Humanismus a renesance ve světové a české literatuře (počátek 14. století počátek 17. století)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humanismus a renesance ve světové a české literatuře (počátek 14. století počátek 17. století)"

Transkript

1 Humanismus a renesance ve světové a české literatuře (počátek 14. století počátek 17. století) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich příkazům a doufat v odměnu ve formě spasení po smrti, nebo užívat vlastní rozum, žít naplno v tomto světě a dosáhnout spokojenosti. A člověk se rozhodl jít 2. cestou. Nejdříve se tyto myšlenky projevily v Itálii v literatuře, umění, vědě, filozofii a životě vůbec obrození antických ideálů, ideálu krásy a duše. Vzniká a prosazuje se střední vrstva měšťanstvo a tento myšlenkový proud je spojen s bohatými městy na severu Itálie na konci 13. a začátkem 14. století Florencie, Benátky. K tomu přispěl i obchodní život přístavních měst, poznávání cizokrajných zemí, mezistátní styk a objevy. Nejstarší osobnosti Itálie byli současníci Karla IV. Přírodní a astronomické objevy otřásly církví a naopak posílily víru v lidský rozum a vědecké bádání. Zvlášť nebezpečný byl heliocentrický názor Mikoláše Kopernika, že středem naší soustavy je Slunce a Země obíhá kolem něj. Tím padlo církevní dogma. Další astronomové: Galileo Galilei, Giordanno Bruno. Přírodní vědy se rozvíjely později. Ve středověku bylo lidské tělo tabu, první pitvy provedl Leonardo da Vinci přes zákaz církve. Tvrdil, že znalost anatomie je důležitá. V roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku a tím dokázal, že je Země kulatá. V letech vynalezl Johannes Gutenberg knihtisk, došlo k tomu v Německu v Mohuči. Vše, co bylo vytištěno do roku 1500, se nazývá inkunabule neboli prvotisky. Všechny nové poznatky otřásly vírou v církev a naopak posílily sebevědomí člověka. Renesanční člověk chtěl žít jako člověk antický naplno a v současnosti. Malířství a sochařství Leonardo da Vinci [leonardo da vinči] (2. pol. 15. stol.) - italský malíř, sochař, architekt, inženýr, básník, hudebník, vědec geniální všestranná renesanční osobnost, - obrazy: Mona Lisa, freska Poslední večeře a mnoho jiných, - připravoval velké dílo o anatomii člověka (120 knih) přesné plány, mnoho kreseb, - zajímavostí je, že psal levou rukou zrcadlově obráceně zprava doleva, což je neobvyklé nejen z pohledu jeho doby. Leonardovy vynálezy Leonardo vytvořil plány na sestrojení několika létajících strojů, včetně helikoptéry poháněné čtyřmi lidmi. V jeho poznámkách se též vyskytuje náčrt létacího stroje, kulometu, obrněného tanku s lidským či koňským pohonem a také bomby, a to přesto, že pokládal války za nejhorší lidskou činnost. Další vynálezy zahrnují ponorku, zařízení s ozubenými kolečky, které může být považováno za první mechanickou kalkulačku, a auto poháněné pružinovým mechanizmem. Vynalezl též skafandr, i když v té době pozůstával jen ze zvonu na hlavu a plovacích ploutví. Až později domyslel kožený oděv určený na pobyt pod vodou. Jedním z nejfuturističtějších vynálezů jeho doby patří bicykl. 1

2 Létací stroj Padák Michelangelo Buonarroti [mikelandželo buonaroty] (1. pol. 16. stol) - malíř, sochař, stavitel, geniální všestranná osobnost - socha Davida, Mojžíše, fresky v Sixtinské kapli Renesance - jedna z největších epoch - slovo francouzského původu la renaissance (renesáns) = znovuzrození antických ideálů: žít naplno v tomto životě víra v lidský rozum nové objevy Humanismus - slovo latinského původu humanus = lidský - humanisté chtějí poznat člověka, a to nejen po stránce tělesné, ale i duševní 2

