zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA 8 ČÍSLO 2 / 2015 Součástí tohoto zpravodaje je vložený anketní lístek o možnosti využívání zahradních kompostérů. Brno oceňuje učitele z Medlánek Na základě doporučení pedagogické rady ZŠ a Městské části Brno-Medlánky odborná komise Magistrátu města Brna navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost naši učitelku PaedDr. Taťánu Štětinovou. Ocenění jí bylo předáno dne při příležitosti Dne učitelů. Slavnostního předání v Rytířském sále Nové radnice se zúčastnili zástupci města Brna, naší městské části i školy. Jsme rádi, že naše škola byla k tomuto ocenění vybrána již podruhé (první oceněnou učitelkou byla Mgr. Jaroslava Skryjová). Chtěla bych jménem celého učitelského sboru paní učitelce Štětinové poděkovat za její práci a poblahopřát jí k zaslouženému ocenění. Dagmar Černá, ředitelka školy > Oceněná Taťána Štětinová v doprovodu paní místostarostky a zástupce ředitele. Územní plán nová výstavba v Medlánkách? veřejná beseda o Územním plánu a dalším rozvoji Medlánek s náměstkem primátora města Brna pro oblast rozvoje města Mgr. Martinem Anderem, PhD v hod. SC Sýpka hlavní sál další info na straně 10 Plán akcí na Sýpce 29. dubna Veřejná beseda o Územním plánu a dalším rozvoji Medlánek 15. května Večer mladých amatérských kapel OBČANÉ PRO MEDLÁNKY A ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC U MEDLÁNECKÉHO RYBNÍKA VE ČTVRTEK hod. Termíny farmářských trhů května, 13. června, 11. července 2015 vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z mimořádného 6. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo vybralo nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště, a to uchazeče PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, Otnice, IČ: , za celkovou nabídkovou cenu ,84 Kč s DPH Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7/2015 krácení příspěvku ZŠ Brno-Medlánky o částku Kč na rok 2015 rozpočtové opatření č. 8/2015 dofinancování sportovního hřiště FC Medlánky odpojení kotelny Jabloňová 1a v k. ú. Medlánky za podmínek stanovených Dohodou o změně napojení na tepelné zdroje uzavření Dohody o změně napojení na tepelné zdroje mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Medlánky jako vlastníkem, resp. pronajímatelem, na straně jedné, společností INVA, spol. s r.o. jako provozovatelem na straně druhé a Společenstvím vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9 Brno, Společenstvím vlastníků jednotek Rybízová č. p. 474 a č. p. 475, Brno-Medlánky, Společenstvím vlastníků jednotek Rybízová č. p. 476 a č. p. 477, Brno-Medlánky, Společenstvím vlastníků jednotek Jabloňová 1, 3, 5 Brno jako odběrateli Zastupitelstvo odvolalo Mgr. Alenu Valentovou, MPA z členství v kontrolním výboru Ing. Stanislava Krčmaře z členství ve Finančním výboru Zastupitelstvo jmenovalo předsedou Kontrolního výboru Ing. Stanislava Krčmaře Z mimořádného 7. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod (jako poskytovatelem), se sídlem Kounicova 13, Brno, a Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno Z 5. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada pověřila investičního technika p. Matějku objednáním kácení stromu jasan na p. č. 3/3 v k. ú. Medlánky u zastávky MHD na ul. Hudcova a okamžitým provedením náhradní výsadby stromu dle doporučení Ing. Wagnerové (Pyrus calleyara chanmcleer) Rada schválila uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky a manželi Macháčovými o pronájmu nebytových prostor skladu č. 5 situovaných v I. NP stavby Medlánky, č. p. 563, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 408/13 a části pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Medlánky záměr propachtovat část pozemku p. č v k. ú. Medlánky o celkové rozloze m 2 uzavření nájemní smlouvy s panem Milanem Veselým o pronájmu pozemku p. č. 979 o výměře 20 m 2 v k. ú. Medlánky za cenu 40 Kč/m 2 / rok na dobu určitou 10 let veřejnou finanční podporu Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. ve výši Kč veřejnou finanční podporu Slezské diakonii Poradně odborné péče DOREA ve výši Kč účetní uzávěrku za rok 2014 ZŠ Brno, Hudcova návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 ZŠ Brno, Hudcova účetní uzávěrku za rok 2014 MŠ Brno, Hudcova 435/47 návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 MŠ Brno přerušení provozu v době letních prázdnin od do uzavření smlouvy o spolupráci s panem Petrem Tomášů (Čištěníulic.cz) se sídlem Jalubí 626, Jalubí, jejímž předmětem je informování o termínech čištění vozovek na území městské části Brno- -Medlánky Rada pověřila starostu MČ Brno-Medlánky vydáním osvědčení o vzniku členství v Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky nové člence ZMČ Mgr. Evě Barákové Z mimořádné 6. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila realizaci Společně pro medlánecký biokoridor předloženého organizací Rezekvítek, z.s., IČ: , v celkové výši Kč, včetně DPH s finančním dokrytím projektu nad rámec případné získané dotace v rámci dotačního titulu Společně pro Brno Nadace Veronica, o kterou Rezekvítek, z.s. žádá realizaci projektu Výsadba ořechového sadu předloženého spolkem Občané pro Medlánky z.s., IČ: na parcele 414/1 ve správě MČ Brno-Medlánky a schválila zajištění následné dvouleté péče o tento sad Z mimořádné 7. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila záměr pronájmu/propachtování pozemků (garáže, zahrádky) v k. ú. Medlánky, u nichž skončil nájem k výpověď nájemní smlouvy č uzavřené se Zemědělskou společností Veveří, a. s. pronájem pozemku p. č v k. ú. Medlánky výpověď smlouvy o odborném technickém dohledu a poradenství nad prováděním údržby zeleně a zahradnických prací a nad letní a zimní údržbou chodníků a komunikací pro MČ Brno-Medlánky, uzavřené dne s Marcelem Kutálkem, IČ: , ve znění dodatku ze dne objednávku telefonních služeb u firmy T-Mobile se závazkem na 36 měsíců, předpokládaná hodnota objednávky: do Kč bez DPH připojení MČ Brno-Medlánky k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a to vyvěšením tibetské vlajky dne sponzorský dar pro modelářskou soutěž Openscale 2015 do výše Kč, a to formou pořízení pohárů pro vítěze vyřazením 50 kusů lehátek z inventáře MŠ Brno, Hudcova 435/47 a jejich převedením do majetku zřizovatele