EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy"

Transkript

1 KIS SU s.r.o. Most Moskevská , Most tel.: fax.: mobil.: Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451 Opava Zpracoval: Ing. Pavel Novák energetický auditor ev. č.96 atum zpracování: květen 211

2 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/27 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy dresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Opava, Kolářská, 451, Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: dresa: IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: dresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 46/2 Sb. administrativní budova zóna kanceláře ČR Generální ředitelství cel nám. Svatopluka Čecha 8, 72 9 Ostrava Přívoz ČR Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 13/2, Opava / Změna stávající budovy b) Typ budovy Rodinný dům dministrativní budova Sportovní zařízení Jiný druh budovy připojte jaký: ytový dům Nemocnice udova pro velkoobchod a maloobchod Hotel a restaurace udova pro vzdělávání c) Užití energie v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Z hlediska tepelné energie je v objektu (5. NP) zřízena plynová kotelna, která zajišťuje přípravu topné vody pro systém ÚT. Instalovány jsou 3 kotle o jmenovitém tepelném výkonu 81 kw (celkem 243 kw). Na společném výstupu topné vody z kotlů je osazena cirkulační smyčka se čtyřcestným ventilem, který zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody. Topný systém je teplovodní, s nuceným oběhem provedený systémem Tiechelmann. Radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Teplá voda je připravována centrálně v plynovém zásobníkovém ohříváku o objemu 265 litrů, s tepelným příkonem 2,8 kw. Spotřebičem tepelné energie je vytápění a příprava teplé vody. Pro potřeby zásobování objektu el. energií je objekt napojen na rozvod 4/23 V, TNC. odavatelem el. energie je ČZ Prodej, s.r.o. Hlavním spotřebitelem el. energie je osvětlení a kancelářská technika. 2. ruhy energie užívané v budově lektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny ruhotná energie iomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: Stránka 1

3 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy P Vytápění (P H ) Chlazení (P C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (P ux;ans ) Příprava teplé vody (P HW ) Osvětlení (P Light ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Předmětem PNu je administrativní budova v Opavě. udova byla postavena v 8. letech 2. století. ispozičně je rozdělena na administrativní část a garáže. dministrativní část je pětipodlažní (5 NP) s jedním podzemním podlažím, zastřešena je plochou dvouplášťovou střechou. Výplně otvorů jsou původní, převážně dřevěná zdvojená okna. Garáže představují jednopodlažní, nepodsklepený přístavek zastřešený plochou střechou. V administrativní části budovy se nacházejí obvyklé prostory jako jsou kanceláře, archívy, sociální zařízení, kuchyňky. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy (m 3 ) Celková plocha součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (m 2 ) Celková podlahová plocha budovy gross (m 2 ) aktor tvaru budovy /V () ,31 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické oblast dle ČSN Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OLST Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha (m 2 ) Součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla HT (W/K) 1 SO , SN 1 159, SO 2 133, SO 4 33, SCH 1 551, PL1 439, PL2 51, PL3 61, OZ , O 1 8 5,65 54 Tepelné vazby mezi konstrukcemi vliv tepelných mostů je zahrnut ve výpočtu HT (ČSN N ) Celkem Stránka 2

4 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Jednotka m 2 K/W W/m 2 K kg/m 2 a Hodnota požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav, kromě SN1 a PL1, splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny unkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. m 3 /s.pa,67 pro navrhovný stav je menší než,87 Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. C Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. zima/léto C udova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. W/m 2 K navrhovaný stav splňuje U em,n,rc 6. Vytápění Teplovodní systém s nucenným oběhem. Ležatý rozvod systémem Tiechelmann. Topná Otopný systém budovy popis otopné soustavy tělesa litinové článkové radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Zdroj tepla č. 1 Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (kw) Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie no původní tepelná izolace místy chybí ekvitermní regulace + TRV Ne 3 x kotel UTOR RK Super 9 á 81 kw (celkem 243 kw) Výpočet Měření Odhad 92% utomatická Pravidelná Pravidelná smluvní Není 7. ílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění odaná energie na vytápění Q fuel,h (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na vytápění Q ux,h (GJ/rok) nergetická náročnost vytápění PH = Q fuel,h + Q ux,h (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na vytápění PH, (kwh/(m 2.rok)) , Větrání a klimatizace Mechanické větrání Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů není systém VZT Stránka 3

