ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Czech Republic"

Transkript

1 ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Czech Republic

2 Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large Dobrý den. Jsem... z agentury FOCUS. Rád/a bych vás požádal/a o účast na krátkém průzkumu mezi občany celé Evropy, který se týká jejich názorů na politiku obecně a zejména na Evropskou unii. Vaše odpovědi nám velmi pomohou, rozhovor nezabere více než 10 minut. Dotazník je anonymní, vaše odpovědi budou sloužit k lepšímu porozumění názorům obyvatelstva. Můžete odmítnout odpověď na kteroukoliv otázku v dotazníku, budete-li si to přát.. Q1. Jste obecně pro členství České republiky v Evropské unii, nebo proti němu? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Pro Proti [Nemohu se rozhodnout]... 3 Q2. Je pro vás důležité být informován/a o evropské politice a záležitostech? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI -Ano, zejména z osobních důvodů Ano, zejména z profesních důvodů Ano, z obou důvodů Ne... 4 FILTR, TUTO OTÁZKU POLOŽTE, POKUD RESPONDENT V OTÁZCE Q2 ODPOVĚDĚL 1 NEBO 3 (OSOBNÍ DŮVODY NEBO OBOJÍ) Q3a. Zmínil/a jste, že máte zájem být informován/a o evropské politice z osobních důvodů. Můžete mi u každého z nich říci, zda je to pro vás důležitý důvod či nikoli? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Důležité Nedůležité [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Abych měl/a pocit, že se účastním budování Evropy / abych se cítil/a být Evropanem/Evropankou b) Abych měl/a všechny informace pro účast v debatách o Evropě, volbách atd c) Abych lépe znal/a svá práva nebo možnosti jako evropského občana d) Abych lépe věděl/a, co instituce EU dělají pro své občany e) Abych si mohl/a ověřit, jaká je současná evropská politika v určitých sférách1 2 9 f) Abych se zajímal/a o to, co se děje v jiných evropských zemích g) Abych byl/a schopen/a mít vliv na vývoj evropské spolupráce h) Abych měl/a informace o roli Evropy ve světě / 9

3 FILTR, TUTO OTÁZKU POLOŽTE, POKUD Q2 = 2 NEBO 3 ( PROFESNÍ DŮVODY NEBO OBOJÍ) Q3b. Uvedl/a jste profesní důvody. Informovanost o Evropské unii je důležitá z následujících důvodů... FILTR, POKUD Q2=3, PTEJTE SE Uvedl/a jste také profesní důvody. Informovanost o Evropské unii je důležitá z následujících důvodů... Ano... 1 Ne... 2 Neví/odmítl(a) odpovědět... 9 a) doplňování mých obecných znalostí o evropských záležitostech b) vývoj mých znalostí témat přímo souvisejících s mou činností PTEJTE SE VŠECH Q4. Některá témata jsou v popředí zájmu pouze na národní úrovni, jiné na evropské úrovni. Zajímalo by vás, zda mají lidé v jiných členských státech EU na následující témata stejné názory jako vy? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Ano Ne [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) evropská měna, euro b) jak vytvářet pracovní místa v Evropě c) projednávaná Ústava pro Evropskou unii d) možnost, že Turecko v budoucnosti přistoupí do Evropské unie e) nebezpečí ptačí chřipky v Evropě f) bezpečná dodávka energie g) jak konkurovat Číně nebo Indii h) boj s terorismem a organizovaným zločinem i) přistěhovalectví ze zemí mimo EU j) ochrana životního prostředí k) etické otázky, jako je výzkum kmenových buněk, potraty, sňatky homosexuálů l) náboženská tolerance a ochrana lidských práv / 9

