Šetři kačky s Lítačkou!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šetři kačky s Lítačkou!"

Transkript

1 Šetři kačky s Lítačkou! Od počátku května byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující zaznamenal zejména nárůst počtu autobusů (hlavně o víkendu), změnu linkového vedení, návaznosti mezi autobusy a vlaky v Benešově, nebo změny v jízdném. Zatím ale jen málo cestujících přišlo na možnost, že s využitím předplatného jízdného se dá i hodně ušetřit. Pojďme se tedy podívat jak to funguje. Základní informace pro začátek: V systému Pražské integrované dopravy fungují takzvaná tarifní pásma. V Praze jsou 3, ale pozor pásmo P má dvojnásobnou tarifní platnost. Ve Středočeském kraji je zatím pásem 7, a to paprskovitě se vzdalujících od Prahy. Neveklov spolu s téměř všemi místními částmi se nachází v tarifním pásmu 6. Pouze místní část Dalešice je v tarifním pásmu 5 a místní část Jablonná je v pásmu 5 i 6 současně. Předplatné i v autobusech: Dříve byly předplatné jízdenky doménou vlaků, cestující v autobusech se museli spokojit s neustálým nákupem papírových jízdenek a možnost ušetřit nebyla. Dnes už ale je, a to s elektronickou Lítačkou nebo s papírovými kupóny. Jednorázové jízdenky zakoupené u řidičů mají kromě pásmové i časovou platnost, naopak u předplatných jízdenek není časová platnost důležitá, roli hraje jen počet tarifních pásem. Papírové kupóny PID: První možností jak získat předplatné jsou papírové předplatné kupóny. Ty se dají zakoupit kupříkladu v Benešově nebo Týnci na vlakovém nádraží v pokladnách Českých drah. K jejich nákupu je třeba mít vystavenou Průkazku PID, tu si zařídíte v Praze na vybraných místech Dopravního podniku (Cena 20Kč, s sebou Občanský průkaz + pasovou fotografii). Lítačka: Druhou možností je elektronická čipová karta Lítačka, která nahradila původní Opencard. Můžete si na ní nahrát předplatné kupóny a na území Prahy má i další využití. Jak si Lítačku pořídit a co to stojí?

2 Buď elektronicky na stránce případně můžete žádost podat v informační kanceláři ČSAD Benešov (s sebou OP+ pasovou fotografii). Není tedy už nutné jezdit do Prahy. Pokud ještě Lítačku nemáte, bude vás stát 100Kč, při vyplnění žádosti online jen 50Kč. Kde si mohu na Lítačku zakoupit elektronické předplatní kupóny? V regionech to zatím není možné. Předplatné na Lítačku se dá zakoupit v infocentrech Dopravního podniku hlavního města Prahy a v prodejních místech na většině stanic metra v Praze. Konkrétní seznam včetně otevíracích dob naleznete na stránce Kolik ušetřím? 1)Dojíždím pravidelně do Neveklova za prací/do školy z jeho místních částí: A)Zastávky Prchovka-rozcestí, Borovka, Tloskov SÚS, Tloskov, Zavadilka, Spolí, Zádolí, Doloplazy-rozcestí, Přibyšice, Neštětice, Chvojínek, Bělice, Blažim, Ouštice: Z těchto zastávek v místních částech Neveklova je to do samotného Neveklova v rámci tarifního pásma 6 a do 15 minut jízdy. (Prchovka-rozcestí 7 minut, Borovka 5 minut, Tloskov SÚS 3 minuty, Tloskov 2 minuty, Zavadilka 4 minuty, Spolí 3 minuty, Zádolí 5 minut, Doloplazy-rozcestí 5 minut, Přibyšice 9 minut, Neštětice 6 minut, Chvojínek 4 minuty, Bělice 10 minut a Blažim 14 minut). Řidič vám tedy prodá dvoupásmovou jízdenku (jednopásmová neexistuje) do 15 minut. Předplatné si kupujete pouze na jedno tarifní pásmo 6. I)Žák od 6 do 15 let s žákovským průkazem: Jednotlivé jízdné: 4Kč Týdně: 40Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 160Kč Za pololetí: 800Kč Předplatné měsíčně: 110Kč Předplatné na pololetí: 510Kč Úspora při pololetním předplatném: 290Kč II)Žák od 15 do 26 let s žákovským průkazem: Jednotlivé jízdné: 9Kč Týdně: 90Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 360Kč Za pololetí: 1800Kč

