Informace o stavu bodového systému v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu bodového systému v České republice"

Transkript

1 Informace o stavu bodového systému v České republice ČERVENEC 2008 BODOVANÍ ŘIDIČI Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním registru řidičů v případě, že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Podklady ohledně bodovaných řidičů jsou k dispozici na www stránce Ministerstva dopravy:

2 Struktura uváděných informací Počet bodovaných řidičů...2 Přírůstky bodů za aktuální měsíc...4 Specifikace bodovaných řidičů podle počtu zaevidovaných bodů...5 Specifikace bodovaných řidičů podle věku...8 Specifikace bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění...10 Bodovaní řidiči dle pohlaví, průměrné počty bodovaných řidičů...12 Odečítání bodů...13 Bodovaní cizí státní příslušníci...15 Extrémní případy bodovaných řidičů v...16 Extrémní případy bodovaných cizích státních příslušníků v...17 Detailní přehled poměrného počtu řidičů s 1 6 body...18 Detailní přehled poměrného počtu řidičů se 7 12 body...19 Hlavní město Praha, Jihočeský kraj...20 Jihomoravský kraj...22 Karlovarský kraj...24 Královehradecký kraj...26 Liberecký kraj...28 Moravskoslezský kraj...30 Olomoucký kraj...32 Pardubický kraj...34 Plzeňský kraj...36 Středočeský kraj...38 Ústecký kraj...40 Vysočina kraj...42 Zlínský kraj

3 Počet bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v červenci 2008 (stav k ) v centrálním registru řidičů evidováno řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče, tzn. že má na svém kontě nějaký bod. Výše uvedené odpovídá 9,08% z registrovaných řidičů, tzn. cca každý 11. řidič. V následující tabulce je uveden celkový počet evidovaných bodovaných řidičů v jednotlivých krajích. (kraj) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů průměrný počet bodovaných řidičů / Hlavní město Praha ,15% - Jihočeský kraj (17 ) ,38% 2001 Jihomoravský kraj (21 ) ,37% 3384 Karlovarský kraj (7 ) ,40% 2928 Královehradecký kraj (15 ) ,11% 2109 Liberecký kraj (10 ) ,89% 2270 Moravskoslezský kraj (22 ) ,26% 2627 Olomoucký kraj (13 ) ,27% 2368 Pardubický kraj (15 ) ,32% 1527 Plzeňský kraj (15 ) ,69% 1880 Středočeský kraj (26 ) ,55% 2460 Ústecký kraj (16 ) ,17% 3241 Vysočina (15 ) ,86% 1464 Zlínský kraj (13 ) ,64% 2626 Česká republika ,08% 2808* * mimo hlavní město Praha Následující graf obsahuje počty evidovaných bodovaných řidičů v jednotlivých krajích bez ohledu na počet bodů. Nejvíce bodovaných řidičů je evidováno v Praze. Počet bodovaných řidičů z pohledu krajů Celkový počet bodovaných řidičů Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Kraj Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) - 2 -

4 Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl bodovaných řidičů je v Karlovarském kraji, nejnižší naopak v kraji Vysočina. Je-li v daném kraji vyšší či nižší poměr počtu bodovaných řidičů k řidičům registrovaným lze snadno zjistit podle republikového průměru, který je mj. uveden v následujícím grafu. Poměr počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 12,00% 11,40% 11,17% 1 8,00% 10,15% 8,38% 10,37% 9,11% 8,89% 8,26% 8,27% 7,32% 7,69% 8,55% 6,86% 9,64% 9,08% 6,00% 4,00% 2,00% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika Maximální a minimální hodnoty, podílů mezi bodovanými a registrovanými řidiči, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce. Rozdílné a průměrné hodnoty jsou rovněž jejím obsahem. Kraj max min rozdíl průměr Hlavní město Praha ,15% Jihočeský kraj (17 ) 25,14% 4,47% 20,67% 8,38% Jihomoravský kraj (21 ) 13,31% 6,16% 7,15% 10,37% Karlovarský kraj (7 ) 24,18% 6,93% 17,25% 11,40% Královehradecký kraj (15 ) 16,19% 6,99% 9,20% 9,11% Liberecký kraj (10 ) 16,19% 6,99% 9,20% 8,89% Moravskoslezský kraj (22 ) 19,91% 5,15% 14,76% 8,26% Olomoucký kraj (13 ) 9,85% 6,43% 3,42% 8,27% Pardubický kraj (15 ) 9,85% 5,25% 4,60% 7,32% Plzeňský kraj (15 ) 11,12% 5,21% 5,91% 7,69% Středočeský kraj (26 ) 12,32% 5,17% 7,15% 8,55% Ústecký kraj (16 ) 13,50% 6,24% 7,26% 11,17% Vysočina (15 ) 9,18% 4,15% 5,04% 6,86% Zlínský kraj (13 ) 11,14% 6,98% 4,17% 9,64% Česká republika ,08% - 3 -

