Instrukce pro SME č. 1/2016

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukce pro SME č. 1/2016"

Transkript

1 Instrukce pro SME č. 1/2016 Měření emisí v přechodném období 1. ledna 30. června Vyčítání Readiness kódů 2. Protokoly o měření emisí a jejich přílohy 3. Měření kouřivosti V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.; kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.; o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.; o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla); ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 342/2014 Sb.; kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb.; o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) nabyl účinnosti nový Metodický postup měření vozidel ve SME a tím dochází ke změnám v oblasti měření emisí. Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo ) pro potřeby zajištění činností stanicemi měření emisí (dále jen SME ) vydává tuto Instrukci pro SME. Přechodné období je vyhláškou stanoveno od 1. ledna 2016 do 30. června Pro toto období se ministerstvo rozhodlo upravit v následujících bodech postupy při měření emisí. 1. Vyčítání Readiness kódů a paměti závad Postup při vyčítání určuje výrobce diagnostického přístroje, správné vyhodnocení je plně v kompetenci mechanika. Je třeba, aby mechanik vzal v úvahu následující skutečnosti: u vozidel kategorií N2, N3, M2, M3, T a C s řízeným systémem s OBD, by mohlo dojít nepozorností mechanika k záměně OBD zásuvky se zásuvkou servisní; z tohoto důvodu je proto důležité použít k vyčítání Readiness kódů skutečně zásuvku OBD. Mechanik zjistí, že se jedná skutečně o tuto zásuvku tak, že zásuvka OBD bývá nejčastěji označena popiskem této zásuvky OBD je nutné rozlišovat, zda diagnostický přístroj zobrazuje podporované Readiness kódy nebo provedené Readiness kódy. Z hlediska emisní kontroly hodnotíme pouze provedené Readiness kódy V případě, že Readiness kódy neindikují proběhlé testy, doplňková měření se u zážehových motorů do doby pořízení nového softwarového vybavení provádět nebudou, u vznětových motorů se při měření kouřivosti provedou vždy 4 platné akcelerace. Platnost postupu: dnem zveřejnění do doby pořízení nového přístroje, nejpozději však do 30. června Při kontrole paměti závad upozorňujeme, zejména v souvislosti s emisními kontrolami autobusů, že podle platné metodiky, pokud kontrolka MIL nesvítí nebo nebliká, je u všech vozidel s výjimkou malých vozidel přípustný výskyt jakékoli závady v paměti závad (jedná se o odeznělé závady).

2 2. Protokoly o měření emisí a jejich přílohy Podle dosavadních zjištění je možné, že do protokolů o měření emisí u vozidel se vznětovým motorem s neřízeným systémem, není přístrojem umožněn on line přenos všech čtyřech měření, ale pouze průměr z těchto měření. Taktéž u vozidel se zážehovým motorem s neřízeným systémem nemusí být umožněn on line přenos všech položek, které udává metodický postup. Proto v přechodném období, které trvá do 30. června 2016 je možné akceptovat stávající on line přenos do protokolů. V takovém případě se příloha Detailní výpis výsledků kontroly emisí nevystavuje. Od 1. července 2016 je nutné plně dodržet náležitosti protokolu i příloh k protokolu. Stejný postup se uplatní i v případě že přístroj neumožnuje tisk těchto údajů. Stanice měření emisí, která provádí měření emisí vozidel s motorem s neřízeným systémem, a není vybavena online přenosem naměřených hodnot, vydává protokol s přílohou s výpisem naměřených hodnot vytištěnou z kouřoměru nebo analyzátoru. Do poznámky protokolu mechanik měření uvede zápisy: Záznam z analyzátoru tvoří přílohu tohoto protokolu. v případě měření vozidla se zážehovým motorem nebo Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. v případě vznětového motoru. Stanice měření emisí, která provádí měření emisí vozidel s motorem s řízeným systémem bez OBD nebo s řízeným systémem s OBD a která není vybavena softwarem pro vydávání protokolů podle 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky (protokoly vzor platný od 1. ledna 2015), vydá protokoly o měření emisí podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (protokoly vzor platný do 31. prosince 2014) a s přílohou obsahující výpis naměřených hodnot nejpozději do 30. června Do poznámky protokolu mechanik měření emisí zápisy: Záznam z analyzátoru tvoří přílohu tohoto protokolu. v případě měření vozidla se zážehovým motorem nebo Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. v případě vznětového motoru. Stanice měření emisí, která provádí měření emisí vozidel s motorem s řízeným systémem bez OBD a která je povinná vydat protokoly o měření emisí s přílohou obsahující výpis paměti závad řídicí jednotky a tuto přílohu vydá. Do poznámky protokolu mechanik měření emisí uvede Povinnou součástí protokolu je příloha o vyčtení řídící jednotky. Stanice měření emisí, která provádí měření emisí vozidel s motorem s řízeným systémem s OBD a která není vybavena softwarem pro vydávání protokolů podle 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky (protokoly vzor platný od 1. ledna 2015), vydá protokoly o měření emisí podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (protokoly vzor platný do 31. prosince 2014) s přílohou obsahující výpis readiness kódů a paměti závad řídicí jednotky nejpozději do 30. června Do poznámky protokolu mechanik měření emisí uvede Povinnou součástí protokolu jsou přílohy o vyčtení řídící jednotky a Readiness códe. Všechny zmiňované přílohy jsou povinné náležitosti protokolu o měření emisí.

