Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na památku narození Ježíše Krista se postupem času staly hlavní oslavou rodiny, štědrosti a sounáležitosti lidí ve většině křesťanství světa. Asi každý si pod pojmem Vánoce vybavuje něco malinko odlišného, atmosféra v každé rodině, ale třeba i v nitru každého z nás je originální stejně jako jsou originální zvyky a vánoční obyčeje v různých částech světa. Jen málokdy v roce si lidé tak často vzájemně pokládají otázku co bys si přála nebo přál? na kterou umí velice pohotově odpovědět hlavně děti, ale co bychom si skutečně a upřímně přáli, je asi lépe rozmyslet a možná tolik nespěchat s odpovědí. S příchodem každých Vánočních svátků jsme všichni také o jeden rok starší, zkušenější a v lepším případě i moudřejší. Opět mohu konstatovat, že jsem během toho posledního roku potkal o něco více lidí, kteří mají takové problémy a komplikace, že by svůj vlastní život nejraději přenechali někomu jinému, který na to má nervy a chuť a dívali se na sebe samé z patřičné výšky a s náležitým odstupem. Tak velké problémy to byly a tak propastný rozdíl se jevil mezi světem vysněným a tím, který musejí žít. O hloubce a příčinách těchto problémů jsem vždy taktně mlčel. Toto úzce souvisí s nebývalou inflací některých slov a se ztrátou jejich pravého a prapůvodního významu. Ptám se, zdali si ještě vůbec uvědomujeme co je skutečné neštěstí, co je skutečná krize, co dospělo do takových rozměrů, že máme právo mluvit o tragédiích? Nepíši o tom z důvodu, že bych si myslel, že na světě je málo lidského neštěstí a zloby, spíše naopak. Jen bychom tragédie a pohromy neměli uměle vytvářet a už vůbec je hledat tam, kde žádné nejsou. Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoční svátky bohaté na splněná tajná přání. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Před příjezdem paní Zimy se otevře brána do Pekla (str. 2) Ředitel mlékárny Jiří Toman avizuje nárůst počtu pracovníků (str. 3) Turisté si v íčku rozbíjeli hlavy o futra (str. 4) Ekologickou výchovu v ZŠ Národní prošpikovaly humorné postřehy žáků (str. 4) Procházka po prachatickém podzemí (str. 6) Centrální prachatické náměstí neslo jméno Hitlera i Gottwalda (str. 7) Účastnice konference naslouchá vtipné, ale trefné odpovědi ing. Vratislava Kulhánka na jeden z dotazů. Uprostřed vedoucí kanceláře Nadace H. Seidela Jindřich Mallota. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci V posledních říjnových dnech se v Prachaticích konal III. ročník Setkání na Zlaté stezce. Tato akce se každoročně uskutečňuje za spolupráce a finančního přispění Nadace Hanse Seidela. Tématem letošního roku byla příhraniční a ekonomická spolupráce. Přítomna byla celá řada vážených hostů. Konferenci zahájil starosta hostitelského města Ing. Jan Bauer. Svůj projev koncipoval tak, aby všechny přítomné seznámil s ekonomickou situací města Prachatice, potažmo i okresu Prachatice. Již podruhé se této akce zúčastnil RNDr. Jan Zahradník, avšak poprvé jako hejtman Jihočeského kraje. Ač je prachatické náměstí již téměř rok zrekonstruováno, nemohl se na něj velký počet účastníků vynadívat, zvlášť když minulý rok všichni překonávali překážky na komunikacích v centru města. Organizátorům se vlastně loni podařilo motivovat účastníky příhodným tématem, neboť se na II. konferenci diskutovalo nad obecnou otázkou komunikací. Poslanec bavorského sněmu Konrad Koller podotkl, že Prachatice leží na Zlaté stezce a jsou tedy doslova zlatým pokladem na této strategicky hospodářské stezce. Poukázal také na převratný vývoj v Prachaticích během posledních let. O rozvoji města se hovořilo také v souvislosti s mezinárodními vztahy. Město Prachatice patří k unikátním městům z toho důvodu, že do dnešní doby uzavřelo partnerskou smlouvu s osmi městy, která se nacházejí napříč celou Evropou (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Litva, Bělorusko, Itálie). Dále byla na konferenci nastíněna již historická spjatost v oblasti obchodování tří států v našem regionu. Dnes se partnerství mezi Českou republikou a Německem rozvíjí dle statistik, především na základě výměn škol, kterých je do současné doby 212. Dále se společné vztahy navazují u příležitosti sportovních klání a výstav. Řečníci zároveň zdůraznili, že spolupráce na takovýchto úrovních nemůže být řízena z Bruselu, ale vytvářena lidmi právě na těchto liniích. Doufám, že plody z jednotlivých zrealizovaných společných projektů budeme moci sklízet dnes, zítra i pozítří, zazněla slova poslance spolkového sněmu Bartholomäuse Kalba. Ředitelé z Německa, Rakouska, i z jižních Čech na konferenci představili činnost jednotlivých hospodářských komor. Největší celebritou, která navštívila město Prachatice během konference byl ing. Vratislav Kulhánek, generální ředitel a předseda představenstva firmy Škoda, který seznámil přítomné s ekonomikou světového výrobce automobilů. Ve svém naprosto přirozeném vystoupení neopomněl zmínit typicky české povahy. Přiznal, jak také jemu určitý čas trvalo, než ještě u firmy Bosch v Českých Budějovicích pochopil, že když mu zástupci mateřské firmy říkají, co a jak má udělat, že ho nenapomínají, ale snaží se mu především poradit. Razantně pak odmítl názor, že když výrobek není stoprocentní, lze ho nějak opravit a prodat se slevou. Jednoznačně tím trpí značka, uvedl šéf mladoboleslavské automobilky. Během dvoudenní konference zazněla celá řada zajímavých myšlenek. Ty se opět souhrnně vydají v bulletinu, který bude zpracován ve dvou mutacích v češtině a němčině. Mgr. Růžena Buzická, foto Václav Malina

2 Město Prachatice, prostřednictvím odboru správy veřejného hospodářství a KIS, zpracovalo plán kulturních a společenských akcí, které budou realizovány do konce letošního roku. Jednou z plánovaných akcí, kterou si chceme připomenout dobu adventu a vánočních svátků, je každoroční Příjezd paní Zimy. V letošním roce chtějí pořadatelé akci pozměnit, obohatit a hlavně do vánoční atmosféry a oslav co nejvíce zapojit děti, které tak mohou po celý měsíc prožívat přípravami na nejhezčí svátky roku Vánoce. V rámci uvedených oslav proto plánujeme nejen instalaci vánočního stromu na Velké náměstí, ale i novou akci Otevření brány do Pekla, která se uskuteční 5. prosince od hodin na Parkánu, samotný Příjezd Město Prachatice pořádá v rámci každoroční předvánoční akce Příjezd paní Zimy vánoční trhy. Trhy se uskuteční ve dvou lokalitách, a to na Velkém náměstí a v ulici Zahradní ve dnech 8. a 9. prosince od 8.00 do hodin. Na Velkém náměstí je trh sortimentně určen pro tradiční vánoční zboží, řemeslné výrobky, občerstvení a trh v ulici Zahradní pro ostatní spotřební zboží. Prodejní místa je nutné zajistit předem. Radniční list Před příjezdem paní Zimy se otevře brána do Pekla paní Zimy spojený s vánočním trhem, kulturním programem, pohádkou pro děti v divadle a s překvapením (8. 12.), adventní koncerty pod vánočním stromem vždy v neděli v podvečer ( ) a výstavu vánočních stromků a betlémů, která bude probíhat v čp. 1 na Velkém náměstí a v městském divadle. Výstava vánočních stromů a betlémů bude sestavena z exponátů, které vyrobí žáci místních škol. Město oslovilo všechny mateřské a základní školy, speciální a základní uměleckou školu a vyzvalo je k účasti na této výstavě, při které budou zároveň výrobky žáků zhodnoceny a nejlepší oceněny (sledujte zvláštní plakáty). Bc. Ivana Jeřábková Předvánoční trhy ve městě budou na Velkém náměstí a v Zahradní ulici V době od do bude otevřena na Velkém náměstí tzv. komerční plocha pro účely prodeje vánočního zboží, řemeslných výrobků, stromků, jmelí, ryb atd. Prodejní místa není nutné zajišťovat předem, umisťování trhovců na tržišti a výběr poplatků z místa (40 Kč/m 2 ) budou zajišťovat strážníci městské policie. Bc. Ivana Jeřábková Doplňkové pečovatelské služby usnadní život Středisko sociální pomoci a služeb, MO Svazu důchodců ČR a Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích poskytují zdarma oprávněným starším a zdravotně postiženým zájemcům doplňkové pečovatelské služby: doprovod na vycházky, k lékaři a pod., donášku léků, psaní písemností, čtení časopisů a knih, pomoc při zajišťování různých osobních záležitostí. Přihlásit se můžete každou středu od 9.30 do hod. v klubovně Svazu důchodců na Zlaté stezce 145, nebo telefonicky na číslo (dop) Děti, chcete si užít v průvodu paní Zimy? Pokud si chcete zase užít v průvodu zvířátek a pohádkových bytostí při příjezdu paní Zimy, můžete si již ve čtvrtek zapůjčit v Městském divadle vhodný kostým, nebo poprosit maminku, aby vám slušivý kostým připravila. Sraz družiny paní Zimy je v sobotu v 9.30 hodin v Horní ulici za divadlem. Pokud se chcete na něco ještě zeptat, zavolejte nám do divadla na č. tel (ava) Knihu o historii prodávají v infocentru Knihu Jindřicha Podhorského Pohledy do historie Volyně a Pošumaví nabízí zájemcům prachatické infocentrum. Autor, pocházející ze Zechovic u Volyně, věnoval publikaci všem rodákům a přátelům, kteří milují rodný