KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIMINALISTIKA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Transkript

1 KRIMINALISTIKA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. Studijní oporu zajišťuje: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Karviná 2011

3 OBSAH Strany Seznam použitých značek, symbolů a zkratek... 1 ÚVOD ÚVOD DO KRIMINALISTIKY Pojem, předmět a systém kriminalistiky Místo kriminalistiky systému věd Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Historie kriminalistiky Společenská funkce kriminalistiky Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ UČENÍ O TRESTNÉM ČINU Pojem kriminalistická charakteristika trestného činu Součásti kriminalistické charakteristiky trestného činu Význam kriminalistické charakteristiky trestného činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ STOPA Pojem a podstata stopy v kriminalistice Klasifikace kriminalistických stop Význam kriminalistických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE Pojem a východiska kriminalistické identifikace Objekty kriminalistické identifikace Druhy kriminalistické identifikace Metodika identifikačního zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKOTECHNICKÁ A ZNALECKÁ ČINNOST Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Kriminalistickotechnické metody Kriminalistickotechnická a znalecká (expertizní) činnost Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DAKTYLOSKOPIE Pojem, význam a objekty daktyloskopie Druhy daktyloskopických stop Vyhledávání, vyvolávání a zajišťování daktyloskopických stop Způsoby daktyloskopické identifikace Kontrolní otázky: Použitá literatura Test... 81

4 7 PORTRÉTNÍ IDENTIFIKACE Pojem a podstata kriminalistickotechnické činnosti Sestavování portrétu osoby podle vnějších znaků Způsoby sestavování portrétu osoby Identifikace osob podle fotografie a identifikace neznámých mrtvol Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BIOLOGIE Pojem, význam a objekty kriminalistické biologie Druhy biologických stop Zajišťování biologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ FONOSKOPIE Pojem a význam kriminalistické fonoskopie Objekty kriminalistické fonoskopie Zajišťování a zkoumání fonoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ ODOROLOGIE Pojem, předmět a význam odorologie Vznik odorologických stop a jejich druhy Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pachových stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test GRAFICKÉ EXPERTIZY Objasnění základních pojmů a obsahu zkoumání Identifikace osob podle ručního písma Identifikace psacích strojů Grafická diagnostika Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ MECHANOSKOPIE Pojem, podstata a význam kriminalistické mechanoskopie Charakteristika mechanoskopických objektů a stop Způsoby vyhledávání, zajišťování a zasílání mechanoskopických stop Způsoby a metody zkoumání mechanoskopických stop Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA Pojem, význam a objekty kriminalistických balistických zkoumání Druhy zbraní a střeliva Vznik balistických stop a místa jejich výskytu Kriminalistická balistická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ TRASOLOGIE Pojem, význam a objekty trasologie

5 14.2 Charakteristika jednotlivých druhů trasologických stop Vyhledávání a zajišťování trasologických stop Zkoumání trasologických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ PYROTECHNIKA Pojem a obsah kriminalistické pyrotechniky Objekty kriminalistické pyrotechniky Vyhledávání, zajišťování a zkoumání pyrotechnických stop Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ CHEMIE Pojem kriminalistická chemie, její význam, objekty zkoumání a zajišťování stop Zjišťování technických příčin vzniku požárů Toxikologická zkoumání léků a drog, nátěrových hmot, a další zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura NEIDENTIFIKAČNÍ ZKOUMÁNÍ Defektoskopické zkoumání vad kovových a nekovových materiálů Metalografické zkoumání Elektrotechnická zkoumání Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ DOKUMENTACE Pojem, předmět a význam kriminalistické dokumentace Protokol Obrazová dokumentace Topografická dokumentace Jiné druhy kriminalistické dokumentace Kontrolní otázky Použitá literatura ÚVOD DO KRIMINALISTICKÉ TAKTIKY Pojem, předmět a místo kriminalistické taktiky Kriminalistickotaktické metody Kriminalistickotaktické postupy a operace Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÉ VERZE, PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, podstata a druhy kriminalistických verzí Tvorba a prověrka kriminalistických verzí Pojem, podstata a principy plánování a organizace vyšetřování Druhy plánování a organizace vyšetřování Kontrolní otázky Použitá literatura Test

