O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013"

Transkript

1 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2013 AKTUÁLNĚ ZE SLATINY Vážení občané, rád bych Vám touto cestou podal informace o aktuálním dění v naší městské části, chystaných akcích a projednávání aktuálních záležitostí. Začátkem roku jsem Vám nastínil informace o plánovaných aktivitách a nyní si Vám dovoluji podrobně představit současný stav připravenosti. 1. Mezi nejčerstvější novinky, které se týkají Slatiny, patří nyní ta, že rada města Brna schválila investiční záměr na výstavbu Objektu centra služeb na Přemyslově náměstí v naší městské části. Investiční záměr byl schválen a zařazen do operativního plánu investic města Brna. To vše v podobě, jež je pro městskou část optimální v tom smyslu, že zohledňuje veškeré potřeby, které si Zastupitelstvo městské části v rámci projektu vytýčilo. V budoucnu by se tedy mělo jednat o výstavbu objektu v hodnotě cca 90 mil. Kč, který by měl nabídnout hlavně nový kulturní sál, po němž už mnohá léta voláme, nebytové prostory určené například pro komerci, nebo umístění knihovny či ordinace lékařů a v neposlední řadě sjednocení tří odloučených pracovišť úřadu MČ pod jednu střechu, aby občané měli snažší přístup k vyřizování svých záležitostí. V současné době se bude MČ snažit zajistit finance na projekt pro dokumentaci k územnímu řízení a pro stavební povolení, aby o zahájení územního řízení bylo požádáno optimálně koncem tohoto, případně začátkem příštího roku. Budova vyroste v místě stávajících technických služeb na Přemyslově náměstí a nebude rozhodně žádným rušícím elementem v dané lokalitě. 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje. Na svých schůzích se Rada MČ opět zabývala možností zapojení do širšího spektra volnočasových aktivit dětí i ze sociálně slabších rodin, na které v současné době nemohou vzhledem ke své ekonomické situaci tyto rodiny dosáhnout. V rámci podpory sociálně slabších rodin rada vyčlenila finanční objem z rozpočtu MČ na účely poskytování finančních příspěvků pro děti, a to na různé aktivity, které není v silách rodiny finančně pokrýt. Rada PŘEČTĚTE SI: Hlasujeme o názvu uličky str. 2 Olympiáda mateřských škol str. 3 Kdo byl Erich Roučka? str. 8 Slatinské Pompeje str. 9 Univerzita seniorům str. 11 městské části v loňském roce upravila pravidla, která jsou závazná pro pracovníky odboru sociální péče ÚMČ Brno- Slatina, jemuž je tato pravomoc svěřena. V současné době je možno v rámci projektu čerpat maximální příspěvek na dítě na jednotlivé akce ve výši ,- Kč/ rok. Dítě, na jehož aktivity bude příspěvek čerpán, musí mít trvalé bydliště v MČ Brno Slatina. Mezi aktivity, na které je možno získat příspěvek, patří například účast na letním táboře, lyžařském výcviku, zájmových kroužcích, ozdravném pobytu, aktivit ve sportovních oddílech atd. Doporučuji všem, kdo cítí, že tuto potřebu mají a mohli by mít nárok na získání příspěvku, aby přišli na úřad MČ a zjistili si potřebné informace na odboru sociální péče. Rada MČ tak vyjadřuje solidární přístup nízkopříjmovým rodinám s dětmi a snaží se tak reagovat na současnou celostátně složitou finanční situaci a sociálně nespravedlivou vládní politiku. 3. V tomto roce máme i my, slatiňáci, možnost navštívít přímo doma poprvé Farmářské trhy. Již dvě akce úspěšně proběhly v prostorách areálu SK Slatina pod záštitou městské části a tímto bych velice rád poděkoval za všechny občany pořadatelům za perfektní organizaci. V letošním roce budeme mít možnost navštívit tyto trhy ještě ve druhé polovině roku. 4. Aktuálním tématem je nyní samozřejmě umístění dětí do mateřských školek. Celorepublikový problém se bohužel pokračování na straně 2 Letošní jarní vítání dětí do života bylo tradičně pěkným zážitkem pro rodiče i pro samotné nové občánky Slatiny. Malé dárky jim a kytičky maminkám předali pan starosta Jiří Ides a pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. Foto: Štěpán Cenek

2 nevyhnul ani Slatině. Uvádím nejprve číselná fakta a následně opatření, o která se snažíme. V současné době byly přijaty všechny pěti i čtyřleté děti. Ze 109 tříletých slatinských dětí se zatím nepodařilo umístit 66 dětí. V současné době je vypracován projekt na přebudování volných prostor v MŠ Jihomoravské nám.4 na posílení míst v logopedické třídě a vybudování jedné nové třídy. Vše v tuto chvíli záleží na posouzení krajské hygienické stanice. V případě, že MČ Brno-Slatina dostane souhlas, budeme se během letních prázdnin snažit tato místa ( 25 nových míst ) co nejrychleji vybudovat. Dále se snažíme v budově základní školy na Jihomoravském nám. 2 zřídit třídu pro předškoláky, aby se více sblížili se svým dalším působením přímo v základní škole. Vzhledem k tomu, že registrujeme zájem o zařazení dětí do této třídy, kterou považuji za velmi prospěšnou, mohlo by to znamenat uvolnění dalších míst pro slatinské děti v MŠ, a to již od září Bližší a aktuální informace bude možné se dozvědět na úřadě, nebo přímo u ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2/4 Mgr. Bauerové. Další alternativou, sice ne plnohodnotnou, je i tzv. hlídání dětí, které provozuje ve Slatině o.s. Klubíčko. S investorem nové bytové vystavby v ulici Křehlíkova jsme vyjednali dar pro MČ, a to v podobě nebytového prostoru v jednom z nových domů, kde by se tato činnost mohla také provozovat. Od září 2013 je velmi pravděpodobné, že tato alternativa bude fungovat a bude tedy i tímto způsobem zlepšena situace v umístění dalších dětí. Předpokládáme, že subjektem zajišťujícím toto tzv. hlídání dětí, bude Fantázie nebo Klubíčko. 5. Dle našeho dřívějšího příslibu, že každý rok bude posílena minimálně jedna ulice v sídlišti novými parkovacími stáními, i letos tomu tak bude a na 2 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo městské části Brno- Slatina na svém zasedání ratifikovalo: rozpočtové opatření č. 02/2013, kterým MČ snižuje příjmy a výdaje rozpočtu o neinvestiční dotaci z města Brna a zároveň provádí přesuny ve výdajové části rozpočtu. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na Kč, výdaje na Kč, financování zůstává na Kč schválilo: závěrečný účet MČ za r a účetní závěrku MČ k bez výhrad veřejnou podporu malého rozsahu de minimis neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2013 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové výši Kč pokračování ze strany 1 návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejich bližších ochranných podmínek návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek s výhradou k části týkající se čl. 29, čl. 30 a Přílohy č. 8, ve které doporučuje ošetřit spolupráci města s dotčenou městskou částí návrh novely vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna vzalo na vědomí: zprávu o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok Jiří Ides, starosta ulici Bučovické vznikne nové parkoviště. Projekt je vypracován, očekáváme vydání stavebního povolení, firma je připravena a optimálně na přelomu prázdnin by měla být zahájena stavba. V příštích letech přijdou na řadu parkoviště na ul. Dědické, Rousínovské a Prostějovské. Projekty i stavební povolení už máme připraveny, zůstavá jen to podstatné - zajistit finance, což musím říct, že se nám daří a například na připravované parkoviště na ul. Bučovické jsme získali minulý měsíc dotaci od města Brna ve výši 2,5 milionu Kč. V současné době se také dokončují projekty na parkoviště v lokalitě ulic Tilhonova - Vlnitá, kde v nejbližší době budeme žádat o stavební povolení. Víme dobře, že i zde je potřeba vybudovat nová parkovací místa. 