kraj, domov a krásnou českou zemi. Autorem několika desítek kreseb je Milan Kos, nechybí ani příloha s dokumentárními fotografiemi. Kniha je významným příspěvek k regionální historii. (ic) Zástupci města a osadních výborů diskutovali o investicích Začátkem listopadu se sešli zástupci Městského úřadu Prachatice (odboru SVH) a členové osadních výborů Libínské Sedlo, Staré Prachatice a Oseky. Zhodnotili činnost v osadách, investiční akce realizované z rozpočtu města v roce 2001 a vytipovali investice pro následující rok (tib) Okresní kolo postupové soutěže 11:55 na téma dodržování zákonů, které organizovalo občanské sdružení AISIS ve spolupráci s Aliancí Zákon 18 a Střediskem vzdělávání, informací a služeb MŠMT, se uskutečnilo 9. listopadu v hotelu Park v Prachaticích. Řada významných hostů přišla podpořit šest družstev, která reprezentovala základní školy Čkyně, Husinec, Vlachovo Březí, TGM Vimperk a dvě prachatické základní školy Národní a Zlatá stezka Prachatice. Byli to například poslanec Parlamentu ČR Mgr. Jan Večerek, zástupce ředitele okresní policie pplk. Jiří Bunda, předsedkyně okresního soudu JUDr. Marie Schrenková, vedoucí referátu školství okresního úřadu PhDr. Mi loš Beneš, ředitel městské policie ing. Ivo No votný, zástupce starosty Prachatic ing. Robert Zeman, vedoucí odboru školství městského úřadu ing. Hana Princová, okresní školní inspektor Jiří Horák a ředitelka pedagogicko psychologické poradny PhDr. Libuše Hudečková. Dále se soutěže zúčastnili ředitelé a učitelé soutěžících škol, starostové Vimperka a Husince a ředitel pořádající organizace SVIS MŠMT Mgr. Pavel Fencl. Děti ve vyrovnané soutěži ukázaly své znalosti paragrafů Vítězné družstvo ze ZŠ Národní vybírá cedulku se správnou odpovědí. Na 220 diváků bouřlivě podporovalo všechna družstva v pěti soutěžních kolech. Po více jak třech hodinách zvítězilo družstvo ze ZŠ Národní v Prachaticích, těsně před týmy ZŠ Čkyně a Vlachovo Březí. Celý program zpestřily mažoretky ze ZŠ TGM Vimperk pod vedením ředitelky školy Mgr. Dagmar Rückerové a skupina Rout z Českých Budějovic. Poděkování patří především učitelům, kteří žáky na soutěž připravili a organizátorům soutěže. Vítěznému družstvu, které se zúčastní za náš okres krajského kola dne v Táboře, přejeme hodně zdaru a postup do finále. To se uskuteční v senátu za účasti vítězných družstev z Jihočeského a Moravskoslezského kraje a družstev poslanců, senátorů a novinářů. Postupová soutěž pro žáky pátých až devátých tříd základních škol, nazvaná 11:55, začala letos v září a vyvrcholí zmíněným finále začátkem prosince. Má být nenásilnou a zábavnou formou zvyšování právního vědomí mládeže, ale i jejich rodičů a veřejnosti. František Šídlo, okresní koordinátor Foto Václav Malina Regenerace 2001: Část kapliček se dočkala opravy, další přijdou na řadu příští rok V letošním roce Město Prachatice pokročilo s opravou výklenkových kapliček vedoucích ke kapli sv. Filipa Neri Patriarchovi. V hodnotě 198 tisíc korun opravila firma REKON INSTA devět kamenných kapliček. Na ostatní dojde v příštím roce a počítá se rovněž s pokračováním rekonstrukce vlastní kaple. Významným finančním zdrojem pro opravy je výnos z plesů pořádaných Městem Prachatice. Doufáme, že i další, v lednu 2002, významnou měrou naplní pokladnu Nadačního fondu Města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky, který městu přispívá na obnovu tohoto v minulosti významného poutního místa. Text a foto ing. Vladimír Hrabák prosinec 2001 strana druhá

3 Vyhlídkovou trasu ještě před otevřením poškodili vandalové Město pozvalo příznivce turistiky na otevření nového turistického produktu vyhlídkové stezky okolo Prachatic. Otevření stezky naplánovalo na sobotu 10. listopadu do prostoru prvního zastavení nad Žižkovou skalkou. Záštitu nad pochodem převzal Klub českých turistů Prachatice. Po slavnostním otevření následoval samotný pochod po stezce (na snímku dva z dobře naladěných účastníků). Pochopitelně se na něj vypravil také jeden z propagátorů vyhlídkové trasy Bohuslav Nauš. Okamžik, kdy se turisté oficiálně poprvé vydali kolem okresního města, se pro něj stal dovršením procesu budování naučných stezek v teritoriu, jež velice dobře zná. Před časem jsem záviděl některým městům, která mají vybudované naučné stezky zaměřené třeba na historii nebo na přírodu. Z Prachatic dlouho zaznívaly stesky, že město nemá návštěvníkům v tomto směru co nabídnout. Situace se konečně změnila. Přál bych si, aby stezku využívaly prachatické školy, družiny a zájmové kluby. Lze se po ní vydat na botanickou vycházku. Je tady spousta zajímavých chráněných a ohrožených druhů. Je možné po ní podniknout i geologicko mineralogický výlet, protože se tady můžeme setkat se šesti druhy hornin, ale i vycházku historickou. Stezce bych přál, aby po ní chodili jen návštěvníci, kteří mají vztah k přírodě, a vandalové, kteří už se na ní vyřádili, aby se jí vyhýbali, vyslovil předtím, než se o samotě vydal do terénu sbírat opozdilce a zbloudilce Mám nejradši právě zastavení číslo 1, protože tady probíhá geologický fenomén křemenný val. Na úseku ke hřbitovu jsem podrobně zmapoval rostliny. Můžete zde najít přes 270 druhů rostlin. Nejhezčí výhled je od Samotových dvorců, od Cvrčkova a ze Šibeničáku. Pěkný pohled je i od Háječku, prozradil s dovětkem, že díky nádherným výhledům lze získat hrdost na město. Text a foto Václav Malina PŘEDSTAVUJEME: Ředitel prachatické mlékárny avizuje nárůst počtu pracovníků Jiří Toman Datum narození: v Jindřichově Hradci Rodinný stav: ženatý Děti: synové Ondřej (narozen 1979) a Matěj (narozen 1984) Vzdělání: ZDŠ v Jindřichově Hradci, Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži (maturita v roce 1975) Dosavadní kariéra: Po maturitě na mlékárenské průmyslovce nastoupil do Jihočeských mlékáren v Jindřichově Hradci (dělník v sušárně). Po vojně (1981) na čas zakotvil v Jihočeských mlékárnách České Budějovice (mistr lahvárny). V roce 1983 přešel do Jihočeských mlékáren Český Krumlov (vedoucí provozovny), kde pracoval do roku O rok později přešel jako vedoucí provozovny do Prachatic. Ve zdejším závodě Madeta, a. s. Jihočeské mlékárny zastává druhým rokem funkci ředitele. Koníčky: jízda na kole, relaxace v bazénu, chalupa Celý život jste zasvětil pobytu v mlékárnách. Jaký je pro zajímavost váš oblíbený nápoj? Dvanáctka Regent. Tohle pivo z Prachatic bohužel vymizelo, takže ho nahrazuji Budvarem. Když jedu na chalupu, kupuji jedině Regent. Máte jako ředitel mlékárny rád aspoň mléčná jídla? Jak se to vezme, jsem omáčkový typ a do omáčky se sem tam dává smetana. Měnil byste s ředitelem pivovaru? S ředitelem malého pivovaru možná, ale s direktorem nějakého pivovarnického gigantu rozhodně ne. Ten se do provozu asi vůbec nedostane. Má podle mne jiné starosti, než ochutnávat pivo. Líbí se mi malé soukromé pivovary. Jsou třeba hospody, které mají svůj vlastní pivovárek, tam bych si docela zařediteloval. Nicméně sedíte v ředitelském křesle prachatické mlékárny, se kterou to jeden čas vypadalo bledě: její brána se málem zavřela navěky. Jakým zázrakem nastal obrat, díky kterému mohla koncem října 2001 slavit padesátileté výročí? Nejtěžší a nejsmutnější období jsem prožíval, když jsem musel dávat výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost. To bylo v březnu Potom se situace překulila. Management akciové společnosti zavřel mlékárny v Humpolci a do Prachatic převedl výrobu sýru Akawi. Dál vedení společnosti zvažovalo, zda zavře závod Blatná nebo Prachatice. Černý Petr zůstal nakonec Blatné. K rozhodnutí managementu přispěl i dopis tehdejšího prachatického pana starosty Bojanovského, stejně jako kladná vyjádření ředitele okresní veterinární správy Dr. Rittera a Dr. Krejsové z okresní hygienické stanice, která argumentovala dobudovávanou čistící stanicí odpadních vod, díky níž se eliminují dopady na životní prostředí. Radnice úspěšně lobbovala za mlékárnu, ta ve městě zůstala a společnost do ní začala investovat. Jakým vývojem od té doby prošla prachatické mlékárna? Velmi zásadním. Zrekonstruovalo se technologické vybavení, zřídila se úplně nová výrobna bílých sýrů Akawi. Zařízení nyní vyhovuje vývoznímu certifikátu CZ 217, celkově se postupně přistupovalo k opatřením tak, aby do budoucna mlékárna vyhovovala vstupu do Evropské unie. Jedná se například o výměnu železných oken za plastová, o instalaci nerezových umyvadel v bezdotykové úpravě v celém provozu, úpravy kanalizace a klimatizace nebo nové podlahy. Počítáme samozřejmě s dalšími investicemi. V současné době máte více než 120 zaměstnanců. Bude investice spojena s nárůstem počtu pracovníků? Proslýchá se, že v roce 2002 budete nabírat další lidi? Příští rok předpokládáme nárůst výroby bílých sýrů. Ten se už nedá řešit na stávající sýrárně, takže se přistavuje v areálu závodu nová výrobní hala, a to z té strany, kde nyní máme zásobní tanky, které budeme muset přemístit. V příštím roce vznikne minimálně 35 pracovních míst. Madeta Prachatice