3 Předplatné měsíčně: 225Kč Předplatné na pololetí: 1020Kč Úspora při pololetním předplatném: 780Kč *Jízdné pro žáky od 6 do 15 let a od 15 do 26 let platí pouze ve dnech vyjmenovaných v žákovském průkazu (obvykle jen pracovní dny) a pouze z místa bydliště do cílové stanice, nelze je tedy využít k cestování do jiných míst dotyčného pásma. III)Dospělý: Jednotlivé jízdné: 12Kč Týdně: 120Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 480Kč Čtvrtletně: 1440Kč Předplatné měsíčně: 300Kč Předplatné čtvrtletně: 760Kč Úspora při čtvrtletním předplatném: 680Kč IV)Dítě od 6 do 15 let (bez žákovského průkazu): Jednotlivé jízdné: 6Kč Týdně: 60Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 240Kč Za pololetí: 1200Kč Předplatné měsíčně: 150Kč Předplatné za čtvrtletí/ pololetí (v kombinaci čtvrtletní+ dvakrát měsíční): 380Kč/680Kč Úspora při pololetním předplatném: 520Kč *U předplatného pro děti od 6 do 15 let bez žákovského průkazu není pololetní předplatné, je tedy nutno koupit čtvrtletní + dvakrát měsíční. U tohoto typu předplatného je možno cestovat libovolně po tarifním pásmu (v tomto případě pásmo 6), a to i o víkendech (kupříkladu z Neveklova do Maršovic, Křečovic nebo Novou Živohošť). B) Zastávky Nebřich a Jablonná: Z těchto místních částí je to do Neveklova v rámci tarifního pásma 6 (Jablonná je v pásmu 5 i 6) a od 15 do 30 minut jízdy (Jablonná minut a Nebřich 17 minut). Řidič vám tedy prodá dvoupásmovou jízdenku (jednopásmová neexistuje) na 30 minut. Předplatné si kupujete taktéž jako v předchozím případě pouze na tarifní pásmo 6. Jednotlivé jízdenky:

4 Žák 6-15 se žákovským průkazem: 6Kč, měsíčně 240Kč, pololetně 1200Kč Žák se žákovským průkazem: 13Kč, měsíčně 520Kč, pololetně 2600Kč Dospělý: 18Kč, měsíčně 720Kč, čtvrtletně 2160Kč Dítě 6-15 bez žákovského průkazu: 9Kč, měsíčně 360Kč, pololetně: 1800Kč Předplatné s úsporou: Žák 6-15 let se žákovským průkazem: měsíční 110Kč, pololetně 510Kč, úspora pololetně 690Kč. Žák let s žákovským průkazem: měsíční 225Kč, pololetní 1020Kč, úspora pololetně 1580Kč. Dospělý: měsíční 300Kč, čtvrtletní 760Kč, úspora čtvrtletně 1400Kč. Dítě 6-15 (bez žákovského průkazu): měsíční 150Kč, čtvrtletní/pololetní (kombinace čtvrtletní + dvakrát měsíční) 380Kč/680Kč, úspora pololetně 1120Kč. C) Z Dalešic: Dalešice jsou v tarifním pásmu 5 (jak obec, tak rozcestí). Jízdní doba je minut). Řidič vám tedy prodá dvoupásmovou jízdenku do 15 minut, tedy totožná cena jako z naprosté většiny místních částí Neveklova na totožnou jízdu. Předplatné je už ale třeba koupit na dvě tarifní pásma, a to 6 a 5. Žák od 6 do 15 let s žákovským průkazem: Předplatné měsíční: 170Kč Předplatné pololetní: 795Kč Pololetní úspora: 5Kč Žák let s žákovským průkazem: Předplatné měsíční: 345Kč Předplatné pololetní: 1590Kč Pololetní úspora: 210Kč Dospělý: Předplatné měsíční: 460Kč Předplatné čtvrtletní: 1200Kč Čtvrtletní úspora: 240Kč Dítě od 6 do 15 let (bez žákovského průkazu): Předplatné měsíční: 230Kč Předplatné za čtvrtletí/ pololetí (v kombinaci čtvrtletní+ dvakrát měsíční): 600Kč/1060Kč Pololetní úspora: 140Kč

5 2)Dojíždím pravidelně z Neveklova do Benešova: Z Neveklova a téměř všech jeho místních částí je to do Benešova jízda z pásma 6 do pásma 5 (Z Dalešic a Jablonné z pásma 5 do pásma 5 ale přes pásmo 6). Při nákupu předplatného si tedy koupíte předplatné pro dvě tarifní pásma, konkrétně pásmo 6 a pásmo 5. Úspora s předplatným se liší podle ujeté doby při koupi jednorázového jízdného, nejvyšší je tam, kde si kupujete jízdenku do 60 minut, prostřední tam kde do 30 minut a nejmenší tam kde do 15 minut. * *Cestování do Benešova linkou 453 Týneckou přes Týnec nad Sázavou zde nebude řešeno, jelikož je jízdní doba příliš vysoká a počet tarifních pásem by se zvýšil ještě o pásmo 4. A) Z Přibyšic: Jednotlivé jízdné je totožné jako při dojíždění do Neveklova (dvoupásmová jízdenka do 15 minut), jelikož je cestovní doba do 15 minut. Liší se už ale cena předplatného, které je z pásma 6 do pásma 5. Žák od 6 do 15 let s žákovským průkazem: Předplatné měsíční: 170Kč Předplatné pololetní: 795Kč Pololetní úspora: 5Kč Žák let s žákovským průkazem: Předplatné měsíční: 345Kč Předplatné pololetní: 1590Kč Pololetní úspora: 210Kč Dospělý: Předplatné měsíční: 460Kč Předplatné čtvrtletní: 1200Kč Čtvrtletní úspora: 240Kč Dítě od 6 do 15 let (bez žákovského průkazu): Předplatné měsíční: 230Kč Předplatné za čtvrtletí/ pololetí (v kombinaci čtvrtletní+ dvakrát měsíční): 600Kč/1060Kč Pololetní úspora: 140Kč B)Ze zastávek Neveklov (pouze linka 454 Tisemská a 455 Přibyšická ), Doloplazy, Neštětice a Chvojínek: Z těchto zastávek trvá dojíždění do Benešova více než 15 minut, ale méně než 30 minut, a to z pásma 6 do pásma 5 (Neveklov minut, Doloplazy 21

