ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ"

Transkript

1 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití zahrnují zvy ování tlaku vody, topné systémy, klimatizaci, prûmyslové myãky, zásobování vodou zemûdûlskou v robu a mnoho dal ích prûmyslov ch pouïití. Na Ïádost se dodávají ãerpadla s certifikací WRAS. SPECIFIKACE Maximální provozní tlak: bar Teplota kapaliny: od C do + C C u verze H MATERIÁL Tûleso ãerpadla, obûïné kolo, víko tûlesa a hfiídel z AISI 30 (fiada 3), z AISI 3L (fiada 3L) Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/nbr u standardní verze Mechanická ucpávka (fiada 3) Mechanická ucpávka ze SiC/SiC/FPM (fiada 3L fiada 3L verze HS) Mechanická ucpávka z uhlíku/keramiky/vitonu u verze H a verze 3L H Mechanická ucpávka ze SiC/uhlíku/FPM u verze H 3L E TECHNICKÉ ÚDAJE Asynchronní dvoupólov a ãtyfipólov motor Tfiída izolace F StupeÀ ochrany IP55 Jednofázové napûtí 30±% Tfiífázové napûtí 30/00V ± % Hz aï kw vãetnû, 00/690V ± % a v e Tepelnou ochranu zajistí uïivatel Dodává se ve rûzn ch verzích, dvoupólové a ãtyfipólové 3M 3LM 3M 3S 3LS 3S monoblok s prodlouïenou hfiídelí motoru monoblok se standardním motorem a nasouvací spojkou 3P 3LP 3P na podstavci se standardním motorem a nasouvací spojkou 3PF 3LPF 3PF 3SF 3LSF 3SF ãerpadlo s obnaïenou hfiídelí

2 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ GRAF pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 3

3 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ TABULKA E0 Typ ãerpadla kw HP (M) Jednofázov Jmenovit proud [A] Tfiífázov 30V 00V 690V póly Q = prûtok ãerpadla l/min m 3 /h H = dopravní v ka (m) /1.1 (M) 1,1 1,5 5,9,5 1,9 1, 1,1 1 /1.5 (M) 1,5 5,9 3, 9,5 6,5,5, 17 /. (M), 3,3, 37, / , 6, 0 37,5 31 /.0 5,5, ,5 5 9,5 3,5 0,5 /5.5 5,5 7,5 11, 6,, ,5 5,5 /7.5 7,5, ,5 5,5 55,5 0/1.5 (M) 1,5 5,9 3, 0 17,6 17,5,7 1,5 13,,3 7 0/. (M), 3,3, 6,5 5,5 3,5 3 1,5, 13 0/ , 6, 31 9,5 7,5 7 6,5 5,5, /.0 5,5,9 9, 0 3, ,5 3, ,5 0/5.5 5,5 7,5 11,1 6, 7 5,5 3,5 1 39, /7.5 7,5,1, ,5 55 5,5 53,5 5,5 51 7,5 0/ , ,5 6,5 67, /. (M), 3,1 7 17,5 17,3 1,9 13, / , 6, 0,5 0,6 1, 17 /.0 5,5,9 9, 6,5 6 5,5 5,5 1 /5.5 5,5 7,5 11,5 6, ,5 30,5 7 1 /7.5 7,5, ,5 3 37, /9. 9, 1,5 17, ,5 3 / , / 0 31, /.0 5,5 13,,5 0, 1,3,7 /5.5 5,5 7,5 11 6,3 7 5,5,1,5, /7.5 7,5 1,9,6 30,5 9,5,5 1, /7.5 7,5 1,9,6 30 5,5 1,5 /9. 9, 1,5 0, 1,1 36,5 3,5 9, / ,6 0,5 3,5 3 30,5,5 1,5 0 / 0 30,5 17,6 5,5 1 37,5 9 7 / 0 30,5 17, , /1.5 1,5 5 36,9 1,3,5 5,5 53 9, / 30 0, 3,5 67,5,5 56,5,5 7 5 /30 (SP) ,3 30, 7 7,5 71 6,5 57, /37 (SP) 37 6, 37,1 9 6,5 3 77, ,5 V KONNOSTNÍ TABULKA Typ ãerpadla 3M/11 3S/11 3P/11 3M/13 3S/R 3P/R 3M/ 3S// 3P/ 3M/1.5 3S/1.5 3P/1.5 3S0/ 3P/ 3S0/30 3P0/30 3S/37 3P/37 3S/37 3P/37 3S/5 3P/5 3S/55 3P/ kw HP Jmenovit proud (A) Q = prûtok ãerpadla Tfiífázov l/min m 00V 690V 3 /h H = dopravní v ka ,5 1,5 1, , ,9 0,9 5,3,3,3 9,,3,3 37, 3,1 3,1 3,6 3,6 53,9 53,9 6,6 6,6 6,1 6,1 79, 79, 9,1 9,1 1,1 1,1 1,1 1, ,,3,3 1, 1,7,7,3,3 31,1 31,1 36,1 36, ,7 5,7 56,6 56, ,3 7,3 7,3 30,5 30,5 30, ,5 5, ,5 71,5,5,5 93,5 93,5,,,,3,3,3 37, 37, 37, ,5 56,5 61,5 61,5 67,5 67, ,,, 5,9 5,9 5, ,,, ,5 7,5,7,7,7 3,3 3,3 3,3 7,5 7,5 7,5,9,9,9 37,9 37,9,5,5 55,5 55,5 56,5 56,5 69,5 69,5,5,5,,, 0,1 0,1 0,1,,, , 33, 6,5 6,5 51,5 51,5,5,5 6 6,5,5 0 1,5 1,5 1,5,5,5, , 6, 6, 7, 7, 1,5 1, ,5 6,5 0 1,5 1,5 1,5,1,1,1,,, ,5,5 6,5 6, ,3,3,3 36,1 36,1 1,5 1,5,3,3 póly ,5 3,

