OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 30"

Transkript

1 Ročník 2011 Číslo 6 V Bratislave 27. júna 2011 Cena 8,88 OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 181/2011 o harmonizovaných STN k NV SR č. 485/2008 Z. z. (pyrotechnické výrobky)... 2 Oznámenie ÚNMS SR č. 182/2011 o harmonizovaných STN k NV SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (výťahy)... 3 Oznámenie SÚTN o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení... 5 Oznámenie SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením Oznámenie SÚTN o vydaní technických normalizačných informácií Oznámenie SÚTN o návrhu na zrušenie STN Oznámenie SÚTN o zverejnení 6. časti Plánu technickej normalizácie na rok Metrológia Oznámenie ÚNMS SR o autorizácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov Skúšobníctvo Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie Akreditácia 5. Rôzne Oznámenie Informačného strediska WTO o notifikáciách členov Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení WTO Prevzaté informácie ISSN X

2 1. NORMALIZÁCIA Oznámenie č. 181/2011 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. STN Triediaci znak Dátum vydania Názov Harmonizovaná EN/ zmena STN EN ( ) STN EN ( ) 05/2011 Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií 1, 2 a 3. Časť 1: Terminológia 05/2011 Pyrotechnické výrobky. Zábavná pyrotechnika kategórií 1, 2 a 3. Časť 2: Kategórie a typy zábavnej pyrotechniky EN : 2010 EN : 2010 Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom. Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. júla Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR v. r. 2

3 Oznámenie č. 182/2011 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje podľa 5 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. harmonizované slovenské technické normy vzťahujúce sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nahrádza Oznámenie ÚNMS SR č. 160/2010 publikované vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2010. Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované v Úradnom vestníku EÚ, séria C, č. 77 z STN Triediaci znak Dátum vydania Názov Harmonizovaná EN/ zmena STN EN A1 ( ) STN EN STN EN /AC ( ) STN EN A1 ( ) STN EN 81-1+AC STN EN 81-1+AC/A1 STN EN 81-1+AC/A2 ( ) 07/2008 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe (Konsolidovaný text) 11/ /2006 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy 04/2009 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická klinová koncovka (Konsolidovaný text) 12/ / /2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (obsahuje Zmenu AC: 1999) EN : 2004+A1: 2008 EN : 2002 EN : 2002/AC: 2005 EN : 2006+A1: 2008 EN 81-1: 1998 EN 81-1: 1998/AC: 1999 EN 81-1: 1998/A1: 2005 EN 81-1: 1998/A2: 2004 Normou EN 81-28: 2003 sa čiastočne nahrádza ustanovenie noriem EN 81-1 a EN 81-2, pokiaľ ide o poplašné systémy, a normy EN 81-1 a EN 81-2 sa majú pri nasledujúcej revízii upraviť zodpovedajúcim spôsobom. STN EN 81-1+A3 ( ) 05/2010 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný text) EN 81-1: 1998+A3: 2009 Ukončenie predpokladu zhody starej normy, pôvodne stanovené na 30. júna 2011, sa odkladá o šesť mesiacov na STN EN 81-2+AC STN EN 81-2+AC/A1 STN EN 81-2+AC/A2 ( ) 12/ / /2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy (obsahuje Zmenu AC: 1999) EN 81-2: 1998 EN 81-2: 1998/AC: 1999 EN 81-2: 1998/A1: 2005 EN 81-2: 1998/A2: 2004 Normou EN 81-28: 2003 sa čiastočne nahrádza ustanovenie noriem EN 81-1 a EN 81-2, pokiaľ ide o poplašné systémy, a normy EN 81-1 a EN 81-2 sa majú pri nasledujúcej revízii upraviť zodpovedajúcim spôsobom. STN EN 81-2+A3 ( ) 05/2010 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy (Konsolidovaný text) EN 81-2: 1998+A3: 2009 Ukončenie predpokladu zhody starej normy, pôvodne stanovené na 30. júna 2011, sa odkladá o šesť mesiacov na STN EN ( ) 03/2010 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách EN 81-21:

4 STN EN ( ) 04/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb EN 81-28: 2003 Normou EN 81-28: 2003 sa čiastočne nahrádza ustanovenie noriem EN 81-1 a EN 81-2, pokiaľ ide o poplašné systémy, a normy EN 81-1 a EN 81-2 sa majú pri nasledujúcej revízii upraviť zodpovedajúcim spôsobom. STN EN ( ) STN EN STN EN 81-70/A1 ( ) STN EN A1 ( ) STN EN ( ) STN EN ( ) STN EN A1 ( ) STN EN A1 ( ) 07/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti šachtových dverí 07/ /2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 06/2007 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu (Konsolidovaný text) 06/2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy 11/2005 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru 01/2009 Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu (Konsolidovaný text) 02/2009 Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť (Konsolidovaný text) EN 81-58: 2003 EN 81-70: 2003 EN 81-70: 2003/A1: 2004 EN 81-71: 2005+A1: 2006 EN 81-72: 2003 EN 81-73: 2005 EN 13015: 2001+A1: 2008 EN 12016: 2004+A1: 2008 Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy možno podľa 7 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov považovať za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom. Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. júla Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR v. r. 4

