Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie"

Transkript

1 Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Obsah Úvod Internet jako informační médium Základy vyhledávání Metodika rešeršní činnosti Vyhledávací nástroje Světové vyhledávací systémy Předmětové adresáře České katalogy a vyhledávací systémy Světové metavyhledávače Neviditelný web Archiv webu Závěr

4 Úvod existuje mnoho definic internetu příklady: zdůraznění technické stránky komplexní globální síť skládající se z dalších nezávislých sítí soubor norem nebo protokolů TCP/IP, které umožňují komunikaci mezi počítačovými sítěmi nejrůznějších druhů zdůraznění sociálně-komunikační stránky informační médium, kde najdeme množství nejaktuálnějších informací a služeb komunikační médium umožňující miliónům lidí být v neustálém kontaktu v reálném čase

5 Úvod technické aspekty neexistuje centrální regulační orgán HyperText Transfer Protocol (HTTP) World Wide Web - založený na hypertextu HyperText Markup Language (HTML) prohlížeč, např. MS Explorer, Firefox, Opera URL - Uniform Resource Locator

6 Úvod historie ARPANET Tim Berners-Lee - CERN Ženeva - vznik www únor oficiální datum připojení ČSFR k internetu rychlý nárůst hostitelských počítačů a uživatelů počítače 1992 něco přes 1 milión 2007 přes 600 miliónů uživatelé počet obyvatelstva celkem více než 6,5 mld. uživatelé internetu 2007 asi 1,25mld (=18,9 %) v Evropě převládá skupina lidí od 21 do 30 let

7 Úvod World Wide Web (W3 nebo WWW) Tim Berners-Lee CERN Ženeva 1991 distribuovaný multimediální hypertextový systém distribuovaný multimediální informace se může nacházet v počítačovém systému na libovolném místě text, grafika, zvuk, video hypertextový objekty jsou navzájem propojené pomocí linků www = interface k internetu

8 Úvod netiquette neomezovat ostatní uživatele nevstupovat do souborů, které jsou majetkem jiných osob nešířit fámy nekopírovat programy, za které jste nezaplatili hlídat si svoje heslo

9 Úvod informační exploze denně vychází na světě kolem 1 mil. tištěných knih asi 7 mil. elektronických knih na internetu jsou stovky miliard dokumentů v tištěné podobě vychází jen 0,003% celého obsahu publikované ve světě

10 Internet jako informační médium Motto: "Když jsem chtěl něco vynalézat, začal jsem studovat vše, co se v dané otázce udělalo v minulosti." (Thomas Alva Edison, , americký vynálezce a podnikatel)

11 Internet jako informační médium základní součástí informační přípravy jako výchozího bodu řešení úkolů v oblasti vědy, techniky a ekonomiky je rešerše význam termínu rešerše: odvozuje se od francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání šetření, vyšetřování výzkum, průzkum, bádání, rešerše rešerší se nazývá vyhledávání informací z dostupných zdrojů (tedy i z internetu) proces vyhledávání produkt vyhledávání

12 Internet jako informační médium internet x komerční zdroje informací internet distribuovaný (bez centrální autority) otázka kvality a důvěryhodnosti informací dynamický (neustálá aktualizace) rozdílná aktuálnost stránek komerční zdroje (bibliografické databáze apod.) propracovanější vyhledávací nástroje (pracují se strukturovanou databází exaktnější vyhledávání) hlavní důraz ne na množství, ale kvalitu zdrojů zařazovaných do databází (recenzované zdroje, autoritativní zdroje atd.) komerční tedy placené

13 Internet jako informační médium co hledat na internetu informace týkající se internetu počítače - hardware, software, programování hledání vědecko-technické informace o vysokých školách o mezinárodních i národních organizacích informace nakladatelské, časopisecké firemní informace nejnovější zprávy z celého světa zájmové oblasti

14 Internet jako informační médium zásady pro vyhledávání na internetu správně formulovat dotaz použít synonyma a příbuzné výrazy zkontrolovat pravopis osvojit si práci s vyhledávacími nástroji přečíst si nápovědu nenechat se odradit počátečním neúspěchem nespokojit se jen s jedním hledáním

15 Internet jako informační médium faktory, které mají vliv na uspořádání výsledků četnost výskytu slov počet výrazů v dotazu, jež se shodují s nalezeným dokumentem váha podle pole blízkost slov výskyt příbuzných slov a různých pravopisných variant pořadí slov v dotazu uživatele apod.