4 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ GRAF pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 5

5 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ TABULKA 0 Typ ãerpadla 3(L)M kw HP póly Q = prûtok ãerpadla l/min m 3 /h 3 5 9, H = dopravní v ka (m) /0.5 0,5 0,33 5,6,9 3,3 /0.37R 0,37 0,5 7, 6,3,5 /0.37 0,37 0,5,7 6,7 /0.55R 0,55 0,,6 9,3 7 /0.55 0,55 0, , /0. 0, 1 17,3,5 1,6 0/0.37R 0,37 0,5,5 3,6 3,3 1,5 0/0.37 0,37 0,5 6, 5,7 5,,6 3, 3 0/0.55R 0,55 0, 7, 6,7 6,3 5,7 5,3 0/0.55 0,55 0,,5 7,9 7,5 6,9 6, 5, 0/1.1R 1,1 0,5 11,5,1 9,6 9,3 0/1.1 1,1 1,5 1,7 1,3 11,9 11,, 9, 0/1.5 1,5 17, 17,,9,,3 1, /0.55R 0,55 0,,9,7,, 3 /0.55 0,55 0, 5, 5,6 5, 5,,1 /1.1R 1,1 1,5 7,7 7,5 7, 6,9 5,6 /1.1 1,1 1,5 9,,5, 6,9 /1.5R 1,5 1,1 11, 11,5 11,1 9,5 /1.5 1,5 13 1,7 1,3 11,9,5 /., 3 17,7 17,5 17,,, /0.55 0,55 0,,,6 3, 3,1,3 1, /0. 0, 1 6 5, 5,, 3,5,5, /1.1 1,1 1,5 7, 7 6,3 5,,5 3,5 3,, /1.1R 1,1 1,5 7, 6,5 5,7, 3,7 3,3 /1.1 1,1 1,5,1 7, 6,6 5,7,6, 3, /1.5 1,5 9,,5 7,7 6,7 5,7 5,3,9,5 /., 3 11,3,6 9,, 7,6 7, 6, 6, 5,5 /.R, 3 1, 11,6,6 9,3 7, 7,3 6, /., 3 13,9 13 1, 9,3,,3 7, /3.0 3,,1 1,1 1,9 11, 11,1,6,1 9 / 5,5 1,1 17,3,1 1,7 1, 13, ,6 9, /5.5 5,5 7,5 1, 0,5,6 1, 17,9 17,5 17, 1, 1, V KONNOSTNÍ TABULKA Typ ãerpadla kw HP Jmenovit proud (A) Q = prûtok ãerpadla Tfiífázov l/min m 30V 00V 690V 3 /h H = dopravní v ka 3LM /1.5 3LS /1.5 3LP /1.5 3LM /.R 3LS /.R 3LP /.R 3LM /. 3LS /. 3LP /. 3LM /3 3LS /3 3LP /3 3LM /R 3LS /R 3LP /R 3LM / 3LS / 3LP / 3LM /5.5R 3LS /5.5R 3LP /5.5R 3LM /5.5 3LS /5.5 3LP /5.5 3LM /7.5 3LS /7.5 3LP /7.5 1,5 1,5 1,5,,,,,, 3 3 3,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7, ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5, 5 5 7,3 7,6 7,6 7,,,,,9,9 13,7 1,1 1,1 1,7 13, 13, 3,13,,,5,,, 5,13 5,13 5,9 5,1 5,1 7,9 6,99 6,99,5 7, 7, 9,,79,79 11,3,, 1,7 13,6 13,6 5, 5,07 5,07 6,5 6, 6,,9 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3,6,6,6 9,5 9,5 9,5 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,5 1,5 1,5 1, 1, 1,,5,5,5 6, 6, 6,,1,1,1 9,1 9,1 9, , 1, 1,,,, 17,7 17,7 17,7 0,5 0,5 0,5 6,3 6,3 6,3 7, 7, 7,,,, 11,5 11,5 11,5 13,9 13,9 13,9 1,9 1,9 1, ,9,9,9 3, 3, 3, 5,7 5,7 5,7 7,3 7,3 7,3,3,3,3,7,7,7 13, 13, 13, 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9,5,5, ,7 6,7 6,7 7, 7, 7, 9,7 9,7 9,7 1, 1, 1, 13, 13, 13, 1,6 1,6 1,6 17,6 17,6 17,6 1,3 1,3 1,3,,, ,1 7,1 7,1,6,6,6 11, 11, 11, 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9,9,9,9,,, 0 3, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7,3 7,3 7,3,1,1,1 11,1 11,1 11,1,7,7,7 13, 13, 13, 1 1 1,,,,,, 5, 5, 5, 5,9 5,9 5,9,,, 9,9 9,9 9,9,,, 11,7 11,7 11,7,9,9, ,1,1,1,,, 7, 7, 7,,,, 9,3 9,3 9,3 13,5 13,5 13,5 póly 1 5,6 5,6 5,6 6,7 6,7 6,7,,, 6