a jejich následný prodej za 600 Kč/kus se skácením dvou topolů v areálu FC Brno-Medlánky za podmínky náhradní výsadby v rozsahu minimálně 3 kusů za strom v k. ú. Medlánky; podmínkou realizace kácení je předchozí vydání souhlasu příslušného správního úřadu měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 630 Kč od veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Projekt modernizace nábytkového vybavení MŠ Hudcova za účelem zvýšení kvality předškolního vzdělávání ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do Kč bez DPH stavbu Generální oprava veřejného osvětlení Brno-Medlánky, ul. Žebětínek veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Úprava stávajícího topení a ohřev TUV Turistická 42a ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 150 tis. Kč bez DPH výpověď nájemní smlouvy k částem pozemků p. č. 935, 936 a 937 v k. ú. Medlánky s nájemcem p. Lubomírem Kudry Rada zamítla žádost Sergyie Doroshuka o pronájem pozemku p. č. 1012/7, účel pronájmu je v rozporu s platným Územním plánem města Brna a Regulačním plánem MČ Brno-Medlánky Rada vybrala dodavatele služby Geodetické zaměření pozemků zahrádek spol. ZK-BRNO s.r.o., s nabídkovou cenou: Kč bez DPH vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zaměření, dodávka a montáž venkovních žaluzií s ručním a motorovým ovládáním jako dodavatele VV TOP s.r.o., se sídlem Podolská 38 v Brně, nabídková cena: Kč včetně DPH 2 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Slovo starosty Už to vypadalo, že se nám po personálních bouřích z konce loňského roku podařilo úřad stabilizovat, ovšem odchodem našeho nového tajemníka, Bc. Petra Štiky, na tajemnickou pozici největší brněnské městské části Brno-střed, jsme se zase vrátili o krok zpět. Přesto bych rád panu tajemníkovi za jeho působení v Medlánkách poděkoval. Pomohl nám s mnohými úkoly a spolupráce s ním byla po profesní i lidské stránce velmi příjemná. Ačkoli byl pro mě jeho odchod překvapením, rozumím tomu, že angažmá na středu je posun v jeho kariéře. Za úřad i kolegy zastupitele mu přeji v nové funkci hodně úspěchů. Fungování úřadu Rozhodující část agend určených pro veřejnost se nám již podařilo přenést do přízemí, aby většina z vás nemusela absolvovat výstup po schodech až do podkroví. Jedná se zejména o agendy Czech-POINT, ověřování, podatelna, pokladna, rybářské lístky, místní poplatky, sociální úsek a orgán sociálně právní ochrany dětí. Posílili jsme rovněž stavební úřad, aby došlo k neprodlenému vypořádání se s resty minulosti a bylo možné kvalitně vyřizovat aktuální podněty a žádosti. Zvlášť problematická je výstavba rekreačních domků v zahradách nad ulicí Vycházkovou nebo u letiště, kde nelze vyloučit, že stavební úřad v minulosti nepostupoval správně. V daném stádiu jsou možnosti nápravy omezené, nicméně stížnostmi na tyto stavby se stavební úřad v novém personálním obsazení intenzivně zabývá, přičemž na hledání řešení spolupracuje jak se stavební policií, tak i s nadřízeným stavebním úřadem magistrátu. Na pracovní návštěvu radnice jsme pozvali tajemníka Magistrátu města Brna, pana Ing. Loutockého. Seznámili jsme jej s naší činností a aktuálními problémy, provedli prostorami radnice a pan tajemník se osobně pozdravil se všemi zaměstnanci. Toto srdečné setkání jsme společně uzavřeli tím, že prostory radnice naší městské části nevyhovují požadavkům na kvalitní zajištění všech agend veřejné správy pro obyvatele čtvrti velikosti Medlánek. Ačkoli záměr vybudování nové radnice je běh na dlouhou trať a není uskutečnitelný v našem volebním období, je třeba jej začít připravovat pro naše nástupce. V tomto smyslu nám pan tajemník slíbil pomoc při přípravě tohoto záměru. Nové výletní místo Množí se dotazy ohledně plánovaného výletního místa u lesa na konci polní cesty v pokračování ulice Vycházkové. Máme za to, že krásných klidných přírodních zákoutí je v Medlánkách několik (Zámecký park, Medlánecké kopce, studánka v Perglu, nově zbudovaná posezení u posedů, přírodní zahrada a další). Rádi bychom však Medlánky obohatili o nový výletní cíl pro rodiny s dětmi, a nejen pro ně. Pro realizaci tohoto záměru jsme vybrali a zkultivovali místo, které bylo ještě donedávna jen neprostupnou houštinou náletových dřevin a bodláků a sloužilo okolním zahrádkářům jen k vývozu shrabané trávy a hnijících jablek. Nemáme o budoucím využití dopředu jasnou představu a necháváme otevřené, zda nějaký zájemce svým projektem zastupitele osloví či nikoli. Osobně si umím představit například minifarmu s domácími zvířaty, vzdělávací instalace o přírodě jaké má Lipka v okolí Jezírka mezi Soběšicemi a Útěchovem, rád se ale nechám překvapit jakýmkoli zajímavým nápadem. Zatím jsme byli osloveni Masarykovou univerzitou, která konkrétní nabídku spolupráce připravuje. Samozřejmě je také možné, že nás žádný projekt nezaujme. O pozemek je ale nutné pečovat, což s sebou nese nemalé náklady. Uvítali bychom tedy, kdybychom péči o něj mohli předat někomu, kdo by jej smysluplně využil a naše okolí žádoucím způsobem dále zvelebil. Pozvěte si starostu! Jelikož problémy se nejlépe řeší vzájemnou diskuzí a informace je nejlepší získávat přímo od zdroje, a zároveň není v možnostech každého z vás přijít za mnou na radnici, jsem připraven přijít za vámi. Již v minulosti jsem byl zván některými zástupci bytových domů na shromáždění jejich společenství. Nelze samozřejmě vyhovět vždy a v každém termínu. Bude-li však z vaší strany o aktuální informace z radnice zájem, vynasnažím se vyjít vstříc, případně poprosím paní místostarostku nebo někoho z radních, aby mne zastoupili. Se zástupci domů v ovocném sídlišti jsme se setkali nad projektem revitalizace zeleně začátkem dubna. Jsem velmi rád, že obyvatelé těchto domů přistoupili na náš záměr, aby se zapojili do rozhodování o budoucí podobě svého okolí. Tento záměr bych rád dále rozvíjel i v ostatních lokalitách. JUDr. Michal Marek, starosta Vážení přátelé, rád bych vás informoval o drobné změně, ke které došlo od dubna ve vedení Městského úřadu Brno-Medlánky a která se týká mé osoby. Od dubna přecházím na jinou pracovní pozici v rámci Statutárního města Brna a už nebudu dále působit jako tajemník úřadu v Medlánkách. Důvodem mého odchodu z Medlánek je, že jsem se nakonec po velkém váhání rozhodl přijmout