NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě Stránka 1 z 24

2 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Funkce 4 4 Příklady použití Typická konfigurace systému Rozšíření zařízení 6 5 Uvedení do provozu 7 6 Programování OCS Vytvoření konfiguračního souboru Instalace konfiguračního nástroje Vytvoření seznamu programů Vytvoření konfiguračního souboru Tisk konfiguračního souboru Zpětné načtení konfiguračních souborů 19 8 Nastavení přijímačů Vytvoření seznamu transpondérů Technická data Chybová hlášení 23 1 Obecné informace OCS 409 se používá pro příjem televizních a rozhlasových kanálů přes satelit. Převede obvyklý domovní rozvod ve tvaru hvězdy do jediného kabelu ve tvaru stromu. Tak je umožněn příjem satelitních programů prostřednictvím jednoduchého domovního rozvodu. Kromě toho lze zařízení použít zároveň s klasickým SAT rozvodem a tak zvýšit počet připojených účastníků. Příklady konfigurace: Struktura stromového zapojení s OCS 409 Struktura hvězdicového zapojení s multipřepínačem Stránka 2 z 24

3 2 Bezpečnostní pokyny Laskavě si před montáží, popř. uvedením do provozu přečtěte a neustále dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací s přístrojem a nedodržením bezpečnostních pokynů. Montáž a opravy zařízení mohou provádět pouze technici v souladu s platnými normami EN. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost v případě chybné instalace. Aby se zabránilo nebezpečnému přepětí, je nutné dbát na správné uzemnění zařízení. Musí být dodrženy normy EN, stejně tak jako příslušná ustanovení o zařízení a fungování antén a anténních systémů. Před otevřením zařízení odpojte přívod elektrické energie, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. To platí i v případě čištění nebo instalace zařízení. Zařízení smí být provozováno pouze v suchých místnostech. Ve vlhkých místnostech nebo ve venkovních prostorech hrozí nebezpečí zkratu (nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem). Vyberte umístění instalace nebo montáže tak, aby elektrická zástrčka mohla být snadno vytažena v případě nebezpečí. Vyberte umístění instalace takové, aby si v blízkosti zařízení nemohli hrát děti bez dozoru. Umístění zařízení nebo montáže musí umožnit bezpečnou instalaci všech připojených kabelů. Napájecí kabely stejně tak jako ostatní připojené kabely nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny. Aby nedošlo k poškození zařízení a aby se zamezilo případnému poškození periferních zařízení, smí ze zařízení instalovat pouze na rovné a nehořlavé plochy. Vyberte umístění pro instalaci tak, aby se za žádných okolností nemohla jakákoliv kapalina či jiné předměty dostat do zařízení (např. kondenzace, voda z prosakující střechy nebo tekoucí vody atd.). Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a záření jiných tepelných zdrojů (např. radiátory, komíny, ostatní elektrická zařízení). Zařízení nesmí být za žádných okolností zakryto z důvodu chlazení. Také se ujistěte, že je dosaženo dostatečného proudění vzduchu kolem zařízení. Tímto způsobem se vyhnete možnému poškození zařízení, stejně jako nebezpečí požáru v důsledku přehřátí. Zabraňte tomu, aby přívodní kabely byly v blízkosti zdroje tepla (např. radiátory, jiné elektrické zařízení, komín, atd.). Stránka 3 z 24