6 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 7

7 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P 0 pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

8 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

9 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 90

10 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 91

11 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM3LS3LP3LP pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

12 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM3LS3LP pfii 900 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 93

13 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

14 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P 0 pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

15 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

16 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 97

17 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3(L)M3(L)S3(L)P pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 9

18 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM 3LS 3LP pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A) 99

19 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ V KONNOSTNÍ K IVKY fiady 3LM 3LS 3LP pfii 0 min 1 (podle ISO 9906, pfiíloha A)

20 3M (3LM) až do 11 kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 V (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H [3] [] R W N1 M N A B C [3] [] 3M /1.1 (M) 3M /1.5 (M) 3M /. (M) 3M /3.0 3M /.0 3M /5.5 3M /7.5 3M 0/1.5 (M) 3M 0/. (M) 3M 0/3.0 3M 0/.0 3M 0/5.5 3M 0/7.5 3M 0/11 3M /. (M) 3M /3.0 3M /.0 3M /5.5 3M /7.5 3M /9. 3M /11 3M / 3M /5.5 3M /7.5 3m /7.5 3M /9. 3M /11 [1] Standard [] Na Ïádost [3] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové ,5 177, ,5,5,5,5,5, PG 13,5 PG 13,5,6 PG 13,5 PG 13,5,5 PG 13,5 PG 13,5,6 PG 13,5 PG PG PG PG 13,5 PG 13,5 0,1 PG 13,5 PG 13,5,7 PG 13,5 PG PG PG PG 1 PG 13,5 PG 13,5,1 PG 13,5 PG PG PG 13 PG 1 PG 1 PG PG PG PG PG 1 PG 1, 39,5,5 57,1, 56, 67,5,6, 9,1 55,5 61,7 67, ,5 6 67,6

