SERVISNÍ NASTAVENÍ Programování parametrů na elektronické desce DIMS 26 (s displejem) a DIMS 28 (s dálkovým ovládáním) pro kotle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ NASTAVENÍ Programování parametrů na elektronické desce DIMS 26 (s displejem) a DIMS 28 (s dálkovým ovládáním) pro kotle"

Transkript

1 B A X I H E A T I N G SERVISNÍ NASTAVENÍ Programování parametrů na elektronické desce DIMS 26 (s displejem) a DIMS 28 (s dálkovým ovládáním) pro kotle LUNA 3 NUVOLA 3 LUNA 3 Max Aktualizace: sw Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770/ Praha 3 Tel.: Fax: středisko Brno: Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity) Brno Tel./Fax: Výrobce není odpovědný za případné chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto prospektu a vyhrazuje si právo na svých výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny technického či obchodního charakteru, které považuje za vhodné

2 Obsah: Změna parametů... 3 Provedení DIMS Provedení DIMS Tabulka paranetrů Diagnostika závad... 9 Zobrazení diagnostiky závad Tabulka závad Připojení desky relé Vysvětlivky k parametrování výstupů F4 ( F5 ) Vysvětlivky k parametrování vstupů F6 ( F7 ) Zónová regulace schéma Funkce předehřevu TUV u kotlů s průtokovým ohřevem Aktivace funkce Deaktivace funkce DIMS Deaktivace funkce DIMS Solární funkce Funkce nastavení plynové armatury DIMS Funkce nastavení plynové armatury DIMS

3 Změna parametrů Parametry elektronické desky Dims 26 nebo Dims 28 lze zobrazit a měnit pomocí tlačítek (na displeji nebo dálkovém ovládání). DIMS 26 DIMS 28 Obrázek 1 Postup je následující: Provedení DIMS 26 1) stiskněte zároveň asi na 6 sekund tlačítka R a - (vytápění), na displeji se objeví nápis F01, který se střídá s hodnotami 10 nebo 20; 2) pro listování v seznamu parametrů tiskněte tlačítka +/- (TUV); 3) pokud chcete zvýšit či snížit hodnotu vybraného parametru stiskněte tlačítko +/- ; 4) pro uložení nastavených parametrů do paměti stiskněte tlačítko P (na displeji se na několik sekund objeví nápis MEM ). 5) pro výstup z programování bez uložení do paměti stiskněte tlačítko (na displeji se na několik sekund objeví nápis ESC ). Provedení DIMS 28 1) stiskněte alespoň na tři sekundy tlačítko ip; 2) stiskněte a podržte stisknuto tlačítko, poté stiskněte rovněž tlačítko. Na displeji se objeví nápis F01 a blikající hodnota parametru (10 nebo 20); 3) pro listování v seznamu parametrů použijte tlačítka +/- ; 4) pro změnu parametru použijte tlačítka +/- ; 5) pro uložení nastavené hodnoty do paměti počkejte až parametr začne znovu blikat (doba čekání asi 5 sekund); 6) pro výstup stiskněte tlačítko ip. 3

4 SEZNAM STANDARDNÍCH PARAMETRŮ LUNA 3 LUNA 3 MAX NUVOLA Avant Avant Popis parametrů Parametry FXX i i Fi Fi i i Fi Fi i I Fi Fi i i Fi Fi Nastavení odtahu spalin 10 = Uzavřená spalovací komora (turbo) 20 = Otevřená spalovací komora (komín) Volba druhu plynu 00 = zemní plyn 01 = LPG (propan) Konfigurace kotle 00 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) 01 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) s předehřevem v akumulační nádržce 03 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) s 3 hvězdičkovým předehřevem 05 = vytápění s trojcestným ventilem pro externí zásobník TUV (čidlo NTC) 06 = se zásobníkem a s trojcestným ventilem (Nuvola) 08 = vytápění s trojcestným ventilem pro externí zásobník TUV (termostat ON-OFF) 10 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) se solárním systémem BAXI 11 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) s mikrozásobníkem a solárním systémem 13 = vytápění a průtoková výroba TUV (kombi) s předehřevem a solární systém 15 = vytápění a výroba TUV nabíjecím čerpadlem pro externí zásobník (čidlo NTC) 16 = zásobník Nuvola s nabíjecím čerpadlem TUV 18 = vytápění a TUV nabíjecím čerpadlem pro externí zásobník (termostat ON-OFF) Konfigurace výstupu relé č.1 00 = bez funkce 01 = čerpadlo nebo zónový ventil TO řízeného prostorovým termostatem 230V~ 02 = čerpadlo nebo zónový ventil TO řízeného termostatem nízkého napětí (dálkové ovládání) 04 4

