EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, Praha 4 Krč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka Čecha 51, Lovosice Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici na webových stránkách laboratoře Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. CL1 Krč 1 Stanovení zrnitosti kameniva 2 Neobsazeno 3 Neobsazeno 4 Neobsazeno 5 Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva 6 Neobsazeno 7 Neobsazeno 8 Stanovení tvaru zrn tvarový index 9 Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným 10 Stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování 11 Neobsazeno 12 Stanovení jemných částic methylenovou modří ČSN EN 933-1:2012 ČSN EN :2014, mimo čl.7 a přílohy C ČSN EN 933-4:2008 ČSN :1967/Z2: 2004, čl.7-16 ČSN EN :2007 ČSN EN A1:2013 Strana 1 z celkového počtu 14 stran

2 13 Stanovení odolnosti kameniva proti drcení 14 Stanovení odolnosti kameniva proti otěru (mikro-deval) ČSN EN :2010 ČSN EN : Stanovení penetrace jehlou ČSN EN 1426:2007 Asfalt 16 Stanovení bodu měknutí KK asfaltu 17 Neobsazeno 18 Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu 19 Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse 20 Neobsazeno 21 Stanovení obsahu rozpustného pojiva extrakcí za studena 22 Stanovení odolnosti asfaltu proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu (metoda RTFOT) 23 Neobsazeno 24 Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi na vývrtech 25 Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy na vývrtech 26 Neobsazeno 27 Neobsazeno 28* Stanovení přilnavosti vrstev k podkladu 29* Statická zatěžovací zkouška pro stanovení míry zhutnění 30 Neobsazeno 31 Neobsazeno ČSN EN 1427:2007 ČSN :2000 ČSN EN 12593:2007 ČSN EN :2012 ČSN EN :2007 ČSN :2008, čl. 7.2 metoda a) c) ČSN EN :2004 ČSN :2010/opr. 1:2011, příl. B, a), c), d), Ins.II/4-3 ČSN :1998 /Z1:2013, příl. A, B, D Asfalt Asfalt Asfalt Strana 2 z celkového počtu 14 stran

3 32* Stanovení objemové hmotnosti zemin membránovým objemoměrem 33 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin 34 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin Proctorova zkouška ČSN :1989, čl ČSN CEN ISO/TS :2005/Opr. 1:2005 ČSN EN :2011 /Oprava 1:2014, mimo metodu C 35 Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS :2005/opr. 1:2005, mimo čl Laboratorní stanovení konzistenčních mezí zemin 37 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR a IBI) 38 Neobsazeno 39 Laboratorní stanovení ekvivalentu písku 40 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 41 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 42* Stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev 43* Stanovení tvrdosti betonu použitím odrazového tvrdoměru 44 Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ČSN CEN ISO/TS :2005/Opr. 1:2005 ČSN EN :2012 ČSN EN 933-8:2012 ČSN :1970 ČSN EN :2009/ Z1:2012, Ins.II/4-5 ČSN :2010/opr. 1:2011 příloha B, metoda b), Ins.II/4-2 ČSN :2011, ČSN :2011, ČSN EN :2013 ČSN EN :2009 Beton Beton Beton Strana 3 z celkového počtu 14 stran

4 45 Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a CH.R.L. 46 Stanovení odolnosti nátěrových systémů nanesených na beton proti působení vody a CH.R.L. 47* Stanovení konzistence zkouška sednutím 48* Stanovení konzistence zkouška rozlitím 49* Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu tlakoměrnou metodou 50 Stanovení hloubky průsaku v betonu tlakovou vodou 51 Vývrty ze ztvrdlého betonu. Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku ČSN :1984/ Z1:2003 čl. 1-4, C. metoda automat. cyklování II, Ins.II/4-6 TP 121, příl. Z.VI:2000, Ins.II/4-4 ČSN EN :2009 ČSN EN :2009 ČSN EN :2009, kap. 5 ČSN EN :2009 ČSN EN :2009 Beton Beton Čerstvý beton Čerstvý beton Čerstvý beton Beton 52 Neobsazeno 58 Zkouška delta kroužek a kulička 59 Zkouška varem pro rozpadavý čedič 60 Zkoušení fileru asfaltové 61 Neobsazeno 62 Zkouška pojíždění kolem malé zkušební zařízení ČSN EN :2014 ČSN EN :2001/ opr. 1:2004 ČSN EN :2001 ČSN EN A1:2007, postup B, čl. 6.3 ČSN EN A1:2007, čl. 5.3, 7.3 Strana 4 z celkového počtu 14 stran

