Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik"

Transkript

1 Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik 21 Lis :13:23 Model Name Agenda A121 - Zivnostensky rejstrik

2 Celkovy pohled Total viewpoint

3 Elements Element Adresář OVM, uživatelů, agendových informačních systémů, činnostních rolí Autentizační služba JIP/KAAS Autentizační web services Billing HMP Billing Kraj Billing MPO Billing MČHMP Billing ORP CMS2.0 Housing HMP Housing Kraj Housing MČHMP Housing ORP Housing Živnostenského rejtříku Informativní portál Interconncect KIVS HMP Interconncect KIVS Kraj Interconncect KIVS MPO Interconncect KIVS MČHMP Interconncect KIVS ORP ISDS ISZR JIP JIP/KAAS KAAS KIVS KIVS HMP KIVS Kraj KIVS MČHMP KIVS ORP Klient VS Lokalita HMP Lokalita Kraj Lokalita MPO Lokalita MČHMP Lokalita ORP Magistrát Hlavního města Prahy Ministerstvo průmyslu a obchodu Městská část HMP Ohlašovatel agendy A121 Poskytování funkcionality Přepážka Type Application Function Application Service Node Node Node Node Node Node Business Interface Infrastructure Interface Infrastructure Interface Infrastructure Interface Infrastructure Interface Infrastructure Interface Business Interface Application Collaboration Application Collaboration Network Network Network Network Network Location Location Location Location Location Business Function Application Function Business Interface

4 Příprava legislativních úprav zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech včetně navazujících prováděcích předpisů Přístup k aplikaci Služby housingu datových center pro platfromy HMP Služby housingu datových center pro platfromy Kraj Služby housingu datových center pro platfromy MČHMP Služby housingu datových center pro platfromy ORP Služby housingu datových center pro platfromy živnosteského rejstříku Spisová služba HMP Spisová služba Kraj Spisová služba MPO Spisová služba MČHMP Spisová služba ORP Synchronizační služba JIP/KAAS Synchronizační web services Typová obec s rozšířenou působností Typový Kraj VE aktualizace ČT VE editace ED VE notifikace ČT VE PROBE ČT VE registrace ČT VE reklamace ED VE reklamace ČT VE ztotožnění ČT VE údržba kmene ČT VE čtení ČT Vnitřní rozhraní ISZR Vnější rozhraní ISZR Využívání živnostenského rejstříku HMP Využívání živnostenského rejstříku Kraj Využívání živnostenského rejstříku MČHMP Využívání živnostenského rejstříku ORP Vzájmeně řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy CMS2.0 Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 zákona č. 570/1991 Sb.) Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Business Process Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Infrastructure Service Application Service Application Service Application Service Application Service Application Service Infrastructure Function Business Process Business Process Výkon agendy Živnostenského úřadu ČR ( 5 Business Process

5 zákona č. 570/1991 Sb.) Výkon v agendě A121 HMP Výkon v agendě A121 Kraj Výkon v agendě A121 MČHMP Výkon v agendě A121 ORP Zveřejnění aplikace Základní registry Úředník HMP Úředník Kraje Úředník MPO Úředník MČHMP Úředník ORP Živnostenský rejstřík Business Function Business Function Business Function Business Function Infrastructure Service

6 s Informativní portál Business Interface ISDS Business Interface Klient VS Lokalita HMP Location Lokalita Kraj Location Lokalita MPO Location Lokalita MČHMP Location Lokalita ORP Location Magistrát Hlavního města Prahy Ministerstvo průmyslu a obchodu Městská část HMP Přepážka Business Interface Typová obec s rozšířenou působností

7 Typové Ministerstvo Typový Kraj Úředník HMP Úředník Kraje Úředník Ministerstva Úředník MPO Úředník MČHMP Úředník ORP Business Functions Ohlašovatel agendy A121 Business Function Výkon v agendě A121 HMP Business Function Výkon v agendě A121 Kraj Business Function Výkon v agendě A121 Ministerstvo Business Function Výkon v agendě A121 MČHMP Business Function

8 Výkon v agendě A121 ORP Business Function Business Processes Příprava legislativních úprav zákona č. 455/1991 Sb., o Business Process Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 Business Process Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 Business Process Výkon agendy Živnostenského úřadu ČR ( 5 zákona č. 570/1991 Sb.) Business Process

9 Applications Adresář OVM, uživatelů, agendových informačních systémů, Application Function CZ: Adresář OVM, uživatelů, agendových informačních systémů, činnostních rolí EN: Directory of national authorities, users, agenda infomration systems, application roles and agenda roles Autentizační služba JIP/KAAS Application Service CZ: Autentizační služba JIP/KAAS EN: Autentization service of JIP/KAAS Autentizační web services Billing HMP Billing Kraj Billing Ministerstvo Billing MPO Billing MČHMP Billing ORP ISZR Application Collaboration JIP CZ: Komponenta systému JIP - Jednotný identitní prostor EN: JIP component - Unified identity space