5 Systém VZT zařízení č. 1 Typ větracího systému / Tepelný výkon (kw) Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kw) Jmenovité průtokové množství vzduchu (m 3 /hod) Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování (kw) Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kw) Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace není systém VZT Všechny ostatní případy Pravidelná Pravidelná smluvní Ne Pára Voda Pravidelná Pravidelná smluvní Není Není Zdroj chladu č.1 ruh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu (kw) Jmenovitý chladící výkon (kw) Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu není systém chlazení Pravidelná Pravidelná smluvní Není 9. ílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q ux;ans (GJ/rok) odaná energie na zvlhčování Q fuel,hum (GJ/rok) nergetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) P ux;ans = Q ux;ans + Q fuel,hum (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu P ans, (kwh/(m 2.rok)) 1. ílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení odaná energie na chlazení Q fuel,c (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na chlazení Q ux,c (GJ/rok) nergetická náročnost chlazení PC = Q fuel,c + Q ux,c (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu P C, (kwh/m 2.rok)) 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Systém přípravy TV č.1 Centrální Lokální Kombinovaný Typ přípravy TV přímý, zásobníkový, plynový ohřev Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kw) 2,8 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) Výpočet Měření Odhad 84% Objem zásobníku TV (litry) 265 Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stránka 4

6 12. ílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody odaná energie na přípravu TV Q fuel,hw (GJ/rok) 256 Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Qux,HW (GJ/rok),4 nergetická náročnost přípravy TV P HW = Q fuel,hw + Q ux,hw (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu P HW, (kwh/m 2.rok)) Osvětlení Typy osvětlovacích soustav Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy (W) Způsob ovládání osvětlovací soustavy zářivkové manuální 14. ílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení odaná energie na osvětlení Q fuel,light, (GJ/rok) nergetická náročnost osvětlení P Light = Q fuel,light, (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu P Light, (kwh/(m 2.rok)) Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Maximální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) nevyhovující 189 e) nergetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením nergonositel Vypočtené množství dodané energie GJ/rok nergie skutečně dodané do budovy GJ/rok Jednotková cena Kč/GJ zemní plyn pro tuto zónu není samostatně měřeno 511 el. energie 97 pro tuto zónu není samostatně měřeno 1 44 Celkem energie vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené energie ruh zdroje energie GJ/rok v budově se energie nevyrábí Celkem Stránka 5

7 f) kologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1 m 2 Místní obnovitelný zdroj energie álkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace lokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie g) oporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti Rekonstrukce zdroje tepla pro ÚT a TV instalace nízkoteplotních kotlů. Rozdělení topného systému do dvou zón, instalace adaptivní ekvitermní regulace. Instalace nepřímotopného akumulačního ohříváku teplé vody. Monitoring a Targeting energetický dozor Výměna výplní otvorů (OZ1, OZ2, O1, O2) Zateplení fasád (SO1, SO2, SO4) Zateplení střechy (SCH1) Zateplení podlah (PL2 a PL3) (specifikace zateplení viz. kap ) Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů (včetně vlivu snížení ceny ZP) hodnocení budovy po provedení doporučených opatření nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) 1 76 C vyhovující 125 h) alší údaje 1. oplňující údaje k hodnocené budově Stránka 6

