Výpis usnesení ze 4. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení ze 4. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne"

Transkript

1 Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Program: Výpis usnesení ze 4. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Souhlas zřizovatele se zadáním výběrových řízení Jihočeské centrály cestovního ruchu - realizace aktivit Jižní Čechy pohodové - 1. část Usnesení 1/2017/RK-4 2. Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 Usnesení 2/2017/RK-4 3. Personální záležitosti školství - změna platového stupně a přiznání odměny při odchodu do starobního důchodu ředitelkám škol zřizovaných krajem Usnesení 3/2017/RK-4 4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souhrnný investiční plán obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., na roky v souvislosti s realizací projektu Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s. Usnesení 4/2017/RK-4 5. Zachování činnosti lezecké skupiny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Usnesení 5/2017/RK-4 6. První psychická pomoc sekundárně zasaženým Systém psychosociální intervenční služby Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Usnesení 6/2017/RK-4 7. Zadávací řízení veřejná zakázka Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí III. etapa Usnesení 7/2017/RK-4 8. Zadávací řízení - veřejná zakázka Oprava komunikací SFDI 2017 Usnesení 8/2017/RK-4 9. Zadávací řízení veřejná zakázka Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice Usnesení 9/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Ličov Usnesení 10/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Mažice a Most ev. č u myslivny Jitra před Mažicemi Usnesení 11/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č A Staniměřice Usnesení 12/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Kvilda Usnesení 13/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č u osady Račí Usnesení 14/2017/RK Zadávací řízení - veřejná zakázka Most ev.č a Blažejovický mlýn Usnesení 15/2017/RK Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č před obcí Staré Hobzí Usnesení 16/2017/RK Rozhodnutí zadavatele veřejná zakázka Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje Usnesení 17/2017/RK Smlouva o finančním narovnání - Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou - SO 101 Okružní křižovatka - dodatek smlouvy č. 2 Usnesení 18/2017/RK Akce Realizace individuálních protihlukových opatření Písek, silnice II/139, 2. etapa a Dačice vícepráce a méněpráce dodatek smlouvy Usnesení 19/2017/RK Informace o probíhajícím insolvenčním řízení ve věci dlužníka společnosti SDS EXMOST spol. s r.o. a udělení pověření k jednání za Jihočeský kraj Usnesení 20/2017/RK-4 1 Jihočeský kraj,

2 21. Smlouva o poskytnutí Technologického centra Jihočeského kraje za účelem provozu integrovaného dopravního systému Usnesení 21/2017/RK Vzory smluv Usnesení 22/2017/RK Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji Usnesení 23/2017/RK Dostavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích - informace o průběhu soutěže o návrh, Jednací řízení bez uveřejnění Přerušeno 25. Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Usnesení 24/2017/RK Novela zákona o ochraně přírody a krajiny Usnesení 25/2017/RK Hodnotící komise pro 1.vlnu dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2017 Usnesení 26/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 27/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, 2. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 28/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 29/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 30/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora rozvoje sociálních služeb, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 31/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 32/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Poskytování dotace na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných z evropských dotačních titulů, 1. výzva pro rok 2017 vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 33/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 34/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 35/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 36/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 37/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) Usnesení 38/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1.výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 39/2017/RK Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 40/2017/RK-4 2