4 Q5. Poskytuje vláda České republiky podle vašich zkušeností svým občanům dostatek informací o tom, co se děje v Evropské unii? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Ano Ne... 2 Q6. Existují různé způsoby angažovanosti v politickém životě obecně, ve městě, kraji, státě či dokonce na evropské úrovni. Vykonával/a jste některou z těchto činností v posledních třech letech? Zabýval/a jste se následujícími aktivitami?... ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Ano Ne [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Hlasování ve volbách nebo referendu (místních, krajských, národních)? b) Hlasoval/a jste v posledních volbách do evropského parlamentu v roce 2004? c) Kontaktoval/a jste politika, vládního úředníka nebo úředníka místní samosprávy? d) Pracoval/a jste v politické straně nebo akční skupině? e) Pracoval/a jste v jiné organizaci nebo sdružení? f) Podepsal/a jste petici? g) Prezentoval/a jste svůj názor v internetové diskusi/fóru? h) Zúčastnil/a jste se veřejné demonstrace? POKUD JE ODPOVĚĎ NA JAKOUKOLI POLOŽKU V OTÁZCE Q6 ANO (ÚČAST V MÍSTNÍ NEBO NÁRODNÍ POLITICE), PTEJTE SE: Q7. Předpokládejme, že se zabýváte konkrétní záležitostí, která je regulována na úrovni EU, a chcete vyjádřit svùj názor na tuto záležitost. Na koho se primárně obrátíte... ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Osoba nebo organizace na úrovni EU nebo Osoba nebo organizace působící ve vaší zemi? [Na obě] [Na žádnou] [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 Q8a. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky týkajícími se informovanosti o záležitostech Evropské unie? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU 3 / 9

5 Ano...1 Ne...2 Neví/odmítl(a) odpovědět...9 a). Všichni občané Evropy by měli mít právo získávat pravdivé a úplné informace b) Informace by měly být široce dostupné, přístupné v rodném jazyce občanů a snadno srozumitelné c) Občané by měli mít možnost vyslechnout a porovnat různé názory a pohledy na evropské otázky d) Občané a zastupující organizace by měli mít právo a prostředky na to, aby se mohli vyjádřit a nechat zaznít svùj názor e) Tvorba politiky, rozhodování a administrativa by měly být co nejtransparentnější, nejotevřenější a nejviditelnější Q9. Kdo by podle vás měl být primárně zodpovědný za informování občanù o tom, co dělá Evropská unie a jaký to má vliv na jejich každodenní život? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI národní vláda...1 národní parlament a politické strany...2 evropský parlament...3 evropská komise...4 nevládní organizace (NGO)...5 média...6 jiné subjekty...7 Neví/odmítl(a) odpovědět...9 Q10. Kdo je podle vašeho názoru primárně zodpovědný za řešení přání obyvatelstva, pokud jde o evropské záležitosti? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - národní vláda národní parlament a politické strany evropský parlament evropská komise nevládní organizace (NGO) jiné subjekty [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 PTEJTE SE VŠECH Q11. Existuje nìkolik bariér a důvodů, které lidé zmiňují, když se jich někdo ptá, proč se neobrátí se záležitostmi souvisejícími s EU přímo na EU. Které jsou pro vás osobně nejdůležitější důvody, které vám brání kontaktovat zodpovědné orgány Evropské unie? 4 / 9

6 ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Důležité Nedůležité [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Jazyková bariéra b) Není mi známa struktura, nevím, na koho se obrátit c) Nevím, kdo mě zastupuje v Evropském parlamentu d) Náklady jsou vysoké, např. na cestu nebo telefon e) Úřady EU se nezajímají o názory občanů, takže je zbytečné je kontaktovat f) Rozhodují členské státy a ne Evropská unie, proto je lepší obrátit se na místní vládu Q12. Které z následujících zdrojů byste využili při hledání informací o Evropské unii? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Použil/a bych Nepoužil/a bych [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Rodina, přátelé, kolegové b) Státní informační telefonní linka nebo internetová stránka c) Oficiální informační telefonní linka nebo internetová stránka Evropské unie1 2 9 d) Internet e) Televize f) Rozhlas g) Denní tisk h) Informační kanceláře Evropské unie Q13. Kolik informací o Evropské unii, o jejích politikách a rozhodnutích podle vás poskytují média České republiky (televize, rozhlas, tisk, internet...)? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Příliš mnoho Příliš málo Takřka dostatečné množství... 3 Q14. Vezmete-li v úvahu kvalitu informací, které se vám o Evropské unii dostávají, souhlasil/a byste s následujícími výroky? 5 / 9