21 3M (3LM) kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W N1 M N A B L L1 L L3 L C D F V S 3M / , ,5 3M / 13 1, ,5 3M / 3M /1.5 3M / ,5 0,5 0, ,5 9,5 9,5 PG 1 PG 1 0 PG 1 0 PG 1 0 PG

22 3M (3LM) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost DN1 P1 K1 D1 S1 DN P D S H H1 H H R W N1 N M M1 L L3 A B C D D3 (kg) 3LM(.) / 3LM(.) / ,5 9,

23 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3M (3LM) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B C H H1 H H3 M N1 N Q R V S ØD1 ØK1 ØP1 ØD ØK ØP SA Ø Ø Standard Na (kg) DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. /.R /. / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG13.5 PG11 PG11 PG11 PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG11 PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG PG11 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG PG PG PG , , ,,9 9, 30,1, 3,6 39, 6,5 6,7 51,3 Poãet otvorû

24 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3M (3LM) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R W N1 N M M1 A B C G D3 D5 V1 V (kg) 3LM(.) / 3LM(.) /5.5 3LM(.) /1.5 3LM(.) /.R 3LM(.) /. 3LM(.) /3 3LM(.) /R 3LM(.) / 3LM(.) /5.5R 3LM(.) /5.5 3LM(.) / M M M M M M M M M M M PG PG PG PG PG PG 9,5 55,5,5 5,5 6 9,5 99,5 5

25 3S (3LS) až do, kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg) DNA P1 K1 D1 DNM P K D H H1 H [1] [] N1 M N A B C V1 V 3S /1.1 (M) 3S /1.5 (M) 3S /. (M) 3S 0/. (M) 3S 0/. (M) 3S /. (M) [1] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové PG PG PG PG PG PG pg13,5 3,1,5, 6,5 9,6,9 3S (3LS) 3 kw PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W N1 M N A B L1 L L3 P V1 V 3S /3.0 3S /.0 3S /.0 [1] Standard [] Na Ïádost , PG PG PG PG 13,5 PG 13,5 PG 13,5 3, 5,9 7 6

26 3S (3LS) 11 kw ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 R W B C F V1 V 3S 0/11 3S /11 3S / 3S /11 3S / [1] Jako standard [] Na Ïádost ,5 1, PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG 9 PG

27 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H H3 H R W N1 M N A B C D F L L1 L L3 G Q P V V 3S /5.5 3S /7.5 3S 0/3.0 3S 0/.0 3S 0/5.5 3S 0/7.5 3S /3.0 3S /.0 3S /5.5 3S /7.5 3S /9. 3S /5.5 3S /7.5 3S /7.5 3S /9. 3S / 3S /1.5 3S / [1] Standard [] Na Ïádost , , , , , , , PG PG PG9 PG9 PG9 PG9 11 PG9 PG9 6, 7,6 39 PG 1,5 63, 69,6 PG,5 63, 69,6 79,

28 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla 3LS(.) /11 3LS(.) /R 3LS(.) / 3LS(.) /1.5 Rozmûry (mm) Hmotnost L B C (kg)

29 3S (3LS) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) H H1 H H3 H W N1 N M M1 L L1 L L3 L5 A B C F1 G D3 D 3S /30 3S /37 3S / ,5 7, Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R W N1 N M M1 L L1 L L3 L5 A B C F1 G D3 D5 V1 V 3LS(.) /30 3LS(.) /37 3LS(.) / 3LS(.) / , , , ,5 393 M M M1 M M M M0 M M M M0 M

30 111 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3S (3LS) až do 1,5 kw PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B C D H H1 H L1 L M N1 N Q R S T W Ø Ø Ø Ø Ø Ø SA Ø Ø V1 V Standard Na (kg) D1 K1 P1 D K P DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /0.55 /0. /1.1 /1.1 / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG,5 0,7 0,7,9,9 30,1 17,6 17,6 3, 3, 33,3 33,3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 30,0 30,0 30, 36 0,1 1, Poã. otvorû