4 3 Funkce OCS 409 má čtyři vstupy pro připojení ke čtyřem libovolným satelitním polarizačním úrovním, jeden vstup pro pozemní signál (CATV, DVB-T, video, rozhlas, atd.). Dále je zde výstup pro připojení k domovní síti a připojení USB flash disku a síťového adaptéru. OCS 409 vybírá z transpondérů přijímaných pomocí 4 vstupů až devět transpondérů a umožňuje jejich příjem pro domovní síť na výstupu spolu s pozemním signálem. Výběr transpondérů je řízen prostřednictvím konfiguračního souboru, který je načten z USB flash disku do hlavní stanice. Konfigurační soubor je vytvořen na PC pomocí přiloženého softwaru. Pro tvorbu tohoto souboru je nutná znalost seznamů satelitních transpondérů (dostupné jsou např. na internetu). Vybrané transpondéry rozvedené prostřednictvím domovní sítě jsou pak zpracovány běžnými satelitními přijímači DVB-S(2) na televizní signál. Tento jednokabelový rozvod nevyžaduje žádné speciální přijímače, proto lze použít běžně dostupné interní nebo externí satelitní přijímače. Je ale nutné provést zadání a vyhledání jednotlivých transpondérů dostupných v domovní síti. Přijímače s přednastavenými seznamy frekvencí transpondérů (např. přijímače od společnosti FSEG) výrazně usnadňují vyhledávání dostupných programů. Transpondér: Polarizační úroveň: V technologii satelitní televize představuje transpondér kontejner, ve kterém jsou pomocí procesu modulace komprimované a zabalené televizní a rozhlasové programy. Tyto kontejnery svou strukturou podobné šňůře perel, jsou pak seřazeny na satelitní nosné frekvenci a vysílány prostřednictvím satelitu přes polarizační úrovně směrem k zemskému povrchu. V rámci satelitního signálu rozlišujeme čtyři polarizační úrovně. Dvě úrovně jsou určeny dvěma odlišnými kmitočty, dolní Low-Band (10,7 GHz - 11,7 GHz) a horní High-Band (11.7 GHz GHz). Tyto jsou v LNB posunuty tak, aby byl v závislosti na řídícím signálu na výstupu LNB vysílán pokaždé jeden frekvenční rozsah. Dvě zbývající úrovně jsou charakterizovány orientací paprsku signálu, tedy VERTIKÁLNÍ a HORIZONTÁLNÍ polohou. Hovoříme tedy o těchto úrovních: VL (vertikální, Low-Band) VH (vertikální, High-Band) HL (horizontální, Low-Band) HH (horizontální, High-Band) Stránka 4 z 24

5 4 Příklady použití 4.1 Typická konfigurace systému Typický příklad struktury stromového zapojení Pomocí OCS 409 lze rozšířit terestrické (analogové nebo DVB-T) televizní kanály o další satelitní programy. Pro uživatele velmi snadné ovládání televizorů je dosaženo vestavěnými přijímači DVB-T/S, takže všechny televizní programy lze volit pouze jedním dálkovým ovládačem TV. To je výhodné například pro využití v hotelech, neboť zde nejsou vyžadována žádná další zařízení (přijímače). I při nedostatečném počtu satelitních zásuvek lze k OCS 409 připojit dodatečné přijímače pomocí přepínače nebo rozbočovače. Pozor! Pro dosažení dobré kvality přenosu, doporučujeme využívat pouze signály s minimální úrovní 80 dbµv. OCS 409 je zařízení schopné kaskádového zapojení. Chcete-li zabránit chybám v systému, ukončete nepoužité výstupy dodávanými zakončovacími odpory. Stránka 5 z 24

6 4.2 Rozšíření zařízení Rozšíření systému rozvodu s multipřepínačem s nedostatečnou možností dalšího satelitního připojení v jednotlivých místnostech může vypadat takto: Původní struktura zapojení Výchozím stavem je rozvod s multipřepínačem, který je nutno rozšířit o další možnost satelitního připojení. Struktura zařízení po úpravě Jak je zřejmé z obrázku vlevo, lze zařízení poměrně jednoduchým způsobem rozšířit díky použití OCS 409 spolu s přepínačem nebo rozbočovačem. Rozbočovače musí být i pro SAT pásmo a s oddělovací diodou kvůli zabránění vzájemného rušení s dalším přijímačem. Na výstupech OCS 409 nejsou vyžadována žádná řídící napětí. Zařízení je v této oblasti bez napětí. Stránka 6 z 24

