pro zakázku na dodávku s názvem Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Název projektu v OPPIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro zakázku na dodávku s názvem Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Název projektu v OPPIK"

Transkript

1 zpracovaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - Program Technologie pro zakázku na dodávku s názvem Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Název projektu v OPPIK Rozšíření výrobní kapacity plastových vaků ve společnosti DrakaBag, s.r.o. Zadavatel: Název/obchodní jméno: DrakaBag, s.r.o. Právní forma: 112 Společnost s ručením omezeným Sídlo: tř. Osvobození 930/25, PSČ Odry IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Ing. Janem Vavřínem Kontaktní osoba: Ing. Jan Vavřín Tel.:

2 1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato zadávací dokumentace (dále též jen ZD ) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Jménem dodavatele jedná a podepisuje osoba k tomu oprávněná. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci (či jiného obdobného dokumentu), musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci (či jiného obdobného dokumentu) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 2. POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým uchazečům. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je ová adresa: případně adresa sídla : tř. Osvobození 930/25, PSČ Odry. 3. PŘESNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 3.1 Podrobná specifikace předmětu zakázky Předmětem výběrového řízení je dodávka, vyložení, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dále specifikovaného technologického zařízení. Zakázka obsahuje tato zařízení: 1) Automatická linka na výrobu jednokomorových PP vaků 2) Dvojitý svařovací stroj pro vícekomorové vaky 3) Stroj na převařování hadiček 4) Stroj pro odtah hadiček z extruderu Dělení zakázky na dílčí části není přípustné. Důvodem je, že jednotlivá zařízení musí být navzájem kompatibilní, jelikož budou součástí jednoho výrobního procesu. Tento požadavek rovněž reflektuje nutnost identického provozu všech zařízení, jejich obsluhy a případného servisu, tak aby toto nebylo pro mimořádně obtížné a ekonomicky náročné. 2

3 3.2 Základní technické parametry a konfigurace stroje: Základní požadované technické parametry a konfigurace Automatické linky na výrobu jednokomorových PP vaků: Parametr Chod zařízení: Takt linky: Velikosti produkovaných vaků: Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit*: Jmenovitá síla svařování vaků: Jmenovitá síla svařování hadiček: Nastavitelná hloubka svařování vaků a hadiček: Termotransferová tiskárna: Hodnota Plně automatický Min. 2,5 s/vak, max. rozdíl +/- 0,5 s 100 ml 100 x 160 mm 250 ml 140 x 160 mm 500 ml 140 x 230 mm ml 140 x 330 mm na základě vzorku Min. 19,8 kn Min. 3 kn Řídicí systém: Max. příkon: 40 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Připojení vody: Z vodovodního řadu Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče. Základní požadované technické parametry a konfigurace Dvojitého svařovacího stroje pro vícekomorové vaky: Parametr Centrální svařovací stanice: Svařovací stůl (deska): Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit*: Jmenovitá síla svařování: Hodnota Min. 570 x 380 mm, kompatibilní se stávající technologií na základě vzorku Min. 12 kn 3

4 Nastavitelná hloubka svařování: Vyměnitelné díly:, dle typů vaků Řídicí systém: Max. příkon: 15 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče. Základní požadované technické parametry a konfigurace Stroje na převařování hadiček: Parametr Hodnota Svařovací stanice: Svařitelnost materiálu non PVC výrobce na základě vzorku Renolit*: Jmenovitá síla: Min. 1,1 kn Nastavitelná hloubka svařování: Řídicí systém: Max. příkon: 10 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče. 4

5 Základní požadované technické parametry a konfigurace Stroje pro odtah hadiček z extruderu: Parametr Odtah: Nůž: Střihání: Navíjení na cívku: Chladicí vana: Řídicí systém: Max. příkon: Připojení vzduchu: Připojení vody: Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): Hodnota Min. 2 pásové dopravníky s regulovatelnou mezerou Poháněný pneumatickým válcem Manuálně a automaticky Čelisťový upínací mechanismus S vodicími válečky 10 kw Min. 6 bar, max. 9 bar Z vodovodního řadu x x mm Základní technickou specifikaci nabízených zařízení uvede uchazeč do tabulek Základní technická specifikace, jejichž závazný vzor tvoří Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce jednoznačným popisem prokáže, že nabízené zařízení plně odpovídá uvedeným požadavkům a splňuje každý požadovaný parametr. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z požadovaných bodů specifikace základních (minimálních) parametrů výše uvedených, bude považována za nabídku nevhodnou, která nesplňuje požadavky na předmět plnění zakázky; taková nabídka bude vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY Celková předpokládaná hodnota této zakázky je stanovena na ,- Kč bez DPH. - Předpokládaná hodnota Automatické linky na výrobu jednokomorových PP vaků je stanovena na ,- Kč bez DPH. - Předpokládaná hodnota Dvojitého svařovacího stroje pro vícekomorové vaky je stanovena na ,- Kč bez DPH. - Předpokládaná hodnota Stroje na převařování hadiček je stanovena na ,- Kč bez DPH. - Předpokládaná hodnota Stroje pro odtah hadiček z extruderu je stanovena na ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je současně m stanovena jako cena nejvýše přípustná. Jedná se o absolutní obchodní podmínku, přičemž překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny bude mít za následek vyřazení nabídky uchazeče z dalšího hodnocení. 5

