Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie"

Transkript

1 Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Obsah Úvod Internet jako informační médium Základy vyhledávání Metodika rešeršní činnosti Vyhledávací nástroje Světové vyhledávací systémy Předmětové adresáře České katalogy a vyhledávací systémy Světové metavyhledávače Neviditelný web Archiv webu Závěr

4 Úvod existuje mnoho definic internetu příklady: zdůraznění technické stránky komplexní globální síť skládající se z dalších nezávislých sítí soubor norem nebo protokolů TCP/IP, které umožňují komunikaci mezi počítačovými sítěmi nejrůznějších druhů zdůraznění sociálně-komunikační stránky informační médium, kde najdeme množství nejaktuálnějších informací a služeb komunikační médium umožňující miliónům lidí být v neustálém kontaktu v reálném čase

5 Úvod technické aspekty neexistuje centrální regulační orgán HyperText Transfer Protocol (HTTP) World Wide Web - založený na hypertextu HyperText Markup Language (HTML) prohlížeč, např. MS Explorer, Firefox, Opera URL - Uniform Resource Locator

6 Úvod historie ARPANET Tim Berners-Lee - CERN Ženeva - vznik www únor oficiální datum připojení ČSFR k internetu rychlý nárůst hostitelských počítačů a uživatelů počítače 1992 něco přes 1 milión 2007 přes 600 miliónů uživatelé počet obyvatelstva celkem více než 6,5 mld. uživatelé internetu 2007 asi 1,25mld (=18,9 %) v Evropě převládá skupina lidí od 21 do 30 let

7 Úvod World Wide Web (W3 nebo WWW) Tim Berners-Lee CERN Ženeva 1991 distribuovaný multimediální hypertextový systém distribuovaný multimediální informace se může nacházet v počítačovém systému na libovolném místě text, grafika, zvuk, video hypertextový objekty jsou navzájem propojené pomocí linků www = interface k internetu

8 Úvod netiquette neomezovat ostatní uživatele nevstupovat do souborů, které jsou majetkem jiných osob nešířit fámy nekopírovat programy, za které jste nezaplatili hlídat si svoje heslo

9 Úvod informační exploze denně vychází na světě kolem 1 mil. tištěných knih asi 7 mil. elektronických knih na internetu jsou stovky miliard dokumentů v tištěné podobě vychází jen 0,003% celého obsahu publikované ve světě

10 Internet jako informační médium Motto: "Když jsem chtěl něco vynalézat, začal jsem studovat vše, co se v dané otázce udělalo v minulosti." (Thomas Alva Edison, , americký vynálezce a podnikatel)

11 Internet jako informační médium základní součástí informační přípravy jako výchozího bodu řešení úkolů v oblasti vědy, techniky a ekonomiky je rešerše význam termínu rešerše: odvozuje se od francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání šetření, vyšetřování výzkum, průzkum, bádání, rešerše rešerší se nazývá vyhledávání informací z dostupných zdrojů (tedy i z internetu) proces vyhledávání produkt vyhledávání

12 Internet jako informační médium internet x komerční zdroje informací internet distribuovaný (bez centrální autority) otázka kvality a důvěryhodnosti informací dynamický (neustálá aktualizace) rozdílná aktuálnost stránek komerční zdroje (bibliografické databáze apod.) propracovanější vyhledávací nástroje (pracují se strukturovanou databází exaktnější vyhledávání) hlavní důraz ne na množství, ale kvalitu zdrojů zařazovaných do databází (recenzované zdroje, autoritativní zdroje atd.) komerční tedy placené

13 Internet jako informační médium co hledat na internetu informace týkající se internetu počítače - hardware, software, programování hledání vědecko-technické informace o vysokých školách o mezinárodních i národních organizacích informace nakladatelské, časopisecké firemní informace nejnovější zprávy z celého světa zájmové oblasti

14 Internet jako informační médium zásady pro vyhledávání na internetu správně formulovat dotaz použít synonyma a příbuzné výrazy zkontrolovat pravopis osvojit si práci s vyhledávacími nástroji přečíst si nápovědu nenechat se odradit počátečním neúspěchem nespokojit se jen s jedním hledáním

15 Internet jako informační médium faktory, které mají vliv na uspořádání výsledků četnost výskytu slov počet výrazů v dotazu, jež se shodují s nalezeným dokumentem váha podle pole blízkost slov výskyt příbuzných slov a různých pravopisných variant pořadí slov v dotazu uživatele apod.

