o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice"

Transkript

1 BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum různých symbolů, jejichž používání sleduje čtyři hlavní cíle. Zaprvé napomáhá jednotlivci identifikovat se s hnutím, členům hnutí poznat svoje sympatizanty a rozeznávat se mezi sebou na první pohled. Zejména v případě koncertů White Power music, které jsou organizovány jako soukromé oslavy, je vnější symbolika v podobě nášivek jedním z identifikátorů, který zaručuje bezproblémový vstup na koncert. Zadruhé je prostřednictvím symbolů vytvářena mystika hnutí. Symboly představují vyjádření určité myšlenky, ideje či odkazu, jednotlivá hnutí se prostřednictvím svých členů deklarují jako jejich pokračovatelé a nositelé jejich myšlenek do budoucna. Vytváří se struktura symbolů, hnutí se posiluje, neboť sdílí myšlenku určenou pouze vybraným jednotlivcům. Zatřetí umožňuje používání zástupných symbolů vyjádřit rasistické, xenofobní a antisemitské myšlenky způsobem, který není otevřeně rasistický, xenofobní či antisemitistický, neodporuje zákonu a není tedy stíhatelný. Začtvrté především v případě verbálních projevů, skandování hesel, dochází k posilování pocitu moci, síly a sounáležitosti se skupinou, resp. neonacistickou organizací. Rasističtí skinheads užívají především starogermánské runy, symboliku nacistického Německa, kryptogramy, personifikované symboly, symboliku barev či vlastní stylizované znaky a hesla. Symbolika je neonacisty využívána při grafické úpravě tištěných materiálů, CD bookletů, materiálů šířených po internetu a webových stránek. Grafická úprava textu nebo webových stránek zpravidla využívá stylizovaného písma a barevnosti. Běžně se autor článku podepisuje kryptogramem 88, resp. 88/14. Symbolika se také šíří v podobě nášivek, vlajek a transparentů. Širokou škálu symbolů je možné nalézt na oblečení určeném pro rasistické skinheads. Obaly s White Power music jsou dalším prostorem, kde jsou znázorňovány starogermánské runy či symbolika nacistického Německa. Obal CD tak presumuje jeho obsah, je pro posluchače čitelnější a v této souvislosti i prodávanější. Symbolická hesla a slogany jsou skandovány na koncertech a demonstracích neonacistů. Mezi neonacisty je stále oblíbenější nechat se tetovat obrázkem se stylizovaným starogermánským hrdinou, vojákem SS, vikingskou runou či symbolickým nápisem.