5 SEZNAM STANDARDNÍCH PARAMETRŮ LUNA 3 LUNA 3 MAX NUVOLA Avant Avant Popis parametrů Parametry FXX i i Fi Fi i i Fi Fi i I Fi Fi i i Fi Fi 03 = automatické dopouštění vody (Luna IN) 04 = poruchové hlášení 05 = provozní hlášení (odstavení odsávacího ventilátoru při činnosti hořáku) 06 = nabíjecí čerpadlo TUV 07 = požadavek na topení nebo přípravu TUV (čerpadlo na straně spotřebiče) 08 = časově omezená aktivace cirkulačního čerpadla TUV (čas dle F 19) 09 = časově řízená aktivace cirkulačního čerpadla TUV pomocí programování okruhu TUV dálkovým ovládáním 10 = kontakt relé přepne při každém požadavku na výrobu TUV 11 = nepoužíván 12 = nezaveden 13 = kontakt relé přepne při požadavku klimatizace 04 Konfigurace výstupu relé č.2 stejné jako relé č.1 (F-04) Konfigurace vstupu vnější sondy 00 = po připojení sondy je venkovní teplota použita pro regulaci teploty topné vody. 01 = po připojení sondy slouží venkovní teplota pouze pro zobrazení (bez vlivu na regulaci) 02 = požadavek automatické dopouštění vody 03 = vstup pro spuštění vytápění (např. telefonní ústředna) 04= bezpečnostní vypnutí kotle (např. přetopení podlahového vytápění) Konfigurace pomocného vstupu 00 = k relé není přiřazena žádná funkce 01 = nezavedeno 02 = požadavek automatické dopouštění vody 03 = vstup pro spuštění vytápění-ovládání telefonem 04= bezpečnostní vypnutí kotle (např. přetopení podlahového vytápění) 07 5

6 SEZNAM STANDARDNÍCH PARAMETRŮ LUNA 3 LUNA 3 MAX NUVOLA Avant Avant Popis parametrů Parametry FXX i i Fi Fi i i Fi Fi i I Fi Fi i i Fi Fi 00 Konfigurace vstupu sondy TUV 00 = NTC sonda TUV zapojena = NTC sonda TUV nezapojena 00 Konfigurace vstupu čidla průtoku TUV 00 = turbínový průtokoměr 01 = průtokové čidlo (ON-OFF) Konfigurace topných okruhů termostat(on-off) a dálkové ovládání Open Therm 00 = dálkové ovládání aktivuje činnost topení provozní teplota odpovídá hodnotám nastaveným na dálkovém ovládání 01 = dálkové ovládání aktivuje činnost 1.zóny a prostorový termostat činnost 2.zóny - provozní teplota odpovídá vyšší z nastavených hodnot 02 = dálkové ovládání (montáž do kotle) řeší pouze provozní teplotu, pro aktivaci topení je nutno použít prostorový termostat ON-OFF Nepoužívá se (neměnit) Nastavení funkce tlačítka eco/comfort 00 = funkce ECO/COMFORT 02 = zobrazení venkovní teploty 03 = zobrazení poslední poruchy 04 = historie závad 05 = aktivace relé(f4 nebo F5) na dobu nastavenou parametrem F19 (např. cirkulační čerpadlo TV) Nastavení maximálního výkonu vytápění (%) Nastavení maximálního výkonu TUV (%) Nastavení minimálního výkonu vytápění (%) Volba rozsahu provozní teploty otopné vody 00 = C klasický systém 01 = C nízkoteplotní(podlahový) systém Doběh čerpadla do topení (0-10 min) Provozní odstávka topení po regulačním vypnutí Doba aktivace relé F4 nebo F5 (min) 07 6

7 SEZNAM STANDARDNÍCH PARAMETRŮ LUNA 3 LUNA 3 MAX NUVOLA Avant Avant Popis parametrů Parametry FXX i i Fi Fi i i Fi Fi i I Fi Fi i i Fi Fi 20 Čítač počtu dopouštění top. vody (Luna IN) Funkce proti bakterii Legionella 00 = funkce mimo provoz 01 = funkce v provozu (1x týdně) Aktivace informací výrobce F42 F64 - neměnit! 00 Nastavení maximální teploty TUV ( C) (55 C 65 C ) Prodleva aktivace provozu TUV pro turbínový průtokoměrem ( nejméně 20 ms ) Volba zařízení ochrany proti nedostatku top.vody 00 = tlakový spínač 01 = diferenční hydraulický tlakový spínač (průtok) 02 = digitální tlakový senzor Informace výrobce - nepoužívá se pro servis / 27 Informace výrobce - nepoužívá se pro servis / 28 Informace výrobce - nepoužívá se pro servis / 29 Informace výrobce - nepoužívá se pro servis / 10 Koeficient spínací diference TUV (pouze pokud F03=06) NUVOLA Minimální teplota top. vody (ochrana kotle) Zobrazení historie závad 0 / 33 Zobrazení historie závad 1 / 34 Zobrazení historie závad 2 / 35 Zobrazení historie závad 3 / 36 Zobrazení historie závad 4 / 37 Zobrazení historie závad 5 / 38 Zobrazení historie závad 6 / 39 Zobrazení historie závad 7 / 40 Zobrazení historie závad 8 / 41 Zobrazení historie závad 9 / 7