7 5 Uvedení do provozu OCS 409 je dodáván s přednastavenou konfigurací, která umožňuje okamžitý příjem 9 transpondérů ze satelitů ASTRA3. Vstupy LNB zařízení OCS 409 jsou uspořádány následujícím způsobem: - Vstup 1 = neobsazeno, popř. vertikálně, Low-Band - Vstup 2 = neobsazeno, popř. horizontálně, Low-Band - Vstup 3 = vertikálně, High-Band - Vstup 4 = horizontálně, High-Band Při použití Quad-Switch LNB je obsazení irelevantní, protože odpovídající řídící signály pro přiřazení vstupů jsou také předem správně nakonfigurovány. Tímto nastavením lze okamžitě přijímat programy na frekvencích uvedených v tabulce na následující stránce. Takto je možná okamžitá kontrola funkčnosti OCS 409. Pro přidání dalších transpondérů postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 7.!!! Prosím nezapomeňte ukončit nepoužité výstupy LNB dodanými odpory.!!!! Stránka 7 z 24

8 Původní nastavení konfigurace OCS409 - Configuration settings Date: File information: *** Frequency steps: OCS Output TP LNB Satellite F-In Pol. Type SR FEC TP Ch1 (10720MHz): LNB3 Astra23_ V DVB-S Prima Family ČT 1 Čechy ČT 2 ČT 24 Čechy ČT 1 Severní Morava ČT 1 Jižní Morava ČT 4 TV Noe Ch2 (10850MHz): LNB4 Astra23_ H DVB-S STV1 (Jednotka) STV2 (Dvojka) TV Markíza TV Doma TV JOJ JOJ PLUS TV DAJTO TA3 / Ring TV Ch3 (11000MHz): LNB4 Astra23_ H DVB-S Eurosport HD History HD Nova HD Nova Sport HD Prima Family HD Sport 2 Czechia (MPEG-4) TV Paprika (MPEG-4) HBO Comedy (MPEG-4) Golf Channel (MPEG-4/SD) ČT Sport HD Filmbox Extra 1 Filmbox Family Retro Music Television Ch4 (11150MHz): LNB4 Astra23_ H DVB-S Sport 5 Film+ (Czechia) Eurosport International HBO (Czechia) HBO 2 Central Europe Cinemax Central Europe CS Mini / CS Film Daring!TV (00-06 CET) Fishing and Hunting Chan. Discovery Channel CE Spektrum International Minimax [06-20:00 CET] LEO TV [22:00-06:00] Disney Channel Hu+CZ Universal Channel Czechia Ch5 (11300MHz): LNB3 Astra23_ V DVB-S Nova TV Barrandov Retro Music Television Stránka 8 z 24

9 Pětka TV8 Slovakia Fashion TV Czech and Slov Šlágr TV MGM Channel National Geographic CZ Nat Geo Wild Europe History SD duck tv Viasat Explorer/Spice Viasat History Viasat Nature Ch6 (11450MHz): LNB3 Astra23_ V DVB-S ČT1 HD (MPEG-4/HD) MAZ des Bundespresseamtes Bundesrat BundesPresseKonferenz Deutscher Bundestag Parla Ch7 (11600MHz): LNB3 Astra23_ V DVB-S Nova Sport TV Fanda MediaBroadcast HD Ch8 (12600MHz): LNB4 Astra23_ H DVB-S Sport 1 Sport 2 Eurosport 2 North East MTV Czechia Nova Nova Cinema Prima LOVE Prima COOL Filmbox Filmbox Plus Ch9 (12750MHz): LNB3 Astra23_ V DVB-S Nova TV Croatia RTL Tele Letzebuerg Chamber TV TV Óčko RegionalniTelevize.cz TV Lux MCM 10 ans promo DanceTrippin TV Upozornění: Kanály lze změnit kdykoliv pomocí nástroje konfigurace. Stránka 9 z 24

