ČASOPIS RAJČINKA OBSAH: Exkurzie -Devín, zámok Schönbrunn, Noc výskumníkov Ombudsmanka na našej škole Ľudské práva Niečo pre najmenších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS RAJČINKA OBSAH: Exkurzie -Devín, zámok Schönbrunn, Noc výskumníkov Ombudsmanka na našej škole Ľudské práva Niečo pre najmenších"

Transkript

1 ČASOPIS RAJČINKA INFORMÁCIE, KTORÝM MÔŽETE VERIŤ WWW. ZSRABA.EDU. SK Október November vydanie 10. ročník OBSAH: Exkurzie -Devín, zámok Schönbrunn, Noc výskumníkov Ombudsmanka na našej škole Ľudské práva Niečo pre najmenších Tajnička, Recyklohry Halloweenská noc v škole Vlastná tvorba žiakov

2 Milí naši čitatelia! Jeseň je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme. Astronomicky sa začína jesennou rovnodennosťou okolo 23. septembra a končí sa zimným slnovratom okolo 21. decembra na Severnej pologuli. V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace september, október a november. Lístie žltne a opadáva zo stromov a my - učitelia a žiaci chodíme do školy už druhý mesiac.za ten čas sme stihli množstvo učenia, ale aj akcie exkurzie, o ktorých píšeme aj v časopise. Známkovanie je v plnom prúde, lebo o chvíľu začnú jesenné prázdniny. Žiaci druhého stupňa budú mať koncom októbra branné cvičenie, žiaci I. stupňa halloweenskú noc. Stretneme sa až 4. novembra. Budeme veľmi radi, keď nám prispejete do časopisu aj Vy svojimi prácami, vlastnou tvorbou. Želáme Vám príjemné čítanie, veľa zábavy a do ďalších dní veľa optimizmu a úspechov. Vaša redakčná rada Redakčná rada: Sára Feixová 7.B, Kristína Borárošová 7.B, Sofia Kulacsová 7.B, Karin Valentovičová 7.C, Patrícia Líšková 7.C,Petra Misálová 7.C, Ivana Szabová 7.C RAJČINKA Časopis pre žiakov, učiteľov a rodičov pri Základnej škole na Rajčianskej ul. č.3 v Bratislave. Vydávajú žiaci krúžku Mladí novinári pre tvorbu školského časopisu pod vedením p. uč. Z. Drobenovej. číslo telefónu do školy, p. tajomníčka telefónne číslo do školskej jedálne

3 Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má. V roku 1959 bola prijatá Deklarácia práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa. Tieto dokumenty slúžia na ochranu práv detí celého sveta. V roku 1990 k nemu pristúpila aj naša republika. Práva dieťaťa sú : 1. Právo na prednostnú ochranu a pomoc 2. Právo na bezplatné vzdelanie a hru 3. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť 4. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a zneužívaním 5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí 6. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 7. Právo na meno a štátnu príslušnosť 8. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj 9. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a pohlavia 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a výchovu v duchu znášanlivosti

4 Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. K základným vedomostiam v oblasti ľudských práv patria kľúčové pojmy ako sloboda, spravodlivosť, zodpovednosť, rovnosť, ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, demokracia, univerzalita, práva, vzájomná závislosť, solidarita atď. K základným vedomostiam o ľudských právach sú nevyhnutné aj určité zručnosti. V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Ľudské práva sa vo všeobecnosti delia na : 1. občianske a politické; 2.. ekonomické, sociálne a kultúrne Ľudské práva delíme podľa Ústavy na: 1. základné ľudské práva a slobody (právo na život, osobnú slobodu) 2. politické práva 3. práva národnostných menšín a etnických skupín 4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva 5. právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva 6. právo na súdnu a inú právnu ochranu. História : Prvé počiatky dnešného práva siahajú do obdobia dejín Rímskej ríše. Antika výrazne prispela k rozvoju vzdelania a zvýšeniu úrovne života európskej civilizácie. Počas veľkej krízy Ríma v 1. storočí sa vytvorilo kresťanstvo a s ním sa postupne sformovala cirkev. Vznik ľudských práv súvisí s vyzdvihovaním slobody ľudského srdca a svedomia, ktoré hlásali cirkevní otcovia, hlavne Aurelius Augustinus. Ľudské práva v súčasnosti : Ľudské práva dnes definujeme ako oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných túžob a cieľov. Sú také podstatné pre dôstojnosť a autentickosť ľudskej bytosti, že by ich mala rešpektovať každá politická moc. Karin Valentovičová 7.C

