Seznam použitých zkratek Předmluva ke čtvrtému vydání DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19"

Transkript

1 Obsah Seznam použitých zkratek Předmluva ke čtvrtému vydání DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie Pojem a předmět kriminologie Základní přístupy k poznávání kriminality Charakteristika kriminologie jako vědního oboru Vztah k jiným vědám Institucionalizace kriminologie v mezinárodním měřítku Institucionalizace kriminologie v České republice KAPITOLA II: Stav, struktura a dynamika kriminality Základní pojmy charakterizující kriminalitu Kriminalita skutečná, registrovaná a latentní Oficiální prameny informací o registrované kriminalitě v České republice Stav, struktura a dynamika kriminality v České republice K možnostem mezinárodního srovnávání kriminality KAPITOLA III: Základní kriminologické teorie, směry a školy Úvod do teoretické kriminologie Počátky kriminologie: hledání zločinného jedince A. Klasická škola B. Raná pozitivistická škola Kriminologie jako sociální věda: vznik hlavních kriminologických systémů ve 20. století

2 A. Chicagská škola a kriminální prostředí B. Anomie a napětí C. Sociální učení D. Teorie kontroly Kriminologie v pohybu: 60. léta A. Teorie o kriminalitě jako projevu společenských konfliktů B. Nová kriminologie a teorie etiketizace Neoklasická a environmentální kriminologie A. Racionalita v páchání kriminality B. Kriminalita v kontextu rutinních aktivit C. Environmentální kriminologie a vzorce kriminality Kriminologie současná a budoucí A. Biosociální teorie B. Psychosociální teorie C. Vývojové teorie D. Věda o zločinech E. Kulturní kriminologie Paradigmata, trendy a úkoly teoretické kriminologie KAPITOLA IV: Pachatel trestného činu Pojem pachatele trestného činu Typologie pachatelů A. Typologie upřednostňující vliv biologických dispozic B. Typologie upřednostňující vliv psychických dispozic C. Typologie upřednostňující vliv sociálního prostředí Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR Analýza pachatelů stíhaných v ČR v roce A. Pohlaví B. Věk C. Národnost, státní a etnická příslušnost D. Kriminální recidiva Jiné charakteristiky osobnosti pachatelů Význam zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení Individuální predikce

3 KAPITOLA V: Oběť trestného činu Pojem viktimologie Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti A. Viktimnost B. Viktimizace C. Újma způsobená oběti Typologie obětí A. Obecné typy obětí B. Specifické typy obětí Kriminální statistiky a výzkumy obětí trestných činů A. Kriminální statistiky o obětech B. Historie, význam a rozsah výzkumů obětí C. Viktimologické výzkumy v České republice Pomoc obětem trestného činu Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a procesní A. Trestní právo hmotné B. Trestní právo procesní Význam viktimologie pro prevenci kriminality KAPITOLA VI: Prevence kriminality Pojem Obsahové zaměření prevence Prevence kriminality podle okruhu adresátů Úloha státu v prevenci kriminality Prevence kriminality, občanská společnost a komunity Policejní prevence KAPITOLA VII: Sankční politika a penologie Kriminalizace Účinnost trestního stíhání Účel trestání Alternativní tresty Nové trendy ve vězeňství KAPITOLA VIII: Kriminologický výzkum Úvod Základní pojmy Příprava výzkumu

4 4 Výzkumné metody A. Historická metoda B. Analýza statistických dat C. Monografická metoda D. Typologická metoda E. Topografická metoda F. Prognostické metody Výzkumné techniky A. Přímé pozorování B. Experiment C. Studium a analýza dokumentů D. Dotazník E. Řízený rozhovor F. Kriminální predikce G. Self-report H. Sociometrie I. Analýza časových řad J. Expertní šetření Kombinace výzkumných postupů Dokončení výzkumu Využití výsledků výzkumu v právní praxi DÍL DRUHÝ: ZVLÁŠTNÍ ČÁST KAPITOLA IX: Násilná kriminalita Pojem Fenomenologie násilné kriminality A. Úmyslná ublížení na zdraví B. Loupeže C. Vraždy D. Nové formy kriminálního násilí E. Domácí násilí F. Hate crime G. Divácké násilí H. Stalking Etiologie násilné kriminality Kontrola násilné kriminality

