LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU"

Transkript

1 РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV PANOU LCD LAT ШИРОКОЕКРАНЕН ТЕЛЕВИЗОР С ПАНЕЛ НА ТЕЧНИ КРИСТАЛИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ INSTRUKCJA OBSLUGI PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA INSTRUCŢIUNI РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

2 Děkujeme vám, že jste si zakoupili plochý televizor JVC LCD. Abyste správně pochopili, jak nový televizor používat, přečtěte si nejprve pozorně tuto příručku. ( LCD znamená Liquid Crystal Display neboli displej z tekutého krystalu.) UPOZORNĚNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ Televizor může spadnout a zranit Vás. Držte spodek stojanu rukou a televizor nahýbejte nahoru a dolu. Děti se nesmí zavěšovat na televizor, pokládat na něj lokty nebo se na něj naklánět. Televizor může spadnout a může dojít ke zranění. ČESKY POZOR Pokud televizor přenášíte některým z níže vyobrazených způsobů, může dojít k poškození obrazovky. Televizor by vždy měly přenášet dvě osoby. Vady bodů LCD displeje využívají k zobrazení obrazu jemné body ( pixely ). 99,99 % těchto bodů bude v pořádku, může se však stát, že se velmi malý počet těchto bodů nemusí rozsvítit, nebo může svítit neustále. Doporučená vzdálenost Zabraňte nevhodné instalaci a nikdy neumíst ujte přístroj tam, kde není možno dobře větrat. Při instalaci televizoru musí být dodržena doporučená vzdálenost mezi přístrojem a stěnou a také vzdálenosti v malém uzavřeném prostoru či v nábytku. Pro bezpečný provoz dodržujte uvedené pokyny o minimálních vzdálenostech. 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 50 mm 1

3 Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození televizoru nebo dálkového ovladače. NEBLOKUJTE větrací štěrbiny a otvory v televizoru. (Jsou-li větrací štěrbiny nebo otvory zakryté novinami, látkou atd., teplo se nemůže z přístroje uvolňovat.) Na televizor NEPOKLÁDEJTE žádné předměty. (jako je kosmetika nebo léky, vázy s květinami, rostliny v květináčích, hrníčky apod.) NENEEJTE vniknout do otvorů ve skříni žádné předměty nebo kapaliny. (Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky. NEVYSTAVUJTE televizor přímému slunci. Povrch televizní obrazovky se může snadno poškodit. Buďte proto na obrazovku při zacházení s televizorem opatrní. Pokud bude obrazovka znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nikdy ji netřete silou. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí přípravky či saponáty. V případě závady přístroj vypněte ze sítě a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se televizor opravovat sami a nesundávejte zadní kryt. Čištění obrazovky Obrazovka je potažena speciálním tenkým filmem ke snížení odrazu. Pokud se tato vrstva poškodí, mohou se objevit nevyrovnané barvy, odbarvení, poškrábání či jiné problémy, které nelze opravit. Při manipulaci s obrazovkou: Nepoužívejte lepidlo či lepící pásku na obrazovce. Na obrazovku nepište. Nedotýkejte se obrazovky žádnými tvrdými předměty. Zabraňte tomu, aby se na obrazovce srazila voda. Na obrazovku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná rozpouštědla. Obrazovku hrubě netřete. POZOR: Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Chraňte sít ovou zástrčku a přívodní šňůru před poškozením. Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, doporučuje se vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky. 2

4 OBSAH Nastavení televizoru...4 Instalace... 4 Použití stojanu... 4 Odstranění krytů terminálu... 5 Připojení antény a videorekordéru (VCR).. 6 Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu... 7 Vkládání baterií do dálkového ovladače...7 Počáteční nastavení... 7 Funkce T-V LINK Tlačítka televizoru a jejich funkce...12 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Výběr televizního kanálu Sledování obrazu z externího zařízení Nastavte hlasitost Použití menu Tlačítka a funkce dálkového ovladače...14 Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Nastavení hlasitosti Informativní funkce Funkce ZVĚTŠENÍ Funkce 3D ZVUK Okamžitý návrat k televiznímu kanálu Funkce Oblíbený kanál Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Funkce teletextu...21 Základní obsluha Použití režimu Seznam Přidržení Podstránka Odhalení Velikost Obsah Zrušení Používání televizního menu...24 Základní obsluha Menu NASTAVENÍ OBRAZU MÓD OBRAZU JAS KONTRAST JAS OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV VLASTNOSTI Menu NASTAVENÍ ZVUKU STEREO / I II HLOUBKY VÝŠKY VYVÁŽENÍ D ZVUK Menu VLASTNOSTI AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ DĚTSKÝ ZÁMEK NASTAVENÍ VZHLEDU MODRÉ POZADÍ UŽIVATEL. NASTAVENÍ Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ LADĚNÍ RUČNÍ LADĚNÍ JAZYK DEKODÉR (EXT-2) VNĚJŠÍ NASTAVENÍ Zobrazení obrazovky počítače Připojení k počítači Zobrazení obrázků z počítače Tabulka signálů pro jednotlivé typy počítačů Další příprava Připojení externích zařízení Čísla /CC Odstraňování závad Technické údaje ČESKY 3

