POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY"

Transkript

1 POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY vydání 2/207

2 NERISKUJTE A NECHTE SI ZKONTROLOVAT VAŠI POJISTKU PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ Seznam GCE zkušebních autorizovaných středisek najdete na ( Při uvedení pojistky proti zpětnému šlehnutí do provozu vždy označte na štítku datum příští kontroly. Kontrolu provádějte minimálně x ročně (v souladu s nařízením vlády č. 378/200 Sb.). Ukázka značení - příští kontrola červen 207 Ukázka značení - příští kontrola duben 208 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SG-2, SG-3, SG-, SP 0, SP 3, SP 20 VYZKOUŠÍ TĚSNOST, ZPĚTNÝ VENTIL, TLAKOVÝ VENTIL A PRŮTOK Ovladač pro nastavení zkušebního tlaku Průtokoměr pro indikaci proudění plynu 2 Manometr pro měření zkušebního tlaku 6 Volič funkce 3 Indikátor funkce 7 U - trubice pro zjišťování netěsnosti Držák pro připevnění suché předlohy 8 Suchá předloha

3 PRAKTICKÉ INFORMACE PŘEPOČET JEDNOTEK - TLAK ROZMĚRY MATIC (měřítko :) Jednotky bar mbar kpa Mpa atm psi 32 mm 30 mm 27 mm 2 mm bar mbar kpa Mpa atm psi x -3 x -2,03 0,0689 x 3 x 3 68,98 0 0, x 3,03 x 2 6,89 0, x - x -3 0, 6,89 x -3 0,986 9,869 x 9,869 x -3 9,869 6,89 x -2,0 0,0 0,,038,696 9 mm 7 mm G 3/ G /8 G /2 PŘEPOČET JEDNOTEK - PRŮTOK G 3/8 G / Jednotky m 3 /h l/h l/min m 3 /h 00 6,667 l/h 0,00 0,067 l/min 0,06 60 ROZMĚRY ZÁVITU DIN ISO 228 BSPP (DIN 29) šestihran závit 7 mm G / 9 mm G 3/8 2 mm G /2 27 mm G /8 30 mm W 2,8 32 mm W 2,32; G 3/ Značení závitu G / G 3/8 G /2 G /8 G 3/ G Vnější průměr 3,6 6,66 20,9 22,9 26, 33,2 Průměr matice,89,39 9,7 2,3 2,66 30,93 Průměr otvoru,8, , 30,7 Počet otáček na palec TPI 9 9 Stoupání mm,337,337,8,8,8 2,309 G / = 3,6 mm G 3/8 = 6,66 mm G /2 = 20,9 mm G /8 = 22,9 mm G 3/ = 26, mm SPALOVACÍ VLASTNOSTI HOŘLAVÝCH PLYNŮ Hořlavý plyn Slučovací teplo Výhřevnost Teplota plamene normální plamen Spotřeba kyslíku (směšovací poměr) m 3 kyslíku / m 3 hořlavého plynu MJ/kg MJ/kg MJ/m 3 hořlavého plynu C Normální plamen Stechiometrický poměr Acetylen Metyl acetylen Etylen Propylen Hydrogen Propan Metan + 8,7 +,6 +,9 + 0, 0-2, -,7 8,2 6,3 7,,8 20,0 6, 0,0 6, 82,2 9, 87,6,8 93,2 3, , 2,3 2,0 3, 0,,0,8 2,,3 3,0, 0,,0 2,0

4 BEZPEČNOST PROVOZU, KONTROLA A OPRAVY AUTOGENNÍ TECHNIKY OBECNÉ POKYNY - OPRAVY AUTOGENNÍ TECHNIKY V případě, že využíváte služeb servisního střediska společnosti GCE, je nutné především zkontrolovat, zda-li je servisní organizace držitelem platného certifikátu opravňujícího k provádění oprav autogenní techniky. Tento certifikát garantuje, že oprava byla provedena kvalitně a zařízení lze dále bezpečně používat. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že společnost GCE zajišťuje dodávky náhradních dílů pro výrobky, které jsou v aktuálním výrobním programu nebo po dobu let po jejich vyřazení z výrobního programu. RAZÍTKO CERTIFIKOVANÉ FIRMY OSVĚDČENÍ CERTIFIKOVANÉ FIRMY ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ OPRAVY platnost osvědčení do: KONTROLA A DOKUMENTACE Výrobce doporučuje archivovat příslušné návody k použití (průvodní dokumentace) a také vést provozní dokumentaci v souladu s nařízením vlády č. 378/200Sb. ze dne , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V praxi je často vyžadováno v průběhu kontrol ze strany oblastních inspektorátů práce, a to především při prošetřování pracovních úrazů. Toto se týká především pojistek proti zpětnému šlehnutí (suchých předloh), autogenních svařovacích souprav a řezacích hořáků. Není-li tato dokumentace řádně vedena, je uživatel vystaven riziku udělení pokuty ze strana inspektorátu. 2 Přezkoušení pojistek proti zpětnému šlehnutí (suchých předloh) je možno zajistit prostřednictvím GCE autorizovaných zkušebních středisek (