10 JIP/KAAS Application Collaboration CZ: Kolaborace systému JIP/KAAS - Jednotný identitní prostor / Katalog autentizačních a autorizačních služeb EN: JIP/KAAS colaboration - Unified identity space / authentication and authorization services catalog KAAS CZ: Komponenta KAAS - katalog autentizačních a autorizačních služeb EN: KAAS component - authentication and authorization services catalog Poskytování funkcionality Application Function Spisová služba HMP Spisová služba Kraj Spisová služba Ministerstvo Spisová služba MPO Spisová služba MČHMP Spisová služba ORP Synchronizační služba JIP/KAAS Application Service CZ: Synchronizační služba JIP/KAAS EN: Sychronization service of JIP/KAAS Synchronizační web services

11 VE aktualizace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro aktualizaci údajů čtenářského agendového informačního systému. VE editace ED Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro editaci údajů editační agendové informační systémy. VE notifikace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro notifikace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE PROBE ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů PROBE pro čtenářský agendový informační systém - dotaz zda je dotazovaný systém živý. VE registrace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro registraci čtenářského agendového informačního systému. VE reklamace ED Vyžadující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamaci údajů pro editační agendové informační systémy. VE reklamace ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro reklamace čtenářskému agendovému informačnímu systému. VE ztotožnění ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačních systémů veřejné správy pro ztotožnění čtenářského agendového informačního systému.

12 VE údržba kmene ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů pro čtenářský agenodvý informační systém, který sdružuje dohromady 4 konektory pro: ZTOTOŽNĚNÍ, REGISTRACI, NOTIFIKACI, AKTUALIZACI. Při připojení nového agendového informačního systému probíhá připojení ve fázích: 1) Ztotožnění 2) Registrace 3) Notifikace 4) Aktualizace Po prvotním připojení se používají jen: 1) Notifikace 2) Aktualizace VE čtení ČT Poskytující konektor vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů čtenářskému agendovému informačnímu systému pro čtení ze základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů. Vnitřní rozhraní ISZR Vnější rozhraní ISZR Využívání živnostenského rejstříku HMP Application Service Využívání živnostenského rejstříku Kraj Application Service Využívání živnostenského rejstříku Ministerstvo Application Service Využívání živnostenského rejstříku MČHMP Application Service Využívání živnostenského rejstříku ORP Application Service Základní registry

13 Živnostenský rejstřík Infrastructures CMS2.0 Node Centrální místo služeb 2. generace Housing HMP Node Housing Kraj Node Housing MČHMP Node Housing ORP Node Housing Živnostenského rejtříku Node Interconncect KIVS HMP Infrastructure Interface Interconncect KIVS Kraj Infrastructure Interface Interconncect KIVS MPO Infrastructure Interface Interconncect KIVS MČHMP Infrastructure Interface Interconncect KIVS ORP Infrastructure Interface

14 KIVS Network KIVS HMP Network KIVS Kraj Network KIVS MČHMP Network KIVS ORP Network Přístup k aplikaci Infrastructure Service Služba CMS2 03 Služba umožňuje zřizovat a rušit přístupy k aplikačním službám. Varianty služby se liší podle cílového prostředí. Možné varianty představují přístup: 1. k aplikaci v síti CMS 2. k aplikaci v síti stesta 3. k aplikaci v síti Internet 4. k aplikacím v Extranetu 5. čtenář egon Service Bus Služba umožňuje zřizovat, měnit a rušit přístupy subjektu k cizí aplikační službě. Jednou žádostí lze zřídit přístup právě k jedné aplikační službě. Připojení je povoleno z definovaných IP adres v síti subjektu. Přístup k aplikaci v síti CMS umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné jiným subjektem prostřednictvím služby CMS2-02 v síti CMS. Zřízení přístupu je podmíněno souhlasem vlastníka zveřejněné aplikační služby, které probíhá prostřednictvím portálu CMS. Přístup k aplikaci v síti stesta umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné jiným státem Evropské unie v síti stesta. Připojení je povoleno na definovaných protokolech a portech. Přístup k aplikaci musí být provozován v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť stesta. Přístup k aplikaci v síti Internet umožní subjektu připojení k aplikační službě zveřejněné v síti Internet na definovaných protokolech a portech. Cílovou aplikační službu v síti Internet je nutné definovat konkrétními IP adresami. Přístup k aplikacím v Extranetu umožní subjektu připojení ze sítě Internet prostřednictvím technologie SSL VPN ke všem aplikačním službám zveřejněným v daném Extranetu. Připojení subjektu k Extranetu musí být schváleno Správcem CMS. Pro čtenáře egon Service Bus je nutné zprovoznit přístup z aplikace subjektu k systému egon Service Bus a zároveň zprovoznit přístup ze systému egon Service Bus vůči aplikaci žadatele. Logicky se tedy jedná o zřízení obousměrných síťových prostupů mezi egon Service Bus a aplikací žádajícího subjektu.