5 KAPITOLA X: Mravnostní kriminalita Úvod Sexuální kriminalita A. Fenomenologie sexuální kriminality B. Etiologie sexuální kriminality C. Kontrola sexuální kriminality Kriminalita spjatá s prostitucí A. Fenomenologie kriminality spjaté s prostitucí B. Etiologie kriminality spjaté s prostitucí C. Prevence kriminality spjaté s prostitucí KAPITOLA XI: Majetková kriminalita Pojem majetková kriminalita Fenomenologie majetkové kriminality Etiologie a kontrola majetkové kriminality KAPITOLA XII: Hospodářská kriminalita Pojem hospodářská kriminalita Fenomenologie hospodářské kriminality Specifika pachatelů hospodářské kriminality Etiologie hospodářské kriminality A. Aspekt legislativní B. Aspekt institucionální Kontrola hospodářské kriminality KAPITOLA XIII: Kriminologické aspekty korupce Pojem korupce, charakteristické rysy, formy korupce Mezinárodněprávní dokumenty o korupci Druhy korupce Míra korupce Příčiny korupce Kontrola korupce A. Preventivní opatření B. Kontrola korupce prostředky trestního práva hmotného a procesního

6 KAPITOLA XIV: Návykové látky a kriminalita Úvod Návykové látky a jejich obvyklé účinky Užívání návykových látek a závislost na nich A. Důvody a vzorce užívání návykových látek B. Závislost na návykových látkách C. Užívání návykových látek v ČR Návykové látky jako kriminogenní faktor A. Vztah mezi užíváním návykových látek a kriminalitou B. Vymezení trestné činnosti související s návykovými látkami C. Rozsah a struktura trestné činnosti související s návykovými látkami Protidrogová politika KAPITOLA XV: Kyberkriminalita Pojem kyberkriminality Fenomenologie kyberkriminality A. Specifika kyberkriminality B. Typické útoky v kybernetickém prostoru C. Stav kyberkriminality Kontrola kyberkriminality A. V rovině represe B. V rovině prevence KAPITOLA XVI: Extremismus Typologie extremismu Charakteristické prvky ideologie krajní pravice Levicově extremistická scéna Pravicový extremismus u nás Fotbalové výtržnictví Levicový extremismus u nás Postih extremisticky motivovaného jednání Koncept hate crime Trestná činnost s extremistickým podtextem Násilná trestná činnost Protiextremistická politika

7 KAPITOLA XVII: Kriminalita v dopravě Úvod Fenomenologie trestných činů v dopravě Etiologie trestných činů v dopravě a jejich prevence KAPITOLA XVIII: Organizovaná kriminalita Pojem organizované kriminality, její společenská závažnost Formy trestné činnosti spojené s organizovanou kriminalitou Typologie a struktura zločineckých organizací Geneze a společenské kořeny organizované kriminality Kontrola organizované kriminality A. Právní prostředky postihu organizované kriminality B. Prevence organizované kriminality KAPITOLA XIX: Kriminalita proti mládeži Pojem kriminalita proti dětem Fenomenologie kriminality proti dětem Etiologie kriminality proti dětem Kontrola kriminality proti dětem KAPITOLA XX: Kriminalita mládeže Fenomenologie kriminality mládeže Etiologie kriminality mládeže Kontrola kriminality mládeže KAPITOLA XXI: Kriminalita etnických menšin a cizinců Druhy menšin Znaky menšin Obecně k fenomenologii kriminality minoritních skupin Fenomenologie kriminality cizích státních příslušníků Romské etnikum jako prototyp problémovosti minoritního postavení A. Historie B. Řešení romské otázky C. Situace po roce D. Kriminalita Etiologie trestné činnosti menšin a cizinců