16 Internet jako informační médium problém kvality zdrojů snadnost zveřejňování dokumentů přinesla publikační explozi informační zdroje nejsou odborně editovány autoři často zůstávají v anonymitě chybějí data zveřejnění je těžké určit, jedná-li se o informaci původní obtížné rozlišování skutečných seriózních informací od reklamních textů

17 Internet jako informační médium zásady pro hodnocení dokumentů kvalifikace autora reputace webových stránek, na kterých je informace zveřejněna datum zveřejnění úroveň pokrytí dané problematiky srozumitelnost a přehlednost textu objektivita předkládaných informací aktuálnost předkládaných informací

18 Základy vyhledávání rešeršní logika: booleovské operátory (logické operátory) logický součin logický součet logická negace

19 Základy vyhledávání logický součin operátor AND univerzita AND Plzeň univerzita Plzeň

20 Základy vyhledávání logický součet operátor OR vysoká škola OR univerzita vysoká škola univerzita

21 Základy vyhledávání logická negace operátor NOT univerzita NOT Plzeň univerzita Plzeň

22 Základy vyhledávání distanční operátory (proximitní operátory) near - blízký adjacent (ADJ) - sousední followed by

23 Základy vyhledávání krácení podle slovních kořenů (truncation, stemming) hvězdička: * (asterisk) může nahrazovat předpony zakončení slov například knihovn*

24 Základy vyhledávání používání zástupných znaků pro maskování (wild cards) hvězdička: * otazník:? dolar: $ procento: % například wom?n

25 Základy vyhledávání booleovská logika se v současných vyhledávacích nástrojích používá třemi způsoby úplné booleovské vyhledávání s použitím logických operátorů implicitní booleovské vyhledávání předdefinovaná terminologie ve formulářích

26 Základy vyhledávání nejhledanější slova na internetu idnes

27 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše výběr vhodného vyhledávacího nástroje informační průzkum nebo-li vyhledávání zjemňování a ladění rešeršního požadavku

28 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše formulace rešeršního požadavku volba rešeršní strategie

29 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku stanovení jejich vzájemných vztahů příklad (vysoká škola OR univerzita) AND Plzeň

30 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku jazykové problémy transliterace jmen např. Shcherbinin, Leontiev, Shimanskii, Chembartsev, Derevschikov apod. odlišná terminologie pravopisné rozdíly v terminologii př. computerised x computerized modelling x modeling

31 Metodika rešeršní činnosti volba rešeršní strategie základní strategie strategie stavebních kamenů strategie rostoucí perly strategie osekávání strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu

32 Metodika rešeršní činnosti strategie stavebních kamenů přeformulování dotazu do několika dotazů dílčích průběh rešerše se rozpadá do několika dílčích rešerší příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty dotazy: autorský zákon AND kopírování autorský zákon AND elektronické dokumenty konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

33 Metodika rešeršní činnosti strategie rostoucí perly začíná vyhledáváním záznamu k nejužšímu možnému pojmu v požadavku s cílem nalézt alespoň jeden relevantní záznam příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: dotaz: aplikace autorského zákona kopírování elektronické dokumenty aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud málo dokumentů rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND (elektronické dokumenty OR elektronické knihy OR elektronické časopisy)

34 Metodika rešeršní činnosti strategie osekávání postupné omezování dotazu aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů: (aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty NOT knihy) další způsoby omezení použitím proximitních operátorů, časově, jazykově apod.

