ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ"

Transkript

1 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití zahrnují zvy ování tlaku vody, topné systémy, klimatizaci, prûmyslové myãky, zásobování vodou zemûdûlskou v robu a mnoho dal ích prûmyslov ch pouïití. Na Ïádost se dodávají ãerpadla s certifikací WRAS. SPECIFIKACE Maximální provozní tlak: bar Teplota kapaliny: od C do + C C u verze H MATERIÁL Tûleso ãerpadla, obûïné kolo, víko tûlesa a hfiídel z AISI 30 (fiada 3), z AISI 3L (fiada 3L) Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/nbr u standardní verze Mechanická ucpávka (fiada 3) Mechanická ucpávka ze SiC/SiC/FPM (fiada 3L fiada 3L verze HS) Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/vitonu u verze H a verze 3L H Mechanická ucpávka ze SiC/uhlíku/FPM u verze H 3L E TECHNICKÉ ÚDAJE Asynchronní dvoupólov a ãtyfipólov motor Tfiída izolace F StupeÀ ochrany IP55 Jednofázové napûtí 30±% Tfiífázové napûtí 30/00V ± % Hz aï kw vãetnû, 00/690V ± % a v e Tepelnou ochranu zajistí uïivatel Dodává se ve rûzn ch verzích, dvoupólové a ãtyfipólové 3M 3LM 3M 3S 3LS 3S monoblok s prodlouïenou hfiídelí motoru monoblok se standardním motorem a nasouvací spojkou 3P 3LP 3P na podstavci se standardním motorem a nasouvací spojkou 3PF 3LPF 3PF 3SF 3LSF 3SF ãerpadlo s obnaïenou hfiídelí

2 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ GRAF pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 3

3 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ TABULKA E0 Typ ãerpadla kw HP (M) Jednofázov Jmenovit proud [A] Tfiífázov 30V 00V 690V póly Q = prûtok ãerpadla l/min m 3 /h H = dopravní v ka (m) /1.1 (M) 1,1 1,5 5,9,5 1,9 1, 1,1 1 /1.5 (M) 1,5 5,9 3, 9,5 6,5,5, 17 /. (M), 3,3, 37, / , 6, 0 37,5 31 /.0 5,5, ,5 5 9,5 3,5 0,5 /5.5 5,5 7,5 11, 6,, ,5 5,5 /7.5 7,5, ,5 5,5 55,5 0/1.5 (M) 1,5 5,9 3, 0 17,6 17,5,7 1,5 13,,3 7 0/. (M), 3,3, 6,5 5,5 3,5 3 1,5, 13 0/ , 6, 31 9,5 7,5 7 6,5 5,5, /.0 5,5,9 9, 0 3, ,5 3, ,5 0/5.5 5,5 7,5 11,1 6, 7 5,5 3,5 1 39, /7.5 7,5,1, ,5 55 5,5 53,5 5,5 51 7,5 0/ , ,5 6,5 67, /. (M), 3,1 7 17,5 17,3 1,9 13, / , 6, 0,5 0,6 1, 17 /.0 5,5,9 9, 6,5 6 5,5 5,5 1 /5.5 5,5 7,5 11,5 6, ,5 30,5 7 1 /7.5 7,5, ,5 3 37, /9. 9, 1,5 17, ,5 3 / , / 0 31, /.0 5,5 13,,5 0, 1,3,7 /5.5 5,5 7,5 11 6,3 7 5,5,1,5, /7.5 7,5 1,9,6 30,5 9,5,5 1, /7.5 7,5 1,9,6 30 5,5 1,5 /9. 9, 1,5 0, 1,1 36,5 3,5 9, / ,6 0,5 3,5 3 30,5,5 1,5 0 / 0 30,5 17,6 5,5 1 37,5 9 7 / 0 30,5 17, , /1.5 1,5 5 36,9 1,3,5 5,5 53 9, / 30 0, 3,5 67,5,5 56,5,5 7 5 /30 (SP) ,3 30, 7 7,5 71 6,5 57, /37 (SP) 37 6, 37,1 9 6,5 3 77, ,5 V KONNOSTNÍ TABULKA Typ ãerpadla 3M/11 3S/11 3P/11 3M/13 3S/R 3P/R 3M/ 3S// 3P/ 3M/1.5 3S/1.5 3P/1.5 3S0/ 3P/ 3S0/30 3P0/30 3S/37 3P/37 3S/37 3P/37 3S/5 3P/5 3S/55 3P/ kw HP Jmenovit proud (A) Q = prûtok ãerpadla Tfiífázov l/min m 00V 690V 3 /h H = dopravní v ka ,5 1,5 1, , ,9 0,9 5,3,3,3 9,,3,3 37, 3,1 3,1 3,6 3,6 53,9 53,9 6,6 6,6 6,1 6,1 79, 79, 9,1 9,1 1,1 1,1 1,1 1, ,,3,3 1, 1,7,7,3,3 31,1 31,1 36,1 36, ,7 5,7 56,6 56, ,3 7,3 7,3 30,5 30,5 30, ,5 5, ,5 71,5,5,5 93,5 93,5,,,,3,3,3 37, 37, 37, ,5 56,5 61,5 61,5 67,5 67, ,,, 5,9 5,9 5, ,,, ,5 7,5,7,7,7 3,3 3,3 3,3 7,5 7,5 7,5,9,9,9 37,9 37,9,5,5 55,5 55,5 56,5 56,5 69,5 69,5,5,5,,, 0,1 0,1 0,1,,, , 33, 6,5 6,5 51,5 51,5,5,5 6 6,5,5 0 1,5 1,5 1,5,5,5, , 6, 6, 7, 7, 1,5 1, ,5 6,5 0 1,5 1,5 1,5,1,1,1,,, ,5,5 6,5 6, ,3,3,3 36,1 36,1 1,5 1,5,3,3 póly ,5 3,