6 21 VYUŽITÍ ZNALCŮ A ODBORNÍKŮ V KRIMINALISTICKÉ PRAXI Pojem, podstata a formy využití odborných znalostí v kriminalistické Znalecké zkoumání Znalecký posudek, odborné vyjádření, znalec, expert Kontrolní otázky Použitá literatura OHLEDÁNÍ MÍSTA ČINU Pojem, podstata a význam místa činu Zajištění místa činu Ohledání Druhy ohledání Taktika ohledání místa činu Dokumentace ohledání místa činu Kontrolní otázky Použitá literatura Test VÝSLECH A KONFRONTACE Pojem, podstata a druhy výslechu Příprava výslechu Taktika výslechu Dokumentace průběhu a výsledků výslechu Konfrontace Kontrolní otázky Použitá literatura Test REKOGNICE Pojem, podstata, druhy a význam rekognice Příprava a provedení rekognice Taktika provedení rekognice Dokumentace a vyhodnocení rekognice Kontrolní otázky Použitá literatura Test KRIMINALISTICKÁ REKONSTRUKCE Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce Druhy kriminalistické rekonstrukce Taktika rekonstrukce trestného činu Dokumentace a hodnocení výsledků rekonstrukce Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÝ EXPERIMENT Pojem, podstata a význam kriminalistického experimentu Příprava kriminalistického experimentu Taktika provedení kriminalistického experimentu Dokumentace průběhu a výsledků kriminalistického experimentu Kontrolní otázky Použitá literatura Test PROHLÍDKA Pojem, podstata a význam prohlídky

7 27.2 Druhy prohlídky Příprava prohlídky Taktické zásady pro vykonání prohlídky Taktické postupy vykonání vybraných druhů prohlídek Dokumentace průběhu a výsledku prohlídky Kontrolní otázky Použitá literatura PÁTRANÍ Pojetí, pojem a význam pátrání Druhy pátrání Taktické zásady a metodika pátrání Kontrolní otázky Použitá literatura KRIMINALISTICKÁ INFORMATIKA Pojem IS, dělení IS používaných Policii ČR, jeho význam a funkce Přehled celostátních kriminalistických evidencí Charakteristika nejdůležitějších kriminalistických evidencí a sbírek Kontrolní otázky Použitá literatura Test OBECNÉ OTÁZKY METODIKY VYŠETŘOVÁNÍ Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřování Systém metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů Kontrolní otázky Použitá literatura Seznam zkratek

8 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek Průvodce studiem, kapitolou Průvodce kapitolou, textem, podnět Shrnutí Výstupy z učení Čas potřebný ke studiu Kontrolní otázka Samostatný úkol Test a otázka Řešení a odpovědi, návody Korespondenční úkoly Zapamatujte si Řešený příklad Definice Úkol k zamyšlení Část pro zájemce Další zdroje 1

9 ÚVOD Vážení studenti, předkládaný učební text KRIMINALISTIKA obsahuje nejdůležitější problematiku ze všech částí této vědní disciplíny. Ze třiceti kapitol se čtyři zabývají teoretickým úvodem, čtrnáct kriminalistickou technikou, jedenáct kriminalistickou taktikou a jedna metodikou vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Skripta jsou zpracována pro potřeby vzdělávání na středních odborných školách ochrany osob a majetku. Slovo autora Moji snahou jako autora bylo zpracovat text tak, aby Vám studentům poskytnul nezbytné množství poznatků, nutných pro úspěšné absolvování tohoto předmětu a podal přehledné informace o kriminalistice jako samostatné vědní disciplíně. Jednotlivé kapitoly proto nejsou vyčerpávající, ale dodávají potřebné poznatky. Kapitola o metodice vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů doplňuje obecnou část kriminalistiky a poskytuje základní znalosti, čím se tato zvláštní část kriminalistiky zabývá. V případě potřeby nebo zájmu si můžete rozšířit své znalosti studiem literatury uvedené na konci každé kapitoly. Přeji mnoho úspěchů při studiu! JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D. 2

