Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim"

Transkript

1 Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6 Kniha mého srdce Benešovský duatlon jako krajské mistrovství Uzavírka ulic Tyršova a 3. května již od 1. dubna Se zahájením stavebních akcí Čistá Jizera (stavba kanalizace) a Rekonstrukce ul. 3. května dojde od 1. dubna 2009 k úplné uzavírce ulic Tyršova a 3. května od křižovatky s ul. Jana Nerudy (vjezd k Plusu) ke křižovatce s Jiráskovou ulicí (u pekárny) a k částečné uzavírce ul. 3. května od čerpací stanice PHM Auto Jiráska k nemocnici. Tyršova ul. a ul. 3. května budou úplně uzavřeny od do V souvislosti s uzavírkou bude vyznačena objízdná trasa po nábřeží Sv. Čecha. Autobusová zastávka Semily, Tyršova bude po dobu uzavírky přemístěna v obou směrech do ulice J. Nerudy za vjezdem k supermarketu Plus. K částečné uzavírce ulice 3. května od čerpací stanice (Pětidomí) k nemocnici dojde v termínu od do Provedení částečné uzavírky bude řešeno světelným značením (semafory). V době obou uzavírek bude po objízdné trase umožněn provoz osobních aut a autobusů, výjimečně nákladní dopravě pro zásobování výrobních objektů v lokalitě. Pro průjezdnou nákladní dopravu je určena objízdná trasa přes Košťálov a Jilemnici, případně přes Roprachtice po silnicích II. třídy. (oi) Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Semily čeká v letošním roce zahájení mnoha stavebních akcí. Jednou z nich bude revitalizace centra města, na kterou míří dotace z Regionálního operačního programu ve výši 63,3 mil. Kč. Autorem vizualizace kina Jitřenka je Tomáš Trojan. Dlouhodobý záměr rekonstrukce objektu kina Jitřenka na Riegrově náměstí se dočkal svého naplnění. Po uzavření kina v roce 2004 byla zpracována první studie opravy objektu, ale odhadované náklady ve výši 26,5 mil. Kč, nejasnosti ve financování investice, nejasnosti ve využití společenských prostor a souběžně probíhající výstavba nového městského úřadu záměr odsunuly do pozadí. V roce 2007 byla zpracována nová variantní studie, která řešila nejen přestavbu celého objektu, ale změnou využití části objektu na knihovnu, doplněním kavárny a vybavením kvalitní audiovizuální technikou objekt změní na moderní kulturní a komunitní centrum. Záměr byl několikrát projednán s veřejností, byly zpracovány vizualizace návrhu a řešení bylo několikrát projednáváno v zastupitelstvu za účasti zpracovatele dokumentace Ing. arch. Michala Rosy (Ateliér Rosa Trutnov) a autora rekonstrukce kinosálu Ing. Vladimíra Smrže (Kinotechnika Praha). Výsledná varianta, která vznikla na základě připomínek z jedné ze čtyř zpracovaných variant, byla dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení. O dotaci se město ucházelo již v březnu loňského roku, ale neúspěšně. Projekt obdržel pouze 68,6 bodu a těsně se nedostal mezi projekty, které byly zahrnuty mezi podpořené dotací z Evropské unie (viz. Semilské noviny 07/2008). Dokumentace kina byla poté mírně opravena. Byly vypuštěny některé nadstandardní prvky jako výsuvné pódium v kinosále a byl dopracován podrobný rozpočet projektu. Pokračování na 2. straně. Cena 10 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 30. DUBNA 2009 Uzávěrka 19. dubna 2009 Nemocnice v Semilech má nového ředitele Na konci letošního roku oznámil současný ředitel Nemocnice s poliklinikou v Semilech MUDr. Petr Krtička, že nebude po vypršení svého funkčního období ( ) obhajovat svoji pozici. Obratem bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest kvalitních kandidátů z různých zdravotnických oborů i částí republiky. Výběrová komise po dvou jednáních navrhla na pozici ředitele MUDr. Jaroslava Krutského, MBA a rada města tento návrh jednohlasně přijala. MUDr. Jaroslav Krutský, MBA pochází z Liberce, v posledních letech vykonával funkci krajského radního pro zdravotnictví, v druhé polovině devadesátých let byl mimo jiné ředitelem krajské nemocnice v Liberci. Krajskou nemocnici za dobu svého působení restrukturalizoval a přivedl do černých čísel. O kvalifikačních předpokladech nemůže být pochyb v osobě pana Krutského se spojuje manažerské a zdravotnické vzdělání. Cílem nového pana ředitele, jak uvedl ve své koncepci, je vrátit semilské nemocnici okresní formát. Mgr. Jan Farský, starosta Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 7. května 2009 od 16 hodin v divadelním sále budovy radnice

2 Strana 2 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Pokračování z 1. strany. Na základě usnesení zastupitelstva města byl v další žádosti zvýšen podíl města na financování projektu z původních 7,5 % na 30 %. V absolutních číslech bylo požádáno o dotaci 63,3 mil. Kč a město musí k této částce doplatit během dvou let vlastní podíl ve výši 27,2 mil. Kč. Opakovaná žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP), z oblasti podpory 2.2. byla podána v prosinci Žádost o výše uvedenou částku je rozdělena na podíl Evropské unie ve výši 58,17 mil. Kč (64,3 %) a podíl státu ve výši 5,13 mil. Kč (5,5 %). Celkové náklady projektu Revitalizace centra města jsou odhadnuty na 92,74 mil. Kč. Tato částka se skládá z výdajů na investici a dalších souvisejících nákladů, které jsou uvedeny v tabulce. V devátém kole podávání žádostí o podporu z ROP (druhé kolo pro oblast podpory 2.2.) byl projekt Revitalizace centra města ohodnocen 90,2 body a skončil na 3. místě v bodovém ohodnocení z 82 projektů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti doporučil tento projekt k podpoře a během léta letošního roku bude podepsána smlouva o finanční podpoře projektu. V mezidobí město zahájí výběrová řízení na technický dozor a dodavatele jednotlivých částí stavby tak, aby rekonstrukce kina byla zahájena demoličními pracemi během podzimu a během příštího roku proběhnou stavební práce. Souvisle bude po etapách probíhat rekonstrukce Riegrova náměstí. V této souvislosti je potřeba zmínit i hodnocení druhého městského projektu Školy za bukem, což je projekt rekonstrukce objektu školy v Podmoklicích, kde sídlí základní waldorfská škola a waldorfské lyceum. Ve druhém kole posuzování žádostí (březen 2008) byl Položka Náklady rekonstrukce kina Náklady rekonstrukce Riegrova nám. Náklady na projektové dokumentace Náklady na výběrová řízení Technický dozor Autorský dozor Administrace, publicita a propagace Celkové náklady projekt ohodnocen 65 body a největší boj jsme sváděli vůbec o možnost žádat na rekonstrukci školy. Projekt však nebyl podobně jako projekt Revitalizace centra města podpořen. V devátém kole (listopad 2008) byla podána žádost opakovaně. Tentokrát sice projekt obdržel 74,2 bodu, ale vzhledem k vysokému počtu žádostí se dostal pouze na 42. místo z 82 hodnocených projektů. Přestože na deváté kolo ROP bylo vyčleněno více než 780 mil. Kč, bude podpořeno pouze 23 projektů, proto se na Školu za bukem opět nedostane. Přesto bude v letošním roce investováno do opravy 2. podlaží školy 3,5 mil. Kč z vlastních zdrojů města, další 1 mil. Kč si zajistí škola sama. Mgr. Jan Farský, starosta města Cena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Město Semily doplňuje v souladu s usnesením ZM č. 2.20/09/ZM ze dne Grantový program města Semily pro rok 2009 Podpora práce s dětským kolektivem v oblasti sportovní, tvůrčí a výchovné aktivity Semily mají nejlepší elektronickou službu v kraji Ve čtvrtek 12. března 2009 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 11. ročníku soutěže Zlatý erb Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Okruh žadatelů: O poskytnutí grantu se může ucházet právnická osoba, nestátní organizace, spolek, nadace apod. působící na území města Semily, jejíž členové se ve volném čase věnují práci s dětmi a mládeží. Maximální výše podpory města Semily na výše uvedené aktivity: Kč ročně na osobu pracující ve volném čase s dětmi a mládeží Formulář žádosti č. 2 a pravidla poskytování příspěvků ve znění dodatku č. 1 jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.semily.cz) a v kanceláři odboru školství, kultury a vnějších vztahů (Husova ul., 82). Řádně vyplněný formulář je možné zaslat na adresu: Město Semily, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, PSČ nebo osobně předat na odbor školství, kultury a vnějších vztahů. Lhůta pro podání žádostí je do Bližší informace: Marie Chlumová, odb. školství, kultury a vnějších vztahů, 1. patro radnice, tel.: , Ocenění pro město Semily převzal dne 12. března v Liberci z rukou hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera místostarosta města Vladimír Šimek. Oproti dvěma třetím místům v loňském ročníku obdrželo město Semily ocenění pouze jedno. Zato však ocenění nejvyšší. A to v kategorii nejlepší elektronická služba za službu MMS závady a nedostatky. Cenu pro vítěze převzal z rukou hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera místostarosta města Semily Vladimír Šimek. Jako vítěz příslušné kategorie postupují Semily do celostátního finále, které proběhne již 6. dubna v Hradci Králové. Služba (MMS závady a nedostatky na webu města Semily) vznikla v roce 2007 má napomáhat s rychlejším a efektivnějším odstraňováním závad na zařízeních v majetku města Semily a s odstraňováním nedostatků ve městě a jeho okolí. (red)

3 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 3 Informace o průběhu investiční akce Čistá Jizera Smlouva byla podepsána, Čistá Jizera může začít Ve druhé polovině února byly postupně ve všech pěti městech, kterých se týká projekt Čistá Jizera I a II, podepsány smlouvy s dodavatelskými firmami. Akce tak vstupuje do další etapy, vlastní stavební práce budou podle všeho zahájeny už 14. dubna ve všech městech současně. Nyní nám zbývá poslední krok, a tím je dohoda všech pěti měst na přijetí podmínek úvěru, uvedl předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Schválit přijetí úvěru včetně podmínek stanovených bankou musí rada VHS, kterou tvoří zástupci obcí, do počátku dubna. Získání úvěru bylo v současné ekonomické krizi velmi náročné, na první výzvu, kterou jsme podali vloni na podzim, dokonce žádná banka nereagovala, ve druhé výzvě jsme zmírnili některé podmínky a máme dvě dobré nabídky, z nichž tu lepší podala Česká spořitelna, přiblížil Hejduk. Úvěr si vezme VHS společně pro všechna města v přibližné výši 300 mil. Kč, délka splatnosti je 17 let, úroková míra činí 4,6 %. Přijetí úvěru znamená v jednotlivých městech do budoucna omezení některých investic, resp. souhlas banky s jejich realizací, proto města v současné době zvažují v úvahu připadající rizika. Překonali jsme již mnohá úskalí, nabídka úvěru od České spořitelny je nejlepší možná, věřím, že města a městská zastupitelstva budou s podmínkami souhlasit a my budeme moci v polovině dubna začít stavět, dodal Hejduk. VHS Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun, což je největší dotace, která kdy do Pojizeří přišla. I tak budou muset ještě nemalé prostředky přidat jednotlivá města ze svých rozpočtů. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu činí předpokládaná spoluúčast v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici Smlouva byla podepsána na radnici v Semilech dne 23. února Foto: P. Charouzek. 17 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je stejný až na Jilemnici ve všech městech: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010). Pojizeří bude s největší pravděpodob - ností prvním regionem v České republice, kde práce na výstavbě a opravě kanalizačních a vodovodních řadů začnou. Podle informací SFŽP bylo v tomto kole výzvy operačního programu Evropské unie rozděleno celkem 13,5 miliardy korun mezi 175 projektů. Rychlost realizace výběrových řízení ze strany VHS a technická připravenost v jednotlivých městech okresu Semily vyvolaly dostatečný zájem stavebních firem a v konečném důsledku jen podtrhují zmíněné republikové prvenství. Na radnici v Semilech byla smlouva mezi stavební firmou, vedením města a VHS podepsána v pondělí 23. února. Své podpisy pod ni připojili starosta města Jan Farský, Milan Hejduk za VHS a Vladimír Šebesta za vítězné sdružení firem. (Vítězem výběrového řízení se stalo Sdružení kanalizace Čistá Jizera I Semily se sídlem v Jablonci nad Nisou. Součástí sdružení jsou firmy: SaD, v. o. s., Jablonec nad Nisou, a Radomil Pittner, Česká Lípa.) Celková cena vzešlá z výběrového řízení činí 135 mil. Kč bez DPH. Budovaná kanalizace přesáhne svou délkou 10 kilometrů, součástí akce Bezbariérové úpravy pěších komunikací pokračují Město Semily v roce 2006 připravilo záměr Semily město bez bariér v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Tento program vyhlásily Národní rada zdravotně postižených ČR (dále jen NRZP) a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany dne 16. dubna 2002 jako Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Cílem programu mobility je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva. Program bere přednostně ohled na požadavky občanů starších šedesáti let, těhotných žen, maminek s kočárky a s malými dětmi do tří let věku a osob s trvalým či přechodným zdravotním postižením. Projekt Bezbariérové uspořádání pěších komunikací ve městě Semily respektuje veškeré platné právní předpisy a snaží se vyhovět požadavkům občanů na řešení problematických míst ve městě. Soustřeďuje se především na budování tzv. bezbariérových tras. Ty jsou na území města navrženy celkem 4. Trasa č. 1 je vedena Vysockou ulicí přes Sokolskou do ul. 28. října a do centra města. Odsud vede Nádražní ulicí až k nádraží ČD a zahrnuje sídliště Na Olešce. Na převážné části této trasy již byly upraveny přechody pro chodce a částečně také chodníky. V letošním roce budou na této trase upraveny přechody pro chodce v Podmoklicích v Nádražní ulici. Trasa č. 2 spojuje Podmoklice a sídliště Řeky okolo MŠ Luční Úzkou a Bavlnářskou ulicí. Napojujícím úsekem je propojení ulice Ke Stadionu do Luční ulice. Nejviditelnější realizovanou změnou je oprava chodníku na sídlišti Luční Jižní a přestavba Bavlnářské ulice, kde byl chodník posunut dále od silnice. V letošním roce bude zrealizována úprava přechodu pro chodce v Luční ul. a v ul. Jana Žižky. Trasu č. 3 tvoří navržený chodník v ulici 3. května od sportovního centra k nemocnici. Výstavba chodníku proběhne v letošním a příštím roce, nyní probíhají jednání s investorem o uspíšení výstavby chodníku tak, aby jeho větší část byla dokončena již letos. Trasa č. 4 je krátkou spojnicí trasy č. 2 od okresního archívu přes navrženou lávku přes Jizeru a Ostrov na Riegrovo náměstí. Realizace této trasy se připravuje také na příští rok. Projekt s předpokládaným dokončením v roce 2010 nelze považovat za uzavřenou záležitost. Dochází k jeho doplňování a úpravám, velké nedostatky jsou prozatím ve zpřístupňování veřejných objektů. Kromě jednání s dotčenými organizacemi a státními orgány probíhá od roku 2007 kampaň Jak se bude rovněž položení 2,5 kilometru veřejných částí kanalizačních přípojek. Celkově se rekonstrukce stávající kanalizace dotkne 160 přípojek (zhruba 600 obyvatel), nových přípojek vznikne přibližně 190 (asi 1000 lidí). Jedná se o historicky největší akci v Semilech co do výše investic i rozsahu prací. Budeme mít rozkopáno postupně ve třech letech 11 kilometrů městských a krajských komunikací. Stavba se citelně dotkne života obyvatel, věřím ale, že Jizeře a její čistotě to určitě pomůže, řekl starosta města Jan Farský. Podle něho již v Semilech zaznamenávají první reakce občanů, které nejsou příliš příznivé. Bohužel očekávám, že názory lidí na Čistou Jizeru nebudou moc pozitivní ani v dalších třech letech. Nicméně po ukončení prací budeme mít krásné, nové ulice a novou kanalizaci, takže výsledek určitě pozitivní bude, dodal starosta. Skutečnost, že pracovat se bude prakticky na všech hlavních komunikacích ve městě, zmínil také Vladimír Šebesta. Z pohledu stavební firmy bude nejsložitější koordinace dopravy. Městem povede spousta objížděk a ulice budou rozkopané. Budeme se však snažit lidem znepříjemňovat život co nejméně, pracovat budeme současně na více místech, aby práce postupovaly rychleji, slíbil Šebesta. Z pohledu VHS je podle Milana Hejduka v Semilech největší výzvou koordinace prací s Libereckým krajem. Stavba se dotkne mnoha komunikací, které jsou v majetku Libereckého kraje. Přáli bychom si, aby nám kraj na konečnou úpravu vozovek přispěl větší částkou. A to je ta výzva přesvědčit odpovědné pracovníky kraje, aby peníze uvolnili, sdělil Hejduk. Pavel Charouzek, VHS žije maminkám s kočárky, kterou pořádá mateřské centrum pro rodinu M.E.D. Členky sdružení pravidelně upozorňují na některá problematická místa v centru města, na komunikacích a v sídlištích. Některá z těchto míst jsou již zahrnuta v projektu, další místa se stanou předmětem připravovaných úprav. Financování úprav je několika zdrojové. Největší část podpory poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, který během dvou let přispěl na realizaci částkou 2,1 mil. Kč. Část úpravy byla realizována v rámci projektu Regenerace panelového sídliště Řeky, na který poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci 6 mil. Kč, ale větší část dotace byla poskytnuta na přestavbu komunikace a výstavbu parkovacích míst. Chodník k nemocnici bude financován Libereckým krajem a z prostředků Regionálního operačního programu se spoluúčastí města Semily. (dm)

