla během dne jen půl hodiny klidu a samoty, obětovala bych ji studiu Dvanácti kroků, aby se nakonec staly součástí mého myšlení.

21 května Někdy se stává, že nadšená nově příchozí prosí najednou několik osob o radu při řešení problémů, volá spoustě lidí a ptá se jich, jaký mají názor na její problémy. Pro takovou je jen jedna rada: Vyber si jednoho sponzora a přestaň si motat hlavu tolikerými názory. Snaží se získat všechny odpovědi ihned, protože spěchá, aby mohla magii Al-Anon co nejdříve uvést do života. Představuje si samozřejmě, že je dostatečně moudrá, aby si vybrala z takového množství názorů ten správný pro sebe. Vzhledem k jejímu celkovému přístupu je ale pravděpodobné, že nebude schopna správně si vybrat. Cesta ke správnému rozhodnutí je pomalá, jednoduchá a uvolněná. I když nějaký člen Al-anon má nejasný nebo negativní přístup k programu, může to být pro mne ponaučením. Každý krok, heslo, modlitba o poklid ducha, stále používané, mohou pročistit mé myšlení a pomoci vyřešit mé problémy způsobem, který je vhodný právě pro mě. Nedovol, aby mé myšlení bylo zmatené posloucháním příliš mnoha názorů. Kéž dokážu zamyslet se nad každým zvlášť a zvážit, zda je správný právě pro mě.

22 22. května 143 Abychom pevně a dobře vstřebali myšlenku Al- Anon, řekl jednou večer jeden mluvčí, je potřeba se držet jednoduchosti. Protože tato naše idea je jednoduchá a naše hesla to dokazují. Hlavním cílem Al-Anon je pomoci nám vyrovnat se s životními komplikacemi. Toto je možné jen prožíváním každého dne zvlášť, den po dni. Chápete, co se vám snažím říci? pokračoval mluvčí. Citoval jsem dvě naše hesla, část naší Al- Anon terapie: Drž se jednoduchosti a Den po dni. Podívejme se na ostatní a zjistíme, že všichni si dali za cíl klidný přístup uvolnění. Pryč s ponurou náladou, spěchem a podrážděním, říká Al-Anon svým zmateným a bojem unaveným členům. Toto jsou ta velká hesla přinášející úlevu: Nechej být a předej Bohu - S klidem to jde - Žij a nech žít - První to důležité. Každý den a v každé chvíli napětí si budu pamatovat: Oprosti se od toho a uvolni se. Pochopím, že i když v daném okamžiku neřeším své problémy, aktivně tím uvádím program Al-Anon a jeho myšlenky do života. Pomalý krok tě dovede k cíli rychleji. (přisuzováno autorovi textů písní Hoagy Carmichaelovi)

23 května Dvanáct jednoduchých slov Prvního kroku obsahuje celou životní filozofii. Na téma osobního odevzdání se podle prvních sedmi slov, Přiznali jsme si svoji bezmocnost nad alkoholikem, by bylo možno napsat celou knihu. Následujících pět znamená přiznání se k tomu, že jsme se dosud nenaučily moudře řídit svůj život: Naše životy se staly neovladatelnými. První krok nás připravuje na nový život, kterého můžeme dosáhnout jedině tehdy, přestaneme-li kontrolovat nekontrolovatelné, a když den po dni začneme zavádět pořádek do našeho života skrze změnu našeho myšlení. Budu používat moudrost Prvního kroku nejen ve svém vztahu s alkoholikem, ale i ve vztahu vůči všem ostatním lidem a ve všech událostech svého života. Nebudu zkoušet řídit a kontrolovat to, co bezesporu přesahuje okruh mých možností. Budu se zaobírat jen a výlučně svým vlastním životem. Je jen jeden koutek světa, který můžeš vylepšit. Jsi to ty sama.

