Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech"

Transkript

1 Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně ( 82 NOZ) ochrana - osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) nakládání - částmi lidského těla ( 111 NOZ) 114 ochrana - lidského těla po smrti ( 113 NOZ) 115 tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina 795 b) Právnické osoby 1111 názvu - ( 135 odst. 1 NOZ) 1112 pověsti - ( 135 odst. 2 NOZ) tiskový - zákon (zák. č. 46/2 Sb.) Průměr celkem podskupina 139 c) Podnikatelé 1121 obchodní - firmy ( 423 a násl. NOZ) Průměr celkem podskupina Průměr skupina 832 2) Statusové věci právnických osob ( 118 až 488, 316, 319, 325, 341 až 353 NOZ, ZOK) a) Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva, včetně evropské společnosti EHZS, EDS) Obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) Evropské společnosti 121 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) právní - vztahy související se zrušením a likvidací právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a - statutárními orgány neplatnosti - usnesení valné hromady ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1212 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1213 právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy mezi společníky (členy) a - statutárními orgány 1215 neplatnosti - usnesení valné hromady 122 ostatní - Evropská hospodářská zájmová sdružení Družstva 1221 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1222 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1223 právní vztahy mezi obchodní společností a jejich zakladateli a mezi společníky - (členy) navzájem 1224 Evropská hospodářská zájmová sdružení - právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi obchodní společností a jejich statutárními orgány, vztahy - mezi společníky (členy) a statutárními orgány 1225 neplatnosti - usnesení valné hromady 123 ostatní právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1232 právní - vztahy související se zrušením a likvidací právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1361 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich 1234 statutárními - orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány

2 1235 neplatnosti - usnesení členské schůze ostatní Evropské družstevní společnosti 1241 právní - vztahy související se zakládáním (prohlášení neplatnosti vzniku) 1242 právní - vztahy související se zrušením a likvidací 1243 právní - vztahy mezi družstvy a jejich zakladateli a mezi členy navzájem 1244 právní vztahy týkající se výkonu funkce mezi družstvy a jejich statutárními - orgány, vztahy mezi členy a statutárními orgány 1245 neplatnosti - usnesení členské schůze ostatní - Průměr celkem podskupina 1272 b) Jiné korporace (spolky, odborové organizace atd., včetně zájmových sdružení právnických osob) 1251 právní - vztahy 1252 statusové - věci 1253 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina c) Fundace Nadace 1254 právní - vztahy 1255 statusové - věci 1256 zrušení - a jmenování likvidátora Nadační fond 1257 právní - vztahy 1258 statusové - věci 1259 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina d) Ústavy (včetně obecně prospěšných společností) Ústavy 126 právní - vztahy 1261 statusové - věci 1262 zrušení - a jmenování likvidátora Obecně prospěšné společnosti 1263 právní - vztahy 1264 statusové - věci 1265 zrušení - a jmenování likvidátora Průměr celkem podskupina e) Společenství vlastníku jednotek jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho 1266 vzniklých Průměr celkem podskupina 1257 f) Státní podnik 1267 zrušení - a jiné související vztahy Průměr celkem podskupina g) Ostatní 1299 ostatní Průměr celkem podskupina 178 Průměr skupina 127 3) Jiné vztahy podnikatelů a právnických osob (včetně insolvenčních správců) právní vztahy mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich 131 konkursní - podstaty, popř. nuceným správce, který ji byl ustanoven právní vztahy mezi dlužníkem (podnikatelem) a insolvenčním správcem týkající - se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty incidenční spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek (včetně - 23a IZ) incidenční spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení - podle 225 odst. 5 IZ incidenční spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela - 616

