Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)"

Transkript

1 Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil za Nakit : Schválil za MV : Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran 16

2 Verzování dokumentu Verze Datum Popis změny Autor Založení dokumentu Petr Lidinský / Rozšíření, aktualizace, revize dokumentu. Rudolf Hujer /2017 Stránka 2 z 16

3 Obsah Rejstřík katalogových služeb Přehled navrhovaných SLA u služeb Služby Centrálního místa služeb 2. generace (služby 2.0)... 6 Služba 2 01 Akceptace provozních podmínek... 6 Služba 2 02 Zveřejnění aplikace... 6 Služba 2 03 Přístup k aplikaci... 7 Služba 2 04 Publikace AIS na egsb... 8 Služba 2 05 Přenos elektronické pošty... 8 Služba 2 06 DNS hosting... 9 Služba 2 07 Služby TESTA-ng... 9 Služba 2 08 Přístup do Služba 2 09 Přístup do Internetu Služba 2 10 Přístup k záznamům o provozu Služba 2 11 Přístup k účtovacím informacím Služba 2 12 Propojovací bod Závislosti služeb Vazba služeb 2.0 na služby Stránka 3 z 16

4 Rejstřík katalogových služeb Akceptace provozních podmínek Zveřejnění aplikace do sítě Internet Zveřejnění aplikace do sítě Zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng Zveřejnění aplikace do Extranetu Přístup k aplikaci v síti Přístup k aplikaci v síti TESTA-ng Přístup k aplikaci v síti Internet Publikace AIS na egsb Odchozí provoz elektronické pošty Příchozí provoz elektronické pošty DNS hosting - Veřejná registrovaná doména DNS hosting - Veřejná doména DNS hosting - Neveřejná doména Služby TESTA-ng Přístup do přes KIVS Přístup do přes IPsec Přístup do přes SSL Přístup do z NDC Přímý přístup do Internetu Bezpečný přístup do Internetu Přístup k záznamům o provozu Přístup k účtovacím informacím Propojovací bod subjektu Propojovací bod pro extranet Stav služby Připravovaná Připravovaná Připravovaná Připravovaná Připravovaná Stránka 4 z 16

5 Přehled navrhovaných SLA u služeb 2.0 SLA v % Max. reakční doba Max. doba obnovy Doba držení SLA Měřící bod služby Akceptace provozních podmínek m 4h 24x7 Dostupnost portálu Zveřejnění aplikace do sítě Internet m 4h 24x Zveřejnění aplikace do sítě m 4h 24x Zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng 99 30m 8h 24x Zveřejnění aplikace do Extranetu 99 30m 8h 24x Přístup k aplikaci v síti 99 30m 8h 24x Přístup k aplikaci v síti TESTA-ng 99 30m 8h 24x Přístup k aplikaci v síti Internet 99 30m 8h 24x Publikace AIS na egsb synchronní 99 30m 8h 24x7 Dostupnost aplikace na hraně Dostupnost konektivity z připojovacího bloku Dostupnost AIS na hraně Odchozí provoz elektronické pošty m 4h 24x7 Dostupnost MTA služby Příchozí provoz elektronické pošty m 4h 24x DNS hosting - Veřejná registr.dom m 4h 24x DNS hosting - Veřejná doména m 4h 24x DNS hosting - Neveřejná doména m 4h 24x Služby TESTA-ng 99 30m 8h 24x Přístup do přes KIVS 99 30m 8h 24x Přístup do přes IPsec NA Přístup do přes SSL NA Přístup do z NDC m 4h 24x7 Dostupnost DNS služby Dostupnost připoj. bloku TESTA-ng Dostupnost konektivity z připojovacího bloku Dostupnost konektivity z NDC bloku Přímý přístup do Internetu 99 30m 8h 24x7 Dostupnost Internetu Bezpečný přístup do Internetu 99 30m 8h 24x7 Dostupnost proxy Přístup k záznamům o provozu 99 30m 8h 8x5 Dostupnost portálu Přístup k účtovacím informacím 99 30m 8h 8x5 Dostupnost portálu Propojovací bod subjektu m 4h 24x7 Dostupnost FW subjektu Propojovací bod pro extranet m 4h 24x7 Dostupnost FW extranet Stránka 5 z 16