6. Parčík v lokalitě Vlnité a Tilhonovy, který si již delší dobu zaslouží revitalizaci, se letos konečně dočká. Podoba parčíku je již Radou MČ schválena a nyní vybíráme dodavatele, který nám parčík zrevitalizuje. I na tuto akci jsme obdrželi minulý měsíc dotaci od města Brna ve výši 1,5 milionu Kč. Parčík bude rozdělen na tři části, aby si na své přišly maminky se svými ratolestmi, mládež si mohla kopnout do balonu a v neposlední řadě aby i senioři měli také svůj klidnější koutek s velmi moderními posilovacími a relaxačními stroji. S realizací počítáme opět v průběhu letních prázdnin. Věcí, o kterých bych Vás rád informoval, je samozřejmě mnohem více, ovšem kapacita stránek Aktualit je omezena, budeme tedy pokračovat v některém z dalších čísel. Chtěl bych Vám závěrem popřát krásné slunečné dny prožitě například ve společnosti právě začínajícího Slatinského kulturního léta. Krásné léto Slatino! Jiří Ides, starosta HLASUJEME O NÁZVU ULIČKY Návrh pojmenovat některé z veřejných míst po bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a již uzavřená anketa na toto téma vyvolaly intenzivní veřejnou diskusi. Na podněty, které z ní vzešly, reaguje vedení města Brna a městské části Brno-střed návrhem nového hlasování. Nová anketa je zaměřena pouze na dosud nepojmenovanou komunikaci mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku (parc. č. 311, k. ú. Město Brno). K původnímu společnému návrhu TJ Sokol Brno I a zmíněného divadla nazvat ji uličkou Václava Havla jsou nyní připojeny další varianty, a to ulice Karla Andrého nebo Jana Calábka. Změnily se i podmínky hlasování. Původně bylo možné hlasovat na internetu, nyní budou moci občané starší 15 let vyjádřit svůj názor pouze osobně prostřednictvím originálních hlasovacích lístků s připojeným čestným prohlášením o místě trvalého bydliště v Brně. Odevzdat je bude možné na dvou místech v Urban centru a na Úřadě městské části Brno-střed. Anketa bude probíhat od 3. června do 31. srpna. Její výsledek poslouží jako podklad pro rozhodování samosprávných orgánů. Anketní lístek obdrží zájemci přímo v místech hlasování. Vybrat si budou moci z uvedených tří jmen, k dispozici bude také varianta veřejné prostranství mezi katedrálou na Petrově a divadlem nepojmenovávat. Hlasovací místa Urban centrum (Mečová 5, Stará radnice) Otevírací doba: pondělí pátek hodin, hodin. Úřad městské části Brno střed (pracoviště Czech Point, Dominikánská 2) Otevírací doba: pondělí a středa 8 12 hodin, hodin, úterý a čtvrtek hodin, hodin, pátek hodin Navržené osobnosti Václav Havel ( ) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, jeden z prvních mluvčích Charty 77 a politik. Byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Christian Karel André ( ) byl přední osobností moravského duchovního života, přírodovědec, pedagog a sekretář Hospodářské společnosti v Brně. Je jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea. Jan Calábek ( ) byl profesorem fyziologie rostlin. Byl jedním z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV. Úřad městské části Brno-střed AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V tomto čísle Aktualit o Slatině jsme v naší pravidelné rubrice požádali o odpovědi na několik otázek paní Ing. Janu Balášovou, ředitelku Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5 První opakující se otázka žijete ve Slatině, nebo zde jen pracujete? Bydlíme v naší městské části již jedenáctým rokem, nyní zde i pracuji a v budoucnu bych tady ráda viděla vyrůstat i našeho syna. Ač jsem člověk velmi kosmopolitní, mohu říci, že se Slatina stala opravdu mým domovem. Letošní školní rok je ve vašem působení ve Slatině premiérou. Jak ho prožíváte? Prožívám ho jednoznačně hekticky. Spousta věcí je pro mne zcela nová, přestože přes deset let pracuji ve školství. U studentů střední školy jsme mnohé ve výchově narovnávali, mnohé je učili. Rozdílem mezi dětmi předškolního věku a žáky střední školy je to, že nás často právě učí ti nejmenší. Oplátkou snad do nich vkládáme. Jaké jsou ve vaší škole z vašeho pohledu i z pohledu vašich spolupracovnic podmínky? A jste s nimi spokojená? Především a nejprve bych chtěla touto cestou poděkovat všem kolegyním za milé přijetí a vstřícnost od prvních dnů mého působení ve vedení školy. Jejich pozitivní přístup a projev respektu k dětem, rodičům a k sobě navzájem je úžasný. Díky provozním zaměstnankyním máme i kultivované a inspirující prostředí. Taktéž spolupráce s ředitelkami základních škol je ku prospěchu věci. A to je dle mého soudu to nejpodstatnější. A nyní k vaší otázce. Podmínky pro práci v mateřské škole jsou velmi dobré. Co se týče součinnosti se zřizovatelem, komunikujeme o všech podstatných věcech. Na začátku kalendářního roku jsme, díky promptnímu jednání pana starosty, zažádali o dotaci z Operačního programu životního prostředí - Úprava zahrady v přírodním stylu (respektive ÚMČ, jelikož příspěvková organizace není vhodným žadatelem). Plán se týká zahrady u budovy Jihomoravského náměstí 3 a je financován ze Státního fondu životního prostředí. Vytvořením tohoto projektu by škola dostala novou vlastní kreativní tvář. A jako bonus - její využití po OLYMPIÁDA BRNĚNSKÝCH MATEŘINEK Ve středu 15. května pořádala Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 již XIV. ročník městské sportovní olympiády předškolních dětí pod názvem Slunce, voda, vzduch život, zdraví, krása. Sportovního zápolení se zúčastnilo celkem 237 dětí z 16 brněnských mateřinek, z nichž většina se přihlásila již poněkolikáté. Pro spoustu malých atletů byla olympiáda první možností změřit své síly s ostatními závodníky, a tak se není čemu divit, že se závěrečné vyhlášení nejlepších sportovců neobešlo bez obrovských emocí. Veselý jásot se rozléhal celou Slatinou. Všechny děti byly nakonec za své výkony odměněny medailí za účast i drobným dárečkem, a proto všichni odcházeli s pocitem velkého vítězství. Silné zážitky a příjemnou atmosféru navíc umocnil doprovodný program místního hasičského sboru, kterému tímto děkuji za dlouholetou spolupráci. Ráda bych také poděkovala vedení a žákům Základní školy Brno, Přemyslovo náměstí 1 za pomoc při organizaci závodů a v neposlední řadě také ÚMČ Brno-Slatina za finanční příspěvek. Blahopřeji našim malým vítězům k jejich vynikajícím sportovním výsledkům: Bečva Štěpán (2. místo v hodu 20 m), Továrek Jakub (1. místo v běhu 4,24 s), Suchánek Adam (2. místo v běhu 4,28 s), Hynšt Denis (3. místo v běhu 4,33 s), Korcinová Tereza (2. místo v běhu 4,49 s), Hořavová Linda (3. místo v běhu 4,55 s), Chmela Šimon (3. místo ve skoku 144 cm), Zderčíková Šarlota (3. místo ve skoku 135 cm) Miluše Musílková, učitelka případné realizaci by bylo nejen pro děti naší mateřské školy, ale i ostatních slatinských škol. A co slatinské děti? Liší se nějak od ostatních? Ano, liší se ve všech směrech, jsou slatinské Ale teď vážně. Jsou samozřejmě stejné jako ostatní děti, hravé, milé a mnohému nás učí. Nebylo pro mě novinkou vzdělávání v daltonském stylu a jsem za to moc ráda, neboť děti to učí jak samostatnosti při výchově a vzdělávání, tak i kooperaci s ostatními dětmi. Našla jste si již za poměrně krátkou dobu svého působení v naší městské části osobní vztah k rodičům dětí i ke Slatině? Zde budu opět upřímná, od listopadu je příliš krátký čas na vytvoření jakýchkoliv vazeb. S rodiči jsem se však již osobně setkala při přijímacím řízení, či na jednáních s nimi. Naším společným primárním cílem u dětí by mělo být podnícení jejich přirozené touhy k učení se a vzdělávání. Pokud se nám podaří tento elementární cíl vložit do našich dětí, budeme to považovat za splnění našeho poslání. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Snímek z letošního prvního koncertu Slatinského kulturního léta vystoupila na něm skupina The Glass Onion (Beatles revival). PROGRAM Slatinského kulturního léta ročník, Přemyslovo náměstí v Brně-Slatině, bez vstupného. ČERVEN :00 21:00 hod. Doubravěnka malá dechovka :00 21:00 hod. DNA (folk) :00 18:00 hod. Facka divadlo pro děti 18:00 21:00 hod. The Frees (muzikály, písničky z pohádek) ČERVENEC :00 21:00 hod. Deja vu (folk, spiritauály) :00 21:00 hod. PKT rockové balady :00 20:00 hod. ABBA revival SRPEN :00 21:00 hod. The Sparrows (80. a 90. léta) :00 20:30 hod. Deep Purple revival Brno ZÁŘÍ :00 21:00 hod. Pohárek folklórní soubor Týnec 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ STÁLE SE NĚCO DĚJE V uplynulém měsíci absolvovali žáci naší školy bezpočet různých sportovních, kulturních, poznávacích a vzdělávacích akcí. Velice stručně shrnuto: žáci se účastnili Běhu brněnské mládeže na Lesné, orientačního běhu na Vinohradech, turnaje ve vybíjené na ZŠ Botanická Preventan cupu. U nás ve škole probíhal Pohár rozhlasu, turnaj ve vybíjené O pohár otevřených škol, obvodní kolo žáků školních družin v přeskoku přes švihadlo a obvodní olympiáda školních družin v trojboji. Nezanedbáváme ani kulturní vyžití. Ve školní tělocvičně proběhl koncert skupiny Réva, žáci byli na divadelním představení v německém jazyce, na pohádce v divadle Radost či na baletu v Mahenově divadle. Děti ze školní družiny nacvičily besídku ke Dni matek. Žáci čtvrtých tříd se účastnili akce ve Vaňkovce s názvem Třídit je COOL. Mgr. Hana Tomšíková JAK SE PEČE CHLEBA? My už to dnes víme, protože jsme se ve čtvrtek vydali se školní družinou na poznávací výlet do pekárny v Kunštátě na Blanensku. Nejprve jsme si prohlédli provozovnu, kde jsme prozkoumali různé výrobní stroje na přípravu chleba a potom si každý s předem přichystaného těsta vytvořil originální kousek vlastního pečiva, které nám místní zaměstnanci také hned upekli. Po krátké prohlídce kunštátského náměstí jsme se vydali do nedaleké Rudky, kde jsme navštívili krásný lesopark s vyhlídkovou věží. Také jsme se podívali do obdivuhodné pískovcové jeskyně, na sochy vytesané ve skále, které představují legendu o blanických rytířích v čele se svatým Václavem. Výlet se nám moc vydařil. Marcela Uhlířová OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN Naše škola uspořádala Obvodní olympiádu školních družin v atletickém trojboji za 4 účasti sedmi škol. Naši žáci se umístili takto: Dohnal Štěpán 7. místo, Ondra Daněk 9. místo, Klára Uhrová 9. místo, Dan Belko 5. místo, Zuzana Prokešová 4. místo, Michaela Falátová 5. místo, Markéta Mitášová 7. místo, Adéla Pokorná 10. místo a Tomáš Štastný 2. místo. Ten bude naši školní družinu reprezentovat v městském kole. Držíme mu všichni palce. Mária Šuhajová ORIENTAČNÍ BĚH Naši žáci se zúčastnili orientačního běhu v kategorii 6. a 7. tříd, kde děvčata hledala kontroly v okruhu 1,5 km, hoši pak v okruhu 1,8 km, a v kategorii 8. a 9. tříd, kde děvčata zdolávala trať dlouhou 1,8 km a hoši 2,2 km. Naši starší závodníci si tradičně vedli velmi dobře, i když tentokrát bez medailových pozic. Druhý závod, kterého jsme se zúčastnili, byl přespolní běh, a to konkrétně 3. kolo Běhu brněnské mládeže konané na Lesné v Čertově rokli. Účastnili jsme se v kategoriích třída. Prvňáčci až čtvrťáci běželi 800 m a páťáci a starší museli zdolat shodně trať dlouhou 1200 m. Nejlépe ze všech našich závodníků si vedl Ajdin Naprelac z 1.C, který závod ve své kategorii vyhrál, a také je nutno zmínit Aničku Čechovou, která v soutěži 7. tříd skončila bronzová. O ostatních reprezentantech se můžete dočíst na webu školy. Mgr. Barbara Balaščáková PALAČINKAMI KE VZDĚLÁNÍ Ani v letošním školním roce žáci naší školy nezapomínají na své dva adoptované svěřence v Indii, Deepiku a Joela. V měsíci dubnu se školou linula opět vůně čerstvých palačinek, o jejichž prodej se postarali členové školního parlamentu. Výnos z jejich prodeje byl použit na studium Deepiky a Joela. Malí i velcí si tak pochutnávali na sladké svačině a zároveň pomáhali sesbírat potřebné peníze. Akce se i v letošním školním roce vydařila a peníze putují tam, kde pomohou nejvíce. Děkujeme všem, kteří se smažení palačinek a jejich prodeje účastnili a také našim jedlíkům, kteří si palačinky kupovali. Mgr. Dagmar Kolářová VÍTĚZSTVÍ VE VYBÍJENÉ Na naší škole se uskutečnil již 4. ročník mikroregionálního turnaje O pohár otevřených škol ve vybíjené smíšených družstev tříd. Po vzájemném poměření sil vyšlo jako vítězné družstvo naší školy pod vedením kapitána Vojty Přerovského z 5. A. Mgr. Pavel Kubíček TŘÍDIT JE COOL Žáci 4. A a 4. B se zúčastnili akce Třídit je COOL, která se konala ve Vaňkovce v přízemí na kulatém podiu. Akce byla soutěžní, žáci měli za úkol představit se, prezentovat sami sebe co vědí o třídění odpadu, proč se odpad třídí, jaké znají kontejnery na třídění, co se do nich dává, jaký odpad je nebezpečný a jak sami k třídění odpadu přispívají. Naši žáci skončili druzí, jen s malým rozdílem získaných bodů. Odměnou jim byl potlesk diváků a od společnosti Veronika, která akci pořádala, získali čtvrťáci volnou vstupenku do Lamacentra Hády a malý žlutý kontejner plný bonbónů. Mgr. Věra Škardová a Mgr. Bořivoj Štěrbáček POHÁR ROZHLASU Pohár rozhlasu proběhl 7. května v kategorii ml. žáci ( tř.) a 10. května v kategorii st. žáci ( tř.). V úterý za chladnějšího počasí a s úvodním deštěm jsme přivítali družstva dívek a chlapců z osmi škol, devátá škola byla ta naše. Proběhly lité boje v šesti disciplínách: sprint na 60 m, vytrvalostní běh na 600 m (dívky) a na 1000 m (chlapci), skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem a závěrečné štafety 4 x 60 m. Umístění: dívky byly třetí, chlapci osmí. V pátek za podstatně teplejšího počasí jsme přivítali družstva dívek a chlapců z devíti škol, naše byla desátá. Opět proběhly boje v šesti disciplínách: sprint na 60 m, vytrvalostní běh na 800 m (dívky) a na 1500 m (chlapci), skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a závěrečné štafety 4 x 60 m. Umístění: dívky páté, chlapci čtvrtí. Za zmínku rozhodně stojí ještě dvě krásná individuální ocenění, obě získala Denisa Stojanovičová: 1. místo ve sprintu na 60 m a také 1. místo ve skoku dalekém. Mgr. Barbara Balaščáková PŘES ŠVIHADLO Na naší škole se konalo obvodní kolo soutěže žáků školních družin v přeskoku přes švihadlo. Účastnilo se 52 dětí, a to ze základních škol Kneslova, Holzova, z Přemyslova a Jihomoravského náměstí. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: přeskok na čas a na výdrž. Děti předvedly skvělé sportovní výkony a všichni jsme strávili příjemné soutěžní odpoledne. Mária Šuhajová AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ PICASSO Během měsíce dubna se žáci 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Školní Picasso, tentokrát na téma Svět budoucnosti. Z odevzdaných prací nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Mladí umělci sršeli nápady i výtvarnými technikami. Nechyběly modely, kresby, malby zkrátka vše, na čem se dala naše blízká či daleká budoucnost vyjádřit. V úterý 7. května jsme všechny výtvory vyhodnotili a vybrali ty nejlepší. Na třetím místě se umístila Klára Rousová, 6.A, Sabina Rakušanová a Anett Keberlová, obě z 8. B. Druhé místo patřilo Zuzaně Svobodové, 7.B. A vítěz? Totiž vítězové Barbora Benešová, Klára Šmídová a Lucie Pölzerová, všechny z 8.B a jejich úžasný model města budoucnosti. Mgr.Petr Koupil CHIPS Ve čtvrtek 2. května jsme uspořádali pro děti z prvního stupně hravé dopoledne CHIPS DEN, který byl tentokrát motivovaný cestováním za pokladem v říši Fantazie. Aby mohly děti najít poklad, musely projít různými zábavnými stanovišti, kde plnily rozličné úkoly. Za jejich splnění získaly díl mapy. Po složení mapy se vydaly hledat poklad. Na cestě za pokladem děti provázeli různí skřítci, zombíci, Srdcová královna a Kloboučník, avataři, kouzelníci, elfové, zkrátka pohádkové bytosti všeho druhu. Všechny děti se bavily i přes nepříznivé počasí a celá akce pomohla k celkově lepší organizaci celého projektu ŘVV = preventivní program (Řešení vrstevnických vztahů, dříve CHIPS). Všichni jsme se zúčastnili velmi rádi a těšíme se na další rok. Barbora Benešová, 8.A, Sabina Rakušanová, 8. B MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Mezi méně oblíbené soutěže mezi žáky patří matematická olympiáda. Přesto se u nás ve škole této soutěže zúčastnilo 8 žáků ze 7. tříd. Šest z nich postoupilo do okresního kola, které se konalo na ZŠ Sirotkova. Všichni řešili tři příklady, které byly dost obtížné. Za každý správný výsledek, včetně postupu, jsme mohli získat až 6 bodů. I když se nám podařilo nasbírat nějaké body, na postup do krajského kola to nestačilo. Jsme ale rádi, že naše škola byla mezi těmi, jejíž žáci mají zájem o matematiku. Snad i naše účast v této soutěži ovlivní rozhodování o přijetí na střední školu. Kristýna Urbanová, Ondřej Maršálek, 7.B MODRÁ PLANETA V úterý 7. května v třídách na prvním stupni probíhal projektový den s názvem Modrá planeta. Jeho hlavním cílem bylo, abychom si všichni uvědomili, jak důležitá je pro nás naše Země, jaká vlastně je, jak s ní zacházíme a hlavně, jak jí můžeme pomoci, aby se všem na ní žilo lépe. Zároveň nám šlo o to, abychom pomohli žákům pochopit, proč mají Zemi chránit a pečovat o ni, neboť nám všem dává prostor, vodu, vzduch a obživu. S projektovým dnem nám pomohli i lektoři z CVČ Fantázie a žáci devátých tříd. Žáci 3. a 5. tříd se naučili, jak se dá vyrobit ze starých novin ruční papír. Třeťáci pak vytvářeli sochy a různé stavby z pet lahví. Výsadba bylinek a povídání o jejich pěstování bylo připraveno pro prvňáčky a žáky 4. tříd. Pro všechny děti si připravili žáci devátých tříd zajímavá stanoviště poznávání stromů, určování zvuků zvířat, virtuální výlet do deštného pralesa, počítačové hry na téma třídění odpadů. Mini ZOO, ve které deváťáci představili dětem některé domácí mazlíčky, měla u dětí velký úspěch. Nechyběly ani chemické pokusy a pozorování přírodnin pod mikroskopem. Žáky 2. tříd čekal výlet na Stránskou skálu, kde nechyběly hry a soutěže zaměřené na planetu Zemi. Děti si během celého dopoledne vyzkoušely mnoho zábavných aktivit a dozvěděly se spoustu zajímavostí. I když téměř celý den pršelo, nikomu počasí nezkazilo náladu a všichni si projektový den naplno užili. Veronika Rybak, Aneta Zichová, 9. B PaedDr. Jarmila Balejová KDE BUDOU STUDOVAT? K nejdůležitějším okamžikům v životě školáka patří rozhodování o budoucím povolání a s tím spojené i přijímací řízení na střední školu či učiliště. A jak to celé dopadlo? Ze současných 34 žáků devátých tříd: 6 žáků bude studovat na gymnáziu, střední odbornou školu si vybralo 24 žáků (největší zájem byl o zdravotní školy a informační technologie) a 4 žáci se budou učit v učebním oboru. Víceletá gymnázia bude studovat 10 žáků z pátých tříd a 4 žáci ze 7. tříd. Všem žákům přejeme hodně studijních úspěchů. RNDr. Hana Bajerová Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Atletický čtyřboj Skok do dálky, hod míčkem, běh 60 m a vytrvalostní běh to byly čtyři disciplíny, které na hřišti absolvovali malí sportovci v rámci obvodního kola atletického čtyřboje školních družin. Všichni závodníci se snažili o nejlepší výkony, a tak se podařilo mít alespoň jednoho zástupce na tzv. bedně. Nejlépe naši školní družinu reprezentoval Vincent Major, který postupuje do červnového městského kola. Všem sportovcům blahopřejeme k úspěchům a Vincentovi držíme palce v dalších závodech. Čarodějný rej Velmi starý a dodnes živý lidový zvyk pálení čarodějnic jsme si připomněli v úterý 30. dubna, kdy se děti i vychovatelky převlékly za čarodějnice a čaroděje. Z čarodějnických run pak všichni četli a hádali, co je v budoucnosti čeká a nemine. Nechyběla ani módní přehlídka čarodějnic. Kouzelný hrad a zámek Jako každý rok uspořádala školní družina pro děti výlet. Tentokrát jsme se vypravili do Dolních Kounic, kde děti absolvovaly netradiční prohlídku hradu. Prohlídka probíhala formou interaktivní hry, při které děti prožívaly dobrodružství a ověřovaly si svoje dovednosti při plnění úkolů, hledání indicií a hradních klíčů. Cestou všechny doprovázelo hradní strašidlo. Výlet měl u dětí obrovský úspěch. V červnu obdobný výlet plánujeme pro děti tříd. Vychovatelky školní družiny 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: KVĚTEN VE FANTÁZII Florbalový turnaj si nenechal ujít ani jeden z příznivců tohoto sportu. Turnaj, pořádaný Fantázií, se konal ve škole na Jihomoravském náměstí. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za podporu a hru fair play. Výsledky turnaje o pohár Fantázie nejmladší kategorie 1. Sluníčko A, 2. Sluníčko B, 3. FC Smraďoši, chystaly k obarvení hedvábné šňůrky, na které později vázaly korálky. Vznikaly letní náhrdelníky duhových barev, ze kterých měly maminky jistě velkou radost. Zabalený dáreček obsahoval i malované přáníčko s vlastnoručně navázanou mašlí Nadšení florbalisté ZK Fantázie se pod vedením Zdenka Lumíra Skříčka zúčastnili 7. ročníku florbalové ligy Mezi městy. Turnaj uspořádalo SVČ v Ivančicích. Hráči z Fantázie obsadili 4. místo. Foto najdete na Tvoření s žáky základních škol. Výukových programů ke Dni matek se zúčastnilo 19 tříd z místních i vzdálenějších škol. Při keramickém tvoření si žáci vyzkoušeli práci s hlínou na zdobeném keramickém domku s balkónem. Prvňáčci maminkám nazdobili tašky razítky s motivy léta. Žáci ze starších ročníků navlékli s pomocí zamačkávacích rokajlů na lanka barevné korálky. Celkem si přišlo na Fantázii vyrobit dárečky pro maminky 418 žáků. nachází ohniště a bazén. Doprava tam je zajištěna objednaným autobusem. Zpět je doprava vlastní. S celotáborovou hrou Safari se na vás těší Marcela Koláčková, Jana Kyprá a Píďa Janda. Více informací o TZ najdete na Nástup družstev mladých hráčů před zahájením florbalového turnaje. 