7 - souhlasím 1 - nesouhlasím 2 - [Neví/odmítl(a) odpovědět] 9 - Informace, které o Evropské unii získávám, jsou srozumitelné Informace, které o Evropské unii dostávám, jsou zajímavé Informace, které o Evropské unii získávám, jsou užitečné Q15. Sledujete televizní kanály jiných evropských zemí?? [Televizní kanály z jiných evropských zemí (kromě evropských mutací amerických CNN, CNBC...) Je možné sem zařadit Arte, který je dvoj-národní a poskytuje pohled na to, co se děje ve druhé zemi.] - Ano Ne... 2 PTEJTE SE, POKUD ANO Q16. Jak často je sledujete? Denně... 4 Dvakrát až třikrát týdně... 3 Jednou týdně... 2 Čas od času... 1 Q17. Kdyby existoval vyhrazený veřejný televizní kanál Evropské unie, který by vysílal ve vašem jazyce, sledoval/a byste jej? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Ano Ne... 2 FILTR, PTEJTE SE, POKUD Q17=1 Q18. Jaký typ programù byste chtěli na televizním kanálu Evropské unie sledovat? 6 / 9

8 MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Pouze zprávy a dokumentární pořady Zprávy, dokumentární pořady a kulturní programy Celý rozsah programů, které jsou běžně poskytovány na veřejných národních kanálech, včetně zábavních programù [Neví/odmítl(a) odpovědět] Q19. Který z následujících výroků lépe vystihuje váš postoj? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Politici v českém parlamentu by měli pravidelně diskutovat o záležitostech souvisejících s budoucností Evropské unie Politici v českém parlamentu by se měli zaměřit na národní problémy a nechat záležitosti EU na Evropské unii [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 Q.20. Přečtu vám seznam výrokù. Řekněte mi, prosím, u každého výroku, zda s ním souhlasíte, či nikoli. ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Souhlasím Nesouhlasím... 2 a) Evropská unie je demokratická b) Evropská unie má významný vliv na můj každodenní život c) Evropská unie může hrát aktivní roli ve světové politice d) Evropská unie se zabývá záležitostmi, které jsou pro mě zajímavé e) Evropská unie se zabývá záležitostmi, které jsou pro mě příliš složité f) Evropská unie má lepší pozici pro ochranu našich hodnot a životních standardů než jednotlivé členské státy Q21. Domníváte se, že jsou instituce Evropské unie otevřenější, přístupnější a vstřícnější než vaše státní instituce? - Ano Ne... 2 DEMOGRAPHICS 7 / 9

9 D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] - Muž Žena... 2 D2. Kolik je Vám let?: [_][_] roků - ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ D3. Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?: [Zapište VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO] [_][_] roků - NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ D4. Pokud se týče vašeho současného zaměstnání, řekl/a byste, že jste OSVČ, zaměstnanec, manuální pracovník, anebo byste řekl/a, že nevykonáváte žádné placené zaměstnání? Znamená to, že jste... [POKUD BYLA POSKYTNUTA ODPOVĚĎ V HLAVNÍ KATEGORII, ČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ PODKATEGORIE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI] - OSVČ i.e. : - zemědělec, lesník, rybář majitel obchodu, řemeslník odborník (právník, lékař, účetní, architekt,...) manažer firmy jiné zaměstnanec i.e. : - odborník (lékař, právník, účetní, architekt...) vyšší management, ředitel nebo vrcholný management22 - střední management státní úředník úředník v kanceláři jiný zaměstnanec (prodavač, zdravotní sestra a pod.) dělník i.e. : - mistr / kontrolor (manažer týmu a pod.) dělník nekvalifikovaný dělník jiné / 9

10 - bez profesionální činnosti i.e. : - péče o domácnost student (denní studium) důchodce hledá práci jiné (odmítl/a uvést) D5. Kterou stranu jste volil/a v posledních národních volbách? COUNTRY SPECIFIC LIST - nevolil/a, nezúčastnil/a se voleb V době voleb nebyl/a způsobilý/á volit Neví/odmítl(a) odpovědět D6. Typ lokality? - oblast velkoměsta jiné město/městská oblast venkovská oblast ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ / 9

