magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči. Nyní bude následovat dvanáctiměsíční zkušební provoz, během něhož bude probíhat nezbytné dolaďování řady technologických systémů. SOKP je bezesporu jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních dvaceti let. Jak jsme vás průběžně informovali i na stránkách našeho časopisu, nemalou zásluhu na jejím vybudování a zprovoznění má i skupina Eltodo. Z pohledu řidiče-laika představuje SOKP úsek dálnice o délce 35 kilometrů se dvěma tunely a velkým množstvím technologie a telematických systémů pro řízení dopravy. Propojuje dálnice D5 a D1 a umožňuje tranzitní dopravě, aby se vyhnula Praze. Nově zprovozněná část okruhu je tvořena celkem čtyřmi samostatnými stavbami: 512, 513, 514 a 515 včetně části D1 a dispečinku Rudná. Z uvedených staveb je stavba 512 jediná, kterou nemělo Eltodo po technologické stránce plně pod kontrolou na rozdíl od tří zbývajících staveb zde totiž nebylo dodavatelem technologie jako celku. Novinkou je liniové řízení Skupina Eltodo se na tomto projektu podílela mimo jiné dodávkou softwarových komponent pro liniové řízení dopravy (LŘD). Jejich vývoj včetně kompletního oživení realizovala na klíč společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. ve spolupráci s technickým úsekem ELTO- DO EG, a.s. dokončení na str. 3 Dohoda o strategické spolupráci Dohodu o strategické obchodnětechnické spolupráci mezi společnostmi ČKD Group, a.s., a ELTODO EG, a.s., podepsali 1. září v Praze předsedové představenstev obou firem, Ing. Jan Musil, CSc., za ČKD a Ing. Libor Hájek za Eltodo. Předmětem smlouvy je především spolupráce při získávání a realizaci nových zakázek a snižování režijních nákladů. Snižování nákladů a růst zisku si obě společnosti slibují např. od společného obchodního monitoringu domácího a vybraných zahraničních trhů a společného využití projekčních kapacit (strojních, elektrotechnických, systémů kontroly a řízení, stavebních nebo speciálních procesních technologií) a kapacit realizačních (např. site management, montáže, uvádění technických zařízení do provozu). Úspory nákladů pro obě strany má přinést i společný nákup materiálů a služeb. (red) Novému okruhu zatleskal při slavnostním otevření i prezident Václav Klaus Předání dopravní ústředny v Plzni Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. dne 15. září slavnostně předala do provozu městu Plzeň dopravní řídicí ústřednu SITRAFFIC SCALA. Slavnostního předání se zúčastnil prezident skupiny Ing. Libor Hájek a primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl. Nová dopravní řídicí ústředna slouží k řízení dopravní sítě křižovatek SSZ a dohledu nad nimi, dokáže automaticky přepínat jednotlivé signální plány podle hustoty dopravy a vyhodnocovat získaná data. Díky využití nejnovějších technologií lépe reaguje na neustále se zvyšující provoz v Plzni a zajišťuje tak bezpečnost všech jeho účastníků. Na novou ústřednu je připojeno 71 světelně řízených křižovatek. Dana Crkvová ELTODO dopravní systémy s.r.o. Předání ústředny se kromě představitelů skupiny Eltodo (Ing. L. Hájek, Ing. F. Lusk) zúčastnil i primátor Plzně Ing. Pavel Rödl (zcela vlevo). Foto: ČTK.