10 VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu a vypracování úkolů v rámci studijní opory Budete umět: Základní pojmy užívané v kriminalistice. Orientovat se v systému kriminalistiky. Rozebrat jednotlivé kriminalistickotechnické metody. Popsat strukturální a dílčí kriminalistickotaktické metody. Vysvětlit význam metodiky vyšetřování. Objasnit funkci kriminalistiky. Získáte: Znalosti o pojmovém aparátu v kriminalistice. Přehled o součastných kriminalistických metodách a jejich vývoji. Základní znalosti a dovednosti v kriminalistickotechnické činnosti a v kriminalistickotaktické činnosti. Budete schopni: Budete umět Získáte Budete schopni Charakterizovat základní kriminalistické aspekty u praktických příkladů. Prakticky provést základní kriminalistickotechnické úkony při zajišťování vybraných druhů stop. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU 2 hodiny týdně ve 3. ročníku 3 hodiny týdně ve 4. ročníku 3

11 PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU Oporu si lze průběžně doplňovat na základě výkladu učitelů, absolvovaných praktických cvičení, studia doporučené literatury a vlastních zkušeností. Tím si přizpůsobíte studijní materiál osobním potřebám, aby Vám co nejvíc vyhovoval k teoretické i praktické přípravě, zejména pak k maturitní zkoušce. Základní informace z oboru kriminalistika. Vysvětlení nejznámějších kriminalistickotechnických a kriminalistickotaktických metod, prostředků a postupů. Nenajdete zde jednotlivé metodiky vyšetřování, protože tato témata přesahují rámec školního vzdělávacího programu. Otázky k textu mají kontrolní funkci vzhledem k pochopení textu. Ve vybraných kapitolách jsou zadány úkoly k zamyšlení. Jejich řešení je uvedeno před kontrolními otázkami. Konkrétní úkoly budou zadávány jednotlivými vyučujícími. Postup při studiu Co zde najdete Co zde nenajdete Otázky textu Úkoly 4

12 1 ÚVOD DO KRIMINALISTIKY VÝSTUPY Z UČENÍ Po prostudování textu této kapitoly Budete umět: Budete umět Vysvětlit základní pojem kriminalistika Objasnit předmět a metody kriminalistiky Orientovat se v systému kriminalistiky Získáte: Získáte Přehled o vzniku a vývoji kriminalistiky Znalosti o základním pojmovém aparátu v kriminalistice Budete schopni: Charakterizovat pojem, předmět a sytém kriminalistiky Objasnit funkci kriminalistiky Budete schopni ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU KLÍČOVÁ SLOVA Kriminalistika, kriminalita, kriminologie, kriminální vědy, forenzní disciplíny, odhalování, objasňování, vyšetřování a prevence kriminality. PRŮVODCE KAPITOLOU. 5

13 1.1 Pojem, předmět a systém kriminalistiky Kriminalistika je samostatný vědní obor sloužící ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že objasňuje zákonitosti vzniku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních skutečností a tím, že vypracovává podle potřeb trestního zákona a trestního řádu metody, postupy, prostředky a operace v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Kriminalistika je relativně mladou samostatnou vědeckou disciplínou, přičemž existuje mnoho různých definic, z nichž však žádná není všeobecně uznávána. U řady autorů kriminalistických publikací se s definováním pojmu kriminalistiky nesetkáme, neboť vyčerpávající definice všech pojmových znaků by zapříčinila zánik přehlednosti a stručnosti definice. Všichni autoři se však zabývají předmětem kriminalistiky z pohledu různých zorných úhlů, neboť předmět kriminalistiky je značně obsáhlý. Je to dáno především tím, že škála trestných činů je velmi pestrá a proto i vzniklé stopy jsou různorodé. Kriminalistika jako věda se soustředí především na dva okruhy zákonitostí, které tvoří předmět kriminalistiky. Předmět kriminalistiky: a) zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech, b) zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. Jak vyplývá z textu, mezi klíčové pojmy kriminalistiky patří pojem stopa, která je primárním zdrojem informací o trestném činu a východiskem poznávacího procesu při objasňování a vyšetřování trestných činů. Jiné kriminalisticky relevantní informace 6

