Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2."

Transkript

1 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne /2014 Ad 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva Usnesení č. 20/1 I. vzalo na vědomí 1. Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva Ad 2. Zpráva o činnosti rady MČ Usnesení č. 20/2 I. vzalo na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady MČ za období od do Ad 3. Návrh rozpočtových opatření Usnesení č. 20/3 1. rozpočtové opatření za měsíc prosinec 2013 č Ad 4. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2014, návrh investičních akcí na rok 2014 Usnesení č. 20/4 1. Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2014 ÚHRN PŘÍJMŮ ,5 tis. Kč ÚHRN VÝDAJŮ tis. Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM 6 270,5 tis. Kč I 1. Převod finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nedašovská 328 na základě schváleného rozpočtu ve výši tis. Kč II 1. Investiční akce na základě schváleného rozpočtu v celkové částce tis. Kč Ad 5. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 Usnesení č. 20/5 1. rozpočtový výhled Městské části Praha Zličín na období Stránka 1 z 6

2 Ad 6. Návrh Dohody o poskytnutí dotace pro rok 2014 mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby Usnesení č. 20/6 1. dohodu o poskytnutí dotace pro rok 2014 mezi MČ Praha - Zličín a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby 1. starostku podpisem dohody o poskytnutí dotace Ad 7. Návrh kupní smlouvy mezi MČ Praha Zličín, J. M., M. M. (prodávající) a Bytovým družstvem Granát (kupující) převod vlastnického práva k pozemkům parc.č. 281/6 a 281/7 k.ú. Zličín Usnesení č. 20/7 1. kupní smlouvu mezi MČ Praha Zličín, M.M., M.J. (prodávající) a BD Granát (kupující) prodej pozemků parc.č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a parc.č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m 2 ), vše k.ú. Zličín, za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne starostku podpisem kupní smlouvy mezi MČ Praha Zličín, M.M., M.J. (prodávající) a BD Granát (kupující) prodej pozemků parc.č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a parc.č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m 2 ), vše k.ú. Zličín, za kupní cenu ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne Ad 8. Majetkoprávní vypořádání mezi MČ Praha Zličín a M.T.: a) Záměr prodeje pozemku parc.č. 766/3 o výměře 81 m2 k.ú. Zličín a b) Návrh na koupi pozemku parc.č. 135/9 o výměře 65 m2 k.ú. Zličín, A: Záměr prodeje pozemku parc.č. 766/3 o výměře 81 m2 k.ú. Zličín B: Návrh na koupi pozemku parc.č. 135/9 o výměře 65 m2 k.ú. Zličín Usnesení č. 20/8 I. rozhodlo 1. o záměru prodeje pozemku parc.č. 766/3 k.ú. Zličín, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2, dle geometrického plánu č /2013 k.ú. Zličín, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne , panu M.T., z důvodu majetkoprávního vypořádání II. souhlasí 1. s úplatným nabytím pozemku parc.č. 135/9 k.ú. Zličín, ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu č /2013 k.ú. Zličín, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne , od pana M.T., z důvodu majetkoprávního vypořádání III. uložilo 1. Radě MČ Praha Zličín zveřejnit na úřední desku ÚMČ Praha Zličín záměr prodeje pozemku parc.č. 766/3 k.ú. Zličín, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 m2, dle geometrického plánu č /2013 k.ú. Zličín, za cenu ve výši ,00 Kč, dle Stránka 2 z 6

