/č.43/samostatně neprodejné. Josef Pleskot mluví orozlézání měst do krajiny, nejhorší dekádě architektury aotom, kdy budou Češi světoví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24.10. 2014 /č.43/samostatně neprodejné. Josef Pleskot mluví orozlézání měst do krajiny, nejhorší dekádě architektury aotom, kdy budou Češi světoví."

Transkript

1 /č.43/samostatně neprodejné Architekt roku Josef Pleskot mluví orozlézání měst do krajiny, nejhorší dekádě architektury aotom, kdy budou Češi světoví.

2 JosefPleskot Naštěstísedá ibourat Kmístům, kde staví, hledáklíčvliteratuře. Ave vzpomínkách na dětstvívmalebnékrajině jižníchčech,vdomě srozlehlou zahradou avýhledemna vesnický kostelík.letošnílaureát oceněníarchitektroku Josef Pleskotmluví o duši Litomyšle aostravy i o nejhorší dekádě české architektury. Text:MarieFrajtová Foto:David Neff 6

3 PÁTEK LIDOVé NOVINy Vrámci volebníkampanějsme teď mohli sledovat, jak budou všichni politici čistit Prahu.Odčehobyste hlavní město vyčistil z pozicearchitekta? Především od špatných politiků, co si budeme povídat. Nemáme silné osobnosti, je to velké zklamání. Minulému zastupitelstvu bych přičetl kdobru snahu vytvořit Institut pro rozvoj města anový územní plán. Kdyby setomělo kvůli nepředvídatelným rozhodnutím politiků zbůhvíjakých stran auskupení zpřetrhat azbourat, by byla to pro Prahu velká prohra. Co českým městům nejvíc škodí? Developerskávýstavba? Neřekl bych, že jsou zaplavená developerskou bezuzdností. Developeři přece musí být draví, musí chtít stavět. Jde oto, abystavěli správně. Architekturamá dvojí povinnost. Sloužit dovnitř, toznamená uživatelům budov, apak ven, tedy nám ostatním, kteří chodíme po chodníku avnímáme prostor, který ony jak my s oblibou říkáme architektonické hmoty vytvářejí. Takže otázka není korigovat výstavbu jako takovou, ale její konkrétní podobu.tak,aby se dařilo spoluvytvářet veřejný prostor,kterýpro nás všechny bude co nejpříjemnější. Myslím, že největším škůdcem jsou dnes rozlévání měst do krajiny a dopravní stavby. Protožesevnichutápějínejvětší peníze? Otoani nejde. Vadí mijejich rozbujelost, to, jak nenápadně zaplavují města. Všimněte si, kolik přibývá betonových svodidel, koridorů, patníků vymezujících cesty,nemluvě očasto nesmyslných nadjezdech apodjezdech. Vytvářejí se zábrany apřekážky bránící volnému pohybu. Dopravní inženýřinám je cpou ve jménu bezpečnosti anorem, které sehlava nehlava snaží zajistit nemožný plynulýprovoz. Budeme mít sice bezpečné koridory, ale stanou se znás ovce. PocházítezPísku.Jaképrostředí vásutvářelo? Bydlel jsem tam na dvou místech, jak ve městě, tak vpřírodě, vblízkosti Písku. Vdětství mě pochopitelně nejvíc formovali rodiče aprarodiče, tobylo všechno moc pěkný.taky naše velká zahrada, květinová i ovocnářská. Na to se nezapomíná, dodneška jsem takový zahradník. Příroda, nebe nad hlavou, to se do mě hluboce vepsalo. U Pískumáte dodnes dům s výhledem na Šumavu a na město... Ano, tojedům, který vybudoval můj děda mezi světovými válkami jako místo,kde chtěltrávit penzi. Řízenímosudu tam žila moje maminka ajájsem setam ve dvaapadesátém roce narodil. Žil jsem tam,než jsem odešel na studia do Prahy.Dodneška se tam vracím, je to rodinný dům skutečně vtom rodinnémslova smyslu, žádná chalupa ani statek. Máte čas zajít ido tohovenkovského kostelíka? Jistě,chodím tam rád. Chtělbyste navrhnout duchovní stavbu? Právě teď máme rozpracované dokonce tři takové projekty. Revitalizujeme klášter dominikánů vhusově ulici vpraze, dokončujeme přestavbu interiéru novogotického kostelíčku Svaté rodiny při biskupském gymnáziu včeských Budějovicích aprojektujeme kapli vevesnici Loučka na Valašsku. V čem je to jiná práce než,dejme tomu, stavětcentrálubanky? V ničem. Naprosto v ničem. Barák jako barák? To ne. Ale vždycky je to schránka pro lidi. Vkaždém prostoru musí být příjemno,musí se tam dobře cítit lidská duše.ať vkapli, vtovárně, nebo vadministrativní budově. Avsakrálním prostoru obzvlášť, tam nemá být člověk ničím rušen. Na rozdíl od Prahy,Litomyšle nebo Ostravy, kde máte řadu projektů,v rodném Svět techniky Science andtechnology CentrumOstrava-Vítkovice, 2014.Zastavbu získalpleskot oceněníarchitektroku. Foto AP Atelier 7