4 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ GRAF pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 5

5 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ TABULKA 0 Typ ãerpadla 3(L)M kw HP póly Q = prûtok ãerpadla l/min m 3 /h 3 5 9, H = dopravní v ka (m) /0.5 0,5 0,33 5,6,9 3,3 /0.37R 0,37 0,5 7, 6,3,5 /0.37 0,37 0,5,7 6,7 /0.55R 0,55 0,,6 9,3 7 /0.55 0,55 0, , /0. 0, 1 17,3,5 1,6 0/0.37R 0,37 0,5,5 3,6 3,3 1,5 0/0.37 0,37 0,5 6, 5,7 5,,6 3, 3 0/0.55R 0,55 0, 7, 6,7 6,3 5,7 5,3 0/0.55 0,55 0,,5 7,9 7,5 6,9 6, 5, 0/1.1R 1,1 0,5 11,5,1 9,6 9,3 0/1.1 1,1 1,5 1,7 1,3 11,9 11,, 9, 0/1.5 1,5 17, 17,,9,,3 1, /0.55R 0,55 0,,9,7,, 3 /0.55 0,55 0, 5, 5,6 5, 5,,1 /1.1R 1,1 1,5 7,7 7,5 7, 6,9 5,6 /1.1 1,1 1,5 9,,5, 6,9 /1.5R 1,5 1,1 11, 11,5 11,1 9,5 /1.5 1,5 13 1,7 1,3 11,9,5 /., 3 17,7 17,5 17,,, /0.55 0,55 0,,,6 3, 3,1,3 1, /0. 0, 1 6 5, 5,, 3,5,5, /1.1 1,1 1,5 7, 7 6,3 5,,5 3,5 3,, /1.1R 1,1 1,5 7, 6,5 5,7, 3,7 3,3 /1.1 1,1 1,5,1 7, 6,6 5,7,6, 3, /1.5 1,5 9,,5 7,7 6,7 5,7 5,3,9,5 /., 3 11,3,6 9,, 7,6 7, 6, 6, 5,5 /.R, 3 1, 11,6,6 9,3 7, 7,3 6, /., 3 13,9 13 1, 9,3,,3 7, /3.0 3,,1 1,1 1,9 11, 11,1,6,1 9 / 5,5 1,1 17,3,1 1,7 1, 13, ,6 9, /5.5 5,5 7,5 1, 0,5,6 1, 17,9 17,5 17, 1, 1, V KONNOSTNÍ TABULKA Typ ãerpadla kw HP Jmenovit proud (A) Q = prûtok ãerpadla Tfiífázov l/min m 30V 00V 690V 3 /h H = dopravní v ka 3LM /1.5 3LS /1.5 3LP /1.5 3LM /.R 3LS /.R 3LP /.R 3LM /. 3LS /. 3LP /. 3LM /3 3LS /3 3LP /3 3LM /R 3LS /R 3LP /R 3LM / 3LS / 3LP / 3LM /5.5R 3LS /5.5R 3LP /5.5R 3LM /5.5 3LS /5.5 3LP /5.5 3LM /7.5 3LS /7.5 3LP /7.5 1,5 1,5 1,5,,,,,, 3 3 3,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7, ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5, 5 5 7,3 7,6 7,6 7,,,,,9,9 13,7 1,1 1,1 1,7 13, 13, 3,13,,,5,,, 5,13 5,13 5,9 5,1 5,1 7,9 6,99 6,99,5 7, 7, 9,,79,79 11,3,, 1,7 13,6 13,6 5, 5,07 5,07 6,5 6, 6,,9 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3,6,6,6 9,5 9,5 9,5 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,5 1,5 1,5 1, 1, 1,,5,5,5 6, 6, 6,,1,1,1 9,1 9,1 9, , 1, 1,,,, 17,7 17,7 17,7 0,5 0,5 0,5 6,3 6,3 6,3 7, 7, 7,,,, 11,5 11,5 11,5 13,9 13,9 13,9 1,9 1,9 1, ,9,9,9 3, 3, 3, 5,7 5,7 5,7 7,3 7,3 7,3,3,3,3,7,7,7 13, 13, 13, 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9,5,5, ,7 6,7 6,7 7, 7, 7, 9,7 9,7 9,7 1, 1, 1, 13, 13, 13, 1,6 1,6 1,6 17,6 17,6 17,6 1,3 1,3 1,3,,, ,1 7,1 7,1,6,6,6 11, 11, 11, 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9,9,9,9,,, 0 3, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7,3 7,3 7,3,1,1,1 11,1 11,1 11,1,7,7,7 13, 13, 13, 1 1 1,,,,,, 5, 5, 5, 5,9 5,9 5,9,,, 9,9 9,9 9,9,,, 11,7 11,7 11,7,9,9, ,1,1,1,,, 7, 7, 7,,,, 9,3 9,3 9,3 13,5 13,5 13,5 póly 1 5,6 5,6 5,6 6,7 6,7 6,7,,, 6

6 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 7

7 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P 0 pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

8 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

9 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 90

10 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 91

11 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM3LS3LP3LP pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