5 REDUKČNÍ VENTILY Lahvové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 203, rozvodové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN ISO 729. V současné době dodavatelé technických plynů plní tlakové lahve na 200 bar/ resp. 300 bar. Z tohoto důvodu je z bezpečnostního hlediska nezbytně nutné, aby uživatelé používali redukční ventily, které jsou vyrobeny a konstruovány pro příslušný vstupní přetlak. Použití bar ventilu na tlakové lahvi plněné na vyšší přetlak (např. 200 bar) není bezpečné. U acetylenových lahvových redukčních ventilů (lahve jsou plněny na hodnotu 2 bar), je zásadní zajistit, aby maximální výstupní přetlak nebylo možno nastavit na hodnotu vyšší než, bar. U starších typů redukčních ventilů lze nastavit hodnotu až 2,bar. V tomto případě se uživatelé vystavují vysokému bezpečnostnímu riziku. V běžném provozu je nutno redukční ventily pravidelně kontrolovat v souladu s návodem o použití a příslušnou normou, zda nevykazují znaky mechanického poškození nebo netěsnosti. Je-li podezření, že nefungují správně nebo že nejsou těsné, je třeba je vyřadit z provozu a předat k posouzení servisnímu středisku. Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně x ročně. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ - SUCHÉ PŘEDLOHY Výrobce doporučuje vybavit pojistkami jak lahvové redukční ventily, tak odběrná místa v rozvodu technických plynů. Toto platí pro všechny typy hořlavých plynů a kyslík. Dále je také nezbytně nutné vybavit i příslušné hořáky či rukojeti ke svařovacím hořákům vhodnými pojistkami. Výrobce doporučuje v pravidelných intervalech (x za 6 měsíců) kontrolovat správnou funkci pojistek, a to autorizovaným zkušebním technikem). Životnost pojistek proti zpětnému šlehnutí je max. let od uvedení do provozu. SVAŘOVACÍ / ŘEZACÍ SOUPRAVY A ŘEZACÍ HOŘÁKY Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně x ročně. SVAŘOVACÍ HADICE -, ACETYLEN, PROPAN, PROPAN-BUTAN Pravidelně testovat v rozsahu a lhůtách stanovených ČSN v intervalu x za 3 měsíce. 3

6 AUTOGENNÍ TECHNOLOGIE svařování plamenem, řezání kyslíkem, pájení, rovnání, ohřevy, atd. plamen se získává spalováním hořlavého plynu v čistém kyslíku hořlavé plyny: acetylen, propan, LPG, zemní plyn, vodík, atd. kyslík a hořlavý plyn jsou dodávány z tlakových lahví (rozvodu plynu) přes redukční ventily hadicemi do hořáku, kde se mísí v optimálním poměru a vytvářejí vysoce hořlavou směs směs po zapálení vytváří po zapálení plamen, který je využíván jako zdroj energie pro aplikace ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ AUTOGENNÍHO ZAŘÍZENÍ správná volba hořáku a hubice správné nastavení tlaku a průtoku kyslíku a hořlavého plynu správná manipulace s hořákem Kyslík a hořlavý plyn proudí hořákem, jsou optimálně míseny a na vstupní hubici hoří stabilní, pravidelný plamen. NEBEZPEČNÉ SITUACE Při nesprávné manipulaci nebo při poruše mohou nastat následující nebezpečné jevy: zpětné proudění plynu zpětné zahoření trvalé zpětné zahoření zpětné šlehnutí ZPĚTNÉ PROUDĚNÍ PLYNU příčina je uzavření výstupu hubice při dotyku hubice se zpracovávaným materiálem plyn s vyšším nastaveným tlakem proudí hořákem skrz směšovač do přívodní větve plynu s nižším nastaveným tlakem rizikem je vytvoření výbušné směsi v pryžových hadicích a proudění k redukčním ventilům, v extrémním případě až do tlakové lahve hrozí nebezpečí výbuchu ZPĚTNÉ ZAHOŘENÍ plamen hoří stabilně, je-li rychlost hoření rovna rychlosti proudění plynu rychlost hoření daného hořlavého plynu ve směsi je vždy konstantní rychlost proudění však lze ovlivnit nesprávným nastavením tlaků plynů nebo uzavřením výstupu hubice je-li hoření rychlejší než dodávka plynů do hubice, vnikne plamen dovnitř hubice a hořáku nastává zpětné zahoření tento jev je provázen praskavým zvukem je-li hořák plně funkční, je zpětné zahoření zastaveno v místě mísení plynu

7 TRVALÉ ZPĚTNÉ ZAHOŘENÍ & ZPĚTNÉ ŠLEHNUTÍ dojde-li k přehřátí hubice nebo hořáku na teplotu vyšší než je zápalná hodnota směsi, směs chytá uvnitř hořáku v místě překročení zápalné teploty a zůstává zde trvale hořet nastává při opakovaném zpětném zahoření plamen není na hubici patrný, hoří uvnitř projevuje se pískavým zvukem nutnost okamžitého uzavření přívodu plynů, nejprve kyslíku! OCHRANA A PREVENCE dodržování běžných zásad bezpečnosti práce a dodržování běžných postupů stanovených bezpečnostními normami ČSN 0060 a ČSN 006 pro práci s plamenem a ČSN pro skladování a manipulaci s tlakovými lahvemi používat bezpečné zařízení redukční ventily vyrobeny dle EN ISO 203, pojistky dle ČSN EN730 nebo ISO 7, hadice dle ČSN EN ISO 382, hořáky a hubice dle ČSN EN ISO 72. dodržovat návod na použití používat zařízení na typ plynu, pro který bylo vyrobeno používat pojistky proti zpětnému šlehnutí jak na rukojeti hořáku, tak na redukčním ventilu (platí vždy pro hořlavý plyn i kyslík) DOPORUČENÉ PREVENTIVNÍ VYBAVENÍ nejvyšší stupeň ochrany proti zpětnému šlehnutí poskytuje kombinace 2funkčních pojistek na rukojeti hořáku (SG-2, SP20) a funkčních pojistek na redukčním ventilu (SG-) SP20/SG-2 na rukojeti zajistí uhašení plamene před vstupem do pryžových hadic SG- na redukčních ventilech chrání před vstupem plamene ke zdroji plynu a zajistí zastavení plamene vzniklého například v důsledku proražení nebo propálení hadice, SG- také uzavře zdroj plynu při požáru pracoviště VIDEO

