Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj"

Transkript

1 Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Zlínský kraj stav k /0

2 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a prioritní osy Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Aktuálně (podzim 0) schválená částka nevratné pomoci pro projekty dosud schválené v rámci Priority činí, miliardy korun. Prostředky budou investovány do následujících projektů: Název projektu Výše schválené podpory z EU (v Kč) Operační program Doprava základní informace Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 0- realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj, mld. EUR, tj. zhruba % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 0-. V rámci OP Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 0- a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 0-. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje. Specifickými cíli OP Doprava jsou: Výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících Výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy Výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T Zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy Výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy OP Doprava obsahuje prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Celková alokace OP Doprava je 0 EUR. Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až % celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku bude jednat až o miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru). Díky Operačnímu programu Doprava bude zatížení českého I/ Řepov hr. okr. Jičín... I/ Jablonec nad Nisou Tanvald I/ hr. okr. JC a MB obchvat Sobotky Samšina Ohařice křiž. Lochov I/ hr. okr. SY Mohelnice I/ Kolín obchvat I/ Nymburk přeložka II. a III. stavba I/ Nová Hospoda Kočov přeložka I/ Třemošná přeložka I/ Velká Hleďsebe I/ Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky I/ Liberec Kunratická. etapa I/ Stráž n. N. Krásná Studánka I/ Liberec Kunratická. etapa I/ obchvat Dubá I/ Děčín Vilsnice I/ Žiželice obchvat a přemostění I/ Komořany Most... 0 I/ Sosnová MÚK I/ Vamberk jižní přeložka. stavba I/ Opatov obchvat... 0 I/ Česká Bělá obchvat R Otrokovice obchvat JV I/ Bánov obchvat I/ Vizovice Lhotsko I/ Moravské Budějovice obchvat I/ Mokré Lazce hranice okresů Opava Ostrava I/ Vlachov Rájec I/ Jablunkov obchvat I/ Semetín Bystřička I. stavba I/ a I/ propojení spojka S v Opavě I/0 Javorník obchvat I/ Příbor obchvat I/ Dobroměřice Odolice I/ Most Litvínov I/ Hrobice Ohrazenice I/ Březhrad Opatovice I/ Habry Havlíčkův obnova živičného krytu..... I/ Brno Rajhrad I/ Hrádek průtah ( SŽDC) I/ Sedlec most ev. č.-0a I/ Třebušice MÚK. etapa most ev. č.-0 přes trať ČD I/ Děčín most ev. č.-0 Pravobřežní estakáda R křižovatka I/ Nová Hospoda R Mirotice Třebkov R Nové Sedlo Jenišov R Nové Sedlo Sokolov R Sokolov Tisová R Tisová Kamenný Dvůr R Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu R Chlumčany zkapacitnění R Louny zkapacitnění obchvatu R Postoloprty zkapacitnění obchvatu R Postoloprty MÚK Bitozeves R MÚK Bítozeves MÚK Vysočany R MÚK Vysočany MÚK Droužkovice R Vysočany MÚK... R Sulec obchvat... 0 R Bílý Kostel Hrádek n.n. R Králové (Sedlice) Opatovice R Rychaltice Frýdek Místek I/ Plzeň Nová Hospoda přeložka D 00 A Trasa dálnice D 00 B Most Vchynice D 00 C Most Oparno D 00 D Most Dobkovičky D 00 E Tunel Prackovice D 00 F Tunel Radejčín D 00 B most přes Lužnici D 00 C most přes údolí Černovického potoka D 00 B most přes rybník Koberný D 00 A Tábor Soběslav D 00 A Soběslav Veselí nad Lužnicí R Suchdol Březiněves R Ruzyně Suchdol R Vestec Lahovice R D Vestec D 0 Kroměříž východ Říkovice R 0 Skalka Hulín I/ Holice obchvat I/ Jihlava obchvat jih I/ Český Těšín obchvat I/ Zlín Malenovice II. I/ Červenohorské sedlo sever Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše % celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 0 pro ŘSD ČR bude činit EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