2 Krátký exkurz do problematiky symboliky ultrapravicových hnutí Jako vhodné se jeví rozdělení symbolů zneužívaných neonacisty a rasistickými skinheads tak, jak jej provedl dr. Chmelík 1. Jednotlivé symboly mohou být považovány za (1) otevřeně nebo (2) latentně rasistické, xenofobní nebo antisemitistické nebo (3) za symboly bez rasistického, xenofobního nebo antisemitského zaměření. Do první kategorie jsou řazeny ty symboly, se kterými většinová populace spojuje rasovou, národnostní či třídní zášť a chápe je jako symboly závadové a ohrožující určitou skupinu obyvatel. Jedná se především o symboly zneužité nacistickým a fašistickým režimem (hákový kříž, Totenkopf, dvě Sig-Rune). Druhou kategorii tvoří symboly, u kterých není jejich závadovost široké veřejnosti jasná na první pohled. Izolovaně používané symboly neznamenají nebezpečí pro menšinovou skupinu obyvatel. Význam jednotlivých symbolů není často zcela zřejmý a jednoznačný (keltský kříž, některé severské runy, symbolika čísel, symbolika barev, akronymy). Do třetí kategorie jsou zařazeny zcela nezávadné symboly, většinou nápisy (IAN STUART, SKINHEAD atd.). Jsou-li symboly druhé a třetí kategorie spojeny se symboly z první kategorie, budou posuzovány jako závadové, tedy podporující a propagující rasovou a jinou zášť, a jako takové budou zakázány a jejich veřejné nošení stíháno podle 260 a 261. Runové písmo Písmo používané Kelty, Germány a Vikingy. Nejpropracovanější je abeceda zvaná fulthark, jednotlivé runy mají fonetický i symbolický význam. Mnoho run bylo zneužito nacistickým Německem. Nacistická a fašistická symbolika V souvislosti s vytvářením mýtu Třetí říše docházelo k zneužívání řady symbolů. Jako nejvhodnější byly zvoleny předrunové symboly (hákový kříž), keltské, starogermánské a vikingské runy (Sig-Rune, Wolfangel, Leben-Rune, Odal-Rune aj.), kříže (hákový kříž, keltský kříž, dvojitý kříž) a staroněmecký symbol smrtihlava (Totenkopf). Jednotlivé symboly sloužily k označení fašistických a nacistických jednotek (SS, SA, divize Waffen SS aj.), jednotlivých organizací v rámci NSDAP (projekt Lebensborn, Rasový a osídlovací úřad) a další státních organizací. 1 Chmelík, Jan, Symbolika extremistických hnutí, Trivis, Praha 2000 Symboly zneužívané rasistickými skinheads Kromě výše uvedených je neonacisty s oblibou využíván např. keltský kříž 2, který samostatně nepředstavuje podporu fašismu nebo nacismu a někdy se zástupně používá místo svastiky a oregon (triskele), znak rasistické organizace působící v Jihoafrické republice podílejícího se na politice apartheidu, v současnosti je velmi oblíbený mezi rasistickými skinheady. Symbolika čísel Symbolika čísel musí být vykládána v souvislosti s prostředím, kde jsou dané číslice používány. V podání neonacistů a rasistických skinheads číslo zpravidla představuje pořadí písmena v abecedě, typicky se jedná o čísla 18 (AH - Adolf Hitler), 88 (HH Heil Hitler), 28 (BH - Blood and Honour). Dále je s oblibou používáno číslo 14, počet slov anglické věty (We must secure the existence of our people and a future for white children) 3, resp. číslo 10 (My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí). Hesla, nápisy, slogany Neonacisté a nacionalisté užívají řadu sloganů. Některé z nich jsou zjevně rasistické, jiné jsou používány symbolicky. Hesla jsou v podobě nášivek či potisků nošena jako vnější označení příslušnosti k určité neonacistické skupině nebo jako vyjádření sympatií s ideologií nacismu a fašismu. Jednotlivá zástupná hesla jsou připojována za tištěná nebo internetem šířená prohlášení. Běžně jsou hesla skandována na demonstracích neonacistických organizací nebo na koncertech White Power music. Koncem 90. let byla díky státní represi otevřeně rasistická a nacistická hesla vystřídána symbolickými slogany a zkratkami. Nejčastěji se používají zkratky RAHOWA (Racial Holy War), BaH, BHS, ISD, POW, ZOG, ACAB 4, atd. Odkazem na přední postavy nacismu, fašismu, neonacismu nebo White Power hudební scény dochází k personifikaci jednotlivých sloganů, nejčastěji se jedná o jména Rudolfa Hesse, Iana Stuarta, Vlastimila Pechance 5 2 během 2.světové války symbol 33.divize Waffen-SS 3 Autorem je americký neonacista David Lane, člen teroristické organizace The Order, v současnosti odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výši 190let za organizování trestné činnosti této organizace. 4 BaH Blood and Honour, BHS Bohemia Hammer Skins, ISD Ian Stuart Donaldson, ZOG Zionist Occupation Government, POW Prisoners of War, ACAB All Cops Are Bastards 5 Vlastimil Pechanec je rasistický skinhead, odsouzen v roce 2003 za vraždu Roma Oty Absolona k 17letů nepodmíněného trestu. Většinou rasistických skinheads je považován za nevinného a oběť politického systému.

3 Symbolika ultrapravicových a neonacistických organizací Nazi symbolika hákový kříž (svastika): pravotočivá svastika SS Totenkopf znak SS znak SA Oregon Sig Rune Leben Rune Todes Rune Vlčí hák Thor Steinar (staré logo) Runy Odal Rune Čísla :1 14 slov Adolf Hitler Blood & Honour Heil Hitler počet obětí amerického teroristy Timothy McVeigha při útoku na budovu federálního úřadu v Oklahoma city v roce 1995 Organizace Blood & Honour Dělnická strana Combat 18 Národní strana Anti-Antifa Národní korporativismus Národní odpor Autonomní nacionalisté GNLS Právo a spravedlnost Klansmana (Ku Klux Klan) Vlastenecká fronta

4 Využití symboliky Organizace Národní korporativismus Číslovky Autonomní nacionalisté Thor Steinar nové logo staré logo Nazi Street oblečení Grassel Eighty Eight Nibelung Blackblock Jihlava 2008 Praha 2008 Plzeň 2008

