Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie"

Transkript

1 Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Obsah Úvod Internet jako informační médium Základy vyhledávání Metodika rešeršní činnosti Vyhledávací nástroje Světové vyhledávací systémy Předmětové adresáře České katalogy a vyhledávací systémy Světové metavyhledávače Neviditelný web Archiv webu Závěr

4 Úvod existuje mnoho definic internetu příklady: zdůraznění technické stránky komplexní globální síť skládající se z dalších nezávislých sítí soubor norem nebo protokolů TCP/IP, které umožňují komunikaci mezi počítačovými sítěmi nejrůznějších druhů zdůraznění sociálně-komunikační stránky informační médium, kde najdeme množství nejaktuálnějších informací a služeb komunikační médium umožňující miliónům lidí být v neustálém kontaktu v reálném čase

5 Úvod technické aspekty neexistuje centrální regulační orgán HyperText Transfer Protocol (HTTP) World Wide Web - založený na hypertextu HyperText Markup Language (HTML) prohlížeč, např. MS Explorer, Firefox, Opera URL - Uniform Resource Locator

6 Úvod historie ARPANET Tim Berners-Lee - CERN Ženeva - vznik www únor oficiální datum připojení ČSFR k internetu rychlý nárůst hostitelských počítačů a uživatelů počítače 1992 něco přes 1 milión 2007 přes 600 miliónů uživatelé počet obyvatelstva celkem více než 6,5 mld. uživatelé internetu 2007 asi 1,25mld (=18,9 %) v Evropě převládá skupina lidí od 21 do 30 let

7 Úvod World Wide Web (W3 nebo WWW) Tim Berners-Lee CERN Ženeva 1991 distribuovaný multimediální hypertextový systém distribuovaný multimediální informace se může nacházet v počítačovém systému na libovolném místě text, grafika, zvuk, video hypertextový objekty jsou navzájem propojené pomocí linků www = interface k internetu

8 Úvod netiquette neomezovat ostatní uživatele nevstupovat do souborů, které jsou majetkem jiných osob nešířit fámy nekopírovat programy, za které jste nezaplatili hlídat si svoje heslo

9 Úvod informační exploze denně vychází na světě kolem 1 mil. tištěných knih asi 7 mil. elektronických knih na internetu jsou stovky miliard dokumentů v tištěné podobě vychází jen 0,003% celého obsahu publikované ve světě

10 Internet jako informační médium Motto: "Když jsem chtěl něco vynalézat, začal jsem studovat vše, co se v dané otázce udělalo v minulosti." (Thomas Alva Edison, , americký vynálezce a podnikatel)

11 Internet jako informační médium základní součástí informační přípravy jako výchozího bodu řešení úkolů v oblasti vědy, techniky a ekonomiky je rešerše význam termínu rešerše: odvozuje se od francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání šetření, vyšetřování výzkum, průzkum, bádání, rešerše rešerší se nazývá vyhledávání informací z dostupných zdrojů (tedy i z internetu) proces vyhledávání produkt vyhledávání

12 Internet jako informační médium internet x komerční zdroje informací internet distribuovaný (bez centrální autority) otázka kvality a důvěryhodnosti informací dynamický (neustálá aktualizace) rozdílná aktuálnost stránek komerční zdroje (bibliografické databáze apod.) propracovanější vyhledávací nástroje (pracují se strukturovanou databází exaktnější vyhledávání) hlavní důraz ne na množství, ale kvalitu zdrojů zařazovaných do databází (recenzované zdroje, autoritativní zdroje atd.) komerční tedy placené

13 Internet jako informační médium co hledat na internetu informace týkající se internetu počítače - hardware, software, programování hledání vědecko-technické informace o vysokých školách o mezinárodních i národních organizacích informace nakladatelské, časopisecké firemní informace nejnovější zprávy z celého světa zájmové oblasti

14 Internet jako informační médium zásady pro vyhledávání na internetu správně formulovat dotaz použít synonyma a příbuzné výrazy zkontrolovat pravopis osvojit si práci s vyhledávacími nástroji přečíst si nápovědu nenechat se odradit počátečním neúspěchem nespokojit se jen s jedním hledáním

15 Internet jako informační médium faktory, které mají vliv na uspořádání výsledků četnost výskytu slov počet výrazů v dotazu, jež se shodují s nalezeným dokumentem váha podle pole blízkost slov výskyt příbuzných slov a různých pravopisných variant pořadí slov v dotazu uživatele apod.

