TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CHI, CHIU. Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 50/60 Hz"

Transkript

1 Front.fm Page 1 Tuesday, September 5, 6 1:45 PM TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CI, CIU Víceúčelová čerpadla v provedení z korozivzdorné oceli 5/6 z

2 Obsah Údaje o výrobku Provozní rozsah, 5 z 3 Provozní rozsah, 6 z 3 Použití 4 Čerpané kapaliny 4 Provozní podmínky 4 Maximální provozní tlak a teplota čerpané kapaliny 4 Typové klíče 5 Kódová označení 5 Čerpadlo, CI 6 Motor, CI 6 Materiálové provedení, CI 6 Čerpadlo, CIU 7 Motor, CIU 7 Materiálové provedení, CIU 8 Poznámky k charakteristickým křivkám 9 Technické údaje CI, 5 z 1 CIU, 5 z 11 CI 4, 5 z 1 CIU 4, 5 z 13 CI 8, 5 z 14 CI 1, 5 z 15 CI 15, 5 z 16 CI, 5 z 17 Technické údaje CI, 6 z 18 CIU, 6 z CI 4, 6 z CIU 4, 6 z 4 CI 8, 6 z 6 CI 1, 6 z 8 CI 15, 6 z 3 CI, 6 z 3

3 Údaje o výrobku CI, CIU Provozní rozsah, 5 z p [kpa] CI, CIU 5 z 4 4 CI CI 4 CI 8 CI 1 CI 3 3 CIU CIU 4 CI Q [m³/h] Q [l/s] TM Obr. 1 Oblastní diagram, 5 z Provozní rozsah, 6 z 7 6 [ft] CI, CIU 6 z CI CI CI CIU CIU 4 CI 8 CI 1 CI Q [US GPM] Q [m³/h] TM Obr. Oblastní diagram, 6 z 3

4 Údaje o výrobku CI, CIU Použití Čerpadla CI a CIU jsou určena zejména pro průmyslové aplikace: Typické oblasti použití CI CIU Úpravny vody Průmyslové praní a myčky Zvyšování tlaku procesní vody Vytápění a chlazení v průmyslových procesech Klimatizace Praní vzduchem, zvlhčování, skrápění (změkčená voda) Zásobování vodou a zvyšování tlaku (pitná voda, též slabě chlorovaná) nojení, dávkování Farmy pro chov vodních živočichů Kromě shora uvedených oblastí použití jsou čerpadla CI, CIU vhodná také pro celou řadu speciálních provozních aplikací. doporučené použití možné použití Čerpané kapaliny Řídké, čisté, neagresivní a nevýbušné kapaliny bez obsahu pevných nebo vláknitých příměsí. Tato čerpadla mohou čerpat kapaliny jako např. demineralizovanou vodu, změkčenou vodu, čisticí roztoky a lehké oleje. Při čerpání kapalin, které mají hustotu, popř. viskozitu vyšší než voda, musí být v případě potřeby použit motor o patřičně vyšším výkonu. Pro případ aplikace nemrznoucí směsi do čerpané kapaliny lze pro výpočet potřebného výkonu motoru použít náš softwarový program WinCAPS. Vhodnost čerpadla pro čerpání určité kapaliny závisí na celé řadě faktorů, z nichž nejdůležitější jsou obsah chloridů, hodnota p, teplota a obsah rozpouštědel, olejů apod. Provozní podmínky CI/CIU, 4, 8 a 1: CI 15 a : Poznámka: CI, 4, 8 a 1: Min. 15 C až max. +1 C. Min. 15 C až max. +7 C. - C až 9 C pro čerpání vody při použití těsnění z materiálu Viton max. 1 C pro čerpání oleje při použití těsnění z materiálu Viton max. 11 C v případech, kdy se požaduje certifikace CSA a cul Okolní teplota: -15 C až +4 C při relativní vlhkosti vzduchu max.95% Maximální provozní tlak: 1 barů Maximální tlak na sání je omezen maximálním provozním tlakem. Maximální provozní tlak a teplota čerpané kapaliny Aktuální provozní rozsah závisí na provozním tlaku, typu čerpadla, typu hřídelové ucpávky, čerpané kapalině a teplotě čerpané kapaliny. řídelová ucpávka Typ hřídelové ucpávky nutno volit podle teploty a druhu čerpané kapaliny. U kapalin jiných než voda je třeba brát do úvahy chemickou odolnost konstrukčních materiálů čerpadla včetně materiálů styčných těsnicích ploch pevných arotačních komponentů, jakož i pryžových součástí, mechanické ucpávky. Následující tabulka uvádí dodávané typy hřídelových mechanických ucpávek. CI Typ čerpadla CIU, 4, 8, 1 15, Typ hřídelové ucpávky Materiál Následující diagramy platí pro čistou vodu a vodu obsahující nemrznoucí přísady. p [bar] p [bar] čistá voda BQQE BQQV BUBE BUBV BUUE BUUV BAQE BAQV karbid křemíku (Q)/ karbid křemíku (Q) karbid wolframu (U)/ uhlík (B) karbid wolframu (U)/ karbid wolframu (U) uhlografit/karbid křemíku bez hřídelové ucpávky BUBE/BUBV t [ C] BQQE/BQQV BUUE/BUUV BQQE t [ C] Obr. 3 Vybrané diagramy, hřídelové ucpávky Pryžové komponenty EPDM (E) FKM (V) Mechanická ucpávka z karbidu křemíku, např. BQQE, má vynikající vlastnosti při čerpání kapalin s obsahem nemrznoucích směsí. Tento typ mechanické ucpávky také není tak citlivý na krátkodobý provoz bez kapaliny jako ucpávka z karbidu wolframu, např. BUUE. BUBE Voda s obsahem nemrznoucích přísad TM