3 Významné osobnosti renesance v evropské literatuře Itálie Dante Alighieri [dante aligjéry] ( ) - italský básník pocházející z Florencie, - považován za tvůrce spisovné italštiny, - jeho tvorbu ovlivnila platonická láska k dívce jménem Bice de Falco Portinari, kterou ve svých dílech označuje jako Beatrice, a její předčasná smrt. Božská komedie - didakticko-alegorická báseň/epos, - skládá se ze 3 částí: Peklo, Očistec a Ráj, - základním motivem rozsáhlé básně, která má i s předzpěvem 100 zpěvů, je putování básníka 3 posmrtnými říšemi, - poprvé v literatuře vystupuje sám básník, - hlavní postavy Dante, Vergilius, Beatrice [beatriče]. V prvním zpěvu Pekla zabloudí básník v temném lese (symbol hříchu). Setkává se zde se 3 šelmami (symboly hříchu). Brání mu vstoupit na pahorek osvícený sluncem (štěstí). Zachrání ho stín velikého římského básníka Vergilia, kterého posílá mrtvá milenka Beatrice. Vergilius provází básníka Peklem a Očistcem jako symbol lidského pozemského vědění. Vergilius nesmí do Ráje, jelikož je pohan. Na prahu Ráje tedy Danta očekává Beatrice, která bývá vykládána jako symbol krásy, dokonalosti. Posléze se hrdina ocitá před bránou pekla. Nad ní je nápis: Mnou vchází se do trýznivého města, vchází se do věčné bolesti, mnou vchází se k těm, které Bůh věčně trestá. Mnou dal Pán průchod spravedlnosti, jsem z boží moci, dílem lásky jdete, jsem sklenuta nejvyšší moudrostí. Patřím k těm věcem, které v tomto světě jsou od věků. A navždy potrvám. Zanechte vší naděje, kdo vstupujete. (překlad Vladimír Mikeš) Francesco Petrarca [frančesko petrarka] ( ) - italský básník pocházející z Florencie, myšlením podobný Dantemu, - psal sonety = znělky: sonet je lyrická báseň, která má 4 sloky, z nich první dvě jsou po 4 verších a poslední dvě po 3 verších, - udržoval styky s našimi zeměmi dopisoval si s Karlem IV. a vyzýval ho k většímu zájmu o Itálii, několikrát se s ním i sešel, - většina jeho italských básní je věnována jeho neopětované lásce, Lauře de Noves. 3

4 Sonety Lauře - básně jsou věnovány obrazu věčné milenky Laury, - Petrarcu provází životem láska k Lauře, prožívá skutečnou lásku s chvílemi štěstí, ale i trápení, zachycuje své vlastní pocity. Oslněn Lauřinou ctností a krásou Do hrdé krve pokoru a klid, vznešenost, za níž čisté srdce jest, plod zralých dní a květnou ratolest, pod vážným čelem rozjasněný třpyt to dokázala v jedné ženě slít sudička hvězda, ba sám vládce hvězd; tu líbeznost, tu důstojnost a čest básníkům ani nelze vyslovit. Láska se u ní s cudnou myslí snoubí, s vrozenou krásou půvab královen; a sladce mluví každý posuněk. A cosi, nevím co, se v očích hloubí, co rázem zjasní noc a zatmí den, čím hořkne med a sládne pelyněk. Giovanni Boccacio [džovany bokačo] ( ) - Italský renesanční básník a novelista, - považován za zakladatele italské umělecké prózy novely a rámcové novely. novela krátký prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru neboli s pointou rámcová novela tvoří rámec samostatnému příběhu či příběhům Dekameron - sbírka obsahuje 1 rámcovou novelu, do které je vloženo 100 samostatných novel, Děj rámcové novely: Po vypuknutí moru ve Florencii utíká 7 žen a 3 muži na venkovský statek. Zde stráví 14 dní. Každý den mimo pátek a sobotu si vyprávějí příběhy. Každý vypráví 1 příběh. Téma volí král a královna minulého dne. Nejčastěji si vyprávějí milostné příběhy, např. v 7. den O Tofanovi a jeho ženě. O Tofanovi a jeho ženě Tofano je žárlivý a hloupý. Jeho žena je zalétavá, vychytralá, sobecká. Tofano ji chce přichytit při nevěře, ale nepodaří se mu to. I když je mu jeho žena opravdu nevěrná, nakonec udělá z Tofana hlupáka a všichni se mu vysmějí. Renesance dává přednost lásce, radosti ze života, byla proti chamtivosti, lakotě. Francie Francois Villon [fransoa vijón] (asi 1429 po roce 1463) - prokletý básník, protože vedl bouřlivý život - Villon není jeho pravé jméno, přijal ho od kněze, který ho vychovával - vystudoval pařížskou Sorbonnu, dosáhl akademické hodnosti, ale utekl z aristokratické společnosti a žil bohémským způsobem, rebeloval, dokonce byl několikrát vězněn a odsouzen k trestu smrti, ale nakonec mu vždy jeho vlivní přátelé pomohli, byl ale vyhoštěn z Paříže a zmizel, neví se tedy přesně, kdy a kde zemřel, 4