2 2 Mozkem inteligentní dálnice je Rudná Řídicím centrem celého SOKP je centrální dispečink vybudovaný ve čtvrtém podlaží budovy SSÚD Rudná. Právě zde se sbíhají všechny informace z tunelových staveb i mimotunelových úseků celého SOKP a ovládá se odtud také veškeré technologické vybavení okruhu: osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechnika, záložní zdroje el. energie, EPS, EZS, přes dopravní značení a kamerové systémy až po liniové řízení dopravy. Dominantou velínu dispečinku v Rudné je zobrazovací tablo sestávající z dvaceti velkoplošných obrazovek, které je doplněno 26 monitory. Na obrazovkách se zobrazuje technologická vizualizace celého okruhu, na monitorech výstupy z kamer v tunelech i mimo ně. Veškeré tyto informace mají k dispozici i přítomní dispečeři ŘSD a Policie ČR na svých pracovištích. Naším úkolem bylo v průběhu několika měsíců ze stavebně připravené místnosti se zdvojenou podlahou vybudovat moderní řídicí centrum, říká Josef Rychlý, který nejprve pracoval na SOKP pod inženýrem Tupým jako vedoucí zakázky na tunelových stavbách, později převzal řízení projektu na Rudné. Začali jsme silovými rozvody ve- de Ing. Dušan Vaněk, vyvíjelo firmware (tedy software, který obsluhuje jednotlivá zařízení na nejnižší úrovni) do proměnných dopravních značek (PDZ) a podíleli se na vývoji takzvaných gantry serverů (viz Eltodo magazín 2/2010). Speciálně pro SOKP se dělal upgrade těchto gantry serverů pro využití i pro liniové řízení dopravy (LŘD). Pro SOKP ale vyvinul odbor Nových technologií i další významné produkty, říká Ing. Šmerda. Jedním z nich je jednotka RJSD, která umožňuje integrovat do systému liniového řízení i zařízení (například závoru nebo semafor), která mají jen binární kontakty (pro laiky: každý signál k ní musí být veden po samostatném drátu). Daldenými v podlaze i pod stropem, následně jsme připravili kabelové trasy pro strukturovanou kabeláž a zhášecí zařízení. Paralelně s tím byla vybudována sádrokartonová příčka jako základ pro zobrazovací tablo, do níž se implementovalo 20 velkoplošných obrazovek a rám pro 26 monitorů. Za ní vznikl prostor pro technologie, popisuje práce na Rudné J. Rychlý. Součástí zakázky bylo také vybudování pracovních míst pro dispečery a koordinátora řídicího centra. Práce probíhaly od letošního května až do zprovoznění SOKP v září. V okamžiku, kdy na SOKP vjela první vozidla, byly již všechny technologie ovládány z plně funkčního velínu. (ln) Zobrazovací tablo centrálního dispečinku SOKP v Rudné Pro SOKP jsme vyvinuli vlastní produkty Za ELTODO dopravní systémy s.r.o. zajišťovala dodávku pro všechny stavby jihozápadního segmentu SOKP Technická divize pod vedením Ing. Tomáše Šmerdy. Ta se skládá ze čtyř oddělení, z nichž na dodávce pro SOKP participovaly tři: Odbor Řídicích systémů, Odbor Nových technologií a Odbor Dopravní telematiky. Dohromady se na projektu podílelo více než 30 lidí z Technické divize EDS, před kterými stál nelehký úkol. Bylo potřeba vytvořit unikátní systém liniového řízení dopravy pro 25 km dálnice, jejíž součástí jsou i dva téměř dvoukilometrové tunely Cholupice a Lochkov, textové tabule pro poskytování informací řidičům. Jednalo se o zprovoznění komunikační infrastruktury, ovládání PDZ a ZPI, instalaci serverů, dodávku a oživení řídicích systémů dopravy i technologie pro oba tunely, videodetekční systém v tunelech, zajištění návazností mezi tunely a trasou dálnice a vytvoření řídicího centra SOKP na SSÚD Rudná, vysvětluje Ing. Šmerda. Systém zajišťuje sběr a vyhodnocení dopravních dat, automaticky reaguje na detekované dopravní události a harmonizuje dopravní proud (omezení rychlosti, zákaz předjíždění pro nákladní vozidla). Operátor dopravy má také možnost dispečerského ovládání systému liniového řízení formou zadání dopravních událostí v uživatelském rozhraní řídicího systému tunelů a dálnic (ŘSTD). Úzkou spoluprací všech lidí v jednotlivých odděleních technické divize i ostatních útvarů ve skupině Eltodo se podařilo tento unikátní systém zrealizovat. Odbor Řídicích systémů pod vedením Ing. Petra Zobaníka se zabývá vývojem řídicích systémů, tedy programováním průmyslových automatů a vývojem vizualizací k nim. Primárně se věnuje řídicím systémům pro tunely, jeho pracovníci se ale také výrazně podíleli na vývoji systému řízení ŘSTD (Řídicí systém tunelů a dálnic), který běží na dispečinku na Rudné. Odbor Nových technologií, který ve- ším je nový dohlídací modul pro semafory a blikače, který na rozdíl od starého modulu AKM je programovatelný a umožňuje úpravy funkcionality a připojení po sériové lince. Odbor Nových technologií se také výrazně podílel na systémovém automatu liniového řízení, který je na SOKP novinkou, dodává Ing. Šmerda. Posledním odborem, který se podílel na dodávkách pro SOKP, byl odbor Dopravní telematiky pod vedením Ing. Jana Semkoviče. Zajišťoval vývoj datakoncentrátorů, tedy serverů pro sběr informací z gantry serverů, jejich vyhodnocení, agregaci a sdílení v rámci systému liniového řízení. (ln) Pracovníci technické divize společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., kteří se podíleli na SOKP, před tunelem Lochkov.