16 Internet jako informační médium problém kvality zdrojů snadnost zveřejňování dokumentů přinesla publikační explozi informační zdroje nejsou odborně editovány autoři často zůstávají v anonymitě chybějí data zveřejnění je těžké určit, jedná-li se o informaci původní obtížné rozlišování skutečných seriózních informací od reklamních textů

17 Internet jako informační médium zásady pro hodnocení dokumentů kvalifikace autora reputace webových stránek, na kterých je informace zveřejněna datum zveřejnění úroveň pokrytí dané problematiky srozumitelnost a přehlednost textu objektivita předkládaných informací aktuálnost předkládaných informací

18 Základy vyhledávání rešeršní logika: booleovské operátory (logické operátory) logický součin logický součet logická negace

19 Základy vyhledávání logický součin operátor AND univerzita AND Plzeň univerzita Plzeň

20 Základy vyhledávání logický součet operátor OR vysoká škola OR univerzita vysoká škola univerzita

21 Základy vyhledávání logická negace operátor NOT univerzita NOT Plzeň univerzita Plzeň

22 Základy vyhledávání distanční operátory (proximitní operátory) near - blízký adjacent (ADJ) - sousední followed by

23 Základy vyhledávání krácení podle slovních kořenů (truncation, stemming) hvězdička: * (asterisk) může nahrazovat předpony zakončení slov například knihovn*

24 Základy vyhledávání používání zástupných znaků pro maskování (wild cards) hvězdička: * otazník:? dolar: $ procento: % například wom?n

25 Základy vyhledávání booleovská logika se v současných vyhledávacích nástrojích používá třemi způsoby úplné booleovské vyhledávání s použitím logických operátorů implicitní booleovské vyhledávání předdefinovaná terminologie ve formulářích

26 Základy vyhledávání nejhledanější slova na internetu idnes

27 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše výběr vhodného vyhledávacího nástroje informační průzkum nebo-li vyhledávání zjemňování a ladění rešeršního požadavku

28 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše formulace rešeršního požadavku volba rešeršní strategie

29 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku stanovení jejich vzájemných vztahů příklad (vysoká škola OR univerzita) AND Plzeň

30 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku jazykové problémy transliterace jmen např. Shcherbinin, Leontiev, Shimanskii, Chembartsev, Derevschikov apod. odlišná terminologie pravopisné rozdíly v terminologii př. computerised x computerized modelling x modeling

31 Metodika rešeršní činnosti volba rešeršní strategie základní strategie strategie stavebních kamenů strategie rostoucí perly strategie osekávání strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu

32 Metodika rešeršní činnosti strategie stavebních kamenů přeformulování dotazu do několika dotazů dílčích průběh rešerše se rozpadá do několika dílčích rešerší příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty dotazy: autorský zákon AND kopírování autorský zákon AND elektronické dokumenty konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

33 Metodika rešeršní činnosti strategie rostoucí perly začíná vyhledáváním záznamu k nejužšímu možnému pojmu v požadavku s cílem nalézt alespoň jeden relevantní záznam příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: dotaz: aplikace autorského zákona kopírování elektronické dokumenty aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud málo dokumentů rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND (elektronické dokumenty OR elektronické knihy OR elektronické časopisy)

34 Metodika rešeršní činnosti strategie osekávání postupné omezování dotazu aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů: (aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty NOT knihy) další způsoby omezení použitím proximitních operátorů, časově, jazykově apod.