35 Metodika rešeršní činnosti vyhodnocení rešerše relevance informací pertinence informací

36 Metodika rešeršní činnosti zásady pro dosažení optimálního počtu záznamů chceme-li získat více záznamů: co nejméně zpřesňovat dotaz používat jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny neomezovat vyhledávání časově apod. nepoužívat logický operátor NOT ověřit správnost pravopisu použít zástupné znaky (pokud to vyhledávací nástroj umožňuje) použít synonyma a příbuzná slova spojit operátorem OR

37 Metodika rešeršní činnosti chceme-li dotaz zpřesnit (zmenšit vyhledanou množinu): používat více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND nepoužívat obecné nebo abstraktní výrazy používat jen významová slova využít další nabídky vyhledávacího nástroje, například omezit prohledávání časově nebo jazykově

38 Metodika rešeršní činnosti negativní rešerše případ, kdy vyčerpáme všechny zdroje a nedostaneme žádné výsledky i negativní rešerše může přinést závažnou informaci - že nebylo o dané problematice nic publikováno

39 Metodika rešeršní činnosti Makulová

40

41 Vyhledávací nástroje služby typu search engines, vyhledávací systémy předmětové adresáře a virtuální knihovny vyhledávací stroje obvykle disponují vyhledáváním i předmětovými adresáři metavyhledávací nástroje

42 Vyhledávací nástroje vyhledávací stroj, search engine, fultextový vyhledávač systém, který na základě klíčového slova formulovaného uživatelem hledá v databázi nebo v indexu a oznámí uživateli výsledek

43 Vyhledávací nástroje základní rozdíly mezi vyhledávacími stroji: jaký prostor internetu nástroj prohledává velikost indexu způsob indexování webových stránek frekvence výskytu, počet termínů vyhovujících požadavku, váha podle polí, proximita, pořadí slov v dotazu apod. způsob řazení výsledků možnosti vyhledávání jaké typy dokumentů pokrývá vyhledávací nástroj jaké typy formátů jsou v databázi uživatelská podpora a přívětivost možnost personalizace

44 Vyhledávací nástroje výběr vyhledávacího nástroje závisí na typu informací, které chceme vyhledat

45 Vyhledávací nástroje při výběru vyhledávacího nástroje bereme v úvahu velikost jeho indexu způsob indexování

46 Světové vyhledávací systémy Google založ. v r indexuje miliardy webových stránek z povrchového webu včetně pdf souborů neustálá inovace vyhledávacích služeb při posuzování relevance stránek se bere v úvahu i popularita stránky

47 Světové vyhledávací systémy Google Silné stránky Slabé stránky Zobrazuje stránky, které už zanikly, ale jsou v paměti (cached) Veliká databáze? Indexuje i jiné formáty než html Možnost nastavení jazyka podle volby uživatele Hledané termíny jsou zvýrazněné Lišta nástrojů s mnoha funkcemi Propracované vyhledávání v mnoha speciálních zdrojích

48 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí Zkusím štěstí zobrazí první vyhledaný výsledek rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

49 Světové vyhledávací systémy vyhledávací možnosti prohledávání podle polí příklady allintitle:text allinurl:text allintext:text

50 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí - př. univerzita -fakulta zabránění vyloučení obecných slov pomocí + př. +The Red Violin (pouze výsledky, kde je název uveden s the ) nerozlišuje malá a velká písmena př. Brno totéž co brno vyhledání synonym pomocí ~ př. ~food

51 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy aj. specializované služby Scholar Book Search

52 Světové vyhledávací systémy Google Scholar specializovaný vyhledávač vědeckých informací - recenzovaných článků, disertací, knih, preprintů, abstrakt, technických zpráv ze všech oborů výzkumu, vysokoškolských kvalifikačních prácí umožňuje vyhledání dokumentu zobrazení abstraktu vyhledání citací dokumentu lokalizaci dokumentu