6 minut, Chvojínek 20 minut a Neštětice 18 minut). Předplatné se zde kupuje jako z Přibyšic z pásma 6 do pásma 5, jelikož jsou ale ceny jednotlivého jízdného vyšší než v předešlém případě, je i celková úspora vyšší. Jednotlivé jízdenky: Žák 6-15 se žákovským průkazem: 6Kč, měsíčně 240Kč, pololetně 1200Kč Žák se žákovským průkazem: 13Kč, měsíčně 520Kč, pololetně 2600Kč Dospělý: 18Kč, měsíčně 720Kč, čtvrtletně 2160 Dítě 6-15 bez žákovského průkazu: 9Kč, měsíčně 360Kč, pololetně: 1800Kč Předplatné s úsporou: Žák 6-15 let se žákovským průkazem: měsíční 170Kč, pololetně 795Kč, úspora pololetně 405Kč. Žák let s žákovským průkazem: měsíční 345Kč, pololetní 1590Kč, úspora pololetně 1010Kč. Dospělý: měsíční 460Kč, čtvrtletní 1200Kč, úspora čtvrtletně 960Kč. Dítě 6-15 (bez žákovského průkazu): měsíční 230Kč, čtvrtletní/pololetní (kombinace čtvrtletní + dvakrát měsíční) 600Kč/1060Kč, úspora pololetně 740Kč. C)Ze zastávek Neveklov (linkou 459 Bystřickou, Dalešice, Spolí, Zádolí, Prchovka-rozcestí, Borovka*, Tloskov, Tloskov SÚS**, Bělice, Blažim, Nebřich, Jablonná***: Jelikož jízdní doba překročila 30 minut nestačí dvoupásmová jízdenka na 30 minut (i když se jede jen v rámci dvou pásem), řidič v tomto případě prodá třípásmovou jízdenku na 60 minut. Pro výpočet předplatného ale doba jízdy nemá vliv, důležitý je jen počet projetých tarifních pásem, zde z 6 do 5. I když jsou Dalešice a Jablonná v pásmu 5, stejně jako Benešov, je nutné si koupit předplatné na dvě pásma, jelikož je nutno projet skrz pásmo 6. *Ze zastávek Borovka a Prchovka-rozcestí platí následující výpočty pouze pro jízdu s přestupem v Neveklově, ne přes Týnec! **Ze zastávek Tloskov a Tloskov SÚS platí následující výpočty pouze pro jízdu s přestupem v Neveklově, ne přes Týnec! Navíc z těchto zastávek je cestovní doba někdy pod 30 a někdy nad 30 minut, čísla níže počítají s cestovní dobou nad 30 minut. ***Ze zastávek Nebřich a Jablonná platí výpočty níže pouze pro školní autobusy přes Neveklov, kde je jízdní doba do 60 minut, v ostatních částech dne je jízdní doba tímto směrem vyšší než 60 minut. Jednotlivé jízdenky: Žák 6-15 se žákovským průkazem: 9Kč, měsíčně 360Kč, pololetně 1800Kč Žák se žákovským průkazem: 18Kč, měsíčně 720Kč, pololetně 3600Kč

