ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno 2. Identifikace zařízení Název zařízení Huhtamaki Česká republika, a.s Přibyslavice 101 CZ Huhtamaki Česká republika, a.s. výroba nasávané kartonáže Adresa zařízení Přibyslavice 101 Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP 1

2 MZPR98EJ2CNR Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 6.1. b) Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Integrované povolení KUJI 6219/2006 ze dne , které nabylo právní moci dne , ve znění rozhodnutí o změně IP KUJI 6627/2007 z , které nabylo právní moci dne , rozhodnutí o 2. změně IP č.j. KUJI 56597/2008 ze dne , které nabylo právní moci dne , 3. změně IP č.j. KUJI 9668/2009 ze dne , které nabylo právní moci dne , 4. změně IP č.j. KUJI 31428/2010 ze dne , které nabylo právní moci dne , 5. změně IP v úplném znění IP č.j. KUJI 87711/2010 ze dne , které nabylo právní moci dne , 6. změně IP č.j. KUJI 19478/2011 ze dne , které nabylo právní moci dne , 7. změně IP ze dne pod č.j. KUJI 69982/2011, které nabylo právní moci dne , 8. změně IP ze dne pod č.j. KUJI 7209/2012, které nabylo právní moci dne , 9. změně IP ze dne pod č.j. KUJI 58773/2012, které nabylo právní moci dne , 10. změně IP ze dne pod č.j. KUJI 30166/2013, které nabylo právní moci dne , 11. změně IP ze dne pod č.j. KUJI 50636/2013, které nabylo právní moci dne a 12 změně IP ze dne pod č.j. KUJI 22071/2014, které nabylo právní moci dne Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny Popis změny - V roce 2015 neproběhla žádná změna IP. 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení Jana Tříletá Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení Martina Stasiaková 2

3 Podmínky integrovaného povolení ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring části zařízení (zdroje) Celé zařízení uložená v IP Text a) Technologie výroby nasávané kartonáže je zařazena do kategorie vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, dle zák. č. 201/2012 Sb. a vyh.č. 415/2012 Sb. Dodržovat závazné emisní limity vyjmenovaného zdroje dle tabulky 1 a uvedené podmínky. Odkaz na přílohu Dodržování závazných limitů je prokazováno měřením emisí viz výsledky monitoringu dle Tabulky 1 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Tabulka 1 Emisní zdroje a závazný emisní limit části zařízení (zdroje) uložená v IP 3

4 TZL TZL 100 4,16 Výsledky autorizovaného měření emisí NO x Sušárna výrobní NO x 200 5,1 jsou v souladu s podmínkami IP, dle CO linky M4 CO ,7 protokolu z měření č TOC TOC 50 35,2 Text Monitoring 1x za 3 roky Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M4 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 2,22 NO x CO Sušárna výrobní linky M5 NO x CO ,9 48,2 TOC TOC 50 15,2 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M5 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. části zařízení (zdroje) uložená 4

5 v IP TZL TZL 100 3,61 Výsledky autorizovaného měření emisí NO x Sušárna výrobní NO x ,0 jsou v souladu s podmínkami IP, dle CO linky M6 CO ,0 protokolu z měření č TOC TOC 50 12,4 Text Monitoring 1x za 3 roky Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M6 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 2,69 NO x CO Sušárna výrobní linky M7 NO x CO ,3 21,5 TOC TOC 50 10,5 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č

6 TZL Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M7 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 3,65 NO x CO Sušárna výrobní linky M8 NO x CO ,3 27,9 TOC TOC 50 21,2 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M8 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 7,13 NO x CO Sušárna výrobní linky M9 NO x CO ,2 32,1 TOC TOC 50 22,8 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č

7 Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M9 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 3,06 NO x CO Sušárna výrobní linky M11 NO x CO ,1 22,3 TOC TOC 50 12,9 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M11 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 2,43 NO x CO Sušárna výrobní linky M12 NO x CO ,7 35,3 TOC TOC 50 12,0 Text Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č