5 Oznámenie Slovenského ústavu technickej normalizácie o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení Slovenský ústav technickej normalizácie oznamuje podľa 5 a 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z., že schválil ďalej uvedené slovenské technické normy, ich zmeny, opravy alebo zrušenie. 4. STN EN ( ) STN EN ( ) 5. STN EN ( ) Žeriavy. Nakladacie žeriavy (EN 12999: 2011) Jej vydaním sa ruší Žeriavy. Nakladacie žeriavy (EN 12999: 2002) z apríla 2004 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou (EN 81-41: 2010) Schválené STN 1. STN STN STN EN ( ) STN EN ( ) 3. STN EN ( ) STN EN ( ) Mgr. Dan Sládek generálny riaditeľ SÚTN v. r. Terminológia v metrológii (mod ISO/IEC Guide 99: 2007) Jej vydaním sa ruší Terminológia v metrológii z januára 2001 Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 4: Termíny používané pri skúšaní ultrazvukom (EN : 2010) Jej vydaním sa ruší Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 4: Termíny používané pri skúšaní ultrazvukom ****) (EN : 2010) z augusta 2010 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 11: Držiaky elektród (EN : 2010, IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 11: Držiaky elektród (EN : 2004, IEC : 2004) z júna STN EN ( ) STN EN ( ) STN EN ( ) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov (EN 60445: 2010, IEC 60445: 2010) Jej vydaním sa od ruší Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov (EN 60445: 2007, mod IEC 60445: 2006) z novembra 2007 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom (EN 60446: 2007, IEC 60446: 2007) z marca STN Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením (HD : 2010, HD : 2010/ Cor.: 2010, mod IEC : 2007) 5

6 8. STN Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-702: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Bazény a fontány (HD : 2010, mod IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší STN Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 702: Plavárne a iné vodné nádrže (HD S2: 2002, mod IEC : 1997) z februára STN EN ( ) STN EN ( ) 10. STN EN ( ) STN EN ( ) 11. STN EN ( ) Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy (EN : 2010, IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy (EN : 2004, EN : 2004/Cor.: 2006, IEC : 2003) z decembra 2004 Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami (EN 61373: 2010, IEC 61373: 2010) Jej vydaním sa od ruší Dráhové aplikácie. Zariadenia koľajových vozidiel. Skúšky údermi a vibráciami ***) (EN 61373: 1999, IEC 61373: 1999) z decembra 2002 Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-11: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Hodnotenie požiarneho nebezpečenstva (EN : 2010, IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší STN EN ( ) 12. STN EN ( ) STN EN ( ) 13. STN EN ( ) STN EN ( ) 14. STN EN ( ) Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1-1: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné pokyny ***) (EN : 2000, IEC : 1999, IEC : 1999/ Cor. 1: 2000) zo septembra 2001 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na transformátory a napájacie zdroje pre staveniská a ich skúšky (EN : 2010, IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov a podobných zariadení. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na transformátory pre staveniská ***) (EN : 2000, IEC : 2000) zo septembra 2002 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na časovače a časové spínače (EN : 2010, mod IEC : 2008) Jej vydaním sa od ruší Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na časovače a časové spínače (EN : 1991, mod IEC : 1990) z decembra 1996 Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN : 2010, IEC : 2010) Jej vydaním sa od ruší 6

7 STN EN ( ) 15. STN EN ( ) STN EN ( ) 16. STN EN A1 ( ) STN EN ( ) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN : 2001, EN : 2001/ Cor: 2002, IEC : 2001, IEC : 2001/Cor. 1: 2002, IEC : 2001/ Cor. 2: 2003) z februára 2004 Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky (EN 50310: 2010) Jej vydaním sa od ruší Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky (EN 50310: 2006) z októbra 2006 Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku p max pri výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text) (EN : A1: 2011) Jej vydaním sa ruší Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku p max pri výbuchu zvíreného prachu (EN : 2004) z mája STN EN A1 Stanovenie vlastností zvíreného ( ) prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu (Konsolidovaný text) (EN : A1: 2011) Jej vydaním sa ruší STN EN ( ) 18. STN EN ISO ( ) Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu (EN : 2004) z mája 2005 Za tepla valcované plechy z nerezovej ocele. Tolerancia rozmerov a tvaru (ISO 18286: 2008) (EN ISO 18286: 2010) Jej vydaním sa ruší STN EN ISO ( ) 19. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 20. STN EN ( ) STN EN ( ) 21. STN EN ( ) STN EN ( ) Plechy z nerezovej ocele valcované za tepla. Tolerancia rozmerov a tvaru (ISO 18286: 2008) ****) (EN ISO 18286: 2010) z decembra 2010 Nehrdzavejúca oceľ kontinuálne valcovaná za tepla. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 2: Široký pás a plech (ISO : 2009) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší Kontinuálne za tepla valcovaná nehrdzavejúca oceľ. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 2: Široký pás a plech (ISO : 2009) ****) (EN ISO : 2010) z decembra 2010 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy (EN : 2010) Jej vydaním sa ruší Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy ****) (EN : 2010) z januára 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry na zariadenia (EN : 2010) Jej vydaním sa ruší Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúry pre klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 2: Rúry pre zariadenia ****) (EN : 2010) z januára STN Krmivá pre zvieratá. Stanovenie pridaného lyzínu 23. STN Krmivá pre zvieratá. Stanovenie pridaného metionínu 7

