KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Transkript

1 KRIMINALISTIKA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. Studijní oporu zajišťuje: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Karviná 2011

3 OBSAH Strany Seznam použitých značek, symbolů a zkratek... 1 ÚVOD ÚVOD DO KRIMINALISTIKY Pojem, předmět a systém kriminalistiky Místo kriminalistiky systému věd Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Historie kriminalistiky Společenská funkce kriminalistiky Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ UČENÍ O TRESTNÉM ČINU Pojem kriminalistická charakteristika trestného činu Součásti kriminalistické charakteristiky trestného činu Význam kriminalistické charakteristiky trestného činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ STOPA Pojem a podstata stopy v kriminalistice Klasifikace kriminalistických stop Význam kriminalistických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE Pojem a východiska kriminalistické identifikace Objekty kriminalistické identifikace Druhy kriminalistické identifikace Metodika identifikačního zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKOTECHNICKÁ A ZNALECKÁ ČINNOST Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Kriminalistickotechnické metody Kriminalistickotechnická a znalecká (expertizní) činnost Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE Pojem, význam a objekty daktyloskopie Druhy daktyloskopických stop Vyhledávání, vyvolávání a zajišťování daktyloskopických stop Způsoby daktyloskopické identifikace Kontrolní otázky: Použitá literatura Test... 81

4 7 PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Sestavování portrétu osoby podle vnějších znaků Způsoby sestavování portrétu osoby Identifikace osob podle fotografie a identifikace neznámých mrtvol Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BIOLOGIE Pojem, význam a objekty kriminalistické biologie Druhy biologických stop Zajišťování biologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ FONOSKOPIE Pojem a význam kriminalistické fonoskopie Objekty kriminalistické fonoskopie Zajišťování a zkoumání fonoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ ODOROLOGIE Pojem, předmět a význam odorologie Vznik odorologických stop a jejich druhy Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pachových stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test GRAFICKÉ EXPERTIZY Objasnění základních pojmů a obsahu zkoumání Identifikace osob podle ručního písma Identifikace psacích strojů Grafická diagnostika Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ MECHANOSKOPIE Pojem, podstata a význam kriminalistické mechanoskopie Charakteristika mechanoskopických objektů a stop Způsoby vyhledávání, zajišťování a zasílání mechanoskopických stop Způsoby a metody zkoumání mechanoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA Pojem, význam a objekty kriminalistických balistických zkoumání Druhy zbraní a střeliva Vznik balistických stop a místa jejich výskytu Kriminalistická balistická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ TRASOLOGIE Pojem, význam a objekty trasologie

5 14.2 Charakteristika jednotlivých druhů trasologických stop Vyhledávání a zajišťování trasologických stop Zkoumání trasologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ PYROTECHNIKA Pojem a obsah kriminalistické pyrotechniky Objekty kriminalistické pyrotechniky Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pyrotechnických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ CHEMIE Pojem kriminalistická chemie, její význam, objekty zkoumání a zajišťování stop Zjišťování technických příčin vzniku požárů Toxikologická zkoumání léků a drog, nátěrových hmot, a další zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura NEIDENTIFIKAČNÍ ZKOUMÁNÍ Defektoskopické zkoumání vad kovových a nekovových materiálů Metalografické zkoumání Elektrotechnická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DOKUMENTACE Pojem, předmět a význam kriminalistické dokumentace Protokol Obrazová dokumentace Topografická dokumentace Jiné druhy kriminalistické dokumentace Kontrolní otázky Použitá literatura ÚVOD DO KRIMINALISTICKÉ TAKTIKY Pojem, předmět a místo kriminalistické taktiky Kriminalistickotaktické metody Kriminalistickotaktické postupy a operace Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ VERZE, PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, podstata a druhy kriminalistických verzí Tvorba a prověrka kriminalistických verzí Pojem, podstata a principy plánování a organizace vyšetřování Druhy plánování a organizace vyšetřování Kontrolní otázky Použitá literatura Test