6 Služby Centrálního místa služeb 2. generace (služby 2.0) Služba 2 01 Akceptace provozních podmínek 2-01 Akceptace provozních podmínek Služba je procesní nástroj pro prvotní akceptaci provozních podmínek systému pro jeho nové uživatele. Bez akceptování provozních podmínek není možné žádat o další služby. Prvotní akceptaci provozních podmínek musí provést oprávněná osoba subjektu (OVM) prostřednictvím datové schránky. Aktualizaci provozních podmínek bude možné akceptovat prostřednictvím portálu. Služba 2 02 Zveřejnění aplikace 2-02 Zveřejnění aplikace Služba vytvoří prostředí pro publikaci aplikační služby informačního systému OVM. Varianty služby se liší podle cílového prostředí. Možné varianty jsou: 1. do sítě Internet 2. do sítě 3. do sítě TESTA-ng 4. do Extranetu Aplikační služba může být umístěna v infrastruktuře OVM nebo v infrastruktuře Národního datového centra (NDC). Aplikační služba může být zveřejněna do více prostředí současně. Aplikační služba je zveřejněna na definovaných protokolech a portech. Při zveřejnění aplikace do sítě Internet jsou aplikaci přiděleny veřejné IP adresy z prostoru. Přístup ke zveřejněné službě může být omezen na definované zdrojové IP adresy. Při zveřejnění aplikace do sítě jsou aplikaci přiděleny privátní IP adresy z prostoru (Konsolidované IP adresy). Službu je možné zveřejnit pro všechny ostatní subjekty připojené do sítě (Veřejná služba) nebo pro definované subjekty a skupiny subjektů (Schvalovaná služba). O přístup ke Schvalované službě musí přistupující subjekty žádat prostřednictvím služby Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro ČR v síti TESTA-ng. Přístup ke zveřejněné službě je omezen na definované zdrojové IP adresy. Zveřejnění Stránka 6 z 16

7 aplikace musí být provozováno v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Extranetu jsou aplikaci přiděleny privátní IP adresy z prostoru (Konsolidované IP adresy). Aplikační služba je zveřejněna do existujícího extranetu (extranet vytváří Správce ). Přístup k aplikaci v extranetu je umožněn všem uživatelům, kteří mají do daného extranetu přístup. Služba 2 03 Přístup k aplikaci 2-03 Přístup k aplikaci Služba umožňuje zřizovat a rušit přístupy k aplikačním službám. Varianty služby se liší podle cílového prostředí. Možné varianty představují přístup: 1. k aplikaci v síti 2. k aplikaci v síti TESTA-ng 3. k aplikaci v síti Internet Služba umožňuje zřizovat, měnit a rušit přístupy subjektu k cizí aplikační službě. Jednou žádostí lze zřídit přístup právě k jedné aplikační službě. Připojení je povoleno z definovaných IP adres v síti subjektu. Přístup k aplikaci v síti umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné jiným subjektem prostřednictvím služby v síti. Zřízení přístupu je podmíněno souhlasem vlastníka zveřejněné aplikační služby, které probíhá prostřednictvím portálu. Přístup k aplikaci v síti TESTA-ng umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné jiným státem Evropské unie v síti TESTA-ng. Připojení je povoleno na definovaných protokolech a portech. Přístup k aplikaci musí být provozován v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Přístup k aplikaci v síti Internet umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné v síti Internet na definovaných protokolech a portech. Cílovou aplikační službu v síti Internet je nutné definovat konkrétními IP adresami, protokoly a porty. Stránka 7 z 16

8 Služba 2 04 Publikace AIS na egsb 2-04 Publikace AIS na egsb Služba zajišťuje zpřístupnění publikačního agendového informačního systému (AIS) v rámci a povolení síťové komunikace s rozhraním egon Service Bus (egsb). Služba zajistí provozovateli publikačního agendového informačního systému (AIS) síťovou konektivitu mezi egsb a publikačním AIS na definovaných protokolech a portech. V rámci publikace jsou přiděleny privátní IP adresy z prostoru (Konsolidované IP adresy). Ve výchozím stavu je komunikace mezi egsb a publikačním AIS synchronní, volitelně lze zprovoznit komunikaci asynchronní. Služba 2 05 Přenos elektronické pošty 2-05 Přenos elektronické pošty Služba MTA zajišťuje předávání zpráv elektronické pošty jak mezi jednotlivými subjekty KIVS, tak mezi subjekty KIVS a uživateli sítě Internet. Možné varianty služby představují: 1. Odchozí SMTP provoz 2. Příchozí SMTP provoz V principu se jedná se o službu Mail Transfer Agent (MTA) služba zajišťuje předávání zpráv mezi mailovými servery a zároveň plní bezpečnostní funkce antiviru a antispamu. Služba je poskytována ve variantě Odchozí SMTP provoz (odesílání elektronické pošty ze serveru subjektu) a Příchozí SMTP provoz (přijímání elektronické pošty na server subjektu), přičemž je možné objednat obě varianty současně. Subjektu může být zřízena pouze jedna instance této služby. Předávání elektronické pošty je možné realizovat v rámci prostředí KIVS nebo do a z prostředí sítě Internet. Služba nezahrnuje poštovní schránky a není též určena k přeposílání zpráv v rámci jednoho subjektu. Stránka 8 z 16