5 Nastavení televizoru Při instalaci televizoru na zeď použijte pouze držák na stěnu značky JVC (volitelný) navržený pro tento přístroj. Televizor nechte umístit na zeď zkušeným technikem. Instalace Upozornění při instalaci Instalujte jej v rohu na stěně nebo na podlaze, aby šňůry nepřekážely. Během chodu televizor vytváří malé množství horka. Zajistěte kolem něj dostatečný prostor, aby se mohl řádně ochlazovat. Viz část Doporučená vzdálenost na straně 1. Použití stojanu Tento televizor je dodáván s již namontovaným stojanem na stůl. Tento stojan slouží k nastavení nasměrování televizní obrazovky doleva nebo doprava. Otáčení televizoru doleva a doprava: Přidržte spodek stojanu jednou rukou, druhou rukou držte okraj panelu a pomalu televizní obrazovku nasměrujte. 4

6 Nastavení televizoru Odstranění krytů terminálu Na zadní straně televizoru jsou za krytem propojovací terminály. Před připojením antény či videorekordéru tento kryt odmontujte. Vyjmutím skob odstraňte kryt. Nasazujete-li kryt, umístěte boční stěnu krytu proti televizoru a vložte skoby. ČESKY Nechte kryt odmontovaný, pokud nedoléhá správně. Neodstraňujte kryt silou. Může dojít k poškození kabelů a krytu. 5

7 Nastavení televizoru Připojení antény a videorekordéru (VCR) Připojovací kabely nejsou přiloženy. Další informace najdete v příručkách dodávaných s připojovaným zařízením. Upozornění Než cokoli připojíte, vypněte veškerá zařízení včetně televizního přijímače. Pokud připojujete videorekordér, postupujte podle bodů A B C ve schématu naproti. Pokud videorekordér připojovat nebudete, postupujte podle bodu 1. Chcete-li používat funkci T-V LINK, musí být videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK připojen kabelem SCART C k terminálu EXT-2 na televizoru. Další informace o funkcích T-V LINK najdete v části Funkce T-V LINK na straně 10. bez krytů terminálu 75ohmový koaxiální kabel Anténa Videokazety můžete na videorekordéru přehrávat bez provedení kroku C. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokyny k připojení dalších zařízení jsou uvedeny v části Připojení externích zařízení na straně 41. Je-li dekodér připojen k videorekordéru kompatibilnímu s funkcemi T-V LINK, nastavte funkci DEKODÉR (EXT-2) na ZAPNUT. Další informace najdete v části DEKODÉR (EXT-2) na straně 36. Jinak nebude možné sledovat zakódované kanály. Kabel SCART, konektor s 21 kolíky Videorekordér Terminál AV IN/OUT 75ohmový koaxiální kabel Do vstupu antény Do výstupu antény 6

8 Nastavení televizoru Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu Zasuňte zástrčku přívodní šňůry televize do zásuvky elektrického proudu. Upozornění Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Počáteční nastavení Při prvním zapnutí televizor vstoupí do režimu počátečního nastavení a zobrazí se logo JVC. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte počáteční nastavení. Tlačítko # Přepínač VCR/TV/DVD ČESKY Abyste zcela odpojili televizor od elektrické sítě, odstraňte sít ovou zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. Vkládání baterií do dálkového ovladače Použijte dvě akumulátorové baterie AA/R6. Vložte baterie ze strany označené - a dbejte na to, aby byla zachovaná správná polarita + a -. Dodržujte pokyny vytištěné na bateriích. Životnost baterií je přibližně šest měsíců až jeden rok v závislosti na používání. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pouze pro nastavení a vyzkoušení televizoru; jakmile to bude nutné, vyměňte je. Pokud dálkový ovladač řádně nefunguje, vyměňte baterie. Žluté tlačítko Modré tlačítko Tlačítka 7 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV Televizor nelze zapnout, máte-li přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD. 2 Stiskněte tlačítko # na dálkovém ovládači Televizor se zapne z pohotovostního režimu a zobrazí se logo JVC. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Čidlo dálkového ovládání Kontrolka napájení 7