5 - výjimečným způsobem vylíčil pocity vykořeněného člověka, - je tvůrcem tzv. francouzské neboli villonské balady, která má přesnou formu = druh zvláštní lyrické balady líčící tragické životní pocity: - má 4 sloky, první 3 sloky mají 7-12 veršů, poslední sloka je tzv. poslání a má polovinu veršů z předchozí sloky, v závěru každé sloky je refrén, - je autorem 2 básnických sbírek Malý testament a Velký testament (závěť, odkaz) - poukazuje na svou vlastní bídu, vinu dává společnosti, říká, že chudoba dělá z lidí lotry. Balada Já u pramene jsem a žízní hynu; horký jak oheň, zuby drkotám; dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; ač blízko krbu, zimnici přec mám; nahý jak červ, oděn jak prelát sám, směji se v pláči, doufám v zoufání; mně lékem je, co jiné poraní; mně při zábavě oddech není přán; já sílu mám a žádný prospěch z ní, srdečně přijat, každým odmítán. Jen to mi nesporné, co plno stínů; kde světlý den, tam cestu sotva znám; kde průzračnost, tam výkladem se minu; svou znalost vděčím náhlým náhodám; vše vyhrávaje, čím dál smolněj hrám; dím dobrý večer, jitro-li se skví; když ležím naznak, strach mám z padání; bohatství čekám, ničí nejsem pán; mám vše, co chci, nic, na čem srdce lpí srdečně přijat, každým odmítán. K věcem, jež neznám, horoucně se vinu; ženu se k cíli, jehož nežádám; kdo ke mně vlídný, tomu dávám vinu; kdo mluví pravdu, tomu lhářům lám; můj druh je ten, kdo vemluví mně klam a labuť černá je jak havran dí; v tom spojence zřím, kdo mi ublíží; mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán; mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat, každým odmítán. Ó kníže, každý, kdo to čte, nechť ví: nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastánce všech stran. Co chci? Být z těch zas, plat kdo bráti smí, srdečně přijat, každým odmítán. Španělsko Miguel de Cervantes Y Saavedra [migel de servantes y savedra] ( ) - pocházel z rodiny zchudlého šlechtice, - v mládí ztratil levou ruku v námořní bitvě, byl zajat piráty a odvlečen jako otrok do Alžírska, až po pěti letech byl vykoupen a vrátil se do Španělska, - byl velmi zadlužený, zemřel v bídě, - své bohaté lidské i umělecké zkušenosti uplatnil v románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, 2 díly tohoto románu mu zajistily světovou proslulost. 5