3 Pokud by protokol o měření emisí přílohy uvedené v poznámce tohoto protokolu neobsahoval, stanice technické kontroly bude k tomuto protokolu přistupovat jako k protokolu nevyhovujícímu přesto, že v protokolu bude vylepena ochranná nálepka a uvedeno, že vozidlo z hlediska emisí vyhovuje, U vozidel s řízeným systémem bez OBD je nutné vycházet z metodického postupu str. 16 písm. d) odst. 4. Pokud externí diagnostický přístroj neumožňuje pořízení výpisu, nebude tudíž k protokolu připojena žádná příloha a mechanik měření emisí tuto skutečnost uvede do poznámky protokolu. Pokud bude protokol obsahovat všechny ostatní náležitosti, včetně vylepené ochranné nálepky a informace, že vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje, budou stanice technické kontroly takový protokol bez přílohy akceptovat, Přiložit k protokolu jinou přílohu než tu, kterou vyhotovila SME, která přistavené vozidlo hodnotí, je postup neschválený ministerstvem. Platnost postupu: dnem zveřejnění do doby pořízení nového přístroje; nejpozději však do 30. června Měření kouřivosti U vozidel se vznětovými motory při měření kouřivosti volnou akcelerací provádíme její platná opakování čtyřikrát bez ohledu na úroveň homologačního emisního předpisu v případě, že čtyři platná opakování jsou dána softwarovým vybavením použitého přístroje. Platnost postupu: dnem zveřejnění do doby pořízení nového přístroje; nejpozději však do 30. června Zvláštní ustanovení: Provozovatel SME musí seznámit s obsahem instrukce mechaniky SME nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bude zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků SME s obsahem této instrukce. Změny uvedené v této instrukci nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. Touto instrukcí se ruší informace pro stanice měření emisí rozesílaná elektronicky a uveřejněná na internetových stránkách Ministerstva dopravy v sekci Silniční doprava, SME. V Praze dne 19. ledna 2016 Ing. Bc. Ivan Novák v. r. ředitel odboru provozu silničních vozidel Ministerstvo dopravy (Vyřizuje: Mgr. Milena Machalová, tel , č. j. 3/ ORG3/1)

4 Instrukce pro SME č. 2/2016 Úprava Metodického postupu měření emisí vozidel v SME, zavedení nového číslování protokolů o měření emisí 1. Úprava Metodického postupu měření emisí vozidel v SME 2. Číselné řady protokolů 3. Vozidla kategorií N2; N3; M2; M3; T a C bez OBD V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.; kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.; o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.; o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla); ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 342/2014 Sb.; kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb.; o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) nabyl účinnosti nový Metodický postup měření vozidel ve SME a tím dochází ke změnám v oblasti měření emisí. Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo ) pro potřeby zajištění činností stanicemi měření emisí (dále jen SME ) vydává tuto Instrukci pro SME. 1. Úprava Metodického postupu měření emisí vozidel ve Stanicích měření emisí S ohledem na průběžné vyhodnocování situace ve SME při analýze Readiness kódů vozidel s OBD se s okamžitou účinností přistupuje k technické úpravě Dílčích postupů, článku c) kontrola paměti závad řídicího systému hnacího agregátu (systémy s OBD) bodu 3, který se nahrazuje tímto zněním: "3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO /SAE J1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy na libovolné pozici, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce." 2. Číselné řady protokolů S platností od 1. ledna 2016 budou SME; které mají povoleno mobilní měření emisí pro konkrétní kategorie vozidel; číslovat protokoly o měření emisí následovně: - Číselná řada bude vedena vzestupně dle provedeného měření emisí od čísla 1 s předsazeným písmenem M lomená dvojčíslím roku (příklad: M1/16N pro naftové motory nebo M1/16 pro zážehové motory). - SME povede na tuto číselnou řadu samostatnou evidenci ochranných nálepek i měření. Rekapitulace číslování protokolů:

5 - SME povedou jednotné číslování protokolů; tzn. jednu číselnou řadu pro zážehové motory a druhou číselnou řadu pro vznětové motory na číslo stanice bez ohledu na počet stání v SME; - SME; která má povoleno mobilní měření; povede čtyři číselné řady. Dvě pro pevné stání v SME (pro vznětové a zážehové motory); dvě pro mobilní měření (pro vznětové a zážehové motory). 3. Vozidla kategorií N2; N3; M2; M3; T a C bez OBD Kontrola paměti závad řídicího systému hnacího agregátu se provádí v souladu s pokyny výrobce. Pokud je vozidlo vybaveno palubním diagnostickým rozhraním, jenž umožňuje čtení paměti závad (např. na multifunkčním palubním displeji), je možné jej využít. Do poznámky v protokolu o měření emisí mechanik uvede Využito palubní diagnostické rozhraní vozidla. Zvláštní ustanovení: Provozovatel SME musí seznámit s obsahem instrukce mechaniky SME nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bude zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků SME s obsahem této instrukce. Změny uvedené v této instrukci nabývají platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. Touto instrukcí se ruší informace pro stanice měření emisí rozesílaná elektronicky a uveřejněná na internetových stránkách Ministerstva dopravy v sekci Silniční doprava, SME. V Praze dne 19. ledna 2016 Ing. Bc. Ivan Novák v. r. ředitel odboru provozu silničních vozidel Ministerstvo dopravy (Vyřizuje: Mgr. Milena Machalová, tel , č. j. 3/ ORG3/2)

6 INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti s vyhotovením popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí podle 66 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 56/2001 Sb. ) a 23 odst. 1 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Systém řízení pro zajištění měření emisí v SME Účelem systému řízení pro zajištění měření emisí v SME je souhrn organizačních opatření (činností a nástrojů), které písemnou formou zajišťují zpětnou ověřitelnost plnění řádných postupů při provádění měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb. Popis systému řízení pro zajištění měření emisí na SME je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka pro zajištění měření emisí. Systém řízení pro zajištění měření emisí popsaný v Příručce pro zajištění měření emisí obsahuje minimálně tato organizační opatření: - popis vnitřní organizační struktury, - popis informačního systému SME, - popis vedených evidencí, - popis systému vnitřní kontroly. Zaváděné pojmy a zkratky V systému řízení pro zajištění měření emisí jsou používány pojmy a zkratky užívané v zákoně č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisech. Pro potřeby systému řízení pro zajištění měření emisí dále zavádíme následující základní pojmy a zkratky: Provozovatel SME držitel oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. Mechanik SME držitel profesního osvědčení mechanika, kterým prokazuje svoji odbornou způsobilosti k provádění měření emisí vozidel. Vedoucí SME pracovník pověřený provozovatelem k výkonu funkčního místa vedoucí SME. Zástupce vedoucího SME pracovník pověřený provozovatelem k výkonu funkčního místa zástupce vedoucího SME. Operátor/ka administrativní pracovník příjmu SME. Odpovědná osoba provozovatele SME pracovník, který je držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí, zmocněný provozovatelem SME ke zpracování, kontrole a potvrzování protokolů o měření emisí vozidla, které provedl. Příručka příručka pro zajištění měření emisí