3 3 Po okruhu už se měsíc jezdí Výsledkem je systém tvořený celkem 45 portály osazenými příslušnými proměnnými dopravními značkami, který umožňuje takzvanou harmonizaci dopravního toku, tedy řízení dopravy v závislosti na její hustotě a dalších podmínkách, vysvětluje Ing. Martin Kučera, který za Eltodo celý projekt vedl. Tento typ LŘD je prvním svého druhu v ČR a především díky němu se o SOKP v médiích často píše jako o inteligentní dálnici, která je schopna sama reagovat na vzniklé stavy dopravy, dodává Ing. Kučera. Pod tlakem a za provozu Takto rozsáhlý projekt nutně musela provázet i řada problémů vyplývající z nutnosti koordinovat celou řadu činností a ve finále propojit čtyři samostatné stavby tak, aby vše hladce fungovalo. Například kvůli zpoždění prací na stavbě 512 se termín komudokončení ze str. 1 Rekonstruujeme Strahovský tunel Vegacom využil zkušeností z tunelových staveb Společnost Vegacom se na tunelových a dálničních stavbách v ČR podílela už v minulosti, mohla tedy využít zkušeností z dřívějších realizací. Na stavbě 513 v tunelu Cholupice Komořany a v souvisejících technických objektech jsme realizovali elektrickou požární signalizaci a informační rozhlas. Dále jsme realizovali elektrickou zabezpečovací signalizaci pro ochranu a zabezpečení provozních technologických objektů, vysvětluje rozsah činností Vegacomu Ing. Tomáš Tetour z divize Systémy, který měl na starosti projektové řízení na stavbách 513, 514 a 515. Totéž jsme realizovali na stavbě 514, na obou dvou stavbách jsme také dodali kabeláže pro zařízení pro vyhodnocování dopravních přestupků, dodává Ing. Tetour Dále jsme kompletně dodávali stavební práce, opravu a rozšíření systému chlazení, náhradní zdroj, elektroinstalaci a slaboproudé rozvody na SSÚD Mirošovice, pokračuje Ing. Tetour. Pracovníci Vegacomu se podíleli také na přestavbě dispečinku SSÚD Rudná, kde realizovali kompletní datovou kabeláž a ukončení optických rozvodů. Na stavbě 515 v úseku dálnice D1 15,4km až 22km naše divize Systémy spolupracovala s největší divizí Vegacomu divizí Sítě. Realizovali jsme zde veškerou optiku, veškeré zemní práce, protlaky, výměnu kabelového napájecího vedení, pokládku optotrubek a kompletní geodetické práce. Řídili jsme činnosti subdodavatelů firmy Skanska a SPEL. První z nich realizovala portály pro dopravní značení, druhá prováděla výměnu hlásek S.O.S., sčítačů dopravy, dodávku meteorologické stanice, kamerový systém včetně úpravy technologie v SSÚD Mirošovice. Takto rozsáhlá stavba vyžadovala i kvalitní řízení na jednotlivých pracovištích. Stavbu 513 a 514 a dodávky nikačního propojení mezi SSÚD Rudná a Mirošovice, bez něhož nebylo možné zprovoznit LŘD v prostoru dálnice D1, posunul až k 1. září, takže jsme pracovali pod obrovským tlakem, vysvětluje Ing. Kučera a dodává: Na požadavek investora jsme také řídicí systém dodatečně rozšiřovali o funkci pozastavení provozu, která umožňuje v reakci na nebezpečné dopravní události v tunelu jeho uzavření a také navrácení se do standardního stavu v případě, že by se jednalo o planý poplach. Na úseku D1 zase probíhalo vztyčování portálů LŘD, osazování a oživování PDZ, zařezávání indukčních smyček a systému SOS hlásek za provozu, což kladlo vysoké požadavky na koordinaci všech prací. Přesto byl stanovený termín otevření SOKP dodržen, za což patří dík všem, kdo se na tomto projektu podíleli. (ln) SOS hláska v tunelu Cholupice v SSÚD Rudná vedl Jaroslav Šedivý, dodávky v SSÚD Mirošovice vedl Václav Vágner, na úseku D1 Václav Synek a Aleš Vochoč, optiku vedl Václav Popelka. Všichni si za odvedenou práci zaslouží poděkování, říká Ing. Tetour. V současnosti stavba 515 pokračuje i po zprovoznění jihozápadní části SOKP, a to v úseku D1 (2,75 8,4 km). Tam taktéž probíhá kompletní výměna kabelového vedení, trubek pro optické kabely, S.O.S. hlásek, meteostanic a sčítačů dopravy a bude položen nový optický kabel pro dálniční informační systém. Práce by podle harmonogramu měly být dokončeny koncem října. Vzhledem k tomu, že v místě vedou stávající kabely společnosti Telefónica O2, musí se postupovat s největší obezřetností, práce probíhají ručně, bez mechanizace a tedy bez možnosti práce urychlit, dodává Ing. Tetour. (ln) V průběhu srpna uzavřela společnost ELTODO EG, a.s., s Technickou správou komunikací Praha (TSK) smlouvu na rekonstrukci řídicího systému Strahovského automobilového tunelu (SAT). V rámci této zakázky bude za provozu prováděna postupná výměna řídicích jednotek PLC od firmy GE Fanuc za řídicí jednotky Simatic od společnosti Siemens. Všechno za účelem zvýšení bezpečnosti z pohledu telematického řízení nejstaršího tunelu v Praze. Současně bude dodán trenažér tohoto systému pro zdokonalování a ověřování znalostí dispečerů technologie. Dokončení zakázky je plánované na květen Projekt je realizován za podpory EU v rámci Operačního programu doprava (OPD). Ing. Martin Kučera, ELTODO EG, a.s. Oprava v trafostanici metra Kačerov V září jsme dokončili zakázku Oprava rozvaděčů RS a RM v DT91KC ve stanici metra Kačerov. Realizace pro Dopravní podnik hlavního města Prahu probíhala po důkladné technické přípravě ve třísměnném provozu, zahájena byla v polovině srpna převedením odběrů v RS. Poté bylo v nepřetržitých směnách provedeno označení a odpojení vývodů, demontáž rámů s výzbrojí a průběžné pasoviny až k podélné spojce, montáž nové pasoviny, rámů a připojení vývodů. Nezálohované vývody byly převedeny do sekce, která zůstávala pod napětím, pomocí dočasného přeložení kabelového vedení. Přenesená správa v Teplicích Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., získala zakázku na správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a kolektorů na území Statutárního města Teplice. Smluvní vztah bude uzavřen na dobu od do Územím Statutárního města Teplice se rozumí katastrální území: Teplice, Hudcov, Sobědruhy, Trnovany, Řetenice, Prosetice a Nová Ves. Toto území zahrnuje 5979 světelných bodů. Všichni kolegové, kteří se za Eltodo podíleli na budování SOKP, se sešli v prostoru Tančírny v areálu Žlutých lázní, kde oslavili úspěšně dokončenou náročnou zakázku. Vyslechli si také osobní poděkování od vedení skupiny Eltodo, včetně prezidenta společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libora Hájka a generálního ředitele Ing. Jindřicha Hesse.

