Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka UBIQUAM U-400"

Transkript

1 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

2 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony a předpisy o používání telefonu v oblastech, kam s autem pojedete. Používejte sadu hands-free. NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na místech, kde je používání telefonu zakázáno, jako v nemocnicích či v letadle. Rádiofrekvenční (RF) energie může mít vliv na lékařské přístroje nebo na přístroje v letadle. Pokud používáte nějaký osobní lékařský přístroj, udržujte mezi telefonem a tímto přístrojem dostatečnou vzdálenost. Váš telefon může působit na ostatní zařízení, která využívají různé druhy RF energie. Používejte výhradně baterii schválenou výrobcem. Abyste nepoškodili svůj telefon, používejte výhradně baterii dodanou s telefonem nebo schválenou baterii. Úder do baterie nebo vysoká teplota může způsobit výbuch baterie. U-400

3 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE neschválenou nabíječku nebo příslušenství. Používejte jen příslušenství dodané nebo schválené společností Mobilkom. Neschválené produkty mohou způsobit poruchy nebo výbuch. NEVYSTAVUJTE přístroj dešti nebo tekutinám. Nepoužívejte tento přístroj v prostředích s extrémně vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. K vysoušení zvlhlého telefonu nepoužívejte fén, topení nebo mikrovlnnou troubu. Mohlo by dojít k deformaci telefonu nebo výbuchu. NEROZEBÍREJTE ani neupravujte telefon. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru. K čištění telefonu nepoužívejte saponáty nebo chemikálie jako je alkohol či benzen. Mohly by způsobit poruchu přístroje nebo výbuch. Prohlášení o shodě Společnost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek Ubiquam U-400 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese U-400

4 Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení 6 2. Používání baterie a SIM karty 7 3. Dobíjení baterie 9 4. Funkce kláves Nastavení Moje menu Hlavní ikony na displeji Zapnutí / vypnutí 13 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 14 1) Zadání telefonního čísla 14 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou 14 3) V případě, že znáte telefonní číslo 15 4) Volání na dříve vytočené číslo Příjem hovorů a zmeškaný hovor 16 1) Příjem hovorů 16 2) Čekající hovor 16 3) Kontrola zmeškaných hovorů Další funkce 17 1) Hlasitost hovoru 17 2) Uložení čísla během hovoru 17 3) Funkce reproduktoru 17 4) Nalezení čísla během hovoru 18 5) Omezení přenosu zvuku 18 6) Používání sluchátek 18 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 1. Zadávání znaků 20 1) Zadávání písmen 20 2) Zadávání symbolů Zprávy 23 1) Nová 23 2) Doručené 24 3) Odeslané 25 4) Koncepty 25 5) Nastavení 25 4 U-400

5 Obsah 3. Kontakty 26 1) Nový 26 2) Najít 26 3) Kopírovat a vymazat 27 4) Výpis hovorů 27 5) Informace Užitečnosti 28 1) Hry 28 2) Budík 28 3) Plánovač 29 4) Kalkulačka 30 5) Světový čas 30 6) Stopky Nastavení 31 1) Zámek kláves 31 2) Jazyk 31 3) Formát času 31 4) Přijetí hovoru 31 5) Volání 32 6) Zabezpečení 33 7) Verze SW Profily 36 1) Tichý 36 2) Schůzka 36 3) Ve vozidle 37 4) Venku 37 5) Můj profil, Normální Displej 38 1) Tapeta 38 2) Pozdrav a hodiny 39 3) Jas 39 4) Podsvícení 39 ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE Pozn.: Vyobrazení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného displeje. Obrázky jsou zde uvedeny pro názornost. U-400

6 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení Telefon Baterie Síťový adapter Řemínek Uživatelská příručka U-400

7 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2. Používání baterie a SIM karty SIM karta se může snadno poškodit nešetrným zacházením. Prosím, používejte ji opatrně. Při vyjímání baterie je třeba vždy telefon vypnout. 1) Při vyjímání baterie nejprve sejměte kryt. Zatlačte na zarážku na krytu baterie a oddělte kryt od telefonu posunutím dolů. U-400

8 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2) Při vyjímání baterie, nejprve baterii lehce posuňte. Pod baterií se nachází místo pro instalaci SIM karty. 3) Vložte SIM kartu řádně na místo. Zasuňte ji ve směru šipky na obrázku tak, aby zaklapla správně na místo. Baterii vložte tak, že dolní část zasunete do drážky v dolní části telefonu a potom na baterii zatlačte. U-400