3 136 incidenční - spory na základě odpůrčí žaloby incidenční spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením - povinností insolvenčním správcem 138 ostatní incidenční spory, které insolvenční zákon takto označí (např. 178, 179, 186, 233, 239, 289, 373, 385 IZ) ostatní - incidenční spory právní - vztahy mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil 1399 ostatní Průměr celkem podskupina 945 Průměr skupina 945 4) Rodinné právo, včetně registrovaného partnerství (zákon o registrovaném partnerství - zák. č. 115/26 Sb.) a) Manželství Neplatné a zdánlivé 211 určení, - zda tu je nebo není ( 678 NOZ) 212 určení, zda je neplatné (prohlášeno za neplatné - vyhověno návrhu) nebo - platné (návrh zamítnut) ( 68, 684 a 685 NOZ) Vyživovací povinnosti 213 stanovena - ve prospěch manželky 214 změna - té ve prospěch manželky 215 stanovena - ve prospěch manžela 216 změna - té ve prospěch manžela 217 zrušena - ta mezi manžely 218 stanovena - ve prospěch rozvedené manželky 219 změna - té ve prospěch rozvedené manželky 211 stanovena - ve prospěch rozvedeného manžela 2111 změna - té ve prospěch rozvedeného manžela 2112 zrušena - ta mezi rozvedenými manžely Společné jmění manželů 2113 práva - a povinnosti vyplývající manželům 2114 zúžení rozšíření obnovení vypořádání zrušení ostatní - spory Bydlení po zániku manželství založení věcného břemene bydlení ve prospěch pozůstalého manžela 212 ( 767 odst. 2 NOZ) 2121 zrušení dosavadního práva jednoho z manželů domu nebo bytu ( vystěhování jeho z rozvedených manželů z nájemního bytu ( ostatní - Ostatní (neuvedené ani v jiných skupinách) 213 ostatní - spory mezi manžely Neplatnost právního jednání 2131 zcizení - domu nebo bytu ( 747 NOZ) 2132 ukončení - nebo omezení nájemního práva ( 748 NOZ) Průměr celkem podskupina b) Registrované partnerství Neplatné a neexistující 221 určení, - zda tu je nebo není 222 určení, - zda je neplatné nebo platné Zánik 223 zrušení - Vyživovací povinnosti 224 stanovena - mezi ženami 225 stanovena - mezi muži 226 změna - mezi ženami 227 změna - mezi muži 228 zrušena - ta mezi registrovanými partnery 229 stanovena - mezi ženami po zrušení 221 stanovena - mezi muži po zrušení

4 2211 změna - mezi ženami po zrušení 2212 změna - mezi muži po zrušení 2213 zrušena - ta mezi bývalými registrovanými partnery Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 222 ostatní - spory mezi partnery Průměr celkem podskupina c) Ostatní spory z rodinného práva Vyživovací povinnost 2221 vyživovací - povinnost rodičů k zletilým dětem 2222 vyživovací - povinnost dětí k rodičům 2223 vyživovací - povinnost mezi ostatními příbuznými 2224 zrušení - vyživovací povinnosti mezi příbuznými, rodiči a dětmi Vyživovací povinnosti neprovdané matce 2225 vyživovací - povinnost otce dítě po dobu dvou let 2226 příspěvek - na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem 2227 povinnost - přispívat na výživu dítěte po dobu mateřské dovolené Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 23 ostatní - spory v rodinném právu Průměr celkem podskupina Průměr skupina 5) Věcná práva (vlastnické vztahy) a) Držba (žaloba z rušené držby - ust. 176 a násl. o.s.ř.) 231 vydání - nebo vrácení věci v držbě ( 995 NOZ) 232 zákaz - provádění stavby ( 14 NOZ) 233 ochrana - nebo uchování držby ( 17 NOZ) 234 určení - držby ( 995 a 19 NOZ) 231 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Vlastnictví 2311 vydání - nebo vrácení věci ( 14 NOZ) 2312 určení - vlastnictví 2313 sousedské - spory ( 113 až 126 NOZ) 2314 uložení - povinnosti oplotit pozemek ( 127 NOZ) 2315 určení - hranice mezi pozemky ( 128 NOZ) 2316 zřízení - nezbytné cesty ( 129 a 132 NOZ) 2317 zrušení - nezbytné cesty ( 134 NOZ) 2318 právo - stavby - spory ( 183 až 187 NOZ) 232 ostatní Průměr celkem podskupina 4444 c) Spoluvlastnictví 2321 úprava - poměrů ( 1139 NOZ) 2322 oddělení, - rozdělení nebo zrušení ( 1143 NOZ) 2323 odložení - zrušení ( 1155 NOZ) 2324 odložení - oddělení ze spoluvlastnictví ( 1157 NOZ) 233 ostatní - Průměr celkem podskupina d) Bytové spoluvlastnictví 2331 odstranění - vady prohlášení ( 1168 NOZ) 2332 provedení - změny prohlášení ( 1169 NOZ) 2333 smlouva - o výstavbě ( 117 a násl. NOZ) 2334 majetkově - finanční vztahy ( 1175 a násl. NOZ) 2335 zrušení ostatní - Průměr celkem podskupina e) Přídatné spoluvlastnictví 2341 oddělení, - rozdělení nebo zrušení 2342 odvolání - správce ( 1231 odst. 2, 1233 odst. 2 NOZ) 235 ostatní - Průměr celkem podskupina f) Společenství jmění 2351 oddělení, - rozdělení nebo zrušení