4. Sluníčko C, 5. Batmeni. Nejlepší střelec - Mirek Kyprý; mladší kategorie 1. FC Kraj, 2. DDM Oslavany, 3. Sluníčko A, 4. FC Braník, Rudí draci, Sluníčko B, 7. Přemysláci. Nejlepší střelec Lukáš Gábor; starší kategorie 1. DDM Oslavany, 2. Zezikovci, 3. Přemyslák, 4. Sluničko, ZŠ Kneslova B, Rouspro, 7. ZŠ Kneslova A. Nejlepší střelec - Jakub Šindler Výlet za liškou Bystrouškou si užilo neuvěřitelných 410 výletníků, z toho 228 dětí. Počasí bylo nádherné a známou cestou od Klajdovky z Líšně do Bílovic účastníky provázely úkoly paní sovy. Děti i někteří dospěláci plnili různé sportovní disciplíny - hod šiškou na cíl, skok do dálky apod. Po splnění každého úkolu si děti vzaly přichystanou kytičku, tak na závěr ze všech vznikl nádherný věneček. A jak to vlastně dopadlo s paní liškou? Vařila oběd pro svá liščátka, takže na konci cesty děti vítal a odměnu předával sám táta lišák Zlatohřívek. Medaile v podobě sovy získaly všechny šikovné děti. Tak zas za rok, všechny kamarády zdraví paní liška Čajovna s dárečkem pro maminky. Druhou neděli v květnu se každý rok slaví svátek matek. Po báječném čaji a první deskové hře si děti měly za úkol vzpomenout jakou barvu má zrovna ta jejich maminka nejraději. Bylo to důležité, protože 6 PŘIPRAVUJEME Hurá na prázdniny, aneb co pro vás, ale hlavně pro vaše děti přichystala Fantázie. Neváhejte a přihlaste vaše děti na tábory v předstihu. Kapacita se postupně zaplňuje a prázdniny jsou dlouhé. Zatím je z čeho vybírat. Již je možné se přihlašovat na letní tábory elektronicky. Na stránkách - levé menu odkaz tábory - pracoviště Fantázie. V případě, že máte zájem o tábory rodičů s dětmi, kontaktujte nás em na TÁBORY 2013 Tábory pro děti: Tábor na kolech I. děti 6 11 let RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II. děti let RS Štíří důl, Krucemburk Lezecký tábor, děti let DDM Kopřivnice Tábor s chatkami 6 12 let TZ Černé lesy, Jihlava Vodácký tábor od 13 let Ohře Příměstské tábory: Cena za týden 1150 Kč Keramika, , , , , , , Lze se přihlásit i na jednotlivé dny (á 230,-) Klubíčko pro rodiče s dětmi nabízí: Tábor s chatkami TZ Černé lesy, Jihlava. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, WC, sprchy, pevný objekt s vybavenou kuchyní, jídelnou a klubovnou s možností vytápění. V areálu se Letošní jarní výlet za liškou Bystrouškou do Bílovic se vydařil po všech stránkách. Spokojeni s připraveným programem i s pěkným počasím byly více jak čtyři stovky malých i velkých výletníků. V Čajovně na Fantošce si děti připravily dárky pro své maminky k jejich svátku. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ ČERVNOVÁ VÝROČÍ Brzy po únoru 1948 se objevily zvěsti, že prezident Beneš odejde za hranice. Podepisoval sice zákony, ale přebýval v Sezimově Ústí. Do Prahy se dostavil pouze na pohřeb Jana Masaryka a na oslavy výročí založení Karlovy univerzity. Koncem dubna 1948 se prezident Beneš definitivně rozhodl abdikovat na funkci prezidenta republiky. Nesouhlasil s novou ústavou, která vešla do našich novodobých dějin pod názvem Ústava 9. května a se zákonem pro volby do Národního shromáždění s jednotnou kandidátkou Národní fronty. Původně chtěl abdikovat před přijetím nové ústavy, což komunisté považovali za vyhlášení politického boje. Při rozhovoru s Klementem Gottwaldem se velmi kriticky vyjádřil k únorovým událostem a k nátlaku, který ho přivedl k podepsání demise 12 ministrů tří politických stran a jmenování nových ministrů podle návrhu Klementa Gottwalda. Přál si rozchod v dobrém, ale odmítl podepsat ústavu a nesouhlasil s jednotnou kandidátkou voleb do Národního shromáždění. Kompromis spočíval v tom, že 2. června 1948 podepsal prezident text abdikačního dopisu (po volbách 30. května 1948), který Klement Gottwald přečetl 7. června na zasedání čs. vlády. Národní shromáždění zvolilo 14. června prezidentem republiky Klementa Gottwalda. Ve dnech 19. června 6. července 1948 se uskutečnil v Praze XI. všesokolský slet. Projevily se na něm demonstrativní projevy úcty a sympatií k prezidentu. Benešovi. Naplno se to projevilo při průvodu sokolů Prahou 6. července, když cvičících zdravilo půl milionu diváků nadšeným provoláváním slávy prezidentovi Benešovi, máváním jeho fotografiemi a americkými vlajkami. Střety mezi demonstranty a policií po ukončení průvodu vedly k zatčení 237 osob. Asi funkcionářů Sokola bylo postiženo radiální čistkou, k níž následně došlo v dalším období. ŽILI PŘED NÁMI (část 2.) a připomínáme si je při procházce slatinským hřbitovem Představitelé Sokola Josef KŘEHLÍK ( ) zakladatel Sokola ve Slatině, jednatel 1905, náčelník 1910, starosta 1921 Jan KŘEHLÍK ( ) starosta Jan BRZOBOHATÝ ( ) náčelník 1928 Metoděj ČERVINKA ( ) spoluzakladatel Sokola, člen výboru 1904, pokladník 1913 a 1921, jednatel 1923, starosta 1924 Aktivní členové a další funkcionáři Sokola Václav ZELINKA ( ) Vladimír WIESNER ( ) Karel KOSIČKA ( ) Josef DLEZEK ( ) Jan PUTNA ( ) František SKLENÁŘ st. ( ) PŘIPOMÍNÁME SI 1. června je Mezinárodní den dětí 1. června 1948 se narodil teolog, filozof a sociolog Tomáš Halík, autor mnoha knih a přednášek o úloze katolické církve v současnosti 2. června 2008 zahájil portál ČT 24 aktuální zpravodajství 3. června 1963 zemřel turecký básník a dramatik Nazim Hikmet 4. června je Mezinárodní den boje proti násilí na dětech 5. června je Světový den životního prostředí 5. června 1893 se narodil architekt a vysokoškolský pedagog Jiří Kroha 5. června 1898 se narodil španělský básník Garcia Lorca 5. června 1968 byl zabit prezidentský kandidát Robert Kennedy 6. června 1903 se narodil arménský skladatel Aram Chačaturjan 6. června 1938 se narodil kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek 6. června 1963 se narodil hokejista a trenér Vladimír Růžička 7. června 1738 bylo založeno Nosticovo divadlo v Praze, dnešní Tylovo divadlo 7. června 1948 rezignoval prezident Edvard Beneš na funkci prezidenta 7. června 1953 se narodili textař a zpěvák Jaromír Nohavica a herečka Libuše Šafránková 8. června je Světový den oceánů 8. června 1873 se narodil biolog Eduard Babák, spoluzakladatel univerzity v Brně 8. června 1893 se narodila spisovatelka Marie Pujmanová 9. června 1898 se narodil italský spisovatel Curzio Malaparte 10. června 1933 se narodila lingvistka Milena Hübschmannová 10. června 1963 zemřel básník Karel Kapoun června 1848 došlo v Praze k povstání studentů a dělníků, které bylo vojensky potlačeno. V bojích na barikádách zahynulo 43 osob června 1848 bylo při hladových bouřích v Brně zatčeno 20 osob 13. června 1953 se narodila autorka knih pro děti Iva Procházková 14. června 1798 se narodil historik a politik František Palacký 14. června 1913 se narodil zpěvák tenorista Beno Blachut 14. června 1953 se narodila televizní hlasatelka Anna Wetlinská 15. června 1843 se narodil norský skladatel Edward Grieg 15. června 1898 zemřel básník Karel Hlaváček 17. června je Světový den boje proti rozšiřování pouště a sucha 17. června 