10 6 Programování OCS 409 Programování hlavní stanice OCS 409 je snadné a může ho provést i začátečník. Pokud je USB flash disk (např. ten, který je součástí balení) zasunut do portu USB OCS 409, budou obsažené konfigurační soubory nebo aktualizace softwaru prověřeny na konzistenci a automaticky naprogramují zařízení. Indikátor LED bliká zeleně během přenosu dat a programování. Po přenosu dat se zařízení restartuje. To zahrnuje i samostatnou zkoušku (LED bliká žlutě). Poté se zařízení naprogramuje pomocí nových dat. Během této doby indikátor LED bliká zeleně. Operace je dokončena bez chyb, když indikátor LED svítí nepřetržitě zeleně. USB flash disk lze nyní odpojit (ale není to nezbytně nutné). OCS 409 zapíše při přenosu dat do souboru na flash disku složku Log a zaznamená tak provedené kroky nebo možné chyby. Pokud by při programování nastala chyba, bude ukazatel LED blikat po delší dobu (cca. 20 vteřin) červeně. Po této době se znovu trvale rozsvítí zeleně. Zelená kontrolka znamená, že byl nastaven původní stav zařízení jako před započetím programování a hlavní stanice pracuje v nezměněném režimu. Pokud se trvale rozsvítí indikátor LED červeně, je nutné zařízení restartovat pomocí odpojení napájecího kabelu ze zásuvky.. Jestliže byla zjištěna chyba při konfiguraci zařízení, proces konfigurace lze opakovat vytažením a opakovaným zapojením napájecího kabelu do zásuvky. Pokud nebylo ani po několikáté takto dosaženo úspěšného provedení konfigurace, lze provést na PC analýzu chyb za pomoci složky Log uložené na flash disku pod názvem (UHE491ER.LOG). Režimy indikátoru LED Zelená svítí trvale Zelená svítí přerušovaně Žlutá svítí přerušovaně Červená svítí přerušovaně Zařízení je připraveno k použití Zařízení je zaneprázdněno: spouští se, načítá data, ukládá data nebo ověřuje údaje Zařízení provádí testovací proces. Dochází k ověření funkčnosti ovládání LNB napětím, které je přenášeno postupně na všechny vstupy LNB. Došlo k chybě. Po asi 10 vteřinách dojde k obnovení poslední známé funkční konfigurace. Stránka 10 z 24

11 Červená svítí trvale Zařízení je v chybovém stavu. Mělo by být restartováno pomocí odpojení a následného připojení síťového kabelu k zásuvce. Pokud toto opakovaně selhává a kontrolka svítí trvale červeně, obraťte se prosím na Servisní oddělení FSEG s.r.o. ( Stránka 11 z 24

12 7 Vytvoření konfiguračního souboru 7.1 Instalace konfiguračního nástroje Nejprve je třeba nainstalovat konfigurační nástroj do vašeho PC. K tomu jsou vyžadovány následující minimální systémové požadavky: 512 MB RAM WIN XP (SP3 doporučeno) Vložte instalační CD/USB flash disk do PC nebo si stáhněte nejnovější verzi programu z našich internetových stránek Potom spusťte instalační program. Vyberte jazyk instalačního programu a nechte se vést průvodcem instalace. Stránka 12 z 24

13 Zvolte instalační adresář a pak klikněte na tlačítko Další. Následujte všechna okna instalačního programu. Nakonec klikněte na okno "Dokončit". Tímto je instalace dokončena. Nyní můžete spustit aplikaci. Stránka 13 z 24

14 7.2 Vytvoření seznamu programů Jakmile je instalace úspěšně dokončena, můžete spustit program OCS409_Configtool.exe v instalačním adresáři. Zobrazí se následující okno: Vyberte přiřazení satelitů ke vstupům LNB1 - LNB4 na OCS 409. Pokud není připojený satelit v předdefinovaném seznamu, zvolte "definovat uživatelem" (viz kapitola 7.3). Následně vyberte polarizační úrovně připojených satelitů. Stránka 14 z 24

15 Nyní jste nakonfigurovali vstupní parametry hlavní stanice OCS 409. Nyní je třeba nakonfigurovat výstupní parametry. K tomu zvolte nejdříve příslušný výstupní transpondér Ch 1 - Ch 9, střední frekvence uvedené v závorkách patří k výstupnímu transpondéru. Dále vyberte vstup, jehož prostřednictvím bude transpondér přenášet požadovaný televizní program. K tomu potřebujete aktuální seznam transpondérů, který získáte u svého satelitního poskytovatele. Jednoduše jej lze najít i na internetových stránkách poskytovatele. Stránka 15 z 24