jinou pracovní nabídku, na kterou jsem se přihlásil ještě dříve, než jsem začal pracovat v Medlánkách. S Medlánkami i úřadem se loučím s těžkým srdcem. Chci říct, že jsem ještě nikdy nepoznal tak příjemné a tvůrčí pracovní prostředí. Zejména ve vedení městské části jsem poznal několik velmi nadšených, pracovitých a obětavých lidí, kteří dávají Medlánkám výbornou perspektivu do budoucna. Děkuji za možnost podílet se krátce na práci pro Medlánky a přeji všem jen pěkné dny. Petr Štika, bývalý tajemník Městského úřadu Brno-Medlánky Školní hřiště pro veřejnost Od května se vám chystáme zpřístupnit školní sportovní hřiště s umělým povrchem při ulici Jabloňové. Ačkoli se nám v nedávné době podařilo navýšit plochy pro sportovní vyžití, a zejména hřiště u rybníka a asfaltové hřiště u areálu FC jsou k naší spokojenosti hojně využívána, snažíme se hledat i další možnosti. Zejména obyvatelé ovocného sídliště, kde cítíme nedostatek herních ploch, tak nyní dostanou možnost o víkendu a po třech odpoledních ve všedních dnech využívat také hřiště základní školy s umělým povrchem. Tímto tedy děkuji paní ředitelce naší základní školy, že se nám v této věci podařilo nalézt shodu. Konkrétní časy zpřístupnění hřiště zatím stanoveny nebyly, ale budou včas vyvěšeny na samotném hřišti. Ve volných časech bude veřejnosti přístupné i plánované nové hřiště s umělým povrchem v areálu FC. Věřím, že v důsledku uvedených opatření dojde k výraznému navýšení možností sportovního vyžití pro naši veřejnost. A jelikož bychom ke sportu rádi přivedli zejména děti, k čemuž jen budování sportovišť nemusí stačit, vstoupili jsme do projektu malé kopané, jenž nejen mediálně zaštiťuje známý fotbalový hráč a aktivista Petr Švancara. Projekt má za cíl oslovovat i děti, které nejsou nikde registrované, vést je k aktivnímu sportu místo vysedávání u počítačů nebo potulování se po ulicích. S podrobnostmi tohoto projektu vás rádi seznámíme v některém z příštích zpravodajů. JUDr. Michal Marek, starosta Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Ing. Klára Drápalová tel M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

4 CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Volná knihovna na Sýpce Ve společenském centru Sýpka jsme pro vás připravili volně dostupnou knihovničku, ze které si můžete knihy vzít, zapůjčit, vyměnit nebo darovat nepotřebné. Knihovna je otevřená po dobu konání akcí na Sýpce a je možné ji využít. Již nyní je plná zajímavých titulů, proto neváhejte a zajděte si třeba v průběhu konání Medláneckých farmářských trhů vybrat novou četbu. Knihovna bude právě taková, jakou si ji uděláte. Kateřina Žůrková, patronka projektu, místostarostka Letiště přírodní klidovou zónou Na území Medláneckého letiště se nachází významná kolonie kriticky ohroženého druhu, sysla obecného. Tento, dříve hojný a hubený škůdce zemědělců (ve většině zemědělských muzeí můžeme spatřit speciální motyku syslovku ), z naší přírody prakticky vymizel. Jeho poslední ostrůvky výskytu jsou převážně vázány na pravidelně kosené letištní plochy, které mu poskytují alespoň základní podmínky pro přežití. Jedna z posledních a současně nejvýznamnějších lokalit je zde od r registrována jako Významný krajinný prvek. Syslům se zde daří a jejich počet v posledních letech, i přes údajný pokus o jejich trávení, vzrostl na přibližně 500 ks. Tím se tato kolonie řadí mezi tři nejpočetnější v ČR. Dne odsouhlasilo na svém zasedání ještě staré medlánecké zastupitelstvo návrh na zvýšení ochrany VKP Sysli jeho zařazením do seznamu evropsky významných druhů v rámci systému Natura Jako důvod se mimo jiné uvádí opakované snahy vlastníků pozemků o zrušení VKP Sysli s následným požadavkem zrušení letiště. To by ovšem (zatím jen teoreticky) znamenalo otevření tohoto prostoru k jinému využití. Soukromí vlastníci pozemků V roce 1990 se přibližně polovina dotčených pozemků formálně navrátila původním vlastníkům (převážně komínským přímým potomkům zde původně hospodařících sedláků). Druhou polovinu pozemků se v průběhu 2. poloviny minulého století podařilo Svazarmu vykoupit. Především díky dědickým řízením se počet nynějších vlastníků rozrostl téměř na 90. Ti sice dostali své pozemky formálně zpět, prakticky ale bez reálné možnosti vykonávat svoje vlastnická práva. Zde spočívá jádro novodobého sporu: vlastníci dostali pozemky, které využívá někdo jiný, řada z nich nemá do dnešního dne uzavřené platné nájemní smlouvy a prakticky všichni považují vyplácené náhrady za zcela nedostatečné. Kvůli ochraně svých zájmů proto založili v r o.s. Sdružení vlastníků pozemků v zóně Letiště Medlánky. Ačkoliv se jak pozemkový úřad, tak i zpracovatel projektant pozemkových úprav, snažili podpořit dohodu vlastníků s Aeroklubem, veškerá jednání o formě nájmu i jeho výši uvázla zatím na mrtvém bodě. V současné době je vlastníky pozemků podáno především na výši nájmu nezjištěné množství individuálních soudních žalob. Oněch téměř 90 vlastníků rozptýlených pozemků o celkové výměře m 2 by dnes s velkou pravděpodobností žádné plodiny pěstovat nechtěli a za daného stavu, kdy jsou pozemky vyňaty ze zemědělského půdního fondu (ZPF), ani nemohli. S právně vyvázanými pozemky by ovšem mohli volně nakládat a jejich cena by nepochybně raketově vzrostla. Tuto možnost do jisté míry připouštěla i nedávno soudně zrušená Aktualizace ÚPMB. Nedopustit odevzdání tohoto zemědělsky (další úbytek nenahraditelné zemědělské půdy), rekreačně (početné chatové a zahrádkářské kolonie, oblíbený prostor nejrůznějších sportovních aktivit, vycházek apod.) i ekologicky (souběh biokoridorů, VKP Sysli, Bosně a Netopýrky s přilehlými přírodními památkami Medlánecké kopce a Medlánecká skalka a Přírodním parkem Baba) nesmírně cenného prostoru stavebně-developerskému byznysu je v zájmu kvality života a bydlení drtivé většiny obyvatel (nejen Medlánek a Komína). Zachování statusu vnitrostátního letiště je v tomto směru velmi důležitou zárukou. Přírodní klidová zóna Toto označení chápeme jako vizi, kterou je však třeba postupně plnit konkrétním obsahem a aktivitami. V tomto směru je velkou výhodou naprostá jednota a spolupráce s komínským zastupitelstvem (Sdružení Zelená pro Komín vyhrálo volby a má starostku) i dobré vazby na MMB. V současné době se dle sdělení odpovědného náměstka