4 Strana 4 Semilské noviny aprílová příloha BŘEZEN 2009 Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem čeká je radikální řez Brilantní řešení! Precedens! Tyto pocity a přehršel dalších jistě ve všech rodilých Semilácích i naplaveninách (jak kdysi trefně nazval přistěhovalce Mgr. Plachta) vyvolá zveřejnění záměru města Semily přestěhovat historicky cenné roubenky čp. 102, 103 a 104 z Jílovecké ulice do lokality Semily Cimbál při silnici na Vysoké nad Jizerou. Pozemek v tomto místě již několik měsíců bez úspěchu nabízí město k prodeji jako parcelu pro výstavbu rodinného domu. Nyní se tedy rozhodlo využít tento pozemek daleko účelněji a jednou provždy. V dané lokalitě již několik roubených chalup stojí, přemístění historických roubenek by mělo být jen dalším krokem k podpoře růstu tohoto satelitního městečka. Vdechne mu punc dávných časů, navíc budou moci být tyto objekty využity účelněji než tomu bylo doposud, říká s nadějí Mgr. Roman Hedvičák, pracovník odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily. Nabízí se zde možnost využití roubenek jako skanzenů původní lidové architektury Podkrkonoší, jedna z nich by se mohla stát např. hospůdkou nabízející pravé podkrkonošské lahůdky. Nabídkám drobných podnikatelů se město nebrání, dodává starosta Mgr. Jan Farský. Nabízí se otázka, proč byl záměr přestěhování roubenek schválen zastupitelstvem až na poslední chvíli (stěhování proběhne již v průběhu noci 1. dubna 2009!). Odpověď je nasnadě. Čistá Jizera největší investiční akce spojená s rekonstrukcí kanalizace a obnovou dotčených ulic se rychle blíží. Centrum města bude postupně neprůjezdné, je nutné dopravu co nejefektivněji a včas odklonit. Začátek prací je plánován již na 1. polovinu měsíce dubna. Není tedy na co čekat. Na konci 20. století si otázkou co s nimi (roubenkami) lámalo hlavu mnoho povolaných, rozporuplných stanovisek přibývalo a řešení bylo v nedohlednu. Rekonstruovat? Přesunout? Zbourat? Především poslední zmíněná varianta přidělala vrásky mnohým památkářům na Semilsku. Jílovecká ulice už dávno roubenkám nestačila. Okolní zástavba domky utlačovala a nedala vyniknout jejich jedinečnosti. Na této vizualizaci, jejíž autorem je Roman Fries, můžeme obdivovat roubenky v plné kráse. Přestěhování do nové lokality se jeví jako nejlepší řešení. Nikdy jsem se záměrem zbourání těchto domků nesouhlasil a jsem velmi rád, že jsme konečně dospěli k řešení této patové situace, neskrývá svou radost Roman Hedvičák. O způsobu přesunu chaloupek bylo vypracováno několik studií. Jako nejefektivnější se radnici jevil projekt na přestěhování chaloupek s využitím vrtulníku Policie ČR, která se na akci bude podílet. Samotné stěhování proběhne, jak zde již bylo řečeno, mezi a hodinou ranní dne 1. dubna, tak aby nebyl narušen běžný provoz ve městě a na přilehlých komu - nikacích. Vzhledem k technickému stavu přesouvaných objektů se dá totiž očekávat, že se letecký přesun neobejde beze ztrát na vybavení chalup. Při vší pečlivosti zúčastněných může dojít k odlomení drobných částí podezdívek a následnému pádu těchto částí do zahrad v okolní zástavbě. Vedení města upozorňuje občany na toto nebezpečí a zároveň je tímto žádá, aby případné poztrácené části roubenek odevzdali hned následující den na MěÚ Semily k rukám Mgr. Hedvičáka, který přesun roubenek koordinuje. Město úzce spolupracuje s několika pojišťovnami, případné škody na zdraví či majetku budou řešeny co nejdříve. Za podporu a pochopení při případných problémech, které při přesunu roubenek vzniknou patří všem Semilákům veliký dík. Tato akce je počinem průkopnickým, a to nejen v Semilech, ale i v celém Libereckém kraji. Zachování historické památky města však za trochu námahy a omezení stojí! (jpp) Respektujte zákaz vstupu do prostoru kotelny v Řekách Důrazně apelujeme na občany, aby se do odvolání vyhýbali prostoru kolem mazutové kotelny v Řekách. Zákaz je přímo v terénu zvýrazněn zahrazovacími pásky. Hrozí zde smrtelné nebezpečí! V lednu letošního roku byly započaty práce na zkušebním geotermálním vrtu. Od vrtu do hloubky m jsme si slibovali, že narazíme na teplotu žuly cca 160 C, která bude postačovat k vytápění všech objektů napojených na centrální rozvod tepla, a zároveň budeme prodávat elektřinu do sítě. Jako bonus jsme předpokládali zřízení termálního koupaliště, které by bylo tím pravým celoročním magnetem pro návštěvníky Semil. Bohužel při dosažení hloubky m jsme narazili na magmatický krb zdánlivě vychladlé sopky Kozákova. Veškerá technika byla okamžitě odstavena a vrt byl zasypán. Vzhledem k nestabilitě podloží zde hrozí výron magmatu na zemský povrch. Podle vyjádření Doc. Roberta Lávy CSc. je riziko, že vyhřezlé magma pokryje Semily během jedné hodiny do výše 3 m, velmi reálné. Vyhýbejte se prosím vyznačenému prostoru a v případě dunivého zvuku z útrob země a jakéhokoli náznaku seizmického záchvěvu, které se může vyskytnout kdekoli a kdykoliv, prchejte směrem do nejbližšího kopce. Případně uposlechněte příslušné odpovědné osoby při přímém varování (příkl. megafonem městské policie) v místě vašeho bydliště či zaměstnání. Omlouváme se za dočasnou komplikaci, ale vzhledem ke geologickým procesům nepředpokládáme, že tento výjimečný stav budeme moci v nejbližších desetiletích odvolat. (jpp) Doc. Robert Láva vyhodnocuje situaci.

5 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 5 Investiční činnost ve městě Březen Spolkový dům Bítouchov - garáž V polovině měsíce byly zahájeny projektové práce na garáži pro dobrovolný hasičský sbor Bítouchov. V loňském roce byla uzavřena písemná dohoda mezi spolky a městem o spolupodílení se na opravách objektu bývalé MŠ a výstavbě garáže. Ta je další etapou stavebních prací pro letošní rok. Vzhledem k inženýrským sítím, územnímu plánu a hranicím pozemku u spolkového domu bylo vybráno náhradní umístění garáže, a to u ČOV (mezi cestou a řekou). Začátek realizace je plánován v létě a dokončení hrubé stavby do zimy. MŠ Pod Vartou Již dříve bylo zmíněno, že rekonstrukce školky by byla neekonomická. Protože se bude projektovat nová budova, byli bychom rádi, aby zde podstatnou roli sehrál architektonický návrh. Proto byly zahájeny práce na výběru projektanta architekta k vytvoření studie. Již nyní víme, že cena za realizaci nebude v silách městského rozpočtu, proto bude snahou získat dotace z evropských fondů. V letošním roce tedy připravíme projekt tak, aby bylo možno příští rok žádat. Víceúčelové hřiště u školy v Řekách Tato stavba je poslední nerealizovanou částí projektu přestavby základní školy. V současné době probíhají jednání o úpravě projektové dokumentace tak, aby hřiště odpovídalo dnešním podmínkám a požadavkům na provozování sportovního zařízení. Demolice domků čp. 40 a 203 v Semilech V druhé polovině března proběhla demolice dvou domků v Semilech. Jedná se o rodinný dům čp. 40 v Semilech Podmoklicích u stávajícího autobusového nádraží, který je umístěn v trase přeložky silnice II/292 Bořkovská Brodská a rod. domek čp. 203 v Semilech Na Vinici, jehož stav je technicky a morálně nevyhovující a svým umístěním brání dalšímu rozvoji bytové výstavby v této lokalitě. Výtah na radnici Projekt na zhotovení výtahu v zrcadle schodiště na radnici byl dokončen a bylo zažádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud budeme úspěšní, realizace proběhne do konce roku. Součástí je i zhotovení plošiny pro imobilní občany od zadního vchodu vč. výměny dveří. Cyklostezka Jizera Bylo vydáno stavební povolení a byla podána žádost o dotaci na 1. úsek cyklostezky Jizera, a to úsek od Bítouchovské lávky k železnému mostu do Jatecké ulice. V případě, že město obdrží dotaci, bude v tomto úseku vybudována asfaltová stezka o šířce 2 m, která bude prvním úsekem rozsáhlého projektu, který se připravuje po celém toku Jizery od Káraného až po Jizerské hory. Součástí stezky bude nové veřejné osvětlení. Duben Obyvatelé Semil by se měli připravit na nutná omezení na komunikacích, která vyvstanou v důsledku stavebních akcí, které budou probíhat po celý rok Akce Čistá Jizera a Rekonstrukce ulice 3. května budou probíhat souběžně a občané by měli očekávat zvýšené komplikace na komunikaci vedoucí k nemocnici a v Bořkovské ulici. V průběhu roku budou navazovat realizaci v dalších lokalitách Na Kruhách, Kozákovská a M. Alše. Přesné datum každé uzavírky nebo dopravního omezení bude vyplývat z rychlosti postupu prací a občané města budou informováni s dostatečným předstihem prostřednictvím webových stránek města a semilské kabelové televize. Rekonstrukce ulice 3. května Na začátku dubna budou zahájeny práce na rekonstrukci silnice a výstavbě chodníku a veřejného osvětlení v ulici 3. května, což bude mít za následek zásadní omezení v dopravě. Bude omezen vjezd nákladní dopravy, osobní auta a autobusy budou používat objízdnou trasu přes Kruha po nábřeží Svatopluka Čecha, tedy po šířkově nepostačujících komunikacích. Z důvodu uzavření Tyršovy ulice budou autobusové zastávky dočasně přemístěny mezi parkoviště u Plusu a hasičskou zbrojnici. V úseku od pekárny k nemocnici bude provoz řízen světelnou signalizací. S realizací se současně započne u nemocnice a následně se bude pokračovat směrem do města, proto bude nutno počítat se zdržením v celém úseku silnice. Zadavatelem stavby je Liberecký kraj, který je vlastníkem silnice. Realizaci stavby bude zajišťovat konsorcium firem SaM a.s. Česká Lípa a Colas a.s. Práce budou probíhat až do druhé poloviny roku 2010 a na financování se podílí Liberecký kraj a Evropská unie. Oprava mostu v Jatecké ulici Na základě četných stížností občanů byl zadán posudek mostní konstrukce v Jatecké ulici (železný most přes Jizeru), na základě kterého byla zpracována dokumentace opravy mostu. Protože oprava bude spočívat v kompletní výměně mostovky, bude most po dobu celé realizace uzavřen pro silniční dopravu, která bude odvedena na objízdnou trasu po Luční ulici a Riegrově náměstí. Podle navrženého technologického postupu dojde i ke krátkodobé uzávěře pěší komunikace. Termín uzávěry mostu bude dán nabídkou dodavatele stavebního díla, který vzejde z výběrového řízení (v době uzávěrky nebyl dodavatel vybrán). Pro odlehčení dopravy na Riegrově náměstí v období Semilské pouti se se stavební činností na mostě v termínu pouti nepočítá. Náklady na opravu jsou odhadnuty na 2 mil. Kč a hradit je bude město Semily. Čistá Jizera Dne proběhne slavnostní zahájení prací na projektu Čistá Jizera, ovšem samotné práce v Semilech budou zahájeny již počátkem měsíce dubna, a to zejména s ohledem na návaznost na další zahajované či probíhající akce. První lokalitou kde se samotná akce pro odkanalizování města Semil odstartuje je Tyršova ulice, kde úpravy navazují na rekonstrukci ulice 3. května, dále Bořkovská a Kozákovská ulice, kde budou současně dokončeny opravy povrchů silnic. Navazovat bude výstavba a oprava kanalizací Na Kruhách a Nad nádražím. Zhotovitel akce Čistá Jizera zpracoval harmonogram prací, který vždy pro nejbližší období bude co možná nejpodrobnější. Jeho aktualizace bude probíhat na základě postupu prací a dalších okolnostech spojených s výstavbou a po celou dobu realizace bude zveřejněn na webových stránkách Vodohospodářského sdružení a města Semily. Pravidelné zprávy budou rovněž uveřejňovány v Semilských novinách. Realizaci stavby bude zajišťovat konsorcium firem SaD v.o.s. Jablonec Nad Nisou a Radomil Pittner Česká Lípa, na financování se podílí město Semily, Vodohospodářské sdružení Turnov a Evropská unie. Rekonstrukce Bořkovské ulice V loňském roce byla zahájena oprava silnice z Bořkova do Semil. Stavba byla koncem roku přerušena a práce budou opětovně zahájeny, aby se dokončil úsek od čerpací stanice ke Komerční bance. Součástí opravy bude vybudování ostrůvku na vjezdu do města u čerpací stanice, který zpřehlední dopravu, a nové přechody pro chodce v Bořkovské ulici, které zvýší bezpečnost pohybu pěších a cyklistů. Investičně akci zajišťuje Liberecký kraj. V dalších letech na opravu silnice naváže úprava chodníků s výstavbou pruhu pro cyklisty podél zástavby, a vybudování chodníku směrem do Slané. Oprava silnice by podle informací Libereckého kraje měla být dokončena do června letošního roku. Rekonstrukce kina Jitřenka a Riegrova náměstí Realizace tohoto projektu bude zahájena po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, tedy přibližně v červenci Více informací na str. 1. Dopravní terminál Semily autobusové nádraží Po schválení změny územního plánu budou zahájeny práce na zpracování dokumentace a získání finanční podpory projektu Semily dopravní terminál. Tento projekt obsahuje nejen dokumentaci pro výstavbu definitivního autobusového nádraží (to současné leží v trase plánovaného propojení Brodská Bořkovská na silnici II/292), ale bude řešit také zlepšení propojení se železniční stanicí a vybudování společného informačního systému pro vazbu mezi železniční a autobusovou dopravou. Příprava projektu je podpořena formou bezplatné asistence ze strany Centra evropského projektování a.s. Hradec Králové. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic

6 Strana 6 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Program Týdne pro Zemi v Semilech 2009 Historie Dne Země, ekologicky motivovaného svátku, který se každoročně koná 22. dubna, sahá až do roku 1969 a je ovlivněna oslavami jarní rovnodennosti 21. března a příchodu jara. U nás se tento svátek slaví už od roku V Semilech se tento svátek oslavuje mnoha akcemi v týdnu okolo 22. dubna. Již třetí ročník Týdne pro Zemi, jak byly tyto oslavy nazvány již v prvním roce, budou i letos probíhat v podobném duchu jako v předchozích dvou ročnících. Letos připadá termín Týdne pro Zemi na dubna a město Semily, společně s městskou knihovnou a dalšími sdruženími pro Vás plánuje následující akce. Již v neděli od 13 do 17 hod. uspořádá sdružení Centrum pro rodinu M.E.D. výtvarnou dílnu pro veřejnost. Akce se koná v roubence čp. 103 v Jílovecké ulici. V pondělí od 9 do 16 hod. uspořádá Městská knihovna Semily v areálu KC Golf burzu starších knih, jejíž součástí budou i ekologické dílny, dopoledne pro děti a odpoledne pro dospělé. Dne od 17 hod. se v areálu městské knihovny uskuteční beseda o počasí, podnebí a meteorologii. Přednášejícím bude známá meteo - roložka a televizní moderátorka počasí, paní Taťána Míková. Před novou budovou městského úřadu na Riegrově náměstí bude ve středu zhruba od 9 hod. umístěn stánek společnosti PRO BIO, regionálního centra Krkonoše a Podkrkonoší, která sdružuje zemědělce orientující se na ekologické zemědělství v okolí Semil. Zde bude možno informovat se o činnosti v této oblasti a zakoupit některé produkty ekologického zemědělství a ručně dělané výrobky z ekofarmy. Druhý stánek bude od soukromého zemědělce, pana Jiřího Vrkoslava ze Zlaté Olešnice, který bude nabízet výrobky z kravského mléka. V případě špatného počasí budou stánky umístěny ve vestibulu nové budovy městského úřadu. CPR M.E.D. chystá na den od 17 hod. besedu Ekologie domácnosti, která se opět koná v roubence čp. 103 v Jílovecké ulici. Ve dnech dubna se uskuteční Dny otevřených dveří na Čistírně odpadních vod v Semilech Bítouchově, návštěvní hodiny se budou konat v pátek od 9 do 18 hod., v sobotu od 8 do 11 hod. a v neděli od 8 do 10 hod. Prosíme návštěvníky, aby nechodili mimo tyto hodiny. Dny otevřených dveří v rybí líhni v Cihlářské ulici budou letos v pátek od 9 do 16 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod. I zde prosíme návštěvníky, aby nechodili mimo tyto hodiny. V sobotu zve Centrum pro rodinu M. E. D. všechny milovníky přírody na výlet do Českého ráje. V případě zájmu je možno obrátit se na zástupce Centra pro rodinu. Školy a školky mohou v Týdnu pro Zemi využít speciální nabídku programu Centra pro rodinu M.E.D. a RNDr. Zdeňka Mrkáčka. O víkendu dubna, podobně jako loni a předloni, budou na stejná místa rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácnosti, v okrajových částech budou znovu přistaveny vleky. Dobrovolníci z řad semilských spolků a sdružení uskuteční na vybraných místech jarní úklid města. Tímto bychom rádi vyzvali všechny semilské občany, aby se do této akce zapojili a úklidem případného Z rady a zastupitelstva Městská policie bude sloužit v Jesenném a v Benešově Rada města na svém jednání dne schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie s obcí Jesenný a s obcí Benešov u Semil Město Semily je zřizovatelem městské policie. Podle zákona o policii mohou obce, které nezřídily obecní policii, uzavřít s jinou obcí v témže kraji veřejnoprávní smlouvu. Na základě této veřejnoprávní smlouvy bude městská policie vykonávat úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnit další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona na území obce Benešov u Semil a Jesenný. Příjem z uložených a vybraných pokut bude příjmem města. Nemocnice v Semilech má nového ředitele Rada města na svém jednání dne jmenuje ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421, Semily, IČ MUDr. Jaroslava Krutského, MBA s účinností od Více v článku na 1. straně. Zastupitelstvo ocenilo vědce čestným občanstvím Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválila udělení titulu Čestný občan města Semily profesorům RNDr. Ing. Josefu Plívovi, DrSc. (in memoriam), RNDr. Josefu Paldusovi, DrSc., FRSC a RNDr. Zdeňku Johanovi, DrSc. Do současnosti seznam čítal 23 osobností a rada města navrhla (po kladném stanovisku kulturní komise a Odboru školství kultury a vnějších vztahů) udělit dále toto ocenění prof. RNDr. Ing. Josefu Plívovi Dr.Sc. (in memoriam), prof. RNDr. Zdeňku Johanovi Dr.Sc. a prof. RNDr. Josefu Paldusovi FRSC. Všichni tři jmenovaní jsou světově uznávanými vědeckými kapacitami. (red) nepořádku zkrášlili své okolí. Pytle na odpadky je možné vyzvednout si u paní Maškové v přízemí budovy radnice v kanceláři č. 3. V průběhu dubna budou veškeré aktuální informace vysílány v KTV, vyvěšeny na vhodných plochách po městě, případně rozeslány formou letáků do domácností a vyvěšeny na internetových stránkách města Semily Roman Klazar, odbor životního prostředí Rozmístění velkoobjemových kontejnerů sobota a neděle 25. a Bavlnářská naproti čp. 110 (Kolonka) Centrum Riegrovo náměstí ul. Špidlenova Sídliště Luční, Jižní za domem čp. 463 Sídliště Na Olešce ul. K Jeslím (parkoviště za obchody) Sídliště Pod Černým mostem mezi domy čp. 474 a 475 Sídliště RD Letná křižovatka ul. Brodská a V Lipách Sídliště RD Nad Školami křižovatka ul. Nad Špejcharem a Slunečná Sídliště RD Na Kruhách křižovatka ul. Jungmannova a Rezlerova Sídliště Řeky křižovatka ul. Jizerská a Textilní Sídliště Řeky ul. Textilní, parkoviště za prodejnou potravin V Aleji křižovatka s ul. Makovcova Rozpis zastávek vleků sobota traktor: Cimbál Sejkorská otočka Janeček bývalá prodejna Spálov otočka 2. traktor: Nouzov otočka Bítouchov Kousalovi Bítouchov otočka autobusu u zahrádek Na Vinici hřiště u Kvapilů 3. traktor: Letná u lesa u čp. 408 a Lešákov stožár Klimberk zast. BUS u odb. do Chuchelny M Ě S T O S E M I L Y vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ŘEDITEL ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ, Semily, Tyršova 485 Nástup do funkce: od (dle dohody možno i dříve) Požadavky: ukončené vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školských předpisů, 5 let praxe, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav, základní vhled do waldorfské pedagogiky a fungování waldorfské školy výhodou Lhůta pro podání přihlášek: do hodin Přihlášku je možné doruučit písemně nebo poštou v uzavřených obálkách s označením konkurz školství - neotvírat na adresu Město Semily, Husova 82, Semily. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Bližší informace Vám podá: Mgr. Kateřina Šromová, tel.: , MěÚ Semily, Husova 82, Semily