12 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM3LS3LP pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 93

13 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

14 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P 0 pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

15 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

16 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 97

17 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

18 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM 3LS 3LP pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 99

19 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM 3LS 3LP pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

20 3M (3LM) až do 11 kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 V (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H [3] [] R W N1 M N A B C [3] [] 3M /1.1 (M) 3M /1.5 (M) 3M /. (M) 3M /3.0 3M /.0 3M /5.5 3M /7.5 3M 0/1.5 (M) 3M 0/. (M) 3M 0/3.0 3M 0/.0 3M 0/5.5 3M 0/7.5 3M 0/11 3M /. (M) 3M /3.0 3M /.0 3M /5.5 3M /7.5 3M /9. 3M /11 3M / 3M /5.5 3M /7.5 3m /7.5 3M /9. 3M /11 [1] Standard [] Na Ïádost [3] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové ,5 177, ,5,5,5,5,5, PG 13,5 PG 13,5,6 PG 13,5 PG 13,5,5 PG 13,5 PG 13,5,6 PG 13,5 PG PG PG PG 13,5 PG 13,5 0,1 PG 13,5 PG 13,5,7 PG 13,5 PG PG PG PG 1 PG 13,5 PG 13,5,1 PG 13,5 PG PG PG 13 PG 1 PG 1 PG PG PG PG PG 1 PG 1, 39,5,5 57,1, 56, 67,5,6, 9,1 55,5 61,7 67, ,5 6 67,6

21 3M (3LM) kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W N1 M N A B L L1 L L3 L C D F V S 3M / , ,5 3M / 13 1, ,5 3M / 3M /1.5 3M / ,5 0,5 0, ,5 9,5 9,5 PG 1 PG 1 0 PG 1 0 PG 1 0 PG

22 3M (3LM) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost DN1 P1 K1 D1 S1 DN P D S H H1 H H R W N1 N M M1 L L3 A B C D D3 (kg) 3LM(.) / 3LM(.) / ,5 9,

23 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3M (3LM) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B C H H1 H H3 M N1 N Q R V S ØD1 ØK1 ØP1 ØD ØK ØP SA Ø Ø Standard Na (kg) DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. /.R /. / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG13.5 PG11 PG11 PG11 PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG11 PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG PG PG PG , , ,,9 9, 30,1, 3,6 39, 6,5 6,7 51,3 Poãet otvorû

24 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3M (3LM) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R W N1 N M M1 A B C G D3 D5 V1 V (kg) 3LM(.) / 3LM(.) /5.5 3LM(.) /1.5 3LM(.) /.R 3LM(.) /. 3LM(.) /3 3LM(.) /R 3LM(.) / 3LM(.) /5.5R 3LM(.) /5.5 3LM(.) / M M M M M M M M M M M PG PG PG PG PG PG 9,5 55,5,5 5,5 6 9,5 99,5 5

25 3S (3LS) až do, kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg) DNA P1 K1 D1 DNM P K D H H1 H [1] [] N1 M N A B C V1 V 3S /1.1 (M) 3S /1.5 (M) 3S /. (M) 3S 0/. (M) 3S 0/. (M) 3S /. (M) [1] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové PG PG PG PG PG PG pg13,5 3,1,5, 6,5 9,6,9 3S (3LS) 3 kw PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W N1 M N A B L1 L L3 P V1 V 3S /3.0 3S /.0 3S /.0 [1] Standard [] Na Ïádost , PG PG PG PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 3, 5,9 7 6

26 3S (3LS) 11 kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W B C F V1 V 3S 0/11 3S /11 3S / 3S /11 3S / [1] Jako standard [] Na Ïádost ,5 1, PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG

27 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 H R W N1 M N A B C D F L L1 L L3 G Q P V V 3S /5.5 3S /7.5 3S 0/3.0 3S 0/.0 3S 0/5.5 3S 0/7.5 3S /3.0 3S /.0 3S /5.5 3S /7.5 3S /9. 3S /5.5 3S /7.5 3S /7.5 3S /9. 3S / 3S /1.5 3S / [1] Standard [] Na Ïádost , , , , , , , PG PG PG9 PG9 PG9 PG9 11 PG9 PG9 6, 7,6 39 PG 1,5 63, 69,6 PG,5 63, 69,6 79,

28 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla 3LS(.) /11 3LS(.) /R 3LS(.) / 3LS(.) /1.5 Rozmûry (mm) Hmotnost L B C (kg)

29 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) H H1 H H3 H W N1 N M M1 L L1 L L3 L5 A B C F1 G D3 D 3S /30 3S /37 3S / ,5 7, Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R W N1 N M M1 L L1 L L3 L5 A B C F1 G D3 D5 V1 V 3LS(.) /30 3LS(.) /37 3LS(.) / 3LS(.) / , , , ,5 393 M M M1 M M M M0 M M M M0 M

30 111 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3S (3LS) až do 1,5 kw PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B C D H H1 H L1 L M N1 N Q R S T W Ø Ø Ø Ø Ø Ø SA Ø Ø V1 V Standard Na (kg) D1 K1 P1 D K P DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /0.55 /0. /1.1 /1.1 / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG,5 0,7 0,7,9,9 30,1 17,6 17,6 3, 3, 33,3 33,3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 30,0 30,0 30, 36 0,1 1, Poã. otvorû