je součástí akciové společnosti Jihočeské mlékárny. Jak si stojí mezi osmičkou závodů, které tvoří tento tuzemský potravinářský gigant? Vedení akciové společnosti se v případě našeho závodu může chlubit sýrárnou na bílé sýry. Nejen že odpovídá podmínkám vstupu do Evropské unie, ale vyrábí se zde nejvíc tohoto druhu sýru v České republice. Ve středu pomyslného žebříčku jsme, co se týká zázemí. Potřebovali bychom kupříkladu vylepšit pasterační stanici, nemáme dokončeno sledování celé výroby a všech středisek prostřednictvím počítačového systému. Chtěli bychom přejít do automatického cyklu i na kotelně. To všechno bychom mohli dohnat během tří let. Za zmínku stojí fakt, že letos získaly všechny závody Jihočeských mlékáren mezinárodní osvědčení ISO To je hezké, ale jedna ryze praktická otázka: remcají vaši zaměstnanci nad výplatami? Občas remcají. Mlékárna v krajském městě má trochu větší průměr mezd, ale třeba ve srovnání s mlékárnou Pelhřimov nebo Řípec jsme v podstatě na stejné úrovni. V obchodě jsem vaše výrobky Akawi, Jadel a Mozzarella hledal marně. Kolik produkce vyvážíte za hranice? Devadesát procent bílých a pařených sýrů, které jste jmenoval, jde na export většina na Blízký východ, konkrétně do Libanonu, Sýrie, Jordánska a Kuvajtu. Deset procent se uplatňuje na tuzemském trhu. Bílé a pařené sýry tvoří zhruba 70 procent naší produkce, zbylých 30 procent patří tvrdému sýru Moravský bochník. Ten vyrábíme ve dvanáctikilových blocích, které se převážejí do Řípce. Tam z nich dělají plátkový Moravský blok. Při výrobě sýrů vzniká syrovátka. Kromě krmné syrovátky ji zahušťujeme a vyvážíme do Francie a Německa. Od kdy se traduje export sýra do exotických zemí? Obchodní vazby na Blízký východ mají mnohaletou tradici. Obchodník stoprocentně plní kontrakty. Dobrá platební morálka je obrovskou výhodou pro plánování prachatické mlékárny. Zkuste si zahrát na prognostika. Jak podle vás bude vypadat mlékárna v Prachaticích za dalších padesát let, v roce stého výročí? Bude zde stále dost ruční výroby, protože náš stěžejní obchodní partner vyžaduje sýr, který je vyráběn ručně, takže o zaměstnanost nemám obavy. Samozřejmě větší roli bude hrát počítačová technika, všechny procesy bude hlídat jeden centrální počítač a mlíko budou pořád dojit krávy Jo. A lidi budou pořád jíst sýry, neboť je konzumovali už staří Římané, tak proč by se nejedly za dalších padesát let. Klasickým sýrům rozhodně neodzvoní, proti Západu máme, co se týče spotřeby sýrů na hlavu, co dohánět. Postupně se bude zvyšovat zájem o archivní sýry. Současný spotřebitel nerozlišuje průmyslové a archivní sýry, které jsou, stejně jako vína, mnohem dražší. Jihočeské mlékárny v tomto směru učinily první krůček: dlouhodobě zrající archivní sýr vyráběný v závodě Planá nad Lužnicí se jmenuje Petr Vok. Ptal se a za odpovědi poděkoval Václav Malina strana třetí prosinec 2001

4 Perličky z íčka aneb Jací turisté do našeho města přijížděli Letní turistická sezóna v prachatickém íčku (rozuměj infocentru) je již historií. Zavzpomínejme krátce na situace, které nás mnohdy rozesmály, překvapily i poučily. Nejvíce se v Prachaticích líbilo nově zrekonstruované Velké náměstí, jeho osvětlení a Stará radnice. Strážníci městské policie nejčastější obuli botičky hostům hotelů, takže se jim pobyt trochu prodražil. Nejpraštěnější návštěvníci měřili nad 170 cm a nevešli se při odchodu z íčka do kamenných futer. Jeden úraz si vyžádal okamžité lékařské ošetření, ty ostatní snad ne Nejvzdálenější návštěvníci byli Japonci, kteří k nám zabloudili na doporučení vlastní kanceláře, že prý u Českého Krumlova je ještě jedno renesanční město se zámkem na náměstí. Nejexotičtější návštěvníci byli z Nové Guiney a měli sebou tři děti. Jen paní byla původem z Čech. Nejčastěji se návštěvníci íčka ptali na zajímavosti ve městě, směnárnu, dobrou restauraci a levné turistické ubytování. Největší úspěch městské policie byl zaznamenán nálezem zavazadla návštěvníků z Londýna, kteří jej nechali položené večer u budovy Banca. Poctiví nálezci nejsou známi, ale patří jim velký dík. Tito návštěvníci si odváželi další dobré dojmy okamžitá pomoc na místě ze strany IC a městské policie a poctivost zdejších obyvatel. Nejvtipnější otázka zněla: Kde se nachází ten Husův dům, kde se narodil Žižka, a jak daleko je z Prachatic na rozhlednu Poledník, co se tyčí nad městem? Každý den je něčím bohatý, každý den se něco nového začíná, každý den se zde v prachatickém íčku potkáváme s lidmi místními i vzdálenými, abychom obohatili jejich i náš život. Je to nejen práce i poslání. Za Infocentrum Prachatice připravila Jana Vítková POZOR: Pracovníci odborné firmy budou odečítat vodoměry V době bude provádět firma Coop Therm s. r. o. Jindřichův Hradec odečty indikátorů na otopných tělesech, měřidel teplé (TUV) a studené vody (SV). Nájemníci domů budou seznámeni s datem odečtů a časovým úsekem odečtu na výzvě, která bude vyvěšena ve vchodu do domu nejméně 10 dní předem. Tak bude mít každý nájemník dostatek času, aby si zajistil zpřístupnění svého bytu. Pokud nájemník nebude v době odečtu přítomen, obdrží do poštovní schránky formulář k samoodečtu vodoměru, který je třeba správně vyplnit, podepsat a co nejdříve zaslat na adresu na něm uvedenou. Formuláře zaslané po nebudou pro vyčíslení spotřeb použity. Samoodečet indikátorů na otopných tělesech není možný z důvodu nutnosti výměny ampule, proto je nutné objednat firmu uvedenou na formuláři k dodatečnému odečtu indikátoru a výměně ampule. Za odečet v objednaném termínu se účtuje částka spojená s náklady na individuální odečet bytu. Ve vlastním zájmu si zajistěte zpřístupnění vašeho bytu tak, abyste se vyhnuli chybě při samoodečtu vodoměru, případně částce za individuální odečet indikátoru na otopném tělese. Při odečtu by měla být přítomna osoba starší osmnácti let tak, aby odečet mohla zkontrolovat a jeho správnost potvrdit svým podpisem. Zejména je potřeba dát pozor na záměnu TUV a SV. Následná reklamace odečtu je dodatečně obtížná. Pokud i přes tato opatření nebude odečet umožněn, bude spotřeba vašeho bytu dopočtena podle vyhlášky č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1998, kde se postupuje pro TUV dle 7 odst. 8 dopočtem spotřební složky nákladů z průměrné spotřeby připadající na 1 m2 podlahové plochy měřených bytů zvýšené až o 300 % a u odečtu indikátorů tepla dle 6 odst. 9 dopočtem spotřební složky nákladů z průměrné spotřeby připadající na 1 m 2 podlahové plochy měřených bytů zvýšené až o 50 %. Věnujte odečtům vody a tepla náležitou pozornost, jenom tak je možné zajistit spravedlivé rozúčtování nákladů. Pavel Zikmund, Městská správa domů a bytů, s. r. o. Ekologickou výchovu v ZŠ Národní prošpikovaly humorné postřehy žáků V říjnu a listopadu jsme uskutečnili pro žáky prvního stupně ekologický projekt. Pro každou třídu byl připraven program zaměřený na ochranu a poznávání přírody. Smyslem bylo seznámit žáky s tím, jak se stát, město a jednotlivci starají o ochranu životního prostředí v jejich nejbližším okolí a jak oni sami mohou pomoci. Třináct akcí s nejrůznějším zaměřením zdolávaly děti s velkou chutí. A zde jsou některé jejich postřehy: Skládka na Libínském Sedle Víte, kde seženete za třicet let kvalitní hnůj pro svou zahrádku? Určitě rádi navštívíte Libínské Sedlo, kde se skládka odpadků mění na kompost. Jinak než okolo paneláků to vypadá na skládce na Libínském Sedle tam je vše pěkně čisté a upravené. Herba zdravá výživa V prodejně Herba jsme si říkali, co je pro nás k jídlu nejzdravější, třeba pohanka a proso. Ale já mám radši jitrnice. Čistička vody Je to nejčervenější dům v Prachaticích a líbily se mi tam stroje a také tam vzniká bioplyn, který se pak spaluje. V čističce mě nejvíce zaujaly veliké bazény a také to, že tam byl smrad. ZOO Ohrada na Hluboké V zoo se starají i o nemocná zvířata a vyléčená je vracejí do volné přírody. Nejvíce mě zaujaly vydry a jejich smysl předvádět se. Ornitologická beseda a kroužkování ptáků Učili jsme se chytat ptactvo a zkoušeli jako ptáci létat, ale vůbec nám to nešlo. Rybí líheň v Husinci Viděli jsme různé druhy ryb kapry, pstruhy a lipany. Zajímavé to bylo v místnosti, kde jsou uloženy jikry. Víme, kdo jsou největší nepřátelé rybí farmy vydry a volavky. Čajovna U hrušky Viděli jsme, jak vypadá čajovník, ochutnali několik druhů čaje a slyšeli vyprávění o čínském císaři. Mají tam podium s malými polštářky a krásně barevné rybičky. Jeden čaj mi voněl jako šeřík a další čaj chutnal jako elektrika jiskřil v puse. prosinec 2001 Označování kontejnerů na PET lahve (sepsali prvňáčci se svými učitelkami ) Na procházku po Prachaticích jsme se vydali s panáčkem Popleteníčkem, kterému jsme chtěli vše ukázat kontejnery na plasty, papír a sklo a hlavně nejdůležitější úkol jak uklízet plastové lahve. To nám šlo nejlépe a od této procházky všichni víme, že lahve nejdříve rozšlápneme, aby zabraly méně místa. Také jsme každý kontejner na plasty ozdobili velikou samolepkou, na které je namalovaná bota, která šlape na PET lahve. Ve škole jsme si celou trasu vyznačili na plánku Prachatic. V rámci projektu viděli žáci také výlov rybníka ve Vodňanech, navštívili planetárium v Českých Budějovicích, sběrný dvůr v Prachaticích a seznámili se s některými chráněnými stromy v okolí. Závěrečnou tečkou celého projektu byly dvě výstavy. První mapuje průběh celého projektu a je sestavena z prací žáků a fotografií, druhá s tematikou třídění a recyklace odpadů. Ta byla také spojena s besedou na dané téma. Děkujeme všem, kteří nám při realizaci tohoto rozsáhlejšího projektu vyšli vstříc a pomohli. Sepsala Hana Bolková, foto Václav Malina Na zaručeně recyklovaných bonbónech si zástupce Dětské tiskové agentury a firmy Ekocom Richard Kuchař v závěru besedy mezi žáky základní školy Národní otestoval, zda pochopili, jak funguje proces recyklace odpadů. strana čtvrtá