7 SME stanice měření emisí Příručka pro zajištění měření emisí Příručka je základním souhrnným dokumentem, který popisuje systém řízení pro zajištění měření emisí v SME, a to formou písemných pravidel a postupů v rámci řešené oblasti. Minimální obsah příručky (číslování obsahu není závazné): 1. Účel, obsah a údaje o stavu revizí kapitol 2. Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti 3. Předávání informací 4. Vedené evidence 5. Systém vnitřní kontroly 6. Nápravná opatření Příručku schvaluje provozovatel SME, za aktuálnost odpovídá vedoucí SME. Základní popis a obsah jednotlivých kapitol 1. Účel, obsah a údaje o stavu revizí kapitol Součástí kapitoly je uvedení účelu, proč je příručka zpracována, obsah příručky, včetně uvedení data případné revize a pořadového čísla revize. 2. Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti Vnitřní organizační struktura popisuje vztah nadřízenosti a podřízenosti podle níže uvedených funkčních míst: - provozovatel SME, - vedoucí SME, - zástupce vedoucího SME, - mechanik SME, - operátor/ka.

8 Vnitřní organizační struktura musí být provedena srozumitelnou formou, např. graficky (viz níže). provozovatel SME vedoucí SME zástupce vedoucího SME operátor - ka operátor - ka mechanik SME mechanik SME mechanik SME Dále musí být uvedeno srozumitelnou formou (např. samostatnou tabulkou nebo přímo ve schématu vnitřní organizační struktury), kdo z pracovníků SME (jmenovitě) vykonává jednotlivá funkční místa a dále uvedené funkční role: - mechanik SME, - odpovědná osoba provozovatele SME. Výše uvedená funkční místa, resp. funkční role, mohou být při dodržení všech podmínek, platných pro jejich výkon, vzájemně kumulovány. 3. Předávání informací Kapitola popisuje, jakým způsobem provozovatel SME zabezpečuje jeho povinnost předat informace zveřejňované Ministerstvem dopravy ČR ve Věstnících dopravy pracovníkům SME a způsob seznámení. O způsobu seznámení musí být proveden písemný záznam obsahující název informace, datum a podpis pracovníka. Kapitola dále popisuje, jakým způsobem pracovníci SME informují fyzické osoby, které přistavily vozidlo k měření emisí, s pokyny pro zachování jejich bezpečnosti na lince SME. 4. Vedené evidence Stanice měření emisí vede minimálně tyto evidence: a) evidence razítek SME, b) evidence ochranných nálepek, c) evidence profesních osvědčení mechaniků SME, d) evidence měření emisí, e) evidence metrologického zajištění přístrojů a zařízení, f) evidence kontrol.

9 Evidence razítek SME obsahuje razítka SME. Evidence musí obsahovat jméno a příjmení držitele, datum přidělení příp. odebrání, otisk razítka, podpis držitele. Evidence ochranných nálepek se vede v souladu s Instrukcí pro SME č. 1/2015 a Instrukcí pro SME č. 2/2016, odst. 2. Evidence profesních osvědčení mechaniků SME obsahuje jméno a příjmení, číslo osvědčení, datum vydání, datum platnosti. Evidence může být zpracována formou kopií osvědčení. Evidence měření emisí se vede v souladu s Instrukcí pro SME č. 1/2015 a Instrukcí pro SME č. 2/2016, odst. 2. Evidence metrologického zajištění přístrojů a zařízení se vede v souladu s Metrologickým řádem STK. Evidence kontrol obsahuje záznamy ze systému vnitřní kontroly, výsledky externích kontrol prováděných státním odborným dozorem, apod. 5. Systém vnitřní kontroly Systém vnitřní kontroly stanovuje základní požadavky na provádění a rozsah kontroly prováděné pracovníky SME. Z popisu systému vnitřní kontroly musí být zřejmé: - kdo kontrolu provádí, - četnost, se kterou se kontroly provádí, - minimální obsah kontroly, - obsah zprávy o provedené kontrole. V rámci systému vnitřní kontroly se provádí kontroly v tomto minimálním rozsahu: 1) Kontrola, zda je SME provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování SME a kontrola osvědčení k provozování SME v rozsahu: (četnost 1x ročně) - kontrola souladu údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění a osvědčení k provozování SME z hlediska aktuálního provozovatele SME, - kontrola označení provozovny, parkovacích míst, - kontrola, zda stavební uspořádání SME odpovídá stavebnímu uspořádání SME, pro které bylo vydáno rozhodnutí o oprávnění a osvědčení k provozování SME (při respektování možných výjimek a nahlášených a odsouhlasených změn), např. vnitřní prostory stanice, parkovací plochy, vnitřní komunikace v areálu, vnější označení stanice, - kontrola platnosti oprávnění k provádění měření emisí vozidel, - kontrola platnosti smlouvy s vlastníkem pozemku, kde je umístěn schválený objekt pro provedení měření emisí mobilním způsobem. 2) Kontrola v oblasti platnosti osvědčení (četnost 1x ročně): - jednotlivých mechaniků měření emisí 3) Kontrola zabezpečení provádění měření emisí (četnost 1x za 3 měsíce):