3 Èeská republika Selb Bayreuth Aš Plauen Františkovy Láznì Nìme c ko Nürnberg Cheb Chemnitz Jirkov Most Litvínov Žiželice obchvat a pøemostìní Chomutov Velemyšleves Klášterec obchvat a pøemostìní Chomutovky nad Ohøí Silnice Kraslice I/ Kadaò Nejdek MÚK Horní Lomany Vojtanov MÚK Støížov Horní Ves Rychlostní silnice R Karlovy MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice Chodov Vary Ostrov Vysoèany MÚK Žatec Habartov MÚK Bítozeves MÚK Vysoèany Sokolov Postoloprty MÚK Bitozeves Kynšperk Podboøany nad Ohøí Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu Silnice I/ Velká Hleïsebe Nová Hospoda Koèov pøeložka Tachov Cham Mariánské Láznì Horní Slavkov Planá Rychlostní silnice R Tisová - Kamenný Dvùr Silnice I/ Støíbro Plzeò Nová Hospoda pøeložka Nýøany N ì mecko Domažlice Kdynì Deggendorf Nýrsko Silnice I/ Nové Sedlo Jenišov Nové Sedlo Sokolov Sokolov Tisová N ì m e c k o Klatovy Dobøany Silnice I/ Pøeštice Sušice Nìm e cko Plzeò Passau Chemnitz Komoøany Most Tøebušice MÚK. et. - most pøes ÈD Silnice I/ Tøemošná pøeložka Vimperk Rokycany Strakonice Litvínov Most Rakovník Rychlostní silnice R Blatná Mirotice Tøebkov køižovatka I/ Nová Hospoda Horažïovice R a kousk o Prachatice Postoloprty Hoøovice Pøíbram Louny Nové Strašecí Dresden Silnice I/ Sedlec most ev.è.-0a 0 Bílina Stochov Vodòany Teplice Písek Beroun Silnice I/ Dìèín Vilsnice Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín Slaný Èeské Budìjovice 0 Lovosice Hostivice Milevsko Silnice I/ Dobromìøice Odolice Králùv Dvùr Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS nad Labem Èernošice Sedlèany Bechynì Týn nad Vltavou Kaplice Litomìøice Kralupy nad Vltavou Dìèín Roudnice nad Labem Roztoky Pirna Dálnice D 00 Lovosice Øehlovice Praha Štìtí Rychlostní silnice R Louny, zkapacitnìní obchvatu Chlumèany zkapacitnìní Sulec obchvat Panenský Týnec, zkap. obch. Tábor Sezimovo Mìlník Neratovice Benátky n. J. Silnièní okruh kolem Prahy 0 Suchdol Bøezinìves Brandýs n. L.- St. Boleslav Sobìslav Tøeboò Rakousko Týnec Veselí nad Lužnicí Rumburk Øíèany Benešov N ì m ecko Silnice I/ Dìèín most ev.è.-0 Pravobøežní estakáda VarnsdorfBílý Kostel Hrádek n. N. Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv Mimoò Silnice I/ Sosnová MÚK Obchvat Dubá Schrems Doksy Bautzen Silnice I/ Vlašim Mnichovo Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. Nymburk È. Pacov Milovice Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Hrádek nad Nisou Dálnice D Tábor Veselí nad Lužnicí Chrastava 0 Zruè Liberec Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov Frýdlant Stráž n. N. Krásná Studánka Kolín Kutná Hora Svìtlá Humpolec Telè Daèice Rak ou sk o Silnice I/ Jablonec nad Nisou Turnov Èáslav Silnice I/ Habry Havlíèkùv obnova živièného krytu Silnice I/ Jihlava obchvat jih 0 Rychlostní silnice R Tøeš Železný Pols k o 0 Tanvald Semily Pøelouè Havlíèkùv Jihlava Chotìboø Polná Vrchlabí Jilemnice Øepov hr. okr. Lomnice Hr. okr. n. Popelkou JC a MB obchvat Sobotky Samšina - Ohaøice - køiž. Lochov Nová Paka Silnice I/ Bydžov Nymburk pøeložka II. a III. stavba Kolín obchvat Chlumec nad Cidlinou Sedlice Opatovice silnice I/ Moravské Budìjovice obchvat Silnice I/ Liberec Kunratická. etapa Liberec Kunratická. etapa Jablonec nad Nisou Tanvald Silnice I/ 0 R a ko u sko Hoøice Chrudim Moravské Budìjovice Pols ko Znojmo Žïár Tøebíè Pardubice Hlinsko Dvùr Králové n. Lab. Králové Velké Trutnov Holice Skuteè Silnice I/ Èeská Bìlá obchvat N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. Jaromìø Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice Vel. Bíteš Dobruška Tøebechovice Silnice I/ pod Orebem Bøezhrad Opatovice Týništì Hrobice Ohrazenice n. Pern. Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Opatov obchvat Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Polièka Rosice Hronov Rychnov n. Knìž. Tišnov Broumov Kuøim Svitavy Èeská Tøebová Hustopeèe Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B Boskovice Blansko Brno Šlapanice Slavkov u Brna Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòany Hodonín Vamberk Žamberk Èervenohorské sedlo sever Silnice I/ Vamberk jižní pøeložka. st. Choceò Letohrad Silnice I/ Silnice I/ Letovice Rozhraní Silnice I/ Brno Rajhrad Silnice I/ hr. okr. SY Mohelnice Silnice I/ Mohelnice Prostìjov Kojetín Chropynì 0 Kromìøíž východ Øíkovice Kyjov Šumperk Litovel 0 Unièov Jeseník Silnice I/ Vlachov Rájec Dálnice D Šternberk Olomouc Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Strážnice Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Silnice I/0 Javorník obchvat Veselí nad Moravou Rýmaøov Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov Prudnik Bruntál Holešov Semetín Bystøièka I. stavba Silnice I/ Bánov obchvat Uherský p. Host. Zlín Luhaèovice Krnov Propojení spojka S v Opavì nad Moravicí Lipník n. Beè. Prudnik Vítkov Studénka Rychlostní silnice R Val. Opava Bílovec Frýdek-Místek Fulnek pøipojení na R G³ubczyce Silnice I/ a I/ Silnice I/ Silnice I/ Mokré Lazce hranice okresù OP/OV Rychlostní silnice R Odry Silnice I/ Valašské Vizovice Lhotsko Klobouky Slavièín Zlín Malenovice II Brumov- -Bylnice Trenèín Vsetín Kravaøe Rychaltice Frýdek-Místek Hranice Silnice I/ Pøíbor obchvat 0 Zubøí Slove n sko Nemšová Legenda Rožnov p. Radh. Racibórz Púchov Hluèín Ostrava Pols ko úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy Vratimov Gliwice Bohumín Rychvald Petøvald Šenov Frýdek- -Místek Gliwice Orlová Havíøov Bytèa Petrovice u Karv. Pøíbor Silnice I/ Kopøivnice Frýdlant n. O. Èeský Tìšín obchvat Hrádek prùtah (SŽDC) Frenštát p. Radh. Jablunkov obchvat Karviná Bielsko-Bia³a Èeský Tìšín Tøinec Žilina Jablunkov hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Linz Rakousko Mikulov 0 Bøeclav Holíè Myjava N. Mesto n. Váh. Bratislava infografika cz-mapa-opd-(0) km

4 Zlínský kraj Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava 0 Legenda úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Brno Jihom oravs ký k ra j Brno Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Hodonín Chropynì Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Myjava (SK) Napajedla Uherské Kunovice Pøerov Silnice I/ Bánov obchvat Olomoucký kraj Dálnice D Holešov Uherský p. Host. 0 Kromìøíž východ Øíkovice Zlín Silnice I/ Vizovice Lhotsko Zlín Malenovice II Luhaèovice Hranice Slavièín Valašské Trenèín Vsetín Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Zubøí Rožnov Silnice p. Radh. I/ Semetín Bystøièka I. stavba S lo v e ns k o Nemšová Púchov Pøíbor M oravsk o - s le zs k ý kraj Frýdek-Místek Bytèa 0 0 km infografika kraj-z-opd-0 N. Mesto n. Váh.