9 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 3. Dobíjení baterie 1) Zasuňte konektor přiloženého síťového adaptéru do zdířky. 2) Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. 3) Telefon zobrazí symbol dobíjení baterie na LCD displeji. Protože baterie je spotřební materiál, její výdrž se častým opakovaným nabíjením a vybíjením snižuje (když se výdrž baterie zkrátí na polovinu, je třeba zakoupit novou). Nabíječka se může zahřívat. To je normální provozní stav a nepředstavuje žádné riziko. Aby baterie vydržela co nejdéle, nechte baterii při používání nejprve pětkrát úplně vybít a potom ji plně dobijte. U-400

10 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4) Vybitá baterie Když je baterie vybitá, objeví se na displeji hlášení o nízkém stavu baterie. Prosím, dobijte telefon, než se automaticky vypne. Dobíjení baterie trvá maximálně 4 hodiny. Baterie vydrží nabitá až 200 hodin v pohotovostním režimu a stačí až na 150 minut hovoru. Pozn.: Skutečná výdrž baterie závisí na prostředí a režimu sítě, existují určité rozdíly. 10 U-400

11 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4. Funkce kláves Klávesa Název Funkce Klávesnice Programové klávesy Klávesa volání Klávesa ukončení Směrová klávesa Zadávání písmen a číslic Ovládání nabídek. Funkce v nabídce se zobrazují na displeji. Uskutečnění nebo příjem hovoru. Také slouží k zobrazení seznamu posledních hovorů. Zapnutí a vypnutí telefonu. Ukončení hovoru Pohyb ve 4 směrech. Listování rychlou nabídkou. U

12 PŘED POUŽITÍM TELEFONU Navigační klávesa Rychlá nabídka na směrovém tlačítku Profily Otevření nabídky nastavení profilů 2 Kalendář Zobrazení kalendáře 3 Zprávy Telefon zobrazí menu zpráv 4 Moje menu Nabídka vytvořená uživatelem 5. Nastavení Mého menu 4 Stiskněte klávesu Zvolte jeden ze symbolů Moje menu. a stiskněte [OK]. Z nabízeného seznamu si zvolte funkci, kterou chcete použít jako svoji uživatelskou nabídku. Zvolené funkce můžete poté snadno používat pomocí volby Moje menu. 12 U-400

13 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 6. Hlavní ikony na displeji : Počet čárek udává sílu signálu. : Informuje, že jsou používána sluchátka. : Objeví se, když jsou jako režim vyzvánění zvoleny vibrace : Přišla textová SMS zpráva. : Signalizuje budík nebo položku v kalendáři. Aktuální profil. : Tichý, : Schůzka : Ve vozidle, : Venku, : Můj profil, Normální : Služba nedostupná, nebo probíhá hovor. : Aktuální stav baterie. 7. Zapnutí / vypnutí Při zapínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu Při vypínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu (asi 1 vteřinu). (asi 1 vteřinu). U

14 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 1) Zadání telefonního čísla Zadejte telefonní číslo. Když budete chtít vymazat poslední zadanou číslici, stiskněte. Vytočte číslo pomocí klávesy. 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou Do telefonního seznamu v telefonu se vejde až 500 položek. Stiskněte číslici (číslice) krátké volby volaného čísla a podržte poslední číslici tři vteřiny. Telefon Vás automaticky spojí s uloženým telefonním číslem. Poznámka: Číslo pro zkrácenou volbu daného kontaktu odpovídá číslu indexu tohoto kontaktu. Například pokud je index kontaktu 003, je pro zkrácenou volbu nutné stisknout a přidržet klávesu s číslem 3. Číslo indexu a tedy i zkrácené volby je možné změnit v Menu Kontakty. 14 U-400

15 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3) V případě, že znáte telefonní číslo Zadejte určitou část telefonního čísla (např. když je telefonní číslo , zadejte 789) Stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Najít]. Zobrazí se všechna telefonní čísla obsahující zadané číslice. Zvolte číslo, které chcete volat a stiskněte klávesu. 4) Volání na dříve vytočené číslo Stiskněte. Pomocí navigační klávesy zvolte požadované číslo. Vytočte číslo pomocí tlačítka volání. U

