1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5"

Transkript

1

2 1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO základní informace fáze fáze fáze fáze dopravní značky schéma řízení provozu SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO fáze svislé dopravní značky dopravní zařízení a světelné signály vodorovné dopravní značky fáze svislé dopravní značky dopravní zařízení a světelné signály vodorovné dopravní značky fáze svislé dopravní značky dopravní zařízení a světelné signály vodorovné dopravní značky fáze svislé dopravní značky dopravní zařízení a světelné signály POSTUP ZŘIZOVÁNÍ DIO fáze fáze fáze fáze DOBA TRVÁNÍ DIO ZÁVĚR... 9

3 Projekt dopravně-inženýrského opatření je zpracován pro dočasnou úpravu provozu po dobu realizace stavební akce Dálnice D5, rekonstrukce v km 144,6 150,1 spočívající v obnově levého jízdního pásu a vybraných přejezdů středního dělícího pásu a vybudování nového přejezdu středního dělícího pásu. Místem stavby je úsek dálnice D5 nedaleko státní hranice Česká republika / Spolková republika Německo ve staničení km 144,6 až 150,8. Stavba se nachází v k. ú. Rozvadov, Svatá Kateřina u Rozvadova a Střeble. Dálnice D5 je významnou spojnicí Hlavního města Prahy s Plzní a státní hranicí Česká republika/spolková republika Německo, je v celé délce součástí evropské silniční sítě pod číslem E50 a napojením na Pražský okruh a spolkovou dálnici A6 poskytuje dopravní obslužnost regionům západních a středních Čech. Stavba bude probíhat za provozu na dálnici D5. Provoz bude částečně omezen snížením rychlosti jízdy a vyloučením levých jízdních pruhů v nulté a třetí fázi a svedením provozu obousměrně do pravého jízdního pásu v první a druhé fázi. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu standardní šířky v každém směru. V první a druhé fázi bude vyloučen přístup na odpočívku Rozvadov vlevo (směr Praha) z dálnice ve směru do Prahy. Provoz odpočívky a parkoviště zůstane zachován, přístup bude zajištěn z odpočívky v opačném směru. Příjezd bude možný jen ve směru od Prahy a odjezd jen ve směru Nürnberg. Provoz MÚK Svatá Kateřina a odpočívek Svatá Kateřina vpravo a vlevo je bez omezení. Podkladem pro návrh dopravně inženýrských opatření byla projektová dokumentace stavební akce, technická mapa správce komunikace a fyzická prohlídka místa stavby. Dopravně inženýrská opatření byla navržena v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR Označování pracovních míst na dálnicích a se schématy typových dopravně inženýrských opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve verzích účinných k datu zpracování dokumentace. Dopravně inženýrské opatření je etapizováno na čtyři fáze označených jako 0., 1., 2. a 3. Během nulté fáze bude zřizován přejezd středního dělícího pásu v km 149,260. Z hlediska příručky jde o práce ve středním dělícím pásu dálnice a přilehlém jízdním pruhu na dlouhodobém pracovním místě. Návrh dopravně inženýrských opatření odpovídá schématu DD 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravně inženýrská opatření jsou v obou směrech jízdy shodná a jsou přehledně zobrazena ve výkresových přílohách. Pracovní místo je ohraničeno podélnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b v odstupu nejvýše 18 m. Čela pracovního místa budou uzavřena příčnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b, z nichž bude každá osazena výstražným světlem S 7 typu 1, které budou zapojeny do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Provoz podél pracovního místa bude veden v pravém jízdním pruhu standardní šířky. Levý jízdní pruh bude uzavřen. Podél pracovního místa bude snížena nejvyšší