5 2355 ostatní - Průměr celkem podskupina g) Ostatní (neuvedeno v jiných skupinách) 236 ostatní - věcná práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina ) Věcná práva k cizím věcem 2361 právo - stavby 2362 věcná - břemena - služebnosti 2363 věcná - břemena - reálná břemena 2364 zástavní - právo 2365 zástavní - právo - soudní prodej zástavy ( 354 ZŘS) 2366 zadržovací - právo Průměr celkem podskupina Průměr skupina 7) Správa cizího majetku 2371 nahrazení - souhlasu beneficienta ( 144 NOZ) 2372 náhrady - škody ostatní Průměr celkem podskupina 738 Průměr skupina 738 8) Dědické právo 2381 neplatnost - závěti 2382 vydání - dědictví 239 ostatní - spory z dědického práva Průměr celkem podskupina Průměr skupina 9) Závazkové právo a) Z právního jednání obecně Zajištění a utvrzení dluhu 311 jistota ručení finanční - záruka 314 zajišťovací - převod práva 315 dohoda - o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 316 smluvní - pokuta uznání - dluhu ostatní Relativní neúčinnost 3111 Z právního jednání obecně - Relativní neúčinnost - prohlášení právního jednání - dlužníka vůči věřiteli za právně neúčinné - odpůrčí žaloba 3112 Z právního jednání obecně - Relativní neúčinnost - náhrada škody podle NOZ Průměr celkem podskupina 895 b) Ze smluv Spory z koupě ( 279 až 2183 NOZ) 3121 movitosti nemovitosti spory z prodeje zboží v obchodě spory z prodeje zboží v obchodě - odpovědnost za vady (jakost) 3123 a - vadného plnění spory - z prodeje zboží v obchodě - zaplacení kupní ceny spory - z prodeje zboží v obchodě - ostatní spory - z koupě závodu nebo jeho části 628 Spory z nájmu ( 221 až 2331, 2346 a 2347 NOZ) obecně 3127 obecně - - nájemné obecně - - podnájem obecně - - ostatní bytu a domu 3131 bytu - a domu - vznik a trvání nájmu