9 Nastavení televizoru Pokud se logo JVC neobjeví, je to proto, že televizor byl již poprvé zapnut: Proveďte počáteční nastavení pomocí funkcí JAZYK a AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Další informace najdete v části Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ na straně Stiskněte tlačítko a Objeví se menu LANGUAGE. 5 Pomocí tlačítek 5 a 6 si vyberte zemi, ve které se nacházíte 6 Stiskem modrého tlačítka spustíte funkci AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Objeví se menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů (PR). > LANGUAGE D0002(E)-EN OK 4 Pomocí tlačítek 6 vyberte ČESKY. Potom stiskněte tlačítko a Hlášení na obrazovce budou v angličtině. Objeví se menu ZEMĚ jako dílčí menu funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Menu ZEMĚ jsou dvě. Po stisku žlutého tlačítka se menu ZEMĚ mění následujícím způsobem: Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko b. Poté, co zaregistrujete televizní kanály pod čísla programů (PR), se zobrazí menu EDITACE > EDITACE PR AV IDENT. CT1 /CC CC CC CC D0038-CZ OK POHYB IDENT. VLOŽENÍ RUČNÍ VYMAZÁNÍ Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů (PR) pomocí funkce RUČNÍ LADĚNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Pokud nechcete editovat čísla programů (PR), přejděte na další krok. 8

10 Nastavení televizoru 7 Tlačítkem a zobrazte menu T-V LINK T-V LINK NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV D0005-CZ OK KONEC Nemáte-li připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Vystupte z menu T-V LINK stiskem tlačítka b. Menu T-V LINK zmizí. Pokud je k terminálu EXT-2 připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Podle pokynů v části Přenos dat na videorekordér na straně 10 převeďte data s čísly programů (PR). Nyní je počáteční nastavení provedeno a můžete se dívat na televizi Pokud televizor dokáže pomocí vysílaného signálu zjistit název televizního kanálu, název televizního kanálu se přiřadí příslušnému číslu programu (PR), na který je televizní kanál nastaven. Přiřazení televizních kanálů k programovým číslům (pozicím) (PR) je závislé na oblasti, v níž televizor používáte. Pokud nebylo televiznímu kanálu, který chcete sledovat, přiřazeno číslo programu (PR), lze jej nastavit pomocí funkce RUČNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nenastaví programové číslo PR 0 (AV) pro videorekordér. Tuto operací musíte provést pomocí funkce RUČNÍ. ČESKY 9

11 Nastavení televizoru Přenos dat na videorekordér Na videorekordéry vybavené funkcí T-V LINK můžete přenášet nejnovější údaje o číslech programů (PR). Upozornění To funguje pouze tehdy, je-li videorekordér kompatibilní s funkcí T- V LINK připojen k terminálu EXT-2. Funguje pouze tehdy, je-li zobrazeno menu T-V LINK. T-V LINK D0005-CZ 1 Zapněte videorekordér 2 Stiskněte tlačítko a Začne přenos dat. TV D0037-CZ NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV OK KONEC NAHR. ZAŘÍZENÍ PŘENOS DAT..... Po skončení přenosu dat menu T-V LINK zmizí. Když se menu T-V LINK změní na jiné menu: Televizor ukončil menu. Toto nové menu je ovládáno videorekordérem. Další informace naleznete v návodu k videorekordéru. Zobrazí-li se v menu T-V LINK PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Zkontrolujte následující tři položky. Poté stiskem tlačítka 2 zkuste obnovit přenos dat. Je k terminálu EXT-2 připojený videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK? Je videorekordér zapnutý? Jsou správně zapojeny všechny kolíky kabelu SCART, který spojuje terminál EXT-2 s videorekordérem kompatibilním s funkcemi T-V LINK? Funkce T-V LINK Pokud je k terminálu EXT-2 na televizoru připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK, zjednodušuje se postup nastavení videorekordéru a přehrávání videokazet. T-V LINK využívá následující funkce: Pro použití funkcí T-V LINK: Videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK znamená videorekordér JVC s logem T-V LINK nebo videorekordér s jedním z následujících log. Tyto videorekordéry však mohou podporovat pouze některé z dříve popsaných funkcí. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Q-LINK (ochranná známka společnosti Panasonic) Data Logic (ochranná známka společnosti Metz) Easy Link (ochranná známka společnosti Phillips) Megalogic (ochranná známka společnosti Grundig) SMARTLINK (ochranná známka společnosti Sony) 10

