zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA 8 ČÍSLO 2 / 2015 Součástí tohoto zpravodaje je vložený anketní lístek o možnosti využívání zahradních kompostérů. Brno oceňuje učitele z Medlánek Na základě doporučení pedagogické rady ZŠ a Městské části Brno-Medlánky odborná komise Magistrátu města Brna navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost naši učitelku PaedDr. Taťánu Štětinovou. Ocenění jí bylo předáno dne při příležitosti Dne učitelů. Slavnostního předání v Rytířském sále Nové radnice se zúčastnili zástupci města Brna, naší městské části i školy. Jsme rádi, že naše škola byla k tomuto ocenění vybrána již podruhé (první oceněnou učitelkou byla Mgr. Jaroslava Skryjová). Chtěla bych jménem celého učitelského sboru paní učitelce Štětinové poděkovat za její práci a poblahopřát jí k zaslouženému ocenění. Dagmar Černá, ředitelka školy > Oceněná Taťána Štětinová v doprovodu paní místostarostky a zástupce ředitele. Územní plán nová výstavba v Medlánkách? veřejná beseda o Územním plánu a dalším rozvoji Medlánek s náměstkem primátora města Brna pro oblast rozvoje města Mgr. Martinem Anderem, PhD v hod. SC Sýpka hlavní sál další info na straně 10 Plán akcí na Sýpce 29. dubna Veřejná beseda o Územním plánu a dalším rozvoji Medlánek 15. května Večer mladých amatérských kapel OBČANÉ PRO MEDLÁNKY A ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC U MEDLÁNECKÉHO RYBNÍKA VE ČTVRTEK hod. Termíny farmářských trhů května, 13. června, 11. července 2015 vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z mimořádného 6. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo vybralo nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště, a to uchazeče PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, Otnice, IČ: , za celkovou nabídkovou cenu ,84 Kč s DPH Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015 krácení příspěvku ZŠ Brno-Medlánky o částku Kč na rok 2015 rozpočtové opatření č. 8/2015 dofinancování sportovního hřiště FC Medlánky odpojení kotelny Jabloňová 1a v k. ú. Medlánky za podmínek stanovených Dohodou o změně napojení na tepelné zdroje uzavření Dohody o změně napojení na tepelné zdroje mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Medlánky jako vlastníkem, resp. pronajímatelem, na straně jedné, společností INVA, spol. s r.o. jako provozovatelem na straně druhé a Společenstvím vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9 Brno, Společenstvím vlastníků jednotek Rybízová č. p. 474 a č. p. 475, Brno-Medlánky, Společenstvím vlastníků jednotek Rybízová č. p. 476 a č. p. 477, Brno-Medlánky, Společenstvím vlastníků jednotek Jabloňová 1, 3, 5 Brno jako odběrateli Zastupitelstvo odvolalo Mgr. Alenu Valentovou, MPA z členství v kontrolním výboru Ing. Stanislava Krčmaře z členství ve Finančním výboru Zastupitelstvo jmenovalo předsedou Kontrolního výboru Ing. Stanislava Krčmaře Z mimořádného 7. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod (jako poskytovatelem), se sídlem Kounicova 13, Brno, a Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno Z 5. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada pověřila investičního technika p. Matějku objednáním kácení stromu jasan na p. č. 3/3 v k. ú. Medlánky u zastávky MHD na ul. Hudcova a okamžitým provedením náhradní výsadby stromu dle doporučení Ing. Wagnerové (Pyrus calleyara chanmcleer) Rada schválila uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky a manželi Macháčovými o pronájmu nebytových prostor skladu č. 5 situovaných v I. NP stavby Medlánky, č. p. 563, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 408/13 a části pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Medlánky záměr propachtovat část pozemku p. č v k. ú. Medlánky o celkové rozloze m 2 uzavření nájemní smlouvy s panem Milanem Veselým o pronájmu pozemku p. č. 979 o výměře 20 m 2 v k. ú. Medlánky za cenu 40 Kč/m 2 / rok na dobu určitou 10 let veřejnou finanční podporu Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. ve výši Kč veřejnou finanční podporu Slezské diakonii Poradně odborné péče DOREA ve výši Kč účetní uzávěrku za rok 2014 ZŠ Brno, Hudcova návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 ZŠ Brno, Hudcova účetní uzávěrku za rok 2014 MŠ Brno, Hudcova 435/47 návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 MŠ Brno přerušení provozu v době letních prázdnin od do uzavření smlouvy o spolupráci s panem Petrem Tomášů (Čištěníulic.cz) se sídlem Jalubí 626, Jalubí, jejímž předmětem je informování o termínech čištění vozovek na území městské části Brno- -Medlánky Rada pověřila starostu MČ Brno-Medlánky vydáním osvědčení o vzniku členství v Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky nové člence ZMČ Mgr. Evě Barákové Z mimořádné 6. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila realizaci Společně pro medlánecký biokoridor předloženého organizací Rezekvítek, z.s., IČ: , v celkové výši Kč, včetně DPH s finančním dokrytím projektu nad rámec případné získané dotace v rámci dotačního titulu Společně pro Brno Nadace Veronica, o kterou Rezekvítek, z.s. žádá realizaci projektu Výsadba ořechového sadu předloženého spolkem Občané pro Medlánky z.s., IČ: na parcele 414/1 ve správě MČ Brno-Medlánky a schválila zajištění následné dvouleté péče o tento sad Z mimořádné 7. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila záměr pronájmu/propachtování pozemků (garáže, zahrádky) v k. ú. Medlánky, u nichž skončil nájem k výpověď nájemní smlouvy č uzavřené se Zemědělskou společností Veveří, a. s. pronájem pozemku p. č v k. ú. Medlánky výpověď smlouvy o odborném technickém dohledu a poradenství nad prováděním údržby zeleně a zahradnických prací a nad letní a zimní údržbou chodníků a komunikací pro MČ Brno-Medlánky, uzavřené dne s Marcelem Kutálkem, IČ: , ve znění dodatku ze dne objednávku telefonních služeb u firmy T-Mobile se závazkem na 36 měsíců, předpokládaná hodnota objednávky: do Kč bez DPH připojení MČ Brno-Medlánky k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a to vyvěšením tibetské vlajky dne sponzorský dar pro modelářskou soutěž Openscale 2015 do výše Kč, a to formou pořízení pohárů pro vítěze vyřazením 50 kusů lehátek z inventáře MŠ Brno, Hudcova 435/47 a jejich převedením do majetku zřizovatele a jejich následný prodej za 600 Kč/kus se skácením dvou topolů v areálu FC Brno-Medlánky za podmínky náhradní výsadby v rozsahu minimálně 3 kusů za strom v k. ú. Medlánky; podmínkou realizace kácení je předchozí vydání souhlasu příslušného správního úřadu měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 630 Kč od veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Projekt modernizace nábytkového vybavení MŠ Hudcova za účelem zvýšení kvality předškolního vzdělávání ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do Kč bez DPH stavbu Generální oprava veřejného osvětlení Brno-Medlánky, ul. Žebětínek veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Úprava stávajícího topení a ohřev TUV Turistická 42a ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 150 tis. Kč bez DPH výpověď nájemní smlouvy k částem pozemků p. č. 935, 936 a 937 v k. ú. Medlánky s nájemcem p. Lubomírem Kudry Rada zamítla žádost Sergyie Doroshuka o pronájem pozemku p. č. 1012/7, účel pronájmu je v rozporu s platným Územním plánem města Brna a Regulačním plánem MČ Brno-Medlánky Rada vybrala dodavatele služby Geodetické zaměření pozemků zahrádek spol. ZK-BRNO s.r.o., s nabídkovou cenou: Kč bez DPH vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zaměření, dodávka a montáž venkovních žaluzií s ručním a motorovým ovládáním jako dodavatele VV TOP s.r.o., se sídlem Podolská 38 v Brně, nabídková cena: Kč včetně DPH 2 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Slovo starosty Už to vypadalo, že se nám po personálních bouřích z konce loňského roku podařilo úřad stabilizovat, ovšem odchodem našeho nového tajemníka, Bc. Petra Štiky, na tajemnickou pozici největší brněnské městské části Brno-střed, jsme se zase vrátili o krok zpět. Přesto bych rád panu tajemníkovi za jeho působení v Medlánkách poděkoval. Pomohl nám s mnohými úkoly a spolupráce s ním byla po profesní i lidské stránce velmi příjemná. Ačkoli byl pro mě jeho odchod překvapením, rozumím tomu, že angažmá na středu je posun v jeho kariéře. Za úřad i kolegy zastupitele mu přeji v nové funkci hodně úspěchů. Fungování úřadu Rozhodující část agend určených pro veřejnost se nám již podařilo přenést do přízemí, aby většina z vás nemusela absolvovat výstup po schodech až do podkroví. Jedná se zejména o agendy Czech-POINT, ověřování, podatelna, pokladna, rybářské lístky, místní poplatky, sociální úsek a orgán sociálně právní ochrany dětí. Posílili jsme rovněž stavební úřad, aby došlo k neprodlenému vypořádání se s resty minulosti a bylo možné kvalitně vyřizovat aktuální podněty a žádosti. Zvlášť problematická je výstavba rekreačních domků v zahradách nad ulicí Vycházkovou nebo u letiště, kde nelze vyloučit, že stavební úřad v minulosti nepostupoval správně. V daném stádiu jsou možnosti nápravy omezené, nicméně stížnostmi na tyto stavby se stavební úřad v novém personálním obsazení intenzivně zabývá, přičemž na hledání řešení spolupracuje jak se stavební policií, tak i s nadřízeným stavebním úřadem magistrátu. Na pracovní návštěvu radnice jsme pozvali tajemníka Magistrátu města Brna, pana Ing. Loutockého. Seznámili jsme jej s naší činností a aktuálními problémy, provedli prostorami radnice a pan tajemník se osobně pozdravil se všemi zaměstnanci. Toto srdečné setkání jsme společně uzavřeli tím, že prostory radnice naší městské části nevyhovují požadavkům na kvalitní zajištění všech agend veřejné správy pro obyvatele čtvrti velikosti Medlánek. Ačkoli záměr vybudování nové radnice je běh na dlouhou trať a není uskutečnitelný v našem volebním období, je třeba jej začít připravovat pro naše nástupce. V tomto smyslu nám pan tajemník slíbil pomoc při přípravě tohoto záměru. Nové výletní místo Množí se dotazy ohledně plánovaného výletního místa u lesa na konci polní cesty v pokračování ulice Vycházkové. Máme za to, že krásných klidných přírodních zákoutí je v Medlánkách několik (Zámecký park, Medlánecké kopce, studánka v Perglu, nově zbudovaná posezení u posedů, přírodní zahrada a další). Rádi bychom však Medlánky obohatili o nový výletní cíl pro rodiny s dětmi, a nejen pro ně. Pro realizaci tohoto záměru jsme vybrali a zkultivovali místo, které bylo ještě donedávna jen neprostupnou houštinou náletových dřevin a bodláků a sloužilo okolním zahrádkářům jen k vývozu shrabané trávy a hnijících jablek. Nemáme o budoucím využití dopředu jasnou představu a necháváme otevřené, zda nějaký zájemce svým projektem zastupitele osloví či nikoli. Osobně si umím představit například minifarmu s domácími zvířaty, vzdělávací instalace o přírodě jaké má Lipka v okolí Jezírka mezi Soběšicemi a Útěchovem, rád se ale nechám překvapit jakýmkoli zajímavým nápadem. Zatím jsme byli osloveni Masarykovou univerzitou, která konkrétní nabídku spolupráce připravuje. Samozřejmě je také možné, že nás žádný projekt nezaujme. O pozemek je ale nutné pečovat, což s sebou nese nemalé náklady. Uvítali bychom tedy, kdybychom péči o něj mohli předat někomu, kdo by jej smysluplně využil a naše okolí žádoucím způsobem dále zvelebil. Pozvěte si starostu! Jelikož problémy se nejlépe řeší vzájemnou diskuzí a informace je nejlepší získávat přímo od zdroje, a zároveň není v možnostech každého z vás přijít za mnou na radnici, jsem připraven přijít za vámi. Již v minulosti jsem byl zván některými zástupci bytových domů na shromáždění jejich společenství. Nelze samozřejmě vyhovět vždy a v každém termínu. Bude-li však z vaší strany o aktuální informace z radnice zájem, vynasnažím se vyjít vstříc, případně poprosím paní místostarostku nebo někoho z radních, aby mne zastoupili. Se zástupci domů v ovocném sídlišti jsme se setkali nad projektem revitalizace zeleně začátkem dubna. Jsem velmi rád, že obyvatelé těchto domů přistoupili na náš záměr, aby se zapojili do rozhodování o budoucí podobě svého okolí. Tento záměr bych rád dále rozvíjel i v ostatních lokalitách. JUDr. Michal Marek, starosta Vážení přátelé, rád bych vás informoval o drobné změně, ke které došlo od dubna ve vedení Městského úřadu Brno-Medlánky a která se týká mé osoby. Od dubna přecházím na jinou pracovní pozici v rámci Statutárního města Brna a už nebudu dále působit jako tajemník úřadu v Medlánkách. Důvodem