Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2010/2011"

Transkript

1 k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2010/2011

2 2

3 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika 6 Magisterský navazující studijní obor: Informační management 10 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie 13 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika 16 Magisterský navazující studijní obor: Znalostní technologie 19 Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice 23 Bakalářský studijní obor: Matematické metody v ekonomice 24 Bakalářský studijní obor: Sociálně ekonomická demografie 27 Bakalářský studijní obor: Statistické metody v ekonomii 31 Bakalářský studijní obor: Statistika a ekonometrie 34 Magisterský navazující studijní obor: Ekonometrie a operační výzkum 37 Magisterský navazující studijní obor: Statisticko pojistné inženýrství 39 Přílohy 42 Studijní a zkušební řád 44 Disciplinární řád 54 Stipendijní řád 57 3

4 4

5 Studijní program: Aplikovaná informatika 5

6 Bakalářský studijní obor: Informatika Garant: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Garantující katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství, Katedra informačních technologií a Katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Studijní obor Informatika je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky. Do studia jsou proto zařazeny předměty objasňující základní principy mikro a makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Kombinované studium ekonomických a informatických předmětů tak vytváří ideální podmínky pro dobré uplatnění absolventa v lokálních i v nadnárodních firmách. Studium informatických předmětů je orientováno na dvě základní oblasti: Information Systems a Software Engineering. Cílem této kombinace je umožnit studentům vhodným výběrem volitelných předmětů specializovat se v té oblasti, která studentovi optimálně vyhovuje. Specialisté na Information Systems se zaměřují na integraci informačních technologií a podnikových procesů tak, aby naplnili informační potřeby podniků a umožnili jim dosáhnout požadované konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami. Oblast Software engineering je zaměřena na analýzu, návrh, realizaci a rozvoj softwarových systémů. Cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni zapojit se do softwarových týmů a podílet se na vytváření kvalitních a spolehlivých softwarových produktů. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineerging je analytik vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze. Studium se uzavírá bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Bakalářské práce jsou orientovány na praktická témata, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Výuka oboru je zajištěna kooperací tří informatických kateder Fakulty informatiky a statistiky Katedry informačních technologií, Katedry systémové analýzy a Katedry informačního a znalostního inženýrství. Do výuky většiny předmětů jsou pravidelně zváni experti z praxe. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujících kateder kit.vse.cz, kizi.vse.cz a ksa.vse.cz. 6

7 Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Výuka jazyků Pro obor Informatika je jako první jazyk pouze angličtina a to znamená předměty s označením 2AJ107, 2AJ108, 2AJ109, 2AJ110. Druhý jazyk je jakýkoli ze skupiny předmětů oj2. Studium druhého jazyka lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce (například 4SA431, 4IT482 a další). Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád lze nalézt na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 7

8 Povinné předměty Ident Počet kreditů Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Finance podniku 1FP201 3 Účetnictví I 1FU201 6 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Právo 2PR101 5 Management 3MA101 4 Marketing a podniková politika 33F101 5 Hospodářské dějiny 3MI111 4 Ekonomie I 5EN101 8 Matematika 4MM101 6 Statistika 4ST201 6 Základy programování 4IT101 7 Informační a komunikační sítě 4IZ110 6 Základy softwarového inženýrství 4IT115 6 Matematické základy informatiky 4EK112 6 Úvod do filosofie 5FI112 3 Analýza a návrh ISv 4IT215 7 Zpracování informací a znalostí 4IZ210 6 Databáze 4IT218 6 Kvantitativní management 4EK212 6 Systémové pojetí hospodářské organizace 4SA311 6 Podnikové informační systémy 4IT314 6 Teorie a praxe informačních systémů 4SA jazyk anglický jazyk jazyk 6 Doporučený semestr Poznámky k povinným předmětům Pro první semestr vytváří fakulta tzv. pevný rozvrh, ve kterém studentům předepíše povinné předměty s tím,že polovině studentů zapíše předmět 4IZ110 a druhé polovině předmět 5FI112. Ve druhém semestru si rozvrh vytvářejí již studenti sami a zapíší si ten z obou předmětů, který neměli zapsán v předchozím semestru. Předměty 4IT215, 4IT218, 4IZ210 a 4EK212 si ve druhém ročníku lze zapisovat v obou semestrech, znamená to, že cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. Předměty 4IT314, 4SA311 a 4SA312 lze ve třetím ročníku zapisovat v obou semestrech, znamená to, že cca polovina studentů absolvuje daný předmět v zimním a druhá v letním semestru. 8