primátora M. Andera připravuje návrh, jak pozitivní části soudně zrušené Aktualizace zachránit a dostat je do nově vznikajícího ÚPMB. Jeho součástí je i určení a vymezení tzv. zelených klínů v rámci ÚSES Přírodní zahrada v jarním kabátě. Územních systémů ekologické stability krajiny. Domníváme se spolu s komínskou radnicí, že právě tento náš společný meziprostor se všemi již jmenovanými lokalitami skýtá pro zařazení do tohoto systému ideální předpoklady. V tomto směru je cenným přínosem vznik nového krajinného prvku pod Medláneckými kopci s obnovenou Žebětínskou cestou. Budeme se snažit, aby to na dlouhou dobu nebyl příspěvek poslední. Jednou z dalších nabízejících se možností je například získání nájemce pro vybudování a provoz registrované viniční trati na svahu oproti letištním budovám, opatření pro šetrný průjezd tzv. panelkou a řada dalších. O všech dalších krocích a plánech vás budeme průběžně informovat na a rádi přivítáme jakékoliv vaše podněty a spolupráci. PhDr. Ladislav Žuja, člen Komise pro životní prostředí za Zelené Medlánky Pozn. red.: Text byl redakčně krácen. První jarní brigáda v Přírodní zahradě Děkujeme všem pracantům, kteří se v sobotu v odpoledních hodinách zúčastnili první jarní brigády v Přírodní zahradě u medláneckého rybníka. Účast byla hojná a práce šla všem pěkně od ruky. Brigádníci snaživě kopali, hrabali, pleli záhonky, stříhali, sázeli stromky a čistili jezírko. Díky této pomoci se nám podařilo uklidit Přírodní zahradu a připravit ji na přicházející jaro. Těšíme se na vás na dalších akcích, které budeme v Přírodní zahradě pořádat. Informace o akcích najdete na cz nebo na stránkách Zahrady Klára Drápalová, Občané pro Medlánky 4 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Stromy pod kontrolou práce Komise životního prostředí Skácet strom je velmi jednoduchá věc. Uvědomujeme si však, jakou má takový třicetiletý strom hodnotu? Může to být i několik set tisíc korun. Nejde ovšem jen o peníze, stromy jsou přece zdrojem kyslíku a ten dýchá překvapivě každý z nás radní, fotbalista i naše děti a psi, stromy nás uchvacují svojí krásou, kvetou a dávají stín... Na druhou stranu stárnou, nerostou tam, kde bychom chtěli, či nás otravují svým listím a mohutností. Ne vždy je tak ponechání či záchrana stromu prvořadým cílem a obecným zájmem. Úhly pohledu na to, zda strom skácet či neskácet, mohou být velmi rozdílné. Proto důvody a okolnosti povolení kácení upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny. V minulých letech bylo dodržování zákona o ochraně přírody a zejména pak povolování kácení pro naši radnici velkou neznámou. I proto se Komise životního prostředí od začátku svého působení snaží o narovnání těchto vztahů se zákonem. Ke všem žádostem o kácení stromů se členové komise velmi podrobně vyjadřují, prohlížejí si nejen stromy samotné, ale detailně posuzují i zákonné důvody, které jsou určující pro povolení kácení. Ne vždy se však závěry, ke kterým komise dojde, shodují se záměrem žadatele či samotných představitelů městské části. Překvapivě jde o závěry, kdy komise doporučí strom nekácet či prověřit, zda by se strom nedal zachránit odborným zásahem. Komise má sice jen poradní hlas, a i když s jejími závěry není projeven souhlas, tak či tak, samotné rozhodnutí o kácení či nekácení, které vydává náš úřad, musí být v souladu se zákonem. Ludmila Podracká, předsedkyně Komise životního prostředí KULTURA Dětský den Mosty mezi námi V sobotu 30. května 2015 pořádají u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava a MČ Brno-Medlánky ve spolupráci s Nadačním fondem NIKÉ Brněnský dětský den v Medlánkách Mosty mezi námi. Akce je součástí festivalu Brno město uprostřed Evropy. Dětský den se uskuteční v Zámeckém parku a na medláneckém sportovním letišti. V Zámeckém parku vystoupí brněnské folkové a trampské skupiny, dětské folklórní soubory a folklórní soubory národnostních menšin žijících na území města Brna, v rámci doprovodného programu vystoupí i medlánecké děti. Pro děti bude nachystána spousta atrakcí v podobě Medvídkovy nemocnice, koloběžkových závodů, kreslení ly a pomohou pak dětem poskládat papírové kluzáčky. Letošní den dětí se opět neobejde bez vystoupení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Klára Drápalová, úsek kultury MČ Brno-Medlánky Jaro na Sýpce Výstava Od masopustu k Velikonocům v galerii Konírna v SC Sýpka skončila 28. března 2015 a přinesla do Medlánek jaro. Tedy na Sýpku určitě. Chtěly bychom poděkovat jejím tvůrcům, kurátorce výstavy paní Marii Ježkové a všem, kdo se na výstavě podíleli, ať už dodáním exponátů, nebo přípravou. Na vernisáži nám poprvé zahrály dvě holčičky z dětského klubu Medlánci, Janička Klanicová a Sandra Andrlíková, kterým patří také naše poděkování. Flétny v rukou nastrojených děvčátek a roztomilé dětské písničky jakoby jaro opravdu přiblížily. Také děkujeme dětem z mateřské školy V Újezdech za jejich krásné ukázky velikonočních výtvarných dílek dotvářejících prostory galerie. Dětské i dospělé návštěvníky nadchly úžasné masopustní maškary vytvořené manželi Foltýnovými a ani velikonoční vazby a výzdoba paní Lidušky Stloukalové opět nezklamaly. Zvlášť chceme poděkovat ženám, které napekly velikonoční beránky do naší soutěže. Beránci se moc líbili. Cenu za nejhezčího získala paní Helena Jelínková, jako druhého nejhezčího beránka vybrali návštěvníci výstavy beránka paní Marie Maškové a třetí cenu získala paní Věra Šrámková za velikonočního zajíčka. V rámci tradiční jarní výstavy uspořádal kulturní úsek úřadu městské části Brno-Medlánky v neděli dopolední doprovodný program pro děti. Maňáskové divadlo s Duhovou pohádkou vtáhlo děti do děje, bavili se malí i velcí. Děti si z tvořivých dílniček odnesly domů velikonočního zajíčka, slepičku na zavěšení, vyzdobené velikonoční vajíčko a beránka. Marie Kalová, komise SPOZ, Klára Drápalová, komise Kultury a práce s mládeží POŠLI PŘÁNÍ 2. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ MEDLÁNEK Termín soutěže: Více informací uvnitř Medláneckého zpravodaje nebo na Brněnský dětský den opět v Medlánkách. křídou na chodník, balónkové pošty, rukodělných dílniček a dalších. Díky Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje si budou děti moci prohlédnout záchranářské vozidlo. Na medláneckém letišti děti uvidí statickou a letovou ukázku větroňů, hromadný seskok parašutistů, leteckou akrobacii, chlapci z kroužku Bystrouška předvedou létání se svými mode- Návštěvníci výstavy hodnotili pouze vzhled voňavých exponátů. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