1923 se narodil filmový režisér a scénárista Radúz Činčera 17. června 1953 došlo v Berlíně na území NDR k povstání dělníků proti zvýšení pracovních norem, které se rozšířilo i do dalších měst a bylo potlačeno sovětskými vojsky 18. června 20. července 1848 trval v Praze stav obležení a došlo k perzekuci demokratického hnutí 19. června 1623 se narodil francouzský přírodovědec a filozof Blaice Pascal 19. června 1923 se narodil herec a malíř Jiří Lír června 1998 po vítězství ČSSD v předčasných volbách se Miloš Zeman stal předsedou menšinové vlády ČSSD 20. června je Mezinárodní den uprchlíků 20. června 1848 se narodil sochař Josef Václav Myslbek 21. června je Svátek hudby 21. června 1893 se narodil skladatel Alois Hába 21. června 1908 zemřel ruský skladatel Nikolaj Rimskij Korsakov 22. června 1898 se narodil německý spisovatel Erich Maria Remarque 22. června 1923 se narodili brněnský jazykovědec Milan Jelínek a dirigent Libor Pešek 24. června 1933 se narodil herec František Vicena 25. června 1903 se narodil anglický spisovatel George Orwell, vl. jm. Arthur Blair 26. června je Mezinárodní den proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení 26. června 1908 se narodil spisovatel Ladislav Stehlík 26. června 1918 se narodil filmový režisér a scénárista Jiří Krejčík 27. června je Významný den ČR, Den památky obětí komunistického režimu, výročí popravy Milady Horákové v roce června 1968 bylo uveřejněno Prohlášení 2000 slov, které vzbudilo velkou odezvu 28. června 1943 se narodila zpěvačka Helena Blehárová 29. června 1793 se narodil vynálezce lodního šroubu Josef Ressel 30. června je Den ozbrojených sil, na paměť vojenské přehlídky čs. zahraničního odboje v Darney roku června 1868 se narodil cestovatel Alois Musil, spoluzakladatel Čs. orientálního ústavu Stranu připravil Karel Janiš 7

8 KDO BYL ERICH ROUČKA? Zejména starším občanům Slatiny je jméno a příjmení ing. Ericha Roučky velmi známé. Vždyť jim v továrně na kotle, kterou tu založil, poskytoval zaměstnání. Říkali, že pracují u Roučky, i když továrna se jmenovala jinak. Životopis, který ing. Roučka napsal v březnu 1957, se zachoval zásluhou vídeňského rodáka z 28. listopadu 1895, studenta německé techniky v Brně, asistenta Viktora Kaplana, ing. Jaroslava Slavíka. V brněnské pobočce Energetického ústavu byl asistentem ing. Roučky. Roučkův text poskytl redaktoru brněnské Rovnosti a kladenské Svobody PhDr. Jiřímu Mrvovi, který ho uveřejnil v knize Verdikt vydané v roce Vlastní životopis ing. Roučky doplňují údaje uveřejněné v Druhé knížce o Slatině z roku 2006 a připomene čtenářům Aktualit o Slatině významného podnikatele. Vybral jsem z obsáhlého textu několik částí. Rodák z Velkého Meziříčí (30. října 1888) po studiu na čtyřleté německé Státní průmyslové škole v Brně byl na dvouleté praxi u Akciové společnosti Kolben a spol. v Praze -Vysočanech a potom u firmy Siemens Halske v Berlíně, výrobců měřících přístrojů. V roce 1911 založil v Blansku první výrobnu elektrických měřících přístrojů v monarchii. Vyvíjí, navrhuje potřebné pomůcky k výrobě a montáži, zaučuje spolupracovníky. Dobré, spolehlivé a rychle dodávané přístroje se prosadily proti konkurenci v Německu. V roce 1920 odjel na studijní cestu do USA. Byl již vlastníkem 70 patentů v oboru. T.A. Edison, kterého Roučka navštívil, vysoce jeho vynálezy ocenil řekl, že předběhly svou dobu až o třicet let. Po návratu domů dokončil Erich Roučka vývoj měřících přístrojů pro kotle a následně plnoautomatickou regulaci parních kotlů s roštovým topením. Brzy přicházely objednávky z ČSR i z Německa, Francie i z dalších zemí. Po další návštěvě USA zahájil vývoj v metalurgii a projekt kotle ústředního topení s automatickým přikládáním severočeského hnědého uhlí. Nová koncepce vyžadovala výstavbu nového závodu. Poněvadž v Blansku narazil na neochotu, rozhodl se postavit kotlárnu v Brně Slatině. V roce 1929 byla zahájena výstavba a na jaře roku 1931 výroba 70 nízkotlakých kotlů ročně v hodnotě 3 milionů korun. Zdravotní stav Roučkův se zhoršil v důsledku týdenní pracovní doby hodin bez dovolené a hledal pomoc u lékařů. Stav se mu zlepšil po vyživovací terapii podle zpráv britských lékařů o malém kmenu Hunzů žijícím v oblasti Himaláj. V Brně otevřel v roce 1934 sanatorium na Lipové (dnes ulice Tvrdého), kde byli pacienti podrobováni Roučkově terapii s příznivými výsledky u různých nemocí, včetně u několika případů rakoviny. Získané poznatky shrnul v knize, kterou vydal v roce Objasnil v ní svou teorii o vzniku rakoviny v důsledku nesprávné výživy. Po roce 1945 hodlal pokračovat ve výzkumech. Nabídku z Clevelandu v roce 1947 zavést tam výrobu švédské oceli z odpadu odmítl. Po znárodnění továrny ve Slatině v roce 1948 pracoval v laboratoři v Metře Blansko a v pobočce Energetického ústavu v Brně. Sestrojil velké hydromechanické srdce, napodobení lidského srdce včetně krevního oběhu, které věnoval studentům mediciny v Brně. Podílel se na prototypu hydraulicky řízeného pružinového bucharu, vynalezl též hydraulický regulátor napájení elektrárenských kotlů, zařídil zkušebnu automatických regulací a vyvinul nový regulátor spalování uhelného prášku ve velkokotlech. Jeho vynálezy však nebyly realizovány, a tak v roce 1959 emigroval do Západního Berlína. Po několikatýdenním pobytu v uprchlickém táboře našel uplatnění u firmy AEG v Heiligenhaus u Düsseldorfu. Asi po deseti letech žije na pozvání švýcarských lékařů v jejich zemi. Věnuje se lékařství, publikuje, přednáší. V polovině 70. let se usadil v obci Ezeldorf u Norimberka, kde 16. března 1986 zemřel. Odešel podnikatel a držitel kolem 850 patentů z techniky i z lékařství. Město Blansko mu in memoriam udělilo čestné občanství a slatinské zastupitelstvo v červnu 2005 jeho jménem označilo jednu z komunikací v místě. Na jeho osudech se ke škodě věcí naplnilo přísloví, že Doma nejsi prorokem. Karel Janiš DEN S HASIČI Akce Den s hasiči probíhala v sobotu v parku na Přemyslově náměstí. V průběhu celého dopoledne zde bylo pro děti připraveno několik stanovišť, kde plnily různé disciplíny (skákání v pytli, provlékání míčku hasičskou hadicí, skládání puzzle atd.). Na každého malého účastníka čekala po splnění všech úkolů nějaká ta odměna. Ti nejšikovnější byli ještě dále zařazeni do slosování o hlavní cenu, které proběhlo na závěr celé akce. Sbor dobrovolných hasičů Brno Slatina pořádá soutěž dovednosti mladých hasičů O putovní pohár starosty MČ Brno Slatina KDY: sobota 22. června 2013 od 9.00 hodin KDE: Slatina, Přemyslovo náměstí Přijďte se podívat s dětmi na závody mladých hasičů. Kromě soutěžení si zde děti mohly prohlédnout také přistavená hasičská vozidla, a to jak místních dobrovolných hasičů, tak také profesionálních hasičů z Brna - Líšně. I přes nepříliš příznivé počasí si s námi přišlo zasoutěžit kolem devadesáti dětí ve věku od dvou do čtrnácti let a bylo vidět, že se všichni dobře bavily a s velkým úsilím a nadšením se vrhaly do plnění úkolů. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se na akci podíleli, a to hlavně rodičům a mladým hasičům, kteří zajišťovali dozor na stanovištích. Dále také sponzorům, díky kterým mohly děti dostat krásné odměny. A v neposlední řadě zúčastněným dobrovolným i profesionálním hasičům za ukázky vozidel a technickou výpomoc. Klára Šikulová 8 Havárie automobilů se nevyhýbají ani Slatině. Ta na snímku se stala v půli května na Tilhonově ulici u Penny, kde se srazila dvě auta. Naštěstí nedošlo k vážnějšímu zranění. AKTUALITY O SLATINĚ