8 Diagnostika závad Elektronická deska kotle LUNA3 (DIMS 26 a DIMS 28) umožňuje uložit do paměti posledních 10 závad, ke kterým u kotle došlo. Každá závada má své počítadlo, které se posunuje, pouze pokud se objeví tatáž závada po sobě. Stejná, ale ne po sobě jdoucí chyba, je považována za novou. Pokud chcete zobrazit všechny informace o každé jednotlivé závadě, postupujte podle popisu na straně 3 a nalistujte v seznamu parametrů F32. Parametry od F32 do F38 se týkají přechodných závad, tedy chyb, které pro obnovení chodu nevyžadují reset (například chyba sondy TUV). Parametry od F39 do F41 se týkají závad zablokování kotle, které je nutno resetovat (například chyba bezpečnostního termostatu). Chybu lze časově identifikovat pomocí počítadla, které začíná na 0 (den, kdy došlo k závadě) a končí na 99 (více než před 3 měsíci). Číslo odpovídající 45 znamená, že před měsícem a půl došlo k závadě EXX. Údaje jsou zobrazovány cyklicky a jsou do nich vloženy dělící symboly (pro DIMS 26 FXX, pro DIMS _); a jsou v tomto pořadí: číslo závady (C00 je nejnovější závada) kód závady počítadlo po sobě jdoucích případů téže závady dny, které uplynuly od signalizace závady vzhledem k současnosti stav systému fáze systému výstupní teplota v okamžiku závady Následující tabulka uvádí kódy závad ZÁVADA Zablokování z důvodu nezapálení hořáku Zablokování z důvodu zásahu bezpečnostního termostatu Zablokování z důvodu zásahu termostatu spalin / presostatu spalin Zablokování z důvodu zhasnutí plamene 6x po sobě Porucha sondy vstupu do okruhu vytápění Porucha sondy TUV Neproběhlo sepnutí tlakového spínače Závada otevírání vstupu vnější sondy (= 04) Nepřepnutí diferenčního hydraulického tlakového spínače Zalepení diferenčního hydraulického tlakového spínače Napouštění systému v provozu Závada napouštění systému Elektronický bezpečnostní zásah z důvodu nedostatečné cirkulace vody Porucha při komunikaci Porucha plamene Nadměrné kolísání el. napětí Problém kontaktu relé plynové armatury / vnitřní chyba Problém kontaktu relé / vnitřní chyba KÓD ZÁVADY E01 E02 E03 E04 E05 E06 E10 E11 E12 E13 E18 E19 E25 E31 E35 E97 E98 E99 8

9 Stav systému udává provozní režim, v němž se kotel nacházel v okamžiku závady: 00 Stand-by 01 Výroba TUV v provozu 02 Funkce nastavení 03 Vytápění v provozu 04 Předehřívání v provozu 05 Funkce proti zamrznutí ve vytápění 06 Funkce proti zamrznutí v okruhu TUV 07 Doběh 08 Cirkulace z důvodu přehřátí Fáze systému udává v jaké konkrétní funkci se kotel nacházel v okamžiku závady: 00 Stand-by 01 Předvětrání 03 Větrání mezi prvním a druhým pokusem o zapálení hořáku 04 První pokus o zapálení hořáku 05 Aktivní provoz 06 Zablokování 08 Druhý pokus o zapálení hořáku 11 Větrání mezi druhým a třetím pokusem o zapálení hořáku 14 Třetí pokus o zapálení hořáku 15 Doběh ventilátoru 16 Větrání z důvodu přehřátí Diagnostika závad se zobrazuje rozdílně v závislosti na tom, o jakou elektronickou desku se jedná, zda je to DIMS 26 nebo DIMS 28, jak je popsáno následovně: 9

