XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí. Olomouc, září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. www.sjezdcskb2013.cz. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí. Olomouc, 22. - 24. září 2013"

Transkript

1 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, září 2013

2 POŘÁDÁ Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti J. E. Purkyně POD ZÁŠTITOU Martina Novotného Primátora statutárního města Olomouc Prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. Děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. Ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

3 X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE VĚDECKÝ VÝBOR Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. RNDr. Dagmar Gotzmannová Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. MUDr. Petr Kocna, CSc. Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. (předseda) MUDr. Libuše Balejová RNDr. David Friedecký, Ph.D. Ing. Zuzana Hradilová Hana Jindrová Mgr. Miloslava Kapustová Mgr. Veronika Kubíčková RNDr. Jiří Lukeš RNDr. Pavel Lochman, Ph.D. RNDr. Jitka Prošková Mgr. Lucie Roubalová Monika Šenderová Lenka Zhorová 1

4 X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE PŘEDSEDA SJEZDU Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. Fakultní nemocnice Olomouc Oddělení klinické biochemie I. P. Pavlova Olomouc Tel.: ABSTRAKTA MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a VFN Karlovo nám Praha 2 tel.: ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT Congress Business Travel, spol. s r.o. Lidická 43/ Praha 5 tel.: , fax: internet: 2

5 X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE ODBORNÁ TÉMATA Biochemie v pediatrii a geriatrii Biochemistry in pediatrics and geriatrics Koordinátoři: Zadák Z., Průša R. Současnost a budoucnost prenatálních screeningových programů Present and the future of the prenatal screening programs Koordinátoři: Zima T., Loucký J. Nové techniky v klinicko-biochemické laboratoři Novel technologies in laboratory of clinical biochemistry Koordinátoři: Šafarčík K., Adam T. Genomické testování v diagnostice a léčbě: přínosy a problémy Genomic testing in diagnostics and treatment: benefits and problems Koordinátoři: Beránek M., Novotný D. Nové biomarkery pro klinické použití, ateroskleróza - neklasické markery Novel biomarkers for clinical applications, atherosclerosis non-classical markers Koordinátoři: Racek J., Kalousová M. Minimalizace dopadu mimolaboratorních chyb na pacientovu bezpečnost Minimising the impact of outside the laboratory errors on patient safety Koordinátoři: Jabor A., Friedecký B. Kazuistiky Case reports Koordinátoři: Rajdl D., Malina P. 3

6 X. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny) Glenn E. Palomaki, Ph.D. Department of Pathology and Laboratory Medicine, Women & Infants Hospital, Providence, Rhode Island, USA DNA testing of maternal plasma to screen for Down syndrome and other aneuploidies Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění PŘEDSJEZDOVÝ KURZ Prohlídka laboratoří FN Olomouc + předsjezdový Kurz praktické hmotnostní spektrometrie se budou konat , , svou účast vyznačte na registračním formuláři. Cena kurzu je 150 / 200 Kč. Minimální počet účastníků je 10. OSVĚDČENÍ O ÚČASTI Akce bude ohodnocena kreditními body pro tyto profesní skupiny: lékaři, VŠ nelékaři, zdravotní laboranti, sestry. Na závěr sjezdu obdrží všichni registrovaní účastníci osvědčení o účasti. 4

7 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE MÍSTO KONÁNÍ CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC (bývalá Sigma proti hlavnímu vlakovému nádraží) Jeremenkova Olomouc REGISTRACE Žádáme účastníky, aby použili on-line registraci na webových stránkách sjezdu Spolu s registrací laskavě zašlete (poštou, faxem nebo jako přílohu u) i potvrzení o úhradě sjezdového poplatku (kopie bankovního převodu) na adresu sekretariátu (CBT). Každý účastník sjezdu musí být řádně zaregistrovaný a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek. Pouze písemně pozvaní hosté, čestní členové, koordinátoři a přednášející jsou osvobozeni od platby poplatku. POPLATKY do od Člen ČSKB Kč Kč Ostatní Kč Kč Účastnící do 35 let Kč Kč Předsjezdový kurz Kč 200 Kč Uvítací koktejl pro doprovázející osobu 300 Kč 300 Kč Společenský večer pro registrovaného účastníka 200 Kč 200 Kč Společenský večer pro doprovázející osobu 500 Kč 500 Kč 5