5 Prachatičtí fotografové nabídnou okamžiky jednoho všedního dne Se sloganem Jeden všední den nejen na Šumavě, jak ho viděli členové fotoklubu F/2,8 nabídne prachatická galerie Dolní brána návštěvníkům kolekci více než stovky fotografií, které vznikly ve středu 10. října letošního roku. Vernisáž se koná v pondělí 10. prosince v a výstava potrvá do 10. ledna příštího roku. První společnou výstavou tak o sobě dává vědět prachatický fotoklub F/2,8, jehož název pochází z označení světelnosti (clony) dobrého objektivu. Fotoklub vznikl na konci minulé zimy a sdružuje bezmála dvě desítky členů. Dvě hlavy fotoklubu Radek Štumpauer a Luděk Jánoš vysvětlují: Na počátku byla Poslední kniha století, která vyšla koncem minulého roku a zachytila jeden den v životě české republiky, konkrétně desátý říjen. Autorem projektu a vydavatelem byl přední český fotograf pocházející z Prachatic Adolf Zíka. Ten dal tehdy příležitost několika prachatickým fotografům. Nu a k prvnímu výročí knihy jsme se rozhodli 10. října znovu vyjít s fotoaparáty do ulic i do přírody a fotografovat různé tváře života lidí v tento den. Šestnáct fotografů se zaměřilo především na život a práci v okresním městě, na Prachaticku, někteří však fotografovali i na Sušicku, v česko německém příhraničí a dokonce i v Praze. Mezi zvolená témata patřily například nemocnice, sklárna, škola i mateřská školka, některé prachatické firmy, Romové, senioři, hospůdky, ale i osobnosti společenského a sportovního života. Vznikla dobrá půl tisícovka snímků, ze kterých jsme vybrali více než stovku fotografií. Ty jsme seřadili podle okamžiku jejich pořízení. Fotografie ve výstavním formátu většinou centimetrů budou opatřeny rovněž stručným popisem událostí, říkají R. Štumpauer a L. Jánoš. Již nyní by však fotografové z klubu F/2,8 chtěli poděkovat prachatickým Kulturním a informačním službám za skvělou nabídku prostorů v Galerii Dolní brána. Zdeněk Přibyl Žáci cestovali za solí Poslední říjnový víkend jsme vyrazili na další výpravu po stopách soli. Doprovázeli nás naši kamarádi z družební školy v Tittlingu. První den byl věnovaný Salzburgu rodnému domu W.A. Mozarta, malebným uličkám i velkému hradu nad městem. Druhý den v Berchtesgadenu jsme měli možnost zjistit, jak se sůl dobývala a jakým způsobem se dopravovala do solivarny v Bad Halleinu. Nádherné podzimní počasí nás přímo vybízelo k zastávce u Königsee, kde jsme se nemohli vynadívat na zasněžené vrcholky Alp. V Bad Halleinu jsme viděli solný důl a starou solivarnu s obrovskými dvacetimetrovými koly, která pohání pumpy. Poslední den jsme hráli poznávací hru o hradě Burghausenu a mimo jiné se dozvěděli, že se jedná o nejdelší hrad v Evropě. Uvnitř hradu jsme navštívili muzeum mučících nástrojů. Asi největším zážitkem byla pro nás jízda na skluzavkách a projížďka na voru v solném dole. Do Prachatic jsme se vrátili po třech dnech bohatší o mnoho nových zážitků. Mgr. Hana Bolková, ZŠ Národní Ples města zpestří country Možná se vám to zdá brzy, ale opravdu je to již téměř rok, co jsme se v hotelu Park proháněli na tanečním parketu. Již po čtvrté se rozběhly přípravné práce na městském plesu, který se uskuteční 25. ledna K tanci a poslechu na něm bude hrát taneční orchestr Swing Band Tábor. Nezalekněte se názvu kapely, repertoár má velmi pestrý, zatančíme si i valčík a polku. Novinkou čtvrtého plesu města bude country salonek, kde si budete moci zatančit country, nebo si jen tak přijít posedět a zaposlouchat se do příjemné hudby. Na všechny se moc těšíme a věřte půlnoční překvapení bude opravdu stát za to. Výtěžek plesu bude opět věnován Nadačnímu fondu Města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Jana Beyerová Bývalý učitel běhal po poušti Ptáte se kdo? Český sportovec, bývalý učitel Zdeněk Přívratský. Vyprávěl nám poutavé příběhy o lidech z celého světa, kteří milují pohyb, obětují spoustu času a chtějí vítězit. Závod se koná každoročně na Sahaře. Pokud závodník hodně trénuje, sežene sponzory a má silnou vůli, může bojovat s ostatními i sám se sebou. Pan Přívratský přesvědčoval žáky, jak je nutné se pohybovat, sportovat, chtít něco dokázat. Zvlášť dnešní mládež videa, počítačů a diskoték sport potřebuje. Beseda se žákům velmi líbila. Věříme, že nebyla poslední. M. Rypáčková, ZŠ Vodňanská Jednou větou Město Prachatice předalo na Ministerstvo kultury ČR žádost o finanční příspěvek pro památky zařazené do Programu regenerace městské památkové rezervace. (vh) Z přílohy k zápisu z jednání zastupitelstva dne 5. listopadu 2001 K bodu č. 2 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s bezplatným převodem parcely KN číslo 1604/1 a 1604/3 (cesty) k. ú. Prachatice z majetku Lesů ČR do majetku Města Žádá: Město Prachatice souhlasí s prodejem části parcely KN č. 1044/8 (313m2) k. ú. Prachatice. Za cenu: 50 Kč/m 2. Žádá: Švehla Jaromír, Kaštanová 825, Prachatice souhlasí s výkupem parcel GP č. 1420/3 (6792 m2), GP č. 1420/2 (25 m 2 ) a GP č. 273/3 (148 m 2 ) k. ú. Prachatice, za celkovou kupní cenu Kč. Žádá: Město Prachatice Prostřednictvím NEMO reality s. r. o., jednatel, Ing. František Kott, vz. František Hečko, Staré Sedlo 223, Sokolov souhlasí s bezplatným převzetím dokončené komunikace, chodníku, opěrné zdi a kanalizace po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na parcelách KN číslo 830/25, 830/15, 830/9 k. ú. Prachatice v souvislosti s výstavbou 60 garáží Pivovarská ul., Prachatice. Žádá: Město Prachatice souhlasí s věcným břemenem práva vedení kabelu NN v parcelách KN číslo 500/1 a PK 291 k. ú. Kahov za jednorázovou cenu Kč. Žádá: Ericsson s. r. o., U Michelské školy 398, Praha 4 vz. Triec s. r. o., Dělnická 54, Praha 7, Ing. Roman Habla K bodu č. 3 bere na vědomí aktualizovaný Povodňový plán města Prachatice a v rámci finančních prostředků, které město vynaložilo, požaduje jeho aktualizaci a dopracování ve smyslu nového zákona o vodách, účinného od doporučuje radě města zvolit za člena Povodňové komise Ing. Václava Fridricha. K bodu č. 4 schvaluje návrh jednorázových odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města za rok Navržené jednorázové odměny jsou v souladu se Zásadami pro poskytování odměn členům zastupitelstva a členům výborů a komisí (příloha č. 2). K bodu č. 5 schvaluje zřizovací listiny základních škol Zlatá stezka a Vodňanská, které budou od samostatnými příspěvkovými organizacemi s právní subjektivitou včetně změn a doplňků. pověřuje Ing. Vojtěcha Tomana, tajemníka MěÚ, aby prostřednictvím právníka města upřesnil formulace k součástem organizací. K bodu č. 6 schvaluje změny zřizovacích listin mateřských škol v Prachaticích v ulici Zahradní, České, Krumlovské a Na Skalce s těmito úpravami: čl. 2 charakterizovat zařízení čl. 4, odst. 3 hospodářskou činnost změnit na doplňkovou čl. 7 vypustit příspěvkovou. K bodu č. 7 schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o změně počtu částí města. Jednotlivé části města budou řazeny dle statistického lexikonu. K bodu č. 8 schvaluje návrhy názvů ulic tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. K bodu č. 9 neschvaluje přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích (dle 9 zákona č. 436/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů): p. Čestmír Jiráň, nar , bytem Sokolovská 410, Prachatice p. Jan Mádl, nar , bytem Žižkova 172, Prachatice K bodu č. 10 schvaluje: záznam o kontrole plnění vybraných usnesení Rady města a Zastupitelstva města Prachatice za první čtvrtletí roku 2001 včetně navržených opatření; zprávu kontrolního výboru o kontrole Tepelného hospodářství s. r. o., Prachatice, včetně navržených opatření. K bodu č. 11 bere na vědomí navržená opatření Policie ČR. pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města, průběžně informovat zastupitele města o efektivnosti realizovaných opatření. žádá Policii ČR o prověření stavu dopravního značení a o navržení jeho zlepšení. bere na vědomí dopis M. Hromířové, Prachatice, Třešňovka 488. strana pátá prosinec 2001