4 Pískužádnávašestavba nestojí. Jak to vypadá s lávkou, kterou jste pro město navrhl? To netuším. Uvidíme, co bude teď po volbách. Stalo se ztoho politikum. Vymyslel si ji jeden starosta,kterýteď znovuvyhrál volby. Jenomže bůh ví, jaké koaliční techtlemechtletam politici upečou. Před volbami se ten nápad řadě lidí líbil, ale zároveň zaznívaly jakési spořivé, dost populistické hlasy,kterétvrdily,žejetopříliš peněz zaněco nepotřebného. Pokud ten projekt uvízne namrtvém bodě, bude mi to líto.píseksispojení dvou břehů vtomtomístě zaslouží. Kdemátalávka stát? Má spojovat předměstí Svatý Václav, kde je plovárna, shradištěm. Vycházky se vždycky nějak motivují, vpísku se říká dojdeme kváclavu. Oba břehy jsou mytická místa, křesťanské skostelem svatého Václava a starověké s vrchem Hradiště. Mezi nimi protéká Otava. Jak jstesesezadáním vypořádal? Vytvořili jsme lehounkou ocelovou konstrukci složenou ze dvou ramen, která se stýkají na pilíři vříčním korytě. Tam je vyhlídka na kostelík svatého Václava, Hradiště ipíseckou věž, místo pro nádherné zastavení. Lávka by nabízela další možnost, jak si město užít zmísta, které jektomu přesně geometricky vymyšlené. Architekturu jstestudoval zatuhé normalizace.učili vás stavět podle vinařský důmsonberk,2007. socialistické doktríny, nebobyla ostrůvkem svobody? To vůbec ne.relativní svobodu jsem zažíval napíseckém gymnáziu, kam jsem nastoupil v roce1968. Měli jsme ještě bezvadné učebnice,včítancečeské literaturybyl Ivan Vyskočil, ve světové Samuel Beckett, to bylo o pár let později nemyslitelné.důležitá aintenzivní léta, kdy se člověk pídí po vědomostech, jsem zažil nagymplu. Sice se už nedalo cestovat, ale ještě nás mohli učit staří kantoři, kteří ponástupu normalizacemuseli ze školy odejít.navysokou školu jsem přišel véře normalizačního socialismu. Ale když je člověkmladej, tak sistím poradí. Bylo možné ještě najít výtečné profesory, kteří užsice nemohli učit, ale ještě se na fakultě pohybovali. Například? Například profesor František Čermák. Mohl jsem se stýkat steoretikem Jiřím Ševčíkem, chodil jsem na bytové přednášky Petra Rezka. Našel jsem si svůj svět, prostředí, kterémězajímalo. Jakýjstebyl student? Bouřlivá léta jsem prožil už na tom gymnáziu, vysokou školu jsem chtěl vystudovatvklidu aconejlíp.zajímal jsem se intenzivně oobor,hledal jsem si informace, kde jen to bylo možné. Foto AP Atelier inzerce až Za poctivé splácení Vás každý rok odměníme! Čím více splátek splatíte, tím víc Vám jich vrátíme. Půjčte si například Kč za 1899 Kč měsíčně avrátíme Vámjich 21. splátek zpět Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku Počet vrácených splátek je závislý na délce splácení úvěru.při výši úvěru Kč,výši splátky Kč,počtu měsíčních splátek 84 a lhůtě splatnosti je úrok 14,36 %p.a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem Kč.Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci počínaje Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací,včetněinformací o registrech najdete na a

