V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje"

Transkript

1 Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin. Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží. Mgr. Jiří Zimola, v.r. Příloha: Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Stránka 1

2 Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června Zahájení 2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od do (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 151/ZK/16) 3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 219/ZK/16) 4. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2015 (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 259/ZK/16) 5. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2015 (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 225/ZK/16) Odesláno Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 260/ZK/16) 7. Změna usnesení č. 344/2015/ZK-19 Dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2016 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 350/ZK/16) 8. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 363/ZK/16) 9. Individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 261/ZK/16) 10. Dotace na podporu certifikovaných turistických oblastí na území Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 270/ZK/16) 11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 235/ZK/16) 12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 229/ZK/16) 13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 230/ZK/16) 14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 231/ZK/16) 15. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 233/ZK/16) 16. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 234/ZK/16) 17. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 232/ZK/16) 18. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 216/ZK/16) 19. Realizace projektu Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Písek, a.s. a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 272/ZK/16) 20. Prodej zbytného majetku obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. - dům č. p. 605, Lidická ulice, České Budějovice (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 243/ZK/16) 21. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 355/ZK/16) 22. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 356/ZK/16) 23. Metodika pro poskytování účelové dotace dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 349/ZK/16) 24. Návrhy na přerozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro rok 2016 (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 247/ZK/16) 25. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2016 (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 248/ZK/16) 26. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 352/ZK/16) Navrženo ke stažení 27. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 224/ZK/16) 28. Memorandum o spolupráci při přípravě akreditace oboru Řízení lidských zdrojů, založení společného podniku k podpoře řízení lidských zdrojů v Jihočeském kraji (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 362/ZK/16) 29. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 211/ZK/16) Dodatečně 30. Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, České Budějovice (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 357/ZK/16) Dodatečně 31. Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky Pořízení 20 ks nákladních automobilů především pro zimní údržbu komunikací prostřednictvím finančního úvěru (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 364/ZK/16) Dodatečně Stránka 2

3 32. Změny u akcí v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 (1. část) (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 236/ZK/16) 33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rozvoje sociálních služeb, 1. výzva pro rok výběr projektů (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 218/ZK/16) 34. Dotační program Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných, 1. výzva pro rok 2016 výběr projektů (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 249/ZK/16) 35. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní památky, 2. výzva pro rok výběr projektů (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 359/ZK/16) 36. Dotace na hospodaření v lesích - 3. část žádostí k projednání (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 271/ZK/16) 37. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 228/ZK/16) 38. Realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina- Waldviertel-Mühlviertel a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 237/ZK/16) 39. Realizace projektu MuseumUploaded. Nová koncepce a propojení městských muzeí v digitálním věku a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 263/ZK/16) 40. Realizace projektu Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region (AMOD) a jeho kofinancování z rozpočtu kraje (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 264/ZK/16) 41. Realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 265/ZK/16) 42. Zrušení usnesení č. 61/2015/ZK-15 ve věci realizace investiční akce příspěvkové organizace - Domova pro seniory Kaplice a projednání nového financování a úpravy názvu akce (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 273/ZK/16) 43. Žádost o změnu účelu projektu ZŠ Linecká Český Krumlov (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 245/ZK/16) 44. Žádost o prodloužení termínu realizace dotace města Lišov (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 238/ZK/16) 45. Žádost o změnu údajů příjemce dotace (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 262/ZK/16) 46. Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic (Ing. Jaromír Slíva, MBA, mat. č. 251/ZK/16) 47. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 256/ZK/16) 48. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY Česká, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 274/ZK/16) 49. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 275/ZK/16) 50. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, T. Sviny (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 276/ZK/16) 51. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Konzervatoř, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 277/ZK/16) 52. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 278/ZK/16) 53. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠE, COP, Hluboká n. Vlt. (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 279/ZK/16) 54. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ stavební, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 280/ZK/16) 55. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a VOŠ CR, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 281/ZK/16) 56. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ obchodní, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 282/ZK/16) 57. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSP a VOŠ, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 283/ZK/16) 58. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ, T. Sviny (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 284/ZK/16) 59. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ a VOŠ, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 285/ZK/16) 60. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 286/ZK/16) 61. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ zdravotnická a SOU, ČK (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 287/ZK/16) 62. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ sv. Anežky České, ČK (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 288/ZK/16) 63. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Dačice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 289/ZK/16) Stránka 3