5 Údaje o výrobku CI, CIU Typové klíče CI Příklad CI A - W - G - BQQE Typová řada Kódová označení Příklad A -W -G -E -B U B E Verze čerpadla A Základní provedení Trubní přípojka Jmenovitý průtok [m 3 /h] W Vnitřní závit Počet článků x 1 B Závit NPT Kódové označení verze čerpadla N Speciální připojovací závit Kódové označení potrubní přípojky Kódové označení materiálového provedení bez plastových a pryžových komponentů Kódové označení hřídelové ucpávky CIU Materiálové provedení G X Součásti z korozivzdorné oceli dle nebo podobné třídy Speciální provedení Kódové označení pryžových elementů v čerpadle, CIU E EPDM Příklad CI U A -W-G -E Typová řada V FKM Zapouzdřený rotor Jmenovitý průtok [m 3 /h] Počet článků x 1 Kódové označení verze čerpadla Kódové označení potrubní přípojky Kódové označení materiálového provedení bez plastových a pryžových elementů Kódové označení pryžových elementů v čerpadle řídelová ucpávka, CI B U B E B U Q B E V řídelová ucpávka s pryžovým vlnovcem Karbid wolframu (karbid wolframu) Karbid křemíku Uhlík EPDM FKM 5

6 Údaje o výrobku CI, CIU Čerpadlo, CI orizontální vícestupňové nesamonasávací odstředivé čerpadlo se spojitým hřídelem motoru a čerpadla. Čerpadlo je vybaveno bezúdržbovou mechanickou hřídelovou ucpávkou, jejíž dimenze jsou v souladu s normou DIN 496. Čerpadlo CI je koncipováno jako malá kompaktní jednotka s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Přípojky CI CI 4 CI 8 CI 1 CI 15 CI Axiální sací hrdlo Rp 1 Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½ Rp Rp Radiální výtlačné hrdlo Rp 1 Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½ Rp Rp Motor, CI Čerpadlo je poháněno zcela zavřeným motorem s kotvou nakrátko Grundfos chlazeným ventilátorem. Standardní napájecí napětí: 1 x -4 V, 5 z 3 x -4/ V, 5 z 1 x 115/3 V, 6 z 3 x 8-3/44-48 V, 6 z 3 x 575 V, 6 z Napět ová tolerance: +6%/ 1% Elektrické tolerance dle EN 634 Třída krytí: IP 55 Třída izolace: F. ladina akustického tlaku: 64 db(a). Jednofázové motory jsou vybaveny vestavěným termorelé dle normy IEC T11 (proti pomalému přetěžování a zablokovanému rotoru). Tyto motory nevyžadují žádnou další nadproudovou ochranou. Poznámka: Jednofázové motory s certifikací UL (1 x 115/3 V, 6 z) nemají zabudovanou motorovou ochranu a proto vyžadují připojení na jednotku externí motorové ochrany. Trojfázové motory nemají vestavěnou nadproudovou ochranou a proto musejí být připojeny na externí motorovou ochranu podle platných místních předpisů. Materiálové provedení, CI Pol. Název Materiálové provedení EN/DIN 1 Plášt čerpadla korozivzdorná ocel Těleso článku / vodicí lopatky korozivzdorná ocel Oběžné kolo korozivzdorná ocel Sací propojka korozivzdorná ocel Drážkový hřídel korozivzdorná ocel Víko korozivzdorná ocel Styčné plochy ucpávky 8 Základová deska 9 Příruba motoru 1 Kuličkové ložisko BUBE, BUBV, BUUE, BUUV, BQQE a BQQV ocel s ochranným nátěrem litina Silumin EN-JL14 Výkres řezu, CI TM Obr. 4 Výkres řezu, CI 6