15 Služby housingu datových center pro platfromy HMP Infrastructure Service Služby housingu datových center pro platfromy Kraj Infrastructure Service Služby housingu datových center pro platfromy MČHMP Infrastructure Service Služby housingu datových center pro platfromy ORP Infrastructure Service Služby housingu datových center pro platfromy živnosteského Infrastructure Service Správa poskytovatelů připojení CMS2.0 Infrastructure Function Správa poskytovatelů připojení CMS2.0 Vzájmeně řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní Infrastructure Function Vzájmeně řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy CMS2.0 Zveřejnění aplikace Infrastructure Service Služba CMS2 02. Služba vytvoří prostředí pro publikaci aplikační služby informačního systému OVM. Varianty služby se liší podle cílového prostředí. Možné varianty jsou: 1. do sítě Internet 2. do sítě CMS 3. do sítě stesta 4. do Extranetu Aplikační služba může být umístěna v infrastruktuře OVM nebo v infrastruktuře Národního datového centra (NDC). Aplikační služba může být zveřejněna do více prostředí současně. Aplikační služba je zveřejněna na definovaných protokolech a portech. Při zveřejnění aplikace do sítě Internet jsou aplikaci přiděleny veřejné IP adresy z prostoru CMS. Přístup ke zveřejněné službě může být omezen na definované zdrojové IP adresy. Při zveřejnění aplikace do sítě CMS jsou aplikaci přiděleny privátní IP adresy z prostoru CMS (Konsolidované IP adresy). Službu je možné zveřejnit pro všechny ostatní subjekty připojené do sítě CMS (Veřejná služba) nebo pro definované subjekty (Schvalovaná služba). O přístup ke Schvalované službě musí přistupující subjekty žádat prostřednictvím služby CMS2-03.

16 Při zveřejnění aplikace do sítě stesta jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro ČR v síti stesta. Přístup ke zveřejněné službě je omezen na definované zdrojové IP adresy. Zveřejnění aplikace musí být provozováno v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť stesta. Při zveřejnění aplikace do Extranetu jsou aplikaci přiděleny privátní IP adresy z prostoru CMS (Konsolidované IP adresy). Aplikační služba je zveřejněna pro všechny subjekty, které mají do daného extranetu přístup. Relations Source: Ministerstvo průmyslu a obchodu Target: Úředník MPO Source: Typové Ministerstvo Target: Úředník Ministerstva Source: Městská část HMP Target: Úředník MČHMP Source: Magistrát Hlavního města Prahy Target: Úředník HMP Source: Typová obec s rozšířenou působností Target: Úředník ORP Source: Typový Kraj Target: Úředník Kraje Source: Ministerstvo průmyslu a obchodu

17 Target: Ohlašovatel agendy A121 Source: Typové Ministerstvo Target: Výkon v agendě A121 Ministerstvo Source: Typový Kraj Target: Výkon v agendě A121 Kraj Source: Typová obec s rozšířenou působností Target: Výkon v agendě A121 ORP Source: Magistrát Hlavního města Prahy Target: Výkon v agendě A121 HMP Source: Městská část HMP Target: Výkon v agendě A121 MČHMP Source: Typová obec s rozšířenou působností Target: Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Typový Kraj Target: Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Ministerstvo průmyslu a obchodu Target: Výkon agendy Živnostenského úřadu ČR ( 5 zákona č. 570/1991 Sb.)

18 Source: Ministerstvo průmyslu a obchodu Target: Příprava legislativních úprav zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech včetně navazujících prováděcích předpisů Source: Magistrát Hlavního města Prahy Target: Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Městská část HMP Target: Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Živnostenský rejstřík Target: Poskytování funkcionality Source: Úředník MPO Target: Výkon agendy Živnostenského úřadu ČR ( 5 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Úředník MPO Target: Příprava legislativních úprav zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech včetně navazujících prováděcích předpisů Source: Úředník Kraje Target: Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Úředník HMP Target: Výkon agendy krájského živnostenského úřadu na území ČR ( 3 zákona č. 570/1991 Sb.)

19 Source: Úředník ORP Target: Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Úředník MČHMP Target: Výkon agendy obecního živnostenského úřadu na území ČR ( 2 zákona č. 570/1991 Sb.) Source: Poskytování funkcionality Target: Využívání živnostenského rejstříku HMP Source: Poskytování funkcionality Target: Využívání živnostenského rejstříku MČHMP Source: Poskytování funkcionality Target: Využívání živnostenského rejstříku ORP Source: Poskytování funkcionality Target: Využívání živnostenského rejstříku Kraj Source: Poskytování funkcionality Target: Využívání živnostenského rejstříku Ministerstvo Source: Spisová služba MPO Target: Úředník MPO

20 Source: Živnostenský rejstřík Target: Úředník MPO Source: Spisová služba HMP Target: Úředník HMP Source: Využívání živnostenského rejstříku HMP Target: Úředník HMP Source: Spisová služba MČHMP Target: Úředník MČHMP Source: Využívání živnostenského rejstříku MČHMP Target: Úředník MČHMP Source: Spisová služba Ministerstvo Target: Úředník Ministerstva Source: Využívání živnostenského rejstříku Ministerstvo Target: Úředník Ministerstva Source: Spisová služba Kraj Target: Úředník Kraje Source: Využívání živnostenského rejstříku Kraj Target: Úředník Kraje