4 dovolená rychlost jízdy na 80 km/h. Na informativních směrových značkách umístěných na portálech budou v dotčených úsecích zneplatněny šipky pro jízdní pruhy, z nichž bude vyloučen provoz. Během první fáze bude prováděna rekonstrukce krytu vozovky na levém jízdním pásu v úseku km 144,6 až 150,8 a dokončováno zřizování přejezdu středního dělícího pásu v km 149,26. Z hlediska příručky jde o dlouhodobé pracovní místo s pracemi v uzavřeném jízdním pásu s provozem obousměrně ve dvou jízdních pruzích (jednom v každém směru) na protisměrném jízdním pásu. Návrh dopravně inženýrských opatření vychází ze schémat DD 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na pozemních komunikacích a 2.2a a 3.1e typových dopravně inženýrských opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dopravně inženýrská opatření jsou přehledně zobrazena ve výkresových přílohách. Provoz ve směru do Prahy je na pravý jízdní pás převáděn na území Spolkové republiky Německo a zpět v km 144,23. Dopravně inženýrská opatření na území SRN nejsou předmětem tohoto projektu. V celém úseku obousměrného provozu jsou protisměrné jízdní pruhy odděleny oboustrannými vodícími deskami Z 5b. Čelo uzavírky levého pruhu a místo přejezdu zpět na standardní jízdní pás budou uzavřeny příčnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b, z nichž bude každá osazena výstražným světlem S 7 typu 1, které budou zapojeny do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Provoz v místě převádění provozu bude dále usměrněn směrovacími deskami Z 4a/Z 4b dle příslušné strany. V místě prací na středním dělícím pásu v km 149,26 bude vedení jízdních pruhů upraveno v délce cca 200 m vybočením do zpevněné krajnice. Změna směru bude provedena plynule na délce cca 200 m na každé straně a příslušně označena. V km 146,7 bude přes stávající přejezd středního dělícího pásu zřízen vjezd na staveniště pro vozidla stavby a ŘSD ČR a označen příslušnými svislými dopravními značkami. Část přejezdu středního dělícího pásu, která nebude určena pro vjezd vozidel, bude označena podélnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4a. V úseku obousměrného provozu bude snížena nejvyšší dovolená rychlost jízdy na 80 km/h a v místě přejezdu SDP na 60 km/h. Přístup na odpočívku Rozvadov vlevo (směr Praha) z dálnice ve směru do Prahy bude vyloučen. Provoz odpočívky a parkoviště zůstane zachován, přístup bude zajištěn z odpočívky v opačném směru. Příjezd bude možný jen ve směru od Prahy a odjezd jen ve směru Nürnberg. Na informativních směrových značkách umístěných na portálech budou v dotčených úsecích zneplatněny šipky pro jízdní pruhy, z nichž bude vyloučen provoz. Během druhé fáze bude prováděna rekonstrukce krytu vozovky na levém jízdním pásu v úseku km 144,6 až 149,1. Z hlediska příručky jde o dlouhodobé pracovní místo s pracemi v uzavřeném jízdním pásu s provozem obousměrně ve dvou jízdních pruzích (jednom v každém směru) na protisměrném jízdním pásu a částečně s provozem v jednom jízdním pruhu v každém směru na obou jízdních pásech. Návrh dopravně inženýrských opatření vychází ze schémat DD 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na pozemních komunikacích a 2.2a a 3.1e typových dopravně inženýrských opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dopravně inženýrská opatření jsou přehledně zobrazena ve výkresových přílohách. Provoz ve směru do Prahy je na pravý jízdní pás převáděn na území Spolkové republiky Německo v rámci související stavby a zpět v km 150,75. V úseku km 150,75 až 149,26 je provoz veden v jednom (pravém) jízdním pruhu v každém jízdním pásu, čímž je zajištěn přímý přístup na odpočívku Rozvadov i ve směru Praha. Dopravně inženýrská opatření na území SRN nejsou předmětem tohoto projektu. Následně je provoz ve směru do Prahy na pravý jízdní pás opět převáděn v km 149,26 a zpět v km 144,23. V celém úseku obousměrného provozu jsou protisměrné jízdní pruhy odděleny oboustrannými vodícími deskami Z 5b. Čela