9 SLATINSKÉ POMPEJE V Druhé knížce o Slatině publikoval pan Ing. Bohumil Reichstädter, CSc. článek o slatinské cihelně, která se tehdy nacházela pod nynějším kruhovým objezdem na konci ulice Bedřichovické v dolíku, kde dnes sídlí vedení bytového družstva. Závěrem pojednání se zmiňuje o tom, že během II. světové války se ve zchátralé cihelně ukrýval rakouský Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Připravujeme Přemyslovo premiéru náměstí 18 hry Brno Slatina J.K. Tyl DVA LÍSTKY Režie: Ludmila Slancová - Slavíková malíř jménem Schatze a že pomaloval vnitřní zdi opuštěné cihelny malbami, většinou biblickými výjevy. Tyto malby bylo možné vidět při postupném bourání cihelny a ujal se pak název Slatinské Pompeje. Cihelna byla nakonec úplně zlikvidována a zůstal jen kousek filmového pásku s několika záběry, které v roce 1943 pan Reichstädter pořídil. Fotografie v roce 2012 zpracoval Lubomír Krejčí st. Pátráním jsem zjistila následující zpřesňující údaje, zejména díky internetu a vzpomínkám paní MUDr. Bronislavy Bystřické, které doplňují článek pana Reichstädtera: Jedná se o rakouského malíře a grafika jménem Otto Rudolf Schatz. V létech studoval ve Vídni na Umělecko - průmyslové škole, kde byl žákem Oskara Strnada, v roce 1925 mu byla udělena rakouská státní cena, v létech byl členem vídeňského Hagenbundu, od roku 1946 Vídeňské secese. Pracoval jako ilustrátor, vyzdobil řadu literárních prací a publikací sociálně demokratické strany (ve třicátých letech 20. století byl jedním z mála společensko kritických autorů). V létech pobýval ve Spojených státech amerických. Po návratu se svou ženou, která byla židovka, emigroval do Brna. Právě v době Protektorátu Čech a Moravy, neznámo kdy a jak dlouho, pobýval O. R. Schatz se svou ženou ve slatinské cihelně. Jak vzpomíná paní MUDr. Bystřická, umělcova žena byla nemocná a potřebovala lékařskou péči, kterou jí v této těžké době poskytovala dlouholetá a známá slatinská lékařka paní MUDr. Marie Máčelová, což tehdy ošetřovat židovku byla velká statečnost. V roce 1944 byli oba manželé internováni v pracovním táboře, po válce se umělec usadil ve Vídni. O. R. Schatz byl především krajinář, maloval také žánry a zátiší. Jeho raně expresivní tvorbu vystřídala ve dvacátých letech inspirace novou věcností, počátkem čtyřicátých let se vrátil opět k expresivním kořenům Tolik doplňující informace k článku pana Reichstädtera. Miroslava Buršíková TŘETÍ CHARITNÍ SBĚR MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2010 Ve dnech zorganizovala MO KDU-ČSL Brno Slatina pro diecézní charitu Brno v oratoři slatinského kostela již třetí charitní sběr šatstva. Díky slatinským občanům, ale i obyvatelům z okolních obcí, bylo nashromážděno přes 500 pytlů a krabic s potřebným materiálem, který poslouží lidem v nouzi. Nashromážděný materiál, který tvoří především oděvy, diecézní charita Brno po roztřídění předá dětským a azylovým domovům a sociálně slabým občanům určeným na základě přídělových lístků vydaných sociálními odbory. MO se KDU-ČSL koná děkuje v neděli všem občanům, kteří od přispěli 16:00 na dobrou hodin věc. Příští sbírka se uskuteční v říjnu tohoto roku ve stejných prostorách. Přesný termín bude včas zveřejněn. v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18 Rezervace vstupenek: Program: POHÁDKA, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA Příjem balíčků od 15:00 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč přes formulář na sekce Rezervace vstupenek přes telefonicky na tel. č Prodej vstupenek: na pokladně divadla od 15:00 do 15:55 hodin Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. Činnost divadelního souboru finančn ěpodporují: Statutární m ěsto Brno a M ČBrno Slatina 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Opět po měsíci přinášíme informace o sportovních událostech a zajímavostech z našeho klubu. Poslední měsíc před prázdninami je ve znamení závěrečných zápasů fotbalové jarní sezony a všechna mužstva mají poslední možnost vylepšit si ještě svá postavení v konečných tabulkách soutěží. Úspěšně jsme zvládli další Farmářské trhy ve Slatině, které budou pokračovat v sobotu 31.srpna a na podzim 12.října, opět v našem areálu při ul. Tuřanka 1. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A jsou v soutěži JmKFS - I.B třída dospělých, skupina B pevně na prvním místě tabulky s vynikajícím náskokem 10 bodů na druhý Žebětín. Informace o posledních zápasech jsou následující: 17. kolo, SK Slatina MFK Modřice 4:1 (1:1). Branky: Mikšíček, Gajda, Ostrý, Mudruněk, vlastní Juráň. SK Slatina - Sokol Pohořelice 3:1 (3:0). Branky: Duchovný 2, Mudruněk. Dynamo Cvrčovice SK Slatina 1:2 (0:1). Branky: Ostrý, Mikšíček. Je zřejmé, že naši fotbalisté v zápasech nezužitkovávají beze zbytku svůj herní potenciál. Současné vedení v tabulce soutěže by v žádném případě nemělo být důvodem ke zvolnění tréninkové morálky či zápasového úsilí, ale impulsem pro zvýšení atraktivnosti hry a úspěšnosti v konfrontaci se soupeřem. (informují trenér Ladislav Bedřich a předseda FO Michal Nos). Muži B (Městský přebor muži II. třída informuje trenér Pavel Sláma). MCV - Muži B 0:1 (0:0). Branka: Šik Michal. SK Slatina B - Slovan Brno B 1:0 /1:0/. Branka: Grolich. Za předvedenou hru, bojovnost a nasazení si celý kolektiv zaslouží absolutorium a odměnou mu bylo upevnění 5. místa v tabulce. Starší a Mladší dorost (referuje tréner Jiří Krchňák): Družstvo staršího dorostu nabralo výbornou formu a výsledkem je 3. místo v tabulce krajského přeboru dorostu, které o skóre a se stejným bodovým ziskem máme s družstvem Kyjova. V této chvíli ztráta na 1. místo činí 4 body. Je možné, že se o prvenství se soupeřem FC Dosta Bystrc utkáme v předposledním mistrovském utkání hraného venku dne v 10. hod. V současné době jsme vytvořili rekord v neprohraném utkání venku, které je už třinácté (naposledy ). Za předvedenou hru hráčům děkuji, za podporu fanoušků a sponzorů taktéž děkuji. Starší žáci (I. tř. starších žáků, sk. A). Výsledkový servis: Starší žáci - Rousínov 4:0, Slavkov -Starší žáci 0:0, Kuřim - Starší žáci 5:2. Do konce této sezony čekají kluky ještě tyto zápasy: sobota 1.6. doma Řečkovice, v úterý 4.6. venku v Tuřanech, v sobotu 8.6. venku v Boskovicích a poslední utkání se hraje v sobotu doma s týmem ČAFC. Celému týmu, hráčům a trenérům držíme ve zbývajících zápasech palce. Mladší žáci (I. třída mladších žáků, skupina A).Výsledkový servis: Mladší žáci - Rousínov 3:5, Slavkov - Mladší žáci 5:4, Mladší žáci - Rájec 9:0. Do konce této sezony čekají kluky ještě tyto zápasy: sobota 1.6. doma Řečkovice, v úterý 4.6. venku v Tuřanech, v sobotu 8.6. venku v Boskovicích a poslední utkání se hraje v sobotu doma s týmem ČAFC. Zatím jsou kluci na 10. místě tabulky. Hráčům i trenérům držíme ve zbývajících zápasech palce. Mladší přípravka výsledky: Líšeň B - Ml. přípravka A 6:2. Následující zápasy jsou v pondělí Ml. přípravka A - Bílovice n/s a sezonu kluci zakončí