8 Monitoring 1x za 3 roky Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M12 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. TZL části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL 100 2,35 NO x CO Sušárna výrobní linky M13 NO x CO ,1 26,0 TOC TOC 50 9,5 Text Monitoring 1x za 3 roky Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle protokolu z měření č Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M13 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. části zařízení (zdroje) uložená v IP TZL Sušárna výrobní NO x linky M14 NO x ,2 TZL 100 4,18 Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP, dle 8

9 CO CO ,0 protokolu z měření č TOC TOC 50 23,0 Text Monitoring 1x za 3 roky Odkaz na přílohu Měření sušárny výrobní linky M14 bylo provedeno Měření provedla firma TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. části zařízení (zdroje) uložená v IP Text Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C). Odkaz na přílohu Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP (uvedeno v protokolech z měření). části zařízení (zdroje) uložená v IP Text 9

10 NO x jako NO 2 Odkaz na přílohu Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP (uvedeno v protokolech z měření). části zařízení (zdroje) uložená v IP Text TOC jsou organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Odkaz na přílohu Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP (uvedeno v protokolech z měření). části zařízení (zdroje) uložená v IP Text Závazné emisní limity jsou bez závislosti na hmotnostním toku. 10

11 Odkaz na přílohu Výsledky autorizovaného měření emisí jsou v souladu s podmínkami IP (uvedeno v protokolech z měření). části zařízení (zdroje) uložená v IP Text Autorizované měření emisí zdrojů dle zák. 201/2012 Sb. a vyhl. č. 415/2012 Sb. zdrojů M4, M5, M6, M7, M8, M9, M11M M12 a M13 proběhlo ve dnech a Další autorizované měření emisí těchto zdrojů, v souladu se stanovenou lhůtou 1x za 3 roky, by mělo proběhnout v roce Odkaz na přílohu Bude splněno části zařízení (zdroje) uložená v IP - M Text Autorizované měření emisí nového zdroje M14 proběhne v souladu s vyhl. č. 415/2012 Sb., nejpozději do 3 měsíců po jeho uvedení do provozu. Odkaz na přílohu Nový zdroj M14 byl uveden do provozu Autorizované měření emisí proběhlo

12 b) Čistírna odpadních technologických vod vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, dle zák. č. 201/2012/Sb. a vyh.č. 415/2012 Sb. Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Tabulka 2 Emisní zdroj a závazný emisní limit části zařízení (zdroje) uložená v IP - BČOV, kód Text Dodržovat závazné emisní limity vyjmenovaného zdroje dle tabulky 2 a uvedené podmínky Dle vyhl. č. 415/2012 Sb., příl. č. 8 Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje, část II Specifické emisní limity a technické podmínky provozu: Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně. Odkaz na přílohu Většina části technologie související s čištěním odpadních vod je v zakrytovaných částech nebo uzavřených objektech. Při výstavbě nového předčištění flotace v r byla provedena i rekonstrukce vodních okruhů zkrácení jejich celkové délky, odstranění některých nádrží, čím se snížila zádržná doba celého vodního systému, a eliminovaly úseky, kde při delším stání vod docházelo k anaerobnímu rozkladu a vzniku zápachu. 12

13 VODA Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Tabulka 3 - Limity pro odběr povrchových vod části zařízení (zdroje) a) Dodržovat limity pro odběr povrchových vod uvedené v tabulce 3. - Odběr povrchové vody z vodního toku Jihlava Text - uložená v IP Množství Průměrné 23,8 l/s Max m 3 /rok 7,591 l/s V roce 2015 bylo odebráno m m 3 /rok vody z řeky Jihlavy, což je, vzhledem k nepřetržitému celoročnímu provozu průměrně cca 7,591 l/s. Odkaz na přílohu 13