8 24. STN Krmivá pre zvieratá. Časť 1: Stanovenie vápnika gravimetricky 25. STN Krmivá pre zvieratá. Časť 2: Stanovenie vápnika manganometricky 26. STN Krmivá pre zvieratá. Časť 3: Stanovenie vápnika chelatometricky 27. STN Krmivá pre zvieratá. Stanovenie fosforu gravimetricky 28. STN EN A1 ( ) STN EN ( ) 29. STN EN ISO 178 ( ) STN EN ISO 178 ( ) 30. STN EN ISO ( ) 31. STN EN ISO ( ) Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností (Konsolidovaný text) (EN 455-2: A1: 2011) Jej vydaním sa ruší Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností (EN 455-2: 2009) z apríla 2010 Plasty. Stanovenie ohybových vlastností (ISO 178: 2010) (EN ISO 178: 2010) Jej vydaním sa ruší Plasty. Stanovenie ohybových vlastností (ISO 178: 2001) (EN ISO 178: 2003) z marca 2004 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda oxidačnej mikrocoulometrie (ISO 16951: 2010) (EN ISO 16591: 2010) Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky (ISO : 2010) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší STN EN ISO ( ) 32. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 33. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 34. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 1: Aplikačné pravidlá na špecifické výrobky (ISO : 2010) ****) (EN ISO : 2010) z decembra 2010 Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti (ISO : 2010) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 2: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti (ISO : 2010) ****) (EN ISO : 2010) z decembra 2010 Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti (ISO : 2010) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 3: Meranie krokovej nepriezvučnosti (ISO : 2010) ****) (EN ISO : 2010) z decembra 2010 Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 4: Postupy pri meraní a požiadavky (ISO : 2010) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 4: Postupy pri meraní a požiadavky (ISO : 2010) ****) (EN ISO : 2010) z decembra

9 35. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 36. STN EN ( ) STN EN ( ) 37. STN EN ( ) STN EN ( ) 38. STN EN ( ) STN EN ( ) 39. STN EN ( ) Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 5: Skúšobné priestory a zariadenie (ISO : 2010) (EN ISO : 2010) Jej vydaním sa ruší Akustika. Laboratórne meranie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií. Časť 5: Skúšobné priestory a vybavenie (ISO : 2010) ****) (EN ISO : 2010) z decembra 2010 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies (EN : 2009) Jej vydaním sa ruší Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 5: Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšobných telies ****) (EN : 2009) zo septembra 2009 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies (EN : 2009) Jej vydaním sa ruší Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies ****) (EN : 2009) z júla 2010 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu (EN : 2009) Jej vydaním sa ruší Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu ****) (EN : 2009) zo septembra 2009 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou (EN : 2009) Jej vydaním sa ruší STN EN ( ) 40. STN EN ( ) STN EN ( ) 41. STN EN 476 ( ) STN EN 476 ( ) STN EN 1293 ( ) STN EN 773 ( ) 42. STN EN ( ) 43. STN EN ISO ( ) Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou ****) (EN : 2009) zo septembra 2009 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu (EN : 2007) Jej vydaním sa ruší Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie náchylné na únavu ****) (EN : 2007) zo septembra 2007 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky (EN 476: 2011) Jej vydaním sa ruší Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk (EN 476: 1997) z apríla 1999 Všeobecné požiadavky na súčasti pneumaticky prevádzkovaných tlakových kanalizačných potrubí (EN 1293: 1999) z júna 2001 Všeobecné požiadavky na súčasti hydraulicky prevádzkovaných tlakových kanalizačných potrubí (EN 773: 1999) z júna 2001 Triedenie a charakteristiky metód renovácie a opráv kanalizačných potrubí a stôk (EN 15885: 2010) Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných faktorov. Všeobecný postup (ISO 11771: 2010) (EN ISO 11771: 2010) 9