10 Kontroluje se plnění následujících povinností: - Měření emisí jednotlivých kategorií vozidel musí být prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s podmínkami pro hodnocení výsledku měření emisí, - výsledky měření emisí musí být stanoveným způsobem vyznačovány, - protokoly o měření emisí jsou zpracovávány řádným způsobem, - kontrola způsobu zveřejnění informací o způsobu a rozsahu měření emisí prováděných v SME, - kontrola způsobu seznámení pracovníků s předpisy, které se týkají provádění měření emisí, a kontrola zajištění dostupnosti těchto předpisů. 4) Kontrola v oblasti používaných přístrojů a zařízení (četnost 1x za 6 měsíců): - kontrola, zda k provádění měření emisí jsou používány všechny předepsané a schválené přístroje a zařízení, - kontrola, zda u přístrojů a zařízení je v pravidelných intervalech prováděna údržba a kontrola, - kontrola, zda přístroje a zařízení jsou metrologicky navázány. 5) Kontrola zabezpečení bezpečnosti práce při přítomnosti fyzické osoby při provádění měření emisí (četnost 1x za rok): - kontrola způsobu informování fyzických osob, které přistavily vozidlo k měření emisí, za účelem zajištění jejich bezpečnosti. 6) Kontrola aktuálnosti předepsaných systémů v SME (četnost 1x za rok): - kontrola, zda je popis vnitřní organizační struktury aktuální, - kontrola obsahu a aktuálnosti systému řízení pro zajištění měření emisí pro provádění měření emisí. 7) Stav vypořádání případných nápravných opatření z kontrol prováděných ze strany státního odborného dozoru nebo nápravných opatření vyplývajících ze systému vnitřní kontroly (četnost 1x za rok). Kontrola jednotlivých bodů je prováděna osobou pověřenou provozovatelem SME. Způsob ověření plnění podmínek se provádí administrativně, v případě potřeby fyzickým ověřením. O provedených kontrolách se provádí záznam, který obsahuje datum, rozsah kontroly, kdo kontrolu provedl (jméno, příjmení), výsledek kontroly a nápravná opatření. Výsledky kontrol se ukládají u vedoucího SME po dobu 3 let. 6. Nápravná zařízení Kapitola Nápravná opatření popisuje, kdo z pracovníků SME, v případě nevyhovujících výsledků zjištěných při kontrolách, stanovuje nápravné opatření k odstranění nevyhovujícího stavu. O nápravných opatřeních se vyhotovuje záznam, který musí obsahovat:

11 - stručný popis nápravného opatření, - termín, do kdy se má nápravné opatření učinit, - kdo zkontroluje, zdali je nápravné opatření účinné a výsledný stav nápravného opatření. Postup při tvorbě a návrh způsobu provedení Příručky pro zajištění měření emisí 1. Vlastní obsah a tvorba příručky Příručka je rozdělena do jednotlivých kapitol, ve kterých se definuje provádění popisovaných činností systému řízení pro zajištění měření emisí. Kapitoly jsou označeny čísly 0 až X. Příručka je sestavena z jednotlivých samostatných listů. V příručce se používající následující vzory listů: - titulní list, - obsah a údaje o stavu revizí kapitol, tento list je umístěn hned za titulním listem, - záznam o změnách, - titulní list kapitoly, obsahuje obsah příslušné kapitoly a záhlaví nahoře a dole, - průběžný list kapitoly, tyto listy obsahují text kapitoly členěný dle obsahu kapitoly a na listech je uvedeno pouze záhlaví nahoře. Vzory jednotlivých listů jsou uvedeny v příloze č. 2 této instrukce. Kapitoly Příručky X X.X X.X.X X.X.X.X - číslo kapitoly - číslo podkapitoly - číslo odstavce podkapitoly - číslo pododstavce podkapitoly Obsah Příručky Kapitoly 1 až X mají doporučené členění obsahu kapitoly. Každá podkapitola může mít dále členění na odstavce a pododstavce, např. X.1 - Účel X.2 - Oblast platnosti X.3 - Odpovědnost X.4 - Popis činnosti X.5 - Seznam příloh - Přílohy Poznámka: X číslo kapitoly od 1 až X Číslování stran kapitoly příručky každá kapitola je číslována samostatně. 2. Zpracování jednotlivých kapitol Příručky Návrh kapitoly zpracovává pracovník zodpovědný za příslušnou oblast (kapitolu). Schválení kapitoly provádí vedoucí SME.