10 Zobrazení diagnostiky závad Provedení DIMS 26 Provedení DIMS 28 F32 - -_ C00 00 F32 - -_ E06 06 F32 - -_ =02 02 F32 - -_ F32 - -_ F32 - -_ F32 - -_ 75 C 75 I pokud se u parametru FXX nevyskytují chyby, pořadí se přesto zobrazí, ale u každé položky bude 00. Pokud se u parametru FXX nevyskytují chyby, ukazuje se pouze pořadí, číslo závady je pak "- -_. V obou případech, na displeji i na dálkovém ovládání, slouží FXX a - -_ pouze k oddělení údaje. 10

11 Tabulka závad Následující tabulku lze použít pro zanesení hodnot zjištěných závad. POČÍTADLO PŘÍPADŮ TÉŽE ZÁVADY KÓD ZÁVADY ČÍSLO ZÁVADY POČET DNÍ KTERÉ UPLYNULY OD SIGNALIZACE STAV SYSTÉMU FÁZE SYSTÉMU VÝSTUPNÍ TEPLOTA V OKAMŽIKU ZÁVADY F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 Chyby bez resetování Chyby s resetováním 11

12 Připojení desky relé (programovatelné výstupy F04, F05) Deska relé Elektronické desky kotle LUNA3 (DIMS 26 a DIMS 28) umožňují připojení desky se dvěma relé s programovatelnými výstupy. Nastavení se provádí pomocí parametru F04 (Relé1) a F05 (Relé 2). U každého výstupu (relé) lze nastavit následující funkce: 00 Bez funkce 01 Čerpadlo nebo zónový ventil topného okruhu řízeného termostatem 230V (M 1) 02 Čerpadlo nebo zónový ventil topného okruhu řízeného regulátorem nízkého napětí Open-Therm svorkovnice M 2 (dálkové ovládání) 03 Výstup pro automatické dopouštění topné vody do systému 04 Hlášení poruchy kotle 05 Provozní hlášení (činnost hořáku) 06 Nabíjecí čerpadlo TUV 07 Požadavek na topení nebo přípravu TUV (čerpadlo na straně spotřebiče) 08 Časově omezená aktivace cirkulačního čerpadla TUV (čas dle F 19) 09 Časově řízená aktivace cirkulačního čerpadla TUV pomocí programování okruhu TUV dálkovým ovládáním 10 Kontakt relé přepne při každém požadavku na výrobu TUV 11 Nepoužíván 12 Nezaveden 13 Kontakt relé přepne při požadavku chlazení-klimatizace Údaje zadané z výroby jsou F04 = 02 a F05 =

13 Vysvětlivky různých nastavení parametru F04 (shodné s parametrem F05) F04 = 00 Bez funkce F04 = 01 Při každém požadavku prostorového termostatu 230V~ (svorky 1 2 napájecí svorkovnice M1) kontakt přepne. F04 = 02 F04 = 03 F04 = 04 F05 = 05 F04 = 06 F04 = 07 F04 = 08 F04 = 09 F04 = 10 F04 = 11 F04 = 12 F04 = 13 Při každém požadavku prostorového termostatu nízkého napětí nebo dálkového ovládání (svorky 1 2 svorkovnice M2) kontakt přepne. Pokud je parametr F06 nastaven na 02 a kotel má automatické napouštění (kotel k zabudování do zdi), tak když tlakový spínač napouštění vyšle požadavek na napuštění vody do systému, kontakt relé přepne a zároveň aktivuje elektrický ventil automatické napouštění. Pokud je tlakový spínač napouštění připojen na konektor CN5, na elektronické desce není připojena vnější sonda, je nutné nastavit parametr F06 = 02. Pokud je naopak připojen na konektor CN2, který se nachází na desce relé, je nutné nastavit parametr F07 = 02. Při každé poruše zablokování kontakt relé přepne.(chybové hlášení) Při každém požadavku na činnost hořáku relé přepne kontakt z C na NO (Možno využít např. pro odstavení odsávacího ventilátoru, digestoře při činnosti hořáku) Při každém požadavku na výrobu TUV kontakt relé přepne ale pouze pokud parametr F03 = 15, 16 a 18. (Nabíjecí čerpadlo TUV) Při každém požadavku na výrobu TUV nebo vytápění kontakt relé přepne. Po stisknutí tlačítka P kontakt relé přepne na dobu nastavenou parametrem F19 (výrobní nastavení = 7 minut) a to pouze pokud je parametr F12 = 05 (Možno využít pro krátkodobou aktivaci cirkulačního čerpadla TUV) Časově řízená aktivace cirkulačního čerpadla TUV pomocí programování okruhu TUV dálkovým ovládáním Při každém požadavku na výrobu TUV kontakt relé přepne. Nezaveden Nezaveden Při každém požadavku na chlazení-klimatizaci kontakt relé přepne (pouze pro modely kotlů s funkcí Cooler ). 13