9 Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Počítačová grafika v aplikacích IS 4IT357 6 Bezpečnost informací na Internetu 4IZ227 4 Digitální knihovny 4IZ250 3 Informace a fenomén myšlení 4SA370 6 Internetový protokol verze 6 4IT322 3 Klient/server aplikace v Javě 4IT353 6 Moderní programovací techniky 4IT251 3 Web 2.0 & Social Network Services 4SA220 4 Object-Relational Databases 4IT219 6 Počítačová grafika a sazba 4SA339 6 Podnikání a obchodování na Internetu 4IT325 5 Řízení bezpečnosti informačních systémů 4SA325 5 Systémy pro podporu spolupráce 4IT333 3 Technické prostředky a technologická infrastruktura IS 4IT321 3 Tvorba manažerských simulátorů 4SA360 5 Tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 6 Úvod do umělé inteligence 4IZ229 5 VBA for Microsoft Office & VB.Net 4SA333 4 Vybrané algoritmy 4IT355 3 Využití XML při tvorbě webových aplikací v PHP 4IZ248 3 Vývoj aplikací na platformě.net 4IT352 4 XML Teorie a praxe značkovacích jazyků 4IZ238 6 Základy informačního managementu 4SA320 5 Základy správy databázového systému Oracle 4IT340 3 Základy testování SW aplikací 4IT354 4 Poznámky k oborově volitelným předmětům U oborově volitelných předmětů je při jejich výběru nutné dbát na návaznosti na povinné kurzy nebo požadované vstupní znalosti. Například kurzy 4IT219 a 4IT340 je možné studovat až po zvládnutí kurzu 4IT218. Kurz 4SA325 z důvodu velkého množství požadovaných vstupních znalostí až ve třetím ročníku. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační management, by měli absolvovat tyto volitelné předměty: 4SA320 a alespoň jeden z předmětů 4SA325 nebo 4SA370. Studenti, kteří uvažují o budoucí volbě hlavní specializace Informační systémy a technologie, by měli absolvovat alespoň dva volitelné předměty katedry informačních technologií. Předměty 4IT219 a 4SA333 jsou vyučovány v angličtině. Kurz 4IT219 je vyučován pouze jako mimosemestrální kurz. 9

10 Magisterský navazující studijní obor: Informační management Garant: prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Garantující katedry: Katedra systémové analýzy Charakteristika studijního oboru Informační management představuje moderní a v současné praxi dobře přijímaný trend řízení, který je součástí široce koncipovaného oboru informatika. Stojí na pomezí klasicky pojímané informatiky, zejména podnikové, a moderního managementu. Jeho samotné zaměření překonává tradiční modely řízení organizací a informačních systémů a vytváří tak podmínky pro lepší komunikaci mezi specialisty informačních technologií (IT), managementem organizací a dalšími zainteresovanými subjekty. Vychází z principů mezinárodně akceptovaného rámce označovaného termínem IT governance (správa a řízení IT). Základem studia informačního managementu je kombinace tří hlavních oborů a vědních disciplín: systémových věd, ty poskytují celkový koncept a východiska pro chápání a pojetí informatiky a vymezují obecné přístupy zejména k vymezení řešení problémů a k interpretaci dat, moderního managementu, který poskytuje nástroje, metody a postupy spjaté s řízením organizací jak hospodářských, tak i státní a veřejné správy, informatiky, jež je hlavním jádrem oboru; z ní jsou vybírány manažerské dovednosti, zejména řízení vývoje, pořizování a provozu podnikových aplikací, řízení projektů, řízení bezpečnosti, kvality a auditu informačních systémů. Cílem hlavní specializace Informační management je výchova odborníků, schopných nalézt uplatnění v nejširším spektru organizací současného světa, a to zejména v manažerské práci a v manažerských pozicích. Jejich základní konkurenční výhodou jsou znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, vhodně kombinované s manažerskými metodami a způsoby práce obohacenými o schopnost vnímat svět komplexně na základě systémového pohledu. Studium vychází ze společného základu oboru Aplikovaná informatika, kde zájemci o informační management získají základní znalosti a dovednosti v tvorbě programového vybavení a návrhu aplikací a dále mají možnost se profilovat formou volitelných předmětů. Z těchto volitelných předmětů je doporučováno absolvovat předmět 4SA320 a alespoň jeden z předmětů 4SA325 nebo 4SA370. Součástí oboru Informační management je i možnost rozšířit si dovednosti v řízení informatiky nebo vybraného odvětví ekonomiky díky absolvování vedlejších specializací. Tyto specializace mají studenti možnost volit jak v rámci Fakulty informatiky a statistiky, tak i v rámci ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Studium je určeno pro široké spektrum pracovních pozic zejména v soukromém sektoru (v kombinaci s jazykovou průpravou i v nadnárodních společnostech), v oblasti veřejné a státní správy, školství, ale i v neziskových a zájmových organizacích. 10

11 Výraznou konkurenční výhodou absolventů oboru je pak schopnost řešení složitých rozhodovacích problémů, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti strukturovaně myslet. Jejich potenciál je pak předurčuje k zastávání pozic ve vyšším a středním managementu. Studium je určeno převážně pro následující manažerské profese: manažer informatiky ve společnosti (CIO), manažer rizik, manažer projektu, account manager a další cílové profese: business analytik, business konzultant, obchodník s informatickými službami, auditor informačních systémů. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Informační management 4SA411 5 Doporučený semestr Systémová dynamika 4SA412 5 Organizace a informace 4SA413 5 Systémy pro podporu rozhodování 4SA414 5 Optimalizace podnikových procesů * 4SA511 6 Řízení projektů IS 4SA512 5 Diplomový seminář 4SA518 8 * Zápis na předmět předpokládá absolvování předmětů 4SA411, 4SA412, 4SA413 a 4SA414 11

12 Oborově volitelné předměty Ident Vizuální komunikace 4SA424 5 Audit informačních systémů 4SA425 5 Prezentace a komunikace informací 4SA426 5 Informatizace: lidé, technologie a globalizace 4SA427 5 Úvod do teorie systémů 4SA428 3 Trendy v informačním managementu I * 4SA430 4 Řízení informačních systémů (anglicky) 4SA431 3 Úvod do řízení projektů 4SA432 3 Teorie a techniky procesního modelování 4SA433 5 Nová media a sociálni sítě 4SA525 3 Nová média a informační společnost ** 4SA526 3 Trendy v informačním managementu II * 4SA530 4 Trendy IS/ICT * 4IT470 3 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury * 4IT482 4 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Počet kreditů * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. Termíny konání budou vždy včas oznámeny na nástěnkách FIS a v ISISu. ** Předmět je vyučován ve dvou jazykových mutacích. Přednáška 01 v anglickém jazyce a přednáška 02 v českém. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 12