6 21 VYUŽITÍ ZNALCŮ A ODBORNÍKŮ V KRIMINALISTICKÉ PRAXI Pojem, podstata a formy využití odborných znalostí v kriminalistické Znalecké zkoumání Znalecký posudek, odborné vyjádření, znalec, expert Kontrolní otázky Použitá literatura OHLEDÁNÍ MÍSTA ČINU Pojem, podstata a význam místa činu Zajištění místa činu Ohledání Druhy ohledání Taktika ohledání místa činu Dokumentace ohledání místa činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test VÝSLECH A KONFRONTACE Pojem, podstata a druhy výslechu Příprava výslechu Taktika výslechu Dokumentace průběhu a výsledků výslechu Konfrontace Kontrolní otázky Použitá literatura Test REKOGNICE Pojem, podstata, druhy a význam rekognice Příprava a provedení rekognice Taktika provedení rekognice Dokumentace a vyhodnocení rekognice Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ REKONSTRUKCE Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce Druhy kriminalistické rekonstrukce Taktika rekonstrukce trestného činu Dokumentace a hodnocení výsledků rekonstrukce Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÝ EXPERIMENT Pojem, podstata a význam kriminalistického experimentu Příprava kriminalistického experimentu Taktika provedení kriminalistického experimentu Dokumentace průběhu a výsledků kriminalistického experimentu Kontrolní otázky Použitá literatura Test PROHLÍDKA Pojem, podstata a význam prohlídky

7 27.2 Druhy prohlídky Příprava prohlídky Taktické zásady pro vykonání prohlídky Taktické postupy vykonání vybraných druhů prohlídek Dokumentace průběhu a výsledku prohlídky Kontrolní otázky Použitá literatura PÁTRANÍ Pojetí, pojem a význam pátrání Druhy pátrání Taktické zásady a metodika pátrání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ INFORMATIKA Pojem IS, dělení IS používaných Policii ČR, jeho význam a funkce Přehled celostátních kriminalistických evidencí Charakteristika nejdůležitějších kriminalistických evidencí a sbírek Kontrolní otázky Použitá literatura Test OBECNÉ OTÁZKY METODIKY VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřování Systém metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Kontrolní otázky Použitá literatura Seznam zkratek

8 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek Průvodce studiem, kapitolou Průvodce kapitolou, textem, podnět Shrnutí Výstupy z učení Čas potřebný ke studiu Kontrolní otázka Samostatný úkol Test a otázka Řešení a odpovědi, návody Korespondenční úkoly Zapamatujte si Řešený příklad Definice Úkol k zamyšlení Část pro zájemce Další zdroje 1

9 ÚVOD Vážení studenti, předkládaný učební text KRIMINALISTIKA obsahuje nejdůležitější problematiku ze všech částí této vědní disciplíny. Ze třiceti kapitol se čtyři zabývají teoretickým úvodem, čtrnáct kriminalistickou technikou, jedenáct kriminalistickou taktikou a jedna metodikou vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Skripta jsou zpracována pro potřeby vzdělávání na středních odborných školách ochrany osob a majetku. Slovo autora Moji snahou jako autora bylo zpracovat text tak, aby Vám studentům poskytnul nezbytné množství poznatků, nutných pro úspěšné absolvování tohoto předmětu a podal přehledné informace o kriminalistice jako samostatné vědní disciplíně. Jednotlivé kapitoly proto nejsou vyčerpávající, ale dodávají potřebné poznatky. Kapitola o metodice vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů doplňuje obecnou část kriminalistiky a poskytuje základní znalosti, čím se tato zvláštní část kriminalistiky zabývá. V případě potřeby nebo zájmu si můžete rozšířit své znalosti studiem literatury uvedené na konci každé kapitoly. Přeji mnoho úspěchů při studiu! JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. 2

10 VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu a vypracování úkolů v rámci studijní opory Budete umět: Základní pojmy užívané v kriminalistice. Orientovat se v systému kriminalistiky. Rozebrat jednotlivé kriminalistickotechnické metody. Popsat strukturální a dílčí kriminalistickotaktické metody. Vysvětlit význam metodiky vyšetřování. Objasnit funkci kriminalistiky. Získáte: Znalosti o pojmovém aparátu v kriminalistice. Přehled o součastných kriminalistických metodách a jejich vývoji. Základní znalosti a dovednosti v kriminalistickotechnické činnosti a v kriminalistickotaktické činnosti. Budete schopni: Budete umět Získáte Budete schopni Charakterizovat základní kriminalistické aspekty u praktických příkladů. Prakticky provést základní kriminalistickotechnické úkony při zajišťování vybraných druhů stop. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU 2 hodiny týdně ve 3. ročníku 3 hodiny týdně ve 4. ročníku 3