4 4 Rozšíření činností pro Telefónicu O2 Společnost Vegacom rozšiřuje v letošním roce rozsah činností realizovaných pro firmu Telefónica O2 (TO2). Vegacom uzavřel v minulém období na základě výběrového řízení rámcové smlouvy na realizaci prací až do roku Už v průběhu prvního pololetí bylo zřejmé, že dojde k dalšímu rozšíření činností pro TO2. Od probíhal pilotní projekt na území Jižní Moravy, jehož cílem bylo zjistit, zda dodavatelé jsou schopni převzít od TO2 další činnosti. Náplní pilotního projektu bylo dispečerské řízení on-line prací, zajištění oprav služeb HTS, ADSL, O2TV, preventivní údržba, příprava investičních staveb a jejich realizace formou balíčkových cen, logistické zabezpečení materiálem u zhotovitele. Pilotní projekt na jižní Moravě prokázal, že jsme schopni se s novými požadavky vypořádat ke spokojenosti objednatele. Z těchto důvodů bylo následně rozhodnuto o rozšíření pilotu na další oblasti zajištěné společností Vegacom a.s., a to na oblasti Praha - východ včetně části Středočeského kraje a na Jižní Čechy. K pak byla uzavřena nová rámcová smlouva na období 5 let do na všechny tři regiony. Jedná se o významný projekt, který je pro další vývoj velice strategický. Pro Vegacom je to další výzva, aby prokázal další profesionální kvality a využil své zkušenosti. Touto cestou se totiž v budoucnu budou ubírat i další telefonní operátoři. Museli jsme posílit tým Nárůst činností pro TO2 o zhruba třicet procent si samozřejmě vyžádal příchod nových zaměstnanců do divize Sítě. Nástup nových kolegů probíhal již od května a v současné době stále doplňujeme stavy vhodnými pracovníky pro zabezpečení všech činností. V současné době nastavujeme všechny procesy tak, abychom byli schopni plnit veškeré požadavky. Zejména dispečerské činnosti jsou zcela nové a je nutné je neustále zdokonalovat. U on-line prací dochází nově k prolínání již zavedeného procesu zřizování služeb s procesem odstraňování poruch na hlasových a datových službách. Dále vykonáváme preventivní údržbu na síti, elektrické revize zařízení a objektů. Společně s odchodem kmenových zaměstnanců TO2 vzrostl rozsah zadávaných prací v rámci kabelové údržby sítě. V rámci investiční výstavby se rozšíření týká přípravy a realizace investičních akcí, práce v systémech TO2 (IPMS, CDM, NIMS, GWS), vklady VBŘ na katastr nemovitostí, zabezpečení produkce materiálem. Věříme, že všechny překážky zvládneme a podaří se nám nastavit fungující systém, který povede k plnění požadavků zákazníků a společnost Vegacom tak bude nadále patřit ke klíčovým partnerům společnosti Telefónica O2. Daniel Mudroch Vegacom a.s. Vegacom umí i detekci chemikálií Společnost Vegacom má v oblasti bezpečnostních systémů dobré renomé jako dodavatel elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, městských kamerových systémů a systémů CCTV pro dopravní infrastrukturu. Méně už se ale ví, že společnost realizovala také řadu zakázek v oblasti protichemických detekčních systémů. Můžeme se pochlubit skutečně unikátním know-how, kterým je speciální protichemický systém pro detekci nebezpečných bojových a průmyslových látek, říká Daniel Jiroušek, produktový manažer pro implementaci bezpečnostních systémů. Ten lze využít kdekoliv, ale vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o vojenský materiál, který podléhá přísným pravidlům, aplikuje se především tam, kde hrozí bezprostřední riziko. Tedy například v místech s velkou koncentrací lidí, kde existuje riziko teroristického útoku: letiště či veřejná doprava, knihovny, velké úřady a podobně, dodává D. Jiroušek. Systém detekce nebezpečných látek implementoval Vegacom například ve Spolaně Neratovice. Foto: ČTK. Na těchto místech je nutné případné nebezpečné látky detekovat a okamžitě informovat záchranné složky. Je pochopitelné, že s ohledem na funkci těchto systémů o nich nelze hovořit příliš podrobně, nicméně mezi zajímavé reference Vegacomu v této oblasti patří například Dopravní podnik Hl. m. Prahy nebo Spolana Neratovice. Dalším zajímavým produktem Vegacomu v oblasti bezpečnosti je Varovný a informační systém obyvatel (VISO). Ten instalujeme nejen v Praze, ale i v dalších obcích, například v Broumově. Je integrován do jednotného záchranného systému města či obce a slouží k šíření varovných hlášení, vysvětluje D. Jiroušek. redakce Eltodo pomohlo na Ladronce Realizace projektu Rozšíření areálu volného času Ladronka začala již v lednu 2010 přeložkou optických kabelů a stožáru veřejného osvětlení v ulici Kukulova. Přeložka byla nutná z důvodu výstavby nového podchodu, který propojil park Ladronka s částí u nákupního centra Kaufland. Součástí rozšíření bylo také prodloužení bruslařského okruhu a chodníčků pro návštěvníky parku s osazením sadových svítidel. Realizace byla úspěšně dokončena a předána k užívání v červnu letošního roku. Společnost ELTODO EG, a.s., dále realizovala sadové osvětlení a zemní svítidla TERRA MAXI umístěná v podchodu. Instalace zemních svítidel byla provedena do již vybudovaného asfaltového povrchu pomocí speciálních fréz. Toto osvětlení muselo být umístěno přesně dle požadavku architekta a nastaven požadovaný úhel optiky, pro zachování sklonu podchodu a výsledný světelný efekt. Lukáš Podolák, ELTODO EG, a.s.