16 Vyberte střední frekvenci požadovaného transpondéru a stiskněte tlačítko nebo. Pokud jste zvolili vstup s vlastnostmi satelitu "definované uživatelem", zadejte zde střední frekvenci zvoleného transpondéru vybranou ze seznamu poskytovatele. Vybraná data a televizní programy nacházející se na tomto transpondéru (jestliže se jedná o předem nakonfigurované satelity) se nyní zobrazí v textovém poli. Stránka 16 z 24

17 Pokud si přejete ze seznamu odstranit transpondér, vyberte ho a stiskněte tlačítko nebo. Transpondér bude odstraněn ze seznamu. Stránka 17 z 24

18 7.3 Vytvoření konfiguračního souboru Poté, co jste vybrali všechny požadované transpondéry, stiskněte tlačítko. Zadejte cílovou jednotku - USB flash disk - pro uložení souboru. Data jsou nyní uložena na flash disku a lze je připojením disku ke vstupu USB hlavní stanice OCS 409 přenést do zařízení. DŮLEŽITÉ! NIKDY neukládejte soubor v podadresáři. Hlavní stanice OCS 409 by pak nebyla schopna soubor najít. Proces vytvoření konfiguračního souboru je nyní dokončen. Po vsunutí flash disku s konfiguračním souborem do USB vstupu OCS 409 se soubor automaticky nainstaluje na zařízení a nastaví se požadovaná konfigurace. Váš USB flash disk smí samozřejmě obsahovat i jiné soubory. Z tohoto důvodu jsou pravidla ohledně názvu konfiguračního souboru tak striktní. Stránka 18 z 24

19 7.4 Tisknout konfigurační soubor V hlavní nabídce najdete bod "Exportovat do RTF" nebo "Tisknout". Kliknutím na tlačítko "Tisknout" můžete odeslat data do tiskárny. Stejnou možnost naleznete také v okně Přehled kliknutím na pravé tlačítko myši. 7.5 Zpětné načtení konfiguračních souborů Omezení názvu konfiguračního souboru na 8 znaků způsobuje obtížnější orientaci ve sledování změn příslušných konfigurací. Proto doporučujeme konfigurační soubory ukládat pro archivaci v podsložkách a vhodně je pojmenovat. Zde lze uchovávat i další informace, jako je například seznam transpondérů ve formátu RTF (s příponou RTF) nebo konfigurace jako soubor ve formátu projektu. Abyste neztratili zcela přehled, lze konfigurační soubory kdykoli znovu načíst. Klikněte v nabídce souborů na bod "Otevřít uhe Hex-soubor". Vaše data budou načtena a zobrazena v okně náhledu. Také budou provedena odpovídajícím způsobem Vaše nastavení LNB. Takto máte neustále přehled o tom, jak, kde a co přesně je konfigurováno. Pokud často měníte různé konfigurace, doporučujeme pro každou z nich použít jiný USB flash disk, vhodně je označit a používat je pouze pro konfiguraci. Tak si udržíte ten správný přehled. Stránka 19 z 24

20 8 Nastavení přijímačů OCS 409 má velmi vysokou výstupní úroveň. Připojujte tedy přijímače pouze k místům v rozvodu s útlumem větším než cca 20 db (průchozí anténní zásuvky, útlumové členy, anténní kabely). Nástroj konfigurace nabízí výběr různých plánů rozložení kmitočtů. Pro použití kmitočtů ASTRA_PNP_V2 jsou předem nakonfigurovány všechny běžně dostupné přijímače. Stačí je tedy pouze připojit. Pro využití kmitočtů "OCS_EKU " jsou nejvhodnější přijímače, které jsou optimalizovány pro provoz s EKU825. U těchto přijímačů je požadované rozložení kmitočtů uloženo jako "nový satelit". Pak je třeba spustit pouze odpovídající vyhledávání programů a Váš přijímač bude nakonfigurován. Takový přijímač získáte např. u společnosti FSEG. Další informace na: Pokud chcete využít všech výhod OCS 409, musíte každý transpondér v jiném přijímači nastavit ručně. 9 SCR mód Uni-Cable Toto nastavení je vhodné pro přijímače, které nabízejí tzv. Uni-cable podle standardu EN V tomto módu (SCR) je k přijímači přiřazen komunikační kanál. Přijímač pro výběr programu zašle v tomto módu DiSEqC signál a OCS409 zašle do přiřazeného kanálu požadovaný transpondér. Tento mód je možné využít až pro 8 přijímačů, které jsou připojené ve stromové struktuře a umožňuje příjem veškerých transpondérů připojených do OCS409. Nevyužité kanály v tomto módu je možné využít standardně pro příjem satelitního transpondéru ostatními přijímači. Výsledkem může být stromová struktura s dvaceti satelitními přijímači, kde dva přijímače využívají SCR mód a mohou přijímat veškeré transpondéry vstupující do OCS409. Dalších osmnáct přijímačů má k dispozici zbylých 7 nakonfigurovaných transpondérů. Aktivace tohoto módu se provádí výběrem frekvenčního kroku SatCR_UC, který je pro tento mód již připraven v konfiguračním programu. Pokud je nějaký frekvenční kanál aktivován v tomto módu, tato informace je vidět v textovém přehledu kanálů. Stránka 20 z 24