9 Služba 2 06 DNS hosting 2-06 DNS hosting Služba zajišťuje vedení DNS záznamů na jmenných serverech. Možné varianty jsou: 1. Veřejná registrovaná doména 2. Veřejná doména 3. Neveřejná doména Služba Veřejná registrovaná doména zajišťuje poskytování jmenných služeb (DNS) do sítě Internet pro domény ve vlastnictví subjektu, veřejně registrované v síti Internet. Subjekt musí zabezpečit nasměrování domény na jmenné servery. Služba nezajišťuje vlastní registraci domény. Volitelně lze doménu zabezpečit pomocí DNSSEC. Služba Veřejná doména zajišťuje poskytování jmenných služeb (DNS) do sítě Internet pro domény vyššího řádu v doméně gov.cz. Služba Neveřejná doména zajišťuje poskytování jmenných služeb (DNS) do sítě pro záznamy v interní doméně sítě cms2.cz. Služba 2 07 Služby TESTA-ng 2-07 Služby TESTA-ng Služba umožňuje nastavení doplňkových služeb v síti Evropské unie TESTA-ng. Služba umožňuje vyžádat nastavení doplňkových služeb v síti TESTA-ng. Jde se především o správu DNS záznamů v zóně cz.testa.eu či změnu v nastavení směrování elektronické pošty v rámci sítě TESTA-ng. Požadavky subjektu jsou zpracovány a následně uplatněny u provozovatele sítě TESTA-ng. Změna nastavení služeb musí být v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Stránka 9 z 16

10 Služba 2 08 Přístup do 2-08 Přístup do Služba je určena pro připojení počítačových sítí OVM k síti a vytvoření tzv. připojovací sítě. Varianty služby se liší podle způsobu připojení. Možné způsoby připojení jsou: 1. KIVS VPN 2. IPSec VPN 3. SSL VPN 4. NDC Služba zajišťuje připojení počítačových sítí nebo koncových stanic OVM k síti jednou z následujících variant. 1. KIVS VPN připojení koncové lokality nebo více lokalit prostřednictvím MPLS sítě telekomunikačního operátora (jak prostřednictvím centrálních připojovacích míst, tak prostřednictvím krajských konektorů). Varianta je určena pro takové lokality, ve kterých sídlí řádově alespoň desítky uživatelů (resp. počítačů připojených k síti). 2. IPsec VPN připojení koncové lokality pomocí šifrovaného spojení přes síť Internet. K zabezpečení této komunikace mohou být využívány certifikáty vydávané neveřejnou certifikační autoritou. Varianta je vhodná pro lokality, ve kterých sídlí do 25 uživatelů (resp. počítačů připojených k síti). 3. SSL VPN uživatelské připojení pomocí šifrovaného spojení přes síť Internet. Připojení je realizováno prostřednictvím VPN klienta, instalovaného na každém připojovaném počítači. Varianta je určena pro připojení jednotlivých počítačů. 4. NDC připojení infrastruktury umístěné v Národním datovém centru do sítě. Připojení je realizováno přes hraniční prvky, umístěné v Národních datových centrech. Stránka 10 z 16