3 42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok vyhlášení, hodnotící komise Usnesení 41/2017/RK Pronájem pozemku na dobu určitou v prostoru letiště České Budějovice Usnesení 42/2017/RK Záměr výpůjčky plynárenského zařízení Usnesení 43/2017/RK Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice a v k.ú. Šejby Usnesení 44/2017/RK Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Písek Usnesení 45/2017/RK Přenesení kompetence zastupitelstva kraje pro rozhodování o nabytí hmotných nemovitých věcí v dražbě Usnesení 46/2017/RK Prodej opotřebené výpočetní techniky městu Hluboká nad Vltavou Usnesení 47/2017/RK Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Č. Budějovice 7 Usnesení 48/2017/RK Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2017 Usnesení 49/2017/RK-4 ***** K bodu: Souhlas zřizovatele se zadáním výběrových řízení Jihočeské centrály cestovního ruchu - realizace aktivit Jižní Čechy pohodové - 1. část Usnesení č. 1/2017/RK-4 přípravu a zadání výběrových řízení spojených se zahájením tematického roku Jižní Čechy pohodové 2017; II. ukládá z titulu zřizovatele příspěvkové organizaci Jihočeská centrála cestovního ruchu, IČO , jakožto zadavateli, zrealizovat výběrová řízení v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi, dle SM/18/RK. K bodu: Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 Usnesení č. 2/2017/RK-4 rozpis finančních prostředků na rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017, v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT, dle přílohy návrhu č. 40/RK/17; II. doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančních prostředků rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017, v rámci výkonu přenesené působnosti dané MŠMT, v souladu s 163 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění; III. ukládá 1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpisu finančních prostředků rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 vybrané škole, 2. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., první náměstkyni hejtmana kraje, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje. T:

4 K bodu: Personální záležitosti školství - změna platového stupně a přiznání odměny při odchodu do starobního důchodu ředitelkám škol zřizovaných krajem Usnesení č. 3/2017/RK-4 schvaluje 1. změnu platového stupně a tím i tarifního platu ředitelce Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, IČO , s účinností od 1. února 2017 v souladu s 4 a 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 22/RK/17, 2. odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO , v souladu s 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a čl. 7 odst. (3) Směrnice č. SM/5/RK, změna č. 9 Zásady hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem v návaznosti na odměňování, dle přílohy a důvodové zprávy návrhu č. 22/RK/17. K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souhrnný investiční plán obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., na roky v souvislosti s realizací projektu Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s. Usnesení č. 4/2017/RK-4 vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO , v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí: informaci o průběhu veřejné zakázky Výstavba nového multifunkčního pavilonu Nemocnice Český Krumlov; I 1. Souhrnný investiční plán společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. na období let dle přílohy návrhu č. 41/RK/17, 2. přijetí úvěru ve výši 70 mil. Kč na plynulé financování investiční činnosti. K bodu: Zachování činnosti lezecké skupiny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Usnesení č. 5/2017/RK-4 informaci příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO , o změně provozovatele vrtulníku Letecké záchranné služby v Jihočeském kraji; II. souhlasí se zachováním činnosti lezecké skupiny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v období za účelem možnosti spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému při řešení katastrof a mimořádných událostí a udržení kvalifikovaného týmu leteckých záchranářů pro spolupráci se současným provozovatelem vrtulníku Letecké záchranné služby a připravenost tohoto týmu pro provozovatele určeného od roku K bodu: První psychická pomoc sekundárně zasaženým Systém psychosociální intervenční služby Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Usnesení č. 6/2017/RK-4 informaci příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO , k činnosti v oblasti poskytování první psychické pomoci sekundárně zasaženým; II. vydává podporu této činnosti, jako podklad pro příslušná stanoviska v oblasti novelizace legislativy. 4

5 K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí III. etapa Usnesení č. 7/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č. 19/RK/17 a jeho příloh č. 1-4; I 1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí III. etapa ; 2. uzavření smlouvy O společnosti - sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a městem Suchdol nad Lužnicí ve znění dle přílohy č. 5 k návrhu č. 19/RK/17; komisi na výběr dodavatele Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí III. etapa pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 návrhu č. 19/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana Mgr. Jaromír Novák, člen rady kraje 2. Ing. Vladimír Hruška, agenda veřejných zakázek OREG JčK Ing. Petr Hrstka, agenda veřejných zakázek OREG JčK 3. Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OREG JčK Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik OREG JčK 4. Luboš Hešík, starosta města Suchdol nad Lužnicí Ing. Milan Dušek, referent SÚ města Suchdol nad Lužnicí 5. Jan Kronika, místostarosta města Suchdol nad Lužnicí Mgr. Michal Kouba, referent OMI města Suchdol nad Lužnicí; JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka Oprava komunikací SFDI 2017 Usnesení č. 8/2017/RK-4 znění základních údajů zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č. 37/RK/17 a jeho příloh č. 1-4; I zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Oprava komunikací SFDI 2017 ; 1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci Oprava komunikací SFDI 2017 pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 37/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jiří Klása, ODSH Jaroslav Mrázek, ODSH 2. Bc. Alena Frdlíková, OREG Jiří Letovský, OREG 3. Bc. Štěpán Vondráček, OREG Mgr. Michal Ludvík, OREG; 2. komisi na výběr dodavatele na akci Oprava komunikací SFDI 2017 pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 37/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana Mgr. Jaromír Novák, člen rady kraje 2. Ing. Jan Kubík, náměstek hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., první náměstkyně hejtmana 5