21 Pokud chcete pro SCR mód použít jiný frekvenční krok, či použít pouze některé transpondéry pro tento mód, použijte nabídku Edit v menu Frequency step. V této nabídce je možné editovat frekvenční krok. Přiřazením křížku ve sloupci Uni- Cable aktivujete tento kanál pro SCR (Uni-Cable) mód. Po uložení nového seznamu frekvencí, vyberte tento seznam a v textovém přehledu se objeví toto nové nastavení. Stránka 21 z 24

22 10 Vytvoření seznamu transpondérů Pokud nejsou k dispozici pro OCS 409 příslušné seznamy transpondérů, můžete je sami jednoduše vytvořit. Většina satelitních poskytovatelů nabízí seznamy transpondérů na internetu ve formátu PDF nebo Excel. Tyto můžete použít a jednoduše je převést do formátu textu a dále upravovat jejich formát. Tyto seznamy by měly být velmi jednoduché. První řádky jsou záhlaví. Ty se používají pro informace o satelitu, verzi, nadpis tabulky a další informace. Jejich počet není omezen. Aby byly tyto řádky rozpoznány jako záhlaví nebo informační lišta, musí začínat křížkem ("#"). Jednotlivé informace jsou odděleny tabulátorem. Každý řádek končí klávesou "Enter", nebo alespoň "odsazením řádku". Seznam transpondérů je uspořádán takto: # Záhlaví Informační lišta transpondéru (pouze jeden řádek) Obsah transpondéru -- prázdný řádek-- Informační lišta transpondéru (pouze jeden řádek) Obsah transpondéru -- prázdný řádek-- Informační lišta transpondéru má následující body: Frekvence transpondéru (může obsahovat bod rozdělení na tisíc dalších) Tabulátor Polarizace (pouze znak "V" - vertikální, "H" - horizontální) Tabulátor Přenosová rychlost Tabulátor Další informace Řádky s obsahem transpondéru začínají tabulátorem, další tabulátory (až 4) slouží pouze optickému zpřehlednění výstupního seznamu. Položky by však neměly být delší než 80 znaků, protože jinak se slova zalomí nežádoucím způsobem a zruší tak správné formátování. Poslední platné položky v seznamu musí končit "CRLF". Pak nesmí následovat žádné další znaky. Stránka 22 z 24