16 Internet jako informační médium problém kvality zdrojů snadnost zveřejňování dokumentů přinesla publikační explozi informační zdroje nejsou odborně editovány autoři často zůstávají v anonymitě chybějí data zveřejnění je těžké určit, jedná-li se o informaci původní obtížné rozlišování skutečných seriózních informací od reklamních textů

17 Internet jako informační médium zásady pro hodnocení dokumentů kvalifikace autora reputace webových stránek, na kterých je informace zveřejněna datum zveřejnění úroveň pokrytí dané problematiky srozumitelnost a přehlednost textu objektivita předkládaných informací aktuálnost předkládaných informací

18 Základy vyhledávání rešeršní logika: booleovské operátory (logické operátory) logický součin logický součet logická negace

19 Základy vyhledávání logický součin operátor AND univerzita AND Plzeň univerzita Plzeň

20 Základy vyhledávání logický součet operátor OR vysoká škola OR univerzita vysoká škola univerzita

21 Základy vyhledávání logická negace operátor NOT univerzita NOT Plzeň univerzita Plzeň

22 Základy vyhledávání distanční operátory (proximitní operátory) near - blízký adjacent (ADJ) - sousední followed by

23 Základy vyhledávání krácení podle slovních kořenů (truncation, stemming) hvězdička: * (asterisk) může nahrazovat předpony zakončení slov například knihovn*

24 Základy vyhledávání používání zástupných znaků pro maskování (wild cards) hvězdička: * otazník:? dolar: $ procento: % například wom?n

25 Základy vyhledávání booleovská logika se v současných vyhledávacích nástrojích používá třemi způsoby úplné booleovské vyhledávání s použitím logických operátorů implicitní booleovské vyhledávání předdefinovaná terminologie ve formulářích

26 Základy vyhledávání nejhledanější slova na internetu idnes

27 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše výběr vhodného vyhledávacího nástroje informační průzkum nebo-li vyhledávání zjemňování a ladění rešeršního požadavku

28 Metodika rešeršní činnosti příprava rešerše formulace rešeršního požadavku volba rešeršní strategie

29 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku stanovení jejich vzájemných vztahů příklad (vysoká škola OR univerzita) AND Plzeň

30 Metodika rešeršní činnosti formulace rešeršního požadavku jazykové problémy transliterace jmen např. Shcherbinin, Leontiev, Shimanskii, Chembartsev, Derevschikov apod. odlišná terminologie pravopisné rozdíly v terminologii př. computerised x computerized modelling x modeling

31 Metodika rešeršní činnosti volba rešeršní strategie základní strategie strategie stavebních kamenů strategie rostoucí perly strategie osekávání strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu

32 Metodika rešeršní činnosti strategie stavebních kamenů přeformulování dotazu do několika dotazů dílčích průběh rešerše se rozpadá do několika dílčích rešerší příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty dotazy: autorský zákon AND kopírování autorský zákon AND elektronické dokumenty konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

33 Metodika rešeršní činnosti strategie rostoucí perly začíná vyhledáváním záznamu k nejužšímu možnému pojmu v požadavku s cílem nalézt alespoň jeden relevantní záznam příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: dotaz: aplikace autorského zákona kopírování elektronické dokumenty aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud málo dokumentů rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND (elektronické dokumenty OR elektronické knihy OR elektronické časopisy)

34 Metodika rešeršní činnosti strategie osekávání postupné omezování dotazu aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud mnoho dokumentů, pak omezíme například pomocí vyloučení určitého druhu dokumentů: (aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty NOT knihy) další způsoby omezení použitím proximitních operátorů, časově, jazykově apod.