5 Energetické audity přinášejí úspory nákladů 5 O energetických auditech včetně podmínek a důvodů k jejich provádění jsme již v Eltodo magazínu psali (v dubnu 2006). Jen pro připomenutí: energetickým auditem se rozumí odborné zhodnocení toku energií a nakládání s nimi v celé budově (souboru budov, případně technologii). Jeho cílem je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat optimální způsob dosažení úspor. práce přinesla zdokonalení i rozšíření všech poskytovaných služeb, takže koncový zákazník dostane všechny požadované dokumenty od auditu přes projekt až k samotné žádosti o dotaci. Díky tomu jsme za 8 měsíců od počátku letošního roku vytvořili již více než 100 zpráv a posudků v celkovém objemu téměř 2 miliony Kč. V srpnu sice Ministerstvo životního prostředí dočasně přerušilo přijímání žádostí do programu Zelená úsporám, to ale neznamená, že bychom neměli co dělat. Investoři se totiž chtějí připravit tak, aby po znovuotevření programu mohli podat veškeré dokumenty i žádosti o dotaci. Navíc sami hledáme i jiné možnosti, kde uplatnit náš tým zkušených specialistů i moderní vybavení, které máme k dispozici. Václav Andrš, ELTODO EG, a.s. Zájem zvýšil program Zelená úsporám Počet zakázek i provádění auditů bylo nejvíce ovlivněno v roce 2009 vyhlášením dotačního programu Zelená úsporám. V souvislosti s vyhlašováním různých dotačních programů (kromě Zelená úsporám také třeba Nový panel ) jsou totiž často pro zařazení do dotačního programu požadovány údaje, které nejsou uváděny v auditech ani v průkazech energetické náročnosti budov. Proto se vypracovává nově tzv. Posouzení energetické náročnosti budovy vzhledem ke konkrétnímu dotačnímu programu. P O Č E T A U D I T Ů V L E T E C H Letos již přes 100 posudků Skupina Eltodo prostřednictvím týmu z Realizačního útvaru 3730 v Prunéřově poskytuje tyto služby nepřetržitě již od roku V loňském roce jsme v rámci programu Zelená úsporám navázali spolupráci s několika projekčními kancelářemi a s poradenským centrem. Tato spolu- Protipovodňová ochrana v Praze - Zbraslavi Společnost ELTODO EG, a.s., se po záplavách v roce 2002 zapojila do prací na stavbách protipovodňové ochrany. V pátek 10. září proběhlo slavnostní předání dokončené etapy 0006 protipovodňových zábran na Zbraslavi. Fotovoltaická elektrárna Drnov Výstavbou fotovoltaické elektrárny Drnov jsme zahájili spolupráci se společností zabývající se výstavbou těchto elektráren. V rámci této akce byla postavena fotovoltaická elektrárna v bývalém vojenském prostoru Podlešín poblíž obce Drnov Žižice ve středních Čechách. Na této zakázce jsme realizovali areálové rozvody, jejich připojení do rozvodny VN a usazení a vyzbrojení vstupních částí areálových trafostanic. V současné době spolupracujeme na výstavbě dalších fotovoltaických elektráren. Jan Olbrich, ELTODO EG, a.s. Tato 1,35 km dlouhá stavba má v budoucnu zabránit povodňovým katastrofám, které zasáhly Zbraslav a celou Prahu v roce Součástí tohoto projektu byly přeložky kabelů PREdi (VN, NN) a Telefonica O2, které jsme realizovali pro Sdružení Zbraslav. Tato stavba navazuje na soubor staveb protipovodňové ochrany pro Prahu. Byla rozdělena na dvě části, a to část 13 (Zbraslav sever) v délce 970 m a část 14 (Zbraslav jih) s celkovou délkou 1,35 km. Stavby se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy v katastru městské části Zbraslav. Dělítkem obou staveb byl most Závodu míru, kde se obě části zavázaly do jeho náspu. V současné době se v pracích na protipovodňové ochraně dále pracuje, a to na úseku v Praze Troji, u výjezdu z tunelu Blanka. Robert Černý ELTODO EG, a.s.