5 Noc výskumníkov Dvadsiateho siedmeho septembra 2013 sme my, naša trieda V.A, navštívili akciu Noc výskumníkov, ktorá sa konala v Avion Shopping parku. Spolu s nami tam bola ešte trieda 5.B a viac pani učiteliek z našej školy. Prvú vyučovaciu hodinu sme sa ešte učili, po nej sme išli na autobus. Na akcii sme boli približne dve hodiny, asi do dvanástej na obed. Jednotlivé stánky s rôznymi zaujímavými vecami, novinkami a pokusmi sme každý navštevovali vo dvojiciach. Ja som išla so svojou najlepšou kamarátkou Stelou. Môžem povedať, že sme na seba celkom hrdé, pretože sme sa pristavili takmer pri všetkých stánkoch. Snažili sme sa byť aktívne. Obom sa nám najviac páčil chemický pokus, kde sme si vyrobili vlastný sliz. Určite sme sa dozvedeli veľa nových vecí, boli sme veľmi prekvapené, že určitá veda môže byť svojim spôsobom aj zábavná. Ale ešte viac nás prekvapilo, že to tvrdila aj celá naša trieda. Okrem vedomostí sme v rôznych súťažiach vyhrali aj zaujímavé a zvláštne ceny, ktoré sa nám hodili. Často sme sa pozreli do mikroskopov, ktoré boli prístupné a videli sme rôzne baktérie, skameneliny mušlí a kameňov, krv a zrnká pšenice. Potom, čo sme sa pozreli na pšenicu, sme mali menší obed zo stánku, kde ponúkali zdravé jedlo, ktoré som v živote nejedla a opäť ma prekvapilo, že mi aj chutilo. Po prezretí stánkov a po uplynulých dvoch hodinách sme mali naozaj trochu chaotický zraz, kde sme sa pozrážali a každý niečo hľadal. Ale nikomu to nevadilo. Keď sa nám konečne podarilo vymotať z nákupného centra, každý svojim kamarátom rozprával, čo videl a ešte niekoľko dní potom sme o exkurzii diskutovali. Ja si myslím, že to bola veľmi dobrá exkurzia. A tiež si to nemyslím len ja. Ako som sa totiž neskôr dozvedela, nielen ja som tam ešte chcela ísť a išla po škole. Veľa spolužiakov tam bolo tiež. Ani cez školu, ani po škole sa mi odtiaľ nechcelo ísť. Mojím cieľom bolo prejsť všetky stánky a dozvedieť sa čo najviac informácií. A to sa mi podarilo, takže v konečnom dôsledku môžem byť a aj som so sebou spokojná. Naozaj som si odtiaľ odniesla o niečo ťažšiu hlavu a zaujímavé hmotné veci.

6 Vanessa Ondrejková, V.A - Noc výskumníkov Exkurzia Schönbrunn

7 Hrad Devín : na východnej strane hradu je rieka Dunaj a na západnej strane je rieka Morava. Je tam krásne prostredie, ale z múrov je cítiť pravek našich predkov. Na každom mieste je nejaká skamenelina. Keď sme boli na Devíne, tak nám tam lektorka vysvetľovala históriu Devína, ako vznikol, kto tam sídlil. Pri jednej studničke nám rozprávala, že od mreží až dole sú kamene z 19. storočia a ku koncu do studne vyliala vodu a povedala, aby sme si zatvorili oči a niečo si priali. Na Devíne bolo aj múzeum, kde boli nástroje, ktoré používali naši predkovia, z obdobia Veľkej Moravy, oblečenie, ktoré nosili, maketa zemnice ako žili a aj nález kostry obyvateľa. Pripomenuli sme si aj 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Bol tam nádherný výhľad na rieku a na okolie. Vypracovala: Patrícia Líšková 7.C

