STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA"

Transkript

1 STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Koordinační MAS: Partnerská MAS: MAS, o.p.s. Region, o.p.s. Červen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Obsah projektu: 1 Název projektu a základní informace Název projektu Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní předmět projektu Účastníci spolupráce Výchozí situace a zdůvodnění projektu Popis výchozí situace Způsob naplnění cílů opatření PRV Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu Výsledky projektu Dopady projektu Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS Místo a časový rámec realizace projektu Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS Region Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Fáze projektu Příprava projektu Spolupráce Koordinace projektu spolupráce Vlastní realizace projektu spolupráce Zdůvodnění inovativnosti projektu Následné využití Technické řešení projektu Označení stezky Informační panely Software... Chyba! Záložka není definována. 5.4 Průvodce Parkování na kola Odpadkové koše Ekonomické informace Souhrnný rozpočet projektu Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace Nezpůsobilé výdaje projektu Realizované projekty MAS, o.p.s Region, o.p.s

3 8 Přílohy Povinné přílohy: Nepovinné přílohy

4 1 Název projektu a základní informace 1.1 Název projektu Středočeská ovocná stezka vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) cyklistické stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů 1.2 Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován Hlavní opatření pro realizaci projektu: Vedlejší opatření pro realizaci projektu: III. 1.3 Podpora cestovního ruchu Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce 1.3 Hlavní předmět projektu Projekt rozšíří aktivity místních aktérů (ovocnáři) směrem k venkovské turistice. V rámci projektu vznikne turistická a cyklistická tématická (ovocná) stezka na území MAS a Regionu, která propojí místní aktéry, kteří se pohybují v oblasti ovocnářství. Z tohoto důvodu bylo vybráno jako hlavní opatření III Stezky značené informačními směrovkami s logem stezky a doplněné odpočívadly, s parkováním pro kola a odpadkovými koši, a dvěmi úseky s interaktivními tabulemi, provedou turisty a cykloturisty tradičně ovocnářským krajem. U obce Ždánice bude zpřístupněna cesta. Informační panel umístěný u odpočívadel, seznámí návštěvníky s tradicí ovocnářství a jeho historií, mapa seznámí s turistickou nabídkou okolí, interaktivní informační panely prověří získané znalosti návštěvníků stezky. Výstupem projektu bude také tištěný průvodce, s mapou a popisem stezky, který zajistí propagaci. Pro děti i dospělé sběratele turistických razítek bude přichystáno originální razítko Středočeské ovocné stezky. Toto razítko bude umístěno u ovocnářů. Stezku představí také novinka ve značení turistických cílů a stezek Taggy (mobilní kódy). Informace o celém projektu, včetně mapy trasy s popisem, budou umístěny na samostatné stránce www jednotlivých MAS. Kompletní turistický balíček bude v jednotném vizuálním stylu. K distribuci tištěných informačních materiálů bude využito informačních míst a infomíst na území partnerských regionů. Celý projekt bude podpořen kampaní v tisku. Pro prezentaci na veletrzích a různých akcích budou sloužit mobilní stojany roll-up bannery, které jsou osvědčenou formou propagace. Výstupy projektu podpoří zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na území místních akčních skupin zapojených do projektu. Jako podklad pro vytvoření shora uvedených nástrojů propagace využijeme Studii ovocnářství Kolínska, která vznikla ve spolupráci Agentury pro zemědělství a venkov Kolín, Českou ovocnářskou unií a MAS, o.p.s. Do projektu jsou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynuly z komunitních projednání k tomuto projektu. 4