6 ŠKOLSKÉ OKÉNKO Vážení přátelé, i když je už jaro v plném proudu, dovolte mi, abych se krátce vrátila k našemu školnímu plesu. Byl jako každoročně připravený s pečlivostí vlastní všem zaměstnancům krásná výzdoba, upravené stoly, příjemné prostředí i obsluha, nádherně připravená tombola. A na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli darem nebo finanční částkou. Všichni, kdo plesali, mohou potvrdit, že v tombole byly hodnotné a zajímavé výhry. Ještě jednou za ně všem dárcům děkuji. Ale ples je za námi a my jsme uspořádali pro naše žáky i další zajímavé akce. Edison Především bych chtěla vyzdvihnout projekt, který už druhým rokem organizují naše učitelky anglického jazyka. Jedná se o projekt Edison proběhl na Základní škole Hudcova v termínu od Edison je organizován organizací AIESEC (mezinárodní studentskou organizací, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím v organizaci). Během projektu Edison měli žáci skvělou příležitost uplatnit svou angličtinu. Zahraniční studenti se s nimi velmi rádi bavili a zprostředkovali jim tak kulturu své země nejen prostřednictvím interaktivních prezentací a workshopů, ale i během povídáni o přestávkách nebo při mimoškolních aktivitách. Mimo jiné studenti s žáky vařili svá národní jídla, tančili, zpívali a věnovali se jim v hodinách tělesné výchovy. Zahraniční studenti byli ubytování v rodinách, za což jim děkujeme. Školu navštívilo 7 studentů z těchto zemí: Čína, Taiwan, Rusko, Kanada, Maroko, Tunisko, Indonésie. Myslím, že se celá akce velmi vydařila. Také jsme soutěžili v recitaci. Ve školním kole se na 1. místě umístili Filip Musil, Adam Trávníček a Ondřej Charvát. Zapojili jsme se i do klání ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb Rozumíme si? Jedná se o soutěž v českém jazyce pro ročníky s důrazem na pochopení textu. V městském kole se na 3. místě umístil žák 6.B Marek Machala, ale i ostatní účastníci městského kola byli velmi úspěšní a obhájili dobré jméno naší školy. Žáci obou čtvrtých tříd byli vybráni k celostátnímu testování. I sportovních aktivit bylo hodně: šplh, florbal i vybíjená. Snažíme se u našich žáků rozvíjet všestranné dovednosti a myslím, že se to daří. Vzhledem k informovanosti rodičů o všech výše uvedených aktivitách doufáme, že certifikát RODIČE VÍTÁNI, který naše škola obdržela, si plně zasloužíme (o projektu RODIČE VÍTÁNI jste se mohli dočíst v Medláneckém zpravodaji). Dovolte mi zmínit ještě jednu velice zajímavou akci, která se uskutečnila i přes nepřízeň počasí. Naši žáci měli možnost setkat se s velmi významnou sportovní osobností několikanásobným vítězem v kategorii kamionů automobilové soutěže RALLYE DAKAR Karlem Lopraisem. Pozorně poslouchali jeho poutavé vyprávění a se zájmem si prohlédli a doslova prozkoumali i pověstnou TATRU. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI Naše tanečnice vyhrály zlaté medaile na soutěži Brněnská Dračice března ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

7 LETNÍ TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro dě včata ve věku od 4 do 8 let, které baví hudba a tanec. KDY: od 8.00 do hod. KDE: Brno-Medlánky Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly, spoustu moudrosti a dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Jiří Kisling Anna Šikulová Radoslava Heribanová Jitka Kameníková Jindřiška Svobodová 70 let 70 let 75 let 75 let 80 let PROGRAM: každý den 2 hodiny tance a gymnastiky, zumba dance, výlety do okolí, sportovní hry, hledání pokladu, velká tane ční párty a spousta zábavy. Všechno nejlepší! za SPOZ Vladimíra Vespalcová CENA za celý týden za jedno dítě : 1750 Kč (sourozenci 10% sleva) Více informací nelezete na Těší se na Vás Zdeňka Brabcová a Mirka Šmardová Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Čtyřicátý pátý v Medlánkách Ve sborníku Medlánky 755 let je na stranách kapitola Život v letech , kde jsou zaznamenány vzpomínky přímého účastníka, mého předchůdce, pana Karla Fuchse. Od té doby jsem získal od starší medlánecké generace řadu dokumentů, které dávám k dispozici. Po takzvaných velkých kobercových náletech spojeneckými letadlovými svazy na Brno v srpnu a listopadu 1944 a po dopadu posledních 9 bomb 19. prosince (viz obrazová kniha Bomby nad Brnem ) bylo jasné, že v závěrečných dnech 2. světové války Festung Brünn pevnost Brno hraje v záměrech fašistického Německa klíčovou roli. Protože se domnívám, že osvobozování Brna bude věnována pozornost aspoň v regionálním tisku, chci popsat, především za pomoci vzpomínek mého předchůdce a dalších, dnes už nežijících pamětníků, jak vypadal čtyřicátý pátý v naší městské části. Vlastnímu osvobození obce předcházel krvavý masakr na medláneckém katastrálním území, na medlánecké střelnici (dnes je součástí Králova Pole), kde v sobotu 24. dubna bylo zastřeleno 16 brněnských občanů. Předcházejícího dne byli zatčeni: Brablenec Rudolf (nar. 1913), Drábík Karel (1904), Drbal Adolf (1906), Grossmann Viktor (1913), Hunař František (1910), Podsedníková Marie (1908), Pop Bedřich (1923), Švéda Karel (1920), Válek Jaroslav (1915), Vojtek Josef (1919), Vyčesal Miroslav (1917), Železný Alois (1917), Ing. Josef Zobač (1911), Žemlička František (1912). Šestnáctá oběť nebyla identifikována. Takzvaným Stanným soudem v Brně byli 20. dubna souzeni a následujícího dne na medlánecké střelnici zastřeleni a na místě pohřbeni. Po exhumaci 23. listopadu 1945 byli pochováni na čestném pohřebišti brněnského Ústředního hřbitova v oddělení 56A. Některé z těchto obětí udal Gestapu brněnský Němec Ignác Gregor. Medlánecká střelnice byla za 2. světové války také cvičným prostorem popravčích čet, které měly sídlo na Kraví hoře. Před popravami v Kounicových kolejích vedl jejich výcvik ve střelbě na kartonové figuríny velitel praporu SS Sturmbahnführer Michael Kneisl. Po válce byl, stejně jako udavač Gregor, odsouzen Mimořádným lidovým soudem k trestu smrti a popraven. Škola až po válce Stále častější nálety a poplachy přerušovaly práci a ve školách