8 Exkurzia na hrad Devín Hrad bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, prvého štátneho útvaru našich slovanských predkov, a bol dôležitou súčasťou sústavy pohraničných pevností Uhorského kráľovstva. Spolu s neďalekým Bratislavským hradom tvorí dvojicu významných reprezentantov našej národnej histórie. Od počiatku novodobých dejín je trvalým symbolom všeslovanskej vzájomnosti a národnej hrdosti Slovákov. Význam hradu našiel odozvu aj v početných umeleckých dielach. Náš dojem z hradu: Počas nášho výletu na hrad bolo veľmi pekne. Rôzne rozostavené hradby a krásna história. Pani sprievodkyňa nám rozprávala celú históriu hradu. Ďalej sme videli zaujímavé šperky, vázy, zmenšenú zemnicu a dokonca kostru človeka. Takisto bola na hrade aj veľmi hlboká studňa, do ktorej sme naliali trochu vody. Po chvíli sme započuli praskavý zvuk. Na dne studne sú plastové fľaše. Výlet na hrad bol veľmi poučný a mne osobne sa veľmi páčil. Pripravila: Karin Valentovičová 7.C

9 Exkurzia Ako súčasť aktivít k európskemu dňu jazykov sme navštívili nádherný zámok v centre Viedne Schönbrunn a zoologickú záhradu. Zámok Schönbrunn je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta. Za svoje meno vďačí cisárovi Matiášovi, ktorý toto miesto na začiatku 17 storočia pomenoval Schöner Brunnen (krásny prameň) pretože tu zo zeme vyvieral prameň čistej vody. Na zákazku Karla IV. tu začali stavať barokovú rezidenciu, ktorá mala pokoriť krásu zámku vo francúzskom Versailles. Jeho dcéra Mária Terézia však neskôr nechala plány realizovať len v zmenšenom meradle. V roku 1830 sa tu narodil cisár František Jozef, ktorý tu trávil posledné roky so svojou manželkou Alžbetou Bavorskou známou ako Sissi. Okrem zámku sa v areáli nachádza aj rozľahlý park so zámockými záhradami a fontánami, najstaršia zoologická záhrada na svete, záhrada plná bludísk a hier, múzeum povozov z čias monarchie, skleníky s botanickými exponátmi Palmový dom (Palmenhaus) a Púštny dom (Wustenhaus) a krásny altán a kaviareň Gloriette. My sme navštívili Schloss Schönbrunn Experience, v detskom múzeu zámku Schönbrunn. Žiaci mali možnosť vkĺznuť do šiat a úlohy detí dávnych dôb a ponoriť sa do dávno zašlých čias. V tejto časti zámku Schönbrunnu, mohli objaviť veľa zaujímavých vecí o každodennom živote cisárskych detí: Ako sa obliekali? Ako sa prestieralo na cisársky stôl? Ako to bolo s hygienou? Ako vyzeralo ich vyučovanie? Vyskúšali sme aj zradné labyrinty, ktoré patria k ťahákom celého parkového areálu. Labyrint bol vytvorený v rokoch 1698 až 1740 a je zložený zo štyroch rôznych častí s vyvýšeným pavilónom, z ktorého je výhľad na celý labyrint a jeho okolie. Poprechádzali sa po nádherných záhradách v okolí zámku ( mimochodom plných veveričiek). Neobišli sme ani najstaršiu zoologickú záhradu v Európe vo Viedni, ktorá bola dokonca vyhlásená za najlepšiu ZOO v Európe. Čakala tam na nás asi najväčšia atrakcia, ktorou sú pandy privezené z Číny a našli sme tam taktiež nosorožce, slony, hrochy, ľadové medvede, tigre, levy, rôzne druhy opíc a množstvo ďalších roztomilých zvierat. V polárnom pavilóne sme stretli tučniaky alebo tulene. Novinkou je dažďový prales, s pravou džungľou z Bornea s visiacimi netopiermi. Prežili sme veselý deň, plný zaujímavých informácií, a ako Marta a Jacqueline zo 7.B poznamenali, ovocný čaj im padol ešte lepšie, keď si ho vedeli vypýtať v reštaurácii po nemecky :) Mgr. Zuzana Boledovičová, vyučujúca NEJ foto :