5 63 Zkouška odolnosti kameniva síranem hořečnatým 64 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa Stanovení maximální objemové hmotnosti Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 65 Stanovení zrnitosti asfaltové směsi 66 Smyková zkouška spojení vrstev 67* Měření nerovnosti povrchů vozovek 68* Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou 69 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě Stanovení pevnosti v příčném tahu 70* Stanovení míry zhutnění nedestruktivními metodami 72 Stanovenie maximálnej objemovej hmotnosti Stanovenie objemovej hmotnosti asfaltových skúšobných telies Stanovenie medzerovitosti asfaltových zmesí 73* Stanovenie medzerovitosti a miery zhutnenia asfaltovej vrstvy ČSN EN :2010 ČSN EN :2003 ČSN EN :2012 ČSN EN :2010/Opr.2:2013 ČSN EN :2004 ČSN EN A1:2007 ČSN :2008, čl. 7.3 ČSN :2015, kap. 8 a 9 ČSN :1996, metoda C ČSN EN :2009 ČSN EN :2005 ČSN :2008, čl. 7.2, metoda b) STN EN :2013 STN EN :2012 STN EN :2004 STN :2010, čl. 6.3 a 6.4 Strana 5 z celkového počtu 14 stran

6 74 Stanovenie hrúbky asfaltových vrstiev vozovky STN EN : * Meranie rovnosti povrchu vozovky latou, planografom INTERNÍ ZKUŠEBNÍ POSTUP II/10-1 (STN :1980) 76 Stanovenie citlivosti asfaltových vzoriek na vodu Stanovenie nepriamej pevnosti v ťahu asfaltových vzoriek 77 Skúška vyjazďovania kolesom - malé skúšobné zariadenie 78* Měření protismykových vlastností zkouška kyvadlem Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou 79 Stanovení hodnoty ohladitelnosti kameniva 80 Stanovení zrnitosti fileru (prosévání proudem vzduchu) 81 Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu 82 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva 83 Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou 84 Stanovení vodou rozpustných síranů STN EN :2008/Opr.1:2009 STN EN :2005 STN EN A1:2008, postup B, čl. 6.3, TP 1/2007 ČSN EN :2012 ČSN EN :2010 ČSN EN :2010 ČSN EN :2010 ČSN EN 933-5:1998 /A1:2005 ČSN EN :1999 /Z1:2001 ČSN EN :2013, kap. 7 ČSN EN :2013, kap. 10 Strana 6 z celkového počtu 14 stran

7 85 Stanovení obsahu celkové síry 86 Stanovení síranů rozpustných v kyselině 87 Stanovení lehkých znečišťujících částic 88 Stanovení potenciální přítomnosti humusu 89 Stanovení součinitele hydrofilnosti kamenné moučky 90 Stanovení přilnavosti hydroizolací betonových mostovek ve smyku 91 Stanovení pevnosti malty v tahu za ohybu a v tlaku 92 Stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy 93 Zkouška odolnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy proti mrazu a vodě ČSN EN :2013, kap. 11 ČSN EN :2013, kap. 12 ČSN EN :2013, kap ČSN EN :2013, kap INTERNÍ ZKUŠEBNÍ POSTUP II/10-2 (ČSN :1986, čl ) ČSN EN 13653:2005 ČSN EN 196-1:2005, čl , 9, 10 ČSN EN :2004 ČSN :2014 Malty Stmelená směs Stmelená směs v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 7 z celkového počtu 14 stran

8 Vzorkování: 53 Odběr porušených vzorků zeminy ČSN :1974, kap. I IV, mimo mater. v pohybu, Ins.II/ Odběr vzorků kameniva ČSN EN 932-1:1997/ Z1:2001, čl. 8.8, Ins.II/ Odběr vzorků asfaltů ČSN EN 58:2012, čl , Ins.II/ Odběr vzorků asfaltové směsi 57 Odběr vzorků čerstvého betonu ČSN EN :2002, čl. 4.4, Ins.II/4-10 ČSN EN :2009, Ins. II/4-12 Předmět odběru Asfalt Čerstvý beton Vysvětlivky: Ins. interní instrukce CH.R.L. chemické rozmrazovací látky KK kroužek, kulička TP technické podmínky Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek 15,16,18,19,21,22,24,25,28,29,32,42,51,58,62,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78, 1,5,8,9,10,12,13,14,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50, 59,60,63,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Strana 8 z celkového počtu 14 stran