6 3132 bytu - a domu - nájemné a jiné platby 3133 bytu - a domu - určení nájemného 3134 bytu - a domu - neplatnost výpovědi 3135 bytu - a domu - vyklizení 3136 bytu - a domu - podnájem bytu 3137 bytu - a domu - ostatní 3138 nájem - prostoru sloužícího podnikání podnikatelský - pronájem věcí movitých dopravního - prostředku ubytování obsahující ujednání o budoucí koupi nájemcem (tzv. leasingové smlouvy) ostatní Spory z pachtu ( 2332 až 2357 NOZ) 3151 pachtu - závodu nebo jeho části 3152 ostatní - Spory z licence ( 2358 až 2389 NOZ) 3153 obecně podlicence odměna nakladatelská - (licenční smlouva nakladatelská) 316 ostatní Spory z úvěru ( 2395 až 24 NOZ) 3161 u - bankovních institucí u - nebankovních institucí 555 Spory z úschov ( 242 až 2414 NOZ) 3163 obecně cenného - papíru 317 ostatní - Spory z příkazu ( 243 až 2444 NOZ) 3171 obecně obstarání - věci 3175 ostatní - Spory z přepravy ( 255 až 2585 NOZ) osob (osobní přeprava, včetně náhrad jízdného a pokuty v hromadné 3176 dopravě) věcí - (nákladní přeprava) z - provozu dopravního prostředku 447 Spory z díla ( 2586 až 2635 NOZ) zhotovení věci na zakázku 3179 zhotovení - věci na zakázku - odpovědnost za vady zhotovení - věci na zakázku - ostatní 11 oprava a úprava věci na zakázku 3181 oprava - a úprava věci na zakázku - odpovědnost za vady oprava - a úprava věci na zakázku - ostatní obecně stavba - na objednávku zhotovení - díla s nehmotným výsledkem ostatní - 78 Spory z péče o zdraví ( 2636 až 2651 NOZ) 3191 poskytování - péče 3192 záznamy - o péči o zdraví 3195 ostatní - Spory z účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu ( 2662 až 27 NOZ) 3196 obecně platební jiný - než platební 3199 vkladní - knížka 32 jednorázový - vklad 321 akreditiv inkaso ostatní -

7 Spory z pojištění ( 2756 až 2872 NOZ) 3211 placení - pojistného plnění - z pojistné události ostatní Spory ze smlouvy o smlouvě budoucí ( 1785 a násl. NOZ) 3221 určení - obsahu smlouvy o smlouvě budoucí ( 1787 NOZ) 3222 ostatní Spory z dalších smluv 3223 spory - z darování ( 255 až 278 NOZ) spory - ze směny ( 2184 až 2188 NOZ) spory - z výprosy ( 2189 až 2192 NOZ) spory - z výpůjčky ( 2193 až 22 NOZ) 3227 spory - ze zápůjčky ( 239 až 2394 NOZ) spory - ze skladování ( 2415 až 2429 NOZ) spory - ze zprostředkování ( 2445 až 2454 NOZ) spory - z komise ( 2455 až 247 NOZ) spory - ze zasílatelství ( 2471 až 2482 NOZ) 3232 spory - z obchodního zastoupení ( 2483 až 252 NOZ) spory - ze zájezdu ( 2521 až 2549 NOZ) 3234 spory - z kontrolní činnosti ( 2652 až 2661 NOZ) spory - z dalších smluv - spory z důchodu ( 271 až 276 NOZ) spory - z výměnku ( 277 až 2715 NOZ) 3237 spory - ze společností ( 2716 až 2746 NOZ) 3238 spory - z tiché společnosti ( 2747 až 2755 NOZ) 3239 spory - ze sázek ( 2756, 2757 a 2783 až 288 NOZ) 324 spory - z her ( 2756, 2757 a 2881 NOZ) 3241 spory - z losů ( 2756, 2757 a 2882 NOZ) 3242 spory - z veřejného příslibu ( 2884 až 2889 NOZ) 3243 spory - ze slibu odškodnění ( 289 až 2893 NOZ) 325 spory - z ostatních smluv ( 1746 odst. 2 NOZ) 197 Průměr celkem podskupina 163 c) Z deliktů Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 3251 škoda - způsobená nezletilým ( 292 odst. 1 NOZ) 3252 škoda způsobená osobou stiženou duševní poruchou ( 292 odst škoda způsobená osobou vlastní vinou uvedenou do nekontrolovatelného - stavu ( 2922 NOZ) 3254 škoda - způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ( 2923 NOZ) 3255 škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( škoda způsobená nesplněním zákonné povinnosti ( 291 až škoda - způsobená nesplněním smluvní povinnosti ( 2913 NOZ) 3258 škoda - způsobená provozní činností ( 2924 NOZ) 3259 škoda - způsobená provozem zvlášť nebezpečným ( 2925 NOZ) 326 škoda - na nemovité věci ( 2926 NOZ) 3261 škoda z provozu dopravního prostředku v silniční dopravě ( 2927 až NOZ) 3262 škoda z provozu na železnici a při provozu jiné kolejové dopravy ( 2927 až 2931 NOZ) 3263 škoda - z provozu v letecké dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3264 škoda - z provozu v jiné dopravě ( 2927 až 2931 NOZ) 3265 škoda - způsobená zvířetem ( 2933 až 2935 NOZ) 3266 škoda - způsobená věcí ( 2936 až 2938 NOZ) 3267 škoda - způsobená vadu výrobku ( 2939 až 2943 NOZ) 3268 škoda - způsobená na převzaté věci ( 2944 NOZ) 3269 škoda - způsobená na odložené věci ( 2945 NOZ) 327 škoda - způsobená na vnesené věci ( 946 až 2949 NOZ) 3271 škoda - způsobená informací nebo radou ( 295 NOZ) 3272 škoda - způsobená trestným činem 3273 odpovědnost - za škodu v ostatních případech 2249