5 Jak ze shora uvedeného vyplývá, pojem spolupráce tento projekt naplňuje v několika rovinách. V první řadě je zde spolupráce dvou MAS, které si v rámci projektu budou předávat zkušenosti jak v rámci tohoto projektu, tak využívat a předávat zkušenosti z projektů již realizovaných viz kapitola 7 Realizované projekty. Dále pak spolupráce ovocnářů, starostů a v neposlední řadě i místních lidí. Cílem projektu je spolupráce zapojených aktérů a zlepšení informovanosti místních obyvatel a návštěvníků o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici. Stezka je plánována v návaznosti na již stávající turistickou trasu a cyklotrasu (Křečhoř žlutá značka KČT a cyklotrasa č.0110) a na železnici (Český Brod). Rozšíří možnost příměstské turistiky s vazbou na blízkost Prahy a Kolína. Shrnutí: vznik tematické cyklistické a turistické stezky spojující území dvou MAS rozvoj a podpora venkovské turistiky úprava veřejného prostranství (obnova cesty u obce Ždánice) vybavení stezky mobiliářem s informacemi propagace stezky, ovocnářství a obou regionů aktivní zapojení ovocnářů 1.4 Účastníci spolupráce Koordinační pracovní skupina Člen MAS Člen MAS Jméno a příjmení Pozice Člen Role a pravomoci v KPS MAS Ing.Markéta Pošíková předseda KMAS Řízení projektu Iveta Minaříková člen KMAS Realizační manažer projektu, klíčová komunikace s obcemi na území MAS Ing.Ewa Chmelíková člen KMAS Organizační zajištění partnerů projektu, spolupráce na propagaci projektu Mgr. Miloslav Oliva člen PMAS Klíčová komunikace s obcemi na území Region Bc. Jakub Nekolný člen PMAS Organizační zajištění partnerů projektu, odborný konzultant Bc. Martina Procházková člen PMAS Realizační manažer projektu, příprava podkladů pro zpracování projektové dokumentace Koordinační pracovní skupina se řídí jednacím řádem, který je nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci k tomuto projektu. Jednací řád je k dispozici v kancelářích obou MAS. 5

6 Schůzka pracovní skupiny projektu Koordinační MAS - MAS, o.p.s., Tř.Jana Švermy 141, Pečky, zastoupená ing. Jiřím Kubečkem předsedou Správní rady MAS. Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Iveta Minaříková, Chvalovická 1076, Pečky, tel: , Místní akční skupina, o.p.s. je nositelem myšlenky vzniku předkládaného projektu. Vychází z požadavku místních aktérů ovocnářů, na vytvoření tématicky zaměřeného produktu v oblasti cestovního ruchu, který bude zároveň propagovat regionální přírodní bohatství a tradice, kam pěstitelé ovoce rozhodně patří. MAS, o.p.s. bude prostřednictvím svého manažera koordinovat projekt Středočeská ovocná stezka. Kromě koordinace celého projektu bude MAS financovat a realizovat: - výrobu infotabulí pro odpočívadla; - výrobu a umístění taggů v terému; - výrobu a umístění infotabulí na mostech; - tisk průvodce; - výrobu propagačních razítek; - výrobu propagačního posteru; - výrobu a umístění směrových tabulí; - zpřístupnění stezky v k.ú. obce a Ždánice Partnerská MAS Region, o.p.s., Hradešín 73, Český Brod, Tagg -vzor zastoupená Bc. Jakubem Nekolným předsedou Správní rady MAS Kontaktní osoba pro projekt spolupráce: Bc. Martina Procházková, Nám. Arnošta z Pardubice 56, Český Brod Tel , Region bude financovat, koordinovat a realizovat : - přípravu a realizaci inzerce; - výrobu www stránek; - výrobu a umístění vstupních tabulí; 6

7 - výrobu a umístění odpočinkových míst (včetně stojanů pro kola a košů); - výrobu a umístění interaktivních informačních tabulí Na přípravě podkladových materiálů pro jednotlivé propagační materiály se budou partneři podílet rovným dílem (pracovní tým složený ze zástupců obou partnerských MAS). Zpracovatel projektu Zpracovatel projektu: Michaela Roškotová, MAS, o.p.s. Kontaktní adresa: Chvalovická 1076, Pečky Elektronická adresa: Mobilní telefon: Výchozí situace a zdůvodnění projektu 2.1 Popis výchozí situace Území MAS a Regionu leží ve východní části Středočeského kraje. Úrodné území obou regionů je přetvářeno lidským úsilím již několik tisíciletí. Slované soustavně měnili tuto krajinu pro zemědělské hospodaření. Převážnou část dotčeného území tvoří zemědělská krajina, která je z velké části využívána pro pěstování ovoce konkrétně území obcí Dobré Pole, Vitice, Molitorov, Křečhoř, Kouřim, Tuchoraz, Tismice, Vrátkov jsou ovocnářskou oblastí s rozsáhlými ovocnými sady. V obci Dobré Pole, která je obecní částí obce Vitice, sídlí Středočeská unie ovocnářské a školkařské družstvo (Dobré Pole, Vitice, IČ ). Informovanost místních obyvatel i návštěvníků těchto regionů o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici však schází. MAS, o.p.s. je partnerem mnoha akcí, které přispívají k propagaci regionu. Jednou z těchto akcí je i Jarní kostelecké kolvětrání a slavnost květů a Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů. Tyto akce pořádá Občanské sdružení Asanace (sídlo Palackého 1026, Kostelec nad Černými lesy) ve spolupráci se středočeskými ovocnáři. Tato akce probíhá pouze dvakrát ročně převážně na území regionu, trasy vedou z velké části neoznačenými cestami a stezkami a provázejí účastníky místními sady. Právě účastníci těchto akcí iniciovali projektový záměr vytvořit ve venkovském regionu síť stezek, které by jednak přispívaly k rozvoji cestovního ruchu a permanentně nabízely turistům zajímavá místa, jednak podporovaly místní aktéry v oblasti ovocnářství. Chystaná razítka, která budou k dostání u ovocnářů, budou motivací k návštěvě sadů a palírem a k ochutnávce místních produktů. Grafiku pro projekt vytvoří pan Jiří Vančura, který připravuje obrázky pro shora uvedené akce. 7

