O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v naší městské části na starosti bytovou problematiku, na novinky z této oblasti. Pane místostarosto, máte pro nás nějaké novinky z bytového odboru? Dobrý den, rád se pokusím seznámit občany s novinkami či zajímavostmi z oblasti bydlení, zejména nájemce obecních bytů, kterých se to nejvíce týká. Úvodem chci zmínit, že veškeré potřebné formuláře, a to od žádosti o pronájem bytu až po uzavření splátkového kalendáře, si již mohou všichni občané pohodlně stáhnout z našich webových stránek - Každý žadatel má také možnost obrátit se na pracovníky bytového odboru ÚMČ, kteří rádi pomohou a poradí nejen s vyplněním různých tiskopisů či žádostí. Nicméně nejvýznamnější a nejčerstvější novinkou je skutečnost, že se nám podařilo získat od města Brna příspěvek ve výši 1,5 milionu korun na modernizaci bytových jader. Takže jednotlivým nájemcům obecních bytů, kteří by chtěli z vlastních prostředků přestavět a nahradit stávající umakartové jádro za vyzdívané a vylepšit si tak svoje bydlení, se radnice rozhodla finančně přispět ve výši ,- Kč. Máme vypracovány projekty pro všechny typy bytů, aby si nájemce vybral, zda chce vanu či sprchový kout. Výše zmíněný příspěvek se týká nájemců z panelových domů v sídlišti. Další novinkou pro nájemce bydlící v lokalitě Tilhonova-Vlnitá, je schválený projekt stavebních úprav pro zřízení kočárkáren a sušáren. Již v této době je hotová 1. etapa ve čtyřech domech na ulici Vlnité 2-4, 5-7, 9-11 a 13-15, kde nájemci mohou využívat zbrusu nové prostory v suterénu domu pro uložení kočárků, jízdních kol nebo sušení prádla. Můžete seznámit čtenáře Aktualit s letošní personální obměnou na bytovém odboru? Ano, máte pravdu, změny již začaly od posledního čtvrtletí loňského roku a v porovnání s rokem 2013 došlo ke čtyřem změnám na pozicích zaměstnanců bytového odboru. Věřím a přeji si, aby nejenom tyto změny přispěly k ještě k lepšímu fungování tohoto pracoviště. Doufám, že to kladně pocítí klienti, tedy občané naší městské části, kteří si zde vyřizují různé záležitosti. Osobně bych si přál v rámci možností co nejvíce spokojených lidí, abych mohl nadále realizovat a naplňovat svoji vizi blíže k lidem. Jak se vyvíjí dluh na nájemném v naší městské části oproti loňsku? Přesto, že naše městská část se snaží snižovat a vymáhat dluhy v maximální míře, je výše dluhu na nájemném stále vysoká. Je nutné si uvědomit, že velkou část finančních prostředků z nájemného investujeme do oprav našeho bytového fondu. S většinou dlužníků řešíme jejich situaci osobním jednáním, abychom se tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, kdy dostávají výpovědi z bytu. Všem nájemcům, kteří se ocitnou ve finančních potížích, nabízíme pomoc, např. při vyřizování dávek v hmotné nouzi nebo uzavíráním splátkového V přízemí tohoto domu na adrese Kroměřížská 3 sídlí Bytový odbor Úřadu městské části Brno-Slatina. kalendáře, aby mohli být nadále našimi nájemci. Dlužníky, kteří s námi nespolupracují a nesplácejí dluhy na nájemném, řešíme soudní cestou. Co do celkové výše dluhu patříme v porovnání s ostatními městskými částmi Brna k těm úspěšnějším. Pane místostarosto, závěrem odbočíme od bytové problematiky, odlehčíme náš rozhovor a zeptáme se na hokejovou Kometu, protože prý jste její velký fanoušek? Ano, snad mohu prohlásit, že jsem. Již řadu let jsem jejím fanouškem a snažím se, když mám volnou chvíli, navštěvovat jejich domácí zápasy a fandit přímo na stadiónu. Není žádným tajemstvím, že atmosféra na Kometě je skvělá a úžasná. Jsem velice rád, že naše městská část má s Kometou uzavřenou smlouvu o vzájemné propagaci. Jakmile například od Komety dostaneme volné lístky, rádi je předáváme dětem do obou základních škol, aby mohly navštívit její domácí zápasy. Musím přiznat, že o lístky je mezi dětmi z obou škol veliký zájem po celou sezónu. Mohu také prozradit, že připravujeme nový projekt, takže už teď se mohou naše děti těšit na začátek nové hokejové sezóny, protože ti nejlepší žáci dostanou od Komety opravdu zajímavé ceny. Redakce JAK JSME VOLILI Výsledky voleb do Evropského parlamentu v městské části Brno-Slatina konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 (zdroj Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % ,43 Volená strana Platné hlasy číslo název celkem v % 2 Koalice SP a NO! 5 0,37 5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid ,90 6 Str. zdr. rozumu - NECHCEME EURO 21 1,57 7 Koalice TOP 09 a STAN ,84 9 LEV 21 - Národní socialisté 8 0,59 10 Komunistická str. Čech a Moravy 123 9,20 14 Česká str. sociálně demokrat ,39 16 ANO ,39 18 Moravané 31 2,32 20 Občanská demokratická strana 79 5,91 22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 43 3,21 23 Strana zelených 70 5,23 24 Strana svobodných občanů 91 6,81 26 Komunistická str. Českosloven. 7 0,52 29 Koalice DSSS a SPE 9 0,67 30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 6 0,44 32 Česká pirátská strana 67 5,01 37 Občanská konzervativní strana 5 0,37 38 Věci veřejné 6 0,44

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a schválila: účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, sestavenou k a hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 za rok 2013 ve výši Kč 142,11 a jeho převod do rezervního fondu čerpání rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, ve výši 135 tis. Kč, na zakoupení školního nábytku aby Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí 1, p.o. byla zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1-Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3-Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Číslo výzvy:51 rozhodla: o odměně pro ředitele zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina ve výši 15 % z dosaženého hospodářského výsledku za r Odměna bude vyplacena z prostředků organizace o uzavření smlouvy na organizaci Slatinského kulturního léta 2014 s agenturou VIP produkce a ukládá starostovi jménem Statutárního města Brna, Městské části Brno-Slatina smlouvu podepsat vzala na vědomí: zprávu o stavu systému MaR v plynové kotelně K4 Jihomoravské náměstí včetně cenové nabídky a ukládá vedoucí FO zpracovat rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků na výměnu zařízení výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno- Slatina za roku 2014 s konsolidovanými příjmy ve výši Kč ,24, výdaji ve výši Kč ,73 a financováním ve výši Kč 9.695,49. Jiří Ides, starosta Sbor dobrovolných hasièù Brno - Slatina Vás zve na oslavu 120. výroèí založení sboru která se koná dne od 9 hodin na Pøemyslovì námìstí Souèástí oslav je výstava hasièské techniky a prezentace èinnosti SDH v sále staré radnice Pøemyslovo nám. 18 VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče Úřadu městské části Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 20. září 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou osobně přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. Ještě před kolaudací bytového domu upraveného z bývalé restaurace Pegas na Langrově ulici si interiéry i okolí prohlédli v doprovodu představitelů stavební firmy starosta pan Jiří Ides a místostarosta pan Mgr. Petr Semrád. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Otázky v dnešní pravidelné rubrice Aktualit jsme položili Mgr. Lukáši Plachému, trenérovi mladých slatinských atletů. Pane Plachý, žijete a pracujete ve Slatině? Narodil jsem se v Kyjově, ale několik měsíců po narození získali rodiče byt ve Slatině na sídlišti, a tak jsme se přestěhovali do Slatiny, kde žiji stále. Nyní již ne na sídlišti, ale stále v naší městské části. Po studiu na vysoké škole jsem nastoupil jako učitel na ZŠ Jihomoravské náměstí, kde jsem pracoval tři roky. V současné době učím na Gymnáziu Matyáše Lercha v Žabovřeskách, ve Slatině vedu atletiku pro mládež a přípravku pro menší děti. Co vás přivedlo k lehké atletice, sám jste závodil? Sportování a běhání mě vždy bavilo. Jako malý jsem třeba běhával kolem paneláku, a když mě v páté třídě začala učit nová paní učitelka z tělocviku, všimla si, že mám dobrou vytrvalost. Uběhl jsem vždy o několik koleček více než ostatní spolužáci. Proto dala kontakt rodičům na atletického trenéra. No, a tak jsem začal navštěvovat tréninky na Masarykově Univerzitě. A protože jsem se pro běhání nadchl, začal jsem nejen pravidelně trénovat, ale hlavně závodit. Díky podpoře rodičů jsem mohl startovat na nejvýznamnějších závodech v ČR, kam se mnou rádi jezdili a fandili mi. A bylo to moc fajn. Trenér Mgr. Lukáš Plachý se svými svěřenci. Odkud získáváte zájemce o atletiku? Většinu tvoří žáci místních základních škol, které jsem učil, nebo které jsem trénoval v přípravce. Další zájemci, většinou už atleti, mě kontaktují na závodech, na které se svými svěřenci jezdím, nebo které pořádám. Pod křídly které organizace existuje vaše skupina mladých atletů? Atletika funguje pod Vysokoškolským sportovním klubem VSK Univerzita Brno, který má několik přípravek po Brně a v nejbližším okolí. Jaké jsou dosavadní největší úspěchy vašich svěřenců? Pokud se na to podíváme z pohledu celorepublikového umístění, tak mohu říct, že někteří atleti patří k české špičce a vozí medaile z Mistrovství ČR či Olympiády dětí a mládeže. V současné době jsou nejúspěšnější junioři Michal Suchánek a Barbora Boháčková (dohromady mají 5 cenných medailí z Mistrovství ČR) a skupina žáků, kteří se právě připravují na vrchol letošní sezóny, Mistrovství ČR v Plzni. Jmenovitě jsou to Daniel Suchánek, Štefan Prášek, Terezie Grézlová, David Foller a Marek Zelinka. První tři jmenovaní žáci jsou na fotografii s poháry pro nejlepší běžce letošního ročníku Brněnského běžeckého poháru. Je to seriál závodů na 1500m, který se koná od podzimu do jara. Kromě těchto běžců připravuji i skokanky do dálky, které už také posbírali několik velmi cenných úspěchů. Na závěr pravidelná otázka jak se vám ve Slatině žije? V naší městské části jsem spokojený. Mám tady kamarády i rodinu. Sice se teď ve Slatině hodně opravuje nebo staví, s čím je spojený rámus, prach či složitější doprava, ale zase to tady bude ještě hezčí. Proto říkám, že se mi tady žije dobře a nemám v plánu se stěhovat jinam. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman LÉTO D.N.A. Brno (folk) Vítání dětí je ve Slatině již každoroční tradicí. Letošní nové občánky přivítal pan místostarosta Mgr. Petr Semrád. Foto: Štěpán Cenek. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ ÚSPĚCH VE FLORBALU V dubnu se chlapci 4. a 5. tříd zúčastnili Florbalového turnaje sítě brněnských otevřených škol v halách Tatranu Bohunice. Naši hráči po perfektních výkonech dvě výhry a jedna remíza postoupili jako první ze skupiny. V play off se pak utkalo osm nejlepších týmů ze čtyř základních skupin. Ve čtvrtfinále jsme porazili ZŠ Zemědělská, v semifinále nás čekala první prohra se ZŠ Kotlářská a v následujícím utkání o třetí místo naše síly nestačily na tým ZŠ Bosonožská. Čtvrté místo ze 14 zúčastněných družstev považujeme za nesmírný úspěch a chlapcům děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Jmenovitě to jsou: M. Kyprý, M. Přerovský, T. Šťastný, F. Janák, D. Belko, M. Krček, P. Lošťák, T. Marek, D. Podrazil a F. Matoušek, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Mgr. Jana Šindelářová SPORT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V dubnu se na naší škole uskutečnila soutěž v opičí dráze se školní družinou Kneslova za účasti 47 dětí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Naši žáci získali šest prvních míst, tři druhá místa a šest třetích míst. Naše škola se také zúčastnila obvodní olympiády školních družin v atletickém trojboji na ZŠ Kneslova za účasti sedmi školních družin. Nejlepší umístění měl Tomáš Šťastný, který ve své kategorii zvítězil. Ostatní žáci se umístili do krásného desátého místa. Mária Šuhajová PALAČINKY DO INDIE Jako každý rok smažili deváťáci pro celou školu palačinky. Složili právě přijímací zkoušky, a tak se mohli 29. a zdatně ohánět ve cvičné kuchyni pánvičkami. Kromě sladké dobroty si mohl každý odnést i barevnou tečku na čelo - indické bindi, jako připomínku smyslu celé akce. Výtěžek z prodeje pošleme našim kamarádům Deepice a Joelovi do Indie na vzdělávání. Mgr. Petra Chalupová 4 BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ V úterý žáci naší školy oslavili Den Země tak trošku nezvyklým způsobem. Zapojili se do projektového dne Barevné třídění. Dnes dobře vědí, proč odpady třídit, jak třídění pomáhá a co a jak třídit. Znají barvy kontejnerů pro třídění papíru, plastů, nápojových kartonů, kde máme ve Slatině sběrný dvůr a co znamená energetické využití odpadu. Práce s různými odpady byla i zábava, děti kreativně vytvořily obrazy z PET vršků, chobotnice z PET lahví, roboty, hrady, strašidla a další pohádkové bytosti i dopravní prostředky z různě velkých krabic a nápojových kartonů. Mgr. Alena Štěpánková ČARODĚJNICKÝ DEN Předposlední dubnový den v mateřské škole se nesl v duchu rejdění čarodějnic. Všechny děti dorazily na školní zahradu v úžasných kostýmech a užívaly si připravené aktivity, jako třeba let na koštěti nebo míchání čarodějných lektvarů. Kdo chtěl, přinesl si s sebou špekáček a mohl si ho opéct nad ohništěm. Na závěr nemohlo chybět spálení čarodějnice. Odpoledne se nám mimořádně vydařilo, a to i díky pěknému počasí a živé hudbě, která nám hrála po celý čarodějnický slet. Mgr. Andrea Školná STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ Dne 28. a 29. dubna vyslechli žáci 8. a 9. třídy přednášku na téma Zdravý životní styl a úspěšné stárnutí. Cílem tohoto projektu je informovat žáky o vlivu životního stylu na zdraví jedince a o procesu stárnutí s maximálním zachováním kondice a soběstačnosti. Poté následovala praktická část, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, co je čeká a jaké to bude, až zestárnou. K navození takovýchto podmínek využili speciální oblek a brýle, které simulovaly poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalovou ochablost, sníženou citlivost a obratnost