12 Nastavení televizoru Předem nastavený přenos dat Videorekordér automaticky přenese registrovaná data o televizních kanálech z televizoru na videorekordér. To znamená, že nebudete muset ručně nastavovat čísla programů na videorekordéru. Funkce předem nastaveného přenosu dat se spustí automaticky po dokončení počátečního nastavení a po každém použití funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nebo RUČNÍ LADĚNÍ. Tuto funkci můžete také provést pomocí ovládacích prvků videorekordéru. Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT, nebyl přenos dat řádně proveden. Než se o přenos pokusíte znovu, zkontrolujte: Zda je zapnuto napájení videorekordéru. Zda je videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK. Zda je videorekordér připojen k terminálu EXT-2. Zda kabel SCART využívá všechny vodiče. Přímé nahrávání Nahrávání sledovaného obrazu Obraz, který právě sledujete na televizoru, lze nahrávat na videorekordér pomocí jednoduché operace. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Použijte ovládací prvky videorekordéru. Zobrazí se ZAŘÍZENÍ NAHRÁVÁ. V následujících situacích videorekordér přestane nahrávat, pokud vypnete televizor nebo přepnete kanál nebo vstup nebo pokud je na televizoru zobrazeno menu: pokud nahráváte z externího zařízení připojeného na televizor (např. z videokamery) pokud nahráváte z televizního kanálu, který byl dekódován dekodérem pokud nahráváte z televizního kanálu pomocí výstupu z televizoru, protože tuner videorekordéru kanál nemůže řádně přijmout. Nemůžete použít funkci Přímé nahrávání pomocí ovladače televizoru. Videorekordér obecně nemůže nahrávat z televizního kanálu, který tuner nemůže řádně přijmout, i když můžete příslušný kanál sledovat na televizoru. Některé videorekordéry však mohou nahrávat z televizních kanálů pomocí výstupu z televizoru, pokud je právě příslušný kanál sledován na televizoru. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokud není videorekordér připraven, zobrazí se následující hlášení. YBOVÉ HLÁŠENÍ NENAHRÁVÁ NAHRÁVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ NENAHRÁVÁ, ZKONTROLUJTE NAHRÁVACÍ MÉDIUM NENAHRÁVÁ, ZAŘÍZENÍ ZPRACOVÁVÁ INFORMACE Příčina a protiopatření Videorekordér nemůže nahrávat. Zkontrolujte videorekordér. Výstup televizoru je nastaven na EXT-4 nebo PC. Protože obraz EXT-4 nebo PC nelze přenášet do EXT-2, PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ není možné. Nahrávací zařízení není připraveno na nahrávání. Zkontrolujte videokazetu. Nahrávací zařízení nemůže nahrávat, protože právě nahrává nebo přehrává. Zkontrolujte videorekordér. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k videorekordéru. ČESKY 11

13 Tlačítka televizoru a jejich funkce Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Pomocí tlačítek A nebo P p zapnete televizor z pohotovostního režimu. Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Vypnutí televizoru: Znovu stiskněte tlačítko A Kontrolka napájení zhasne. Upozornění Tlačítko A televizního přijímače neizoluje televizor od elektrické sítě úplně. V případě, že nebudete televizní přijímač po delší dobu používat, nezapomeňte vyjmout zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky elektrického proudu. Výběr televizního kanálu Pomocí tlačítek P p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT Sledování obrazu z externího zařízení Stiskem tlačítka TV/AV vyberte terminál EXT Režim televize Režimy EXT Číslo posledního programu nebo 12 Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorce. 1 Čidlo dálkového ovládání 2 Kontrolka napájení (strana 7) 3 Tlačítko TV/AV (strana 12) 4 Tlačítko MENU/OK (stránky 13, 24) 5 Tlačítka P p (strana 12) 6 Tlačítka r (Hlasitost) q (strana 13) 7 Tlačítko A (Pohotovostní režim) (strana 12) 8 Konektor pro sluchátka (mini-konektor) (strana 41) nebo

14 Tlačítka televizoru a jejich funkce Nastavte hlasitost Stiskněte tlačítka r (hlasitost) q Objeví se indikátor úrovně hlasitosti. Použití menu Použijte tlačítko MENU/OK Podrobnosti o používání menu najdete v části Používání televizního menu (strana 24). ČESKY 13