8 Obrázek použitý na plakátu akce Podzimní kostelecké kolvětrání a slavnost sadů 2009 Cílem projektu je vytvořit v dotčeném regionu (území Koordinační MAS a partnerské MAS) podmínky pro aktivní trávení volného času v turistické sezoně. Tématická stezka včetně mobiliáře (odpočívadla, stojany na kola, mapy, informační tabule aj.) přispěje i k rozvoji poznání o dotčeném regionu, projekt podporuje místní aktéry v oblasti ovocnářství informační tabule poskytují informace o místních produktech (jablka, třešně, švestky, jahody.), o sadech a jejich zvláštnostech. Dále je také nutné v současné době globalizace a přesycenosti trhu zahraničními výrobky ukázat, že máme širokou škálu vlastních místních produktů. Návaznost na výstupy předchozích projektů Výstupy projektu Vandrování Podlipanskem Výroba propagačních materiálů dle harmonogramu - cyklomapa - kalendáře (stolní i kapesní) - letáky o zajímavostech regionu (8 variací dle typu zajímavosti) - leták s nasmlouvanými infomísty - leták Kalendárium - Tajuplná místa Podlipanska 2008 (kresby i texty z místních zdrojů) - Katalog služeb - pexeso - kvarteto - DVD - reklamní předměty s logem projektu Systém provozování infomíst Realizační manažer natipoval 20 infomíst a následně postupně podepsal smlouvy o provozování infomíst. Infomísta byla vybavena stojany s mapou u vstupu a stojany na kola. 8

9 Tipování tajuplných míst regionu, včetně industriálních památek Označení tajuplných míst Podlipanska. Zároveň vyšel i průvodce: Tajuplná místa Podlipanska brožura, ve které je ke každému tajuplnému místu je uvedena pověst. Brožurky lze získat v infomístech. Vazba: - Využití zkušeností se značením a umisťováním v terénu - Nalezení sjednocujícího tématu v terénu - Přenesení zkušeností se značením v terénu mezi MAS Výstupy projektu Cesty, které nás spojují - Síť opravených, původních polních cest se značením, důraz na bezpečnost - Odpočinková místa herní s tématem starého života v obcích Vazba: - Využití myšlenky interaktivních hracích prvků na odpočinková místa - V mapách značení bezpečnosti cest barevně (červená výstraha, zelená-bezpečné) Výstupy projektu Studie ovocnářství na Kolínsku - Dokument studie Vazba: - Využití textů na panely v odpočinkových místech 2.2 Způsob naplnění cílů opatření PRV Předkládaný projekt je realizován v rámci opatření III. 1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr a) pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a podopatření IV Realizace projektu Spolupráce Opatření III je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu. Předkládaný projekt Středočeská ovocná stezka, je plně v souladu s cílem rozvíjet a podpořit různorodost venkovské ekonomiky. Projekt významně přispívá k rozvoji venkovské ekonomiky těmito aktivitami 1. vytvoření dobrých podmínek pro pěší turistiku, pro cykloturistiku a případné další volnočasové aktivity (př. nordic walking apod.) 2. zvýšení atraktivity regionu projekt má inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele, zapojuje ovocnáře do hry pomocí razítek 3. při realizaci projektu budou pro dodávky služeb osloveni místné dodavatelé 4. projekt propaguje místní pěstitele ovoce 5. projekt zlepší informovanost místních obyvatel a návštěvníků venkovských oblastí o místních pěstitelích a produktech, jejich historii a tradici Předkládaný projekt je vystavěn na partnerských principech (jsou do něho zapojeny dvě MAS z území České republiky). Projekt je postaven na spolupráci místních aktérů a bude sloužit pro povzbuzení akceschopnosti zapojených venkovských území. 9