8 ŘEZ POJISTKOU PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ SG- Vstupní připojení Tlaková pojistka, která se aktivuje tlakovou vlnou doprovázející zpětné šlehnutí. Zpětný ventil Resetovací mechanismus Zhášecí vložka Tepelná pojistka, která se aktivuje se změnou teploty a trvale uzavře přívod plynu. Výstupní připojení 6

9 SG- POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SG- montáž na redukční ventil vyrobeno dle EN730- bezpečnostních funkcí: - zpětný ventil (NV) - tepelná pojistka, která se aktivuje se změnou teploty a trvale uzavře přívod plynu (TV) - tlaková pojistka, která se aktivuje tlakovou vlnou doprovázející zpětné šlehnutí (PV) - resetovací mechanismus (RM) - zhášecí vložka (FA) Objednací číslo Plyn Připojení vstup G 3/8 LH G 3/8 G / Připojení výstup G 3/8 LH G 3/8" G / PROVOZNÍ TLAK Plyn Kyslík Acetylen Vodík Propan Metan Zemní plyn MPS MAPP Provozní tlak (bar), PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT Plyn Chemická značka plynu Koeficient SG- Kyslík Vodík Acetylen Propan Metan Etylen O₂ H₂ C₂H₂ C₃H₈ CH₄ C₂H₄ x 0,9 x 3,7 x,0 x 0,8 x,33 x,02 NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN P = bar P = 3,8 bar P = 2, bar P =,0 bar P = 7, bar P =,0 bar P =, bar P = 0,8 bar P =, bar P =,3 bar P = 2, bar P = 0, bar ,0 0,2 0, 0,6 0,8,0,2 7

10 SG-3 POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SG-3 montáž na redukční ventil vyrobeno dle EN730-3 bezpečnostní funkce: - zpětný ventil (NV) - tepelná pojistka, která se aktivuje se změnou teploty a trvale uzavře přívod plynu (TV) - zhášecí vložka (FA) Objednací číslo Plyn Připojení vstup G / G 3/8 G 3/8 LH Připojení výstup G / G 3/8 G 3/8 LH PROVOZNÍ TLAK Plyn Provozní tlak (bar) Kyslík Acetylen Vodík Propan Metan Zemní plyn MPS MAPP, SG-3 SG-3 PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT Plyn Chemická značka plynu Koeficient Kyslík Vodík Acetylen Propan Metan Etylen O₂ H₂ C₂H₂ C₃H₈ CH₄ C₂H₄ x 0,9 x 3,7 x,0 x 0,8 x,33 x,02 NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN 80 7 P = bar 70 6 P =, bar 2 20 P = bar P = 3, bar P = 2, bar P = bar P = 7, bar P = bar P = bar P = 0,8 bar 20 P = bar P = 0, bar 2 0 0,2 0, 0,6 0,8,0,2, 0 0,,0, 2,0 2, 3,0 3,,0 0,0 0,2 0, 0,6 0,8,0,2 8

11 SP20 POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SP20 montáž na rukojeť hořáku vyrobeno dle EN730-2 bezpečnostní funkce: zpětný ventil (NV) a zhášecí vložka (FA) Objednací číslo Plyn Připojení vstup G 3/8" LH G 3/8" G /" LH G /" Připojení výstup G 3/8 LH G 3/8 G /" LH G /" PROVOZNÍ TLAK Plyn Kyslík Acetylen Vodík Propan Metan Zemní plyn MPS MAPP Provozní tlak (bar), SP20 PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT Plyn Chemická značka plynu Koeficient Kyslík Vodík Acetylen Propan Metan Etylen O₂ H₂ C₂H₂ C₃H₈ CH₄ C₂H₄ x 0,9 x 3,7 x,0 x 0,8 x,33 x,02 NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN 0 90 P = bar 0 P = bar 6 P =, bar P = 2, bar P = bar P = 7, bar P = 3,8 bar P = 2, bar P =,3 bar P =, bar P = 0,8 bar P = 0, bar

12 POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ SG-2 Spolehlivý výrobek pro bezpečnou práci s autogenní technikou při svařování plamenem, řezání kyslíkem, pájení, rovnání a ohřevech.

13

14 SG-2 POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SG-2 montáž na rukojeť nebo hadici vyrobeno dle EN730-2 bezpečnostní funkce: zpětný ventil (NV) a zhášecí vložka (FA) Objednací číslo Plyn Připojení vstup Připojení výstup 809 6,3 / mm hadicový nástavec G / ,3 / mm hadicový nástavec G 3/8 LH ,3 / mm hadicový nástavec 6,3 / mm hadicový nástavec ,3 / mm hadicový nástavec 6,3 / mm hadicový nástavec PROVOZNÍ TLAK Plyn Provozní tlak (bar) Kyslík Acetylen Vodík Propan Metan Zemní plyn MPS MAPP, PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT Plyn Chemická značka plynu Koeficient SG-2 SG-2 Kyslík Vodík Acetylen Propan Metan Etylen O₂ H₂ C₂H₂ C₃H₈ CH₄ C₂H₄ x 0,9 x 3,7 x,0 x 0,8 x,33 x,02 NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN 0 P = bar 2 P = bar 9 P =, bar P = 7, bar P = bar P = 2, bar 20 P = 3,8 bar P = 2, bar P =,3 bar P =, bar P = 0,8 bar P = 0, bar