12 3. Vydávání Příručky Příručka je vydávána příslušnou SME. 4. Změna Příručky Změna dokumentu je prováděna vždy formou výměny jednotlivých listů a vyznačením příslušné změny v listu Záznamy o změnách. Postup zpracování změn je stejný jako při tvorbě kapitol příručky. Zpracovatel návrhu změn předloží návrh ve formě celé kapitoly příručky včetně titulního listu kapitoly vedoucímu SME. Vedoucí SME/Provozovatel SME posoudí návrh změny a v případě souhlasu potvrdí toto podpisem v kolonce Schválil na titulní straně kapitoly. Pověřený pracovník SME po schválení změny zajistí výměnu změněných listů kapitoly příručky a vyznačí změnu příslušné kapitoly. Obdobný postup je i při revizi kapitol; každá revize kapitoly je vždy zaznamenána na všech stranách příslušné kapitoly příručky a v listu Obsah a údaje o stavu revizí kapitol. U prvního vydání příručky (a u případně dalšího vydání příručky) je uvedeno v kolonce pro revizi č. 0 (nové vydání příručky ruší předchozí revize jednotlivých kapitol) a v případě provedené revize se jednotlivé revize příslušných kapitol příručky označují vzestupně od č Uchovávání Příručky Za uchovávání výtisku příručky je odpovědný pověřený pracovník (např. vedoucí SME).

13 Příloha č. 1 Titulní list příručky návrh PŘÍRUČKA PRO ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ EMISÍ SME č. firmy: Vydání č.: 1 / 2016 Výtisk č.: 1

14 Obsah a údaje o stavu revizí kapitol návrh Obsah a údaje o stavu revizí kapitol Číslo Název Kapitola Datum revize: Číslo revize kap.: 0. Účel, obsah a údaje o stavu revizí kapitol 0 Titulní strana str Obsah a údaje o stavu revizí kapitol str Pojmy - význam (definice) str Zkratky - význam (definice) str Záznamy o změnách str Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti 0 2. Předávání informací 0 3. Vedené evidence 0 4. Systém vnitřní kontroly 0 5. Nápravná opatření Poznámka: Přílohy, jsou-li uvedeny v textu příslušné kapitoly, uvádí se v těchto kapitolách.

15 Záznam o změnách návrh Pořad. č. změny: změny: Datum platnost změny: Změnu schválil: kde: (kap. č.) Změna stručný popis změny: (výměna, rozšíření, zrušení)

16 Titulní list kapitoly příručky návrh Firma: Příručka jakosti SME č. Vydání: x Název kapitoly Kapitola č.: y Účinnost od: Strana: 1 z n Č. revize kap.: 0 počet listů kapitoly Zpracoval: Datum: Podpis: Schválil: Datum: Podpis:

17 Průběžný list kapitoly příručky návrh Firma: Příručka jakosti SME č. Vydání: x Název kapitoly Kapitola č.: y Účinnost od: Strana: m z n Č. revize kap.: 0 počet listů kapitoly číslo průběžného listu kapitoly