10 Předkládaný projekt využije jednak spolupráce členů jednotlivých MAS (obce, neziskové organizace a podnikatelé) a jednak spolupráce zúčastněných MAS jako celků. Projekt vychází z principu metody LEADER. 2.3 Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS Konkrétní cíle projektu Konkrétním cílem projektu je vyznačit pěší a cyklistickou tematickou stezku sjednocujícím tématem je ovoce, které se zde již tradičně pěstuje a pěstitelé ovoce jsou jednak významnými aktéry rozvoje venkova v dotčených regionech, jednak aktivními partnery v rámci činnosti místních akčních skupin. Projekt má zřetelný inovativní charakter tématická turistická ovocná stezka je unikátní nabídka pro návštěvníky regionu i pro místní obyvatele po celou turistickou sezonu na jaře láká do rozkvetlých sadů, v létě a na podzim přívětivě upozorňuje na plody (jahody, třešně, višně, jablka, hrušky aj.). Návštěvníci regionu i místní obyvatelé mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas ve venkovském regionu, ale získají i mnoho zajímavých poznatků o ovoci, které se zde pěstuje, i o těch, kteří tyto hodnoty vytvářejí. Při návštěvě sadů, ke které bude motivovat získání originálního razítka, mohou zájemci i ochutnat a zakoupit místní produkty. Aktivity projektu: turistická ovocná stezka okruh značené stezky obsahující směrové označení, taggy, informační tabule, odpočívadla včetně stojanů na kola a odpadkových košů informační systém spojující území Podlipanska a propagace projektu jednotnými propagačními materiály společná propagace v médiích www stránky Středočeské ovocné stezky obnovení cesty v k.ú. obce Ždánice interaktivní tabule pro ověření získaných znalostí návštěvníků Návrh vzhledu interaktivních tabulí 10

11 2.3.2 Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS MAS 1. Venkov a kulturní dědictví Úprava veřejných prostranství Budování nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity Budování, obnova a rekonstrukce turistických tras a stezek (pěší, hippoturistické, ) včetně odpočívadel a značení v terénu Str. 20 SPL Cesty k lidem 5. Podpora místních mikropodniků Výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů Zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje Výstavba, rekonstrukce a vybavení řemeslných výroben a provozoven služeb včetně projektových dokumentací Str. 22 SPL Cesty k lidem 6. Venkovský cestovní ruch Využití místních atraktivit pro venkovský cestovní ruch a budování doprovodné infrastruktury Vznik nových turistických atraktivit Obnova a rozvoj tradic jako možnost pro další ekonomický rozvoj Podpora vzniku balíčků cestovního ruchu Str. 22 SPL Cesty k lidem 7. Regionální, národní a mezinárodní partnerství Tato oblast podpory se v celkové koncepci SPL projevuje jako samostatné opatření, jehož realizace se předpokládá v souvislosti s projekty spolupráce (Opatření PRV IV.2.1.). K tématickému vymezení projektů spolupráce slouží na jedné straně stanovení témat v jednotlivých fichích z 1. až 3. priority a na straně druhé uzavřené rámcové smlouvy o spolupráci s několika českými MAS a s Místní akční skupinou z Francie. To však současně neznamená, že by okruh spolupracujících MAS byl tímto uzavřen a nemohl se v budoucnu rozšiřovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem 8. Partnerství uvnitř území MAS Partnerství je průřezová priorita, která bude přítomna ve všech třech předchozích prioritních oblastech. Její naplňování bude zaručeno tím, že v preferenčních kritériích bude přítomno kritérium, které bude naplňování této priority posuzovat. Str. 23 SPL Cesty k lidem MAS A Rozvoj služeb a vybavenosti obcí A.2. Základní služby a cestovní ruch A.2.2. Šetrný cestovní ruch a venkovská turistika (ubytování, stravování, další služby, rekreační zařízení, nabídky pro turistiky, cyklostezky, pěší a naučené stezky), rozvoj příměstského CR a zážitkové turistiky, propagace regionu Str.33 SPL Náš Region C Podpora místní ekonomiky a zemědělství 11