10 Exkurzia Schönbrunn

11 Správanie sa k starším ľudom Úcta k starším ľuďom Nie som asi jediná, ktorá neustále počúva, že treba prejavovať úctu k starším ľuďom. Veľa toho zažili, vytrpeli, pomohli s postavením domu či vysadením záhrady, výchovou detí atď.. Je to už naozaj obohraná platňa, gradujúca čoraz viac predovšetkým pre tlak doby a mladej generácie, ktorí dnes proste nepočítajú s 'klasickými' dôchodcami. Tieto dve generácie (tvorivá, silná, inteligentná, ale pritom divoká a skazená mládež oproti nudným, zaspatým avšak pracovitým a starajúcim sa dedkom a babkám) sa vzájomne provokujú. V našej spoločnosti všetci automaticky predpokladajú, že každý človek, ktorý sa dožije dôchodku si zaslúži úctu, rešpekt, ba obdiv bezohľadu na svoje skutky, slová a myšlienky. Vlastná skúsenosť Vždy,keďvidím starých ľudí (napr. v autobuse) a sedím, opýtam sa, či by si chceli sadnúť. Ked prikývne, VŽDY sa postavím, keď chce byť zdvorilý a povie nie, ďakujem, aj tak sa postavím a nakoniec sa vždy niekto nájde a sadne si.. Keď vidím, že ide okolo nejaký starý človek z mojej obce (Malinovo), určite ho pozdravím ja a on odzdraví, alebo ma predbehne a najprv pozdraví on mňa... Niektorí ľudia, keď ma vidia a nesú veľa tašiek nákupu a sú vážne starí, poprosia ma o láskavosť, či mu nemôžem pomôcť. Niekedy áno, no občas aj nie keď mám naponáhlo, alebo sa mi to nehodí, pochopia to... Sára Feixová 7. B.

12 Dňa prišla na našu školu ombudsmanka, ktorá prednášala našim deviatakom z 9.A a 9.B o právach, ale aj povinnostiach ľudí v našom štáte. Pani ombudsmanka prednášala svoje poznatky zo života v oblasti práva a politiky. Naši tohtoroční deviataci jej kládli zaujímavé otázky, na ktoré pani ombudsmanka ochotne odpovedala a vysvetlila našim deviatakom isté situácie na príkladoch z jej praxe. Ombudsmanka sa deviatakom venovala celú vyučovaciu hodinu, z ktorej si naši žiaci zobrali veľa nových poznatkov do života z oblasti práva. Iste verím, že si deviataci z našej školy užili túto prednášku a odniesli si nové vedomosti a budú dodržiavať svoje práva, ale hlavne svoje povinnosti. Chcela by som sa v mene všetkých deviatakov poďakovať za návštevu pani ombudsmanke a za jej skvelý výklad. Slovensko má novú ombudsmanku: Jana Dubovcová zložila sľub Novou ochrankyňou verejných práv sa na najbližších päť rokov stala Jana Dubovcová, ktorá zložila sľub do rúk predsedu parlamentu Hrušovského. Martina Bútorová, 9.B