35 Metodika rešeršní činnosti vyhodnocení rešerše relevance informací pertinence informací

36 Metodika rešeršní činnosti zásady pro dosažení optimálního počtu záznamů chceme-li získat více záznamů: co nejméně zpřesňovat dotaz používat jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny neomezovat vyhledávání časově apod. nepoužívat logický operátor NOT ověřit správnost pravopisu použít zástupné znaky (pokud to vyhledávací nástroj umožňuje) použít synonyma a příbuzná slova spojit operátorem OR

37 Metodika rešeršní činnosti chceme-li dotaz zpřesnit (zmenšit vyhledanou množinu): používat více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND nepoužívat obecné nebo abstraktní výrazy používat jen významová slova využít další nabídky vyhledávacího nástroje, například omezit prohledávání časově nebo jazykově

38 Metodika rešeršní činnosti negativní rešerše případ, kdy vyčerpáme všechny zdroje a nedostaneme žádné výsledky i negativní rešerše může přinést závažnou informaci - že nebylo o dané problematice nic publikováno

39 Metodika rešeršní činnosti Makulová

40

41 Vyhledávací nástroje služby typu search engines, vyhledávací systémy předmětové adresáře a virtuální knihovny vyhledávací stroje obvykle disponují vyhledáváním i předmětovými adresáři metavyhledávací nástroje

42 Vyhledávací nástroje vyhledávací stroj, search engine, fultextový vyhledávač systém, který na základě klíčového slova formulovaného uživatelem hledá v databázi nebo v indexu a oznámí uživateli výsledek

43 Vyhledávací nástroje základní rozdíly mezi vyhledávacími stroji: jaký prostor internetu nástroj prohledává velikost indexu způsob indexování webových stránek frekvence výskytu, počet termínů vyhovujících požadavku, váha podle polí, proximita, pořadí slov v dotazu apod. způsob řazení výsledků možnosti vyhledávání jaké typy dokumentů pokrývá vyhledávací nástroj jaké typy formátů jsou v databázi uživatelská podpora a přívětivost možnost personalizace

44 Vyhledávací nástroje výběr vyhledávacího nástroje závisí na typu informací, které chceme vyhledat

45 Vyhledávací nástroje při výběru vyhledávacího nástroje bereme v úvahu velikost jeho indexu způsob indexování

46 Světové vyhledávací systémy Google založ. v r indexuje miliardy webových stránek z povrchového webu včetně pdf souborů neustálá inovace vyhledávacích služeb při posuzování relevance stránek se bere v úvahu i popularita stránky

47 Světové vyhledávací systémy Google Silné stránky Slabé stránky Zobrazuje stránky, které už zanikly, ale jsou v paměti (cached) Veliká databáze? Indexuje i jiné formáty než html Možnost nastavení jazyka podle volby uživatele Hledané termíny jsou zvýrazněné Lišta nástrojů s mnoha funkcemi Propracované vyhledávání v mnoha speciálních zdrojích

48 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí Zkusím štěstí zobrazí první vyhledaný výsledek rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

49 Světové vyhledávací systémy vyhledávací možnosti prohledávání podle polí příklady allintitle:text allinurl:text allintext:text

50 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí - př. univerzita -fakulta zabránění vyloučení obecných slov pomocí + př. +The Red Violin (pouze výsledky, kde je název uveden s the ) nerozlišuje malá a velká písmena př. Brno totéž co brno vyhledání synonym pomocí ~ př. ~food

51 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy aj. specializované služby Scholar Book Search

52 Světové vyhledávací systémy Google Scholar specializovaný vyhledávač vědeckých informací - recenzovaných článků, disertací, knih, preprintů, abstrakt, technických zpráv ze všech oborů výzkumu, vysokoškolských kvalifikačních prácí umožňuje vyhledání dokumentu zobrazení abstraktu vyhledání citací dokumentu lokalizaci dokumentu

53 Světové vyhledávací systémy řazení článků podle relevance (hodnocení textu, váha autora, reputace zdroje, ve kterém je zveřejněn) hledání podle autora (př. einstein - pokud mnoho výsledků lze zúžit autor: a einstein ) hledání podle titulu (př. A History of the China )

54 Světové vyhledávací systémy struktura záznamu název citace podobné články - Related articles linky do knihoven (online) do elektronických zdrojů linky do knihoven (offline) do katalogů Web search hledání informací o článku na webu BL direct možnost zakoupení plného textu z British Library