9 Zkoušky: 2. CL2 Klecany 1 Stanovení zrnitosti kameniva 8 Stanovení tvaru zrn tvarový index 21 Stanovení obsahu rozpustného pojiva extrakcí za studena 64 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa Stanovení maximální objemové hmotnosti Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 65 Stanovení zrnitosti asfaltové směsi ČSN EN 933-1:2012 ČSN EN 933-4:2008 ČSN EN : 2012 ČSN EN :2003 ČSN EN :2012 ČSN EN :2010/Opr.2:2013 ČSN EN :2004 ČSN EN A1:2007 Vzorkování: 54 Odběr vzorků kameniva ČSN EN 932-1:1997/ Z1:2001, čl. 8.8, Ins.II/ Odběr vzorků asfaltů ČSN EN 58:2012, čl , Ins.II/ Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN :2002, čl. 4.4, Ins.II/4-10 Předmět odběru Asfalt Vysvětlivky: Ins. interní instrukce Strana 9 z celkového počtu 14 stran

10 Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 1,8,21,64,65 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Strana 10 z celkového počtu 14 stran

11 Zkoušky: 3. CL3 Herink 1 Stanovení zrnitosti kameniva 5 Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva 8 Stanovení tvaru zrn tvarový index ČSN EN 933-1:2012 ČSN EN :2014, mimo čl.7 a přílohy C ČSN EN 933-4: Stanovení penetrace jehlou ČSN EN 1426:2007 Asfalt 16 Stanovení bodu měknutí KK asfaltu 18 Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu 21 Stanovení obsahu rozpustného pojiva extrakcí za studena 24 Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi na vývrtech 25 Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy na vývrtech 64 Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa Stanovení maximální objemové hmotnosti Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 65 Stanovení zrnitosti asfaltové směsi ČSN EN 1427:2007 ČSN :2000 ČSN EN : 2012 ČSN :2008,čl.7.2 metoda a),c) ČSN EN :2004 ČSN EN :2003 ČSN EN :2012 ČSN EN :2010/Opr.2:2013 ČSN EN :2004 Asfalt ČSN EN A1:2007 Strana 11 z celkového počtu 14 stran

12 69 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě Stanovení pevnosti v příčném tahu 71 Stanovení čísla tvrdosti MA širokým trnem, přírustek čísla tvrdosti ČSN EN :2009 ČSN EN :2005 ČSN EN :2012 ČSN EN :2012 Vzorkování: 54 Odběr vzorků kameniva ČSN EN 932-1:1997/ Z1:2001, čl. 8.8, Ins.II/ Odběr vzorků asfaltů ČSN EN 58:2012, čl , Ins.II/ Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN :2002, čl. 4.4, Ins.II/4-10 Předmět odběru Asfalt Vysvětlivky: Ins. interní instrukce Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 1,5,8,15,16,18,21,24,25,64,65,69,71 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Strana 12 z celkového počtu 14 stran

13 Zkoušky: 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin 1 Stanovení zrnitosti kameniva 29* Statická zatěžovací zkouška pro stanovení míry zhutnění 32* Stanovení objemové hmotnosti zemin membrán. objemoměrem 33 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin 34 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin Proctorova zkouška ČSN EN 933-1:2012 ČSN :1998 /Z1:2013, příl. A, B, D ČSN :1989, čl ČSN CEN ISO/TS :2005/Opr. 1:2005 ČSN EN :2011 /Oprava 1:2014, mimo metodu C 35 Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO/TS :2005/opr. 1:2005, mimo čl Laboratorní stanovení konzistenčních mezí zemin 37 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR a IBI) 39 Laboratorní stanovení ekvivalentu písku 40 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin ČSN CEN ISO/TS :2005/Opr. 1:2005 ČSN EN :2012 ČSN EN 933-8:2012 ČSN : * Stanovení konzistence zkouška sednutím 49* Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu tlakoměrnou metodou 67* Měření nerovnosti povrchů vozovek ČSN EN :2009 ČSN EN :2009, kap. 5 ČSN :2015, kap. 8 a 9 Čerstvý beton Čerstvý beton v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 13 z celkového počtu 14 stran

14 Vzorkování: 53 Odběr porušených vzorků zeminy ČSN :1974, kap. I IV, mimo mater. v pohybu, Ins.II/ Odběr vzorků kameniva ČSN EN 932-1:1997/ Z1:2001, čl. 8.8, Ins.II/ Odběr vzorků čerstvého betonu ČSN EN :2009, Ins.II/4-12 Předmět odběru Čerstvý beton Vysvětlivky: Ins. interní instrukce Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 1,29,32,33,34,35,36,37,39,40,47,49,67 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření v souladu s MPA U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Strana 14 z celkového počtu 14 stran

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE Asfaltové hydroizolace jsou určeny pro ochranu stavby proti vlhkosti a vodě, volí se pro svou odzkoušenou dlouholetou životnost, poměrně nízkou hmotnost, jednoduchou montáž, jednoduchou

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements Vlastnosti portlandských cementů směsných Performance of Portland - composite cements RESUMÉ Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO 2 a

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více