11 Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large Face-To-Face vaše ID tazatele číslo dotazníku kód velikosti obce / města kód výběrového místa (PSU) kód regionu (viz otázka D5 dotazníku) měsíc:.. hodina: hodina: den:.. minuta:. minuta:. Dobrý den. Jsem... z agentury FOCUS. Rád/a bych vás požádal/a o účast na krátkém průzkumu mezi občany celé Evropy, který se týká jejich názorů na politiku obecně a zejména na Evropskou unii. Vaše odpovědi nám velmi pomohou, rozhovor nezabere více než 10 minut. Dotazník je anonymní, vaše odpovědi budou sloužit k lepšímu porozumění názorům obyvatelstva. Můžete odmítnout odpověď na kteroukoliv otázku v dotazníku, budete-li si to přát.. Q1. Jste obecně pro členství České republiky v Evropské unii, nebo proti němu? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Pro Proti [Nemohu se rozhodnout]... 3 Q2. Je pro vás důležité být informován/a o evropské politice a záležitostech? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI -Ano, zejména z osobních důvodů Ano, zejména z profesních důvodů Ano, z obou důvodů Ne... 4 FILTR, TUTO OTÁZKU POLOŽTE, POKUD RESPONDENT V OTÁZCE Q2 ODPOVĚDĚL 1 NEBO 3 (OSOBNÍ DŮVODY NEBO OBOJÍ) Q3a. Zmínil/a jste, že máte zájem být informován/a o evropské politice z osobních důvodů. Můžete mi u každého z nich říci, zda je to pro vás důležitý důvod či nikoli? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Důležité / 10

12 - Nedůležité [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Abych měl/a pocit, že se účastním budování Evropy / abych se cítil/a být Evropanem/Evropankou b) Abych měl/a všechny informace pro účast v debatách o Evropě, volbách atd c) Abych lépe znal/a svá práva nebo možnosti jako evropského občana d) Abych lépe věděl/a, co instituce EU dělají pro své občany e) Abych si mohl/a ověřit, jaká je současná evropská politika v určitých sférách1 2 9 f) Abych se zajímal/a o to, co se děje v jiných evropských zemích g) Abych byl/a schopen/a mít vliv na vývoj evropské spolupráce h) Abych měl/a informace o roli Evropy ve světě FILTR, TUTO OTÁZKU POLOŽTE, POKUD Q2 = 2 NEBO 3 ( PROFESNÍ DŮVODY NEBO OBOJÍ) Q3b. Uvedl/a jste profesní důvody. Informovanost o Evropské unii je důležitá z následujících důvodů... FILTR, POKUD Q2=3, PTEJTE SE Uvedl/a jste také profesní důvody. Informovanost o Evropské unii je důležitá z následujících důvodů... Ano... 1 Ne... 2 Neví/odmítl(a) odpovědět... 9 a) doplňování mých obecných znalostí o evropských záležitostech b) vývoj mých znalostí témat přímo souvisejících s mou činností PTEJTE SE VŠECH Q4. Některá témata jsou v popředí zájmu pouze na národní úrovni, jiné na evropské úrovni. Zajímalo by vás, zda mají lidé v jiných členských státech EU na následující témata stejné názory jako vy? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Ano Ne [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) evropská měna, euro b) jak vytvářet pracovní místa v Evropě c) projednávaná Ústava pro Evropskou unii d) možnost, že Turecko v budoucnosti přistoupí do Evropské unie e) nebezpečí ptačí chřipky v Evropě f) bezpečná dodávka energie g) jak konkurovat Číně nebo Indii h) boj s terorismem a organizovaným zločinem / 10

13 i) přistěhovalectví ze zemí mimo EU j) ochrana životního prostředí k) etické otázky, jako je výzkum kmenových buněk, potraty, sňatky homosexuálů l) náboženská tolerance a ochrana lidských práv Q5. Poskytuje vláda České republiky podle vašich zkušeností svým občanům dostatek informací o tom, co se děje v Evropské unii? ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Ano Ne... 2 Q6. Existují různé způsoby angažovanosti v politickém životě obecně, ve městě, kraji, státě či dokonce na evropské úrovni. Vykonával/a jste některou z těchto činností v posledních třech letech? Zabýval/a jste se následujícími aktivitami?... ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Ano Ne [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Hlasování ve volbách nebo referendu (místních, krajských, národních)? b) Hlasoval/a jste v posledních volbách do evropského parlamentu v roce 2004? c) Kontaktoval/a jste politika, vládního úředníka nebo úředníka místní samosprávy? d) Pracoval/a jste v politické straně nebo akční skupině? e) Pracoval/a jste v jiné organizaci nebo sdružení? f) Podepsal/a jste petici? g) Prezentoval/a jste svůj názor v internetové diskusi/fóru? h) Zúčastnil/a jste se veřejné demonstrace? POKUD JE ODPOVĚĎ NA JAKOUKOLI POLOŽKU V OTÁZCE Q6 ANO (ÚČAST V MÍSTNÍ NEBO NÁRODNÍ POLITICE), PTEJTE SE: Q7. Předpokládejme, že se zabýváte konkrétní záležitostí, která je regulována na úrovni EU, a chcete vyjádřit svùj názor na tuto záležitost. Na koho se primárně obrátíte... ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Osoba nebo organizace na úrovni EU nebo / 10