5 uzavírky levého pruhu a místa přejezdů SDP budou uzavřeny příčnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b, z nichž bude každá osazena výstražným světlem S 7 typu 1, které budou zapojeny do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Provoz v místech převádění provozu bude dále usměrněn směrovacími deskami Z 4a/Z 4b dle příslušné strany. V km 146,7 bude přes stávající přejezd středního dělícího pásu zřízen vjezd na staveniště pro vozidla stavby a ŘSD ČR a označen příslušnými svislými dopravními značkami. Část přejezdu středního dělícího pásu, která nebude určena pro vjezd vozidel, bude označena podélnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4a. V úseku obousměrného provozu bude snížena nejvyšší dovolená rychlost jízdy na 80 km/h a v místě přejezdu SDP na 60 km/h, kromě přejezdu v km 150,75, kde bude rychlost ze stavebně-technických důvodů omezena na 40 km/h. Provoz odpočívky a parkoviště Rozvadov je v obou směrech bez omezení. Na informativních směrových značkách umístěných na portálech budou v dotčených úsecích zneplatněny šipky pro jízdní pruhy, z nichž bude vyloučen provoz. Během třetí fáze bude prováděna oprava přejezdů středního dělícího pásu v km 146,8 a 150,7. Z hlediska příručky jde o práce ve středním dělícím pásu dálnice a přilehlém jízdním pruhu na dlouhodobém pracovním místě. Návrh dopravně inženýrských opatření odpovídá schématu DD 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravně inženýrská opatření jsou v obou směrech jízdy shodná a jsou přehledně zobrazena ve výkresových přílohách. Pracovní místo je ohraničeno podélnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b v odstupu nejvýše 18 m. Čela pracovního místa budou uzavřena příčnou uzávěrou jednostrannými směrovacími deskami Z 4b, z nichž bude každá osazena výstražným světlem S 7 typu 1, které budou zapojeny do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Provoz podél pracovního místa bude veden v pravém jízdním pruhu standardní šířky. Levý jízdní pruh bude uzavřen. Podél pracovního místa bude snížena nejvyšší dovolená rychlost jízdy na 80 km/h. Omezení jsou pro obě pracovní místa vyznačena samostatně. Dopravně inženýrská opatření budou provedena vodorovnými a svislými dopravními značkami. Jejich rozmístění je zakresleno ve výkresových přílohách, které jsou součástí dokumentace. Svislé dopravní značky budou umístěny na přenosné sloupky, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy. Veškeré svislé značky budou ve zvětšené velikosti. Značky umístěné na žlutozeleném fluorescenčním podkladu budou provedeny z fólie třídy RA3. Veškeré přechodné dopravní značení musí splňovat požadavky na provedení a kvalitu předepsané v dokumentu PPK-PRE v jeho aktuálně platném a účinném znění. Přechodné vodorovné dopravní značky budou provedeny folií dle dokumentu PPK-PRE. Schéma řízení provozu je patrné z výkresových příloh. Provoz na dálnici v místě pracovního místa je uvažován v jednom jízdním pruhu v každém směru. Řízení provozu světelnou signalizací se nenavrhuje.

6 číslo název počet kusů A 15 Práce na silnici 7**)***) B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 80 4 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 26 Konec všech zákazů 4 E 3a Vzdálenost 800 m 2+2***) E 3a Vzdálenost 2000 m 2**) IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 200 m 4 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 600 m 4 *) značka na žlutozeleném fluorescenčním podkladu **) značky A 15+E 3a 2000 m umístěny společně na žlutozeleném fluorescenčním podkladu v počtu 2 sestav ***) značky A 15+E 3a 800 m umístěny společně na žlutozeleném fluorescenčním podkladu v počtu 2 sestav číslo název počet kusů Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo 84****) S 7 Přerušované žluté světlo typu 1 20 S 8d Světelná šipka vpravo 2 ****) orientační počet Směrovací desky Z 4b lze nahradit deskami Z 4e, v rámci stavby lze použít pouze jeden z těchto typů desek, jejich vzájemná kombinace je nepřípustná. Přerušovaná žlutá světla S 7 jsou vždy ve skupině 10 ks zapojena do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Vodorovné dopravní značky nejsou navrhovány.

7 číslo název počet kusů A 9 Obousměrný provoz 1 A 15 Práce na silnici 5**) B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel 2 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 60 1 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 21a Zákaz předjíždění 11 B 24a Zákaz odbočování vpravo 1 B 24b Zákaz odbočování vlevo 1 B 26 Konec všech zákazů 2 E 3a Vzdálenost 800 m 2 E 3a Vzdálenost 2000 m 2**) E 13 Text MIMO VOZIDEL STAVBY A ŘSD 4 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 200 m 2 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 600 m 2 IS 10a Návěst změny směru jízdy vpravo 1 IS 10b Návěst změny směru jízdy vybočení vpravo 1 IS 10b Návěst změny směru jízdy vybočení vlevo 1 *) značka na žlutozeleném fluorescenčním podkladu **) značky A 15+E 3a 2000 m umístěny společně na žlutozeleném fluorescenčním podkladu číslo název počet kusů Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 58***) Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo 47***) Z 5b Vodící deska pravá 377***) S 7 Přerušované žluté světlo typu 1 20 ***) orientační počet Směrovací desky Z 4b lze nahradit deskami Z 4e, v rámci stavby lze použít pouze jeden z těchto typů desek, jejich vzájemná kombinace je nepřípustná. Přerušovaná žlutá světla S 7 jsou vždy ve skupině 10 ks zapojena do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m.