14 Konektor CN2 na desce relé (Programovatelný vstup - parametr F07) Konektor CN2 desky relé slouží jako programovatelný vstup a nastavením parametru F07 může mít různé funkce: 00 = Nezaveden 01 = Nezaveden 02 = Vstup aktivace automatického dopouštění vody do topného systému 03 = Vstup aktivace topení (např. pomocí telefonní ústředny) 04 = Bezpečnostní vypnutí kotle (např. přetopení podlahového vytápění) Poznámka: Deska relé a připojovací kabely jsou dodávány na objednávku. Konektor CN5 pro připojení vnější sondy (Programovatelný vstup parametr F06) Pokud je připojena vnější sonda, musí být vstup CN5 (na el. desce) správně nastaven pomocí parametru F06: 00 = V případě, že je připojena vnější sonda, slouží venkovní teplota pro výpočet provozní teploty topení (s využitím klimatických křivek kt); 01 = Po připojení sondy slouží venkovní teplota pouze pro zobrazení (bez vlivu na regulaci) V případě, že vnější sonda není připojena, má i tento konektor volitelné funkce: 02 = Vstup aktivace automatického dopouštění vody do topného systému 03 = Vstup aktivace topení (např. pomocí telefonní ústředny) 04 = Bezpečnostní vypnutí kotle (např. přetopení podlahového vytápění) Vysvětlivky k zvláštnímu nastavení parametru F06 (shodné s parametrem F07) F06 = 02 F06 = 03 F06 = 04 Tento vstup je určen pro kontakt tlakového spínače topné vody, který aktivuje dopouštění pomocí elektroventilu napojeného na programovatelný výstup, parametr F05 (nebo F06) se musí rovnat 03. Během dopouštění se na displeji kotle nebo na dálkovém ovládání zobrazuje nápis E18. Tento vstup, pokud je sepnutý, aktivuje provoz topení pouze v případě, že je na elektronické desce aktivována funkce topení a byl vyslán požadavek na topení (prostorový termostat). Ovládání topení po telefonu Tento vstup je určen pro bezpečnostní termostat zóny s nízkou teplotou, například pro systém podlahového vytápění. V případě, že se kontakt otevře, ukončí se okamžitě provoz topení a na displeji nebo na dálkovém ovládání se zobrazí porucha E11. 14

15 Zónová regulace schéma Následující schéma zachycuje elektrické připojení zónového systému při použití desky relé pro řízení jedné zóny. Zónu řízenou dálkovým ovládáním řídí elektrický ventil zóny 1. Nastavení výstupu relé 1 je F04 = 02 (údaj nastavený z výroby). 15

16 Funkce předehřevu TUV u kotlů s průtokovým ohřevem Účel Po skončení odběru TUV elektronika kotle udržuje na primárním okruhu výměníku nastavenou teplotu komfort provoz. Tato funkce je omezena na dobu 1 hodiny, po uplynutí uvedené doby kotel přejde do úsporného režimu. Aktivace Pro aktivaci funkce nastavte F03 = 03. Deaktivace funkce uživatelem Provedení DIMS 26 Provoz funkce se zobrazuje na displeji rychle blikajícím symbolem kohoutku ( ). Funkce se vypíná tak, že na 3 až 6 sekund stisknete tlačítko P. Když je funkce mimo provoz, na displeji se zobrazuje nápis ECO a symbol kohoutku ( ), které 5 sekund velmi rychle blikají. Pro obnovení provozu funkce předehřívání stiskněte znovu tlačítko P (3 6 sekund); na displeji se zobrazí na 5 sekund symbol kohoutku ( ) (bliká velmi rychle) a poté bliká symbol rychle. Provedení DIMS 28 Pro vstup do režimu INFO stiskněte alespoň na 3 sekundy tlačítko ip Pomocí tlačítka OK listujte v seznamu informací až do položky HW PR Pomocí tlačítek +/- ; zvolte hodnotu 0 nebo 1; HW PR = 0 deaktivace funkce předehřívání; HW PR = 1 aktivace funkce předehřívání; Pro výstup z režimu INFO stiskněte opět tlačítko ip. 16

17 Solární funkce Účel Optimalizace komfortu TUV v případě připojení průtokového kotle k solárním panelům. Aktivace Pro aktivaci funkce nastavte F03 = 10 17