14 - Osoba nebo organizace působící ve vaší zemi? [Na obě] [Na žádnou] [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 Q8a. Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky týkajícími se informovanosti o záležitostech Evropské unie? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU Ano...1 Ne...2 Neví/odmítl(a) odpovědět...9 a). Všichni občané Evropy by měli mít právo získávat pravdivé a úplné informace b) Informace by měly být široce dostupné, přístupné v rodném jazyce občanů a snadno srozumitelné c) Občané by měli mít možnost vyslechnout a porovnat různé názory a pohledy na evropské otázky d) Občané a zastupující organizace by měli mít právo a prostředky na to, aby se mohli vyjádřit a nechat zaznít svùj názor e) Tvorba politiky, rozhodování a administrativa by měly být co nejtransparentnější, nejotevřenější a nejviditelnější Q9. Kdo by podle vás měl být primárně zodpovědný za informování občanù o tom, co dělá Evropská unie a jaký to má vliv na jejich každodenní život? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI národní vláda...1 národní parlament a politické strany...2 evropský parlament...3 evropská komise...4 nevládní organizace (NGO)...5 média...6 jiné subjekty...7 Neví/odmítl(a) odpovědět...9 Q10. Kdo je podle vašeho názoru primárně zodpovědný za řešení přání obyvatelstva, pokud jde o evropské záležitosti? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - národní vláda národní parlament a politické strany evropský parlament / 10

15 - evropská komise nevládní organizace (NGO) jiné subjekty [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 PTEJTE SE VŠECH Q11. Existuje nìkolik bariér a důvodů, které lidé zmiňují, když se jich někdo ptá, proč se neobrátí se záležitostmi souvisejícími s EU přímo na EU. Které jsou pro vás osobně nejdůležitější důvody, které vám brání kontaktovat zodpovědné orgány Evropské unie? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Důležité Nedůležité [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Jazyková bariéra b) Není mi známa struktura, nevím, na koho se obrátit c) Nevím, kdo mě zastupuje v Evropském parlamentu d) Náklady jsou vysoké, např. na cestu nebo telefon e) Úřady EU se nezajímají o názory občanů, takže je zbytečné je kontaktovat f) Rozhodují členské státy a ne Evropská unie, proto je lepší obrátit se na místní vládu Q12. Které z následujících zdrojů byste využili při hledání informací o Evropské unii? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Použil/a bych Nepoužil/a bych [Neví/odmítl(a) odpovědět]... 9 a) Rodina, přátelé, kolegové b) Státní informační telefonní linka nebo internetová stránka c) Oficiální informační telefonní linka nebo internetová stránka Evropské unie1 2 9 d) Internet e) Televize f) Rozhlas g) Denní tisk h) Informační kanceláře Evropské unie Q13. Kolik informací o Evropské unii, o jejích politikách a rozhodnutích podle vás poskytují média České republiky (televize, rozhlas, tisk, internet...)? 5 / 10

16 ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Příliš mnoho Příliš málo Takřka dostatečné množství... 3 Q14. Vezmete-li v úvahu kvalitu informací, které se vám o Evropské unii dostávají, souhlasil/a byste s následujícími výroky? - souhlasím 1 - nesouhlasím 2 - [Neví/odmítl(a) odpovědět] 9 - Informace, které o Evropské unii získávám, jsou srozumitelné Informace, které o Evropské unii dostávám, jsou zajímavé Informace, které o Evropské unii získávám, jsou užitečné Q15. Sledujete televizní kanály jiných evropských zemí?? [Televizní kanály z jiných evropských zemí (kromě evropských mutací amerických CNN, CNBC...) Je možné sem zařadit Arte, který je dvoj-národní a poskytuje pohled na to, co se děje ve druhé zemi.] - Ano Ne... 2 PTEJTE SE, POKUD ANO Q16. Jak často je sledujete? Denně... 4 Dvakrát až třikrát týdně... 3 Jednou týdně... 2 Čas od času... 1 Q17. Kdyby existoval vyhrazený veřejný televizní kanál Evropské unie, který by vysílal ve vašem jazyce, sledoval/a byste jej? 6 / 10