14 Tabulka 4 - Emisní limity pro vypouštění odpadních vod z areálu společnosti podmínky v IP (emisní limit, b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 4 b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 4 části zařízení (zdroje) Technologické odpadní vody z BČOV smíšené s odpadními vodami od vývěv Technologické odpadní vody z BČOV smíšené s odpadními vodami od vývěv - emisní limit Množství odpadních vod uložená v IP Průměrné 12,2 l/s 7,93 l/s Bylo vypuštěno m 3 technol. odpadní vody z BČOV smíšené s odpad. vodami od vývěv. Při nepřetržitém celoroč. provozu prům. je cca 7,93 l/s. Max. 18,4 l/s 15,01 l/s 15,01 l/s (vypočteno z dosaženého denního maxima 1297 m 3 ) Max m 3 /den 1297 m 3 /den Pohybuje se cca m 3 /den, roční průměr 688 m 3. Nejnižší odečtená denní 16 m 3, nejvyšší 1297 m 3 Nejvyšší dosažená měsíční za rok 2015 v srpnu m 3 Zaznamenáván denní odečet na průtokoměru do provozní evidence Max m 3 /měs. m 3 /měs. Max m 3 /rok m 3 /rok P m Rozbor OV mg/l mg/l z CHSK cr ,8 V odběru došlo k překročení hodnoty p BSK ,0 pro AOX. Jedná se o překročení v jednom NL ,0 vzorku ze čtyř za 12 měsíců. AOX 0,2 0,4 0,35 Dle NV č. 61/2003 Sb., 7 odst. (5) Emisní limit stanovený jako minimální účinnost čištění je dodržen, jestliže počet negativních výsledků nepřekročí počet uvedený v příloze č. 5 k tomuto nařízení. V Příloze č. 5 tohoto NV se uvádí přípustný počet vzorků nesplňujících statisticky formulované limity ("p") ve 14

15 - vypouštěných odpadních vodách v období posledních 12 měsíců. Při celkovém počtu vzorků 4-7 je to jeden přípustný nevyhovující. P mg/l m mg/l Rozbor OV z CHSK cr ,0 prokázaly BSK ,0 akreditované rozbory odpadních vod NL ,0 AOX 0,2 0,4 0,11 P mg/l m mg/l Rozbor OV z CHSK cr ,2 prokázaly BSK ,0 akreditované rozbory odpadních vod NL ,0 AOX 0,2 0,4 0,12 P mg/l m mg/l Rozbor OV z CHSK cr ,2 prokázaly BSK ,0 akreditované rozbory odpadních vod NL ,0 AOX 0,2 0,4 0,12 Text - Odkaz na přílohu

16 Tabulka 4 - Emisní limity pro vypouštění odpadních vod z areálu společnosti podmínky v IP (emisní limit, b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 4 b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 4 části zařízení (zdroje) Vypouštění splaškových odpad. vod (předčištěné splaškové odpad. vody ze závod. kuchyně, ze soc. zařízení jídelny a kuchyně, ze soc. zařízení dílen, z haly 4, 5 a z části haly 1, dále z administrativ. budovy výrobního úseku) z ČOV KBC 50 Množství odpadních vod uložená v IP Množství vyčišť. splašk. odp. vod z ČOV KBC 50 není měřeno, z důvodu velmi malých objemů, je bráno jako přitékající množství splašk. odp. vod ( spotřeb. pitné vody v objektech, které jsou na ČOV KBC 50 odkanalizovány P m mg/l mg/l 2050 m 3 /rok Měřena spotřeba pitné vody na příslušných objektech odkanalizovaných na ČOV KBC 50, cejchovanými vodoměry. Odečet 1x ročně. Rozbor OV z BSK ,1 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P mg/l m mg/l Rozbor OV z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P m Rozbor OV 16