13 Magisterský navazující studijní obor: Informační systémy a technologie Garant: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Garantující katedry: Katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Hlavní specializace Informační systémy a technologie je zaměřena na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Specializace navazuje na bakalářský obor Informatika, jehož absolventi jsou do studia specializace přijímáni bez přijímací zkoušky. Absolventi bakalářských oborů z jiných fakult VŠE, resp. z jiných vysokých škol jsou přijímáni do studia specializace na základě přijímací zkoušky. Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE, která spočívá v kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva. Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu. Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny jsou některé předměty přednášeny v anglickém jazyce. Budování znalostí v oblasti ekonomiky a práva je zajišťováno jednak některými předměty zařazenými přímo do hlavní specializace a jednak předměty vedlejší specializace. Doporučovanými jsou vedlejší specializace zaměřené na řízení logistiky, financí, obchodu a marketingu. Studium se uzavírá státní závěrečnou zkouškou z hlavní a z vedlejší specializace a obhajobou diplomové práce. Diplomové práce jsou řešeny jak na teoretická témata, tak na témata praktická, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Zpracování diplomových prací tvoří hlavní náplň závěru studia, a proto je mu vyhrazen i potřebný časový prostor v rámci diplomových seminářů, kde je možnost řešit diplomové práce individuálně i v týmech. Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer 13

14 provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni jak kvalitním teoretickým zázemím, tak základními praktickými zkušenostmi. Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery (IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a stránkách katedry kit.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Integrace v informačních systémech 4IT410 4 Doporučený semestr Řízení projektů IS/ICT 4IT414 6 Informační modelování organizací 4IT415 6 Řízení podnikové informatiky 4IT417 8 Inovace podnikových systémů 4IT514 6 Diplomový seminář KIT 4IT Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů 14

15 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Trénink sociálních a manažerských dovedností 3PS422 6 Zlepšování procesů budování IS 4IT421 6 Architektonické a návrhové vzory 4IT422 6 Kibernalita 4IT423 4 Operační systémy 4IT425 6 Databázové návrhové vzory 4IT430 4 Business Intelligence 4IT435 5 Business Process Engineering 4IT440 4 Softwarový projekt 4IT442 6 Vývoj aplikací na platformě Lotus Domino 4IT444 3 Vývoj webových aplikací s využitím frameworků 4IT445 6 Řízení kvality softwaru 4IT446 6 Vývoj podnikových aplikací na platformě Java 4IT447 6 Tvorba uživatelského rozhraní s využitím WPF a Microsoft Silverlight 4IT448 4 CASE-Computer Aided Systems Engineering 4IT450 4 Analýza trhu ICT 4IT460 3 Řízení informatiky a podpora byznysu 4IT462 3 Transformace podnikání v éře Software jako služby 4IT466 6 Trendy IS/ICT * 4IT470 3 Architektura orientovaná na služby * 4IT481 4 Enterprise Computing: servisně orientované standardy a architektury * 4IT482 4 Současné přístupy k vývoji IS * 4IT483 3 Competitive Intelligence 4IT550 3 Trendy v informačním managementu I 4SA430 4 Trendy v informačním managementu II 4SA530 4 * Takto označené předměty jsou vyučovány jako mimosemestrální. Předměty 4IT481, 4IT482 jsou vyučovány v angličtině. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 15

16 Magisterský navazující studijní obor: Kognitivní informatika Garant: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Garantující katedry: Katedra informačních technologií Charakteristika studijního oboru Kognitivní informatika (Cognitive Informatics) je multi- a transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Realizace tohoto nového studijního oboru má, v souladu s nejnovějšími trendy vývoje informatiky, za cíl připravovat multidisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Absolventi oboru Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti, dále v oblasti veřejné správy v obdobných pozicích, a to jak v centrální státní správě (strategické řízení a koncipování centrálních správních úřadů), tak i v příslušných orgánech samosprávy, ve velkých společnostech i v oblasti veřejné správy v pozicích manažerů výzkumu a vývoje, zejména v oblasti IS/ICT, v moderních dynamických organizacích ve všech pozicích, jež souvisejí se znalostním řízením firem a institucí na bázi aplikace poznatků transdisciplinárních oborů, zahrnujících syntézu biologie, psychologie a informatiky (jako jsou neuropolitika, neuroekonomie, neuroinformatika) v kombinaci s poznatky informatiky v oblastech znalostního inženýrství, modelování a simulace, jakož i s poznatky základních filosofických disciplin zkoumajících lidské poznání i etickou regulaci lidského jednání; tytéž poznatky lze aplikovat při transformaci veřejné správy na bázi principů e-governmentu s využitím rostoucího významu informačních technologií a nakonec ve všech oblastech lidské činnosti, kde lze využít znalostí týkajících se přírody jako sféry autonomní samoorganizace spolu se znalostmi o fungování lidského myšlení (zejména při politickém prosazování a ekonomické implementaci principu udržitelného rozvoje). V rámci stávajících informatických profesí, vyhovujících potřebám praxe, se absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika mohou uplatnit nejen v profesích Business analytik a Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, nýbrž i v dalších pozicích, jako jsou Business Development Manager a Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT (tato profese koresponduje s akutní potřebou manažerů, schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje). Uvedené rozšíření profesí představuje v ekonomické praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní (včetně úrovně centrální státní správy). Kvalifikační obsah profese Business Development Manager v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci Corporate Development Manager. Významně dále souvisí s dílčími funkcemi, nazývanými různě, např. Business Process Manager, Inter-Culture Manager, nebo Program Manager a další. Zavedení oboru bylo podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. 16