35 Metodika rešeršní činnosti vyhodnocení rešerše relevance informací pertinence informací

36 Metodika rešeršní činnosti zásady pro dosažení optimálního počtu záznamů chceme-li získat více záznamů: co nejméně zpřesňovat dotaz používat jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny neomezovat vyhledávání časově apod. nepoužívat logický operátor NOT ověřit správnost pravopisu použít zástupné znaky (pokud to vyhledávací nástroj umožňuje) použít synonyma a příbuzná slova spojit operátorem OR

37 Metodika rešeršní činnosti chceme-li dotaz zpřesnit (zmenšit vyhledanou množinu): používat více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND nepoužívat obecné nebo abstraktní výrazy používat jen významová slova využít další nabídky vyhledávacího nástroje, například omezit prohledávání časově nebo jazykově

38 Metodika rešeršní činnosti negativní rešerše případ, kdy vyčerpáme všechny zdroje a nedostaneme žádné výsledky i negativní rešerše může přinést závažnou informaci - že nebylo o dané problematice nic publikováno

39 Metodika rešeršní činnosti Makulová

40

41 Vyhledávací nástroje služby typu search engines, vyhledávací systémy předmětové adresáře a virtuální knihovny vyhledávací stroje obvykle disponují vyhledáváním i předmětovými adresáři metavyhledávací nástroje

42 Vyhledávací nástroje vyhledávací stroj, search engine, fultextový vyhledávač systém, který na základě klíčového slova formulovaného uživatelem hledá v databázi nebo v indexu a oznámí uživateli výsledek

43 Vyhledávací nástroje základní rozdíly mezi vyhledávacími stroji: jaký prostor internetu nástroj prohledává velikost indexu způsob indexování webových stránek frekvence výskytu, počet termínů vyhovujících požadavku, váha podle polí, proximita, pořadí slov v dotazu apod. způsob řazení výsledků možnosti vyhledávání jaké typy dokumentů pokrývá vyhledávací nástroj jaké typy formátů jsou v databázi uživatelská podpora a přívětivost možnost personalizace

44 Vyhledávací nástroje výběr vyhledávacího nástroje závisí na typu informací, které chceme vyhledat

45 Vyhledávací nástroje při výběru vyhledávacího nástroje bereme v úvahu velikost jeho indexu způsob indexování

46 Světové vyhledávací systémy Google založ. v r indexuje miliardy webových stránek z povrchového webu včetně pdf souborů neustálá inovace vyhledávacích služeb při posuzování relevance stránek se bere v úvahu i popularita stránky

47 Světové vyhledávací systémy Google Silné stránky Slabé stránky Zobrazuje stránky, které už zanikly, ale jsou v paměti (cached) Veliká databáze? Indexuje i jiné formáty než html Možnost nastavení jazyka podle volby uživatele Hledané termíny jsou zvýrazněné Lišta nástrojů s mnoha funkcemi Propracované vyhledávání v mnoha speciálních zdrojích

48 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí Zkusím štěstí zobrazí první vyhledaný výsledek rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

49 Světové vyhledávací systémy vyhledávací možnosti prohledávání podle polí příklady allintitle:text allinurl:text allintext:text

50 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí - př. univerzita -fakulta zabránění vyloučení obecných slov pomocí + př. +The Red Violin (pouze výsledky, kde je název uveden s the ) nerozlišuje malá a velká písmena př. Brno totéž co brno vyhledání synonym pomocí ~ př. ~food

51 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy aj. specializované služby Scholar Book Search

52 Světové vyhledávací systémy Google Scholar specializovaný vyhledávač vědeckých informací - recenzovaných článků, disertací, knih, preprintů, abstrakt, technických zpráv ze všech oborů výzkumu, vysokoškolských kvalifikačních prácí umožňuje vyhledání dokumentu zobrazení abstraktu vyhledání citací dokumentu lokalizaci dokumentu

53 Světové vyhledávací systémy řazení článků podle relevance (hodnocení textu, váha autora, reputace zdroje, ve kterém je zveřejněn) hledání podle autora (př. einstein - pokud mnoho výsledků lze zúžit autor: a einstein ) hledání podle titulu (př. A History of the China )

54 Světové vyhledávací systémy struktura záznamu název citace podobné články - Related articles linky do knihoven (online) do elektronických zdrojů linky do knihoven (offline) do katalogů Web search hledání informací o článku na webu BL direct možnost zakoupení plného textu z British Library

55 Světové vyhledávací systémy Google Book Search nabízí ke stažení ve formátu pdf některé knihy, které již nejsou chráněné autorským zákonem plán převést na internet 4 mil. knih z vybraných amerických univerzitních a veřejných knihoven, z knihovny britské Oxfordské univerzity a z Bavorské státní knihovny u knih které jsou chráněny copyrightem zobrazuje pouze základní bibliografické údaje, eventuálně krátké ukázky textu

56 Světové vyhledávací systémy jednoduché vyhledávání pokročilé vyhledávání možno vyhledávat ve všech knihách pouze plnotextových knihách v knihovních katalozích

57 Světové vyhledávací systémy Altavista vyhledávač vytvořen v r dnes ve vlastnictví Yahoo! používá jeho databázi a předmětový katalog indexuje všechna slova dokumentu (kromě poznámek), využívá i slova z URL, ze jmen obrázků, metaprvky při posuzování relevance stránek se bere v úvahu řada faktorů např. kde se nachází termín největší váhu má titul, frekvence výskytu, popularita stránky aj.