5 I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0: Silnice I/ tvoří severojižní páteřovou komunikaci spojující Opavu, Fulnek, Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín s ukončením na hranici se u republikou. Úsek Valašské Meziříčí Vsetín je nejzatíženějším úsekem celé trasy a páteří dopravního systému v údolí Vsetínské Bečvy. Výstavba rychlostní směrově rozdělené komunikace bude mít zásadní vliv na rozvoj dopravních vztahů v území, protože se stane novou dopravní osou urbanizovaného území a zároveň zajistí napojení na dálnici D Přerov Lipník nad Bečvou Hranice Ostrava. Stavba I/ Semetín Bystřička, I. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R Valašské Meziříčí Vsetín v úseku Bystřička Jablůnka. Výstavba tohoto úseku zahájí přeložku silnice I/ mimo zastavěné území. Převedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazně odlehčí a pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpečná komunikace bez dopravních závad. Těch je na současné trase celá řada. Nevýhodné prostorové uspořádání stávající trasy má negativní vliv na plynulost dopravy, omezuje možnosti předjíždění a snižuje tím kapacitu komunikace. Trasa v zastavěné části sídel, úrovňové křížení s tratí ČD a úrovňové křižovatky způsobují časté vytváření kolon vozidel.,vzhledem k těmto skutečnostem není možné provedení rekonstrukce silnice I/ ve stávajícím vedení trasy. Převedením dopravy na rychlostní komunikaci se výrazně zlepší životní prostředí v dotčených obcích a dále se výrazně sníží nehodovost. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Silnice I/ je navržena jako rychlostní komunikace, ale dopravně bude zatím značena jako silnice. Po zprovoznění většího úseku bude silnice přeznačena. Jedná se o. stavbu silnice I/ km,00 0,0 v úseku Jablůnka Semetín. Začátek úseku. stavby je v km,00 před mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Ratiboř s nadjezdem silnice II/. Zde je provizorní napojení na stávající silnici I/ směrem na železniční přejezd v Jablůnce a dále na Valašské Meziříčí. V rámci této stavby začíná přeložka silnice II/ okružní křižovatkou v místě křížení s větvemi MÚK. Přeložka silnice II/ od okružní křižovatky překonává mostem rychlostní komunikaci, zátopové území překračuje inundačním mostem a napojuje se na stávající silnici II/ těsně před stávajícím mostem přes Vsetínskou Bečvu. Na silnice II/ a napojení stávající silnice I/ jsou navrženy autobusové zastávky umožňující přestup mezi dvěma směry. Mimoúrovňová křižovatka Ratiboř je osmičkovitá se všemi směry odbočení. Do ní se napojuje i stávající silnice I/. Hlavní trasa silnice I/ dále překračuje na dvou místech Vsetínskou Bečvu a mezi nimi ještě vodoteč. Další MÚK Semetín je navržena v km,0, v nadjezdu je vedena silnice Semetín Jablůnka. Jedná se také o osmičkovou mimoúrovňovou křižovatku, její větve jsou však netradičně částečně tvořeny kolektorovou a doprovodnou komunikací. V prostoru Vsetína Bobrk je R doplněna vpravo o kolektorovou komunikaci a vlevo o doprovodnou komunikaci. Obě souběžné komunikace umožňují obsluhu okolní průmyslové zóny. Tomu odpovídá též množství sjezdů a napojení. Doprovodná komunikace je napojena na stávající silnici III/0 do Vsetína. Zde budou autobusové zastávky s propojením a chodníky přes most směrem na Semetín a kolektorovou komunikaci. Doprovodná komunikace bude zařazena jako silnice II/. Stávající silnice I/ směrem na Jablůnku provizorní sjezd zůstává silnicí I/. Stávající silnice III/0 na Semetín zůstane společně s nadjezdem pod tímto číslem. Kolektorová komunikace bude společně s částí původní III/0 k napojení nadjezdu větví křižovatky silnice R. Na konci úpravy se pravým pásem R napojuje na silnici I/ do Vsetína, která je navržena také jako polovina budoucího čtyřpruhu. STAV PŘÍPRAVY V současné době je stavba jak z hlediska věcného, tak i finančního v polovině v ýstavby. V měsíci 0/0 se připravilo zprůjezdnění mimoúrovňové křižovatky Ratiboř a mimoúrovňové křižovatky Semetín. MÚK na Ratiboř byla zprůjezdněna začátkem srpna 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v sedmém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. stav k 0/0 stav k 0/0 I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0:0 Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 :: Trasa dálnice D v úseku Kroměříž východ Říkovice, řešená v rámci stavby 0, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Stavba 0 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov Hulín Přerov Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0 zahrnuje stavby 0 Vyškov Mořice, která je v provozu od října 0, 0. Mořice Kojetín, 0. Kojetín Kroměříž západ a 0. Kroměříž západ Kroměříž východ, které jsou momentálně ve výstavbě. Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice D stavbami 0 Říkovice Přerov a 0 Přerov Lipník nad Bečvou, kde se napojuje na D Lipník Ostrava. Stávající silniční síť v zájmovém území zcela nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu. Dopravní problémy v Kroměříži částečně zlepšilo převedení tahu silnice I/ do trasy budované dálnice D. Dobudování uceleného dálničního tahu D a D, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha Brno Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky samotné i výhledové infrastruktury Evropské unie. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba 0 dálnice D Kroměříž východ Říkovice je řešena v úseku od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Kroměříž východ (km,000) po provizorní napojení na I/ před Horními Moštěnicemi (km,00). Součástí stavby je i úsek rychlostní komunikace R ve směru od Otrokovic od staničení km 0,00 po napojení na D v prostoru MÚK Hulín v km,0 R. V úseku Hulín Přerov je v peáži s dálnicí D vedena rychlostní komunikace R. Na trasu D ve směru od Otrokovic se R napojuje v MÚK Hulín a směrem k Olomouci se R z D odpojuje v MÚK Přerov-sever. Významným prvkem vymezujícím polohu komunikací v zájmovém území jsou trasy stávajících inženýrských sítí, poloha železničních tratí Hulín Přerov i Hulín Holešov a samozřejmě i další stávající překážky vodoteče, státní silnice, polní cesty a podobně. Z výše uvedených podmínek a požadavků a na základě koridoru tras vyšší sítě pozemních komunikací územního plánu velkého územního celku zlínské aglomerace vychází návrh trasy řešené stavby. Trasa dálnice D i rychlostní silnice R jsou navrženy jako čtyřpruhové směrově dělené komunikace. Jsou v převážné části stavby vedeny v násypu výšky v průměru asi metry nad stávajícím terénem, výjimkou jsou místa křížení s železničními tratěmi, kde je výška násypu až metrů. Na trase jsou navrženy křižovatky, které umožňují jednak rozpojení komunikací vyšší komunikační sítě (D a R MÚK Hulín) nebo napojení dálnice či rychlostní silnice na nižší komunikační síť (na I/ MÚK Hulín západ; na II/ MÚK Hulín východ). Na začátku stavby se počítá s napojením na budovanou dálnici D stavbu 0. Kroměříž západ Kroměříž východ, na konci stavby je navrženo provizorní napojení na stávající silnici I/. Návaznost na stavby R Hulín Skalka a R Hulín Fryšták v MÚK Hulín bude upřesněna v dalším vývoji jak z hlediska priorit, tak i projekční přípravy a financování těchto staveb rychlostních komunikací. Všechny ostatní dotčené pozemní komunikace jsou vykřížené mimoúrovňově bez připojení na dálnici, během výstavby bude v místě křížení zajištěn provoz po provizorní komunikaci pro minimalizaci dopadů výstavby na stávající dopravu. Převážná část staveništní dopravy by měla být vedena po trase dálnice nebo po souběžných manipulačních pruzích. STAV PŘÍPRAVY Stavba má pravomocné územní rozhodnutí a pravomocnou převážnou většinu stavebních povolení. Výstavba bude zahájena ve čtrvtém měsíci roku 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v jedenáctém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl zpracován v březnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. I Semetin-Bystricka, I stavba_kor.indd..0 :0: 0 Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 :: Kromeriz vychod-rikovice_.indd..0 ::