13 Ľudské práva Ľudské práva sú dané od narodenia. Medzi základné ľudské práva patrí aj pravo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť. Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi. Na začiatku roka 2009 sa uskutočnili tri regionálne konferencie Rok s KOMPASOM na Slovensku. Jedným z výstupov konferencií bola požiadavka účastníkov pracovníkov s deťmi a mládežou na úrovni formálneho a neformálneho vzdelávania získať prehľad a informácie o rôznych metodikách a manuáloch, ktoré v praxi kvalitatívne rozvíjajú oblasť výchovy detí a mládeže k ľudským právam. Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam. Bez nich by ľudia strácali dôstojnosť a nemohli by sa rozvíjať. OBĆIANSKÉ A POLITICKÉ PRÁVA: Sú to práva zakotvené v ústavách národných štátov počas buržoáznych revolúcií. Zvyknú sa označovať ako klasické, pretože boli známe už v 18. a 19.storočí. Viete, že... Patrícia Líšková,7.C Aj deti majú svoje práva? December je Deň ľudských práv? Základné ľudské práva zaručuje Európska sociálna charta? Štáty, ktoré ratifikovali chartu musia pravidelne predkladať správy o uplatňovaní týchto práv v praxi? Ak boli porušené vaše práva a vy ste vyčerpali všetky vnútroštátne prostriedky nápravy v krajine, môžete podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu? Rada Európy, ktorej cieľom je ochraňovať a podporovať ľudské práva má už 43 členských krajín?

14 Z Každého rožku trošku Vtipy : FACEBOOK!!!! POĎ ODFOTÍME SA NA

15 !!!!!!!!!!!!!!!!!! PREBOHA JE TU KAČICA HÁDANKY - Prečo majú gorily veľké nosné dierky? (pretože majú veľké prsty.) Visí to na stene, robí to tik- tak a sú to hodiny. Čo je to? (Vyriešená hádanka.) Je to zelené a slizké. Čo je to? (Sliz.) Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to? (bocian) Stojí pani na streche, rozťahuje prsty a čo chytí v povetrí, do izby nám pustí. (televízna anténa) Sofia Kulacsová,7.B

16

17 Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých svätých. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice,vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia,netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, žltá, oranžová a čierna. Sára Feixová 7. B.

18 Halloween je sviatok oslavovaný 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, ako aj v Austrálií a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. Halloween je ezoterickým výročím. Ezoterizmus je realizovanie moci na niekom inom okultným spôsobom. Strašidelná noc v škole Dňa až sa uskutoční strašidelná noc v našej škole. Už je to tak. Dlho očakávaný zraz čarodejníc a čarodejníkov, ježibáb a ježidedov sa stal skutočnosťou. Za miesto svojho tajného stretnutia si vybrali našu základnú školu. Pedagogický dozor sa pripravil na návštevu z inej galaxie naozaj vzorne...pozná ježibaby a upírov z rozprávok naozaj dokonale, a tak sa rozhodol, že im pripraví na ich počesť bohatý program.... A tak pred slávnostným zletom prichystal ježibabám a ježidedom triedy, aby si po namáhavej činnosti mohli niekde zložiť svoje staré bosorácke kosti... vyzdobili školskú jedáleň, doniesol bosorácku muziku, nachystal premietaciu skrýšu, kde sa premietali strašidelné rozprávky... a zlet tajomných bytostí sa začal...

19 Sviatok všetkých svätých Indoeurópske národy šírili pradávnu mystickú tradíciu, že duše zosnulých sa vracajú na zem medzi nás živých. Hlavne Kelti sa lúčili v noci z 31. októbra na 1. november s letom (symbol života) a odovzdávali vládu zime ako symbolu smrti. Tento sviatok sa u starých Keltov nazýval Samhain. V tomto čase podľa ich tvrdení prichádzajú na zem mŕtvi, aby si vybrali na jeden rok telo živého človeka, v ktorom sa usadia. Ľudia sa zo strachu pred zlými dušami prezliekali do starých šiat, maľovali si tváre, aby do nich nevstúpili zlí mŕtvi duchovia. Sviatok všetkých svätých pre niektorých znamená len deň voľna, no pre mnohých z nás je to tichá spomienka na našich blízkych. K tomu patrí návšteva cintorínov, zapaľovanie sviečok a krátka modlitbička za tých, ktorí odišli z nášho života. Nech nie je tento deň len dňom pracovného pokoja, ale venujte ho svojim blízkym a zosnulým aspoň tichou spomienkou pri sviečke a v tichosti. Karin Valentovičová, VII.C