5 PÁTEK LIDOVé NOVINy Co ve vašem případě znamenala bouřliváléta? Dlouhé vlasy, roztrhané džíny a jasný názor navšechno. Jinými slovy hledání osobní cesty.vmém případě šla přes velký zájem o malířství a výtvarné umění. Jak to snášeli rodiče? Rodiče sestoickým klidem. Byli nesmírně chápaví avyrovnaní. Hrdinsky snášeli všechna ta předvolání do školy kvůli mým výstřelkům. Podařilo se vám někdy vycestovat za architekturou? Jednou jsem se dostal na výlet doitálie, takže Florencii abenátkyjsem viděl, taky jsem byl valsasku. Ale jinak to byla bída. Jak jste získávali povědomí o tom, co se staví ve světě? Jenomzčasopisů aknih. Těch jsme samozřejmě neměli tolik (JosefPleskot ukazuje na stohy časopisů akatalogů ve své pracovně) a taky vypadaly jinak, protože šly zruky doruky. Dneska si jich tady skoro nikdo nevšimne. Ale nějaké informace se k nám dostaly,to jo. Byli jste silný ročník? Kdo z vašich spolužáků je nejvíc vidět? Asi historik architektury Zdeněk Lukeš. Ale hodně dalších zmégenerace se prosadilo. Mámpocit,žesemeziarchitekty velkápřátelstvínepěstují. Čímtoje? Architekti jsou obecně dost ctižádostiví lidé,chtějí se prosadit, to je logické.pohybujeme se ve velmi soutěživém prostředí, kde ne všichni používají nejčistší metody. Akdyž někdo nějakou zakázku dostane, tak už nemusí být uostatních oblíbený. Závist je včesku bohužel velice silně zakořeněná aúspěch se neodpouští. Máte pocit, že se ve společnosti zvýšil zájemoarchitekturu? Určitě je to odost lepší. Za minulého režimu jsem patřil klidem, kteří sevelmi bouřili, protože se oarchitektuře mluvilo málo.vždycky jsem tvrdil, že architektura je věcveřejná,žeseoní má diskutovat ažearchitekti mají býtnakonec známílidé. Pochopitelně když sepak člověk známým stane, zjistí, že to vždycky příjemné není, že slízne otovíc kritiky. Ale málo platné, jakmile jednou na tuhle bárku usednete a chcete se angažovat, musíte to snášet. Takže setosnažím snášet, iproto spolu dneska mluvíme. VLitomyšlije právě otevřenávaše retrospektivnívýstava.jetocesta,jak oslovit veřejnost? Mám pocit, že architektonické výstavy nejsou pro běžné publikum tonejatraktivnější, moc se na ně nechodí. Samozřejmě se vždycky snažím udělat maximum inzerce GARANTUJEME, ŽE CENA ELEKTŘINY MŮŽE JEN KLESAT ČEZGARANTVÁM DÁ NA 2ROKY JISTOTU, ŽE CENA SILOVÉ ELEKTŘINY MŮŽE JÍT JEN DOLŮ Kdyby šla kila stejně snadno dolů jako cena elektřiny snovým produktem ČEZ GARANT. Sním získáte levnější silovou elektřinu aktomu 2roky jistotu, že její cena může zase jenom klesat. Když bude silová elektřina zdražovat, produkt ČEZ GARANT seani nehne. Zato ale zlevní, když ceny klesnou. Máme pro vás férové produkty, protože vaše energie je na prvním místě. Přesvědčte senawww.cez.cz/garant.