mého odchodu z Medlánek je, že jsem se nakonec po velkém váhání rozhodl přijmout jinou pracovní nabídku, na kterou jsem se přihlásil ještě dříve, než jsem začal pracovat v Medlánkách. S Medlánkami i úřadem se loučím s těžkým srdcem. Chci říct, že jsem ještě nikdy nepoznal tak příjemné a tvůrčí pracovní prostředí. Zejména ve vedení městské části jsem poznal několik velmi nadšených, pracovitých a obětavých lidí, kteří dávají Medlánkám výbornou perspektivu do budoucna. Děkuji za možnost podílet se krátce na práci pro Medlánky a přeji všem jen pěkné dny. Petr Štika, bývalý tajemník Městského úřadu Brno-Medlánky Školní hřiště pro veřejnost Od května se vám chystáme zpřístupnit školní sportovní hřiště s umělým povrchem při ulici Jabloňové. Ačkoli se nám v nedávné době podařilo navýšit plochy pro sportovní vyžití, a zejména hřiště u rybníka a asfaltové hřiště u areálu FC jsou k naší spokojenosti hojně využívána, snažíme se hledat i další možnosti. Zejména obyvatelé ovocného sídliště, kde cítíme nedostatek herních ploch, tak nyní dostanou možnost o víkendu a po třech odpoledních ve všedních dnech využívat také hřiště základní školy s umělým povrchem. Tímto tedy děkuji paní ředitelce naší základní školy, že se nám v této věci podařilo nalézt shodu. Konkrétní časy zpřístupnění hřiště zatím stanoveny nebyly, ale budou včas vyvěšeny na samotném hřišti. Ve volných časech bude veřejnosti přístupné i plánované nové hřiště s umělým povrchem v areálu FC. Věřím, že v důsledku uvedených opatření dojde k výraznému navýšení možností sportovního vyžití pro naši veřejnost. A jelikož bychom ke sportu rádi přivedli zejména děti, k čemuž jen budování sportovišť nemusí stačit, vstoupili jsme do projektu malé kopané, jenž nejen mediálně zaštiťuje známý fotbalový hráč a aktivista Petr Švancara. Projekt má za cíl oslovovat i děti, které nejsou nikde registrované, vést je k aktivnímu sportu místo vysedávání u počítačů nebo potulování se po ulicích. S podrobnostmi tohoto projektu vás rádi seznámíme v některém z příštích zpravodajů. JUDr. Michal Marek, starosta Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Ing. Klára Drápalová tel M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

4 CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Volná knihovna na Sýpce Ve společenském centru Sýpka jsme pro vás připravili volně dostupnou knihovničku, ze které si můžete knihy vzít, zapůjčit, vyměnit nebo darovat nepotřebné. Knihovna je otevřená po dobu konání akcí na Sýpce a je možné ji využít. Již nyní je plná zajímavých titulů, proto neváhejte a zajděte si třeba v průběhu konání Medláneckých farmářských trhů vybrat novou četbu. Knihovna bude právě taková, jakou si ji uděláte. Kateřina Žůrková, patronka projektu, místostarostka Letiště přírodní klidovou zónou Na území Medláneckého letiště se nachází významná kolonie kriticky ohroženého druhu, sysla obecného. Tento, dříve hojný a hubený škůdce zemědělců (ve většině zemědělských muzeí můžeme spatřit speciální motyku syslovku ), z naší přírody prakticky vymizel. Jeho poslední ostrůvky výskytu jsou převážně vázány na pravidelně kosené letištní plochy, které mu poskytují alespoň základní podmínky pro přežití. Jedna z posledních a současně nejvýznamnějších lokalit je zde od r registrována jako Významný krajinný prvek. Syslům se zde daří a jejich počet v posledních letech, i přes údajný pokus o jejich trávení, vzrostl na přibližně 500 ks. Tím se tato kolonie řadí mezi tři nejpočetnější v ČR. Dne odsouhlasilo na svém zasedání ještě staré medlánecké zastupitelstvo návrh na zvýšení ochrany VKP Sysli jeho zařazením do seznamu evropsky významných druhů v rámci systému Natura Jako důvod se mimo jiné uvádí opakované snahy vlastníků pozemků o zrušení VKP Sysli s následným požadavkem zrušení letiště. To by ovšem (zatím jen teoreticky) znamenalo otevření tohoto prostoru k jinému využití. Soukromí vlastníci pozemků V roce 1990 se přibližně polovina dotčených pozemků formálně navrátila původním vlastníkům (převážně komínským přímým potomkům zde původně hospodařících sedláků). Druhou polovinu pozemků se v průběhu 2. poloviny minulého století podařilo Svazarmu vykoupit. Především díky dědickým řízením se počet nynějších vlastníků rozrostl téměř na 90. Ti sice dostali své pozemky formálně zpět, prakticky ale bez reálné možnosti vykonávat svoje vlastnická práva. Zde spočívá jádro novodobého sporu: vlastníci dostali pozemky, které využívá někdo jiný, řada z nich nemá do dnešního dne uzavřené platné nájemní smlouvy a prakticky všichni považují vyplácené náhrady za zcela nedostatečné. Kvůli ochraně svých zájmů proto založili v r o.s. Sdružení vlastníků pozemků v zóně Letiště Medlánky. Ačkoliv se jak pozemkový úřad, tak i zpracovatel projektant pozemkových úprav, snažili podpořit dohodu vlastníků s Aeroklubem, veškerá jednání o formě nájmu i jeho výši uvázla zatím na mrtvém bodě. V současné době je vlastníky pozemků podáno především na výši nájmu nezjištěné množství individuálních soudních žalob. Oněch téměř 90 vlastníků rozptýlených pozemků o celkové výměře m 2 by dnes s velkou pravděpodobností žádné plodiny pěstovat nechtěli a za daného stavu, kdy jsou pozemky vyňaty ze zemědělského půdního fondu (ZPF), ani nemohli. S právně vyvázanými pozemky by ovšem mohli volně nakládat a jejich cena by nepochybně raketově vzrostla. Tuto možnost do jisté míry připouštěla i nedávno soudně zrušená Aktualizace ÚPMB. Nedopustit odevzdání tohoto zemědělsky (další úbytek nenahraditelné zemědělské půdy), rekreačně (početné chatové a zahrádkářské kolonie, oblíbený prostor nejrůznějších sportovních aktivit, vycházek apod.) i ekologicky (souběh biokoridorů, VKP Sysli, Bosně a Netopýrky s přilehlými přírodními památkami Medlánecké kopce a Medlánecká skalka a Přírodním parkem Baba) nesmírně cenného prostoru stavebně-developerskému byznysu je v zájmu kvality života a bydlení drtivé většiny obyvatel (nejen Medlánek a Komína). Zachování statusu vnitrostátního letiště je v tomto směru velmi důležitou zárukou. Přírodní klidová zóna Toto označení chápeme jako vizi, kterou je však třeba postupně plnit konkrétním obsahem a aktivitami. V tomto směru je velkou výhodou naprostá jednota a spolupráce s komínským zastupitelstvem (Sdružení