6 Protože redakční rada dostala opakovaně dotaz, zda se v Prachaticích nacházejí katakomby, pokusím se tuto otázku zodpovědět následujícím článkem. Katakomby v Prachaticích samozřejmě nejsou, ale podzemí bylo důležitou součástí středověkého i raně novověkého města. Sklepy sloužily v minulosti (před vynálezem ledniček a chladniček) k uchovávání potravin v daleko větší míře než dnes. Proto musela každá nemovitost být vybavena sklepem, do kterého se zpravidla vcházelo z nejspodnějších podlaží obytného domu a který velice často opouštěl půdorys domu směrem do náměstí, či do ulice. Typickým případem je nejspodnější sklep ve Staré radnici (bývá přístupný při dnech Evropského dědictví). Půdorysně má tvar dlouhého písmene T a má dvě výškové úrovně vzájemně spojené schodištěm. Tvar ani rozdílná výšková úroveň není podle odborníků náhodná každá potravina měla své místo. Níže byly uloženy ty, které vyžadovaly nižší teplotu (viz známé rčení, že pivo je nejlepší ze sedmého schodu). Také vzájemná poloha potravin byla důležitá (dodnes víme, že jablka a brambory by se neměly skladovat v bezprostřední blízkosti, protože se potom více kazí). K regulování přívodu vzduchu sloužily šachty vyvedené do komunikací či chodníků kryté vyjímatelnými deskami. Šachty někdy sloužily též pro vhazování kusů ledu těžených v zimě na okolních rybnících. Led postupným táním vychlazoval prostor sklepa. Až na výjimky popsané dále nebyly sklepy v Prachaticích vzájemně propojeny. Důležitým fenoménem prachatického podzemí je tzv. pevnostní vodovod. Jedná se o velmi staré vodohospodářské dílo, jehož prvotním účelem bylo snížení hladiny spodní vody a teprve později bylo druhotně využito jako zdroj vody. Právě objev části tohoto vodovodu v dnešní restauraci Punkva na počátku devadesátých let vyvolal zájem referátu kultury okresního úřadu, Městského úřadu v Prachaticích Radniční list Procházka po prachatickém podzemí aneb Jsou v Prachaticích katakomby? a Prachatického muzea o podzemí historického jádra. Tento zájem vyústil v pasportizaci přístupných sklepů i archivní a terénní průzkum provedeného p. Jaroslavem Jáskem (viz sborník Zlatá stezka ročník 3/1996). Vznik pevnostního vodovodu není doložen. Nicméně jedna jeho větev vedla podél severního okraje náměstí (možná už z Národního domu, v každém případě z Punkvy směrem k Dolní bráně) a druhá větev pravděpodobně podél východního okraje náměstí (doloženo je její vedení ve sklepě restaurace Perla). Obě větve se setkávaly na Kostelním náměstí a poté opouštěly hradby. Voda tekla štolou s proměnlivým průřezem (v doložených úsecích 1 1,3 m širokou a cca 1,5 1,7 vysokou). Štola je dnes přístupná pouze částečně (především z restaurace Punkva). Valná část je neprůchodná zasypaná při likvidaci sklepů, které vzájemně propojovala. Vyprávění, které občas slýchám od pamětníků, že z Velkého náměstí se chodbami dostali až na Malé náměstí či ke Skalce souvisí patrně s dalším vodohospodářským dílem starou kanalizací. Její vznik spadá do 1. poloviny 18. století. Kanály této kanalizace byly zděné, většinou měly čtvercový průřez. Páteřní kanál starého města začínal u kašny na Velkém náměstí a přes Kostelní náměstí a pod domem čp. 28 (cukrárna Vanesa) vedl přes Parkán do Zahradní ulice, kde se napojoval na další vedení. Většina této kanalizace byla zrušena při rekonstrukci náměstí v minulém roce. Podle vyjádření odborníků na středověká města je velmi nepravděpodobné, že by nějaká štola vedla mimo opevněné město a sloužila k úniku obyvatel. Opevněné město bylo nejbezpečnějším místem a v případě jeho dobytí by stejně měšťané neměli šanci uniknout. Ze všeho nejméně pravděpodobné je vyústění šachty na Skalce, která je přirozeným stanovištěm pro velení armády, která by město dobývala. Ing. Vladimír Hrabák Dnem 1. listopadu začalo zimní období pro údržbu místních komunikací. Končí 31. března následujícího roku. Toto období přináší pro mnoho subjektů ve městě povinnosti, týkající odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikají vlivem povětrnostních podmínek, tj. odklízení sněhu a zmírňování náledí na vozovkách a chodnících (pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci). Závadou ve sjízdnosti nebo schůdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti komunikace nebo schůdnosti chodníku, kterou nemůže uživatel komunikace předvídat při svém pohybu, který je přizpůsoben povětrnostním situacím a jejich důsledku. Jednou ze základních povinností uživatelů komunikací je povinnost přizpůsobit jízdu nebo chůzi povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. Nelze se tedy dovolávat toho, že řidič či chodec nepředpokládal, že na vozovce či chodníku nebude v zimě náledí nebo sníh. Největší tíha odpovědnosti z hlediska zimní údržby komunikací leží pochopitelně na Městu Prachatice jako vlastníku. Velkou část výkonu vlastnických povinností provádí pro Město Prachatice správce místních komunikací Technické služby s. r. o. Na základě uvedené vyhlášky jsou v případech, kdy nemovitost sousedí s chodníkem v zastavěné části obce, povinnosti zimní údržby přeneseny na vlastníky sousedních nemovitostí. Mimo to jsou stanoveny povinnosti i pro samotné uživatele komunikací, a to povinnost přizpůsobit svou jízdu nebo chůzi povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům. Zimní údržba komunikací je zabezpečována na základě aktualizovaného Plánu zimní údržby a Vyhlášky o zimní údržbě místních komunikací (chodníků). Tyto dokumenty určují konkrétní lhůty pro odstranění sněhu či zmírnění náledí, pořadí důležitosti jednotlivých komunikací, způsob odstranění sněhu či náledí, druh posypového materiálu a další povinnosti, které jsou spojené se zimní údržbou. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací vycházejí z 45 vyhlášky 104/1997 Sb. a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti komunikací jsou určeny vlastníkem komunikací ve vyhlášce Města. Lhůty jsou upraveny s ohledem na pracovní dobu správce komunikací a potřebnou viditelnost na jednotlivých úsecích komunikací. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti a schůdnosti do výjezdu mechanizmů a čet nesmí překročit v pracovní dobu správce komunikací a osoby pro výpomoc 30 minut a v mimopracovní dobu 60 minut. Tato doba platí i pro vlastníky sousedních nemovitostí (doba od zjištění závady do zahájení prací na zimní údržbě). prosinec 2001 V rámci zimní údržby místních komunikací má povinnosti nejen město S ohledem na podmínky města Prachatice byly lhůty určeny u jednotlivého pořadí důležitosti u sjízdnosti v 1. pořadí do 4 hodin, ve 2. pořadí do 12 hodin a ve 3. pořadí nejpozději do 48 hodin od ošetření 1. a 2. pořadí důležitosti. U schůdnosti je to pak v 1. pořadí do 2 hodin, ve 2. pořadí do 6 hodin a ve 3. pořadí nejpozději do 12 hodin od ošetření 1. a 2. pořadí důležitosti. V místě, kde není na komunikaci zajištěno dostatečné umělé osvětlení a zimní údržba je prováděna ručně, je lhůta počítána až od doby, kdy je dostatečná denní viditelnost, která zabezpečuje bezpečnost práce a ochranu zdraví osob, vykonávajících tyto práce. Zatřídění důležitých vozovek a chodníků do jednotlivého pořadí důležitosti bylo provedeno vlastníkem komunikací a odsouhlaseno komisí dopravy. Tato tabulka je nedílnou součástí plánu zimní údržby. S odvozem sněhu z místních komunikací se počítá v případě sněhových kalamit, a to pouze v centru města a po zvážení situace na pokyn odboru SVH MěÚ. Tam, kde jsou stanoveny povinnosti, tam je pochopitelně prováděna i kontrola jejich dodržování. V tomto případě ji provádí Městská policie Prachatice a odbor SVH MěÚ Prachatice. Městská policie se především zaměřuje na mapování stavu místních komunikací a koordinuje zásahy pro zmírnění závad s Technickými službami s. r. o. Dále pak kontroluje dodržování povinností vlastníků sousedních nemovitostí při zimní údržbě chodníků. Odbor SVH pak dohlíží na celkové provádění zimní údržby ve městě, vyhodnocuje její finanční náročnost a případně koordinuje práce v kalamitních situacích. Všechny podrobnější informace týkající se zimní údržby ve městě Prachatice je možné získat z výše uvedené obecně závazné vyhlášky a plánu zimní údržby. Tyto dokumenty jsou k dispozici na odboru SVH MěÚ Prachatice, případně na tel. 0338/ p. Pancer. Město Prachatice, prostřednictvím Technických služeb s. r. o., je na letošní zimní sezónu již technicky i materiálně připraveno. V zásobě je dostatek posypových materiálů, byly zakoupeny nové nádoby na posypový materiál, které budou rozmístěny převážně v centru města. Jedná se o nový typ nádob, který je mobilní. Po zimní sezóně budou nádoby z centra odstraněny. Původní i nové nádoby budou doplněny a doplňovány posypovým materiálem podle povětrnostních podmínek. V případě nutnosti budou sloužit pohotovostní telefonní čísla na Technické služby s. r. o. (TS), a to v pondělí až pátek Karel Pešek ředitel Technických služeb s. r. o. 0724/ O víkendu Jaroslav Hastrman pohotovost TS 0606/ , event. na čísle 156 Městská policie. Bc. Ivana Jeřábková strana šestá