11 Služba 2 09 Přístup do Internetu 2-09 Přístup do Internetu Služba zajistí přístup subjektu do sítě Internet prostřednictvím zřízené přípojky do. Varianty služby se liší podle požadované úrovně zabezpečení přístupu do Internetu. Možné způsoby připojení jsou: 1. Přímé připojení 2. Bezpečné připojení Služba neslouží k zajištění přístupu ke službám. Služba zajistí pro lokality OVM připojené do prostředí přístup do Internetu. Ve variantě přímého připojení není mezi síť OVM a Internet vkládán jakýkoli bezpečnostní prvek. OVM je přidělena veřejná IP adresa z rozsahu. Službu je možné poskytnout prostřednictvím připojení KIVS operátora, krajských konektorů, připojení v NDC. Přípojku využívanou pro tuto variantu není možné využít v kombinaci s jinými službami. Každý subjekt může mít zřízenou maximálně jednu službu Přímého připojení u každého KIVS operátora a maximálně jednu službu Přímého připojení v každém NDC. Ve variantě Bezpečného připojení je síťový provoz kontrolován a překládán. Tato varianta umožňuje využít protokoly HTTP, HTTPS, FTP, FTPoHTTP. Služba neslouží k přístupu na zákaznické kamerové systémy a jiné jednoúčelové aplikace na nestandardních portech, k tomuto účelu slouží služba Přístup k aplikaci v síti Internet. Služba 2 10 Přístup k záznamům o provozu 2-10 Přístup k záznamům o provozu Přístup OVM k provozním statistikám jeho služeb včetně údajů o plnění SLA. Služba zahrnuje přístup OVM k provozním statistikám a záznamům o provozu jím objednaných služeb včetně údajů o plnění SLA a zároveň výsledky monitoringu linek, na kterých jsou provozovány jím objednané služby. Přístup k záznamům o provozu je OVM umožněn přes portál. Stránka 11 z 16

12 Služba 2 11 Přístup k účtovacím informacím 2-11 Přístup k účtovacím informacím Přístup OVM k účtovacím informacím jeho služeb. Přístup OVM k vlastním účtovacím informacím přes portál. Služba 2 12 Propojovací bod 2-12 Propojovací bod Služba zajišťuje zřízení propojovacího bodu v infrastruktuře (technicky realizováno jako virtuální firewall). Na tomto bodu jsou zakončeny jednotlivé přípojky a zveřejňovány služby. Bez propojovacího bodu není možné poskytovat některé další služby. Možné varianty jsou: 1. Propojovací bod subjektu 2. Propojovací bod pro Extranet V rámci služby Propojovací bod je automaticky zřízen přístup k následujícím službám: Portál DNS služba NTP služba Veřejné služby subjektů v Čtenář egon Service Bus Služba Propojovací bod subjektu zajišťuje zřízení virtuálního firewallu v infrastruktuře pro jednotlivá OVM. Na tomto bodu jsou zakončovány jednotlivé VPN. V rámci zřízení služby je subjektu vyhrazena část rozsahu privátních IP adres (Konsolidovaný adresní rozsah). Jde o překladové IP adresy, pod kterými subjekt přistupuje k ostatním službám v a zároveň tyto IP používá při publikaci svých služeb. Každý subjekt může mít zřízenou maximálně jednu službu Propojovací bod subjektu. Stránka 12 z 16

13 Propojovací bod pro Extranet slouží jako nástroj pro Správce k definici Extranetu. Extranet je skupina aplikačních služeb určených pro stejný okruh OVM. Správce v Extranetu definuje okruh přistupujících uživatelů na základě parametrů v JIP/KAAS, přistupující uživatelé o přístup k Extranetu explicitně nežádají. Přistupující subjekt může využívat služby nejvýše jednoho Extranetu. Přistupující subjekty nemohou v Extranetu publikovat žádné služby. Služba Extranetu není určena pro subjekty registrované v službou Zveřejnění aplikací do daného Extranetu probíhá na základě žádosti publikujících subjektů prostřednictvím služby V Extranetu je možné zřídit přístup k následujícím službám: Aplikace zveřejněné do Extranetu ostatními subjekty Aplikace v síti TESTA-ng Sdílené služby (Portál, služba DNS, služba NTP) Veřejné služby subjektů v Čtenář egon Service Bus Stránka 13 z 16

14 Závislosti služeb 2.0 Následující diagram znázorňuje závislosti služeb 2. generace. Nejprve je nutné akceptovat provozní podmínky prostřednictvím služby Poté je možné objednávat další služby, které jsou na této službě závislé. Nejprve musí být vždy zřízena služba v hierarchii výše, která je nutnou podmínkou pro zřízení závislých služeb. Služba - funkční služba Akceptace provozních podmínek Služba - podpůrná služba Rodina služeb Služba, kterou zřizuje jiné OVM DNS hosting - veřejná doména DNS hosting - veřejná registrovaná doména Přístup do přes KIVS VPN Přístup do přes IPsec VPN Přístup do přes SSL VPN Přístup do z prostředí NDC Přímý přístup do Internetu Přístup k záznamům o provozu Přístup k účtovacím informacím Zřízení připojovací sítě (zřízení alespoň jedné služby z rodiny 2-08) Jiné OVM v prostředí Zveřejnění aplikace do sítě Propojovací bod subjektu Správce (MVČR) Propojovací bod pro Extranet Přístup k aplikaci v síti Přístup k aplikaci v síti TESTA-ng Přístup k aplikaci v síti Internet Publikace AIS na egsb Přenos elektronické pošty - odchozí provoz Přenos elektronické pošty - příchozí provoz Služby stesta Bezpečný přístup do Internetu Zveřejnění aplikace do sítě Zveřejnění aplikace do sítě stesta Zveřejnění aplikace do sítě Internet Zveřejnění aplikace do extranetu DNS hosting - neveřejná doména