7 Údaje o výrobku CI, CIU Čerpadlo, CIU orizontální vícestupňové odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tzn., že čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky. Čerpadlo je vyrobeno z korozivzdorné oceli a jeho ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Protože je motor chlazen čerpanou kapalinou, je jeho chod velmi tichý. Proto je toto čerpadlo ideální pro použití v místech citlivých na hluk, např. v obytných budovách. Konstrukční řešení bez mechanické ucpávky dává možnost nasazení čerpadla i v provozních aplikacích spojených např. s čerpáním kapalin, které musejí být pod tlakem, aby zůstaly v tekutém stavu. Do této kategorie spadají např. některé chladicí kapaliny jako třeba R134a. V této souvislosti kontaktujte zastoupení firmy Grundfos. Čerpadlo CIU je koncipováno jako malá kompaktní jednotka s axiálním sacím a radiálním výtlačným hrdlem. Přípojky CIU CIU 4 Axiální sací hrdlo Rp 1 Rp 1¼ Radiální výtlačné hrdlo Rp 1 Rp 1¼ Motor, CIU Čerpadlo je poháněno dvoupólovým asynchronním motorem s kotvou nakrátko. Motor je chlazen čerpanou kapalinou a jeho chod je tak velmi tichý. Standardní napájecí napětí: 1 x -4 V, 5 z 3 x -4 V, 5 z 3 x V, 5 z 1 x 115/3 V, 6 z 3 x 8-3/44-48 V, 6 z 3 x 575 V, 6 z Napět ová tolerance: +6%/ 1% Elektrické tolerance dle EN 634 Třída krytí: IP 44 Třída izolace: ladina akustického tlaku: 44 db(a). Jednofázové a trojfázové motory jsou opatřeny nadproudovou ochranou. K ochraně motoru vyžaduje čerpadlo použití externího stykače, který bude připojen k vestavěné jednotce tepelné ochrany na přetížení. 7

8 Údaje o výrobku CI, CIU Materiálové provedení, CIU Pol. Název Materiálové provedení EN/DIN 1 Plášt čerpadla korozivzdorná ocel Těleso článku korozivzdorná ocel Oběžné kolo korozivzdorná ocel Sací propojka korozivzdorná ocel Drážkový hřídel korozivzdorná ocel Víko korozivzdorná ocel Axiální ložisko Grafit MY 16 8 Rozpěrné pouzdro korozivzdorná ocel Základová deska ocel s ochranným nátěrem Lucerna motoru hliník Opěrná deska ložiska korozivzdorná ocel Radiální ložisko keramika AI O 3 /SiC 13 Zakončení rotoru 1-fázové provedení: mosaz 3-fázové provedení: měď 14 Plášt rotoru korozivzdorná ocel Oddělovací membrána statoru O-kroužky Výkres řezu, CIU korozivzdorná ocel EPDM nebo FKM TM Obr. 5 Výkres řezu, CIU 8

9 Údaje o výrobku CI, CIU Poznámky k charakteristickým křivkám Následující návod se vztahuje ke křivkám výkonových diagramů uvedených na předešlých stranách. 1. Tolerance, pokud jsou uvedeny, platí podle normy ISO 996, příloha A.. odnoty v diagramu platí pro vodu bez obsahu vzduchu o teplotě C. 3. odnoty v diagramu platí pro vodu o kinematické viskozitě υ =1mm /s (1 cst). 4. Tučně provedené křivky udávají doporučený provozní rozsah. Tenké křivky jsou uvedeny pouze pro informaci. 5. Nepoužívejte čerpadlo při průtoku nižším než kolik činí minimální průtok s ohledem na nebezpečí jeho přehřátí. Níže uvedený diagram ukazuje minimální průtok vyjádřený jako procento jmenovitého průtoku ve vztahu k teplotě čerpané kapaliny. Qmin [%] t [ C] TM Obr. 6 Minimální průtok 9