6 Foto AP Atelier Trojhalí NováKarolina,ostrava,2014. pro to, abych diváka zaujal. Retrospektiva vlitomyšli jeoživená výstava, která vznikla pro Ostravu před dvěma lety aměla tam návštěvnost překvapivě velice dobrou. Takže je to takový dobře uleželý guláš, mám znídobrý pocit. VOstravě jsemměl komentované prohlídky,na které přicházelo mnoho lidí. Komentované prohlídky jsou vždycky prima. Příprava retrospektivy,to je šátrání ve starých krabicích,ve vzpomínkách... Jak tohleprožíváte? Nebaví mě to. Jetovšechno zaprášený, zkrátka minulost... A jánejsem člověk, který by žil vzpomínkami. Když jste pomně ze začátku chtěla, abychserozpomněl, co mě ovlivnilo zmládí adětství, tak já vlastně moc nevím aani to moc nezkoumám. Jsem rád, když to vyvěrá samo. Mění se s dobou vzdělánía vkus investorů? Staví si bohatí lidé lepší domynež v90. letech? Rozhodně, devadesátá léta budou zhle- 10 diska dějin architektury považována za nejhorší dekádu minulého století. Naštěstí se dá ibourat. Rádříkám, že uvážlivě bourat je totéž, co uvážlivěstavět. Co je pro vásodstrašujícím symbolem 90.let? Bezuzdné rozlézání měst dokrajiny, unifikované satelity, které obklíčily města ivesnice. Bohužel to ještě zdaleka neskončilo. vposledních letech jstevýraznězasáhl do podobylitomyšleaostravy.tojsou historickyi atmosférou úplně odlišná města. Jak je vnímáte vy? Mám rád vyhraněná, specifická avýrazná prostředí. Což platí oobou těchto městech. Avobou se pracuje skvěle.jak jsem říkal, že stavět sakrálníi kancelářskou budovu je vzásadě totéž, stejně přistupuju ikpráci vrůzných prostředích. Architektura jeoduši, jde oto, aby byla vlídná apřátelská. Atosemusí dařit vlitomyšli stejně jako vostravě. Je pro vás svazujícípracovat v historickém centru Litomyšle? Víte co,z toho se architekt nemůže podělat. VLitomyšli je odpovědnost extrémní, ale i Ostrava má výraznou historii, i když jen dvousetletou, která se pojí sindustriálním věkem. Málo platné, je to éra, ve kteréjsme se narodili, jsou to naše kořeny. Ale stejné kořeny máme vpiaristické vzdělanosti, když se vrátím ktélitomyšli. Já mám ktěm městům vždycky nějaký otvírák. Vpřípadě Litomyšle je to Jirásek, v případě Ostravy Bezruč a třeba k Benešovu Vančura. vy jdete na architekturu přes literaturu? Jako architekt se musíte smístem identifikovat hlouběji, najít si kněmu nějaký vztah. Samozřejmě, prvotně to jde přes zkušenostnohou, smyslů acitu. Ale musíte hledat oporu také v historii. Máte možnost zavřít se někam do archivu astudovat plány. To je trochu nuda, byť jsem to taky absolvoval. Ale na mě bezvadně působí právě literární díla. Literáti vám do