8 A. Minority obecně B. Postavení cizinců Kontrola kriminality menšin a cizinců A. Vládní koncepce B. Preventivní aktivity KAPITOLA XXII: Kriminalita páchaná právnickými osobami Fenomenologie kriminality páchané právnickými osobami Etiologie kriminality páchané právnickými osobami A. Kriminogenní faktory na úrovni trhu B. Kriminogenní faktory na úrovni právnické osoby C. Kriminogenní faktory na úrovni individuálního pachatele fyzické osoby Prevence kriminality páchané právnickými osobami Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam použité literatury Věcný rejstřík

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST KAPITOLA I Pojem, předmět a úkoly kriminologie 1 Pojem a předmět kriminologie Pojem kriminologie je latinsko-řeckého původu. Jde o složeninu vzniklou z latinského slova crimen (zločin)

Více

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Michaela Štefunková, Jaroslav Šejvl (eds.) M O N O G R A F I E ZÁKLADY PREVENCE KRIMINALITY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Univerzita Karlova 1. lékařská

Více

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ MLÁDEŽE. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ JAKO FORMA ZÁVAŽNÉ ORGANIZOVANÉ KRIMINALITY

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ JAKO FORMA ZÁVAŽNÉ ORGANIZOVANÉ KRIMINALITY INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ JAKO FORMA ZÁVAŽNÉ ORGANIZOVANÉ KRIMINALITY Šárka Blatníková Praha 2010 Autorka: PhDr. Šárka Blatníková Technická spolupráce: Petra

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku.

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie. Kriminalita mládeže na Chrudimsku. Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální patologie a sociologie Kriminalita mládeže na Chrudimsku Bakalářská práce Autor: Lenka Malá Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice

Více

MOŽNOSTI TRESTNÍ JUSTICE V PROTIDROGOVÉ POLITICE I.

MOŽNOSTI TRESTNÍ JUSTICE V PROTIDROGOVÉ POLITICE I. INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MOŽNOSTI TRESTNÍ JUSTICE V PROTIDROGOVÉ POLITICE I. (vývojové aspekty) Odpovědná řešitelka: PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Technická

Více

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv

Fakulta bezpečnostně právní. katedra kriminologie. Kriminologie. aktuální problémy. Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv P O L I C E J N Í A K A D E M I E Č E S K É R E P U B L I K Y V P R A ZE Fakulta bezpečnostně právní katedra kriminologie Kriminologie aktuální problémy Ivana Zoubková, Jana Firstová a kolektiv PRAHA 2013

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003) Praha 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ. Sociálních studií a speciální pedagogiky. Sociální pracovník

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ. Sociálních studií a speciální pedagogiky. Sociální pracovník Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální pracovník

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných pracovníky

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference ZA FINANČNÍ PODPORY Vědecký výbor konference JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně právního výboru Senátu České republiky, senátor Parlamentu České republiky; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Více

Charakteristika loupežných přepadení, příčiny jejich páchání a prevence

Charakteristika loupežných přepadení, příčiny jejich páchání a prevence Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Charakteristika loupežných přepadení, příčiny jejich páchání a prevence Bakalářská práce Autor: Jarmila Fluhsová Právní administrativa

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s.

Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s. Vzor citace: JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 172 s. JUDr. Eva Janečková, 2015 ISBN 978-80-7478-760-7 (brož.) ISBN 978-80-7478-761-4 (e-pub) Seznam zkratek

Více

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pro studijní účely. Neprodejné Praha 2004 ISBN 80-7338-027-7

Více

Problematika Hate Crime.

Problematika Hate Crime. Problematika Hate Crime. Zahraniční zkušenosti a možnost aplikace tohoto přístupu v ČR s důrazem na trestné činy z nenávisti proti cizincům Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Vypracoval: Doc.

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více