15 BV 2 ZPĚTNÉ VENTILY BV 2 ZPĚTNÝ VENTIL vyrobeno dle EN730-2 zpětný ventil (NV) zabraňující zpětnému proudění plynů zpět do hadice Objednací číslo Popis Balení (ks) BV 2-3/8" BV 2 - /" BV 2 PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT Plyn Chemická značka plynu Koeficient Kyslík O₂ x 0,9 Vodík H₂ x 3,7 Acetylen C₂H₂ x,0 Propan C₃H₈ x 0,8 Metan Etylen CH₄ C₂H₄ x,33 x,02 NÁVOD K POUŽITÍ PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - HADICE Ø 6 mm P = bar P = bar P = bar P = bar PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - HADICE Ø 8 mm P = bar P = bar P = bar P = bar 0 0,, 2 2, 3 3,, 3

16 GCE RYCHLOSPOJKY PRO RYCHLÉ A BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ K REDUKČNÍM VENTILŮM, HADICÍM, SVAŘOVACÍM A ŘEZACÍM HOŘÁKŮM. vyrobeny dle EN6 / ISO7289 jednoduché a rychlé spojení / rozpojení okamžité přerušení proudění plynu při rozpojení dlouhá životnost kvalitní zpracování originální design NOVÝ ZPŮSOB MONTÁŽE Vložte kolík rychlospojky do samice. Zkontrolujte, zda-li odpovídá barevné značení. Přitáhněte barevný kroužek na samici a zasuňte kolík rychlospojky. Montáž je dokončena, barevný o-kroužek na kolíku je viditelný. UKÁZKA POUŽITÍ RYCHLOSPOJEK A Rychlospojka QC-0 samice B Rychlospojka na rukojeť samec C Rychlospojka QC-020 samice D Rychlospojka QC-030 samice E Rychlospojka na hadici samec F Rychlospojka se závitem samec A E D B A F C B A F C F C B

17 RYCHLOSPOJKY INERTNÍ PLYNY RYCHLOSPOJKA NA RUKOJEŤ - SAMEC Objednací číslo Plyn Připojení F G 3/8" LH F INERTNÍ PLYNY G /" F2870 G 3/8" F28702 G /" RYCHLOSPOJKA NA RUKOJEŤ - SAMEC RYCHLOSPOJKA NA HADICI - SAMEC Objednací číslo Plyn Připojení (mm) F F2870 F2870 F ,3 RYCHLOSPOJKA NA HADICI - SAMEC F28707 INERTNÍ PLYNY 6,3 F28708 INERTNÍ PLYNY F F F ,3 F RYCHLOSPOJKA SE ZÁVITEM - SAMEC Objednací číslo Plyn Připojení F G 3/8" LH F28702 INERTNÍ PLYNY G /" F28702 G /" RYCHLOSPOJKA SE ZÁVITEM - SAMEC

18 RYCHLOSPOJKY INERTNÍ PLYNY RYCHLOSPOJKA SAMICE NA REDUKČNÍ VENTIL QC-0 Objednací číslo Plyn Připojení F G 3/8" LH F28703 F G 3/8" G /" QC-0 F INERTNÍ PLYNY G /" F INERTNÍ PLYNY G 3/8" QC-0 QC-0 INERTNÍ PLYNY RYCHLOSPOJKA SAMICE NA HADICI QC-020 Objednací číslo Plyn Připojení F28703 G 3/8" LH F F INERTNÍ PLYNY INERTNÍ PLYNY G /" G 3/8" QC-020 F G 3/8" F G /" QC-020 QC-020 INERTNÍ PLYNY RYCHLOSPOJKA SAMICE NA HADICI QC-030 Objednací číslo Plyn Připojení (mm) F F28700 F2870 6,3 QC-030 F F2870 6,3 F28706 F2870 INERTNÍ PLYNY QC QC-030 INERTNÍ PLYNY

19 MOSAZNÉ FITINKY MATICE PŘEVLEČNÁ Objednací číslo Popis Balení (ks) B9900 G/" B72020 G/" LH B720 G3/8" B9930 G3/8" LH W2,8x/" 9280 W2,8x/" LH MATICE PŘEVLEČNÁ G3/" 922 W2,32x/" 9200 G/2" P G/8" vnější MATICE SPOJOVACÍ (PRAVOLEVÁ) Objednací číslo Popis Balení (ks) P G3/8" - G3/8" LH W2,8x/" - W2,8x/" LH MATICE SPOJOVACÍ NÁSTAVEC HADICOVÝ Objednací číslo Popis Balení (ks) B693 Ø -G/" B76 Ø -G3/8" B70620 Ø -G/" NÁSTAVEC HADICOVÝ B690 Ø - G3/8" B99380 Ø6 - G/" B73980 Ø6 - G3/8" B990 Ø8 - G3/8" P Ø - G/2" 09962P Ø - G/2" 930 Ø8 - G/" Ø - G3/8" Ø8 - W2,8x/" B270 Ø6 / Ø - G3/8" 7