10 44. STN EN V1.2.1 ( ) STN EN V1.2.1 ( ) 45. STN EN V1.3.1 ( ) STN EN V1.3.1 ( ) 46. STN EN V1.1.1 ( ) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/ 250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Časť 1: Všeobecné charakteristiky a skúšobné metódy pre cestné jednotky (RSU) a palubné jednotky (OBU) CD (EN : 2004 V1.2.1) Jej vydaním sa ruší Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Časť 1: Všeobecné charakteristiky a skúšobné metódy pre cestné jednotky (RSU) a palubné jednotky (OBU) ****) (EN : 2004 V1.2.1) z októbra 2004 Digitálne televízne vysielanie (DVB). Titulkovacie systémy CD (EN : 2006 V1.3.1) Jej vydaním sa ruší Digitálne televízne vysielanie (DVB). Systémy podtitulkovania ****) (EN : 2006 V1.3.1) z júna 2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy CD (EN : 2007 V1.1.1) Jej vydaním sa ruší STN EN V1.1.1 ( ) 47. STN EN V1.1.1 ( ) STN EN V1.1.1 ( ) 48. STN EN ( ) STN STN EN A14 ( ) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy ****) (EN : 2007 V1.1.1) z augusta 2007 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE CD (EN : 2007 V1.1.1) Jej vydaním sa ruší Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Zariadenia s krátkym dosahom (SRD) využívajúce technológie ultraširokého pásma (UWB). Zariadenia na sledovanie polohy pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE ****) (EN : 2007 V1.1.1) z augusta 2007 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače (EN 14055: 2010) Jej vydaním sa od ruší Nádržkové splachovače. Technické predpisy zo Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti (Konsolidovaný text) (EN 71-1: A14: 2011) Jej vydaním sa ruší 10

11 STN EN A9 ( ) Zrušené STN Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti (Konsolidovaný text) (EN 71-1: A9: 2009) z januára STN Stanovenie súčiniteľa difúzie vodnej pary stavebných materiálov. Všeobecná časť z Zrušená od STN Meranie difúzie vodných pár stavebných materiálov a konštrukcií pri teplotnom spáde z Zrušená od STN Navrhovanie konštrukcií zásobníkov z Zrušená od STN EN ( ) Zmeny STN 54. STN EN ISO 9908/A1 ( ) 55. STN EN ISO 9905/A1 ( ) Uzatváracie systémy s vloženou prírubou na oceľové sudy s celkovým objemom od 17 l do 230 l ***) (EN 12928: 2000) z februára 2002 Zrušená od Zrušená v CEN. Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda III (ISO 9908: 1993/Amd 1: 2011). Zmena A1 STN EN ISO 9908 z marca 2000 (EN ISO 9908:1997/A1: 2011) Technické požiadavky na odstredivé čerpadlá. Trieda I (ISO 9905: 1994/Amd 1: 2011). Zmena A1 STN EN ISO 9905 z marca 2000 (EN ISO 9905: 1997/A1: 2011) 56. STN EN /A2 ( ) 57. STN EN / A1 ( ) 58. STN EN / A1 ( ) 59. STN EN 60065/A2 ( ) Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS). Zmena A2 STN EN z augusta 2005 (EN : 2004/A2: 2010, IEC : 2004/A2: 2010) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na elektronické predradníky výbojok (okrem žiariviek) napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom. Zmena A1 STN EN z júna 2006 (EN : 2005/ A1: 2010, IEC : 2005/ A1: 2010) Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na reťazové píly. Zmena A1 STN EN z mája 2010 (EN : 2009/ A1: 2010, IEC : 2006/ A1: 2009) Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť. Zmena A2 STN EN zo septembra 2003 (EN 60065: 2002/A2: 2010, mod IEC 60065: 2001/A2: 2010) 60. STN EN /A11 ( ) Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 21: Osobitné požiadavky. Tuhé systémy elektroinštalačných rúrok. Zmena A11 STN EN z decembra 2004 (EN : 2004/A11: 2010) 11