8 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém jednání a doprovodné výstavě materiály sjezdu (program + sborník abstrakt) osvědčení o účasti jmenovku kávové přestávky kongresovou tašku blok a tužku uvítací koktejl Mladí kliničtí biochemici (do 35 let) a střední zdravotničtí pracovníci, členové ČSKB, se mohou ucházet o finanční podporu své účasti na sjezdu z prostředků ČSKB. Podrobnosti lze získat na sekretariátu ČSKB. ZPŮSOB PLATBY Úhradu proveďte laskavě bankovním převodem na účet Congress Business Travel s.r.o. č /0800 (u České spořitelny, Václavské nám. 16, Praha 1) nebo kreditní kartou. Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 602, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Podrobnosti o provedení platby najdete na on-line registračním formuláři. Účastníkům ze Slovenska bude, po domluvě se sekretariátem sjezdu, umožněna úhrada poplatků na místě bez navýšení. STORNO REGISTRACE Zruší-li účastník svou registraci písemně do , vrátí sekretariát uhrazenou částku -20% za administrativní výdaje. Po tomto datu již není možno platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré materiály sjezdu na adresu účastníka. 6 6

9 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE VÝSTAVA FIREM Doprovodná výstava firem bude probíhat ve dnech Pro bližší informace, přihlášky a informace o možnostech sponzoringu, kontaktujte sekretariát sjezdu: JEDNACÍ ŘEČ Jednacími jazyky sjezdu jsou čeština, slovenština a angličtina bez simultánního tlumočení. SPOLEČENSKÝ PROGRAM Neděle, Slavnostní zahájení sjezdu, Hořejšího přednáška: Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny) zahrnuto v registračním poplatku Uvítací koktejl, zahrnuto v registračním poplatku účastníků 300 Kč / doprovázející osoba Pondělí, Společenský večer s rautem a programem, Kč / registrovaný účastník 500 Kč / doprovázející osoba ABSTRAKTA V případě Vašeho zájmu o aktivní účast vyplňte laskavě formulář pro vložení abstrakt na internetové adrese sjezdu Deadline pro zaslání abstrakt je 31. květen

10 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE Abstrakta budou vytištěna v samostatném čísle časopisu Klinická biochemie a metabolismus a všichni registrovaní účastníci ho obdrží v materiálech při registraci. Pro správné vyplnění a odeslání příspěvku dodržujte následující pokyny: 1. Abstrakt musí být koncipován takto: název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému v češtině (slovenštině), povinně též v angličtině autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou pracoviště autorů elektronická adresa ( ) prezentujícího autora vlastní text abstraktu musí být členěn na - cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou) - metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky - výsledky: stručný souhrn - závěr: zhodnocení získaných výsledků 2. Abstrakta musí dále splňovat následující kriteria: kompletní text abstraktu (včetně názvu, anglického překladu názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah znaků včetně mezer v názvu abstraktu neužívejte zkratky zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení konec odstavce, klávesou ENTER 3. Jakmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho úplnosti a čitelnosti 4. O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědecký výbor kongresu, autoři budou písemně informováni. 8

11 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno v hotelích a penzionech různých cenových kategorií. Vyplňte laskavě on-line přihlášku k ubytování na webových stránkách sjezdu a odešlete do Pro účastníky sjezdu jsou zajištěny speciální ceny, které jsou uvedeny za pokoj a noc vč. snídaně a DPH. Podrobné informace vč. fotografií hotelů najdete na webových stránkách sjezdu. Doporučujeme si ubytování rezervovat včas! CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC**** - místo konání Kč Kč HOTEL TRINITY**** Kč Kč HOTEL LAFAYETTE**** Kč Kč HOTEL ALLEY**** Jednolůžkový pokoj STANDARD: Dvoulůžkový pokoj STANDARD: Jednolůžkový pokoj LUX: Dvoulůžkový pokoj LUX: Jednolůžkový pokoj SUITE: Dvoulůžkový pokoj SUITE: Kč Kč Kč Kč Kč Kč HOTEL ARIGONE*** Jednolůžkový pokoj SUITE: Dvoulůžkový pokoj SUITE: Kč Kč Kč Kč 9