20 Tri roky s tebou Ako to ubieha. Ako jeden mesiac. A ty už odchádzaš. Pamätám si na prvý deň s tebou. Vonku sychravo a ty si ako profesionál kopal do lopty. A zrazu sa nám stretli pohľady. Alebo ako sme boli so školou v kultúrnom dome a nestrhli sme zo seba na zastávke pohľad. Letná oblievačka! To bolo niečo. Síce si stál za plotom a oblievali ma tvoji spolužiaci, ale aj napriek tomu si tam bol. Tvoj smiech. Nikdy nezabudnem na tvoje oranžové kopačky. Na rúžovú a modrú košeľu ktoré si kombinoval s krátkymi rifľovými nohavicami. Na tvoje čierne havranie vlasy a oči morskej farby. Na tvoju frajerskú chôdzu. Lenže to, ako si sa zmenil ma ranilo. Nie si to ty. Lenže už je neskoro a zostáva nám posledná minúta. Nie, nevybehnem teraz z triedy, aby som naposledy videla tvoju tvár. Nechcem si ťa pamätať, pretože viem, že ma to bude bolieť. Na tie tri roky nezabudnem. A teraz už zostáva len posledných desať sekúnd. 3,2,1... Na zazvonenie som zatvorila uslzené oči...a môj prudký výdych vypustil všetky myšlienky...(anonym)

21 ĽUDOVÍT ŠTÚR Ľudovít štúr sa narodil a zomrel Štúdium na bratislavskom lýceu pozostávalo z dvojročného humanitného štúdia a z ďalších dvoch ročníkov, absolvovanie ktorých bolo podmienkou pre získanie ďalšieho vyššieho univerzitného vzdelania. Na jeseň 1835 sa Štúr stal podpredsedom Spoločnosti (bývalo zvykom, že post predsedu zastával niektorý z profesorov). V rámci rozvíjania hlbšieho národného povedomia organizovali členovia Spoločnosti rôzne slávnosti, návštevy a podujatia. Po príchode z Nemecka sa Štúr v prvom rade usiloval opäť získať miesto námestníka profesora Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej. Po neúspechu výpravy v roku 1849 a po opätovnom sklamaní z cisárskeho dvora, ktorý Slovákom sľuboval podporu v boji proti maďarským radikálom, sa Ľudovít ocitol v nepriaznivej situácii. Pripravila: Patrícia Líšková 7.C

22 LÁSKA Mesiace plné lásky Ľutujem že som ich venovala tebe Spôsobuješ mi bolesť ani si to neuvedomuješ. Píšem ti, volám ti snažím sa... Ty sa obzeráš za inými, myslíš na to koľko môžeš mať báb. Vrážaš mi šíp do chrbta Bolí to, krváca. Nepáčim sa ti? Tak ma nenamotávaj prosím, sprav to pre mňa ušetri moje city aj keď ti na nich nezáleží Ty si dôvod prečo nemôžem spať. Ty, Ty a nikto iný. Dnes asi nezaspím, nebudem vôbec spať, slzy si neutriem a nebudem sa ani smiať, neplačem pre to, že si ma nemal rád.. ale pre to, že si ma naučil milovať!! Chcem sa s tebou smiať! Chcem s tebou hviezdy pozorovať! Chcem sa s tebou objímať! Tak mi tú lásku skús darovať! No tie chvíle sú preč. Teraz už viem čo si zač. Že každú babu len využívaš. Preto ti vravím Zobuď sa, toto nie je rozprávka.