16 ZÁKLADNÍ FUNKCE 2. Příjem hovorů a zmeškané hovory 1) Příjem hovorů Když telefon zvoní, stiskněte. V případě, že je zvolená možnost příjmu jakoukoliv klávesou, přijmete hovor stisknutím jakékoliv klávesy. Když máte nastavenou funkci identifikace volajícího, zobrazí se identifikace na displeji. 2) Čekání hovoru Během hovoru můžete přijmout další hovor stisknutím klávesy. Opětovným stisknutím klávesy volání se vrátíte k předchozímu hovoru. Hovor ukončíte klávesou. 3) Kontrola zmeškaných hovorů V případě zmeškaných hovorů se na displeji objeví výše uvedené hlášení. 16 U-400

17 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3. Další funkce 1) Hlasitost hovoru Hlasitost reproduktoru můžete upravovat pomocí bočních tlačítek [nahoru] a [dolů] Zvýšení hlasitosti [nahoru], snížení hlasitosti [dolů] 2) Ukládání čísel během hovoru Když si budete chtít uložit telefonní číslo během hovoru, zadejte čísla klávesnicí a zvolte [Uložit]. Případně pro uložení čísla stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Nový kontakt]. 3) Funkce reproduktoru hlasitý odposlech Když budete chtít použít funkci reproduktoru během hovoru, stiskněte středové tlačítko OK. U

18 ZÁKLADNÍ FUNKCE 4) Nalezení telefonního čísla během hovoru Když budete chtít najít telefonní číslo během hovoru, stiskněte [Menu]. Zvolte a zadejte informace o čísle, které chcete najít. Zvolte požadované číslo. 5) Omezení přenosu zvuku Tuto funkci použijte, pokud chcete během hovoru vypnout mikrofon druhá strana vás neuslyší Během hovoru stiskněte tlačítko [vyp.mik] Když budete chtít tuto funkci opět zrušit a mikrofon zapnout, stiskněte 6) Používání sluchátek Zapojte konektor sluchátek do zdířky na levé straně telefonu. [zap.mik] 18 U-400

19 Stiskněte tlačítko Menu Pomocí směrového tlačítka a objeví se nabídka menu. zvolte požadovanou nabídku. Základní nabídka je následující. Po zvolení konkrétní nabídky získáte přístup k podnabídkám. U

20 1. Zadávání znaků Když budete chtít poslat SMS nebo si napsat poznámku, potřebujete zadávat znaky. K zadávání nebo úpravě znaků používejte číselnou klávesnici. 1) Zadávání písmen K zadávání písmen používejte číselná tlačítka. Např. jedním stisknutím klávesy zadáte A. Když stisknete klávesu dvakrát, zadáte B. Když písmena, která budete chtít zadat, jsou na stejném tlačítku, mezi zadáváním chvíli počkejte nebo použijte navigační tlačítko. Při zadávání číslic tlačítko dlouze podržte. Tímto tlačítkem se posunuje kurzor. Vkládání mezery. Změna režimu zadávání: textový režim, číslice nebo T9. 20 U-400

21 Příklad: zadání No.1, Stiskněte a zvolte režim <Aa>. Dvakrát stiskněte tlačítko změní automaticky na malá písmena <aa> k zadání velkého [N] a režim prvního velkého písmene <Aa> se Zadejte malé o stisknutím tlačítka třikrát. Stisknutím zadejte., a podržením zadejte číslo 1. * Použití režimu psaní T9 T9 je režim prediktivního vkládání textu, který umožňuje vložit jakýkoli znak jediným stisknutím tlačítka * Vkládání slova v režimu T9 1. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [T9]. Pro každé písmeno stiskněte klávesu jen jednou. Například stisknutím kláves [6], [6], [2], [4], [5] vložíte slovo mobil. Režim T9 předvídá, jaké slovo chcete napsat, a to se může měnit stisknutím každého dalšího tlačítka. 2. Vložte celé slovo dříve než začnete upravovat či mazat znaky 3. Pokud je nabídnuto správné slovo, běžte na krok 4. V opačném případě použijte směrové klávesy pro výběr alternativního slova z nabidky. Například po zadání [8], [9] vyberte mezi už a ty 4. Stiskněte [0] pro vložení mezery a pokračujte ve vkládání textu. 5. Pokud vámi požadované slovo není v nabídce, můžete toto slovo přidat do slovníku T9. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [Přidat slovo]. Standardním způsobem vložte požadované slovo. Po potvrzení [Ok] bude toto slovo přidáno do slovníku a při dalším psaní nabízeno. Vámi přidaná slova můžete upravovat či mazat v nabídce Menu Zprávy Nastavení Moje slova. U