7 hlavy avašehovědomí obtiskují větší, genetičtější informaci, než nabídne pouhé sledování historie afaktů. Anezůstávám jen vminulosti, Ostrava jepro mě imůj velký oblíbenec Jan Balabán. Acojepro architektavětšívýzva: stavětnazelenélouce, nebo řešit rekonstrukci, přestavbu,zkrátka vypořádávat se s idejemi svých předchůdců? Ikdyž nás památkáři často vykazují za hradby na ty zelené louky, já rád stavím uvnitř. Vcentrech měst je pořád hodně práce,historie neskončila, vývoj pokračuje dál. Věřím, že jako civilizace před sebou máme ještě hodně práce. EgyptologMiroslavBárta tvrdí, žestojímenaprahu velkého kolapsu. Dává naší civilizaci dvacet let. Tak pesimistické myšlenky nesdílím, ikdyž je to na pováženou. Fakt je, žese nám naše kultura hroutí arozsypává pod nohama, což měvelice trápí. Mám naši civilizaci rád abojím seoni. Ale kdybych nevěřil, že bude pokračovat, nemělo by cenu nic dělat. Snažím se na odkaz předků navazovat arozvíjet jej. Tojekoneckonců povinnost vůči našim dětem ajejich dětem... Kterou fázi práce máte v architektuře nejraději? Já vám řeknu, kterou zduše nenávidím. Projednávání. Nikoli slidmi, sinvestory nebo s veřejností, to mi nepřipadá obtížné. Ale projednávání na úřadech, to úmorné získávání stanovisek. Čelit tomu úzkému pohledu přes normy,narážet na neschopnost majitelů razítek vidět přirozený svět v celku, to mi hodně drásá nervy. Bují byrokracie? Naprosto. Šíleně. To je pro život apro architekturutonejhorší. Omezím se na toto konstatování. Zdá se, žeschopnostrozumně vládnout, starat se orozvoj apečovat oveřejné věci kuprospěchu všech je nám odpírána. Nejsme společnost, ježbyvěděla, co chce a co jsou opravdové hodnoty. 12 Proč je Praha z pozice světové architektury spíšperiferií?proč tunestaví lidé jako Norman Fosternebozaha hadidová? Těžká otázka, myslím, žetosouvisí stím, že ekonomicky stále nejsme součástí západního světa. Naše koruny nejsou eura ahonoráře zaprojekty jsou tu nesrovnatelně nižší. Ale myslím, že kdokoli ztěch špiček by zakázku vpraze neodmítl, protože Praha je kouzelné město. Je tady vůbec poptávkaponových výraznýchbudovách? Vždyť to víte, zapětadvacet let se vpraze nepostavilo vůbec nic! Kromě Národní technické knihovny nemáme žádnou novougalerii, divadlo, koncertní síň. To je opravdu smutná vizitka. Pořád se vedou diskuse, jestli se má stavět filharmonická hala pro klasickou hudbu. Teď jsem byl vrudolfinu na nádherném koncertu. Jiří Bělohlávek dirigoval PKF, hráli Beethovenovu Devátou, něco fantastického. Ale kdyby byla provedena ve velkém sále,bylo by to úplně něco jiného! Na čem se tu dá dělat výjimečná architektura? Na kancelářských budovách, bytových domech, úřednických stavbách? Těžko. Někdy vidím úplně směšné kreace na bytových domech, ale vlastně jejich tvůrce chápu, nemají kde se realizovat. A naopak je pro českého architekta možnédostatsemezisvětovoušpičku? Máte takové ambice? Já ne. Jsem spokojený člověk, už Ostrava je pro mě daleko. Ale nemyslím si, že jsou dobrá ašpatná místa. Když vznikne dobrý barák vostravě, jetofajn. Publicista Petr Volf trefně říká, že česká architektura bude světová,ažbudečeská. Musíme být autentičtí. Jedině tak budeme prosvětzajímaví.koneckonců švýcarská architektura je velice jednoduchá,není extravagantní, apřesto je světová,jeonizájem. Tady musíme mít všechno nakloněné, vytvářetvšelijakéšrouboviceadalší podivnosti, abychom na sebe strhli pozornost. Světoví budeme tehdy,až senajdeme! Máte krásný ateliér s galerií. Jaké umění sbíráte? Nejsem sběratel, nebuduju si systematicky sbírku, jenom vystavuju. Galerie určená pro lidi, které mám rád. Když se mi podaří udělat dvě výstavy do roka, jsem spokojený, ono to stojí hodně času ipeněz. Vystavil jsem tu většinu klasiků české výtvarné scény. Například? Třeba Karla Malicha, Adrienu Šimotovou, Stanislava Kolíbala, Jiřího Davida, Tondu Střížka, Jiřího Kovandu,Viktora Pivovarova, Jana Kubíčka adalší. Teďpřipravuju výstavu Tomáše Císařovského. JosEFPlEsKot Narodil se 3. prosince 1952 vpísku. VystudovalFakultuarchitekturyČVUT vpraze,kde poté vyučoval na katedře teorie avývojearchitektury. Vletech 1982 až 1991 bylzaměstnán vkrajském projektovémústavu, vateliéru G-16.Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP Atelier.Odroku 1997 je členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Mezijehonejznámějšístavbypatří ústředíčsobvpraze, bytové domy Unemocnice vlitomyšli, průchodvalem Prašného mostunapražském hradě avinařský důmsonberk vpopicích.