21 Source: Spisová služba ORP Target: Úředník ORP Source: Využívání živnostenského rejstříku ORP Target: Úředník ORP Source: Vzájmeně řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy CMS2.0 Target: Přístup k aplikaci Source: Vzájmeně řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy CMS2.0 Target: Zveřejnění aplikace Source: Housing Živnostenského rejtříku Target: Služby housingu datových center pro platfromy živnosteského rejstříku Source: Lokalita MPO Target: Housing Živnostenského rejtříku Source: Housing Živnostenského rejtříku Target: Interconncect KIVS MPO Source: Interconncect KIVS MPO Target: KIVS

22 Source: KIVS Target: CMS2.0 Source: Billing MPO Target: Úředník MPO Source: VE údržba kmene ČT Target: VE notifikace ČT Source: VE údržba kmene ČT Target: VE registrace ČT Source: VE čtení ČT Target: Živnostenský rejstřík Source: VE PROBE ČT Target: Živnostenský rejstřík Source: VE reklamace ČT Target: Živnostenský rejstřík Source: VE údržba kmene ČT Target: Živnostenský rejstřík

23 Source: VE editace ED Target: Živnostenský rejstřík Source: Živnostenský rejstřík Target: VE reklamace ED Source: Autentizační web services Target: Autentizační služba JIP/KAAS Source: KAAS Target: Autentizační služba JIP/KAAS Source: JIP Target: KAAS Source: KAAS Target: Synchronizační služba JIP/KAAS Source: Synchronizační web services Target: Synchronizační služba JIP/KAAS Source: Lokalita HMP Target: Housing HMP Source: Housing HMP Target: Interconncect KIVS HMP

24 Source: Interconncect KIVS HMP Target: KIVS HMP Source: Housing HMP Target: Služby housingu datových center pro platfromy HMP Source: Lokalita Kraj Target: Housing Kraj Source: Housing Kraj Target: Interconncect KIVS Kraj Source: Interconncect KIVS Kraj Target: KIVS Kraj Source: Housing Kraj Target: Služby housingu datových center pro platfromy Kraj Source: KIVS HMP Target: CMS2.0 Source: KIVS Kraj Target: CMS2.0

25 Source: ISZR Target: Vnější rozhraní ISZR Source: ISZR Target: Vnitřní rozhraní ISZR Source: Základní registry Target: Vnitřní rozhraní ISZR Source: Vnitřní rozhraní ISZR Target: Vnější rozhraní ISZR Source: Vnější rozhraní ISZR Target: VE údržba kmene ČT Source: Vnější rozhraní ISZR Target: VE čtení ČT Source: Vnější rozhraní ISZR Target: VE PROBE ČT Source: Vnější rozhraní ISZR Target: VE reklamace ČT

26 Source: Vnější rozhraní ISZR Target: VE editace ED Source: VE reklamace ED Target: Vnější rozhraní ISZR Source: Přístup k aplikaci Target: Využívání živnostenského rejstříku HMP Source: Přístup k aplikaci Target: Využívání živnostenského rejstříku Kraj Source: Zveřejnění aplikace Target: Živnostenský rejstřík Source: Housing MČHMP Target: Interconncect KIVS MČHMP Source: Lokalita MČHMP Target: Housing MČHMP Source: Interconncect KIVS MČHMP Target: KIVS MČHMP Source: Housing MČHMP Target: Služby housingu datových center pro platfromy MČHMP

27 Source: Housing ORP Target: Interconncect KIVS ORP Source: Lokalita ORP Target: Housing ORP Source: Interconncect KIVS ORP Target: KIVS ORP Source: Housing ORP Target: Služby housingu datových center pro platfromy ORP Source: Přístup k aplikaci Target: Využívání živnostenského rejstříku MČHMP Source: Přístup k aplikaci Target: Využívání živnostenského rejstříku ORP Source: KIVS MČHMP Target: CMS2.0 Source: Billing MČHMP Target: Úředník MČHMP

28 Source: Billing ORP Target: Úředník ORP Source: KIVS ORP Target: CMS2.0 Source: Billing HMP Target: Úředník HMP Source: Billing Kraj Target: Úředník Kraje Source: Autentizační služba JIP/KAAS Target: Živnostenský rejstřík Source: Autentizační služba JIP/KAAS Target: Využívání živnostenského rejstříku HMP Source: Autentizační služba JIP/KAAS Target: Využívání živnostenského rejstříku Kraj Source: Autentizační služba JIP/KAAS Target: Využívání živnostenského rejstříku MČHMP

29 Source: Autentizační služba JIP/KAAS Target: Využívání živnostenského rejstříku ORP Source: Informativní portál Target: Klient VS Source: ISDS Target: Klient VS Source: Přepážka Target: Klient VS Source: Ministerstvo průmyslu a obchodu Target: Informativní portál Source: ISDS Target: Ministerstvo průmyslu a obchodu Source: Přepážka Target: Ministerstvo průmyslu a obchodu Source: Přepážka Target: Magistrát Hlavního města Prahy Source: Přepážka Target: Typový Kraj