12 61. STN EN /A11Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 22: ( ) Osobitné požiadavky. Ohybné systémy elektroinštalačných rúrok. Zmena A11 STN EN z decembra 2004 (EN : 2004/A11: 2010) 62. STN EN /A11Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 23: ( ) Osobitné požiadavky. Pružné systémy elektroinštalačných rúrok. Zmena A11 STN EN z decembra 2004 (EN : 2004/A11: 2010) 63. STN EN /NA ( ) 64. STN EN /NA ( ) 65. STN EN /NA ( ) 66. STN EN /NA ( ) Opravy STN Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia. Národná príloha STN EN z apríla 2010 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doskové konštrukcie priečne zaťažené. Národná príloha STN EN z apríla 2010 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu. Národná príloha STN EN z júla 2011 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy. Národná príloha STN EN z apríla STN EN A1/AC2 ( ) STN EN A1/AC ( ) 69. STN ISO ( ) Príruby a ich spoje. Pravidlá výpočtu kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 1: Metóda výpočtu (Konsolidovaný text). Oprava AC2 STN EN A1 zo septembra 2009 (EN : A1: 2009/AC: 2011) Jej vydaním sa ruší Príruby a ich spoje. Pravidlá výpočtu kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 1: Metóda výpočtu (Konsolidovaný text). Oprava AC STN EN A1 zo septembra 2009 (EN : A1: 2009/AC: 2010) z decembra 2010 Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na posudzovanie a zlepšovanie služieb užívateľom z júna 2009 Na titulnej strane sa opravuje triediaci znak na STN ISO ( ) Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na riadenie verejných kanalizácií a posudzovanie ich služieb z júna 2009 Na titulnej strane sa opravuje triediaci znak na STN ISO ( ) Činnosti týkajúce sa služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadovej vody. Pokyny na riadenie verejných vodovodov a posudzovanie ich služieb z júna 2009 Na titulnej strane sa opravuje triediaci znak na STN EN ISO 11689/ AC ( ) Akustika. Postup porovnávania údajov emisií hluku strojov a zariadení (ISO 11689: 1996/ Cor. 1: 2007). Oprava AC STN EN ISO z novembra 1999 (EN ISO 11689: 1996/ AC: 2009) 72. STN EN 1085 ( ) Čistenie odpadových vôd. Slovník z novembra 2007 Na titulnej strane sa opravuje triediaci znak na

13 73. STN EN ISO ( ) Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2008) z mája 2011 Na titulnej strane sa dátum vydania mení z júna 2011 na máj Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu (súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku). Normy označené ***) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou. Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (bez vydania titulnej strany STN tlačou). Normy označené CD preberajú medzinárodné alebo európske normy prekladom a sú vydané iba na elektronickom nosiči CD-ROM (bez vydania tlačou). Upozornenie redakcie Vo Vestníku ÚNMS SR č. 5/2009 v Oznámení SÚTN o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa opravuje: v bode 57 triediaci znak zo na , v bode 58 triediaci znak zo na , v bode 59 triediaci znak zo na Vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/2007 v Oznámení SÚTN o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa v bode 39 opravuje triediaci znak zo na Vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/2011 v Oznámení SÚTN o schválení slovenských technických noriem, ich zmien, opráv a zrušení sa v bode 27 opravuje STN EN zo septembra 2010 na STN EN z marca Vo Vestníku ÚNMS SR č. 3/2011v Oznámení SÚTN o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením sa v bode 66 dopĺňa: STN EN ISO ( ) Jej oznámením sa ruší Oceľ na betonársku a predpínaciu výstuž. Skúšobné metódy. Časť 3: Predpínacia oceľ (ISO : 2002) ****) (EN ISO : 2002) z januára

14 Oznámenie Slovenského ústavu technickej normalizácie o prevzatí európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN oznámením Slovenský ústav technickej normalizácie podľa 5 a 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. oznamuje, že anglické verzie ďalej uvedených európskych a medzinárodných noriem získavajú postavenie STN. Týmto sa uvedené európske a medzinárodné normy preberajú do sústavy slovenských technických noriem s nasledujúcimi označeniami a triediacimi znakmi (tieto normy sa preberajú len týmto oznámením bez vydania titulnej strany STN tlačou). Uvedené európske a medzinárodné normy sú dostupné v Slovenskom ústave technickej normalizácie, Karloveská 63, P.O.BOX 246, Bratislava 4. Mgr. Dan Sládek generálny riaditeľ SÚTN v. r. STN EN ISO 4014 ( ) 4. STN EN ISO 4016 ( ) STN EN ISO 4016 ( ) 5. STN EN ISO 8765 ( ) STN EN ISO 8765 ( ) Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobné triedy A a B (ISO 4014: 1999) ***) (EN ISO 4014: 2000) z augusta 2002 Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobná trieda C (ISO 4016: 2011) (EN ISO 4016: 2011) Jej oznámením sa ruší Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobná trieda C (ISO 4016: 1999) ***) (EN ISO 4016: 2000) z augusta 2002 Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným metrickým závitom. Výrobné triedy A a B (ISO 8765: 2011) (EN ISO 8765: 2011) Jej oznámením sa ruší Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným metrickým závitom. Výrobné triedy A a B (ISO 8765: 1999) ***) (EN ISO 8765: 2000) z augusta 2002 Schválené STN 1. STN EN ISO ( ) 2. STN EN ( ) STN EN ( ) 3. STN EN ISO 4014 ( ) Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 11: Drvič kameňov (ISO : 2011) (EN ISO : 2011) Nedeštruktívne skúšanie. Akustická emisia. Všeobecné zásady (EN 13554: 2011) Jej oznámením sa ruší Nedeštruktívne skúšanie. Akustická emisia. Všeobecné princípy (EN 13554: 2002) z októbra 2003 Skrutky so šesťhrannou hlavou. Výrobné triedy A a B (ISO 4014: 2011) (EN ISO 4014: 2011) Jej oznámením sa ruší 6. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 7. STN EN ISO ( ) Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené zliatinové povlaky cín-kobalt (ISO 26945: 2011) (EN ISO 26945: 2011) Jej oznámením sa ruší Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené zliatinové povlaky cín-kobalt (ISO 26945: 2008) ****) (EN ISO 26945: 2008) z júna 2009 Zváracie materiály. Drôtové e- lektródy a vytavené zvarové kovy na oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Triedenie (ISO 14341: 2010) (EN ISO 14341: 2011) Jej oznámením sa ruší 14