6 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 Projektovaná akce je součástí souboru staveb rychlostní silnice R Olomouc Břeclav. Stávající silnice I/ je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc, Přerov, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. V některých úsecích přesáhlo dopravní zatížení již dávno únosnou mez. Ve jmenovaných sídlech je současná doprava vedena středem města nebo obce, což má negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích (velká nehodovost často se smrtelnými zraněními hluk, exhalace, rozdělení obce). Realizací stavby rychlostní silnice R v úseku Skalka Hulín (stavba 0) dojde k dopravnímu uvolnění současné silnice I/ a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život v uvedených obcích. Po vybudování stavby 0 rychlostní silnice R dojde k propojení s dálnicí D a tím i rychlostní silnicí R. Zlepší se tím spojení mezi moravskými kraji, urychlí se osobní a nákladní doprava mezi Českou republikou a Polskem a umožní napojení průmyslových zón na vyšší komunikační síť. Stavba je připravována k zahájení v roce 0. S jejím zprovozněním se počítá v roce. Nová trasa rychlostní silnice R, stavba 0 bude ve sprá- vě Ředitelství silnic a dálnic ČR. 0 stav k 0/0 R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 0 Rychlostní silnice R, úsek Skalka Hulín, stavba 0, navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 0. Konec stavby R 0 rychlostní silnice R v km 0,00 tvoří rozhraní se stavbou D 0 Kroměříž Říkovice. Stavba je navržena v kategorii R,/ v celkové délce 0, km, třída dopravního zatížení I, s asfaltobetonovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů. V trase není situována žádná mimoúrovňová křižovatka. V km, je umístěno obratiště vozidel údržby a v km, oboustranná odpočívka. Stavba R0 zahrnuje kromě hlavní trasy přeložky silnic III. třídy III/ Tlumačov Machová v km,00, III/ Tlumačov Kurovice v km,, III/ Záhlinice Kurovice v km,, III/0 Záhlinice Chrášťany v km,, dále přeložku místní komunikace Hulín Chrášťany v km,0 a úpravu místní komunikace Skály Peškov v km,, 0 přeložek účelových komunikací a polních cest, mostních objektů, zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukové clony a realizaci vegetačních úprav. Trasa po krátkém klesání na začátku stavby přechází v km, ve stoupání místní komunikaci mezi osadou Skály a Peškovem, v nejvyšším místě stavby 0 zářezem částečně zasahuje do lesa Hrabůvky. V klesání k obci Tlumačov v km,00 ji kříží nadjezdem silnice III/ Tlumačov Machová. Na hluboký zářez u nejbližší zástavby obce Tlumačov navazuje násyp v km,00,00. Most přes příjezdnou cestu k lomu v km,000 bude sloužit i k obracení vozidel údržby. Nežádoucímu vjezdu a výjezdu z rychlostní silnice budou sloužit závory. Zářezem hlubokým až metrů míjí v km,0,0 trasu velmi vysokého napětí vlevo a skládku technického a komunálního odpadu vpravo. V místě nejhlubšího zářezu ji kříží v km, silnice III/ Tlumačov Kurovice. V pokračujícím úseku kopíruje niveleta trasy stávající terén. V tomto úseku je navržena v km,0 oboustranná odpočívka a rychlostní silnici přechází v km, nadjezdem silnice III/ Záhlinice Kurovice a v km, III/0 Záhlinice Chrášťany. Aktualizovaná hluková studie prokázala nutnost protihlukových opatření pro obec Chrášťany. Obec Chrášťany je chráněna proti hluku stěnou, která probíhá bez přerušení pod nadjezdem silnice III/0 v km, a překračuje mosty přes říčku Mojenu v km, a přes místní komunikaci Hu- lín Chrášťany v km,0. Trasa R0 přibližně od km, mírně stoupá a mimoúrovňově kříží v km 0, trať ČD Hulín Valašské Meziříčí a končí v km 0,00 před MÚK Hulín-východ. STAV PŘÍPRAVY Stavba byla oficiálně zahájena. července 0. Zhotovitelem stavby je Sdružení Skalka Hulín R, tvořené společnostmi Stavby silnic a železnic a.s. STRABAG, a.s., OHL ŽS, a.s. a PSVS, a.s. Předpokládané uvedení stavby do provozu je ve dvanáctém měsící roku. Pozn.: Tento leták byl zpracován v červenci 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. 0 R Skalka - Hulín_ve vystavbe.indd..0 ::0 I Bánov, obchvat_kor.indd..0 :: Stavba přeložky silnice I/ Bánov obchvat je dlouhodobě sledovanou investicí. Silnice I/ je zároveň evropskou silnicí E a je tedy důležitou dopravní tepnou. Silnice I/ je vedena ve směru od Brna z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Holubice (na dálnici D) přes Slavkov Bučovice Buchlovice Uherské Hradiště Uherský na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Celý tah silnice I/ prochází výraznou přestavbou, která se snaží o odstranění dosavadních dopravně nevyhovujících úseků a zlepšení prostředí v obcích, kterými silnice procházela. Průjezd obcí Bánov je v současné době největší dopravní závadou na celém průběhu silnice I/, protože průjezdní úsek je veden velmi nevhodným směrovým a výškovým uspořádáním. Ani šířkové poměry neodpovídají požadavkům ČSN. Průjezd silnice evropského významu obcí přináší uvnitř Bánova několik dopravních napojení, která jsou pro tuto komunikaci zcela nepřípustná. Významnou negativní stránkou jsou časté dopravní nehody v obci. Realizací přeložky dojde k dopravnímu zklidnění uvnitř obce a podstatně se zvýší bezpečnost dopravy, ale zejména bezpečnost chodců v Bánově. Jedná se o úsek, který je nedaleko od hraničního přechodu Starý Hrozenkov Drietoma na. Význam stavby z mezinárodního hlediska je zřejmý z toho, že je předmětný úsek nejen součástí silnice I. třídy sítě silnic ČR, ale je i součástí evropského tahu E. Přestože je přeložka o něco delší než dosavadní trasa po silnici přes obec, bude doba jízdy po přeložce kratší a levnější. Přeložka silnice I/ Bánov obchvat je rozdělena na dva úseky: I. úsek km 0,000,0 a II. úsek,0,, přičemž jako první, bude realizován druhý úsek. Zprovoznění celého obchvatu se předpokládá po dokončení úprav silnice III/ a před zahájením prací na napojení Bánov-západ. Nejsou však vyloučeny ani jiné možnosti uvádění do provozu. První i druhý úsek přeložky silnice I/ je navržen téměř výhradně na zemědělsky využívaných pozemcích v blízkosti obce Bánov. Současná silnice prochází po celé délce obce jejím středem. Optimálně navržená nová trasa nezasahuje žádné stávající ekosystémy, flóru ani faunu. Nepřetíná ani žádný funkční biokoridor a nedotýká se žádné přírodní lokality nebo chráněného území. Nezasahuje do oblasti surovinových zdrojů a není v kontaktu s dřívější těžbou. Svojí polohou ve svažitém území bude pozitivně působit jako rozdělovací prvek v oblasti zvýšené vodní eroze, která odnáší zemědělskou půdu. Trasa je vedena mimo běžné pozemní stavby nebo objekty, proto nejsou vyžádány žádné demolice. Stavba se však dostává do kontaktu s řadou inženýrských sítí. Některé zůstávají zachovány bez úprav. Řada z nich však bude v rámci stavby přeložena nebo upravena. I. úsek: km 0,000,0 Přeložka silnice I/ je ústředním stavebním objektem celé stavby prvního úseku. Tento úsek bude realizován až po dokončení druhého úseku. Komunikace je navržena v kategorii S,/0. Délka přeložky je 0 metrů. V trase prvního úseku přeložky jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky a jeden přejezd polní cesty. V km,0 je navrženo mimoúrovňové křížení s místní komunikací bez možnosti vzájemného dopravního propojení. II. úsek: km,0, Tento úsek bude realizován jako první. Výstavbou II. úseku doje k realizaci téměř celé úrovňové křižovatky Bánov-východ. Zde budou vozidla nucena pro odbočení do obce snížit rychlost a nebudou dosahovat na začátku obce takových rychlostí jako v současnosti. Komunikace je navržena v kategorii S,/0. Rozšíření na levé straně pro odbočovací pruh však zasahuje až do km,0 a úpravy svahu po pravé straně do km,. STAV PŘÍPRAVY Příprava stavby je ve stádiu, kdy probíhají inženýrské činnosti. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace PDPS (projektové dokumentace pro provedení stavby) a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v šestém měsíci roku. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. stav k 0/0 I Bánov, obchvat_kor.indd..0 :: I Bánov, obchvat_kor.indd..0 ::