24 24. května 145 První krok mi říká, že jsem bezmocná vůči alkoholu, který je jistě silnější než já, protože jsem nebyla schopná udržet alkoholika daleko od láhve. Naznačuje také, že chaos, který tato bezmocnost způsobila, měl pro můj život takřka nesnesitelné následky. Ve Druhém kroku zjišťuji, že Dvanáct kroků je úzce provázaný řetěz, který mi přinese jasné porozumění mé situaci. Říká: Uvěřili jsme, že nás může uzdravit Síla větší než ta naše. Znamená to, že i když nemůžeme pomoci samy sobě, přesto je pomoc na dosah. Požaduje po mně také, abych si přiznala, že mé vlastní chování bylo nerozumné a nezdravé. Je to i pobídka k pokoře, bez které neexistuje osobní vývoj. Odevzdání se Vyšší Síle a pokora, s níž se na ni úplně spolehneme, jsou prvními kroky ke zlepšení nesnesitelných podmínek. Dělám-li to, co mám (svůj díl), mohu spoléhat na svou Vyšší Sílu, že mi otevře oči, ukáže řešení a navrátí klid a řád. Útěcha a pokoj v duši jsou odměnou pro ty, kdo spoléhají na Jeho pomoc.

25 května Proč dělám to, co dělám? Proč jsem řekla to, co jsem řekla? Proč jsem odložila neodkladný úkol? Takovéto otázky je nejlépe si položit v klidu a při meditaci a hledat přitom upřímné odpovědi. Možná, že budu muset pro ně hluboko sáhnout. Musím se vyvarovat všeho pokušení ospravedlnit se, všech rozumných důvodů, o kterých tuším, že nejsou pravdivé. Sebeklamem si mohu jen uškodit. Klamáním sebe vytvářím mlhavý a neskutečný obraz člověka, kterým skutečně jsem. Když sama sobě odpovím na různé otázky, udělám první krok k odstranění vad a překážek, které mi brání dosáhnout poklidu ducha. Budu připravena činit rozhodnutí až tehdy, kdy budu vědět, jaká doopravdy jsem; až dospěji k sebepoznání. Vím, že musím rozpoznat své špatné stránky, ale musím rozpoznat i to dobré, protože právě to je základem pro můj rozvoj a růst. Abych se správně rozhodl, musím v sobě rozvíjet zralé a uvážlivé ohodnocení sebe sama. Pak teprve poznám své opravdové motivy a cíle. (Parafráze T. Mertona: Žádný člověk není ostrov )

26 26. května 147 Stává se, že alkoholici po určité době abstinování mají sklon k náhlému sklouznutí zpět k pití. Je to bolestné, stane-li se to v naší rodině. Mnohé z nás si musí přiznat, že v takové chvíli s výčitkami zlostně odsuzujeme alkoholika, který takto selhal. Pomyslímeli na to, že je to návrat projevu nemoci, pomůže mi to připomenout si, že alkoholismus je nemoc, která není vyléčena, ani když následuje období střízlivosti. Nemohu z toho obviňovat alkoholika, stejně jako bych ho nemohla obviňovat, kdyby se mu vrátila jakákoliv jiná nemoc. I já se někdy odkloním od zásad Al-Anon, které jsem se snažila s takovým nasazením dodržovat. Když se vracím ke svým starým, špatným návykům sebelítosti a obviňování, je moje sklouznutí zrovna tak hodno odpuštění jako to alkoholikovo. Zlé momenty pominou, neudělám-li z nich tragédii. Stará a populární píseň říká: Vstaň, otřes se z prachu a začni všechno od začátku. Způsob myšlení v Al- Anon mi pomůže přijmout otřesy v klidu a nasměruje mě na cestu k lepšímu zítřku. Uvažuji o tom, jestli si my nealkoholici uvědomujeme, že návrat alkoholikovy nemoci je pro něj bolestnější než pro nás. Nezhoršujme situaci!