5 Přírůstky bodů za aktuální měsíc Přírůstky za sledovaný měsíc obsahuje níže uvedená tabulka. Přírůstky ve 2 následujících tabulkách mohou nabývat záporných hodnot, např. řidič s 10 body spáchá přestupek za 2 body a přesune se do kategorie 12-ti bodových řidičů, dochází k odečtení 4 bodů (viz dále) apod. (kraj) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů průměrný počet bodovaných řidičů / Hlavní město Praha ,01 % - Jihočeský kraj (17 ) ,96 % 85 Jihomoravský kraj (21 ) ,99 % 98 Karlovarský kraj (7 ) ,10 % 56 Královehradecký kraj (15 ) ,87 % 38 Liberecký kraj (10 ) ,59 % 61 Moravskoslezský kraj (22 ) ,16 % 13 Olomoucký kraj (13 ) ,17 % 10 Pardubický kraj (15 ) ,14 % 25 Plzeňský kraj (15 ) ,42 % 51 Středočeský kraj (26 ) ,38 % 29 Ústecký kraj (16 ) ,88 % 58 Vysočina (15 ) ,61 % 42 Zlínský kraj (13 ) ,19 % 105 Česká republika ,84 % 484 * Pro názornost jsou v této uvedené tabulce uvedeny přírůstky za předcházející měsíce. měsíční přírůstky [ČR] řidičů bodovaných řidičů / registrovanýc h řidičů [%] VII.06 - XII ,5652 I ,5745 II ,6285 III ,7341 IV ,6986 V ,7008 VI ,5942 VII ,7274 VIII ,2091 IX ,1210 X ,1417 XI ,2393 XII ,1129 I ,0916 II ,0736 III ,0677 IV ,0887 V ,0695 VI , VII ,15 % Vývoj přírůstků bodů v jednotlivých měsících b 11b 10b 9b 8b 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b bodovaných řidičů I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII

6 Specifikace bodovaných řidičů podle počtu zaevidovaných bodů Největší skupinu tvoří řidiči, kteří dosáhli 2 bodů (36,2%), tzn. že spáchali 1, maximálně 2 přestupky, které se započítávají do bodového hodnocení řidiče. Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je vyšší, než skupiny řidičů, kteří dosáhli 8,9,10, resp. 11 bodů. Skupinu 12 bodových řidičů tvoří 523 žen (4,9%) a mužů (95,1%). 8b % 7b b 7% % 5b % Počet bodovaných řidičů, ohodnocených jednotlivými body [ČR] 9b % 10b % 11b ,5% 12b % 1b % 4b % 3b % 2b % Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] (podle počtu bodů) 3,500% 3,000% 2,500% 2,000% 1,500% 3,318% 1,000% 0,500% 1,825% 1,197% 0,789% 0,454% 0,375% 0,000% 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Při přepočtu na registrované řidiče jsou pak jednotlivé skupiny rozloženy tak, jak to uvádí tento graf. Počet řidičů, kteří dosáhli počtu 12 bodů tvoří v celkovém počtu řidičů 0,170%. 0,594% 0,140% 0,105% 0,066% 0,045% 0,170% - 5 -

7 Počet bodovaných řidičů celkem - dle pohlaví Počet celkem Bodovaných mužů Bodovaných žen 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Poměry bodovaných řidičů / celkovému počtu bodoavných řidičů - dle pohlaví 45,0% 40,0% 42,8% Poměry bodovaných řidičů [%]. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 19,6% 22,8% 35,4% 13,3% 12,6% 8,6% 9,4% 5,2% 4,2% 4,4% 2,7% 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b 7,2% 3,1% 1,7% 0,8% 1,3% 0,5% 0,8% 0,3% 0,6% 0,2% 2,1% 0,6% Poměr mužů [%] Poměr žen [%] Při porovnání mužů a žen lze konstatovat, že procentuální podíly jsou u žen vyšší v kategoriích s 1 a 2 body a mírně také v kategorii se 4 body. Dá se říci, že muži mají na svém kontě více bodů než ženy (co do kumulace)

8 Procentuální podíl přestupků a trestných činů, spáchaných osobami s ŘP vydaným mimo území ČR (cizinci) 10,0% 12,0% 6,9% 7,9% 8,0% 7,3% 7,2% 7,4% 7,8% 7,7% 8,0% 20,1% 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b Zatímco řidiči České republiky mají na svém bodovém kontě nejvíce 2 body, u cizinců je to jeden bod (20,1%). Z toho je patrné, že se cizinci dopouštějí spíše drobnějších prohřešků, které jsou hodnoceny pouze 1 bodem (je zřejmé, že se tedy nejedná o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, protože ta je hodnocena 2, 3, resp. 5 body)