7 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Navržená trasa přeložky silnice I/ v kategorii S,/0 a MS 0// je vedena okrajovou částí města Vizovice, podél stávající zástavby pěti rodinných domů vpravo a průmyslových areálů vlevo. Dále pak pokračuje při dodržení návrhových prvků dle ČSN 0 pro danou kategorii vozovky a návrhovou rychlost volným terénem mimo zástavbu. Úpravu napojení na stávající silnici I/ do Lhotska řeší dvě úrovňové křižovatky v km 0, a v km,00. Mimoúrovňové křížení s biocentrem B, Dubovským a Lhotským potokem a polní cestou je řešeno s dostatečnou výškovou rezervou pod mostními objekty. V trase jsou navrženy tři úrovňové stykové křižovatky tvaru T. První mostní objekt řeší přemostění Dubovského potoka a nejcennější části biocentra B s místním názvem Pod Hrbatým, druhé přemostění Lhotského potoka a polní cesty umožňující přístup z obce Lhotsko na zemědělské pozemky. Pro pohyb pěších je v km 0,000 0, navržen po levé straně komunikace chodník šířky, metru. Na základě požadavku obce Bratřejov je zahrnuto jako součást stavby též vybudování zálivů oboustranných autobusových zastávek u odbočky Na Chrámečné (místní část obce Bratřejov) ve vzdálenosti přibližně 00 metrů za koncem úpravy silnice I/. Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. Stavba je součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R, která svým severním směrem povede na Hulín zde bude tvořit významnou dálniční křižovatku s D a R a jižním směrem povede na Uherské Hra-diště a dálnici D u Břeclavi. Po úplné realizaci umožní komfortní dopravní spojení Olomouce a Břeclavi. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba je umístěna v katastrálních územích obcí Napajedla, Pohořelice u Napajedel a Kvítkovice u Otrokovic. Na severu se obchvat JV připojí na rea-lizovanou stavbu R Otrokovice, obchvat SV, dále trasa pokračuje jižně od obce Kvítkovice a končí severně od města Napajedel, před řekou Moravou. Ve směru na jih navazuje na jihovýchodní obchvat připravovaná stavba R Napajedla Babice. Hlavní trasa rychlostní silnice R JV obchvatu Otrokovic začíná přibližně metrů za budoucím novým mostem přes řeku Moravu. Osa nové rychlostní silnice je od stávající silnice I/ odsazena vpravo tak, aby stavba v začátku úseku nezasahovala do průjezdného profilu této silnice. Na opačném konci je předmětný silniční úsek napojen v km,0 na nově dokončenou stavbu R Otrokovice obchvat SV. V trase rychlostní silnice R jsou řešeny tři mimoúrovňová křížení. V km 0, se jedná o křížení stav k 0/0 Stavba musí být z důvodu zajištění obslužnosti obce Lhotsko prováděna stav k 0/0 přeložky silnice III/ (MÚK Napajedla-sever). V km, se jedná v pěti etapách. V I. etapě bude provedeno sejmutí ornice, vykácení porostů o křížení silnice III/ a připojených komunikací, na konci úpravy navazují dvě rampy mimoúrovňového křížení se silnicí I/. a výstavba přeložky v km 0,00,00 včetně všech navazujících stavebních objektů. Ve II. etapě bude realizováno napojení přeložky silnice I/ na stávající silnici do Lhotska (nově zatříděnou jako silnice III/0). Třetí etapa Celý předmětný úsek stavby 0 obchvatu Otrokovic JV tedy začíná I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: řeší výstavbu přeložky v km 0,000 0,00. V této etapě bude vybudována R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 :: Navržená přeložka silnice I/ řeší vyloučení dopravně nevhodného úseku Projekt rychlostní silnice R stavba 0 Otrokovice obchvat JV navazuje za budoucím mostem přes Moravu a dále pokračuje přes zemědělské pozemky na jihovýchodní straně města Otrokovic. Hlavní trasa protíná stáva- levá strana komunikace na výjezdu z Vizovic. Současně bude provedena stávající silnice I/ v rozsahu od výjezdu z Vizovic, dále vedoucího přes na již realizovaný severovýchodní obchvat a tvoří tak část silničního obchvatu Otrokovic, který s definitivní platností vyloučí veškerou tranzitní dopravu jící silnice III. třídy (III/, III/ a III/) a kolem objektů Plemenář- výstavba levostranného chodníku, napojení místní komunikace v katastrálním území Vizovice. Dále bude zřízena rekonstrukce kanalizace a v samém obec Lhotsko po napojení na zrekonstruovaný úsek silnice I/ před obcí Bratřejov. Zmíněný úsek je problematický z důvodu nevhodného směrového z intravilánu města. Stávající dopravní zátěž na silnici I/ dlouhodobě patří ského podniku a.s. pokračuje ke křížení s nově přeloženou silnicí I/, jejíž závěru bude dokončeno odvodnění a provedena zárubní zídka. vedení trasy s malými poloměry směrových oblouků, a to zejména v obci k největší na české komunikační síti. Realizací této stavby bude dosaženo rekonstrukce proběhla v rámci již dokončené stavby R, stavba 0, Lhotsko. Nevyhovující je i výškové vedení trasy představující malé poloměry vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice, což povede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k podstatnému,/0, směrově uspořádané jako dělený čtyřpruh. Součástí trasy stavby úsek Otrokovice SV. Jedná se o novostavbu rychlostní silnice kategorie R Ve IV. etapě bude vybudována pravá strana komunikace na výjezdu výškových oblouků a velké podélné spády. Trasa je nepřehledná a neumožňuje také vlivem malé šířky vozovky v celém úseku bezpečné předjíždění. zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. jsou tři mimoúrovňová křížení se silnicemi I. a III. třídy. Celková délka úpra- z Vizovic a budou provedeny veškeré přeložky podzemních vedení inženýrských sítí v předmětném úseku. Současně bude provedeno napojení Za nepříznivých klimatických podmínek zejména v zimním období se situace značně zhoršuje. Ostré zatáčky jsou příčinou častých dopravních nehod. Vzhledem k předpokládaným značným intenzitám dopravy na silnici I/, je a účelových komunikací, kanalizace, odvodňovací příkop, protihlukové vy je 0 m. V rámci stavby budou prováděny úpravy a přeložky místních vjezdů do RD. V poslední etapě bude rozebrán a zrekultivován stávající úsek silničního tělesa silnice I/ v km 0,00 0,, polních cest a budou Celkově je prostorové vedení trasy stávající komunikace značně omezujícím počítáno se zprovozněním hlavní trasy a stavebních objektů, které umožní stěny, přeložky vodovodů, plynovodů, vedení a kabelů, objekty telematiky, provedeny rekultivace skládkových ploch. prvkem plynulosti dopravy, zejména pak dopravy kamionové. připojení na stávající silnici I/, před kompletním dokončením ostatních ob- jektů stavby. oplocení, vegetační úpravy, rekultivace a opravy objízdných tras. Odklonění tranzitní dopravy mimo obec Lhotsko bude mít významný kladný dopad na životní prostředí obyvatel obce právě z hlediska výrazného snížení STAV PŘÍPRAVY V souladu se záměry Ředitelství silnic a dálnic ČR tvoří JV část obchvatu propojení mezi stávající silnicí I/ od řeky Moravy s již dokončenou stavbou ob- STAV PŘÍPRAVY emisní, hlukové a dopravní zátěže. Do obce bude nadále zajíždět pouze autobusová linka, dopravní obsluha, zásobování a místní osobní doprava. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost. O stavební povolení bude požádáno chvatu Otrokovice SV. Celá trasa rychlostní silnice R včetně mimoúrovňové V rámci přípravy stavby je nyní zpracována projektová dokumentace pro křižovatky (MÚK) Napajedla-sever, je zahrnuta do závazné části ÚPN VÚC stavební povolení ( DSP) termín odevzdání 0/0. S realizací stavby se Trasa přeložky byla zvolena tak, aby míjela stávající obytnou zástavbu a zároveň umožnila napojení obce Lhotsko a prostřednictvím hospodářských náctém měsíci roku 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je tí schváleného územního plánu města Otrokovice, který byl schválen v roce v první polovině příštího roku. Předpokládané zahájení stavby je ve dva- Zlínské aglomerace, která nabyla účinnosti dne.. 0. Stavba je součás- předpokládá v období 0/0 0/. sjezdů byl umožněn přístup na pozemky v okolí trasy. v šestém měsíci roku. a je rovněž součástí územního plánu města Napajedla z roku 0. I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 :: Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních jsou uvedená data pouze orientační. I Vizovice-Lhotsko_kor.indd..0 :: R Otrokovice, obchvat_kor.indd..0 ::