7 Dospělý: 24Kč, měsíčně 960Kč, čtvrtletně 2880 Dítě 6-15 bez žákovského průkazu: 12Kč, měsíčně 480Kč, pololetně: 2400Kč Předplatné s úsporou: Žák 6-15 let se žákovským průkazem: měsíční 170Kč, pololetně 795Kč, úspora pololetně 1005Kč! Žák let s žákovským průkazem: měsíční 345Kč, pololetní 1590Kč, úspora pololetně 2010Kč! Dospělý: měsíční 460Kč, čtvrtletní 1200Kč, úspora čtvrtletně 1680Kč! Dítě 6-15 (bez žákovského průkazu): měsíční 230Kč, čtvrtletní/pololetní (kombinace čtvrtletní + dvakrát měsíční) 600Kč/1060Kč, úspora pololetně 1340Kč! D)Z Neveklova linkou 453 Týnecká : Jízdní doba je vyšší než 60 minut, řidič tedy prodá čtyřpásmovou jízdenku za 32Kč, předplatné je na 3 tarifní pásma, a to 6,5 a 4. Jelikož se nepředpokládá taková zdlouhavá jízda, nebude zde dále řešena. 3)Dojíždím pravidelně z Neveklova do Prahy: A)Pouze na okraj Prahy: Příměstské autobusy zajíždějící do Prahy končí v tarifním pásmu 0, jehož součástí je pásmo B. Pásma 0 a B se při nákupu jednotlivých pásmových jízdenek počítají jako dvě pásma, u předplatných jízdenek ale jen jako jedno pásmo! Příměstské autobusy z Neveklova končí za zastávce Praha-Budějovická. Cestující si koupí jednorázovou jízdenku na 8 tarifních pásem (6,5,4,3,2,1,B a 0) za 62Kč s časovou platností 210 minut. Při nákupu předplatného si koupíte jízdenku pouze na 7 tarifních pásem (6,5,4,3,2,1 a 0), zde se pásmo B nepočítá. Žák od 6 do 15 let s žákovským průkazem: Jednotlivé jízdné: 23Kč Týdně: 230Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 920Kč Za pololetí: 4600Kč Předplatné měsíčně: 585Kč Předplatné na pololetí: 2745Kč Úspora při pololetním předplatném: 1855Kč Žák od 15 do 26 let s žákovským průkazem: Jednotlivé jízdné: 46Kč Týdně: 460Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 1840Kč

8 Za pololetí: 9200Kč Předplatné měsíčně: 1170Kč Předplatné na pololetí: 5490Kč Úspora při pololetním předplatném: 3710Kč *Jízdné pro žáky od 6 do 15 let a od 15 do 26 let platí pouze ve dnech vyjmenovaných v žákovském průkazu (obvykle jen pracovní dny) a pouze z místa bydliště do cílové stanice, nelze je tedy využít k cestování do jiných míst dotyčného pásma. Toto jízdné též není možno využít při cestování z Neveklova do Prahy přes Benešov s využitím vlaků ČD, jelikož ve vlacích ČD toto jízdné neplatí. Nelze využít nikdy v kombinaci s pásmem P ve vnitřní Praze. Dospělý: Jednotlivé jízdné: 62Kč Týdně: 620Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 2480Kč Čtvrtletně: 7440Kč Předplatné měsíčně: 1560Kč Předplatné čtvrtletně: 4200Kč Úspora při čtvrtletním předplatném: 3240Kč Dítě od 6 do 15 let (bez žákovského průkazu): Jednotlivé jízdné: 31Kč Týdně: 310Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 1240Kč Za pololetí: 6200Kč Předplatné měsíčně: 780Kč Předplatné za čtvrtletí/ pololetí (v kombinaci čtvrtletní+ dvakrát měsíční): 2100Kč/3660Kč. Úspora při pololetním předplatném: 2540Kč *U předplatného pro děti od 6 do 15 let bez žákovského průkazu není pololetní předplatné, je tedy nutno koupit čtvrtletní + dvakrát měsíční. U tohoto typu předplatného je možno cestovat libovolně po tarifním pásmu (v tomto případě pásma 6,5,4,3,2,1 a jako cílová stanice pásmo 0), a to i o víkendech. Tento typ předplatného je možné využít i pro cestování přes Benešov vlaky ČD. B)Do centra Prahy: Při jízdě do centra Prahy z Neveklova vám řidič prodá desetipásmovou jízdenku za 76Kč na 270 minut. Ta vás opravňuje k jízdě autobusem na Budějovickou a následně i libovolně po Praze v rámci její časové platnosti (platí v autobusech, tramvajích, metru, vlacích, přívozech a lanovce na Petřín). S touto jízdenkou můžete jet z Neveklova do Prahy i přes Benešov za použití rychlíků linky R17

9 nebo osobních vlaků linky S9 (neplatí v spěšných vlacích společnosti Arriva a všech autobusech z Benešova do Prahy). * Předplatné si koupíte na 6 vnějších tarifních pásem (1,2,3,4,5 a 6) + pražskou tramvajenku (v tomto případě se celá Praha chápe jako pásmo P)!!!! *Autobusy linek 454, 455 i 459 z Neveklova do Benešova navazují garantově ve vybraných obdobích (ranní a odpolední špička) na rychlíky linky R17 do a z Prahy. O Víkendech navazují všechny autobusy linek 454 a 455 (+ ranní autobus linky 459) na rychlíky do Prahy a zpět. **Ve všech kombinacích jízdného není možno využít autobus Airport expres z Hlavního nádraží na Letiště Václava Havla a dálkové autobusy, které nejsou v PID. Žák od 6 do 15 let s žákovským průkazem: Nelze použít. Žákovské jízdné neplatí nikdy v pásmu P. Je nutno využít žákovské předplatné na 6 tarifních pásem (6,5,4,3,2 a 1). Od 6 do 10 let mají děti nárok na jízdné za 0Kč po Praze pokud prokáží svůj věk. ** Žák od 15 do 26 let s žákovským průkazem: Nelze použít. Žákovské jízdné neplatí nikdy v pásmu P. Je nutno využít žákovské předplatné na 6 tarifních pásem (6,5,4,3,2 a 1) a pak příslušnou možnost po Praze. Od 10 do 15 let mají děti nárok na jízdné 0Kč po Praze pokud mají nahranou aplikaci na Lítačku nebo mají průkazku PID. *** Od 15 do 19 let jezdí omladina po Praze dle tarifu Junior a od 19 do 26 jezdí studenti SŠ a VŠ podle tarifu Student. Více informací najdete zde: *Jízdné pro žáky od 6 do 15 let a od 15 do 26 let platí pouze ve dnech vyjmenovaných v žákovském průkazu (obvykle jen pracovní dny) a pouze z místa bydliště do cílové stanice, nelze je tedy využít k cestování do jiných míst dotyčného pásma. Toto jízdné též není možno využít při cestování z Neveklova do Prahy přes Benešov s využitím vlaků ČD, jelikož ve vlacích ČD toto jízdné neplatí. Nelze využít nikdy v kombinaci s pásmem P ve vnitřní Praze. **Pro prokázání věku můžete využít jeden z následujících způsobů: A)Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce) B)Průkazku PID Žákovská C)Čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací D)Průkaz PID Dítě 6-15