11 PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU Oporu si lze průběžně doplňovat na základě výkladu učitelů, absolvovaných praktických cvičení, studia doporučené literatury a vlastních zkušeností. Tím si přizpůsobíte studijní materiál osobním potřebám, aby Vám co nejvíc vyhovoval k teoretické i praktické přípravě, zejména pak k maturitní zkoušce. Základní informace z oboru kriminalistika. Vysvětlení nejznámějších kriminalistickotechnických a kriminalistickotaktických metod, prostředků a postupů. Nenajdete zde jednotlivé metodiky vyšetřování, protože tato témata přesahují rámec školního vzdělávacího programu. Otázky k textu mají kontrolní funkci vzhledem k pochopení textu. Ve vybraných kapitolách jsou zadány úkoly k zamyšlení. Jejich řešení je uvedeno před kontrolními otázkami. Konkrétní úkoly budou zadávány jednotlivými vyučujícími. Postup při studiu Co zde najdete Co zde nenajdete Otázky textu Úkoly 4

12 1 ÚVOD DO KRIMINALISTIKY VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu této kapitoly Budete umět: Budete umět Vysvětlit základní pojem kriminalistika Objasnit předmět a metody kriminalistiky Orientovat se v systému kriminalistiky Získáte: Získáte Přehled o vzniku a vývoji kriminalistiky Znalosti o základním pojmovém aparátu v kriminalistice Budete schopni: Charakterizovat pojem, předmět a sytém kriminalistiky Objasnit funkci kriminalistiky Budete schopni ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KLÍČOVÁ SLOVA Kriminalistika, kriminalita, kriminologie, kriminální vědy, forenzní disciplíny, odhalování, objasňování, vyšetřování a prevence kriminality. PRŮVODCE KAPITOLOU. 5

13 1.1 Pojem, předmět a systém kriminalistiky Kriminalistika je samostatný vědní obor sloužící ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že objasňuje zákonitosti vzniku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních skutečností a tím, že vypracovává podle potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, prostředky a operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Kriminalistika je relativně mladou samostatnou vědeckou disciplínou, přičemž existuje mnoho různých definic, z nichž však žádná není všeobecně uznávána. U řady autorů kriminalistických publikací se s definováním pojmu kriminalistiky nesetkáme, neboť vyčerpávající definice všech pojmových znaků by zapříčinila zánik přehlednosti a stručnosti definice. Všichni autoři se však zabývají předmětem kriminalistiky z pohledu různých zorných úhlů, neboť předmět kriminalistiky je značně obsáhlý. Je to dáno především tím, že škála trestných činů je velmi pestrá a proto i vzniklé stopy jsou různorodé. Kriminalistika jako věda se soustředí především na dva okruhy zákonitostí, které tvoří předmět kriminalistiky. Předmět kriminalistiky: a) zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech, b) zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. Jak vyplývá z textu, mezi klíčové pojmy kriminalistiky patří pojem stopa, která je primárním zdrojem informací o trestném činu a východiskem poznávacího procesu při objasňování a vyšetřování trestných činů. Jiné kriminalisticky relevantní informace 6

14 nemají svůj původ ve stopách, ale jsou to informace sekundární načerpané především z kriminalistických evidencí nebo z tzv. srovnávacích materiálů. patří: Mezi klíčová slova kriminalistiky, jejichž význam je potřeba si osvojit Kriminalita neboli zločinnost = souhrn spáchaných trestných činů ve společnosti za určitý časový úsek. Odhalování = zjišťování skryté (latentní), organizované a utajované trestné činnosti. Objasňování = zjišťování podstatných skutečností týkajících se prověřované události, především je-li událost trestným činem a jakým, motiv, dobu činu, kdo je pachatel. Cílem objasňování je zodpovědět sedm základních kriminalistických otázek (kdo, co, kde, kdy, jak, čím, proč). Vyšetřování = postup podle trestního řádu. Poznatky zjištěné při objasňování se zprocesňují tj. provádějí se procesní úkony a opatřují se důkazy. Prevence = předcházení kriminalitě. Systém kriminalistiky. Systém kriminalistické vědy má tuto strukturu: I. Úvod do kriminalistiky a) předmět kriminalistiky, b) systém kriminalistiky, c) místo kriminalistiky v systému věd, d) metody kriminalistické vědy, e) historie kriminalistiky, f) společenská funkce kriminalistiky. II. Obecná část kriminalistiky 1. Kriminalistické učení o trestném činu. 7