31 3S (3LS), 3kW ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Poã. otvorû Hmotnost Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Standard Na (kg) A B C H H1 H M N1 N Q R S T D1 K1 P1 D K P SA DNA DNM V1 V Ïádost /. /. /.R /. / PG PG PG PG PG 63,7 51,7 5, 53 56, 11

32 3LS /1,5 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Hmotnost ãerpadla: 63,5 kg 3S (3LS) až do velikosti Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H H5 R W N1 N M M1 L L1 L L A B C D F G D3 V1 V 3LS(.) / 3LS(.) /5.5 3LS(.) /.R 3LS(.) /. 3LS(.) /3 3LS(.) /R 3LS(.) / 3LS(.) /5.5R 3LS(.) /5.5 3LS(.) / M5 M M5 M5 M5 M M5 M M M M0 M M0 M0 M0 M0 M0 M M M 6 99,5 69,5 1,5 9,5 90,5 9,5 113

33 3P (3LP) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H [3] [] R A B B1 D E N1 N N3 T V1 V 3P /1.1 (M) 3P /1.5 (M) 3P /. (M) 3P /3 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P 0/1.5 (M) 3P 0/. (M) 3P 0/3 3P 0/ 3P 0/5.5 3P 0/7.5 3P 0/11 3P /. (M) 3P /3 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P /9. 3P /11 3P / 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P /7.5 3P /9. 3P /11 3P / 3P / 3P /1.5 3P / PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG9 PG PG PG PG9 PG9 PG PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 3, , ,, ,5 6,5 9 9, ,5 9 9,5 117,5, [1] Standard [] Na Ïádost [3] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové 11

34 3P (3LP) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R N1 N N3 A B B1 C G E T S D D5 Sp. V1 V 3LP(.) /30 3LP(.) /37 3LP(.) /11 3LP(.) /R 3LP(.) / 3LP(.) /1.5 3LP(.) / 3LP(.) / M M M1 M1 M1 M1 M1 M M M M0 M0 M0 M0 M0 M M M M0 M0 M0 M0 M0 M P (3LP) Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) H H1 H H3 A B B1 G S V1 V 3P 0/30 3P /37 3P / M M M M M M 6 3 0

35 1 3P (3LP) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B E H H1 H N1 N N3 B1 T SA SM V1 V Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Standard Na (kg) D1 K1 P1 D K P DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. /.R /. / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG ,0 1,0 1,0 53,5 53,5 5,5 6,5 6,5,5,5 61,5 61,5 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0,6 9, 56,1 6,6 63,7 71,5 7,1 7, 77,5 Poã. otvorû ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ

36 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3P (3LP) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H H5 H6 R N1 N N3 A B B1 C D G E T D D5 Sp. V1 V 3LP(.) / 3LP(.) /5.5 3LP(.) /1.5 3LP(.) /.R 3LP(.) /. 3LP(.) /3 3LP(.) /R 3LP(.) / 3LP(.) /5.5R 3LP(.) /5.5 3LP(.) / M M M M M M M M M M M M5 M M5 M5 M5 M5 M5 M5 M M M M0 M M0 M0 M0 M0 M0 M0 M M M 113,5 6,5 9,5 1, ,5 13,5 117

37 11 3SF (3LSF) PÓLY ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C E H H1 H L M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø X W D1 K1 P1 D K P DNA DNM M M M M1 M1 M1 M1 M M M1 M1 M1 M1 M M1 M1 M1 M1 M1 M1 M M M1 M1 M1 M1 M1 M M M M M ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 /N /R /N /R /N /L /EL 0/R 0/N 0/R 0/N 0/R 0/N 0/L /S /R /N /R /N /R /N /L /R /N /L /S /R /N /L /R /N /L

38 1 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3SF 3LSF PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C E H H1 H L M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø DNA Ø DNM D1 K1 P1 D K P M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M /N /R /N /R /N /L 0/R 0/N 0/R 0/N 0/R 0/N 0/L /R /N /R /N /R /N /L

39 3(L)PF ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C H H1 H M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø DNA Ø DNM X D1 K1 P1 D K P ,5 7,5 7,5 * Prostor, kde je moïné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn m krouïkem spojky bez celkové demontáïe motorové ãásti od základové desky.

40 3(L)PF ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A B H H1 H M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø D1 K1 P1 D K P DNA DNM * Prostor, kde je moïné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn m krouïkem spojky bez celkové demontáïe motorové ãásti od základové desky. 11

41 Spojka řady 3S (3LS) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L3 M X h S E Velikost Standard /1.1 1,1 1, x 1,5 M 6 x 6 UNI 599 1, 6 9 /1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 /., x 1,5 M x UNI 599 7,3 /3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 0/., x 1,5 M x UNI 599 7,3 0/3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 0/.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 0/5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, /., x 1,5 M x UNI 599 7,3 /3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /9. 9, 1,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5, /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /9. 9, 1,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /1.5 1,5 5 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 30 1 B x 1,5 M x UNI , 1 1 aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L M X h S E Velikost Standard / B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /R 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /1.5 1,5 5 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 30 1 B x 1,5 M x UNI , 1 1 / B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x M 1 x 1 UNI ,3 06 /5 5 5 B x M 1 x 1 UNI ,3 06 /55 55 B x M 1 x 1 UNI 593 6, 1 1 1