Zelená pro Komín vyhrálo volby a má starostku) i dobré vazby na MMB. V současné době se dle sdělení odpovědného náměstka primátora M. Andera připravuje návrh, jak pozitivní části soudně zrušené Aktualizace zachránit a dostat je do nově vznikajícího ÚPMB. Jeho součástí je i určení a vymezení tzv. zelených klínů v rámci ÚSES Přírodní zahrada v jarním kabátě. Územních systémů ekologické stability krajiny. Domníváme se spolu s komínskou radnicí, že právě tento náš společný meziprostor se všemi již jmenovanými lokalitami skýtá pro zařazení do tohoto systému ideální předpoklady. V tomto směru je cenným přínosem vznik nového krajinného prvku pod Medláneckými kopci s obnovenou Žebětínskou cestou. Budeme se snažit, aby to na dlouhou dobu nebyl příspěvek poslední. Jednou z dalších nabízejících se možností je například získání nájemce pro vybudování a provoz registrované viniční trati na svahu oproti letištním budovám, opatření pro šetrný průjezd tzv. panelkou a řada dalších. O všech dalších krocích a plánech vás budeme průběžně informovat na a rádi přivítáme jakékoliv vaše podněty a spolupráci. PhDr. Ladislav Žuja, člen Komise pro životní prostředí za Zelené Medlánky Pozn. red.: Text byl redakčně krácen. První jarní brigáda v Přírodní zahradě Děkujeme všem pracantům, kteří se v sobotu v odpoledních hodinách zúčastnili první jarní brigády v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka. Účast byla hojná a práce šla všem pěkně od ruky. Brigádníci snaživě kopali, hrabali, pleli záhonky, stříhali, sázeli stromky a čistili jezírko. Díky této pomoci se nám podařilo uklidit Přírodní zahradu a připravit ji na přicházející jaro. Těšíme se na vás na dalších akcích, které budeme v Přírodní zahradě pořádat. Informace o akcích najdete na cz nebo na stránkách Zahrady Klára Drápalová, Občané pro Medlánky 4 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Stromy pod kontrolou práce Komise životního prostředí Skácet strom je velmi jednoduchá věc. Uvědomujeme si však, jakou má takový třicetiletý strom hodnotu? Může to být i několik set tisíc korun. Nejde ovšem jen o peníze, stromy jsou přece zdrojem kyslíku a ten dýchá překvapivě každý z nás radní, fotbalista i naše děti a psi, stromy nás uchvacují svojí krásou, kvetou a dávají stín... Na druhou stranu stárnou, nerostou tam, kde bychom chtěli, či nás otravují svým listím a mohutností. Ne vždy je tak ponechání či záchrana stromu prvořadým cílem a obecným zájmem. Úhly pohledu na to, zda strom skácet či neskácet, mohou být velmi rozdílné. Proto důvody a okolnosti povolení kácení upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. V minulých letech bylo dodržování zákona o ochraně přírody a zejména pak povolování kácení pro naši radnici velkou neznámou. I proto se Komise životního prostředí od začátku svého působení snaží o narovnání těchto vztahů se zákonem. Ke všem žádostem o kácení stromů se členové komise velmi podrobně vyjadřují, prohlížejí si nejen stromy samotné, ale detailně posuzují i zákonné důvody, které jsou určující pro povolení kácení. Ne vždy se však závěry, ke kterým komise dojde, shodují se záměrem žadatele či samotných představitelů městské části. Překvapivě jde o závěry, kdy komise doporučí strom nekácet či prověřit, zda by se strom nedal zachránit odborným zásahem. Komise má sice jen poradní hlas, a i když s jejími závěry není projeven souhlas, tak či tak, samotné rozhodnutí o kácení či nekácení, které vydává náš úřad, musí být v souladu se zákonem. Ludmila Podracká, předsedkyně Komise životního prostředí KULTURA Dětský den Mosty mezi námi V sobotu 30. května 2015 pořádají u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava a MČ Brno-Medlánky ve spolupráci s Nadačním fondem NIKÉ Brněnský dětský den v Medlánkách Mosty mezi námi. Akce je součástí festivalu Brno město uprostřed Evropy. Dětský den se uskuteční v Zámeckém parku a na medláneckém sportovním letišti. V Zámeckém parku vystoupí brněnské folkové a trampské skupiny, dětské folklórní soubory a folklórní soubory národnostních menšin žijících na území města Brna, v rámci doprovodného programu vystoupí i medlánecké děti. Pro děti bude nachystána spousta atrakcí v podobě Medvídkovy nemocnice, koloběžkových závodů, kreslení ly a pomohou pak dětem poskládat papírové kluzáčky. Letošní den dětí se opět neobejde bez vystoupení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Klára Drápalová, úsek kultury MČ Brno-Medlánky Jaro na Sýpce Výstava Od masopustu k Velikonocům v galerii Konírna v SC Sýpka skončila 28. března 2015 a přinesla do Medlánek jaro. Tedy na Sýpku určitě. Chtěly bychom poděkovat jejím tvůrcům, kurátorce výstavy paní Marii Ježkové a všem, kdo se na výstavě podíleli, ať už dodáním exponátů, nebo přípravou. Na vernisáži nám poprvé zahrály dvě holčičky z dětského klubu Medlánci, Janička Klanicová a Sandra Andrlíková, kterým patří také naše poděkování. Flétny v rukou nastrojených děvčátek a roztomilé dětské písničky jakoby jaro opravdu přiblížily. Také děkujeme dětem z mateřské školy V Újezdech za jejich krásné ukázky velikonočních výtvarných dílek dotvářejících prostory galerie. Dětské i dospělé návštěvníky nadchly úžasné masopustní maškary vytvořené manželi Foltýnovými a ani velikonoční vazby a výzdoba paní Lidušky Stloukalové opět nezklamaly. Zvlášť chceme poděkovat ženám, které napekly velikonoční beránky do naší soutěže. Beránci se moc líbili. Cenu za nejhezčího získala paní Helena Jelínková, jako druhého nejhezčího beránka vybrali návštěvníci výstavy beránka paní Marie Maškové a třetí cenu získala paní Věra Šrámková za velikonočního zajíčka. V rámci tradiční jarní výstavy uspořádal kulturní úsek úřadu městské části Brno-Medlánky v neděli dopolední doprovodný program pro děti. Maňáskové divadlo s Duhovou pohádkou vtáhlo děti do děje, bavili se malí i velcí. Děti si z tvořivých dílniček odnesly domů velikonočního zajíčka, slepičku na zavěšení, vyzdobené velikonoční vajíčko a beránka. Marie Kalová, komise SPOZ, Klára Drápalová, komise Kultury a práce s mládeží POŠLI PŘÁNÍ 2. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ MEDLÁNEK Termín soutěže: Více informací uvnitř Medláneckého zpravodaje nebo na Brněnský dětský den opět v Medlánkách. křídou na chodník, balónkové pošty, rukodělných dílniček a dalších. Díky Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje si budou děti moci prohlédnout záchranářské vozidlo. Na medláneckém letišti děti uvidí statickou a letovou ukázku větroňů, hromadný seskok parašutistů, leteckou akrobacii, chlapci z kroužku Bystrouška předvedou létání se svými mode- Návštěvníci výstavy hodnotili pouze vzhled voňavých exponátů. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