15 2. Kriminalistické učení o stopách. 3. Kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. a) Obecná metodologie kriminalistické praxe. b) Technické a přírodovědné kriminalistické metody. c) Taktické kriminalistické metody. III. Zvláštní část kriminalistiky 1. Obecné otázky metodiky odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti 2. Jednotlivé metodiky Úvod do kriminalistiky je, co do obsahu, v porovnání s dalšími dvěma částmi, nejméně obsažný a zabývá se nejobecnějšími vztahy v teorii kriminalistiky. V principu se jedná o otázky obsažené v prvé kapitole této publikace. Obecnou část kriminalistiky můžeme rozdělit do tří částí, z nichž první se zabývá kriminalisticky relevantními znaky trestných činů. Druhá část je ústředním pojmem kriminalistiky a zabývá se stopami. Třetí část tvoří kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. Tato zahrnuje obecnou metodologii specifika poznání trestných činů, obecnou charakteristiku kriminalistických metod a kriminalistickou identifikaci, na níž navazuje metoda technická a přírodovědná a metoda taktická. Zvláštní část kriminalistiky pak obsahuje část obecné metodiky, která je poměrně stručná a navazující, velmi obsáhlou metodiku vyšetřování jednotlivých trestných činů či skupin trestných činů. V policejní praxi se můžeme tradičně setkat se zjednodušeným členěním kriminalistiky: 8

16 a) kriminalistická technika, b) kriminalistická taktika, c) metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Tomuto dělení odpovídají i speciální odborná pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování. 1.2 Místo kriminalistiky systému věd V počátcích svého historického vývoje nebyla kriminalistika chápána jako vědní disciplína, nýbrž byla pokládána spíše za umění úspěšného boje se zločinem. Později byla označována za pomocnou vědu trestního práva. Teprve od druhé poloviny 19. století je považována za samostatnou vědní disciplínu. Za zakladatele moderní kriminalistiky je považován rakouský profesor Hans Gross, který zavedl výuku kriminalistiky na vysokých školách a ve Štýrském Hradci založil první kriminalistický ústav na světě. Kriminalistika vznikla jako prostředek boje s kriminalitou. Její samostatnost je dána především specifickým předmětem jejího zkoumání, jímž se nezabývá žádná jiná vědní disciplína. Kriminalistika má silně interdisciplinární povahu, jsou v ní zastoupeny jak prvky společenskovědní, tak přírodovědné i technické. Většinou bývá zařazována do společenských věd, protože chrání společnost před kriminalitou. Ve společenských vědách bývá řazena k právním, policejním nebo kriminálním (penitenciárním) vědám. Řazení do právních věd je již dnes ojedinělé a neopodstatněné. Řazení do policejních věd má význam především z důvodů konstruování obecné teorie policejní vědy a určitých pedagogických hledisek. Nejrozšířenější je řazení kriminalistiky mezi kriminální vědy. Kriminální vědy se zabývají kriminalitou (zločinností) a případně dalšími sociálně patologickými jevy, které s kriminalitou souvisí. Mezi kriminální vědy řadíme: 9

17 Trestní právo hmotné určuje znaky trestného činu, skutkové podstaty trestných činů, trestně odpovědného pachatele, čímž kriminalistice vymezuje hlavní působiště. Kriminalistické metody lze však využít i při objasňování jiných sociálně patologických jevů než trestných činů (sebevraždy, přestupky apod.). Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, ale provádění procesních úkonů nemá jen právní povahu, nýbrž také organizační, technickou, taktickou a metodickou, což je předmětem zájmu kriminalistiky. Proto má trestní právo procesní, zejména jeho část zabývající se dokazováním, velmi úzký vztah s kriminalistikou. Kriminalistické metody, které nebyly převzaty do právní úpravy, mají jen povahu doporučení a nejsou právně závazná, ale jejich nedodržení může znamenat neobjasněný trestný čin. Kriminalistické metody, které se dlouhodobě úspěšně v praxi uplatňují, se postupně zavádějí do trestního řádu a stávají se tak zároveň procesními úkony, např. novela trestního řádu účinná od včlenila do V. hlavy oddíl třetí Některé zvláštní způsoby dokazování ( 104a Konfrontace, 104b Rekognice, 104c Vyšetřovací pokus, 104d Rekonstrukce, 104e Prověrka výpovědi na místě). Kriminologie je věda o kriminalitě, jejích pachatelích, obětech a o kontrole kriminality. Protože nejenom laická veřejnost si zaměňuje kriminalistiku s kriminologií, rozebereme si, čím se kriminologie zabývá. Kriminologie zkoumá: stav, strukturu a dynamiku kriminality (kriminální fenomenologie), příčiny a podmínky kriminality (kriminální etiologie), osobnost pachatele (klinická kriminologie), oběti (viktimologie), kontrolu kriminality (prevence, represe). 10