23 Kľúčové slová: sloboda, spravodlivosť, zodpovednosť, rovnosť, ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, demokracia, zodpovednosť, vzájomná závislosť Každý človek má od svojho narodenia svoje ľudské práva. Čo sú to vlastne ľudské práva? Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, ktoré sú nezávislé od práva zvolené štátom, súdom a podobne. V dnešnom svete sú ľudské práva často krát porušované. Preto by bolo dobré, aby sme sa ich snažili upevniť, napríklad voľno časovými aktivitami. Ochrana ľudských práv je životne dôležitá pre každého človeka. Detské práva : Deti, teda osoby mladšie ako 18 rokov, sú rovnako ako dospelí predovšetkým ľudia, akokoľvek menšieho prevedenie a preto im samozrejme prináležia ľudské práva rovnako ako ľudským dospelým jedincom. Napriek tomu deťom ľudsko -právne dokumenty prisudzujú určitú nadštandardnú ochranu ako zraniteľnejšie skupine. Takže formálne vzaté dieťa má skutočne niektoré práva, ktoré dospelí už nemajú. Napríklad právo nebyť prenajatý do armády, právo vyrastať s rodičmi či právo na telesný, duševný a mravný rozvoj. Aby to ale bolo "spravodlivé", tak existujú zasa určité ľudské práva, na ktoré naopak nedosiahnu deti a majú ich len dospelí 75 MILIÓNOM DETÍ JE ODOBRANÉ PRÁVO ZÍSKAŤ ZÁKLADNÉ VZDELANIE VIAC NEŽ 200 MILIÓNOV DETÍ VYKONÁVAJÚ DETSKÉ PRÁCE AKO SÚ PRÁCE V ZDRAVOTNE RIZIKOVOM PROSTREDÍ, DETSKÁ PROSTITÚCIA, NEBEZPEČNÁ PRÁCA V BANIACH APOD. ODHADUJE SA, ŽE KAŽDÝ ROK JE V AFRIKE SPRAVENÁ ŽENSKÁ OBRIEZKA AŽ NA 3 MILIÓNOCH DIEVČAT VO VEKU OD 9 DO 18 ROKOV Laura Misálová 7.C

24 JESEŇ Jeseň je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po lete a predchádzajúce zime. Astronomicky sa začína jesennou rovnodennosťou okolo (okolo 23. septembra na Severnej pologuli a 21. marca na Južnej pologuli), a končí sa zimným slnovratom (okolo 21. decembra na Severnej pologuli a 21. júna na Južnej pologuli). V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace september, október a november na Severnej pologuli a marec, apríl a máj na Južnej pologuli. Je to jedno z najkrajších období v našom celom dlhom roku!!!!!! Sofia Kulacsová, 7.B

25 TAJNIČKA Straší vrany na poli. 2.Ukladajú sa do nej mŕtve telá. 3.Tečie z poranenej rany. 4.Chlpatý symbol Halloweenu, ktorý má pazúry. 5.Inak povedaný Sviatok všetkých svätých. 6.Zapaľuje sa na hroboch. 7.Neviditeľné strašidlo. 8.Dopravný prostriedok čarodejnice. 9.Spí dolu hlavou. (1.kaišartS, 2. alhurt, 3.vrK, 4. akčam, 5.ykčišuD, 6.akčeivS, 7.hcuD, 8.alteM, 9.reipoteN) Marta Miklošová, VII.B

26 Kto má meniny 30. októbra??? 2. Kto má meniny 13. Októbra??? 3.Čo teraz lúštiš???? 4.Ako sa volá citoslovce údivu??? októbra vznikla Česko- slovenská Ako sa vola sviatok oslavovaný 31. Októbra večer???? 7. Halloweenske znaky sú napr. čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a.... (1.Simona,2. Koloman,3. Tajničku, 4.Ó, 5.Republika, 6.Halloween, 7.Netopiere) Kika Borárosová,7.B

27 Recyklohry je školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov. Za splnené súťažné úlohy a zber drobných elektrozariadení do pripravených nádob prináša školám body a ponúka katalóg s atraktívnymi cenami. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša škola. Zadarmo sme dostali nádobu, do ktorej budeme zbierať odpad. Nádoba zobrazená na obrázku je umiestnená pri školskej jedálni. S akými typmi úloh sa na recyklohrách stretnete? Spektrum vyhlasovaných úloh je naozaj široké. Zahŕňa rôzne výtvarné, technické ale aj literárne súťaže a projekty v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Technicky zameraní žiaci si prídu na svoje pri výpočtoch osvetlenia ich triedy alebo pri tvorbe schémy s názvom Cesta odpadov. Informácie nájdete aj na stránke: Pripravila: Karin Valentovičová 7.C