42 Spojka řady 3S (3LS) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP HA Typ D d L3 M X h S E A /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. 6/.R /. /3.0 0,5 0,37 0,37 0,55 0,55 0, 0,37 0,37 0,55 0,55 1,1 1,1 1,5 0,55 0,55 1,1 1,1 1,5 1,5, 0,55 0, 1,1 1,1 1,5,,, 3 0,33 0,5 0,5 0, 0, 1 0,5 0,5 0, 0, 1,5 1,5 0, 0, 1,5 1,5 3 0, 1 1,5 1, B B B B B aï do velikosti M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M 1 x 1,5 M x 1,5 M 1 x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L M X h S E Velikost Standard / 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 /.R, 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /., 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /3 3 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /R 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 / 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5R 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /7.5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 M 5 x 6 M 5 x 6 M 5 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M 5 x 6 M 5 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M x M x M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M x M x M x M x,3,3,3 1, 1, 1,,3,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 7,3 31,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 31,3 31,3 31,3 31,

43 Spojka řady 3(L)P 3(L)P ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ STRANA âerpadla STRANA MOTORU PÓLY PÓLY Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) 3(L)P kw HP Velikost Typ D H1 H Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) 3(L)P kw HP Velikost Typ D H1 H /1,1 1,1 1,5 1, 6 /1,5 1,5 90 7,3 /,, ,3 /3,0 3 31,3 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 0/1,5 1,5 90 7,3 0/,, ,3 0/3,0 3 31,3 0/,0 5, ,3 0/5,5 5,5 7, ,3 0/7,5 7, ,3 0/ ,3 1 /,, ,3 /3,0 3 31,3 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /9, 9, 1, ,3 / ,3 1 / 0 5,3 1 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /9, 9, 1, ,3 / ,3 1 / 0 5,3 1 / 0 5,3 1 /1,5 1,5 5 5,3 1 / , 1 /0,5 0,5 0, ,3 5 /0,37R 0,37 0,5 71 1,3 5 /0,37 0,37 0,5 71 1,3 5 /0,55R 0,55 0, 1, 6 /0,55 0,55 0, 1, 6 /0, 0, 1 1, 6 0/0,37R 0,37 0,5 71 1,3 5 0/0,37 0,37 0,5 71 1,3 5 0/0,55R 0,55 0, 1,3 6 0/0,55 0,55 0, 1,3 6 0/1,1R 1,1 1,5 90 7,3 0/1,1 1,1 1,5 90 7,3 0/1,5 1,5 90 7,3 /0,55R 0,55 0, 1,3 6 /0,55 0,55 0, 1,3 6 /1,1R 1,1 1,5 90 7,3 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,5R 1,5 90 7,3 /1,5 1,5 90 7,3 /,, 3 31,3 /0,55 0,55 0, 1, 6 /0, 0, 1 1, 6 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,5 1,5 90 7,3 /,, 3 31,3 /,R, 3 31,3 /,, 3 31,3 /3,0 3 31,3 1

44 Spojka řady 3S (3LS) 3S (L) P ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ STRANA âerpadla STRANA MOTORU aï do velikosti PÓLY Motor Rozmûry (mm) Typ ãerpadla kw HP Velikost Typ D1 D C1 C H1 H /30 /37 /11 /R / /1.5 / /30 /37 /37 /5 / , ,3,3 7,3 7,3 7,3 7,3,3,3,3,3,3,3 59,3 59,3 5,3 5,3 5,3 5,3 51, 59,3 59,3 59,3 59,3 6, Typ ãerpadla PÓLY Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ D1 D C1 C H1 H / /5.5 /1.5 /.R /. /3 /R / /5.5R /5.5 /7.5 5,5 1,5,, 3 5,5 5,5 7,5 5,5 7, ,5 5,5 7,5 7, ,3,3 7,3 7,3 7,3,3,3,3,3,3,3 31,3 1,3 7,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 TP 65-30/4 B A-F-Z-BUBE. Výrobní č.: 96402225

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 TP 65-30/4 B A-F-Z-BUBE. Výrobní č.: 96402225 Pozice Počet Popis 1 TP 65-3/4 B A-F-Z-BUBE Výrobní č.: 9642225 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Jednostupňové jednoduché odstředivé čerpadlo v uspořádání in-line: - těsnicí kruhy a

Více

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY VÝKON: 0.4 11 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 9 [m] MAX. PRŮ TOK: 600 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : L - 4 1 Příklad 2 : L - 00 Výtl. hrdlo [ " ] Výkon [HP]

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA VÝKON: 0.4.7 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 21.5 [m] MAX. PRŮ TOK: 66 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1: S S - 2 1 A F Celonerezový typ Příklad 2: S F - 05 A U F Celonerezový

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty SD Ponorná čerpadla pro a 6 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro vrty ( 100 ) a 6 ( 150 ), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 30 a články z polykarbonátu pro a z Norylu pro 6. Oběžná kola Radiální SD

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA VÝKON:.4 7.5 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 42 [m] MAX. PRŮ TOK: [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1: S S - 2 1 A F Celonerezový typ Příklad 2: S F - 5 A U F Celonerezový

Více

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50

RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T RW BT 2015-4T RW BT 2010-2M S/A RW BT 2015-2T RW BT 2025-2T DN 50 RW 2015-4T RW 2010-2M S/A RW 2010-2T RW 2015-2MS RW 2015-2T RW 2025-2T RW 2030-2T ROZSAH POUŽITÍ Odpadní a splašková voda, průmyslové použití. Max. hloubka ponoření: 20 m Max. počet spuštění: 30/hod Max.

