BIOLAB Písek, května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ"

Transkript

1 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný garant MUDr. Pavel Malina

2 Kolektiv pracovníků OKB Nemocnice Písek, a. s.

3 BIOLAB 2012 příležitost k získání nových poznatků, výměně zkušeností i přátelským setkáním se v Písku uskuteční BIOLAB Zváni jsou nejen zdravotní laborantky a laboranti, ale také všechny ostatní kategorie pracovníků oboru klinické biochemie a příbuzných oborů laboratorní medicíny. Těžko se nám bude navazovat na předchozí BIOLAB 2010, který se konal v Hradci Králové, ale doufáme, že důvěru v nás vloženou nezklameme. Cílem nás organizátorů je nejen připravit pro všechny účastníky zajímavý odborný program, ale také doprovodný program společenský, který by měl umožnit oddech po náročných přednáškách. Věřím, že Vás nadchne malebné starobylé město Písek s nejstarším kamenným mostem ve střední Evropě i okolí města s nádhernou jihočeskou přírodou. Odborný program bude věnován zejména preanalytické a postanalytické fázi a dvěma klinickým tématům nutrice a zánětlivé markery. Zařazeny budou i přednášky k aktuálním otázkám oboru. Zajisté se bude diskutovat o problematice vzdělávání a postavení zdravotního laboranta, jakož i o jeho kompetencích. Rádi uvítáme Vaši aktivní spoluúčast pevně věříme, že setkání bude přínosné především vzájemnou výměnou zkušeností, názorů a diskuzí. Možná jste zaznamenali v posledních letech kolem Písku určité tření, co se týká klinické biochemie, resp. dvou setkání lékařů biochemiků, která zde proběhla. Nejen z našeho pohledu byla tato setkání pro účastníky přínosem. Doufáme, že takový bude i BIOLAB 2012 v Písku, na který Vás všechny tímto srdečně zveme. Přijeďte nás v tom podpořit! Za organizátory: MUDr. Pavel Malina Michaela Michálková 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

4 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Mgr. Stanislava Feitová Helena Chvátalová MUDr. Petr Kocna, CSc. Michaela Michálková Miloš Nejedlý Monika Šenderová Mgr. Petra Vorlíčková VĚDECKÝ VÝBOR Mgr. Martina Bunešová RNDr. Bedřich Friedecký, PhD. MUDr. Pavel Malina Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. Ing. Jaroslava Vávrová, PhD. MUDr. Miroslav Verner Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA ODBORNÝ GARANT SJEZDU MUDr. Pavel Malina Nemocnice Písek, a.s. tel.: Karla Čapka Písek ABSTRAKTA MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie tel.: a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a VFN Karlovo nám Praha celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

5 ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT Monika Šenderová Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/ Praha 5 tel.: , fax: MÍSTO KONÁNÍ Centrum kultury Písek (Kulturní dům) nábřeží 1. máje Písek 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

6 TÉMATA 1. Preanalytická a postanalytická fáze, systémy kvality Koordinátor: Ing. L. Šprongl Spolupředsedající za sekci BL: J. Kotrbat, DiS 2. Nutrice Koordinátor: MUDr. P. Malina Spolupředsedající za sekci BL: M. Michálková 3. Zánětlivé markery Koordinátor: MUDr. M. Verner Spolupředsedající za sekci BL: P. Coufal 4. Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě Koordinátor: Doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MBA Spolupředsedající za sekci BL: Mgr. M. Bunešová 5. Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice Koordinátor: Ing. J. Vávrová, PhD. Spolupředsedající za sekci BL: Bc. J. Blažková 6. Stanovení hladin léků - běžná analýza v klinické biochemii Koordinátor: Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. Spolupředsedající za sekci BL: Bc. M. Kapustová Nejlepší přednášky a postery (1. autor laborant člen ČSKB) budou oceněny. Před zakončením sjezdu se budou v registraci vydávat certifikáty potvrzující účast na akci zařazené do kontinuálního vzdělávání lékařů, vysokoškolských a středoškolských pracovníků ve zdravotnictví celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

7 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM neděle 13. května Registrace, instalace posterů a výstavy firem Slavnostní zahájení a úvodní přednáška Večerní prohlídka Písku (placená akce, 2 hod.) pondělí 14. května Odborný program Společenský večer úterý 15. května Odborný program Zakončení sjezdu, demontáž posterů a výstavy 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

8 ABSTRAKTA V případě vašeho zájmu o aktivní účast (přednáška nebo poster) vyplňte laskavě on-line formulář pro vložení abstrakt na webových stránkách sjezdu: Každý přednášející či autor posteru se musí zároveň zaregistrovat k účasti a zaslat potvrzení o úhradě sjezdového poplatku. Termín pro zaslání abstrakt: 1. března 2012 Abstrakta budou vytištěna v časopise Klinická biochemie a metabolismus, výtisk tohoto čísla časopisu obdrží všichni registrovaní účastníci. Pro správné vyplnění a odeslání abstraktu dodržujte následující pokyny! 1. Abstrakt musí být koncipován takto: název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou pracoviště autorů elektronická adresa ( ) prezentujícího autora vlastní text abstraktu musí být členěn na - cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou) - metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky - výsledky: stručný souhrn - závěr: zhodnocení získaných výsledků 2. Abstrakt musí dále splňovat následující kriteria: kompletní text abstraktu (včetně názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah znaků včetně mezer v názvu abstraktu neužívejte zkratky zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení konec odstavce, klávesou ENTER 3. Jakmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho úplnosti a čitelnosti. 4. o přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědecký výbor, autoři budou písemně informováni celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

