Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace"

Transkript

1 Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce Úprava podloží Pozemní komunikace Drobná architektura Cvičební prvky Dokončující konstrukce a práce Vegetační úpravy Součet Přesun hmot t 0,00 0 Celkem 0 Náklady na umístění stavby 1. Zařízení staveniště Kč 0, Území se ztíž. výrob. podmínkami Kč 0,00 0 Celkem 0 Celkem 0 DPH Kč 0,00 0 Celkem vč. DPH 0 stránka 1

2 800-1 Zemní práce Odkopávky a prokopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 15,00 0, Příplatek za lepivost hor. 3 15,00*0,30 m3 4,50 0, Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 vsakovací jáma m3 1,00 0, Příplatek za lepivost hor. 3 1,00*0,30 m3 0,30 0, Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3 -drenáž (0,30+0,40)*0,5*0,45*17,00 m3 2,68 0, Příplatek za lepivost hor. 3 2,84*0,50 m3 1,42 0, Zásyp rýh sypaninou se zhutněním m3 1,00 0,00 SPC Kamenivo drcené hrubé, frakce mm 1,00*1,80*1,23 t 2,21 0, Uložení sypaniny na skládku 15,00+1,00+2,68 m3 18,68 0, Poplatek za uložení sypaniny na skládku 18,68*1,80 t 33,62 0, Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhutnění 34,00+20,00 m2 54,00 0, Úprava pláně v hor. 1-4 se zhutněním 43,00+47,00 m2 90,00 0, Rozprostření ornice v rovině tl. do 200 mm do 500 m2 34,00+20,00 m2 54,00 0,00 stránka 2

3 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do m zemina na skládku m3 18,68 ornice z deponie pro rozprostření 54,00*0,20 m3 10,80 m3 29,48 0, Příplatek za dalších 1000 m v hor ,48*5 m3 147,40 0, Zahradní zemina nebo kvalitní ornice m3 10,80 0, Dodávka Terra Cottem -nad trativod a vsak.jámu (5*0,2*0,5) kg 0,50 0, Rozebrání dlažby z dlaždic betonových m2 32,00 0,00 0, Rozebrání dlažeb z betonových dílců m2 7,50 0,00 0, Ostranění podkladu z kameniva těženého tl. do 200 mm do 50 m2 m2 32,00 0,00 0, Ostranění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm do 50 m2 m2 5,00 0,00 0, Odstranění podkladu z betonu prostého tl. do 100 mm do 50 m2 m2 5,00 0,00 0, Odstranění podkladu z betonu prostého tl. do 300 mm do 50 m2 0,5 7,50+7,00 m2 14,50 0, Odstranění krytu živičného tl. do 50 mm do 50 m2 m2 5,00 0,00 0, Ostranění podkladu z kameniva drceného tl. do 300 mm do 200 m2 m2 52,00 0, Vytrhání obrub záhonových m 47,00 0,00 Celkem 0, Úprava podloží Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm (0,30+0,40)*0,5*0,45*17,00 m3 2,68 0,00 0,00 stránka 3

4 Trativody z drenážních trubek plastových d 110 mm m 17,00 0,00 0,00 3. Položení geotextilie na kamenivo v rýzea vsak.jámě m2 5,00 0,00 4. Dodávka geotextilie m2 5,00 0,00 Celkem 0,00 0, Pozemní komunikace Podklad ze štěrkodrti tl. 50 mm dlažba m2 43,00 pryžová vrstva 47,00*2 m2 94,00 m2 137,00 0,00 0, Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm dlažba m2 43,00 pryžová vrstva m2 47,00 m2 90,00 0,00 0,00 3. Litá pryžová vrstva MS -červená, tl. 38 mm m2 47,00 0,00 0,00 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60 mm do lože z kameniva těženého tl. do 40 mm m2 43,00 0,00 0,00 5. Dlažba betonová vibrolisovaná tl. 60 mm, colormix podzim 43,00*1,03 m2 44,29 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Drobná architektura Lavička - kovový galvanizovaný rám, dřevěná lavice + opěradlo, 1x 1. impregnace, 3x povrch. nátěr, kotvení do beton. patek na místě ks 4,00 0,00 Stůl - kovový galvanizovaný rám, dřevěná lavice + opěradlo, 1x 2. impregnace, 3x povrch. nátěr, kotvení do beton. patek na místě stránka 4