55 Světové vyhledávací systémy Google Book Search nabízí ke stažení ve formátu pdf některé knihy, které již nejsou chráněné autorským zákonem plán převést na internet 4 mil. knih z vybraných amerických univerzitních a veřejných knihoven, z knihovny britské Oxfordské univerzity a z Bavorské státní knihovny u knih které jsou chráněny copyrightem zobrazuje pouze základní bibliografické údaje, eventuálně krátké ukázky textu

56 Světové vyhledávací systémy jednoduché vyhledávání pokročilé vyhledávání možno vyhledávat ve všech knihách pouze plnotextových knihách v knihovních katalozích

57 Světové vyhledávací systémy Altavista vyhledávač vytvořen v r dnes ve vlastnictví Yahoo! používá jeho databázi a předmětový katalog indexuje všechna slova dokumentu (kromě poznámek), využívá i slova z URL, ze jmen obrázků, metaprvky při posuzování relevance stránek se bere v úvahu řada faktorů např. kde se nachází termín největší váhu má titul, frekvence výskytu, popularita stránky aj.

58 Světové vyhledávací systémy Altavista Silné stránky Slabé stránky Velká škála funkcí Často mění interface a vyhledávací algoritmus Velká databáze Hledané termíny jsou zvýrazněné

59 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

60 Světové vyhledávací systémy booleovské operátory (musí být velkými písmeny) AND implicitně OR NOT distanční operátory NEAR, ADJACENT (ADJ), FOLLOWED BY např. Karel NEAR Borovský

61 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí zabránění vyloučení obecných slov pomocí +

62 Světové vyhledávací systémy prohledávání podle polí domain:domainame domain:cz +knihovna +katalog like:urltext like:http://www.knihovna.czu.cz/ title:text inurl:text

63 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy news

64 Světové vyhledávací systémy AllTheWeb prohledává web, multimédia, FTP filtr pro odstranění stránek s nevhodným obsahem nemá adresář Lycos velmi rychlé vyhledávání, nástroje pro komunikaci, personalizace HotBot jednoduché, komfortní a rychlé vyhledávání s pozoruhodnými výsledky Excite obsah indexu: vybrané věty z textu dokumentu

65 České vyhledávací systémy Seznam Atlas Centrum seznam českých vyhledávačů

66 Předmětové adresáře předmětový adresář služba odkazující na zdroje, které do ní dodali tvůrci webových stánek nebo informační pracovníci do této kategorie řadíme i virtuální knihovny, které jsou sestavené profesionály, často jsou anotované, hodnocené z více hledisek výhody anotování a hodnocení zdrojů nevýhody použití různých klasifikačních schémat méně častá aktualizace subjektivita hodnocení daná lidským faktorem

67 Předmětové adresáře kdy použijeme předmětový adresář okruh vyhledávaného tématu je příliš široký chceme-li získat relevantnější obsah než prostřednictvím vyhledávačů chceme-li získat přehled webových sídel, které doporučili experti většina adresářů používá způsob prohlížení i vyhledávání podle klíčových slov vyhledávání neprobíhá na celém webu jako u vyhledávačů, ale jen v záznamech adresáře

68 Předmětové adresáře druhy adresářů akademické a profesionální jsou vytvořeny experty na danou problematiku, využívají se hlavně pro výzkumné účely komerční portály určeny nejširší veřejnosti, cílem je co největší návštěvnost

69 Předmětové adresáře Yahoo! výhody jeden z prvních systémů, 1994 univerzita ve Stanfordu jeden z největších adresářů denně aktualizovaný automatické spojení na Altavistu a Google hledaná slova jsou zvýrazněna nevýhody poměrně malá databáze minimální využití booleovských operátorů

70 Předmětové adresáře Open Directory Project vznikl 1998 představuje nový přístup k organizování informací na internetu využívá princip externích redaktorů, kteří se starají o určitou tematickou oblast přispívat může každý, kdo má zájem na každé stránce je uveden zodpovědný redaktor nebo výzva tato kategorie potřebuje redaktora