výuku. V Medlánkách se přestalo učit už 16. května. Děti odcházely domů se vzkazem, aby se vrátily až po válce. Stalo se tak až 25. května. Od 22. dubna se přesunuly z Brna do Medlánek (do domů na nám. Odboje čp. 1, Palírenské č. 3, 10 a 12a, Hudcovy ulice (tehdy Zámecké) a do zámeckého dvora) velitelské útvary německé armády. Po těžkých náletech na Brno to byla i protiletecká děla. Vojsko zaujalo postavení na kopcích a na jihovýchodním okraji obce. Celé Brno bylo bez elektrického proudu. Následujícího dne, 23. dubna, opustil německý velitelský štáb s vojáky obec a přesunuli se do okolních lesů. 24. dubna byla obec opět pod dělostřeleckou palbou. Hořel dům u Vítků v Zámecké ulici, vyhořel zahradní domek u Fialů. Pod zámkem hořel granátem zapálený dům pana Slováka. Ten, při snaze dům hasit, byl německým vojákem zastřelen. Hasičům zakázali Němci dům hasit. Atmosféru toho dne a noci popisuje v hasičské kronice její pisatel pan Julius Průšvic. Uvádím jeho zápis doslovně: Po celý den ruská armáda ostřelovala medlánecké kopce a zároveň konec ulice Zámecké. K večeru za využití tmy boje vzrostly. Armáda osvoboditelů probojovávala si cestu až po okraj ulice Zámecké a po ulici Pražskou (dnešní Palackého), asi do její půle, všechno prudce pálí do Medlánek, na kopce a Kraví horu. Tento večer se musela také hasičská pohotovost osvědčiti. PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Pokračování textu v příštím čísle Medláneckého zpravodaje. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

8 SPORT Cvičte s námi Od září 2015 začínáme v Sokole Medlánky cvičit s dětmi ve 2 skupinách ve věku 4 6 let a třída. Cvičit budeme v pondělí odpoledne v ZŠ Hudcova. Jste rodiče, co rádi cvičí s dětmi? Tak právě vás hledáme a budeme rády, když nám s vedením hodin cvičení pomůžete. Vaše děti si tak celý rok zacvičí zdarma. Pokud s námi chcete některou z hodin vést, ozvěte se nám prosím na: obcanepromedlanky.cz. Těšíme se na vás! Lucie Slavíková a Zdenka Brabcová, zastupitelky za OPM OPENSCALE 2015 Již tradičně se na letišti Brno-Medlánky koná koncem května velká letecko-modelářská soutěž minimaket a old-timerů. Soutěž začíná v sobotu vpoledne statickým bodováním minimaket, kde přesné zmenšeniny skutečných le- tounů (poháněné energií zkrouceného gumového svazku, stlačeným plynem CO 2 nebo elektromotorkem, tedy vše ekologicky čisté a bez rámusu) jsou porovnávány s dokumentací letounů (fotografiemi, výkresy a barvami) a podle toho dostávají statické body. Pro diváky je pak nejzajímavější letová část se starty z ruky i ze země. Letová část začíná v sobotu odpoledne a pokračuje v neděli dopoledne. Zde pak je hodnocen dosažený čas letu. Ty nejlepší minimakety létají časy přes minutu. Body za statiku a létání se sečtou a určují pořadí v soutěži. Velmi zajímavá je také soutěž old-timerů: modelů s gumovým pohonem stavěných podle starých plánků publikovaných do roku Je to taková letecká nostalgie, ale tyto modely postavené z původních materiálů létají moc hezky, někdy až moc, takže nebývá nouze o ulétnutí a ztrátu modelů. Velkým propagátorem této kategorie byl Pavel Lanštiak a tato soutěž je proto jeho memoriálem. Ve všech kategoriích jsou samostatně vyhodnocováni žáci, což přispívá ke zvýšení jejich zájmu. Tradičně pak na čelních místech bývají chlapci z kroužku Bystrouška. Jedním ze sponzorů této velké soutěže je Úřad městské části Brno- -Medlánky, který věnuje vítězům pěkné poháry. Ing. Lubomír Koutný Jaro na minigolfu V sobotu a neděli 28. a 29. března 2015 zahájil sezónu minigolf na Lesné na Loosově ulici v areálu TJ Start Brno, který je od loňského roku nově zrekonstruovaný a představuje nenáročný relax pro celou rodinu. V nabídce jsou nově minigolfové hole tak, aby svoji správnou délku hole měl i například čtyřletý hráč. Areál nabízí i možnost rozšířeného občerstvení a posezení. Nově jsou v nabídce i jídla na grilu a míchané nápoje. Oslavit tak můžete dětské narozeniny nebo naplánovat firemní den. Na březen a duben jsme připravili akci ve spolupráci s Medláneckým zpravodajem. **** Kdo bude mít v den návštěvy svátek nebo narozeniny, bude mít vstup zdarma. Podmínkou je mít s sebou Medlánecký zpravodaj.**** Dotazy nebo objednávky na adrese: nebo případně na FB Tel Minimaketa BV-155 je z polystyrenu. Velmi oblíbený typ old-timera je DISPERATO. SLUŽBY VEŘEJNOSTI APLA-JM o.s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. od roku 2002 systematicky a komplexně pomáhá lidem s poruchami autistického spektra (PAS) i jejich rodinám. Porucha autistického spektra je vývojová vada, která ovlivňuje člověka už od nejranějšího dětství. Lidé s touto diagnózou mají problémy v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Obtížně se orientují v běžném životě, nerozumí neverbálnímu chování a nemají cit pro sociální normu. Lidem s autismem pomáháme prostřednictvím osobní asistence, rané péče a sociální rehabilitace. Máme dobrovolnické centrum a pro klienty zajišťujeme také volnočasové aktivity nebo letní tábory. Odborné i laické veřejnosti nabízíme vzdělávací kurzy. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Fügnerova 30, Brno 8 ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

9 Strojírenský zkušební ústav Vážení občané Medlánek, milí sousedé, představujeme vám Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), který sídlí od roku 1985 na adrese Hudcova 56b. Naši zaměstnanci mají mnohaleté zkušenosti v oblastech zkoušení, inspekcí, školení a certifikací. Naším cílem je nabízet tyto zkušenosti k využití výrobcům z ČR i ze světa tak, abychom prostřednictvím své odborné činnosti vytvářeli zisk i pro občany v městské části Medlánky. Máme také zahraniční zastoupení v Turecku, Jižní Koreji, Taiwanu, Srbsku, Indii a v dalších regionech, které jsou zajímavé pro naše exportéry. Naší hlavní devizou je zkušenost, komplexnost nabízených služeb, vysoká odbornost, flexibilita, profesionalita zaměstnanců a osobní přístup k našim zákazníkům, který vyplývá mimo jiné i z naší dlouhé historie. V letošním roce jsme zrenovovali naši hlavní administrativní budovu, chystáme investice do nových zkušebních zařízení i prostor. SZÚ v roce 2015 slaví 50 let užívání jména Strojírenský zkušební ústav, s.p. Při této příležitosti zveme vás, naše milé sousedy, k návštěvě prostor