NWA-3160 NWA Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod b/g třídy Business

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business"

Transkript

1 NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Leden 2010 Vydání 3 Copyright ZyXEL Communications Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Úvodní informace Hardwarové připojení LED kontrolky Přístup k webovému konfigurátoru Nastavení IP adresy počítače Webový konfigurátor Konfigurace přístroje Systémové nastavení Konfigurace bezdrátového vysílačenastavení Konfigurace IP adresace nastavení Fyzická instalace Připojení antén Umístění přístroje Připojení napájení přes ethernetový kabel (Power over Ethernet) (volitelné)... 13

3 Úvodní informace Tato příručka popisuje základní nastavení a konfiguraci přístroje (označen jako Z na obrázku níže) tak, aby se klienti mohli bezpečně připojit k pevné síti. Podrobnější informace jsou v Uživatelské příručce (User Guide). Ilustrace v této příručce nemusí přesně odrážet skutečnou podobu přístroje. Příručka popisuje tyto dva modely (v době psaní příručky): NWA-3160 IEEE a/b/g bezdrátový přístupový bod třídy Business NWA-3163 IEEE a/b/g bezdrátový přístupový bod třídy Business K provedení nastavení můžete potřebovat přístupové údaje k síti internet. K nastavení bezdrátové sítě musíte provést tyto kroky: 1 Provést hardwarové připojení 2 Otevřít webový konfigurátor 3 Provést konfiguraci připojení k internetu 4 Provést fyzickou instalaci přístroje 5 Připojit napájení přes Ethernet (volitelné) 1

4 1 Hardwarové připojení NWA-3160, NWA-3163 Obrázky přístroje a dialogové obrazovky patří k modelu NWA Vaše zařízení se může lišit v nepodstatných detailech. 1 Kabelem Ethernet připojte port ETHERNET k počítači (je to potřeba pro účely počáteční konfigurace). 2 Ke zdířce POWER 12VDC připojte dodaný napájecí adaptér. Po provedení počáteční konfigurace připojte port ETHERNET na přístroji k ethernetovému konektoru se síťovým přístupem. 2

5 1.1 LED kontrolky Po připojení napájení a kompletním startu zařízení se trvale rozsvítí zelená kontrolka PWR/SYS. Jestliže je správně připojen port ETHERNET, rozsvítí se kontrolka ETHN. Při přenosu dat kontrolka bliká. Kontrolka svítí zeleně, když je port připojen rychlostí 10Mbps, a oranžově, když je připojen rychlostí 100Mbps. Jestliže se nerozsvítí kontrolka ETHN, zkontrolujte kabelové připojení k tomuto portu. Zkontrolujte správnou funkci síťové karty. 2 Přístup k webovému konfigurátoru Používejte internetový prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo novější, případně Netscape Navigator 7.0 nebo novější. Povolte JavaScript a vypněte blokování vyskakovacích oken pop_up. 3

6 2.1 Nastavení IP adresy počítače Zapište se současnou IP adresu počítače předtím, než ji změníte. Nejprve nastavte počítač tak, aby používal statickou IP adresu v rozmezí až s maskou podsítě Toto nastavení je potřeba k navázání komunikace mezi počítačem a přístrojem NWA. Popis nastavení IP adresy je uveden v Uživatelské příručce. 2.2 Webový konfigurátor Ačkoli se můžete k přístroji připojit také bezdrátově, doporučujeme provést počáteční konfiguraci z pevného připojení přes port ETHERNET. 1 Spusťte webový prohlížeč. V řádku pro vložení adresy zadejte (výchozí IP adresa přístroje). Jestliže se nemůžete připojit, zkontrolujte, zda jsou IP adresy a masky podsítě přístroje a počítače ve stejném rozsahurozmezí (viz Kapitola 2.1). 2 Klikněte na Login (přihlásit) (výchozí heslo 1234 se vloží automaticky). 4