18 Z pohledu předmětu kriminalistiky a kriminologie vypracujte několik typických otázek (co která vědní disciplína bude zkoumat) k případu vloupání do bytu. Viktimologie je věda o oběti. V užším slova smyslu bývá chápána jako relativně samostatná součást kriminologie tj. zabývá se jen oběťmi trestných činů. V širším slova smyslu bývá považována za samostatnou vědní disciplínu, která se zabývá všemi oběťmi, tedy ne pouze trestných činů, ale i oběťmi válečných hrůz, hladomorů, přírodních katastrof, epidemií, hromadných dopravních nehod apod. Penologie je věda zabývající se výkonem a účinky všech trestů a ochranných opatření. Někdy bývá nepřesně označována jako vězenství. Penitenciaristika je část penologie zabývající se výkonem a účinky trestu odnětí svobody. Postpenitenciaristika je věda zabývající se problematikou, jak působit na osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, aby se řádně začlenili do společnosti a nepáchali trestnou činnost. Forenzní disciplíny jsou soudní lékařství, soudní psychologie, soudní psychiatrie, soudní sexuologie, soudní chemie a soudní inženýrství. Tyto obory, které vznikly na bázi svých mateřských disciplín, se v historickém vývoji stále více soustřeďovaly na řešení specifických úkolů právní praxe, obohacovaly se poznatky ze znalecké praxe a vyvíjely specializovanou výzkumnou činnost, což vedlo k jejich úzkému přimknutí ke kriminalistice a k trestnímu právu procesnímu. V 70. letech dvacátého století se objevily názory, že forenzní disciplíny patří v širším slova smyslu do kriminalistiky. Samotní představitelé těchto disciplín se tomuto zařazení bránili a argumentovali tím, že i když ke kriminalistice mají velmi blízko, ještě užší spojení mají se svými mateřskými disciplínami. Naopak koncem 90. let se objevily názory, že kriminalistika je jen jednou z forenzních disciplín. I o správnosti tohoto názoru lze mít pochybnosti, protože kriminalistika nevznikla na bázi nějaké mateřské disciplíny, ale vznikla jako specifická věda sloužící boji proti kriminalitě. 11

19 Kriminalistika má blízko také ke správnímu právu, zejména k jeho části policejnímu právu. V policejních zákonech a prováděcích předpisech nižší právní síly jsou upraveny taktické, technické a metodické úkony, organizační členění policie, postupy při vyšetřování i operativně pátrací činnost. V některých dílčích oblastech souvisí kriminalistika i s jinými právními oblastmi, např. předpisy o znalcích a tlumočnících nebo předpisy o ochraně osobních dat. Mnoho společného má kriminalistika také s přírodními a technickými metodami, ve kterých stále nalézá nejvíce podnětů pro svůj rozvoj. Kriminalistika mapuje aktuální stav vědeckého poznání v co nejširším spektru disciplín a to, co je využitelné pro boj s kriminalitou, transformuje. Tak kriminalistika získala mnoho poznatků z fyziky, chemie, biologie, lékařství, psychologie a mnoha dalších odvětví. Část poznatků a metod přebírá kriminalistika z jiných věd v nezměněné podobě a ty zůstávají i nadále součástí mateřské disciplíny, ale pokud je kriminalistika tvůrčím způsobem přepracuje, stávají se jejím obsahem = je obecně závazné pravidlo chování, které upravuje práva a povinnosti subjektů a je vyjádřeno ve zvláštní státem uznané právní formě a jehož dodržování je zabezpečováno státním donucením. 1.3 Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Kriminalistika používá svých metod k tomu, aby jednak zkoumala předmět svého poznání, jednak aby vytvářela doporučení a metody určené pro kriminalistickou praxi. Z tohoto hlediska dělíme metody na metody kriminalistické vědy a metody kriminalistické praktické činnosti, kterými jsou metody vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop a jiných kriminalisticky relevantních informací. Metody kriminalistické vědy lze rozdělit do tří skupin: 1) Obecné metody používané ve všech oblastech vědeckého a praktického poznání (např. pozorování, popisování, měření, srovnávání, analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie, apod.). 12