9 Specifikace bodovaných řidičů podle věku Z hlediska věkového rozložení lze mezi řidiči nalézt značné diference. Největší skupina bodovaných řidičů je ve věku 34 let, následují řidiči ve věku 33, 32 a 31 let. Počet bodovaných řidičů podle věku Počet bodovaných mužů Počet bodovaných žen Věk řidičů 0 Při přepočtu na registrované řidiče (vyjádření relativními hodnotami) tvoří největší skupinu bodovaných řidičů podle věku skupina řidičů ve věku 21 let. Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 1 9,00% 8,00% 7,00% % 6,00% 5,00% 4,00% Podíl řidičů celkem Podíl věku mužů Podíl věku žen 3,00% 2,00% 1,00% Věk - 8 -

10 Na základě následujícího grafu lze konstatovat, že nejvíce řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je ve věku 22 let (533 řidičů). Nejvíce 12-ti bodových řidičů je tedy mezi mladými řidiči. Počet 12-ti bodových řidičů podle věku Počet řidičů věk Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že největší skupinu tvoří řidiči ve věku 21 let (0,415% bodovaných řidičů ku celkovému počtu řidičů). Lze konstatovat, až na drobné odchylky, že počty 12-ti bodových řidičů mají s vyšším věkem sestupnou tendenci. Počet 12-ti bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,450% 0,400% 0,350% 0,300% 0,250% % 0,200% 0,150% 0,100% 0,050% 0,000% věk - 9 -

11 Specifikace bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění Jak již bylo uvedeno z hlediska počtu bodů řidičů vzhledem k jejich věku, i zde lze najít rozdíly mezi počtem bodovaných řidičů z hlediska roku jejich udělení řidičského oprávnění. Na časové ose lze vysledovat propad v roce 2001, který byl způsoben prudkým poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon. Počet bodovaných řidičů podle roku udělení řidičského oprávnění počet bodovaných řidičů Muži Ženy rok udělení řidičského oprávnění Počet bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 14,00% 12,00% 1 % 8,00% 6,00% Celkem Muži Ženy 4,00% 2,00% rok udělení řidičského oprávnění

12 Největši skupinu řidičů, kteří dosáhli hranice 12 bodů tvoří řidiči, jimž bylo vydáno řidičské oprávnění v roce Počet řidičů % rok udělení řidičského oprávnění Přepočet 12-ti bodových řidičů na všechny registrované řidiče je uveden v následujícím grafu. Procentuelně je nejvyšší poměr u řidičů, kteří dostali řidičské oprávnění v roce Počet 12-ti bodových řidičů / počtu regiostrovaných řidičů [%] 0,400% 0,350% 0,300% 0,250% % 0,200% 0,150% 0,100% 0,050% 0,000% rok udělení řidičského oprávnění

13 Bodovaní řidiči dle pohlaví, průměrné počty bodovaných řidičů Bodovaní řidiči dle pohlaví Bodovaných žen 15,87% Bodovaných mužů 84,13% Poměr všech registrovaných řidičů je za dobu platnosti bodového systému ustálený, tvoří ho cca 40% ženy a 60% muži. Bodovým hodnocením je postižen každý 19,6% řidič-muž a každá 22,8% řidička. Průměrně je pak bodovým ziskem postižen každý řidič. Počty evidovaných bodovaných řidičů se na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností do značné míry liší. Z průměrných hodnot krajských údajů je patrné, že rozdíl mezi krajem s nejvyšším počtem evidovaných bodovaných řidičů (Jihomoravský kraj 3384) a nejnižším (kraj Vysočina 1464) je více než násobný. Průměrný počet je pak 2808* bodovaných řidičů na 1 úřad (). * mimo hlavní město Praha Česká republika průměrný počet bodovaných řidičů / počet bodovaných řidičů * Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) kraje (mimo hlavní město Praha) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika

14 Odečítání bodů Podle 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů. V České republice odečteny max 4 body celkem řidičům. Detailní informace z jednotlivých krajů jsou obsahem uvedené tabulky. Kraj VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika Průběh odečtu bodů v České republice za sledované období je zřejmý z následujícího grafu. Počet řidičů, kterým byly odečteny 4 body ( 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.) Počty "odečtených" řidičů Muži Ženy VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII

15 Následující graf obsahuje porovnání posledního měsíce s dlouhodobým průměrem 1 v jednotlivých krajích Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) Karlovarský kraj (7 ) Jihomoravský kraj (21 ) Liberecký kraj (10 ) Královehradecký kraj (15 ) Olomoucký kraj (13 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Plzeňský kraj (15 ) Pardubický kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Vysočina (15 ) Ústecký kraj (16 ) Zlínský kraj (13 ) Průměrné hodnoty za sledované období Absolutní hodnoty za poslední měsíc Na základě údajů z centrálního registru řidičů je zřejmé, že 86,2% řidičů, kteří obdrželi nějaký bod se již dále nedopouští přestupků a trestných činů, které jsou zařazeny do bodového hodnocení řidiče. Poměr počtu řidičů, kterým byly / nebyly odečteny 4 body 13,8% řidiči, kterým byly odečteny 4b ( 123e odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.) řidiči, kterým nebyly odečteny 4b (opakovaně jsou jim evidovány přestupky a trestné činy) 86,2% 1 sledované období

16 Bodovaní cizí státní příslušníci Body do bodového hodnocení řidičů se evidují nejen u občanů (řidičů) České republiky, ale i u cizích státních příslušníků. Na základě výše uvedeného je v současné době evidováno cizích státních příslušníků, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Tento údaj vypovídá o tom, že se cizí státní příslušníci podílí na celkovém počtu bodovaných řidičů 11,53%. Kraj cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] průměrný počet bodovanýc h řidičů / Hlavní město Praha ,41% - Jihočeský kraj (17 ) ,64% 313 Jihomoravský kraj (21 ) ,32% 383 Karlovarský kraj (7 ) ,54% 865 Královehradecký kraj (15 ) ,92% 294 Liberecký kraj (10 ) ,94% 226 Moravskoslezský kraj (22 ) ,06% 291 Olomoucký kraj (13 ) ,41% 175 Pardubický kraj (15 ) ,94% 91 Plzeňský kraj (15 ) ,87% 223 Středočeský kraj (26 ) ,92% 170 Ústecký kraj (16 ) ,37% 336 Vysočina (15 ) ,06% 162 Zlínský kraj (13 ) ,91% 260 Česká republika ,53% 324 Výrazný nadprůměrný údaj lze zaznamenat v Karlovarském kraji (29,54%), který je způsoben zejména vyšší četností příslušníků (řidičů) Spolkové republiky Německo. Naopak nejnižší podíl cizích státních příslušníků vůči všem bodovaným řidičům je patrný v Pardubickém kraji (5,94%). Srovnání všech krajů s celorepublikovým průměrem je patrný z níže uvedeného grafu. Poměr počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] 35,00% 3 29,54% 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 15,64% 13,41% 11,32% 13,92% 9,94% 11,06% 7,41% 5,94% 11,87% 6,92% 10,37% 11,06% 9,91% 11,53% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika

17 Extrémní případy bodovaných řidičů v Jak již bylo výše uvedeno, existují mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností značné rozdíly co do počtu evidovaných bodovaných řidičů. V následující grafech jsou uvedeny extrémní případy poměru počtu bodovaných řidičů ku počtu řidičů registrovaných (nejnižší a nejvyšší podíly). s nejnižším poměrem počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 5,500% 5,300% 5,100% 5,516% 5,484% 5,578% 5,247% 5,327% 5,344% 5,341% 5,366% 5,174% 5,278% 5,149% 5,213% 5,001% 4,900% 4,700% 4,500% 4,467% 4,300% 4,100% 4,145% 3,900% Pacov Blatná Humpolec Frýdlant nad Ostravicí Votice Přeštice Polička Horažďovice Nové Město na Moravě Lanškroun Pelhřimov Chotěboř Kravaře Hlinsko Žamberk s nejvyšším poměrem počtu bodovaných řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 28,00% 26,00% 24,00% 22,00% 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 25,14% 24,18% 22,33% 19,91% 17,43% 16,19% 15,61% 13,50% 13,31% 13,23% 12,89% 12,75% 12,32% 12,30% 12,16% 1 Vimperk Kraslice Aš Český Těšín Kaplice Frýdlant Cheb Děčín Mikulov Ústí nad Labem Brno Pohořelice Neratovice Teplice Znojmo

18 Extrémní případy bodovaných cizích státních příslušníků v Výše uvedené extrémní případy lze do značné míry vysvětlit vysokým (nízkým) rozdílem počtu bodovaných cizích státních příslušníků na daných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Česká republika s nejnižším poměrem počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] 2,500% 2,000% 1,500% 1,272% 1,305% 1,326% 1,544% 1,715% 1,381% 1,552% 1,921% 2,007% 2,138% 2,104% 2,138% 1,848% 1,997% % 1,000% 0,672% 0,500% 0,000% Hlučín Holešov Polička Telč Vítkov Pacov Bystřice nad Pernštejnem Kralovice Sedlčany Milevsko Rýmařov Dobruška Žatec Holice Šternberk Nejvíce zřetelný (nejvyšší podíl) je výskyt bodovaných cizích státních příslušníků v působnosti obecních úřadů, a. Česká republika s nejvyšším poměrem počtu bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] ,35% 68,87% 58,83% 53,39% 49,47% 50,58% 49,44% ,10% 31,35% 29,54% 28,52% 28,44% 28,34% 26,97% 26,69% 2 1 Vimperk Aš Český Těšín Kraslice Cheb Kaplice Jablunkov Velké Meziříčí Tachov Karlovarský kraj Třeboň Břeclav Frýdlant Tanvald Uherský Brod