14 nemají svůj původ ve stopách, ale jsou to informace sekundární načerpané především z kriminalistických evidencí nebo z tzv. srovnávacích materiálů. patří: Mezi klíčová slova kriminalistiky, jejichž význam je potřeba si osvojit Kriminalita neboli zločinnost = souhrn spáchaných trestných činů ve společnosti za určitý časový úsek. Odhalování = zjišťování skryté (latentní), organizované a utajované trestné činnosti. Objasňování = zjišťování podstatných skutečností týkajících se prověřované události, především je-li událost trestným činem a jakým, motiv, dobu činu, kdo je pachatel. Cílem objasňování je zodpovědět sedm základních kriminalistických otázek (kdo, co, kde, kdy, jak, čím, proč). Vyšetřování = postup podle trestního řádu. Poznatky zjištěné při objasňování se zprocesňují tj. provádějí se procesní úkony a opatřují se důkazy. Prevence = předcházení kriminalitě. Systém kriminalistiky. Systém kriminalistické vědy má tuto strukturu: I. Úvod do kriminalistiky a) předmět kriminalistiky, b) systém kriminalistiky, c) místo kriminalistiky v systému věd, d) metody kriminalistické vědy, e) historie kriminalistiky, f) společenská funkce kriminalistiky. II. Obecná část kriminalistiky 1. Kriminalistické učení o trestném činu. 7

15 2. Kriminalistické učení o stopách. 3. Kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. a) Obecná metodologie kriminalistické praxe. b) Technické a přírodovědné kriminalistické metody. c) Taktické kriminalistické metody. III. Zvláštní část kriminalistiky 1. Obecné otázky metodiky odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti 2. Jednotlivé metodiky Úvod do kriminalistiky je, co do obsahu, v porovnání s dalšími dvěma částmi, nejméně obsažný a zabývá se nejobecnějšími vztahy v teorii kriminalistiky. V principu se jedná o otázky obsažené v prvé kapitole této publikace. Obecnou část kriminalistiky můžeme rozdělit do tří částí, z nichž první se zabývá kriminalisticky relevantními znaky trestných činů. Druhá část je ústředním pojmem kriminalistiky a zabývá se stopami. Třetí část tvoří kriminalistické metody odhalování, vyšetřování a prevence trestné činnosti. Tato zahrnuje obecnou metodologii specifika poznání trestných činů, obecnou charakteristiku kriminalistických metod a kriminalistickou identifikaci, na níž navazuje metoda technická a přírodovědná a metoda taktická. Zvláštní část kriminalistiky pak obsahuje část obecné metodiky, která je poměrně stručná a navazující, velmi obsáhlou metodiku vyšetřování jednotlivých trestných činů či skupin trestných činů. V policejní praxi se můžeme tradičně setkat se zjednodušeným členěním kriminalistiky: 8

16 a) kriminalistická technika, b) kriminalistická taktika, c) metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Tomuto dělení odpovídají i speciální odborná pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování. 1.2 Místo kriminalistiky systému věd V počátcích svého historického vývoje nebyla kriminalistika chápána jako vědní disciplína, nýbrž byla pokládána spíše za umění úspěšného boje se zločinem. Později byla označována za pomocnou vědu trestního práva. Teprve od druhé poloviny 19. století je považována za samostatnou vědní disciplínu. Za zakladatele moderní kriminalistiky je považován rakouský profesor Hans Gross, který zavedl výuku kriminalistiky na vysokých školách a ve Štýrském Hradci založil první kriminalistický ústav na světě. Kriminalistika vznikla jako prostředek boje s kriminalitou. Její samostatnost je dána především specifickým předmětem jejího zkoumání, jímž se nezabývá žádná jiná vědní disciplína. Kriminalistika má silně interdisciplinární povahu, jsou v ní zastoupeny jak prvky společenskovědní, tak přírodovědné i technické. Většinou bývá zařazována do společenských věd, protože chrání společnost před kriminalitou. Ve společenských vědách bývá řazena k právním, policejním nebo kriminálním (penitenciárním) vědám. Řazení do právních věd je již dnes ojedinělé a neopodstatněné. Řazení do policejních věd má význam především z důvodů konstruování obecné teorie policejní vědy a určitých pedagogických hledisek. Nejrozšířenější je řazení kriminalistiky mezi kriminální vědy. Kriminální vědy se zabývají kriminalitou (zločinností) a případně dalšími sociálně patologickými jevy, které s kriminalitou souvisí. Mezi kriminální vědy řadíme: 9