17 - Text - mg/l mg/l z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P mg/l m mg/l Rozbor OV z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod Odkaz na přílohu - - Tabulka 4 - Emisní limity pro vypouštění odpadních vod z areálu společnosti podmínky v IP (emisní limit, b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 5 části zařízení (zdroje) Vypouštění splaškových odpadních vod (předčištěné splaškové odpadní vody z budovy skladu a laboratoře) z ČOV EKOL 4 Množství odpadních vod uložená v IP Množství vyčišť. splašk. odp. vod z ČOV EKOL 4 není měřeno, z důvodu velmi malých objemů, je bráno jako přitékající množství splašk. odp. vod ( 230 m 3 /rok Měřena spotřeba pitné vody v budově skladu a laboratoře, odkanalizované na ČOV EKOL 4, cejchovaným vodoměrem. Odečet 1x ročně. 17

18 spotřeb. pitné vody v objektech, které jsou na ČOV EKOL 4 odkanalizovány b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 5 - Text - P mg/l m mg/l Rozbor OV z BSK ,3 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P m Rozbor OV mg/l mg/l z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P m Rozbor OV mg/l mg/l z BSK ,6 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P m Rozbor OV mg/l mg/l z BSK ,1 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod Odkaz na přílohu 18

19 Tabulka 4 - Emisní limity pro vypouštění odpadních vod z areálu společnosti podmínky v IP (emisní limit, b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 5 b) Dodržovat limity pro vypouštění odpadních vod uvedené v tabulce 5 části zařízení (zdroje) Vypouštění splaškových odpadních vod (předčištěné splaškové odpadní vody z haly 3) z ČOV EKOL 6 Množství odpadních vod uložená v IP Množství vyčišť. splašk. odp. vod z ČOV EKOL 6 není měřeno, z důvodu velmi malých objemů, je bráno jako přitékající množství splašk. odp. vod ( spotřeb. pitné vody v objektech, které jsou na ČOV EKOL 6 odkanalizovány P m mg/l mg/l 1500 m 3 /rok Měřena spotřeba pitné vody v hale 3, odkanalizované na ČOV EKOL 6, cejchovaným vodoměrem. Odečet 1x ročně. Rozbor OV z BSK ,5 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P mg/l m mg/l Rozbor OV z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P mg/l m mg/l Rozbor OV z

20 - Text - BSK ,5 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod P mg/l m mg/l Rozbor OV z BSK ,0 prokázaly NL ,0 akreditované rozbory odpadních vod Odkaz na přílohu VODA části zařízení (zdroje) uložená v IP Text Platnost povolení k nakládání s vodami pro vypouštění odpadních vod se stanoví do Voda Odkaz na přílohu Platné povolení nakládání s vodami Rozhodnutí (9.,12. změna IP) 20

21 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ a) HLUK Označen í části zařízení (zdroje) a) Hluk Celé zařízení a) Hluk uložená v IP Text Stanovena závazná podmínka orgánu ochrany veřejného zdraví dle 35 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci: Po uvedení nové výrobní linky M14 do provozu požadujeme nejpozději do 2 měsíců od spuštění linky měřením hluku ověřit, zda v okolním chráněném venkovním prostoru staveb hluk ze zařízení Huhtamaki Česká republika, a.s. výroba nasávané kartonáže nepřekročí hygienický limit hluku stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Protokol o měření hluku požadujeme předložit Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nejpozději do 1 měsíce od data měření hluku. Měřící místa budou s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě dohodnuta před měřením hluku. Odkaz na přílohu Kontrolní akreditované měření hladin hluku v okolním chráněném venkovním prostoru bylo provedeno, po dohodě s KHS, ve stejných měřících místech č. 2,3,4,7, a 8, jako měření dosavadní. To nejlépe umožnilo porovnat, zda a k jaké změně vůči chráněným venkovním prostorům došlo instalací a provozem výrobní linky M14. Měření bylo provedeno dne Měření bylo provedeno, po dohodě s KHS, později než do 2 měsíců od spuštění M14 (spuštěna ), ale po najetí výrobní linky M 14 na plný výkon, což poskytlo objektivní výsledek o ovlivnění hluku strojem M14 při standardním provozu. Protokol byl zaslán KHS dne , limity byly splněny. 21