10 E)Žákovský průkaz ***Pro prokázání věku můžete využít jeden z následujících způsobů: A)Čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací B)Průkazem PID Dítě 6-15 Dospělý: Jednotlivé jízdné: 76Kč Týdně: 760Kč Měsíčně (4 týdny po 5 dnech): 3040Kč Čtvrtletně: 9120Kč Předplatné měsíčně pro vnější tarifní pásma (6 pásem): 1350Kč Předplatné měsíčně pro Prahu: 550Kč Předplatné měsíčně vnější pásma + Praha: 1900 Předplatné čtvrtletně pro vnější tarifní pásma (6 pásem): 3600Kč Předplatné čtvrtletně pro Prahu: 1480Kč Předplatné čtvrtletně vnější pásma + Praha: 5080 Úspora při čtvrtletním předplatném: 4040Kč *Po Praze je možno využít i předplatné na 5 měsíců nebo na celý rok. Pokud jedete jednorázově do Prahy a nechcete řešit časovou platnost, doporučuje se koupit si celopásmovou jízdenku za 160Kč. Ta vás opravňuje cestovat 24 hodin po všech vnějších pásmech (1-7) i po celé Praze vyjma autobusu Airport expres. *V případě jakýchkoliv dotazů ohledně jízdného nebo systému Pražské integrované dopravy se obraťte na mail

Šetři kačky s Lítačkou v Tismi!

Šetři kačky s Lítačkou v Tismi! Šetři kačky s Lítačkou v Tismi! Od počátku května 2017 byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující

Více

Šetři kačky s Lítačkou!

Šetři kačky s Lítačkou! Šetři kačky s Lítačkou! Od počátku května byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující zaznamenal

Více

Informace o Pražské integrované dopravě (č Praha)

Informace o Pražské integrované dopravě (č Praha) Informace o Pražské integrované dopravě 22.1.2007 (č. 01 - Praha) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy),

Více

Jízdní řád Praha a Středočeský kraj

Jízdní řád Praha a Středočeský kraj Jízdní řád 2019 Praha a Středočeský kraj 21. 11. 2018 Jízdní řád 2019 Platí od neděle 9. prosince 2018 V Praze ujedou vlaky v novém jízdním řádu 5,8 milionu kilometrů, to je oproti současnému jízdnímu

Více

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou dopravou v PID Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí Masterpass

Více

Nový Tarif PID od 1.7.2011

Nový Tarif PID od 1.7.2011 Nový Tarif PID od 1.7.2011 Novinky v bezplatné přepravě Dítě od narození do 6 let* jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu nemusí nijak prokazovat věk * do dne předcházejícímu dni 6. narozenin Dítě od 6 do 10

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 9 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 26. 8. 2017 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III.A. se mění v odst. 4 a nově zní takto: 4. Pro kategorie

Více

Od 1. října se rozšíří systém PID na železnici až na samotné hranice Středočeského kraje, lidé výrazně ušetří

Od 1. října se rozšíří systém PID na železnici až na samotné hranice Středočeského kraje, lidé výrazně ušetří Od 1. října se rozšíří systém PID na železnici až na samotné hranice Středočeského kraje, lidé výrazně ušetří Dalších 96 železničních stanic a zastávek se zapojí ve spolupráci s Českými drahami od 1. října

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23/2010 Vyšlo 23.12.2010 Obsah Vánoční a novoroční provoz PID 2010... 1 Zastávky na znamení bez mávání... 2 Ceny jízdenek PID pro jednotlivou jízdu od 1.1.2011... 2 Časové jízdenky

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Rychlíkem do Berouna, Rakovníka nebo Příbrami na jízdenku Pražské integrované dopravy. Cestující od února ušetří