6 3. Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JčK Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK 4. Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH Jaroslav Mrázek, ODSH 5. Ing. Jitka Liláková, rozpočtář - stavař OREG JčK Jiří Letovský, investiční technik OREG JčK 6. Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OREG JčK Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik OREG JčK 7. Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení OREG JčK Ing. Petr Hrstka, agenda veřejných zakázek OREG JčK JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice Usnesení č. 9/2017/RK-4 1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 9/RK/17 a jeho příloh č. 1 3, 2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů; I 1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice, 2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu č. 9/RK/17; III. ukládá 1. z titulu zřizovatele Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice, IČO , jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 9/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Pavel Hroch, člen rady kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana kraje 2. Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea PhDr. Nora Jelínková, Jihočeské muzeum 3. Mgr. František Chrastina, OKPP KÚ Mgr. Patrik Červák, OKPP KÚ 4. Ing. Stanislav Hronek, projektant Ing. Tomáš Jedlička, projektant 5. Bc. Štěpán Vondráček, OREG KÚ Mgr. Michal Ludvík, OREG KÚ 6. Ing. Vladimír Hruška, OREG KÚ Ing. Petr Hrstka, OREG KÚ, 2. Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Ličov Usnesení č. 10/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č. 14/RK/17 a jeho příloh č. 1-4; I 6

7 zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev. č Ličov ; komisi na výběr dodavatele Most ev. č Ličov pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 návrhu č. 14/RK/16 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana Mgr. Jaromír Novák, člen rady JčK 2. Ing. Antonín Šumavský, SÚS, náměstek TSÚ Ivana Schwarzová, SÚS, investiční technik 3. Bc. Přemysl Kubalák, SÚS, ředitel závodu Č.K. Slavomír Smieško, SÚS, mostmistr závodu Č.K. 4. Mgr. Michal Ludvík, odd.realizce.veř. zakázek, OREG Ing. Petr Hrstka, odd.realizce.veř. zakázek, OREG 5. Ing. Pavel Bürger, odd.realizce.veř. zakázek, OREG Ing. Vladimír Hruška, odd.realizce.veř. zakázek, OREG 6. Jiří Letovský, odd. realizace investic, OREG Ing. Zdeňka Szczotková, odd. realizace investic, OREG JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Mažice a Most ev. č u myslivny Jitra před Mažicemi Usnesení č. 11/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č. 16/RK/17 a jeho příloh č. 1-4; I zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev. č Mažice a Most ev. č u myslivny Jitra před Mažicemi ; komisi na výběr dodavatele Most ev. č Mažice a Most ev. č u myslivny Jitra před Mažicemi pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 16/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana kraje Mgr. Jaromír Novák, člen rady kraje 2. Milan Macek, mostmistr SÚS závod Tábor Radka Pavlíková, ředitelka závodu SÚS Tábor 3. Mgr. Martin Ujhelyi, OREG KÚ Bc. Alena Frdlíková, OREG KÚ 4. Ing. Vladimír Hruška, OREG KÚ Ing. Petr Hrstka, OREG KÚ 5. Irena Štěpánková, OREG KÚ Ing. Kateřina Cundová, OREG KÚ; JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č A Staniměřice Usnesení č. 12/2017/RK-4 7