58 Světové vyhledávací systémy Altavista Silné stránky Slabé stránky Velká škála funkcí Často mění interface a vyhledávací algoritmus Velká databáze Hledané termíny jsou zvýrazněné

59 Světové vyhledávací systémy způsoby vyhledávání jednoduché vyhledávání implicitně AND vyhledávání podle polí rozšířené vyhledávání předdefinovaný formulář

60 Světové vyhledávací systémy booleovské operátory (musí být velkými písmeny) AND implicitně OR NOT distanční operátory NEAR, ADJACENT (ADJ), FOLLOWED BY např. Karel NEAR Borovský

61 Světové vyhledávací systémy fráze uvozovky vyloučení nežádoucích termínů pomocí zabránění vyloučení obecných slov pomocí +

62 Světové vyhledávací systémy prohledávání podle polí domain:domainame domain:cz +knihovna +katalog like:urltext like:http://www.knihovna.czu.cz/ title:text inurl:text

63 Světové vyhledávací systémy další možnosti vyhledávání obrázky videa mapy news

64 Světové vyhledávací systémy AllTheWeb prohledává web, multimédia, FTP filtr pro odstranění stránek s nevhodným obsahem nemá adresář Lycos velmi rychlé vyhledávání, nástroje pro komunikaci, personalizace HotBot jednoduché, komfortní a rychlé vyhledávání s pozoruhodnými výsledky Excite obsah indexu: vybrané věty z textu dokumentu

65 České vyhledávací systémy Seznam Atlas Centrum seznam českých vyhledávačů

66 Předmětové adresáře předmětový adresář služba odkazující na zdroje, které do ní dodali tvůrci webových stánek nebo informační pracovníci do této kategorie řadíme i virtuální knihovny, které jsou sestavené profesionály, často jsou anotované, hodnocené z více hledisek výhody anotování a hodnocení zdrojů nevýhody použití různých klasifikačních schémat méně častá aktualizace subjektivita hodnocení daná lidským faktorem

67 Předmětové adresáře kdy použijeme předmětový adresář okruh vyhledávaného tématu je příliš široký chceme-li získat relevantnější obsah než prostřednictvím vyhledávačů chceme-li získat přehled webových sídel, které doporučili experti většina adresářů používá způsob prohlížení i vyhledávání podle klíčových slov vyhledávání neprobíhá na celém webu jako u vyhledávačů, ale jen v záznamech adresáře

68 Předmětové adresáře druhy adresářů akademické a profesionální jsou vytvořeny experty na danou problematiku, využívají se hlavně pro výzkumné účely komerční portály určeny nejširší veřejnosti, cílem je co největší návštěvnost

69 Předmětové adresáře Yahoo! výhody jeden z prvních systémů, 1994 univerzita ve Stanfordu jeden z největších adresářů denně aktualizovaný automatické spojení na Altavistu a Google hledaná slova jsou zvýrazněna nevýhody poměrně malá databáze minimální využití booleovských operátorů

70 Předmětové adresáře Open Directory Project vznikl 1998 představuje nový přístup k organizování informací na internetu využívá princip externích redaktorů, kteří se starají o určitou tematickou oblast přispívat může každý, kdo má zájem na každé stránce je uveden zodpovědný redaktor nebo výzva tato kategorie potřebuje redaktora

71 Předmětové adresáře příklady virtuálních knihoven Infomine Librarian's Index to the Internet World Wide Web Virtual Library (viz Neviditelný web)

72 Světové metavyhledávače umožňují současné vyhledávání ve více než jednom vyhledávacím nástroji nebo adresáři výhody vyhledávání z jednoho místa pouze jednou zadáváme rešeršní dotaz výsledkem rešerše je jednotný seznam záznamů nevýhody většinou limitují počet záznamů z jednoho zdroje (zpravidla 10) nevyužívají všechny možnosti formulování rešeršního požadavku