8 Vodorovné dopravní značky nejsou navrhovány. číslo název počet kusů A 9 Obousměrný provoz 2 A 15 Práce na silnici 6**) B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel 1 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 40 1 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 60 4 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 21a Zákaz předjíždění 11 B 24a Zákaz odbočení vpravo 1 B 26 Konec všech zákazů 2 E 3a Vzdálenost 200 m 1 E 3a Vzdálenost 800 m 2 E 3a Vzdálenost 2000 m 2**) E 13 Text MIMO VOZIDEL STAVBY A ŘSD 2 IJ 7 Čerpací stanice 1 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 200 m 2 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 600 m 2 IS 10a Návěst změny směru jízdy vpravo 2 IS 10a Návěst změny směru jízdy vlevo 1 *) značka na žlutozeleném fluorescenčním podkladu **) značky A 15+E 3a 2000 m umístěny společně na žlutozeleném fluorescenčním podkladu číslo název počet kusů Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 56***) Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo 137***) Z 5b Vodící deska pravá 377***) S 7 Přerušované žluté světlo typu 1 40

9 ***) orientační počet Směrovací desky Z 4b lze nahradit deskami Z 4e, v rámci stavby lze použít pouze jeden z těchto typů desek, jejich vzájemná kombinace je nepřípustná. Přerušovaná žlutá světla S 7 jsou vždy ve skupině 10 ks zapojena do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Vodorovné dopravní značky nejsou navrhovány. A 15 Práce na silnici 13**) B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 80 6 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost B 26 Konec všech zákazů 8 E 3a Vzdálenost 800 m 6 E 3a Vzdálenost 2000 m 6**) IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 200 m 6 IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů, předzvěstná 600 m 6 *) značka na žlutozeleném fluorescenčním podkladu **) značky A 15+E 3a 2000 m umístěny společně na žlutozeleném fluorescenčním podkladu číslo název počet kusů Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo 157****) S 7 Přerušované žluté světlo typu 1 30 ****) orientační počet Směrovací desky Z 4b lze nahradit deskami Z 4e, v rámci stavby lze použít pouze jeden z těchto typů desek, jejich vzájemná kombinace je nepřípustná. Přerušovaná žlutá světla S 7 jsou vždy ve skupině 10 ks zapojena do koordinovaného signálu postupného světelného bodu. Délka světelné řady je 100 m. Dopravně inženýrské opatření dle tohoto projektu bude zřizováno za použití mobilních prostředků. Užita budou pracovní vozidla, pojízdné uzavírkové tabule typu I a zařízení předběžné výstrahy.

10 Ve fázi 0 bude pro zřízení dopravně inženýrského opatření v úseku pracovního místa užita sestava prostředků dle schématu DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích. Umísťování svislých dopravních značek bude probíhat dle schémat DM 230 a DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích dle příslušné strany jízdního pásu. Odstranění dopravně inženýrského opatření bude probíhat shodně. Ve fázi 1 bude pro zřízení dopravně inženýrského opatření v úseku obousměrného provozu užita sestava prostředků dle schématu DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích. Umísťování svislých dopravních značek bude probíhat dle schémat DM 230 a DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích dle příslušné strany jízdního pásu. V okamžiku převedení obousměrného provozu na pravý jízdní pás bude provoz v místech přejezdu SDP krátkodobě zastaven dle schématu DM 290 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích a doplněny sestavy dopravních zařízení v pravém jízdním pruhu. K zastavení provozu musí dojít v době snížené intenzity provozu. DIO této fáze bude z větší části využito pro fázi 2 a částečně odstraněno. Odstranění dopravně inženýrského opatření bude probíhat dle totožných schémat. Dopravně inženýrské opatření fáze 2 z větší části využívá DIO již zřízené v předchozí fázi. Odlišná část bude zřizována především na jízdním pásu uzavřeném pro veřejný provoz. Ostatní části budou zřizovány za užití schémat DM 230 a DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích dle příslušné strany jízdního pásu. Odstranění dopravně inženýrského opatření bude probíhat dle totožných schémat. Ve fázi 3 bude pro zřízení dopravně inženýrského opatření v úseku pracovního místa užita sestava prostředků dle schématu DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích. Umísťování svislých dopravních značek bude probíhat dle schémat DM 230 a DM 240 příručky ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích dle příslušné strany jízdního pásu. Odstranění dopravně inženýrského opatření bude probíhat shodně. Data zahájení, doby trvání a data ukončení jednotlivých fází jsou popsány v části zásad organizace výstavby projektové dokumentace stavby. Návrh dopravně inženýrských opatření byl vypracován dle příručky Ředitelství silnic a dálnic ČR Označování pracovních míst na dálnicích a schémat typových dopravně inženýrských opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve verzích účinných k datu zpracování dokumentace.