53 Světové vyhledávací systémy řazení článků podle relevance (hodnocení textu, váha autora, reputace zdroje, ve kterém je zveřejněn) hledání podle autora (př. einstein - pokud mnoho výsledků lze zúžit autor: a einstein ) hledání podle titulu (př. A History of the China )

54 Světové vyhledávací systémy struktura záznamu název citace podobné články - Related articles linky do knihoven (online) do elektronických zdrojů linky do knihoven (offline) do katalogů Web search hledání informací o článku na webu BL direct možnost zakoupení plného textu z British Library

55 Světové vyhledávací systémy Google Book Search nabízí ke stažení ve formátu pdf některé knihy, které již nejsou chráněné autorským zákonem plán převést na internet 4 mil. knih z vybraných amerických univerzitních a veřejných knihoven, z knihovny britské Oxfordské univerzity a z Bavorské státní knihovny u knih které jsou chráněny copyrightem zobrazuje pouze základní bibliografické údaje, eventuálně krátké ukázky textu

56 Světové vyhledávací systémy jednoduché vyhledávání pokročilé vyhledávání možno vyhledávat ve všech knihách pouze plnotextových knihách v knihovních katalozích

57 Světové vyhledávací systémy Altavista vyhledávač vytvořen v r dnes ve vlastnictví Yahoo! používá jeho databázi a předmětový katalog indexuje všechna slova dokumentu (kromě poznámek), využívá i slova z URL, ze jmen obrázků, metaprvky při posuzování relevance stránek se bere v úvahu řada faktorů např. kde se nachází termín největší váhu má titul, frekvence výskytu, popularita stránky aj.

58 Světové vyhledávací systémy Altavista Silné stránky Slabé stránky Velká škála funkcí Často mění interface a vyhledávací algoritmus Velká databáze Hledané termíny jsou zvýrazněné

59 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

60 Světové vyhledávací systémy booleovské operátory (musí být velkými písmeny) AND implicitně OR NOT distanční operátory NEAR, ADJACENT (ADJ), FOLLOWED BY např. Karel NEAR Borovský

61 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí zabránění vyloučení obecných slov pomocí +

62 Světové vyhledávací systémy prohledávání podle polí domain:domainame domain:cz +knihovna +katalog like:urltext like:http://www.knihovna.czu.cz/ title:text inurl:text

63 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy news

64 Světové vyhledávací systémy AllTheWeb prohledává web, multimédia, FTP filtr pro odstranění stránek s nevhodným obsahem nemá adresář Lycos velmi rychlé vyhledávání, nástroje pro komunikaci, personalizace HotBot jednoduché, komfortní a rychlé vyhledávání s pozoruhodnými výsledky Excite obsah indexu: vybrané věty z textu dokumentu

65 České vyhledávací systémy Seznam Atlas Centrum seznam českých vyhledávačů

66 Předmětové adresáře předmětový adresář služba odkazující na zdroje, které do ní dodali tvůrci webových stánek nebo informační pracovníci do této kategorie řadíme i virtuální knihovny, které jsou sestavené profesionály, často jsou anotované, hodnocené z více hledisek výhody anotování a hodnocení zdrojů nevýhody použití různých klasifikačních schémat méně častá aktualizace subjektivita hodnocení daná lidským faktorem

67 Předmětové adresáře kdy použijeme předmětový adresář okruh vyhledávaného tématu je příliš široký chceme-li získat relevantnější obsah než prostřednictvím vyhledávačů chceme-li získat přehled webových sídel, které doporučili experti většina adresářů používá způsob prohlížení i vyhledávání podle klíčových slov vyhledávání neprobíhá na celém webu jako u vyhledávačů, ale jen v záznamech adresáře

68 Předmětové adresáře druhy adresářů akademické a profesionální jsou vytvořeny experty na danou problematiku, využívají se hlavně pro výzkumné účely komerční portály určeny nejširší veřejnosti, cílem je co největší návštěvnost