22 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ b) VIBRACE Označen í části zařízení (zdroje) uložená v IP b) Vibrace Celé zařízení Text Závazné podmínky nejsou stanoveny Odkaz na přílohu - - Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) HLUK, VIBRACE A NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ c) NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Označen í části zařízení (zdroje) uložená v IP c) Neionizující Celé záření zařízení Text Závazné podmínky nejsou stanoveny

23 - Odkaz na přílohu - - Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) B) OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ RIZIK MOŽNÉHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a) Text Předložit povolovacímu orgánu Plán postupu sanace zařízení podléhající schválení všemi dotčenými orgány. V termínu do 3 měsíců před uzavřením provozu. Odkaz na přílohu O ukončení provozu se neuvažuje. Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) B) OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ RIZIK MOŽNÉHO ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti b) Text Plán postupu sanace zařízení musí respektovat následující principy: - Využití, případné odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou. - Demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případně odstranění. - Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek - Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případné odstranění, stavebních sutí. - Demontáž oplocení a biologická rekultivace pozemku (zatravnění a osázení dřevinami vhodné druhové skladby). Odkaz na přílohu V případě ukončení provozu bude zpracován Plán postupu sanace zařízení, se zapracováním výše uvedených principů. 23

24 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) C) PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Text Provozovatel bude s nebezpečnými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění. Dle novely zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. s účinností od 1. Října 2013 shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů podle 16 zákona o odpadech nepodléhají souhlasu. Odkaz na přílohu Odpady tříděny a ukládány dle druhů do řádně označených shromažďovacích nádob. Po naplnění nádob jsou předávány oprávněným osobám. S oprávněnými osobami jsou uzavřeny smlouvy. O vyprodukovaných odpadech je vedena průběžná provozní evidence. Text Uděluje se souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů níže uvedených druhů odpadů zařazených podle vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v tomto uvedeném rozsahu: Odkaz na přílohu a) tabulka 5.1. seznam odpadů společného shromažďování Piliny a třísky železných kovů Kovové obaly Železo a ocel Směsné kovy Odpad je na základě smlouvy odebírán oprávněnou osobou Remet spol. s r.o. Brno. Evidence společně shromažďovaných odpadů je vedena samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií, a jejich množství je určováno v odhadnutém hmotnostním poměru (odpad %, odpad %, odpad %, odpad %). b) tabulka 5.2. seznam odpadů společného shromažďování Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 24

25 číslem Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem Odpad je na základě smlouvy odebírán oprávněnou osobou firmou OVO-IMONT Třebíč, spol. s r.o. Evidence společně shromažďovaných odpadů je vedena samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií, a jejich množství je určováno v odhadnutém hmotnostním poměru (odpad %, odpad %) O - c) tabulka 5.3. seznam odpadů společného shromažďování Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Odpad je na základě smlouvy odebírán oprávněnou osobou firmou AVE CZ. Evidence společně shromažďovaných odpadů je vedena samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií, a jejich množství je určováno v odhadnutém hmotnostním poměru (odpad %, odpad %). Text Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do za předpokladu splnění následujících podmínek: - Evidence společně shromažďovaných odpadů bude dále vedena samostatné podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu vyhl.č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady a jejich množství bude určováno v odhadnutém hmotnostním poměru. - V případě změny následného způsobu využití nebo odstranění odpadů (rozvázání smlouvy s firmou), bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do 30-ti dnů ode dne změny. Pokud zároveň s oznámením nebude doložen doklad o smlouvě s jinou oprávněnou osobou o odběru společně shromažďovaných odpadů, tento souhlas pozbývá platnost a předmětné odpady budou tříděny samostatně podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Odkaz na přílohu Evidence společně shromažďovaných odpadů je vedena samostatně podle jednotlivých druhů (viz. výše). Podmínky, za kterých byl souhlas vydán tj. předávání oprávněným stejným osobám jsou nadále v platnosti. 25

