Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy"

Transkript

1 Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Program konference Olomouc

2 Mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy pořádá Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností pod záštitou děkana Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA Úvodní informace Datum konání: 14. listopadu 2013 Místo konání: Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. Svobody 8, Olomouc Cíl konference Hlavním cílem konference je umožnit mladým antropologům prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropologie. Vycházíme z poznání, že antropologie představuje v současné době komplex disciplín, který se zabývá původem člověka, jeho fyzickým a biosociálním vývojem a sleduje prognózy a trendy vývoje lidstva do budoucna. Složitost a problematika lidského bytí a existence člověka v celé jeho variabilitě vede k postupnému rozdělení antropologie na speciální odvětví, která mají vymezenou oblast svého bádání. Na druhé straně je nutná integrace jednotlivých antropologických disciplín, která vyústí v integraci a transferu poznatků z jednolitých specializovaných antropologických oborů při studiu člověka a celé společnosti. Konference je určena pro mladé studenty doktorandského studia antropologie z České a Slovenské republiky. Tématické oblasti doktorandské konference: Biologická antropologie Kinantropologie Kulturní a sociální antropologie Historická antropologie a paleoantropologie Filosofická a integrální antropologie Aplikovaná antropologie Vědecký výbor: Doc. RNDr. P. Bláha, CSc., Viceprezident koncilu Evropské antropologické asociace, předseda České společnosti antropologické, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha, Česká republika Doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Česká republika Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D., Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Česká republika Doc. PhDr. P. Kutáč, Ph.D., Pedagogická fakulta OU v Ostravě, Česká republika RNDr. B. Matejovičová, Ph.D., Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská republika Prof. RNDr. J. Riegerová, CSc., Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Česká republika Doc. RNDr. M. Přidalová, Ph.D., předsedkyně Olomoucké pobočky České společnosti antropologické, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Česká republika Doc. RNDr. P. Sedlak, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Česká republika Doc. RNDr. M. Vondráková, CSc., Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská republika Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Česká republika

3 Organizační výbor: Předseda: Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D., Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Členové: Doc. RNDr. M. Přidalová, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci MUDr. J. Charamza, Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci MUDr. K. Kikalová, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Mgr. R. Klášterecká, Ph.D., Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Konferenční poplatek: bez konferenčního poplatku Sekretariát konference: MUDr. K. Kikalová, Ph.D, Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc tel.: , Mgr. R. Klášterecká, Ph.D., Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Tř. Svobody 8, Olomouc tel.: , Oficiálními jednacími jazyky konference jsou: čeština a slovenština. Délka referátů: referáty v délce 10 min. a 5 min. na diskusi. Program a časový harmonogram konference Čtvrtek hod. Prezentace účastníků hod. Slavnostní zahájení konference hod. I. blok přednášek hod. Přestávka hod. II. blok přednášek hod. Oběd hod. III. blok přednášek hod. Přestávka hod. IV. blok přednášek hod. Ukončení konference

4 Program konference hod. Slavnostní zahájení konference Doc. MUDr. J. Vomáčka, Ph.D., MBA, děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D., přednosta Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Doc. RNDr. P. Bláha, CSc., Viceprezident koncilu Evropské antropologické asociace, předseda České společnosti antropologické, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha hod. I. blok přednášek Pozvaná přednáška: Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Somatický habitus člověka a tělesná zdatnost. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha, Česká republika hod. Předsedající: prof. RNDr. J. Riegerová, CSc., doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D. Mgr. Petra Uhrová. Využitie antropometrie ruky a nohy pri odhade telesnej výšky jedinca Mgr. Zuzana Smetanová. Vplyv telesnej konštrukcie a parametrov ruky na maximálnu silu stisku u probandov vo veku rokov MUDr. Jiří Charamza. Hodnocení množství viscerálního tuku u 6-15letých chlapců a dívek pomocí metody bioelektrické impedance Mgr. Zuzana Přikrylová. Vliv thajského pasivního strečinku na stav posturálních svalů hod. II. blok přednášek Předsedající: doc. RNDr. P. Bláha, CSc., MUDr. K. Kikalová, Ph.D. Mgr. Zuzana Kotulanová. Somatoskopie lidského obličeje s využitím trojrozměrných modelů Mgr. Václav Holub. Moderní metody záznamu lidského obličeje 3D faciálním skenerem: využití při studiu sexuálního dimorfismu Mgr. Vlasta Dadejová. Využití sádrových modelů zubů při zkoumání tvaru a rozměrů dentálního oblouku Mgr. Anna Bajerová. Odhad dožitého věku dospělých jedinců podle RTG snímku zubů hod. III. blok přednášek Předsedající: doc. PhDr. P. Kutáč, Ph.D., Mgr. V. Vránová, Ph.D. Mgr. Jandová Marie. Věkové změny faciální oblasti (s využitím metod geometrické morfometrie) Mgr. Pavlína Indrová. Longitudinální studie postnatálních změn lidských vlasů RNDr. Veronika Čerňanová. Cytochróm P450 1B1 Asn453Ser polymorfizmus a hladiny plazmatických lipidov u pre- a postmenopauzálnych slovenských žien Mgr. Věra Bártová. Celibát a sexuální zdrženlivost v náboženstvích světa

5 hod. IV. blok přednášek Předsedající: doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D., Mgr. R. Klášterecká, Ph.D. Mgr. Nikol Hrubá. Změny v oblasti kyčelního kloubu člověka na příkladu pohřebiště Znojmo- Hradiště Mgr. Barbora Bútorová. Výskyt porotické hyperostózy v mladohradištní populaci ze Znojma - Václavského náměstí Mgr. Lukáš Šín. Charakter pohřebního ritu jako odraz událostí 19. století na střední Moravě RNDr. Jan Huták. Výukový atlas zubů člověka hod. Ukončení konference Přednesené příspěvky z mezinárodní doktorandské konference bude možné po recenzním řízení publikovat v časopise Česká antropologie (www.anthropology.cz). Upřesňující informace: Místo konání: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, Tř. Svobody 8, Olomouc Z hlavního vlakového nádraží tramvají č. 4 a 6 směr Centrum a vystoupit na Náměstí Hrdinů. Od tramvajové zastávky je Fakulta zdravotnických věd UP vzdálena cca 50 m (viz příloha: Mapa_mesta_Olomouc; Plan_dopravniho_spojeni). Na plánku města Olomouc je budova Fakulty zdravotnických věd umístěna pod bodem 4 v budově Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (viz příloha: Mapa_mesta_Olomouc; Plan_dopravniho_spojeni). Ubytování a stravování: Stravování a ubytování účastníků konference je zajištěno v účelovém zařízení Správa kolejí a menz (SKM) UP v Olomouci. Budova menzy je na tř. 17. listopadu 54 a ubytování na ul. Šmeralova 8, kolej Bedřicha Václavka (adresa ubytování: Lokalizace menzy a ubytování je v blízkosti Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na tř. 17. listopadu (viz příloha: Mapa_mesta_Olomouc; Plan_dopravniho_spojeni). Těšíme se na setkání. Organizátoři konference

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Zpracovali: Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11; 482429841, 482710077; fax 485103880 http://www.gfxs.cz; sekretariat@gfxs.cz Školní vzdělávací

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Datum: Místo: Přítomni: 8. 12. 2014 od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 15 635/2006-51 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen soutěže ), které MŠMT pro příští

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru číslo 1 ročník 22 24. září 2012 UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru Lenka Skácelíková Ondřej Martínek Pro více než dvacet tisíc studentů a tři tisíce pedagogů začal na Univerzitě Palackého

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více