3 znaleckého posudku č. 8015/2014, vypracovaného Ing. Václavem Myslíkem dne , panu M.T., z důvodu majetkoprávního vypořádání 2. Radě MČ Praha Zličín ve spolupráci s právním zástupcem vypracovat návrhy kupních smluv pro majetkoprávní vypořádání s M.T. Ad 9. Návrh na poskytnutí grantů žadatelům a schválení smluv v rámci Programu podpory činnosti pro volný čas dětí a mládeže pro rok 2014 Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, se sídlem Nedašovská 328, Praha Zličín, ve výši a) ,- Kč na projekt Jarní a podzimní slavnosti MŠ b) ,- Kč na projekt Staré pověsti české c) ,- Kč na projekt Lov plný drahokamů Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně, se sídlem Křivatcová 244, Praha Zličín, ve výši a) ,- Kč na projekt Sportovní příprava b) ,- Kč na projekt Letní tábor mladých hasičů c) ,- Kč na projekt Pravidelná činnost mladých hasičů d) 6.000,- Kč na projekt Dětský den e) 7.000,- na projekt Mikulášská besídka f) 7.000,- Kč na projekt Stavění máje a pálení čarodějnic g) 7.000,- Kč na projekt Přírodovědný den h) ,- Kč na projekt Zličínský dvojboj Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu M. Jaroušovi, ve výši a) ,- Kč na projekt Pražský pohár MTB b) ,- Kč na projekt Zličínské okruhy- o pohár starostky c) ,- Kč na projekt Cyklistická výuka MTB Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu Fotbalovému klubu FC Zličín, se sídlem Na Radosti 242, Praha Zličín, ve výši a) ,- Kč na projekt vycházkové oblečení pro mládežnická mužstva FC Zličín b) ,- Kč na projekt Soustředění mládežnických mužstev FC Zličín c) ,- Kč na projekt Příspěvek na energie d) ,- Kč na projekt Celoroční údržba hlavní travnaté plochy e) ,- Kč na projekt Bezpečnostní přenosná branka f) ,- Kč na projekt Halový turnaj přípravek - mikulášský turnaj o pohár tajemnice g) ,- Kč na projekt Letní turnaj o pohár starostky Stránka 3 z 6

4 h) ,- Kč na projekt Údržba umělé trávy Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu Mateřskému centru Studánka Zličín, občanské sdružení, se sídlem: Křivatcova 416, Praha Zličín, ve výši a) 4.500,- Kč na projekt Drakiáda b) 8.000,- Kč na projekt My jsme malí řidiči c) ,- Kč na projekt Divadla pro děti d) 5.500,- Kč na projekt Veselé putování e) ,- Kč na projekt Pohádková studánka f) 5.500,- Kč na projekt Kouzelnická show s diskotékou Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu Mysliveckému sdružení Zličín ve výši ,- Kč na projekt Myslivecký den pro mládež ve Zličíně Usnesení č. 20/ poskytnutí grantu sdružení Divadlo pro Zličín, občanské sdružení, se sídlem Bojkovická 106, Praha Sobín, ve výši a) ,- Kč na projekt Činnost dětských a mládežnických souborů v oblasti amatérského divadla ve Zličíně b) 7.000,- Kč na projekt Zbudování vývěsné informační a propagační skříňky ve Zličíně Usnesení č. 20/9.10 I 1. smlouvy o poskytnutí grantu jednotlivým příjemcům dle návrhu I 1. starostku podpisem jednotlivých smluv Ad 10. Návrh smlouvy o spolupráci při poskytování tísňové péče v MČ Praha Zličín mezi poskytovatelem ŽIVOT 90 a MČ Praha Zličín Usnesení č. 20/10 1. smlouvu o spolupráci při poskytování tísňové péče v MČ Praha Zličín mezi poskytovatelem ŽIVOT 90 a MČ Praha - Zličín 1. starostku podpisem smlouvy o spolupráci Ad 11. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, a) Návrh novely vnitřní směrnice, Stránka 4 z 6