15 Vazba služeb 2.0 na služby 1.0 Následující tabulka obsahuje vazby služeb 2.0 oproti službám 1.0. Návrh služeb respektuje individuální možnost převodu služeb 1.0 do systému služeb 2.0. ID Varianta služby Typ služby Mapování 1 Poznámka 1 01 Akceptace provozních podmínek uživatelská Provozní a servisní služby Převod služby s obdobnými parametry 2 02 Zveřejnění aplikace do sítě Internet uživatelská Služby DMZ Zveřejnění aplikace do sítě uživatelská Služby DMZ Zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng uživatelská -6-1 Služby STESTA 5 02 Zveřejnění aplikace do Extranetu uživatelská Nová služba 6 03 Přístup k aplikaci v síti uživatelská -7-1 Propojení s jiným subjektem KIVS 7 03 Přístup k aplikaci v síti TESTA-ng uživatelská -6-1 Služby STESTA Přístup k aplikaci 04 Publikace AIS na egsb 05 Přenos elektronické pošty 05 Přenos elektronické pošty v síti Internet uživatelská Odchozí SMTP provoz Příchozí SMTP provoz Služby DMZ uživatelská Nová služba uživatelská uživatelská -9-1 Služby MTA -9-1 Služby MTA Převod služby s obdobnými parametry Převod služby s obdobnými parametry DNS hosting Veřejná registrovaná doména uživatelská -8-1 Služby DNS Internet DNS hosting Veřejná doména uživatelská -8-1 Služby DNS Internet DNS hosting Neveřejná doména uživatelská Nová služba Služby TESTA-ng uživatelská -6-1 Služby STESTA Přístup do KIVS VPN uživatelská -0-1 VPN Přístup do IPSec VPN uživatelská -4-1 Přístup subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet Převod služby s obdobnými parametry Stránka 15 z 16

16 ID Varianta služby Typ služby Mapování 1 Poznámka Přístup do SSL VPN uživatelská -5-1 Přístup koncových uživatelů subjektů KIVS do zákaznické VPN přes Internet Vzdálený přístup koncových uživatelů pomocí SSL VPN Převod služby s obdobnými parametry Přístup do 09 Přístup do Internetu NDC uživatelská Nová služba Přímé připojení uživatelská -2-1 Přímé připojení k Internetu Přístup do Internetu Bezpečné připojení uživatelská -3-1 Bezpečné připojení k Internetu Převod s obdobnými parametry Přístup k záznamům o provozu uživatelská Nová služba Přístup k účtovacím informacím uživatelská Nová služba Propojovací bod Propojovací bod subjektu uživatelská -1-1 Základní služba Převod služby s obdobnými parametry Propojovací bod Propojovací bod pro extranet pro Správce Nová služba Stránka 16 z 16

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.2.6 Schválil za Nakit

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku.

Více

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstva vnitra pro státní správu a samosprávu o přístupu k informačním systémům

Více

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0 Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Proč sdílené služby egov Proč pro efektivní výkon veřejné správy potřebujeme bezpečné, transparentní a logicky centralizované aplikační

Více

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Koncepce CMS 2.0 JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Agenda Služby CMS 2.0 Čtyři prostředí (Internet, stesta, KIVS, egon služby)

Více

Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik

Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik 21 Lis 2016 12:13:23 Model Name Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik Celkovy pohled Total viewpoint Elements Element Adresář OVM, uživatelů, agendových informačních systémů,

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více

Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS)

Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS) Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS) Tento dokument obsahuje návod pro uživatele CMS nebo žadatele z řad orgánů veřejné moci pro přístup k portálu CMS. Informační systém CMS je

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Project:Vize egov architektonické vzory

Project:Vize egov architektonické vzory Project:Vize egov architektonické vzory Den publikace: 8 Pro 2016 Verze 1.0 Popis Tento dokument slouží čistě pro prezentaci výstupů v rámci modelování fungování veřejné správy a jejich klíčových systémů.