17 Trestní právo hmotné určuje znaky trestného činu, skutkové podstaty trestných činů, trestně odpovědného pachatele, čímž kriminalistice vymezuje hlavní působiště. Kriminalistické metody lze však využít i při objasňování jiných sociálně patologických jevů než trestných činů (sebevraždy, přestupky apod.). Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, ale provádění procesních úkonů nemá jen právní povahu, nýbrž také organizační, technickou, taktickou a metodickou, což je předmětem zájmu kriminalistiky. Proto má trestní právo procesní, zejména jeho část zabývající se dokazováním, velmi úzký vztah s kriminalistikou. Kriminalistické metody, které nebyly převzaty do právní úpravy, mají jen povahu doporučení a nejsou právně závazná, ale jejich nedodržení může znamenat neobjasněný trestný čin. Kriminalistické metody, které se dlouhodobě úspěšně v praxi uplatňují, se postupně zavádějí do trestního řádu a stávají se tak zároveň procesními úkony, např. novela trestního řádu účinná od včlenila do V. hlavy oddíl třetí Některé zvláštní způsoby dokazování ( 104a Konfrontace, 104b Rekognice, 104c Vyšetřovací pokus, 104d Rekonstrukce, 104e Prověrka výpovědi na místě). Kriminologie je věda o kriminalitě, jejích pachatelích, obětech a o kontrole kriminality. Protože nejenom laická veřejnost si zaměňuje kriminalistiku s kriminologií, rozebereme si, čím se kriminologie zabývá. Kriminologie zkoumá: stav, strukturu a dynamiku kriminality (kriminální fenomenologie), příčiny a podmínky kriminality (kriminální etiologie), osobnost pachatele (klinická kriminologie), oběti (viktimologie), kontrolu kriminality (prevence, represe). 10

18 Z pohledu předmětu kriminalistiky a kriminologie vypracujte několik typických otázek (co která vědní disciplína bude zkoumat) k případu vloupání do bytu. Viktimologie je věda o oběti. V užším slova smyslu bývá chápána jako relativně samostatná součást kriminologie tj. zabývá se jen oběťmi trestných činů. V širším slova smyslu bývá považována za samostatnou vědní disciplínu, která se zabývá všemi oběťmi, tedy ne pouze trestných činů, ale i oběťmi válečných hrůz, hladomorů, přírodních katastrof, epidemií, hromadných dopravních nehod apod. Penologie je věda zabývající se výkonem a účinky všech trestů a ochranných opatření. Někdy bývá nepřesně označována jako vězenství. Penitenciaristika je část penologie zabývající se výkonem a účinky trestu odnětí svobody. Postpenitenciaristika je věda zabývající se problematikou, jak působit na osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, aby se řádně začlenili do společnosti a nepáchali trestnou činnost. Forenzní disciplíny jsou soudní lékařství, soudní psychologie, soudní psychiatrie, soudní sexuologie, soudní chemie a soudní inženýrství. Tyto obory, které vznikly na bázi svých mateřských disciplín, se v historickém vývoji stále více soustřeďovaly na řešení specifických úkolů právní praxe, obohacovaly se poznatky ze znalecké praxe a vyvíjely specializovanou výzkumnou činnost, což vedlo k jejich úzkému přimknutí ke kriminalistice a k trestnímu právu procesnímu. V 70. letech dvacátého století se objevily názory, že forenzní disciplíny patří v širším slova smyslu do kriminalistiky. Samotní představitelé těchto disciplín se tomuto zařazení bránili a argumentovali tím, že i když ke kriminalistice mají velmi blízko, ještě užší spojení mají se svými mateřskými disciplínami. Naopak koncem 90. let se objevily názory, že kriminalistika je jen jednou z forenzních disciplín. I o správnosti tohoto názoru lze mít pochybnosti, protože kriminalistika nevznikla na bázi nějaké mateřské disciplíny, ale vznikla jako specifická věda sloužící boji proti kriminalitě. 11