7 Jubilea v prosinci (75 let a více) Batěk Karel Bauerová Božena Čejka Otomar Čužna Karel Harvalíková Marie Kadlecová Viktoria Kaňov Josef Karkošová Jaruška Kavanová Viktorie Kochmová Marie Langová Marie Maidl Josef Mikeš Jan Paclíková Růžena Peleška František Prášek Jan Rosenbreyer Dušan Sitterová Rosalie Svojšová Vlasta Sýkorová Marie Štaflová Vlasta Šwejda Jan Tokár Štefan Tomek Tomáš Urban Jaroslav Urxová Alžběta Váchová Marie Vávra Emanuel Žemlička František Děti narozené od do Sirůčková Jana Abera Lucie Bártík Martin Řezanka Ondřej Janoušková Eliška Kopelent Pavel Pícha Marek Prachatice se stanou městem zimních sportů Řešené území se nachází jižně od Prachatic v k. ú. Prachatice a k. ú. Libínské Sedlo a leží na západních svazích masivu Libína, který je souvisle pokryt lesy. Sjezdové tratě by využívaly přirozeného výškového převýšení hřebene Libína a byly by orientovány západně na Libínské sedlo sjezdová trať I a severozápadně do údolí Fefrovského potoka sjezdová trať II. Výšková úroveň sjezdových tratí je na úrovni výšky m. n. m. trať I. a trať II. Souvislá sněhová pokrývka zde trvá 100 až 110 dní v roce. Sněhová pokrývka ve spodní části sjezdovky je Široká veřejnost pietní akt ignorovala 11. listopadu 2001 se na hřbitově uskutečnil pietní akt položení věnců u pomníku padlých I. světové války a vzpomínka na oběti dalších válečných konfliktů. Město a Územní vojenská správa Prachatice sice pozvaly širokou veřejnost, její účast se však dala spočítat na prstech jedné ruky Text a foto Václav Malina Památce padlých vojínů se poklonil také zastupitel Václav Rosa (za ním ředitel městské policie Ivo Novotný). již v první dekádě listopadu, postupně se stále zvyšuje až do konce února, vrcholí v poslední únorové dekádě. Díky zvyšujícím se teplotám se sněhová pokrývky v průběhu března zvolna snižuje, ovšem sněhu je podstatně více než v prosinci, dokonce v první dubnové dekádě je na sjezdovce přibližně stejně jako v první dekádě prosince, ovšem průměrné teploty jsou podstatně vyšší. Investiční náklady celkem Kč Provozní náklady celkem Kč Ostatní náklady Kč (rub) Upozorňujeme: Setkání příhraničních obcí Dne 30. října 2001 se uskuteční již 11. Setkání zástupců obcí a příslušných institucí v cestovním ruchu z okresů Freyung Grafenau a Prachatice. Toto organizuje německá strana, tématem pracovního setkání bude např. propojení cyklostezek mezi Českou republikou a Bavorskem, založení pracovních skupin pro projekty INTERREG a PHARE, propojení běžeckých tratí, reklama v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na nadcházející zimní turistickou sezónu. V odpolední části je pro účastníky setkání připravena návštěva keltské obce Gabreta v Ringelai. (tib) Ohlédnutí kronikáře: Centrální prachatické náměstí neslo jméno Hitlera i Gottwalda V krátkém seriálu se budeme v Ohlédnutí kronikáře věnovat prachatické uliční síti, především z hlediska vývoje jejího pojmenování. Informace jsou čerpány z publikace Prachatice vývoj uliční sítě a jejího pojmenování, kterou v roce 1990 vydalo Okresní muzeum Prachatice. V dnešní části se budeme věnovat prachatickým náměstím. Kostelní náměstí Název Kirchenplatz se sice na plánu města z roku 1837 neobjevuje, je však nanejvýš pravděpodobné, že byl užíván. Proto je také tento název na jedné z tabulek objednaných v roce Není známa žádná jiná varianta pojmenování tohoto prostranství před kostelem sv. Jakuba. Velké náměstí V berním rejstříku z roku 1590 je uveden název W Rynku. Na plánu města z roku 1837 je náměstí nazváno Ortsplatz. Běžně je do poloviny osmnáctého století používán v knihách trhových na domy název Platz, případně Ringplatz. Název Ringplatz se objevuje i na jedné z tabulek, které nechala městská obec zhotovit u firmy Stegmann v Českých Budějovicích v roce Po roce 1918 zůstává název Ringplatz v platnosti, české pojmenování zní Velké náměstí. Po záboru pohraničí v říjnu 1938 byly k 24. říjnu přejmenovány některé ulice a náměstí. Velké náměstí bylo přejmenováno na Adolf Hitler Platz a tento název byl platný do konce války. Při první národní slavnosti dne 24. června 1945 ohlásil starosta města změnu názvu na náměstí Svobody. Tento název byl potvrzen vyhláškou MNV Prachatice ze 20. března K přejmenování na náměstí Klementa Gottwalda došlo usnesením plenárního zasedání MNV. Rozhodnutím plenárního zasedání MěstNV ze dne 19.února 1990 bylo náměstí vráceno původní pojmenování Velké náměstí. Malé náměstí Při postupném růstu dolního předměstí se před Dolní branou utvořil volný prostor, který byl postupně obestavován. Svou definitivní podobu získal koncem 18. století. Z tohoto náměstí vycházely ulice Zahradní, Krumlovská (Nádražní), Vodňanská, Svatopetrská, U Studánky, Pivovarská a původní Kasárenská (dnešní Hradební). Je pochopitelné, že se toto náměstí stalo velmi rušným městským centrem, z hlediska dopravního mnohem rušnějším než Velké náměstí. První podobu názvu nacházíme na městském plánu z roku 1837 Ortsplatz. S největší pravděpodobností můžeme tvrdit, že název zněl Spitalplatz, podle městského špitálu umístěného v dnešním domě č.p.1/ii. Tento název se objevuje i na seznamu ulic z roku Patrně po první světové válce došlo k přejmenování tohoto prostoru na Malé náměstí (Vorstadtplatz, jak je uvedeno na katastrální mapě). 24. října 1938 bylo náměstí přejmenováno na Konrad Henlein Platz. Po osvobození byl nadále užíván název Malé náměstí až do roku 1954, kdy rada MNV 14. září schválila rozhodnutí o změně názvu na náměstí Československé armády. 19. února 1990 byl tomuto prostoru vrácen název Malé náměstí. Připravil Pavel Fencl strana sedmá prosinec 2001

8 Kulturní a společenský servis na prosinec 2001 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) Středa očima prachatických fotografů Jeden všední den nejen na Šumavě, jak ho viděli členové fotoklubu F/2,8. Vernisáž: 10. prosince v hodin. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, P. Horák, D. Strnadová, F. Gajerová, J. Ryvola, K. Oberthor, Z. Oberthorová Popelková, V. Komárek, J. Kábrt, J. Milota Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Michalová, M. Tomášková Otevřeno: Po Pá So AREÁL NA PARKÁNU hodin Otevření brány do pekla aneb Pojďte se děti bát Bašta Helvít na Parkánu se stane centrem improvizovaného vystoupení členů ŠOS o čertech v pekle se zapojením diváků. VELKÉ NÁMĚSTÍ A DIVADLO hodin PŘÍJEZD PANÍ ZIMY Tradiční předvánoční oslava. Předvánoční trhy s kulturním programem, příjezdem Paní Zimy, pohádka DS ŠOS O čarodějnici Vidrbíně v městském divadle. Sledujte zvláštní plakáty! MĚSTSKÉ DIVADLO hodin Koncert dětského pěveckého sboru Husinec Předvánoční koncert DPS Husinec pod vedením sbormistryně Martiny Zíkové pro MO Svazu důchodců i ostatní veřejnost a hodin Vánoční koncert ZUŠ Vánoční vystoupení pro ZŠ Vodňanská hodin Vánoční koncert ZUŠ Vánoční vystoupení pro ZŠ Zlatá stezka a hodin Vánoční koncert ZUŠ Vánoční vystoupení pro ZŠ Národní hodin Vánoční koncert ZUŠ Vánoční večer žáků ZUŠ Prachatice pro rodiče i veřejnost. Vstupné dobrovolné hodin Jiří Schmitzer: Recitál Netradiční písničkový recitál známého herce, držitele Českého lva 1998, s písničkami nejen z jeho posledního alba Šílenec. Vstupné: 80 Kč hodin Prádelna autorských schopností Absolventské představení seminaristů třetího ročníku divadelní dílny Na zkoušku. Pořádá ŠOS Prachatice. Vstupné dobrovolné hodin Robert Thomas: Turecká kavárna Tři příběhy (Ustrašený svědek, Pes a kočka a Zlatý ministr) známého francouzského autora, jehož autorský záměr je jasný a působivý pobavit diváka, dát mu překvapivou a nečekanou pointu. Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj Hádek. Režie: Pavel Háša. Vstupné: 160 Kč hodin Vánoce s Libínem Předvánoční podvečer nejen pro milovníky folklóru se souborem Libín. VELKÉ NÁMĚSTÍ hodin ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ Pod vánočním stromem v podání sboru Česká píseň hodin Živý betlém pod vánočním stromem Předvánoční program s živou muzikou a připravenými zpěvníčky pro diváky cca hodin Silvestr 2001 Půlnoční setkání prachatických občanů, novoroční přípitek starosty a ohňostroj. SÁL ZUŠ Vánoční koncert ZUŠ Vánoční vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ 9.30 hodin MŠ Zahrádka hodin MŠ Krumlovská Vánoční koncert ZUŠ Vánoční vystoupení žáků ZUŠ pro MŠ 9.30 hodin MŠ Paraplíčko hodin MŠ Skalka KOSTEL SV. JAKUBA hodin Vánoční koncert Společný koncert smíšeného pěveckého sboru Přátelství a chrámového sboru. Vstupné dobrovolné hodin Vánoční koncert Společný koncert pěveckého sboru Česká píseň a Pošumavské komorní filharmonie pod vedením Karla Heymanna. Vstupné: 80 a 40 Kč hodin Dětská půlnoční VELKÝ SÁL NÁRODNÍHO DOMU hodin Vánoční koncert Společný koncert pěveckého sboru Česká píseň a Pošumavské komorní filharmonie. Vstupné: 80 a 40 Kč. Informace: Městské divadlo (tel ) Předprodej vstupenek: út a čt hodin, st 10 12, hodin a hodinu před představením na večerní akci Připravujeme na leden Divadelní představení Vstupte (Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička) Pohádka