12 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE HOTEL HESPERIA*** Kč Kč HOTEL BEST WESTERN PRACHÁRNA*** Kč Kč HOTEL GÓL*** Apartmán s výhledem 1 os: Apartmán s výhledem 2 os: Kč Kč Kč Kč PENZION NA HRADĚ**** Kč Kč HOTEL FLORA**** Jednolůžkový pokoj STANDARD: Dvoulůžkový pokoj STANDARD: Jednolůžkový pokoj LUX: Dvoulůžkový pokoj LUX: Jednolůžkový pokoj DELUX: Dvoulůžkový pokoj DELUX: Kč Kč Kč Kč Kč Kč HOTEL HANÁCKÝ DVŮR *** Kč Kč HOTEL BEST GARNI *** Jednolůžkový pokoj EKONOMY: Dvoulůžkový pokoj EKONOMY: 790 Kč Kč 10

13 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE DŮLEŽITÉ TERMÍNY Abstrakta do Přihláška k účasti za snížený registrační poplatek do Přihláška k ubytování do

14 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE POZNÁMKY 12

15 XI. celostátní sjezd ČSKB - časový program Neděle, Pondělí, Úterý, Foyer FN OL Hlavní sál Sál 1 Foyer Hlavní sál Sál 2 Sál 1 Foyer Hlavní sál Sál 2 Sál Minimalizace dopadu Nové biomarkery mimolaboratorních Workshopy pro klinické použití, ateroskleróza neklasické chyb na pacientovu firem markery bezpečnost Postery Plenární přednáška Instalace výstavy a posterů Registrace informace Plenární přednáška Palomaki GE Přestávka na oběd Registrace Postery ZÁVĚR Registrace Informace Prof. Melichar Postery Workshopy firem Diskuse Prohlídka laboratoří + předsjezdový kurz Současnost a budoucnost prenatálních Workshopy firem Workshopy firem screeningových programů Nové techniky v klinicko-biochemické laboratoři Diskuse Genomické testování Workshopy firem v diagnostice a léčbě: p ř í n o s y a p r o b l é m y Kazuistiky Postery Workshopy firem ZAHÁJENÍ Plenární přednáška Prof. Tichý P l e n á r n í s c h ů ze Biochemie v pediatrii a geriatrii Workshopy firem Uvítací koktejl + zahájení výstavy Společenský večer

16 GENERÁLNÍ SPONZOŘI HLAVNÍ SPONZOŘI SPONZOŘI ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT CONGRESS BUSINESS TRAVEL Ltd. GLOBAL CONGRESS & INCENTIVE ORGANIZER

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, 22. - 24. září 2013

celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, 22. - 24. září 2013 XI. celostátní sjezd ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE s mezinárodní účastí Olomouc, 22. - 24. září 2013 POD ZÁŠTITOU Martina Novotného Primátora statutárního města Olomouc Prof. MUDr. Milana Koláře,

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii Hradec Králové 7. - 8. listopadu 2014 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha,

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více

Zpráva č. 30 z jednání výboru ČSKB Únor 2005

Zpráva č. 30 z jednání výboru ČSKB Únor 2005 Zpráva č. 30 z jednání výboru ČSKB Únor 2005 1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) Celková bilance za rok 2004 není prozatím v rámci ČLS JEP uzavřena K datu jednání jsou evidováni sponzoři ČSKB: hlavní sponzoři

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY foto archiv města Zlína 7. 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín FINÁLNÍ

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více