5 b) návrh odměn ve smyslu nař. vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vlády č. 459/2013 Sb. Usnesení č. 20/11 1. měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha Zličín dle nařízení vlády č. 37/2003Sb., ve znění nař.vlády č.. 459/2013 Sb., a to za výkon funkce a) člena Zastupitelstva MČ Praha Zličín ve výši 660,- Kč b) člena výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín, komise Rady MČ Praha Zličín nebo zvláštního orgánu ve výši 1.380,- Kč c) předsedy výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín nebo komise Rady MČ Praha Zličín ve výši 1.560,- Kč d) člena Rady MČ Praha Zličín ve výši 1.910,- Kč e) zástupce starosty MČ Praha Zličín ve výši ,- Kč 2. vnitřní směrnici pro poskytování odměn členům zastupitelstva a občanům za jejich práci jako členům v komisích, výborech a zvláštních orgánech Ad 12. Plán činnosti výborů zastupitelstva do října 2014 a) finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zličín, b) kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zličín, c) výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zličín pro otázky školství, Usnesení č. 20/12 I. Vzalo na vědomí 1. Zprávu o činnosti FV ZMČ, KV ZMČ a VOŠ ZMČ za rok 2013 I 2. Plány činností FV ZMČ, KV ZMČ a VOŠ ZMČ za rok 2014 Ad 13. Návrh smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi MČ Praha Zličín a Zelený Zličín, s.r.o., IČ: , se sídlem Dělnická 1324/9, Praha 7, na budoucí přijetí daru úpravy ulice Křivatcová, Usnesení č. 20/13 1. smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi MČ Praha Zličín a Zelený Zličín, s.r.o., IČ: , se sídlem Dělnická 1324/9, Praha 7, na budoucí přijetí daru úpravy ulice Křivatcová II. souhlasilo 1. s připojením stavby na komunikaci Křivatcová a Vratičová pro stavbu obytného souboru Zelený Zličín a s umístěním sítí do pozemků parc.č. 752/3, 450/21, vše k.ú. Zličín 1. starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na budoucí přijetí daru úpravy ulice Křivatcová Ad 14. Dopisy Fotbalového klubu FC Zličín adresované členům Zastupitelstva MČ Praha - Zličín, které byly doručeny Úřadu MČ Praha Zličín dne , a , Usnesení č. 20/14 I. projednalo Stránka 5 z 6

6 1. dopisy adresované členům zastupitelstva, které byly doručeny Úřadu MČ Praha Zličín dne , a II. uložilo 1. radě, aby nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne mezi MČ Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín byla vypovězena s okamžitou platností z důvodu jejího hrubého porušování, neboť dle informace FC Zličín je část objektu provozována jako restaurace, ačkoliv k tomuto účelu nebyla zkolaudována; dle citované nájemní smlouvy má být objekt využíván výlučně k činnostem podle bodu II. Stanov Fotbalového klubu FC Zličín (zejména sportovní a tělovýchovná činnost) V Praze - Zličíně dne JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starostky Stránka 6 z 6

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/2017 13/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. 2013 15/2013 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. 2012 09/2012 1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č.9/1 1. zprávu

Více

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 5. 2. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 84.1. Obytný soubor Do zahrádek Praha 5 k.ú. Zličín, Třebonice žádost

Více

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 8.1. Návrh na odejmutí pozemků parc.č. 470 a 469/18 k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha Zličín

Více

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zajištění hlavní roční kontroly dětských hřišť a sportovišť provozovaných

Více

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 58.1. Revitalizace pozemku parc. č. 853/2, k. ú. Zličín, ve vlastnictví

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program Letiště Praha, a. s. Dobré sousedství 1.I. souhlasila 1.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 29. 5. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 65.1. Vyfrézování pařezů u Zličínského hřiště 65.1.1. souhlasila

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 93.1. Bytový soubor Hrozenkovská oznámení o pokračování řízení 93.1.1. nesouhlasí 1. nadále s umístěním

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního

Více

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 80.1. Výběr nového nájemce do bytu zvláštního určení 2+0, č. 174

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 79.1. Vypořádání pozemků pod bývalým TESKO objektem 79.1.1. doporučila

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 22/3 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 19.3. 2015 (usnesení

Více

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 10. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 62.1. Vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ 2017 62.1.1. vzala na

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 11.1. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 11. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 51.1. Žádost občanů o úpravu stromořadí borovic 51.1.1. vzala na

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Usnesení č. 23/3 jednání ZMČ Praha Zličín, konaného dne 27. 8. 2014

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 370 ze dne 04.06.2018 Prodej pozemku parc.č. 1927 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV. 1. výňatek ze zápisu

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 06/ 2017 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 14.12.2017 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 78.1. Poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha Zličín, Program podpory

Více

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 23.6.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Pronájem části pozemku parc.č. 708 a části