69 Předmětové adresáře Yahoo! výhody jeden z prvních systémů, 1994 univerzita ve Stanfordu jeden z největších adresářů denně aktualizovaný automatické spojení na Altavistu a Google hledaná slova jsou zvýrazněna nevýhody poměrně malá databáze minimální využití booleovských operátorů

70 Předmětové adresáře Open Directory Project vznikl 1998 představuje nový přístup k organizování informací na internetu využívá princip externích redaktorů, kteří se starají o určitou tematickou oblast přispívat může každý, kdo má zájem na každé stránce je uveden zodpovědný redaktor nebo výzva tato kategorie potřebuje redaktora

71 Předmětové adresáře příklady virtuálních knihoven Infomine Librarian's Index to the Internet World Wide Web Virtual Library (viz Neviditelný web)

72 Světové metavyhledávače umožňují současné vyhledávání ve více než jednom vyhledávacím nástroji nebo adresáři výhody vyhledávání z jednoho místa pouze jednou zadáváme rešeršní dotaz výsledkem rešerše je jednotný seznam záznamů nevýhody většinou limitují počet záznamů z jednoho zdroje (zpravidla 10) nevyužívají všechny možnosti formulování rešeršního požadavku

73 Světové metavyhledávače Query Server (Open text) VIVÍSIMO (Clusty) Metacrawler DogPile

74 Specializované vyhledávání patentové informace UPSTO Web Patent Database

75 Specializované vyhledávání patentové informace Úřad průmyslového vlastnictví Databáze patentů a užitných vzorů Databáze průmyslových vzorů Databáze ochranných známek platných v České republice odkazy na národní a zahraniční databáze průmyslově právních informací, v nichž je možné bezplatně provádět informativní rešerše

76 Specializované vyhledávání informace o normách NSSN American National Standard Institute (ANSI) volné vyhledávání norem a dalších materiálů v katalogu NSSN (A National Resource for Global Standards), plné texty nutné objednat Normalizační úřady jednotlivých zemí vyhledávání pouze v katalozích a seznamech norem (nikoliv v databázích)

77 Specializované vyhledávání informace o normách ČNI Český normalizační institut možné vyhledávat v seznamech norem platných i neplatných plné texty placená služba

78 Neviditelný web skrytý web, hlubinný web invisible web, deep web, hidden web kolem r. 1999, se zjistilo, že vyhledávací stroje neindexují stále více webovského prostoru

79 Neviditelný web Michael K. Bergman

80 Neviditelný web Michael K. Bergman

81 Neviditelný web důvody vyhledávací stroje nedokážou indexovat dynamicky se měnící stránky (informace se generují z databáze) přístup na některé stránky je chráněn heslem na vstup do katalogů knihoven je v řadě případů třeba se zalogovat mnoho vyhledávacích strojů má omezení na počet indexovaných stránek z určité domény většina vyhledávacích strojů preferuje indexování populárních stránek

82 Neviditelný web neviditelný web je až 500krát větší než tzv. povrchový web obsahuje kvalitní dokumenty (1000 až 2000krát kvalitnější než v povrchovém webu) je to nejrychleji rostoucí část webu až 95% informací v neviditelném webu patří k veřejně přístupným informacím, které jsou přístupné bez poplatků

83 Neviditelný web jak funguje vyhledávací stroj na základě klíčového slova hledá v databázi nebo indexu důležitou součástí je robot jestli-že na některé stránky nevedou spojení, robot je nenajde odpojené stránky představují až 22% současného internetu a tvoří tzv. skutečně neviditelný web vyhledávací stroje - zpravidla optimalizované na textové dokumenty nevyhledávají v databázích

84 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti odpojené stránky robot nemůže sledovat spojení na stránku stránka obsahuje hlavně obrázky, video, audio nedostatek textu, aby robot porozuměl obsahu stránka obsahuje hlavně soubory pdf, postscript, flash apod. stránka se většinou neindexuje z ekonomických důvodů obsah v relačních databázích roboty nedokážou vyplnit požadovaná pole v interaktivních formulářích