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Ministerstvo vnitra ČR. Popis CMS. Verze 1.00

Ministerstvo vnitra ČR. Popis CMS. Verze 1.00 Verze 1.00 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Připojovací infrastruktura... 4 1.2 Centrální místo služeb KIVS... 6 2 POPIS CMS... 8 2.1 Funkční bloky CMS... 8 2.2 Základní služby CMS... 9 2.2.1 Služby zajišťující konektivitu...

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta Propojený datový fond základní pravidla ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční údaje od editorů Další nereferenční

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Centrální místo služeb (CMS) Old ich Kalina odbor Hlavního architekta egovernmentu MVČR ISSS, Hradec Králové, 9/4/2018 1 Zákon č. 365/2000 Sb. CMS jako součást referenčního rozhraní je definováno zákonem

Více

egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby

egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Propojený datový fond ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční

Více

Standard pro připojení do CMS. Definice rozhraní mezi CMS a Operátorem

Standard pro připojení do CMS. Definice rozhraní mezi CMS a Operátorem Standard pro připojení do CMS Pro připojení poskytovatele služeb KIVS (dále jen Operátor) k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v jednotlivých částech tomto dokumentu.

Více

Uživatelská příručka: Portál CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Uživatelská příručka: Portál CMS. Centrální místo služeb (CMS) Uživatelská příručka: Portál CMS Centrální místo služeb (CMS) Zpracovali: Petr Lidinský, Jakub Burda Schválil: Ing. Vladimír Velas Ministerstvo vnitra ČR Datum schválení: 20. 04. 2017 Uživatelská příručka:

Více

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect

Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Podmínky připojení operátorů KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect Aby bylo možné připojit Operátora KIVS k infrastruktuře CMS Interconnect je nezbytné splnění podmínek uvedených v níže uvedených dokumentech,

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu dokumentace Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) autoři: Černek J., Blaha M. verze: 1.0 datum: 15. 1. 2018 Dokument je vytvořen

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Pravidla pro připojování zařízení a jejich užívání v sítích SCIENCE ČZU

Pravidla pro připojování zařízení a jejich užívání v sítích SCIENCE ČZU Pravidla pro připojování zařízení a jejich užívání v sítích SCIENCE ČZU Definice SCIENCE SÍTĚ ČZU České zemědělské univerzity v Praze (dále jen OIKT) zřizuje a provozuje speciální typ datové počítačové

Více

UniSPIS Oboustranné rozhraní RŽP na e-spis

UniSPIS Oboustranné rozhraní RŽP na e-spis UniSPIS Oboustranné rozhraní RŽP na e-spis Integrace e-spis a IS RŽP Hana Bochinská, ICZ a. s. 09.11.2010 1 Integrace, integrace, proč ANO? Nové dokumenty a spisy Evidence doručených dokumentů pouze jedenkrát

Více

Uživatelská příručka RAZR pro OVM

Uživatelská příručka RAZR pro OVM Uživatelská příručka RAZR pro OVM Verze dokumentu: 2 Datum vydání: 20.11 2018 Schválil: Autor: Klasifikace: SZR Pasante Veřejný dokument www.szrcr.cz Strana: 1 / 14 Obsah 1. Úvod... 3 2. Nastavení počítače

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení MET-91/2013 Sbírka řídicích předpisů SZR-950-1/OKR-2013 METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení Gestor: Titul, jméno a příjmení: Datum a podpis: Ing.

Více

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu Informační systém o státní službě (ISoSS) Verze dokumentu: 1.0 (z 29. 6. 2015) Strana: 1/14 Historie dokumentu Historie revizí Číslo Datum revize Popis revize Změny revize označeny 1.0 29. 6. 2015 Úvodní

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek,

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek, BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU Martin Macek, mmacek@netlancers.cz O nás KDO? CO? JAK? Společnost zaměřená na bezpečnost počítačových sítí Certifikovaní odborníci Společnost založena roku 2009 Jsme LIR, vlastníme

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní okruhy pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková MZ2019 strana 1 / 5 1 Počítačové sítě, základní

Více

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12 CESTA K REGISTRŮM SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012 SZR PŘEDSTAVENÍ 2011 2012 MATICE ODPOVĚDNOSTÍ SZR NÁKUP MAINTENANCE PROVOZ SPRÁVA/ ROZVOJ L1 SUPPORT L2 SUPPORT L3 SUPPORT HOUSING SM SM HW X? X SM