22 2) Zadávání symbolů Dlouze podržte tlačítko [Symbol]. Pomocí směrového tlačítka se můžete přesunout na následující stránku. Na dalších stránkách se můžete pohybovat a symboly můžete volit pomocí číselných tlačítek. Pokud budete mačkat tlačítko, speciální znaky se budou měnit. Zvolte požadovaný znak Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Příklad : Když budete chtít zvolit?, podržte tlačítko Symbolů a pomocí tlačítka zvolte [?] na displeji. Když na displeji nenajdete požadovaný symbol, stiskněte směrové tlačítko k posunu na další obrazovku podle obr. 2 a U-400

23 2. Zprávy + Vytváření nových SMS, odesílání a příjem zpráv. Můžete také změnit příslušná nastavení pro SMS. 1) Nová zpráva - napsání a odeslání zprávy Menu + + Nová Ve zprávách zvolte Nová. Když barva pozadí signalizuje Na, můžete zadat telefonní číslo, nebo po stisknutí [Najít] vyberte číslo ze seznamu Kontaktů. Přesuňte barvu pozadí pomocí směrové klávesy na dolní sloupec a stiskněte [OK], aby se zobrazila plocha pro zadávání písmen. Teď můžete začít zadávat písmena podle výše uvedeného popisu. Po napsání zprávy a zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko [Uložit] k uložení zprávy nebo zprávu odešlete pomocí tlačítka [Poslat] U

24 2) Doručené zprávy + + Přijaté zprávy můžete kontrolovat, ukládat nebo mazat pomocí tlačítka Menu. + + Máte k dispozici dvě nabídky: SIM a telefon. V každé nabídce se zobrazují přijaté zprávy. Okno nalevo ukazuje, jak procházet přijaté zprávy. Po zvolení zprávy se zobrazí její obsah, datum, čas přijetí a telefonní číslo odesílatele. Když v okně kontroly zprávy stisknete tlačítko Menu můžete zprávu vymazat, odpovědět, předat ji dál nebo uložit číslo do seznamu. 24 U-400

25 3) Odeslané zprávy + + Můžete kontrolovat odeslané a neodeslané zprávy a volit, zda je chcete vymazat, upravovat nebo ukládat číslo do telefonního seznamu. 4) Koncepty - kontrola uložených zpráv a poznámek. + + Zprávy uložené v konceptech, například rozepsané zprávy, můžete podle volby z nabídky [Menu] upravovat, posílat či mazat. 5) Nastavení + + Můžete změnit nebo upravit nastavení týkající se zpráv, jako je upozornění na přijaté zprávy, možnosti odesílání, volba ukládání doručených SMS zpráv na SIM nebo do telefonu, potvrzení o doručení nebo mazání všech zpráv. Dále může prostřednictvím nabídky [Moje slova] upravovat či mazat slova, která jste přidali do slovníku T9. U

26 3. Kontakty + Ukládání telefonních čísel, vyhledávání, kopírování a mazání uložených čísel. Také zde můžete kontrolovat historii a časy volání. 1) Nový - zadávání nového kontaktu Ukládání nového telefonního čísla + + (nový) Zvolte paměť telefonu nebo SIM kartu. Zvolte místo uložení, potom se nalevo objeví okno k zadání jména, telefonního čísla a dalších údajů. Zadejte požadované informace a uložte je pomocí tlačítka [Uložit]. 2) Vyhledávání telefonních čísel Telefonní čísla můžete vyhledávat podle jména, telefonního čísla, čísla indexu nebo skupiny. + + zvolte kontakty, telefonní číslo, skupinu nebo index. 26 U-400

27 3) Kopírování a mazání Můžete kopírovat čísla ze SIM karty do paměti telefonu nebo naopak. Popřípadě máte možnost vymazat všechny čísla ze SIM karty a telefonu. + + Zvolte [Kopírovat vše] a dále [Do telefonu] nebo [Na SIM], Zvolte [Vymazat vše] a [Telefon] nebo [SIM] 4) Výpis hovorů - můžete procházet odchozí, příchozí a zmeškané hovory a zobrazovat datum a čas posledních 20 hovorů. + + Zvolte [odchozí hovory], [příchozí hovory], [zmeškané hovory] nebo [délka volání] 5) Informace kontrola stavu využití paměti. Zobrazuje, jaká část paměti telefonu a SIM karty je využita a kolik kontaktů je tedy ještě možné uložit. + + Zvolte [Využití paměti] U