15 Tlačítka a funkce dálkového ovladače # $ % ^ 1 Tlačítko vypnutí zvuku 2 Numerická tlačítka 3 Tlačítko Informace 4 Tlačítko c 5 Tlačítko i 6 Tlačítko b 7 Tlačítka 7 8 Tlačítko g (Text) 9 Tlačítka p p 0 Tlačítka pro ovládání VCR/DVD/teletextu - Tlačítka p = Tlačítko d (Oblíbené) ~ Tlačítko # (Pohotovostní režim)! Přepínač Tlačítko G # Barevná tlačítka $ Tlačítko H % Tlačítko a ^ Tlačítko b & Tlačítka r (Hlasitost) q Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Stiskem tlačítka # (Pohotovostní 9 & režim) vypnete nebo zapnete televizor Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Napájení lze zapnout stiskem tlačítka b, 0 tlačítek p p nebo numerických - tlačítek. = Chcete-li zapnout nebo vypnout televizor, nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV a stiskněte tlačítko #. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači nastaven do jiné polohy než TV, televizor se nezapne ani nevypne, přestože stisknete tlačítko #. 14

16 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Použití numerických tlačítek: Zadejte požadované číslo programu (PR) kanálu pomocí numerických tlačítek. Příklad: PR 6 stiskněte 6 PR 12 stiskněte 1 a 2 Použijte tlačítka p p: Stiskem tlačítek p p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT. Použijte tlačítko AV: Stiskem tlačítka AV vyberte terminál EXT. Režim televize Čísla programů PR 1 - PR 99 Režimy EXT Jelikož tento televizor plně využívá rozlišení původního obrazu, může se pohyb jevit jako nepřirozený, pokud jsou obrazovým zdrojem komponentní signály progresivního vykreslování. V tomto případě změňte nastavení výstupu připojeného zařízení na komponentní výstupní signály prokládaného řádkování. Více informací naleznete v příručkách k těmto zařízením. Počítačový zvuk je stejný jako zvuk EXT- 3. Návrat k televiznímu kanálu: Stiskněte tlačítko b, tlačítka 6 nebo numerická tlačítka. Použití čísla programu PR 0 (AV): Pokud je televizor propojen s videorekordérem pouze pomocí kabelu antény, můžete sledovat obraz z videorekordéru pomocí čísla programu PR 0 (AV). Ručně přiřaďte kanálu RF pro videorekordér číslo programu PR 0 (AV). Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Stiskem tlačítka G se mění volby následujícím způsobem: Režim televize Režimy EXT ČESKY nebo nebo Čísla programů PR 1 - PR 99 PR 0 EXT-1 EXT-2 nebo EXT-3 nebo Můžete si vybrat vstupní obrazový signál S-VIDEO (signál Y/C) nebo obyčejný (úplný) signál. Další informace najdete v části S-IN (vstup S-VIDEO) na straně 37. Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, upravte ručně systém barev. Viz část BAR. SYSTÉM na straně 26. Pokud si vyberete terminál EXT bez vstupního signálu, číslo daného terminálu EXT znehybní na obrazovce. EXT-4 Videorekordér odesílá přehrávaný obraz anténním kabelem jako signál RF (rádiový frekvence). Přečtěte si také pokyny v příručce videorekordéru. 15

17 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítek r q upravíte hlasitost. Objeví se indikátor hlasitosti a hlasitost se bude měnit při každém stisknutí tlačítek r q. Vypnutí zvuku Stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) vypnete zvuk. Opětovným stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) zvuk zapnete na předchozí úroveň hlasitosti. Informativní funkce Můžete zobrazit číslo kanálu, na který se díváte, aktuální čas nebo PROGRAM LIST. Ze zobrazení PROGRAM LIST můžete vybrat kanál nebo terminál EXT. Stiskem tlačítka h (Informace) zobrazíte informaci, kterou chcete vidět. Po stisku tlačítka h (Informace) se zobrazení změní následujícím způsobem: Zobrazení času: Zobrazí se aktuální čas z teletextu. Pokud televizor od okamžiku, kdy byl zapnut, nepřijal televizní kanál s teletextovými programy, bude zobrazení času prázdné. Pokud chcete zobrazit aktuální čas, vyberte si televizní kanál s teletextovými programy. Při sledování videa se může zobrazit nesprávný aktuální čas. PROGRAM LIST: Zobrazí se číslo programu (PR) a seznam terminálu EXT. Stiskem tlačítka a po výběru čísla programu (PR) nebo terminálu EXT pomocí tlačítek 7 zobrazíte zvolený program nebo terminál EXT. U čísel programů (PR), u kterých je nastavená funkce DĚTSKÝ ZÁMEK, se zobrazí znak n (DĚTSKÝ ZÁMEK). Více informací viz DĚTSKÝ ZÁMEK na straně 29. U čísel programů (PR), která jsou zaznamenána jako oblíbený kanál, se zobrazuje znak d (oblíbené). Více informací viz Funkce Oblíbený kanál na straně 19. PROGRAM LIST PR AV IDENT. CT1 Zobrazení čísla kanálu 12 : 00 Žádné informace -8 OK +8 D0011-CZ Zobrazení čísla kanálu: Zobrazí se číslo kanálu a název kanálu (pokud je název kanálu zaregistrován) programu, na který se díváte nebo číslo terminálu EXT. 16