31 3S (3LS), 3kW ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Poã. otvorû Hmotnost Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Standard Na (kg) A B C H H1 H M N1 N Q R S T D1 K1 P1 D K P SA DNA DNM V1 V Ïádost /. /. /.R /. / PG PG PG PG PG 63,7 51,7 5, 53 56, 11

32 3LS /1,5 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Hmotnost ãerpadla: 63,5 kg 3S (3LS) až do velikosti Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 K1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H H5 R W N1 N M M1 L L1 L L A B C D F G D3 V1 V 3LS(.) / 3LS(.) /5.5 3LS(.) /.R 3LS(.) /. 3LS(.) /3 3LS(.) /R 3LS(.) / 3LS(.) /5.5R 3LS(.) /5.5 3LS(.) / M5 M M5 M5 M5 M M5 M M M M0 M M0 M0 M0 M0 M0 M M M 6 99,5 69,5 1,5 9,5 90,5 9,5 113

33 3P (3LP) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg) DNA P1 [1] [] K1 D1 SA DNM P K D SM H H1 H [3] [] R A B B1 D E N1 N N3 T V1 V 3P /1.1 (M) 3P /1.5 (M) 3P /. (M) 3P /3 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P 0/1.5 (M) 3P 0/. (M) 3P 0/3 3P 0/ 3P 0/5.5 3P 0/7.5 3P 0/11 3P /. (M) 3P /3 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P /9. 3P /11 3P / 3P / 3P /5.5 3P /7.5 3P /7.5 3P /9. 3P /11 3P / 3P / 3P /1.5 3P / PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG9 PG PG PG PG9 PG9 PG PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 PG9 3, , ,, ,5 6,5 9 9, ,5 9 9,5 117,5, [1] Standard [] Na Ïádost [3] Pouze pro tfiífázové [] Pouze pro jednofázové 11

34 3P (3LP) až do velikosti ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H R N1 N N3 A B B1 C G E T S D D5 Sp. V1 V 3LP(.) /30 3LP(.) /37 3LP(.) /11 3LP(.) /R 3LP(.) / 3LP(.) /1.5 3LP(.) / 3LP(.) / M M M1 M1 M1 M1 M1 M M M M0 M0 M0 M0 M0 M M M M0 M0 M0 M0 M0 M P (3LP) Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) H H1 H H3 A B B1 G S V1 V 3P 0/30 3P /37 3P / M M M M M M 6 3 0

35 1 3P (3LP) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost A B E H H1 H N1 N N3 B1 T SA SM V1 V Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Standard Na (kg) D1 K1 P1 D K P DNA DNM Ïádost /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. /.R /. / PG11 PG11 PG11 PG11 PG11 PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG ,0 1,0 1,0 53,5 53,5 5,5 6,5 6,5,5,5 61,5 61,5 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0,6 9, 56,1 6,6 63,7 71,5 7,1 7, 77,5 Poã. otvorû ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ

36 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3P (3LP) až do velikosti PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) Hmotnost (kg) DN1 P1 D1 S1 DN Obr. P D S H H1 H H3 H H5 H6 R N1 N N3 A B B1 C D G E T D D5 Sp. V1 V 3LP(.) / 3LP(.) /5.5 3LP(.) /1.5 3LP(.) /.R 3LP(.) /. 3LP(.) /3 3LP(.) /R 3LP(.) / 3LP(.) /5.5R 3LP(.) /5.5 3LP(.) / M M M M M M M M M M M M5 M M5 M5 M5 M5 M5 M5 M M M M0 M M0 M0 M0 M0 M0 M0 M M M 113,5 6,5 9,5 1, ,5 13,5 117

37 11 3SF (3LSF) PÓLY ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C E H H1 H L M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø X W D1 K1 P1 D K P DNA DNM M M M M1 M1 M1 M1 M M M1 M1 M1 M1 M M1 M1 M1 M1 M1 M1 M M M1 M1 M1 M1 M1 M M M M M ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 /N /R /N /R /N /L /EL 0/R 0/N 0/R 0/N 0/R 0/N 0/L /S /R /N /R /N /R /N /L /R /N /L /S /R /N /L /R /N /L

38 1 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ 3SF 3LSF PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C E H H1 H L M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø DNA Ø DNM D1 K1 P1 D K P M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M /N /R /N /R /N /L 0/R 0/N 0/R 0/N 0/R 0/N 0/L /R /N /R /N /R /N /L

39 3(L)PF ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A C H H1 H M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø DNA Ø DNM X D1 K1 P1 D K P ,5 7,5 7,5 * Prostor, kde je moïné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn m krouïkem spojky bez celkové demontáïe motorové ãásti od základové desky.