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas ČESKÉ REPUBLIKY Základní registry a eidas Mikulov, 6. 9. 2016 Základní registry základ propojeného datového fondu Mikulov 4. září 2012 20 000 000 transakcí Celkem připojeno 1 159 AIS 15. Ledna 2013 100

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry

AIS MČ Praha 3 x Základní registry AIS MČ Praha 3 x Základní registry Příprava technická část Registrace AIS v IS o ISVS Registrace Agend a činností v RPP AIS Působnostní Získání certifikátu pro AIS Podklady agendový systém Definice vazeb typ případu / agenda, činnost typ

Více

Portál veřejné správy jako otevřená vývojová platforma

Portál veřejné správy jako otevřená vývojová platforma Portál veřejné správy jako otevřená vývojová platforma Ing. Břetislav Moc JIHLAVA 7.2.2007 2006 IBM Corporation Portál veřejné správy Nosné funkcionality Adresář úřadů Životní situace Zákony Agendy Mapy

Více

Firewall. DMZ Server

Firewall. DMZ Server Jak na vzdálený přístup v síti SysDataCom Představte si situaci, kdy potřebujete přistoupit z internetu k Vašemu inteligentnímu domu, kameře či jinému zařízení. Buď si pronajmete veřejnou IP adresu to

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared ICT services

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní RNDr. Renata Novotná GESTOŘI Gestoři správnosti referenčních údajů: MV, ČSÚ, ČUZK Gestor ochrany osobních údajů v základních registrech: ÚOOÚ Gestor zajištění

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Cíle na rok 2020 Co ještě chybí z kmenových projektů egov Propojený datový fond Propojená

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR

Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Sdílené služby ve veřejné správě ČR Co jsme postavili Co budeme stavět Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ČR Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby

ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby IP MPLS VPN Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009

Připojení městských částí do infrastruktury MepNET. Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Připojení městských částí do infrastruktury MepNET Dotazníkové šetření Bohdan Keil, 4.11.2009 Agenda Jednotlivé otázky dotazníku Doplňující informace 2 Fyzická infrastruktura Popište lokality kde se síť

Více

ID listu: DATA_INTERNET-SYM _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby Symetrický internet

ID listu: DATA_INTERNET-SYM _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby Symetrický internet ID listu: DATA_INTERNET-SYM _003.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby Symetrický internet Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie

Více

Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Základní registry nové generace MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Historické okénko Před vznikem základních registrů: Každá pobočka úřadu si v rámci své agendy vedla svojí evidenci údajů,

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, Internet Forte a VPN Forte

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, Internet Forte a VPN Forte CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Internet Business, Internet Forte a VPN Forte Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 4. 1. 2010 Obsah: A. Ceny jednorázových úkonů... 2 1. Cena za zřízení služby...2 2.

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Provozní řád Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Provozní řád Vytvořeno dne: 1. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Platnost od: 18. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR MV-65578-1/REG/1-2011 Uveřejnění jakékoli

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Uživatelská příručka RAZR pro OVM

Uživatelská příručka RAZR pro OVM Uživatelská příručka RAZR pro OVM Verze dokumentu: 5 Datum vydání: 12.2 2019 Autor: Klasifikace: SZR Veřejný dokument www.szrcr.cz Strana: 1 / 17 Obsah 1. Úvod... 3 2. Nastavení počítače uživatele pro

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Popis nastavení DNS serveru Subjektu

Popis nastavení DNS serveru Subjektu Popis nastavení DNS serveru Subjektu Centrální místo služeb (CMS) CMS2-06-X DNS hosting Popis správného odběru DNS služeb z CMS Dokument popisuje doporučené způsoby odběru DNS služby z Centrálního místa

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Příloha č.1 Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Strana: 1/6 Dodávka UTM zařízení FIREWALL Zadávací dokumentace Identifikace dokumentu: Název dokumentu: Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Upřesnění předmětu smlouvy

Upřesnění předmětu smlouvy Příloha č. 2 smlouvy č.: S-28/A5101/2015 Upřesnění předmětu smlouvy 1. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem Smlouvy o poskytování služeb ICT ze dne, číslo smlouvy objednatele S- 28/A5101/2015, (dále

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky Preambule ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento dokument závazně upravuje podmínky provozu některých služeb poskytovaných IT8 Informační technologie s.r.o. jejím Zákazníkům podle Všeobecných obchodník podmínek

Více

Jak vybrat správný firewall. Martin Šimek Západočeská univerzita

Jak vybrat správný firewall. Martin Šimek Západočeská univerzita Jak vybrat správný firewall Martin Šimek Západočeská univerzita EurOpen.CZ, Měřín, 5. října 2015 Obsah prezentace K čemu je firewall? Co je to firewall? Kam svět spěje? Nová generace firewallů? Jak vypadá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