8 3274 vypořádání (regres) mezi škůdci nebo za jinou osobu ( 2916 a vypořádání - (regres) mezi provozovateli ( 2932 NOZ) 33 ostatní Zneužití a omezení soutěže 331 věci - konkurenční doložky ( 2975 NOZ) 332 nekalá - soutěž ( 2972 až 2974 a 2976 až 299 NOZ) 872 Průměr celkem podskupina 85 d) Z jiných právních důvodů 333 bezdůvodné - obohacení ( 2991 až 35 NOZ) nepřikázané - jednatelství ( 36 až 311 NOZ) 335 upotřebení - cizí věci k prospěchu jiného ( 312 až 314 NOZ) 66 Průměr celkem podskupina 1957 e) Z cenných papírů 336 spory - ze směnek, šeků a jiných cenných papírů 316 Průměr celkem podskupina 316 Průměr skupina 56 1) Pracovní věci (zákoník práce - zák. č. 262/26 Sb.) a) Pracovní poměr a jiné pracovní dohody 511 vznik - pracovního poměru 512 trvání - pracovního poměru (změny v pracovním poměru) 513 spory - z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví 514 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnanci se zdravotním - postižením ( 247 zákoníku práce) 515 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečujících o dítě a - o jiné f.o. ( 248 až 242 ZP) 516 spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k některým zaměstnancům se zvláštními pracovními podmínkami - mladistvý zaměstnanci - ( 243 až 247 zákoníku práce) 517 skončení - pracovního poměru - výpověď daná zaměstnancem písm. a) zákoníku práce písm. b) zákoníku práce 511 s 52 písm. c) zákoníku práce písm. d) zákoníku práce písm. e) zákoníku práce písm. f) zákoníku práce písm. g) zákoníku práce písm. h) zákoníku práce 5116 skončení pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na základě pohlaví skončení - pracovního poměru - ostatní případy 5118 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - podle 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 5119 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce 512 platnost - okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 5121 platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zákonného zástupce - nezletilého zaměstnance 5122 dohody - o pracích konaných mimo pracovní poměr 515 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Odměňování a jiné finanční vztahy 5151 nároky - na mzdu (plat) a náhradu mzdy (platu)