26 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) D) PODMÍNKY ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, ZVÍŘAT A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Text 1. Zahájení provozu zdroje oznámit krajskému úřadu a ČIŽP, a to v termínu do 15 dnů od této skutečnosti. Odkaz na přílohu a) Podmínky pro ochranu ovzduší Zahájení provozu zdrojů je do 15 dnů oznamováno KÚ a ČIŽP em. V roce 2015 nebyl uveden do provozu žádný nový zdroj. a) Podmínky pro ochranu ovzduší a) Podmínky pro ochranu ovzduší Text 2. V provozních řádech vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší kód a PŘ vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší kód 2.6. čistírna technologických odpadních vod pravidelně aktualizovat kontaktní údaje. Odkaz na přílohu Kontaktní údaje v PŘ jsou pravidelně revidovány, v případě změn kontaktních osob jsou PŘ aktualizovány. Text 3. Provozovat a provádět kontrolu klimatizačních jednotek umístěných vně objektu haly 3 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 a vyhl. č. 257/2012 Sb. Odkaz na přílohu Na klimatizačních jednotkách, vně objektu haly 3 jsou prováděny kontroly v souladu s uvedenou legislativou. V r proběhla kontrola se záznamem do Evidenční knihy, dne a Text Pravidelně aktualizovat bezpečnostní listy používaných chemických látek a chemických směsí v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., v platném znění, a ES 1907/2006 (REACH). 26

27 b) Podmínky pro vodní hospodářství c) Podmínky pro ochranu zdraví člověka Odkaz na přílohu Bezpečnostní listy chemických látek a směsí které jsou používané, jsou k dispozici, vč. jejich aktualizací při změně legislativy. Huhtamaki ČR, a.s. požaduje od všech svých dodavatelů chemických látek a směsí dodání bezpečnostního listu zpracovaného dle nové legislativy (ES)1907/2006 (REACH). Text Viz. Hluk, vibrace a neionizující záření. Odkaz na přílohu - Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) E) PODMÍNKY PRO HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ SUROVIN A ENERGIE - Text Nestanoví se hospodárné využívání paliv a energií vychází ze sledování bilance a analýzy materiálových a energetických toků. Navržená ekonomicky návratná opatření z energetického auditu (zpracovaný v srpnu 2002) byla realizována. Odkaz na přílohu Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) F) OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ HAVÁRIÍM A OMEZOVÁNÍ JEJICH PŘÍPADNÝCH NÁSLEDKŮ Text Mimořádné a havarijní situace zařízení řešit v souladu s havarijními plány a ostatními vnitropodnikovými předpisy, s cílem zvýšení 27

28 a) b) ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. Odkaz na přílohu V roce 2015 nenastaly žádné havarijní situace takového charakteru a rozsahu, které by musely být řešeny podle havarijních plánů společnosti. Text Schvaluje se Havarijní plán (Plán opatření pro případ havárie, únik závadných látek, ze dne ). Havarijní plán a dílčí plány, průběžně revidovat a vést o tom záznamy. Odkaz na přílohu Havarijní plán je revidován minimálně 1x ročně interním auditem ISO 14000, a při změně podmínek v zařízení, pro které byl vypracován, nebo ke změně příslušné legislativy. Záznamy jsou k dispozici ve zprávách z auditu a přímo v HP. Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) G) OPATŘENÍ PRO PROVOZ TÝKAJÍCÍ SE SITUACÍ ODLIŠNÝCH OD PODMÍNEK BĚŽNÉHO PROVOZU, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a) Text Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s provozními řády, které se tímto IP schvalují: PŘ vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší kód ze dne , PŘ vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší kód 2.6. čistírna technologických odpadních vod ze dne včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. Odkaz na přílohu Provoz zdrojů probíhá dle provozní dokumentace a PŘ, na žádném zdroji nedošlo v r k havarijnímu stavu Text Návrhy na změny v PŘ předkládat ke schválení krajskému úřadu. 28