rukou. Žáky tento způsob získávání vědomostí a zkušeností velmi bavil. Mgr. Iva Kreutzerová TURNAJ VE VYBÍJENÉ V poslední dubnový den se na naší škole uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků. Zúčastnilo se šest družstev ZŠ Jihomoravské nám A, ZŠ Jihomoravské nám. B, ZŠ Podolí A, ZŠ Podolí B, ZŠ Kobylnice a ZŠ Přemyslovo náměstí, které se nakonec stalo celkovým vítězem. I když se našim borcům nepodařilo obhájit loňské prvenství, jsou připraveni získat v příštím roce pohár pro naši školu zpět. Mgr. Bořivoj Štěrbáček PYTHAGORIÁDA Na začátku května se žáci 5. ročníku naší školy, Václav Kacetl a Monika Tranová, zúčastnili městského kola Pythagoriády na ZŠ Křídlovická. Zde potvrdili své dobré znalosti matematiky a obsadili dělené druhé místo se ziskem 14 bodů (z 15 možných). Oběma žákům gratulujeme. Mgr. Bořivoj Štěrbáček HASÍK Dne 7. května navštívili žáky druhých tříd dva profesionální brněnští hasiči v rámci projektu Hasík. Žáci si tak zopakovali čísla tísňového volání, dozvěděli se co je náplní práce hasičů, jak se mají zachovat v případě požáru, co dělat, když jim začne hořet oblečení atd. Hodina uběhla velmi rychle a již teď se těšíme na další setkání, které bude v červnu. Mgr. Martina Marková DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dne se obě naše třetí třídy s chutí vydaly za dopravní výchovou do brněnské části Komín, konkrétně na dopravní hřiště a prostory ZŠ Pastviny. Dopravní výchova je nedílnou součástí výuky na 1. stupni a dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit naší školy. Dopravní výchova byla zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností. Počasí nám vyšlo ideálně, nikdo se nezranil, i cesta tam a zpět proběhla hladce. Doufáme, že děti budou v praxi využívat nabyté znalosti a dovednosti a už nyní se těšíme na další společné chvíle při dopravní výchově. Mgr. Iva Pavlatová DEN MATEK V úterý 13. května odpoledne se tělocvična naší školy proměnila v taneční sál. Vše bylo připraveno na příchod rodičů a účinkujících dětí ze školní družiny. Již při vstupu do tělocvičny dostala každá maminka ke svému svátku malý dáreček. Děti se oblékly do krásných kostýmů a každé oddělení předvedlo svůj taneční program. Aplaus sklidilo každé vystoupení. Na závěr besídky všechny děti společně zazpívaly maminkám ještě dvě písně. Touto besídkou děti poděkovaly všem maminkám za jejich lásku a péči. Naďa Nováková PŘÍPRAVA NA ŠKOLU Jelikož příští školní rok se řady našich žáků rozšíří o nové prvňáčky, v rámci podpory a přípravy dětí proběhly i letos na naší škole tzv. Edukativně stimulační skupinky (ESS). Dvacet malých předškoláků se každé úterý setkávalo spolu s rodiči u nás ve škole. Vyučující prvního stupně je na těchto setkáních vedli a doprovázeli například při práci s interaktivní tabulí, při procvičování jemné motoriky a různých slovních říkanek. Žáčci se nadšeně učili a vyprávěli pohádky, vybarvovali obrázky, plnili domácí úkoly, cvičili správnou výslovnost a slovní zásobu. Usilovně při tom všem udržovali pozornost, správné sezení a úchop psacích potřeb. Žáčci byli opravdu moc šikovní a nadšení. Velmi se těšíme na naše společné chvíle v příštím školním roce. Mgr. Alena Štěpánková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ NA POHÁR SE JEDE! Květen je pro žáky měsícem atletiky, protože se výuka přesouvá z tělocvičny na školní atletické hřiště. Nejdůležitější akcí je týmová soutěž Pohár rozhlasu. Obvodní kolo proběhlo na našem hřišti. Starší žáci a žákyně (8.+ 9.tř.) suverénně ovládli toto klání a postoupili do okresního finále. Mladším spolužákům se bohužel nepodařilo je napodobit a skončili v poli poražených. Okresní finále se uskutečnilo 14. května na atletickém stadionu VUT Brno pod Palackého vrchem. Fantastické individuální výkony společně s výkony na hranici morálněvolních limitů nám celkově přinesla druhá místa v kategoriích žáků i žákyň. Jedná se o největší úspěch minimálně za posledních 10 let! Sestavu tvořili chlapci: Vojtěch Jahoda, Daniel Suchánek, Vít Hanáček, Marek Zelinka, Lukáš Neuman, Stanislav Chlup, Antonín Rous, Dominik Sedláček, Filip Bednář. Děvčata: Lenka Štěpánková, Klára Šmídová, Jennifer Sklenárová, Tereza Zítková, Anett Keberlová, Zuzana Svobodová, Veronika Prokešová, Denisa Malíková, Tereza Hájková. Obrovská gratulace k dosaženým výsledkům! Mgr. Petr Kovář OSTRAVA Na konci dubna jsme vyrazili na celodenní výlet do Ostravy. Na programu byla návštěva Vítkovických železáren, centra Ostravy a Landek Parku. Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží jsme se přesunuli do Dolních Vítkovic, kde jsme si prohlédli celý areál a vysokou pec. Žáci zde měli možnost vidět a zjistit, jak probíhá proces výroby železa. Po exkurzi jsme se přes centrum Ostravy přesunuli na sever města, do Landek Parku, což je oblast, v níž se dříve těžilo černé uhlí. Dnes slouží důl jako hornické muzeum s možností nahlédnutí do starých štol. Tady se žáci dověděli mnoho zajímavostí nejen o tom, jak se zde těžilo uhlí, ale také třeba jak probíhala záchrana zavalených havířů. Program byl tedy náročný, ale všechno jsme zvládli i díky tomu, že nám přálo počasí. A snad i proto nemáme dojem, že je Ostrava jen šedé město, ale že je to místo, které toho může svým návštěvníkům mnoho nabídnout. Mgr. Lada Mazálková KDE BUDOU STUDOVAT? K nejdůležitějším okamžikům v životě školáka patří rozhodování o budoucím povolání a s tím spojené i přijímací řízení na střední školy. A jak to tedy celé dopadlo? Ze současných 44 žáků devátých tříd 9 žáků bude studovat na gymnáziu, střední odbornou školu si vybralo 29 žáků (největší zájem byl o ekonomiku a podnikání, předškolní a mimoškolní pedagogiku, aplikovanou chemii, strojírenství) a 6 žáků se bude učit v učebním oboru. Víceletá gymnázia bude studovat 6 žáků z pátých tříd a 3 žáci ze sedmých tříd. Všem žákům přejeme hodně studijních úspěchů. RNDr. Hana Bajerová VZORNÁ REPREZENTACE Na konci dubna proběhl turnaj ve volejbale základních škol. Hrálo se na venkovních hřištích v areálu ZŠ Vejrostova v Bystrci. Kluci porazili s přehledem ZŠ Kuldova (2:0 na sety), poté podlehli favorizovaným týmům plných volejbalistů ze ZŠ Milénova a ZŠ Vejrostova. V konečném pořadí tedy obsadili třetí místo. Děvčata v základní skupině prohráli s Vejrostovou A a porazili ZŠ Slovanské nám. Z druhého místa ve skupině jsme se utkali o bronz s Vejrostovou B. Odehráli jsme dva vyrovnané sety, ale v koncovce byl vždy soupeř o kousek lepší. Tudíž na nás zbyla nepopulární bramborová medaile Děkuji za vzornou reprezentaci školy. Mgr.Petr Kovář KONFERENCE CZECH DALTON Stejně jako každý rok, se i letos učitelé ze ZŠ Přemyslovo náměstí 1 zúčastnili konference zaměřené na daltonskou vzdělávací metodu, kterou poprvé organizovalo občanské sdružení Czech Dalton, nástupnická organizace Asociace českých daltonských škol. Konference byla zahájena přednáškami zahraničních hostů ze Slovenska, Severního Irska a Jihoafrické republiky, kteří nás seznámili s tím, jak vzdělávání probíhá v jejich zemích a jak