71 Předmětové adresáře příklady virtuálních knihoven Infomine Librarian's Index to the Internet World Wide Web Virtual Library (viz Neviditelný web)

72 Světové metavyhledávače umožňují současné vyhledávání ve více než jednom vyhledávacím nástroji nebo adresáři výhody vyhledávání z jednoho místa pouze jednou zadáváme rešeršní dotaz výsledkem rešerše je jednotný seznam záznamů nevýhody většinou limitují počet záznamů z jednoho zdroje (zpravidla 10) nevyužívají všechny možnosti formulování rešeršního požadavku

73 Světové metavyhledávače Query Server (Open text) VIVÍSIMO (Clusty) Metacrawler DogPile

74 Specializované vyhledávání patentové informace UPSTO Web Patent Database

75 Specializované vyhledávání patentové informace Úřad průmyslového vlastnictví Databáze patentů a užitných vzorů Databáze průmyslových vzorů Databáze ochranných známek platných v České republice odkazy na národní a zahraniční databáze průmyslově právních informací, v nichž je možné bezplatně provádět informativní rešerše

76 Specializované vyhledávání informace o normách NSSN American National Standard Institute (ANSI) volné vyhledávání norem a dalších materiálů v katalogu NSSN (A National Resource for Global Standards), plné texty nutné objednat Normalizační úřady jednotlivých zemí vyhledávání pouze v katalozích a seznamech norem (nikoliv v databázích)

77 Specializované vyhledávání informace o normách ČNI Český normalizační institut možné vyhledávat v seznamech norem platných i neplatných plné texty placená služba

78 Neviditelný web skrytý web, hlubinný web invisible web, deep web, hidden web kolem r. 1999, se zjistilo, že vyhledávací stroje neindexují stále více webovského prostoru

79 Neviditelný web Michael K. Bergman

80 Neviditelný web Michael K. Bergman

81 Neviditelný web důvody vyhledávací stroje nedokážou indexovat dynamicky se měnící stránky (informace se generují z databáze) přístup na některé stránky je chráněn heslem na vstup do katalogů knihoven je v řadě případů třeba se zalogovat mnoho vyhledávacích strojů má omezení na počet indexovaných stránek z určité domény většina vyhledávacích strojů preferuje indexování populárních stránek

82 Neviditelný web neviditelný web je až 500krát větší než tzv. povrchový web obsahuje kvalitní dokumenty (1000 až 2000krát kvalitnější než v povrchovém webu) je to nejrychleji rostoucí část webu až 95% informací v neviditelném webu patří k veřejně přístupným informacím, které jsou přístupné bez poplatků

83 Neviditelný web jak funguje vyhledávací stroj na základě klíčového slova hledá v databázi nebo indexu důležitou součástí je robot jestli-že na některé stránky nevedou spojení, robot je nenajde odpojené stránky představují až 22% současného internetu a tvoří tzv. skutečně neviditelný web vyhledávací stroje - zpravidla optimalizované na textové dokumenty nevyhledávají v databázích

84 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti odpojené stránky robot nemůže sledovat spojení na stránku stránka obsahuje hlavně obrázky, video, audio nedostatek textu, aby robot porozuměl obsahu stránka obsahuje hlavně soubory pdf, postscript, flash apod. stránka se většinou neindexuje z ekonomických důvodů obsah v relačních databázích roboty nedokážou vyplnit požadovaná pole v interaktivních formulářích

85 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti - pokračování obsah se mění v reálném čase obrovské množství dat, které se neustále mění dynamicky vytvářený obsah personalizovaný obsah není zajímavý pro většinu uživatelů

86 Neviditelný web typologie neviditelného webu neprůhledný web soukromý web speciální nebo vlastnický web skutečně neviditelný web

87 Neviditelný web neprůhledný web většinou soubory, které by mohly vyhledávací stroje indexovat, ale z určitých (většinou finančních) důvodů tak nečiní hloubka a frekvence indexování internetu (jak často robot navštěvuje stejné stránky) frekvence aktualizace

88 Neviditelný web soukromý web robot by dokázal obsah indexovat, ale správce stránky mu to neumožňuje je zapotřebí udat uživatelské jméno a heslo