40 3(L)PF ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY Typ ãerpadla Rozmûry (mm) A B H H1 H M N1 N P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø D1 K1 P1 D K P DNA DNM * Prostor, kde je moïné oddûlit ãerpadlo od motoru rozpûrn m krouïkem spojky bez celkové demontáïe motorové ãásti od základové desky. 11

41 Spojka řady 3S (3LS) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L3 M X h S E Velikost Standard /1.1 1,1 1, x 1,5 M 6 x 6 UNI 599 1, 6 9 /1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 /., x 1,5 M x UNI 599 7,3 /3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 0/., x 1,5 M x UNI 599 7,3 0/3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 0/.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 0/5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 0/11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, /., x 1,5 M x UNI 599 7,3 /3.0 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /9. 9, 1,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5, /.0 5,5 11 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /7.5 7,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /9. 9, 1,5 1 B 3 5 x 1,5 M x UNI 599 1,3 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5, / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /1.5 1,5 5 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 30 1 B x 1,5 M x UNI , 1 1 aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L M X h S E Velikost Standard / B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /11 11 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /R 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 0 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 /1.5 1,5 5 B x 1,5 M x UNI 599 5,3 1 1 / 30 1 B x 1,5 M x UNI , 1 1 / B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x 1,5 M 1 x 1 UNI ,3 1 /37 37 B x M 1 x 1 UNI ,3 06 /5 5 5 B x M 1 x 1 UNI ,3 06 /55 55 B x M 1 x 1 UNI 593 6, 1 1 1

42 Spojka řady 3S (3LS) ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ PÓLY aï do velikosti Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP HA Typ D d L3 M X h S E A /0.5 /0.37R /0.37 /0.55R /0.55 /0. 0/0.37R 0/0.37 0/0.55R 0/0.55 0/1.1R 0/1.1 0/1.5 /0.55R /0.55 /1.1R /1.1 /1.5R /1.5 /. /0.55 /0. /1.1 /1.1 /1.5 /. 6/.R /. /3.0 0,5 0,37 0,37 0,55 0,55 0, 0,37 0,37 0,55 0,55 1,1 1,1 1,5 0,55 0,55 1,1 1,1 1,5 1,5, 0,55 0, 1,1 1,1 1,5,,, 3 0,33 0,5 0,5 0, 0, 1 0,5 0,5 0, 0, 1,5 1,5 0, 0, 1,5 1,5 3 0, 1 1,5 1, B B B B B aï do velikosti M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M 1 x 1,5 M x 1,5 M 1 x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 M x 1,5 Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ d1 d d3 L M X h S E Velikost Standard / 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /1.5 1, x 1,5 M x UNI 599 7,3 /.R, 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /., 3 B 3 63 x 1,5 M x UNI ,3 1 /3 3 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /R 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 / 5,5 11 B x 1,5 M x UNI ,3 1 /5.5R 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /5.5 5,5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 /7.5 7,5 1 B x 1,5 M x UNI 599 1,3 1 M 5 x 6 M 5 x 6 M 5 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M 5 x 6 M 5 x 6 M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M x M x M 6 x 6 M 6 x 6 M x M x M x M x M x M x M x,3,3,3 1, 1, 1,,3,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 7,3 31,3 1, 1, 7,3 7,3 7,3 31,3 31,3 31,3 31,