20 2) Speciální metody vznikly a jsou užívány v jiných vědních oborech (např. fyzikální, chemické, biologické, psychologické apod.). Kriminalistika je využívá, aniž by je nějak upravovala. 3) Specifické metody jsou ty metody, které si vytvořila sama kriminalistická teorie pro poznání svého předmětu zkoumání a které jsou využívány výlučně v ní. Jedná se tyto o dvě specifické metody kriminalistické vědy: a) Zevšeobecňování poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe. Tato metoda spojuje kriminalistickou vědu s praxí. Úkolem není pouhý popis a komentování praxe, ale proniknutí do podstaty kriminalistické praktické činnosti cestou studia a generalizací výsledků. Teprve potom je věda schopna vypracovat kvalitativně nové a dokonalejší nástroje boje s kriminalitou. b) Tvůrčí přizpůsobování a přetváření poznatků a metod jiných věd. Tato metoda umožňuje kriminalistice udržovat kontakt s rozvojem ostatních vědních disciplín. Kriminalistická věda sleduje rozvoj vědeckého poznání v přírodních, technických a společenských vědách a hledá vše, co by mohlo být využitelné pro potírání kriminality. Získané poznatky se snaží tvořivě transformovat a dodat jim novou kvalitu uzpůsobenou potřebám boje s kriminalitou. Metody kriminalistické praktické činnosti můžeme, stejně jako metody kriminalistické vědy, rozdělit do tří skupin: 1) Obecně poznávací metody používají se ve všech, respektive ve většině oblastí lidské praxe (pozorování, měření, srovnávání, analogie, generalizace, indukce, dedukce, analýza, syntéza). Tyto metody se při použití v kriminalistické praxi přizpůsobují specifickým objektům a podmínkám, ale jejich gnozeologický základ je stejný jako v jakékoli jiné oblasti lidského poznání. 2) Speciální metody metody převzaté z jiných vědních disciplín vykazují dynamický rozvoj a uplatňují se v kriminalistické praxi velmi široce. Mezi nejpoužívanější patří matematické a kybernetické metody, fyzikální, fyzikálně 13

21 chemické a chemické metody, biologické a antropologické metody, psychologické metody. 3) Specifické metody vznikly v kriminalistice a využívají se převážně v ní. Rozeznáváme kriminalistickotechnické metody (daktyloskopické, trasologické, mechanoskopické, balistické apod.) a kriminalistickotaktické metody (ohledání, výslech, konfrontace, rekognice, rekonstrukce apod.). V kriminalistické praxi můžeme použít pouze ty metody, které splňují kritéria: neodporují platným právním normám, jsou založeny na vědeckém základě, jsou ověřeny kriminalistickou praxí, jsou uznány kriminalistickou praxí. 1.4 Historie kriminalistiky Jak již bylo konstatováno v úvodu prvé kapitoly, kriminalistika jako vědecká disciplína je poměrně mladá a počala psát své dějiny na konci 19. století. Lidská společnost ve svém vývoji postupně zaváděla do svého života jistá pravidla, jejichž vyústěním byl vznik státu a tím stanovená pravidla organizace společnosti a vznik práva se stanovením chování lidí ve společnosti. Rovněž byla stanovena pravidla, jak bude naloženo s osobami, které poruší právní předpisy a dopustí se zločinu. Ve starověku a středověku se důkazní matriál opíral téměř výhradně o výslechy svědků a obviněných. Korunním důkazem bylo doznání obviněného. K získání takového důkazu byly používány metody, které lze bez nadsázky označit za primitivní až drastické, mezi nimiž významné místo zaujímala tortura (mučení jako prostředek k donucení výpovědi) a ordály (boží soudy). 14