6 5. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění je provozovna na adrese: Odry Loučky, PSČ Vzhledem k povaze zakázky nebude konána prohlídka místa plnění zakázky. 6. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY Závazné termíny splnění zakázky (tj. předání zařízení specifikovaných v bodě 3 této ZD k užívání) jsou pro dodávku následující: - Nejbrzčí termín plnění zakázky je 6 měsíců (24 týdnů) od podpisu kupní smlouvy důvodem je rekonstrukce výrobního areálu, kam budou technologie umisťovány. Před tímto termínem nebude předmět dodávky přijat. - Nejzazší termín plnění zakázky je 12 měsíců (48 týdnů) od podpisu kupní smlouvy. Nabízené termíny plnění zakázky tak musí vyhovovat výše uvedenému rozmezí. V opačném případě bude nabídka považována za nabídku nevhodnou a taková nabídka může být vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. Předpokládaný termín uzavření kupních smluv je červenec PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů: 7.1 Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: podepsaného čestného prohlášení, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci (či jiného obdobného dokumentu), musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci (či jiného obdobného dokumentu) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: - dokladu o oprávnění k podnikání např.: výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. V případě zahraničního uchazeče musí být doplněný českým prostým překladem, 6

7 Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii. Zadavatel má právo vyžádat si předložení originálů dokumentů od vybraného uchazeče před podpisem kupní smlouvy. 8. OBSAH NABÍDKY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce v 1 originále, v 1 kopii a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči (CD apod.). Elektronická verze bude obsahovat přesnou kopii originálu podané nabídky včetně podepsaného krycího listu, atd. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené nápisem Výběrové řízení NEOTVÍRAT a názvem zakázky: Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž bude možno případně nabídku vrátit. Všechny nabídky musí být doručeny doporučenou zásilkou s doručenkou, nebo osobně oproti potvrzení o převzetí nabídky. Každý účastník výběrového řízení může předložit pouze jednu nabídku. 8.1 Obsah nabídky: vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek, vzor tvoří Přílohu č. 2, doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků dle bodu 7 této zadávací dokumentace (vzor Čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace), specifikaci nabízeného řešení dle bodu 3 této zadávací dokumentace a vyplněnou tabulku Základní technická specifikace, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, vzorky svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit dle technických parametrů v bodě 3.2, obchodní podmínky specifikované v této zadávací dokumentaci v bodu 8.2, návrh kupní, případně servisní smlouvy, včetně souvisejících smluvních podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci v bodě 12., případné další údaje a dokumenty pro nabídku relevantní. 8.2 Obchodní podmínky: Platební podmínky Zadavatelem požadované platební podmínky jsou: 20 % z pořizovací ceny po podpisu kupní smlouvy oběma stranami, 20 % z pořizovací ceny po odsouhlasení projektové dokumentace m, 50 % z pořizovací ceny po převzetí dodávky v závodě/sídle dodavatele, na základě FAT protokolu, 10 % z pořizovací ceny po řádném dodání zařízení a provedení zkušebního provozu, 7