7 3 Zapište nové heslo do pole New Password (nové heslo) a potvrďte ho v poli Retype to Confirm (napište znovu pro ověření). Klikněte na Apply (použít). Nové heslo si zapište a uložte na bezpečné místo. Jestliže změníte heslo a nové heslo zapomenete, musíte přístroj resetovat. Informace o resetování přístroje pomocí tlačítka RESET naleznete v Uživatelské příručce. 4 Kliknutím na Apply (použít) nahraďte výchozí tovární certifikát jedinečným certifikátem založeným na MAC adrese přístroje. Tím se zvýší zabezpečení přístroje. Nebo klikněte na Ignore (ignorovat) a pokračujte (certifikát můžete nahradit později). 5 Otevře se okno s informací o stavu (STATUS). 5

8 3 Konfigurace přístroje 3.1 Systémové nastavení NWA-3160, NWA Klikněte na odkaz SYSTEM v navigačním panelu. 2 Objeví se okno SYSTEM > General (všeobecné nastavení). System Name (systémové jméno) identifikuje přístroj na síti. Zadejte vhodné popisné jméno, nebo ponechte výchozí jméno. Domain Name (doménové jméno): Zadejte doménové jméno, pokud ho poskytovatel připojení k internetu vyžaduje pro účely autentizace. Jinak můžete pole nechat prázdné, případně ponechat jméno, které se objevilo v poli automaticky. DNS Server(s) (servery DNS): Jestliže Vám poskytovatel sdělil údaje k nastavení serverů DNS (Domain Name System), zadejte je zde. Jinak ponechte výchozí nastavení. 3 Klikněte na Apply (použít). 6

9 3.2 Konfigurace bezdrátového nastavení 1 Klikněte na odkaz WIRELESS (bezdrátová síť) v navigačním panelu. Objeví se dialogové okno (viz vpravo). Bezdrátové stanice a přístroj musí používat stejné jméno SSID, stejný kanál a stejné nastavení šifrování, jinak spolu nemohou komunikovat. Operating Mode (provozní režim): Zvolte Access Point (přístupový bod) Mode (režim ve standardu ): Zvolte standard, ve kterém má přístroj komunikovat. Jestliže si nejste jisti, zvolte b+g. Choose Channel ID (přenosový kanál): Zvolte vhodný přenosový kanál. Přístroj může kanál zvolit automaticky: klikněte na Scan (prozkoumat). SSID Profile (profil SSID): Ze stahovacího seznamu zvolte SSID profil, který chcete konfigurovat. V příkladě výše je zvolen profil SSID03. 2 Kliknutím na Apply (použít) uložte nastavení. 7

10 3 Klikněte na kartu SSID. Objeví se okno přetištěné vpravo. Výchozí nastavení parametrů je toto: Výchozí jméno SSID je ZyXEL03, výchozí nastavení zabezpečení (Security) je Security01. Výchozí nastavení funkcí Layer 2 Isolation (blokování na vrstvě 2) a MAC Filter (filtr MAC adres) je Disable (vypnout). Jestliže chcete změnit nastavení profilu, zvolte SSID03 a klikněte na Edit (upravit). 4 Klikněte na kartu Security (zabezpečení). Zvolte řádek Security01 a klikněte na Edit (upravit). Uvědomte si, že pokud nenastavíte žádné zabezpečení, může se k přístroji připojit kdokoli. 8

11 5 Zde se nastavuje zabezpečení bezdrátové sítě. Přesná podoba polí závisí na režimu zabezpečení (Security Mode) vybraném v předchozím okně. Jestliže zvolíte None (žádné), není bezdrátová komunikace vůbec zabezpečena. Na příkladu vpravo je zvoleno zabezpečení WPA2-PSK. V tomto režimu musí všechna zařízení na síti používat stejný předem sdílený klíč (PSK), aby se mohla připojit k síti. Před nastavením režimu nezapomeňte ověřit, zda všechna zařízení skutečně podporují tento režim. Po skončení nastavení zvolte Apply (použít). Jestliže se bezdrátoví klienti nemohou připojit k síti, zkontrolujte, zda klienti i přístroj ZyXEL používají stejné nastavení bezdrátového zabezpečení. 9