11 Před započetím prací je nutné návrh projednat se správcem komunikace, místně a věcně příslušným orgánem Policie ČR a získat rozhodnutí místně a věcně příslušného dopravního správního úřadu. Zhotovitel dopravně inženýrského opatření je povinen jej zřídit dle schváleného projektu a udržovat jej v bezvadném stavu po celou dobu trvání opatření.

Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 50 km/h - modifikace schemata B/5.1

Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 50 km/h - modifikace schemata B/5.1 Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s max. dovolenou rychlostí do 5 km/h - modifikace schemata B/5. Standardní pracovní místo. Jednosměrná komunikace Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: SILNICI I/14 HORNÍ SYTOVÁ HRABAČOV obnova krytu vozovky kraj liberecký, obce Víchová nad Jizerou a Jilemnice Katastrální území: Horní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 *MUBLX009AKOQ* MUBLX009AKOQ Váš dopis zn. Ze dne: 23.10.2018 Naše značka: MUBL 12167/2018 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 6 82 Brno Č.j. JMK 97/28 SpZn.: S-JMK 769/27/O Brno 5..28 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu

Více

I/18 Skalka, most ev.č Dopravní opatření. Technická zpráva. Technická kontrola: Kreslil / CAD: Navrhl / vypracoval: Stanislav KRUPIČKA

I/18 Skalka, most ev.č Dopravní opatření. Technická zpráva. Technická kontrola: Kreslil / CAD: Navrhl / vypracoval: Stanislav KRUPIČKA Navrhl / vypracoval: Kreslil / CAD: Technická kontrola: Antonín SEIDL Stanislav KRUPIČKA Ing. Peter HAJOŠ Název akce: Název výkresu: I/18 Skalka, most ev.č. 18-014 Dopravní opatření Číslo zakázky: Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Spis. zn.: ODS 809/2017 LaLe2 čj. MUBPH 23584/2017 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ladislav Ležák Tel./fax: 573 501 961 E-mail: lezak@mubph.cz

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 66, aktualizace 212 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 212 Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. ze

Více

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR Správa Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Sp. zn. ODS 22/2017 LaLe2 čj. MUBPH 1108/2017 Vyřizuje: Ing. Ladislav Ležák Tel./fax: 573 501 961 E-mail: lezak@mubph.cz Datum:

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Ing. Petra Aksenowá Tel.č.: 475 271 586 E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz Sp.zn.: 51/2018 Č.j.:

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 08.08.2018 Naše značka: MUBL 9202/2018 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 11.07.2016 Naše značka: MUBL 7870/2016 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ DOPRAVNÍCH STAVEB KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ Tachov Tovární ulice Veřejné osvětlení Zpracoval: Ing. Václav LACYK D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Spis. zn.: ODS 826/2018 JiDr2 čj. MUBPH 25373/2018 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiřina Drekslerová Tel./fax: 573 501 959 E-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/202156/16 Č.J.: MMP/202739/16 V PLZNI DNE: 23.8.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy

Více

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Ing. Antonín Seidl 19.5.2015, hotel STEP, Praha Technické podmínky revize Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady

Více

Dopravní značky 9. část

Dopravní značky 9. část Dopravní značky 9. část DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (1) Za dopravní zařízení se považují a) "Dopravní kužel" (č. Z 1); dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají shodný význam jako značka č. V 1a, a to i tehdy,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 65020/2016 V Jeseníku dne 22. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/64972/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Vztah k předchozímu stupni PD. 4. Podklady. Katastrální území: Staňkov