18 Funkce nastavení plynové armatury Provedení DIMS 26 Pro usnadnění úkonu nastavení plynové armatury lze nastavit tuto funkci přímo na ovládacím panelu kotle, a to dle následujícího popisu: a) stiskněte zároveň na alespoň tři sekundy tlačítka + a - ; b) po asi 3 sekundách symboly začnou blikat; c) displej v intervalu 1 sekundy zobrazuje 100 a výstupní teplotu. V této fázi je kotel v provozu na maximální výkon ve vytápění (100%). 1 sekunda d) pomocí tlačítek +/- lze okamžitě nastavit (100% nebo 0%) výkon kotle; e) pomocí tlačítek +/- lze postupně nastavit požadovanou úroveň výkonu (interval = 1%). Pro výstup z funkce stiskněte tlačítko. Poznámka: funkce trvá 15 minut. Po této době se elektronická deska vrátí do provozního stavu, který předcházel aktivaci této funkce. 18

19 Provedení DIMS 28 Pro usnadnění úkonu nastavení plynové armatury lze tuto funkci nastavit přímo na ovládacím panelu kotle, a to dle následujícího popisu: a) stiskněte na alespoň tři sekundy tlačítko ip; b) stiskněte a podržte stisknuto tlačítko a poté stiskněte ; Když je funkce aktivní, objeví se na displeji nápis F01 a hodnota zvoleného parametru (10 nebo 20): 10 F 01 Per scorrere i parametri agire sui tasti +/- c) pomocí tlačítek + listujte parametry a zvolte poslední parametr ze seznamu. Zobrazená hodnota tohoto parametru je 00 ; d) pomocí tlačítek +/- změňte parametr: 01 = funkce v provozu; 02 = funkce mimo provoz. Nastavením hodnoty = 01 se funkce aktivuje, na displeji se pouze na chvíli zobrazí hodnota 01 a pak se opět zobrazuje 00. Tiskněte tlačítko - až se dostanete k parametru F13 a tlačítky +/- měníte podle potřeby seřizování výkon kotle. Po nastavení plynové armatury se vraťte na poslední parametr ze seznamu a nastavte hodnotu = 02 podle popisu v bodě d. Poznámka: funkce trvá 15 minut. Po této době se elektronická deska vrátí do provozního stavu, který předcházel aktivaci funkce. 19

20 ČESKÁ REPUBLIKA Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, Praha 3 Tel.: Fax: Reginální zástupci: PRAHA a JIŽNÍ ČECHY: Pavel Žvátora, pavel.zvatora@baxi.cz tel.: SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ČECHY: Petr Paunkovič, petr.paunkovic@baxi.cz tel.: SEVERNÍ MORAVA: Jiří Chrascina, jiri.chrascina@baxi.cz tel.: BRNO a JIŽNÍ MORAVA: Pavel Polcr, pavel.polcr@baxi.cz tel.: SLOVENSKÁ REPUBLIKA Baxi Heating (Slovakia) s.r.o. Piaristická 6836, Trenčín Tel.: Fax: Servisní tředisko Brno: Pisárecká 11, Tel./Fax: Technická podpora: Technik: Zdeněk Rumpík, zdenek.rumpik@baxi.cz tel.: Technik: Jiří Šikula, jiri.sikula@baxi.cz tel.: Technik: Tomáš Ďurenec, baxi@stoline.sk tel.:

Pokyny pro instalatéry

Pokyny pro instalatéry Kotle LUNA DUO-TEC DUO-TEC MAX NUVOLA DUO-TEC NASTAVENÍ PARAMETRŮ KOTLE S DESKOU: HAGC03 BX01 Pokyny pro instalatéry 1/24 Obsah 1. Změna parametrů... 3 2. Diagnostika závad... 11 2.1 Zobrazení diagnostiky

Více

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ. červenec 2012

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ. červenec 2012 KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ červenec 2012 Kondenzační plynové kotle Obsah: Prime HT Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR

Více

KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ březen 2014

KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ březen 2014 KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ březen 2014 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ leden 2013

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ leden 2013 KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ leden 2013 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi přední

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ březen 2014

KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ březen 2014 KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ březen 2014 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi

Více

KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ. listopad 2013

KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ. listopad 2013 KATALOG ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ listopad 2013 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, DeDietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi

Více

B40. Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

B40. Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. BAXI HEATING P LY N O V Ý Z Á V Ě S N Ý K O T E L P LY N O V Ý Z Á V Ě S N Ý K O T E L B40 Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST G A R A N C E K V A L I T Y: Baxi Heating (Czech Republic)

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2.