Rychlíkem do Berouna, Rakovníka nebo Příbrami na jízdenku Pražské integrované dopravy. Cestující od února ušetří Rychlíkem do Berouna, Rakovníka nebo Příbrami na jízdenku Pražské integrované dopravy. Cestující od února ušetří 1. února 2018 Až o třetinu se zlevní lidem cestování na dalších železničních linkách ve

Více

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677 ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Tarif Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: ID otázky: 3674 pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásm a

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Sezonní posílení midibusové linky 236 ze ZOO do Bohnic

Sezonní posílení midibusové linky 236 ze ZOO do Bohnic Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2017 Vyšlo 14. 07. 2017 Sezonní posílení midibusové linky 236 ze ZOO do Bohnic... 1 Web Pražské integrované dopravy na nové adrese www.pid.cz a s novou mapou zastávek...

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID OBSAH Obecné informace 2 Dopravci PID 3 Údaje na jízdence z označovacích zařízení 4 Jízdenky pro jednotlivou jízdu 5 Předplatní časové jízdenky krátkodobé

Více

PLATNÝCH V PID. Elektronická aktualizace: ČERVEN 2018

PLATNÝCH V PID. Elektronická aktualizace: ČERVEN 2018 VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V PID Elektronická aktualizace: ČERVEN 2018 OBSAH Obecné informace 2 Dopravci PID 3 Údaje na jízdence z označovacích zařízení 4 Jízdenky pro jednotlivou jízdu

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011

Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2011 Vyšlo 3.10.2011 Obsah Trvalé změny PID od 1.10.2011... 1 Vlaková výluka na linkách S8 a S80... 1 Slevy na jízdném v Praze pro jednotlivé věkové kategorie... 2 Jízdenky

Více

Občanské předplatní časové kupony - plné (obyčejné) časové jízdné

Občanské předplatní časové kupony - plné (obyčejné) časové jízdné Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1740 ze dne 17. 7. 2018 Změny cen jízdného od 1. 9. 2018, popřípadě do data vyhlášení v souvislosti s rozvojem společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského

Více

Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012

Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 02/2012 Vyšlo 16.1.2012 Obsah Děti do 10 let věku i nadále nepotřebují opencard... 1 Pražská integrovaná doprava nově na Facebooku... 2 Systém PID si připomíná 20 let od svého

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 8. 2018 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2018 Dodatek č. 2 platný od 1. 10. 2018 Dodatek č. 3 platný od 9. 12. 2018 Dodatek č. 4 platný od 1. 2. 2019 Dodatek

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 13. 6. 2010 platný od 1. 1. 2011 na základě provozních potřeb a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. j. 1-132010ZK ze 1.

Více

Posílení linky 312 do Tuchoměřic a výstavba okružní křižovatky u Přední Kopaniny

Posílení linky 312 do Tuchoměřic a výstavba okružní křižovatky u Přední Kopaniny Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04 / 2017 Vyšlo 15. 02. 2017 Posílení linky 312 do Tuchoměřic a výstavba okružní křižovatky u Přední Kopaniny... 1 Cyklohráček 2017... 2 Integrace Nymburska od 26. 3. 2017...

Více

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V IDS JMK

VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V IDS JMK VZORY JÍZDNÍCH DOKLADŮ A PRŮKAZŮ PLATNÝCH V IDS JMK II. NEPŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY verze 120101 1 PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY... 3 PRŮKAZKY... 4 Vzor DPMB průkazky vydávané v prodejnách DPMB a ČD... 4 Vzor

Více

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy. 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy. 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Tarifní systémy 3. hodina Tarify, SPP Příklady tarifů Odbavovací zařízení Způsob odbavení Prezentace studenta diskuse? Tarif a SPP Tarif vyhlašují obce, nebo dopravci za

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. dodatku platný od 1. 2. 2016 Dodatek č. 1 platný od 11. 4. 2016 Dodatek č. 2 platný od 2. 7. 2016 Dodatek č. 3 platný od 31. 7. 2016

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 8. 2018 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2018 Dodatek č. 2 platný od 1. 10. 2018 Úplné znění, včetně všech uvedených dodatků 1/81 Obsah I. Úvodní ustanovení...

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2005 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...8 IV. Cena za přepravu

Více

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Více

B.1 LEGENDA 1: Urbanistický návrh lokalit Změny č.4. Změna č.4 ÚPO NEVEKLOV. zastavěné území k zastavitelné plochy_zastavěné

B.1 LEGENDA 1: Urbanistický návrh lokalit Změny č.4. Změna č.4 ÚPO NEVEKLOV. zastavěné území k zastavitelné plochy_zastavěné LEGENDA 1:5000 2. Urbanistický návrh lokalit Změny č.4 zastavěné území k 082015 zastavitelné plochy_zastavěné zastavitelné plochy ÚP,Z1,2,3 rozvojové plochy Změny č.4 B.1 620/7 plochy se změnou využití