8 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy původní projektová dokumentace studie využití objektu Kolářská 13, Opava. RCHS, Gagarinova 13, Opava údaje o provozu budovy Při zpracování byly použity tyto základní normy: ČSN Tepelná ochrana budov (část 1 až 4) ČSN Zásobování teplem ČSN 6 32 Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování ČSN N 1379 Výpočet potřeby energie na vytápění ČSN N Výpočet tepelného výkonu ČSN N ISO Tepelně vlhkostí chování stavebních dílců a stavebních prvků ČSN N ISO 1 771, Tepelné chování oken, dveří a okenic ČSN N ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce souč. prostupu tepla ČSN N ISO , Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích ČSN N Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Umělé osvětlení obytných budov zákon ČR č.46/2 Sb. v platném znění a související prováděcí předpisy a další, pro tento případ použitelné vyhlášky MPO ČR zejména č.193/27 Sb., č.194/27 Sb. a č.148/27 Sb. (2) oba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 16. květen 221 Průkaz vypracoval Osvědčení č. 96 Ing. Pavel Novák ne: 16. květen 211 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy N (kwh/m 2 ) od do C G 345 Třída energetické náročnosti budovy C G Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Velmi úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Stránka 7

9 Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov PRŮKZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI UOVY dministrativní budova zóna kanceláře Kolářská 451, Opava Celková podlahová plocha: m 2 stávající stav Hodnocení budovy VLMI ÚSPORNÁ C C , nad 345 G G MIMOŘÁNĚ NHOSPOÁRNÁ Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 125 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 1 76 po realizaci doporučení kwh/m 2 kwh/m 2 třída N kwh/m 2 třída N 125, Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení Celkem 7,1%,%,% 21,1% 8,8% 1% oba platnosti průkazu 16. květen 221 C G Ing. Pavel Novák Průkaz vypracoval Osvědčení č.: 96 splňuje požadavky 6a zákona 46/2 Sb. v pozdějších znění a vyhlášky 148/27 Sb.

10 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/27 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy dresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Opava, Kolářská, 451, Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: dresa: IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: dresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 46/2 Sb. administrativní budova zóna garáže ČR Generální ředitelství cel nám. Svatopluka Čecha 8, 72 9 Ostrava Přívoz ČR Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 13/2, Opava / Změna stávající budovy b) Typ budovy Rodinný dům dministrativní budova Sportovní zařízení Jiný druh budovy připojte jaký: ytový dům Nemocnice udova pro velkoobchod a maloobchod Hotel a restaurace udova pro vzdělávání c) Užití energie v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Z hlediska tepelné energie je v objektu (5. NP) zřízena plynová kotelna, která zajišťuje přípravu topné vody pro systém ÚT. Instalovány jsou 3 kotle o jmenovitém tepelném výkonu 81 kw (celkem 243 kw). Na společném výstupu topné vody z kotlů je osazena cirkulační smyčka se čtyřcestným ventilem, který zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody. Topný systém je teplovodní, s nuceným oběhem provedený systémem Tiechelmann. Radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Teplá voda je připravována centrálně v plynovém zásobníkovém ohříváku o objemu 265 litrů, s tepelným příkonem 2,8 kw. Spotřebičem tepelné energie je vytápění a příprava teplé vody. Pro potřeby zásobování objektu el. energií je objekt napojen na rozvod 4/23 V, TNC. odavatelem el. energie je ČZ Prodej, s.r.o. Hlavním spotřebitelem el. energie je osvětlení a kancelářská technika. 2. ruhy energie užívané v budově lektrická energie Tepelná energie Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny ruhotná energie iomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: Stránka 1

11 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy P Vytápění (P H ) Chlazení (P C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (P ux;ans ) Příprava teplé vody (P HW ) Osvětlení (P Light ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Předmětem PNu je administrativní budova v Opavě. udova byla postavena v 8. letech 2. století. ispozičně je rozdělena na administrativní část a garáže. dministrativní část je pětipodlažní (5 NP) s jedním podzemním podlažím, zastřešena je plochou dvouplášťovou střechou. Výplně otvorů jsou původní, převážně dřevěná zdvojená okna. Garáže představují jednopodlažní, nepodsklepený přístavek zastřešený plochou střechou. V administrativní části budovy se nacházejí obvyklé prostory jako jsou kanceláře, archívy, sociální zařízení, kuchyňky. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy (m 3 ) 642 Celková plocha součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (m 2 ) Celková podlahová plocha budovy gross (m 2 ) aktor tvaru budovy /V () ,94 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické oblast dle ČSN Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OLST Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Plocha (m 2 ) Součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla HT (W/K) 3 SO 3 122, SCH , PL4 236, OZ 2 5 3, O 2 6 5,65 41 Tepelné vazby mezi konstrukcemi vliv tepelných mostů je zahrnut ve výpočtu HT (ČSN N ) Celkem Stránka 2