9 5152 nároky - za práci přesčas 5153 nároky - za pracovní pohotovost 5154 jiné - mzdové nároky 5155 vrácení - neprávem vyplacené mzdy (náhrady mzdy/platu) 5156 mzdová - diskriminace na základě pohlaví 5157 náhrady - výdajů v souvislosti s výkonem práce 5158 odstupné ostatní - Průměr celkem podskupina c) Náhrada škody a odpovědnost v pracovních vztazích 5171 odpovědnost - zaměstnance za škodu ( 25 zákoníku práce) 5172 odpovědnost zaměstnance za škodu za nesplnění povinnosti k - odvrácení škody ( 251 zákoníku práce) 5173 odpovědnost zaměstnance za škodu za schodek na svěřených hodnotách - ( 252 až 254 zákoníku práce) 5174 odpovědnost zaměstnance za škodu za ztrátu svěřených věcí ( 255 a zákoníku práce) 5175 ostatní - případy odpovědnosti zaměstnance za škodu 5176 rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnance 5177 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu ( 265 zákoníku práce) 5178 odpovědnost zaměstnavatele při odvracení škody ( 266 zákoníku práce) odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech ( 267 zákoníku práce) rozsah - (výše) náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele 519 ostatní - Průměr celkem podskupina d) Zabezpečení při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( 365 až 393 zákoníku práce) 5191 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5192 odpovědnost - zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí z povolání 5193 náhrada - za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 5194 náhrada - za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5195 náhrada - za bolest a ztížení společenského uplatnění 5196 náhrada - za účelně vynaložené náklady spojené s léčením 5197 náhrada - věcné škody 5198 náhrada při úmrtí zaměstnance za účelně vynaložené náklady spojené s - léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem 5199 náhrada - nákladů při úmrtí zaměstnance na výživu pozůstalých 52 jednorázové - odškodnění pozůstalých 521 náhrada - nákladů věcné škody při úmrtí zaměstnance 521 ostatní - Průměr celkem podskupina e) Ostatní (neuvedeno v ostatních skupinách) 5211 obsah - potvrzení o zaměstnání 5212 obsah - posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) 5213 spory dle zák. č. 118/2 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti - zaměstnavatele 5214 ostatní spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace v pracovních věcech - 53 ostatní - pracovní spory Průměr celkem podskupina Průměr skupina 11) Ostatní věci upravené jinými předpisy a) Odpovědnost státu a územních samosprávných celků (zák. č. 82/1998 Sb.) náhrada škody způsobenou nezákonným rozhodnutím (mimo soudní 611 řízení) náhrada - škody způsobená nesprávným úředním postupem 613 náhrada - škody způsobenou nezákonným rozhodnutím v soudním řízení 614 náhrada škody způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu (trestního opatření) - nebo ochranného opatření 615 náhrada - škody za nepřiměřenou délku soudního řízení 616 spory - z regresivních úhrad

10 613 ostatní - Průměr celkem podskupina b) Rozhodčí smlouvy a nálezy (zák. č. 216/1994 Sb.) 6131 neplatnost - rozhodčí smlouvy zrušení - rozhodčího nálezu 819 Průměr celkem podskupina 984 c) Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (část pátá o.s.ř.) 6133 vklad - práva k nemovitostem ostatní Průměr celkem podskupina 984 d) Samosprávné komory 6135 spory - podle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb.) 6136 spory podle zákona České lékařské komoře, České stomatologické komoře - a České lékárnické komoře (zák. č. 22/1991 Sb.) 6137 spory podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (zák. - č. 381/1991 Sb.) 6138 spory podle zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře - České republiky (zák. č. 31/1992 Sb.) 6139 spory podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců - České republiky (zák. č. 523/1992 Sb.) 615 ostatní - Průměr celkem podskupina e) Ochrana práv spotřebitelů 6151 řízení - podle ust. 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. Průměr celkem podskupina f) Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/29 Sb.) spory podle antidiskriminačního zákona (kromě věcí uvedených ve 6152 skupině - - pracovní věci) Průměr celkem podskupina g) Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví (směrnice č. 24/48/ES) Autorský zákon (zák. č. 121/2 Sb.) 6153 spory - z autorského práva spory - z práva související s právem autorským 6155 spory - z práva pořizovatele databáze 6156 spory - vycházející z kolektivní správy práv ostatní - Průmyslové vlastnictví (zák. č. 221/26 Sb.) 6161 ochranné - známky (zák. č. 441/23 Sb.) užitné - vzory (zák. č. 478/1992 Sb.) 6163 průmyslové - vzory (zák. č. 27/2 Sb.) 6164 vynálezy - a zlepšovací návrhy (zák. č. 527/199 Sb.) 6165 topografie - polovodičových výrobků (zák. č. 529/1991 Sb.) 6166 biotechnologické - vynálezy (zák. č. 26/2 Sb.) 6167 označení - původu a zeměpisná označení (zák. č. 452/21 Sb.) Průměr celkem podskupina 195 h) náhrada škody nebo jiné újmy (podle jiných předpisů než NOZ a ZP) náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti 6168 podat - insolvenční návrh ( 1 IZ) 6169 náhrada škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení - a opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147 IZ) 618 ostatní Průměr celkem podskupina 1224 i) poplatky 6181 rozhlasový - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 6182 televizní - poplatek, včetně přirážky (zák. č. 348/25 Sb.) 6183 regulační - poplatky ve zdravotnictví (zák. č. 48/1997 Sb.) 6184 placení mýtného za užívání pozemních komunikací (zák. č. - 13/1997 Sb.) 62 ostatní - Průměr celkem podskupina j) stavební zákona (zák. č. 183/26 Sb.) a zákon o vyvlastnění (zák. č. 184/26 Sb.) 621 výše - kupní ceny podle 11 odst. 7 stavebního zákona