15 STN EN ISO ( ) 8. STN EN A1 ( ) STN EN 1113 ( ) 9. STN EN ( ) 10. STN EN ( ) 11. STN EN ( ) 12. STN P CEN/TS ( ) Zváracie materiály. Drôtové elektródy a vytavené zvarové kovy na oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Triedenie (ISO 14341: 2002) (EN ISO 14341: 2008) z júna 2009 Zdravotnotechnické armatúry. Sprchové hadice na zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky (EN 1113: A1: 2011) Jej oznámením sa ruší Zdravotnotechnické armatúry. Sprchové hadice na zdravotnotechnické armatúry v systémoch zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky ****) (EN 1113: 2008) z júla 2008 Skúšanie a hodnotenie výmenníkov tepelných čerpadiel s e- lektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a/alebo chladenie priestoru. Časť 1: Priamy výmenník vody tepelného čerpadla (EN : 2011) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 19: Posuvné zatvárania (EN : 2011) Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy (EN 15011: 2011) (Rozpracovanie prekladom) Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 11: Vysvetlenia týkajúce sa súboru noriem EN 81 (CEN/TS 81-11: 2011) Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do apríla Jej oznámením sa ruší STN P CEN/TS ( ) 13. STN EN ( ) 14. STN EN ( ) STN EN A1 ( ) 15. STN EN ( ) STN EN ( ) 16. STN EN ( ) 17. STN EN ( ) Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a inštaláciu výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 11: Vysvetlenie týkajúce sa súboru noriem EN 81 ****) (CEN/TS 81-11: 2009) z novembra 2009 Železnice. Emisie hluku. Meranie hluku vnútri kabíny rušňovodiča (EN 15892: 2011) Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a ú- držby (EN 13977: 2011) Jej oznámením sa ruší Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky na účely výstavby a údržby (Konsolidovaný text) ****) (EN 13977: A1: 2007) z februára 2008 Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod (EN : 2011) Jej oznámením sa ruší Železnice. Koľaj. Traťové stroje na stavbu a údržbu tratí. Časť 1: Technické požiadavky na chod (EN : 2008) z októbra 2009 Železnice. Pneumatické polovičné spojenie (EN 15807: 2011) Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike (EN 62359: 2011, IEC 62359: 2010) Jej oznámením sa od ruší 15

16 STN EN ( ) 18. STN EN ( ) Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na zistenie tepelných a mechanických indexov vzťahujúcich sa na medicínske diagnostické ultrazvukové polia ****) (EN 62359: 2005, IEC 62359: 2005) z júna 2006 Metóda dutinového rezonátora na meranie komplexnej permitivity nízkostratových dielektrických platní (EN 62562: 2011, IEC 62562: 2010) 22. STN EN ( ) 23. STN EN ( ) Oznamovacie káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 4-17: Skúšobné metódy vyhodnocovania odolnosti plášťa elektrických a optických káblov proti UV žiareniu (EN : 2011) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 57: Medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyamid-imidom, trieda 220 (EN : 2010, IEC : 2010) 19. STN EN ( ) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 283: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky na zbernicovú izoláciu (EN : 2011, IEC : 2010) 24. STN EN ( ) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 58: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyamid-imidom, trieda 220 (EN : 2010, IEC : 2010) 20. STN EN ( ) STN EN ( ) 21. STN EN ( ) STN EN ( ) Špecifikácia vrstvenej lepenky na elektrotechnické účely. Časť 1: Definície, klasifikácia a všeobecné požiadavky (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Špecifikácia vrstvenej lepenky. Časť 1: Definície, klasifikácia a všeobecné požiadavky ****) (EN : 1996, IEC : 1983) z júla 2001 Vrstvená lepenka. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 1: Špecifikácie tvrdenej vrstvenej lepenky. Typy LB 3.1A.1 a 3.1A.2 (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Špecifikácia vrstvenej lepenky. Časť 3: Špecifikácie jednotlivých materiálov. List 1: Špecifikácie tvrdenej vrstvenej lepenky. Typy LB 3.1.1, 3.1.2, a ****) (EN : 1996, IEC : 1992) z júla STN EN ( ) STN EN ( ) 26. STN EN ( ) STN EN ( ) Balenie vodičov na vinutia. Časť 4-1: Skúšobné metódy. Jednorazové cievky z termoplastických materiálov (EN : 2010, IEC : 1997, IEC : 1997/A1: 2009) Jej oznámením sa od ruší Balenie vodičov na vinutia. Časť 4: Skúšobné metódy. Oddiel 1: Cievky z termoplastického materiálu ****) (EN : 1994, IEC : 1989) z januára 2001 Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 0: Všeobecný úvod (EN : 2011) Jej oznámením sa od ruší Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 0: Všeobecný úvod (EN : 2005) zo septembra