6 6 Významné personální změny ve skupině Eltodo Generálním ředitelem Vegacomu jmenován Stanislav Stejskal Od 1. října se stal novým generálním ředitelem společnosti Vegacom a.s. Ing. Stanislav Stejskal, dosavadní finanční ředitel a člen představenstva společnosti Siemens Engineering a.s. Vegacom je pro mě příležitostí zúročit většinu zkušeností, které jsem získal ve firmě Siemens. Jsem rád, že se vracím do telekomunikací, oboru, ve kterém jsem začínal. Telekomunikace jsou stále jedním z nejperspektivnějších oborů a nic na tom nemění složitá investiční situace, do jaké se v současné době tento obor dostal, říká Ing. Stejskal. Rozhovor s ním přineseme v prosincovém Eltodo magazínu. Novým ředitelem skupiny Eltodo pro Slovensko je Pavel Sněhota S platností od se stal novým ředitelem české společnosti ELTODO EG, a.s., pro Slovensko Ing. Pavel Sněhota, který dosud působil jako ředitel společnosti Eltodo Osvetlenie a vedl také společnost Telemont. Pro skupinu je Slovensko nejbližším a nejvýznamnějším trhem, proto se management rozhodl vytvořit pozici ředitele skupiny pro Slovensko. Jeho úkolem je sjednotit dosavadní aktivity na Slovensku pod jednu střechu a rozšířit obchodní aktivity do všech stěžejních oborů, které skupina Eltodo pokrývá. Naši obchodní expanzi zaměříme především na dodávky a montáže technologií v oblasti řízení dopravy, na elektromontážní práce, na správu a výstavbu telekomunikačních sítí a budování a správu veřejného osvětlení, říká Ing. Sněhota. Novým ředitelem ELTODO OSVETLENIE je Ing. Tomáš Šimko Řízení společnosti ELTODO OS- VETLENIE, s.r.o., převzal po Ing. Sněhotovi Ing. Tomáš Šimko, který před nástupem do ELTODO OSVET- LENIE působil ve francouzské skupině Saint-Gobain, konkrétně v Saint-Gobain PAM. Ta je největším světovým výrobcem a inovátorem kompletních trubních systémů pro vodovody a kanalizace. V rámci skupiny Saint-Gobain působil Ing. Šimko v oblasti Východní Evropy, převážně na Balkáně a poté i na Slovensku, kde do poloviny roku 2010 zastával pozici ředitele a jednatele společnosti Saint-Gobain PAM. Další změny ve skupině Vedoucím divize Servis ve společnosti Vegacom se stal Ing. Milan Hradec. Nahradil dlouholetého servisního ředitele společnosti Vegacom Ing. Vladimíra Kalvase, kterému za jeho práci pro společnost patří poděkování. Ekonomiku společností ELTODO- CITELUM, s.r.o., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. bude řídit Ing. Tomáš Eigl. To umožní Ing. Liboru Ťupovi, aby se mohl nadále plně věnovat činnosti finančního ředitele společnosti Vegacom. redakce Hvožďanská dostane čtvrté patro Na výrobně-administrativním objektu v areálu skupiny Eltodo ve Hvožďanské ulici proběhne přístavba čtvrtého nadzemního podlaží. V nových prostorách budou umístěny kanceláře, menší provozní skladové prostory a hygienické zázemí pro zaměstnance tohoto podlaží. Celková plocha podlaží bude 661 m 2. Nástavba stavebně navazuje na stávající objekt v celé půdorysné ploše a součástí stavebních úprav je i vestavba nového osobního výtahu do šachty jednoho ze dvou stávajících nákladních výtahů. Rozvody vnitřní instalace navážou na stávající rozvody v objektu a prostory jsou navrženy jako samostatný požární úsek. Součástí stavby je rozšíření kapacity stávajících parkovacích míst o 20 stání tak, aby byl splněn požadavek na minimální počet parkovacích míst pro zaměstnance. Zhruba 35 zaměstnanců skupiny Eltodo, kterým bude 4. patro Hvožďanské poskytovat zázemí, se dočkají dokončení v dubnu Kamil Jelínek, ELTODO EG, a.s. Výměna oken v centrále skupiny Na sklonku léta proběhla v hlavní budově společnosti Eltodo na Novodvorské ulici v Praze 4 dlouho připravovaná výměna oken. Vzhledem k tomu, že budova má šestnáct pater a práce musely být směřovány v maximální míře do mimopracovní doby, jednalo se o poměrně složitou a organizačně náročnou akci. V době od 4. srpna do 5. září bylo vyměněno celkem 154 okenních a 56 balkonových sestav včetně venkovních a vnitřních parapetů a provedeny související stavební práce. O náročnosti celé akce svědčí skutečnost, že každý víkend musela být vyměněna okna ve třech podlažích včetně úklidu tak, aby vždy v pondělí mohli naši kolegové opět používat své kanceláře. Jak už to při takové akci bývá, práce se neobešly bez problémů, ty se ale podařilo překonat a konečný výsledek může každý zhodnotit sám. Ve druhé polovině října nás ještě čeká výměna oken ve druhém podlaží, kde sídlí vedení společnosti, a pokud to klimatické podmínky dovolí, i nátěr fasády celé budovy. Vladimír Podroužek, ELTODO EG, a.s. Velká cena města Úval Skupina ELTODO finančně podpořila 4. ročník závodu horských kol Velká cena města Úval, který se konal v sobotu Akce byla pořádána pro širokou veřejnost, včetně doprovodného programu v podobě koncertů a soutěží. Závodu se zúčastnilo zhruba 500 účastníků ve všech kategoriích. Jaroslav Smetana, Lukáš Cabicar, ELTODO-CITELUM, s.r.o.