6 Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha [don kichot de la manča] - je to parodie na rytířské romány, které už tehdy vycházely z módy, - hlavní postavou je chudý venkovský šlechtic, čtenář rytířských románů Don Quijote, který si umíní obnovit zašlou slávu a ctnosti potulného rytířstva, je to snílek, fantasta, ale čestný člověk, který se ze svých výprav vrací vždy zbit a zesměšněn bývá nazýván rytířem smutné postavy, - nejznámější je příběh, kdy bojuje s větrnými mlýny, jelikož se domnívá, že to jsou obři, zafouká však silný vítr, lopatky mlýna se dají do pohybu a Quijota srazí z koně na zem, jde o čestný, avšak předem ztracený boj, - ze všech svých bitev se Quijote vrací domů poražen, zbitý a zklamaný, pochopí, že svět není takový, jaký je v jeho snech, že je zlý, falešný a podlý Don Quijote vystřízliví ze svých snů a iluzí a nakonec umírá, jeho roli přebírá Sancho. Postavy: Don Quijote vysoký, vyzáblý, nosí kozí bradku, je oděn v rytířské zbroji a jezdí na vyzáblé kobyle Rosinantě, žije ve snech. Dulcinea (Dulsinea) děvečka, ale Quijote si ji zvolil za dámu svého srdce, vidí ji jako krásnou, i když ostatní ji vidí jako hloupou děvečku. Sancho Panza (Sančo) sluha, realista, pravý opak Dona Quijota, pohodlný, tlustý, kulatý, malý, neztrácí smysl pro realitu, jezdí na oslu. Donquijotství (donkichotství) = marná, předem ztracená, ale vznešená snaha změnit nemožnou věc k lepšímu, už sama snaha je krásná. Označení Don Kichot se vžilo pro lidi, kteří se, podobně jako tento rytíř, snaží dosáhnout nemožného, věčně sní a nedívají se na realitu. Don Quijote zaujal i české autory, např. Viktora Dyka (drama Zmoudření Dona Quijota). Kapitola VIII. O velkém vítězství, jehož dobyl chrabrý don Quijote v hrozném a neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny, a o jiných událostech hodných blahé paměti. Vtom spatřili třicet nebo čtyřicet větrných mlýnů, které na té pláni stojí, a sotva je don Quijote uviděl, řekl svému zbrojnoši: "Štěstěna vede naše kroky tak, že bychom si lepšího nemohli věru přát. Jen se podívej, Sancho Panzo, druhu můj milý, tam na ty velikánské obry! Je jich jistě třicet, ne-li o něco víc. A já se s nimi dnes utkám a všechny pobiji. Z této prvé kořisti vyroste naše bohatství. A bude to boj po právu a řádu válečném, vždyť Bohu slouží, kdo vyhlazuje to dračí sémě z povrchu zemského." "Kde jsou, pane, ti obři?" otázal se Sancho Panza. "Tamhle před tebou," odpověděl don Quijote. "Cožpak nevidíš ty jejich paže, které bývají i dvě míle dlouhé?" "Pozor, pozor, Milosti," řekl na to Sancho Panza, "tamhleto před námi nejsou obři, ale větrné mlýny, a to, co vypadá jako paže, to jsou křídla, která roztáčí vítr, a ta pohybují mlýnským kamenem." "Hned je na tobě vidět," řekl don Quijote, "že nemáš o rytířských dobrodružstvích ani ponětí. Obři to jsou! A bojíš-li se, odstup stranou a modli se, zatímco já podstoupím ten lítý a nerovný boj." Po těch slovech bodl ostruhami svého koně Rosinantu, nedbaje Sancha, který na něho křičel, že se vrhá na větrné mlýny, a ne na obry. A tak se vžil do toho, že jsou to obři, že už ani Sancha neslyšel, a třebas již byl docela blízko, nepoznal také, co jsou vlastně zač. Hnal se na ně a křičel z plna hrdla: "Neprchejte, zbabělí a mrzcí tvorové, útočí na vás jediný rytíř!" 6