7 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 7 Město nabízí k pronájmu a prodeji tyto nemovitosti P r o d e j : Město Semily nabízí k prodeji pozemek pro výstavbu rodinného domu par. č. 3125/1 o výměře 2032 m 2 P ř i p r a v o v a n é p r o d e j e : Pozemky pro výstavbu cca 10 rodinných domů v lokalitě Vinice Pozemky pro výstavbu až 1 či 2 RD na Cimbále Zahájení prodeje předpokládáme v pololetí tohoto roku. P r o n á j e m : Město Semily nabízí k pronájmu rodinný dům čp. 10 s vedlejší stavbou a se zahradou, 1 bytová jednotka v ul. Pekárenská, Semily, část Podmoklice Minimální nájemné: Kč/měsíc Nutné opravy: cca 47 tis. Kč (bude započteno oproti nájmu) KONTAKT: Tel.: nebo , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Lokalita: Semily, Cimbál (při silnici na Vysoké nad Jizerou) Minimální cena: 250 Kč/ m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání. Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji poz. par. č. 448/1, 449, 451/2 pro výstavbu RD o výměře 882 m 2 Lokalita: Semily, ul. 3. května Minimální cena: 159 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře 3100 m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 2266 m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní (u autobusového nádraží) Minimální cena: Kč/ m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/ m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji soubor nemovitostí v ul. Bořkovská čp. 13, Semily část Podmoklice Minimální cena: 3, Kč + další podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí čp. 113, Komenského nám., Semily 30 m 2 Minimální nájemné: 300 Kč/m 2 /rok výlučně užívaných prostor KONTAKT: Tel.: nebo , nebo Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu zděné garáže v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Minimální nájemné: 615 Kč/měsíc + 19% DPH KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v čp. 457, ul. Tyršova (Riegrovo náměstí.), Semily (v II. poschodí) - 53 m 2 Minimální nájemné: 250 Kč/m 2 /rok KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory v čp. 112, Komenského nám., Semily zázemí prodejny potravin Termín: od KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu plochy pro umístění reklamy autobusové nádraží v Semilech Minimální nájemné: 300 Kč/m 2 /rok KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 8 o velikosti (39,94 m 2 ), III. kat., v čp. 113, Komenského nám., Semily Minimální nájemné: využití k bydlení 19,67 Kč/m 2, využití jako nebytové prostory 150 Kč/m 2 /rok + doplňující podmínky Bližší informace: tel nebo , ; Prohlídku lze sjednat na tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 9 o velikosti (43,83 m 2 ), II. kat., v čp. 113, Komenského nám., Semily Minimální nájemné: 25,13 Kč/m 2 Bližší informace: tel nebo , ; Prohlídku lze sjednat na tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 38 o velikosti (52,80 m 2 ), I. kat., v čp. 445, ul. Bořkovská, Semily, část Podmoklice Minimální nájemné: 49,17 Kč/m 2 Bližší informace: tel nebo , ; Prohlídku lze sjednat na tel nebo

8 Strana 8 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Informace pro státní občany České republiky a pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do EP). Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat? Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 5. a 6. června Dne (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Za jakých podmínek má občan České republiky právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? Občan České republiky má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (infekční onemocnění) nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? Občan jiného členského státu, který má právo volit podle 5 zák. o volbách do EP (tj. ten, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přede dnem voleb veden v evidenci obyvatel podle zvl. právního předpisu) a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvl. právního předpisu, má možnost projevit svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR tím, že podá u příslušného obecního (městského) úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel podle zvl. právního předpisu, nejpozději do hod. neděle ŽÁDOST o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. K žádosti musí být přiložena: a) kopie dokladu osvědčujícího zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu = povolení k pobytu cizince vydané příslušnou úřadovnou cizinecké policie, osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvl. právního předpisu b) čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svou státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území České republiky. Příslušný úřad takového žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději do informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Tedy chce-li občan jiného členského státu EU volit v Semilech, musí mít povolen pobyt podle zvláštních předpisů na území města Semily a na Městském úřadě Semily podat žádost, čestné prohlášení a doložit pobyt. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis každého občana České republiky, který má právo volit (dále jen volič ), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb zanese příslušný úřad, tedy i Městský úřad Semily, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan zapsán automaticky do seznamu voličů. Každý volič si může v případě pochybností ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů a to nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb. Voliči, kteří jsou v době voleb v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu vedeného úřadem, v jehož správním obvodu se zařízení nachází. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat? 1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností. 2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti, kromě prokázání své totožnosti, státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu EU a toho, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, předložit okrskové volební komisi voličský průkaz. Jak si může volič opatřit voličský průkaz? Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve od , a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději do hod. čtvrtka příslušnému obecnímu úřadu. Tento úkon (ověření podpisu) je osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek. Pokud se žadatel dostaví osobně k sepsání žádosti na příslušný obecní úřad, není třeba na žádosti o vydání voličského průkazu úředního ověření. Obecní úřad nejdříve předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz se vydává i občanu jiného členského státu EU, který je zapsán do seznamu voličů pro volby do EP. Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU; skutečnost, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel se má za prokázanou zápisem v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; v případě nesrovnalostí v tomto zápise, je třeba předložit průkaz o povolení k pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Všechny zmocněnce volebních stran upozorňujeme, že nejpozději do mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. S žádostmi o vydání voličských průkazů, o zápis cizinců ze zemí EU do seznamu voličů, o ověření, zda je volič veden v seznamu, se mohou občané Semil i cizinci zde přihlášení, obracet na Městský úřad Semily, odbor správní, na tyto pracovnice: Ing. Alena Strnadová, vedoucí správního odboru, tel.: Ludmila Schovánková, vedoucí oddělení správních činností, tel.: , (kancelář č. 202 přízemí nové budovy Riegrovo náměstí 63). Ing. Alena Strnadová, Ludmila Schovánková, odbor správních činností

9 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 9 Různé Vývoj v tepelném hospodářství v Semilech Tepelné hospodářství v Semilech je stále předmětem mnoha diskuzí. Jaká je tedy situace? V měsíci březnu 2009 bylo z městských kotelen vytápěno přibližně 1200 bytů, domov důchodců, škola, 2 samoobsluhy, herna a další nebytové prostory. Odpojením některých domů SBD Semily v Řekách se nemění podmínky dodávek tepla pro ostatní zákazníky. Předběžná vyhlášená cena tepla 597,90Kč/GJ zůstává ve stejné výši a podle prognózy vývoje cen zemního plynu by se nemusela výrazně měnit ani pro rok Náklady na vytápění bytů a ohřev vody nejsou extrémně vysoké. Jako příklad je možné uvést vyúčtování služeb za rok 2008 v průměrném bytě v Řekách na sídlišti 2+1: 54m 2, počet osob 3, dům není zateplený, 2 okna nová plastová, balkón v původním provedení (nevyzděný). Celkové náklady na služby v bytě (teplo, TUV, vodné a stočné, osvětlení spol. prostor a výtahy) za rok 2008 činily Kč (průměrná cena tepla v roce byla 571,42 Kč/GJ). Z toho náklady na teplo a ohřev vody byly Kč, to znamená Kč/měsíc. Pro srovnání, pokud bychom sečetli náklady za služby mobilních operátorů pro své osobní kontakty, zjistíme, že často měsíčně platíme více za telefon než za teplo. Navíc, pokud se podaří realizovat projekt geotermální teplo, tak na tom vydělají ti, kteří zůstanou připojeni k centrálnímu zásobování teplem. Výměna oken v bytě je dobrá investice, protože okna jsou navíc často již poškozená, ale zateplení domu je třeba velmi dobře zvážit, propočítat a získat dotaci od státu. Podle typů domů v Řekách by pravděpodobně stačilo zateplovat panely mezi okny (ty světlé) tím by se výrazně ušetřilo, ale to bych raději nechal na měření a studii od specializované firmy. Při zateplení celého domu je to velmi zajímavá zakázka pro firmy a banky, ale návratnost takové investice je v řádech desítek let. Zadluženost na jeden byt bude ve stovkách tisíc korun a na to, že by se některý dům dostal ze správy bytového družstva, založilo se společenství vlastníků bytů a dům si spravovali sami, se může zapomenout. Na závěr uvádím ceny tepla v okolních městech. Všechny ceny tepla jsou uváděny s 9% DPH: Jilemnice 599,50 Kč/GJ, Turnov 685,61 Kč/GJ, Jablonec n. N. 649 Kč/GJ, Liberec 658 Kč/GJ, N. Paka 589,70 Kč/GJ, Vrchlabí 747 Kč/GJ. Stanislav Klápště, MBS Zápis do mateřských škol V úterý 14. dubna 2009 v době od 8 do 15 hodin proběhne zápis do všech semilských mateřských škol: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldrofská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2009 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. (oškvv) Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách 2009 Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit do MŠ dítě v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce MŠ Luční x x x x x MŠ Pod Vartou x x x x MŠ waldorfská x x x x x x x MŠ speciální, Na Olešce x x x x Ztráty a nálezy podruhé Nepostrádáte kolo? Jedno takové nedávno přibylo do soupisu věcí mezi ztráty a nálezy, které jsou v evidenci na pokladně Městského úřadu v Semilech (stará budova radnice). Jedná se o pánské kolo zn. AUTHOR. Dále evidujeme dětské jízdní kolo, mobilní telefon, 3 svazky klíčů a nově také dámské hodinky. (osm) Chystá se Čistá Jizera, co takhle čisté město? Co s nimi? V těchto dnech byla na náměstí z nároží objektu staré banky odstraněna reklama na již neexistující firmu, pod níž se skrývala mozaika zobrazující srp, kladivo a rudou hvězdu. Jak již víte, v příštích dvou letech proběhne rekonstrukce náměstí. Co s touto plochou? Co s touto mozaikou? Překrýt jinou reklamou? Překrýt plasticky provedeným znakem města? Odstranit? Dotvořit na památník let nesvobody? Nebo máte jiný nápad? Své podněty zasílejte do na adresu Město Semily, Husova 82, Semily, , případně na nebo se zapojte do diskuze na internetových stránkách města. Na Vaše názory, které rozhodnou o dalším postupu, se těší Mgr. Jan Farský, starosta města Určitě znáte po městě mnoho míst, která by si zasloužila zásadní úklid, mnoho pozemků, které se postupně přeměnily v džungli, mnoho trávníků, které už léta nebyly posekány a uklizeny. A určitě znáte alespoň pár lidí, kteří přišli v poslední době o práci a těžko hledají novou. Proč o tom píšu? V poslední době se ne vlastní vinou dostávají mezi nezaměstnané ti, kteří celý život pracovali, a kteří by rádi pracovali dál, ale práci jednoduše nalézt nemohou. A těm chceme pomoci. Město Semily jim v rámci tzv. veřejné služby poskytne práci a možnost přivýdělku právě při pracích, které povedou ke zvelebení města. A nejde zdaleka jen o zametání ulic. Podle schopností pracovníků předpokládáme jejich pomoc městu při malování chodeb, nátěrech laviček, autobusových zastávek, zábradlí, dosekávání trávníků, hrabání listí, vyklízení půd, odstraňování černých staveb, sázení květin, opravách stezek, budování drobných staveb. Chceme, aby na spolupráci vydělalo město i nezaměstnaní. Město bude zase o něco upravenější, hezčí, lidé bez práce budou mít šanci přivydělat si, pracovat. Od roku 2006 se snažíme výrazně zlepšovat vzhled města. Uklízí se léta neudržované plochy, rozmísťujeme koše, abychom lidem pořádek umožnili udržet. Dost zanedbaných zákoutí ve městě ale ještě pořád zbývá. Proto jsme se letos rozhodli věnovat svoje síly zkrášlení města. Zaevidovali jsme zanedbané městské pozemky (a nebylo jich málo) a už v nejbližších dnech se na ně vrhnou pracovníci veřejně prospěšných prací (nezaměstnaní z úřadu práce), pracovníci vykonávající trest obecně prospěšných prací a nově také dlouhodobě nezaměstnaní v rámci výkonu veřejné služby. V těchto dnech také odešly z městského úřadu dopisy vlastníkům dlouhodobě zanedbávaných pozemků s upozorněním na jejich stav a prosbou o jejich uklizení a udržování. Vždyť vzhled města tvoří detaily. Detaily, které jsou z pohledu velkých investičních akcí a staveb často přehlíženy, ale které jsou možná pro celkový vzhled města důležitější než nové náměstí. Zmínil jsem, že vzhled města chceme zlepšit také s pomocí pracovníků vykonávajících tzv. veřejnou službu. Ta je novým nástrojem, který motivuje dlouhodobě nezaměstnané k aktivitě, když v případě odvedení minimálně 30 hodin práce pro obec měsíčně vzroste dávka v hmotné nouzi vyplácená úřadem z Kč na Kč. Bohužel současná situace, kdy nezaměstnanost i v našem regionu rychle roste, už na úřad práce nezavede pouze lidi, kteří nechtějí pracovat. V článku se spojují dvě témata. Jednak zkrášlení města tím, že se o něj budeme lépe starat, že nebudeme přehlížet neudržovaná místa, a jednak pomoc semilským občanům, kteří přišli o práci, ale pracovat chtějí. Pokud tato témata dáme dohromady, je výsledek pro všechny přínosný. Vážení spoluobčané, budeme rádi, když se zapojíte do péče o vzhled města i Vy a pomůžete nám s upozorněním na nedostatky při údržbě. Svá upozornění adresujte na případně na tel.: nebo můžete využít MMS a sledovat na stránkách města Semil, jak je problém odstraněn. Mgr. Jan Farský, starosta města