6 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Vážení přátelé, i když je už jaro v plném proudu, dovolte mi, abych se krátce vrátila k našemu školnímu plesu. Byl jako každoročně připravený s pečlivostí vlastní všem zaměstnancům krásná výzdoba, upravené stoly, příjemné prostředí i obsluha, nádherně připravená tombola. A na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli darem nebo finanční částkou. Všichni, kdo plesali, mohou potvrdit, že v tombole byly hodnotné a zajímavé výhry. Ještě jednou za ně všem dárcům děkuji. Ale ples je za námi a my jsme uspořádali pro naše žáky i další zajímavé akce. Edison Především bych chtěla vyzdvihnout projekt, který už druhým rokem organizují naše učitelky anglického jazyka. Jedná se o projekt Edison proběhl na Základní škole Hudcova v termínu od Edison je organizován organizací AIESEC (mezinárodní studentskou organizací, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci). Během projektu Edison měli žáci skvělou příležitost uplatnit svou angličtinu. Zahraniční studenti se s nimi velmi rádi bavili a zprostředkovali jim tak kulturu své země nejen prostřednictvím interaktivních prezentací a workshopů, ale i během povídáni o přestávkách nebo při mimoškolních aktivitách. Mimo jiné studenti s žáky vařili svá národní jídla, tančili, zpívali a věnovali se jim v hodinách tělesné výchovy. Zahraniční studenti byli ubytování v rodinách, za což jim děkujeme. Školu navštívilo 7 studentů z těchto zemí: Čína, Taiwan, Rusko, Kanada, Maroko, Tunisko, Indonésie. Myslím, že se celá akce velmi vydařila. Také jsme soutěžili v recitaci. Ve školním kole se na 1. místě umístili Filip Musil, Adam Trávníček a Ondřej Charvát. Zapojili jsme se i do klání ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? Jedná se o soutěž v českém jazyce pro ročníky s důrazem na pochopení textu. V městském kole se na 3. místě umístil žák 6.B Marek Machala, ale i ostatní účastníci městského kola byli velmi úspěšní a obhájili dobré jméno naší školy. Žáci obou čtvrtých tříd byli vybráni k celostátnímu testování. I sportovních aktivit bylo hodně: šplh, florbal i vybíjená. Snažíme se u našich žáků rozvíjet všestranné dovednosti a myslím, že se to daří. Vzhledem k informovanosti rodičů o všech výše uvedených aktivitách doufáme, že certifikát RODIČE VÍTÁNI, který naše škola obdržela, si plně zasloužíme (o projektu RODIČE VÍTÁNI jste se mohli dočíst v Medláneckém zpravodaji). Dovolte mi zmínit ještě jednu velice zajímavou akci, která se uskutečnila i přes nepřízeň počasí. Naši žáci měli možnost setkat se s velmi významnou sportovní osobností několikanásobným vítězem v kategorii kamionů automobilové soutěže RALLYE DAKAR Karlem Lopraisem. Pozorně poslouchali jeho poutavé vyprávění a se zájmem si prohlédli a doslova prozkoumali i pověstnou TATRU. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI Naše tanečnice vyhrály zlaté medaile na soutěži Brněnská Dračice března ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

7 LETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro dě včata ve věku od 4 do 8 let, které baví hudba a tanec. KDY: od 8.00 do hod. KDE: Brno-Medlánky Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly, spoustu moudrosti a dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Jiří Kisling Anna Šikulová Radoslava Heribanová Jitka Kameníková Jindřiška Svobodová 70 let 70 let 75 let 75 let 80 let PROGRAM: každý den 2 hodiny tance a gymnastiky, zumba dance, výlety do okolí, sportovní hry, hledání pokladu, velká tane ční párty a spousta zábavy. Všechno nejlepší! za SPOZ Vladimíra Vespalcová CENA za celý týden za jedno dítě : 1750 Kč (sourozenci 10% sleva) Více informací nelezete na Těší se na Vás Zdeňka Brabcová a Mirka Šmardová Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Čtyřicátý pátý v Medlánkách Ve sborníku Medlánky 755 let je na stranách kapitola Život v letech , kde jsou zaznamenány vzpomínky přímého účastníka, mého předchůdce, pana Karla Fuchse. Od té doby jsem získal od starší medlánecké generace řadu dokumentů, které dávám k dispozici. Po takzvaných velkých kobercových náletech spojeneckými letadlovými svazy na Brno v srpnu a listopadu 1944 a po dopadu posledních 9 bomb 19. prosince (viz obrazová kniha Bomby nad Brnem ) bylo jasné, že v závěrečných dnech 2. světové války Festung Brünn pevnost Brno hraje v záměrech fašistického Německa klíčovou roli. Protože se domnívám, že osvobozování Brna bude věnována pozornost aspoň v regionálním tisku, chci popsat, především za pomoci vzpomínek mého předchůdce a dalších, dnes už nežijících pamětníků, jak vypadal čtyřicátý pátý v naší městské části. Vlastnímu osvobození obce předcházel krvavý masakr na medláneckém katastrálním území, na medlánecké střelnici (dnes je součástí Králova Pole), kde v sobotu 24. dubna bylo zastřeleno 16 brněnských občanů. Předcházejícího dne byli zatčeni: Brablenec Rudolf (nar. 1913), Drábík Karel (1904), Drbal Adolf (1906), Grossmann Viktor (1913), Hunař František (1910), Podsedníková Marie (1908), Pop Bedřich (1923), Švéda Karel (1920), Válek Jaroslav (1915), Vojtek Josef (1919), Vyčesal Miroslav (1917), Železný Alois (1917), Ing. Josef Zobač (1911), Žemlička František (1912). Šestnáctá oběť nebyla identifikována. Takzvaným Stanným soudem v Brně byli 20. dubna souzeni a následujícího dne na medlánecké střelnici zastřeleni a na místě pohřbeni. Po exhumaci 23. listopadu 1945 byli pochováni na čestném pohřebišti brněnského Ústředního hřbitova v oddělení 56A. Některé z těchto obětí udal Gestapu brněnský Němec Ignác Gregor. Medlánecká střelnice byla za 2. světové války také cvičným prostorem popravčích čet, které měly sídlo na Kraví hoře. Před popravami v Kounicových kolejích vedl jejich výcvik ve střelbě na kartonové figuríny velitel praporu