30 Source: Přepážka Target: Městská část HMP Source: Přepážka Target: Typová obec s rozšířenou působností Source: ISDS Target: Magistrát Hlavního města Prahy Source: ISDS Target: Typový Kraj Source: Přepážka Target: Městská část HMP Source: ISDS Target: Městská část HMP Source: ISDS Target: Typová obec s rozšířenou působností

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady

Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Centrální místo služeb (CMS) Bezpečná komunikace mezi úřady Metodická doporučení odboru Hlavního architekta egovernmentu Ministerstva vnitra pro státní správu a samosprávu o přístupu k informačním systémům

Více

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS)

Přehled služeb CMS. Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.17 Schválil

Více

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016

Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0. Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Sdílené služby egov ČR 2016 a CMS 2.0 Ondřej Felix MV ČR Telč 2016 Proč sdílené služby egov Proč pro efektivní výkon veřejné správy potřebujeme bezpečné, transparentní a logicky centralizované aplikační

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku. Verze 2.2.6 Schválil za Nakit

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Přehled služeb Přehled služeb Centrální místo služeb () Katalog služeb informačního systému obsahuje seznam všech služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto systému a jejich stručnou charakteristiku.

Více

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR

Koncepce CMS 2.0. JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Koncepce CMS 2.0 JUDr. Petr Solský, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Ing. Ondřej Felix CSc, Ministerstvo vnitra ČR Agenda Služby CMS 2.0 Čtyři prostředí (Internet, stesta, KIVS, egon služby)

Více

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS)

Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Využití sdílených služeb Jednotného identitního prostoru (JIP) a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) Ing. Aleš Kučera Zástupce správce Centrály Czech POINT Sdílené služby egovernmentu

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS)

Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS) Uživatelská příručka Portálu CMS Centrální místo služeb (CMS) Tento dokument obsahuje návod pro uživatele CMS nebo žadatele z řad orgánů veřejné moci pro přístup k portálu CMS. Informační systém CMS je

Více

Centrální místo služeb (CMS)

Centrální místo služeb (CMS) Centrální místo služeb (CMS) Old ich Kalina odbor Hlavního architekta egovernmentu MVČR ISSS, Hradec Králové, 9/4/2018 1 Zákon č. 365/2000 Sb. CMS jako součást referenčního rozhraní je definováno zákonem

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Sdílené služby českého egovernmentu Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, 25. září 2014 Zákon 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy Regulace izolovaných informačních

Více

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha

Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha Základní registry, Datové schránky CzechPointy... A jak dál RNDr. Petr Tiller a Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Praha leden 2013 1 Pro připomenutí Aneb Co jsme si to postavili

Více

Kudy k Národnímu architektonickému plánu

Kudy k Národnímu architektonickému plánu 8.12.2014 Kudy k Národnímu architektonickému plánu (současný stav na základě výstupů projektu, jehož dodavatelem je sdružení E2020) Ondřej Felix, UHA MV Základní informace o projektu cíle, výstupy Část

Více

KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY. podklady pro účastníky

KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY. podklady pro účastníky KONFERENCE K IMPLEMENTACI STRATEGIE SMART ADMINISTRATION A ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DO VEŘEJNÉ SPRÁVY podklady pro účastníky Vítáme Vás na konferenci k implementaci strategie Smart Administration a zejména

Více

Český Podací. Ověřovací Informační

Český Podací. Ověřovací Informační Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Czech POINT 28.3. 2007 5 let provozu Aktuální čísla Czech 28.3.2012 POINT k Počty vydaných výstupů: 6.5 mil. Konverze z moci úřední: 10 mil. Matriky,

Více

JIP / KAAS / ZR. aneb Co budeme dělat? ISSS Aleš Kučera. Tomáš Řemelka.

JIP / KAAS / ZR. aneb Co budeme dělat? ISSS Aleš Kučera. Tomáš Řemelka. JIP / KAAS / ZR aneb Co budeme dělat? ISSS 2012 Aleš Kučera akucera@novell.cz Tomáš Řemelka tremelka@novell.cz Co to je JIP a KAAS? JIP Jednotný identitní prostor KAAS Katalog autentizačních a autorizačních

Více

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Cíle na rok 2020 Co ještě chybí z kmenových projektů egov Propojený datový fond Propojená

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Aneb kde jsme a kam jdeme odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Agenda Představení NAP a architektury obecně Co to je?, pojmy, podrobnost, 4 vrstvá vize Současné

Více

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec

Aneb kde jsme a kam jdeme. odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Aneb kde jsme a kam jdeme odbor Hlavního architekta egovernmentu Ondřej Felix Pavel Hrabě Tomáš Šedivec Agenda Představení NAP a architektury obecně Co to je?, pojmy, podrobnost, 4 vrstvá vize Současné