8 splatnost faktur bude min. 30 dní od vystavení faktury, vystavení faktur ve dvou vyhotoveních. Záruční podmínky Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na předmět dodávky v délce minimálně 24 měsíců. Tato lhůta běží ode dne podpisu předávacího protokolu m. Servisní podmínky Zadavatel vyžaduje splnění těchto závazných požadavků: - zahájení servisního zásahu v místě realizace v pracovní dny max. do 48 hod. od nahlášení závady (do lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle a svátky). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. Zadavatel preferuje co nejkratší dobu zahájení servisního zásahu v místě realizace od nahlášení závady. Nabídnutá doba zahájení servisního zásahu v místě realizace v pracovní dny kratší než minimálně požadovaných 48 hodin bude zohledněna v hodnotícím kritériu č. 2 Doba zahájení servisního zásahu. Vzhledem k obvyklým zvyklostem nebude nabídnutá doba zahájení servisního zásahu pod 2 hodiny od nahlášení závady již více bodově zvýhodněna. Nabízenou dobu zahájení servisního zásahu v místě realizace v pracovní dny od nahlášení závady v hodinách uchazeč uvede na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Hodnotícím kritériem č. 3 bude Cena standardizovaného servisního zásahu v Kč bez DPH v pozáručním období po dobu 3 let po uplynutí záruční lhůty nebo u mimozáručních oprav. Standardizovaným servisním zásahem je pro účely hodnocení nabídek stanoven servisní zákrok v pozáručním období nebo u mimozáručních oprav v místě realizace zakázky provedený v pracovní době od 7 do 16 hod. v pracovní dny v délce 3 hodiny. Uchazeč je povinen ve své nabídce vyčíslit cenu standardizovaného servisního zásahu. Z důvodu dalšího hodnocení není přípustné nabídnout v rámci tohoto kritéria hodnotu 0 nebo zdarma. Tuto hodnotu současně uvede uchazeč na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Cena standardizovaného servisního zásahu musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k řádnému a úplnému zajištění definovaného servisního zásahu včetně práce, cestovného, diet, času na cestě, apod. Cena servisního zásahu musí být podložena veškerými konkrétními údaji, které vstupují do kalkulované ceny zásahu. Veškeré takové parametry, které ovlivňují tuto cenu a tudíž hodnocení nabídek, musí být popsány v nabídce uchazeče a současně ukotveny v návrhu kupní, případně servisní smlouvy. Stanovené podmínky (servisní sazby, cena za km, čas na cestě apod.) jsou pro uchazeče závazné a budou platit po dobu min 3 let po uplynutí záruční lhůty a uchazeč není oprávněn je po tuto dobu měnit. V případě, že z nabídky nebude zřejmé, jakým způsobem byla cena standardizovaného servisního zásahu vypočítána nebo tato cena nebude odpovídat popsaným servisním podmínkám, nebude možné takovou nabídku vyhodnotit. Zadavatel je v tomto případě oprávněn nabídku vyřadit z dalšího hodnocení. Z výše popsaných důvodů uvede uchazeč do nabídky (a návrhu kupní, případně servisní smlouvy) kompletní způsob zajištění záručního a pozáručního servisu (včetně časového vymezení servisních služeb, servisních sazeb v pozáručním období po dobu 3 let po uplynutí záruční lhůty nebo u 8

9 mimozáručních oprav, reakčních lhůt na oznámenou poruchu, cenu za km a za čas na cestě apod.) s ohledem na výše uvedené požadavky. Uchazeč do nabídky (a návrhu kupní, případně servisní smlouvy) uvede způsob zajištění záručního a pozáručního servisu s ohledem na výše uvedené požadavky. Sankce a smluvní pokuty Sankce a smluvní pokuta - smluvní pokuta za prodlení v souvislosti s nedodržením termínu dodání zařízení je stanovena na 0,2 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení proti smluvnímu termínu. Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 9. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena musí být zpracována (a následně plnění zakázky fakturováno) v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR) a musí být podložena kalkulací jednotlivých položek. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH). Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, a v návrhu kupní smlouvy v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o osvobození od DPH) a nabídková cena včetně DPH. Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci. 10. HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel dále stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy: 9

10 10.1 Hodnotící kritéria Kritérium č. 1: NABÍDKOVÁ CENA Váha kritéria: Hodnocena bude cena bez DPH uvedená v Krycím listu nabídky. Bodové hodnocení nabídkové ceny bude provedeno podle následujícího vzorce: 100 * nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)/ hodnocená nabídka (cena) * váha vyjádřená desetinným číslem 70 % Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Kritérium č. 2: DOBA ZAHÁJENÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU Váha kritéria: Hodnocena bude doba zahájení servisního zásahu v hodinách uvedená v Krycím listu nabídky. Bodové hodnocení nabídkové ceny bude provedeno podle následujícího vzorce: 100 * nejvýhodnější nabídka (nejkratší doba)/ hodnocená nabídka (doba) * váha vyjádřená desetinným číslem 15 % Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou zahájení servisního zásahu. Kritérium č. 3: CENA STANDARDIZOVANÉHO SERVISNÍHO ZÁSAHU Váha kritéria: Hodnocena bude cena servisního zásahu bez DPH (v pracovní době od 7 do 16 hod. v délce 3 hodiny) uvedená v Krycím listu nabídky. Bodové hodnocení nabídkové ceny bude provedeno podle následujícího vzorce: 100 * nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)/ hodnocená nabídka (cena) * váha vyjádřená desetinným číslem 15 % Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou servisního zásahu. V kritériu č. 1 Nabídková cena bude hodnocena celková cena zakázky bez DPH. Hodnocení výše nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč). Pro případný přepočet nabídkové ceny bude použit kurz ČNB platný k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. V kritériu č. 2 Doba zahájení servisního zásahu bude hodnocena doba zahájení servisního zásahu v místě realizace v pracovní dny od nahlášení závady. Doba zahájení servisního zásahu bude hodnocena v hodinách od nahlášení závady (do lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle a svátky). V případě nahlášení závady mimo pracovní dobu dodavatele či ve dnech pracovního klidu se za termín nahlášení závady považuje zahájení standardní pracovní doby dodavatele v následující pracovní den. Současně musí být dodržena maximální lhůta pro zahájení servisního zásahu v místě realizace v pracovní dny od nahlášení závady, tj. max. do 48 hodin (do lhůty 10