Více

Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne v obřadní síni OÚ Libina

Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne v obřadní síni OÚ Libina Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Libina konaného dne 13. 12. 2017 v obřadní síni OÚ Libina Program: 1. Schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 26. 8. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 21.1. Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 496 a 497 k.ú. Třebonice - žádost o souhlas s

Více

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu 18.1. Dětské hřiště v parku v Sobíně 18.1.1. souhlasila 1. s návrhem dovybavení

Více

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 2.0. Rekonstrukce sportovní haly 2.0.1. rozhodla 1. zesílení nosné ocelové

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 22.1. Návrh na změnu ÚP pro pozemky 416 418, 691/1, 691/5, 691/17, 691/19, 691/32, 692,694/18, 694/20,

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 30. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 95.1. Smlouva o výpůjčce části pozemku 668/13, k.ú. Zličín 95.1.1. souhlasila 1. s návrhem smlouvy

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada MČ Praha Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1.I. rozhodla k návrhům změn vlny 07 uplatnit zásadní připomínku - pokračovat v

Více

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh směny pozemku zrušení smlouvy kupní 1.I. nesouhlasila 1. se zrušením

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne č.j.: 153/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 22.03.2016 Prodej pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, zastavěného stavbou technického vybavení bez čp/č.ev.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 7/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2019 místo číslo 7/2 Závěrečný

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 7.1. Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 670/3 k.ú. Zličín dětské

Více

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 17.1. Dopravně inženýrská opatření na komunikacích na území MČ Praha

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 10. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 20. 4. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Záměr prodeje pozemků parc.č. 286/6 a parc.č. 286/7 k.ú. Zličín 1.I. vzala na vědomí

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 26. 6. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 67.1. Výběrové řízení Údržba parku Na prameništi 67.1.1. rozhodla

Více

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 29. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 43.1. Program Zastupitelstva MČ, které se bude konat dne 19. 9. 2016

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Návrh na zapůjčení historické požární stříkačky Stratílek pro výstavní

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 24. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 63.1. Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky,

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 89.1. Žádosti o dary 89.1.1. rozhodla 1. poskytnout dar občanskému

Více

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Investiční akce v oblasti školství 1.I. vzala na vědomí

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 627/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 126 ze dne 22.09.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke směně pozemku

Více

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům: 1. ávrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 1.I. projednala

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 10. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 10.1. Stavba 3 rodinných domů Sobín, při ul. Hostivická, parc. č. 225/72 k.ú. Sobín - žádost o stanovisko

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 17. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 10.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu. 17.1. Obytný soubor Do Zahrádek, objekty ABC, FG, včetně technické infrastruktury,

Více

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 5. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 41/10 k. ú. Sobín žádost

Více

Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 40. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 7. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 40.1. Návrh zadání změny č. 2 ÚP Chrášťan zaslání návrhu zadání změny

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 8. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 101.1. Oprava přemostění Zličín - Řepy 101.1.1 vzala na vědomí

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 15.12.2015 Projednané návrhy: 3.1.Vyhlášení rozpočtového provizoria

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 17. září 2018

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 17. září 2018 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17. září 2018 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 271 ze dne 15.05.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 976 v k.ú. Křesanov, obci Vimperk, nově vzniklého dle geometrického plánu

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 13.1. Vypracování realizační dokumentace akce Rekonstrukce povrchu hřiště v parku Na prameništi 13.1.1.

Více

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 104. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 1. 10. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 104.1. Žádost o projednání odejmutí pozemků parc. č. 470 a 469/18

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.26/2017 z 26. zasedání

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Usnesení č. 20/2/2017: ZML zvolilo: Ověřovatele zápisu a komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení: Mgr. Radim Vykoukal

Usnesení č. 20/2/2017: ZML zvolilo: Ověřovatele zápisu a komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení: Mgr. Radim Vykoukal USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Lomnice (dále ZML), konaného ve středu dne 18. října 2017 v 18.00 hodin v obřadní síni radnice, nám. Palackého 32: Usnesení č. 20/1/2017: ZML schválilo: Program

Více