SS Sturmbahnführer Michael Kneisl. Po válce byl, stejně jako udavač Gregor, odsouzen Mimořádným lidovým soudem k trestu smrti a popraven. Škola až po válce Stále častější nálety a poplachy přerušovaly práci a ve školách výuku. V Medlánkách se přestalo učit už 16. května. Děti odcházely domů se vzkazem, aby se vrátily až po válce. Stalo se tak až 25. května. Od 22. dubna se přesunuly z Brna do Medlánek (do domů na nám. Odboje čp. 1, Palírenské č. 3, 10 a 12a, Hudcovy ulice (tehdy Zámecké) a do zámeckého dvora) velitelské útvary německé armády. Po těžkých náletech na Brno to byla i protiletecká děla. Vojsko zaujalo postavení na kopcích a na jihovýchodním okraji obce. Celé Brno bylo bez elektrického proudu. Následujícího dne, 23. dubna, opustil německý velitelský štáb s vojáky obec a přesunuli se do okolních lesů. 24. dubna byla obec opět pod dělostřeleckou palbou. Hořel dům u Vítků v Zámecké ulici, vyhořel zahradní domek u Fialů. Pod zámkem hořel granátem zapálený dům pana Slováka. Ten, při snaze dům hasit, byl německým vojákem zastřelen. Hasičům zakázali Němci dům hasit. Atmosféru toho dne a noci popisuje v hasičské kronice její pisatel pan Julius Průšvic. Uvádím jeho zápis doslovně: Po celý den ruská armáda ostřelovala medlánecké kopce a zároveň konec ulice Zámecké. K večeru za využití tmy boje vzrostly. Armáda osvoboditelů probojovávala si cestu až po okraj ulice Zámecké a po ulici Pražskou (dnešní Palackého), asi do její půle, všechno prudce pálí do Medlánek, na kopce a Kraví horu. Tento večer se musela také hasičská pohotovost osvědčiti. PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Pokračování textu v příštím čísle Medláneckého zpravodaje. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

8 SPORT Cvičte s námi Od září 2015 začínáme v Sokole Medlánky cvičit s dětmi ve 2 skupinách ve věku 4 6 let a třída. Cvičit budeme v pondělí odpoledne v ZŠ Hudcova. Jste rodiče, co rádi cvičí s dětmi? Tak právě vás hledáme a budeme rády, když nám s vedením hodin cvičení pomůžete. Vaše děti si tak celý rok zacvičí zdarma. Pokud s námi chcete některou z hodin vést, ozvěte se nám prosím na: obcanepromedlanky.cz. Těšíme se na vás! Lucie Slavíková a Zdenka Brabcová, zastupitelky za OPM OPENSCALE 2015 Již tradičně se na letišti Brno-Medlánky koná koncem května velká letecko-modelářská soutěž minimaket a old-timerů. Soutěž začíná v sobotu vpoledne statickým bodováním minimaket, kde přesné zmenšeniny skutečných le- tounů (poháněné energií zkrouceného gumového svazku, stlačeným plynem CO 2 nebo elektromotorkem, tedy vše ekologicky čisté a bez rámusu) jsou porovnávány s dokumentací letounů (fotografiemi, výkresy a barvami) a podle toho dostávají statické body. Pro diváky je pak nejzajímavější letová část se starty z ruky i ze země. Letová část začíná v sobotu odpoledne a pokračuje v neděli dopoledne. Zde pak je hodnocen dosažený čas letu. Ty nejlepší minimakety létají časy přes minutu. Body za statiku a létání se sečtou a určují pořadí v soutěži. Velmi zajímavá je také soutěž old-timerů: modelů s gumovým pohonem stavěných podle starých plánků publikovaných do roku Je to taková letecká nostalgie, ale tyto modely postavené z původních materiálů létají moc hezky, někdy až moc, takže nebývá nouze o ulétnutí a ztrátu modelů. Velkým propagátorem této kategorie byl Pavel Lanštiak a tato soutěž je proto jeho memoriálem. Ve všech kategoriích jsou samostatně vyhodnocováni žáci, což přispívá ke zvýšení jejich zájmu. Tradičně pak na čelních místech bývají chlapci z kroužku Bystrouška. Jedním ze sponzorů této velké soutěže je Úřad městské části Brno- -Medlánky, který věnuje vítězům pěkné poháry. Ing. Lubomír Koutný Jaro na minigolfu V sobotu a neděli 28. a 29. března 2015 zahájil sezónu minigolf na Lesné na Loosově ulici v areálu TJ Start Brno, který je od loňského roku nově zrekonstruovaný a představuje nenáročný relax pro celou rodinu. V nabídce jsou nově minigolfové hole tak, aby svoji správnou délku hole měl i například čtyřletý hráč. Areál nabízí i možnost rozšířeného občerstvení a posezení. Nově jsou v nabídce i jídla na grilu a míchané nápoje. Oslavit tak můžete dětské narozeniny nebo naplánovat firemní den. Na březen a duben jsme připravili akci ve spolupráci s Medláneckým zpravodajem. **** Kdo bude mít v den návštěvy svátek nebo narozeniny, bude mít vstup zdarma. Podmínkou je mít s sebou Medlánecký zpravodaj.**** Dotazy nebo objednávky na adrese: nebo případně na FB Tel Minimaketa BV-155 je z polystyrenu. Velmi oblíbený typ old-timera je DISPERATO. SLUŽBY VEŘEJNOSTI APLA-JM o.s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. od roku 2002 systematicky a komplexně pomáhá lidem s poruchami autistického spektra (PAS) i jejich rodinám. Porucha autistického spektra je vývojová vada, která ovlivňuje člověka už od nejranějšího dětství. Lidé s touto diagnózou mají problémy v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Obtížně se orientují v běžném životě, nerozumí neverbálnímu chování a nemají cit pro sociální normu. Lidem s autismem pomáháme prostřednictvím osobní asistence, rané péče a sociální rehabilitace. Máme dobrovolnické centrum a pro klienty zajišťujeme také volnočasové aktivity nebo letní tábory. Odborné i laické veřejnosti nabízíme vzdělávací kurzy. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Fügnerova 30, Brno 8 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