je do něj daltonský systém začleněn. Následovaly pak semináře zaměřené na alternativní výuku podle daltonských principů, v nichž jsme získali mnoho nových informací a zajímavé tipy pro zpestření výuky. Věříme, že tyto alternativní prvky ve vyučování jsou pro žáky přínosem, neboť u nich rozvíjí zodpovědnost, samostatnost, ale také schopnost spolupráce a vzájemného respektování. Konference pro nás byla přínosná, bohatá výměna zkušeností s kolegy a nové inspirace jistě přispějí ke zkvalitnění výuky na naší škole. Mgr. Lenka Mrázová 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: Tak tu máme květen. Školní rok utíká jako voda a ten Fantoškový ještě rychleji. V květnu vrcholila činnost v kroužcích. Děti z výtvarných a keramických kroužků vyráběly výrobky jako praví výtvarníci, děti z kroužku lezení by mohly vyrazit lozit na skály, vědátoři dělali čím dál složitější pokusy, děti z kroužků hry na flétnu a keyboard by mohly uspořádat koncert a děti z kroužku Vařečka by mohly pomáhat paní kuchařce. Poslední týden jsme se s dětmi rozloučili opékáním buřtíků. Všem přejeme krásné prázdniny a v říjnu se budeme těšit v kroužcích na staré i nové tváře. Úklid Stránské skály V pátek nebyl EF klub jako obvykle, ale vyrazili jsme s dětmi na úklid Stránské skály. Děti přišly na Fantošku vyzbrojeny rukavicemi a igelitovými pytli a vyrazili jsme směr Stránská skála. Děti se předháněly ve sbírání odpadků a soutěžily, kdo z nich bude mít plnější pytel. Odpoledne vyrazila z Fantošky druhá část sběračů složená z rodičů s dětmi, se kterými jsme měli sraz u Velké jeskyně. Tam jsme si chvilku odpočali, prohlédli si jeskyni a spočítali jsme sovy, které na nás zamrkaly, když jsme na ně zablikali baterkou. Odpadků jsme nasbírali tři plné pytle, nechali jsme je na domluveném místě, odkud je odvezly technické služby. Na Fantošce na nás čekala velká odměna opekli jsme si buřtíky. Domů jsme odcházeli s plným břichem a s pocitem z dobře vykonané práce. Výlet za Liškou Bystrouškou V sobotu 3.5. se konal již tradiční výlet z Velké Klajdovky do Bílovic. Sraz byl na Velké Klajdovce a od ní se vyráželo za Liškou do Bílovic. Tentokrát nás cestou provázel ježek, kterému jsme za splněné úkoly sbírali bodlinky. Úkoly pro nás nachystali instruktoři z I klubu. Na konci cesty s odměnou čekala Liška a nově i strom splněných přání. Moc děkujeme I klubu za nachystání krásných úkolů pro děti a všem, kteří donesli splněné přání z ježka. 6 Co je to I klub? I klub nebo Íčko je klub dětí nad 15 let, které odrostly na Fantošce. Scházejí se v pátky jednou za 14 dnů na Fantázii. Náplní tohoto kroužku je setkání, tvoření, deskovky, ale také příprava akcí. Jejich první zdařilá akce byl výlet za Liškou Bystrouškou, kterou připravily samostatně. Jani, Dane, Míšo, Katko, Vojto, Pepčo a Matěji DÍKY! Mohli jste je vidět i na otevírání hřiště na Vlnité v masce lišky 12. května. Pokud je ti 15 a více a chceš se zapojit do příprav aktivit, stav se na Fantázii. Florbalové soustředění V prvním májovém prodlouženém víkendu si naše mladé florbalové naděje vyrazily na společné soustředění do Slavkova u Brna. Na akci pořádané Fantázií a Sluníčkem se sešlo celkem 22 dětí. Na programu byly dopolední a odpolední tréninky v moderní sportovní hale, večerní hry, opékání špekáčků, zpívání s kytarou, večerní promítání florbalových videí. Starší žáci v rámci soustředění navíc sehráli přátelské utkání s juniory FbC Rousínov s konečným skóre 2:7. Všichni zúčastnění si akci užili a kluci byli moc spokojení. Navíc každý z nich udělal ve hře velký pokrok a my doufáme, že je florbal pořád baví a budou s námi jezdit i nadále. Turnaj ve florbale Ve čtvrtek 8.5. se konal 5. ročník florbalového turnaje O pohár Fantošky. Turnaje se zúčastnilo rekordních 19 týmů z jižní Moravy ve třech kategoriích. Všichni hráči přišli sportovně naladěni s odhodláním zvítězit. V nejmenší kategorii (žáci třída) se to podařilo týmu z DDM Miroslav, na druhém místě skončilo CVČ Sluníčko a na třetím místě se umístil tým FC Smraďoši ze Slatiny. V kategorii žáků třída zvítězili DDM Oslavany, na druhém místě bylo CVČ Sluníčko a na třetím místě se umístil náš tým Gepardi Slatina. V kategorii nejstarších žáků (7. 9. třída) zvítězili TJ Sokol Tvarožná, na druhém místě byli DDM Oslavany a třetí místo obsadil slatinský tým FC Kraj. Všichni zúčastnění si celý sportovní den užili a vítězům gratulujeme! Velký dík patří organizátorům za hladký průběh a příjemnou atmosféru během celého turnaje. Mezi městy Kromě florbalových kroužků, různých turnajů a soustředění se výběr našich florbalistů po celý rok pravidelně účastnil florbalové ligy Mezi městy pro mladší a starší žáky. Primárně je tato liga určena amatérským týmům ze středisek volného času a domů dětí a mládeže. Kluci z obou našich poboček výborně reprezentovali celý DDM Junior. Našemu týmu složenému ze slatinských kluků DDM Fantázie a komárovských kluků CVČ Sluníčko se velmi dařilo. V mladší kategorii (1.-5. třída) jsme po celý rok hráli na čele tabulky a nakonec obsadili celkovou bronzovou příčku. V kategorii starších žáků (6.-9. třída), kde je silnější konkurence, jsme nakonec skončili na pěkném čtvrtém místě. Pod vedením mládežnických trenérů Zdeňka (Lumíra) Skříčka a Michala Desse hráči získávali cenné zkušenosti při zápolení s dalšími týmy na florbalových akcích Jihomoravského kraje. Spolu se zlepšujícím se vybavením zázemí jsou vytvořeny podmínky pro další růst florbalu mezi dětmi ve Slatině a okolí. Děkujeme také všem rodičům za podporu. Tašky V pátek 9.5., kdy měli slatinské děti volno, se uskutečnila Free tašková dílna. Protože se sešlo 20 holek a kluků, rozdělili se na tři skupinky. Jedna šla péct buchtu na svačinku, druhá vyrábět přáníčko a brož pro maminku a třetí šít tašky. Než se děti do šití tašky pustily, vybraly si látku a pak už začaly obkreslovat podle střihu, stříhat, špendlit a šít. Někteří sedli za stroj a šlo jim šití hned od ruky, některým chvilku trvalo, než stroj rozjeli, ale zanedlouho už se pod jejich rukama začaly rýsovat tašky. Z kuchyňky voněla kefírová buchta a děti se přicházely pochlubit, jak se jim povedla brož pro maminku. Postupně se děti na stanovištích vystřídaly a když byla u strojů fronta, šly se občerstvit vynikající buchtou. Potom děti odcházely s vlastnoručně ušitou taškou, s dárkem pro maminku a s pocitem hrdosti, že to dokázaly. Otvírání hřiště na Vlnité V minulém čísle Aktualit jste se mohli dočíst o nově vybudovaném hřišti na Vlnité. Tak jsme si jej vyzkoušeli. Konkrétně jsme nachystali úkolečky po obvodu hřiště, na travnatou plochu jsme umístili hlavolamy a prostorové hry Kubb, kroket a další. Zátěžové zkoušky se zúčastnily děti školní družiny ZŠ Jihomoravské nám. a po nich rodiče s dětmi i děti samotné. Za aktivitky na ně čekaly odměny, hřiště vydrželo a je možné jej kdykoliv využít. Tak si jej přijďte vyzkoušet! Indiánskou stezkou V pátek se to na hřišti na Langrově ulici hemžilo Indiány. Děti si vyrobily čelenky a za splnění indiánských úkolů si do nich vlepovaly pírka. Splnit indiánský úkol není nic jednoduchého. Musely prokázat svoji odvahu, sílu, obratnost, chytrost, bystrost a mrštnost. Děti se úkolů nezalekly, plnily o sto šest a tak za chvíli běhali po hřišti malí indiáni s pravou indiánskou čelenkou plnou pírek. Na konci stezky je čekala krásná odměna v podobě ledňáčku a malého dárečku. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ ČERVNOVÁ VÝROČÍ 11. června 1859 zemřel rakouský státník Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže METTERNICH. Od roku 1801 byl rakouským vyslancem v Drážďanech, od roku 1803 v Berlíně, od roku 1806 v Paříži. V roce 1809 se stal ministrem zahraničí, v roce 1810 kancléřem. Po bitvě u Lipska a dobytí Paříže předsedal Metternich vídeňskému kongresu v letech Inicioval vznik tzv. Svaté aliance, spojenectví ruského cara Alexandra I., rakouského císaře Františka I. a pruského krále Viléma III. Přidali se k ní postupně evropští monarchové s výjimkou anglického krále, panovníků skandinávských zemí a papeže. Svatá aliance v období po napoleonských válkách sledovala zajištění stávajících poměrů proti snahám změnit je. Metternich dosáhl podstatně posílit úlohu monarchie v Evropě, bezkonkurenční postavení Habsburků v monarchii, zabrzdil proces modernizace a další rozvoj kapitalistických společenských vztahů a národní vědomí vrstev společnosti v monarchii. Dějiny 20. století v Evropě byly ovlivněny následky atentátu v Sarajevě 28. června 1914 (o měsíc později propukla první světová válka) a závěry mírové konference v Paříži, která se konala od 18. ledna do 28. června Německo postoupilo území ve prospěch Francie, Belgie, Dánsku, Polsku, Československu, ztratilo všechny kolonie. V Německu byla zrušena vojenská povinnost a generální štáb, dobrovolnická armáda nesměla překročit 100 tisíc mužů a válečné loďstvo 15 tisíc mužů. Německo se zavázalo k reparačním povinnostem, uznalo nezávislost Rakouska, ČSR a Polska. Naši delegaci vedl premiér Karel Kramář a významnou úlohu sehrál na konferenci ministr zahraničí Edvard Beneš. Konference uznala skutečnost, že Československo vzniklo v hranicích českých historických zemí připojením území Slovenska. Německo se nesmířilo s výsledky pařížské mírové konference a na vlně odporu k nim se vyhoupl do nepředstavitelné výše Hitler. Po jeho nástupu k moci postupně zesílila moc Německa natolik, že po známých událostech v roce propukla 1. září 1939 druhá světová válka, s ještě větším nasazením vojsk, ztrátami na lidech i materiálními škodami než první světová válka. I s jejími důsledky se dodnes setkáváme SLATINSKÉ PAMÁTKY O slatinském kostele. U hřbitova, který byl založen v roce 1872, byla v roce 1914 postavena malá kaple. V roce 1938 bylo rozhodnuto postavit na místě kaple kostel. Tento záměr se uskutečnil až po druhé světové válce. Základní kámen ke stavbě položil a posvětil 17. listopadu 1946 líšeňský farář P. František Křehlík. Za pomoci občanů byla stavba kostela uskutečněna v roce 1947, věž postavena v létě Z původní kaple vznikl presbytář navazující na vlastní loď kostela. Architektonický návrh ing. arch. Jana Lipenského, prováděcí plány Ladislava Jeteliny a úsilí hlavního vedoucího stavby Františka Sedlinského se naplnily. Kostel posvětil 19. září 1948 brněnský kapitulní vikář ThDr. Josef Kratochvíl jako kostel Povýšení svatého kříže. V letech vznikla přístavbou vedle kostela nová sakristie a oratoř sloužící náboženským i společenským účelům. Kromě sálu byla v podkroví zřízena klubovna pro skauty. Bez pomoci občanů by přístavba nebyla. Posvětil ji 15. května 1994 brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. PŘIPOMÍNÁME SI 1. června je Mezinárodní den dětí, Světový den vegetariánství 1. června se narodili 1804 ruský skladatel M.I. Glinka, 1924 spisovatel Oldřich Šuléř a v roce 1964 byla založena Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) 2. června 1999 zemřel politik Václav Benda 3. června 1924 zemřel světoznámý pražský německý spisovatel Franz Kafka 4. června je Mezinárodní den proti násilí na dětech 4. června 1964 se narodila herečka Veronika Jeníková 5. června je Světový den životního prostředí, 1944 se narodil skladatel a klavírista Jaromír Klempíř 6. června 1799 se narodil ruský básník A.S. Puškin, v roce 1944 otevřela spojenecká vojska druhou frontu v Normandii 7. června 1974 zemřel architekt Jiří Kroha, 1964 se narodila herečka a zpěvačka Jana Hubinská 8. června je Světový den oceánů, 1924 se narodil herec Josef Bláha 9. června 1954 se narodila režisérka, scenáristka a producentka Alena Činčerová 10. června 1944 zemřela norská spisovatelka Sigrid Undsetová, 1964 se narodil klavírista a skladatel Petr Malásek 11. června 1859 zemřel rakouský politik kníže Metternich, narodili se 1864 německý skladatel a dirigent Richard Strauss, 1904 dramatik E.F. Burian, 1944 zemřel grafik a malíř Vojtěch Preissig 12. června 1929 se narodila nizozemská dívka Anna Franková, autorka deníku v úkrytu psaném, 1994 zemřela herečka Julie Charvátová 13. června 1909 se narodil spisovatel Vladimír Neff 14. června je Světový den dárců krve, narodili se 1804 kněz, sběratel lidových písní František Sušil, 1814 kněz, filozof Augustin Smetana, 1934 televizní režisér Jindřich Fairaizl, 1949 architekt Bořek Šípek, 1954 režisér a kameraman Jaroslav Brabec 14. června se narodili 1954 novinář Jiří Hrabovský, 1964 skokan na lyžích Pavel Ploc 16. června 1894 se narodil spisovatel Josef Kopta 17. června je Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha, 1909 se v Brně- Králově Poli narodil herec Karel Höger 18. června 1974 zemřel maršál SSSR G.K. Žukov, autor několikadílných vzpomínek 19. června 1924 se narodil herec Luděk Kopřiva, 1979 zemřel herec Václav Vydra ml. 20. června je Světový den uprchlíků, narodili se 1819 francouzský skladatel operet Jacques Offenbach, 1884 spisovatel Václav Beneš Třebízský 21. června se narodili 1874 historik a politik Václav Tobolka, 1954 novinář a publicista Jan Rejžek 21. června 1914 zemřela rakouská spisovatelka a proslulá bojovnice proti válce Bertha von Suttner, první nositelka Nobelovy ceny míru června 1949 se narodila filmová režisérka Helena Třeštíková 23. června se narodili 1889 ruská básnířka Anna Achmatová, 1924 režisér Jaroslav Balík 24. června 1974 zemřel historik umění Václav Vilém Štech 25. června se narodili 1789 italský spisovatel Silvio Pellico, špilberský vězeň monarchie, 1974 televizní moderátoři Václav Moravec a Tereza Pergnerová 26. června je Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení, Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich rozšiřování 26. června se narodili 1869 dánský spisovatel Martin Andersen Nexö, 1949 zpěvačka a herečka Laďka Kozderková 26. června zemřeli 1964 hudební vědec Mirko Očadlík, 1999 novinář Jiří Pelikán 27. června je Významný den ČR Den památky obětí komunistického režimu, výročí popravy Milady Horákové června se narodili 1914 filmový režisér a scenárista K.M. Walló, 1939 filmový a televizní režisér Dušan Klein 27. června 1944 zemřel slovenský politik Milan Hodža, místopředseda agrární strany, postupně ministr unifikací, zemědělství, školství, předseda čs. vlády 28. června 1914 došlo v Sarajevě k atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda, 1919 byla ve Versailles podepsána mírová smlouva s Německem 29. června 1914 se narodil skladatel a dirigent Rafael Kubelík, 1934 zemřel malíř a ilustrátor Adolf Kašpar 30. června je Den ozbrojených sil výročí vojenské přehlídky čs. zahraničního odboje v Darney 1918, narodili se 1884 francouzský spisovatel Georges Duhamel, 1889 teolog, arcibiskup pražský a kardinál František Tomášek 30. června 1934 byla v tzv. noci dlouhých nožů zlikvidována opozice proti Hitlerovi ve vedení organizace SA v čele s Ernstem Röhmem Stranu připravil Karel Janiš 7