17 Na spolufinancování projektu se, kromě Evropského sociálního fondu, spolupodílely také státní rozpočet ČR a Hlavní město Praha. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a stránkách katedry kit.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem Povinné předměty Ident Počet kreditů Inteligentní systémy 4IZ631 3 Doporučený semestr Komplexní systémy 4IZ636 3 Informační modelování organizací 4IT415 6 Simulace systémů 4IT495 6 Kognitivní věda 5FI404 6 Teorie spontánního řádu a samoorganizace 5FI425 3 Znalosti a ontologické inženýrství 5FI430 6 Základy neurověd 4IT420 3 Diplomový seminář KIT 4IT

18 Oborově volitelné předměty Ident Business Process Engineering 4IT440 4 Ekonomická a informační etika 5FI319 4 Ekonomie životního prostředí a ekologická politika 5ZP400 6 Filosofické problémy kvantifikace a měření 5FI316 3 Filosofie jazyka 5FI426 3 Filosofie mysli 5FI427 3 Informace a média 4SA525 3 Kognitivní psychologie v informatice a tvořivost 3PS432 6 Logické programování 4IZ530 3 Logika a sémantika 4IZ617 6 Metodologie vědy 5FI402 3 Metody a nástroje zpracování textových informací 4IZ420 6 Reprezentace a zpracování znalostí na webu 4IZ440 6 Řízení podnikové informatiky 4IT417 8 Řízení projektů IS/ICT 4IT414 6 Teorie informace a inference 4IZ410 6 Umělé neuronové sítě 4IZ561 3 Úvod do teorie systémů 4SA428 3 Počet kreditů Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 18

19 Magisterský navazující studijní obor: Znalostní technologie Garant: Ing. Vilém Sklenák, CSc. Garantující katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství Charakteristika studijního oboru Studijní specializace Znalostní technologie na oboru Informatika je zaměřena na přípravu specialistů v oblasti moderních technologií, které souvisejí s rozmanitými aspekty zpracování znalostí. V posledních letech se stále naléhavěji hovoří o znalostní společnosti, o managementu založeném na znalostech apod. Z čeho podobné teze vyplývají? Jednoduše z faktu, že dat a z nich plynoucích informací je mnoho. V řadě situací i více, než dokáže člověk obsáhnout. Navíc někdy nejsou některé důležité věci patrné na první pohled a lze se k nim dopracovat jen po analýzách směřujících k odhalování vzájemných vztahů či závislostí (označovaných souhrnně jako znalosti ). Proto je cílem studia specializace poskytnout studentům přehled principů, metod a prostředků pro zpracování znalostí. Zpracováním znalostí se myslí také jejich získávání, uchovávání, vyhledávání, odvozování atd. Absolventi studijní specializace se tak připravují na profese analytiků informačních systémů, znalostních inženýrů, vývojových pracovníků aplikací pro data mining či web mining. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni kvalitním teoretickým zázemím i potřebnými základními praktickými zkušenostmi. Studium je založeno na komplexním pochopení práce se znalostmi s využitím moderních softwarových nástrojů nejen v praktické rovině, ale také s nezbytnými teoretickými základy. Studenti jsou seznamováni nejen se základy umělé inteligence, s teorií informace a inference, s principy inteligentních systémů, ale také s dobýváním znalostí z databází či webu. U nejlepších absolventů specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni. Současně je na katedře IZI pro vybrané studenty již na magisterském stupni studia prostor pro jejich zapojení do výzkumných projektů katedry jak na národní, tak na evropské úrovni. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách katedry kizi.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem

20 Povinné předměty Ident Počet kreditů Teorie informace a inference 4IZ410 6 Doporučený semestr Metody a nástroje zpracování textových informací 4IZ420 6 Principy inteligentních systémů 4IZ430 6 Reprezentace a zpracování znalostí na WWW 4IZ440 6 Dobývání znalostí z databází 4IZ450 6 Pokročilé přístupy ke DZD 4IZ460 6 Diplomový seminář 4IZ Oborově volitelné předměty Ident Aplikovaná lingvistika 4IZ520 3 Teorie kódování a šifrování 4IZ525 6 Logické programování 4IZ530 3 Složité systémy 4IZ536 3 Pokročilá témata XML seminář 4IZ538 3 Programování WWW-serverů 4IZ540 3 Integrované informační a komunikační systémy 4IZ548 6 Dolování z webu 4IZ550 3 Elektronická sazba a publikování 4IZ552 3 Data mining praktické aplikace 4IZ560 3 Umělé neuronové sítě 4IZ561 4 Počítačové a informatické právo 2PR441 3 Vybrané algoritmy 4IT355 3 Řízení podnikové informatiky 4IT417 8 Inovace informačních systémů 4IT514 6 Počet kreditů Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 20

21 21

22 22

23 Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice 23

24 Bakalářský studijní obor: Matematické metody v ekonomice Garant: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Garantující katedry: Katedra ekonometrie Charakteristika studijního oboru Bakalářský studijní obor Matematické metody v ekonomii nabízí získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti používání kvantitativních metod na podnikové i makroekonomické úrovni. Během studia se posluchači seznámí se základy ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, podstatou matematického modelování jako nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů a optimálního řízení ekonomických procesů s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Výhodou takto orientovaných absolventů je jejich velmi dobrá adaptabilita na vznikající praktické potřeby, vyžadující interdisciplinární přístupy k řešení složitých reálných úloh. Absolventi nacházejí uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách, ve veřejných i soukromých výzkumných organizacích apod. Po absolvování si mohou dále prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu na oboru Ekonometrie a operační výzkum. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantující katedry ekonometrie.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem Výuka jazyků První jazyk může být angličtina nebo němčina, druhý ze skupiny oj2. Druhý jazyk lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce. Jeden ze studovaných jazyků musí být angličtina. Jako volně volitelný předmět lze ale zvolit odborný předmět v cizím jazyce, ten pak je možno započítat jako druhý cizí jazyk. 24