17 27. STN P CLC/TS ( ) 28. STN EN ( ) 29. STN EN ( ) 30. STN EN ( ) 31. STN EN ( ) STN EN ( ) 32. STN EN ( ) Točivé elektrické stroje. Časť 18-33: Funkčné hodnotenie izolačných systémov. Skúšky vinutí so šablónovými cievkami. Viacfaktorové hodnotenie podľa odolnosti pri súbežnom tepelnom a elektrickom namáhaní (CLC/TS : 2011, IEC/TS : 2010) Vysokofrekvenčné konektory. Časť 14: VF koaxiálne konektory s vnútorným priemerom vonkajšieho vodiča 12 mm so závitovým spojením. Charakteristická impedancia 75 ohmov (typ 3.5/12) (EN : 2010, IEC : 2010) Vysokofrekvenčné konektory. Časť 18: Rámcová špecifikácia. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory typu SSMA (EN : 2011, IEC : 2011) Vysokofrekvenčné konektory. Časť 19: Rámcová špecifikácia. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory typu SSMB (EN : 2011, IEC : 2011) Kalibrácia optických časových reflektometrov (OTDR). Časť 1: OTDR pre jednovidové vlákna (EN : 2011, IEC : 2009) Spolu s STN EN od ruší Kalibrácia optických časových reflektometrov (OTDR) ****) (EN 61746: 2005, IEC 61746: 2005) z augusta 2005 Kalibrácia optických časových reflektometrov (OTDR). Časť 2: OTDR pre mnohovidové vlákna (EN : 2011, IEC : 2010) Spolu s STN EN od ruší STN EN ( ) 33. STN EN ( ) STN EN ( ) 34. STN EN ( ) STN EN ( ) 35. STN EN ( ) STN EN ( ) 36. STN EN ( ) Kalibrácia optických časových reflektometrov (OTDR) ****) (EN 61746: 2005, IEC 61746: 2005) z augusta 2005 Optické vlákna. Časť 1-30: Metódy merania a skúšobné postupy. Skúška odolnosti vlákna (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optické vlákna. Časť 1-30: Metódy merania a skúšobné postupy. Skúška odolnosti vlákna ****) (EN : 2002, IEC : 2001) zo septembra 2002 Optické vlákna. Časť 1-32: Metódy merania a skúšobné postupy. Zlúpateľnosť plášťa (EN : 2010, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optické vlákna. Časť 1-32: Metódy merania a skúšobné postupy. Zlúpateľnosť plášťa ****) (EN : 2003, mod IEC : 2001) z júna 2004 Optické vlákna. Časť 1-41: Metódy merania a skúšobné postupy. Šírka pásma (EN : 2010, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optické vlákna. Časť 1-41: Metódy merania a skúšobné postupy. Šírka pásma ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z júna 2004 Optické vlákna. Časť 2-40: Špecifikácie výrobku. Rámcová špecifikácia pre multividové vlákna kategórie A4 (EN : 2011, IEC : 2009) Jej oznámením sa od ruší 17

18 STN EN ( ) Optické vlákna. Časť 2-40: Špecifikácia výrobkov. Špecifikácia mnohovidových vláken kategórie A4 ****) (EN : 2006, IEC : 2006) z októbra 2006 STN EN ( ) Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-17: Skúšky. Chlad ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z októbra STN EN ( ) 38. STN EN ( ) 39. STN EN ( ) 40. STN EN ( ) STN EN ( ) 41. STN EN ( ) Vláknová optika. Požiadavky na východiskové podmienky pre meranie viacvidového tlmenia (EN 62614: 2010, IEC 62614: 2010) Simplex a duplex káble na použitie v šnúrach. Časť 1: Vzorová predmetová špecifikácia a minimálne požiadavky (EN : 2011) Súbory konektorov a spájacie prvky pre optovláknové komunikačné systémy. Špecifikácia výrobku. Časť 15-1: Typ MPO s PPS ochrannými krúžkami na pripojenie na mnohovidové vlákna kategórie A1a podľa IEC , pre 50/120 mikrónové mnohovidové vlákno (EN : 2011) Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-9: Skúšky. Údery (EN : 2010, EN : 2010/AC: 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-9: Skúšky. Údery ****) (EN : 1997, IEC : 1995) z júna 2001 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-17: Skúšky. Chlad (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší 42. STN EN ( ) STN EN ( ) 43. STN EN ( ) STN EN ( ) 44. STN EN ( ) Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-23: Skúšky. Tesnosť netlakovaných zapuzdrení optovláknových zariadení (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-23: Skúšky. Tesnosť netlakovaných zapuzdrení optovláknových zariadení ****) (EN : 1997, IEC : 1995) z júna 2001 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-47: Skúšky. Tepelné nárazy (EN : 2010, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Základné skúšobné a meracie postupy. Časť 2-47: Skúšky. Teplotné nárazy ****) (EN : 2007, IEC : 2006) z júla 2007 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Prevádzkové vlastnosti. Časť 086-6: Bezkonektorové jednovidové dvojsmerné zariadenia WWDM 1490/ 1550 nm downstream 1310 nm upstream pre kategóriu O - Nekontrolované prostredie (EN : 2011, IEC : 2010) 18