9 Grant ČSKB Výbor ČSKB udělí cestovní grant účastníkům BIOLABu Podrobné informace najdete na: Adresa pro zasílání žádostí o grant: Ing. Jaroslava Vávrová, PhD. ÚKBD LF UK a FN Fakultní nemocnice Sokolská Hradec Králové nebo elektronicky: Poznámka: Výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce. PŘEDNÁŠKY Pro přednášející bude zajištěna prezentační technika pro projekci z PC (PC bude k dispozici, není možné použití vlastního notebooku). Žádáme přednášející, aby předali své prezentace technikovi v sále včas, nejpozději během přestávky před začátkem své sekce. POSTERY Rozměry posterů: 200 cm výška 100 cm šířka, kobercový povrch, připevnění špendlíky. REGISTRACE Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře na a zaslali organizačnímu sekretariátu potvrzení o úhradě sjezdového poplatku poštou, faxem (na č ) nebo jako přílohu u. 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

10 POPLATKY Čestným členům ČSKB je registrační poplatek odpuštěn. do po Registrační poplatek / člen ČSKB Kč Kč Registrační poplatek / ostatní Kč Kč Večerní prohlídka Písku Kč 200 Kč Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném jednání a výstavě firem slavnostní zahájení společenský večer sjezdové materiály (program, sborník abstrakt, taška, jmenovka) osvědčení o účasti (vč. ohodnocení akce kreditními body) občerstvení během přestávek Úhrada Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet č /0800. Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 505, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je provedena. Storno registrace Zruší-li účastník písemně svou účast do 1. května 2012, vrátí sekretariát 80% uhrazené částky. Po tomto datu bohužel není možné platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré materiály sjezdu na adresu účastníka. VÝSTAVA FIREM Výstava farmaceutických a dalších odborných firem bude umístěna v blízkosti přednáškového sálu. Podrobné informace o výstavě a sponzoringu získáte na adrese sekretariátu celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

11 STRAVOVÁNÍ Během přestávek se bude podávat káva/čaj a malé občerstvení. Obědy pro účastníky nejsou hromadně zajištěny, účastníci sjezdu mohou obědvat individuálně v Kulturním domě nebo v okolních restauracích. UBYTOVÁNÍ Zájemci o ubytování vyplní laskavě on-line objednávku ubytování na nejpozději do 30. března Po zpracování přihlášek Vám sekretariát zašle potvrzení rezervace, na jehož základě uhradíte příslušnou částku. Před začátkem sjezdu Vám bude zaslán hotelový poukaz, který předložíte v recepci a na jehož základě budete ubytováni. Pokud bude kapacita Vámi vybraného hotelu vyčerpána, nabídne Vám sekretariát ubytování v jiném hotelu. Ve vlastním zájmu si ubytováni rezervujte včas! Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc vč. snídaně, městského poplatku a DPH. Podrobné informace o hotelech najdete na webových stránkách sjezdu. 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

12 1. hotel Biograf **** Gregorova 124, Písek Kč Kč 2. hotel Bílá růže *** Fráni Šrámka 169, Písek Kč Kč 3. hotel U zlatého býka *** Kocínova 135, Písek Kč Kč 4. hotel City Písek *** Alšovo náměstí 35, Písek Třílůžkový pokoj: Kč Kč Kč 5. hotel U kapličky *** Budějovická 2440, Písek Kč Kč celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

13 6. Interhotel America *** R. Weinera 2375, Písek Dvoulůžový pokoj pro 1 osobu: Kč Kč 7. hotel Villa Conti *** Lesní 1277, Písek Kč Kč 8. hotel Cadillac ** Burketova 51, Písek Třílůžkový pokoj: Čtyřlůžkový pokoj: Kč Kč Kč Kč 9. Art Hotel Písek *** Fráni Šrámka 158, , Písek Kč Kč 10. hotel OtavArena Písek *** Burketova 303, Písek Dvoulůžový pokoj pro 1 osobu: 800 Kč Kč 46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB

14 11. Penzion U Kloudů Nerudova 66/8, Písek Třílůžkový pokoj: 720 Kč Kč Kč DŮLEŽITÉ TERMÍNY 1. března 2012 zaslání abstrakt 30. března 2012 zaslání přihlášek k účasti, snížený registrační poplatek 30. března 2012 zaslání přihlášek k ubytování 1. května 2012 storno registrace Těšíme se na Vaši účast na sjezdu a přejeme příjemný pobyt v Písku celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012

15 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, září 2013 Předseda sjezdu: doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

16 Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/ Praha 5 Tel.: , Fax:

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 1 Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek,

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky nebo přátele Milí přátelé, již šestým rokem se do Vašich rukou dostává náš Katalog edukací 2010, který je určen pro diabetiky

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

Nové nástroje územního plánování

Nové nástroje územního plánování Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Nové nástroje územního plánování Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál obchodně-společenského

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2008/č. 138

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2008/č. 138 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2008/č. 138 Z OBSAHU: Kalendář - benefiční akce Pinda - Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě Ozdravné pobyty v roce 2008 - Důležité kontakty Stávka -ARCUS

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality BULLETIN ADVOKACIE 10/2008 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více