7 V tu chvíli se zvedl trochu vítr a velká křídla se začala točit. Když to uviděl don Quijote, pokračoval mocným hlasem: "A kdybyste hýbali větší počtem paží, než jich měl sám obr Briareus, trestu neujdete!" To vzkřikl, a odporoučeje se z celého srdce svého vzácné paní Dulcinei, vyprošuje si na ní, aby stála při něm v tom velkém nebezpečí, chráněn dobře štítem, kopí maje přichystáno, vyrazil s Rosinantou vpřed plným tryskem a zaútočil na nejbližší mlýn. Vedl ránu přímo do křídla, a vtom jím vítr zatočil tak divoce, že bylo kopí hned na kusy a strhlo s sebou i koně a jezdce, který se hned válel, všecek pohmožděn, v širém poli. Sancho Panza spěchal pánovi ku pomoci, jak jen osel stačil, a když už byl u něho, viděl, že se rytíř nemůže ani hnout: tak prudce padl totiž na zem i s Rosinantou. "Pomoz Pánbůh!" zvolal Sancho. "Copak jsem vám, milostpane, hned neříkal, abyste si rozmyslil, co děláte? Že jsou to jenom větrné mlýny, a kdo by to nepoznal, tomu, že se v hlavě též nějak točí?" "Mlč, milý Sancho," řekl mu don Quijote, "vždyť přece bojování je víc než cokoli jiného změna za změnou. A pak si též myslím, a je to jistě pravda, že čaroděj Freston, víš ten, co mi uloupil světnici s knihami, proměnil právě ty obry ve větrné mlýny, aby mě připravil o slávu z vítězství; tak mě nenávidí. Ale ty jeho čáry a kouzla nezmohou nakonec zhola nic proti mému dobrému meči." "Aby Pánbůh dal," řekl na to Sancho. A potom pomohl pánovi na nohy a vysadil ho na Rosinantu, která byla z toho dobrodružství též jako rozlámaná. A rozprávějíce o tom, co zažili, brali se dále k průsmyku Lápice, protože don Quijote tvrdil, že se jim tam jistojistě naskytnou mnohá a rozmanitá dobrodružství Anglie William Shakespeare [viljem šejkspír] ( ) - největší dramatik všech dob - o jeho životě víme málo, hrál v Londýně v různých divadelních společnostech, později se stal spolumajitelem divadla The Globe, ke konci života se vrací do rodného města. - je autorem asi 37 her, ale jeho autorství je sporné, někteří uvádějí jako autora jeho her anglického filosofa Francise Bacona (Bejkna) - radikálně narušil antickou jednotu času, místa a děje. Jeho hry přesahují časový úsek 1 dne, zahrnují delší časové období. Hra se neodehrává jen na jednom místě. Děj nemá pouze 1 hlavní zápletku a má bohaté množství postav. Náměty ke svým hrám čerpal z antických bájí a pověstí, ze životopisů slavných osobností, z italských a francouzských renesančních povídek, ze starých kronik, z anglické historie. 7

8 Jeho tvorbu rozdělujeme do 3 období: 1. období do roku 1600 píše komedie: Zkrocení zlé ženy Kupec benátský Mnoho povyku pro nic Komedie plná omylů Večer tříkrálový Sen noci svatojánské - pro všechny komedie je společné bohatý, napínavý, vzrušující děj plný zápletek, záměn postav, převleků, - chudí sluhové mluví prózou a nespisovně, aristokracie ve verších a spisovně. píše historické hry: Jindřich V. Jindřich VI. Richard III. Julius Caesar píše i svou první tragédii Romeo a Julie - příběh se odehrává v současnosti v italském městě Veroně, - autor ukazuje, jak daleko může zajít slepá nenávist, příběh není výjimečný ani původní, ale nádherné a neopakovatelné jsou verše. Zde žijí 2 mocné, vznešené, šlechtické rody, které spojuje dlouholetá slepá nenávist Montekové a Kapuleti. Náhoda, ples v domě Kapuletů, spojuje děti těchto rodů Julii Kapuletovou a Romea Monteka. Zamilují se do sebe a tajně se vezmou. Po sňatku nechtě zabije Romeo v souboji bratrance Julie Tybalta a je poslán do vyhnanství, do Mantovy. Julie je nucena ke sňatku. Kněz Vavřinec daruje Julii lahvičku s lékem, který vyvolá na určitou dobu zdánlivou smrt. Den svatební je pro Julii dnem pohřebním. Je pochována v rodinné hrobce. Posel, který má dodat zprávu od Julie Romeovi, se s ním mine a tak dojde k tragédii. Romeo nachází Julii v hrobce a otráví se. Julie se probudí a nachází mrtvého Romea. Julie bez něj nechce žít a probodne se jeho dýkou. Teprve nad mrtvolami svých dětí se jejich rodiče usmíří. Ale je pozdě! 2. období po roce 1600 píše své nejlepší tragédie: Král Lear [lír] - starší námět čerpá z keltských pověstí, - je to tragédie otce, který uvěřil sladkým řečem svých dvou dcer, - je to nejchmurnější Shakespearova tragédie, nevděk dětí je nadčasový. Pyšný a mocný král vyžene 3. dceru Kordélii, která svou lásku k němu vyjádřila prostě a upřímně. Teprve pozdě si uvědomí svůj omyl. Dcery s manžely se dělí o království a král je jim na obtíž. Necitelné dcery vyženou otce do bouře, král Lear zešílí a načas pookřeje v péči Kordélie, která se mezitím provdala za francouzského krále. Tragédie končí smrtí obou, Kordélie i krále. 8