73 Světové metavyhledávače Query Server (Open text) VIVÍSIMO (Clusty) Metacrawler DogPile

74 Specializované vyhledávání patentové informace UPSTO Web Patent Database

75 Specializované vyhledávání patentové informace Úřad průmyslového vlastnictví Databáze patentů a užitných vzorů Databáze průmyslových vzorů Databáze ochranných známek platných v České republice odkazy na národní a zahraniční databáze průmyslově právních informací, v nichž je možné bezplatně provádět informativní rešerše

76 Specializované vyhledávání informace o normách NSSN American National Standard Institute (ANSI) volné vyhledávání norem a dalších materiálů v katalogu NSSN (A National Resource for Global Standards), plné texty nutné objednat Normalizační úřady jednotlivých zemí vyhledávání pouze v katalozích a seznamech norem (nikoliv v databázích)

77 Specializované vyhledávání informace o normách ČNI Český normalizační institut možné vyhledávat v seznamech norem platných i neplatných plné texty placená služba

78 Neviditelný web skrytý web, hlubinný web invisible web, deep web, hidden web kolem r. 1999, se zjistilo, že vyhledávací stroje neindexují stále více webovského prostoru

79 Neviditelný web Michael K. Bergman

80 Neviditelný web Michael K. Bergman

81 Neviditelný web důvody vyhledávací stroje nedokážou indexovat dynamicky se měnící stránky (informace se generují z databáze) přístup na některé stránky je chráněn heslem na vstup do katalogů knihoven je v řadě případů třeba se zalogovat mnoho vyhledávacích strojů má omezení na počet indexovaných stránek z určité domény většina vyhledávacích strojů preferuje indexování populárních stránek

82 Neviditelný web neviditelný web je až 500krát větší než tzv. povrchový web obsahuje kvalitní dokumenty (1000 až 2000krát kvalitnější než v povrchovém webu) je to nejrychleji rostoucí část webu až 95% informací v neviditelném webu patří k veřejně přístupným informacím, které jsou přístupné bez poplatků

83 Neviditelný web jak funguje vyhledávací stroj na základě klíčového slova hledá v databázi nebo indexu důležitou součástí je robot jestli-že na některé stránky nevedou spojení, robot je nenajde odpojené stránky představují až 22% současného internetu a tvoří tzv. skutečně neviditelný web vyhledávací stroje - zpravidla optimalizované na textové dokumenty nevyhledávají v databázích

84 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti odpojené stránky robot nemůže sledovat spojení na stránku stránka obsahuje hlavně obrázky, video, audio nedostatek textu, aby robot porozuměl obsahu stránka obsahuje hlavně soubory pdf, postscript, flash apod. stránka se většinou neindexuje z ekonomických důvodů obsah v relačních databázích roboty nedokážou vyplnit požadovaná pole v interaktivních formulářích

85 Neviditelný web typy obsahu v neviditelném webu a důvody neviditelnosti - pokračování obsah se mění v reálném čase obrovské množství dat, které se neustále mění dynamicky vytvářený obsah personalizovaný obsah není zajímavý pro většinu uživatelů

86 Neviditelný web typologie neviditelného webu neprůhledný web soukromý web speciální nebo vlastnický web skutečně neviditelný web

87 Neviditelný web neprůhledný web většinou soubory, které by mohly vyhledávací stroje indexovat, ale z určitých (většinou finančních) důvodů tak nečiní hloubka a frekvence indexování internetu (jak často robot navštěvuje stejné stránky) frekvence aktualizace

88 Neviditelný web soukromý web robot by dokázal obsah indexovat, ale správce stránky mu to neumožňuje je zapotřebí udat uživatelské jméno a heslo

89 Neviditelný web speciální nebo vlastnický web správce stránky umožňuje vstup až po splnění určitých podmínek je zapotřebí vyplnit registrační formulář je vyžadována finanční úhrada

90 Neviditelný web skutečně neviditelný web roboty jej nedokážou indexovat, protože na to nejsou naprogramované pdf flash komprimované soubory postscript apod. odpojené stránky

91 Neviditelný web příklad rozdílu mezi viditelným a neviditelným webem viditelný: icivil Engineering - neviditelný: Civil Engineering database - nebo viditelný: Educator's Reference Desk - neviditelný: Eric (databáze) -