11 622 výše - náhrady podle 12 odst. 5 stavebního zákona 623 podle - zákona o vyvlastnění 621 ostatní - Průměr celkem podskupina k) zákon o kolektivním vyjednávání (zák. č. 2/1991 Sb.) 6211 nezákonnost - stávky 6212 nezákonnost - výluky 6213 zrušení - rozhodnutí rozhodce 6214 náhrada - škody z nezákonnosti stávky Průměr celkem podskupina l) energetický zákon (zák. č. 458/2 Sb.) 6215 úhrady - za dodávky elektrické energie, plynu nebo tepla ostatní - Průměr celkem podskupina 71 m) vodovody a kanalizace (zák. č. 274/21 Sb.) 6221 úhrady - za dodávku vody (vodné a stočné) 6222 ostatní Průměr celkem podskupina 5617 n) elektronická komunikace (zák. č. 127/25 Sb.) 6223 úhrady - za telekomunikační služby (neplacení) 6224 ostatní Průměr celkem podskupina 644 o) burzovní obchody 6225 komoditní - burzy (zák. č. 229/1992 Sb.) 6226 ostatní - Průměr celkem podskupina p) jiné 6227 lustrační - zákon (zák. č. 451/1991 Sb.) 6229 Jiné - - vylučovací (excindační) žaloba 623 Jiné - - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zák. č. 168/1999 Sb.) 6228 ostatní Průměr celkem podskupina 113 Průměr skupina ) Žaloby pro zmatečnost a na povolení obnovy řízení 711 žaloba - pro zmatečnost žaloba - (návrh) na obnovu řízení 1463 Průměr celkem podskupina 1145 Průměr skupina ) Restituční zákony 721 zák. - č. 119/199 Sb., o soudní rehabilitaci 722 zák. - č. 43/199 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 723 zák. - č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 724 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělského - majetku 725 zák. č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající - se dobrovolných tělovýchovných organizací 726 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky - do vlastnictví obcí 727 zák. č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrác. majetk. práv vyplývajících ze zákona č. 173/199 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé - další vztahy týkající se dobrov. tělových. org. Průměr celkem podskupina Průměr skupina Průměr celkem 68

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina.