12 C.1. Podpora moderního zemědělství a výroby potravin C.1.2. Spolupráce výrobců potravinářských produktů (např. pěstitelé jablek) Str. 33 SPL Náš Region C.2. Rozvoj Podnikání C.2.2. Propagace místních výrobků (zemědělských i nezemědělských), podpora podnikání s místními produkty Str. 34 SPL Náš Region 2.4 Výstupy, výsledky a dopady projektu Výstupy projektu 1. tematická Středočeská ovocná stezka 2. 2 vstupní tabule s informacemi o stezce odpočívadel se stříškou, lavicemi, stolem, informačním panelem a parkováním na kola taggů/mobilních kódů s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu interaktivních panelů ks kovových štítků s logem stezky značení ks průvodců po Středočeské ovocné stezce 8. www stránky s turistickou nabídkou Středočeské ovocné stezky 9. umístění 2 informačních panelů o stezce na mostech na ½ roku propagace projektu 10. propagace projektu 4 inzeráty v tisku 11. stezka vznikne na území dvou MAS a bude realizována v obvodu 23 obcí 12. minimálně 11 podnikatelských subjektů zapojených do projektu razítka 13. jedna obnovená cesta Vzor pro bodpočívky Přehled míst, kde budou jednotlivé výstupy projektu viz kapitola

13 2.4.2 Výsledky projektu Výsledkem projektu bude vyznačená tématická stezka s 11 odpočívadly, která provede návštěvníky tradičním krajem ovocnářů a seznámí s jeho atraktivitami. Interaktivní části stezky prověří získané znalosti návštěvníků. Tento produkt, zaměřený na cestovní ruch je určen nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům obou zapojených regionů. Představí tradici ovocnářství, přírodní a kulturní bohatství Dopady projektu Dopady předkládaného projektu lze očekávat v rovině zhodnocování a zvyšování účinnosti lidských, sociálních, hospodářských zdrojů území a na životní prostředí. Dopady na lidské zdroje - Rozšíření nabídky aktivit společenského, sportovního a kulturního charakteru a dalších volnočasových aktivit dopadem je zlepšení fyzického a duševního zdraví, rozvoj znalostí a dovedností, motivace k dalšímu poznávání regionu Dopady na sociální zdroje - Seznámení s místní pěstitelskou tradicí povede k pozitivním kvalitativním změnám ve vztazích mezi místními aktéry - Zapojení místních aktérů do projektu a propagace společného cíle nabídne firmám, spolkům, rodinám, komunitám, neformálním přátelským uskupením, dobrovolným organizacím atd. prostor a účinné nástroje pro zvyšování hodnoty místních sociálních vazeb a struktur ve prospěch obyvatel území Dopady na hospodářské zdroje - Cílením projektu se rozšíří turistická nabídka regionu, zvýší se návštěvnost a poptávka obyvatel i návštěvníků území po místních produktech a službách. Zlepší se kvalita a rozsah nabízených služeb a dodávek zboží od místních podnikatelských subjektů zvýší se aktivita a dojde k oživení místního podnikatelského prostředí. - Předpokládáme vznik nových pracovních příležitostí na místním trhu práce - Vzhledem k trvalému monitoringu rozsahu a kvality místního podnikatelského prostředí předpokládáme zvýšení kvality nabízených služeb a zboží - předpokládáme zvýšení se příjmů, obratu a zisků místních firem a dalších podnikatelských subjektů - Předpokládáme aktivizaci a oživení místního podnikatelského prostředí Dopady na životní prostředí - Záměrem je pro dřevěná odpočívadla využít místních přírodních zdrojů (doplnit foto) - Na jednotlivá odpočinková místa budou umístěny odpadkové koše úklid řeší obce v rámci údržby (partnerské smlouvy) - Na propagačních materiálech budou výzvy k ochraně přírody Zdůvodnění inovativnosti projektu Projekt vychází ze základních tezí profesora M. Moseleyho (University of Gloucester, GB), jejichž naplněním lze dosáhnout inovativnosti projektů. Návaznosti na tyto obecné teze jsou pro předkládaný projekt uvedeny v následujících bodech: 1) Stavět na tom, co je ze samé podstaty projektu, která vychází z ovocnářské tradice regionů, jsou vytvářeny komplexní podmínky pro zhodnocování místních hmotných a nehmotných zdrojů území ve smyslu výrobních, kulturních, přírodních či historických potenciálů a je orientován i na využití lidských a sociálních zdrojů území. 13