11 se nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle a svátky), uvedená v bodě 8.2 této zadávací dokumentace. Vzhledem k obvyklým zvyklostem nebude nabídnutá doba zahájení servisního zásahu pod 2 hodiny od nahlášení závady již více bodově zvýhodněna. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou zahájení servisního zásahu. V kritériu č. 3 Cena standardizovaného servisního zásahu bude hodnocena cena standardizovaného servisního zásahu bez DPH v pozáručním období po dobu 3 let po uplynutí záruční lhůty nebo u mimozáručních oprav. Standardizovaným servisním zásahem je pro účely hodnocení nabídek servisní zákrok v místě realizace zakázky provedený v pracovní době od 7 do 16 hod. v délce 3 hodiny. Hodnocení výše nabídkové ceny servisního zásahu bude provedeno v českých korunách (Kč). Pro případný přepočet ceny servisního zásahu bude použit kurz ČNB platný k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Z důvodu dalšího hodnocení není přípustné nabídnout v rámci tohoto kritéria hodnotu 0 nebo zdarma. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou servisního zásahu Způsob hodnocení nabídek Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek počet bodů získaných v rámci dílčího kritéria s nejvyšší vahou, tzn. Nabídková cena. 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude doručena: - osobně, na základě předchozí domluvy (kontaktní osoba Ing. Jan Vavřín, tel , - nebo poštou na adresu sídla : tř. Osvobození 930/25, PSČ Odry, ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do do 12:00 hod., přičemž rozhodující je datum převzetí nabídky m nikoli datum odeslání. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny! Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční s účastí uchazečů po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne v 12:00 hodin na adrese sídla tj.: tř. Osvobození 930/25, PSČ Odry. Otevírání nabídek se mohou účastnit uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 11

12 11.2 Vázanost nabídkou Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 90 dnů po ukončení lhůty pro podání nabídky. 12. SMLUVNÍ PODMÍNKY V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. K této povinnosti se vybraný dodavatel smluvně zaváže v kupní smlouvě. Zadavatel požaduje, aby veškeré uvedené obchodní podmínky (viz kapitola 8 ZD) byly zahrnuty do návrhu smlouvy předkládaného uchazeči. Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z výše uvedených požadavků, může být považována za nabídku nevhodnou, která nesplňuje zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků než na předmět zakázky; taková nabídka může být vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení. 13. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek, jako součást dokumentace k výběrovému řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce a v případě, že bude v nabídce spatřovat nejasnosti, vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky. Upřesnění či odstranění formálních nedostatků se nesmí týkat obsahu předložené nabídky, zejména takto nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dle 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V Odrách dne Ing. Jan Vavřín jednatel 12

13 Příloha číslo 1 K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y k zakázce Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Uchazeč:... Sídlo/místo podnikání:... Identifikační číslo/rodné číslo:... Daňové identifikační číslo:... Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 1 Jméno: Funkce: Kontaktní osoba:. Telefon / mobilní telefon:. Fax: Nabídková cena Automatická linka na výrobu jednokomorových PP vaků Dvojitý svařovací stroj pro vícekomorové vaky Stroj na převařování hadiček Stroj pro odtah hadiček z extruderu Celkem Cena bez DPH v Kč / EUR Sazba DPH v % Výše DPH v Kč / EUR Cena včetně DPH v Kč / EUR 1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument).