10 CI 5 z CI, 5 z p [kpa] CI 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] [kw] Q [l/s] Q [m³/h] [%] 6 4 TM Rozměry a hmotnosti Rp L G 3/8" G 3/8" Rozměry [mm] Typ čerpadla jednofázové trojfázové motnost netto [kg] L1 L1 CI ,6 CI ,9 CI ,1 CI ,8 CI , ø TM Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CI ,9 -,4 9 CI -3 54,4 -,6 88 CI -4 64,9 -,9 85 CI ,6-3,5 85 CI ,4-4, 8 3 x -4Δ/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CI ,5 /,8 94 CI ,7 / 1, 91 CI ,9 / 1,1 885 CI -5 8,6 / 1,5 885 CI -6 95,8 / 1,6 86 1

11 CIU 5 z CIU, 5 z p [kpa] CIU 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] Q [l/s] [kw] Q [m³/h] - [%] 4 TM Rozměry a hmotnosti Rp G3/8" G3/8" B1 B 5 Typ čerpadla Rozměry [mm] jednofázové motnost netto [kg] B1 B CIU ,5,3 CIU ,5,6 CIU ,5,9 13 ø TM Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CIU - 45, -,5 9 CIU -3 54,5 -,7 9 CIU , - 3, 9 3 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CIU ,6 9 CIU ,8 9 CIU -4 6, 9 3 x Δ V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CIU - 35,9 9 CIU ,1 9 CIU , 9 11

12 CI 4 5 z CI 4, 5 z p [kpa] CI 4 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] Q [l/s] [kw] Q [m³/h] [%] 6 4 TM Rozměry a hmotnosti Rp 1 1/ L G 3/8" G 3/8" Rozměry [mm] motnost Typ čerpadla jednofázové trojfázové netto L1 L1 [kg] CI ,6 CI ,9 CI ,6 CI ,1 CI , ø TM Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CI 4-59,6 -,7 885 CI ,7-3,6 83 CI ,9-4,5 86 CI ,6-5,7 83 CI ,1-6, x -4Δ/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P1 [W] I1/1 [A] n [min-1] CI ,8 / 1, 9 CI 4-3 8,4 / 1,4 87 CI , / 1,8 86 CI , /,3 87 CI ,8 /,7 85 1

13 CIU 4 5 z CIU 4, 5 z p [kpa] CIU 4 5 z ISO 996 Annex A NPS 4 - NPS Q [m³/h] Q [l/s] [kw] 1. [%] Q [m³/h] TM Rozměry a hmotnosti Rp1 1/4 Typ čerpadla G3/8" G3/8" Rozměry [mm] B1 B 5 TM motnost netto [kg] jednofázové trojfázové B1 B B1 B CIU ,5 - -,3 CIU ,5 - -,6 CIU ,9 13 ø Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU 4-59,7 -,8 9 CIU ,4-3,7 9 3 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,9 9 CIU 4-3 8,5 9 CIU ,3 9 3 x Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,1 9 CIU ,5 9 CIU ,9 9 13

14 CI 8 5 z CI 8, 5 z p [kpa] CI 8 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] [kw] Q [l/s] Q [m³/h] [%] 6 4 TM Rozměry a hmotnosti Rp 1 1/ 5 G 3/8" L L1 139 Typ čerpadla D G 3/8" Rozměry [mm] ø8.5 TM motnost netto [kg] L1 D jednofázové trojfázové CI ,5 CI ,1 CI ,7 CI ,3 CI ,4 1 4 Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI ,1-3, 84 CI ,9-4,5 75 CI , - 6, 8 CI ,6-8,3 815 CI ,6-9, 8 3 x -4Δ V/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI 8-1 7,4 / 1,4 875 CI ,3 / 1,9 835 CI ,3 / 3,1 88 CI ,8 / 3,4 83 CI ,5 / 3,

15 CI 1 5 z CI 1, 5 z p [kpa] CI 1 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] Q [l/s] [kw] Q [m³/h] [%] 6 4 TM Rozměry a hmotnosti Rp 1 1/ 5 G 3/8" L L1 139 Typ čerpadla D G 3/8" Rozměry [mm] ø8.5 TM motnost netto [kg] L1 D jednofázové trojfázové CI ,8 CI ,5 CI ,9 CI ,9 CI ,9 1 4 Elektrické údaje 1 x -4Δ V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI ,5-4,9 83 CI ,5-6,9 74 CI ,9-1,1 88 CI ,7-1, x -4Δ V/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI ,6 /,1 86 CI ,8 /,8 8 CI 1-3 7,1 / 4,1 9 CI , / 5, 89 CI ,4 / 6, 9 15