10 Strana 10 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Dopravní nehody Na okrese Semily byl na začátku roku vývoj dopravní nehodovosti z hlediska počtu nehod výrazně příznivější než v letech předchozích. Je ale nutno vzít úvahu skutečnost, o které jsem psal minule. Zásadní změny, kdy jsou účastníci nehod povinni je hlásit policistovi, vedly k tomu, že policii je oznamováno mnohem méně nehod, než před 1. lednem Ale ani tehdy, pokud je nahlášena nehoda, která ze zákona hlášena být nemusela, policie tuto nehodu nevyšetřuje a jen jí vyřídí jako prostý přestupek, aniž by ji pro potřeby statistiky zaevidovala. Dle počtu nehod by bylo možné se domnívat, že v letošním roce došlo k výraznému zlepšení. To ale jen zdánlivě, protože přes značný pokles nehod vyšetřovaných policisty došlo k výraznému zhoršení z hlediska následků. Policie v únoru vyšetřovala celkem 44 nehod, zatímco vloni 81 nehod a předloni až 97 nehod. Přitom bylo 6 účastníků nehod zraněno těžce (nárůst o 4) a 27 lehce (nárůst o 17). Mnohem závažnější je proto hledisko nebezpečnosti dopravních nehod. Ve služebním teritoriu Obvodního oddělení Policie Semily byl měsíc únor z pohledu dopravní nehodovosti naopak horší než ten loňský. Celkem došlo k 11 dopravním nehodám (nárůst o 3), při kterých byly tři osoby lehce zraněny (vloni jen jedna). Hmotné škody byly odhadnuty na 936 tisíc korun, což je nárůst o 783 tisíc korun. Jeden viník dopravní nehody byl pod vlivem alkoholu (vloni žádný). Všechny nehody zavinili řidiči motorových vozidel. V pěti případech to bylo nepřiměřenou rychlostí jízdy, v dalších pěti případech nesprávným způsobem jízdy a jednou se jednalo o nedání přednosti v jízdě. 7 nehod se stalo uzavřených obcích a 4 nehody mimo obce. K 6 nehodám došlo na silnicích II. třídy, ke dvěma nehodám na silnicích III. třídy a ke zbylým 3 Hasičská kronika V prvních dvou měsících roku 2009 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí celkem u 65 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 65 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen JPO) 29 událostí typu dopravní nehoda (44,62 %), 11 požárů (16,92 %), 22 případů technické pomoci (33,85 %) a v jednom případě JPO vyjížděly v souvislosti s planým poplachem. Z výše uvedených událostí, které JPO likvidovaly ve sledovaných měsících, vybíráme následující: Dne v 02:42 hod. byl na operační středisko HZS Libereckého kraje ohlášen požár celodřevěné rekreační chaty v Mašově (viz. foto). V době příjezdu prvních jednotek požární ochrany na místo události již byla celá střešní konstrukce objektu zachvácena požárem. Uvnitř objektu byla nalezena jedna tlaková láhev s propanbutanem, kterou hasiči vynesli ven. Požár byl zlikvidován 05:13 hod. ráno téhož dne. Příčinu vzniku požáru šetří Policie ČR. Výše škody byla odhadnuta na 300 tisíc korun. Další dva případy požárů, ke kterým vyjížděly jednotky požární ochrany, mají na svědomí komíny, respektive jejich nesprávná údržba či konstrukce. Dne 2. února 2009 v obci Nedaříž došlo k požáru sazí v komínovém tělese. Vlivem špatně těsnících vybíracích dvířek na saze došlo k zapálení postele a jejímu následnému požáru. Jenom shodou náhod byla škoda způsobená po- nehodám na místních nebo účelových komunikacích. K nejzávažnější dopravní nehodě (byli při ní lehce zraněni dva její účastníci) došlo v úterý 10. února, krátce po 11. hodině před polednem, v obci Slaná, na silnici II. třídy. Ve směru na Lomnici nad Popelkou zde jela dvaadvacetiletá řidička z Jičína s osobním automobilem tov. značky ŠKODA Fabia. Přitom rychlost své jízdy dostatečně nepřizpůsobila zejména stavu vozovky, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem. Při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala na zasněžené vozovce smyk, který nezvládla, s vozidlem se přetočila a přejela do protisměru, kde se u levého okraje pravou zadní částí střetla s přední částí protijedoucího osobního automobilu stejné tovární značky. Jeho řidiči se ani zajetím k okraji vozovky a brzděním nepodařilo střetnutí zabránit. Při nehodě byla řidička a její dvaapadesátiletá spolujezdkyně lehce zraněna. V protijedoucím vozidle se naštěstí nikdo z dvoučlenné posádky nezranil. Vliv alkoholu byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou. Dopravní nehoda byla oznámena jako přestupek Městskému úřadu v Semilech. Pokud bude řidička uznána vinnou, dopustila se závažného přestupku, když způsobila dopravní nehodu, při které bylo jinému ublíženo na zdraví. Za to jí pak hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu 1 až 2 let. Je potřeba si uvědomit, že zima ještě zdaleka neskončila. Současné období je velice nebezpečné, protože přes den bývají vozovky zpravidla už jen mokré, jestliže ale ještě napadne sníh, vytváří se na nich rozbředlá kašovitá hmota, která činí vozovku velmi kluzkou. A jak dokazuje popsaná nehoda, i zdánlivě pomalá jízda může vést ke smyku, při kterém vozidlo většinou opouští vozovku a hrozí buď střetnutí s pevnou překážkou na pravé straně nebo s protijedoucím vozidlem na levé straně, jak tomu bylo i v tomto případě. Foto: archiv Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. žárem v tomto případě pouze 10 tisíc korun. V dalším případě vyjížděli hasiči dne k požáru domácí truhlárny v Lomnici nad Popelkou. Při zjišťování příčiny požáru se ukázalo, že požár vznikl v důsledku špatného komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily stavebně technického stavu komínového tělesa. Škoda byla v tomto případě odhadnuta na 30 tisíc korun. mjr. Petr Kousal, vrchní komisař, vedoucí odd. prevence MP informuje V PENNY ZADARMO? V úterý odpoledne zasahovala hlídka MP dvakrát v semilském Penny Marketu. V obou případech se jednalo o krádež zboží. V prvním případě se o krádež pokusila žena z Litvínova, ve druhém se krádeže dopustil semilský občan. V obou případech se ze strany MP jednalo o téměř totožný scénář. Byly provedeny úkony nezbytné při řešení přestupků proti majetku a v obou případech byla věc řešena na místě blokovou pokutou na horní hranici zákonné sazby. PORUŠIL PROTIALKOHOLNÍ VYHLÁŠKU Dne v odpoledních hodinách prováděla hlídka MP kontrolu na Ostrově, kde zaznamenala porušení vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Osoba, která vyhlášku porušila, byla zjevně pod vlivem alkoholu. To se později potvrdilo provedenou dechovou zkouškou. KRÁDEŽ ZBOŽÍ V PLUSU Ve večerních hodinách byla hlídka MP přivolána do prodejny PLUS, kde byla přistižena při krádeži zboží mladá žena z Prahy. Hodnota zboží, které pachatelka nehodlala zaplatit, dosahovala téměř Kč. Po nezbytných úkonech MP zjistila, že pachatelka již má s jednáním takového druhu zkušenosti. Byla předvedena na oddělení Policie ČR k dalším opatřením. JAK NA HORKÉ HLAVY Krátce po 20 hod. dne byla hlídka MP požádána o spolupráci při narušování veřejného pořádku před prodejnou PLUS, kde docházelo ke rvačkám mezi mládeží. Na místě byla věc řešena hlídkou Policie ČR. Situace na místě si vyžádala lékařské ošetření jednoho z napadených mladíků, další se snažili verbálně napadat obě hlídky pořádkových složek. Situace byla vyhrocena fyzickým napadením jedné, a poté i druhé hlídky. Aktéři skončili s pouty ve služebních vozech a posléze v policejní cele. DNES ZADARMO ZÍTRA ZA PENÍZE Jak vyplynulo z oznámení na linku 156 dne , v semilské provozovně nehodlá jeden z hostů zaplatit útratu. Hlídka MP na místě zjišťuje skutečný stav věcí, shledává, že dotyčný útratu zaplatit nehodlá a už do provozovny přišel s úmyslem útratu nezaplatit. Věc byla v tomto případě postoupena příslušnému správnímu orgánu. HLUČNÍ SOUSEDÉ Ve večerních hodinách dne dochází k narušení zásad občanského soužití mezi partnery poté, co požili alkohol. Svým jednáním rušili ostatní nájemníky domu. Věc byla řešena ve spolupráci s Policií ČR. (mp)

11 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 11 Různé Malá vodní elektrárna Pod Spálovem se otevírá pro veřejnost Není pochyb o tom, že Československo v období 1. republiky patřilo mezi 5 průmyslově nejvyspělejších zemí na světě. Mnohé průmyslové stavby z let jsou dodnes plně funkční, k nim patří i objekty využívané pro energetické účely. Jedním z nich je malá vodní elektrárna, která byla postavena v roce 1921 na soutoku řek Jizery a Kamenice. Toto vodní dílo funguje již přes osmdesát let, přežilo i období 50. let 20. století, kdy byla většina malých, nejen soukromých zdrojů el. energie kvůli komunistické ideologii násilně odstavována. Elektrárna fungovala celých 72 let bez nutnosti větších oprav to dokládá fortel projektantů a konstruktérů. Avšak zub času je neúprosný, a tak byla v minulých letech rekonstruována. Pro VČE bylo zásadním mottem modernizace ponechat elektrárně její jedinečnost a autentičnost.. Záměr se vydařil a elektrárna funguje i nadále. Pokud se při svých putováních dostanete do oblasti semilska, určitě si nenechte ujít návštěvu tohoto jedinečného dílka. Od bude elektrárna poprvé zpřístupněna pro veřejnost pravidelně: Pondělí a pátek od 14 hodin. Sobota a neděle od 10 a 14 hodin skupina se shromažďuje v prostoru před branou elektrárny, vpuštěno bude 20 až 25 osob, vstup je zdarma objednávka hromadných vstupů (školní exkurze, zájezdy) na kterýkoliv den mezi 8 a 17 hod. na tel. čísle: p. Mrkvička. Spálovská elektrárna nám sice vzala vodu z Riegrovky, ale dodala místu další hodnotu. Sepětí lidského odhodlání a citlivého zakomponování stavby do krajiny. I uvnitř je elektrárna hodná obdivu elektrické zařízení instalované ve 20. letech je zachováno a pro návštěvníky připraveno k ukázce. Oko návštěvníka potěší určitě i velká nástěnná malba nad hlavním ovládacím pultem. Fajnšmekři ocení více než 80 let starý stále provozovaný a funkční elektromobil zaparkovaný vedle turbín. Jsem rád, že VČE Obnovitelné zdroje s.r.o. prostřednictvím pana Tomka projevila pochopení a elektrárnu veřejnosti v rok 100. výročí Riegrovy stezky otevřela, říká Jan Farský, starosta města Semily. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily V Semilech byla slavnostně otevřena další plnicí stanice CNG Stanice CNG slouží pro tankování stlačeného zemního plynu pro osobní automobily, autobusy i dodávková a nákladní vozidla používající tento druh levného a ekologického pohonu. Ve skupině RWE se projekcí, výstavbou a provozováním CNG stanic od zabývá společnost RWE Plynoprojekt, s.r.o., která v prosinci 2008 uvedla do zkušebního provozu již osmou tzv. veřejnou stanici CNG v Semilech. Slavnostní otevření stanice za účasti ředitele ČSAD Semily, a.s. Ing. Tomáše Roubička, místostarosty Semil Vladimíra Šimka a jednatele RWE Plynoprojekt, s.r.o. Ing. Jana Rumla proběhlo dne Tato nejnovější stanice slouží zejména pro tankování autobusů společnosti ČSAD Semily a je vybudována přímo v areálu této společnosti. Slouží i pro nejširší motoristickou veřejnost. Motoristé i zde mohou využít již zavedeného karetního platebního sytému, což mnozí z nich velmi oceňují, protože na jednu kartu natankují CNG po celé republice. V současné době byla nákladem 7,5 mil. Kč vybudována tzv. první etapa stanice, která slouží pro 10 autobusů a cca 15 osobních vozidel. Tato I. etapa sestává z kompresoru o výkonu 43 m 3 /hod. a tlakových zásobníků o objemu litrů. Protože však dopravní podnik plánuje nákup dalších CNG autobusů, bude se kapacita stanice ve II. etapě zvyšovat, a to na dvojnásobek současného stavu, tzn. další kompresor a svazek zásobníků. V březnu 2009 je v České republice evidováno více než vozidel s CNG pohonem, z toho je 237 autobusů a 14 komunálních vozidel určených převážně pro svoz odpadu. Celkový počet veřejných CNG stanic dosáhl počtu 19. V plánech jednotlivých společností vč. RWE Plynoprojekt je v letošním roce počítáno s otevřením dalších cca 12-ti stanic, takže se motoristé mají na co těšit. (red) The Bouda Service project 2009 Ve dnech bude v Turnově a Semilech probíhat, tak jako v minulém roce, humanitární akce The Bouda Service Project Letos bude na území Českého ráje pobývat přibližně 200 dětí amerických vojáků z evropských základen NATO a asistovat jim bude přes 30 českých studentů z Turnovska a okolí, kteří budou pomáhat především jako překladatelé. V průběhu tohoto týdne tito teenageři na celkem osmi lokalitách (Turnov: ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova, MŠ 28. října, Integrovaná střední škola, fara Jednoty bratrské; Semily: ZŠ F. L. Riegra, Kolonka) budou provádět úklidové práce, drobné terénní úpravy, natírat ploty, stavět ohniště, pískoviště, lavičky, čistit sportoviště či řeku Jizeru, s místními českými žáky a studenty proběhnou přátelská sportovní utkání ve fotbale či basketbale a uspořádá se také několik desítek hodin konverzace anglického jazyka. Service Project 2009 pořádá a zajišťuje Jednota bratrská Turnov a občanské sdružení Nová naděje o.s. Akce tohoto charakteru obě organizace realizovaly již v letech na Liberecku, na Královéhradecku a na Slovensku a v roce 2008 v Turnově. (red) Vandrujeme po Severu s ČRo Sever Český rozhlas Sever si pro své posluchače a nejen pro ně připravil putovní akci. Od začátku dubna do konce října můžete navštěvovat vybrané památky (hrady Trosky, Střekov, Bezděz, Grabštejn, Houska, Hazmburk, zámky Frýdlant, Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, Zákupy, Červený Hrádek, Ploskovice, Benešov nad Ploučnicí, Děčín, informační centrum Krásná Lípa, Zoologické zahrady Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín, Památník Terezín) a sbírat razítka do vaší Vandrkarty. Po nasbírání 10 razítek získáte zlaťák Českého rozhlasu Sever. Pokud budete chtít soutěžit dál o hodnotné ceny, můžete potrápit své znalosti a odpovědět na otázky ve Vandrkartě. Abyste to neměli tak těžké, odpovědi na naše všetečné otázky se dozvíte buď při výkladu průvodce na daném výletním místě, nebo ve vysílání, a to v pořadech Host na Severu a Přijeli jsme k Vám. Více informací se dozvíte na webových stránkách: Příjemné vandrování po našem regionu vám přeje vaše rádio Český rozhlas ever. Informační dvouměsíčník o.s. Zrnko naděje Pod názvem Infolisty Zrnka se pod rukama členů občanského sdružení Zrnko naděje v minulých dnech zrodil informační dvouměsíčník pro širokou veřejnost přibližující činnost organizací v libereckém regionu. V současnosti existují Infolisty pouze v elektronické podobě, ale pokud se podaří získat dostatečný zdroj financí, vyjde dvouměsíčřník v dohledné době i v podobě tištěné. Obsahem každého vydání budou informace o lidech, aktuálním dění a činnostech organizací evidovaných v seznamu občanského sdružení a v neposlední řadě pozvánky na akce na následující období. I vy se můžete stát spolutvůrci dvouměsíčníku. Své články a příspěvky o zajímavostech, tipech na výlety i svoje názory můžete zasílat na e- mail: Zde vám budou zodpovězeny i všechny dotazy ohledně činnosti sdružení či obsahu Infolistů. Pokud máte zájem o zasílání dvouměsínčníku na svoji e- mailovou adresu, stačí zaslat Váš e- mail s textem: Mám zájem o zasílání Infolistů Zrnka. Na spolupráci se těší Lenka Vanclová, o.s. Zrnko naděje Satelitní monitorovací a střežící systém v TSM Semily s.r.o. TSM Semily s. r. o. se na sklonku roku rozhodlo pro zakoupení satelitního monitorovacího a střežícího systému firmy AUTOAWACS BOHEMIA s. r. o. Jedná se o systém sloužící pro monitorování polohy a stavu vozidel. Pro jeho využití jsou vozidla vybavena snímacím zařízením v podobě antény, která předává informace do softwarově a hardwarově vybaveného počítače. Uživatel počítače pak vidí na mapě, kde se právě vybrané vozidlo na území ČR nachází (možno nastavit i monitoring v zahraničí), zda je v pohybu a jakou jede rychlostí, či má pouze zapnuto zapalování. Program data také archivuje a přenáší do elektronické knihy jízd. A právě ta byla největším podnětem pro zakoupení systému. Umožňuje výkaz denního počtu ujetých kilometrů, čas ranního nastartování vozidla a čas konečný (uvedení vozu do klidu), sčítá dobu jízdy, dobu stání a další požadované údaje. Všechna tato data pak kniha pro potřeby uživatele sečte do měsíčních výkazů nebo naopak rozdělí na jednotlivé jízdy během dne. (red)