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

CP Odst edivájednostup ová erpadla

CP Odst edivájednostup ová erpadla CP Odst edivájednostup ová erpadla PRACOVNÍROZSAH * Pr to né množství do900l/min (54 m 3 /h) * Dopravní výška až74m PROVOZNÍ LIMITY * Manometrická sací výška do7m * Teplota erpané kapaliny od-10 o C do+90

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz Front.fm Page 1 Tuesday, September 5, 6 1:45 PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CI, CIU Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Provozní rozsah, 5 z 3 Provozní rozsah,

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství

BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství BAZÉNOVÁ ČERPADLA protiproudová zařízení, příslušenství OBSAH Kapitola strana Obsah... 01 MICRO HOME...... 02-03 04-05 OUTDOOR CLASSIC...... 06-07 08-09 BWP - JET Pumpen... 10-11 BWP 1100/1500... 12-13

Více

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení.

[bar] 0,5 (7,3 PSI) maximální trvalý tlak - maximální pracovní tlak, při kterém lze čerpadlo provozovat bez časového omezení. Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 3,2 cm 3 (,2 in 3 ) p max 26 bar (38 PSI) otáčky od 5 do 8 ot/min Technické parametry Provozní tlak 23 bar, špičkový tlak 26 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové

Více

Ř ADA AL PONORNÁ ČERPADLA ODPADNÍCH VOD

Ř ADA AL PONORNÁ ČERPADLA ODPADNÍCH VOD Ř A AL PONORNÁ ČERPADLA ODPAÍCH VOD VÝKON: 0.4 7.5 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: [m] MAX. PRŮ TOK: 16 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : AL - 05 n VLASTNOSTI Výkon [HP] Varianta Příklad : AL - 1 N F Výtl.

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

PRESSOMAT 3 5 Tlakové stanice se dvěma horizontálními nebo vertikálními čerpadly, řízené tlakovými spínači. Hmax: 110 m, Qmax: 520 l/min.

PRESSOMAT 3 5 Tlakové stanice se dvěma horizontálními nebo vertikálními čerpadly, řízené tlakovými spínači. Hmax: 110 m, Qmax: 520 l/min. OBSAH klíč k označení typu Sensormat 2 VLR 66/20 OBSAH Tlakové stanice řízené tlakovými spínači typ stanice počet čerpadel typ čerpadel PRESSOMAT 3 5 Tlakové stanice se dvěma horizontálními nebo vertikálními

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488 Pozice Počet Popis 1 NK 32-2.1/175 A2-F-A-E-BAQE Výrobní č.: 96594488 Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo dle EN 192-2. Čerpadlo je navrženo pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných

Více

CERPADLA PRO KANALIZACNI A ODPADNI VODY DVV-M, DVV-H, DVK-M, DRK-V, DRV-S, DRV-V, DRK-S/D, DRV-V4, DRK-K, DRK-G, DVK-B, DRK-B.

CERPADLA PRO KANALIZACNI A ODPADNI VODY DVV-M, DVV-H, DVK-M, DRK-V, DRV-S, DRV-V, DRK-S/D, DRV-V4, DRK-K, DRK-G, DVK-B, DRK-B. CERPADLA PRO KANALIZACNI A ODPADNI VODY Øada: DVV-M, DVV-H, DVK-M, DRK-V, DRV-S, DRV-V, DRK-S/D, DRV-V, DRK-K, DRK-G, DVK-B, DRK-B R Obsah Identifikace modelů Výběr oběžného kola...... 0 0 DVV-M DVV-H

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Čerpadla. Samonasávací čerpadla plastová. Čerpadlo Columbia

Čerpadla. Samonasávací čerpadla plastová. Čerpadlo Columbia 174 Samonasávací čerpadla plastová 179 Samonasávací čerpadla litinová 180 Samonasávací čerpadla bronzová pro mořskou vodu 181 Odstředivá čerpadla litinová 187 Odstředivá čerpadla bronzová pro mořskou vodu

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96626910

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-160.1/155 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96626910 Pozice Počet Popis 1 NK 3-16.1/155 A-F-A-E-BAQE Výrobní č.: 966691 Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo dle EN 19-. Čerpadlo je navrženo pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 365 Výrobní č.: 96524475 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

HYGIENICKÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA HP ZA HP-Z HRW

HYGIENICKÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA HP ZA HP-Z HRW HYGIENICKÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA HP ZA HP-Z HRW 01 OBECNĚ 02 ČERPADLA HP 03 ČERPADLA ZA 04 ČERPADLA HP-Z 05 ČERPADLA HRW 06 PRINCIPY TĚSNĚNÍ HYGIENICKÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA Kompletní řada nerezových hygienických

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 255 Výrobní č.: 96510151 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B EV245B je servo pístem ovládaný 2/2cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích.