85 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti - pokračování obsah se mění v reálném čase obrovské množství dat, které se neustále mění dynamicky vytvářený obsah personalizovaný obsah není zajímavý pro většinu uživatelů

86 Neviditelný web typologie neviditelného webu neprůhledný web soukromý web speciální nebo vlastnický web skutečně neviditelný web

87 Neviditelný web neprůhledný web většinou soubory, které by mohly vyhledávací stroje indexovat, ale z určitých (většinou finančních) důvodů tak nečiní hloubka a frekvence indexování internetu (jak často robot navštěvuje stejné stránky) frekvence aktualizace

88 Neviditelný web soukromý web robot by dokázal obsah indexovat, ale správce stránky mu to neumožňuje je zapotřebí udat uživatelské jméno a heslo

89 Neviditelný web speciální nebo vlastnický web správce stránky umožňuje vstup až po splnění určitých podmínek je zapotřebí vyplnit registrační formulář je vyžadována finanční úhrada

90 Neviditelný web skutečně neviditelný web roboty jej nedokážou indexovat, protože na to nejsou naprogramované pdf flash komprimované soubory postscript apod. odpojené stránky

91 Neviditelný web příklad rozdílu mezi viditelným a neviditelným webem viditelný: icivil Engineering - neviditelný: Civil Engineering database - nebo viditelný: Educator's Reference Desk - neviditelný: Eric (databáze) -

92 Neviditelný web brány pro neviditelný web Complete Planet umožňuje vyhledávání ve více než databází a specializovaných vyhledávacích nástrojích vyhledávání nebo prohlížení využití booleovských operátorů u záznamů je uvedená míra relevance, popularita, spojení a kategorie, ve které se nachází v adresáři

93 Neviditelný web brány pro neviditelný web Direct Search - Turbo10 - metavyhledávač i pro neviditelný web Scirus vyhledávací stroj Elsevieru vyhledává ve viditelném i neviditelném webu

94 Neviditelný web Librarians Index to the Internet (digitální knihovna) předmětový anotovaný adresář s více než 8000 internetových zdrojů vybrali a anotovali odborníci z oblasti organizace vědění systém udržuje přes 100 specialistů každodenní aktualizace

95 Neviditelný web Infomine (digitální knihovna) od r jako systém University of California vytvářejí ho informační profesionálové přístup k více než databází zdroj především pro akademickou komunitu propracované možnosti vyhledávání u každého záznamu seznam předmětových hesel a klíčových slov

96 Archiv webu Internet Archive Wayback Machine asi 10 miliard stránek v rozsahu 1Pbyte (7/2004)

97 Archiv webu WebArchiv - archiv českého webu uchování digitálních dokumentů volně dostupných na webu co lze nalézt ve WebArchivu: publikace odborného, uměleckého a zpravodajskopublicistického zaměření periodika, monografie, konferenční příspěvky, výzkumné a jiné zprávy, akademické práce textové a do jisté míry i obrazové a zvukové dokumenty existující pouze v digitální podobě

98 Problémy současného internetu rekapitulace neustálý nárůst hostitelských počítačů nové typy dokumentů, které nejsou dostatečně indexované množství vyhledávacích nástrojů různé kvality žádný nástroj nepokrývá celý web obsah a lokalizace dokumentů se často mění málo vyhledávacích nástrojů hodnotí dokumenty současná verze html neumožňuje dostatečně popisovat obsah dokumentu (podává informaci o grafickém uspořádání dokumentu) o postižení obsahu dokumentu se snaží tzv. sémantický web

99 Prezentace na www: Další literatura: MAKULOVÁ, SOŇA Vyhľadávanie informácií v internete : problémy, východiská, postupy. Bratislava : EL&T, Konzultační hodiny: Pondělí 9-11 Knihovna Bory

100 Video

101 Těšíme se na shledanou v knihovně

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Jak hledat informace - rešeršní činnost

Jak hledat informace - rešeršní činnost Jak hledat informace - rešeršní činnost Rešerše Slovo rešerše má dvojí význam: 1. je to proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu, 2. je to samotný výsledek