12 Strana 12 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Různé Patříme k sobě již podvanácté Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených připravila na duben cyklus akcí s názvem PATŘÍME K SOBĚ. Jeho hlavními aktéry jsou děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky. Celým projektem nás provází jediná myšlenka přesvědčit společnost a hlavně děti a mladou generaci, že k sobě postižení a zdraví patří. Celá organizace programů je vedena v integračním duchu, potkávají se tu jak zdravotně postižené, tak zdravé děti. Svět zdravých a svět postižených nejsou neprostupně oddělené, my všichni přece žijeme ve stejném svět patříme k sobě. První akcí v rámci festivalu je výstava fotografií TAK FOTÍME MY. Zahájíme ji vernisáží ve středu 1. dubna od hodin ve vestibulu nové radnice Městského úřadu Semily, úvodní slovo pronese Mgr. Jan Farský, starosta města. Na klávesy zahraje Radek Bažant. Projekt Tak fotíme my vznikl ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov. Pod dohledem známého fotografa Jiřího Jahody se klienti stacionáře učili fotografovat. Portrét, zátiší, krajina to byla hlavní témata fotografování. Cílem projektu bylo ukázat výjimečné vidění světa, jež mají lidé s postižením. Vznikla tak neobvyklá kolekce fotografií, které svou atmosférou a kouzlem zachyceného okamžiku mohou směle konkurovat profesionálním fotografům. Krásné fotografie si můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Základní cena fotografie formátu A3 je sto korun. Samozřejmě pokud přidáte, získáme více finančních prostředků na úhradu nákladů festivalu. Fotky můžete zhlédnout do 15. května. Další tradiční akcí festivalu je výstava se stejným názvem Patříme k sobě, vernisáž proběhne ve středu 8. dubna od 17 hodin v Muzeu a Pojizerské galerii. Miriam Kantorová tu zahájí výstavu výtvarných a ručních prací, jejímiž autory jsou děti a mládež se zdravotním postižením. Veškeré vystavené práce jsou na prodej. A věřte, že získané finanční prostředky budou účelně využity. Tak prosím, přijďte si je koupit. Pro potěchu vaši, vašich přátel, pro dobrý pocit v srdci a hlavně pro ty, kteří pro vás vystavená dílka vytvořili. S kulturním programem na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Čekanky a Domov Maxov. Výstava potrvá do neděle 26. dubna Kulturní festival Patříme k sobě proběhne ve dnech dubna Každoročně se zvyšuje počet zájemců, kteří u nás chtějí vystupovat na letošní 12. ročník se přihlásilo 27 zařízení a 340 účinkujících včetně nutného doprovodu. Z tohoto důvodu jsme vystupující rozdělili na dvě skupiny uskuteční se tedy dva večerní galakoncerty pro širokou veřejnost. První večerní galakoncert proběhne v úterý 14. dubna od 19 hodin v KC Golf Semily, druhý večerní ve čtvrtek 16. dubna v Kulturním centru Střelnice Turnov od 18 hodin. Ve středu a v pátek připravili účinkující dopolední koncerty pro děti ze základních škol v Jilemnici, Vysokém nad Jizerou, Železném Brodě, Lomnici na Popelkou, Semilech a v Rovensku pod Troskami. Účinkující jsou povětšinou z ústavů sociální péče s mentálním postižením, ze stacionářů, diakonií, občanských sdružení či přijíždějí se svými rodinami. Informace z nemocnice Ortopedie nabírá dech Po všech peripetiích a dohadech pomalu nastává čas plnění slibů. Po únoru, kdy byly na ortopedickém oddělení hospitalizováni pouze pacienti ke konzervativní terapii, kdy sem byli přesouváni pacienti z jiných oddělení pro nedostatek místa, kdy veškerou péči zajišťoval v maximální možné míře MUDr. Jan Behenský (za což mu patří dík) nabírá semilské ortopedie správný směr. Od března pracují na ortopedii tito lékaři: MUDr. Peter Stica, plně erudovaný lékař (hned druhý den po nástupu provedl částečnou náhradu kyčelního kloubu) a po předatestační stáži se vrátila i MUDr. Věra Sedláčková, která se specializuje na operace přednoží. Jak jsem již avizoval, každý čtvrtek zde operuje MUDr. Pavel Šír. Znamená to, že na ortpedieckém oddělení bude od dubna obnoven operační program. Operační dny budou zatím pondělí, středa a čtvrtek. Pro všeobecnou zdravotní pojišťovnu v rámci jednodenní chirurgie, tzn. například již zmiňované artroskopie, kdy nemocní přijdou ráno, bude jim proveden operační výkon a večer nebo druhý den ráno opustí nemocnici. Pro všechny ostatní zdravotní pojišťovny kromě VZP jsme připraveni provádět i totální náhrady kyčelních a kolenních kloubů, a to v současné době de facto bez čekacích lhůt prakticky během několika málo týdnů. Předpokládám, že po jednání se zdravotními pojišťovnami a podle vývoje situace a zájmu pacientů budou další změny následovat. Mimo to, v rámci dalších změn, běží cévní poradna v semilské nemocnici též každé pondělí od hodin odpoledne. Postižení tančí, zpívají, hrají divadlo či muzicírují, i oni potřebují obdarovávat druhé, i oni si zaslouží potlesk a třeba i plný sál. Co nám připadá jednoduché, je pro ně nesmírná dřina. Mají problémy s vyjadřováním, s koordinací pohybů, se soustředěním a svá vystoupení trénují mnoho měsíců dopředu. Na co se můžete těšit? Programem nás provede patronka festivalu Miriam Kantorková a na úvod nám zahraje rocková kapela Hajští kohouti, pohádkou potěší Dětské centrum Semily, moderní tance nás čekají v podání dětí z Terezy Benešov u Semil, Skotský bodlák je název tanečního vystoupení Stacionáře Česká Lípa, O Zlatovlásce zahraje Kamarád Lorm Žatec a dočkáte se mnoha dalších krásných vystoupení. Účinkující si každoročně připravují nová představení, pokaždé se snaží překvapit. Vloni jsme poprvé zavítali s vystoupeními do domovů důchodců. A rádi tak činíme i letos, v Domově důchodců v Semilech se mohou těšit na Procházku starou Prahou v podání Domova Pod Skalami Kurovodice, turnovské potěší Václav Polívka hrou na akordeon. Na doprovodné programy ve středu 15. dubna zveme samozřejmě Ortopedická ambulance bude od dubna fungovat ve dnech: i veřejnost. Večer nebude chybět diskotéka v KC Golf Semily od hodin i s tanečním překvapením. Zajistit ubytování, stravování, autobusy, školy, programy, doprovodné akce, finanční prostředky to není vůbec nic snadného. Náklady na celý festival se blíží Kč. Vyjmenovat všechny, na které jsme se obrátili, a kteří nám vyšli vstříc, to by mi zabralo velkou část článku. Dnes mi odpusťte, že tak nečiním. Věřím, že v dalším čísle Semilských novin se najde dost prostoru na slova poděkování. Ale určitě se o vás všech zmíníme při koncertech. Myslím, že i slova obdivu zaslouží pořadatelé. Vše připravují po večerech, ve volném čase, zadarmo, festival představuje čtyři dny práce od rána do půlnoci. Obdobný festival pořádají v Mladé Boleslavi, a to ve dvouletých cyklech. Připravuje ho tým odborníků, na každý úkol je specialista a předpokládám, že i placený. Proto nás vždy nesmírně těší, když účastníci při odjezdu chválí, děkují, obdivují naši práci, jak vše zvládáme. A já se přiznávám, že každý rok v pátek ve dvě hodiny odpoledne říkám: To byl fakt poslední ročník. Už jsem to řekla šestkrát. Na závěr mi dovolte použít slov Martiny Komárkové, která kdysi o vystoupeních napsala: Koncert postižených není show, je to slavnost. Přijďte na výstavy, na koncerty, na diskotéku Jarmila Kuželová pondělí MUDr. Stica úterý MUDr. Behenský pátek MUDr. Sedláčková pátek odpol. Poradna pro dětské kyčle Slovo ředitele na závěr... Vážení spoluobčané, většinou jste pod tímto titulkem byli zvyklí čítat novinky ze semilské nemocnice. Rád bych na tomto místě ještě jednou poděkoval všem, kteří mi důvěřovali a podporovali mne. Ať šlo o podporu z řad spolupracovníků, pacientů i všech dalších občanů, kteří to mysleli a myslí s nemocnicí vážně a poctivě. Panu řediteli MUDr. Jaroslavu Krutskému, MBA přeji mnoho zdaru při všech jednáních, semilské nemocnici pak světlé zítřky. Byť se to některým z Vás nezdá, v nastávajících týdnech i měsících i já v rámci možností nadále plně naši nemocnici podpořím a vynasnažím se pracovat pro dobro všech pacientů i naší nemocnice. Ještě jednou všem děkuji. MUDr. Petr Krtička

13 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 13 Setkání s osobností Antal Stašek (JUDr. Antonín Zeman) 2. část ( ) Kdo věřil v austroslavismus, toho Stašek považoval za fantastu, byť tak oponoval názoru Palackého i Riegra a značné části české inteligence. Zkrátka, Stašek vždy rád plaval proti proudu. Ač Franc Josef byl panovníkem Slovanů, Maďarů a Vlachů, několikrát veřejně prohlásil, že je především Němec, a to Staškovi velice vadilo, protože on byl zase především Čech a Slovan a navíc s vysokým citem pro sociální spravedlnost. Když vypukla prusko rakouská válka na konci června roku 1866, stanovští horáci sledovali onu prohru rakouského vojska z vrchu Zebína u Jičína a jednoznačně přáli vítězství Prušákům, asi jako my dnes fandíme spřízněnému fotbalovému mužstvu. Neklidná byla Staškova duše. Stále hledal sebe sama. Zajisté, je to obvyklý fenomén mládí, ale v jeho případě navíc geneticky podpořený dispozicemi Zemanova rodu, rebelů a českých vlastenců ze Stanového. Vždyť z nespokojenosti ukončil svá gymnaziální studia i studia práv nikoli tam, kde je započal, ale raději daleko od Jičína i Prahy, obojí shodně až v Krakově. Záhy opustil i renomovanou advokátní Fričovu kancelář v Praze, oželel znamenité pražské konexe i s Nerudou a raději odcestoval na zkušenou do Ruska, přičemž profesi právníka a začínajícího literáta zaměnil za učitele. A zase se vrátil k advokacii: jen krátce pobýval v Roudnici n. Labem, ale nadlouho se usadil v Semilech, což je závažná změna v jeho neklidném životě neustálého hledání. Zde si v březnu roku 1879 otevřel vlastní advokátní kancelář a velice se zamiloval do jednadvacetileté Kamily Schönfeldové, nejmladší z pěti dětí nájemce panského pivovaru Pavla Schönfelda, který před sedmi lety ovdověl (1872). Ona byla hezká a bohatá, on zadlužen, ona byla židovka, on katolík. Nejmenší problém byl jazykový Kamila uměla lépe německy než česky, což byl rozdíl, který však vzájemná láska brzy překonala, i když prvotní utajovanou korespondenci vedli oba milenci v němčině. Jejich láska byla tajná, měli obavy z prozrazení, než se vše vyřeší ku prospěchu obou. K závažné otázce víry Antal Stašek v jednom z dopisů Kamile píše: Vystoupení z mé církve bylo by pro mne vyobcování ze společnosti české a tím ztratil bych půdu, která byla základem dosavadního života mého, aniž bych tím nabyl půdy jiné, půdy nové. Kamilko, rozumějte mně a přisvědčte! ale Vaše přestoupení k mé církvi jest nevyhnutelné, jest nutné, jest podmínkou, kterou Vám kladu. Kamila se odvolávala na svatou přísahu, kterou jako patnáctiletá dívka dala své umírající matce s tím, že její život bude pokračováním života matčina. Její odchod ze života byl předčasný: Anna Schönfeldová zemřela ve dvaačtyřiceti letech. Láska Toniho a Cami, jak se v korespondenci oslovovali, však byla silnější a Kamila Schönfeldová se stala katoličkou. Pokřtěna byla 6. března 1880 ve Vídni v kostele Zvěstování panny Marie. Po své kmotře přijala druhé jméno Lambertina. Sňatek uzavřeli hned příští měsíc, tedy 15. dubna 1880, v semilském kostele. Kamila Schönfeldová v době seznámení s Antalem Staškem Antal Stašek v 80. letech 19. století Schönfeldovy peníze pak umožnily novomanželům zakoupit v r dům čp. 2 (dnes Muzeum a PG). V témže roce se Zemanovým narodil syn Kamil (Ivan Olbracht) a o pět let později syn Vladimír. Pochybnosti o místě Olbrachtova narození však přetrvávají dodnes. Ivan Olbracht kdysi a kdesi tvrdil, že mu jeho matka sdělila, že se narodil v domě Schönfeldových čp. 3 (dnes prodejna květin) a nikoliv v domě čp. 2, jak se oficiálně uvádí. Osobnost Antala Staška v Semilech oživila toto město měrou vrchovatou. Byla to víc než dvojrole intelektuála Antala Staška literáta a advokáta JUDr. Antonína Zemana. Na svá bedra si tento vážený občan města naložil toho vskutku habaděj: stal se členem obecního zastupitelstva, městským radním, členem výboru pro stavbu kostela, předsedou finančního odboru, později i ředitelem Městské spořitelny, ředitelem ochotnického spolku, režisérem několika ochotnických představení, ale též politikem poslancem zemského sněmu a samozřejmě uznávaným advokátem se silným sociálním cítěním, jenž ochotně právně pomáhal chudým, často bez nároku na honorář. Nebyl však žádným bezbřehým a nekritickým humanistou, vždyť známé je jeho moudro, kterým se řídil: Milovat každého je stejné jako nemilovat nikoho. Do literatury vstoupil Antal Stašek v 70. letech 19. století jako básník lyrických a patetických veršů, vždy vlastenecky pojatých (Václav, Básně, Z doby táborů, Záboj). Jako prozaik pak byl realistou, s dějem zasazeným nejčastěji do Semil a okolí, se smyslem pro charakteristiku podkrkonošských postav. První Staškovou prózou byla povídka Švec Matouš otištěná v Lumíru v r. 1876, jež se pak stala motivačním základem jeho pozdějšího a nejlepšího románu O ševci Matoušovi a jeho přátelích (1923). První román Nedokončený obraz (1878) vydal Stašek v Roudnici. Jan Neruda, uznávaný kritik, byl Staškovými prvotinami nadšen a mj. napsal: Krkonošští horalé jsou individuality řízné, hluboké. Celá galerie, každý z nich pravý skvost. Avšak své nejvýznamnější práce, obsáhlé romány a povídky, kterými se proslavil v celé naší zemi, mají punc semilské literární činnosti: Blouznivci našich hor (1895), V temných vírech (1900), Na rozhraní (1908) a Otřelá kolečka (1912). Přesto si Stašek Nerudu rozhněval a jejich letité přátelské vztahy značně ochladly. Stalo se tak, když kandidoval v roce 1889 za staročechy do zemského sněmu, on český vlastenec, jenž byl odmalička vychováván protirakousky. Byl získán přítelem Pavlem Kotíkem z Nové Paky pro sněmovní mandát za města N. Paku, Lomnici n. Pop. a Sobotku, možná ovlivněn F. L. Riegrem nebo i semilským lékárníkem a starostou Rudolfem Husákem. Bylo to zvláštní rozhodnutí Antala Staška, jenž měl vždy názorově blíž k mladočechům a Masarykovu realismu. Stašek jezdil často do Prahy nejen v roli poslance, ale též jako člen České akademie věd a umění. Do Semil pak za ním přijížděly vskutku renomované osobnosti: Dr. F. L. Rieger, K. V. Rais, Antonín Dvořák, hrabě Václav Kounic, prof. Albín Bráf, Karel Kramář a další. V roce 1900 udělili semilští zastupitelé Antalu Staškovi čestné občanství města. Velké popularitě se pak těšil, když v r.1906 zdarma a úspěšně obhajoval práva textilních dělníků v soudním procesu proti semilské firmě Schmitt. A když v r byla otevřena Riegrova stezka, zastavovaly se u Staškova domu výpravy turistů a školní mládeže, aby se setkaly s českým spisovatelem. Na Riegrově stezce pak byl jeho jménem pojmenován pramen. Krach Městské spořitelny v Semilech, jíž byl Antal Stašek ředitelem, však způsobil konec semilské slávy. Stalo se tak vinou neuvážené úvěrové politiky, za kterou byl Stašek z titulu své funkce odpovědný. Tuto skutečnost těžce nesl, a proto se rozhodl po 35 letech spokojeného a tvořivého života v Semilech toto město opustit. V roce 1913 se odstěhoval. Jen do podzimu působil jako advokát v Mohelnici na Moravě. Poslední Staškovou životní štací však byla Praha, kde bydlel v Krči ve vile Kamila spolu se svou manželkou, synem Ivanem Olbrachtem a jeho ženou Helenou Malířovou. Zcela skončil s advokacií, byl však literárně činný a také se vrátil do politiky. Tentokrát byl Stašek stoupencem rozpadu rakouské monarchie, podepsal vlasteneckou výzvu českých spisovatelů, kulturních pracovníků a vědců, která žádala českou reprezentaci v říšské radě, aby hájila české zájmy a svobodu národů. Byl také vybrán jako mluvčí českých spisovatelů, aby přivítal Dr. Karla Kramáře po návratu z rakouského vězení a v roce 1918 se stal členem revolučního Národního shromáždění. V Praze napsal Antal Stašek román O ševci Matoušovi a jeho přátelích, ale jeho další díla už nebyla tak úspěšná (Bratři, Přelud, Bohatství, Zápasy, Stíny minulosti, Když hlad a válka zuřily, Vzpomínky, Pozdní plamínky a později vydané Dozvuky). Cenným dokumentem jsou jeho Vzpomínky. Manželka Kamila zemřela v roce 1920, mladší syn Vladimír, který získal dům v Semilech, zemřel o devět let později. Antal Stašek ještě v roce 1930 naposledy odjel do Stanového, zavzpomínal na místa svého dětství a mládí a o rok později, když dokončil svůj poslední román Dozvuky, zemřel v Praze 9. října Za tři dny se pak konal pohřeb v obřadní síni pražského krematoria. Nad rakví hovořil spisovatel Jaroslav Kvapil a v záplavě věnců byl největší prezidenta republiky, na jehož širokých stuhách s trikolórou stálo zlatým písmem: Svému milému a věrnému příteli T. G. Masaryk. Přáním Antala Staška bylo uložení urny s jeho popelem v Semilech, tedy ve městě, kde byl v životě šťastný. Stalo se tak při slavnostním otevření semilského urnového háje Za půl roku však byla urna z pomníku ukradena pachatelem s neznámým motivem takového činu a přes veškerou snahu důkladné policejní vyšetřování, odsouzení v tisku, vypsání odměny, nikdy nebyla nalezena. Miloš Plachta