27 května Někdy se nám zdá, že na nás dopadlo mnohem více problémů než obvykle. Jsme do nich tak ponořené, že nevidíme východisko. Usilovné pokusy dostat se z této situace jsou stejně účinné, jako kdybychom chtěly samy sebe vytáhnout do vzduchu za tkaničky od bot. Toto můžeme změnit, naučíme-li se využívat Boží pomoci. Ta je vždy s námi, připravena pomoci, kdykoli ji budeme potřebovat. Dá nám to možnost uvidět pravou podstatu skutečnosti. V Al-Anonu tomu říkáme získat perspektivu nad našimi problémy, místo abychom se na ně usilovně soustřeďovaly. Cokoliv se dnes stane, budu to považovat za výzvu, na kterou jsem dobře připravena. Jestli to bude dobré, přijmu to s vděčností jako zvláštní dar. Když to dobré nebude, poradím si s tím, jak nejlépe dokážu, s vědomím, že i toto pomine, jen když se nenechám zlomit. Nedovolím, aby to dobré u mě vyvolalo zbytečné sebeuspokojení, ani aby mě to zlé uvrhlo do zoufalství. Věci se nemohou vždy točit jen tak, jak chceš ty. Přijmi zklamání v klidu. Zdokonaluj dar mlčení tam, kde řeč může problém jen zhoršit.

28 28. května 149 Velké nebezpečí toho, že svá srdce a své mysli otevřeme zahořklosti a zatrpklosti, spočívá v tom, že to v nás často vyvolá chuť po odplatě. Cítíme, že máme právo na vyrovnání účtů, že máme právo vrátit druhým to, co oni udělali nám. Ale uvažuji-li logicky, jak mohu někoho trestat za něco, co mi udělal, když nejsem schopna pochopit jeho záměry a motivy? Možná, že zranění nebylo úmyslné. Možná, že jsme byly přecitlivělé. Nebo, jako většinou v případě jednání s alkoholikem, většina z nás trpěla jeho nelaskavým chováním. V Al-Anon nám často opakovali, že chování alkoholika vůči rodině je ve skutečnosti produktem jeho či jejího pocitu viny a nenávisti k sobě samé/mu. Nikdo mi nedal právo, abych trestal jiné. Naše Vyšší Síla si ponechala toto právo pro sebe. Pomsta patří mně, říká Pán. Budu-li zkoušet oplatit utržená zranění, obrátí se to nakonec vždy proti mně. V přírodě není odměna ani trest, jsou jen následky. (Robert G. Ingersoll)

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina Cvičení 1: Vyjasněte si své hodnoty HODNOTY Žijete v souladu se svými hodnotami? Jste si vědomi svých hodnot? Dali jste si někdy čas na jasné definování a sepsání svých hodnot? Naplánovali jste si, že

Více

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě.

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. CESTA ZPÁTKY K SOBĚ Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. 1. krok Vztah k sobě Vztah k sobě je základ pro všechny

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Afirmace s Empatií. Prvek - Dřevo. Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš. Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo.

Afirmace s Empatií. Prvek - Dřevo. Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš. Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE

CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE VŽDYŤ TEN, KDO MĚ NALÉZÁ, NALEZL ŽIVOT Přísloví 8,35a CESTA K PROMĚNĚ A VYZBROJENÍ EXPLORE je novou verzí původní Modular School Srdce každého z nás volá po opravdovém spojení s Bohem, po tom, abychom

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Jak to je s tím druhem? Rozdělme si to jednoduše na dva druhy.

Jak to je s tím druhem? Rozdělme si to jednoduše na dva druhy. Odvážné, ale jednoduché Psychopati, sociopati, deprivanti atd. (dále jen predátoři), jsou podle mého nový druh člověka. Slovem nový ve skutečnosti myslím jiný druh, protože predátoři se vyskytuji mezi

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.

Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. 31. neděle v liturgickém mezidobí cyklu B Evangelium (Mk 12,28b-34) Jeden z učitelů

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Přečti si můj příběh uvnitř. Co přijde příště? MOJE RODINA SE MĚNÍ. Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje?