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2. 3.015244 Regulátor kaskády THETA 3.015264 Zónový termostat THETA RS firmware verze 2.3 Regulátor THETA pro řízení kaskády kotlů Zónový termostat THETA RS pro ovládání zóny Uživatelský návod k programování

Více

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D Ovládací panel : Hlavní součásti kotle : Tabulka technických parametrů : Schéma hydraulického okruhu: Okruh ÚT Okruh TÚV Legenda: 8 Výstup TÚV 9 Vstup TÚV 10 Výstup ÚT 11

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

MIRA COMFORT. Prvek 2. Prvek 1

MIRA COMFORT. Prvek 2. Prvek 1 1 Servisní nastavení Každý kotel expedovaný z výroby je seřízen a přezkoušen. Hodnoty výrobního nastavení lze vyčíst z paměti kotle a tyto hodnoty lze měnit prostřednictvím tlačítek pod displejem. Přístup

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Servisní a programovací příručka kotle Dakon KS - 24

Servisní a programovací příručka kotle Dakon KS - 24 Servisní a programovací příručka kotle Dakon KS - 24 Úvod Kondenzační stacionární kotel Dakon KS 24 je vybaven řídící elektronikou Honeywell MCBA 1429D. Tato elektronika zabezpečuje celý chod kotle, nastavení

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

CENÍK KOTLŮ BAXI HEATING. Platný od 1. července 2011 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

CENÍK KOTLŮ BAXI HEATING. Platný od 1. července 2011 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. CZ KOTLŮ Platný od 1. července 2011 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627 Fax: +420-271

Více

Servisní podklady sešit 1.

Servisní podklady sešit 1. Servisní podklady sešit 1. VC, VCW Thermocompact turbo Elektrické připojení Diagnostika Nastavení kotle Měřící hodnoty Obsah Elektrické připojení 5 Elektrické připojení - svorkovnice 5 Elektrické připojení

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

Mainfour 240 F: výkon: 9,3 24 kw, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)

Mainfour 240 F: výkon: 9,3 24 kw, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) Ceník kotlů závěsné plynové kotle BAXI WWW.KVALITNIKOTLE.CZ ceny jsou platné od: 1.7.2010 Mainfour Digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, integrovaný

Více

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A TŘÍDA NOx THERM 0, CXE.AA, LXZE.A THERM 0, CXE.AA, LXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem

Více

CENÍK KOTLŮ BAXI HEATING. Platný od 1. ledna 2010 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

CENÍK KOTLŮ BAXI HEATING. Platný od 1. ledna 2010 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. CZ KOTLŮ Platný od 1. ledna 2010 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627 Fax: +420-271 001

Více

Luna 3 Comfort HT Solar

Luna 3 Comfort HT Solar B A BAXI X I H HEATING E A T I N G Luna 3 Comfort HT Solar B40 SERVISNÍ Servisní PŘÍRUČKA příručka KATALOG Katalog NÁHRADNÍCH náhradních dílů DÍLŮ 52 / 2008 2009 Baxi Heating (Czech republic) Republic)

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5 THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 2 THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5, 24 KDN, KDZN, KDCN, KDZN 5 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

Servisní příručka pro uvedení do provozu

Servisní příručka pro uvedení do provozu Servisní příručka pro uvedení do provozu THERM 24 KDN KDZN KDCN Závěsný plynový kondenzační kotel 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační kotel určený pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do cca 20

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

CLIMATIX POL Seznam parametrů

CLIMATIX POL Seznam parametrů Teplo pro váš domov od roku 1888 CLIMATIX POL 423.50 Seznam parametrů CZ_2015_8 2 A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji A i Rychlý návrat do základního menu displeje B C D E F Zobrazení alarmů, včetně

Více

THERM 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 28 TLXE.A, TLXZE.A

THERM 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A THERM 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A THERM 28 TLXE.A, TLXZE.A TRM 0, X., X., XZ. a TRM 0 TX., TX., TXZ. a TRM TX., TXZ. TRM 0, X., X., XZ. TRM 0 TX., TX., TXZ. TRM TX., TXZ. TŘÍ NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev

Více

Servisní příručka THERM 24 KDN, KDCN THERM 24 KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 24 KDN, KDCN THERM 24 KDZN, KDZN 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 24 KDN KDCN THERM 24 KDZN KDZN 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 1.1 Popis zařízení závěsný kondenzační kotel určený pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do cca 20 kw možnost

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení venkovního

Více

KOTLE PROVEDENÍ EVO / EU - ovládání, parametry a poruchy

KOTLE PROVEDENÍ EVO / EU - ovládání, parametry a poruchy KOTLE PROVEDENÍ - ovládání, parametry a poruchy KOTLE 1 2 4 5 6 1. ON/OFF / současně funkční režim LÉTO / ZIMA 1 sec automatické odvzdušnění 2. Teplota TV - zvýšení nebo snížení /současným stiskem vstup