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a v září, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. Tomáš Lyčka, Petr Šmejkal, Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiří Jersák, Ing. Hana Pokorná, Ing. Pavel Prokop ELTODO dopravní systémy s.r.o. Radek Matoušek, Ing. Petr Kolátek, Miroslav Jakubík, Ing. Dušan Vaněk ELTODO-CITELUM, s.r.o. David Maryška, Stanislav Nečas, Petr Pokorný Vegacom a.s. Tomáš Grygera, Ing. Petra Klofáčová, Josef Balada, Miroslav Borýsek, Marie Vošalíková, Jiří Bureš, Josef Skála, Martin Štovčík Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. Vegacom a.s. Jan Pravda, Jiří Zalabák, Jiří Šupka Vážení čtenáři, i vy můžete přispět k tomu, aby veřejné osvětlení a řízení dopravy všude tam, kde se o ně stará skupina Eltodo, fungovalo lépe. Narazíte-li na poruchu některého z těchto zařízení, volejte prosím na bezplatnou linku pro hlášení závad , která funguje NONSTOP. VOLNÁ MÍSTA UČITEL/KA ANGLICKÉHO JAZYKA - Praha 8 VEDOUCÍ PROJEKTANT elektro TECHNIK pro tvorbu rozpočtů - elektro, silnoproud i VVN DISPEČER/KA - hlášení poruch a závad na zařízení SKLADNÍK-ZÁSOBOVAČ - nutná práce v skladovém programu VEDOUCÍ ZAKÁZKY - elektro, silnoproud PROJEKTANT ELEKTRO - silno a slaboproudé systémy STAVBYVEDOUCÍ - výstavba křižovatek, elektro PROJEKTOVÝ MANAŽER - elektrotechnika, výstavba křižovatek OPERÁTOR SKLADU - nutné oprávnění na VZV a práce na PC MONTÉR sdělovacích vedení MONTÉR - telekomunikace, bezdrátové systémy OBCHODNÍK - pro služby datového centra SPECIALISTA TELEMARKETINGU - zajímavá motivační odměna Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo ( v sekci KARIÉRA. V srpnu vám po vyluštění osmisměrky měl zbýt výraz DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNA PLZEŇ. Toto řešení nám poslala mezi jinými i paní Dagmar Egerová ze společnosti ELTODO EG, a.s., které posíláme výhru 500,- Kč a blahopřání. Vy ostatní se můžete pustit do říjnové osmisměrky a její řešení nám poslat do 15. listopadu jako obvykle na adresu: Radek Ošťádal, ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo em na adresu S A S E I Ě T Š Í L K Š O K R Ů P O T I R Á Ž E L V A S Í D O J N I C E L E P A K N A B A H N I S K O I K L Č K R T K R CH T N I T N A I R U F E L T S A K Š O T A N I I A D U S O T O L Á E O U A O D K Ě N I Š K CH Í P K Ř Y R O N C M T E R I R E A K X N G L CH C E L M U O R V E K A R CH T E J R L R M Č É P A N I C A A U E U D E T S V I N Ě B A L S A D Š U T O I T L M S K D E M A B T I N E Ž O D Z M A N K Z Í A R K R R P A A T R O E E S L K M E T R O P O L E Ž I R Ě M O L O P Á O M K S N M L T R Š O M A Y D K U P R T E M I T N E C H K N T A S A K A A T A P K A K Á S A T A N I K R O O C Ř E Ž B A K Ž N L A N L Z Á Š T I T A E P N T N E M A K I D E M M L P L U O A P A L T E O A S C CH E I M E D I P E N A D A R O P E O R B U F E T R A L V M I Š U N K A K R E T A B O I M O Š S A A A S Ž O M A M B O O V R U B Y T O V Á N Í H V S S A T T K K A CH L E R P Ř E S L I Č K A Y S A T R A V K Ů Y K E N É A V I N K U L A C E T O L D I J O P S I C E A L P I N I S T A O S M I S M Ě R K A A G U T I - A K A N T- A K O R D E O N - A L I M E N T Y- ALPINISTA-AMANT-AMATÉR-AMBULANCE- ANAFORA-ANION-ANKETA-ASFALT-ASTMA- ATLANT-AUKCE-AŽURA-BAHNISKO-BALSA- BATERKA-BUFET-BUCHTA-CENTIMETR-CIVIL- CUMEL-DEKRET-DRTIČ-DUSOT-EPIDEMIE- ESTÉT-EXCES-FURIANT-IDIOM-KACHLE-KASTLE- KAŠEL-KLÍŠTĚ-KLOAKA-KMENT-KOKTAVOST- K O R M O R Á N - K R I Z E - K U LT U R A - K VA R TA - LINEA-MAMBO-MAŠLE-MAZEL-MEDIKAMENT- MĚKKOST-MIŠUNK-NĚKDO-NIMRA-OJNICE- O K A P I - O S T E N - O S T Y C H - O V O I D - PA N I C - PIANISTKA-PODIV-POJIDLO-POLOMĚR-PORADA- POSYP-POVRCH-PREDIKÁT-PROSO-PŘESLIČKA- PSICE-PŮVOD-RAKEV-RETUŠ-RUINA-ŘEŽBA- SATANIK-SKALPEL-SMOLA-SOCHOR-SRDCE- SRNKA-STÁDO-STÁTNICE-STOIK-STRDÍ-SVINĚ- ŠKUDLA- ŠLAUCH- ŠPENZL- TIRÁŽ- TLAPA- TOPIČ-TOPŮRKO-TOXIKOMAN-TRAKT-TREST- UBYTOVÁNÍ- ULITA- VINKULACE- ZAJMUTÍ- ZÁŠTITA- ŽABAŘ- ŽELVA- ŽENITBA- ŽOUŽEL