8 znění výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo dle návrhu č. 18/RK/17 a jeho příloh č. 1, 2; I 1. zahájení zadávacího řízení podle 6 a 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Most ev. č A Staniměřice, 2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 18/RK/17; komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele Most ev. č A Staniměřice v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana kraje Mgr. Jaromír Novák, člen rady kraje 2. Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ Šárka Hošková, SÚS JčK, investiční technik 3. Radka Pavlíková, SÚS JčK, ředitelka závodu TA Milan Macek, SÚS JčK, mostmistr závod TA 4. Mgr. Michal Ludvík, odd. RVZ OREG Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ OREG 5. Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ OREG Ing. Vladimír Hruška, odd. RVZ OREG 6. Jiří Letovský, odd. RIPP OREG Ing. Zdeňka Szczotková, odd. RIPP OREG; JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č Kvilda Usnesení č. 13/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č. 29/RK/17 a jeho příloh č. 1-4; I zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev. č Kvilda, komisi na výběr dodavatele Most ev. č Kvilda pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 návrhu č. 29/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jaromír Slíva, MBA náměstek hejtmana Ing. Jan Kubík náměstek hejtmana 2. Ing. Jiří Růžička ředitel závodu PT, SÚS JčK Zbyněk Staněk mostmistr 3. Ing. Zdeňka Szczotková OREG KÚ Bc. Alena Frdlíková OREG KÚ 4. Ing. Vladimír Hruška OREG KÚ Ing. Petr Hrstka OREG KÚ 5. Irena Štěpánková OREG KÚ Ing. Kateřina Cundová OREG KÚ JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. 8

9 K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č u osady Račí Usnesení č. 14/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 52/RK/17a jeho příloh č. 1, 2; I zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev. č u osady Račí ; III. ukládá 1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO , jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele Most ev. č u osady Račí pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 návrhu č. 52/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jan Kubík, náměstek hejtmana Mgr. Bc. Antonín Krák, člen zastupitelstva kraje 2. Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OREG KÚ Ing. Klára Tejmlová, odd. RVZ, OREG KÚ 3. Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS 4. Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, ředitel závodu PT, Bc. Karel Plánek, SÚS JčK závod PT, provoz. náměstek 5. Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik 6. Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ, Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ, 2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka Most ev.č a Blažejovický mlýn Usnesení č. 15/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 53/RK/16 a jeho příloh č. 1-2; I zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev.č a Blažejovický mlýn ; III. ukládá 1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO , jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele Most ev.č a Blažejovický mlýn pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 návrhu č. 53/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jan Kubík, náměstek hejtmana Mgr. Bc. Antonín Krák, člen zastupitelstva 2. Ing. Vladimír Hruška, OREG KÚ Ing. Klára Tejmlová, OREG KÚ 3. Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS 4. Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provoz. nám. 5. Jindřich Nováček, SÚS JčK, zakázkové oddělení Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, zakázkové oddělení 6. Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik Pavla Pulcová, SÚS JčK, investiční technik, 9