17 ČTĚTE MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Ano Ne... 2 FILTR, PTEJTE SE, POKUD Q17=1 Q18. Jaký typ programù byste chtěli na televizním kanálu Evropské unie sledovat? MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Pouze zprávy a dokumentární pořady Zprávy, dokumentární pořady a kulturní programy Celý rozsah programů, které jsou běžně poskytovány na veřejných národních kanálech, včetně zábavních programù [Neví/odmítl(a) odpovědět] Q19. Který z následujících výroků lépe vystihuje váš postoj? ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI - Politici v českém parlamentu by měli pravidelně diskutovat o záležitostech souvisejících s budoucností Evropské unie Politici v českém parlamentu by se měli zaměřit na národní problémy a nechat záležitosti EU na Evropské unii [Neví/odmítl(a) odpovědět]...9 Q.20. Přečtu vám seznam výrokù. Řekněte mi, prosím, u každého výroku, zda s ním souhlasíte, či nikoli. ČTĚTE STŘÍDEJTE POŘADÍ POUZE JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU - Souhlasím Nesouhlasím... 2 a) Evropská unie je demokratická b) Evropská unie má významný vliv na můj každodenní život c) Evropská unie může hrát aktivní roli ve světové politice d) Evropská unie se zabývá záležitostmi, které jsou pro mě zajímavé e) Evropská unie se zabývá záležitostmi, které jsou pro mě příliš složité f) Evropská unie má lepší pozici pro ochranu našich hodnot a životních standardů než jednotlivé členské státy / 10

18 Q21. Domníváte se, že jsou instituce Evropské unie otevřenější, přístupnější a vstřícnější než vaše státní instituce? - Ano Ne... 2 DEMOGRAPHICS D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] - Muž Žena... 2 D2. Kolik je Vám let?: [_][_] roků - ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ D3. Kolik Vám bylo let, když jste ukončil/a své denní vzdělání?: [Zapište VĚK, KDY BYLO VZDĚLÁNÍ UKONČENO] [_][_] roků - NIKDY NEPROŠEL CELODENNÍM VZDĚLÁVÁNÍM STÁLE POKRAČUJE VE VZDĚLÁVÁNÍ ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ D4. Pokud se týče vašeho současného zaměstnání, řekl/a byste, že jste OSVČ, zaměstnanec, manuální pracovník, anebo byste řekl/a, že nevykonáváte žádné placené zaměstnání? Znamená to, že jste... [POKUD BYLA POSKYTNUTA ODPOVĚĎ V HLAVNÍ KATEGORII, ČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ PODKATEGORIE - MOŽNOST POUZE JEDNÉ ODPOVĚDI] - OSVČ i.e. : - zemědělec, lesník, rybář majitel obchodu, řemeslník odborník (právník, lékař, účetní, architekt,...) manažer firmy jiné zaměstnanec i.e. : - odborník (lékař, právník, účetní, architekt...) vyšší management, ředitel nebo vrcholný management22 - střední management státní úředník úředník v kanceláři / 10

19 - jiný zaměstnanec (prodavač, zdravotní sestra a pod.) dělník i.e. : - mistr / kontrolor (manažer týmu a pod.) dělník nekvalifikovaný dělník jiné bez profesionální činnosti i.e. : - péče o domácnost student (denní studium) důchodce hledá práci jiné (odmítl/a uvést) D5. Kterou stranu jste volil/a v posledních národních volbách? COUNTRY SPECIFIC LIST - nevolil/a, nezúčastnil/a se voleb V době voleb nebyl/a způsobilý/á volit Neví/odmítl(a) odpovědět D6. - oblast velkoměsta jiné město/městská oblast venkovská oblast... 3 DUAL FRAME WEIGHT VARIABLES: ONLY IN POLAND: 9 / 10