5 Lavice - kovový galvanizovaný rám, dřevěná lavice, 1x impregnace, 3. 3x povrch. nátěr, kotvení do beton. patek na místě Pergola (5x2 m; v. 2,5 m) dřevěná konstrukce-6 svislých kůlů, horní 4. příčné latě, kotvení na beton.patky 5. Montáž a doprava mobiliáře - pergola a lavičky kpl. 1,00 0,00 Celkem 0,00 Cvičební prvky VESLOVÁNÍ - kovová konstrukce, pohyblivý mechanismus umožňuje 1. pohyb imitující veslování rám MINI LYŽE - kovová konstrukce, pohyblivý mechanismus umožňuje 2. boční výkyv pro dvě osoby BĚH NA LYŽÍCH- kovová konstrukce, pohyblivý mechanismus 3. umožňuje pohyb imitující běh na lyžích 4. ROTOPED - kovová šlapací jednotka, ukotvená pomocí patky ks 2,00 0,00 5. Montáž cvičebních prvků kpl. 1,00 0,00 Celkem 0, Dokončující konstrukce a práce Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 51,00+27,00 m 78,00 0,00 0,00 SPC Obrubník betonový záhonový ABO 7/20 50x5x15 cm, přírodní 27,00/0,50*1,01 ks 54,54 0,00 0,00 3. Obrubník betonový záhonový ABO 7/20 50x5x15 cm, červený 51,00/0,50*1,01 ks 103,02 0,00 0,00 stránka 5

6 Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km 0,24*32,00+0,185*5,00+0,50*14,50+0,40*52,00 t 36,66 0,098*5,00 t 0,49 t 37,15 0, Příplatek za další 1 km 37,15*14 t 520,10 0, Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,255*32,00+0,408*7,50+0,04*47,00 t 13,10 0, Příplatek za další 1 km 13,10*14 t 183,40 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového 0,185*5,00+0,50*14,50+13,10 t 21,28 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů 0,098*5,00 t 0,49 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva 0,24*32,00+0,40*52,00 t 28,48 0, Bourání základů z betonu prostého 2 podkladní beton pod schody 6,00*0,30 m3 1,80 0, Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 2,2 zídka u pískoviště m3 1,80 0, Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 2,4 panel typ A 0,42*8 m3 3,36 0,00 panel typ B 0,21*4 m3 0,84 0,00 panel typ C 0,14*15 m3 2,10 0,00 stránka 6

7 Bourání schodišťových stupňů betonových 0,07 1,00*29 m 29,00 0, Bourání podlah z cihel kladených na plocho 0,122 pískoviště 3,10*2,75 m2 8,53 0, Odstranění násypu 1,4 pískoviště 8,53*0,18 m3 1,54 0, Odstranění dřevěné desky ze zídky pískoviště (3,10+2,75)*2*0,22 m2 2,57 0,00 Odstranění houpačky (délka 3 m) kovová konstrukce, bet.základ vč. 18. odvozu ks 2,00 0,00 Přesun informační tabule - vybourání, přemístění cca 15m, zpětné 19. osazení(kovový rám prům 16 mm) Odvoz suti na skládku do 1 km 2,00*1,80+2,20*1,80+2,40*6,30+0,07*29,00 t 24,71 0,122*8,53+1,40*1,54 t 3,20 t 27,91 0, Příplatek za další 1 km 27,91*14 t 390,74 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového 2,00*1,80+2,20*1,80+0,07*29,00 t 9,59 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce železobetonového 2,40*6,30 t 15,12 0, Poplatek za uložení odpadu na skládce z keramických materiálů 0,122*8,53+1,40*1,54 t 3,20 0,00 Celkem 0,00 0,00 stránka 7