9 Strojírenský zkušební ústav Vážení občané Medlánek, milí sousedé, představujeme vám Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), který sídlí od roku 1985 na adrese Hudcova 56b. Naši zaměstnanci mají mnohaleté zkušenosti v oblastech zkoušení, inspekcí, školení a certifikací. Naším cílem je nabízet tyto zkušenosti k využití výrobcům z ČR i ze světa tak, abychom prostřednictvím své odborné činnosti vytvářeli zisk i pro občany v městské části Medlánky. Máme také zahraniční zastoupení v Turecku, Jižní Koreji, Taiwanu, Srbsku, Indii a v dalších regionech, které jsou zajímavé pro naše exportéry. Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita, profesionalita zaměstnanců a osobní přístup k našim zákazníkům, který vyplývá mimo jiné i z naší dlouhé historie. V letošním roce jsme zrenovovali naši hlavní administrativní budovu, chystáme investice do nových zkušebních zařízení i prostor. SZÚ v roce 2015 slaví 50 let užívání jména Strojírenský zkušební ústav, s.p. Při této příležitosti zveme vás, naše milé sousedy, k návštěvě prostor SZÚ v Brně. Na sobotu 23. května 2015 plánujeme Den otevřených dveří. Rádi vám představíme naši činnost můžete si projít brněnské zkušebny, nahlédnout do zákulisí jednotlivých výrobkových zkoušek, pobavit se a občerstvit při doprovodném programu. Své děti vezměte s sebou. Začínáme v 10 hodin a končit budeme v 15 hodin. Těšíme se na setkání s vámi. Ing. Tomáš Hruška, ředitel Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům Hlavní sídlo firmy je v Brně-Medlánkách. Akce ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída 70 v měsíci dubnu hod. sál školy Absolventský koncert hod. Přijímací zkoušky hod. Konvent Milosrd. bratří JARNÍ SLAVNOSTNÍ KONCERT hod. sál školy Oborový večer dechového oddělení Vstup volný, srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace ČR (cca osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otáz- ky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2015/2016 bude také nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 4. května Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na Přihlášky je možné podat do M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

10 ABSOLVENTSKÉ A ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 28. dubna, 12. května, 20. května, 26. května, 3. června, 9. června, 10. června vždy v v sále školy Případ sira Horna představení literárně-dramatického oboru neděle 14. června v hod. v sále školy KONCERT 18. června v hod. ve společenském centru Sýpka v Medlánkách Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy Učíme se hrou Poruchy autistického spektra (dále jen PAS) patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje, který je onemocněním v několika oblastech do hloubky narušen. Celosvětově je v poslední době zaznamenáván nárůst počtu dětí s PAS. Podle dostupné evidence žije v Jihomoravském kraji v současné době cca 500 dětí raného věku s touto poruchou. Děti s PAS mají specifické vnímání okolního světa a životních situací, mají problémy v komunikaci a sociální interakci, nejsou schopné mluvit o svých potřebách, se svými vrstevníky se nekamarádí. Organizace DOTYK II, o.p.s. prostřednictvím projektu Učíme se hrou, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů cz a realizuje pro děti s PAS terapeutické aktivity (canisterapie, muzikoterapie) a nácviky sociálních dovedností (tvůrčí a výtvarná dílna, hudebně pohybové hry, společné výlety) pod vedením odborníků multidisciplinárního týmu. Pro rodiče potom organizujeme vzdělávání v oblasti používání speciálních kompenzačních pomůcek pro děti s PAS. Rodiče (i ostatní rodinní příslušníci) se přitom účastní aktivit spolu s dětmi, a tím se podporuje kompetentnost rodiny při výchově postiženého dítěte nenásilnou a přirozenou formou. Pokud byste chtěli věnovat svůj čas jako dobrovolníci ve prospěch dětí s poruchami autistického spektra a pomoci nám s realizací projektu, podívejte se na stránky kde v sekci dobrovolnictví naleznete bližší informace. DOTYK II, o.p.s., Vídeňská 127, Brno Persefona rozšíří pomoc pro osoby s problémovým zvládáním vzteku Aktivity organizace Persefona, pokrývající kompletně problematiku domácího a sexuálního násilí, rozvine projekt Z labyrintu násilí. Jeho cílem je snížit výskyt domácího násilí na ženách a mužích a změnit postoje společnosti k sexuálnímu násilí ve vztazích. Spolek Persefona pomáhá obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji prostřednictvím osobního, telefonického a ového poradenství. Budeme vytvářet informační kampaně, aby lidé zasažení domácím a sexuálním násilím věděli, že se na nás mohou obrátit, sdělila ředitelka Persefony Jitka Čechová a zároveň dodává, je potřeba orientovat se více i na terapeutickou práci s osobami, které se tohoto násilí dopouští. Kvůli tomu dojde k rozšíření kapacity konzultací určených obětem a jejich blízkým, a také individuální terapie osob, jež se chtějí naučit zvládat své agresivní chování. Zcela nově pro ně bude otevřena skupinová terapie. Její členové se budou soustředit na přijetí odpovědnosti za násilné jednání, zlepšení schopností ovládat své emoce a na nácvik dovedností zamezujících stupňování hněvu. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více informací o projektu a činnosti organizace naleznete na ŘÁDKOVÁ INZERCE Územní plán nová výstavba v Medlánkách? veřejná beseda v SC Sýpka Územní plán města Brna je dokument, který zásadně ovlivňuje život všech jeho občanů. Vizitkou bývalého vedení brněnské radnice byla Aktualizace ÚPmB, která musela být jako koncepčně vadná soudem zrušena. Nové vedení chce k územnímu plánování přistoupit jinak, chce pracovat na vytvoření nového strategického a návazně územního (metropolitního) plánu, zřídit útvar hlavního architekta apod. Plány radnice a to, jak se mohou dotknout Medlánek, vám představí náměstek primátora pan Mgr. Martin Ander, PhD., spolu s ním bude diskutovat právník ze společnosti Frank Bold pan Mgr. Jiří Nezhyba, zejména o možnostech, jak se veřejnost může do územního plánování zapojit a případně se právně bránit. Večerní cvičení pro ženy ve SC Sýpka aerobně-posilovací lekce každé úterý hod. cena za lekci 50 Kč Lekce je koncipována jako lehčí kondiční trénink se zaměřením na formování a zpevňování problematických partií stehen, hýždí a břicha. ZLATÝ NEBO STŘÍBRNÝ ŠPERK vyrobený na zakázku jako dárek za vysvědčení, maturitu nebo promoci je památka na celý život. ZLATNICTVÍ U KAPLIČKY, Ilona Klanicová, Suchého 9, Medlánky. Otevřeno: út a čt hod., pá hod. Tel , , PROVÁDÍM ÚKLIDY pravidelné i jednorázové, domácností, firem, bytových domů. Péče o domácnost běžný úklid, žehlení, mytí oken. Tel Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ HLEDÁM BYT v Medlánkách, prosím nabídněte. Bez RK. Tel HLEDÁM KE KOUPI DŮM v Medlánkách nebo okolí, cena do 6 mil. Kč. Děkuji. Tel PROVÁDÍM MASÁŽE rekondiční, sportovní, reflexní, zdravotní v pohodlí vašeho domova soboty, neděle. Tel MÍSTO PRÁCE: Brno Medlánky, plný úvazek. Náplň práce vyhledávání a oslovování potenciálních zákazníků, vyřizování objednávek a požadavků zákazníků, zajišťování prodeje polygrafických produktů v ČR, Rakousku a Německu. Mzdové rozpětí: smluvní plat, bonusy za výkony. Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou, vysokoškolské. Zaměření: ekonomické, technické. Jazykové znalosti: němčina aktivní podmínka. Počítačové znalosti Microsoft Outlook, Excel, Word pokročilý. Řidičský průkaz B aktivní řidič. Zkušenosti s obchodem a polygrafii výhodou. Adresa společnosti: Karroh spol. s r. o., V Újezdech 535/1, Brno. Kontaktní osoba: Marta Skamenová Tel DOUČUJI/VYUČUJI INDIVIDUÁLNĚ angličtinu nebo francouzštinu, děti i dospělé, i v červenci a přijímám už i přihlášky na kurzy od 2. pol. září. VŠ vzdělání + 20 let praxe. seznam.cz, tel.: , Koupím garážové stání na ulici Hrázka. Děkuji za nabídky. Tel ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