16 CI 15 5 z CI 15, 5 z p [kpa] CI 15 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] [kw] Q [l/s] Q [m³/h] -3 - [%] 6 4 TM Rozměry a hmotnosti Elektrické údaje 3 x -4Δ V/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI ,7/4,45 96 CI ,7/5,6 9 TM Typ čerpadla Rozměry [mm] motnost netto L1 [kg] CI ,5 CI , 16

17 CI 5 z CI, 5 z p [kpa] CI 5 z ISO 996 Annex A NPS NPS Q [m³/h] [kw] Q [l/s] -3 [%] Q [m³/h] TM Rozměry a hmotnosti Elektrické údaje 3 x -4Δ V/38-415Y V, 5 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CI ,3/5,4 84 CI ,/6,5 91 TM Typ čerpadla Rozměry [mm] motnost L1 netto [kg] CI ,5 CI , 17

18 CI 6 z CI, 6 z 8 [ft] CI 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] Q [m³/h] [kw] [hp] Eff [%] Eff Q [US GPM] TM Elektrické údaje, USA 1 x 115Δ V / 3Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI -1,5 4,8/,5 CI -,5 5,8/3, CI -3,5 7,/3,6 CI -4,75 9,4/4,7 CI -5,75 1,8/5,4 CI -6 1, 13/6,5 Elektrické údaje, Kanada 3 x 575Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI -1,33,4 CI -,5,7 CI -3,5,96 CI -4,75 1, CI -5,75 1,44 CI -6 1, 1,84 3 x 8-3Δ V / 44 V-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI -1,33 1,/,5 CI -,5 1,8/,9 CI -3,5,3/1, CI -4,75 3,1/1,5 CI -5,75 3,6/1,8 CI -6 1, 4,5/,3 18

19 CI 6 z Rp 1 G 3/8" L G 3/8" ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové CI ,3 9,4 CI ,6 9,6 CI ,9 9,9 CI ,7 1,6 CI , - CI ,6 - Rozměry a hmotnosti, Kanada Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] trojfázové CI ,4 CI ,6 CI ,9 CI ,6 CI CI

20 CIU 6 z CIU, 6 z 4 [ft] 14-3 CIU 6 z 1 ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] [kw] [hp] Q [m³/h] Eff [%] 1. Eff Q [US GPM] TM Elektrické údaje, USA 1 x 3Δ V, 6 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,5 334 CIU , 331 CIU , x 44-48Δ V, 6 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,4 35 CIU - 7 1,5 348 CIU , x 8-3Δ V, 6 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU -1 5,5 35 CIU - 7,8 348 CIU , 35

21 CIU 6 z Rp1 G3/8" B1 B G3/8" 13 ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla B1 [mm] B [mm] motnost netto [kg] CIU ,5,1 CIU ,5,3 CIU ,5,6 CIU ,5,9 1

22 CI 4 6 z CI 4, 6 z 6 [ft] CI 4 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] [kw] [hp] Q [m³/h] Q [US GPM] Eff Eff [%] TM Elektrické údaje, USA 1 x 115Δ V / 3Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 4-1,5 6,/3, CI 4-,5 9,/4,5 CI 4-3,75 11,5/5,7 CI 4-4 1, 15,/7,5 CI 4-5 1,5 19,3/9,7 Elektrické údaje, Kanada 3 x 575Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 4-1,33,6 CI 4-,5 1,16 CI 4-3,75 1,68 CI 4-4 1,,8 CI 4-5 1,5,48 3 x 8-3Δ V / 44-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 4-1,33 1,55/,75 CI 4-,5,9/1,45 CI 4-3,75 4,/,1 CI 4-4 1, 5,/,6 CI 4-5 1,5 6,/3,1

23 CI 4 6 z Rp 1 1/4 G 3/8" L G 3/8" ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové CI ,3 9,4 CI ,6 9,6 CI ,4 1,4 CI , 11,9 CI , - Rozměry a hmotnosti, Kanada Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] trojfázové CI ,4 CI ,6 CI ,4 CI ,9 CI