zápasem v pátek 7.6. v Bystrci. Všem klukům z obou přípravek a celému realizačnímu týmu držíme do zbývajících zápasů palce a přejeme jim radost ze hry. Starší přípravka se utkala se soupeřem Medlánky C, kde jsme zvítězili i při deštivém počasí 9:2 a sk. B s Medlánkami D, vysoko 11:2. Dne jsme vyjeli na utkání ke dvěma soupeřům: Řečkovicím, kde jsme prohráli (sk.b) 6:3 a na NORDIC, kde jsme prohráli 7:5. Naše sk. B vyhrála přesvědčivě 10:0 nad Chrlicemi a sk. A s Bílovicemi prohrála 3:6. V zápase s Bohunicemi sk.b uspěla výhrou 5:2, bohužel Obřany nás porazili 1:7. Je třeba dodat, že se někteří naši hráči opět našli a na jejich hru je pěkná podívaná. Jde jak o obranu, zálohu i útočníky (Novák M., Nguyen T.C.T-Bill, Kuropata L., Sobola K., Janák F., Ondrášek D., Vašák J. a ostatní). Je to správná parta mladých fotbalistů. Děkujeme trenérům Kuropatovi R. a Dvořákovi O. za tréninkové přípravy kluků na zápasy. Chcete-li jim přijít fandit, hrajeme na Spartaku dva zápasy 7.6. od 16:00 hod. (Informace podala Lenka Ondrášková). Starší páni mají za sebou také několik kol jarní části sezony a zatím jsou v průběžné tabulce soutěže Brněnské ligy starších pánů na 8. místě se ziskem 14 bodů a skorem 25:43. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Dne 10. května 2013 se holky a kluci zúčastnili městského kola atletických závodů ČASPV. S dětmi z jiných brněnských oddílů poměřili síly ve sprintu, hodu míčkem, skoku do dálky a starší i ve vytrvalostním běhu. Dětem se opravdu dařilo, ve všech kategoriích jsme měli minimálně jednoho zástupce na stupních vítězů. Celkem jsme získali 4 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. Všem patří obrovská pochvala. Zvláštní ocenění si zaslouží tři maminky, které se úspěšně zapojily do závodů dospěláků a obsadily v kategorii žen 2,3. a 4. místo. V červnu nás čeká tradiční opékání špekáčků, a pak hurá na prázdniny! Poslední hodina Lady aerobiku (pondělí, hod.) v tomto školním roce bude 10. června, pokračujeme po prázdninách přibližně od poloviny září. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Městské a krajské soutěže již skončily a také máme za sebou závěrečný turnaj sezony mladších i starších žáků. Vítáme každého zájemce o stolní tenis, kluci a holky ze Slatiny a širokého okolí neváhejte a přijďte se k nám podívat a zapojte se do našich oddílů mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Naplno běží soutěže ve všech věkových kategoriích, v dalším čísle Aktualit přineseme jejich souhrn. Zájemci o pronájem kurtů mohou kontaktovat správce kurtů na tel. čísle nebo Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel ). ODDÍL KULTURISTIKY Posílit své tělo můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Běžecká sezona je v plném proudu a účastníme se také běžeckých závodů seriálu Run Czech jako např. Mattoni 1/2 maraton Olomouc (22. června), Grand Prix Praha (7. září) a již tradiční závod Běchovice-Praha (29. září). Zájemci kontakujte V. Klajsnera tel.: AKTUALITY O SLATINĚ

11 MASARYKOVA UNIVERZITA SENIORŮM Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 1,5 % seniorské populace České republiky (cca 36 tisíc osob). Přijďte i vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Přednášky v tomto kurzu mají víceoborový charakter a na jejich obsahu se podílí všech 9 fakult MU. Tahákem je tříletý kurz, jehož název Dějiny umění hovoří za vše. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem organizujeme jednoletý přednáškový cyklus týkající se výsledků bádání v oboru přírodních a společenských věd. Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2013/2014 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky přijímáme osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců Na květnových Farmářských trzích v areálu SK Slatina bylo v nabídce opět jídlo, pití a další kvalitní produkty od farmářů a pěstitelů z našeho regionu celkem ve dvaceti prodejních stáncích. Přes deštivé počasí trhy měly vynikající návštěvnost a podle ohlasů jak prodejců, tak i samotných nakupujících, se tato akce skvěle vydařila a občané Slatiny se již mohou těšit na příští trhy v sobotu 31. srpna. Nabídka se bude aktuálně měnit podle ročního období a aktuálních produktů regionálních farmářů a pěstitelů. hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce SAKO Brno, a.s. Vás zve v neděli na HRAJEME SI S ODPADEM I NA ODPAD areál SAKO Brno, a.s. Brno-Líšeň Jedovnická 2 Přijďte se podívat na moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. Ukážeme Vám dotřiďovací linku na tříděný odpad. Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu. Pobavíte se o odpadu a s odpadem. k03-57x64_personal_cmyk.indd :31:27 Prohlídky Provozu zařízení na energetické využití odpadu Pouze na rezervaci na tel.: , rezervační formulář na Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený. doprovodný Program bez rezervace Bubnování s odpadem a na odpad vystoupení konzervatoristů brno ukázka vozové techniky popelářská auta, nakladače, kontejnery Soutěže a hry pro děti velká cena Saka od 13 hodin představení zručnosti práce popelářů a řidičů tvořivé dílničky pro děti i dospělé výstava art prvků z odpadu Více informací na Spojení mhd: zastávka bělohorská tramvaje č. 8, autobusů č. 55, 75. omezený prostor pro parkování vozidel návštěvníků. změna programu vyhrazena. 11

12 85. PS Letka Brno pořádá v srdci České Kanady (region J. Hradec, Slavonice, Dačice) na své táborové základně Valtínov LETNÍ CYKLOTURISTICKÝ TÁBOR Dlouholetá tradice, zkušení vedoucí, výborná kuchyně, kvalitní vybavení, komfortní stany - zkrátka vše, co je třeba k prožití dvou týdnů dobrodružství a zábavy pro děti ve věku 9-15 let. Kola využíváme jako prostředek umožňující atraktivnější prožití celotáborové hry. Okolní terény zvládnou jak začátečníci, tak uspokojí i aktivní cyklisty. Kolovalt je zkrátka pro všechny! Termín , Cena 3 790,-Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na pobyt, dopravu, plnohodnotnou stravu i pojištění. Pro bližší informace volejte: nebo pište na: fcb: kolovalt Přidejte se ve středu k průvodu ODVAHU K ŽIVOTU. Brno, křižovatka ul. Bašty a Masarykova od hod. Více na prolife.cz Cukrářská výroba, pečeme na svatby, narozeniny a jiné oslavy. Mini řezy, rolády, zákusky, dorty. Kotrlová Jitka. Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina, tel DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Tel.: , Klasik i přístroj. pedikúra, Vlárská 14, Slatina. Parafín. Zábal, P-shine i jen zástřih nehtů. Ceny Kč. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio. Tel.: , , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba Vyměním OB 3+1 v Líšni, pěkný, nájem vč. služeb 5.800,- Kč za OB 2+kk nebo 2+1. Bez doplatku. Tel.: Vyměním byt ve Slatině 2+1 v klid. prostředí za st. byt 1+1 ve Slatině s výtahem nebo přízemí. Podmínka kuchyně do L. Tel.: Koupím byt ve Slatině. Nejlépe s balkonem. Tel.: Ke koupi hledám RD v Brně-Slatině a blízkém okolí. Prosím nabídněte. Tel.:

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009 HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV 1 Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát mládeži

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více