19 Kriminalistika má blízko také ke správnímu právu, zejména k jeho části policejnímu právu. V policejních zákonech a prováděcích předpisech nižší právní síly jsou upraveny taktické, technické a metodické úkony, organizační členění policie, postupy při vyšetřování i operativně pátrací činnost. V některých dílčích oblastech souvisí kriminalistika i s jinými právními oblastmi, např. předpisy o znalcích a tlumočnících nebo předpisy o ochraně osobních dat. Mnoho společného má kriminalistika také s přírodními a technickými metodami, ve kterých stále nalézá nejvíce podnětů pro svůj rozvoj. Kriminalistika mapuje aktuální stav vědeckého poznání v co nejširším spektru disciplín a to, co je využitelné pro boj s kriminalitou, transformuje. Tak kriminalistika získala mnoho poznatků z fyziky, chemie, biologie, lékařství, psychologie a mnoha dalších odvětví. Část poznatků a metod přebírá kriminalistika z jiných věd v nezměněné podobě a ty zůstávají i nadále součástí mateřské disciplíny, ale pokud je kriminalistika tvůrčím způsobem přepracuje, stávají se jejím obsahem = je obecně závazné pravidlo chování, které upravuje práva a povinnosti subjektů a je vyjádřeno ve zvláštní státem uznané právní formě a jehož dodržování je zabezpečováno státním donucením. 1.3 Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti Kriminalistika používá svých metod k tomu, aby jednak zkoumala předmět svého poznání, jednak aby vytvářela doporučení a metody určené pro kriminalistickou praxi. Z tohoto hlediska dělíme metody na metody kriminalistické vědy a metody kriminalistické praktické činnosti, kterými jsou metody vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání kriminalistických stop a jiných kriminalisticky relevantních informací. Metody kriminalistické vědy lze rozdělit do tří skupin: 1) Obecné metody používané ve všech oblastech vědeckého a praktického poznání (např. pozorování, popisování, měření, srovnávání, analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie, apod.). 12

20 2) Speciální metody vznikly a jsou užívány v jiných vědních oborech (např. fyzikální, chemické, biologické, psychologické apod.). Kriminalistika je využívá, aniž by je nějak upravovala. 3) Specifické metody jsou ty metody, které si vytvořila sama kriminalistická teorie pro poznání svého předmětu zkoumání a které jsou využívány výlučně v ní. Jedná se tyto o dvě specifické metody kriminalistické vědy: a) Zevšeobecňování poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe. Tato metoda spojuje kriminalistickou vědu s praxí. Úkolem není pouhý popis a komentování praxe, ale proniknutí do podstaty kriminalistické praktické činnosti cestou studia a generalizací výsledků. Teprve potom je věda schopna vypracovat kvalitativně nové a dokonalejší nástroje boje s kriminalitou. b) Tvůrčí přizpůsobování a přetváření poznatků a metod jiných věd. Tato metoda umožňuje kriminalistice udržovat kontakt s rozvojem ostatních vědních disciplín. Kriminalistická věda sleduje rozvoj vědeckého poznání v přírodních, technických a společenských vědách a hledá vše, co by mohlo být využitelné pro potírání kriminality. Získané poznatky se snaží tvořivě transformovat a dodat jim novou kvalitu uzpůsobenou potřebám boje s kriminalitou. Metody kriminalistické praktické činnosti můžeme, stejně jako metody kriminalistické vědy, rozdělit do tří skupin: 1) Obecně poznávací metody používají se ve všech, respektive ve většině oblastí lidské praxe (pozorování, měření, srovnávání, analogie, generalizace, indukce, dedukce, analýza, syntéza). Tyto metody se při použití v kriminalistické praxi přizpůsobují specifickým objektům a podmínkám, ale jejich gnozeologický základ je stejný jako v jakékoli jiné oblasti lidského poznání. 2) Speciální metody metody převzaté z jiných vědních disciplín vykazují dynamický rozvoj a uplatňují se v kriminalistické praxi velmi široce. Mezi nejpoužívanější patří matematické a kybernetické metody, fyzikální, fyzikálně 13