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

REFINANCOVÁNÍ, KONSOLIDACE PŮJČEK / ÚVĚRŮ

REFINANCOVÁNÍ, KONSOLIDACE PŮJČEK / ÚVĚRŮ REFINANCOVÁNÍ, KONSOLIDACE PŮJČEK / ÚVĚRŮ Máte půjčku, která Vám nevyhovuje, splácíte více menších úvěrů, dostali jste se do platební neschopnosti, byla Vám poskytnuta půjčka/úvěr s ručením nemovitostí

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

SILVESTRA SILVA CHNÁPKOVÁ. Žena undergroundu, která měla odvahu hledat svobodu i v době nesvobody

SILVESTRA SILVA CHNÁPKOVÁ. Žena undergroundu, která měla odvahu hledat svobodu i v době nesvobody SILVESTRA SILVA CHNÁPKOVÁ Žena undergroundu, která měla odvahu hledat svobodu i v době nesvobody Náš tým Tomáš Mráz, Pavel Fotr, Denis Strašík, Jana Kondorová, Nikita Kručenska a Paula Polanecká - 9. A,

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové *C *M *Y *K knihovna Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Zdeněk A. Tichý Národní knihovna ČR zdenek.tichy@nkp.cz Výstavbou nové budovy Studijní a vědecké knihovny a připravovaným projektem

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

BYL JSEM OPĚT NA BONREPU

BYL JSEM OPĚT NA BONREPU BYL JSEM OPĚT NA BONREPU František Jelínek, červen 2010 A máme tu problém, pánové Chtěl jsem napsat, že opět po 52 letech. Jenže jeden přítel praví, že jsme tam byli po druhém ročníku, bylo by to tedy

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Není vzduch jako vzduch

Není vzduch jako vzduch Není vzduch jako vzduch Úvod Vítáme vás u nových, tentokrát obalově-vzdušných recyklohrátek! Společně se v Recyklohraní už dlouho zabýváme vším, co se týká třídění a recyklace odpadů. Víme, jak sbírat

Více

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám cokoliv pujcky ihned na ruku smart půjčka kalkulačka americká půjčka nejlevnější konsolidace půjček trh půjček inzerce

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz. Zda vnímám doprovodné programy jako nadstandard, přidanou hodnotu

Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz. Zda vnímám doprovodné programy jako nadstandard, přidanou hodnotu Silvie Šeborová: kritička současného umění, zakladatelka portálu Artalk.cz 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních programů do struktury instituce? Vnímáte je jako nadstandard, přidanou

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Sazebník poplatků platný od Základní poplatky

Sazebník poplatků platný od Základní poplatky 1. Základní poplatky Ověřovací Ověřovací slouží k doložení vlastnictví bankovního účtu. Klient převede ověřovací na účet poskytovatele úvěru ze svého bankovního účtu vedeného na své jméno uvedené v žádosti

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

-40 29.999,- SEDACÍ SOUPRAVY A OBÝVACÍ STĚNY NEJVĚTŠÍ VÝBĚR SEDACÍCH SOUPRAV V ČR! NA SEDACÍ SOUPRAVY A OBÝVACÍ STĚNY! * *54.