Více

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO

UNIQUA CESSPIT. Ponorné kalové čerpadlo RUKOJEŤ KONDENZÁTOR ELEKTROMOTOR OBĚŽNÉ KOLO Ponorné kalové čerpadlo Profesionální ponorné kalové čerpadlo robustní konstrukce pro přečerpávání a odčerpávání vody, kalů a fekálií. Díky důmyslné konstrukci a použití nejlepších materiálů se jedná o

Více

Vyrovnávací zásobník RATIO HP

Vyrovnávací zásobník RATIO HP TECHNICKÁ INFORMCE Vyrovnávací zásobník RTIO HP Wagner & Co Kombinace pro teplou vodu i vytápění Stojatý zásobník z oceli (uvnitř bez nátěru, vně základní nátěr) k použití v systémech se 2 zásobníky pro

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Konstrukční charakteristiky. Charakteristika elektronické jednotky CPS. Popis provozu

Konstrukční charakteristiky. Charakteristika elektronické jednotky CPS. Popis provozu Teplovodní čerpadlo s frekvenčním měničem R2TE-R4TE obsahuje vylepšenou technologii CPS. Nezpůsobuje vodní ráz. Snadná instalace, ochrana prostředí, úspory energie. Konstrukční charakteristiky - kryt čerpadla

Více

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum:

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Pozice Počet Popis Cena položky 1 Hydromono Hydromono 1 CRE31 23V Na vyžádání Výrobní č.: 965152 Hydromono je malá vodárna v kompaktním provedení dodávaná v kompletně propojeném stavu vhodná k okamžitému

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

Pozice Počet Popis Cena položky. 1 JP 6 Booster A-A CVBPs membránovou tlakovou nádobou Výrobní č.: 4661BQBB objemu 60 l

Pozice Počet Popis Cena položky. 1 JP 6 Booster A-A CVBPs membránovou tlakovou nádobou Výrobní č.: 4661BQBB objemu 60 l 1 JP 6 Booster AA CVBPs membránovou tlakovou nádobou Na vyžádání Výrobní č.: 4661BQBB objemu 6 l Hydrojet je kompletní čerpací jednotka s přívodním el. kabelem s vidlicí k okamžitému připojení na síť a

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B

2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická brožura 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem typu EV225B EV225B je 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servopohonem vhodný pro parní systémy.

Více

OBSAH. Příslušenství Výměníky PSWF PS2F PS DUO E2 DUO E LYRA HSK VEGA N2BC R2BC R2GC R2DC NBC RBC HP RBC RGC RDC R0BC

OBSAH. Příslušenství Výměníky PSWF PS2F PS DUO E2 DUO E LYRA HSK VEGA N2BC R2BC R2GC R2DC NBC RBC HP RBC RGC RDC R0BC AKUMULACE TEPLA technický katalog 2014 ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ OBSAH Zásobníkový ohřívač TV bez topného výměníku - R0BC: R0BC 200... 2 R0BC 300... 3 R0BC 400... 4 R0BC 500... 5 R0BC 750... 6 R0BC

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

PJm101C, PJm100L. Akční cena: PJWm/15H, PJWm/15M. Akční cena: 4PCSm1100P-G, 5PCSm1300P-G. Akční cena:

PJm101C, PJm100L. Akční cena: PJWm/15H, PJWm/15M. Akční cena: 4PCSm1100P-G, 5PCSm1300P-G. Akční cena: PJm101C, PJm100L Samonasávací JET čerpadlo. Teplota čerpané kapaliny do 60 C. Čistá voda s malými nečistotami. Jednofázový motor, 50 Hz/60 Hz, třída izolace 130, stupeň krytí IP44, teplota okolního prostředí

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

Tepelné ztráty akumulační nádoby

Tepelné ztráty akumulační nádoby HP HP Parametr - akumulační nádoba Hodnota Poznámka Průměr bez tepelné izolace 786 mm S tepelnou izolací cca 950 mm Výška bez izolace 1 815 mm S tepelnou izolací cca 1 900 mm Vodní obsah 750 litrů Standardní

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Informace o výrobku Vydání Průtokové spínače řady Regulace průtoku 0304/0504 CZ Rev.4 Ú vod Průtokové spínače mohou být použity v potrubích s vodou, mořskou vodou, vodou pro plavecké

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list Odstředivé čerpadlo Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B

Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ EV215B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Přímo-ovládané 2/2-cestné elmg. ventily, typ je přímo ovládaný 2/2-cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích. Jeho konstrukce je založena na

Více

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.12 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 50/120 426 2.98.12 Použití Hydraulický

Více

Kompetence pro čerpadla v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro čerpadla Wacker Neuson. Všechna čerpadla v kostce

Kompetence pro čerpadla v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro čerpadla Wacker Neuson. Všechna čerpadla v kostce Čerpadla Toto jsou důvody, které mluví pro čerpadla Wacker Neuson. Kompetence pro čerpadla v každém detailu. 1. Čerpadla pro nejrůznější požadavky i pro ty vaše. Ať už se jedná o zaplavený sklep, odvodňování

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35 Tepelné čerpadlo CTC 406 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35 Tepelná čerpadla EcoAir 400 je tedy možné dimenzovat

Více

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2 Vše připraveno Akumulační zásobníky allstor VPS/2 Tepelná čerpadla v prodeji od 4. čtvrtletí 2010 Jednotka k ohřevu TV Solární jednotka Součásti akumulačního systému Akumulační zásobník Akumulační systém

Více

Všeobecná data. Výkonový rozsah STAIRS PUMPS

Všeobecná data. Výkonový rozsah STAIRS PUMPS Všeobecná data Výkonový rozsah 2 Všeobecné údaje Příklad:SP-90 Po Specifikace materiálů 6'' čerpadel Poz. Díl Material Materiál Norma 01 Výtlak 04 Kužel ventilu 11 Horní difuzor 12 Difuzor 18 Oběžné kolo

Více

HP1 HP3 MECHANICKÉ NÁŘADÍ

HP1 HP3 MECHANICKÉ NÁŘADÍ HP1 Kompaktní, lehké a snadno použitelné kleště s širokým rozsahem použití pro lisování koncovek s PVC, PC a PA6.6 izolací pro průřez vodiče 0,2-2,5 mm 2. Kleště jsou vybaveny aretací proti předčasnému