5 Symbolika neonacistických hnutí a její stíhatelnost Nošením určitých symbolů se rasističtí skinheads mohou dopustit trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a vystavit se tak trestu nepodmíněného odnětí svobody až na pět, resp. osm let, to v případě, že spáchají takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem. Autorům tohoto textu není znám případ, kdy by byl někdo pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu pouze za užití určitého výše uvedeného symbolu. Tresty obecně prospěšných prací, peněžité tresty, uložení určitých omezení či povinností jsou však využívány zcela běžně a podle našeho názoru odpovídají společenské nebezpečnosti veřejného nošení zmíněných symbolů. Aby mohl být nositel či ten, kdo užije symbol jako součást textů, stíhán podle 260, musí být splněny dvě základní podmínky. Zaprvé symbol musí být nošen veřejně, zadruhé musí jít o takový symbol, který je schopen získat příznivce, posílit hnutí nebo rozšířit jeho vliv. Požadavek, aby hnutí, kterému je symbolem poskytována podpora nebo které je symbolem propagováno, skutečně existovalo byl judikován Nejvyšším soudem v kauze Mein Kampf, ale podle našeho názoru se jedná o příliš zužující výklad trestního zákona, který nemá z praktického hlediska naději na úspěch a měl by být překonán. Jako ideální se jeví řešení, které přijali němečtí zákonodárci. Zákonem je zde zakázána podpora a propagace hnutí potlačujících práva a svobody člověka formou nošení určitých symbolů, podzákonnou normou jsou pak precizovány jednotlivé symboly, hesla, věty či písně, které jsou považovány za závadové ve smyslu trestního zákona. Podzákonná norma rozlišuje několik kategorií symbolů a verbálních projevů. Do první kategorie spadají ty symboly, které jsou automaticky zakázané, ve druhé kategorii, ty, které jsou zakázané jen na srazech neonacistů, v další kategorii ty symboly, které jsou ve spojení se symboly z první kategorie. Toto řešení je ideální především proto, že v každém časovém okamžiku umožňuje stanovit, co je trestné a co není trestné. Poskytuje tak obyvatelům NSR právní jistotu, vymezuje mantinely, co je zakázané a co není, umožňuje policii účinněji zakročovat a nedopouštět se excesů. V neposlední řadě systém zákonné a podzákonné normy podstatným způsobem zrychluje a zlevňuje trestní řízení. Odpadá totiž nutnost vypracování odborného, resp. znaleckého posudku z oboru politologie nebo historie, který se obvykle vypracovává za účelem stanovení, zda daný symbol projev lze považovat za závadový ve smyslu 260, 261, 261a. Stejným způsobem, stanovením zakázaných symbolů, je určen i seznam CD, jejichž prodej je nelegální a soupis White power kapel, jejichž vystoupení jsou zakázána. Lze pouze doporučit, aby Česká republika změnila svůj trestní zákon obdobným způsobem. Symbol je nošen veřejně, je-li nošen před nejméně dvěma lidmi. Z tohoto hlediska se jeví jako nepřípustná zcela běžná praktika Policie ČR, shrnování rukávů triček rasistických skinheads za účelem odhalení závadového tetování nebo zabavování sice závadových, ale v tašce nesených věcí s neonacistickými symboly. Symbol by měl splňovat podmínku dostatečné veřejné známosti, jistě nelze z podpory a propagace obvinit sportovce s číslem dresu 88. Vždy musí být zkoumána otázka nebezpečnosti činu pro společnost. Nošení daných symbolů lze považovat za společensky méně nebezpečné než další chování (např.financování), které je možné subsumovat pod 260, 261, 261a.