20 D98a. [ ZAPIŠTE POČET PEVNÝCH LINEK V DOMÁCNOSTI!] 0 - žádnou > [ D98b] 1 - jednu > [ D98b] [ UKONČIT ROZHOVOR] 8 - [ neví] > [ D98b] 9 - [ odmítl/a odpovědět] - > [ D98b] D98b. [ ZAPIŠTE POČET PEVNÝCH LINEK V DOMÁCNOSTI!] 0 - žádnou 8 - [ neví] 9 - [ odmítl/a odpovědět] IN ALL OTHER COUNTRIES: D99a. Nyní se prosím zamyslete nad počtem pevných telefonních linek ve vaší domácnosti. Kolik různých telefonních čísel, uvedených v telefonním seznamu, má vaše domácnost? [ ZAPIŠTE POČET PEVNÝCH LINEK V DOMÁCNOSTI!] 0 - žádnou > [ D99b] 1 - jednu > [ D99b] [ UKONČIT ROZHOVOR] 8 - [ neví] > [ D99b] 9 - [ odmítl/a odpovědět] - > [ D99b] D99b. Kolik z těchto telefonních čísel, zapsaných v telefonním seznamu [D99a], je používáno výlučně pro obchodní účely nebo pro elektronické přístroje například počítače nebo faxy? 0 - žádnou 8 - [ neví] 9 - [ odmítl/a odpovědět] [ ZAPIŠTE POČET PEVNÝCH LINEK V DOMÁCNOSTI!] 10 / 10

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Rád bych se vás

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27)

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE

Více

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer on The expectations and

Více

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 257 ENLARGEMENT V roce 1989 padly v zemích střední a východní Evropy svázaných se

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU

Více

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Které z následujících tvrzení se vás týká, pokud jde o

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Více

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic Eurobarometer FLASH- 258 D2. Kolik je Vám let? [_][_] roků [ 9 9 ] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ

Více

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4532 Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States Country Specific Questionnaire Czech Republic 03/03/2006 Page 1 Dobrý den / dobré odpoledne, jmenuji se. a jsem z agentury

Více

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL-199 Audio Visual Policy D2. Kolik je Vám let? [_][_] roků [00] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ] [END INTERVIEW]

Více

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Czech Republic FL Independence of Justice GP CZ D Kolik je Vám

Více

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA6778 Flash Eurobarometer 0 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic FL0 Introduction of the euro CZ D Kolik je

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4815 Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic Spring 2008 Introduction of the Euro in the New Member States QUESTIONNAIRE

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Justice in the EU - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž... 1 Žena...

Více

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Czech Republic PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. O kolik

Více

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic FL - Attitudes towards food waste CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...

Více

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Czech Republic FL9 European Youth - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena Pro všechny

Více

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic FL0 - Youth Attitudes on Drugs - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB8. A B Kód země EB8. B C Naše číslo průzkumu EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer 0 Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 0 - Safety of Services - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítla) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic FL 98 - Working Conditions - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - CZ Postoje spotřebitelů k přeshraničnímu obchodu a ochraně

Více

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic Q Viděl(a) jste již někdy? Ano Ne { NENABÍZEJ

Více

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic FL - Women in the European Union - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic FL7 CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5218. Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5218. Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5218 Flash Eurobarometer 282 (Attitudes towards Crossborder Sales and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 282 CONSUMER PROTECTION IN THE INTERNAL MARKET CONSUMER

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Czech Republic ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Czech Republic FL4 Cross border access to content online CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH - Entrepreneurship - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

européennes 2009 : qu attendent les électeurs?

européennes 2009 : qu attendent les électeurs? En partenariat avec européennes 2009 : qu attendent les électeurs? Une enquête inédite réalisée par TNS Opinion pour la Fondation pour l innovation politique auprès de 15 130 Européens âgés de 18 ans et

Více

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 8 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL347 - ADR - CZ A Číslo Flash FL343A B Země FL343B C Číslo rozhovoru

Více

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 97 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic ZA5472 Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic FL 312 EUROBAROMETER PREPARATION FOR THE WHITE PAPER ON THE FUTURE OF TRANSPORT DEMO SECTION D1. Pohlaví [NEPTEJTE