12 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Jednotka m 2 K/W W/m 2 K kg/m 2 a Hodnota požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny požadavky ČSN /27 jsou pro navrhovaný stav splněny unkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. m 3 /s.pa,67 pro navrhovný stav je menší než,87 Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. C Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. zima/léto C udova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. W/m 2 K navrhovaný stav splňuje U em,n,rc 6. Vytápění Teplovodní, dvoutrubkový systém s nucenným oběhem. Topná tělesa litinové článkové Otopný systém budovy popis otopné soustavy radiátory jsou opatřeny termostatickým regulačním ventilem. Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy Převažující regulace otopné soustavy Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Zdroj tepla č. 1 Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (kw) Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) Regulace zdroje energie původní tepelná izolace místy chybí ekvitermní regulace + TRV no Ne shodný se zdrojem č.1 ze zóny "kanceláře" Výpočet Měření Odhad,92 utomatická Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní Není 7. ílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění odaná energie na vytápění Q fuel,h (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na vytápění Q ux,h (GJ/rok) nergetická náročnost vytápění PH = Q fuel,h + Q ux,h (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na vytápění PH, (kwh/(m 2.rok)) 62, Větrání a klimatizace Mechanické větrání Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů není systém VZT Stránka 3

13 Systém VZT zařízení č. 1 Typ větracího systému / Tepelný výkon (kw) Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kw) Jmenovité průtokové množství vzduchu (m 3 /hod) Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování (kw) Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kw) Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace není systém VZT Všechny ostatní případy Pravidelná Pravidelná smluvní Ne Pára Voda Pravidelná Pravidelná smluvní Není Není Zdroj chladu č.1 ruh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu (kw) Jmenovitý chladící výkon (kw) Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu není systém chlazení Pravidelná Pravidelná smluvní Není 9. ílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Q ux;ans (GJ/rok) odaná energie na zvlhčování Q fuel,hum (GJ/rok) nergetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) P ux;ans = Q ux;ans + Q fuel,hum (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu P ans, (kwh/(m 2.rok)) 1. ílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení odaná energie na chlazení Q fuel,c (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na chlazení Q ux,c (GJ/rok) nergetická náročnost chlazení PC = Q fuel,c + Q ux,c (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu P C, (kwh/m 2.rok)) 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV č.1 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kw) Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) Objem zásobníku TV (litry) Údržba zdroje přípravy TV pro tuto zónu se teplá voda nepřipravuje Výpočet Měření Odhad Pravidelná Pravidelná smluvní Není Stránka 4

14 12. ílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody odaná energie na přípravu TV Q fuel,hw (GJ/rok) Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Qux,HW (GJ/rok) nergetická náročnost přípravy TV P HW = Q fuel,hw + Q ux,hw (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu P HW, (kwh/m 2.rok)) 13. Osvětlení Typy osvětlovacích soustav Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy (W) Způsob ovládání osvětlovací soustavy zářivkové manuální 14. ílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení odaná energie na osvětlení Q fuel,light, (GJ/rok) nergetická náročnost osvětlení P Light = Q fuel,light, (GJ/rok) Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu P Light, (kwh/(m 2.rok)) 6 6 7,9 15. Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Maximální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq (kwh/m 2 ) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) úsporná 88 e) nergetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením nergonositel Vypočtené množství dodané energie GJ/rok nergie skutečně dodané do budovy GJ/rok Jednotková cena Kč/GJ zemní plyn 62 el. energie 6 Celkem 68 pro tuto zónu není samostatně měřeno 511 pro tuto zónu není samostatně měřeno energie vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené energie ruh zdroje energie GJ/rok v budově se energie nevyrábí Celkem Stránka 5