Více

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. Univerzální

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ CLAS B 24 CF 24-30 FF ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM ÚSPORNÝ KOMFORT TUV SUPER TICHÝ DÉLKA záruky DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ Měděný primární

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

PŘEHLED PORUCH. Stav k Technická podpora: FLOW CLIMA, s. r.o. Medkova 7, Brno tel:

PŘEHLED PORUCH. Stav k Technická podpora: FLOW CLIMA, s. r.o. Medkova 7, Brno tel: PŘEHLED PORUCH Stav k 1.4.2017 Technická podpora: FLOW CLIMA, s. r.o. Medkova 7, 627 00 Brno tel: 548 213 006 info.brno@flowclima.cz servisní stránky - www.flowclima.cz zóna pro servis přihlašovací jméno:

Více

AVS77 SADA REGULACE AVS 77 PRO KOTLE PRIME HT A PRIME STORAGE HT. Návod k instalaci

AVS77 SADA REGULACE AVS 77 PRO KOTLE PRIME HT A PRIME STORAGE HT. Návod k instalaci Návod k instalaci CZ AVS77 SADA REGULACE AVS 77 PRO KOTLE PRIME HT A PRIME STORAGE HT CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI PLYNOVÝ ZÁVĚ SNÝ KOTEL Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST GARANCE KVALITY: BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení

Více

Tiger Condens. Vysoce účinné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens. Vysoce účinné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens Vysoce účinné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody Hlavní vlastnosti

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle Závěsné kondenzační

Více

B40 SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 5 / 2008 BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

B40 SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 5 / 2008 BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. BAXI HEATING B40 SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 5 / 2008 Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627 Fax: +420-271 001 620 e-mail:

Více

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Král mezi kotli PROTHERM LEV je plynový kondenzační kotel s účinností až 108 %, který je vybaven zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Uživatelská příručka pro model

Uživatelská příručka pro model Uživatelská příručka pro model ENBRA CD 24, ENBRA CD 28, ENBRA CD 34 Nástěnný kotel pro ÚT a průtokový ohřev TV Premixový kondenzační kotel CE 0694 Technická dokumentace RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Plynové kotle řady Leopard v.5 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Leopard v.5 Kombinované - komín/turbo 24 BOV / BTV (9-23 kw) plynulá modulace výkonu elektrické krytí IP 44 bitermický

Více

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů.

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Představení ECONCEPT TECH byl vyvinut se zaměřením na uspokojení

Více

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx RC200 Vlastnosti regulátoru Regulace podle teploty v prostoru Z Z Sada pro montáž v prostoru Z Z Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) V V Týdenní

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5. Závěsný plynový kondenzační kotel

Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5. Závěsný plynový kondenzační kotel Servisní příručka THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5 THERM 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5 Závěsný plynový kondenzační kotel 2 THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5, 25 KD, KDZ, KDC, KDZ 5 1.1 Popis zařízení jedná se o závěsný kondenzační

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Katalog náhradních dílů 9 / 2011 BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o

Katalog náhradních dílů 9 / 2011 BAXI HEATING. Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o BAXI HEATING Servisní příručka Katalog náhradních dílů 9 / 2011 Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627 Fax: +420-271 001 620 e-mail:

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT Kondenzační kotle s automatikou SIT sešit KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT POPIS ZAŘÍZENÍ Možnost ohřevu TV průtokový ohřev či ohřev v nepřímotopném zásobníku Provoz na zemní plyn či propan Plně automatický

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: EVO - HYDRAULICKÉ MODULY VERZE: V 27.4.22 Změny a doplňky VERZE DATUM NÁZEV POPIS Pag. 2 di 32 ZÁKLADNÍ INFORMACE. ROZMĚRY MULTI MONO Pag.

Více

RCM2-1 Návod na instalaci a použití POKOJOVÁ JEDNOTKA S LCD DISPLEJEM RCM2-1 na sběrnici CIB RCM2-1

RCM2-1 Návod na instalaci a použití POKOJOVÁ JEDNOTKA S LCD DISPLEJEM RCM2-1 na sběrnici CIB RCM2-1 www.regulus.cz RCM2-1 Návod na instalaci a použití POKOJOVÁ JEDNOTKA S LCD DISPLEJEM RCM2-1 na sběrnici CIB CZ RCM2-1 Návod k pokojové jednotce RCM2-1 na sběrnici CIB Pokojová jednotka s LCD displejem

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více