29 b) c) d) Odkaz na přílohu V souladu se změnou zákona o ovzduší byly PŘ aktualizovány, a s datem vydání předloženy ke schválení KÚ. K žádné další změně v PŘ v r nedošlo. Text Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. Odkaz na přílohu Na zdrojích probíhají servisní prohlídky a revize stanovené výrobcem zařízení nebo platnou legislativou. Protokoly či jiné doklady o provedených kontrolách na zařízení jsou archivovány. Text Každou havárii neprodleně ohlásit příslušnému místnímu úřadu, úřadu s rozšířenou působností, krajskému úřadu a ČIŽP. Odkaz na přílohu Na zařízení v roce 2015 nedošlo k žádné havárii. Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) H) ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ EMISÍ A PŘENOSŮ, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Text Udržovat měřící místa pro jednorázová měření v provozuschopném stavu. Odkaz na přílohu a) Měřící místa jsou udržována tak, jak byla před instalací na 29

30 b) Voda a) Voda b) Text jednotlivých zdrojích konzultována OOO ČIŽP. V období mezi jednotlivými měřeními do nich nikdo neprovádí žádné zásahy. Měření znečišťujících látek do ovzduší u technologických zdrojů provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. Odkaz na přílohu Měření emisí provedla autorizovaná měřící skupina společnosti TOP-ENVI Tech Brno, spol. s.r.o. Oprávněnost k tomuto úkonu doložila Rozhodnutím MŽP o autorizaci k měření emisí, č.j. 1838/780/11/H1, ze dne , s platností do Text Měřit množství odběrů povrchové vody zařízením, jehož správnost bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění. Odkaz na přílohu Množství odebrané povrchové vody je měřeno průtokoměrem PROMAG 50 W DN 100, v.č. 3807ED9100, datum kalibrace Platnost kalibrace je 6 let. Měřidlo splňuje podmínky stanovené zák. č. 505/1990 Sb. pro tento typ měření. Text Měřit jakost povrchových vod z vodního toku Jihlava v hydrologickém pořadí povodí č , v km vodního toku 110,065, v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., v platném znění, s četností 1 x za 2 měsíce. Odkaz na přílohu V souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb. jsou s četností 1x za 2 měsíce odebírány prosté vzorky vody z řeky Jihlavy. Odběr i rozbor provádí akreditovaná laboratoř. Text Sledovat kvalitu vypouštěných technologických odpadních vod dle tab. 4 z BČOV (po spojení s chladicími vodami od vývěv) na Parshallově žlabu laboratorním rozborem s četností 4 x ročně, rovnoměrně rozloženo v průběhu roku, typem vzorku A, tj. 30

31 dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8-mi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Voda c) Voda d) e) Odkaz na přílohu Vzorky odpadních technologických vod jsou odebírány v Parshallově žlabu, po spojení vyčištěných technologických vody z BČOV s chladícími vodami od vývěv. Akreditovanou laboratoří jsou odebírány dvouhodinové směsné vzorky typu A, 4x ročně. Termíny a výsledky rozborů jsou uvedeny v části A b) této zprávy (str ). Text Sledovat kvalitu vypouštěných splaškových odpadních vod odebíraných v místech odtoku z ČOV KBC 50, ČOV EKOL 4, EKOL 6 dle tab. 4 laboratorním rozborem s četností 4 x ročně, rovnoměrně rozloženo v průběhu roku, typem vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8-mi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odkaz na přílohu Vzorky odpadních splaškových vod jsou odebírány na odtoku z čistíren splaškových odpadních vod KBC 50, EKOL 4 a EKOL 6. Akreditovanou laboratoří jsou odebírány dvouhodinové směsné vzorky typu A, 4x ročně. Termíny a výsledky rozborů jsou uvedeny v části A b) této zprávy (str ). Text Zajistit rozbory vzorků oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Odkaz na přílohu Odběry a rozbory všech odpadních vod (technologických i splaškových) provádí akreditovaná laboratoř Enviro Ekoanalytika, s.r.o. Velké Meziříčí. Její oprávněnost k této činnosti byla doložena Osvědčením o akreditaci, vydaném ČIA pod č. 212/2011 ze dne , s platností do