25 Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Povinné předměty Ident Počet kreditů Doporučený semestr Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Právo 2PR101 5 Informatika 4IZ101 5 Ekonomie 1 5EN101 8 Statistika 4ST201 6 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Ekonomická propedeutika 55F101 4 Management 3MA101 4 Účetnictví I. 1FU201 6 Finance podniku 1FP201 3 Marketing a podniková politika 33F101 5 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Matematické modelování 4EK201 3 Lineární modely 4EK213 6 Ekonometrické modely 4EK214 6 Programy pro matematické modelování 4EK313 6 Stochastické modely 4EK315 6 Matematika pro informatiky a statistiky 4MM103 6 Tvorba aplikací v MS Excel 4IT382 6 Úvod do teorie pravděpodobnosti a mat. statistiky 4ST220 6 Úvod do finanční a pojistné matematiky 4ST309 6 Řízení projektů 4EK411 6 Kvantitativní ekonomie 4EK jazyk jazyk 6 25

26 Oborově volitelné předměty Ident Analýza kategoriálních dat 4ST303 3 Filozofické problémy kvantifikace a měření 5FI316 3 Hospodářská a sociální statistika 4ES407 6 Matematické modelování 2 4EK202 3 Monetární makroanalýza 1MT401 6 Rozhodování při nejistotě 4ST305 3 Statistické metody a kapitálové trhy 4ST441 3 Teorie a praxe řízení aktiv 1MT403 4 Teorie informace a inference 4IZ410 6 Úvod do umělé inteligence 4IZ229 5 Základy demografie 4DM201 6 Počet kreditů Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 26

27 Bakalářský studijní obor: Sociálně ekonomická demografie Garant: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Garantující katedry: Katedra demografie Charakteristika studijního oboru Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demografickém chování obyvatelstva České republiky a jejich ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim věnována stále větší pozornost ve všech oblastech života společnosti, tedy i na úrovni národního hospodářství. Aby se společnost mohla připravit na dopady, které tyto změny s sebou přinášejí, je nezbytné demografický vývoj nejen analyzovat, ale též vytvořit si představu o jeho budoucím průběhu. Důvodem, proč je třeba věnovat této problematice mimořádnou pozornost, je skutečnost, že změny v demografickém chování takového charakteru, k jakým dochází v současné době, nebyly nikdy v historii zaznamenány. Demografie na jedince nahlíží z jiného pohledu než ekonomie. Ekonomie jej vnímá jako producenta a spotřebitele, zajímají ji lidské zdroje, které má k dispozici a které musí saturovat. Lidské zdroje, resp. lidský kapitál jsou v současné době považovány za největší bohatství každého státu. Lidé jsou zásoba budoucí pracovní síly, plátci daní, pro výrobce potencionální spotřebitelé. Investice do reprodukce lidských zdrojů se každému státu bohatě vyplatí od ní se odvíjejí všechny další možnosti rozvoje společnosti. Reprodukce lidských zdrojů se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství. Reprodukci lidských zdrojů však těžko můžeme posuzovat bez demografického pohledu. A ekonomicko demografický pohled na problematiku stárnutí obyvatelstva spojený s pohledem sociálním je právě to, co je v současné době důležité. Bude zapotřebí dostatek odborníků s ekonomickým vzděláním, kteří mají dostatečně široké znalosti z demografie, statistiky, informatiky i sociální a hospodářské politiky. Absolventi oboru Sociálně-ekonomická demografie získají dostatečně široké ekonomické vzdělání a velmi dobrý základ ze statistických a demografických metod. Budou umět formulovat a obhájit odborné argumenty pro rozhodování a strategické plánování rozvoje společnosti, konkrétně pro rozhodování, kde bude třeba znát souvislosti mezi demografickým a ekonomickým vývojem a rozvojem lidského kapitálu, a to na celostátní i regionální úrovni. Budou umět shromažďovat, zpracovávat a interpretovat statistické údaje o socio-demograficko-ekonomických jevech a procesech a jejich důsledcích, budou umět vysvětlit problémy stárnoucí společnosti jak na odborném fóru, tak laické veřejnosti a budou připraveni rozšiřovat si své odborné znalosti dalším studiem či samostudiem. Absolventi oboru budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří budou schopni odpovídajícím způsobem reagovat na rostoucí podíl osob vyššího věku ve společnosti a na důsledky, které s sebou stárnutí populace přináší. Naleznou uplatnění v centrálních ekonomických institucích, v oblasti státní správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, ale i v komerční sféře, například v bankách, pojišťovnách, investičních fondech a v mnoha dalších profesích. Absolventi oboru mohou své znalosti podle oblasti svého zájmu rozšířit v některém z navazujících magisterských oborů, především na Fakultě informatiky a statistiky v oboru Statisticko-pojistné 27

28 inženýrství nebo na Národohospodářské fakultě v některém z oborů magisterského programu Ekonomie a hospodářská správa, či pokračovat studiem demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantující katedry kdem.vse.cz. Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem

29 Povinné předměty Ident Počet kreditů Doporučený semestr Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Právo 2PR101 5 Informatika 4IZ101 5 Ekonomie I 5EN101 8 Statistika 4ST201 6 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Ekonomická propedeutika 55F101 4 Management 3MA101 4 Účetnictví I. 1FU201 6 Finance podniku 1FP201 3 Marketing a podniková politika 33F101 5 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Základy demografie 4DM201 6 Demografická praktika pro statistiky 4DM222 3 Ekonomická demografie 4DM415 6 Regionální demografie 4DM413 6 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 4ST220 6 Statistické metody 1 4ST301 6 Metody statistického srovnávání 4ES402 3 Hospodářská a sociální statistika 4ES407 6 Základy hospodářské politiky 5HP230 4 Sociální politika 5HP201 6 Socioekonomická geografie 5RE205 5 Bakalářský seminář 4DM jazyk jazyk 6 29

30 Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Úvod do pravděpodobnosti 4ST111 3 Statistické metody 2 4ST302 6 Analýza kategoriálních dat 4ST303 3 Demografický seminář 4DM203 4 Demografie I (v angličtině) 4DM251 4 Hospodářské dějiny 5HD201 4 Trh práce (krátký kurz) 5HP224 2 Regionální a municipální ekonomie 5RE204 6 Sociální psychologie správy 5PR221 2 Ekonomika zdraví 5HP404 6 Sociální a zdravotní systém 5HP301 6 Společenský kapitál a rodina 5HP403 6 Lokální a regionální sociologie 2PL304 6 Ekonomie životního prostředí a ekologická politika 5ZP410 5 Filosofické problémy kvantifikace a měření 5FI316 3 Teorie spontánního řádu a samoorganizace 5FI

31 Bakalářský studijní obor: Statistické metody v ekonomii Garant: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti Charakteristika studijního oboru Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s širokou odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti ekonomicko statistických analýz ve firmách i ve státní správě (státní statistika). Absolventi oboru nacházejí běžně praktické uplatnění v dalších centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, v řídících útvarech, při výzkumu veřejného mínění a v marketingových průzkumech, ve výzkumných ústavech a v investičních fondech. Konkrétně se uplatňují např. jako pracovníci ve státní statistické službě, specialisté pro průzkumy trhu a prognózování jeho vývoje, na kontrolu jakosti a pro zabezpečení a vyhodnocení sociologických výzkumů, znalci a uživatelé softwaru pro využívání statistických metod při práci s hospodářskými údaji, jako odborníci specializující se na přípravu, vyhodnocování a zpracování dat, a to nejen v ekonomické oblasti. Na bakalářské studium navazuje magisterský stupeň studia Statisticko-pojistné inženýrství, ve kterém se prohlubují poznatky ze studovaného oboru a je zde poskytován dostatečný prostor pro individualizaci studijní dráhy. Obor s podobným studijním programem se běžně studuje i v zahraničí pod názvem Statistics. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantující katedry kstp.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem

32 Výuka jazyků První jazyk může být angličtina nebo němčina, druhý ze skupiny oj2. Druhý jazyk lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce. Jeden ze studovaných jazyků musí být angličtina. Jako volně volitelný předmět lze ale zvolit odborný předmět v cizím jazyce, ten pak je možno započítat jako druhý cizí jazyk. Povinné předměty Ident Počet kreditů Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Právo 2PR101 5 Informatika 4IZ101 5 Ekonomie 1 5EN101 8 Statistika 1 4ST203 6 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Management 3MA101 4 Účetnictví I 1FU201 6 Finance podniku 1FP201 3 Marketing a podniková politika 33F101 5 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Teorie pravděpodobnosti 4ST214 6 Matematická statistika 4ST215 6 Statistické metody 1 4ST301 6 Statistické metody 2 4ST302 6 Matematika pro informatiky a statistiky 4MM103 6 Hospodářská a sociální statistika 4ES407 6 Úvod do finanční a pojistné matematiky * 4ST309 6 Programy pro matematické modelování 4EK313 6 Lineární modely 4EK213 6 Základy demografie 4DM201 6 Ekonomická demografie 4DM415 6 Podnikání v pojištění 4ST jazyk jazyk 6 Doporučený semestr * Místo 4ST309 je možno absolvovat 4ST608 Úvod do finanční a pojistné matematiky (v angličtině). 32

33 Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Oborově volitelné předměty Ident Počet kreditů Úvod do pravděpodobnosti 4ST111 3 Rozhodování při nejistotě 4ST305 3 Statistické výpočetní prostředí 4ST310 3 Základy statistiky (v angličtině) 4ST318 3 Vybrané ekonomické disciplíny - historie 4ST323 3 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) 4ST441 3 Statistika v SASu 4ST515 3 Calculus 4MM121 1 Řízení projektů 4EK411 6 Demografická praktika pro statistiky 4DM222 3 Regionální demografie 4DM413 6 Tvorba aplikací v MS EXCEL 4IT382 6 Ekonomická propedeutika 55F101 4 Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 33

34 Bakalářský studijní obor: Statistika a ekonometrie Garant: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Katedra ekonometrie Charakteristika studijního oboru Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s širokou odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz a ekonomického modelování ve firmách i ve státní správě (státní statistika). Absolventi oboru nacházejí běžně praktické uplatnění v dalších centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, v podnikových řídících útvarech, při výzkumu veřejného mínění a v marketingových průzkumech, ve výzkumných ústavech a v investičních fondech. Konkrétně se uplatňují např. jako pracovníci ve státní statistické službě, specialisté pro průzkumy a prognózování vývoje trhu, kontrolu jakosti a pro zabezpečení a vyhodnocení sociologických výzkumů, znalci a uživatelé softwaru pro využívání statistických a ekonometrických metod při práci s hospodářskými údaji, jako odborníci specializující se na přípravu, vyhodnocování a zpracování dat, a to nejen v ekonomické oblasti. Na bakalářské studium navazují magisterská studia Statisticko-pojistné inženýrství a Ekonometrie a operační výzkum. Magisterské studium prohlubuje poznatky ze studovaného bakalářského oboru a poskytuje dostatečný prostor pro individualizaci studijní dráhy. Obor s podobným studijním programem se běžně studuje i v zahraničí pod názvem Statistics and Econometrics (Statistik und Ökonometrie). Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách garantujících kateder kstp.vse.cz, ekonometrie.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty státní zkouška a obhajoba bakalářské práce 6 6 Celkem