24 CIU 4 6 z CIU 4, 6 z 4 [ft] CIU 4 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] [kw] [hp] Q [m³/h] Eff [%] Eff Q [US GPM] TM x 3Δ V, 6 z, USA Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU , 331 CIU , x 8-3Δ V, 6 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,8 346 CIU ,4 34 CIU , x 44-48Δ V, 6 z Typ čerpadla P 1 [W] I 1/1 [A] n [min -1 ] CIU ,6 348 CIU ,8 344 CIU , 34 4

25 CIU 4 6 z Rp1 1/4 G3/8" B1 B G3/8" 13 ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla B1 [mm] B [mm] motnost netto [kg] CIU ,5,1 CIU ,5,3 CIU ,5,6 5

26 CI 8 6 z CI 8, 6 z [ft] S -1 CI 8 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] [kw] [hp] Q [m³/h] Eff [%] S Eff Q [US GPM] TM Elektrické údaje, USA 1 x 115Δ V / 3Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 8-1,75 1,6/5,3 CI 8- S 1, 14,6/7,3 CI ,5 18,/9,3 CI 8-1,5 1,5/1,7 Elektrické údaje, Kanada 3 x 575Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 8-1,75 1,44 CI 8- S 1,, CI ,5,3 CI 8-1,5,8 3 x 8-3Δ V / 44-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 8-1,75 3,6/1,8 CI 8- S 1, 5,/,5 CI ,5 5,8/,9 CI 8-1,5 6,9/3,5 6

27 CI 8 6 z Rp 1 1/ 5 G 3/8" L L1 139 D G 3/8" ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové CI ,3 1,5 CI 8- S ,4 11,7 CI ,9 13,5 CI ,4 13,7 Rozměry a hmotnosti, Kanada Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] trojfázové CI ,5 CI 8- S ,7 CI ,5 CI ,7 7

28 CI 1 6 z CI 1, 6 z 6 5 [ft] CI 1 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPSR Q [US GPM] [kw] [hp] Q [m³/h] - Eff [%] 8 3 Eff Q [US GPM] TM Elektrické údaje, USA 1 x 115Δ V / 3Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 1-5 1, 7,7/4, CI 1-1 1,5 19,3/9,7 Elektrické údaje, Kanada 3 x 575Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 1-5,5 1,4 CI 1-1 1,5,48 CI 1-15, 3,8 3 x 8-3Δ V / 44-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI 1-5,5,5/1,3 CI 1-1 1,5 6,/3,1 CI 1-15, 8,6/4,3 8

29 CI 1 6 z Rp 1 1/ 5 G 3/8" L L1 139 D G 3/8" ø TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové jednofázové trojfázové CI ,6 9,9 CI ,4 13, CI ,6 Rozměry a hmotnosti, Kanada Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] trojfázové CI ,9 CI , CI ,6 9

30 CI 15 6 z CI 15, 6 z 6 5 [ft] CI 15 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPS Q [US GPM] [kw] 4 [hp] Q [m³/h] -3 [%] Q [US GPM] - 4 TM Elektrické údaje, USA 3 x 8-3Δ V / 44-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI ,6/5,3 3

31 CI 15 6 z TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] CI , 31

32 CI 6 z CI, 6 z 5 4 [ft] CI 6 z ISO 996 Annex A NPS [ft] NPS Q [US GPM] [kw] 4 [hp] Q [m³/h] - [%] Q [US GPM] TM Elektrické údaje, USA 3 x 8-3Δ V / 44-48Y V, 6 z Typ čerpadla P [hp] I 1/1 [A] CI - CI ,7/6,4 3

33 CI 6 z TM Rozměry a hmotnosti, USA Typ čerpadla L1 [mm] [mm] motnost netto [kg] CI , CI ,5 33

34 34

35 35

36 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace CZ Změna technických údajů a vyobrazení vyhrazena.

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min

NM4 NM4. Monobloková odstředivá čerpadla n /min NM n /min Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96513626 1 MAGNA 40120 F Na vyžádání Výrobní č.: 96513626 Čerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnicími kroužky.