SZÚ v Brně. Na sobotu 23. května 2015 plánujeme Den otevřených dveří. Rádi vám představíme naši činnost můžete si projít brněnské zkušebny, nahlédnout do zákulisí jednotlivých výrobkových zkoušek, pobavit se a občerstvit při doprovodném programu. Své děti vezměte s sebou. Začínáme v 10 hodin a končit budeme v 15 hodin. Těšíme se na setkání s vámi. Ing. Tomáš Hruška, ředitel Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům Hlavní sídlo firmy je v Brně-Medlánkách. Akce ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída 70 v měsíci dubnu hod. sál školy Absolventský koncert hod. Přijímací zkoušky hod. Konvent Milosrd. bratří JARNÍ SLAVNOSTNÍ KONCERT hod. sál školy Oborový večer dechového oddělení Vstup volný, srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace ČR (cca osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otáz- ky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2015/2016 bude také nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umění a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci. Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 4. května Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na Přihlášky je možné podat do M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

10 ABSOLVENTSKÉ A ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 28. dubna, 12. května, 20. května, 26. května, 3. června, 9. června, 10. června vždy v v sále školy Případ sira Horna představení literárně-dramatického oboru neděle 14. června v hod. v sále školy KONCERT 18. června v hod. ve společenském centru Sýpka v Medlánkách Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy Učíme se hrou Poruchy autistického spektra (dále jen PAS) patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje, který je onemocněním v několika oblastech do hloubky narušen. Celosvětově je v poslední době zaznamenáván nárůst počtu dětí s PAS. Podle dostupné evidence žije v Jihomoravském kraji v současné době cca 500 dětí raného věku s touto poruchou. Děti s PAS mají specifické vnímání okolního světa a životních situací, mají problémy v komunikaci a sociální interakci, nejsou schopné mluvit o svých potřebách, se svými vrstevníky se nekamarádí. Organizace DOTYK II, o.p.s. prostřednictvím projektu Učíme se hrou, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů cz a realizuje pro děti s PAS terapeutické aktivity (canisterapie, muzikoterapie) a nácviky sociálních dovedností (tvůrčí a výtvarná dílna, hudebně pohybové hry, společné výlety) pod vedením odborníků multidisciplinárního týmu. Pro rodiče potom organizujeme vzdělávání v oblasti používání speciálních kompenzačních pomůcek pro děti s PAS. Rodiče (i ostatní rodinní příslušníci) se přitom účastní aktivit spolu s dětmi, a tím se podporuje kompetentnost rodiny při výchově postiženého dítěte nenásilnou a přirozenou formou. Pokud byste chtěli věnovat svůj čas jako dobrovolníci ve prospěch dětí s poruchami autistického spektra a pomoci nám s realizací projektu, podívejte se na stránky kde v sekci dobrovolnictví naleznete bližší informace. DOTYK II, o.p.s., Vídeňská 127, Brno Persefona rozšíří pomoc pro osoby s problémovým zvládáním vzteku Aktivity organizace Persefona, pokrývající kompletně problematiku domácího a sexuálního násilí, rozvine projekt Z labyrintu násilí. Jeho cílem je snížit výskyt domácího násilí na ženách a mužích a změnit postoje společnosti k sexuálnímu násilí ve vztazích. Spolek Persefona pomáhá obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji prostřednictvím osobního, telefonického a ového poradenství. Budeme vytvářet informační kampaně, aby lidé zasažení domácím a sexuálním násilím věděli, že se na nás mohou obrátit, sdělila ředitelka Persefony Jitka Čechová a zároveň dodává, je potřeba orientovat se více i na terapeutickou práci s osobami, které se tohoto násilí dopouští. Kvůli tomu dojde k rozšíření kapacity konzultací určených obětem a jejich blízkým, a také individuální terapie osob, jež se chtějí naučit zvládat své agresivní chování. Zcela nově pro ně bude otevřena skupinová terapie. Její členové se budou soustředit na přijetí odpovědnosti za násilné jednání, zlepšení schopností ovládat své emoce a na nácvik dovedností zamezujících stupňování hněvu. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více informací o projektu a činnosti organizace naleznete na ŘÁDKOVÁ INZERCE Územní plán nová výstavba v Medlánkách? veřejná beseda v SC Sýpka Územní plán města Brna je dokument, který zásadně ovlivňuje život všech jeho občanů. Vizitkou bývalého vedení brněnské radnice byla Aktualizace ÚPmB, která musela být jako koncepčně vadná soudem zrušena. Nové vedení chce k územnímu plánování přistoupit jinak, chce pracovat na vytvoření nového strategického a návazně územního (metropolitního) plánu, zřídit útvar hlavního architekta apod. Plány radnice a to, jak se mohou dotknout Medlánek, vám představí náměstek primátora pan Mgr. Martin Ander, PhD., spolu s ním bude diskutovat právník ze společnosti Frank Bold pan Mgr. Jiří Nezhyba, zejména o možnostech, jak se veřejnost může do územního plánování zapojit a případně se právně bránit. Večerní cvičení pro ženy ve SC Sýpka aerobně-posilovací lekce každé úterý hod. cena za lekci 50 Kč Lekce je koncipována jako lehčí kondiční trénink se zaměřením na formování a zpevňování problematických partií stehen, hýždí a břicha. ZLATÝ NEBO STŘÍBRNÝ ŠPERK vyrobený na zakázku jako dárek za vysvědčení, maturitu nebo promoci je památka na celý život. ZLATNICTVÍ U KAPLIČKY, Ilona Klanicová, Suchého 9, Medlánky. Otevřeno: út a čt hod., pá hod. Tel , , PROVÁDÍM ÚKLIDY pravidelné i jednorázové, domácností, firem, bytových domů. Péče o domácnost běžný úklid, žehlení, mytí oken. Tel Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ HLEDÁM BYT v Medlánkách, prosím nabídněte. Bez RK. Tel HLEDÁM KE KOUPI DŮM v Medlánkách nebo okolí, cena do 6 mil. Kč. Děkuji. Tel PROVÁDÍM MASÁŽE rekondiční, sportovní, reflexní, zdravotní v pohodlí vašeho domova soboty, neděle. Tel MÍSTO PRÁCE: Brno Medlánky, plný úvazek. Náplň práce vyhledávání a oslovování potenciálních zákazníků, vyřizování objednávek a požadavků zákazníků, zajišťování prodeje polygrafických produktů v ČR, Rakousku a Německu. Mzdové rozpětí: smluvní plat, bonusy za výkony. Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou, vysokoškolské. Zaměření: ekonomické, technické. Jazykové znalosti: němčina aktivní podmínka. Počítačové znalosti Microsoft Outlook, Excel, Word pokročilý. Řidičský průkaz B aktivní řidič. Zkušenosti s obchodem a polygrafii výhodou. Adresa společnosti: Karroh spol. s r. o., V Újezdech 535/1, Brno. Kontaktní osoba: Marta Skamenová Tel DOUČUJI/VYUČUJI INDIVIDUÁLNĚ angličtinu nebo francouzštinu, děti i dospělé, i v červenci a přijímám už i přihlášky na kurzy od 2. pol. září. VŠ vzdělání + 20 let praxe. seznam.cz, tel.: , Koupím garážové stání na ulici Hrázka. Děkuji za nabídky. Tel ČÍSLO 2 / DUBEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