14 2) Dělat to jinak, než bylo dosud obvyklé projekt je připraven tak, aby bylo v rámci zájmových území při respektování místních, technických i legislativních podmínek, vytvořeno něco nového, následováníhodného. Jedná se o cyklistickou ovocnou stezku, vybavenou společným informačním systémem, který je zaměřen na šíření informací pro podporu a rozvoj místních produktů. Je příkladem pro zakládání místních mezirezortních partnerství, řetězení projektů a zakládání dalších partnerských přístupů na národní úrovni. Prostřednictvím originálních razítek budou do projektu aktivně vtaženi i ovocnáři, u kterých bude k dispozici k otištění do Průvodce stezky, nebo do cestovatelského zápisníku návštěvníka. Pro propagaci projektu a šíření informací bude využito i Taggů mobilních kódů, které umožňují stahování informací mobilního telefonu, případně jejich uchování. 3) Dbát na to, aby byl projekt viditelný, prospěšný, aby navazoval na realizované či připravované projekty, aby byl jednoduchý a snadno přizpůsobitelný změnám Viditelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím panelů ve vybraných, do projektu zapojených zájmových území MAS. Stezka bude značena vlastním logem, které pro ni bude specifické. Taggy (mobilní kódy s možností stahovat informace o stezce do mobilního telefonu) umožní jednoduchým způsobem nejen informace o stezce získat, ale i uchovat pro pozdější využití (předání známým, ke studijním účelům, ) Stezka bude prezentována na stáncích do projektu zapojených MAS široké veřejnosti na veletrzích cestovního ruchu. Například Regiony v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích a dalších. O nové turistické nabídce budou po fyzické realizaci zveřejňovány informační články prostřednictvím tištěných a elektronických médií. Prospěšnosti projektu bude dosaženo tím, že je zaměřen na poskytování informací obyvatelům venkovského prostoru, přitom se jedná o informace směřující k lepšímu využití místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt je jednoduchý, což je nezbytný předpoklad jeho fungování, ve smyslu technického a organizačního řešení. Přizpůsobitelnost změnám je zajištěna základní filozofií přípravy, realizace i provozní fáze projektu, kterou je spolupráce a budování a sdílení společného know-how obou do projektu zapojených partnerů místních akčních skupin. 4) Definovat cílové skupiny a analyzovat jejich potřeby projekt má jasně definovánu skupinu uživatelů jsou jí všichni obyvatelé zájmových území a návštěvnicí území. Analýzy potřeb obyvatel zájmových území byly provedeny a vyjádřeny ve strategických dokumentech. Jakým způsobem bude projekt směřovat k dosažení strategických cílů zapojených MAS je zdůvodněno v podkapitole Příspěvek projektu k plnění cílů rozvojové strategie partnerských MAS. 5) Originalita a odlišnost od konkurence projekt originálním způsobem využívá místní tradice ovocnářů pro zajištění aktivace zájmových venkovských území prostřednictvím lepšího zhodnocení místních lidských, sociálních a hospodářských zdrojů. Projekt posiluje pozici a přispívá ke zlepšení výchozích podmínek do něho zapojených zájmových území s ohledem na proces probíhající světové globalizace Tabulka souladu projektu s preferenčními kriterii - část 1 a 2 Preferenční kritéria - část 1 1. Projekt mezinárodní spolupráce Ne Soulad 2. Účast MAS, která není podpořena v rámci opatření IV.1.1 Ne 3. Počet partnerů je 2-4 Ano (2) 14