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

4SR. 4"Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY

4SR. 4Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY 4SR 4"Ponorná lánková erpadla PRACOVNÍ ROZSAH CERTIFIKÁTY * Pr to né množství do 375 (22,5 m 3 /h) * Dopravní výška až 45 m PROVOZNÍ LIMITY * Teplota erpané kapaliny max. +35 o C * Obsah pevných ne istot

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ KOUTÍCÍ MOMENT NA VÝSTUPNÍ HŘÍDEI V

Více

Přívodní větrací jednotky : OTA

Přívodní větrací jednotky : OTA OTA 125-1200 Maximální množství vzduchu: 256 m³/h při 0 Pa Elektrické napětí: 230 V 5,5 A Motor: 60W IP 44 Stupně rychlostí 1 Topení: 1,2 kw Hladina hluku: 58 db(a) Váha: 37 kg Připojení: Ø125mm OTA 160-2000

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 24.2.2009 1/5. Výrobní č.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 24.2.2009 1/5. Výrobní č. Pozice Počet Popis Cena položky 1 SEG.40.09.2.50B 29,770.00 CZK Výrobní č.: 96075897 Čerpadla Grundfos SEG jsou ponorná čerpadla s horizontálně situovaným výtlačným hrdlem. Tato čerpadla jsou vhodná zejména

Více

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu 2 ALFRA PRESS 250 Vyložení 250 mm Hydraulický lis ALFRA

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HC 7111 07/2014. Hydraulický agregát s ponořeným motorem. Nahrazuje HC 7111 12/2009 Hydraulický agregát s ponořeným motorem SA 01 p max 250 bar Q max 17 dm 3 min -1 HC 7111 07/2014 Nahrazuje HC 7111 12/2009 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Zásobníkový ohřívač TV bez topného hada - R0BC: R0BC 200... 2 R0BC 300... 3 R0BC 400... 4 R0BC 500... 5 R0BC 750... 6 R0BC

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo

kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo . kyčerpadlo pro vysoký tlak LKH-110 a LKH-120/P Vícestupňové odstředivé čerpadlo Použití Čerpadla LKH-110 a -120/P jsou vysoce účinná a úsporná vícestupňová čerpadla, která splňují všechny požadavky hygienického

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC Řada EASY s hliníkovým tělem pumpy DP3517-30 l/min - 12 V DP3518-30 l/min - 24 V Samonasávací křídlové elektrické čerpadlo, s by-pass ventilem, tělem pumpy z eloxovaného hliníku,

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Kulové kohouty JIP s plným průtokem (PN 16/25/40)

Kulové kohouty JIP s plným průtokem (PN 16/25/40) Datový list Kulové kohouty JIP s plným průtokem (PN 16/25/40) Popis Dlouhá životnost a optimální těsnost díky konstrukci a zvolenému materiálu pro těsnění kulového kohoutu a těsnění vřetena (karbonem vyztužený

Více

Příslušenství pro nadzemní bazény

Příslušenství pro nadzemní bazény Příslušenství pro nadzemní bazény 368 Schůdky pro nadzemní bazény 370 Skimfiltry, kartušové filtry 371 Monobloky s pískovým filtrem 372 Reflektory, sada na opravu fólií 372 Dávkovače a chem. přípravky

Více

Nabídkový ceník odstředivých čerpadel a domácích vodáren

Nabídkový ceník odstředivých čerpadel a domácích vodáren Nabídkový ceník odstředivých čerpadel a domácích vodáren Září 2008 www.sigmapumpy.com e_mail : sigmapumpy@sigmapumpy.com Pravidla pro používání ceníku. Ceník obsahuje ceny spotřebních, průmyslových čerpadel

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

Ventily podle VDMA 24563 až ISO 5599 konstrukční řada S20

Ventily podle VDMA 24563 až ISO 5599 konstrukční řada S20 Ventily podle VDMA 56 až ISO 5599 konstrukční řada S0 Seznam Provedení Ovládání Norma Strana Veličiny Rozměry Údaje pro obj. Přehled typů 5/-až 5/ cestné ventily pneumaticky VDMA 56 11 11 117, 118 konstrukční

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ 345 AOA BVBP Na vyžádání Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu,

Více

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující Použití Míchadla typu QJB se rozdělují na řadu rychloběžných míchadel a řadu pomaloběžných vrtulových míchadel. Míchadla z řady rychloběžných míchadel (obr. 1 a 2) se používají v čistírnách odpadních vod

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar

Technické údaje. Jmenovitý proud (I th ) & solární výstupní teplota až 160 C. & provozní tlak na straně topné vody až 10 bar Solární regulace (pokračování) Pomocný stykač obj. č. 7814681 Se čtyřmi otevíracími a čtyřmi spínacími kontakty. Technické údaje Napětí cívky Jmenovitý proud (I th ) 230 V~/50 Hz 16 A Zásobníkový ohřívač

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE Kabel V horní části čerpadla je nerezová ocel. Horní část a plášť motoru jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli ČSN 17240,

Více

Regulátor vstupního tlaku typ 4708

Regulátor vstupního tlaku typ 4708 Regulátor vstupního tlaku typ 4708 SAMSON Použití Regulátor vstupního tlaku se používá zajištění konstantního tlaku vzduchu na vstupu do měřícího a regulačního zařízení. Rozsah nastavení od 0.5 do 6 bar

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více