14 Strana 14 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Ohlasy čtenářů Dva beznadějné příběhy s dobrým koncem Jednoho březnového dne, krátce po poledni, zazvonil telefon a ozval se hlásek dívenky, která se mi představila jako Kamila Karbulová ze 4. A ZŠ I. Olbrachta na Komeňáku. Oznámila mi radostnou zprávu, že našla moji peněženku. Nechtěl jsem věřit, že mluví o peněžence, kterou jsem ztratil v prosinci minulého roku, tedy před čtvrt rokem a s jejíž ztrátou jsem se smířil. Velice jsem byl potěšen, když mi Kamilka sdělila, že je v ní moje kreditní karta, samozřejmě už dávno zablokovaná, a 830 Kč v hotovosti, z toho 80 Kč drobných. Tak tedy, sláva, dobrý člověk ještě žije! Kolik lidí muselo moji koženou peněženku barvy bordó minout a kdo ví, kolik z nich by se zachovalo jako Kamilka. Ve Skandinávii bývala taková poctivost normální, ale v Česku? Mnohým nevadí, že se stávají zloději v případech, kdy je zřejmé, komu peníze nebo ztracená věc patří a oni si nález ponechají. U nás drtivá většina lidí nezná Desatero božích přikázání a uvažuje v rozporu s gruzínským příslovím, které praví: I ten, co ukradl velblouda, i ten co ukradl jehlu, oba jsou zloději. Při dalším uvažování jsem došel k názoru, že mě Kamilka potěšila víc než nalezená peněženka. Vida, zas tak špatné to s nejmladšími není, jak si obvykle nemyslí ti starší! Své nadšení musím dát nějak najevo, nějak dívku ocenit, byť takový nález by měl poctivec vždycky vrátit majiteli. Ale kolik je u nás poctivců? Statistiku jsem neviděl, jen tuším. Rozhodl jsem se: předám žákyni Kamile Karbulové děkovnou pohlednici, do obálky vložím 150 Kč a koupím jí bonboniéru višně v čokoládě. Pak v pondělí zajdu do 4. A na Komeňáku a před celou třídou povedu pochvalnou řeč a především zdůrazním potřebu cítit s druhým. Vždyť každý někdy něco ztratí a je šťasten, když se mu ztracené vrátí. To je o té empatii, která dost chybí. V neděli dopoledne jsem šel koupit bonboniéru. A tu u pošty potkám věhlasného semilského mistra hodináře Láďu Tázlara s vnučkou Míšou (4. A ZŠ Rožnov p. R.), které šel koupit dárek za pěkné vysvědčení. Když jsem stručně vylíčil motivaci mého nákupu, považoval tříměsíční povalování peněženky s penězi na ulici a poctivou nálezkyni za malý zázrak. Prožil kdysi ztrátu, až z ní onemocněl. Okamžitě se rozhodl, že Kamilce daruje hodinky, a začal mi vyprávět svůj neuvěřitelný příběh z roku Tenkrát jel do Rovenska ke známým pro jahody. V autě si také vezl kufřík se vzácným obsahem, jenž mu sloužil při závěrečných zkouškách hodinářského potěru velejemných mechaniků v Novém Městě nad Metují. Kromě nóbl obleku a hodinářského nádobíčka byly v něm velmi cenné švýcarské hodinky statisícové hodnoty od renomované firmy Heuere. Poněkud neopatrně, aby udělal v autě pro jahody místo, dal kufřík na střechu auta a stačila chvilka nepozornosti a kufřík byl pryč. Zkrátka, zloděj byl až příliš nablízku a využil nabídnutou příležitost. Tak se pan Tázlar musel smířit s velkou ztrátou, byť vše nahlásil policii (SNB), která svoji činnost ukončila pouze ve fázi protokolárního záznamu. Trápil se, hubnul, musel si však zvyknout. Až za šest let se stalo něco neuvěřitelného: jeho hojresky si dal onen zloděj k němu do opravy. Spadly mu z velké výšky na zem. Protože pracoval v mladoboleslavské automobilce, tak je dával nejprve do opravy v Mladé Boleslavi, pak v Praze, Hradci Králové, až mu doporučili Semily, kde je hodinářský mistr, který na opravu má nejen svůj um, ale i vše potřebné. Byl ochoten zaplatit za opravu i velkou částku, protože dobře věděl, že hodinky jsou cenné a v tehdejší ČSSR se prakticky nevyskytující. Láďa Tázlar však měl ke svým hodinkám příslušnou dokumentaci certifikáty, takové hodinky mají svá čísla, poznal je, takže nebylo pochyb. Proto zloděj při brzké konfrontaci nezapíral, raději vše přiznal, než aby došlo k soudu, a hodinek se zřekl dobrovolně. Vrátil i kufřík s hodinářskými instrumenty, akorát šaty unosil zlodějův děda. Tak se hojresky vrátily po šesti letech svému skutečnému majiteli a Láďa Tázlar je dnes nosí pro potěchu své duše jen na Štědrý den. Asi je to příběh o zázraku, Božích mlýnech a končí spravedlivě, jako v pohádce. I zloděj byl potrestán: měl ostudu a o svůj lup přišel. Kdo ví, zda by se případný soud netáhl dodneška. A Kamilce Karbulové jsem v pon - dělí ve druhé dopolední hodině českého jazyka ve 4. A za vše poděkoval, ústně i písemně, přidal v obálce nálezné, višně v čokoládě a od pana Tázlara hodinky s dvouletou zárukou. Posléze třídní pan učitel Míla Šulc vzal kytaru, děti mi zazpívaly písničku o Semilech a i já jim oplátkou zapěl veselou písničku. Byla to bezvadná hodina češtiny, na kterou jistě nikdy nezapomenou. Miloš Plachta Ohlédnutí za dalším ročníkem nedělních pohádek na radnici Máme tu jarní čas a s ním bohužel i konec přehlídky pohádek, které nám během zimy jednou měsíčně zpříjemňovaly nedělní odpoledne. Tradici pohádkování založily maminky z M.E.D.u a jejich štafetu převzalo občanské sdružení Matičky. Pohádky jsou pečlivě vybírány a vždy poutavě předvedeny. Věnovány jsou především našim nejmenším, ale přivítala bych i více představení pro děti školního věku. V Semilech příliš kulturních akcí pro tuto věkovou kategorii zatím není. Rádi proto využíváme každé možnosti a vždy vyrazíme tam, kde se děti nenudí. Pohádky hrané na radnici navštěvujeme už do prvního představení a do dneška jsme nevynechali ani jednu z nich. Děti jsou nadšené, plné zážitků. Především tehdy, když se je podaří zapojit a vtáhnout do děje. Pohádky děti milují a ty hrané vnímají daleko citlivěji a živěji, než ty v televizi. Význam nedělních pohádek tkví i v tom, že se na představení vypravují děti společně s rodiči nebo prarodiči. Vždyť dnešní doba je tak uspěchaná, že občas zapomínáme, že bychom tu měli být především pro své děti, partnery a ostatní blízké. Nedělní pohádky na radnici jsou perfektní způsob, jak se zastavit a být chvíli s nimi. Proto udělejte radost dětem i sobě a neseďte doma přijďte na pohádku! Myslím si, že by organizátorky nedělních pohádek přivítaly i podněty a nápady od ostatních, kteří mají rádi pohádky a navštěvují je. Milým počinem byl letos poprvé pořádaný maškarní rej pro mrňátka. Maminkám, které jej připravily, za jejich ochotu a čas strávený vymýšlením a zkoušením pohádek tímto děkuji. Společně se svými dětmi se už nyní těším na další ročníky. Lucie Jakubů s dětmi Florianem a Karolínou, Semily Bozkováci hodnotí MěÚ Již dost vody uplynulo v Jizeře, a tak můžeme ohodnotit náš Městský úřad v Semilech. Všechny očekávané předpovědi hovořící v neprospěch úředníků zklamaly. Chtěli jsme napsat delší dopis, delší hodnocení od dvou rozdílných subjektů: občana Karla Čermáka a starosty obce Bozkova Stanislava Doubka. Nakonec jsme nenapsali když se píše o nedostatcích, může se člověk rozepsat. Ale není-li jich, je to těžké! Jako občan bych neměl k jednání a samotnému přístupu na jednotlivých odborech výhrad. Všude jsou ochotní vyhovět člověku a popřípadě ještě pomoci s vyplněním někdy složitých formulářů. Jako starosta obce jsem navštívil snad každou kancelář semilského úřadu. Všude mi vyšli vždy vstříc a ochotně se zabývali našimi problémy.vždy je zajímají věci dějící se i na menší obci, jakou Bozkov je. Prostě ti lidé jsou vstřícní a vynikající, řekl k městskému úřadu své pan Doubek. Dalo by se říci, že to je z naší strany takové malé poděkování za služby pracovníkům Městského úřadu v Semilech. Teď jen hlavně vydržte! K. Čermák a S. Doubek z Bozkova Díky, pane starosto! Děkujeme Vám za objasnění situace v semilské nemocnici. Jako bývalí zaměstnanci jsme stále nechápali situaci na ortopedickém oddělení. Po přečtení Vašeho článku Slovo starosty nám je konečně jasno. Ale nechápeme útok MUDr. Ďurdi, nechápeme, jak jedna jeho cesta do Prahy za ředitelem VZP může toto způsobit. Jak může MUDr. Ďurďa lhát a poškozovat nemocnici Semily, kde tolik let pracoval? A proč budovat nové zázemí pro ortopedické oddělení v Turnově? Proč plýtvat miliony? Dřívější zaměstnanci Nemocnice Semily (autor příspěvku je redakci znám) Reakce na článek Miloše Plachty z minulého vydání Semilských novin Vážená redakce, jsem pravidelným čtenářem Semilských novin a velice oceňuji otevřenou diskusi ohledně ožehavých témat a to, že je pravidelně dáván prostor i kritikům nastoleného kursu. Současně oceňuji články z historie Semil a okolí, protože já osobně ze Semil nepocházím, ale žil jsem v Semilech cca 10 let a stále pravidelně město navštěvuji. Z toho důvodu jsem uvítal článek pana Miloše Plachty v letošním únorovém čísle, který popisoval události ze 14. února roku 1969, které literárně popsal pan Ludvík Vaculík v Literárních listech č. 9 z března 1969 v reportáži Proces v Semilech, která navazovala na jeho slavnější literární počin z Literárních listů z Obrodný proces v Semilech. Co mne však zarazilo je náhled pana Plachty na čin Jana Palacha, o kterém hovoří jako o oběti, s adjektivy zoufalá (v úvodu článku) a marná (v poslední větě článku). Já s takovým hodnocení činu Jana Palacha zásadně nesouhlasím a osobně jej vůbec nepovažuji za oběť, ale za formu protestu, která svojí hraniční povahou měl vyburcovat český lid upadající do letargie, beznaděje a kolaborace. Vladimír Mráz, Praha

15 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 15 Odešel do muzikantského nebe Před 75 lety byla v rodině semilského ředitele kůru Jana Tomíčka velká sláva. Narodil se prvorozený syn Jan junior, přesně na svůj a otcův svátek. Po otci, ale i po matce, získal do vínku mimořádné hudební nadání absolutní sluch a improvizátorské schopnosti. V den jeho narozenin 27. ledna si pokaždé uvědomuji shodu tohoto data s narozením W. A. Mozarta, který dostal rovněž u křtu jméno Johann Chrisostomus (Jan Zlatoústý), stejně jako Jan Tomíček. Jejich osud se shoduje rovněž v tom, že si oba byli vědomi svého velkého hudebního talentu a oba dva byli v nemilosti u vrchnosti své doby. Tak se stalo, že Jan Tomíček, rodilý muzikant se všemi předpoklady (i fyziognomickými) pro dráhu profesionálního muzikanta, se ocitnul místo na umělecké škole na železniční nástavbě a působil jako výpravčí a přestěhoval se za svojí ženou Olgou do nedaleké Loužnice. Hudbu však neopustil a hudba neopustila jeho. Při každé příležitosti zasedal ke klavíru nebo varhanám. Ty mu zvláště učarovaly. Nezapomenutelné jsou jeho improvizátorské kreace na závěr půlnočních mší v Semilském děkanském kostele na přelomu 60. a 70. let, kdy přímo při hře závěrečné koledy Narodil se Kristus Pán přebíral od svého otce klávesy a rozezvučel semilské varhany v nepřeberných množstvích variací na tuto koledu. Pro varhany napsal několik příležitostných skladeb, které měly svoji premiéru většinou právě v semilském kostele sv. Petra a Pavla. Spolupracoval s varhanářskou firmou Bohumila Žloutka ze Zásady, pro kterou předváděl varhany v jejich plném zvuku plénu i po jednotlivých barevných rejstřících. Byl rovněž poradcem této firmy pro varhaní dispozice k jednotlivým nástrojům. Jan Tomíček studoval jednotlivé varhanářské dílny, nejdříve v Pojizeří a v Podkrkonoší, ale potom vlastně v celých Čechách a taky na Moravě. Kultura Jezdil za nejvzácnějšími královskými nástroji po kostelech, zkoumal jejich zvuk i provedení, ale také studoval záznamy o varhanách a jejich tvůrcích v archivech, ve kterých trávil prakticky všechno své volno a dovolené. Jeho bádání a přirozený cit pro varhany přinesly brzy znamenité výsledky a Jan Tomíček se stal uznávaným a vyhledávaným znalcem varhan organologem. Psal do hudebních časopisů a vlastivědných sborníků. Pro Semily vypracoval Varhaníci a chrámová hudba v Semilech od 17. století po současnost, která byla ve zkrácené podobě otištěna ve sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší. Jan Tomíček je jedním z hlavních autorů velké barevné publikace s názvem Historické varhany v Čechách, kterou vydalo pražské nakladatelství Libri spolu s CD. Jeho mimořádné a obsáhlé znalosti o varhanách byly zúročeny i v Českém rozhlase, se kterým intenzívně spolupracoval v letech , a pro který připravoval pořad Otazníky nad varhanami a Zamyšlení nad varhanami, ve kterém byla uvedena fakta, která nebyla dosud ještě nikde publikována. První relace pan Tomíček v ČR dokonce i sám uváděl a komentoval. Tento rozsáhlý rozhlasový program začne vycházet od letošního podzimu na pokračování i knižně. Bohužel, Jan Tomíček se této Jak se doplňují sbírky semilského muzea velké události již nedožil. Jak o něm psal do časopisu Varhaník hudební redaktor Českého rozhlasu Radek Rejšek: Je to citelná ztráta pro všechny, kdo se zajímají o historii varhan protože pan Tomíček patřil bez nadsázky mezi největší znalce varhanářských dílen u nás. A já dodávám. Jan Tomíček odešel 29. ledna tohoto roku do muzikantského nebe, ale zanechal za sebou výraznou stopu na poli organologického bádání a velký odkaz příštím generacím. Děkujeme. Za varhaníky a rodinu Mgr. Jana Tomíčková, sestra Když se hovoří o muzeích a jejich činnostech, v odborných kruzích se nejdříve připomíná a hodnotí úspěšnost jejich péče o naše kulturní dědictví, zjednodušeně řečeno, práce se sbírkami, právě ta činnost, o níž má veřejnost jen velice mlhavé představy. Ta totiž všechna muzea a právem především hodnotí podle počtu a atraktivnosti výstav, přednášek a besed, případně vydaných publikací. Nejinak je tomu proto i u našeho muzea. Jisté ale je, že důležitá je jak činnost sbírkotvorná, tak výstavní. Kdyby totiž muzeum nepořádalo výstavy a další kulturní akce, nežilo by a velice rychle by se vytratilo z podvědomí a ztratilo by význam pro město i celý region. Tip na dobrou knihu Dnešní knižní sloupek bych ráda věnovala akci Kniha mého srdce, o které se můžete dočíst na jiném místě tohoto vydání Semilských novin. Když se mě ředitelka knihovny Mirka Vrbenská zeptala, jaká je kniha mého srdce, uvědomila jsem si, že není vůbec jednoduché jmenovat jenom jednu knihu. Zamyslete se má to být kniha, u které jste se nejvíce bavili, kniha která u vás vyvolala nejvíce emocí nebo třeba ta, kterou jste četli v nějaké zvláštní situaci a ta kniha vám ji pomohla zvládnout? Napadlo mě několik naprosto rozdílných titulů. Třeba Miky Waltariho Egypťan Sinuhet, Saturnin Zdeňka Jirotky, Židovka z Toleda Liona Feuchtwangera, Tulák po hvězdách od Jacka Londona nebo třeba Krásné zelené oči od Arnošta Lustiga. Pak jsem si ovšem řekla jak k tomu přijdou moji ostatní oblíbenci u kterých mě nenapadá jen jedna jejich kniha, ale jsou pro mě srdeční záležitostí Dorothy Sayersová, Rex Stout, Frederick Forsythe, Ken Kesey, John Irving Asi by mi nestačila celá stránka, protože autorů, ke kterým mám nějaký vztah, je velmi mnoho. Nakonec zvítězila kniha od Leo Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád. Je to jedna z mála knih, u které se, i přes několikeré přečtení stále dokážu nahlas smát. Příběh přistěhovalce do Ameriky pana Kaplana, který se s osobitou logikou prodírá záludnou houštinou angličtiny, skvěle přeložil Antonín Přidal a pokud se chcete pobavit, přečtěte si ho. Ať už je kniha vašeho srdce jakákoliv, přeji vám krásný zážitek při jejím čtení a těším se, že až se příště setkáme u našeho sloupku, bude jaro v plném proudu. Hezké Velikonoce přeje Jitka Vavřinová, Knihkupectví Hobit O práci se sbírkami se veřejnost dovídá jen příležitostně a navíc útržkovitě, i přesto, že je to činnost pro naše muzeum velice významná a v posledních letech navíc úspěšná. Co všechno do muzejních sbírek patří, si mohli návštěvníci prohlédnout a uvědomit si při mnoha výstavách, které se v minulosti uskutečnily. Například Sportování našich babiček a dědečků, Historie v nedbalkách, Semily na starých pohlednicích, Sokolská výstava a mnoho dalších. A právě díky těmtohistoricky zaměřeným výstavám získalo muzeum od dárců mnoho fotografií, pohlednic, sportovního nářadí, oděvů, prádla, obuvi, vybavení domácností, nářadí řemeslníků a různých dokumentů týkajících se města Semily a jeho obyvatel. Kvalitní základ sbírky hraček nám přinesly výstavy Kdo si hraje nezlobí..., které jsme v loňském roce uspořádali počtvrté. Nejdříve jsme chtěli ukázat návštěvníkům hračky z depozitáře. Díky dárcům jsme získali panenky, úžasné kuchyně a pokojíčky, nádobíčko a velikou sbírku vystřihovacích panenek. V následujícím roce byly vystaveny plechové hračky firmy Kovap a v dalším roce dřevěné hračky firmy Detoa. Obě výstavy nám opět přivedly dárce. A také sběratele, od kterého jsme mohli díky dotaci Ministerstva kultury sbírku hraček (z počátku 60. let) n. p. Tofa odkoupit. První vlaštovkou letošního roku je nabídka k nákupu kompletního rodinného divadla vyrobené firmou Drábek a spol. Semily. Semilské muzeum v posledních letech získalo předměty, které mu začínají závidět i mnohem větší a na sbírky nesrovnatelně bohatší muzea. Všem našim příznivcům děkujeme a doufáme, že je budou brzy následovat i další. Při této příležitosti bychom chtěli oslovit všechny, kdo při jarním úklidu váhají co se starými věcmi. Přijďte se poradit. MaPG Semily A na závěr přicházíme s prosbou. V letních měsících chystáme opět výstavu Kdo si hraje nezlobí... tentokrát hračka plastová, kterou připravujeme s firmou Vista. V této souvislosti bychom vás rádi požádali o zapůjčení, darování, případně odkoupení výrobků nebo dokumentace podniku Kovozávodů a firmy Vista Semily. Muzeum a Pojizerská galerie Semily