9 Hamlet, kralevic dánský - základním tématem je úvaha o smyslu lidského bytí být či nebýt, toť otázka. Přítel Horacius upozorní Hamleta na to, že strážím se zjevuje duch princova otce, nedávno zemřelého krále. Hamlet se od přízraku dozvídá, že byl král zavražděn svým bratrem (nalil mu při odpočinku v zahradě do ucha jed a svedl to na zmijí uštknutí), nynějším panovníkem Claudiem, který také svedl a oženil se s jeho matkou, královnou Gertrudou. Hamlet chce pomstít svého otce, a proto předstírá šílenství. Odmítne lásku Ofélie, jelikož se dozví, že se dala zneužít pro záměry svého otce, ministra Polonia a posílá ji do kláštera. Hamlet využije návštěvy herecké spol. a přemluví je, aby sehráli drama o královraždě. Pokouší se tak získat důkaz Claudiovy viny. Nechtě zavraždí Polonia, který špehuje v královnině ložnici. Claudius posílá Hamleta do vyhnanství do Anglie, kde má být odstraněn. Po čase se Hamlet vrací a setkává se na hřbitově s Horaciem, kde žertující hrobníci koupou hrob Ofélii, která se z nešťastné lásky zbláznila a utopila. Hamlet přemýšlí nad lebkou mtvého šaška o smyslu života. Bratr Ofélie Laertes chce pomstít smrt otce i sestry a vyzve Hamleta na souboj. Claudius ucítí šanci, jak se zbavit nepohodlného Hamleta, a natře Laertův meč jedem. Pro všechny případy ještě nachystá číši s otráveným vínem. Dojde k souboji, Laertes Hamleta zraní, vypadnou jim meče, dojde k záměně a Hamlet zraní Laerta. Umírající Laertes vše Hamletovi řekne, ten pak otráveným mečem probodne krále Claudia. Nakonec umírá i královna, která se napije otráveného vína. Na dánský trůn nastoupí norský vojevůdce. Hamletova pomsta se jeví jako marné sebevražedné gesto. Vnitřní konflikt se týká smyslu lidské existence. Je to tragédie charakteru. HAMLET Žít, nebo nežít to je, oč tu běží: zda je to ducha důstojnější snášet střely a šípy rozkacené sudby, či proti moři běd se chopit zbraně a skoncovat je vzpourou. Zemřít spát nic víc a vědět, že tím spánkem skončí to srdcebolení, ta sterá strast, jež patří k tělu, to byla meta žádoucí nade všechno. Zemřít spát Spát! Snad i snít? Á, v tom je právě háček! To, jaké sny by se nám mohly zdát v tom spánku smrti, až se těla zbudem, to, to nás zaráží. To je ten ohled, jenž bídě s nouzí dává sto let žít. Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby, sprostoty panstva, útlak samozvanců, soužení lásky, nedobytnost práva, svévoli úřadů a kopance, jež od neschopných musí strpět schopný, sám kdyby moh svůj propouštěcí list si napsat třeba šídlem? Kdo by chroptě se potil krví na galejích žití, než jen, že strach z něčeho po smrti, z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo se nevrací, nám ochromuje vůli a dává snášet raděj zla, jež známe, než prchnout k jiným, o nichž není zpráv? Tak svědomí z nás ze všech dělá baby, tak pomyšlením v nedokrevnou šeď ruměná svěžest odhodlání chřadne a podniky, jež mají spár a spád, se pro ten ohled vychylují z dráhy a tratí jméno skutku. Ale tiše! Spanilá Ofelie! Vzpomeň, dívko, v svých modlitbách mých hříchů všech. 9