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA E-Tech Franklin Electric HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA OBSAH Nerezová horizontální vícestupňová čerpadla EH... 2 Obecné výkonové křivky produktu... 3 Tabulka materiálů... 3 Tabulka hydraulických výkonů

Více

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ INLINE ČERPADLA Datum vydání: 2010 Řada: IN-VB Minimální průtok Řada: IN-VB 2 až IN-VB 6 a IN-VB 85 Obsah Obsah Minimální průtok Popis IN-VB 2 / IN-VB-S 2 / IN-VB-S-V

Více

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz

TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS.1 TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla 50 z Obsah Údaje o výrobku Úvod strana Kódové označování strana 5 Kódové označování hřídelové ucpávky strana

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis. 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou,

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis. 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, Pozice Počet Popis 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 9691385 tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 8-1 F Výrobní č.: 9792439 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 25- Výrobní č.: 97924245 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 25-8 Výrobní č.: 97924246 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MTH, MTA. Vnorná čerpadla 50/60 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MTR(E), MT, MTA Vnorná čerpadla 5/6 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 4 Výkonový rozsah MTR, 5 z 5 Výkonový rozsah MTRE, 5 z 5 Výkonový rozsah MTR, 6 z 6 Výkonový rozsah MTRE, 6 z

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 4-12 F Výrobní č.: 9792427 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly

Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly cesky_7 7 IT.. : Stránka Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý spojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiální sání a se skříní s radiální výtlake, hlavní

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 MAGA3 25-6 Výrobní č.: 97924245 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED. Oběhová in-line čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED. Oběhová in-line čerpadla 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS TP, TPD, TPE, TPED Oběhová in-line čerpadla Hz Obsah Údaje o výrobku Úvod TP, standardní neregulovaná čerpadla TPE, otáčkově regulovaná čerpadla Typové označení 5 Kódové označování

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpané kapaliny 4 Podmínky charakteristických křivek 4 Typová řada čerpadel

Více

Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz

Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz Modely CB, 2, 4, 8, 12 CBI 2, 4 Modely HBI, HBN2, 4, 8, 12 Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50, 60 Hz STAIRS PUMPS r 1j STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. Obsah CB, CBI Obecné údaje 2 Výkonový rozsah

Více

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz

SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 2010 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 50 Hz SPA_SP.book Page 1 Friday, June 4, 21 8:47 AM TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP, motory a příslušenství 5 Hz SPA_SP.book Page 2 Friday, June 4, 21 8:47 AM Obsah Obecné údaje Výkonový rozsah 3 Použití

Více

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 COMFORT 15-14 B PM Výrobní č.: 97916771 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Cirkulační čerpadla Grundfos Comfort PM s bezolovnatým tělesem čerpadla vhodným pro pitnou

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGA3 3-8 Datum:.7.17 Výrobní č.: 9794343 MAGA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými komunikačními možnostmi a funkcionalitami,

Více

Čerpadlo pro pitnou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo pro pitnou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo pro pitnou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGA3 32- Výrobní č.: 97924255 MAGA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými komunikačními možnostmi a funkcionalitami, které

Více

N, N4. Odstředivá čerpadla s axiálním sáním normalizováno dle EN 733. Konstrukce

N, N4. Odstředivá čerpadla s axiálním sáním normalizováno dle EN 733. Konstrukce 0 cesky 52_17 ITA.2. : Stránka 1, normalizováno dle E 7 Konstrukce Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem s axiálním sáním a podstavcem. Jmenovité výkony a hlavní rozměry v souladu s E 7. Konstrukce

Více

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla

MXV-B. Vertikální článková monobloková čerpadla Vertikální článková monobloková Konstrukce Vertikální, článkové monoblokové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně

Více

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 CMBE 3-3 AVBE Telefon: 6314229 Datum: 14.2.218 Výrobní č.: 983747 Automatická tlaková stanice Grundfos CME je kompaktní tlaková stanice určená pro zásobování domácností vodou. Integrovaný

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Název společnosti: a-kotle.cz Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 COMFORT BA PM. Výrobní č.

Název společnosti: a-kotle.cz Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 COMFORT BA PM. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 COMFORT 15-1 BA PM Výrobní č.: 9791757 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Cirkulační čerpadla Grundfos Comfort PM s bezolovnatým tělesem čerpadla vhodným pro pitnou

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET - 274 781 551 - - Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo 1 Unilift KP 350 AV 1 Na vyžádání Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným

Více

Ponorná čerpadla. Charakteristika výrobku a výhody. Ponorná čerpadla SP A, SP

Ponorná čerpadla. Charakteristika výrobku a výhody. Ponorná čerpadla SP A, SP Charakteristika výrobku a výhody Pracovní rozsah čerpadel Grundfos řady SPA/SP/SPN/SPR pro vrty od 4 (DN 100) s energeticky účinným pracovním rozsahem od 1 do 280 m 3 /h. Mnoho vzájemně na sebe navazujících