FoxStat. Change the Net.Work. Nástroj pro záznam a analýzu datového provozu

FoxStat. Change the Net.Work. Nástroj pro záznam a analýzu datového provozu FoxStat Nástroj pro záznam a analýzu datového provozu Problémy síťového administrátora Zátěž linky 2/45 Problémy síťového administrátora Zátěž linky Obsah a debug komunikace až na úroveň paketů 3/45 Problémy

Více

Obrana sítě - základní principy

Obrana sítě - základní principy Obrana sítě - základní principy 6.6.2016 Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Agenda Základní úvod, přehled designu sítí, technických prostředků a možností zabezpečení. Zaměřeno na nejčastější

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu)

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) ID listu: DATA_VPN _001.05 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Označení služby Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby Monitoring služby Podmíněno službami

Více

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča

Analýza síťového provozu. Ing. Dominik Breitenbacher Mgr. Radim Janča Analýza síťového provozu Ing. Dominik Breitenbacher ibreiten@fit.vutbr.cz Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Obsah cvičení Komunikace na síti a internetu Ukázka nejčastějších protokolů na internetu Zachytávání

Více

Technologické centrum Kraje Vysočina

Technologické centrum Kraje Vysočina Technologické centrum Kraje Vysočina 4 měsíce provozu Hradec Králové, 2012 Petr Pavlinec Technologické centrum kraje - strategie Základní strategie kraje v oblasti TC (Vysočina) kraj bude zřizovat své

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

egovernment Online Service Bus

egovernment Online Service Bus egovernment Online Service Bus Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstvo vnitra pro státní správu a samosprávu ohledně egoverment online Service Bus (dále jen egsb). Autor:

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky Ovocný trh 560/5, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 1/2018. Organizační struktura Ústavu výpočetní techniky

Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky Ovocný trh 560/5, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 1/2018. Organizační struktura Ústavu výpočetní techniky Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky Ovocný trh 560/5, Praha 1 č.j. UKRUK/81730/2018 V Praze dne 25. 6. 2018 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 1/2018 Organizační struktura Ústavu výpočetní techniky Čl. 1 Toto

Více

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od )

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od ) CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od 1. 1. 2016) 1. CENA SLUŽBY Cena služby ONE Trio se skládá z následujících součástí: Instalace služby ONE Trio Služba ONE Trio 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.17 Vydávání certifikátů pro AIS pro produkční prostředí ISZR se řídí Certifikační politikou SZR pro certifikáty vydávané pro AIS. Tato politika je uveřejněná na webu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Vrstvový model TCP/IP Ing. Zelinka Pavel

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Vrstvový model TCP/IP Ing. Zelinka Pavel Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Vrstvový model TCP/IP

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Relační vrstva SMB-Síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům.

Relační vrstva SMB-Síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům. Aplikační vrstva http-protokol, díky kterému je možné zobrazovat webové stránky. -Protokol dokáže přenášet jakékoliv soubory (stránky, obrázky, ) a používá se také k různým dalším službám na internetu

Více

Popis služeb, které jsou provozovány na síti ROWANet k 21.4.2011

Popis služeb, které jsou provozovány na síti ROWANet k 21.4.2011 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Popis služeb, které jsou provozovány na síti ROWANet k 21.4.2011 1. Vysokorychlostní internet Vysokorychlostní

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB VS JAKO PŘEDPOKLAD EFEKTIVNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VS. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu

ARCHITEKTURA SLUŽEB VS JAKO PŘEDPOKLAD EFEKTIVNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VS. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu ARCHITEKTURA SLUŽEB VS JAKO PŘEDPOKLAD EFEKTIVNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VS Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Cíl Průhledné financování politických stran a volebních kampaní Elektronická majetková

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS CENÍK SLUŽBY INTERNET HOME PLUS (platný od 1. 11. 2014) 1. CENA SLUŽBY Cena služby Internet HOME PLUS se skládá z následujících součástí: Instalace služby Internet HOME PLUS Služba Internet HOME PLUS 1.1

Více

Kudy k Národnímu architektonickému plánu

Kudy k Národnímu architektonickému plánu 8.12.2014 Kudy k Národnímu architektonickému plánu (současný stav na základě výstupů projektu, jehož dodavatelem je sdružení E2020) Ondřej Felix, UHA MV Základní informace o projektu cíle, výstupy Část

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více