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5205 Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL262 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

ZA4721. Flash Eurobarometer 184 (Access to Finance Among SMEs in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4721. Flash Eurobarometer 184 (Access to Finance Among SMEs in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4721 Flash Eurobarometer 184 (Access to Finance Among SMEs in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic (a) NUTS REGION: (CODE ACCORDING TO DATABASE LOCALITY) (b) SIC or NACE

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

ZA5476. Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged Participation) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5476. Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged Participation) Country Questionnaire Czech Republic ZA5476 Flash Eurobarometer 319A (Youth on the Move - Respondents Aged 15-30 - Participation) Country Questionnaire Czech Republic FL319A Flash Eurobarometer Youth on the Move January 2011 S0. Je ve vaší

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States

ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States Country Specific Questionnaire Czech Republic DG MARKT QUESTIONNAIRE June 2006 INTRO:

Více

Zapojení odborníků v evropských nemocnicích

Zapojení odborníků v evropských nemocnicích Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Zapojení odborníků v evropských nemocnicích Dotazník pro vedoucí

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) V Bruselu dne 21. srpna 2013 «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Dobrý den,

Více

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, 180 00 EUROBAROMETR leden 2000 Tazatel Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem firmy STEM/MARK. STEM/MARK

Více

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA590 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8.5 B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8.5 C D Číslo rozhovoru (06-) EB8.5 D EB08CZXTRA / 5/09/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

DOTAZNÍK. FOCUSbus, DUBEN R3. Pohlaví. 1) muž 2) žena

DOTAZNÍK. FOCUSbus, DUBEN R3. Pohlaví. 1) muž 2) žena DOTAZNÍK FOCUSbus, DUBEN 2009 ČÍSLO DOTAZNÍKU: Vypisuje tazatel ID DOTAZNÍKU: Vypisuje FOCUS REGISTRAČNÍ ČÍSLO Kontrola TAZATELE: Vypište číslicemi do sloupce a v každém řádku vybarvením označte číslici

Více

NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA CHOV A DREZÚRU ZVÍŘAT V CIRKUSECH

NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA CHOV A DREZÚRU ZVÍŘAT V CIRKUSECH Závěrečná zpráva z kvantitativního sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA CHOV A DREZÚRU ZVÍŘAT V CIRKUSECH září 0 Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech září 0 1 DESIGN VÝZKUMU

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8. B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8. C D Číslo rozhovoru (06-) EB8. D EB08CZXTRA / /0/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou odpovědí,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5771. Flash Eurobarometer 336 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 13) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 6 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 6 - Euro in NMS - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozhodně příznivý Spíše příznivý Tak napůl Spíše nepříznivý Rozhodně nepříznivý Žádný Neví

0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozhodně příznivý Spíše příznivý Tak napůl Spíše nepříznivý Rozhodně nepříznivý Žádný Neví Tisková zpráva Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie - únor 2019 Česká veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

EUROBAROMETER Říjen 2001

EUROBAROMETER Říjen 2001 Tazatel EUROBAROMETER Říjen 2001 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem společnosti Gallup Organization Česká republika, která právě provádí výzkum z pověření Komise

Více

EUROBAROMETR Září 2002

EUROBAROMETR Září 2002 Tazatel EUROBAROMETR Září 2002 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem společnosti Gallup Organization Česká republika, která právě provádí z pověření Komise Evropské

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD!

PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD! COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique EUROBAROMETR CCEB 2003.4 PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD! TAZATEL RESPONDENT Dobré ráno/dobré

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově I. Metoda zjišťování a zpracování získaných údajů Pro zjišťování spokojenosti klientů s naší pečovatelskou službou jsme zvolili metodu

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

ZA5795. Flash Eurobarometer 360 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5795. Flash Eurobarometer 360 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Czech Republic ZA79 Flash Eurobarometer 60 (Attitudes of Europeans towards Air Quality) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 60 - Attitudes of European towards water related issues - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB77. D Verze

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Brusel, srpen 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) SOCIO-DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM Hospodářská a sociální část Rozsah:

Více

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q: kód

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2)

Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne14. února 2013 Průzkum Eurobarometru pro Evropský parlament Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 78.2) ZAMĚŘENO

Více