89 Neviditelný web speciální nebo vlastnický web správce stránky umožňuje vstup až po splnění určitých podmínek je zapotřebí vyplnit registrační formulář je vyžadována finanční úhrada

90 Neviditelný web skutečně neviditelný web roboty jej nedokážou indexovat, protože na to nejsou naprogramované pdf flash komprimované soubory postscript apod. odpojené stránky

91 Neviditelný web příklad rozdílu mezi viditelným a neviditelným webem viditelný: icivil Engineering - neviditelný: Civil Engineering database - nebo viditelný: Educator's Reference Desk - neviditelný: Eric (databáze) -

92 Neviditelný web brány pro neviditelný web Complete Planet umožňuje vyhledávání ve více než databází a specializovaných vyhledávacích nástrojích vyhledávání nebo prohlížení využití booleovských operátorů u záznamů je uvedená míra relevance, popularita, spojení a kategorie, ve které se nachází v adresáři

93 Neviditelný web brány pro neviditelný web Direct Search - Turbo10 - metavyhledávač i pro neviditelný web Scirus vyhledávací stroj Elsevieru vyhledává ve viditelném i neviditelném webu

94 Neviditelný web Librarians Index to the Internet (digitální knihovna) předmětový anotovaný adresář s více než 8000 internetových zdrojů vybrali a anotovali odborníci z oblasti organizace vědění systém udržuje přes 100 specialistů každodenní aktualizace

95 Neviditelný web Infomine (digitální knihovna) od r jako systém University of California vytvářejí ho informační profesionálové přístup k více než databází zdroj především pro akademickou komunitu propracované možnosti vyhledávání u každého záznamu seznam předmětových hesel a klíčových slov

96 Archiv webu Internet Archive Wayback Machine asi 10 miliard stránek v rozsahu 1Pbyte (7/2004)

97 Archiv webu WebArchiv - archiv českého webu uchování digitálních dokumentů volně dostupných na webu co lze nalézt ve WebArchivu: publikace odborného, uměleckého a zpravodajskopublicistického zaměření periodika, monografie, konferenční příspěvky, výzkumné a jiné zprávy, akademické práce textové a do jisté míry i obrazové a zvukové dokumenty existující pouze v digitální podobě

98 Problémy současného internetu rekapitulace neustálý nárůst hostitelských počítačů nové typy dokumentů, které nejsou dostatečně indexované množství vyhledávacích nástrojů různé kvality žádný nástroj nepokrývá celý web obsah a lokalizace dokumentů se často mění málo vyhledávacích nástrojů hodnotí dokumenty současná verze html neumožňuje dostatečně popisovat obsah dokumentu (podává informaci o grafickém uspořádání dokumentu) o postižení obsahu dokumentu se snaží tzv. sémantický web

99 Prezentace na www: Další literatura: MAKULOVÁ, SOŇA Vyhľadávanie informácií v internete : problémy, východiská, postupy. Bratislava : EL&T, Konzultační hodiny: Pondělí 9-11 Knihovna Bory

100 Video

101 Těšíme se na shledanou v knihovně

Vymezení a struktura hlubokého webu

Vymezení a struktura hlubokého webu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ Miroslav Buchta Vymezení a struktura hlubokého webu Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Břetislav

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Jak hledat informace - rešeršní činnost

Jak hledat informace - rešeršní činnost Jak hledat informace - rešeršní činnost Rešerše Slovo rešerše má dvojí význam: 1. je to proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu, 2. je to samotný výsledek

Více

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače

SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bankovní institut vysoká škola Praha SEO Optimalizace pro internetové vyhledávače Bakalářská práce Jan Bambas Květen, 2010-1 - Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického

Více

Aplikovaná informatika Pokročilé vyhledávání, vyhledávací roboti ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Pokročilé vyhledávání, vyhledávací roboti ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Pokročilé vyhledávání, vyhledávací roboti ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

SEO analýza webových stránek

SEO analýza webových stránek České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce SEO analýza webových stránek Bc. Matěj Šerák Vedoucí práce: Ing. Jan Kopecký, Ph.D

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více