16 Strana 16 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Kultura Kniha mého srdce Jak jsme již zmiňovali v minulém čísle Semilských novin, pod tímto názvem bude probíhat od dubna do října letošního roku hlasování české veřejnosti o nejoblíbenější knihu v naší zemi. Projekt zahájí v sobotu 4. dubna 2009 slavnostním večerem Česká televize. Více než půl roku nás bude provázet herec Jaroslav Dušek celonárodní anketou, ve které budeme hledat nejoblíbenější knihu. Na tomto projektu se dále podílí Český rozhlas, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a stovky knihoven v celé naší republice. Každý bude mít možnost od hlasovat buď prostřednictvím internetu doma či v knihovně na stránkách nebo vyplnit a odevzdat anketní lístek v knihovně v papírové podobě. Můžete dát svůj hlas jakékoli knížce z oblasti beletrie domácí či zahraniční. Pro zajímavost jsme se zeptali několika semilských občanů na jejich oblíbené knížky. Tak např. Mgr. Miloš Plachta by dal svůj hlas Milanu Kunderovi a z jeho titulů by volil knížku Žert (v dětství miloval Renčovu a Trnkovu Perníkovou chaloupku ), PhDr. J. Vojta: M. Horníček: Dobře utajené housle, pan starosta Mgr. Jan Farský se rozhodoval mezi třemi svými nejoblíbenějšími knížkami ale nakonec zvítězil Egypťan Sinuhet od M.Waltari, V. Smetanová, ředitelka MŠ Luční by zvolila Sienkiewiczovu Potopu (jako dívka obdivovala Mládí na křídlech Heleny Šmahelové). Hledali jsme odpověď i v okruhu lidí, kteří jsou s knihou v denním kontaktu a oslovili paní Jitku Vavřinovou, majitelku knihkupectví Hobit. Ta miluje humoristický román a úžasnou jazykovou lahůdku Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád. Jistě není jednoduché vybrat jeden titul, navíc i dospělosti máme stále ve svém srdci knížky svého dětství, přestože dnes samozřejmě milujeme jiné tituly. Zkusme se nad knížkami zamyslet a zapojit se do této ankety. Rádi vám v knihovně hlasování zprostředkujeme. Neklademe si za cíl přibližovat lidem pouze krásnou literaturu, ale při různých příležitostech se snažíme organizovat mnohé vzdělávací akce pro děti i dospělé. Letos v dubnu je to např. cyklus velikonočních besed pro žáky ZŠ. O ty Galerie XY nový kulturní stánek v Semilech Se zajímavými plány zahájila svoji činnost Galerie XY v Semilech v Husově ulici čp. 122 (naproti elektře), a to v sobotu 7. března Semilskou veřejnost (a nejen semilskou) pozvala na vernisáž grafiky a olejů Vladimíra Komárka. První výstavu uvedl a o Komárkově díle hovořil profesor Bohumil Skalický a bylo dobře, že zvědaví i zvídaví návštěvníci slavnostního zahájení zcela zaplnili prostory galerie. Nejenom, že se občerstvili rozličnými dobrůtkami, kávou, čajem, moštem (z Lažan), medovinou nebo vínkem, ale především na ně musel dýchnout entuziasmus mladých provozovatelů galerie, a to Kateřiny Jínové a Lukáše Dlouhého. Jistě je pak oslovily i další exponáty např. Regionální produkty Český ráj, o jejichž propagaci v Semilech se chtějí galeristé zasloužit, originální řemeslné výrobky s uměleckou hodnotou, skleněné plastiky, originální dřevěný nábytek, obrazy oleje, akvarely a další. Je toho dost a navíc sympatická dvojice galeristů nabízí konzultace v oblasti bytového designu, a to včetně kompletního zařízení. Možný je i veřejný přístup k internetu a přátelské posezení v příjemném prostředí. Pokud navštívíte Galerii XY v termínu Komárkovy výstavy, pak se potěšíte, jak již bylo napsáno, jeho grafikou a volné listy si budete moci zakoupit. Originální jsou i Komárkovy vystavované oleje na vyřezávaném dřevě (Zátiší se zrcadlem, Dvě plachetnice, Muž a pták, Dva, Jezdec). Potěšila mě i stálá expozice Ivana Podobského, absolventa FAMU a bývalého je vždy tak velký zájem, že často nestačíme požadavky všech učitelů a dětí ani uspokojit. Začátkem měsíce si každoročně připomínáme výročí H. Ch. Andersena a letos pořádáme již po osmé Noc s Andersenem, kterou se připojíme k mnoha stům knihoven a škol po celé zemi. Přenocování v knihovně a bohatý program je tentokrát určen účastníkům naší čtenářské soutěže Hvězdoplutí. Duben je také již několik let měsícem, v němž si připomínáme celosvětový DEN ZEMĚ. Protože si uvědomujeme, že o kvalitu životního prostředí by se měla začít zajímat především mladá generace, pořádali jsme v posledních letech setkání se žáky ZŠ, při nichž se mohli zamýšlet formou her a tvořivých dílen nad zákonitostmi v přírodě a potřebou separace a využití odpadů. V tomto roce se nám v březnu podařilo přivést do knihovny putovní výstavu nazvanou EKOLOGICKÁ STOPA. Výstava vznikla v rámci Programu rozvoje Libereckého kraje jako jeden z výstupů projektu podpořeného z tzv. Norských fondů. Je určena především žákům a studentům základních a středních škol v celé ČR. Téměř 20 panelů přiblížilo metodu ekologické stopy, způsobu, jak exaktně změřit ekologické počínání na různých místech naší planety. Výstavy se zúčastnili žáci několika tříd ze všech semilských škol. Další akcí určenou v tomto roce Dni Země bude v pondělí člena skupiny Jablkoň (bicí) a Semaforu, jenž konvertoval k výtvarnému umění a vystavuje tři oleje (na dřevě Relikviář kuřatům a Svéhlavička, na plátně Ztracená) a dva abstraktní akvarely (Dál po modré, Konec). Vytvořil i zajímavou Skříň (pokus o gotickou skříň). Upoutají též dřevěné sochy Štěpána Pluskala, Moravana, až z Prostějovska. BURZA KNIH pro veřejnost spojená s dílnami pro děti. Každý bude mít možnost nabídnout k prodeji své knihy, které již nepotřebuje a naopak si zde bude moci vybrat tituly, které mu možná v knihovně chybí. Stůl v předsálí KC Golf, popř. radu s oceněním knížek, všem rádi poskytneme. Své knížky však musí nabídnout k prodeji každý sám a tituly, o které již nebude zájem, si po skončení opět musí odvézt. Burza bude otevřena od 9 do 16 hodin. Dopoledne zde při této příležitosti proběhnou i tvořivé dílny pro školy. Děti si také budou moci prohlédnout, popř. prodat a koupit starší knížku, kterou se zde poté mj. naučí i obalovat. Ve výtvarné dílně si děti budou moci uvědomit, jak zužitkovat odpadový papír, popř. knihu, která je již opravdu zastaralá či poničená a nikdo už o ni nemá zájem. Přesto z ní může vzniknout kouzelné dílko. Ke Dni Země se bude vztahovat i beseda pro dospělé s meteoroložkou a moderátorkou pořadu ČT Předpověď počasí Taťánou Míkovou, která se uskuteční v knihovně v úterý od 17 hodin. Tato oblíbená Rosnička nám přiblíží svět meteorologie i záludnosti a problémy zemské atmosféry. Jak je vidět, knihovna nabízí i přes podmínky, ve kterých se nachází, své služby nejen čtenářům, ale všem občanům. Mirka Vrbenská, Městská knihovna Semily Též mě zaujaly i dřevěné hračky Jana Hoffmanna, originální dřevěný šperk Miroslavy Řezníkové, háčkované klobouky, čepice a zdobené kraslice Martiny Maňasové, batikovaná a malovaná oblečení Jany Řehákové. Ze skla jsou pak zajímavé foukané figurky Karla Sobotky a originální skleněné plastiky Zdeňka Lhotského, které vystavuje a prodává pouze 10 Srdečně Vás zveme na mimořádné divadelní představení Michael Ende KEJKLÍŘSKÁ POHÁDKA Sobota v 19 hodin Divadelní sál radnice v Semilech Hrají studenti pražské Akademie sociálního umění Tabor jako benefiční představení ve prospěch péče o mentálně postižené lidi v Gruzii. Benefiční vstupné: 80 Kč (každý může přispět podle svých možností). Divadélka pro nejmenší Stojí, stojí domeček, Mariin oslík, Pletené pohádky, Dvě pohádky o prin - ceznách, O Budulínkovi pět pohádek, které jste mohli vidět se svými dětmi v průběhu měsíců listopad 2008 až březen Pohádky připravilo občanské sdružení Matičky v rámci divadelního minifestivalu Vypněte televizi, pojďte do divadla. Poděkování za příjemnou atmosféru nedělních odpolední náleží hlavně vám malým a ještě menším divákům, rodičům a všem, kteří za námi na pohádky zavítali. Třetí ročník festivalu byl opět realizován za podpory radnice v Semilech. Děkujeme. III. ročník divadélek pro nejmenší začne v listopadu Těšíme se na vás. Za o.s. Matičky Lenka Břenková a Kamila Slavíková galerií v České republice. Ke skleněným exponátům Galerie XY také patří skleněná bižuterie Aleny Kortanové a Marie Olivové. Galerie XY nabídne v dalších měsících, vždy první sobotu v měsíci, tyto výstavy: Petr a Pavel Vašíčkovi obrazy, Lucie Slaninová automatická kresba, Femily Semily skupina mladých výtvarníků, Vlasta Matoušová a další programy. Ať se daří mladým galeristům, Kateřině a Lukášovi, ať vytrvají a soustavně obohacují náš kulturní život v Semilech dobrými nápady, ať Semilané a návštěvníci Semil zkrášlují své příbytky. XY jsou dvě neznámé v rovnicích, ale také heterochromosomy, jenž determinují naše pohlaví. A ta jsou jen dvě. Zkrátka a dobře, nová galerie bude vždy překvapením a tajemstvím pro ženy i muže, a to každý měsíc. (pl)

17 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 17 Velikonoční koncert Schola Gregoriana Pragensis Atmosféru velikonoc 2008 v Semilech umocnil Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby v Semilech, na kterém hrál trumpetista Jiří Bachtík a varhanice Lucie Žáková. V jejich provedení zazněla i krásná skladba Petra Ebena Okna. Se jménem Eben se budeme moci setkat i na Velikonočním koncertu letos, tentokrát tu vystoupí syn Petra Ebena David Eben a to v čele vokálního souboru Schola Gregoriana Pragensis. Z názvu souboru je patrné, že se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu. Jak od 4. století sílilo a rychle se šířilo křesťanství, vznikaly kláštery a arcibiskupství relativně nezávislé na Římu. V době papeže Řehoře I. ( ) tak existovaly různé liturgie římská, milánská, španělská, galikánská, keltská, na Východě pak liturgie byzantská, západosyrská, východosyrská, koptská atd. Na Západě vznášel římský biskup nárok na vůdčí postavení, Východ se však osamostatňoval. Západní Evropa zpočátku neznala požadavek jednotné liturgie. Zásadní sjednocující akci představuje karolínská liturgická reforma, která proběhla ve Franské říši za vlády Pipina Krátkého a Karla Velikého. Z kontaktu starších tradic vznikla uváženou syntézou nová podoba církevního zpěvu. V této době se tedy ustálilo základní jádro bohoslužebného repertoáru. Jednohlasý latinský liturgický zpěv užívaný dodnes se podle papeže Řehoře I. nazývá gregoriánský chorál, i když podle nových výzkumů je jeho osobní podíl na sjednocení liturgie zpochybněn. Doba velikonoční trvá 50 dní a zaujímá časový úsek mezi velikonoční nedělí a svatodušními svátky. Toto období vlastně nemá všedních dnů: je jakýmsi nepřetržitým svátkem, který čerpá svou dynamiku ze slavnosti Ježíšova vzkříšení. Z tohoto pojetí vycházejí také církevní otcové, když nazývají velikonoční dobu Magna Pascha či Magna dominica, tj. jedinou Velkou nedělí trvající celých 50 dní. Nejtypičtější součástí zpěvů tohoto liturgického období je zvolání alleluia, s nímž se zde setkáváme skutečně na každém kroku. Poté, co mlčelo během celé postní doby, se alleluia vrací s dvojnásobnou vehemencí jako výraz velikonoční radosti. Samotné slovo alleluia pochází z hebrejštiny a znamená doslova chvalte Hospodina. V křesťanské tradici získává zvolání alleluia ještě další význam, úzce spojený s novozákonní tématikou Velikonoc. Pro Augustina je alleluia zpěvem nového člověka, obnoveného skrze prožitek velikonočního tajemství. Program koncertu je rozdělen do tří bloků věnovaných hlavním opěrným Krimikomedie bratrů Coenových ve filmovém klubu na GIO První jarní promítání ve filmovém klubu při GIO Semily proběhne 21. dubna. Pro návštěvníky je připraven americký snímek bratrů Coenových Big Lebowski. Filmem si tak připomeneme další z klasických filmových žánrů komedii. V tomto případě komedii kriminální a notně absurdní, jak už jsme u této kultovní filmařské dvojice zvyklí. Bratři Coenovi, jejichž mrazivá kriminálka Tahle země není pro starý získala v loňské roce Oscara za nejlepší film, se svou nezaměnitelnou poetikou vrací k drsným chandlerovským detektivkám a filmům noir. Hlavní postava Duke, ztvárněná Jeffem Bridgesem, je nejlínější chlápek v celém Los Angeles. Miluje bowling, koktaily Bílý medvěd a svůj vzácný koberec. Jednoho dne vpadnou do jeho života gangsteři, kteří ho mylně pokládají za milionářského jmenovce, a koberec mu znečistí. To však je pouze úvod k dalším svízelným situacím, do kterých Duke zabředává Vedle Jeffa Bredgese budeme mít možnost spatřit Steva Buscemiho, Johna Goodmanna a Johna Turturra. Snímek oceněný Zlatým medvědem na festivalu v Berlíně budou moci semilští návštěvníci zhlédnout tradičně od 19 hodin v aule gymnázia. (neč-pých) sloupům velikonoční doby. V první části zazní zpěvy, jež se vážou v užším smyslu k vlastní slavnosti Vzkříšení a k týdnu bezprostředně následujícímu. V druhé části zazní zpěvy svátku Nanebevzetí Páně a třetí tématický blok koncertu bude obsahovat repertoár z neděle Seslání Ducha Svatého, která dobu velikonoční uzavírá. Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na pařížské konzervatoři obor dirigování gregoriánského sboru a v následující sezóně působil jako dirigent Choeur Grégorien de Paris). Schola Gregoriana Pragensis se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael, Japonsko). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu Na Velikonoční jarmark do semilského muzea ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Zlatá Harmonie za nejlepší českou nahrávku roku). Práce souboru se soustřeďuje jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb ze století. Schola Gregoriana Pragensis bude v Semilech zpívat ve složení: Hasanm El-Dunia, Ondřej Maňour, Michal Medek, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Marek Šulc a Michal Mačuha. Uměleckým vedoucím souboru je David Eben. Velikonoční koncert se koná na Velikonoční neděli12. dubna 2009 od 17 hod. v Kostele sv. Petra a Pavla v Semilech. (V textu jsou použity citace Davida Ebena a z Encyklopedického atlasu hudby Ulricha Michelse.) Jiří Kurfiřt Výstava akademického malíře Franty Patočky v lomnickém muzeu Franta Patočka, akademický malíř, grafik, ilustrátor a pedagog se narodil 10. března 1909 v Lomnici nad Popelkou, zemřel 30. června 1996 v Liberci. V roce 1992 byl jmenován čestným občanem města. Od jeho narození právě uplynulo 100 let. K Patočkovým nedožitým 100. narozeninám bude v lomnickém muzeu uspořádána výstava jeho obrazů pod názvem Krajina mého života, na níž budou k vidění převážně krajinomalby z Českého ráje, Podkrkonoší a Jizerských hor, které nebyly dosud vystavovány. Některé z nich bude možné i zakoupit. Výstava obrazů Franty Patočky v lomnickém muzeu potrvá do 28. dubna. Vladimír Mikule Zveme vás na tradiční Velikonoční jarmark do Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Uskuteční se v sobotu 4. dubna od 9 do 16 hodin. Prodejcům se u nás líbí a každoročně se hlásí noví. Tradičně k nám jezdí prodejci nejen z Libereckého kraje, ale i z Jičína, Prahy, Červeného Kostelce, Trutnova, Kladna a dalších měst. A co vám nabídnou? K vidění a hlavně ke koupi budou samozřejmě kraslice, pomlázky, košíčky, perníčky, velikonoční pečivo, keramika, krajka, bižuterie, dřevěné hračky, čokoláda, ale i malované hedvábí, velikonoční aranžmá, ubrusy a prostírání, batika. Nebudou chybět ukázky tradičních řemesel drátování, pletení pomlázek, malování kraslic, pletení ošatek, ruční zpracování ovčí vlny, malování kamenů. Před muzeem si můžete pochutnat na grilovaných klobásách, sýrových specialitách, dát si pohárek punče nebo svařeného vína a medoviny. K poslechu nám na akordeon zahraje Petr Ochman a to od 10 do a od 13 do 14 hodin. Vánoční jarmark koncem loňského roku přilákal rekordní počet návštěvníků, a tak si budeme přát, aby i ten velikonoční potěšil spousty dětí i dospělých a samozřejmě ať svítí sluníčko. Těšíme se na vás. Jarmila Kuželová