6 Monitoring akcí za duben a květen 2008: Shrnutí: V měsíci dubnu se uskutečnily dvě demonstrace (Praha, Olomouc) a čtyři koncerty nebo akce s reprodukovanou hudbou. Jeden koncert byl kvůli textům, které zněly ze sálu, předčasně ukončen. Čeští neonacisté v dubnu uspořádali výjezd na koncert pořádaný neonacistickou organizací Blood and honour Flandry. V květnu uspořádali pravicoví extremisté čtyři demonstrace, jedna demonstrace ohlášená lidmi z prostředí Národního odporu byla zakázána. Kromě toho se konaly dva pietní akty a dvě hudební akce spojené s neonacistickou scénou. Demonstrace: (úterý) - Praha Národní strana demonstrace s názvem Den boje proti cikánské kriminalitě uspořádaná u příležitosti Mezinárodního dne Romů, demonstrace byla rozpuštěna Zhruba 20 nacionalistů z Národní strany protestovalo před Domem národnostních menšin v Praze. Demonstrace byla ohlášena jako shromáždění ke Dni odboje proti pozitivní diskriminaci. Na svých webových stránkách akci označili jako protest proti zvýhodňování minorit a zároveň jako připomenutí diskriminace bílé většiny pseudohumanistickými spolky a aktivisty. Celá akce však byla zamýšlena jako provokace vůči spolkům a sdružením, které sídlí v Domě národnostních menšin. Na 8.dubna totiž připadá Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Magistrátní úředník shromáždění rozpustil, vzhledem k tomu, že výkřiky demonstrantů jednoznačně diskriminovaly menšiny. Nacionalisté začali pískat, křičet, ale nakonec se poté vydali na Palackého náměstí, kde se mohou konat shromáždění i bez ohlašovací povinnosti na Magistrátu hl.města Prahy. Zde zástupci Národní strany pronesli připravené projevy a jak sdělili přítomným novinářům si zároveň tímto pietním aktem připomněli všechny zabité Čechy, kteří trpěli či zahynuli rukou příslušníků národnostních menšin (sobota) - Olomouc Organizátor nezjištěn, lidé kolem místního Národního odporu Olomouc Akce se zúčastnilo okolo 20 osob a trvala velmi krátkou dobu. Demonstrace byla ohlášena jako Oslava narozenin, jedné z kamarádek místních aktivistů neonacistické scény. Na tento víkend si neonacisté z celé Evropy připomínají narozeniny Adolfa Hitlera, který se narodil 20.dubna Večer pak proběhla soukromá party s reprodukovanou hudbou (sobota) - Praha Národní strana demonstrace na Výstavišti u příležitosti Dne boje proti neomarxismu a bolševismu (sobota) - Praha Dělnická strana Demonstraci podpořili Národní odpor, Národní korporativisté, Resistence woman unity, Slovenská pospolitost, Slovenský (středa) - Praha měla proběhnout demonstrace Národního odporu, byla však zakázána (středa) - Praha spontánní demonstrace k 60. výročí okupace Palestiny před palestinskou ambasádou (sobota) -Litvínov Pochod městem, vzpomínková akce za zesnulého kamaráda Miloše Reha (pátek) - Karlovy Vary Drahovice Národní strana Národní garda spanilá jízda Národní gardy Pietní setkání: (sobota) - Praha Klub generála Gajdy (Národní čest), Vlastenecká fronta uctění úmrtí generála Radola Gajdy (sobota) - Flandry Memorial for fallen Heroes organizátor Blood and Honour Flandry We remember those who gave their lives for their freedom and ours, promítání dokumentárního filmu o Waffen SS, projevy Stefana Wijkamp (Holandsko) a - Swiney (BaH UK) (pátek) - Brno Brno, nazihooligans, JKG pietní akt za zemřelého Sumce (sobota) - Most vzpomínková akce za zesnulého kamaráda Miloše Reha

7 Koncerty, reprodukovaná hudba: (sobota) - Plzeň hudební produkce, pouštěná reprodukovaná hudba (sobota) - Ostrava koncert kapel Silesian Divison a Adler (sobota) okolí Prahy koncert, kapely nezjištěny (sobota) - Flandry Koncert Blood and honour - Return to Glory Vystoupily kapely: Die Liebenfels kapelle (Německo), Lions Pride (Vlámsko), Fight tonight (Německo), P.W.A (Estonsko), Laste Chance (Velká Británie), Sence of pride (Německo) a Agonia (ČR). Koncert navazoval na akci Blood and honour Flandry Memorial for fallen Heroes (sobota) - Vysočina Vysočina Na koncertu vystoupily kapely: Devils Guard, Uličníci 88 a L&M Cover Band. Koncert byl předčasně ukončen (pátek) - Náchodsko Koncert americké hate core kapely Empie Falls, německé kapely Last Pride a slovenských kapel Before the War a Projekt Vandal (sobota) - Kolín Koncert, kapely nezjištěny Přednáška: (sobota) - Praha Vlastenecká fronta přednáška Jana Kašpara na téma Jindřich Šimon Baar a střední Čechy. Několik poznámek k Baarovu pobytu v Klobukách u Slaného a ke genezi jeho románu Jan Cimbura (sobota) - Praha přednáška, před ní byli sympatizanti z okruhu Autonomních nacionalistů napadeni skupinou anarchistů BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Tento materiál vznikl v rámci informační kampaně NEOnácek Chcete ho?, kterou vede společnost Člověk v tísni. Kampaň je financována z prostředků Evropské komise. K vytvoření tohoto díla byly užity materiály z archivu občanského sdružení Tolerance a občanská společnost projekt MONITORING.