19 Detailní přehled poměrného počtu řidičů s 1 6 body % % 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% Počet 1bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 1,14% 1,47% 1,59% 2,29% 1,91% 2,00% 3,75% 1,90% Hlavní město Praha 1,93% Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) 1,38% Karlovarský kraj (7 ) 1,82% Královehradecký kraj (15 ) 1,58% Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Počet 3bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 1,31% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 1,10% 1,45% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 1,16% 1,15% 1,07% 1,32% 1,13% 1,61% 1,82% 1,82% Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika 0,94% 0,97% 1,09% 1,31% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Počet 5bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,85% 1b 3b 1,39% Zlínský kraj (13 ) Česká republika 5b 1,20% % % 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Počet 2bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 3,81% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 3,12% 3,69% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 3,43% 3,51% 3,74% 2,55% 3,18% 2,99% 2,90% 3,23% 3,89% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Počet 4bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 1,09% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,63% 0,88% 0,83% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,73% 0,74% 0,63% 0,70% 0,67% 2,62% 3,60% Zlínský kraj (13 ) Česká republika 0,66% 0,80% 0,97% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Počet 6bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 2b 4b 3,32% 0,55% 0,75% 0,79% Zlínský kraj (13 ) Česká republika 6b % 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,56% 0,31% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,62% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,39% 0,43% 0,34% 0,44% 0,40% 0,34% 0,45% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) 0,40% 0,59% 0,28% 0,49% 0,45% Zlínský kraj (13 ) Česká republika % 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,43% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,28% 0,51% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,35% 0,34% 0,35% 0,36% 0,32% 0,31% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) 0,29% 0,33% 0,44% 0,26% 0,49% Zlínský kraj (13 ) Česká republika 0,38%

20 Detailní přehled poměrného počtu řidičů se 7 12 body % % % 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% Počet 7bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,42% 0,57% 0,59% 0,82% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,61%0,78% 0,67% 0,52% 0,54% 0,55% 0,62% 0,85% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Počet 9bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,13% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,07% 0,15% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,12% 0,08% 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,09% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) Počet 11bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,06% Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,03% 0,07% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,05% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,41% 0,57% 0,59% Zlínský kraj (13 ) Česká republika 0,16% 0,06% 0,12% Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika 0,04% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) 0,07% 0,03% 7b 9b 0,11% 11b 0,05% 0,04% Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika % % % 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% Počet 8bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,18% 0,20% 0,10% 0,14% Hlavní město Praha 0,11% Jihočeský kraj (17 ) 0,11% Jihomoravský kraj (21 ) 0,12% Karlovarský kraj (7 ) 0,12% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) 0,09% Moravskoslezský kraj (22 ) 0,10% 0,13% 0,20% Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) 0,08% 0,16% Středočeský kraj (26 ) 0,14% Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika Počet 10bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] 0,09% 0,10% 0,04% 0,09% Hlavní město Praha 0,05% Jihočeský kraj (17 ) Jihomoravský kraj (21 ) 0,05% 0,06% Karlovarský kraj (7 ) 0,05% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) 0,04% Moravskoslezský kraj (22 ) 0,05% 0,06% 0,10% Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) 0,04% 0,07% Středočeský kraj (26 ) 0,07% Ústecký kraj (16 ) Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika Počet 12bodových řidičů / počtu registrovaných řidičů [%] Hlavní město Praha Jihočeský kraj (17 ) 0,15% 0,13% 0,22% 0,27% Jihomoravský kraj (21 ) Karlovarský kraj (7 ) 0,14%0,21% 0,17% 0,13% 0,14% 0,16% 0,16% Královehradecký kraj (15 ) Liberecký kraj (10 ) Moravskoslezský kraj (22 ) Olomoucký kraj (13 ) Pardubický kraj (15 ) Plzeňský kraj (15 ) Středočeský kraj (26 ) Ústecký kraj (16 ) 0,29% 0,10% 0,13% 0,17% Vysočina (15 ) Zlínský kraj (13 ) Česká republika Na základě výše uvedených grafů lze jednoduše porovnat jak jednotlivé kraje mezi sebou, tak zjistit jednotlivé extrémy (nejvyšší a nejnižší). Žlutá linka znázorňuje úroveň republikového průměru pro danou kategorii. 8b 10b 12b