14 Ostatní hodnotící kritéria Doba zahájení servisního zásahu Cena standardizovaného servisního zásahu v délce 3 hodin Parametr uchazeče Jednotka počet hodin od nahlášení závady Kč V..., dne: jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 1

15 Příloha číslo 2 Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í U C H A Z E Č E O A K C E P T A C I Z A D Á V A C Í C H P O D M Í N E K k zakázce Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Čestně prohlašuji, že: - veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti; - veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti; - akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou m v bodě 11.2 zadávací dokumentace, tj. 90 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídky; - nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci; - jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu. - Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v zadávací dokumentaci, nečiním k nim žádné výhrady a považuji je za závazné pro případné uzavření smlouvy se m. V..., dne: jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 1 1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument).

16 Příloha číslo 3 Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í U C H A Z E Č E k zakázce Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Uchazeč prohlašuje, že: - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 1 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 1 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

17 - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, - není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a - nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 2. V..., dne: jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 3 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument).

18 Příloha číslo 4 (odpovídající požadavkům v kap. 3 ZD) Z Á K L A D N Í T E C H N I C K Á S P E C I F I K A C E k zakázce Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Základní požadované technické parametry a konfigurace Automatické linky na výrobu jednokomorových PP vaků: Položka Požadavek Hodnota uchazeče Chod zařízení: Takt linky: Velikosti produkovaných vaků: Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit*: Jmenovitá síla svařování vaků: Jmenovitá síla svařování hadiček: Nastavitelná hloubka svařování vaků a hadiček: Termotransferová tiskárna: Plně automatický Min. 2,5 s/vak, max. rozdíl +/- 0,5 s 100 ml 100 x 160 mm 250 ml 140 x 160 mm 500 ml 140 x 230 mm ml 140 x 330 mm na základě vzorku Min. 19,8 kn Min. 3 kn Řídicí systém: Max. příkon: 40 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Připojení vody: Z vodovodního řadu Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče.

19 Základní požadované technické parametry a konfigurace Dvojitého svařovacího stroje pro vícekomorové vaky: Položka Požadavek Hodnota uchazeče Centrální svařovací stanice: Svařovací stůl (deska): Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit*: Jmenovitá síla svařování: Nastavitelná hloubka svařování: Vyměnitelné díly: Min. 570 x 380 mm, kompatibilní se stávající technologií na základě vzorku Min. 12 kn, dle typů vaků Řídicí systém: Max. příkon: 15 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče.

20 Základní požadované technické parametry a konfigurace Stroje na převařování hadiček: Položka Požadavek Hodnota uchazeče Svařovací stanice: Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit*: na základě vzorku Jmenovitá síla: Min. 1,1 kn Nastavitelná hloubka svařování: Řídicí systém: Max. příkon: 10 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm *Svařitelnost materiálu non PVC výrobce Renolit je vyžadována z toho důvodu, že tento materiál je využíván při výrobě zdravotnických a veterinárních vaků a je součástí registrace daného léčivého výrobku, pro které budou vaky využívány. Daný materiál je registrován u nadnárodních autorit a zaručuje kvalitu, spolehlivost a nezávadnost finálních produktů. Požadavek na materiál vždy vychází ze strany odběratelů hotových produktů a možná výměna materiálu za jiný vyžaduje provedení potřebných testů kvality (časová náročnost výměny je 1 2 roky). Z těchto důvodů není možné tento materiál Renolit nahradit. Výrobní technologie, které jsou předmětem dané zakázky tak musí být schopny tento materiál zpracovat a toto musí být doloženo vzorkem přiloženým k nabídce uchazeče.

21 Základní požadované technické parametry a konfigurace Stroje pro odtah hadiček z extruderu: Položka Požadavek Hodnota uchazeče Odtah: Min. 2 pásové dopravníky s regulovatelnou mezerou Nůž: Poháněný pneumatickým válcem Střihání: Manuálně a automaticky Navíjení na cívku: Čelisťový upínací mechanismus Chladicí vana: S vodicími válečky Řídicí systém: Max. příkon: 10 kw Připojení vzduchu: Min. 6 bar, max. 9 bar Připojení vody: Z vodovodního řadu Elektromagnetické prvky: Krokové motory: Max. rozměry zařízení (d x š x v): x x mm V..., dne: jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 1 1 Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument).

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na akci TRAKTOR PRO MĚSTO MANĚTÍN Projekt je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Výběrové

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název zakázky:

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Vsetínská nemocnice

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K čj :438-3/2013/DP - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V Praze dne: 3.9.2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (dpp) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M ě s t o B y s t ř i c e ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva č. 2011/4014 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení Veřejná zakázka neprobíhá plně v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Jednotné značení Bílá stopa Šumava

Jednotné značení Bílá stopa Šumava MIKROREGION HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO Adresa: Stožec 54, 384 44 Stožec Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více