32 Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) I) OPATŘENÍ K MINIMALIZACI DÁLKOVÉHO PŘEMÍSŤOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ČI ZNEČIŠTĚNÍ PŘEKRAČUJÍCÍHO HRANICE STÁTŮ Text Nestanoví se zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění. Odkaz na přílohu - Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) J) POSTUP VYHODNOCOVÁNÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Text Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek IP a předkládat každoročně roční zprávu o plnění podmínek IP dle prováděcího právního předpisu do běžného roku. Odkaz na přílohu 1) Text Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení Všechny ukazatele, jejichž sledování je stanoveno závaznými podmínkami IP jsou monitorovány a vyhodnocovány, roční zprávy jsou předávány KÚ vždy v termínu do Odkaz na přílohu 2) Při každé změně zařízení je požádáno o změnu IP. Text Neprodleně hlásit dotčeným orgánům organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 32

33 3) 4) Odkaz na přílohu V roce 2015 nedošlo k havárii či mimořádné situaci na zařízení dle IP Text V případě překročení prahových hodnot látek vyjmenovaných v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, splnit ohlašovací povinnost, a dále vést evidenci podkladů nezbytných pro ohlašování do IRZ a E-PRTR, podle tohoto nařízení a zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění. Odkaz na přílohu V roce 2015 nebyla překročena prahová u ohlašovaných látek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. Podklady pro ohlašování úniků a přenosů ohlašovaných látek vychází z evidence emisí relevantních látek do ovzduší, vod a v odpadech. Za rok 2015 Huhtamaki ČR, a.s. vyplynula ohlašovací povinnost, stanovená zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností, a nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 166/2006, protože je provozovatelem provozovny s činností č. 6b) dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006, a množství N odpadů předaných mimo provozovnu bylo vyšší než 2 tuny. Prostřednictvím elektronické podatelny ISPOP (F_IRZ) bylo podáno (do ) hlášení za kalendářní rok 2015 o přenosu N odpadů mimo provozovnu. Hlášení F_IRZ za rok 2015 k dispozici v ISPOP Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) K) DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY ŽP A TECHNICKOU CHARAKTERISTIKU ZAŘÍZENÍ Text EIA podmínky provozu 33

34 a) b) Odkaz na přílohu Posouzení vlivu zařízení na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebylo požadováno. Text Ostatní podmínky. Odkaz na přílohu Nestanoveny 34

35 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Vysvětlivka Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle 14 odst. 4 písm. b) zákona. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) části zařízení Závěry o BAT Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Zhodnocení Odkaz na přílohu Vysvětlivky části zařízení uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP. Závěry o BAT uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná uvedena. uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují. 35

36 Úroveň emisí spojená s BAT uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek). Referenční podmínky uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT Poznámka uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají. Úroveň emisí zařízení uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. musí být uváděna za stejných referenčních podmínek jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu. Zhodnocení uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji Úroveň emisí zařízení. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů. V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována. Použité podklady Číslo Název Vysvětlivky Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Číslo - podklady označit číslem. Název podklady odpovídajícím způsobem identifikovat. Každý podklad uvést na samostatný řádek. Přílohy Číslo Název přílohy Vysvětlivky Uvést úplný seznam příloh zprávy. Číslo - přílohy označit číslem. Název přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat. Každou přílohu uvést na samostatný řádek. 36

37 Seznam zkratek Zkratka Význam Vysvětlivky Uvést seznam zkratek. Zkratky BAT nejlepší dostupná technika DIČ daňové identifikační číslo EU Evropská unie IČO identifikační číslo organizace IP integrované povolení IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění MŽP Ministerstvo životního prostředí PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 37

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í Viz rozdělovník 12759/ZP/2009-Mt-P 27.11.2009 Odbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 Oddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2017 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ:

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ: AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr IČ: 46351094 KÚ Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství Zborovská 11 150 00 PRAHA 5 Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 08.03.2017

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více