8 PATNÁCT LET AKTUALIT O SLATINĚ Tradice místního zpravodaje se ve Slatině datuje od roku Tehdy vycházel soukromý měsíčník Slatinské noviny OKO. Od roku 1999 vydává slatinský obecní úřad vlastní bezplatné periodikum s názvem Aktuality o Slatině. Hlavním motivem tohoto kroku osamostatnění byla možnost pružnějších reakcí na aktuální dění ve Slatině. Z tohoto aspektu vychází i název měsíčníku - Aktuality. První číslo bylo vydáno v červnu 1999, tedy právě přesně před patnácti lety. Vydávání tohoto periodika řídí redakční rada, jejíž historicky první složení bylo v sestavě: Ing. H. Poušková, M. Jochmanová, M. Hanušová, Ing. K. Cenek, N. Dušová, v čele s Alenou Coufalovou, která funkci předsedkyně redakční rady vykonávala do roku Po ní tuto funkci převzal Ing. Karel Cenek a od roku 2005 je předsedou redakční rady Jiří Toman, pod jehož vedením vychází zpravodaj dodnes. Za dlouhých patnáct let prošlo toto periodikum mnoha změnami. Od počátku existence do ledna 2003 vycházely Aktuality o Slatině v černobílém provedení na křídovém papíře, přičemž první a poslední strana byla tištěna v kombinaci modré a černé barvy. Z důvodu ochrany životního prostředí a finančních úspor vycházelo periodikum v letech na recyklovaném papíru. Vzhledem k vývoji na trhu od září 2008 byly vydávány noviny opět na křídovém papíru, stále ve stejném grafickém stylu. Nejvýraznější změna nastala v lednu Právě od prvního čísla vydaného v tomto roce vychází Aktuality o Slatině v novém grafickém provedení a celobarevně. Postupné grafické změny, na kterých mají patřičnou zásluhu i grafici Michal Příhoda a později Marcela Pawliková, ale nejsou jediné, kterými místní zpravodaj za dobu jeho existence prošel. Zatímco první čísla byla v rozsahu 8-10 stran obsahu, nyní vychází každé vydání zpravidla na 12-ti stranách. Věrný čtenář si za patnáct let mohl přečíst nebo prolistovat více než 1700 stran. Před patnácti lety začaly vycházet Aktuality v nákladu výtisků měsíčně, nyní se jejich měsíční náklad ustálil (prozatím) na výtisků měsíčně. Od roku 2004 se také sjednotilo číslování jednotlivých vydání - zpravodaj vychází pravidelně 11x do roka, přičemž v období letních prázdnin vychází dvojčíslo s pořadovým číslem 7-8. Aby bylo možno zajistit, že zpravodaj bude čtenářům doručován vždy včas, byla v roce 2007 stanovena měsíční uzávěrka každého čísla o týden dříve než doposud, tedy vždy k 15. dni v měsíci. Samotný tisk realizuje Střední škola grafická ve Slatině. Aktuality ale neprochází jen technickým vývojem. Pozadu nezůstal ani vývoj obsahový. Zpravodaj získal stálou formu a pevnou obsahovou strukturu. Tematické články, které dříve vycházely nahodile, získaly své místo v jednotlivých rubrikách. Pravidelně vychází rubrika Zprávy z Radnice, ve které se čtenáři mají možnost dozvědět podstatné informace z úřadu, jakou problematikou se zabývá Rada a Zastupitelstvo městské části, prostor pro prezentaci mají mimo jiné slatinské mateřské a základní školy, Slatinský historický klub, CVČ Fantázie, Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, SK Slatina, Klub důchodců, slatinští farníci. Možnost prezentovat své příspěvky ale mají i další organizace působící v oblastech kultury, sportu či jiných společenských oborech a samozřejmě široká veřejnost v příspěvcích občanů. Nechybí ani pravidelné rozhovory na aktuální témata se starostou, místostarostou a s vedoucími pracovníky jednotlivých odborů. Rozhovory s občany spojenými se Slatinou se zabývaly rubriky Znáte svoje radní, Znáte své zastupitele a současná rubrika Žijí a pracují mezi námi. Díky členům Slatinského historického klubu, zejména Ing. Bohumilu Reichstädterovi, CSc., PhDr. Karlu Janišovi, Miroslavě Buršíkové a Ing. Lubomíru Vysočanovi, se mohli čtenáři dozvědět řadu zajímavých informací zabývajících se historií Slatiny. Výsledkem badatelské činnosti tohoto spolku je to, že víme nejen jak se ve Slatině kdysi žilo, ale i například podle čeho či koho byly pojmenovány místní ulice. Vznikly seriály Osobnosti Slatiny, Slatinské oběti první světové války, Slatinské oběti druhé světové války, Slatinští legionáři, Přeměny Slatiny ve XX. století, Připomínáme si a další. Byly otištěny desítky článků o slatinských památkách. Srozumitelnou formou byly příležitostně připomenuty i historické politické události celorepublikového významu. Aktuality o Slatině si za dobu své existence získaly své nepostradatelné místo ve většině slatinských domácnostech. Do následujících let tedy přejme Aktualitám o Slatině dostatek zajímavých a příznivých informací a zpráv, stále tak dobrý redakční tým a ještě více spokojených čtenářů. Zpracoval PhDr. Martin Krytinář Mateřská škola Jihomoravské náměstí 5 připravila ke Dni matek pro maminky besídku s jejich ratolestmi. 8 POZVÁNÍ DO KNIHOVNY Výstava výtvarných prací žáků prvních tříd ZŠ Jihomoravské náměstí je instalována ve slatinské pobočce Knihovny Jiřího Mahena od 5. května do 30. června Přijďte si prohlédnout práce vašich dětí. (V) AKTUALITY O SLATINĚ

9 KLUB SENIORŮ INFORMUJE Od začátku roku jsme měli několik pěkných akcí. První byla zajímavá beseda se slatinskou kronikářkou paní Buršíkovou, ve které nám přiblížila historii obou slatinských kapliček. Také březnový Maškarní čaj patřil ke zdařilým akcím. Od začátku roku jsme shlédli už osm divadelních představení v Mahenově, Janáčkově i v Městském divadle. To vše díky obětavé činnosti paní Mirky Gajdové, která zajišťuje vstupenky. Tancechtiví členové mají možnost si zatancovat kromě našich čajů také v ostatních městských částech, kde KS pořádají zábavy. Jezdíme do Tuřan, Bosonoh i Šlapanic. Naše členky také využívají babičkovských pátků ve Fantázii, kde nejen vytváří pěkné věci, ale také si zde povykládají a zazpívají. Jezdíme každý druhý měsíc do termálních lázní Mošoň. Zde bychom uvítali, kdyby se k nám přidali i občané Slatiny - vždy se najdou volná místa v autobuse. V dubnu se konala výroční členská schůze, na které se změnilo vedení Klubu seniorů ve Slatině. Předsedou byl zvolen pan Jiří Čížek. Touto cestou bych chtěla jménem nového výboru poděkovat odstupující předsedkyni paní Jarce Pešové i hospodářce paní Jarce Chobolové za jejich dlouholetou práci pro klub. Doufáme, že s klubem budou i nadále členové spokojeni. Závěrem předkládám Zájezdový kalendář na tento rok (vlastně už jen na půlrok). Zájemci o tyto zájezdy i vycházky se hlaste na tel Za Klub seniorů ve Slatině Mgr. Jiřina Čížková KALENDÁŘ ZÁJEZDŮ Klubu seniorů Slatina Květen Bohutice-zámek 9.00 hod. Lurdská jeskyně Vycházka Brněnská přehrada hod. Červen 4.6. Beseduje p. Kvasnica hod Jižní Portál/Rájec-Jestřebí-zámek hod Mošoň 6.55 hod. Červenec Dovolená Tři Studně hod. Srpen Září Mošoň 6.55 hod. Říjen Beseduje pí.