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

S jízdenkami PID vlakem S80 nově až na Sázavu

S jízdenkami PID vlakem S80 nově až na Sázavu INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 03 / 2017 Vyšlo 01. 02. 2017 Obsah S jízdenkami PID vlakem S80 nově až na Sázavu... 1 Posílení linky 488 do Nové Vsi pod Pleší... 1 Integrace Nymburska od 26. 3. 2017... 2 Integrace

Více

Číslo 01/2011 Vyšlo

Číslo 01/2011 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2011 Vyšlo 14.1.2011 Obsah Zastávky na znamení bez mávání... 1 Časové jízdenky PID se vyplatí ještě více... 2 Možnost vrácení již neplatných jízdenek PID... 2 Nové typy časových

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2011 1/55 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID... 3 III. Jízdné v systému PID... 8 IV. Cena

Více

Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje za rok Ing. et Ing. Petr Tomčík, ROPID

Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje za rok Ing. et Ing. Petr Tomčík, ROPID Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje za rok 2017 Ing. et Ing. Petr Tomčík, ROPID 2017: Rekordní rozšíření systému PID Nově: 53 autobusových linek 20 vlakových linek 130 měst a obcí 154

Více

Čáslav Kolín 1064 Kč 798 Kč 252 Kč 700 Kč (3 pásma) 175 Kč (3 pásma) Čáslav Kutná Hora město Zruč nad Sázavou Kutná Hora město

Čáslav Kolín 1064 Kč 798 Kč 252 Kč 700 Kč (3 pásma) 175 Kč (3 pásma) Čáslav Kutná Hora město Zruč nad Sázavou Kutná Hora město CENOVÉ SROVNÁNÍ JÍZDENEK ČD A JÍZDENEK PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Tabulky níže ukazují příklady, jak mohou cestující ušetřit, pokud využijí proti stávajícímu jízdnému ČD v novém 8. a 9. pásmu jízdenky

Více

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic.

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic. Integrace VDV s MHD Tento dokument slouží jako podklad pro integraci městských hromadných doprav (MHD) na území Kraje Vysočina do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Obecné

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3. a 4. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3 platný od 11. 12. 2011 Dodatek č.

Více

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) Jihočeský koordinátor dopravy Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) konference na téma Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu organizovaná v rámci projektu Connecting Regions

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 3 k Tarifu PID vydanému k 1. 8. 2018 platný od 9. 12. 2018 na základě provozních potřeb 1/10 1. V čl. II., odst. 1., se mění nadpis bodu ad) a nově zní takto:

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek č. 3 platný od 11. 12.

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Číslo 11/2010 Vyšlo

Číslo 11/2010 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2010 Vyšlo 26.5.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 1.6.2010... 1 Náhradní vlaková doprava během tramvajové výluky do Řep... 2 Unikátní služba pro cestující elektronické

Více

Kloubové autobusy do Neratovic od

Kloubové autobusy do Neratovic od Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 20 / 2016 Vyšlo 01. 11. 2016 Kloubové autobusy do Neratovic od 21. 11. 2016... 1 Adventní předvánoční posílení MHD... 1 Na lince 119 se testuje nejdelší autobus na českých

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4. a 5. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4. a 5. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4. a 5. dodatku platný od 13. 6. 2010 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2010 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2010 Dodatek č. 3 platný od 1. 10. 2010 Dodatek

Více

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID

15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID 15 LET PŘESTUPNÍHO TARIFU PID Květen 2011 ÚVOD Významným mezníkem v historii Pražské integrované dopravy byl 1. červen 1996. Došlo totiž k zavedení přestupního tarifu, kde se cena jízdného již neodvíjela

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5. a 6. dodatku platný od 13. 6. 2010 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2010 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2010 Dodatek č. 3 platný od 1. 10. 2010 Dodatek

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU PID září 2014 Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 2. 7. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. Mění se čl. VIII. a nově zní takto: VIII. Neobsazeno 2. V čl.

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 8/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 8/2015 4. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432)

Rozšíření PID od 10.6.2012. Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 432) Rozšíření PID od 10..01 Kutná Hora (linka 381) Uhlířské Janovice (linka 387) Poděbrady (linka 398) Milovice (linka 43) Výhody integrace možnost cestovat na jednu jízdenku s libovolným počtem přestupů (v

Více

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a Page 1 of 5 PROCESNÍ LISTY ČÍM SE ŘÍDÍME POKYNY A INFORMACE NOVINKY KONTAKTY Úvod / Pokyny a informace / Příprava na zkoušky / Testové otázky osobní přepravy TESTOVÉ OTÁZKY OSOBNÍ PŘEPRAVY Otázky z problematiky

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 13. 6. 2010 1/53 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. IV. Jízdné v systému PID...8 Žákovské jízdné

Více

Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy

Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy Předplatní časové kupóny (jízdenky) pro území hl. m. Prahy Příloha č. 1 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných

Více

Číslo 09/2011 Vyšlo

Číslo 09/2011 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 9/211 Vyšlo 17.5.211 Obsah Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží... 1 Tramvajová výluka v Podbabě... 1 Železniční výluka Praha-Běchovice Český Brod... 1 Posílení expresní autobusové