23 Název souboru je rozlišovacím prvkem seznamu. Později se objeví v programu v poli pro výběr satelitu a neměl by proto být příliš dlouhý. Také by neměl obsahovat žádné speciální znaky. Chcete-li oddělit část názvu souboru, doporučuje se použít podtržítko ("_"). Chcete-li přidat nový seznam příslušnému programu, uložte jej jednoduše v instalačním adresáři programu v podsložce "Seznam programů". Při příštím spuštění programu bude automaticky rozpoznán a příslušný satelit zobrazen spolu s ostatními. 11 Technická data Rozměry (d / š / v) 220 / 110 / 40 mm Frekvenční rozsah: 4 LNB vstupy a 1 vstup Terestriální/Rádio Terestriální/Rádio MHz 1 výstup přijímače SAT MHz Konektory: LNB vstupy 75 Ohm F-konektory Šířka pásma transpondéru: max. 40 MHz Vstup Terestriální/Rozhlas 75 Ohm F-konektor Výstupní úroveň: Výstup přijímače 75 Ohm F-konektor Terestriální/Rozhlas pasivní, útlum 2 db Konfigurace USB typ A SAT: typ. 95 dbuv Konektor napájení 2,1 mm Zpětný útlum (typ.): > 10 db Napájení: Napájení max. 18 VDC / max ma Napájení LNB max. 18 VDC / 4 x 150 ma 12 Chybová hlášení Při přenosu seznamů transpondérů mohou nastat různé chyby. Ty jsou pak registrovány v souboru (OCS409ER.LOG) a uloženy na USB flash disk. Pokud již na USB flash disku již existuje takovýto soubor, budou nové informace jednoduše připojeny k tomuto souboru. Tak budou poslední chyby registrovány vždy na konci souboru. Stavové zprávy budou rozlišovat mezi 2 oddíly. Oddíl boot loader a oddíl seznamů transpondérů (seznam programů). Následující označení slouží k rozlišení těchto oblastí. BL: CHL: boot loader / aktualizace programu seznam programů / seznam transpondérů Stránka 23 z 24

24 Aktivace hlášení o chybě může mít následující důvod: Chybová zpráva Popis Řešení Požadovaný soubor není v očekávaném místě, v kořenovém adresáři (root) jednotky USB. Soubory v kořenovém adresáři neobsahují požadovaný název: File not found (Soubor nebyl nalezen) Spouštěcí soubor: Seznam programů: OCS409UD.HEX OCS409CL.HEX Zkontrolujte, zda se soubory v kořenovém adresáři USB flash disku nachází, případně jej zde uložte. Prověřte správný formát názvu souboru a případně opravte pravopis. Could not open file (Soubor nelze otevřít) Could not open - File to large (Soubor nelze otevřítpřekročena velikost) Data error - file may be damaged (Došlo k chybě dat - soubor může být poškozen) Programming Error - using defaults (Chyba při programování použijte výchozí hodnoty) Soubor existuje, ale není možný přístup k němu. To může být proto, že ho právě používá jiný proces, soubor nebyl správně ukončen nebo je nečitelný z jakéhokoliv jiného důvodu. V tomto případě se předpokládá, že soubor uložený na USB flash disku sice nese správné označení, ale nejspíš není kompatibilní s OCS 409. Operace načtení je zrušena. Zdá se, že soubor je kompatibilní s OCS 409, ale vykazuje chyby. Mohly vzniknout použitím nekompatibilního konfiguračního nástroje, ruční úpravou a tedy poškozením nebo vykazuje jiné chyby. Při ukládání aktualizace nebo seznamu transpondérů nastala chyba. Uložená data neodpovídají s nahranými daty. Přes opakovaný pokus uložení nebylo možné dosáhnout shody. Zopakujte proces programování. Odpojte na chvíli napájecí konektor a vraťte tak zařízení do původního stavu. Po opětovném spuštění (indikátor LED je trvale zelený) zopakujte proces programování Pokud se několikrát po sobě nezdaří proces programování, kontaktujte zákaznickou linku (www. fseg.eu). Přesvědčte se, zda je soubor uložený na USB flash disku s OCS 409 kompatibilní. Otevřete soubor HEX s konfiguračním nástrojem (pokud se jedná o seznam transpondérů) a prověřte správnost jeho obsahu. Pak znovu uložte data na USB flash disk a opakujte pokus programování. Otevřete soubor HEX s konfiguračním nástrojem (pokud se jedná o seznam transpondérů) a prověřte správnost jeho obsahu. Pak znovu uložte data na USB flash disk a opakujte pokus programování. Odpojte na chvíli napájecí konektor a vraťte tak zařízení do původního stavu. Po opětovném spuštění (indikátor LED je trvale zelený) zopakujte proces programování Pokud se několikrát po sobě nezdaří proces programování, kontaktujte zákaznickou linku ( OCS 409_Návod k použití _01_cz.doc Stav: Stránka 24 z 24

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více