21 Hlavní město Praha, Jihočeský kraj Bodovaní řidiči: (kraj) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Hlavní město Praha ,15% Blatná ,47% České Budějovice ,87% Český Krumlov ,46% Dačice ,40% Jindřichův Hradec ,72% Kaplice ,43% Milevsko ,31% Písek ,18% Prachatice ,54% Soběslav ,07% Strakonice ,21% Tábor ,78% Trhové Sviny ,12% Třeboň ,71% Týn nad Vltavou ,48% Vimperk ,14% Vodňany ,18% Jihočeský kraj ,38% Jihočeský kraj (17 ) Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Hlavní město Praha ,41% Blatná ,74% České Budějovice ,20% Český Krumlov ,96% Dačice ,03% Jindřichův Hradec ,44% Kaplice ,47% Milevsko ,92% Písek ,55% Prachatice ,51% Soběslav ,09% Strakonice ,26% Tábor ,08% Trhové Sviny ,11% Třeboň ,52% Týn nad Vltavou ,15% Vimperk ,35% Vodňany ,56% Jihočeský kraj ,64% Jihočeský kraj (17 )

22 Jihočeský kraj (17 ) počet bodovaných řidičů Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice 812 Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Jihočeský kraj (17 ) poměr počtu bodovaných řidičů j 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4,47% 7,87%11,46% 6,40% 8,72% 17,43% Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice 6,31% 6,18%8,54% 8,07% 6,21% 6,78% 7,12%9,71% Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou 6,48% 25,14% 6,18% 8,38% Vimperk Vodňany Jihočeský kraj

23 Jihomoravský kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Jihomoravský kraj (21 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Blansko ,72% Boskovice ,16% Brno ,89% Břeclav ,44% Bučovice ,24% Hodonín ,23% Hustopeče Ivančice ,91% Kuřim ,84% Kyjov ,64% Mikulov ,31% Moravský Krumlov ,83% Pohořelice ,75% Rosice ,84% Slavkov u Brna ,69% Šlapanice ,43% Tišnov ,12% Veselí nad Moravou ,01% Vyškov ,46% Znojmo ,16% Židlochovice ,44% Jihomoravský kraj ,37% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Jihomoravský kraj (21 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Blansko ,23% Boskovice ,85% Brno ,85% Břeclav ,44% Bučovice ,93% Hodonín ,64% Hustopeče ,09% Ivančice ,09% Kuřim ,45% Kyjov ,75% Mikulov ,61% Moravský Krumlov ,41% Pohořelice ,63% Rosice ,74% Slavkov u Brna ,31% Šlapanice ,77% Tišnov ,05% Veselí nad Moravou ,37% Vyškov ,03% Znojmo ,07% Židlochovice ,02% Jihomoravský kraj ,32%

24 Jihomoravský kraj (21 ) počet bodovaných řidičů Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov Znojmo Židlochovice Jihomoravský kraj (21 ) poměr počtu bodovaných řidičů 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 7,72% 6,16% 12,89% 9,44% 9,24% 1 8,23% 7,91% 9,84% 6,64% 13,31% Blansko Boskovice Brno Břeclav Bučovice Hodonín Hustopeče Ivančice Kuřim Kyjov Mikulov Moravský Krumlov 7,83% 12,75% 9,84% 8,69% 11,43% Pohořelice Rosice Slavkov u Brna Šlapanice Tišnov Veselí nad Moravou Vyškov 7,12% 7,01% 8,46% 12,16% 11,44% Znojmo Židlochovice Jihomoravský kraj 10,37%

25 Karlovarský kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Karlovarský kraj (7 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Aš ,33% Cheb ,61% Karlovy Vary ,24% Kraslice ,18% Mariánské Lázně ,93% Ostrov ,09% Sokolov ,96% Karlovarský kraj ,40% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Karlovarský kraj (7 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Aš ,87% Cheb ,58% Karlovy Vary ,41% Kraslice ,39% Mariánské Lázně ,04% Ostrov ,01% Sokolov ,52% Karlovarský kraj ,54%

26 5 000 Karlovarský kraj (7 ) počet bodovaných řidičů Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov 25,00% 22,33% Karlovarský kraj (7 ) 24,18% poměr počtu bodovaných řidičů 2 15,00% 1 5,00% 15,61% 8,24% 6,93% 8,09% 10,96% 11,40% Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské Lázně Ostrov Sokolov Karlovarský kraj

27 Královehradecký kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Královehradecký kraj (15 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Broumov ,28% Dobruška ,93% Dvůr Králové nad Labem ,78% Hořice ,42% Hradec Králové ,28% Jaroměř ,76% Jičín ,62% Kostelec nad Orlicí ,06% Náchod ,53% Nová Paka ,73% Nové Město nad Metují ,99% Nový Bydžov ,42% Rychnov nad Kněžnou ,04% Trutnov ,41% Vrchlabí ,05% Královehradecký kraj ,11% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Královehradecký kraj (15 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Broumov ,60% Dobruška ,01% Dvůr Králové nad Labem ,40% Hořice ,16% Hradec Králové ,06% Jaroměř ,60% Jičín ,33% Kostelec nad Orlicí ,19% Náchod ,84% Nová Paka ,02% Nové Město nad Metují ,64% Nový Bydžov ,22% Rychnov nad Kněžnou ,81% Trutnov ,96% Vrchlabí ,59% Královehradecký kraj ,92%