28 4. Užitečnosti + Tato nabídka obsahuje různé užitečné funkce a hry. 1) Hry - v telefonu je nainstalovaná jedna hra ) Budík - používání funkce budíku telefonu. + + : Zapnutí / vypnutí budíku : Nastavení času buzení : Nastavení dne v týdnu, kdy bude probíhat buzení : Nastavení vyzváněcí melodie pro budík : Nastavení počtu opakování 28 U-400

29 3) Plánovač - můžete zadat jednoduchou poznámku nebo plán. + + Zvolte Schůzky Po zvolení data stiskněte tlačítko Menu - zobrazí se okno nalevo. : Nastavte datum a čas. : Nastavte předmět. : Nastavte čas upozornění. : Nastavte zvuk pro upozornění a zvolte Nový Zadejte požadované informace a uložte si schůzku pomocí tlačítka Uložit. Podobně jako na výše uvedeném obrázku se po uložení zvýrazní zvolené datum. U

30 4) Kalkulačka - používání kalkulačky. + + Zvolte Kalkulačka Pomocí číselných tlačítek můžete zadávat čísla a směrového tlačítka znaménka. 5) Světový čas - aktuální čas ve velkých světových městech. + + Zvolte Světový čas Pomocí směrového tlačítka zvolte požadované město. 6) Stopky - funkce stopek. + + Zvolte Stopky. Použijte směrové tlačítko pro [Start] či [Stop], [Restart] a pro [Reset] (vynulování). pro [Mezičas] či 30 U-400

31 5. Nastavení + 1) Zámek kláves + + Abyste omylem nestiskli nějaké tlačítko, např. v kapse, použijte funkci Zámek kláves. Pokud je tato funkce aktivovaná, klávesnice se automaticky zamkne po několika sekundách nečinnosti. Klávesnici je možné zamknout také stisknutím a přidržením tlačíka Pro odemknutí klávesnice stiskněte + 2) Jazyk - zvolte jazyk telefonu. + + Zvolte češtinu nebo angličtinu. 3) Formát času - zvolte zobrazování času ve formátu 12 hod. nebo 24 hod. + + Zvolte 12H nebo 24H 4) Přijetí hovoru - zvolte typ příjmu hovorů. + + Zvolte Odesílací klávesu (tlačítko volání) nebo Libovolnou klávesu. U

32 Tlačítko volání: Hovory se přijímají tlačítkem volání. Jakékoli tlačítko: hovory se přijímají jakýmkoli tlačítkem (výjimka: tlačítko ukončení ) 5) Volání - nastavení funkcí spojených s čekáním hovorů a přesměrováním hovorů. + + Zvolte nabídku Hovor na lince : Pokud je funkce aktivována, lze během hovoru přijmout další příchozí hovor. Přesměrování hovoru: V případě, že nebudete brát telefon, můžete pomocí této funkce přepojit příchozí hovor do hlasové schránky. Například pokud budete mít obsazeno, nebo budete nedostupní. Aktivujte požadovanou funkci a pomocí volacího tlačítka vytočte aktivační kód, který se zobrazí na displeji. Obdobným způsobem funkci deaktivujte. 32 U-400

33 6) Zabezpečení - změna hesla nebo nastavení zámku telefonu. + + Zadejte kód zabezpečení Upozornění: výchozí kód zabezpečení je nastaven na hodnotu Jeho hodnotu můžete změnit v Menu Nastavení Zabezpečení Zámek telefonu. (1) Nastavit heslo Můžete nastavit ochranu konkrétních funkcí, jejichž soukromí chcete chránit. Pro jejich použití bude poté nutné zadat kód zabezpečení. (2) Zámek telefonu Když je zámek aktivovaný, musíte k tomu, abyste mohli telefon používat, zadat kód zabezpečení. Když zadáte nesprávný kód zabezpečení více než třikrát, budete se muset obrátit na svého operátora. (3) Používání kódu PIN PIN se obvykle požaduje vždy při zapnutí telefonu. Můžete tuto funkci vypnout, ale riskujete neoprávněné používání telefonu. Když je PIN zadaný správně, zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu. U