92 Neviditelný web brány pro neviditelný web Complete Planet umožňuje vyhledávání ve více než databází a specializovaných vyhledávacích nástrojích vyhledávání nebo prohlížení využití booleovských operátorů u záznamů je uvedená míra relevance, popularita, spojení a kategorie, ve které se nachází v adresáři

93 Neviditelný web brány pro neviditelný web Direct Search - Turbo10 - metavyhledávač i pro neviditelný web Scirus vyhledávací stroj Elsevieru vyhledává ve viditelném i neviditelném webu

94 Neviditelný web Librarians Index to the Internet (digitální knihovna) předmětový anotovaný adresář s více než 8000 internetových zdrojů vybrali a anotovali odborníci z oblasti organizace vědění systém udržuje přes 100 specialistů každodenní aktualizace

95 Neviditelný web Infomine (digitální knihovna) od r jako systém University of California vytvářejí ho informační profesionálové přístup k více než databází zdroj především pro akademickou komunitu propracované možnosti vyhledávání u každého záznamu seznam předmětových hesel a klíčových slov

96 Archiv webu Internet Archive Wayback Machine asi 10 miliard stránek v rozsahu 1Pbyte (7/2004)

97 Archiv webu WebArchiv - archiv českého webu uchování digitálních dokumentů volně dostupných na webu co lze nalézt ve WebArchivu: publikace odborného, uměleckého a zpravodajskopublicistického zaměření periodika, monografie, konferenční příspěvky, výzkumné a jiné zprávy, akademické práce textové a do jisté míry i obrazové a zvukové dokumenty existující pouze v digitální podobě

98 Problémy současného internetu rekapitulace neustálý nárůst hostitelských počítačů nové typy dokumentů, které nejsou dostatečně indexované množství vyhledávacích nástrojů různé kvality žádný nástroj nepokrývá celý web obsah a lokalizace dokumentů se často mění málo vyhledávacích nástrojů hodnotí dokumenty současná verze html neumožňuje dostatečně popisovat obsah dokumentu (podává informaci o grafickém uspořádání dokumentu) o postižení obsahu dokumentu se snaží tzv. sémantický web

99 Prezentace na www: Další literatura: MAKULOVÁ, SOŇA Vyhľadávanie informácií v internete : problémy, východiská, postupy. Bratislava : EL&T, Konzultační hodiny: Pondělí 9-11 Knihovna Bory

100 Video

101 Těšíme se na shledanou v knihovně

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Českérepubliky. Internet

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Internet. Osnova. II. Vyhledávací nástroje. Proč je vyhledávání na Internetu tolik komplikované? Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu

Internet. Osnova. II. Vyhledávací nástroje. Proč je vyhledávání na Internetu tolik komplikované? Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu Internet II. Vyhledávací nástroje Osnova Jak se stát úspěšným hledačem pokladů na Internetu rešeršní strategie vyhledávací nástroje hodnocení vyhledávacích nástrojů, vyhledaných obsahů informací Neviditelný

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Základy vyhledávání odborné literatury

Základy vyhledávání odborné literatury Základy vyhledávání odborné literatury Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz 1. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz MZK v číslech Knihovní fond:

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Slovo rešerše odvozeno z francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání, vyšetřování, výzkum, průzkum, bádání, rešerše

Slovo rešerše odvozeno z francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání, vyšetřování, výzkum, průzkum, bádání, rešerše REŠERŠE Slovo rešerše odvozeno z francouzského recherche, což znamená hledání, vyhledávání, pátrání, vyšetřování, výzkum, průzkum, bádání, rešerše definice - KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze letní semestr 2013 Jaké informace potřebujete? úvod do problematiky předchozí výzkum, dosavadní znalosti vlastní data pro práci Typy informací

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_20

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE Helena Landová Akademická knihovna JU Co je Web of Science? Web of Science (WOS) je součást platformy ISI Web of Knowledge (WOK) firmy Thomson Reuters WOS je multioborová

Více

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová

Bibliografické databáze technických norem a standardů. Školení 12. února 2015 Martina Machátová Bibliografické databáze technických norem a standardů Školení 12. února 2015 Martina Machátová Normy a standardy v knihovnách ČR - 1 Moravská zemská knihovna v Brně Uchovává československé a české normy