11 CVČ Domino (příspěvková organizace) Kořískova 16, Brno-Řečkovice tel: Srdečně zveme na tyto akce: KOŠÍK Z PEDIGU, PONDĚLÍ a , hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Přesvědčte se, že vaše výrobky nemusí být vždy na houby, nýbrž k užitku a třeba i na houby. Obdarujte se krásným originálním lesním pomocníkem! Kontakt: Jana Marková: Cena: 600 Kč/ 2 lekce dospělí, 500 Kč/2 lekce děti KOŠÍK Z PEDIGU, SOBOTA , 9 13 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Cena: 400 Kč dospělí, 300 Kč děti. Další info a kontakt viz. podobná akce výše. HRÁTKY S DRÁTKY oplétání ulit, kamínků, lahviček nebo květináčů PONDĚLÍ, hod.: (1. lekce) a (2. lekce). Pro dospělé a děti od 12 let. Technika má rozmanité možnosti. Zvolíme jednoduché výplety s korálky i bez. Výběr z opletení kamínků, ulit, aj. přírodnin. Na druhé lekci opleteme květináč nebo láhev. Pro náročnější možnost tvorby vlastního originálního stromu štěstí. Kontakt: Jana Marková: , Cena: 600 Kč/ 2 lekce dospělí, 500 Kč/2 lekce děti DRÁTKOVACÍ SOBOTA SOBOTA , 9 13 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Bude zde více času pro náročnější techniky, např. opletený kamínek ve tvaru stromu v kombinaci s korálky. Cena: 400 Kč dospělí, 300 Kč děti. Další info a kontakt viz. podobná akce výše. LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI Kontakt a přihlášení na tábory: Jana Podzemná, , , MLADÝ CESTOVATEL Možnost scházení h, konec h nebo dle domluvy. Pro děti od 6 let. Každý den navštívíme zajímavá místa v okolí Brna a vydáme se na dobrodružné výlety. Čekají nás hry, kvízy, pátrání a tvořivá zábava. Cena se vstupenkami a cestovným: Kč/týden, cena za 1 den: dle domluvy s vedoucí a aktuálního plánu , TVOŘIVÝ VÝTVARNÝ TÁ- BOR PRO KLUKY a HOLKY Možnost scházení h, konec h. Tábor se spoustou zábavného výtvarného tvoření, práce s keramickou hlínou, výlety a hrami. Cena s obědy: Kč/týden, 1 den: 240 Kč , POHÁDKOVÝ TÁBOR PAMPE A ŠINKA Možnost scházení h, konec h. Naší cestou za dobrodružstvím nás budou provázet tvorové Pampe a Šinka. Ukážou nám zajímavá místa a naučí nás pracovat s papírem, látkou, hlínou, těstem, plstí. Tvořivý tábor pro děti od 6 let. Kontakt: Klára Kleinerová, tel: Cena s obědy: Kč/týden, 1 den: 240 Kč Neděle v hod. VYDÝCHEJ SE VOKOLO LETIŠTĚ běh/pochod/na kole okolo komínsko-medláneckého letiště pro všechny generace bez měření času, bez závodnických ambicí, bez soupeřů... akce na oslavu a podporu hodnoty volné krajiny mezi chráněnými územími zatím bez silnic a zástavby... Start pro Medlaňáky: volným výběhem/ pochodem/na kole ve hod. z letiště Medlánky, U Křivé vrtule Cíl: výletní hospoda U křivé vrtule, letiště Medlánky Pěší pochod s komentovaným výkladem Lídy Podracké má cca 4 km. Akce se přesune na jiný termín pouze při prudkém dešti. Více na a na plakátech POCHOD MEDLÁNECKÁCH JEŽIBAB sobota STARTOVNÍ MÍSTO: Společenské centrum Sýpka Brno-Medlánky (zasedací místnost Konírna) hod. CÍL: Veverská Bítýška, Jarošův mlýn hod. TRASY: 15 km, 27 km, 33 km, 38 km a 50 km Podrobné informace najdete na M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

12 Dětský klub MEDLÁNCI srdečně zve děti a rodiče na DEN DĚTÍ ve středu od 16:00 do 18:00 hod v medláneckém zámeckém parku Pro děti budou připraveny soutěže, projížďky na koních, skákací hrad, drobné občerstvení a mnoho dalšího. Vstupné na akci: 60 Kč za dítě (soutěže pro děti, skákací hrad i projížďka na koni v ceně vstupného) Srdečně zve Zdeňka Brabcová Více informací naleznete na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Mosty mezi námi DĚTSKÝ DEN V MEDLÁNKÁCH hod. Předběžný program najdete na str. 5 VEČER MLADÝCH AMATÉRSKÝCH KAPEL VÝZVA ZAČÍNAJÍCÍM MLADÝM KAPELÁM Hledáme Chcete posluchače? posluchače! Máte je mít! tímto vyhlašuje MČ Brno-Medlánky pořádá VEČER MLADÝCH AMATÉRSKÝCH KAPEL Večer mladých amatérských kapel Zasílejte své přihlášky se jménem kapely, kontakty na vás, hudebním zaměřením, odkazem na demo (Youtube, Vimeo, atd.) a případnými technickými požadavky na zázemí na adresu Požadovaný rozsah hudební produkce bude upřesněn s vybranými kapelami po ukončení výběrového řízení. Od hod. VSTUPNÉ ZDARMA. Přehled interpretů najdete na Uzávěrka přihlášek: PŘEDSTAVTE SE SVĚTU A UKAŽTE, CO UMÍTE. TĚŠÍME SE NA VÁS. Při příležitosti oslav 50 let Strojírenského zkušebního ústavu Vás zveme na Den otevřených dveří. Rádi vám představíme naši odbornou činnost a ukážeme prostory brněnské zkušebny. Doprovodný program zahrnuje i zábavný program pro děti. Sobota :00-15:00 Hudcova 424/56b, Brno Medlánky Objednávky pohřbů kompletní pietní služby Koliště 7 tel.: Jihlavská 1 tel.: Lužánecká 2a tel.: Vídeňská 9 tel.: Pekařská 52 tel.: Nepřetržitý svoz zesnulých: Zpravodaj místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Periodický tisk územního samosprávného celku. Místo vydání: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , Redakční rada: předsedkyně Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Jana Hušková, Mgr. Kateřina Bukovjanová, Michal Zeman. Zpracovává: Ing. Klára Drápalová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, Ing. Klára Drápalová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, ozvanka_dod.indd MČ Brno-Medlánky, 1 Hudcova 7, Brno, IČO: Evidenční číslo MK ČR E Vychází nepravidelně, 12:20:14 6x ročně. Číslo zpravodaje 2/2015. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více