18 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce ZVĚTŠENÍ Umožňuje měnit velikost obrazovky podle poměru stran obrazu. Vyberte si optimální nastavení z následujících režimů ZVĚTŠENÍ. Pokud televizor používáte jako obrazovku počítače, je režim ZVĚTŠENÍ znehybněn na OBSAZENO. AUTO: Je-li signál WSS (signály pro širokoúhlou obrazovku) ukazující poměr stran obrazu zahrnut ve vysílacím signálu nebo v signálu z vnějšího zařízení, televizor automaticky změní režim ZVĚTŠENÍ na 16:9 ZVĚTŠENÍ nebo na OBSAZENO podle signálu WSS. Není-li WSS signál k dispozici, obraz je zobrazen v režimu ZVĚTŠENÍ nastaveném pomocí funkce AUTO 4:3. Informace o použití funkce AUTO 4:3 najdete v části AUTO 4:3 na straně 27. Pokud režim AUTO (WSS) nefunguje správně kvůli zhoršené kvalitě signálu WSS nebo chcete-li změnit režim ZVĚTŠENÍ, stiskněte tlačítko c a zvolte jiný režim ZVĚTŠENÍ. NORMÁLNÍ: Používá se k zobrazení normálního obrazu (poměr stran 4:3) v původní velikosti. 16:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) na plnou velikost obrazovky. 16:9 ZVĚTŠENÉ TITULKY: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) s titulky na plnou velikost obrazovky. OBSAZENO: Rovnoměrně roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) tak, aby obraz vyplnil širokoúhlou obrazovku. Obrazy s poměrem stran 16:9, které byly stlačeny do normálního obrazu (poměr stran 4:3) můžete obnovit do původního tvaru pomocí režimu OBSAZENO. Výběr režimu ZVĚTŠENÍ 1 Zobrazte menu ZVĚTŠENÍ stiskem tlačítka c ČESKY PANORAMATICKÝ: Tento režim roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) a vyplní obrazovku, aniž by obraz vypadal nepřirozeně. Horní a dolní část obrazu je částečně odříznutá. 14:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim roztáhne široký obraz (poměr stran 14:9) podél horní a dolní strany obrazovky. 2 Pomocí tlačítek 6 vyberte některý z režimů ZVĚTŠENÍ. Potom stiskněte tlačítko a Obraz se rozšíří a přibližně za 5 sekund se zobrazí vybraný režim ZVĚTŠENÍ. Režim ZVĚTŠENÍ je možné automaticky měnit pomocí kontrolního signálu z externího zdroje. Pokud se chcete vrátit do předchozího režimu ZVĚTŠENÍ, zvolte znovu režim ZVĚTŠENÍ. 17

19 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Úprava viditelné části obrazu Pokud jsou titulky nebo horní (nebo dolní část) obrazu odříznuté, můžete viditelnou část obrazu upravit ručně. 1 Stiskněte tlačítko c Objeví se menu ZVĚTŠENÍ. 2 Stiskem tlačítka a vyvolejte indikátor režimu ZVĚTŠENÍ Objeví se indikátor. 3 Je-li zobrazen, stisknutím tlačítek 6 můžete změnit polohu obrazu. Viditelnou oblast nemůžete upravovat v režimu NORMÁLNÍ a v režimu OBSAZENO. Nastavení viditelné oblasti zůstane uložené i po změně televizního kanálu. Bude však zrušeno v případě provedení následujících akcí. vypnutí/zapnutí napájení změna režimu ZVĚTŠENÍ Tlačítko g (Text) je stisknuté přepnutí režimu televizoru mezi TV a EXT MONO: Pokud je zvuk monofonní, vyberte režim MONO. Můžete si vychutnat zvuky s prostorovým efektem podobně jako u stereofonního zvuku. VYPNUT: Funkce 3D ZVUK se vypne. Můžete zvolit režim 3D ZVUK pomocí menu Menu NASTAVENÍ ZVUKU (viz stránku strana 28). Okamžitý návrat k televiznímu kanálu K určitému televiznímu kanálu se lze vrátit okamžitě. Stiskněte tlačítko b Televizor se vrátí do režimu televize a objeví se televizní kanál. Funkce 3D ZVUK Umožňuje poslouchat zvuky s prostorovým efektem. Tato funkce nefunguje u zvuku ze sluchátek. Stisknutím tlačítka i vyberte režim 3D ZVUK ZAPNUT Pokud je zvuk stereofonní, vyberte režim ZAPNUT. Můžete si vychutnat zvuky podobně jako v divadle. 18