10 Othello, benátský mouřenín - tragédie žárlivosti Maur Othello, vojevůdce Benátské republiky, se tajně ožení s Desdemonou. Jeho pobočník Jago je symbolem zla, intrikán, závistivec, pokrytec, jelikož předstírá přátelství. Jago využije žárlivosti Othella a rozvíjí své intriky, neboť Desdemona odmítla jeho milostnou nabídku a navíc Jago závidí Othellovi jeho postavení. Jago podvrhne důkaz, ztracený šátek, první Othellův dar Desdemoně, a našeptá Othellovi, že má Desdemona milence. Othello pak v záchvatu žárlivosti Desdemonu uškrtí. Pozdě se Othello dovídá pravdu, je zdrcen, chce Jaga zabít, pouze ho však zraní a sám se probodne. Macbeth [mekbet] - námět čerpá ze skotských dějin, - je to tragédie touhy po moci. Skotský vojevůdce Macbeth zatouží po královské koruně, z popudu své ženy a s její pomocí zabije krále. Na cestě za absolutní mocí se oba dopouštějí dalších zločinů. Ale nakonec je štvou výčitky svědomí. Macbeth je zabit v bitvě a jeho žená zešílí a spáchá sebevraždu. Ve všech tragédiích převládá pesimistický pohled na svět, člověk je vláčen svými nezvladatelnými vášněmi žárlivostí, touhou po moci, neustálým chtěním. Všechny lidské touhy vedou až k smrti. 3. období romantické hry s pohádkovými náměty Zimní pohádka Bouře Poezie Sonety - je autorem 154 sonetů, - opěvuje v nich milostný vztah k tajemné, záhadné dámě Black Lady a mladému šlechtici, příteli, nadějnému básníkovi, Shakespeare je stárnoucí muž, bojí se ztráty přátelství a lásky, - nejvyzrálejší sonety se duchovně blíží jeho tragédiím, na malé ploše sonetů se odehrává tragédie lidského nitra. Sonet 42 To, že je ona tvá, není vše, co mne mučí - a věru, příteli, měl jsem ji z duše rád. Že ona tebe má, je bolest mnohem prudší, ta ztráta bolela mne nejvíc ze všech ztrát. Vy z lásky trapiči, a přec vám odpouštím! Vždyť ji máš proto rád, že znáš mou lásku k ní, a ona také mne jen z lásky týrá tím, že - jenom kvůli mně - trpí tvé laskání. Když tebe ztratím já, má drahá získává tím, a když jsem ztratil ji, našels ji ty, jak víš. Vy dva se najdete, já vás však oba ztratím, oba dva na mne tím kladete těžký kříž. Mám ale útěchu: ty a já jedno jsme! Sladký klam: potom přec má ráda zas jen mne! 10

11 Humanismus a renesance v české literatuře - náznaky humanistického písemnictví u nás spadají do doby vlády Karla IV. a návštěvy Francesca Petrarcy v Praze, - plně se česká renesance a humanismus rozvinula až v 2. pol. 15. stol., zejména však v 16. stol. Tvorba se dělí: 1. latinsky psaná úzký okruh vzdělanců 2. česky psaná později, určena nižším vrstvám Česky psaná literatura Cestopisy Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - šlechtic, hudebník, cestovatel, autor cestopisů, - popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí jako účastník stavovského povstání. Kroniky Václav Hájek z Libočan - katolický kněz, získal si vlivné přátele mezi šlechtou. Kronika česká - psaná česky, - ze 16. stol., - začíná příchodem praotce Čecha do Čech a končí nástupem Habsburků na český trůn, - myslí katolicky, o Husovi píše zdrženlivě, měl značné potíže s cenzurou, - kronika je historicky nepřesná, domýšlel si a vymýšlel si osudy historických postav, dramatické pověsti povýšil na historickou pravdu, - literárně je však čtivá a mezi čtenáři oblíbená. Vzdělavatelná literatura Jan Blahoslav (16. stol.) - spisovatel, organizátor, biskup a archivář jednoty bratrské. Filipika proti misomusům - vášnivá obhajoba proti nepřátelům umění, - filipika=útočná řeč, misomusové=nepřátelé umění a vzdělání. Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Mnoho-li by takový mudrák provedl? Kdo tomu nerozumí? A ten, kdož by tomu nekrajčímu dal šaty dělati, pohrdna jinými krajčími dobrými a umělými, jak by na tom mnoho získal? Zvěděl by tudíž? Leč by snad na to přišlo, že by ti všickni krajčí umělí a v řemesle tom zvyklí se zbláznili a vztekli, takže by každému, kdož by jich užívati v čem chtěl, jedné škodu činili. Tuť by se musil člověk jinam obrátiti a se, jakž by mohl, opatřiti. 11