19 45. STN EN ( ) 46. STN EN ( ) STN EN ( ) STN EN ( ) STN EN ( ) 47. STN EN ( ) Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Prevádzkové vlastnosti. Časť 131-3: Mechanické spoje jednovidových vlákien pre kategóriu U - nekontrolované prostredie (EN : 2011, IEC : 2010) Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 2: Vysielač- -prijímač SFF s desiatimi vývodmi (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 2: Vysielač-prijímač SFF MT-RJ s desiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 7: Vysielač-prijímač SFF LC s desiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 9: Duplexný vysielač-prijímač SFF MU s desiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 3: Vysielač- -prijímač SFF s dvadsiatimi vývodmi (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší STN EN ( ) STN EN ( ) STN EN ( ) 48. STN EN ( ) STN EN ( ) 49. STN EN ( ) Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 3: Vysielač-prijímač SFF MT-RJ s dvadsiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 8: Vysielač-prijímač SFF LC s dvadsiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na puzdro a rozhranie. Časť 10: Duplexný vysielač-prijímač SFF MU s dvadsiatimi vývodmi ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z novembra 2003 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Prevádzkové vlastnosti. Časť 5: ATM-PON vysielače-prijímače s LD ovládačom a integrovanými obvodmi na obnovenie taktovacieho signálu a dát (EN : 2011, IEC : 2009) Jej oznámením sa od ruší Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Normy na spôsobilosť. Časť 5: Vysielač-prijímač ATM- -PON s LD-ovládačom a CDR ICs ****) (EN : 2003, IEC : 2003) z júna 2004 Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Skúšobné a meracie postupy. Časť 2: Vysielač- -prijímač ATM-PON (EN : 2011, IEC : 2010) Jej oznámením sa od ruší 19

20 STN EN ( ) 50. STN EN ( ) 51. STN EN ( ) 52. STN EN ( ) 53. STN EN ( ) 54. STN P CEN/TS ( ) Optovláknové aktívne súčiastky a prvky. Skúšobné a meracie postupy. Časť 2: Vysielač-prijímač ATM-PON ****) (EN : 2004, IEC : 2004) z apríla 2005 Optické dosky plošných spojov. Skúšobné a meracie postupy. Časť 2-2: Merania. Rozmery optických dosiek plošných spojov (EN : 2011, IEC : 2011) Dosky s optickými obvodmi. Časť 3: Normy na prevádzkové vlastnosti. Všeobecne a návod (EN : 2011, IEC : 2011) Dosky s optickými obvodmi. Časť 4: Normy na rozhrania. Všeobecne a návod (EN : 2011, IEC : 2011) Elektroakustika. Audiofrekvenčné podporné systémy na zlepšenie schopnosti počutia využívajúce indukčnú slučku. Časť 2: Metódy výpočtu a merania vyžarovania nízkofrekvenčného magnetického poľa slučky na posudzovanie zhody so smernicami pre medzné hodnoty expozície osôb (EN : 2011, IEC : 2011) Systémy s identifikačnými kartami. Európsky občiansky preukaz. Časť 3: Interoperabilita európskeho občianskeho preukazu pomocou aplikačného rozhrania (CEN/TS : 2010) Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do STN EN ( ) 56. STN EN ISO ( ) STN EN ( ) 57. STN EN ( ) STN EN ( ) 58. STN EN ISO ( ) STN EN ISO ( ) 59. STN EN ISO 7263 ( ) Elektronické prenosné a premiestniteľné prístroje na detekciu a/alebo meranie oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého vo vnútornom ovzduší. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 50543: 2011) Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 2: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (ISO : 2011) (EN ISO : 2011) Jej oznámením sa ruší Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 5: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote (EN : 1991) z mája 1998 Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy (EN : 2011) Jej oznámením sa ruší Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy (EN : 2003) z apríla 2004 Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 2: Metóda v mlyne PFI (ISO : 2011) (EN ISO : 2011) Jej oznámením sa ruší Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 2: Metóda v mlyne PFI (ISO : 2002) (EN ISO : 2002) z februára 2004 Papier na zvlnenú vrstvu. Určenie odolnosti proti plošnému zošúvereniu po laboratórnom zvlnení (ISO 7263: 2011) (EN ISO 7263: 2011) Jej oznámením sa ruší 20