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Vztah k předchozímu stupni PD. 4. Podklady. Katastrální území: Staňkov PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 Most ev.č. 18323-1 Krchleby PDPS 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Most ev.č. 18323-1 Krchleby Kraj: Plzeňský

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI III/1101 V ULICI ČERNOLESKÁ V BENEŠOVĚ Benešov 07/2012 Ing. Tichovský Roman Dopravně inženýrské opatření Obecně Předmětem zpracování této projektové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0073220/18/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0079741/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

PŘÍRUČKA Část 1. volná trasa

PŘÍRUČKA Část 1. volná trasa Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla PŘÍRUČKA Část 1. volná trasa Vydání 01/2009 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2007 vydání 2., opravené a doplněné, 2009 Označování

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

1. Identifikační údaje Základní údaje o stavbě Použité projektové podklady Zásady DIO Technické řešení...

1. Identifikační údaje Základní údaje o stavbě Použité projektové podklady Zásady DIO Technické řešení... 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Označení stavby... 2 1.2. Investor... 2 1.3. Zhotovitel dokumentace... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 3. Použité projektové podklady... 3 4. Zásady DIO... 3 5. Technické

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Naformátováno: Vlevo: 2,5 cm, Vpravo: 2,25 cm, Nahoře: 2 cm, Dole: 2,5 cm, Šířka: 21 cm, Výška: 29,7 cm, Vzdálenost zápatí od okraje: 1,55

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 15135/2012 S. zn.: S - JMK 15135/2012/OD Brno dne 30.05.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 28.05.2018 Naše značka: MUBL 6104/2018 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0068318/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0069955/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění orientačních dopravních značek označujících

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0019973/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0048049/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dopravní značení při haváriích na vodovodních řadech a kanalizačních sběračích v obci a mimo obec na území okresu Plzeň venkov 2017

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dopravní značení při haváriích na vodovodních řadech a kanalizačních sběračích v obci a mimo obec na území okresu Plzeň venkov 2017 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dopravní značení při haváriích na vodovodních řadech a kanalizačních sběračích v obci a mimo obec na území okresu Plzeň venkov 2017 Vypracoval: Lenka Kučerová Datum: Schválil: Datum:

Více

Ing. Michal Caudr, Dopravní značení

Ing. Michal Caudr, Dopravní značení Ing. Michal Caudr, 2018 Dopravní značení Obsah 1) Úvod změny legislativy týkající se dopravního značení 2) SDZ - TP 100 - TP 65 - Fólie PPK FOL 3) VL 6.1 4) VDZ - TP 133 5) Zajímavosti a problémy Změny

Více

Dopravní značení. Silniční stavby 3

Dopravní značení. Silniční stavby 3 Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK. Stavba. Objekt. Přechodné dopravní značení ~ 1 ~

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK. Stavba. Objekt. Přechodné dopravní značení ~ 1 ~ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba D46 PP Olomouc Prostějov a D46 Olšany MÚK Objekt Přechodné dopravní značení ~ 1 ~ OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4. SCHEMA PRO OZNAČOVÁNÍ

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. S ÚČINNOSTÍ OD

Více

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení 1 Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/181814/16 Č.J.: MMP/187640/16 V PLZNI DNE: 4.8.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ (vypořádání připomínek) SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY

Více

D48 Rybí MUK Rychaltice

D48 Rybí MUK Rychaltice D48 Rybí MUK Rychaltice Objekt C132 - Provizorní dopravní značení (Technická zpráva) Souhrnné informace Název stavby: D48 Rybí MUK Rychaltice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Sídlo: Na Pankráci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 Spisová značka: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Dat. schránka: MULTM/0018673/19/DOP/JLa MULTM/0020964/19/DOP/JLa

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 *MUBLX009BKZU* MUBLX009BKZU Váš dopis zn. Ze dne: 10.10.2018 Naše značka: MUBL 11682/2018 Vyřizuje:

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 11.07.2018 Naše značka: MUBL 8010/2018 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ Odbor dopravy Škroupova 5, 306 32 P L Z E Ň SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/109163/16 Č.J.: MMP/109415/16 V PLZNI DNE: 4.5.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy

Více

Název akce: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev. č

Název akce: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev. č Název akce: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev. č. 1096 1 Vypracoval: Štěpán Horal Mobil: 737 797 101 E-mail: stepan.horal@quo.eu Kontroloval: Jiří Pejša Mobil: 737 797 202 E-mail: jiri.pejsa@quo.eu

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20504/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: Č.j.: 34279/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416 916 512 E-mail: Dat. schránka:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 6 82 Brno Č. j.: JMK 8284/26 Sp. zn.: S - JMK 7846/26/OOS Brno 3.2.26 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Obdrží: dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. října 2018 Bc. Jiří Černobila KUZL 72774/2018

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 zpracovaných

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Ing. Petra Aksenowá Tel.č.: 475 271 586 E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz Č.j.: MM/ODM/SÚ/2/2016/AksP/305

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0025666/18/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0031929/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad Vaše značka: Spisová značka: 1866/2018 Datum: 04.05.2018 Vyřizuje: Nikola Kopecká Kontakt: 725 390 489 / nkopecka@muko.cz Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0024880/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0037008/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, Jilemnice,

MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, v, r v MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, Sp. zn.: MUll-240812016/0D Č. j.: PDMUJI-11127/2016/0D Vyřizuje: Ing. Ivan Adam E-mail: adam@mesto.jilemnice.cz Tel.:

Více

SO 101 Rekonstrukce silnice

SO 101 Rekonstrukce silnice Most 72/ Medový Újezd (SO 0 Rekonstrukce silnice) OBSAH: SO 0 Rekonstrukce silnice IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2. Stavba... 2.2 Objednatel... 2.3 Zhotovitel dokumentace... 2 2 ÚVOD... 3 3 ŘEŠENÍ DOPRAVY PO

Více

Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko stavební úřad úsek silničního hospodářství

Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko stavební úřad úsek silničního hospodářství Městský úřad Hlinsko +NVIMY11CMNR[+, stavební úřad úsek silničního hospodářství Adresa pracoviště: Adá mkova 554, Hlinsko Váš dopis ze dne: 8.3.2018 Vaše značka: Č.j.: Hl 22064/2018/SÚ Opráv. úřed. osoba:

Více

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Definici obecné, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanoví zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-9482/2016 Č.J.: MeDO-58727/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY únor 2017 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 43/2017-120-TN/1 ze dne 9. února 2017 s účinností od 15.

Více

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469657535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0068729/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0068871/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224 212 123, fax: 224 213 133, mobil: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Ministerstvo dopravy zavádí

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/2

Více

Ing. Michal Caudr. Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016

Ing. Michal Caudr. Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016 Ing. Michal Caudr Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016 Úvod 294/2015 Sb. prováděcí vyhláška zákona 361/2000 Sb. vyhláška kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích Vyhláška č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0036414/19/DOPSH/LJů/ Č.j.: MULTM/0036903/19/DOPSH/LJů Vyřizuje: Ing. Lukáš Jůva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0048536/18/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0053445/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0023416/19/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0024857/19/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

HP Harrachov Jakuszyce Silnice I. třídy č. 10

HP Harrachov Jakuszyce Silnice I. třídy č. 10 HP Harrachov Jakuszyce Silnice I. třídy č. 10 Pohled na hraniční přechod Harrachov Jakuszyce Detail DIO je uveden na následujícím obrázku Červený rámeček označuje stávající svislé dopravní, které je již

Více

Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu

Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.02.2019 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-8934/DS/2019-2 (VA) VYŘIZUJE: ODBOR ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Informativní značky provozní

Informativní značky provozní Informativní značky provozní Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých značek ODZ v obci včetně příkladů jejich provedení.

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu 109275/2018/KHK *$44QA9F* KUKHK-32515/D5/231S-2 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 19.10.2018 NAŠE ZNAČKA (č. j ): KUKHK-32515/DS/2018-2 (VA) VYŘIZUJE: ODBOR ODDĚLENÍ: LINKA MOBIL:

Více

SO Dopravní opatření

SO Dopravní opatření Akce Číslo objektu Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK 105 Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Objekt

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, příslušný orgán státní správy podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0025644/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0028248/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu

Opatření obecné povahy. stanoví. přechodnou úpravu provozu Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 10.04.2019 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-13763/DS/2019-2 (VA) VYŘIZUJE: ODBOR ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního

Více