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne 18.11.2010 bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Česká neonacistická scéna po roce 1989

Česká neonacistická scéna po roce 1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky Praha 2013 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012 byla schválena vládou dne. května

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 4. listopadu 1999 ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. a IV. periodická zpráva (období od 1. února 1996 do 4. listopadu

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Ministerstvo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Závě r e č n á z p r á v a

Závě r e č n á z p r á v a Závě r e č n á z p r á v a o k a m p a n i NEOn á c e k : Ch c e t e h o? a p r o j e k t u Do v e d u t o p o c h o p i t? Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 2 O projektu Projekt Dovedu

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí:

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb. o amnestii. účinné od 2.1.2013. prezident republiky promíjí: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Diplomová práce Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Milan Říský Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Prohlašuji,

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: - 710 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Michala Kubánka a soudců přísedících Jaroslava Pouzara

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

I. Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti

I. Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu: Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti, mediálně známé události v retrospektivním pohledu Autor: JUDr. Aleš Zpěvák Úvod Článek

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

20.6. 26.6.2011. u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa

20.6. 26.6.2011. u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa T Ý D E N S V O B O D Y 20.6. 26.6.2011 u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa 21. června 1991 překročil hranice Československa poslední železniční

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Analýza vnějšího prostředí organizace

Analýza vnějšího prostředí organizace a) Analýza poptávky Analýza vnějšího prostředí organizace Projekt Společně za práva a bezpečí se zaměřuje na 2 hlavní pilíře: První pilíř je zaměřen na poskytnutí podpory obyvatelům, kteří žijí ve vyloučených

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA Úvod Násilí z nenávisti má mnoho podob od slovních nadávek až po teroristické

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Protokol o hlavním líčení

Protokol o hlavním líčení Sp. zn. 6 T 136/2013 Protokol o hlavním líčení Obvodní soud pro Prahu 2 dne 14.10.2013 v 10,00 hodin č. dv. 138/přízemí Trestní věc proti 1.P J, nar. 2.I M, nar. 3.M R,nar. 4.H Š, nar. 5.D, nar. Podle

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Josef Smolík Petra Vejvodová 3 Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Masarykova univerzita, Brno The Basic Ideas of

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 1. Úvod Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 (dále jen Zpráva ) je předkládána spolu s vyhodnocením Koncepce

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě

Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy Analýza: Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě Miroslav Mareš S podporou Open Society Foundations Obsah 1. Úvod 3 2. Konceptualizace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Skupina Le Pneumatiq byla založena na začátku roku 2006 a dnes ji můžeme považovat za jednu z nejenergičtějších elektronických živých kapel v České republice. Le Pneumatiq tvoří zakladatel a producent

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

P r o t o k o l o h l a v n í m l í č e n í

P r o t o k o l o h l a v n í m l í č e n í Jednací číslo: 8T 21/2014 2Zt 104/2013 P r o t o k o l o h l a v n í m l í č e n í Městský soud v Brně dne 2.6.2014 v 8.30 hod. Trestní věc proti obžalovaným: Pavel Kamas, Lukáš Novák, Stanislav Beer a

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

exran Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu

exran Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu exran Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU

KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU Odpovědný řešitel : PhDr. Alena Marešová Řešitelé dílčích úkolů: Mgr. Petr Kotulan PhDr. Milada Martinková,CSc.

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Peter Reichel : Svůdný klam Třetí říše fascinující a násilná tvář fašismu

Peter Reichel : Svůdný klam Třetí říše fascinující a násilná tvář fašismu Peter Reichel : Svůdný klam Třetí říše fascinující a násilná tvář fašismu Pro napsání recenze jsem si zvolila knihu Svůdný klam Třetí říše fascinující a násilná tvář fašismu, která pojednává o nacistické

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více