8 l Selb Bayreuth Aš Františkovy Láznì Legenda Èeská republika Pøedpokládaný postup výstavby a uvádìní nových úsekù do provozu v letech 0 0 Plauen N ì mec k o Nürnberg K Cheb K úseky ve výstavbì Habartov Kynšperk nad Ohøí K K K Tachov Cham Kraslice Sokolov P úseky uvádìné do provozu stávající sí (..0) plánované úseky (pouze D a R) K Chodov Mariánské Láznì K Horní Slavkov P Planá P dálnice, rychlostní silnice hranice kraje silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené státní hranice silnice I. tøídy mìsta (nad 000 obyv.) silnice II. tøídy èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Pouèení: Tato mapa byla zpracována v èervnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivòuje velké množství faktorù, které se nedají pøedem pøedvídat, jsou uvedená data pouze orientaèní. K Nejdek Domažlice Karlovy Vary P Kdynì Deggendorf Støíbro K Nýrsko Chemnitz Ostrov K N ì m e cko K Nýøany Klatovy Klášterec nad Ohøí P K Dobøany P0 Chemnitz U U P Pøeštice P P Sušice Nìm e ck o U Kadaò Podboøany P P Plzeò P Passau U U C Jirkov Vimperk Chomutov U Žatec S Horažïovice U Rokycany S Rakovník Strakonice R a kousk o U Most U U U0 S Prachatice C Litvínov U U Blatná C S U Postoloprty U Nové Strašecí Hoøovice Pøíbram C Louny U Dresden Bílina U U S S Stochov Králùv Dvùr Vodòany Teplice C C C Písek U Beroun S S U C S Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín S0 S Slaný Èeské Budìjovice C C 0 U0 nad Labem Hostivice 0 Lovosice Milevsko C0 Linz A Èernošice A Sedlèany Bechynì Týn nad Vltavou C U C C C Kaplice Litomìøice Kralupy nad Vltavou C A A S C C Dìèín U Roudnice nad Labem Roztoky S C Pirna S Odolena Voda Praha S C c S S Štìtí S Tábor Sezimovo A Sobìslav Mìlník Tøeboò Rakousko L L L A Neratovice Týnec L S Veselí nad Lužnicí Brandýs n. L.- St. Boleslav S A Øíèany Benešov S C C a+b L Rumburk U C Varnsdorf Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv C Doksy Benátky n. J. 0 Schrems Bautzen Vlašim Mimoò Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. È. Pacov S Milovice C Zittau Hrádek nad Nisou L Mnichovo Nymburk J 0 Zruè J L L Chrastava Liberec S S Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov L L L0 Jablonec nad Nisou Kutná Hora Kolín Svìtlá Humpolec Telè Daèice R akou sko L Frýdlant 0 Turnov Èáslav H Tøeš J Železný J J Pols k o Semily Lomnice n. Popelkou J 0 Tanvald Bydžov J Pøelouè Havlíèkùv J Jihlava Nová Paka Chlumec nad Cidlinou J0 0 J Jilemnice J H E E Chotìboø J Polná R a ko u sk o E Chrudim Moravské Budìjovice Vrchlabí Hoøice H E E Znojmo H Žïár Tøebíè E Pardubice E E Hlinsko B E E0 Dvùr Králové n. Lab. H Králové Velké E J B H Trutnov E Holice Skuteè H H N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. B E Jaromìø Tøebechovice pod Orebem E Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice H Vel. Bíteš H n. Pern. Dobruška Týništì Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Choceò Polièka Rosice H Rakousko Hronov B Rychnov n. Knìž. E Tišnov B E B Broumov Vamberk B Kuøim Svitavy E B Jihomoravský kraj R Pohoøelice Ivaò B výhled B R Ivaò Perná výhled B R Perná st.hranice výhled ÈR/Rak. B R 0 Moravský Písek Bzenec výhled B R 0 Bzenec Bzenec Pøívoz výhled B R Bzenec Pøívoz Rohatec výhled B0 R Rohatec Lužice výhled B R Lužice Bøeclav výhled B I/ Znojmo, obchvat I 0 0 B I/ Znojmo, obchvat II 0 0 B I/ Brno, VMO, Dobrovského B 0 B I/ Brno, VMO, MÚK, Dobrovského, Svitavská radiála 0 B I/ Brno, VMO, Tomkovo námìstí 0 B I/ Letovice Rozhraní 0 B I/ Buèovice, pøeložka 0 B I/ Hodonín, MDO II 0 0 B0 I/ Hodonín, obchvat 0 B I/ Lechovice, obchvat 0 0 B I/ Krhov Vodìrady 0 0 B I/ Èeská Kuøim výhled Èeská Tøebová Žamberk E B B Hustopeèe Mikulov Letohrad Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B P o lsko Blansko B Brno 0 E Boskovice Šlapanice Bøeclav M Slavkov u Brna B Zábøeh M Vyškov Buèovice Hodonín B0 Dubòany B0 B M M Mohelnice Prostìjov Kyjov B Šumperk B Holíè B Litovel M M B Jihoèeský kraj C D 00 Tábor Sobìslav 0 Ca D 00A Sobìslav Veselí 0 n. L. Cb D 00B most pøes Lužnici 0 Cc D 00C Veselí n. L. Bošilec 0 C D 00/I Bošilec Ševìtín C D 00/II Ševìtín Borek C D 00/III Borek Úsilné C D 00/I Úsilné Hodìjovice C D 00/II Hodìjovice Tøebonín C R 0 Tøebonín Kaplice nádraží 0 C R 0/I Kaplice nádraží Nažidla 0 C0 R 0/II Nažidla D. Dvoøištì st. hr. 0 C R Lety Èimelice 0 C R Èimelice Mirotice 0 C R Mirotice, rozšíøení C R Mirotice Tøebkov 0 C I/ Vimperk Solná Lhota 0 C I/ Chýnov 0 C I/ Hnìvkov Sedlice 0 C I/ Nová Olešná 0 C I/ Lišov 0 C I/ propojení DO Èeské Budìjovice 0 0 C I/ Stráž nad Nežárkou Lásenice 0 C I/ Èerná v Pošumaví 0 0 C I/ Horní Planá 0 C I/ R Tøebonín MUK I/ Rájov 0 0 M 0 M Unièov Jeseník Z Z Šternberk Olomouc Z M Kojetín Strážnice M Chropynì Z Z Veselí nad Moravou Rýmaøov M M Hulín Kromìøíž Otrokovice Z M St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov M Z Myjava Prudnik Bruntál Z Holešov Z T Z Z M Lipník n. Beè. Z Uherský Z p. Host. Zlín Prudnik Luhaèovice Krnov T Vítkov Z Odry Hranice N. Mesto n. Váh. Pardubický kraj E R Sedlice Opatovice 0 0 E R Opatovice Èasy po roce 0 E R Èasy Ostrov po roce 0 E R Ostrov Vysoké Mýto po roce E R Vysoké Mýto Hrušová po roce E R Hrušová Janov po roce E R Janov Opatovec po roce E R Opatovec Staré Mìsto po roce E I/ Pardubice jihovýchodní obchvat 0 E I/ Holice obchvat 0 0 E I/ Bøezhrad Opatovice 0 0 E I/ Hrobice Ohrazenice 0 0 E I/ MÚK Doubravice odboèovací pruh 0 E I/ Pardubice MÚK Palackého, dostavba 0 E I/ Pardubice Trojice 0 E I/ Chrudim obchvat (Medlešice I/) 0 E0 I/ Chrudim obchvat (I/ Slatiòany) 0 E I/ nad Svitavou Laènov 0 E I/ Opatov obchvat 0 0 Královéhradecký kraj H D 0- Osièky Králové 0 0 H D 0 Králové Smiøice 0 0 H D 0 Smiøice Jaromìø 0 H R 0 Jaromìø Trutnov výhled H R 0 Trutnov státní hranice výhled H I/ Vamberk jižní pøeložka,. stavba 0 0 H I/ Nová Paka obchvat 0 H I/ ìves pøeložka 0 H I/ Jaromìø obchvat 0 H I/ Èeská Skalice obchvat 0 0 H I/ Náchod