15 f) kologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 1 m 2 Místní obnovitelný zdroj energie álkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace lokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie g) oporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti Výměna výplní otvorů (O2, OZ2) U = 1,7 W/m 2 K součástí úsporných opatření je rekonstrukce zdroje vytápění, který je umístěn v zóně "kanceláře" Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů (včetně vlivu snížení ceny ZP) ,2 1. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření nergetická náročnost budovy P (GJ/rok) Třída energetické náročnosti Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kwh/m 2 ) 64 úsporná 83 h) alší údaje 1. oplňující údaje k hodnocené budově 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy původní projektová dokumentace studie využití objektu Kolářská 13, Opava. RCHS, Gagarinova 13, Opava údaje o provozu budovy Při zpracování byly použity tyto základní normy: ČSN Tepelná ochrana budov (část 1 až 4) ČSN Zásobování teplem ČSN 6 32 Ohřívání užitkové vody navrhování a projektování ČSN N 1379 Výpočet potřeby energie na vytápění ČSN N Výpočet tepelného výkonu ČSN N ISO Tepelně vlhkostí chování stavebních dílců a stavebních prvků ČSN N ISO 1 771, Tepelné chování oken, dveří a okenic ČSN N ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce souč. prostupu tepla ČSN N ISO , Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích ČSN N Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Umělé osvětlení obytných budov zákon ČR č.46/2 Sb. v platném znění a související prováděcí předpisy a další, pro tento případ použitelné vyhlášky MPO ČR zejména č.193/27 Sb., č.194/27 Sb. a č.148/27 Sb. Stránka 6

16 (2) oba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 16. květen 221 Průkaz vypracoval Osvědčení č. 96 ne: Ing. Pavel Novák 16. květen 211 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy N (kwh/m 2 ) C C G od do Třída energetické náročnosti budovy G Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy Velmi úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Stránka 7

17 Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov PRŮKZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI UOVY dministrativní budova zóna garáže Kolářská 451, Opava Celková podlahová plocha: 214 m 2 stávající stav Hodnocení budovy VLMI ÚSPORNÁ C 88 88, C nad 345 G G MIMOŘÁNĚ NHOSPOÁRNÁ Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/m 2 rok 83 Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 64 po realizaci doporučení kwh/m 2 kwh/m 2 třída N kwh/m 2 třída N Podíl dodané energie připadající na: Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení Celkem 9,5%,%,%,% 9,5% 1% oba platnosti průkazu 16. květen , C G Ing. Pavel Novák Průkaz vypracoval Osvědčení č.: 96 splňuje požadavky 6a zákona 46/2 Sb. v pozdějších znění a vyhlášky 148/27 Sb.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rooseveltova, Znojmo Účel budovy: budova pro bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Adresa budovy: Kolovraty p.č. 744 / 173 Celková podlahová plocha A c : 1324.0 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zakázka: Karlín Hall 2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Polyfunkční budova Hodnocení budovy Adresa budovy: Pernerova ulice, Praha 8 Karlín stávající po realizaci Celková

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Ing. Karel Puhaný Dražkovice 108 533 33 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Adresa budovy Československé armády č.p. 639 Chrudim Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy 15.3.2013 Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: PRAGUE 4 YOU spol. s.r.o. Wiedermanova 1130/26, Praha 5, PSČ 152

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jana Valousová, Martina Kapounová, Rožmitálská 126,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha 10, Sámova 1218/16, 101 00 Účel budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): budovy: Na Ovčírnách 1274, 696 11 Mutěnice Bytový dům Blok B Kód obce: 586412 Kód

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Havlíčkův Brod Účel budovy: RD s garáží Kód obce: 568414 Kód katastrálního

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Z É P ENÍ Z EKPJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČ: 276 42 411 IČ: CZ 699 000 797 Komerční banka