20 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce Oblíbený kanál Pod numerickými tlačítky 1 až 4 můžete nastavit své oblíbené televizní kanály (PR 1 - PR 99). Po nastavení bude kanál vyvolán stisknutím tlačítka d (oblíbené) a numerickým tlačítkem 1 až 4. Nastavení oblíbeného kanálu 1 V normální obrazovce vyberte televizní kanál (PR 1 - PR 99), který chcete nastavit Podrobnosti naleznete v kapitole Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení na straně Stiskněte a podržte tlačítko d (oblíbené) na dobu tři a více sekund Na obrazovce se objeví NASTAVENÍ 1-4?. 3 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Aktuální kanál bude nastaven pod číslem stisknutého tlačítka. Jakmile se na obrazovce objeví NAPROGRAMOVÁNO!, ikona oblíbeného kanálu se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zaregistrovat kanál, který je již registrován pod numerickým tlačítkem 1 až, na obrazovce se objeví NENÍ NASTAVENO. Nelze registrovat kanály, které byly zaměřeny pomocí funkce DĚTSKÝ ZÁMEK. Je-li provedena volba AUTOMATICKÉ LADĚNÍ registrované oblíbené kanály budou zrušeny. Vyvolání oblíbeného kanálu 1 Na normální obrazovce stiskněte tlačítko d (oblíbené) Objeví se OBLÍBENÉ 1-4?. 2 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Vyvolaný kanál se objeví na obrazovce. Pokud bylo stisknuto numerické tlačítko, pod kterým není registrován žádný kanál, na obrazovce se objeví NEULOŽENO. Nastavení obrazových efektů Pokud byl oblíbený kanál vybrán pomocí tlačítka d (oblíbené) a numerického tlačítka 1 až 4, může být nastavení obrazových efektů zapamatováno pro každý oblíbený kanál nastavením obrazových efektů v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). Budou zapamatovány následující položky v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). MÓD OBRAZU JAS-1 KONTRAST JAS-2 OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV DIGITÁLNÍ VNR BAR. SYSTÉM Bude zapamatováno poslední nastavení pro každou položku. ČESKY Chcete-li smazat oblíbený kanál, smažte nastavený kanál a obsah nastavení pomocí funkce UŽIVATEL. NASTAVENÍ (viz stranu strana 31) v menu VLASTNOSTI. 19

21 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Pomocí těchto tlačítek můžete pracovat s videorekordérem nebo přehrávačem DVD značky JVC. Stisknutí tlačítka, které vypadá stejně jako originální tlačítko pro dálkové ovládání zařízení, má stejný účinek jako originální dálkový ovladač. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy VCR nebo DVD VCR: Při obsluze videorekordéru nastavte přepínač do polohy VCR. Videorekordér můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). DVD: Při obsluze přehrávače DVD nastavte přepínač do polohy DVD. Přehrávač DVD můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). Stisknutím tlačítka H nebo T můžete zobrazit obrazovku menu disku DVD, pak můžete pokračovat stisknutím tlačítek 7. 2 Stiskem ovládacího tlačítka VCR/ DVD nyní můžete obsluhovat videorekordér nebo přehrávač DVD Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, tato tlačítka nebudou fungovat. Některá tlačítka nemusí fungovat, i když je vaše zařízení vyrobeno JVC, v závislosti na používaném zařízení. Pomocí tlačítek p si můžete zvolit televizní kanál, který bude přijímán videorekordérem nebo zvolit úsek, který přehrává přehrávač DVD. U některých typů přehrávačů DVD se pro obsluhu zrychleného přetáčení vpřed/vzad a volbu úseku používají tlačítka p. V takovém případě nebudou fungovat tlačítka 253. Televizor nelze zapnout ani vypnout, máteli přepínač VCR/TV/DVD nastaven na VCR nebo DVD. Při vypnutí nebo zapnutí televizoru nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. 20