15 4. Podíl obcí MAS ČR do 500 obyvatel, na jejichž území je realizován konečný výstup projektu Spolupráce, je % 5. KMAS nebyla jako KMAS v rámci opatření IV.2.1 dosud schválena 6. 1.Při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování ve všech MAS ČR společně. 7. Mezi partnery je uzavřena Smlouva o spolupráci již při registraci Žádosti o dotaci. 8. Projekt navazuje na probíhající nebo již zrealizovaný a ukončený projekt MAS, která je jedním z partnerů 9.2 Zkušenosti žadatele s projekty národní nebo mezinárodní spolupráce. Ano, 65% obcí je pod 500 ob.(viz kap.3.1), 15 obcí do 500 ob, 8 obcí nad 500 ob. Ne Ano viz nepovinná příloha č.2a. 2b. Ano - viz nepovinná příloha č.3 Ano - Projekt volně navazuje na projekt Vandrování Podlipanskem, ve kterém byla vytvořena značka Polabí regionální produkt, k propagaci místních výrobků a produktů Ano viz nepovinná příloha č.2 a. 2b KMAS je plátcem DPH Ano 11. Výstupy projektu budou realizovány minimálně ve 3 obcích v každé spolupracující Ano viz Seznam obcí MAS ČR. Preferenční kritéria - část 2 Soulad Inovativní projekt Ano viz kapitola Projekt je realizován společně všemi Ano partnery dohromady 14. Kvalita zpracování projektu (projekt je vnitřně ucelený a nejsou v něm žádné vážné Ano rozpory, výstup je jednoznačný, smysluplný a celistvý) 15. Projekt naplňuje dva a více společných Ano - viz kapitola cílů MAS 16. Projekt přináší výsledky s dlouhodobým využitím bez nutnosti dalších finančních Ano nákladů 2.5 Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu Návaznost na Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Na území Středočeského kraje působí obě místní akční skupiny zapojené do předkládaného projektu: MAS o.p.s., Region o.p.s. 15

16 Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je zpracována pro časové období let 2006, resp s ohledem na sedmileté programovací období EU. Program rozvoje kraje je přímým zdrojem pro zpracování Regionálního operačního programu (ROP) na uvedené plánovací období EU. Program je zveřejněn na webové stránce kraje Předkládaný projekt je v souladu s těmito strategickými cíli a směry uvedenými v Programu 15 STRATEGICKÝ CÍL C.3 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA VENKOVĚ (viz Program str.87) C.3.1 Rozvoj provozů zpracovávajících místní produkty C.3.2 Rozvoj služeb (obchod, řemesla, distanční zaměstnávání, služby, sociální služby, kulturní služby) C.3.4 Marketingová podpora výrobků a služeb produkovaných ve venkovských oblastech STRATEGICKÝ CÍL C.4 SLUŽBY NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.4.3 Podpora rozvoje služeb v síti mikroregionálních a regionálních center (dostupná vzdálenost je maximálně 20 km) STRATEGICKÝ CÍL C.5 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ (viz Program str. 88) C.5.1 Rozvoj místních kulturních, spolkových a sportovních aktivit C.5.3 Propagace a medializace významných společenských, kulturních a dalších aktivit vesnického obyvatelstva Strategie rozvoje cest ruchu Stř.kraje + Akční plán Strategie zapojených MAS MAS Integrovaná strategie území MAS Strategický plán LEADER MAS Strategie rozvoje cestovního ruch MAS Region Strategický plán LEADER MAS Integrovaná strategie území MAS Region Studie Cyklotrasy Česká hrouda 16

17 12/ / /2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 Pro vyznačení Středočeské ovocné stezky bude použito cykloturistické značení. Kolo bude nahrazeno logem stezky. 3 Místo a časový rámec realizace projektu Předkládaný projekt bude realizován v období od ledna 2011 do prosince 2011 tj. po dobu 12 měsíců. Více strukturovaných informací o časovém rámci projektu je graficky znázorněno v Harmonogramu koordinační a realizační fáze projektu Středočeská ovocná stezka. Projekt bude realizován na území dvou místních akčních skupin, které je tvořeno 90 obcemi s celkovým počtem obyvatel. Z celkového počtu 23 do projektu zapojených obcí je 15 tj. 65 % obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Mapa stezky Harmonogram projektu spolupráce "Středočeská ovocná stezka" Měsíc projektu: Předpokládaný kalendářní měsíc: Koordinační fáze: Koordinační schůzka KPS Koordinační schůzka KPS Zodpovídá /Oponuje: 17

18 Administrace a řízení projektu, příprava vyúčtování a hodnotících zpráv Výběr dodavatele infotabulí pro odpočívadla Výběr dodavetele pro výrobu taggů Výběr dodavatele informačních tabulí na mosty Výběr dodavatele průvodců Výběr dodavatele inzerátů / / Výběr dodavatele www stránek Výběr dodavatele razítek a propagačních posterů Výběr dodavatele směrových tabulí Výběr dodavatele vstupních tabulí Výběr dodavatele odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výběr dodavatele interaktivních infotabulí Realizační fáze: Výroba a instalace infotabulí pro odpočívadla Výroba taggů, umístění v terénu Výroba a umístění informačních tabulí na mostech Tisk průvodců Inzerce Tvorba www stránek Výroba propagačních razítek Výroba propagačních posterů Vytvoření návrhu interaktivních tabulí Vytvoření grafického stylu projektu Výroba a instalace směrových tabulí Výroba a instalace vstupních tabulí Výroba a instalace odpočinkových míst, včetně odpadkových košů a stojanů na kola Výroba a instala interaktivních infotabulí Tvorba stezky, vyklučení povrchu - Ždánice Příprava podkladů pro informační tabule, průvodce, www, taggy / Podipansko / 18