pro rodiče s dětmi Strachyfuč Přednáška Rafting v ruském Altaji Koncert Angličana Jamese Harrise Kontrabas divadlo jednoho herce v podání herce opavského divadla Vl. Gottwalda INFOCENTRUM Velké náměstí 1, Prachatice Otevírací doba: Po Pá: hodin So Ne: zavřeno Tel. 0338/ , tel. a fax. 0338/ , e mail: KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Začátky představení ve hod dětské: Královský slib v 17.00, pro dospělé: Vymítač ďábla od Pearl Harbor od a hod Jurský park III od a hod Do hola? (SRN/GB/USA) hod. Královský slib (ČR) Vymítač ďábla (USA) Rychle a zběsile (USA) Lovec policajtů (USA) Zlatíčka pro každého (USA) a Pearl harbor (USA) Jurský park III (USA) Amélie z Montmartru (F/N) OKRESNÍ KNIHOVNA Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno Úterý pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno Úterý pátek denně Pobočka Národní: Úterý a čtvrtek Na začátek prosince chystá dětské oddělení okresní knihovny odpolední posezení s ukázkami výroby a zdobení adventních a vánočních věnců. Sledujte zvláštní plakáty na budově knihovny! Oznamujeme čtenářům, že ve dnech 27. a 28. prosince 2001 bude knihovna uzavřena vyberte si své čtení na svátky včas! ČAJOVNA U HRUŠKY Velké nám hodin Oldřich Janota Kytarový koncert. Vstupné: dospělí 50 Kč, studenti 30 Kč. PRACHATICKÉ MUZEUM e mail: Návštěvní doba (září prosinec): Pondělí zavírací den Úterý pátek hod. Sobota neděle hod. Výstavy: Sklo bez hranic (do ) Počátky Prachatic ve světle nových archeologických objevů (do ) Nálezy z rekonstrukce náměstí. Ve stálé expozici uvidíte nově instalovanou část věnovanou pravěku a výsledky nejnovějších výzkumů Zlaté stezky. MO SVAZU DŮCHODCŮ hodin Setkání s jubilanty roku 2001 Klubovna Na sadech hodin Předvánoční besídka Účinkuje dětský pěvecký sbor z Husince pod vedením M. Zíkové. Městské divadlo hodin Předvánoční posezení Jídelna ZŠ Zlatá stezka KATOLICKÁ CÍRKEV Děkanská 31, tel , pt.webpark.cz e mail: Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) Út: biblická hodina (výklady bible) 18 hod. So: 16 hod. mše pro děti a mládež, Ne: 7.30 a 18h mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách: Společenství pro každého St: 19 hod. + první neděle v měsíci: 19 hod. Mládež Pá: hod. Nemocnice Út: 14 hod. bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá: 9 16 hod. Farní knihovna na faře (1600 svazků) Čt: hod. Neděle po bohoslužbách v 8.30 a 19 hod. Mimořádné akce: hodin Mikulášská besídka s dětskou scénkou (aula gymnázia) DOMOV DŮCHODCŮ pořádá od 18. do Vánoční prodejní výstavu prací obyvatel domova v budově Tepelného hospodářství pod Skalkou otevřeno od 10 do 17 hodin, další dva dny od 12 do 17 hodin. Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník III., číslo 12. Uzávěrka 15. listopadu Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor: Vojtěch Toman (tel ). Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrační číslo /3/99. Sazba AWA s. r. o., tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Zápis z jednání rady města Prachatice dne 17. října 2001 Pořad schůze: 1. Kontrola plnění usnesení a zápisu 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrhy názvoslovné komise 4. Zákon o odpadech filosofie systému a výpočtu poplatku 5. Operační plán zimní údržby změny a doplňky č Odměny členům výborů a komisí 7. Různé K bodu č. 7 Rada po projednání a hlasování pověřuje tajemníka MěÚ Ing. Tomana, aby prostřednictvím příslušných odborů připravil revize zásad prodeje bytů a nebytových prostor. pověřuje tajemníka MěÚ Ing. Tomana, aby v návaznosti na novelu Zákona 151 připravil (prostřednictvím příslušných odborů) pro příští jednání rady návrh cen obvyklých při prodeji pozemků v Prachaticích. Z přílohy k zápisu z jednání rady města dne17. října 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bytů v Hradební ulici č. p Žádá: Gerči Karel, Gerčiová Irena Peleška František, Pelešková Jaroslava Soběslavská Marie, Soběslavský Jaroslav Toušková Ludmila souhlasí s převodem nájemního vztahu (garáž) na paní Miroslavu Novákovou, Na Sadech 561, Prachatice. Žádá: František Binka, Černohorská 574, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup parcel GP č. 1420/3 (6792 m 2 ), GP č. 1420/2 (25 m 2 ) a GP č. 273/3 (148 m2) k. ú. Prachatice, za celkovou kupní cenu Kč (tj. 24,40 Kč/m 2 ). Žádá: NEMO reality s. r. o., jednatel, Ing. František Kott souhlasí se stavbou navrženého parkoviště na parcelách KN číslo 99 a 545/3 k. ú. Prachatice na náklady Finančního úřadu za podmínky, že bude vybudováno 5 skutečně nových parkovacích míst. Výše úhrady vyhrazeného parkoviště bude v poměru majetkových práv v ploše parkoviště. Žádá: DOMUS Ing. Zdeněk Černý, Družstevní 92, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 1269/31 k. ú. Prachatice. Žádá: Rotaplus s. r. o., Haštalská 1072, Prachatice souhlasí s pronájmem nebytových prostor v Horní 130 (bývalé řeznictví), Prachatice, celkem 108,41m 2 v tomto pořadí: 1. pí. Brixové a p. Stručovskému 2. p. Elčknerovi. Za cenu tj Kč/měsíc včetně vybavení. Žádá: Zdeněk Elčkner, obchodní a hostinská činnost, Ševčíkova 537, Prachatice prodej potravin a občerstvení. Marie Brixová, Topolová ul., Prachatice a František Stručovský, Sokolovská 569, Prachatice prodej masa a uzenářských výrobků. Ze zápisu z jednání rady města ze dne 31. října 2001 Pořad schůze: 1. Kontrola plnění usnesení a zápisu 2. Majetkové a finanční otázky 3. Bytové hospodářství doplnění užšího seznamu žadatelů o byt 4. Změna zřizovacích listin mateřských škol v Prachaticích 5. Jmenování Bezpečnostní rady města Prachatice 6. Celostátní zahájení EHD 2002 v Prachaticích návrh koncepce 7. Urbanistická studie Šibeniční vrch 8. Půjčky poskytované zaměstnancům 9. Smlouva o spolupráci JHK s městem Prachatice odloženo 10. Různé K bodu č. 2 Předložil: Ing. František Štěpán Rozhodnutí k majetkovým a finančním otázkám je samostatnou přílohou tohoto zápisu. K bodu č. 3 Rada po projednání a hlasování schvaluje užší seznam žadatelů o byt pro rok dle přílohy. schvaluje užší seznam žadatelů o zajištění bytové náhrady pro rok dle přílohy. K bodu č. 4 bere na vědomí změny zřizovacích listin mateřských škol v Prachaticích. doporučuje zastupitelstvu města změny zřizovacích listin schválit. K bodu č. 5 souhlasí se jmenováním členů Bezpečnostní rady města Prachatice a se jmenováním tajemníka Bezpečnostní rady města Prachatice tak, jak je uvedeno v přiložené důvodové zprávě. Nově zvolení členové Bezpečnostní rady města Prachatice: Ing. Robert Zeman místostarosta Města Prachatice Ing. Vojtěch Toman tajemník Městského úřadu Prachatice Npor. Jiří Vrána vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Ing. Stanislav Vodička zástupce ředitele územního odboru HZS Pplk. Ing. Petr Bednarčík náčelník Územní vojenské správy Bc. Ivana Jeřábková vedoucí odboru SVH MěÚ Prachatice Bc. Zdeněk Filip vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice Tajemník bezpečnostní rady Města Prachatice: Bc. Zdeněk Filip vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice K bodu č. 6 souhlasí s navrženou koncepcí organizace celostátního zahájení dnů EHD 2002 v Prachaticích a stanovuje pracovní skupinu ve složení: Bc. Ivana Jeřábková, Jana Beyerová, Alena Vandlíčková, Ing. Vladimír Hrabák, která bude ve spolupráci s tajemnicí SHS ČMS PhDr. Janou Kobzovou zajišťovat přípravu této akce. K bodu č. 7 souhlasí s navrženým způsobem řešení parkoviště u čp ukládá ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSAŽP, zajistit v tomto smyslu dopracování studie s šířkou zeleného pruhu 4,5 m. ukládá Jaromíru Markytánovi, vedoucímu odboru investic, přepracování návrhu na vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Z přílohy k zápisu z jednání rady města ze dne 31. října 2001 (pokračování na příloze II) Rada po projednání a hlasování nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu bývalých staviv Prachatice (pod hasičárnou) na parcele KN číslo 1113/6 k. ú. Prachatice. Žádá: Roman Tokar, Volary souhlasí se snížením výměry o část parcely KN číslo 74/1 k. ú. Libínské Sedlo a ceny na 50 Kč/m 2 v záměru stanoveném RM dne , usnesení č. 3. Žádá: Josef Korytar, Libínské Sedlo 86, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města bezplatně převzít po kolaudaci komunikaci, chodník, kanalizaci a opěrnou zeď na parcelách KN číslo 830/25, 830/15, 830/9 k. ú. Prachatice v souvislosti s výstavbou 60ti garáží v Pivovarské ul., Prachatice. Žádá: Město Prachatice souhlasí s objednáním znaleckého posudku u soudního znalce a vyrovnání provést podle tohoto posudku. Žádá: Miroslava Čertíková, Zlatá stezka 134, Prachatice souhlasí se záměrem zápůjčky dvora u čp. 180, Horní ulice, Prachatice s platností od r do r Žádá: MUDr. Ludmila Dušková, Horní 180, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu objektu skladu č. 5 na stavební parcele KN číslo 2330, a skladu č. 6 (bývalá dílna) s tím, že bude celý objekt opraven na náklady žadatele jak je uvedeno v žádosti a objekt bude používán pouze jako sklad. Výpověď podává: Karel Janoušek, Národní 1010, Prachatice O pronájem žádá: Bohumil Vojta, Vilémova 1140, Prachatice nesouhlasí s uhrazením faktury na částku ,50 Kč na odvětrání vinárny Hrozen v objektu Národního domu čp. 8, Velké náměstí, Prachatice. Žádá: Národní dům 8910 s. r. o., Velké náměstí 10, Prachatice Stanislav Žák příloha i prosinec 2001