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

CHEMICKÉ INFORMACE. ší šířen NA INTERNETU

CHEMICKÉ INFORMACE. ší šířen NA INTERNETU koly chemicko-techlogic CHEMICKÉ INFORMACE slou školy chemicko techlogické v elům m a řen bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá NA INTERNETU techlogické m a řen Historie INTERNETU Minulost

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW

WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW WWW World Wide Web (zkráceně WWW, web) je nejdůležitější a nejpoužívanější službou současného Internetu. Tento pojem kromě názvu služby označuje i celosvětový prostor všech hypertextových stránek (tj.

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Deep web versus surface web

Deep web versus surface web VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PRAZE Deep web versus surface web Studijně-rozborová práce Libuše Šimová Praha, červen 2014 Předmluva Studijně rozborová práce byla vypracována pro studijní účely

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video;

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 WWW SLUŽBA Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Využití WWW jako efektivního informačního zdroje

Využití WWW jako efektivního informačního zdroje Využití WWW jako efektivního informačního zdroje Jiří Jelínek jelinek@fm.vse.cz Fakulta managementu VŠE, J. Hradec Efektivní vyhledávání nacházení požadovaného s minimem úsilí a nákladů v knihovně: procházet

Více

Naučte se jednoduše používat ProQuest

Naučte se jednoduše používat ProQuest Naučte se jednoduše používat ProQuest Vítejte v novém vyhledávacím prostředí ProQuest. Zcela nové, komplexní, přehledné a intuitivní prostředí v sobě spojuje zdroje od společností ProQuest, Cambridge Scientific

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva:

Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva: Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva: je obrovskou studnou informací komunikace přes internet

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí V Praze, dne 14.11.2014 Mgr. a Mgr. Stephanie Krueger techlib.cz Obsah: globální prosíťované

Více

Kapitola druhá. Informační zdroje. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola druhá. Informační zdroje. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola druhá Informační zdroje Učební text Mgr. Radek Hoszowski Informační zdroje Každý den se v rámci počítačových technologií setkáváme s mnoha informačními zdroji. Co je to vlastně informační zdroj?

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Informační a vzdělávací aktivity

Informační a vzdělávací aktivity Informační a vzdělávací aktivity Jaké služby Úřad poskytuje? Prezenční výpůjčky patentové literatury Rešerše Sledování stavu vybraných oblastí techniky Služby poskytované prostřednictvím internetu Vzdělávací

Více

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné Osnova Profesionální informační zdroje databáze Databáze profesionálních informací charakteristika, druhy Databáze profesionálních informací zjišťování informací o databázích datábáze oborové, multioborové

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Architektura ve zkratce Vyhledávání Robot Aktuální údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltext (2009) Screenshot generátor

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Internet. služby, domény, vyhledávání

Internet. služby, domény, vyhledávání Internet služby, domény, vyhledávání Internet Sítě, principy pypropojovaní, p základní služby, Celosvětově propojena síť, na základě sady protokolů IP Vznik: 1989 90, 90 CERN (Ženeva, Švýcarsko) Šý k)

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Úvod Při vytváření učebních materiálů nebo obecně při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie,

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Úvod Při vytváření učebních materiálů nebo obecně při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie,

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

KONCEPCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA ČVUT. PhDr. Ludmila Tichá Fakulta strojní ČVUT. Mgr. Štěpánka Žižková Fakulta dopravní ČVUT

KONCEPCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA ČVUT. PhDr. Ludmila Tichá Fakulta strojní ČVUT. Mgr. Štěpánka Žižková Fakulta dopravní ČVUT KONCEPCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY NA ČVUT PhDr. Ludmila Tichá Fakulta strojní ČVUT Mgr. Štěpánka Žižková Fakulta dopravní ČVUT PhDr. Barbora Ramajzlová Výpočetní centrum ČVUT Praha listopad 1999 Obsah 1. Hlavní

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více