obchvat 0 G³ubczyce Z T Z Slavièín nad Moravicí T Z Z Val. Z Fulnek Z Trenèín Z Opava T Vsetín T T T Z0 Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Bílovec T Kravaøe T Studénka T T0 Zubøí S ovensko Nemšová T0 T Rožnov p. Radh. Racibórz Kopøivnice T T Ostrava T Púchov Pøíbor Hluèín T Frenštát p. Radh. T Olomoucký kraj D 0 Øíkovice Pøerov M 0 M D 0 Pøerov Lipník 0 M D 0 Lipník Bìlotín 0 0 M R 0. Køelov Slavonín výhled.etapa M R 0 Olomouc Kokory po roce M R 0 Kokory Pøerov po roce M R Staré Mìsto Maletín po roce M R Maletín Mohlenice po roce M I/ Vlachov Rájec 0 0 M I/ Rájec Zábøeh 0 0 M I/ Šternberk obchvat 0 M I/ MÚK s ÈD Pøerov Pøedmostí 0 M I/0 Javorník obchvat 0 0 M I/ Èervenohorské sedlo jih 0 M I/ Èervenohorské sedlo sever 0 0 T T Vratimov T Gliwice T Kraj Vysoèina J I/ Žïár Mìlkovice pøeložka 0 J I/ Božejov Ondøejov 0 J I/ Ondøejov Pelhøimov 0 J I/ Rouš any Pohled 0 J I/ Èeská Bìlá obchvat 0 0 J I/ Jihlava obchvat jih 0 0 J I/ Moravské Budìjovice obchvat 0 J I/ Ranèíøov Vílanec výhled J I/ Stonaøov, pøeložka výhled J I/ Dlouhá Brtnice, pøeložka výhled J0 I/ Markvartice, køiž. Kasárna výhled J I/ Želetava, pøeložka výhled J I/ Jakubov, pøeložka výhled Karlovarský kraj K R Knínice Bošov 0 K R Žalmanov Knínice 0 K R Olšová Vrata Žalmanov 0 K R Karlovy Vary Olšová Vrata 0 K R Nové Sedlo Jenišov 0 0 K R Nové Sedlo Sokolov 0 K R Sokolov Tisová 0 K R Tisová Kamenný Dvùr 0 0 K I/ Trstìnice Drmoul 0 K I/ Velká Hleïsebe 0 0 K I/, I/ MÚK Horní Lomany 0 K I/ MÚK Horní Lomany Vojtanov 0 Liberecký kraj L I/ Dubá obchvat 0 L I/ Sosnová MÚK 0 0 L I/ Dubice Dolní Libchava obchvat 0 L I/, I/ Okrouhlá MÚK 0 0 L I/ Rynoltice Lvová pøeložka silnice 0 L I/ Stráž n.n. Krásná Studánka 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L0 I/ Kunratice Jablonec n. N. 0 L I/ Kravaøe obchvat 0 L I/ Bílý Kostel Hrádek n. N. 0 L I/ Hrádek n. N. st. hr. ÈR/ 0 0 Bohumín Petøvald Šenov Frýdek- -Místek T0 T Rychvald Frýdlant n. O. Gliwice Orlová Havíøov T Bytèa Petrovice u Karv. T T Karviná T Èeský Tìšín T T Bielsko-Bia³a T T Tøinec Žilina Jablunkov Plzeòský kraj P I/ a II/ Plzeò, Plaská Na Roudné Chrástecká 0 P I/ Plzeò, K Dráze Jasmínová 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel. 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel.,. st. 0 P I/ Planá Trstìnice pøeložka 0 P I/ Plzeò, Nová Hospoda pøeložka 0 0 P I/ Staòkov pøeložka 0 P0 I/ Klatovy pøeložka. stavba 0 P I/ Plzeò, Tyršùv sad Sukova. st. 0 0 P I/ Šlovice Pøeštice pøeložka 0 P I/ Tøemošná pøeložka 0 P I/ Plasy, most ev.è Støedoèeský kraj A R Bìchovice D 0 A R D Vestec 0 0 A R Vestec Lahovice 0 0 A R Lahovice Slivenec 0 0 A R Ruzynì Suchdol 0 A R Suchdol Bøezinìves 0 A R Bøezinìves Satalice S D 00 Praha Jílové po roce S D 00 Jílové Hostìradice po roce S D 00 Hostìradice Neštìtice po roce S D 00 Neštìtice Voraèice po roce S D 00 I Voraèice Nová Hospoda po roce S D 00 II Nová Hospoda Mezno 0 0 S R Skalka køižovatka II/ 0 S R køižovatka II/ Milín 0 S R Milín Lety 0 S0 R Praha Pavlov 0 0 S R Nové Strašecí Øevnièov S R Øevnièov obchvat 0 S R Krupá, pøeložka 0 S R Hoøesedly, pøeložka S R Hoøovièky obchvat S R Slaný hranice kraje S I/ Olbramovice, pøeložka 0 S I/ Libeznice obchvat 0 0 S I/, I/ Mìlník obchvat,. stavba 0 S I/ Slaný Velvary 0 S I/ Luštìnice Újezd 0 S I/ Nymburk obchvat II. a III. stavba 0 S I/ Kolín obchvat 0 0 Moravskoslezský kraj T D 0 Bìlotín Hladké Životice 0 0 T D 0 Hladké Životice Bílovec 0 0 T D 0 Bílovec Ostrava, Rudná 0 0 T D 0 Bohumín st. hranice ÈR/PR 0 0 T R MÚK Bìlotín Rybí 0 T R Rybí MÚK Rychaltice 0 T R Rychaltice Frýdek-Místek 0 T0 R Frýdek-Místek obchvat 0 T R Frýdek-Místek, pøipojení na R 0 T R MÚK Nošovice 0 0 T I/ a I/ propojení spojka S v Opavì 0 0 T I/ Opava severní obchvat vých. èást 0 T I/ Mokré Lazce hranice okr. opa/ova 0 T I/ Èeský Tìšín obchvat 0 0 T I/ Tøanovice Nebory 0 T I/ Nebory Oldøichovice 0 T I/ Oldøichovice 0 T I/ Hrádek prùtah (SŽDC) 0 T I/ Jablunkov obchvat 0 0 T0 I/ Ostrava prodloužená Rudná 0 T I/ Bruntál východní obchvat 0 T I/ Severní spoj I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká II. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká III. stavba 0 T I/ Hladké Životice obchvat 0 0 T I/ Krnov SV obchvat 0 T I/ Mošnov obchvat 0 T0 I/ Pøíbor Skotnice 0 T I/ Pøíbor obchvat 0 T I/ Karviná obchvat 0 T I/ Skøeèoò Bohumín, obchvat 0 0 Ústecký kraj U D 00 Lovosice Øehlovice 0 0 U R køiž.i/ (Petrohrad) Lubenec výhled U R Lubenec, obchvat 0 U R Lubenec Bošov 0 U R Panenský Týnec, zkap. obchvatu 0 0 U R Sulec obchvat 0 0 U R Chlumèany zkapacitnìní 0 U R Louny, zkapacitnìní obchvatu 0 0 U R Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu 0 U0 R Postoloprty MÚK Bitozeves 0 0 U R MÚK Bitozeves MÚK Vysoèany 0 0 U R Vysoèany MÚK 0 0 U R MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice 0 U R MÚK Droužkovice MÚK N. Spoøice 0 U I/ Lesné pøeložka 0 0 U I/ køižovatka Vernéøov 0 0 U I/ Komoøany Most 0 0 U I/ Most Litvínov 0 U I/ Velemyšleves obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Žiželice obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Dobromìøice Odolice 0 0 U I/0 nad Labem, dopravní opatøení povodòová hráz 0 0 U I/ Dìèín Vilsnice 0 0 U0 I/ Dìèín D Zlínský kraj Z D 0./II Moøice Kojetín. etapa 0 0 Z D 0. Kojetín Kromìøíž západ 0 0 Z D 0. Kromìøíž západ Kromìøíž východ 0 0 Z D 0 Kromìøíž vých. Øíkovice 0 Z R 0 Hulín Fryšták 0 Z R 0. Fryšták Lípa. 0 etapa Z R 0. Fryšták Lípa.etapa výhled Z R 0 Lípa Pozdìchov výhled Z R 0 Pozdìchov Horní výhled Lideè Z0 R 0 Horní Lideè st. hr. ÈR/SR výhled Z R 0 Skalka Hulín 0 Z R 0 Otrokovice, obchvat JV 0 Z R 0 Napajedla Babice výhled Z R 0 Babice Staré Mìsto výhled Z R 0 Staré Mìsto Mor. Písek výhled Z I/ Valašské Lešná,.etapa 0 0 Z I/ Valašské Lešná,.etapa 0 Z I/ Vizovice Lhotsko 0 Z I/ Bánov, obchvat 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 Z I/ Malenovice Otrokovice km Bratislava