22 V 18. a 19. století došlo v Evropě ke společenským změnám, které přinesly i zásadní reformy trestního práva na kontinentu. Stávající inkviziční model byl postupně nahrazen tzv. reformním kontinentálním procesem. Zásadní změna byla zaznamenána i v oblasti dokazování, zejména zákaz tortury a jiných forem nátlaku na obviněné. Tato humánní změna však vedla k nárůstu zločinnosti a proto bylo nutno vytvořit orgány policie a justice vybavené takovými nástroji, se kterými by se dalo účinně proti zločinnosti bojovat. Jedním z východisek bylo zakládání nových útvarů kriminální policie, mezi kterými je nutno připomenout vznik Surete v Paříži roku 1810, za jejíhož zakladatele je považován Eugen Francois Vidocq a rok 1829 v Londýně, kde byl sirem Robertem Peelem založen Scotland Yard. Tyto nové organizace s sebou přinesly nové metody práce, zejména evidence pachatelů, nové způsoby komunikace a především nové metody dokazování. Tato doba je rovněž charakteristická vědeckým rozvojem a výsledky vědních oborů společenských, přírodních a technických věd byly zapracovávány do činnosti justice a policie. Nemalý podíl na zapracování novinek do praxe měl i rozvoj vzdělanosti právníků, soudních lékařů a policistů. Z prvotních ojedinělých poznatků byly zpracovávány systematické důkazy v podobě např. znaleckých posudků předkládaných u soudů. tyto: Mezi osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj kriminalistiky lze zařadit především Hans Gross ( ), rakouský profesor na univerzitě v Grazu, který je pokládán za zakladatele vědecké kriminalistiky. Nejprve pracoval jako vyšetřující soudce a tuto svou praxi zužitkoval na univerzitě, kde založil první katedru kriminalistiky. Jeho základní dílo se nazývá Handbuch für Untersuchungsrichter, překládáno jako Příručka pro vyšetřující soudce. Je zde uvedena naléhavost výuky kriminalistiky na vysokých školách a její znalost pro právníky. V roce 1899 založil kriminalistický vědecký časopis pod názvem Archiv für Kriminalantropologie und Kriminalistik, který je dodnes vydáván ve Franfurktu n. M. pod názvem Archiv für Kriminologie. Alphons Bertillon ( ), pařížský úředník policejní prefektury a pozdější šéf identifikačního oddělení, jehož jméno je spojováno především s metodou 15

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy

Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Kriminalistickotechnická dokumentace pojem, podstata, význam, druhy Pojem: Kriminalistická dokumentace zachycuje průběh a výsledky kriminalisticky relevantní události, včetně kriminalistických metod použitých

Více

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality

Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementru Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. 21. 6. 2011 1 Osnova 1. Odhalování kybernetické kriminality

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Daktyloskopie kriminalistická identifikace osob Označení materiálu: VY_32_INOVACE_FRY3

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Ochrana osob a majetku Obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická trasologie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry11 Datum

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Mechanoskopie

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Mechanoskopie Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Mechanoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry12 Datum vytvoření: 20.

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická odorologie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry18 Datum

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2017/2018) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Identifikace podle vnějších znaků zjišťování totožnosti mrtvoly Označení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu Je odvětví

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Kriminalistická stopa jako důkazní prostředek v trestním řízení

Kriminalistická stopa jako důkazní prostředek v trestním řízení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Kriminalistická stopa jako důkazní prostředek v trestním řízení Emanuel Chvíla

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Symposium Poznej svého klienta 2015

Symposium Poznej svého klienta 2015 Symposium Poznej svého klienta 2015 Výzkum: Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Téma: Možnosti využití operativně pátrací činnosti

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VÝVOJ KRIMINALISTIKY

VÝVOJ KRIMINALISTIKY Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á VÝVOJ KRIMINALISTIKY (Diplomová práce) Filip Příhoda Plzeň 2014 Z ÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI F a k u l t a p r á v n i c k á K a t e d

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická fonoskopie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry8 Datum

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci,

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci, Daktyloskopie Pojem : Daktyloskopie je vědný obor, který zkoumá obrazce papilárních linií na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou a chodidlech z hlediska zákonitosti

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Rizikové skupiny 4 K R I M I N O L O G I E Ú V O D D O T É M A T U P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Vzpomeňte na minule Jaké jsou faktory vzniku deviací? Jak může osobnost pachatele ovlivnit

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení)

Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí) 6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí) 6 Detektiv pro prošetřování událostí (kód: 68-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Detektiv pro prošetřování událostí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí detektiv (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí detektiv (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí detektiv (kód: 68-002-T) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Vedoucí detektiv Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více