Přečti si můj příběh uvnitř. Co přijde příště? MOJE RODINA SE MĚNÍ. Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje? Co přijde příště? Přečti si můj příběh uvnitř MOJE RODINA SE MĚNÍ Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje? Proč se to děje? Existuje řada důvodů, proč se někteří rodiče rozejdou. Obvykle

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Praktický rádce a průvodce rokem 2019 Miroslava Horáková www.cestouzmeny.cz ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Obsah O mně... 3 Úvod... 4 Hlavní témata roku 2019... 5 Rok 2018 a naše sebehodnota... 8 Rok 2019

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

Integrativní Validace podle Richard. Mgr. Petr Kudělka

Integrativní Validace podle Richard. Mgr. Petr Kudělka Integrativní Validace podle Richard Mgr. Petr Kudělka Hlavní linie IVA podle Richard Nejdůležitější je svět prožitků a úhel pohledu na skutečnost lidí s demencí, ne náš. IVA podle Richard v ČR 1. kurz

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

1. DOTAZNÍK SVF 78 Wilhelm Janke, Gisela Erdmannová

1. DOTAZNÍK SVF 78 Wilhelm Janke, Gisela Erdmannová I. PŘÍLOHA 1. DOTAZNÍK SVF 78 Wilhelm Janke, Gisela Erdmannová Pokyny ke zpracování dotazníku: Dotazník obsahuje řadu výroků způsobů, jak člověk může reagovat v situacích, kdy je něčím nebo někým poškozen,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Praktický rádce a průvodce rokem 2018 Miroslava Horáková www.cestouzmeny.cz ROK 2018 Z POHLEDU NUMEROLOGIE Obsah O mně... 3 Úvod... 4 Hlavní témata roku 2018... 5 Rok 2018 a vztahy... 8 Rok 2018 a zdraví...

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz Vlídná povzbuzení na každý den Josef Schultz KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2002. -- 384 s. ISBN

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY

POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY POUZE MODLITBA MĚ POSTAVÍ NA NOHY Neumím se sice modlit, jenom koktám. Zato vím, že pouze modlitba mě postaví na nohy. Hlavně v těch chvílích, které vytrhnu ze svého nacpaného programu. Bůh je zřejmě citlivý

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

5 pilířů, na kterých postavíš důvěrné partnerství

5 pilířů, na kterých postavíš důvěrné partnerství 5 pilířů, na kterých postavíš důvěrné partnerství Možná jsi překvapena hned z několika věcí z nadpisu Jen 5 pilířů? Přijde ti, že vybudovat partnerský vztah, po kterém toužíš, je složité a náročné? Napadá

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Hans-Werner Schroeder ČTYRI STUPNĚ OBRADU POSVĚCENÍ ČLOVEKA

Hans-Werner Schroeder ČTYRI STUPNĚ OBRADU POSVĚCENÍ ČLOVEKA Hans-Werner Schroeder ČTYRI STUPNĚ OBRADU POSVĚCENÍ ČLOVEKA OBRAD POSVĚCENÍ JAKO SETKANÍ S KRISTEM Vnitřní průběh Obřadu posvěcení člověka není zpočátku snadno přehledný. Po bližším seznámení s textem

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Akademie zákaznické zkušenosti Nejlíp nám to šlape, když vám to klape. Koučovací model GROW

Akademie zákaznické zkušenosti Nejlíp nám to šlape, když vám to klape. Koučovací model GROW Akademie zákaznické zkušenosti Nejlíp nám to šlape, když vám to klape. Koučovací model GROW Role kouče Každý kouč by se měl snažil odemknout potenciál ostatních. Model GROW přináší jednoduchý návod, jak

Více

Výborně! Těším se na setkání

Výborně! Těším se na setkání Výborně! Těším se na setkání zítra! Ahoj, jmenuji se Sema! Přišla jsem do Maďarska před několika měsíci, před nedávnem jsem začala řídit křesťanské společenství, které jsme založili s mými krajany. 143

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže

PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže PRVNÍ KNIHA Temné noci sv. Jana od Kříže komentář PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KNIHY 1,1 Do temné noci začínají duše vstupovat, když je Bůh postupně vytrhuje ze stavu začátečníků, nejde tedy v prvé řadě o kategorie

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více