11 CVČ Domino (příspěvková organizace) Kořískova 16, Brno-Řečkovice tel: Srdečně zveme na tyto akce: KOŠÍK Z PEDIGU, PONDĚLÍ a , hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Přesvědčte se, že vaše výrobky nemusí být vždy na houby, nýbrž k užitku a třeba i na houby. Obdarujte se krásným originálním lesním pomocníkem! Kontakt: Jana Marková: Cena: 600 Kč/ 2 lekce dospělí, 500 Kč/2 lekce děti KOŠÍK Z PEDIGU, SOBOTA , 9 13 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Cena: 400 Kč dospělí, 300 Kč děti. Další info a kontakt viz. podobná akce výše. HRÁTKY S DRÁTKY oplétání ulit, kamínků, lahviček nebo květináčů PONDĚLÍ, hod.: (1. lekce) a (2. lekce). Pro dospělé a děti od 12 let. Technika má rozmanité možnosti. Zvolíme jednoduché výplety s korálky i bez. Výběr z opletení kamínků, ulit, aj. přírodnin. Na druhé lekci opleteme květináč nebo láhev. Pro náročnější možnost tvorby vlastního originálního stromu štěstí. Kontakt: Jana Marková: , Cena: 600 Kč/ 2 lekce dospělí, 500 Kč/2 lekce děti DRÁTKOVACÍ SOBOTA SOBOTA , 9 13 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. Bude zde více času pro náročnější techniky, např. opletený kamínek ve tvaru stromu v kombinaci s korálky. Cena: 400 Kč dospělí, 300 Kč děti. Další info a kontakt viz. podobná akce výše. LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI Kontakt a přihlášení na tábory: Jana Podzemná, , , MLADÝ CESTOVATEL Možnost scházení h, konec h nebo dle domluvy. Pro děti od 6 let. Každý den navštívíme zajímavá místa v okolí Brna a vydáme se na dobrodružné výlety. Čekají nás hry, kvízy, pátrání a tvořivá zábava. Cena se vstupenkami a cestovným: Kč/týden, cena za 1 den: dle domluvy s vedoucí a aktuálního plánu , TVOŘIVÝ VÝTVARNÝ TÁ- BOR PRO KLUKY a HOLKY Možnost scházení h, konec h. Tábor se spoustou zábavného výtvarného tvoření, práce s keramickou hlínou, výlety a hrami. Cena s obědy: Kč/týden, 1 den: 240 Kč , POHÁDKOVÝ TÁBOR PAMPE A ŠINKA Možnost scházení h, konec h. Naší cestou za dobrodružstvím nás budou provázet tvorové Pampe a Šinka. Ukážou nám zajímavá místa a naučí nás pracovat s papírem, látkou, hlínou, těstem, plstí. Tvořivý tábor pro děti od 6 let. Kontakt: Klára Kleinerová, tel: Cena s obědy: Kč/týden, 1 den: 240 Kč Neděle v hod. VYDÝCHEJ SE VOKOLO LETIŠTĚ běh/pochod/na kole okolo komínsko-medláneckého letiště pro všechny generace bez měření času, bez závodnických ambicí, bez soupeřů... akce na oslavu a podporu hodnoty volné krajiny mezi chráněnými územími zatím bez silnic a zástavby... Start pro Medlaňáky: volným výběhem/ pochodem/na kole ve hod. z letiště Medlánky, U Křivé vrtule Cíl: výletní hospoda U křivé vrtule, letiště Medlánky Pěší pochod s komentovaným výkladem Lídy Podracké má cca 4 km. Akce se přesune na jiný termín pouze při prudkém dešti. Více na a na plakátech POCHOD MEDLÁNECKÁCH JEŽIBAB sobota STARTOVNÍ MÍSTO: Společenské centrum Sýpka Brno-Medlánky (zasedací místnost Konírna) hod. CÍL: Veverská Bítýška, Jarošův mlýn hod. TRASY: 15 km, 27 km, 33 km, 38 km a 50 km Podrobné informace najdete na M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 2 / DUBEN

12 Dětský klub MEDLÁNCI srdečně zve děti a rodiče na DEN DĚTÍ ve středu od 16:00 do 18:00 hod v medláneckém zámeckém parku Pro děti budou připraveny soutěže, projížďky na koních, skákací hrad, drobné občerstvení a mnoho dalšího. Vstupné na akci: 60 Kč za dítě (soutěže pro děti, skákací hrad i projížďka na koni v ceně vstupného) Srdečně zve Zdeňka Brabcová Více informací naleznete na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Mosty mezi námi DĚTSKÝ DEN V MEDLÁNKÁCH hod. Předběžný program najdete na str. 5 VEČER MLADÝCH AMATÉRSKÝCH KAPEL VÝZVA ZAČÍNAJÍCÍM MLADÝM KAPELÁM Hledáme Chcete posluchače? posluchače! Máte je mít! tímto vyhlašuje MČ Brno-Medlánky pořádá VEČER MLADÝCH AMATÉRSKÝCH KAPEL Večer mladých amatérských kapel Zasílejte své přihlášky se jménem kapely, kontakty na vás, hudebním zaměřením, odkazem na demo (Youtube, Vimeo, atd.) a případnými technickými požadavky na zázemí na adresu Požadovaný rozsah hudební produkce bude upřesněn s vybranými kapelami po ukončení výběrového řízení. Od hod. VSTUPNÉ ZDARMA. Přehled interpretů najdete na Uzávěrka přihlášek: PŘEDSTAVTE SE SVĚTU A UKAŽTE, CO UMÍTE. TĚŠÍME SE NA VÁS. Při příležitosti oslav 50 let Strojírenského zkušebního ústavu Vás zveme na Den otevřených dveří. Rádi vám představíme naši odbornou činnost a ukážeme prostory brněnské zkušebny. Doprovodný program zahrnuje i zábavný program pro děti. Sobota :00-15:00 Hudcova 424/56b, Brno Medlánky Objednávky pohřbů kompletní pietní služby Koliště 7 tel.: Jihlavská 1 tel.: Lužánecká 2a tel.: Vídeňská 9 tel.: Pekařská 52 tel.: Nepřetržitý svoz zesnulých: Zpravodaj místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Periodický tisk územního samosprávného celku. Místo vydání: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , Redakční rada: předsedkyně Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Jana Hušková, Mgr. Kateřina Bukovjanová, Michal Zeman. Zpracovává: Ing. Klára Drápalová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, Ing. Klára Drápalová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, ozvanka_dod.indd MČ Brno-Medlánky, 1 Hudcova 7, Brno, IČO: Evidenční číslo MK ČR E Vychází nepravidelně, 12:20:14 6x ročně. Číslo zpravodaje 2/2015. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 29.11.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Program: 1. Zahájení 2. Schválení rozpočtového

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více