8 823-1 Vegetační úpravy 0, Obdělání půdy nakopáním do 100 mm, v rovině do 1:5 (34,00+20,00)*0,1 m 2 5,40 0, Obdělání půdy frézováním v rovině do 1:5 (34,00+20,00)*0,9 48,60 0, Obdělání půdy hrabáním (2x) v rovině do 1:5 (34,00+20,00)*2 m 2 108,00 0, Obdělání půdy válením (2x) v rovině do 1:5 (trávník) (20,00+2,00)*2 m 2 44,00 0, Založení trávníku parkového plochy do m2,v rovině, 22,00 0,00 6. Dodávka travní směsi parkové 22*0,025 kg 0,55 0, Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zem ,00 0, Založení záhonu pro výsadbu rostlin na starém trávníku 18,00 0,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy,v rovině objemu do 0,01 m3 ks 71,00 0,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy,v rovině objemu do 0,02 m3 ks 104,00 0,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy,v rovině objemu do 0,02 m3 ks 71,00 0,00 Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině objemu do 1,00 m Výsadba dřevin s balem v rovině průměru balu do 200 mm ks 175,00 0,00 m 2 m 2 m 2 m 2 stránka 8

9 Dodávka keřů (K 1-3) -celkem ks 175, Kerria japonica Pleniflora (40-60) ks 15,00 0, Philadelphus Belle Etiole (40-60) ks 25,00 0, Weigela florida Purpurea (40-60) ks 15,00 0, Weigela florida Variegata (40-60) ks 16,00 0, Euonymus fortunei Coloratus (15-20) ks 25,00 0, Euonymus fortunei Emerald Gaiety (15-20) ks 15,00 0, Euonymus fortunei Emerald n Gold (15-20) ks 30,00 0, Vinca minor 15-20) ks 30,00 0, Lonicera x heckrotii (RK 2)vyvaz. ks 4,00 0, Výsadba dřevin s balem v rovině, průměru balu do 600 mm 24. Dodávka stromu s balem -Acer negundo Flamingo (16-18) 25. Zahradní substrát na výměnu půdy v jamkách m3 0,50 0, Ukotvení dřeviny třemi kůly. délky do 3 m 27. Dodávka kůlů dřevěných,délky do 3m, průměr 100 mm ks 3,00 0, Zhotovení obalu kmene z juty, v rovině, ve 2 vrstvách m2 2,00 0, Chemické oplevelení půdy v rovině postřikem na široko 54,00*2 m2 108,00 0, Dodávka Roundup 10 l/ha 0,0054*2*10 l 0,11 0, Hnojení půdy nebo trávníku,umělým hnojivem na široko, v rovině t 0,003 0, Dodávka hnojiva Cererit (54*0,05) kg 2,700 0, Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k rostlinám v rovině t 0,004 0, Dodávka hnojiva předzásobního (Osmocote, Silvamix - tablety) (1*0,1)+(175*0,02) kg 3,600 0, Mulčování vysazených rostlin tl. do 100 mm v rovině m2 51,00 0,00 stránka 9

10 36. Dodávka borky drcené 51*0,1 m3 5,10 0, Ošetření vysazených dřevin solitérních,v rovině Ošetření vysazených dřevin ve skupinách,v rovině m2 50,00 0, Ošetření trávníku v rovině m2 22,00 0, Zalití rostlin vodou jednotlivě -do 20 m2 1*0,05*6 m3 0,30 0, Zalití rostlin vodou jednotlivě -přes 20 m2 /(51*0,03)+(22*0,02)/*6 m3 11,80 0, Dovoz vody do 1000 m m3 12,10 0, Příplatek k dovozu vody za dalších 1000 m 12,10*4 m3 48,40 0,00 Celkem 0,00 stránka 10

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem.

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. odplevelení před založením kultury m2 1022 2 183 20-5112 Založení

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz

Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz www.detskahristestasek.cz Mgr. Milan Stašek tel. +420 602 704 374, +420 572 549 333 stasek.milan@tiscali.cz Čmáralka Sestava obsahuje: kládová konstrukce se dvěma nebo jednou malovací tabulí kotvená do země. Prostor pro prvek včetně

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu

KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu -typ SK SA15 SB125 SC250 S SE600 SF900 Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu Drenážní obrubníky -KERB jsou velmi účinným systémem kombinujícím velmi odolné duté obrubníky z polymerického

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Projekt č.35/2 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více