Více

Sítě a internet. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL KS JIčín

Sítě a internet. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL KS JIčín Sítě a internet Internet Internet je celosvětová síť tvořená tisíci malých počítačových sítí a miliony komerčních, vzdělávacích, vládních a osobních počítačů. Internet je jako elektronické město s virtuálními

Více

Jak hledat informace - rešeršní činnost

Jak hledat informace - rešeršní činnost Jak hledat informace - rešeršní činnost Rešerše Slovo rešerše má dvojí význam: 1. je to proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu, 2. je to samotný výsledek

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

volných zdrojích Internet Web 2.0

volných zdrojích Internet Web 2.0 Základy vyhledávání ve volných zdrojích Internet Základy rešer eršníčinnosti Web 2.0 Co nás n s dnes čeká? Internet vznik a vývoj, služby Internet jako zdroj informací vyhledávac vací nástroje, vyhledávac

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Jak hledat informace. rychle a efektivně. Obsah:

Jak hledat informace. rychle a efektivně. Obsah: Jak hledat informace rychle a efektivně Vyhledávací proces je činnost, která se řídí mnoha pravidly. Existují zásady vyhledávání, které vám pomohou rychle a efektivně vyhledat relevantní informace v různých

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host.

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. EBSCO Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. Pod EBSCO spadají tyto databáze: Historical Abstracts with Full Text Central & Eastern

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím

Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím Patentové informace zdroj inspirací a ukazatel směru na cestě k inovacím předkládá: Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ CAB REVIEWS Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

SourceOECD - manuál. SourceOECD se dělí do těchto základních částí: Jak vyhledávat v databázi SourceOECD? Jednoduché vyhledávání:

SourceOECD - manuál. SourceOECD se dělí do těchto základních částí: Jak vyhledávat v databázi SourceOECD? Jednoduché vyhledávání: SourceOECD - manuál SourceOECD obsahuje plné texty a faktografické údaje produkovaných Organistaion for Economic Co-operation and Development. Zahrnuje 20 tematických kolekcí všech OECD monografií, studií,

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 7 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

KNIHOVNY ČR - LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY Seminář IPVZ Co umí knihovna 2.září 2010 CO UMÍ KNIHOVNA místa zpřístupňování tištěných dokumentů 16.století - staletý vývoj v polovině 90. let minulého století první online

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Vyhledávání informací

Vyhledávání informací Vyhledávání informací Informace na internetu můžeme získat nejen z webových stránek, ale ze spousty dalších míst. Přestože ze statických webových stránek lze získat jen zlomek veškerých dostupných informací,

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU vyhledávací stroje a strategie vyhledávání Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu 1 Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 4 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

Formulace dotazu. Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách

Formulace dotazu. Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách Formulace dotazu Práce s online katalogy a bázemi dat v knihovnách Jazyk je nástrojem komunikace, dorozumění a také myšlení Výběr slov a jejich částí Přesnost formulace ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ :

Více

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW

WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW WWW World Wide Web (zkráceně WWW, web) je nejdůležitější a nejpoužívanější službou současného Internetu. Tento pojem kromě názvu služby označuje i celosvětový prostor všech hypertextových stránek (tj.

Více

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

Z HISTORIE SPOLEČNOSTI FENOMÉN GOOGLE Z HISTORIE SPOLEČNOSTI Vyhledávač navrhli Sergey Brin a Larry Page v rámci svého výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, 1995 Jejich záměrem bylo najít lepší způsob, jak se orientovat

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

CHEMICKÉ INFORMACE. ší šířen NA INTERNETU

CHEMICKÉ INFORMACE. ší šířen NA INTERNETU koly chemicko-techlogic CHEMICKÉ INFORMACE slou školy chemicko techlogické v elům m a řen bez bez souhlasu souhlasu autora autora je je ázá NA INTERNETU techlogické m a řen Historie INTERNETU Minulost

Více

Úvod do elektronických informačních zdrojů

Úvod do elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovna FSS MU Nikola Dynybylová Úvod do elektronických informačních zdrojů FSS MU, 2. 4. 2011 Osnova Stručně o EIZ Tvorba dotazu a vyhledávání E-databáze E-knihy Portál e-časopisů a Metalib

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NÁPOVĚDA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI JUDIKATURY SPRÁVNÍCH SOUDŮ OBSAH 1. Popis hledání... 2 1.1 Základní formulář... 2 Náhled na základní formulář... 2 Vyhledávací pole... 2 Oblast

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více