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. dodatku platný od 1. 7. 2011 Dodatek č. 1 platný od 1. 8. 2011 Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 Dodatek

Více

Nové slevy pro juniory, studenty a seniory v Praze od

Nové slevy pro juniory, studenty a seniory v Praze od INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18 / 2018 Vyšlo 01. 10. 2018 Obsah Nové slevy pro juniory, studenty a seniory v Praze od 1. 10. 2018... 1 Od 1. října se rozšiřuje systém PID na železnici až na samotné hranice

Více

Informace o zvýhodněné přepravě osob s trvalým pobytem na území města Mostu. Doprovod dítěte do 3 let - zdarma pro 1. tarifní pásmo Most

Informace o zvýhodněné přepravě osob s trvalým pobytem na území města Mostu. Doprovod dítěte do 3 let - zdarma pro 1. tarifní pásmo Most Informace o zvýhodněné přepravě osob s trvalým pobytem na území města Mostu Doprovod dítěte do 3 let - zdarma pro 1. tarifní pásmo Most 1) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen dopravce),

Více

P+R v příměstské dopravě. Petr Pšenička, ROPID

P+R v příměstské dopravě. Petr Pšenička, ROPID P+R v příměstské dopravě Petr Pšenička, ROPID Praha a Středočeský kraj 1 Integrace se Středočeským krajem Dohoda na vzniku společného dopravního systému pro Prahu a Středočeský kraj průběžná příprava Rozšíření

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Příklad: Na jízdence IDSOK KOMBI ZÓNA 900 OL Prostějov je mimo jiné uvedeno: - druh časové jízdenky např. měsíční,

Příklad: Na jízdence IDSOK KOMBI ZÓNA 900 OL Prostějov je mimo jiné uvedeno: - druh časové jízdenky např. měsíční, 1. Co je to KOMBI ZÓNA? KOMBI ZÓNA obsahuje více jednotlivých zón, které jsou do ní zahrnuty proto, aby byla cestujícím umožněna přeprava za stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách

Více

Novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018

Novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2018 Vyšlo 15. 08. 2018 Novinky v nákupu jízdného a nové celostátní slevy od září 2018... 1 Otázky a odpovědi k novým slevám od 1. 9. 2018... 3 Trvalé změny od 1.

Více

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE

Vzory jízdních dokladů ČD. platných na autobusové lince AE Vzory jízdních dokladů ČD platných na autobusové lince AE Stav k 15. 6. 2014 POSTUP PŘI KONTROLE JÍZDNÍCH DOKLADŮ 3 1. JÍZDENKY VYSTAVENÉ NA STANDARDNÍCH TISKOPISECH 3 1.1 Jednosměrná jízdenka pro všechny

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 1. 2015 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy

17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 5/2017 17. března 2017 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Věci přepravní a tarifní... 2 005/05/2017

Více

Desetiměsíční kupon má omezenou volbu počátku platnosti na období od 15.8. do 1.11.

Desetiměsíční kupon má omezenou volbu počátku platnosti na období od 15.8. do 1.11. Informace o změnách v Tarifu PID Změna Tarifu PID je od 13. 6. 2010, s tím, že některé produkty budou zavedeny s pozdější platností nebo od data vyhlášení. K vyhlášení dojde na www.ropid.cz a www.dpp.cz.

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 28. 11. 2018 Článek I, Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 8 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 4. 2013 na základě provozních potřeb 1/22 1. V celém textu Tarifu PID se u číselného označení tarifních pásem

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2007 ve znění platném od 4. března 2007 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 1. 2019 PRO LINKY DO 110 KM Údaje v Kč rodiče k návštěvě dětí ZTP žáci 6-18 studenti 18-26 senioři nad 65 1 2 3 4 5 6 1-2 10,00

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava ZJid PRAVDA ## \\URA2017051496 1 MilovicLysá n 0 1 4 432 432 15 1573 1 29 29 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 270432 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín,

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2008 od 28. června 2008 změna přílohy 3 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 9. 2018 PRO LINKY DO 110 KM Údaje v Kč rodiče k návštěvě dětí Zlevněné jízdné Ceník dovozného ZTP žáci 6-18 studenti 18-26 senioři

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2006 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Informace o tarifu a jízdném PID

Informace o tarifu a jízdném PID Informace o tarifu a jízdném PID říjen 2018 novinky od října Dopravci PID Obsah O systému PID 3 Linky PID 4 Cestování po Praze 6 Cestuji občas 6 Cestuji pravidelně 9 Tarifní pásma PID 10 Příměstské cestování

Více

Rozšíření integrace na železnici v březnu a dubnu 2017

Rozšíření integrace na železnici v březnu a dubnu 2017 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Integrační speciál Vyšlo 08. 03. 2017 Rozšíření integrace na železnici v březnu a dubnu 2017... 1 Integrace Nymburska od 26. 3. 2017... 2 Integrace Neveklovska a Netvořicka od

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 1. 9. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 4 23.7.2016 1.5.2017 30.

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více