28 Královehradecký kraj (15 ) počet bodovaných řidičů Broumov Dobruška Dvůr Králové nad Labem Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín Kostelec nad Orlicí Náchod Nová Paka Nové Město nad Metují Nový Bydžov Rychnov nad Kněžnou Trutnov Vrchlabí Královehradecký kraj (15 ) poměr počtu bodovaných řidičů 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 9,28% 6,93% 8,78% Broumov Dobruška Dvůr Králové nad Labem 6,42% 10,28% 8,76% 6,62%8,06% 8,53% Hořice Hradec Králové Jaroměř Jičín Kostelec nad Orlicí Náchod Nová Paka 5,73% Nové Město nad Metují 8,99% 9,42% 7,04% Nový Bydžov Rychnov nad Kněžnou Trutnov Vrchlabí Královehradecký kraj 11,41% 12,05% 9,11%

29 Liberecký kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Liberecký kraj (10 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Česká Lípa ,18% Frýdlant ,19% Jablonec nad Nisou ,52% Jilemnice ,28% Liberec ,99% Nový Bor ,20% Semily ,18% Tanvald ,18% Turnov ,43% Železný Brod ,67% Liberecký kraj ,89% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Liberecký kraj (10 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Česká Lípa ,62% Frýdlant ,34% Jablonec nad Nisou ,21% Jilemnice ,41% Liberec ,95% Nový Bor ,57% Semily ,10% Tanvald ,97% Turnov ,38% Železný Brod ,61% Liberecký kraj ,94%

30 6 000 Liberecký kraj (10 ) počet bodovaných řidičů Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Liberecký kraj (10 ) 18,00% 16,00% 16,19% poměr počtu bodovaných řidičů 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 11,18% 9,52% 8,28% 6,99% 9,20% 7,18% 10,18% 7,43% 7,67% 8,89% 2,00% Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Liberecký kraj

31 Moravskoslezský kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Moravskoslezský kraj (22 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Bílovec ,56% Bohumín ,41% Bruntál ,43% Český Těšín ,91% Frenštát pod Radhoštěm ,99% Frýdek-Místek ,02% Frýdlant nad Ostravicí ,15% Havířov ,34% Hlučín ,80% Jablunkov ,83% Karviná ,91% Kopřivnice ,77% Kravaře ,48% Krnov ,66% Nový Jičín ,48% Odry ,93% Opava ,51% Orlová ,30% Ostrava ,33% Rýmařov ,44% Třinec ,98% Vítkov ,76% Moravskoslezský kraj ,26% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Moravskoslezský kraj (22 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Bílovec ,77% Bohumín ,40% Bruntál ,96% Český Těšín ,83% Frenštát pod Radhoštěm ,73% Frýdek-Místek ,21% Frýdlant nad Ostravicí ,61% Havířov ,84% Hlučín ,67% Jablunkov ,44% Karviná ,37% Kopřivnice ,89% Kravaře ,79% Krnov ,08% Nový Jičín ,08% Odry ,09% Opava ,01% Orlová ,79% Ostrava ,88% Rýmařov ,00% Třinec ,42% Vítkov ,38% Moravskoslezský kraj ,06%

32 Moravskoslezský kraj (22 ) počet bodovaných řidičů Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice Kravaře Krnov Nový Jičín Odry Opava Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov poměr počtu bodovaných řidičů 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 7,56% 8,41% 9,43% 19,91% Bílovec Bohumín Bruntál Český Těšín Frenštát pod Radhoštěm 6,99% 10,34% 6,02% 5,15% 7,80% 10,83% 10,91% 7,77% 8,66% 5,48% 7,48%7,93% 9,30% 6,51% Kravaře 8,33% Krnov 8,44% Nový Jičín Odry 5,98% Opava 6,76% Orlová Ostrava Rýmařov Třinec Vítkov Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj (22 ) Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Havířov Hlučín Jablunkov Karviná Kopřivnice 8,26%

33 Olomoucký kraj Bodovaní řidiči: (kraj) Olomoucký kraj (13 ) řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] Hranice ,31% Jeseník ,85% Konice ,43% Lipník nad Bečvou ,46% Litovel ,36% Mohelnice ,75% Olomouc ,28% Prostějov ,76% Přerov ,86% Šternberk ,36% Šumperk ,27% Uničov ,48% Zábřeh ,02% Olomoucký kraj ,27% Bodovaní cizí státní příslušníci: (kraj) Olomoucký kraj (13 ) cizinců bodovaných cizinců / bodovaným řidičům [%] Hranice ,61% Jeseník ,92% Konice ,04% Lipník nad Bečvou ,20% Litovel ,31% Mohelnice ,81% Olomouc ,38% Prostějov ,44% Přerov ,65% Šternberk ,14% Šumperk ,39% Uničov ,47% Zábřeh ,00% Olomoucký kraj ,41%

Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008

Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice ZÁŘÍ 2008 BODOVANÍ ŘIDIČI Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním registru

Více

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uváděných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení)

Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) Celkové pořadí Město Kraj Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) Pořadí v oblasti přístup veřejné oblasti na základě 25 kritérií (50 % hodnocení) 1 Přelouč Pardubický

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011

Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011 Celorepublikové vyhodnocení Města pro byznys České republiky 2011 1 Nová Paka Královéhradecký 17 6 7 63 35 113 2 Humpolec Vysočina 84 126 21 26 37 4 3 Nové Město nad Metují Královéhradecký 98 51 6 45 4

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2008 Struktura uváděných informací Základní informace o bodovém systému... 2 Bodové systémy v zahraničí... 3 Počet bodovaných

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Informace o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 28 Struktura uváděných informací Základní informace o bodovém systému... 2 Bodové systémy v zahraničí... 3 Počet bodovaných

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Název finančního úřadu Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Finanční úřad pro Prahu 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Název finančního úřadu Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Finanční úřad pro Prahu 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 ských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů Seznam finančních úřadů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2012 Název

Více

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy:

Struktura uvád ných informací: Krajské statistické výstupy: Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s bodovanými řidiči (tzn. že se dopustili přestupku / trestného činu započítávaného do bodového hodnocení), podklady ohledně bodovaných přestupků a trestných

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2019 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Listopad 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Duben 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Říjen 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Říjen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Září 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Březen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Duben 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Únor 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Březen 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Leden 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červenec 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2018 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Podpořené projekty Situační prevence. Informace pro občany

Podpořené projekty Situační prevence. Informace pro občany PŘIDĚLENÉ DOTACE V RÁMCI KRAJSKÝCH A MĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PREVENCE KRIMINALITY 2010 Aš 1 300 000 Benešov 1 42 000 Bílina 4 177 000 Bílovec 1 471 000 Blansko 2 1 649 000 Boskovice 1 20 000 Brno 3 1 3 3 136

Více

Jungmannova Praha 1

Jungmannova Praha 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 35 110 00 Praha 1 Městsk7 úřad Černošice Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 STŘEDOČESKÝ KRAJ Benešov Vlašim Votice Beroun

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014 INFORMAI ACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Červen 2014 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí)

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 (1. pololetí) Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2012 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2010 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování (Usnesení vlády č. 46/010) Ing. Vladimír Voldřich MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Září 011 Důvody ke zpracování této analýzy 1 Hodnotící zpráva

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cu ínová Technologické fórum, 20. září 2017 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz STAVEBNÍ PRODUKCE Dlouhodobý vývoj 2 STAVEBNÍ

Více

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky dotace na domovy důcodců dotace

Více

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.3 Název prioritní osy Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo oblasti podpory 4.3.1 Název oblasti

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 218 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Popis stavu V roce 2016 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP. Bylo

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a

nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a online půjčky ihned slavkov u brna městský úřad nový bor. Horní Čermná IČO:25253816Sil nákladní,opravy motorových vozidel,zemědělská výroba,výroba a opravy zemědělských strojů,zámečnictví,kovoobráběčství,zemní

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2019 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 612 70 857 181 469 110 493 20 781 131 274 26 8 825 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 105 481 67 705 173 186 105 373 21 026 126 399 76 8 461 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 029 66 831 170 860 103 957 19 682 123 639 31 8 364 Středočeský 80

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 741 68 738 176 479 107 598 19 473 127 071 20 8 719 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 293 70 555 180 848 110 191 22 163 132 354 211 8 980 Středočeský

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1. Středočeský kraj 21011 Benešov 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21012 Sázava 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21013 Týnec nad Sázavou 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21021 Beroun 2102 Beroun CZ0202 Beroun 21031 Brandýs

Více

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Únor 2010 ÚP PM VEŘ, ved. OTP, 1.2.2006 K 28. 2. 2010 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 28 869 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než v minulém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Supplementary Materials for

Supplementary Materials for Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica Vol. 44, No. 1, 2013 Supplementary Materials for Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more

Více

Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály

Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály Kde jsme získali data? Údaje byly získány dotazníkovým šetřením na radnicích v obcích s rozšířenou působností dotazníkového šetření se zúčastnilo 99 radnic

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva Březen 2019 Zprávu předkládá: Pavel Literák, MSc. analytik trhu práce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin

Více