20 MOSAZNÉ FITINKY PŘECHODKA Objednací číslo Popis Balení (ks) 970 G/"F - G/"M LH 2680P G3/"F - W2,8x/"M 938 G3/8"F - G/"M G3/8"F - G3/8"M LH G3/8"F LH - G3/8"M PŘECHODKA 9070P G3/8"F LH - G/"M P W2,8x/"F LH - W2,8x/"M B2690 W2,8x/"F - G3/"M SPOJKA Objednací číslo Popis Balení (ks) B9690 B9680 B970 G3/8" G/" G3/8" LH SPOJKA SPOJKA HADICOVÁ Objednací číslo Popis Balení (ks) 0863 G3/8" LH Ø G/" Ø6 SPOJKA HADICOVÁ PŘEPOUŠTĚČ U Objednací číslo Popis Balení (ks) W2,8x/" PŘEPOUŠTĚČ U 8

21 MOSAZNÉ FITINKY ROZVODKA Objednací číslo Popis Balení (ks) G3/8" G/" G3/8" LH ROZVODKA T-KUS Objednací číslo Popis Balení (ks) P 3 x W2,8x/" 3 x G3/8" T-KUS 9

22 20 POZNÁMKY

23 POZNÁMKY

24 GCE, s.r.o. Žižkova Chotěboř Česká republika tel.: fax:

vydání 1/2017 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE

vydání 1/2017 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE vydání /207 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE SE SYSTÉMEM COOLEX TEPELNÉ ZATÍŽENÍ ŘEZACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací

Více

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY vydání 1/2017 ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací kyslík Hořlavý plyn TEPELNÉ

Více

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY vydání 1/2017 ŘADY vyrobeny dle EN ISO 2503 testovány a schváleny Federálním institutem pro výzkum a testování materiálů BAM certifikáty: Tgb.-Nr. II-2421/2001, Tgb.-Nr. II-4958/2000

Více

OBSAH CONTENT. Instruktážní a výukové plakáty. Instructional and educational play-bills. Objednávejte zdarma na www.gce.cz

OBSAH CONTENT. Instruktážní a výukové plakáty. Instructional and educational play-bills. Objednávejte zdarma na www.gce.cz Instruktážní a výukové plakáty Instructional and educational play-bills Objednávejte zdarma na OBSAH CONTENT Lahvový redukční ventil DIN+ Cylinder pressure regulator DIN+ Universální rukojeť U 7 Universal

Více

Ceník autogenní techniky

Ceník autogenní techniky Ceník autogenní techniky Platný od 01.07.2015 Centrála: Sklad Kladno: Messer Technogas s. r. o. Průmyslový areál Poldi Dříň č.p. 666 Zelený pruh 99 272 03 Kladno Dříň 140 02 Praha 4 tel.: +420 312 644821-4

Více

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací kyslík Hořlavý plyn TEPELNÉ ZATÍŽENÍ HOŘÁKU

Více

PROPALINE vydání 2/2017

PROPALINE vydání 2/2017 PROPALINE vydání 2/207 BRASOTEK je inovativní produkt s patentovaným složením pro přípravu pájených spojů. Umožňuje dokonalé a rychlé čištění zoxidovaných povrchů. snadná aplikace odstraní nečistoty bez

Více

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY ŘADY vyrobeny dle EN ISO 2503 testovány a schváleny Federálním institutem pro výzkum a testování materiálů BAM certifikáty: Tgb.-Nr. II-242/200, Tgb.-Nr. II-4958/2000 Manometry

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY

SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY Flaschendruckminderer für Stickstoff ORIGINÁL MESSER SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY Originál Messer kvalita a bezpečnost V roce 1898 založil Adolf Messer společnost vyvinutím prvního autogenního hořáku na svařování

Více

SG - 5 POŽADUJTE NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY PŘI PRÁCI S AUTOGENEM.

SG - 5 POŽADUJTE NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY PŘI PRÁCI S AUTOGENEM. SG - 5 POŽADUJTE NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY PŘI PRÁCI S AUTOGENEM. GRAF SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ AUTOGENNÍCH SOUPRAV, KTEŘÍ NEPOUŽÍVAJÍ POJISTKU PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHOU PŘEDLOHU) SG-5, BEZ OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Více

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM. Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Vypracoval: Ing. Petra Janíčková Kód prezentace: OPVK-TBdV-METALO-STRS-2-STE-PJA-001 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/02.0032 Svařování plamenem tavné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._31_PLAMENOVÉ SVAŘOVÁNÍ Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.07 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

5.6.17.13.4. Svařování plamenem

5.6.17.13.4. Svařování plamenem 5.6.17.13.4. Svařování plamenem http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektorybozp/svarovani/svarovani-plamenem Přídavným materiálem u svařování plamenem je poměděný drát. Teplo potřebné k natavení

Více

EcoGun DSALM. Automatická pistole

EcoGun DSALM. Automatická pistole Automatická pistole EcoGun DSALM Zařízení, určené pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod. Při nesprávné obsluze automatické pistole může dojít k vážnému

Více

Lahvové redukční ventily. Cylinder pressure regulators

Lahvové redukční ventily. Cylinder pressure regulators Lahvové redukční ventily Cylinder regulators 8 OBSAH CONTENT Lahvové redukční ventily DIN+ Cylinder regulators DIN+ Lahvové redukční ventily UNICONTROL Cylinder regulators UNICONTROL Lahvové redukční ventily

Více

1) Výrobek: PROTIPOŽÁRNÍ ARMATURA PRESS-GAS - ROHOVÁ

1) Výrobek: PROTIPOŽÁRNÍ ARMATURA PRESS-GAS - ROHOVÁ 1) Výrobek: PROTIPOŽÁRNÍ ARMATURA PRESS-GAS - ROHOVÁ 2) Typ: IVAR.TASK 511 3) Charakteristika použití: Technologie lisovacích tvarovek IVAR.PRESS-GAS ve spojení s vícevrstvými trubkami IVAR.ALPEX-GAS představuje