10 2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání. K bodu: Zadávací řízení veřejná zakázka Most ev. č před obcí Staré Hobzí Usnesení č. 16/2017/RK-4 znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 54/RK/17 a jeho příloh č. 1 a 2; I zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most ev. č před obcí Staré Hobzí, III. ukládá 1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO , jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele Most ev. č před obcí Staré Hobzí pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 návrhu č. 54/RK/17 v tomto složení: členové/náhradníci: 1. Ing. Jan Kubík, náměstek hejtmana Mgr. Bc. Antonín Krák, člen zastupitelstva 2. Ing. Vladimír Hruška, OREG KÚ Ing. Petr Hrstka, OREG KÚ 3. Ing. Antonín Šumavský, SÚS JčK, náměstek TSÚ Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, vedoucí OTPS 4. Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel Ludvík Vojta, SÚS JčK, závod JH, provoz. nám. 5. Jindřich Nováček, SÚS JčK, zakázkové oddělení Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, zakázkové oddělení 6. Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, investiční technik Šárka Hošková DiS., SÚS JčK, investiční technik 2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit prostřednictvím OREG KÚ provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání K bodu: Rozhodnutí zadavatele veřejná zakázka Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje Usnesení č. 17/2017/RK-4 protokol o otevírání obálek s nabídkami uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 15/RK/17 a zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedenou v příloze č. 2 k návrhu č. 15/RK/17 na plnění veřejné zakázky s názvem Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; I 1. výběr nejvhodnější nabídky na akci Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje v pořadí: 1. název společnosti: PROMPT 2 SERVIS v.o.s. se sídlem: Školní 4, České Budějovice IČO: za cenu nejvýše přípustnou ,89 Kč bez DPH za 1 rok plnění, ,71 Kč vč. DPH za 1 rok plnění, 2. název společnosti: Skupina IPO - vedoucí účastník seskupení: IPO STAR s.r.o., účastník seskupení: Hana Nováčková IPO se sídlem: Hynaisova 692/13, Ostrava - Mariánské Hory IČO: za cenu nejvýše přípustnou ,24 Kč bez DPH za 1 rok plnění, ,75 Kč vč. DPH za 1 rok plnění 10

11 (Nabídková cena snížená o 15% rozhodná pro hodnocení: ,30 Kč bez DPH za 1 rok plnění na základě 101 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. z důvodu, že uchazeč doložil ve své nabídce potvrzení vydané Úřadem práce ČR, že ve čtyřech předchozích kalendářních čtvrtletích přede dnem zahájení zadávacího řízení zaměstnával více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením.), 3. název společnosti: OLMAN SERVICE s.r.o. se sídlem: Jakuba Obrovského 228/1a, Brno IČO: za cenu nejvýše přípustnou ,74 Kč bez DPH za 1 rok plnění, ,09 Kč vč. DPH za 1 rok plnění (Nabídková cena snížená o 15% rozhodná pro hodnocení: ,78 Kč bez DPH za 1 rok plnění na základě 101 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. z důvodu, že uchazeč doložil ve své nabídce potvrzení vydané Úřadem práce ČR, že ve čtyřech předchozích kalendářních čtvrtletích přede dnem zahájení zadávacího řízení zaměstnával více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením.), 2. uzavření smlouvy o poskytování úklidových služeb ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 1139/RK/16 na dobu neurčitou se započetím výkonu úklidových služeb dnem , 3. vypovězení smlouvy o dílo Zajištění úklidu v areálech Jihočeského kraje Krajského úřadu v Českých Budějovicích ze dne s firmou AMBESION s.r.o., se sídlem Karlova 168/7, Praha 1- Staré Město, IČO , právním nástupcem firmy JOKR Praha spol. s r.o., IČO k ; III. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 1. zabezpečit všechny potřebné úkony veřejné zakázky Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje, 2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky. K bodu: Smlouva o finančním narovnání - Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou - SO 101 Okružní křižovatka - dodatek smlouvy č. 2 Usnesení č. 18/2017/RK-4 uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o finančním narovnání mezi Jihočeským krajem a obcí Lipno nad Vltavou, ve znění podle přílohy č. 1 návrhu č. 38/RK/17; II. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s obcí Lipno nad Vltavou hejtmanovi kraje k podpisu. T: K bodu: Akce Realizace individuálních protihlukových opatření Písek, silnice II/139, 2. etapa a Dačice vícepráce a méněpráce dodatek smlouvy Usnesení č. 19/2017/RK-4 vícepráce a méněpráce na akci Realizace individuálních protihlukových opatření Písek, silnice II/139, 2. etapa a Dačice uvedené ve změnovém listu č. 1-3 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 2 návrhu č. 35/RK/17; I 1. změnový list č. 1-3 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 35/RK/17, 2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou Faspro s.r.o., Litvínovice 4, České Budějovice, IČO , ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu č. 35/RK/17; III. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím ODSH předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou Faspro s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu. T:

12 K bodu: Informace o probíhajícím insolvenčním řízení ve věci dlužníka společnosti SDS EXMOST spol. s r.o. a udělení pověření k jednání za Jihočeský kraj Usnesení č. 20/2017/RK-4 insolvenční řízení ve věci společnosti SDS EXMOST spol. s r.o. se sídlem Brno, Údolní 413/66, PSČ , IČO , probíhající u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 21712/2016; II. pověřuje Mgr. Moniku Kohoutovou, zaměstnankyni Jihočeského kraje, zařazenou do krajského úřadu, odboru legislativy a vnitřních věcí, k jednání za Jihočeský kraj a ke všem souvisejícím úkonům v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 24 INS 21712/2016 vedeném Krajským soudem v Brně, včetně podávání opravných prostředků v tomto řízení a jednání za Jihočeský kraj v řízeních o těchto opravných prostředcích, jakož i k jednání v případných incidenčních sporech a jiných souvisejících sporech; III. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit prostřednictvím OLVV veškeré úkony potřebné k realizaci části II. tohoto usnesení. T: K bodu: Smlouva o poskytnutí Technologického centra Jihočeského kraje za účelem provozu integrovaného dopravního systému Usnesení č. 21/2017/RK-4 informaci o poskytnutí Technologického centra Jihočeského kraje za účelem provozu integrovaného dopravního systému; I uzavření Smlouvy o poskytnutí Technologického centra Jihočeského kraje za účelem provozu integrovaného dopravního systému dle přílohy 1 návrhu č. 43/RK/17; III. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení. K bodu: Vzory smluv Usnesení č. 22/2017/RK-4 informaci o vzorech smluv uvedenou v důvodové zprávě návrhu č. 39/RK/17; I 1. vzor Smlouvy o poskytnutí technických prostředků a komunikační infrastruktury dle přílohy č. 1 návrhu č. 39/RK/17; 2. vzor Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby dle přílohy č. 2 návrhu č. 39/RK/17; 3. vzor Smlouvy o poskytování Krajské digitální spisovny (KDS) dle přílohy č. 3 návrhu č. 39/RK/17; 4. vzor Smlouvy o poskytování Krajského digitálního repozitáře (KDR) dle přílohy č. 4 návrhu č. 39/RK/17; 5. vzor Smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 5 návrhu č. 39/RK/17; III. svěřuje Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi kraje, rozhodování o uzavírání smluv uvedených v bodu II. tohoto usnesení; IV. pověřuje Ing. Petra Vobejdu, vedoucího odboru informatiky, zajištěním zveřejnění schválených vzorů smluv na veřejně dostupných internetových stránkách Jihočeského kraje a na intranetu Jihočeského kraje v souladu s čl. 12 Rozhodnutí ředitele krajského úřadu č. RŘ/95/REDI; V. ukládá JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení. 12

13 K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji Usnesení č. 23/2017/RK-4 1. žádost Karla Hejdy, žádost Petra Puchnara, žádost Gabriely Žíttové, žádost Zdeny Kubové, žádost Jiřího Libánského, žádost Oldřicha Smrčky, žádost Miroslavy Novákové a žádost Věry Šikové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 2. žádost Ondřeje Tomšíka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 a o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 3. žádost Jindry Skokové, žádost Josefa Stašáka, žádost Michala Homoly, žádost Milana Hanakoviče a žádost Miloslava Tůmy o změnu zdroje tepla podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 4. oznámení Romany Vanišové a oznámení Karla Fintora o změně trvalého bydliště příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 5. žádost Milana Pečeného o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 6. žádost Petra Tomčišina o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17, 7. žádost Dany Hronové (původním příjmením Vrbové) o změnu příjmení v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 8/RK/17; II. ruší část usnesení č. 482/2016/RK-87, bod I., příloha č. 1, řádek 38, ze dne ve věci schválení dotace Zdeňku Burianovi, Tábor; II 1. Karlu Hejdovi, Malšice prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5209/2016 ze dne dle přílohy č. 2 k návrhu č. 8/RK/17, 3. Petru Puchnarovi, Báňovice prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5273/2016 ze dne dle přílohy č. 3 k návrhu č. 8/RK/17, 5. Ondřeji Tomšíkovi, Praha 9 prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5345/2016 ze dne dle přílohy č. 4 k návrhu č. 8/RK/17, kterým se zároveň mění i bankovní spojení příjemce dotace, 7. Jindře Skokové, Týn nad Vltavou, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, z kotle na uhlí na kombinovaný kotel uhlí/biomasa se zachováním maximální výše dotace dle usnesení č. 482/2016/RK-87 ze dne v částce ,- Kč, 13