21 chemické a chemické metody, biologické a antropologické metody, psychologické metody. 3) Specifické metody vznikly v kriminalistice a využívají se převážně v ní. Rozeznáváme kriminalistickotechnické metody (daktyloskopické, trasologické, mechanoskopické, balistické apod.) a kriminalistickotaktické metody (ohledání, výslech, konfrontace, rekognice, rekonstrukce apod.). V kriminalistické praxi můžeme použít pouze ty metody, které splňují kritéria: neodporují platným právním normám, jsou založeny na vědeckém základě, jsou ověřeny kriminalistickou praxí, jsou uznány kriminalistickou praxí. 1.4 Historie kriminalistiky Jak již bylo konstatováno v úvodu prvé kapitoly, kriminalistika jako vědecká disciplína je poměrně mladá a počala psát své dějiny na konci 19. století. Lidská společnost ve svém vývoji postupně zaváděla do svého života jistá pravidla, jejichž vyústěním byl vznik státu a tím stanovená pravidla organizace společnosti a vznik práva se stanovením chování lidí ve společnosti. Rovněž byla stanovena pravidla, jak bude naloženo s osobami, které poruší právní předpisy a dopustí se zločinu. Ve starověku a středověku se důkazní matriál opíral téměř výhradně o výslechy svědků a obviněných. Korunním důkazem bylo doznání obviněného. K získání takového důkazu byly používány metody, které lze bez nadsázky označit za primitivní až drastické, mezi nimiž významné místo zaujímala tortura (mučení jako prostředek k donucení výpovědi) a ordály (boží soudy). 14

22 V 18. a 19. století došlo v Evropě ke společenským změnám, které přinesly i zásadní reformy trestního práva na kontinentu. Stávající inkviziční model byl postupně nahrazen tzv. reformním kontinentálním procesem. Zásadní změna byla zaznamenána i v oblasti dokazování, zejména zákaz tortury a jiných forem nátlaku na obviněné. Tato humánní změna však vedla k nárůstu zločinnosti a proto bylo nutno vytvořit orgány policie a justice vybavené takovými nástroji, se kterými by se dalo účinně proti zločinnosti bojovat. Jedním z východisek bylo zakládání nových útvarů kriminální policie, mezi kterými je nutno připomenout vznik Surete v Paříži roku 1810, za jejíhož zakladatele je považován Eugen Francois Vidocq a rok 1829 v Londýně, kde byl sirem Robertem Peelem založen Scotland Yard. Tyto nové organizace s sebou přinesly nové metody práce, zejména evidence pachatelů, nové způsoby komunikace a především nové metody dokazování. Tato doba je rovněž charakteristická vědeckým rozvojem a výsledky vědních oborů společenských, přírodních a technických věd byly zapracovávány do činnosti justice a policie. Nemalý podíl na zapracování novinek do praxe měl i rozvoj vzdělanosti právníků, soudních lékařů a policistů. Z prvotních ojedinělých poznatků byly zpracovávány systematické důkazy v podobě např. znaleckých posudků předkládaných u soudů. tyto: Mezi osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj kriminalistiky lze zařadit především Hans Gross ( ), rakouský profesor na univerzitě v Grazu, který je pokládán za zakladatele vědecké kriminalistiky. Nejprve pracoval jako vyšetřující soudce a tuto svou praxi zužitkoval na univerzitě, kde založil první katedru kriminalistiky. Jeho základní dílo se nazývá Handbuch für Untersuchungsrichter, překládáno jako Příručka pro vyšetřující soudce. Je zde uvedena naléhavost výuky kriminalistiky na vysokých školách a její znalost pro právníky. V roce 1899 založil kriminalistický vědecký časopis pod názvem Archiv für Kriminalantropologie und Kriminalistik, který je dodnes vydáván ve Franfurktu n. M. pod názvem Archiv für Kriminologie. Alphons Bertillon ( ), pařížský úředník policejní prefektury a pozdější šéf identifikačního oddělení, jehož jméno je spojováno především s metodou 15

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Ochrana osob a majetku Obor vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech

POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech 250 POKYN policejního prezidenta ze dne 3. prosince 2013, o identifikačních úkonech PRO VNITŘNÍ POTŘEBU Stanovím: (1) Tento pokyn upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy a) vyžadování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

srovnávací pedagogika

srovnávací pedagogika srovnávací pedagogika Jan Průcha Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2., aktualizované a rozšířené vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika : mezinárodní

Více

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Plk. JUDr. Václav KUČERA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zkušenosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb.

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. Na Asociaci forenzních psychologů se v poslední době opakovaně obrací

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový?

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Workshop ICTU Důvěryhodný digitální dokument Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 18. března 2013 www.govtech.com Papírový vs. digitální

Více