18 Zvláštní ustanovení: Provozovatel SME musí seznámit s obsahem instrukce mechaniky SME nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do Příručky pro zajištění měření emisí zaznamená způsob, jak bylo zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků SME s obsahem této instrukce. Provozovatelé SME zabezpečí, aby Příručka pro zajištění měření emisí, kterou používají, aby svým obsahem byla upravena a odpovídala požadavkům této instrukce, co nejdříve, nejdéle však do Provozovatelé SME, kteří doposud Příručku pro zajištění měření emisí nemají, si tuto příručku vytvoří neprodleně po zveřejnění Instrukce, nejpozději však do SME, kterým obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen ORP ) udělil oprávnění, ale doposud nevydal osvědčení k provozování SME, si Příručku pro zajištění měření emisí vytvoří neprodleně, neboť podle 66 odst. 2 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. osvědčením provozovatel SME dokládá, že má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění měření emisí. Tuto Příručku pro zajištění měření emisí provozovatel SME doloží před vydáním osvědčení ORP. Instrukce nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. V Praze dne 15. února 2016 Ing. Bc. Ivan Novák v. r. Ředitel Odbor provozu silničních vozidel (Vyřizuje: Mgr. Milena Machalová, tel , č. j. 3/ ORG3/6)

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Instrukce pro SME č. 1/2016

Instrukce pro SME č. 1/2016 Instrukce pro SME č. 1/2016 Měření emisí v přechodném období 1. ledna 30. června 2016 1. Vyčítání Readiness kódů 2. Protokoly o měření emisí a jejich přílohy 3. Měření kouřivosti V souvislosti s nabytím

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2019 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2019 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 7/2019 8. července 2019 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Oznámení o schválení Technických podmínek dodacích č. 01/2019 pro neproměnná

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 1/2016. 22. ledna 2016 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 1/2016. 22. ledna 2016 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 1/2016 22. ledna 2016 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 TPD 07/2008 Válečkové stoličky EKOSLIDE pro výměnové části výhybek ve znění

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/2017 mimořádné vydání. 30. listopadu 2017 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/2017 mimořádné vydání. 30. listopadu 2017 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 13/2017 mimořádné vydání 30. listopadu 2017 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 INSTRUKCE PRO SME a STK č. 7/2017 - Změny související

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2018 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2018 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 10/2018 27. září 2018 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení změny přílohy č. 1 pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2018 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 7/ července 2018 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 7/2018 9. července 2018 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 INSTRUKCE PRO SME č. 6/2018 Zvláštnosti postupu měření emisí u traktorů

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška je uvedena v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 144/2012 Sb. Poslední změny, vyplývající z vyhlášky č. 144/2012 Sb., platné od 10. května

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla

V Y H L Á Š K A edm t úpravy Registrace historického vozidla V Y H L Á Š K A ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo )

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Čl. I. 11. Za 14a se vkládá nový 14b, který včetně nadpisu zní:

Čl. I. 11. Za 14a se vkládá nový 14b, který včetně nadpisu zní: Strana 2586 Sbírka zákonů č. 228 / 2017 228 VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017)

Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) Vyhl.355/2006 (novela 163/2017) o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 4/ dubna 2018 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 4/ dubna 2018 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 4/2018 13. dubna 2018 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení novelizace předpisu Služební rukověti SŽDC SR 103/1 (S), Seznam

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ prosince 2016 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ prosince 2016 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 13/2016 21. prosince 2016 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2017 pro výpočet přiměřeného

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h III. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008 Zásady pro vypracování zprávy o posouzení žadatele o přiznání odborné způsobilosti

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 2/ února 2019 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 2/ února 2019 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 2/2019 15. února 2019 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2018-Marcador a

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 25/2013. 4. prosince 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 25/2013. 4. prosince 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 25/2013 4. prosince 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Ohlášení neplatnosti průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla...

Více

2 Registrace historického vozidla

2 Registrace historického vozidla 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a vyhlášky

Více

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích Strana 5730 Sbírka zákonů č. 433 / 2011 433 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2016 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2016 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 10/2016 30. září 2016 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Vydání vzorových listů železničního svršku pro výhybku tvaru J60-1:26,5-2500-PHS

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum

1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 9 1 9 3. 9. 2012 Vydání č. 1 Strana 2/9 1.2 Změny a opravy Změny Číslo změny Datum změny Datum záznamu a podpis

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Směrnice č.: 1 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Účinnost: 01.09.2016 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil: Bc. Petr

Více

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016

USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 296 USNESENÍ hospodářského výboru ze 41. schůze ze dne 31. srpna 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 8/ srpna 2015 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 8/ srpna 2015 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 8/2015 7. srpna 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část metodická... 2 INSTRUKCE pro SME č. 9/2015: Způsob vyplňování protokolů o měření emisí platný