Více

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS

KIVS setkání 2. 9. 2011. Další postup realizace KIVS KIVS setkání 2. 9. 2011 Další postup realizace KIVS Agenda (1) Představení KIVS teamu a organizace KIVS (2) Historie KIVS (3) Harmonogram dalšího postupu KIVS (4) Seznámení s hlavními principy připravované

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Základní registry a eidas ČESKÉ REPUBLIKY Základní registry a eidas Mikulov, 6. 9. 2016 Základní registry základ propojeného datového fondu Mikulov 4. září 2012 20 000 000 transakcí Celkem připojeno 1 159 AIS 15. Ledna 2013 100

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu Informační systém o státní službě (ISoSS) Verze dokumentu: 1.0 (z 29. 6. 2015) Strana: 1/14 Historie dokumentu Historie revizí Číslo Datum revize Popis revize Změny revize označeny 1.0 29. 6. 2015 Úvodní

Více

JIP/KAAS a jejich role v Základních registrech II.

JIP/KAAS a jejich role v Základních registrech II. JIP/KAAS a jejich role v Základních registrech II. Semináře k základním registrům, 27. 9. 2013, Jihlava Martin Řehořek Novell mrehorek@novell.com Opravdu se stalo Jan Novák občan se zablokovaným účtem

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Project:Vize egov architektonické vzory

Project:Vize egov architektonické vzory Project:Vize egov architektonické vzory Den publikace: 8 Pro 2016 Verze 1.0 Popis Tento dokument slouží čistě pro prezentaci výstupů v rámci modelování fungování veřejné správy a jejich klíčových systémů.

Více

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix

eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix eid Kolokvium eid a EGON Ondřej Felix Proč je elektronická identita prioritou? E-služby s vysokou transakční hodnotou téměř vždy pracují s identitou fyz. nebo právnické osoby Služby vytvářející důvěru

Více

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12

CESTA K REGISTRŮM. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012. neděle, 4. března 12 CESTA K REGISTRŮM SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 29. 2. 2012 SZR PŘEDSTAVENÍ 2011 2012 MATICE ODPOVĚDNOSTÍ SZR NÁKUP MAINTENANCE PROVOZ SPRÁVA/ ROZVOJ L1 SUPPORT L2 SUPPORT L3 SUPPORT HOUSING SM SM HW X? X SM

Více

Ing. Tomáš Řemelka. KAAS/JIP. Informace pro vývojáře agendových informačních systémů

Ing. Tomáš Řemelka. KAAS/JIP. Informace pro vývojáře agendových informačních systémů KAAS/JIP Informace pro vývojáře agendových informačních systémů Ing. Tomáš Řemelka tremelka@novell.cz JIP Jednotný identitní prostor Co je to JIP? Jednotný identitní prostor Zabezpečené adresářové úložiště

Více

Zabezpečení připojení AIS

Zabezpečení připojení AIS Zabezpečení připojení AIS Studium přehledně seznamuje s jednotlivými bezpečnostními prvky nastavenými v systému základních registrů: anonymizace osobních údajů, využití převodníku identifikátoru fyzických

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

STAV A PLÁN ROZVOJE ARCHITEKTURY IS VS V CŘ

STAV A PLÁN ROZVOJE ARCHITEKTURY IS VS V CŘ STAV A PLÁN ROZVOJE ARCHITEKTURY IS VS V CŘ (Praha únor 2012) ing. Ondřej Felix CSc. Agenda aktuální stav návrhu architektur IS VS plánovaný rozvoj architektury IS VS, centra sdílených služeb a související

Více

Testování editačních WS

Testování editačních WS Připojení k ISZR Testování editačních WS Verze dokumentu 0.1 Připojení k ISZR 1 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Úvod... 4 2. Registrace agendy A123... 4 3. Registrace a správa

Více

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Ondřej Felix Digitální šampion ČR předseda ICT komise MHMP hlavní architekt ZR člen Rady vlády pro informační společnost 18.12.2014 ICT v Praze v

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu

Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Project:Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu Den publikace: 21 Lis 2016 Verze 1.0 Popis Architektonické vzory sdílených služeb egovernmentu (Propojený datový fond, Úplné elektronické podání,

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta

egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta egon Service Bus RNDr. Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta Propojený datový fond základní pravidla ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční údaje od editorů Další nereferenční

Více

PROJEKTY NAD REGISTRY ROZVÍJÍ EGOV

PROJEKTY NAD REGISTRY ROZVÍJÍ EGOV PROJEKTY NAD REGISTRY ROZVÍJÍ EGOV PRAHA, 2. PROSINCE 2014 SETKÁNÍ S ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVOU Ing. Michal Pešek Podstata a přínos základních registrů ZR obsahují právně platné referenční údaje o jednotlivých

Více

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení

METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení MET-91/2013 Sbírka řídicích předpisů SZR-950-1/OKR-2013 METODIKA Připojení agendových informačních systémů k základním registrům sdílení připojení Gestor: Titul, jméno a příjmení: Datum a podpis: Ing.