14 8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5466/2016 ze dne , dle přílohy č. 5 k návrhu č. 8/RK/17, 9. Josefu Stašákovi, Frymburk, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, z kombinovaného kotle uhlí/biomasa na kotel na biomasu se zachováním maximální výše dotace dle usnesení č. 482/2016/RK-87 ze dne v částce ,- Kč, 10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5548/2016 ze dne dle přílohy č. 6 k návrhu č. 8/RK/17, 11. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5258/2016, uzavřené dne s Romanou Vanišovou, Trhové Sviny, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 8/RK/17, kterým se mění trvalé bydliště příjemce dotace, 12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5237/2016, uzavřené dne s Karlem Fintorem, Bujanov, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 8/RK/17, kterým se mění trvalé bydliště příjemce dotace, 13. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5566/2016 uzavřené dne s Milanem Pečeným, Dolní Hořice, kterým je provedena změna příjemce dotace v preambuli smlouvy na Boženu Pečenou, Dolní Hořice, z důvodu přechodu vlastnictví nemovitosti, kde dochází k výměně zdroje tepla, na Boženu Pečenou na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 8/RK/17, 14. Zdeňku Burianovi, Tábor, poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 ve výši ,- Kč, 15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5215/2016 ze dne dle přílohy č. 10 k návrhu č. 8/RK/17, 16. Gabriele Žíttové, Dubné prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, do , 17. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5158/2016 ze dne dle přílohy č. 11 k návrhu č. 8/RK/17, 18. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/4654/2016 uzavřené dne s Petrem Tomčišinem, Praha 9, kterým je provedena změna bankovního spojení příjemce dotace v preambuli smlouvy dle přílohy č. 12 k návrhu č. 8/RK/17, 19. Zdeně Kubové, Bavorov prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 20. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5939/2016 ze dne dle přílohy č. 13 k návrhu č. 8/RK/17, 21. Jiřímu Libánskému, Třeboň prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 22. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního 14

15 v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5932/2016 ze dne dle přílohy č. 14 k návrhu č. 8/RK/17, 23. Michalu Homolovi, Sezimovo Ústí, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, z kotle na biomasu na tepelné čerpadlo se zachováním maximální výše dotace dle usnesení č. 553/2016/RK-88 ze dne v částce ,- Kč, 24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5907/2016 ze dne dle přílohy č. 15 k návrhu č. 8/RK/17, 25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5909/2016 uzavřené dne s Danou Vrbovou, Kunžak, kterým je provedena změna příjmení příjemce dotace v preambuli smlouvy dle přílohy č. 16 k návrhu č. 8/RK/17, 26. Oldřichu Smrčkovi, Vyšší Brod prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 27. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/6010/2016 ze dne dle přílohy č. 17 k návrhu č. 8/RK/17, 28. Milanu Hanakovičovi, Vitějovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, z kotle na biomasu na tepelné čerpadlo se zachováním maximální výše dotace dle usnesení č. 653/2016/RK-90 ze dne v částce ,- Kč, 29. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/6461/2016 ze dne dle přílohy č. 18 k návrhu č. 8/RK/17, 30. Miloslavu Tůmovi, Dačice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, z kotle na biomasu na kombinovaný kotel uhlí/biomasa se zachováním maximální výše dotace dle usnesení č. 562/2016/RK-89 ze dne v částce ,- Kč, 30. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/6158/2016 ze dne dle přílohy č. 19 k návrhu č. 8/RK/17, 31. Miroslavě Novákové, Nišovice prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 32. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5774/2016 ze dne dle přílohy č. 20 k návrhu č. 8/RK/17, 33. Věře Šikové, Doudleby prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016 do , 34. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/5115/2016 ze dne dle přílohy č. 21 k návrhu č. 8/RK/17; JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. T: K bodu: Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Usnesení č. 24/2017/RK-4 15