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 29. června 2001 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy a spojů

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 5/2015. 15. května 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 5/2015. 15. května 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 5/2015 15. května 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část metodická... 2 Instrukce pro STK č. 4/2015: Stanovení závazného termínu povinného vybavení

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU METODICKÉ POKYNY K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ENDURO A TRIAL Schváleno MD pod č.j. 597/03-150

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 4/2014 Věc Postup při přípravě, vydávání, zveřejňování a evidenci vnitřních norem Univerzity Pardubice Působnost všechny zaměstnance a organizační útvary Účinnost 18. srpna

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 12/2015. 27. listopadu 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 12/2015. 27. listopadu 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 12/2015 27. listopadu 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část metodická... 2 INSTRUKCE PRO SME č. 10, Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 11/ října 2016 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 11/ října 2016 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 11/2016 27. října 2016 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích 003/2016-KK Enkagrid

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

Zkrácený návod pro ME vozidel se vznětovými motory s řízenými systémy s OBD dle

Zkrácený návod pro ME vozidel se vznětovými motory s řízenými systémy s OBD dle OBSAH Zkrácený návod pro ME vozidel se vznětovými motory dle Metodického postupu ME vozidel ve SME vydaného MD ČR dne 15.10.2015 s platností od 1.7.2016 A) Identifikace vozidla a zákazníka... 2 B) Vizuální

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled použitých

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

kontrolních techniků STK s omezením na měření emisí při prodlužování jejich profesních osvědčení.

kontrolních techniků STK s omezením na měření emisí při prodlužování jejich profesních osvědčení. Vážený pane ministře obracím se na Vás jako zástupce PK STK v souvislosti s náběhem platnosti aktualizovaného znění zákona č.56/2001sb (zákon č.193/2018 Sb.), jehož převážná část vstupuje v platnost dnem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 51/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2017 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2017 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 10/2017 27. září 2017 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení TPD č. 07-2017 pro mazací prostředky BECHEM Ecorail 5501 a BECHEM

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ června 2013 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ června 2013 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 13/2013 19. června 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Pověřená školící zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 Změna č. 0 Účinnost od 21. července 2015 č.j.: S27771/2015-SŽDC-O13 Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

211 VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018 o technických prohlídkách vozidel

211 VYHLÁŠKA ze dne 20. září 2018 o technických prohlídkách vozidel 211 VYHLÁŠK ze dne 20. září 2018 o technických prohlídkách vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Citace pův. předpisu: 302/2001 Sb. Částka: 115/2001 Sb. Datum

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ prosince 2018 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 13/ prosince 2018 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 13/2018 21. prosince 2018 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 002/2018-AG-Polyfelt

Více

Písemný pracovní postup č. 1

Písemný pracovní postup č. 1 Etická komise Masarykova onkologického ústavu Ž l u t ý k o p e c 7, 6 5 6 5 3 B r n o Písemný pracovní postup č. 1 Název: Tvorba písemných pracovních postupů Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY

Více

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 1: Organizační řád ZŠ Č.j.: 577/2017/ZS/ST Spis. znak Skart. znak 1.1 A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Zlata Steuerová Mgr. Zlata Steuerová Pedagogická rada projednala dne 30.

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Strana 898 Sbírka zákonů č. 82 / 2012 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Č.j.: 3/12/51924/Moos PŘÍKAZ REKTORA č. 1/2012 Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při správě informačního systému ČVUT Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 1/2015. 22. ledna 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 1/2015. 22. ledna 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 1/2015 22. ledna 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Ztráta Pověření k výkonu státního dozoru (Ministerstvo dopravy)... 2 Pověření

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Směrnice č.: 1 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 3 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 19.12.2017 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. Dne: 19.12.2017 Zpracovatel:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2018 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 5. září 2018 Cena Kč 79, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2018 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 5. září 2018 Cena Kč 79, O B S A H : Ročník 2018 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 5. září 2018 Cena Kč 79, O B S A H : 193. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Směrnice starosty SH ČMS

Směrnice starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Starosta sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 29. 9. 2016 Číslo: 1 Směrnice starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl.

N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Čl. N á v r h I. ZÁKON ze dne.., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/0 NÁZEV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG 1 Zpracovatel ÚVMV s.r.o. Systém jednotných zkušebních metodik KM A/29.s KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 29 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA

Více