35 Výuka jazyků První jazyk může být angličtina nebo němčina, druhý ze skupiny oj2. Druhý jazyk lze nahradit studiem odborného předmětu v cizím jazyce. Jeden ze studovaných jazyků musí být angličtina. Jako volně volitelný předmět lze ale zvolit odborný předmět v cizím jazyce, ten pak je možno započítat jako druhý cizí jazyk. Povinné předměty Ident Počet kreditů Matematika pro ekonomy 4MM101 6 Doporučený semestr Právo 2PR101 5 Informatika 4IZ101 5 Ekonomie I 5EN101 8 Statistika 1 4ST203 6 Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 Management 3MA101 4 Účetnictví I 1FU201 6 Finance podniku 1FP201 3 Marketing a podniková politika 33F101 5 Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 Teorie pravděpodobnosti 4ST214 6 Matematická statistika 4ST215 6 Statistické metody 1 4ST301 6 Statistické metody 2 4ST302 6 Matematické modelování 4EK201 3 Lineární modely 4EK213 6 Ekonometrické modely 4EK214 6 Programy pro matematické modelování 4EK313 6 Stochastické modely 4EK315 6 Matematika pro informatiky a statistiky 4MM103 6 Základy demografie 4DM201 6 Hospodářská a sociální statistika 4ES jazyk jazyk 6 35

36 Tělesná výchova Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu. Oborově volitelné předměty Ident Úvod do pravděpodobnosti 4ST111 3 Rozhodování při nejistotě 4ST305 3 Úvod do finanční a pojistné matematiky * 4ST309 6 Úvod do finanční a pojistné matematiky (v angličtině) * 4ST608 6 Statistické výpočetní prostředí 4ST310 3 Základy statistiky (v angličtině) 4ST318 3 Vybrané ekonomické disciplíny - historie 4ST323 3 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) 4ST441 3 Řízení projektů 4EK411 6 Calculus 4MM121 1 Demografická praktika pro statistiky 4DM222 3 Demografický seminář pro statistiky 4DM223 3 Tvorba aplikací v MS EXCEL 4IT382 6 Ekonomická propedeutika 55F101 4 Počet kreditů * je možno absolvovat jen jeden z předmětů 4ST309 a 4ST608 Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 36

37 Magisterský navazující studijní obor: Ekonometrie a operační výzkum Garant: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Garantující katedry: Katedra ekonometrie Charakteristika studijního oboru Absolvováním tohoto studijního oboru lze získat teoretické znalosti a zčásti i praktické návyky z oblasti ekonometrie a operačního výzkumu. Z praxe je známa velmi dobrá adaptabilita takto orientovaných absolventů do nově vznikajících a interdisciplinárních profesních zaměření, založená na známém fenoménu, že verbálně pěstované disciplíny si lze v případě potřeby doplnit snáze, než disciplíny založené na exaktních a modelových postupech. Uplatnění absolventů je především v centrálních institucích, u manažerských konzultačních firem, ve větších průmyslových podnicích, v útvarech prognózování a strategického plánování, konjunkturní analýzy, ve výzkumných institucích ekonomického charakteru, v bankách a mezinárodních ekonomických a finančních organizacích Zahraniční zkušenosti: Ekonometrie a operační výzkum je na úrovni hlavní či vedlejší specializace součástí studijních programů všech renomovaných univerzit a škol, vychovávajících vysokoškolsky vzdělané ekonomy. Anglický ekvivalent: Econometrics and Operational Research, velmi blízký je Management Science. Americký ekvivalent: Econometrics and Operations Research. Německý ekvivalent: Oekonometrie und Unternehmensforschung, ale používá se i anglické (americké) označení. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách katedry ekonometrie.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem

38 Povinné předměty Ident Počet kreditů Ekonomie II. 0VS402 9 Doporučený semestr Simulační modely 4EK412 6 Nelineární modely 4EK413 6 Diskrétní modely 4EK314 6 Teorie rozhodování 4EK415 9 Teorie her a ekon. rozhodování 4EK421 6 Ekonometrie 4EK416 6 Státnicový a diplomový seminář 4EK414 3 Oborově volitelné předměty Ident Hospodářská statistika 4ES411 6 Modely ekonomických a finančních časových řad 4ST432 6 Modely produkčních systémů 4EK425 6 Praktikum z operačního výzkumu 4EK321 6 Statistické metody 2 4ST302 6 Systém národního účetnictví a rozbory 4ES409 7 Teorie informace a inference 4IZ410 6 Teorie výběrových šetření 4ST413 6 Úvod do umělé inteligence 4IZ229 5 Vícerozměrná statistika 4ST512 6 Počet kreditů Studijní předpisy a harmonogramy Studijní a zkušební řád, stipendijní řád a disciplinární řád naleznete na Harmonogram semestru a harmonogram pro registrace a zápisy naleznete na v odkazech pro studenty. 38