8 8 Gočárův kostel je od října nově nasvícený V pátek byl slavnostně rozsvícen kostel svatého Václava na náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10. Autorem moderního kostela je kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár. Dlouhodobě usilujeme o zvýšení atraktivity významných veřejných prostor a jednou z možností je i slavnostní osvětlení vybraných památkově chráněných staveb, uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský, proč se radnice rozhodla kostel otevřený a vysvěcený v roce 1930 nasvítit. Slavnostní osvětlení včetně návrhu realizovala společnost ELTODO-CITELUM,s.r.o., která bude mít na starosti také opravu světel a jejich údržbu. Pro zkvalitnění návrhu osvětlení, ale zejména pro co nejvěrohodnější představu byl vytvořen trojrozměrný model kostela, na který byl světelný návrh aplikován. Díky 3D modelu bylo možné představit několik variantních řešení osvětlení, ze kterých bylo po dohodě se zástupci městské části a památkářů vybráno to nejvhodnější s ohledem na unikátní architekturu kostela. Gočárův kostel byl vybudován v letech 1929 až 1930 v místě bývalého zádušního hřbitova a patří k nejpozoruhodnějším funkcionalistickým stavbám nejen v Praze. Jeho návrh byl vybrán z celkem padesáti dvou soutěžních studií. Jaroslav Smetana, ELTODO-CITELUM, s.r.o. Fotografie a původní filmový průlet okolo 3D modelu si můžete prohlédnout na stránkách v sekcích Fotogalerie a Videogalerie. Rychlost není rozhodující Lukáš Niemczyk nastoupil do ELTODO EG, a.s., před necelým rokem. Po třech měsících přešel do ELTODO dopravní systémy s.r.o., kde dnes pracuje jako rozpočtář. Kancelářskou práci si ve svém volném čase vynahrazuje pořádným přísunem adrenalinu. Patří totiž mezi naše nejlepší freeriderové lyžaře. Jak jste se k této zálibě vlastně dostal? Zimní sporty mám rád už odmalička. Dlouhá léta jsem hrál hokej, ale když jsem se ve 20 letech zranil, už to nebylo ono. Pocházím od Třince, a to je kraj, kde má freeridové lyžování mnoho příznivců, protože odsud pochází také náš nejlepší freerider Robin Kaleta. Shodou okolností je to můj kamarád, takže když jsem začal místo hokeje lyžovat, bylo to už jen otázkou času. Chtěl jste hned od začátku závodit? To samozřejmě ne. Zpočátku jsem hledal nějakého nového koníčka, který by nahradil hokej. I pak jsem ale jezdil hlavně rekreačně. Až poslední tři nebo čtyři roky jsem začal také závodit. Samozřejmě je problém i v tom, že v České republice nejsou úplně ty nejlepší podmínky, a tak je potřeba vyrážet do zahraničí, což je náročné časově, organizačně i finančně. Od loňské sezóny mě naštěstí sponzoruje firma Hudy Sport, která mi dodává zimní oblečení a vybavení. Jak probíhá takový závod ve freeridu? Na rozdíl od ostatních lyžařských disciplín není pro freeride stanovena žádná konkrétní trasa, je pouze určený kopec a na něm vytyčený prostor, kudy se sjíždí. Obvykle se jedná o hodně exponovaný terén se skalami a kameny, přes které se dá skákat nebo mezi nimi projíždět. Vedle rychlosti pak hraje v rozhodování o vítězi roli také agresivita jízdy, obtížnost zvolené trasy a předvedené kousky. Závodník samozřejmě nesmí upadnout, jinak je diskvalifikován. Jdete si trasu předem obhlédnout? Většinou tu možnost máme den před závodem, kdy probíhá poučení o pravidlech i prohlídka vytyčeného úseku. Problém je ale v tom, že shora vypadá kopec úplně jinak a často se tak stane, že si závodník cestu splete a sjede někam, kam se vůbec nechtěl dostat. Jak moc je vlastně tenhle sport nebezpečný? Samozřejmě je to adrenalinový sport, takže celkem dost, ale organizátoři závodů si dávají na bezpečnosti záležet. Den před závodem se obvykle odstřelují místa, kde by mohla hrozit lavina, a závodníci jsou povinni používat také bezpečnostní výbavu, jako je páteřní pás, přílba a lavinová sonda. Využití dalších chráničů a pomůcek je pak už na závodníkovi. Na bezpečnost by měl každý dbát ale i mimo závody. Myslím, že většina nehod, ke kterým dochází a které končí špatně, je často dána právě podceněním nebezpečí a bezpečnostních opatření. Co považujete za svůj největší závodní úspěch? Pokaždé, když jsem závod dojel, tak jsem skončil v první polovině startovního pole, ale moje ambice jsou ještě trochu jinde. Za největší dosavadní úspěch považuji asi své umístění na závodech ve Svatém Mořici v loňském roce, kde jsem skončil jako nejlepší Čech. Co nám můžete prozradit o filmu Wunderbaum, ve kterém jste se také objevil? Je to český film, který popisuje freeridové lyžování v různých evropských střediscích. Jednalo se především o to, aby přitáhl nové zájemce o tento sport. Já jsem se k němu dostal hlavně díky spolupráci s časopisem SNOW a samozřejmě díky Robinovi Kaletovi. Jaký byl váš dosavadní největší zážitek? Asi to byly první sjezdy, kdy se člověk s tímhle sportem teprve sbližuje a prožívá ten největší adrenalin. A máte nějaký freeridový sen? Ideální podmínky pro freeride jsou na Aljašce, kam bych se jednou rád dostal. Zuzana Šimmrová ELTODO magazín 5/2010. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Jaroslav Smetana, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl, Tomáš Palát, Ing. Kamil Jelínek, Ivo Gajdoš. Fotografie: R. Ošťádal, J. Smetana, P. Novák, archiv L. Niemczyka a skupiny Eltodo. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena 9.10.1992 v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Integrované bezpečnostní systémy

Integrované bezpečnostní systémy Integrované bezpečnostní systémy a možnosti jejich využití na úrovni měst a obcí Ing. Bedřich Dušek, CSc. 1 Johnson Controls Integrované bezpečnostní a řídicí systémy Soulad dlouhodobých potřeb s optimalizací

Více

AZ Elektrostav, a.s.

AZ Elektrostav, a.s. Profil společnosti AZ Elektrostav, a.s. Společnost AZ Elektrostav, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve spisové složce 1625/B. Zápis byl proveden dne 4.6.1992. Notářským

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Čj.: 292-63 /2010/DP ÚVN V Praze dne 15.srpna 2011 Výtisk jediný Počet listů: Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha provádí,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY

ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY ŘÍZENÍ DOPRAVY DETEKCE DOPRAVY VÁŽENÍ ZA JÍZDY METEOROLOGICKÉ SYSTÉMY PARKOVACÍ SYSTÉMY PLATEBNÍ SYSTÉMY SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ Společnost CROSS Zlín Mise Být na čele ve vývoji inteligentních

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Fond na podporu rozvoje obcí a měst

Fond na podporu rozvoje obcí a měst Fond na podporu rozvoje obcí a měst Hlavní partner EU centrum 2x ZDARMA zpracování žádosti o dotace z EU Hlavní partner Océ Česká republika s.r.o. 5x multifunkční zařízení v hodnotě 250.000,- Kč Hlavní

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více