9 Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská, 0 00 PRAHA

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Středočeský kraj stav k /0 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008 dálnice a rychlostní silnice D R Praha Hradec Králové Polsko Informační publikace o realizaci dálnice D k podzimu 2008 0 5 10 15 20 km Tanvald Èeská Lípa Jablonec LIBEREC nad Nisou Dálnice D Praha Hradec

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O134/1 Morice - Kojetín 8,1 2090 500 800 700 90 O134/2 Kojetín 4,0 1150 150 450 550 - Kromeríž západ 01343 Kromeríž západ 3,0 975 150 425 325 75 D1

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

Předpokládané datum ukončení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení Předpokládané datum zahájení D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více

Usnesení z 99. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 12. prosince 2012

Usnesení z 99. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 12. prosince 2012 Usnesení z 99. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 12. prosince 2012 Usnesení č. 647 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to:

Více

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015

Silnicei/14. Česká Třebová Opatov (I/43) E73. informační leták, stav k 11/2015 Silnicei/14 Česká Třebová Opatov (I/43) informační leták, stav k 11/2015 E73 Česká Třebová Opatov (I/43) Silnice I/14 Dopravní význam stavby Předmětem vyhledávací studie I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55: [1] Rychlostní silnice R55 1. R55 5501 Olomouc - Kokory Olomoucký kraj 2. R55 5502 Kokory Přerov Olomoucký

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Výběrová kritéria: Program = CZ.1.01 - OP Doprava a Zdroj financování = a Měna = CZK Třídící kritéria: Name of beneficiaries/, Name of the operation/ LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY Výstavba dálniční a silniční infrastruktury v aktuálním programovacím období 16. 6. 2016 Ing. Tomáš Gross, Ph.D. ředitel závodu Praha ŘSD ČR TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY Obsah 1) Rekapitulace roku 2015 2) Rozpočet

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více