10 Z přílohy k zápisu z jednání rady města ze dne 31. října 2001 (dokončení) opravuje své usnesení č. 8 ze dne souhlasí s uzavřením nájemního vztahu na komunikaci tj. část parcel KN číslo 383/3 a 383/5 celkem 880 m 2 za cenu 5 Kč/m 2 včetně uhrazení nájmu za tři roky zpět v k. ú. Kahov s tím, že se paní Macháčková zaváže pozemky prodat za cenu 65 Kč/m 2. Žádá: Marie Macháčková, sídl. Vajgar 564/III, Jindřichův Hradec souhlasí s pronájmem části parcely KN číslo 211/1 na stavbu přístřešku za cenu celkem 100 Kč/rok. Žádá: Karel Čoudek, Libínské Sedlo 23, Prachatice souhlasí s pronájmem nebytových prostor v ulici Horní 131, Prachatice dle předloženého záměru. Za cenu 691 m 2 /rok. Žádá: Ing.Ladislav Vozdecký, Benešovo nábř. 3828, Zlín prodej sudového a lahvového vína, prodej doplňkového sortimentu, prodej zboží Fruit de France. nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcely KN číslo 356/7 k. ú. Prachatice na rozšíření prodejní plochy. Žádá: Bernard Lainka, Budovatelská 1052, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 1094/5 k. ú. Prachatice za cenu 150 Kč/m 2. Žádá: Jaroslav Kouba, Borová 589, Prachatice nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene přístupu na stavební parcele KN číslo 20/1 k. ú. Prachatice v majetku města k objektu na stavební parcele KN číslo 21/2 k. ú. Prachatice v majetku žadatele. Žádá: Ema Rajtmajerová, Neumannova 162, Prachatice souhlasí se zveřejnění záměru pronájmu části půdního prostoru v Družstevní ul. čp. 97, Prachatice. Žádají: manželé Miroslava a Rudolf Matouškovi, Družstevní 97, Prachatice. doporučuje zastupitelstvu města schválit věcné břemeno práva vedení kabelu NN v parcelách KN číslo 500/1 a PK 291 k. ú. Kahov za jednorázovou cenu Kč. Žádá: Ericsson s. r. o., U Michelské školy 398, Praha 4 vz. Triec s. r. o., Dělnická 54, Praha 7, Ing. Roman Habla souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na nebytové prostory na náměstí Přátelství (likusový dům) Prachatice podle stávající smlouvy. Žádá: Irena Schmídová, Národní 1006, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 905/5 k. ú. Prachatice o výměře 303 m 2, za cenu 100 Kč/m 2. Žádá: Petr Škůrek, Volovická 373, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města zrušit záměr prodeje podle usnesení rady města ze dne majetková příloha, bod č. 6. Ze zápisu z jednání zastupitelstva města dne 5. listopadu 2001 Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města Prachatice 4. Jednorázové odměny 5. Zřizovací listiny základních škol Zlatá stezka a Vodňanská 6. Změna zřizovacích listin mateřských škol v Prachaticích 7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/ Návrhy názvoslovné komise 9. Volba přísedícího Krajského soudu v Českých Budějovicích 10. Zpráva kontrolního výboru 11. Různé K bodu č. 3 S aktualizovaným Povodňovým plánem města Prachatice, zpracovaným firmou Vachta Václav, Kasárenská 555, Prachatice vystoupil místostarosta Ing. Robert Zeman. V krátkosti shrnul nově zahrnuté údaje. Poté se ujal slova občan města Ing. Václav Fridrich. Dotazoval se, zda jsou do povodňového plánu zakalkulovány přítoky (např. Jitona, která má svůj povodňový plán, dále ČOV, sběrný dvůr ). Ing. Zeman reagoval, že tímto se bude zabývat povodňová komise, neboť při zpracování se vycházelo ze současně platné vyhlášky. RNDr. Krejsová vystoupila s připomínkou, že od roku 2002 bude platný nový zákon o vodách a zpracovatel to měl zapracovat. Dále se diskutovalo o tom, zda vzít tento materiál pouze na vědomí a schválit ho až po dopracování zpracovatelem ve smyslu nového zákona o vodách. Současně byl podán návrh rozšířit povodňovou komisi o Ing. Fridricha. Přijatá usnesení jsou přílohou tohoto zápisu. K bodu č. 4 Zprávu o jednorázových odměnách členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města předložil tajemník MěÚ Ing. Vojtěch Toman. Zastupitelé se dotazovali, podle jakého klíče jsou tyto odměny stanoveny. Zodpověděl p. Václav Rosa (předseda komise architektury a územního plánování). Odměny jsou rozdělovány podle účasti na jednáních komisí a podle toho, kolikrát za rok se daná komise sejde. Návrh odměn byl schválen. Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu. K bodu č. 5 Zřizovací listiny základních škol Zlatá stezka a Vodňanská, které budou od samostatnými příspěvkovými organizacemi s právní subjektivitou předložil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Zřizovací listiny byly schváleny včetně změn a doplňků navržených zastupiteli.usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu. K bodu č. 6 Se zprávou o změně zřizovacích listin mateřských škol v Prachaticích vystoupil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Změny zřizovacích listin byly schváleny včetně drobných změn navržených zastupiteli, které jsou součástí usnesení. Příloha. K bodu č. 7 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o změně počtu částí města předložil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Důvodem změny počtu částí města je sjednocení evidence celostátního katastru nemovitostí a evidence obyvatel. Po krátké diskusi, při které Mgr. Fencl vznesl připomínku k nelogickému řazení částí města, se zastupitelé shodli na tom, aby byly tyto části řazeny podle statistického lexikonu. Příloha. K bodu č. 8 Návrhy názvoslovné komise předložil vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Nejčastější připomínkou zastupitelů bylo, že při přejmenování ulic vzniknou problémy nejen obyvatelům, ale i firmám v dané lokalitě. Mgr. Fencl vysvětlil, že snahou názvoslovné komise je ujednotit názvy ulic města s co nejmenšími zásahy do lokalit s bytovou zástavbou. Další připomínka byla k názvu ulic Průmyslová I a Průmyslová II. Diskutovalo se jak o samotném názvu Průmyslová, tak o číslování těchto ulic. Mgr. Fencl opět vysvětlil, že názvoslovná komise nepřišla na jiný vhodnější název a číslování je zde kvůli možnému budoucímu pokračování jedné z ulic. Návrhy názvů ulic byly schváleny. Příloha. K bodu č. 9 Se zprávou o volbě přísedícího Krajského soudu v Českých Budějovicích vystoupil rovněž vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Po tajném hlasování, kdy 7 hlasovacích lístků bylo neplatných, dostal každý z kandidátů pouze 9 hlasů, což nestačilo na to, aby byl zastupitelstvem zvolen. Tento bod jednání nebyl schválen. Příloha. K bodu č. 10 Zprávu kontrolního výboru předložila členka zastupitelstva RNDr. Jana Krejsová. Kontrolní výbor se zabýval dle plánu dvěma tématy: 1. Kontrola plnění vybraných usnesení rady města a zastupitelstva města; 2. Kontrola Tepelného hospodářství Prachatice, s. r. o. stanovisko k dosud zjištěným pokutám. K bodu č. 11 a) Zprávu o dopravně bezpečnostní situaci na silnici II/141 předložil tajemník MěÚ Ing. Vojtěch Toman. Poté předal slovo zástupci dopravní policie ČR panu Grožajovi, který shrnul problém z hlediska dopravní policie a vysvětlil účinnost opatřeních, které jsou uvedeny v dopise Policie ČR jako reakce na stížnost občanů na bezpečnostní situaci v této lokalitě (příloha). Nejdříve se do diskuse zapojili zastupitelé města. Navrhovali různá bezpečnostní opatření k problematické křižovatce jako např. bílé příčné pruhy, vyfrézování pruhů, snížení maximální rychlosti před začátkem obce na 70 km/hod, umístění semaforu směrem od Volar také na druhou stranu vozovky, atd. p. Grožaj se ke každému opatření vyjádřil z pohledu dopravní policie a zastupitelům města i občanům vysvětlil, proč které opatření je nebo není vhodné. O slovo se přihlásili též občané města, kteří v dané lokalitě bydlí. Též navrhli několik možných opatření (např. umístění retroreflexních značek). Mgr. Černý navrhl apelovat na obyvatele dané lokality např. formou článku v Radničním listě. Diskuse byla ukončena s tím, že p. Grožaj přislíbil snahu o řešení této situace ze strany Policie ČR. Příloha. b) Dopis paní Marie Hromířové, Třešňovka 488, Prachatice předložil starosta města Ing. Jan Bauer. Zastupitelé diskutovali o tom, zda dokáží odborně posoudit a rozhodnout, kterou vozovku opravit dřív a zda se vozovky ve městě opravují kvalitně. Zastupitelé vzali dopis paní Hromířové na vědomí. Příloha. c) Zastupitelé vzali na vědomí bez projednávání zprávu o aktuálním stavu společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, a. s. RNDr. Krejsová se dotazovala, kdy byla provedena úhrada peněžitého a nepeněžitého vkladu do společnosti a kdy byla společnost zapsána do Obchodního rejstříku písemná odpověď. příloha ii prosinec 2001

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více