-40 29.999,- SEDACÍ SOUPRAVY A OBÝVACÍ STĚNY NEJVĚTŠÍ VÝBĚR SEDACÍCH SOUPRAV V ČR! NA SEDACÍ SOUPRAVY A OBÝVACÍ STĚNY! * *54. SEDACÍ SOUPRAVY A OBÝVACÍ STĚNY Platnost od 9. 0. do 9.. 0. kika, kam jinam? *.86,- - % 9.999,- 0% navýšení *** Sedací souprava Future korpus potah látka černá barva, sedák a opěrák šedá barva, včetně

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání: Stránka č. 1 z 9 Zápis ze 76. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se konalo 7. října 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Začátek jednání

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky 0 Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek vyjádření části celku část snědla jsem kousky celek a pizza byla rozdělena na kousky Pojem zlomek Vyjádření zlomku Základní tvar: čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více

49 Kč za každou půjčenou tisícikorunu Tento poplatek se účtuje pouze v případě, kdy se klient rozhodne odložit termín splatnosti úvěru.

49 Kč za každou půjčenou tisícikorunu Tento poplatek se účtuje pouze v případě, kdy se klient rozhodne odložit termín splatnosti úvěru. A. poplatky Tento se hradí předem před poskytnutím půjčky. Klient jej převede na účet poskytovatele půjčky ze svého bankovního účtu vedeného na své jméno uvedené v žádosti o úvěr. umožňuje zákonné ověření

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Malování v Blansku je taková reality show

Malování v Blansku je taková reality show Object 1 Blansko - Člen sdružení Punkwa Jan Karpíšek, který spolu s kolegy celý tento týden tvoří v blanenské galerii, říká: Malování v Blansku je taková reality show 7.1.2009 20:40 aktualizováno 8.1.2009

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy.

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO 10. 13. 4. 2016 Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. První den jsme nestihli bohužel žádnou procházku za denního světla, jen samotnou úvodní schůzku. Takže hned brzy

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře

Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře Ondřej Chrobák: historik umění, kurátor, pracovník Metodického centra Moravské galerie v Brně (CENS), v letech 2009-11 šéfkurátorem GASK v Kutné Hoře 1.Jak vidíte ideální zapojení doprovodných a edukačních

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

- 20 % OSVěTLENí PRo VÁŠ DOMOV 19.990,- OSVĚTLENÍ V ČESKU *31.050,- -35 % 0% navýšení *** 8. 11. 9. 11. 2014. Zveme Vás do kika

- 20 % OSVěTLENí PRo VÁŠ DOMOV 19.990,- OSVĚTLENÍ V ČESKU *31.050,- -35 % 0% navýšení *** 8. 11. 9. 11. 2014. Zveme Vás do kika OSVěTLENí PRo VÁŠ DOMOV Platnost nabídky 6.. do.. 0. kika, kam jinam? ZÁVĚSNÉ OSVĚTLENÍ MARYLYN chrom, čiré krystaly K9, energetická třída A++ až A, včetně žárovek energetické třídy A. ) d. 60 cm, š. 7

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Opero je vytvořeno na. kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Hledám obchodní a společenské příležitosti.

Opero je vytvořeno na. kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Hledám obchodní a společenské příležitosti. Opero je vytvořeno na míru vyspělým profesionálům a podnikatelům, kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Dnes pracuji relativně izolovaně, doma, po kavárnách. Potřebuji

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více