43 Spojka řady 3(L)P 3(L)P ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ STRANA âerpadla STRANA MOTORU PÓLY PÓLY Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) 3(L)P kw HP Velikost Typ D H1 H Typ ãerpadla Motor Rozmûry (mm) 3(L)P kw HP Velikost Typ D H1 H /1,1 1,1 1,5 1, 6 /1,5 1,5 90 7,3 /,, ,3 /3,0 3 31,3 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 0/1,5 1,5 90 7,3 0/,, ,3 0/3,0 3 31,3 0/,0 5, ,3 0/5,5 5,5 7, ,3 0/7,5 7, ,3 0/ ,3 1 /,, ,3 /3,0 3 31,3 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /9, 9, 1, ,3 / ,3 1 / 0 5,3 1 /,0 5, ,3 /5,5 5,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /7,5 7, ,3 /9, 9, 1, ,3 / ,3 1 / 0 5,3 1 / 0 5,3 1 /1,5 1,5 5 5,3 1 / , 1 /0,5 0,5 0, ,3 5 /0,37R 0,37 0,5 71 1,3 5 /0,37 0,37 0,5 71 1,3 5 /0,55R 0,55 0, 1, 6 /0,55 0,55 0, 1, 6 /0, 0, 1 1, 6 0/0,37R 0,37 0,5 71 1,3 5 0/0,37 0,37 0,5 71 1,3 5 0/0,55R 0,55 0, 1,3 6 0/0,55 0,55 0, 1,3 6 0/1,1R 1,1 1,5 90 7,3 0/1,1 1,1 1,5 90 7,3 0/1,5 1,5 90 7,3 /0,55R 0,55 0, 1,3 6 /0,55 0,55 0, 1,3 6 /1,1R 1,1 1,5 90 7,3 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,5R 1,5 90 7,3 /1,5 1,5 90 7,3 /,, 3 31,3 /0,55 0,55 0, 1, 6 /0, 0, 1 1, 6 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,1 1,1 1,5 90 7,3 /1,5 1,5 90 7,3 /,, 3 31,3 /,R, 3 31,3 /,, 3 31,3 /3,0 3 31,3 1

44 Spojka řady 3S (3LS) 3S (L) P ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ STRANA âerpadla STRANA MOTORU aï do velikosti PÓLY Motor Rozmûry (mm) Typ ãerpadla kw HP Velikost Typ D1 D C1 C H1 H /30 /37 /11 /R / /1.5 / /30 /37 /37 /5 / , ,3,3 7,3 7,3 7,3 7,3,3,3,3,3,3,3 59,3 59,3 5,3 5,3 5,3 5,3 51, 59,3 59,3 59,3 59,3 6, Typ ãerpadla PÓLY Motor Rozmûry (mm) kw HP Velikost Typ D1 D C1 C H1 H / /5.5 /1.5 /.R /. /3 /R / /5.5R /5.5 /7.5 5,5 1,5,, 3 5,5 5,5 7,5 5,5 7, ,5 5,5 7,5 7, ,3,3 7,3 7,3 7,3,3,3,3,3,3,3 31,3 1,3 7,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená Ekologický a ekonomický systém vytápění Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení W W Systém tepelného čerpadla Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru LG MULTI V IV 4. generace LG invertorového kompresoru Nový scroll invertorový kompresor a BLDC motor optimalizují účinnost při částečném zatížení, při snížení hmotnosti až o 50 % a rozšíření provozní frekvence

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010

S ÁÁS V A Z ZA V E M ÁÁME P R E ČČERP Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 ČERPÁME ZA VÁS Platí od 15. 3. 2010 do 30. 11. 2010 AQUAJET Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M, nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem.

Více

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18 absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Díky tepelnému čerpadlu Robur nainstalovanému v našem domě jsme dosáhli

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Varia 1V H 2 O XXL-4S 110 712,00 TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY

Varia 1V H 2 O XXL-4S 110 712,00 TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY Varia 1V H 2 O XXL-4S velké čelní prosklení pantová dvířka L/P zvýšený výkon nominální výkon 21,2 kw výkon do vody 15,6 kw rozsah výkonu 14,8 22,0 kw účinnost 85,9 % šířka dvířek 675 mm výška dvířek 510

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX (systém vzduch - voda)

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX (systém vzduch - voda) Náhled Výrobek Cena Rabat Kód Platnost od 1. 5. 2011 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou vždy bez DPH 20%. TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX (systém vzduch - voda) Základní charakteristika TEPELNÉ ČERPADLO

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631.

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Uzavírací klapka s elektrickým pohonem BOAX-B Mat E PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Mat E Všechna práva vyhrazena.

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více