Více

Lahvové redukční ventily. Cylinder pressure regulators

Lahvové redukční ventily. Cylinder pressure regulators Lahvové redukční ventily Cylinder regulators 0 OBSAH CONTENT Lahvové redukční ventily DIN+ Cylinder regulators DIN+ Lahvové redukční ventily UNICONTROL Cylinder regulators UNICONTROL Lahvové redukční ventily

Více

Potrubní systém xconnect System

Potrubní systém xconnect System Potrubní systém xconnect System xconnect System xconnect System Využívání vlnovce z chirurgické oceli v rámci domovních rozvodů má hned několik výhod. Trubky je možné snadno ohnout a instalovat například

Více

Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o.

Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o. Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o. OBSAH Ruční řezací hořáky 2 Řezací trysky ruční: kyslík acetylen 4 Řezací trysky ruční: kyslík propan, LPG, Mapp 5 Profesionální nářadí kyslík - acetylen

Více

Svařování Welding 24

Svařování Welding 24 Svařování Welding 24 OBSAH CONTENT Rukojeti Shanks Svařovací soupravy Welding sets Svařovací hořáky Welding torches Soupravy na rovnání plechu Metal sheet flame straightening sets Navařovací soupravy Depositing

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 520 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1/5

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 520 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1/5 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 520 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

ZÁSOBNÍK. Návod k instalaci. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C

ZÁSOBNÍK. Návod k instalaci. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C ZÁSOBNÍK Návod k instalaci Zásobník HydroComfort EAS 120-200 C EAS-T 150-200 C Obsah Obsah 1. K tomuto návodu.................................................... 3 1.1 Obsahem tohoto návodu....................................................

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Elektrospojka SDR 11 d 20 753-911-606 50 99,- d 25 753-911-607 50 98,- d 32 753-911-608 50 100,- d 40 753-911-609 50 110,- d 50 753-911-610

Více

1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU FIREBAG K FLEXIGAS HADICI

1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU FIREBAG K FLEXIGAS HADICI 1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU FIREBAG K FLEXIGAS HADICI 2) Typ: IVAR.G2T 3) Charakteristika použití: S certifikací a legislativním uznáním systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 521 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1/6

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 521 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1/6 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 521 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami

Více

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 25) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití AVPB (-F) je přímočinný

Více

Bezpečnostní technika a příslušenství. Safety devices and accessories

Bezpečnostní technika a příslušenství. Safety devices and accessories Bezpečnostní technika a příslušenství Safety devices and accessories 134 BSAH CNTENT Suché předlohy a rychlospojky Flashback arrestors and quick couplers chranné pomůcky Protective means Spořiče plynu

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE G2T400C00 IVAR.G2T 1/2" MM; rohový G2T100C00 IVAR.G2T 1/2" FM; přímý

KÓD TYP SPECIFIKACE G2T400C00 IVAR.G2T 1/2 MM; rohový G2T100C00 IVAR.G2T 1/2 FM; přímý 1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU FIREBAG 2) Typ: IVAR.G2T 3) Charakteristika použití: S certifikací a legislativním uznáním systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému pro rozvody zemního

Více

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 252 Série 02 Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit VCI31... Čtyřcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20...40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ Tento manuál uživatele se vztahuje na různé druhy souprav v rozsazích TITAN EXPRESS a STAINLESS STEEL EXPRESS. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÉ: Před namontováním zařízení na plynovou

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 520 1/2" F; Kv 1, IVAR.C 520 3/4" F; Kv 1, IVAR.C 520 1" F; Kv 2,75

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 520 1/2 F; Kv 1, IVAR.C 520 3/4 F; Kv 1, IVAR.C 520 1 F; Kv 2,75 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 520 3) Charakteristika použití: Termostatický směšovací ventil teplé vody (TV) udržuje konstantní teplotu výstupní teplé vody v případě

Více

Bezolejové kompresory. Olejové kompresory ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč. Kompresor Scheppach HC 16W

Bezolejové kompresory. Olejové kompresory ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč. Kompresor Scheppach HC 16W Jiří Rulík autogenní a Svařovací technika Čáslavská 1252, Chrudim Dukelská 482, chotěboř Tel: 469 688 783 TEL: 569 622 249 obchod@rulik.cz tel: 602 349 354 TEL: 731 459 116 www.rulik.cz Bezolejové kompresory

Více

HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE MOBILNÍ MINI-AUTOGEN

HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE MOBILNÍ MINI-AUTOGEN HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE MOBILNÍ MINI-AUTOGEN 555KM 8008004118242 555K 8008004112295 Kyslíková souprava s manometry: hořák s tryskou Ø 0,5 mm a náhradní tryskou Ø 0,65 mm, nehořlavá rukojeť, hadice 1,5

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Bezpečnost. Návod k provozu. Pojistka zpětného výstupu plynu GRS, pojistka proti prošlehnutí plamene GRSF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA.