4 64. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Třeboň (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 290/ZK/16) 65. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, JH (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 291/ZK/16) 66. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ rybářská J. Krčína, Třeboň (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 294/ZK/16) 67. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, JH (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 295/ZK/16) 68. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 296/ZK/16) 69. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 297/ZK/16) 70. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 298/ZK/16) 71. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a ZŠ, Vimperk (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 299/ZK/16) 72. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Strakonice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 300/ZK/16) 73. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ, Blatná (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 301/ZK/16) 74. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SPŠ, Volyně (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 302/ZK/16) 75. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Soběslav (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 303/ZK/16) 76. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY PdC, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 304/ZK/16) 77. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekol. a potravin., Veselí nad Lužnicí (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 305/ZK/16) 78. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ řem. a ZŠ, Soběslav (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 306/ZK/16) 79. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ spojů a informatiky, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 307/ZK/16) 80. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SUPŠ, Bechyně (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 308/ZK/16) 81. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZdŠ, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 309/ZK/16) 82. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 310/ZK/16) 83. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 311/ZK/16) 84. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, ČK (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 312/ZK/16) 85. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, J. Hradec (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 313/ZK/16) 86. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SŠ, COP, S. Ústí (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 314/ZK/16) 87. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, ČB, Jírovcova (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 315/ZK/16) 88. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Týn n. Vlt. (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 316/ZK/16) 89. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Hněvkovice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 317/ZK/16) 90. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ VMZ a JŠ, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 318/ZK/16) 91. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU, Lišov (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 319/ZK/16) 92. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ SE, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 320/ZK/16) 93. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ polytechnická, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 321/ZK/16) 94. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 322/ZK/16) Stránka 4

5 95. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - KŠH, ČB (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 323/ZK/16) 96. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, ČK (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 324/ZK/16) 97. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ SE, Velešín (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 325/ZK/16) 98. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY V. Nováka, JH (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 326/ZK/16) 99. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA, SOŠ a SOU, Třeboň (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 327/ZK/16) 100. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU zem. a služeb, Dačice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 328/ZK/16) 101. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ, Č. Velenice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 329/ZK/16) 102. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ tech. a obchod., Dačice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 330/ZK/16) 103. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Milevsko (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 331/ZK/16) 104. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - OA a JŠ, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 332/ZK/16) 105. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Milevsko (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 333/ZK/16) 106. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ a VOŠ, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 334/ZK/16) 107. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SZeŠ, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 335/ZK/16) 108. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 336/ZK/16) 109. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE, Vimperk (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 337/ZK/16) 110. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Prachatice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 338/ZK/16) 111. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU, Blatná (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 339/ZK/16) 112. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SRŠ a VOŠ VHE, Vodňany (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 340/ZK/16) 113. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ a JŠ, Volyně (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 341/ZK/16) 114. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ a SOŠ ŘaS, Strakonice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 342/ZK/16) 115. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 343/ZK/16) 116. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ OSaŘ a JŠ, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 344/ZK/16) 117. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ a SZeŠ, Tábor (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 345/ZK/16) 118. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SŠ, COP, S. Ústí (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 346/ZK/16) 119. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - DDM, Prachatice (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 347/ZK/16) 120. Rozpočet školství - Druhá úprava rozpisu rozpočtu (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 241/ZK/16) 121. Dotace na činnost Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje pro školní rok 2016/2017 (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 239/ZK/16) 122. Individuální dotace pro rozvoj mládežnického sportu (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 351/ZK/16) 123. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 242/ZK/16) 124. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 253/ZK/16) 125. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 255/ZK/16) 126. Dodatek ke zřizovací listině organizace ZOO Hluboká (JUDr. Tomeš Vytiska, mat. č. 254/ZK/16) Stránka 5

6 127. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2016 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 257/ZK/16) 128. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje aktualizace 2016 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 292/ZK/16) 129. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu aktualizace 2016 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 293/ZK/16) 130. Dodatek č. 12 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s. (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 358/ZK/16) 131. Návrh dotace Jihočeského kraje na rekultivaci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parcelní č. 2156/1 a 2156/2 (Ing. Hana Tůmová, Ph.D., mat. č. 353/ZK/16) 132. Návrh dotace pro obce Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací (Ing. Hana Tůmová, Ph.D., mat. č. 354/ZK/16) 133. Rozpočtové změny 16/16 (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 226/ZK/16) 134. Žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - březen až červen 2016 (JUDr. Milan Kučera, Ph.D., mat. č. 252/ZK/16) Majetkové dispozice 135. Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 268/ZK/16) 136. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 269/ZK/16) 137. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 266/ZK/16) 138. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Březí u Týna nad Vltavou (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 267/ZK/16) 139. Záměr směny pozemků v k. ú. Lomnice n. Lužnicí (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 360/ZK/16) 140. Záměr budoucího darování pozemků v k. ú. Měšice u Tábora městu Tábor (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 246/ZK/16) 141. Darování pozemku Nemocnici Písek a.s. (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 240/ZK/16) 142. Darování movitých věcí Jihočeského kraje Generálnímu ředitelství cel (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 348/ZK/16) 143. Prodej pozemků k.ú. Planá u Českých Budějovic (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 361/ZK/16) 144. Koupě lesních pozemků k.ú. Polná na Šumavě (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 258/ZK/16) 145. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Netolice (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 244/ZK/16) 146. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Milevsko (Mgr. Jaromír Novák) Navrženo ke stažení 147. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 250/ZK/16) Dodatečně 148. Různé, diskuze 149. Závěr K doplnění programu bude navrhováno zařazení bodu: Technická úprava Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se Svazkem obcí regionu Písecko (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 367/ZK/16) Stránka 6

Výpis usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 24. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. I V A N A S T R Á S K Á H E J T M A N K A J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 7. 9. 2017 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 8. zasedání Zastupitelstva

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016 Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. června 2016 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 4. do 31. 5. 2016 3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J IŘÍ ZIMOLA H E J T M A N datum: 12. 9. 2012 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na úterý 25.