16 prodej nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v celkovém objemu do 300 tun Obci Petříkov a do 100 tun Obci Žimutice za cenu 50 Kč bez DPH za 1 tunu; II. ukládá Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek stanovených v části I. usnesení. K bodu: Novela zákona o ochraně přírody a krajiny Usnesení č. 25/2017/RK-4 I. vyzývá senátorky a senátory Senátu Parlamentu České republiky k pečlivému zvážení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 25/11) a vyzývá k přijetí takové právní úpravy, která zohlední připomínky, které zajistí trvale udržitelný rozvoj obcí v Národním parku Šumava a přiměřenou péči o přírodu a krajinu v Národním parku Šumava, tak aby byl zachován její charakteristický ráz, II. ukládá Mgr. Jiřímu Zimolovi, hejtmanovi Jihočeského kraje, zaslat senátorským klubům a nezařazeným senátorkám a senátorům dopis s výzvou na zamítnutí části zákona týkající se NP Šumava, resp. předložení pozměňovacích návrhů. T: K bodu: Hodnotící komise pro 1. vlnu dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2017 Usnesení č. 26/2017/RK-4 I. jmenuje hodnotící komise pro výběr projektů z dotačních programů ve složení Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Pavel Hroch, člen rady kraje Pavel Ounický, člen zastupitelstva kraje Ing. Jan Kubík, člen rady kraje Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace AP PRK Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje Mgr. Pavel Talíř, člen zastupitelstva kraje Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Hana Müllerová, oddělení administrace AP PRK Ing. Jitka Šulková, oddělení administrace AP PRK Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Pavel Hroch, člen rady kraje Doc., Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., první náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje Mgr. Renata Zumrová, oddělení kontroly a financování Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování 16

17 Hana Müllerová, oddělení administrace AP PRK Ing. Pavel Pavel, člen zastupitelstva kraje Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje Ing. Hana Tůmová Hana, Ph.D., členka zastupitelstva kraje Mgr. Helena Kocmanová, oddělení sociálních služeb Mgr. Pavla Doubková, pověřená vedením OSOV Ing. Monika Roidlová, oddělení administrace AP PRK Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace AP PRK Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., první náměstkyně hejtmana Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje Pavel Hroch, člen zastupitelstva kraje RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje Mgr. Pavla Doubková, pověřená vedením OSOV Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností opatření 1 Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností opatření 2 Bc. Tomáš Bílý, Dis., oddělení prevence a humanitních činností Bc. Veronika Plašilová, oddělení administrace AP PRK Mgr. Vladimír Pešek, člen zastupitelstva kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje Mgr. Monika Hanzelyová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb Mgr. Hana Augustinová, oddělení prevence a humanitních činností Hana Müllerová, oddělení administrace AP PRK Ing. Monika Roidlová, oddělení administrace AP PRK Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., první náměstkyně hejtmana Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje Pavel Hroch, člen zastupitelstva kraje RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje Mgr. Pavla Doubková, pověřena vedením OSOV Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností Jana Janků, oddělení administrace AP PRK Mgr. Vladimír Pešek, člen zastupitelstva kraje Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje Mgr. Monika Hanzelyová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností Hana Müllerová, oddělení administrace AP PRK Ing. Monika Roidlová, oddělení administrace AP PRK Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Mgr. Vladimír Pešek, člen zastupitelstva kraje Pavel Hroch, člen rady kraje RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OZDR Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče Ing. Monika Roidlová, oddělení administrace AP PRK 17