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Uživatelská příručka RAZR pro OVM

Uživatelská příručka RAZR pro OVM Uživatelská příručka RAZR pro OVM Verze dokumentu: 2 Datum vydání: 20.11 2018 Schválil: Autor: Klasifikace: SZR Pasante Veřejný dokument www.szrcr.cz Strana: 1 / 14 Obsah 1. Úvod... 3 2. Nastavení počítače

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby

egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby egon Service Bus Petr Tiller, MVČR odbor hlavního architekta David Knespl, Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby Propojený datový fond ZR spravují a publikují referenční údaje ISZR publikuje nereferenční

Více

STR Y ROZVÍJÍ ROZVÍJÍ EGOV EGO

STR Y ROZVÍJÍ ROZVÍJÍ EGOV EGO PROJEKTY NAD REGISTRY ROZVÍJÍ EGOV PRAHA, 22. - 23. LEDNA 2014 ŘÍZENÍ INFORMATIKY V SOUKROMÉM A VEŘEJNÉM SEKTORU Ing. Michal Pešek Konec frontám na úřadech Cesta zrodu základních registrů Podstata a přínos

Více

Model současného stavu egov 2013 Segment: Ústřední

Model současného stavu egov 2013 Segment: Ústřední Model současného stavu egov 2013 Segment: Ústřední Dodavatel: členové sdružení firem e2020 Obsah e2020...3 AS_USU_RM_PV_L0: Referenční model Ústředí...4 AS_USU_RM_AV_L0: Referenční model Ústředí... 5 AS_USU_RM_TV_L0:

Více

Konsolidace rezortních registrů. 4. dubna 2011

Konsolidace rezortních registrů. 4. dubna 2011 Konsolidace rezortních registrů 4. dubna 2011 Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS Cílem projektu je vytvoření JTP pro rezortní registry, která zajistí

Více

SZR BEZ PAPÍRŮ. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 31. 1. 2012

SZR BEZ PAPÍRŮ. SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 31. 1. 2012 SZR BEZ PAPÍRŮ SZR MICHAL PEŠEK Jihlava 31. 1. 2012 SZR PŘEDSTAVENÍ KDO JSME SPRÁVA RENATA NOVOTNÁ ROZVOJ A PROVOZ DUŠAN RECHTIG PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PETRA STEHLÍKOVÁ BEZPEČNOST VLADIMÍR VALDECKÝ PR, MEDIA

Více

JAK SE TAM DOSTANEME?

JAK SE TAM DOSTANEME? egovernment na MV Kam putujeme a jak to uděláme? Mgr. Jiří Kárník vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Tel.: 974 816 623 e-mail:

Více

egov se z vizí pomalu stává realitou

egov se z vizí pomalu stává realitou Pavel Sekanina 16. 9. 2010 Ostrava egov se z vizí pomalu stává realitou nahlédnutí pod pokličku informačního systému základních registrů Motto My nesmíme ani naznačovat Jára Cimrman 2 Obsah Stavební kameny

Více

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu

podnikajících fyzických osob (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

M e m b e r o f N E W P S G r o u p

M e m b e r o f N E W P S G r o u p M e m b e r o f N E W P S G r o u p Koncept centrální správy uživatelů kraje Experience - Zážitek Economy - Hospodárnost Efficiency - Účelnost Effectivness - Efektivita 1 Ú V O D Cílem tohoto dokumentu

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu. Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV

Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu. Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV Elektronická identifikace prostřednictvím národního bodu Petr Kuchař, hlavní architekt eg, MV Teoretický úvod Elektronická identifikace, která je tématem mého vstupu, je relativně malá, nicméně životně

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní. RNDr. Renata Novotná SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Již jen 40 dní RNDr. Renata Novotná GESTOŘI Gestoři správnosti referenčních údajů: MV, ČSÚ, ČUZK Gestor ochrany osobních údajů v základních registrech: ÚOOÚ Gestor zajištění

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR LETEM SVĚTEM egovernmentem Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR Legislativa co se povedlo Zákon č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Více

Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017

Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017 Když se řekne NAP a Informační koncepce ( z pohledu správce ISVS ) Ondřej Felix Říjen 2017 Trocha základů Čl. 2 Ústavy (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

Budoucnost ICT Veřejné správy. Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV

Budoucnost ICT Veřejné správy. Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV Budoucnost ICT Veřejné správy Petr Kuchař, Hlavní architekt egovernmentu, ředitel OHA MV Útvar Hlavního architekta MV, role reprezentován odborem HA egovernmentu na MV Koordinační role při zavádění sdílených

Více

Příručka pro správce agendových informačních systémů

Příručka pro správce agendových informačních systémů Příručka pro správce agendových informačních systémů Název dokumentu: Příručka pro OVM Verze: 0.01 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 17. 10. 2012 Účel: Stručný návod pro připojení OVM

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice

Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Nařízení eidas aneb elektronická identifikace nezná hranice Mikulov, září 2014 Ing. Radek Horáček odbor egovernmentu MVČR Co znamená zkratka eidas Co znamená zkratka eidas electronic identification and

Více

Aktuální stav implementace IS ROS

Aktuální stav implementace IS ROS Aktuální stav implementace IS ROS ISSS Hradec Králové 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah prezentace Přínosy registru osob Legislativní podmínky Komunikace s