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 2. 4. 2015 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 91. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 91. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 11. 4. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 10. zasedání Zastupitelstva

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D DĚLENÍ ORGANIZAČNÍ datum: 24. 3. 2016 vyřizuje: Ing. Zdeňka Pandulová tel.: 386 720 483 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás dle 42, odst. 1 zákona o krajích

Více

s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M g r. J IŘÍ ZIMOLA H E J T M A N J I H OČESKÉHO KRAJE Datum 9. 9..2016 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského

Více

1. bod programu Zahájení

1. bod programu Zahájení Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: JIHOČESKÝ KRAJ Mgr. Jiří Zimola hejtman U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 483, fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České Budějovice

Více

Výpis usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ JUDr. Luboš Průša ředitel U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 466, fax: 386 359 004 e-mail: pruša@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz České

Více

Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004

Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004 Příloha č. 3 Přehled dosažených výsledků hospodaření škol a školských zařízení v roce 2004 Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč : zařízení HV úprava HV po zdanění plus, mínus upravený Gymnázium J.V.Jirsíka

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 11. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 23.3.2017 Program: 1. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu

Více

Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Příloha č. 1. Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč:

Příloha č. 1. Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč: Příloha č. 1 Přehled dosažených výsledků škol a školských zařízení za rok 2006 Dosažený kladný hospodářský výsledek v Kč: HV úprava HV po zdanění plus, mínus upravený Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 4.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 4. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 11. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 11. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

Výpis usnesení z 90. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 90. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 147 jfkjak 148 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016 o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok /2016 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 16. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 16. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 4. 2017 Program: 1. Odvolání členů Rady Jihočeského kraje Usnesení

Více

Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903

Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903 Dospělí: 2. liga LTC Tábor 1903 a) Jihočeská divize smíšených družstev dospělých 3. 3.kolo 20.5. 25. 5. 5.kolo 10.6. 16. LTC Tábor B, LTC Humpolec A, TK Strakonice A, LTC České Budějovice z.s. A, TJ TK

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 21. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 17973/2015/KHEJ spisový znak: KHEJ 15939/2015/kakr/3 datum: 04.03.2015 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 +LVDCY11HYRDS+! KUCBX00GXQCR

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2014 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 8. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 13. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) **

Tržby z prodeje movitého. Vlastní výnosy (bez dotací) ** Přehled dosažených výsledků a hospodaření škol a školských zařízení za rok 2010 Zařízení Výnosy celkem (včetně všech dotací) Vlastní výnosy (bez dotací) ** Tržby z prodeje movitého Výsledek hospodaření

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy

Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Přehled OS a PO zřízených Jihočeským krajem Poř.č. IČO Plný název Seznam zřizovaných organizací odbor školství mládeže a tělovýchovy Okres České Budějovice 1. 60076127 Dětský domov a Školní jídelna, Boršov

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k

Jihočeský kraj - Krajský úřad. Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2019 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 5. 2019 Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výpis usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2016 411 nedávat do katalogu Vodňany II. 501 Eva Chaloupková 506 Emil Chaloupka MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 5. 11. 2015 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 13. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu. Výpis usnesení z 22. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 3.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 7. 3. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁPIS Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 43. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 43. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2016

Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Obory Vzdělání a řemeslo 2016 Vzdělání a řemeslo 2016 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná učiliště Gymnázium,

Více

Výpis usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 23. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 25 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Výpis usnesení z 6. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 6. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Hejtman určil pověřením zápisu pracovnice organizačního oddělení (R. Mrázková, D. Tousková).

Hejtman určil pověřením zápisu pracovnice organizačního oddělení (R. Mrázková, D. Tousková). Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ Program: z XXIII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 6. 3. 2007 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 42/2007/ZK 2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění JIHOČESKÝ KRAJ V Ý P I S

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2014/2015

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2014/2015 tabuakjkllkjasdovzdehpživop Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok /2015 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Více

Výpis usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 20. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2013/2014

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2013/2014 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 9. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 2. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha zápisu Výpis usnesení z 54. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 22. 11. 2018 Program: 1. Rozpočtové změny 20/18 Usnesení 1321/2018/RK-54 2. Návrh -

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Typ zasedání: řádné

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Výpis usnesení z 51. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 51. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Výpis usnesení z 56. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 56. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více