12 překlad Nového Zákona - celoživotní dílo, - tímto dal podnět k překladu celé Bible Bible kralické. Bible kralická ( ) - kolektivní dílo českých bratří, - vznikla v Kralicích na Moravě, - doklad vyspělosti českého knihtisku, - vzor literárního jazyka dokonalost, život, srozumitelnost. Zlatý věk českého písemnictví - doba vlády Rudolfa II., který přál kultuře, alchymii, umění, až do roku 1620 (Bílá hora) označujeme jako dobu zlatého věku české literatury - nejvýznamnějším přínosem byla česky psaná odborná literatura, máme na mysli úroveň českého jazyka, o což se zasloužil Daniel Adam z Veleslavína. Daniel Adam z Veleslavína (2. pol. 16. stol.) - po smrti otce své ženy Jiřího Melantricha získává nejvýznamnější tiskařský závod, - nechtěl být spisovatelem, ale překladatelem a organizátorem literární práce, - svými překlady chtěl pozdvihnout kulturní úroveň měšťanstva, - období činnosti tohoto autora se též říká doba veleslavínská. Ján Jesenský - slovenský lékař, - provedl první veřejnou pitvu v Praze, - popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí jako účastník stavovského povstání. Prameny

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20)

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) Anotace: Největší dramatik světa nemůže být zastoupen pouze jednou ukázkou. Okusme autorovo umění z třetího dějství jeho tragédie Typ úkolu: nácvik orientace

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr Jméno: Renesance a humanismus Přidal(a): Dominika S Renesance a humanismus v evropské literatuře umění, charakteristika doby, díla počátek 14. st. - konec 16. st. Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 poč. 14. st. (v Itálii) poč. 17. st. Renesance a humanismus z fr. la renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Literatura období humanismu a renesance II

Literatura období humanismu a renesance II Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd

1) zámořské objevy působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd Kniha: Romeo a Julie Autor: William Shakespeare Rozbor přidal(a): Dan19 Vloženo na: Studijni-svet.cz Doba: Literatura renesance a humanismu renesance vzniká počátkem 14. století v Itálii, ale její počátky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 19.2.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie

PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie PL Renesanční drama; William Shakespeare: Romeo a Julie Renesanční drama: 1. Dobový kontext: 2. Renesanční autoři: 3. Druhy renesančního dramatu: a) anglické (alžbětínské) W. Shakespeare b) španělské (veršované

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Renesance a humanismus. Italská renesance

Renesance a humanismus. Italská renesance Renesance a humanismus Je to kulturní a společenské hnutí, které se vrací k Řeckém a Římskému dávnověku k Antice. V průběhu 14. a 15. st. upadá světská i církevní moc. Filosofie i ostatní vědy se osamostatňují,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 7.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

WILLIAM SHAKESPEARE 1564-1616

WILLIAM SHAKESPEARE 1564-1616 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 08.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_16_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

William Shakespeare - Romeo a Julie

William Shakespeare - Romeo a Julie William Shakespeare - Romeo a Julie AUTOR Největší anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Byl autorem plně renesančním,

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe Johann Wolfgang Goethe [johan volfgang géte] Nelze být vždy hrdinou, ale vždy lze zůstat člověkem. ROMANTICKÝ HRDINA FILM GOETHE Německo, rok 1772. Mladý student práv a začínající básník Johann Wolfgang

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle

slouží k výkladu a opakování učiva o J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají se informace o jeho životě i díle ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka zborníková číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Josef Kajetán Tyl 29.11.2012 9. J. K. Tylovi, žáci vidí, jak vypadal,dozvídají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA Charakteristika doby Ve 14. století byl život v Evropě velmi složitý vedlo se mnoho válek a šířila se morová epidemie. Staré středověké pořádky mizely a lidé hledali něco nového. Ve středověku vládla umění,

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET

Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET Autor: WILLIAM SHAKESPEARE Název díla: HAMLET Autor: William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford-upon-Avon 23. 4.1616) - anglický dramatik a spisovatel - syn rukavičkáře - vystudoval gymnázium (King Edward

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ROMANTISMUS. 8.třída

ROMANTISMUS. 8.třída ROMANTISMUS 8.třída ROMANTISMUS MYŠLENKOVÉ HNUTÍ A JEDEN Z HLAVNÍCH SMĚRŮ 19. STOLETÍ tvůrčí svoboda umělce cit, vášeň, fantazie, vůle vyzdvihuje středověk zdůrazňuje konkrétního jedince reakcí na Velkou

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více