39 Magisterský navazující studijní obor: Statisticko pojistné inženýrství Garant: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Garantující katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti Charakteristika studijního oboru Studium představuje průřez všemi podstatnými stránkami pojistného inženýrství souběžně s nejpoužívanějšími statistickými nástroji a postupy potřebnými při analýze ekonomických dat. Posluchač se seznámí s důležitými pojistnými produkty, rozbory a strategiemi, které patří neoddělitelně k praxi na tuzemských i zahraničních pojistných trzích, a současně bude schopen aplikovat statistické analytické a prognostické postupy v nejrůznějších ekonomických situacích. Předměty jsou vyučovány s využitím specializovaných statistických softwarů, posluchač si osvojí jejich ovládání a získá široký přehled o jejich využití. Vzhledem k širokému zaměření studia nalezne absolvent uplatnění v činnosti komerčních pojišťoven, penzijních fondů a zdravotních pojišťoven, ale také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích vč. mezinárodních, a také tam, kde se vychovávají odborníci z oblasti statistiky a pojistného inženýrství. Zahraniční zkušenosti: Obor je znám jako Statistics and Insurance, resp. Statistik und Versicherung. Další informace k oboru získáte na stránkách fakulty fis.vse.cz a na stránkách katedry kstp.vse.cz. Seznam studijních povinností oboru Skupina předmětů Počet kreditů Doporučené rozvržení kreditů do semestrů oborově povinné předměty oborově volitelné předměty volně volitelné předměty 0 předměty vedlejší specializace státní zkoušky Celkem

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2006/2007 1 Studijní obory bakalářské

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012 k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2011/2012 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2008/2009 Studijní obory bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, Praha 3 STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, Praha 3  STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2007/2008 1 Studijní obory bakalářské

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2014/2015 OBSAHStudijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Aplikovaná

Více

krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze

krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze krok správným směrem Studijní obory, školní rok 2015/2016 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze 2 OBSAHStudijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Aplikovaná

Více

Informační média a služby

Informační média a služby Informační média a služby Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům ( Aplikovaná informatika a Multimédia v ekonomické praxi

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program Datová věda () akademický navazující magisterský program Reaguje na potřebu, kterou vyvolala rychle rostoucí produkce komplexních, obvykle rozsáhlých dat ve vědě, v průmyslu a obecně v hospodářských činnostech.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2018/2019

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2018/2019 Harmonogram kombinovaného studia PEF na Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2017/2018 končí 7. 9. 2018. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2016/2017 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz p. Jana

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost konkrétního oboru, kde

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika B1802 prezenční a kombinovaná forma 3-leté bakalářské studium příjímací řízení: motivační pohovor Nauč se u nás pracovat se sítěmi a databázemi, programovat roboty, létej s drony,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika Správná volba pro vzdělání Získáte: znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Kognitivní informatika očima studentů

Kognitivní informatika očima studentů Kognitivní informatika očima studentů Výsledky ankety ZS 2011/2012 Kateřina Farská O dotazníku Reponse rate relativně vysoká: 49% (odpovědělo 26 z 53 aktuálně studujících) Až na výjimky vysoká kvalita

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Daně a daňová politika /ZK Finanční analýza /ZK Projektové řízení /ZK Reklama a marketingová komunikace /ZK Marketingový výzkum /ZK Marketing

Daně a daňová politika /ZK Finanční analýza /ZK Projektové řízení /ZK Reklama a marketingová komunikace /ZK Marketingový výzkum /ZK Marketing Struktury studia Struktury studia bakalářského studijního programu (studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing), magisterského navazujícího studijního programu (studijní

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Veřejná ekonomika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou

Více

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika

Soulad studijního programu. Aplikovaná informatika Standard studijního Aplikovaná informatika A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy Standard studijního Učitelství informatiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa zpracovaná v rozsahu

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Informatika na Univerzitě Palackého

Informatika na Univerzitě Palackého Informatika na Univerzitě Palackého prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. vedoucí katedry KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah 1 Co je informatika a proč ji studovat? 2 Kde informatiku

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Studijní obor Manažerská informatika

Studijní obor Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika Správná volba pro vzdělání Získáte: znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou profesní

Více

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Informatika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy Diskrétní

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 148/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 148/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojové programy na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 148/2003 Program: 1) Program na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika Standard studijního Foresight for Environment and Development A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Výpočetní a aplikovaná matematika

Výpočetní a aplikovaná matematika Magisterský studijní program: Výpočetní a aplikovaná matematika (garant: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.) 8. února 2019 1/12 Specializace: Aplikovaná matematika Výpočetní metody a HPC 2/12 Charakteristika

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický rok 2007/2008 2 Obsah ORGANIZACE VŠE 5 Fakulta informatiky

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia Standard studijního Mezinárodní rozvojová studia A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 KATEDRA SOCIOLOGIE FF UK Základní informace: nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia; vyšší ročníky si

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1 Studijní obor Ekonomika podniku garantuje

Více

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Matematika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy algebra

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

V t í á t V á V s ČVU V T v v P r P a r ze

V t í á t V á V s ČVU V T v v P r P a r ze Vítá Vás Fakulta informačních ních technologií ČVUT v Praze 25. 11. 2009 Den otevřených dveří FIT 1 Historie FIT je zatím velmi krátká - jsme na startu 31. 3. 2008 první info na www.cvut.cz 20. 1. 2009

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Seznam přednášek Bc s anotacemi http://www.mathematics.uni-bonn.de/files/bachelor/ba_modulhandbuch.pdf Studijní plán-požadavky http://www.mathematics.uni-bonn.de/studium/bachelor/studienprogramm

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více