12 3.3 Konfigurace IP nastavení 1 IP adresu přístroje ZyXEL musíte nastavit tak, aby byla na stejné podsíti jako síť, ke které se chcete připojit. Klikněte na odkaz IP v navigačním panelu. Zvolte Get automatically from DHCP (získat automaticky od serveru DHCP), jestliže chcete, aby přístroj získával IP adresu automaticky z DHCP serveru. Jestliže chcete použít konkrétní IP adresu, zvolte Use fixed IP address (použít pevnou IP adresu) a zadejte adresu a také masku podsítě a IP adresu brány. Klikněte na Apply (použít). Přístroj ZyXEL nyní používá novou IP adresu (to znamená, že se k přístroji již nemůžete připojit pomocí výchozí IP adresy). Jestliže jste změnili IP adresu přístroje ZyXEL, musíte použít tuto novou adresu, když se chcete připojit k webovému konfigurátoru. Jestliže jste zvolili Get automatically from DHCP (získat automaticky od serveru DHCP), můžete IP adresu přístroje zjistit na DHCP serveru. Přečtěte si pokyny k DHCP serveru. 2 Jestliže jste v Kapitole 2.1 změnili nastavení IP adresy počítače, můžete ji nyní vrátit na původní hodnotu. 3 Nastavte bezdrátové klienty tak, aby jejich nastavení souhlasilo s nastavením přístroje. Viz dokumentace ke klientským zařízením. Přístroj je nyní připraven k připojení k pevné síti. Připojení můžete provést nyní, nebo počkat až připojíte antény a připevníte přístroj ke stěně. Jestliže se přístroj nemůže připojit k síti, zkontrolujte, zda je IP adresa přístroje na stejné podsíti jako switch/router. 10

13 4 Fyzická instalace V této kapitole jsou použity všeobecné nákresy, které nemusí přesně odpovídat podobě přístroje. 4.1 Připojení antén Přišroubujte antény k bokům přístroje (otáčejte po směru hodinových ručiček). Antény by měly být kolmo k zemi a vzhledem k sobě rovnoběžně. Zašroubujte antény až do konce, aby pevně držely. 4.2 Umístění přístroje Obecně platí, že nejlepší instalační místo je ve středu zamýšlené oblasti pokrytí. Aby se signál přenášel spolehlivě, je dobré umístit přístroj spíše výše v místě, kde ho nestíní žádné překážky. Montáž na stěnu Při montáži na stěnu postupujte podle následujících kroků: 1 Přišroubujte na stěnu dva šrouby 140 mm od sebe (není součástí dodávky). Použijte šrouby s hlavičkou širokou 6 až 8 mm. Nezašroubujte šrouby až do konce: hlavičky musí trochu vyčnívat, aby se na ně přístroj zavěsil a bylo možné protáhnout kabely po jeho zadní straně. Šrouby musí ve stěně pevně držet a musí být dost silné, aby unesly přístroj a připojovací kabely. 11

14 2 Připojte kabely. Kabely můžete vést po zadní straně přístroje (viz fotografie). nebo Kabely můžete vést také směrem nahoru ke stropu (viz fotografie). 3 Vyrovnejte zářezy na přístroji se šrouby na stěně. Zavěste přístroj na šrouby. Můžete také použít doplňkovou stropní montážní soupravu (prodává se samostatně) a připevnit přístroj na strop. 12

15 5 Připojení napájení přes ethernetový kabel (Power over Ethernet) (volitelné) Technologie Power over Ethernet (PoE) umožňuje napájet přístroj přes 8kolíkovýžilový ethernetový kabel CAT 5. Tak není potřeba připojovat přístroj k elektrické síti přes napájecí adaptér a využívat dalšího kabeludalší šňůrou, a proto můžete tedy volit vhodné místo bez ohledu na blízkost elektrické zásuvky. K zprovoznění této funkce je potřeba tzv. PoE injektor (není součástí dodávky), který zajišťuje přívod proudu do ethernetového kabelu. Na obrázku níže označuje Z přístroj ZyXEL, A kabel CAT 5 Ethernet, B PoE injektor a C napájecí šňůru. Přístroj můžete současně připojit k napájení přes PoE i přes napájecí vstup 12VDC. Jestliže to učiníte, neodpojujte port Ethernet předtím, než odpojíte napájení přes port 12VDC; jestliže odpojíte port Ethernet jako první, dojde k restartu přístroje. Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1 Přejděte na adresu 2 Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3 Otevřete požadovanou certifikaci. 13

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB Návod k obsluze Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu... 6 Konfigurace

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více