22 Funkce teletextu VCR/TV/ DVD 4 Pomocí tlačítek p p, numerických tlačítek nebo barevných tlačítek zvolte teletextovou stánku Návrat do režimu televize: Stiskněte tlačítko b nebo tlačítko g (Text). Základní obsluha 1 Zvolte televizní kanál s teletextovým vysíláním 2 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV 3 Stiskem tlačítka g (Text) vyvolejte teletext Po stisku tlačítka g (Text) se režim změní následujícím způsobem: Režim televize TEXT --- TEXT --- Režim teletextu Pokud máte problémy s příjmem teletextového vysílání, poraďte se se svým prodejcem nebo s teletextovou stanicí. V režimu televize a teletextu a v režimu teletextu nebude v provozu funkce ZVĚTŠENÍ. Při sledování teletextového programu není možné obsluhovat menu. Zobrazený jazyk se řídí nastavením země v menu ZEMĚ. Pokud se znaky teletextového programu nezobrazují správně, změňte nastavení ZEMĚ na jinou zemi. Chcete-li změnit nastavení ZEMĚ, proveďte kroky 1 a 2 postupu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (strana 32) a stiskněte tlačítko a. Použití režimu Seznam Pomocí barevných tlačítek můžete ukládat do paměti a rychle vyvolávat čísla svých oblíbených teletextových stránek. Uložení čísla stránky: 1 Stiskem tlačítka B vstupte do režimu Seznam V dolní části obrazovky budou zobrazena uložená čísla stránek. ČESKY 21

AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU

AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ AV-32H5SU AV-28H5SU AV-32H5BU AV-28H5BU ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ TELEVIZOR COLOR ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

Více

AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU

AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ AV-32H4SU AV-28H4SU AV-32H4BU AV-28H4BU ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ TELEVIZOR COLOR ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР

Více

HV-36P38SUE HV-32P37SUE HV-28P37SUE

HV-36P38SUE HV-32P37SUE HV-28P37SUE РУССКИЙ POSKI ČESKY MAGYA OMANIAN БЪЛГАРСКИ HV-36P38SUE HV-32P37SUE HV-28P37SUE ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР KOOOWY ODBIONIK TEEWIZYJNY BAEVNY TEEVIZO SZÍNES TEEVÍZIÓ TEEVIZO COO ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ

Více

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

PD-42X50BU PD-42X50BJ

PD-42X50BU PD-42X50BJ РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ PD-42X50BU PD-42X50BJ PDP ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ PDP KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY PDP BAREVNY TELEVIZOR PDP SZÍNES TELEVÍZIÓ PDP

Více

AV32L2EU AV28L2EU AV32X10EU AV28X10EU

AV32L2EU AV28L2EU AV32X10EU AV28X10EU AV32L2EU AV28L2EU AV32X10EU AV28X10EU PYKИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ TELEVIZOR

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

INSTALACE UPC TELEVIZE

INSTALACE UPC TELEVIZE INSTALACE UPC TELEVIZE 2. část - zapojení set-top boxu 1. Obsah balíčku 2. Postup zapojení A B C HD MEDIABOX Dálkové ovládání Uživatelská příručka 1. Zapojení modemu od UPC Pokud jste v rámci samoinstalačního

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR POLSKI ÈESKY MAGYAR LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 50059885

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7

Návod k obsluze. Dálkový ovladač BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI TENTO OVLADAČ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. PO PROSTUDOVÁNÍ

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

SEIKO Quartz metronom SQ70

SEIKO Quartz metronom SQ70 SEIKO Quartz metronom SQ70 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ UPOZORNĚNÍ! Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat. Nezacházejte s metronomem, máte-li

Více

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X101td Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Uživatelský manuál. FULL HD LED stropní monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Uživatelský manuál. FULL HD LED stropní monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používání Používání dálkového ovladače Nasměrujte dálkový ovladač na snímač do vzdálenosti přibližně 2m. Vystavení snímače přímému slunečnímu žáření může způsobit dočasnou nefunkčnost

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití

SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití SEIKO Digitální metronom SQ200 Návod k použití Pro bezpečné používání Varování Nerozebírejte, nepokoušejte se opravit nebo manipulovat s tímto metronomem, mohlo by dojít ke zkratu. Nepoužívejte tlačítka,

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

PD-42D30ES PD-35D30ES

PD-42D30ES PD-35D30ES PD-42D30ES PD-35D30ES PDP ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PDP KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY PDP BAREVNY TELEVIZOR PDP SZÍNES TELEVÍZIÓ PDP TELEVIZOR COLOR PDP ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ

Více

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Poloha a montáž kamery...2 Paměťová

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr. 5985452 Příručka Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB Návod k používání 10004933/1008980 = HiFi zesilovač 10005063/1008983 = CD přehrávač Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT770

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT770 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT770 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více