19 Počet obyvatel k Místo realizace výstupu projektu a datum realizace MAS MAS Podlipanko sdružuje celkem 54 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 54 obcí je 28 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Břežany I, Chocenice ks štítků s logem stezky Klášterní Skalice ks štítku s logem stezky Kouřim ks štítků s logem stezky Křečhoř 424 (uvítací) informační tabule, 5 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Bulánka (Oleška) ks štítků s logem stezky Blinka (Plaňany) ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou Miškovice (Třebovle) ks štítků s logem stezky Vitice, Dobré Pole Zalešany ks štítků s logem stezky Žabonosy 222 Ždánice ks štítků s logem stezky, 2 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou 9 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola 12 ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš, stojan na kola, 5 ks interaktivních tabulí Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: Křečhoř (uvítací) informační tabule Křečhoř /36 Křečhoř (Bříství) odpočivadlo Křečhoř /9 Plaňany (Blinka) odpočivadlo Blinka /4 Žabonosy odpočivadlo Žabonosy /2 Ždánice odpočivadlo Ždánice u Kouřimi /2 Ždánice interaktivní tabule Ždánice u Kouřimi Ždánice obnova stezky Ždánice u Kouřimi /2 Vitice odpočivadlo Vitice /6 Vitice (Dobré Pole u Vitic) odpočivadlo Dobré Pole u Vitic Technická dokumentace a nákres stezky viz příloha 7b.- 7.c Celý technický projekt značení stezky je k dispozici v sídle koordinační MAS. 19

20 Počet obyvatel k Region Region sdružuje celkem 36 obcí, na území žije k obyvatel. Z celkového počtu 36 obcí je 18 obcí, ve kterých žije méně než 500 obyvatel. Tabulka umístění realizace projektu: Obec (spadová obec) Výstup projektu Kšely ks štítků s logem stezky, odpočívadlo s informační tabulí,s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Přistoupim ks štítku s logem stezky Tuchoraz ks štítků s logem stezky Vrátkov ks štítků s logem stezky Tismice Mrzky ks štítků s logem stezky, 6 ks interaktivních tabulí 3 ks štítků s logem stezky Hradešín ks štítku s logem stezky Přišimasy ks štítků s logem stezky, 1 ks odpočívadla s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kolo Rostoklaty ks štítků s logem stezky Břežany II Tuklaty Český Brod ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky, 1 x odpočívadlo s informační tabulí s mapou, odpadkový koš a stojan na kola ks štítků s logem stezky Tabulka místění (uvítací) informační tabule, odpočívadel a interaktivních tabulí: Obec Výstup projektu Katastrální území: Parcelní číslo: 735/5 736/6 Kšely odpočívadlo Kšely Přišimasy odpočivadlo Přišimasy 601/1 Tuklaty odpočivadlo Tlustovousy 47/2 Břežany II odpočivadlo Břežany II 92/12 Tismice Interaktivní tabule Limuzy Místo dopadů projektu a doba účinku projektu Místem dopadu projektu je území obcí Křečhoř, Břežany I, Plaňany, Žabonosy, Zalešany, Třebovle, Klášterní Skalice, Kouřim, Ždánice, Oleška, Vitice, Kšely, Břežany II, Český Brod, Hradešín, Mrzky, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vrátkov, tj. 23 obcí do projektu zapojených obou místních akčních skupin. 20

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

PŘÍLOHA 3. Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) PŘÍLOHA 3 Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce) 1. Název projektu a základní informace 1.1. Název projektu 1.2. Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Vzdělávání dává mladým umírněnost, starým útěchu, bohatým ozdobu a chudým bohatství Diogenes Laertios Venkovské

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro žadatele

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro žadatele Program LEADER V harmonii s přírodou Příručka pro žadatele k Výzvě č.2/2010 v rámci Fiche č.1 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu Registrační číslo žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/671/00132

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více