Průměr celkem podskupina. b) Právnické osoby. názvu ( 135 odst. 1 NOZ) 0 pověsti ( 135 odst. 2 NOZ) 0. Průměr celkem podskupina. Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech OS Liberec 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 24 ochrana

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) OS Kroměříž a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 193 ochrana

Více

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ)

ve dnech ochrana osobnosti prostřednictvím právnické osoby ( 83 NOZ) Průměrné délky civilního řízení ode dne nápadu do dne právní moci MS Praha ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 - ochrana osobnosti osobně (

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 3 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 3 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111-112

Více

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Cheb 111 112 113

Více

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Chomotuv Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Chomutov 111

Více

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ)

1088 c) Podnikatelé obchodní firmy ( 423 a násl. NOZ) Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud České Budějovice 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti uplatňovaná

Více

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Plzeň a) Fyzické osoby (člověk) ochrana osobnosti osobně ( 82 NOZ) 155 ochrana

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2011 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR STATISTICKÝ PŘEHLED SOUDNÍCH AGEND DRUHÁ ČÁST ROK 2010 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2 Obsah... 3 Použité zkratky a vysvětlivky...... 4 Pravomocně skončené věci... 6 Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2019 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Jednání za právnickou osobu, Jednání za jiného, 256 odst.

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654)

Obsah Vzory: A. ObčZ Část první. Obecná část ( 1 654) Obsah Úvod... V Úvod k druhému upravenému rozšířenému vydání...vii O autorech...ix Seznam použitých zkratek... XXI Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přehled zákona...xxiii Vzory: A. ObčZ Část první.

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 932/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 932/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 932/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi VII... VII Předmluva... XV Přehled základních právních předpisů...xix Seznam použitých zkratek...xxi I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 932/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 932/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 932/2 Usnesení ústavně právního výboru č. 197 ze dne 29. května 2013 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Podnikání Dálková nástavbová Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Základy práva Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová MZ2019 1 1. Pojem práva, stát, vztah státu a práva, objektivní

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

Zvláštní část vybrané smluvní typy

Zvláštní část vybrané smluvní typy Zvláštní část vybrané smluvní typy Pojmenované a nepojmenované smlouvy Pojmenované smlouvy (nominátní kontrakty) smluvní typy Nepojmenované smlouvy (inominátní kontrakty) 269 odst. 2 Struktura smluvního

Více

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace. Obor: Obchodně právní studia. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium program: Právní specializace Obor: Obchodně právní studia Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Občanské právo 1. Občanské právo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Obsah. Seznam zkratek... 14

Obsah. Seznam zkratek... 14 Obsah Seznam zkratek.... 14 1 Pojem, předmět a prameny práva mezinárodního obchodu.. 29 1.1 Pojem... 29 1.2 Předmět... 30 1.3 Prameny... 30 1.3.1 Mezinárodní smlouvy... 31 1.3.2 Mezinárodní obyčej... 33

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI

Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI Předmluva к 6. vydání...v O autorech... VII Autoři jednotlivých kapitol... XI Seznam použitých zkratek... XXXI A. Základy veřejného a soukromého p ráv a... 1 Kapitola 1. Základy právní teorie... 3 1. Právo

Více

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ Martin Kornel, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ

Více

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek.

smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si pohledavky z titulu Samozrejme vim, ze na internetu existuje cela rada online kalkulacek. pohledavky z titulu půjčky online. Bankovní a nebankovní půjčky Tou nejzákladnější katego půjček je samozřejmě dělení podle věřitele, tedy subjektu, který půjčku poskytuje: Bankovní půjčky První skupinu

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014) 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1-654 Předmět úpravy a její základní zásady 1-14 Soukromé právo 1-8 Užití předpisů občanského 9-11 Ochrana soukromých práv 12-14 Svépomoc

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Podpisový a jednací řád Rozdělení podpisové kompetence na jednotlivé skupiny osob, které jsou oprávněny jednat za společnost.

Podpisový a jednací řád Rozdělení podpisové kompetence na jednotlivé skupiny osob, které jsou oprávněny jednat za společnost. Podpisový a jednací řád Rozdělení podpisové kompetence na jednotlivé skupiny osob, které jsou oprávněny jednat za společnost Kategorie Skupiny Představenstvo v souladu s čl. 5 stanov (respektive čl. 4.1

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č.

Více

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 DAŇOVÝ SPECIALISTA Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH: 1. Daň z

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více