šrejmová/island/ hod Jaroměřice/zámek/ 9.00 hod Galerie umění hod. Listopad Term. lázně Mošoň 6.55 hod Hvězdárna upřesníme Prosinec Vánoční besídka hod Posezení u stromečku hod Silvestr hod. Letošní Slatinské kulturní léto zahájila svým koncertem skupina Pantock. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Ulice u křižovatky Tuřanky s Řípskou vede jen k parkovišti u pěti bytových domů. Jmenuje se Ponětovická. Malí i velcí, jako každý rok, také letos upálili čarodějnice na Černozemní ulici. Foto: Štěpán Cenek DIVADLO J. K. TYLA INFORMUJE V květnu jsme reprizovali hru Strakonický dudák pro studenty Střední zahradnické školy z Rajhradu a bezplatně ji odehráli klientům Sociálních služeb Vyškov v sídle tamního Domova pro seniory. V programu Slatinského kulturního léta 2014 jsme uvedli premiéru dvou krátkých pohádek pro děti - O Rumcajsovi a O Honzovi. V současné době připravujeme premiéru nové hry, kterou uvedeme v listopadu tohoto roku. V druhé polovině roku mimo jiné také plánujeme další reprízy Strakonického dudáka. O podrobném programu divadla na období září - prosinec Vás budeme informovat v září prostřednictvím Aktualit o Slatině. Veškeré informace o divadle můžete zjistit na webových stránkách pravidelně také aktualizujeme náš facebookový profil, na kterém naleznete navíc spoustu fotografií z činnosti souboru. Aktuální informace průběžně zveřejňujeme i na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina. PhDr. Martin Krytinář, předseda divadla 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny sportovní příznivce ze stránek Aktualit o Slatině. Fotbalová jarní sezona utekla jako voda, blíží se její závěr a jednotlivé týmy se snaží ke konci mistrovských soutěží ještě vylepšit svá postavení v tabulce. Během letní prázdninové přestávky v areálu fotbalového hřiště dokončíme stavební úpravy na novém občerstvení s krytou pergolou a zázemím pro návštěvníky fotbalových utkání, dále pokračujeme s Farmářskými trhy, další nás čekají v sobotu 14. června od 8 do 12 hodin. Všem návštěvníkům našeho sportovního areálu přejeme skvělou podívanou a napínavé sportovní zážitky, radost z pohybu a nezapomeňte Ve zdravém těle zdravý duch! Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B. Naše A mužstvo již odehrálo 21 kol (v době uzávěrky tohoto výtisku), vede si velmi dobře a je ve středu tabulky soutěže na 7. místě se ziskem 26 bodů a skórem 38:40 za 7 výher 5 nerozhodných výsledků a 9 porážek. Do konce sezony tým čekají ještě tyto zápasy: v sobotu18.5. doma proti týmu MS Brno, v neděli venku s Líšní B,v sobotu 1.6. doma proti Soběšicím, v sobotu 8.6. venku v Miroslavi a posledním zápasem tohoto ročníku bude utkání na domácí půdě v sobotu od 16:30 hod. proti týmu Slovanu Brno. Již v tuto chvíli se dá směle říci, že mužstvo splní svůj cíl a že je vidět dobrá práce trenéra Chadzidise, celého realizačního týmu a vedení oddílu. Pevně věříme, že naše Áčko se po loňském vynikajícím postupu natrvalo zabydlí v I.A třídě, držíme palce! Naše mužstvo B je po 21 kolech své soutěže stále na 12. příčce tabulky se ziskem 18 bodů za 4 výhry a 6 remíz a se skórem 23:36. Své postavení v tabulce si tým může vylepšit v následujících zápasech: doma muži B-Bosonohy B, venku s týmem Líšeň C, 1.6. doma s Medlánkami B, 8.6. venku proti MVC a poslední zápas sezony bude doma v neděli proti Lelekovicím. Mužstvu přejeme úspěch do závěrečných bojů. Dorost starší a Mladší dorost. Staršímu dorostu se v soutěži moc nedaří a aktuálně je na 13. příčce tabulky s 12 získanými body a skórem 32:71. Mladší dorost je na tom o poznání lépe a je momentálně v tabulce na 9. místě s 26 body a skórem 44:59. Týmy čekají do konce soutěže následující zápasy: doma SK Slatina Medlánky 24.5., Řečkovice SK Slatina 31.5., SK Slatina Kohoutovice 7.6. a poslední utkání bude venku Mikulov Slatina v neděli Oběma týmům přejeme zisk dalších bodů a dobrý pocit z předvedené hry. Starší žáci si vylepšili postavení v tabulce, kdy po podzimní části sezony figurovali na 10. místě a dnes jsou na místě 8. se ziskem 22 bodů a skórem 30:42. Do konce soutěže zbývají tyto zápasy: doma s týmem 10 Hustopeče 31.5., venku 7.6. s týmem Kahan a v posledním zápase sezony kluci hrají doma s Měnínem v sobotu Klukům i realizačnímu týmu přejeme radost z předvedené hry a dobré výsledky! Mladší žáci jsou po 17. kole soutěže na 9. místě tabulky se 14 získanými body a skórem 36:95 za 4 výhry a 2 nerozhodné výsledky. Zbývají tyto zápasy: doma Hustopeče 31.5., venku 7.6. s týmem Kahan a v posledním zápase sezony mají kluci doma soupeře z Měnína v sobotu Klukům držíme palce. Mladší přípravka. V polovině jarní části ligy mají obě mužstva mladší přípravky (A i B) na svém kontě pouze jednu prohru, a to s vítězi podzimní části. Áčko vyhrálo v Řečkovicích, remízovalo v Tuřanech a s ČAFC 2011 B a prohrálo se Zbrojovkou B. Béčko porazilo Bystrc B a Chrlice B, remízovalo se Soběšicemi a prohrálo v Žebětíně. K dalším zápasům na domácím hřišti naši nejmenší nastoupili v pátek Áčko v 16:00 hod. proti Lelekovicím a Béčko v 17:30 hod. proti Lokomotivě Horní Heršpice, v neděli 1.6. venku proti Líšni C a poslední zápas je v pátek 6.6. doma od 16 hod. s Chrlicemi. Našim nejmenším přejeme v soutěži jen samé skvělé výsledky a hlavně radost ze hry! Starší přípravka. Starší přípravka zahájila druhou polovinu městské soutěže téměř samými výhrami. V tabulce je nyní po odehraném 14. zápase na skvělém prvním místě s 35 body a skórem 102:34. Klukům se daří a na domácím hřišti s Líšní D vyhráli 9:3, na hřišti Lokomotivy H. H. vyhráli 11:0, poté následovala velká prohra 9:0 venku s DOSTA Bystrc A a zatím poslední odehraný domácí zápas s TJ Tatranem Bohunice vyhráli 6:5. Kluci jsou bojovní a zaslouží si poděkování za dosavadní reprezentaci našeho klubu. Na zbývající zápasy jste všichni srdečně zváni přijďte nám FANDIT I VY! Velmi děkujeme i fanklubu SK Slatiny starší přípravky, který je skvělou oporou celému týmu. Našim klukům fandíme a přejeme hodně štěstí do dalších bojů! Starší páni jsou průběžně po 12 odehraných kolech na 10. místě tabulky s 11 body a skórem 35:38 soutěže Ligy starších pánů v Brně.Do dalších bojů jim držíme palce. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračujeme v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí 19:00 20:00 hod. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let každé pondělí 18:00 19:00 hod. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba : Majka Konečná tel.: , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Hlavní sezona mistrovských utkání stolního tenisu už je za námi a nový ročník se opět rozběhne od měsíce září. Tréninky a přátelská utkání pro rekreační hráče a příchozí i nadále pokračují a pravidelné tréninky na novou sezonu začnou pro naše žáky až po letních prázdninách. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Na našich čtyřech tenisových antukových kurtech se pilně hraje a v dopoledních hodinách můžete využít volné kapacity a přijít si k nám zahrát tenis. Zájemci o pronájem tenisových kurtů se mohou obrátit na správce pana Nešpůrka, tel.: , popř. na tajemníka oddílu pana Miklíka, tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Přijďte se podívat do naší posilovny v přízemí hlavní budovy a udělejte něco pro své zdraví nebo si jen zkuste protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pokračujeme v individuální přípravě na některé další závody, jako např. Mattoni 1/2 Maraton Olomouc (21. června v Olomouci), Běchovice-Praha (28. září v Praze) a také 5. ročník závodu Vokolo Príglu (11. října na Brněnské přehradě). Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec kontaktujte nás. (V.Klajsner, tel.: ). HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických družstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! AKTUALITY O SLATINĚ

11 BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY Před prázdninami se v Brně a blízkém okolí uskutečňuje pravidelně seriál zábavních, kulturních a prezentačních festivalových akcí,,brno - město uprostřed Evropy pod hrady Špilberk a Veveří. Největším lákadlem je mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou STAROBRNO- IGNIS BRUNENSIS. Nezapomenutelnou pyromuzikálovou podívanou během letošního 17. ročníku předvedou na hladině Brněnské přehrady renomované ohňostrojné společnosti z Česka (7.6.), Chorvatska (11.6.), Rakouska (14.6.), Řecka (18.6.). Ohňostrojnou přehlídku uzavře EPILOG z hradu Špilberku (21.6.). Zábavní nabídku tradičně oživí v DOPRAVNÍ NOSTALGII jízdy historických tramvají, trolejbusů a autobusů DPMB a TMB v rámci oslav 145. výročí od zahájení městské dopravy v Brně a k 10. výročí Integrovaného dopravního systému JMK také přehlídka zapojených dopravců a jízdy parních vlaků ČD. Připraveny jsou další pestré programy v centru Brna, ale třeba také soutěž mistrů světa v letecké akrobacii na brněnském letišti (8.6.), několik prezentačních akcí při oslavách 150. výročí hasičů v Brně a mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví, i další atraktivní pořady. Víkendová akce ZÁBAVA POD HRADBAMI ( ) nabídne návštěvníkům v centru Brna na náměstí Svobody veřejné koncerty Filharmonie Brno (20.6.), koncert Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma (21.6.) k 90. výročí zahájení vysílání Československého rozhlasu z brněnského studia. Neděle (22.6.) je na nám. Svobody věnována výročí brněnských hasičů, kteří ve spolupráci HZS JMK, SNIP & CO a s dalšími partnery připravili unikátní komentované defilé historické i současné hasičské techniky včetně stříkaček tažených koňmi, parních a dalších, dnes unikátních prostředků dobové hasící techniky. Na finálové festivalové dění navazuje přehlídková kulturní nabídka v Biskupském dvoře MZM na Zelném trhu v seriálu divadelních inscenací Městského divadla Brno, kterou večer zahájí premiérové představení muzikálu Noc na Karlštejně. A to zdaleka není vše. Proto hledejte více informací na cz a sledujte propagaci k festivalům i k jednotlivým akcím. (SNIP) 85. PS Letka Brno pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Vydej se s námi za dobrodružstvím a odhal tajemství skrytá v divoké přírodě bájemi opředených Himalájí! Nabízíme atraktivní program plný her pro děti ve věku 9 15 let. Táborová základna se nachází v malebném prostředí jižních Čech (obec Valtínov), děti jsou ubytovány ve stanech s podsadami, k dispozici je jídelna a vlastní zdroj pitné vody. Doprava na tábor je zajištěna autobusem, mimobrněnské děti je možné dopravit přímo na místo. Tábor probíhá pod dohledem školeného a zkušeného personálu. TERMÍN: CENA: Kč Bližší informace najdete na webové stránce nebo volejte na tel Těšíme se na Vás! SIMPLY CLEVER VYBARVĚTE SE! Akční nabídka ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI v odstínu Fun Orange a v mnoha dalších* * Fleetové barvy jsou dostupné za příplatek Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Rapid: 3,8 5,8 l/100 km, g/km Očekávejte pořádný příval barev. Je tu akční nabídka ŠKODA Rapid v originálních svěžích odstínech, s kterými se ukážete světu v plné parádě. Již od Kč a s 5letou zárukou se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. A jedno je jisté už teď: Vaši oblíbenou barvu na ulici rozhodně nikdo nepřehlédne. Už víte, jaká to bude? Přijďte si ji vybrat do Autocentra K.E.I. Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO

12 Bytový komplex Houbalova, Brno Líšeň NABÍZÍME DRUSTEVNÍ BYDLENÍ byts1+kk,s28sm2 vèetnìss klepusasgaráovéhosstání ,- Kè c 6 600,- Kè/mìsíc byts2+kk,s67sm 2 vèetnìssklepusasgaráovéhosstání ,- Kè c ,- Kè/mìsíc DOKONÈENÍ PROSINEC 2014 udispoziceubytůu1+kkuažu5+kk,ugarážovéustáníuvuceněubytu upěknéuprostředíusuveškerouuobčanskouuvybaveností ubytyusukvalitnímustandardnímuvybavením u2unebytovéuprostoryuvhodnéuprousídlouspolečnosti,ustudio,u utness,... uprodejubytůuaukomerčníchuprostorudouosobníhouvlastnictví REZERVUJTE JI NYNÍ Tel.: ŘÁDKOVÁ INZERCE Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: Dětský tábor DRAK Křižanov - taneční, výtvarný, spotrovní. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Tel.: , Pečovatelka s akreditací a praxí nabízí služby ve Slatině a okolí. Tel.: Firma PPH s.r.o., ostraha objektů přijme pracovníky, osoby s ČID na pozici recepční, stážný a psovod. Na HPP i zkrácený úvazek. Nástup dle dohody. Tel.: Periodický tisk územního samosprávného celku Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. Tel.: PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plovoucí podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket Tel: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. Krásného 20, Brno. Tel.: Kosmetičku a nehtařku hledá zavedené studio ve Šlapanicích Oranžstudio do pronájmu na ŽL. Tel.: Poctivá mokrá pedikúra, Studio Šári, Olomoucká 2, Brno. Káva nebo čaj grátis. Tel.: PEDIKÚRA-MANIKÚRA - Tuřanka 36, u trolej. zast. Mokrá, suchá-pro diabetiky, parafín, depilace, regenerace nehtů P-SHINE, pedikúra po domluvě i u Vás doma. Tel.: Prodej bytu 3+KK s lodžií, garáží a sklepem, Šlapanice u Brna, novostavba. Tel.: Vyměním OB 4+1 většího typu s výtahem na Vinohradech za OB 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zvýšené přízemí, zasklená lodžie, velmi pěkný, nízký nájem za OB 2+1 ve Slatině, ulice Vlnitá. Tel.: Vyměním OB 3+1 ve Slatině s lodžií za OB 2+1 nebo 1+1 ve Slatině. Tel.: Pronajmu garáž v objektu na ul. Vlárská, 1300,- Kč/měsíc. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Bedřichovická, el. 220/380 V. Tel.:

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více