18 Strana 18 Semilské noviny BŘEZEN 2009 SDH Benešov u Semil a divadelní spolek Jizeran Střípky ze ZUŠ Školství Mateřská škola Luční slaví čtyřicítku Je to neuvěřitelné, ale naše mateřská škola opravdu přijala své první děti před čtyřiceti lety, přesněji 3. února Takové výročí donutí každého, ať chce nebo nechce, ke vzpomínkám. Otevřely jsme tedy po čase staré kroniky a alba s převahou černobílých fotografií a díky pečlivým záznamům paní ředitelky Milušky Chaloupecké jsme se na chvíli mohly přenést do úplných začátků. Původní název byl Společné zařízení jesle mateřská škola n. p. Kolora Semily, a proto nesmíme při výčtu všech paní učitelek, kuchařek a těch, které se staraly o úklid, zapomenout na všechny hodné tety, které o děti pečovaly v jeslích. Při pátrání po všech bývalých zaměstnancích jsme došly k neskutečnému číslu 145, a nebylo to vůbec jednoduché. Vždyť mnoho bývalých kolegyň bylo před lety zapsáno ještě pod svým jménem za svobodna, některé ze Semil odešly a na některé už můžeme jen vzpomínat. Každoročně se my učitelky ocitáme v září v situaci, kdy jsou nám ten který tatínek či ona maminka nápadně povědomí. A není divu, generace dětí ze sedmdesátých a osmdesátých let se již dávno stala rodiči. V našem povolání je, bohužel, velmi zřetelně vidět, jak stárneme. Ale nejsme v tom samy, protože i naše budova, jako každá správná čtyřicátnice, si řekla o nějakou tu opravu svých vrásek. A tak se muselo jednat vyměnily se zarůstající rozvody V á s s r d e č n ě z v o u n a TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC v Areálu SDH BENEŠOV - PODOLÍ 30. dubna 2009 od hodin Bohatý program zakončený velkolepým ohňostrojem, občerstvení všeho druhu, vstupné dobrovolné, masky zdarma. vody, náročně se překopala rozpadlá kanalizace, zateplil se spojovací tunel. Kuchyně se proměnila v nerezovou krásku, aby vyhovovala náročným hygienickým předpisům, a stařičký, léty opotřebovaný nábytek, se postupně vyměňuje za nový. Ze zahrady musely zmizet přerostlé stromy a rezivějící průlezky stejně, jako starý nápis n. p. Kolora Semily nad vchodem. Ten, kdo měl možnost denně procházet brankou do tohoto dětského království, si bude jistě celý život pamatovat, jak například zpíval ve sboru paní učitelky Sehnalové, jak mu chutnala bramborová kaše od paní Barešové, jak mu pomáhala najít zatoulané bačkorky paní Černochová nebo jak mohl spravovat kolečko od náklaďáku s panem Kroupou. A dost možná, že si za pár let všechny svoje zážitky z jedné školičky budou moct vyprávět u jednoho stolu babička, dcera a vnučka. Kolektiv pracovníků MŠ Luční Těšíme se na bývalé žáčky a zveme je na prohlídku své školičky v pátek 19. dubna 2009 od 8.00 do hodin. Měsíc březen v tomto roce začal pro ZUŠ Semily slavnostně. V neděli 1. března byl v 15 hodin byl panem starostou Mgr. Janem Farským slavnostně otevřen v podkroví ZUŠ sál a 2 další učebny. Program byl bohatý, zúčastnili se jej žáci, učitelé i rodiče. Nové učebny a sál významně pomohly hudebnímu a výtvarnému oboru ZUŠ, jen pro příklad uvádím možnost zkoušek orchestrů a souborů ve zkušebně, která velikostí odpovídá potřebám takových souborů. ZUŠ také bude moci pořádat akce na úrovni okresu i kraje, například soutěže a přehlídky, učitelé se svými žáky budou moci pořádat koncerty a vystoupení pro rodiče atd. Investorem půdní vestavby bylo město Semily. V okresním kole Celostátní soutěže ZUŠ ve hře smyčcových orchestrů se v úterý 3. března 2009 v Okresním archivu Semily představily Malý a Velký houslový soubor ZUŠ Turnov a Smyčcový a Komorní orchestr ZUŠ Semily. V krásné atmosféře hudebního setkání se všem vystoupení povedla a všechna hudební seskupení byla vyslána do krajského kola soutěže. V orchestrech ZUŠ Semily hráli na housle Tereza Kurfiřtová, Pavlína Horčičková, Zdislava Lukešová, Tomáš Jech, Matěj Nedomlel, Kateřina Krausová, Jiří Plucha, Lucie Šírková, Martina Černochová a Tereza Vránková, na violu Marcela Lukešová a Dita Maturová, na violoncella Petr Bošek a Mariana Válková, na příčné flétny Pavla Bartoňová a Lucie Holatová, na klavír a cemballo Štefan Pernecký a na bicí nástroje Petr Matoušek. Orchestry semilské ZUŠ, v nichž hrají žáci uč. Miroslavy Jeřábkové, Jaroslavy Petráskové, Jaroslava Hlůže, Josefa Krečmera, Aleše Beránka a Roberta Tomáše, vedl Jiří Kurfiřt. V okresním kole soutěže vypsané pro zpěváky získaly 3. místa Marcela Misařová, Klára Dolenská a duo Nikol Frisová, Jana Maierová. Na 2. místech se ve svých věkových kategoriích umístily Kateřina Fleknová a Zuzana Rulcová. Zpěvačky na soutěži na klavír doprovodili Jarmila Ochmanová, Jiřina Beránková a Jiří Kurfiřt. Na soutěž, která se konala 5. března v ZUŠ Turnov, připravila mladé zpěvačky uč. Libuše Roudnická. Krajské kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje se konalo 12. března v ZUŠ Česká Lípa. Ve hře na zobcovou flétnu se na 3. místě umístil Matěj Hřib (uč. Mojmír Poláček), Anežka Bezpalcová se pro nemoc soutěže nemohla zúčastnit. Ve hře na příčnou flétnu získala Eliška Matějková 1. místo, Pavla Bartoňová 3. a Zlata Chlupáčová 2. místo (všechny uč. Aleš Beránek). Ve hře na klarinet byl Matěj Hřib oceněn 2. místem a Lukáš Valenta získal 1. místo s postupem do ústředního kola, což je obrovský úspěch. Ústřední kolo se koná od 17. do 19. dubna ve Vysokém Mýtě. Oba klarinetisty učí uč. Štefan Pernecký. Všechny dechaře doprovázela na klavír uč. Jiřina Beránková a patří jí dík za zvládnutí náročných klavírních partů a čas který věnovala nácviku skladeb. Její výkon byl porotou ohodnocen jako mimořádný. Hráči na bicí soupravu ze semilské ZUŠ byli také úspěšní: Petr Matoušek se umístil na 3., Pavel Zouhar na 2. a Václav Matěcha a Antonín Jína získali 1. místo. Všechny bicisty učí uč. Robert Tomáš. Děkuji mladým hudebníkům a jejich učitelům za vzornou reprezentaci Semil. V krajském kole orchestrální soutěže ZUŠ zahrály Smyčcový orchestr i Komorní orchestr ZUŠ Semily velmi pěkně a získali 1. a 2. místo. Všem hráčům orchestru patří uznání za vzornou přípravu před soutěží a krásnou hudbu v soutěži. V úterý 7. dubna 2009 se bude od 18 hod. v sále KC Golf konat VELIKONOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. Účinkovat budou mladí muzikanti, zpěváci, tanečníci i divadelníci. 5. ročník festivalu pěveckých sborů SEMILSKÝ DŽBÁNEK pod patronátem Jizerky se bude konat 17. až 19. dubna Na festivalu mimo domácího sboru vystoupí přípravný sbor hradeckého sboru Jitro, Dětský pěvecký sbor Tachov a Komorní ženský sbor Jirkov. Vrcholem festivalu bude koncert všech zúčastněných sborů v pátek 17. dubna. Koncert se koná od 18 hodin v sále KC Golf. V úterý 28. dubna vystoupí žáci ZUŠ na Koncertu žáků v aule Gymnázia Ivana Olbrachta. Koncert začíná v 18 hodin Jiří Kurfiřt

19 BŘEZEN 2009 Semilské noviny Strana 19 Základní škola a Střední škola waldorfská Semily V á s z v e v sobotu 4. dubna 2009 od 9 do 15 hodin na tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK Najdete nás na známe adrese v Tyršově ulici, kde na Vás čeká bohatý program: Otakar Machytka získal další titul 9 hod NESEME MOŘENU, 10 hod. otevření trhu JARNÍ TANEC OKOLO LÍTA, 11 hod. vystoupení skupiny historického šermu SALVIA šerm, tanec, hry pro děti, 12 hod. zpívání žáků waldorfské školy (7. a 9. třída), 13 hod. koncert školního orchestru pod vedením MUDr. Pavla Kraťuka, příjemné posezení v čajovně, občerstvení v jídelně školy, ukázky tradičních řemesel: kovářství, košíkářství, tkaní, pletení pomlázek, možnost nákupu prací našich žáků a rodičů i tradičních velikonočních předmětů, výrobků z přírodních materiálů a zdravé výživy v krámcích prodejců. Těšíme se na Vaši návštěvu! Letošní Mistrovství České republiky v benchpressu kategorie masters se konalo 21. února v Kašavě u Zlína. Semilský silák Otakar Machytka ve své váhové i věkové kategorii zvítězil, když zvedl 150 kg. Již dříve se Machytka kvalifikoval na letošní mistrovství světa, které se bude konat v dubnu na Novém Zélandu. Nedávno získal tento silák a kulturista Cenu města Semily za rok (pjs) Vydařené odpoledne na lyžích Dne uspořádala Sportovní komise Rady města Semily ve spolupráci se Sportovním centrem Semily, SVČDM Semily, VLŠ Semily a TJ Semily Veřejný závod v obřím slalomu na lyžích a snowbordech v lyžařském areálu Nad nádražím. Pořadatelé využili příznivých sněhových podmínek a po několika letech uspořádali tento závod pro semilskou mládež. Závodu na lyžích se zúčastnilo 52 závodníků v pěti kategoriích a závodu na snowbordu v jedné sloučené kategorii 6 závodníků. Sport Sportovní dopoledne pro MŠ Velmi dobrá účast byla v kategoriích předškoláků a prvních a druhých tříd, ve kterých závodilo celkem 36 dětí. Nejslabší byla účast dětí pátých až osmých tříd, kde závodilo pět závodníků. Vysokou účast dětí předškolních lze přičíst aktivitě ředitelky Mateřské školky Luční pí. Smetanové a údržbáře p. Kroupy, kteří v této mateřské školce podporují sport a pokud to podmínky dovolují, s dětmi se podobných akcí účastní. Bohužel ze základních škol se této akce účastnilo minimum dětí. Vidíme to jako úkol pro budoucnost, snažit se do takových a podobných akcí více zapojit vedení a hlavně tělocvikáře semilských základních škol. Nakonec bychom chtěli poděkovat pořadatelům z výše uvedených organizací, hlavně pánům Macákovi a Zajícovi, dále pí Smetanové, pí Hradecké a p. Stěhulovi, městu Semily, které věnovalo do soutěže pěkné ceny, ale i ostatním pořadatelům a rodičům zúčastněných dětí. Přáli bychom si do budoucna, aby podobných akcí pro děti bylo v Semilech pořádáno co nejvíce a účast na nich byla co největší. Nejmladším závodníkem byl Maximovič Ondřej (ročník 2007), který trať sjel v doprovodu maminky. Kompletní výsledky závodů můžete najít na webových stránkách www. seddma.ic.cz. Za pořadatele Vladimír Kužel Nejúspěšnější závodníci v jednotlivých kategoriích: V naší soutěži vyhrálo družstvo MŠ Luční Čtyřlístek 2 před MŠ Pod Vartou a MŠ Luční Čtyřlístek 1. Po velmi úspěšné akci Sportovním dopoledni ve Sportovním centru pro 1. až 3. třídy semilských ZŠ, která proběhla v říjnu 2008 se rozhodli pořadatelé pro uspořádání podobné akce pro semilské MŠ. Svůj záměr naplánovali na úterý taktéž v hale Sportovního centra Semily. V uvedený den přišlo do haly se svými učitelkami 115 dětí z mateřských škol ze Semil a Slané, aby si zasoutěžily a poměřily síly v jednotlivých disciplínách. Školky reprezentovalo celkem 7 družstev. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Překážkové dráze, hodu míčkem do dálky a běhu s míčem. Všechny děti byly velmi šikovné, ale při soutěži je vždy jen jeden vítěz. Pořadatelé, kterými byli již tradičně Sportovní komise při Radě města Semily, SVČDM, TJ Semily a SC Semily, připravili pro děti pěkné dopoledne a při loučení dětem slíbili, že v létě pro ně uspořádají podobnou akci na stadionu. Kužel Vladimír, Sportovní centrum Semily předškolní děti : 1. Vanická Nikola Hradecký Lukáš Brillová Eva Vávra Jakub Stránská Vendula Ouhrabka Matěj a 2. třída ZŠ 1. Závěrková Kateřina 1. tř. 1. Vránek Štěpán 2. tř. 2. Francová Natálie 2. tř. 2. Závěrka Jonáš 2. tř. 3. Švitorková Kája 2. tř. 3. Havel Ondřej 2. tř. 3. a 4. třída 1. Hradecká Markéta 4. tř. 1. Lukeš Ondřej 4. tř. 2. Vejnarová Veronika 4. tř. 2. Babec Vilém 4. tř. 3. Ouhrabková Veronika 3. tř. 3. Valenta Michal 3. tř. 5. a 6. třída 1. Závěrková Eliška 5. tř. 1. Jiránek David 6. tř. 7. a 8. třída 1. Kuršel Sebastián ročník 1994 snowboard 1. Veselý Ondřej 7. tř., 2. Kuncíř Tomáš 6. tř. Kuršel Adam 6. tř.

20 Strana 20 Semilské noviny BŘEZEN 2009 Sport Nohejbal v Semilech v roce 2009 Dne se ve sportovní hale v Semilech konal XII. ročník halového turnaje v nohejbalu trojic Josefovský turnaj o putovní pohár. Příjemné prostředí sportovního centra přilákalo jako již tradičně hráče prvo a druholigových mužstev. Vzhledem k tomu, že turnaj má mezi nohejbalovými příznivci své jméno, do Semil dorazilo 15 družstev. Domací tým reprezentovala 4 družstva. Hrálo se dle platných pravidel nohejbalu na 2 opady. Družstva byla rozdělena do 3 skupin po pěti týmech, kde se hrálo o první dvě místa do pozdějšího vyřazovacího systému. Do finálové skupiny se kvalifikovaly týmy: Bělá A, Vsetín a Semily C. Tým Semily C zúročil své zkušenosti posbírané ve II. lize a skončil na 3. místě. Výsledky finálové skupiny: Konečné umístění družstev : Bělá A Vsetín 2:0 1. Bělá A Petr, Rožek, Kašpar Bělá A Semily C 2:0 2. Vsetín Gebel, Kurka, Padyšak Vsetín Semily C 2:0 3. Semily C Řípa, Dvořáček, Simon Přítomní diváci měli možnost po celý den zhlédnout celou řadu zajímavých zápasů, které přinesly nejen dramatické okamžiky, ale především kvalitní nohejbal. Tým TJ Sokol Semily A zleva stojící: Procházka, Kaplan, Mauerman, Dvořáček. Sedící zleva: Holata M., Řípa, Holata R. Vítězný tým Bělá A ve složení: Rožek, Petr, Kašpar KČT Semily ve spolupráci s KČT Benešov u Semil p o ř á d a j í CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD DO OBLASTI SPRÉWALDU Oblast se nachází ve spolkové zemi Sasko u našich sousedů v NSR. Tato malebná oblast je součástí Dolní Lužice, která je protkána velkým množstvím rovinatých cyklostezek, mezi množstvím vodních ploch a kanálů, severo- západně od Cotbusu (Chotěbuzi). Zájezd se uskuteční ve dnech května 2009 Odjezd je plánován na 6.00 hod. z autobusového nádraží v Semilech Podmoklicích Cena zájezdu je Kč (doprava a ubytování v kempu ve vlastních stanech). Ostatní informace budou poskytnuty při přihlášení! Přihlášky zájemců do 10. dubna 2009 na tel. číslech: Macák St. a Mucha J. Nohejbalový oddíl TJ Sokol Semily má za sebou velmi úspěšnou sezónu Mužstvo Semily A obhájilo svou účast ve II. lize a ve velké konkurenci v konečném pořadí obsadilo 5. místo. Tým Semily B skončil v krajské soutěži Libereckého kraje na 2. místě. Úspěchy v r zaznamenal i juniorský nohejbal. Nejen, že se odddíl rozrostl o nové členy, ale hodiny strávené na trénincích byly zůročeny účastí mladších žáku na Mistrovství ČR. Zde se družstvo ve složení Strmiska M., Seifert D. a Vlk L. probojovalo až do čtvrtfinálových zápasů. Další úspěšnou akcí byla účast na mezinárodních turnajích Evropského poháru v Košicích a Prostějově. Touto cestou bychom chtěli poděkovat zejména pánům Kociánovi, Chlumovi, Chlupáčovi Z., Jáklovi a TJ Sokol Semily, kteří se velkou měrou podíleli na bezproblémovém průběhu činností oddílu v r Velký dík patří i všem věrným fanouškům a příznivcům semilského nohejbalu, kteří nás při domácích utkáních podporovali a na ochozech často vytvořili bouřlivou atmosféru. Doufáme, že nám přízeň zachovají i v letošní sezóně. (hol) Domácí ligové zápasy se budou odehrávat na městských antukových kurtech vždy v neděli od 10 hod. v těchto termínech: TJ Sokol Semily NC Hapon Horažďovice TJ Sokol Semily TJ Pankrác TJ Sokol Semily SK Start Praha TJ Sokol Semily AC Zruč Senec TJ Sokol Semily TJ Kombinát Vřesová TJ Sokol Semily START VD Plzeň TJ Sokol Semily SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary B Skvělý úspěch semilských volejbalových veteránů Volejbaloví veteráni TJ Semily se kvalifikovali na finálový turnaj Mistrovství České republiky hráčů nad 40 let, který se bude konat v Chocni 17. a 18. dubna. Skvělý úspěch v podobě postupu mezi deset nejlepších českých družstev vybojovali v neděli na semifinálovém turnaji v Odolene Vodě, na kterém vyhráli všechny své zápasy kromě jediného duelu s favorizovanými Čtveráky. Zajímavostí je, že semilský tým tvořily z velké části opory týmu mužů ve 2. lize, který hrál své zápasy den předtím v Hradci Králové. Sestava TJ Semily: Mlejnek, Švandrlík, L. Vyhlídko, Zelfel, T. Filinger, Špicar, Sedláček. (pjs)

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více