Bezpečnost. Návod k provozu. Pojistka zpětného výstupu plynu GRS, pojistka proti prošlehnutí plamene GRSF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. 2015 Elster GmbH Edition 06.15 Překlad z němčiny D GB F NL I E TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Pojistka zpětného výstupu plynu GRS, pojistka proti prošlehnutí plamene GRSF Obsah Pojistka zpětného

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor AVPQ(-F) představuje

Více

KATALOG LPG GASCONTROL, společnost s r.o. ( Ceny včetně DPH do )

KATALOG LPG GASCONTROL, společnost s r.o. ( Ceny včetně DPH do ) KATALOG LPG GASCONTROL, společnost s r.o. ( Ceny včetně DPH do 30.09.2017 ) PŘÍSLUŠENSTVÍ LPG tel.: 724 048 550 1 Ventil odtlačný pro 2kg PB láhev, 1205 - pro 2 kg PB láhev se závitem W 21,8 LH na výstupu

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

MEDIREG II, MEDISELECT II

MEDIREG II, MEDISELECT II Provoz Přeprava Skladování CZ NÁVOD K POUŅITÍ MEDIREG II, MEDISELECT II VYSOKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY 1. Předmluva Redukční ventily GCE jsou zdravotnické prostředky klasifikované jako třída IIb podle směrnice

Více

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 3) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 3) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí G2 Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Sanpress Inox G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Mittwoch, 18. Februar 2009 2:25 14 Trubky a

Více

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový Datový list Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 25) montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení 4 montáž do přívodního potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor (4) představuje samočinný

Více

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.MIX T0 1/2" IVAR.MIX T5 1/2" IVAR.MIX T5 3/4"

KÓD TYP ROZMĚR IVAR.MIX T0 1/2 IVAR.MIX T5 1/2 IVAR.MIX T5 3/4 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 IVAR.MIX T0 IVAR.MIX T5 3) Charakteristika použití: Termostatický směšovací ventil teplé vody (TV) udržuje konstantní teplotu

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

STAD-C. Vyvažovací ventily DN 15-50

STAD-C. Vyvažovací ventily DN 15-50 STAD-C Vyvažovací ventily DN 15-50 IMI TA / Vyvažovací ventily / STAD-C STAD-C Vyvažovací ventil STAD-C byl speciálně vyvinut pro použití v soustavách nepřímého chlazení. U všech aplikací dosahuje STAD-C

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. A2 Profipress G s SC-Contur A2 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G Spojovací systém měděných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace podle DVGW-TRGI 2008, se zkušební značkou DVGW,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 OEM 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG549.. Bronz CuSn5Zn5Pb2 DN 15...25 mm k vs 0.25...6.3 m 3 /h Zdvih 5,5 mm Vnější připojovací závit G B podle ISO 228-1 s plochým těsněním ALS 2: Sady závitových

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200 Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení AVP-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE G2T406C00 IVAR.G2T-40 1/2" M x 1/2" F G2T407C00 IVAR.G2T-40 3/4" M x 3/4" F G2T410C00 IVAR.G2T-40 1" M x 1" F

KÓD TYP SPECIFIKACE G2T406C00 IVAR.G2T-40 1/2 M x 1/2 F G2T407C00 IVAR.G2T-40 3/4 M x 3/4 F G2T410C00 IVAR.G2T-40 1 M x 1 F 1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR ROHOVÝ S PROTIPOŽÁRNÍ ARMATUROU FIREBAG 2) Typ: IVAR.G2T-40 3) Charakteristika použití: S certifikací a legislativním uznáním systému ALPEX-GAS jako plnohodnotného systému pro

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 521 3/4" M; Kv 2,6

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 521 3/4 M; Kv 2,6 1) Výrobek: TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TV 2) Typ: IVAR.C 521 3) Charakteristika použití: Termostatický směšovací ventil teplé vody (TV) udržuje konstantní teplotu výstupní teplé vody v případě

Více

Průtokoměry s plovákem konstrukční řada CF a DF pro kapaliny a plyny

Průtokoměry s plovákem konstrukční řada CF a DF pro kapaliny a plyny Průtokoměry s plovákem konstrukční řada CF a DF pro kapaliny a plyny - Kvalitní provedení - Vysoká korozní odolnost - Spolehlivý princip měření - Nízká hmotnost a malé rozměry Dok. č.: 11, cz_cat_cf,df,

Více

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Srpen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit 4 233 SERIES 02 Trojcestné kohouty PN10, vnější závit VBG31.. Trojcestné kohouty, PN10, vnější závit Šedá litina EN-GJL-250 Závitové šroubení pro DN20 40 k vs 6.3... 25 m 3 /h Úhel otočení 90 Vnější připojovací

Více

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP

Obsah. Dok. pro výběr zhotovitele (DVZ) Technická zpráva. Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a ZP Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité podklady... 3 3. Parametry zemního plynu... 3 4. Bilance potřeb... 4 5. Technické řešení... 4 5.1 Rozsah řešení... 4 5.2 Uložení potrubí... 4 6. Materiál trubního rozvodu...

Více

Rozdělovač pro systémy podlahového vytápění nerez 3 až 12 okruhový

Rozdělovač pro systémy podlahového vytápění nerez 3 až 12 okruhový Rozdělovač pro systémy podlahového vytápění nerez 3 až 12 okruhový Technický list pro: 1 863x xx vydání 10 2018 Základní charakteristiky rozdělovačů 863x HERZ - rozdělovače jsou určeny pro systémy podlahového

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

Osvědčení výrobku Přívodové kombinace a redukční tlakové ventily. Pentec B.V. Druk- en Temperatuurcomponenten. do čehož spadají požadavky norem

Osvědčení výrobku Přívodové kombinace a redukční tlakové ventily. Pentec B.V. Druk- en Temperatuurcomponenten. do čehož spadají požadavky norem kiwa Partner for progress Číslo K 20563/04 Nahrazuje K 20563/03 Vydáno 2007 03-01 Dne 2006 10-01 Osvědčení výrobku Přívodové kombinace a redukční tlakové ventily Na základě výzkumu, jakož i kontrol, které