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS E-Government Moravskoslezského kraje (II. VI. část výzvy) Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS David Čečelský (NEWPS.CZ) vedoucí realizačního týmu Jiří Hošek (MSK) technologický garant projektu Výchozí

Více

Národní architektonický plán egovernmentu ČR Cíle, stav, budoucnost

Národní architektonický plán egovernmentu ČR Cíle, stav, budoucnost Národní architektonický plán egovernmentu ČR Cíle, stav, budoucnost Petr Kuchař vedoucí samostatného odd., Útvar hlavního architekta egov MV ČR Ondřej Felix Digitální šampion ČR, Útvar hlavního architekta

Více

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová

RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky. Ing. Barbora Valouchová RÚIAN novinky, JIP, volební okrsky Ing. Barbora Valouchová Program semináře Základní registry připomenutí RÚIAN Připomenutí a editace dat Změna přihlášení do ISÚI přechod z epusa na JIP současné a nové

Více

eidentita 2019 NÁRODNÍ IDENTITNÍ AUTORITA V PRAXI MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PRAHA 24. DUBNA 2019

eidentita 2019 NÁRODNÍ IDENTITNÍ AUTORITA V PRAXI MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PRAHA 24. DUBNA 2019 eidentita 2019 NÁRODNÍ IDENTITNÍ AUTORITA V PRAXI MICHAL PEŠEK ŘEDITEL SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ PRAHA 24. DUBNA 2019 Národní bod Od 1. 7. 2018 v produkčním provozu dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické

Více

Využití služeb egovernmentu poskytovateli zdravotních služeb

Využití služeb egovernmentu poskytovateli zdravotních služeb Využití služeb egovernmentu poskytovateli zdravotních služeb Národní identitní prostor ČR, Portál občana, eop, ztotožnění FO Tomáš Šedivec odbor Hlavního architekta egovernmentu Ministerstvo Vnitra ČR

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Příloha č. 7 Nezodpovězené dotazy a seznam doporučení Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s kraji Zpracovatel: CORTIS Consulting

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu

Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu Metodický pokyn k uvedení registru do produkčního provozu dokumentace Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) autoři: Černek J., Blaha M. verze: 1.0 datum: 15. 1. 2018 Dokument je vytvořen

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

Datové zprávy a agendy poskytující údaje

Datové zprávy a agendy poskytující údaje Datové zprávy a agendy poskytující údaje Mgr. Ondřej Žežula Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra 12. dubna 2017 Připomenutí hlavních změn v AIS RPP působnostním přeregistrace (změna agendy) nevyžaduje

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

NIA. Josef Knotek

NIA. Josef Knotek NIA Josef Knotek 07.03.2018 NIA Co je NIA PBSI Evidence národního bodu NIA SZR/MV IdP eop SZR Portál NIA ISZR ROB ROS RPP RÚIAN ORG AISEO AISC RRČ EOP ECD egsb Vztah důvěry Služby NIA Služby propojeného

Více

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služby. E177 - iszrctireklamaci. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služby E177 - iszrctireklamaci Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.02 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů Počet

Více

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů

Popis egon služ by. E227 - iszrvypisopravnenipolozky. Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: Datum aktualizace: Správa základních registrů Popis egon služ by E227 - iszrvypisopravnenipolozky Název dokumentu: Popis egon služeb Verze: 01.00 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: Účel: Popis egon služeb v rámci základních registrů

Více

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR LETEM SVĚTEM egovernmentem Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR Legislativa co se povedlo Zákon č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Aktuální stav implementace ROS k 20. 3. 2012 Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický

Více

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno

IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Statutární město KLADNO IS Základních registrů ve správním obvodu ORP Kladno Pracovní setkání se starosty obcí správního obvodu ORP Kladno 13.6.2012 Pavel Rous, Tomáš Kuthan, Jana Hrušková a hosté 18.6.2012

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR

Řešení přístupu k základním registrům proxio XR komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení přístupu k základním registrům proxio XR Pro: MHMP Datum: 22.11.2011 Autor: Jiří Krejnický MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.07 ZA ROK 2010 OBSAH

DO ISZR. VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.07 ZA ROK 2010 OBSAH SPRÁVA PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH PRO PŘIPOJENÍ REGISTRŮ AGENDOVÝCH ORGANIZAČNÍ INFORMAČNÍCH SLOŽKA STÁTU SYSTÉMŮ DO ISZR VÝROČNÍ ZPRÁVA verze 2.07 ZA ROK 2010 OBSAH 1. Úvod... 8 1.1 Smysl a účel Základních registrů...

Více

Příručka pro obce. Stručný návod pro připojení orgánů veřejné moci k základním registrům. Březen 2016 Verze 2.0

Příručka pro obce. Stručný návod pro připojení orgánů veřejné moci k základním registrům. Březen 2016 Verze 2.0 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení orgánů veřejné moci k základním registrům Březen 2016 Verze 2.0 Šíření a používání tohoto dokumentu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem a za podmínek

Více