34 Blokování kódem PIN Aktivované - zapněte telefon a zadejte PIN SIM karty. Deaktivované - můžete zapnout telefon bez zadání PINu. Změna PINu Můžete změnit číslo tak, abyste si je snadno zapamatovali. + + Zadejte heslo PIN zvolte Změnit PIN Stiskněte OK. Když zapomenete PIN, budete muset použit kód PUK (dostanete spolu se SIM kartou). Pokud neznáte ani PUK, obrat'te se na svého operátora Zadejte starý PIN Zadejte nový PIN 34 U-400

35 (4) Obnovení původního nastavení Po aktivace této funkce dojde k obnovení nastavení všech funkcí telefonu na původní hodnotu. Kontakty v telefonu i na SIM kartě zůstanou zachovány. 7) Verze SW - můžete zjistit verzi softwaru svého telefonu. + + U

36 6. Profily + Můžete změnit druhy zvonění, nastavit vibrace nebo zvuky tlačítek a nastavovat hlasitost u jednotlivých definovaných profilů. Parametry přislušného profilu je možné měnit pouze když je tento profil aktivni. Jeho aktivaci provedete tlačitkem [Aktivuj] 1) Tichý - bez zvonění a vibrací. V tichém režimu nemůžete měnit žádná nastavení. + + Poznámka: profil Tichý můžete aktivovat a deaktivovat také přidržením tlačítka 2) Schůzka - zvolte vibrace nebo světlo. Žádné zvonění ani zvuky tlačítek. + + Zvolte vibrace nebo světlo. 36 U-400

37 3) Ve vozidle - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 4) Venku - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 5) Můj profil a 6) Normální zvolte zvonění podle svého přání a uložte si je zvlášť za účelem snadného používání. + + nebo změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. U

38 7. Displej + Můžete změnit tapetu nebo nastavit jas displeje. 1) Tapeta - volba obrázku na pozadí zvolte pozadí. 38 U-400

39 2) Pozdrav a hodiny - můžete zadat pozdrav a vložit hodiny na displej Zaškrtněte Pozdrav nebo Hodiny zadejte text 3) Jas - ovládání jasu displeje Jas displeje se ovládá směrovým tlačítkem. 4) Podsvícení - nastavení délky podsvícení displeje zvolte dobu U

40 Technické údaje Rozsah frekvence : Tx : MHz Rx : MHz Hmotnost : 80g (s baterií) Velikost : 105 x 45 x 17 (D x Š x H mm) Baterie : 950mAh dobíjecí lithiová-iontová baterie Pohotovostní režim : Až 200 hodin Délka hovoru : Až 150minuty (výkon 10dBM Tx / RC 3) Displej : STN s barvami (128 x 128 bodů) Melodie : 16-polyfonní Licencováno společností Qualcomm incorporated pod jedním nebo více následujícími patenty: 4,901,307 5,506,865 5,267,261 5,600,754 5,490,165 5,109,390 5,544,196 5,414,796 5,056,109 5,511,073 5,267,262 5,657,420 5,504,773 5,228,054 5,568,483 5,416,797 5,101,501 5,535,239 5,337,338 5,778,338 5,710,784 5,659,569 Verze U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Dříve než začnete používat telefonní přístroj, prostudujte si prosím pečlivě tuto příručku.

Dříve než začnete používat telefonní přístroj, prostudujte si prosím pečlivě tuto příručku. Olive V-FC9300 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Dříve než začnete používat telefonní přístroj, prostudujte si prosím pečlivě tuto příručku. Důležité informace Důležité informace Všechna práva vyhrazena Reprodukce,

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

OBSAH. Pokročilé funkce

OBSAH. Pokročilé funkce 1 ÚVOD Bezdrátový telefon využívá bezdrátového spojení namísto telefoního kabelu, což umožňuje účastníkovi použít telefon kdekoliv v domě, bytě nebo kanceláři nezávisle na telefonní zásuvce. Bezdrátový

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění... 8 Rozbalení... 10 Váš telefon... 11 Popis telefonu... 11 Displej... 14 Servisní světlo... 17 Fotoaparát... 17 Začínáme... 18 Vložení

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110

Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110 Začínáte s U:fonem, 1. mobilním operátorem s voláním ZDARMA u všech tarifů. Aiji AM-110 100219 Dobrý den, děkuji Vám, že jste se rozhodl(-a) využít našich služeb. Zde Vám přikládám seznam nejdůležitějších

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Czech. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Czech. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Upozornění Nedodržení níže uvedených pravidel a doporučení, může být nebezpečné. Přečtěte si kompletní uživatelskou příručku, před prvním použitím přístroje.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více