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 email: info@pppczech.cz www.pppczech.cz Objednatel : Pražská správa nemovitostí, spol.s.r.o., Seifertova

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Podolí u Brna, p.č.21/1, 664 03 Účel budovy:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY " Stavební úpravy a nástavba čp. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem, st.p.č. 1421, k. ú. Dvůr Králové nad Labem " Kongregace sester Matky Božího milosrdenství Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem, 544

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. BYTOVÝ DŮM BAJKALSKÁ 1170-73, PRAHA 10 SVJ Bajkalská 1172, Bajkalská 1172 / 32, 100 00 Praha 10 Obsah dokumentu Protokol k

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům "D" Hodnocení budovy Adresa budovy: 253 01 Chýně, č.parc. 153/4 stávající po realizaci Celková podlahová plocha A c : 2402.8

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Komenského 580, 289 23 Milovice - Mladá Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 Komenského

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Družstevní 608, 609, 417 41 Krupka Účel budovy: Bytový dům

Více

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./ - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./  - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Kralupská, Brandýs nad Labem, 250 01, p.

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt A - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

F.7.B - Středová sekce

F.7.B - Středová sekce Výstavba řadových domů - obytná zóna Příchovice, v k.ú. Příchovice u Přeštic F.7 - Průkaz energetické náročnosti budovy F.7.B - Středová sekce Místo stavby: k.ú. Příchovice u Přeštic, parc.č. 137/71-137/76

Více

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol:

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: All the data in Certificate below are originally in Czech language only, translation to English is not standard part of this Certificate.

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@atelierdek.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 554782 Kód katastrálního území: 732583 Bydlení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 1/257, 18 Praha 1 Malešice tel. 234 54 2845, fax 234 54 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35789998247/1

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel: 234 054 284-5, fax: 234 054 291 e-mail: info@dekprojekt.cz http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35-7899980247/0100

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579, Vsetín Objednatel: Vypracoval: Datum: Evidenční číslo: Číslo zakázky: Podpis auditora: Agentura pro ekonomický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou (DPS) Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

spol. s r.o. Bytový dům Druh objektu: Zadavatel: Společenství pro dům Černého 16, 18, 20, Brno Místo realizace: Černého 16, 18, 20, Brno

spol. s r.o. Bytový dům Druh objektu: Zadavatel: Společenství pro dům Černého 16, 18, 20, Brno Místo realizace: Černého 16, 18, 20, Brno spol. s r.o. Průkaz energetické náročnosti budovy Druh objektu: Bytový dům Zadavatel: Společenství pro dům Černého 16, 18, 20, Brno Místo realizace: Černého 16, 18, 20, 635 00 Brno Datum zpracování: 8/2011

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETIKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 148/2007 Sb.) Budova: Bytový dům Místo: Smetanovo nábřeží 786/62, 787/63, 788/64, 789/65, 790/66, 682 01 Vyškov Objednatel: BONUS PRAHA Investment a.s.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-01-13 Vyškov, 14. 1. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Výstavba rodinného domu na parcele KN č.952/35, k. ú. Holubice RD č. 1 Investor MIRROR Development s. r.o. Wintrova 2853/30a 628 00

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz ergetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rybníky č. p. 1184, 755 01 Vsetín Účel budovy: Vzdělávací zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 1/257, 18 Praha 1 Malešice tel. 234 54 2845, fax 234 54 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35789998247/1

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Pracovní verze PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Kytínská 1188/ Praha - Hostivař

Pracovní verze PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Kytínská 1188/ Praha - Hostivař DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email milos.strasak@dekcz.com http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: Z 699 000 797 Komerční banka

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Azalková č.p.1218/ Praha Hostivař

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Azalková č.p.1218/ Praha Hostivař [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Rodinný dům Azalková č.p.1218/33 102 00 Praha Hostivař Ing. František Venta č.p. 391, 25208 Slapy Mgr. Světlana

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov KOMPAKT 503 Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Kachlíkova 13 Brno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 23 Resslova 1754/3, 4 1 Ústí nad Labem Email: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více