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje

Uživatelská příručka. Pneumatická odsávačka oleje Uživatelská příručka CZ Pneumatická odsávačka oleje 90 l Č. výrobku: 30655 Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Návody

Více

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428 Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do zpátečky, upravitelné nastavení AVPB-F montáž do zpátečky, upravitelné nastavení Popis Regulátor se skládá z regulačního

Více

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3

MODVLVS. Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS Dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 a S2 Solar 3 MODVLVS dvoutrubková čerpadlová skupina S2 Solar 2 Topná větev Vratná větev Topná větev Vratná větev (A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Prestabo s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:36 15 Systémové trubky a

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

3M AIRCARE TM 500 GR. Návod k použití P P 1. ÚVOD

3M AIRCARE TM 500 GR. Návod k použití P P 1. ÚVOD 3M AIRCARE TM 500 GR 300-06-21P 300-06-22P Návod k použití Jednotka Aircare smí být používána pouze v souladu s tímto návodem k použití a pouze pro popsaný účel. Nesprávné používání jednotky může vést

Více

BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY BOAGAZ SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY 2017 / 2018 VLNOVCOVÁ TRUBKA ARMATURY T-KUSY SPOJKY POMŮCKY NÁSKOK SYSTÉMEM TECHNOLOGIE S PŘIDANOU HODNOTOU Pro naše vlnovcové trubky používáme výhradně vysoce kvalitní ušechtilou

Více

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Kat. číslo EAN Popis MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Mobilní hořáky pro letování natvrdo a naměkko s plynem MAP//pro 472 3189640004726 Mobilní hořák VULCANE EXPRESS piezo-zapalování pomocí spouště, hořák

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

VRN2-10. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2008

VRN2-10. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2008 Nepřímořízené redukční ventily VRN-0 HC 4 /0 D n 0 p max 0 bar Q max 0 (80) dm.min - Nahrazuje HC 4 7/008 Provedení vestavné a pro modulová sdružování A Čtyři tlakové stupně P T Dvě provedení nastavovacího

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-U; KM 15-U; KM 22,5-U; KM 30-U; KM 36-U; KM 45-U Příloha B2 Návod na montáž infrazářičů KM-U délky 8 a 9 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd.

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd. spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Redukční řady (RS) pro medicinální a technické plyny O 2, AIR, N 2 O, CO 2, atd. OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce...

Více

Rozdělovač podlahového vytápění FHD

Rozdělovač podlahového vytápění FHD Rozdělovač podlahového vytápění FHD Použití Rozdělovač FHD je využíván v soustavách podlahového vytápění k regulaci průtoku vody. Každá trubka soustavy podlahového vytápění je připojena k rozdělovači,

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

MEDIFLOW ULTRA II CZ NÁVOD K POUŽITÍ NÍZKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY. 1. Předmluva. 2. Předpokládané použití

MEDIFLOW ULTRA II CZ NÁVOD K POUŽITÍ NÍZKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY. 1. Předmluva. 2. Předpokládané použití Provoz Přeprava Skladování CZ NÁVOD K POUŽITÍ MEDIFLOW ULTRA II NÍZKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY Naformátováno: Písmo: 18 b., není Tučné, Němčina (Německo), Všechna velká 1. Předmluva Tento návod k použití

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-U; KM 15-U; KM 22,5-U; KM 30-U; KM 36-U; KM 45-U Příloha B3 Návod na montáž infrazářičů KM-U 45 délky 10 a 12 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

Více

Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů

Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů Technické podmínky Tmavý infračervený plynový zářič KM 10-1; KM 15-1; KM 22,5-1; KM 30-1; KM 36-1; KM 45-1 Příloha B2 Návod na montáž infrazářičů KM-1 délky 7 až 20 metrů PŘEDPISY a UPOZORNĚNÍ Instalační,

Více

TLAKOVÉ LAHVE 6.1.2013. Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem

TLAKOVÉ LAHVE 6.1.2013. Úvodem Základní terminologie. Úvodem Převody jednotek souvisejících s tlakem MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR TLAKOVÉ LAHVE Vlastimil Svoboda Úvodem Základní terminologie Tlak je síla působící kolmo na plochu. p tlak F S plocha p = [N.m -2 ; Pa]

Více

xconnect Usnadněte si práci s rozvody z nerezového vlnovce CELONEREZOVÁ VODOVODNÍ HADIČKA

xconnect Usnadněte si práci s rozvody z nerezového vlnovce CELONEREZOVÁ VODOVODNÍ HADIČKA xconnect Usnadněte si práci s rozvody z nerezového vlnovce CELONEREZOVÁ VODOVODNÍ HADIČKA 1 2 vyrábí az pokorny Obsah POTRUBNÍ SYSTÉM 6 Přehled 6 Trubky z nerezového vlnovce 8 Spojovací prvky 10 Nářadí

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

Kapitola 13. Systémy rozvodů EUROTIS. 186 systém rozvodů vody EUROTIS. 188 systém rozvodů plynu EUROGAS. 190 nářadí pro montáž

Kapitola 13. Systémy rozvodů EUROTIS. 186 systém rozvodů vody EUROTIS. 188 systém rozvodů plynu EUROGAS. 190 nářadí pro montáž Kapitola 13 Systémy rozvodů EUROTIS 186 systém rozvodů vody EUROTIS 188 systém rozvodů plynu EUROGAS 190 nářadí pro montáž 13 EUROTIS / EUROGAS Systém nerezových ohebných vlnovcových trubek EUROTIS/EUROGAS

Více