Více

N,, N4. Odstředivá čerpadla s axiálním sáním normalizováno dle EN 733

N,, N4. Odstředivá čerpadla s axiálním sáním normalizováno dle EN 733 N,, N Konstrukce Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem s axiálním sáním a podstavcem. Jmenovité výkony a hlavní rozměry v souladu s EN 733. Konstrukce Back Pull-Out, pro jednoduché a rychlé odmontování

Více

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada BN, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

KSB Delta Solo EV Typový list

KSB Delta Solo EV Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772

Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM. Výrobní č.: 97916772 Pozice Počet Popis 1 UP 20-14 BX PM Výrobní č.: 97916772 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP B PM. Výrobní č.: Na vyžádání

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 UP B PM. Výrobní č.: Na vyžádání Pozice Počet Popis 1 UP 15-1 B PM Výrobní č.: Na vyžádání Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadlo se sférickým rotorem konstruované pro oběh teplé vody v rámci distribučního systému

Více

CP-ST. Nerezová jednostupňová odstředivá čerpadla

CP-ST. Nerezová jednostupňová odstředivá čerpadla CP-ST Nerezová jednostupňová odstředivá čerpadla CP-ST4 Těleso čerpadla: nerez ocel AISI 304 Oběžné kolo: nerez ocel AISI 304 Hřídel: nerez ocel AISI 431 CP-ST6 Těleso čerpadla: nerez ocel AISI 316L Oběžné

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

Název společnosti: BELUMI PUMPY, s.r.o. Vypracováno kým: Patrik Vančík Telefon: Datum:

Název společnosti: BELUMI PUMPY, s.r.o. Vypracováno kým: Patrik Vančík Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 CMBE 3-62 I-U-C-C-D-A Výrobní č.: 9837471 Automatická tlaková stanice Grundfos CME je kompaktní tlaková stanice určená pro zásobování domácností vodou. Integrovaný systém otáčkové

Více

Vypracováno kým: COMFORT BXA PM. Výrobní č.:

Vypracováno kým: COMFORT BXA PM. Výrobní č.: Název společnosti: Telefon: Datum: Pozice a-kotle.cz 6467215 1.1.218 Počet Popis 1 COMFORT 15-14 BXA PM Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 97916749 Cirkulační čerpadla Grundfos

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS MQ Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. GRUNDFOS ALPHA Pro. Oběhová čerpadla 50 Hz TECNCKÝ KATALOG GRUNDFOS 5 z Obsah Údaje o výrobku Typový identifikační klíč Výkonový rozsah Oblasti použití Řízení otopných soustav Výhody regulace čerpadel 5 Automatický redukovaný noční provoz 5 Elektrické

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN. Vertikální článková odstředivá čerpadla. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN. Vertikální článková odstředivá čerpadla. 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Vertikální článková odstředivá čerpadla z Obsah 1. Představení výrobku 3 Výkonový rozsah Použití 6 Výrobní program 7 Čerpadlo 9 Motor 9 Polohy svorkovnice motoru 1 Okolní teplota

Více

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list Odstředivé čerpadlo Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Solo EV. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Solo EV. Typový list Hya-Solo EV Typový list Impressum Typový list Hya-Solo EV Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGA1-6 F Výrobní č.: 97924175 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

Čerpadlo pro pitnou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo pro pitnou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo pro pitnou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Název společnosti: Vypracováno: Telefon: Datum: Počet 1 VPK, s.r.o. Ing. Michal Troščak +421 918 391 583 22.7.217 Popis SEG.4.9.2.5B Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 9675897

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 4-1 F Výrobní č.: 97924177 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 288_CR.indd 1 1.1.25 9:34:28 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN

Více

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum:

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny 466 260 631 463 119 816 - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Pozice Počet Popis Cena položky 1 Hydromono Hydromono 1 CRE31 23V Na vyžádání Výrobní č.: 965152 Hydromono je malá vodárna v kompaktním provedení dodávaná v kompletně propojeném stavu vhodná k okamžitému

Více

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list

Čerpadlo na užitkovou vodu. Rio-Therm N. Typový list Čerpadlo na užitkovou vodu RioTherm N Typový list Impressum Typový list RioTherm N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS NB, NBE, NK, NKE. Jednostupňová čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS NB, NBE, NK, NKE. Jednostupňová čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS NB, NBE, NK, NKE Jednostupňová čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733 5 Hz Obsah Použití Úvod Zásobování vodou Průmyslové aplikace spojené se zvyšováním tlaku Přečerpávání kapalin

Více

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla

MXV MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48. Vertikální článková in-line čerpadla MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 Unilift KP 150 AV 1. Výrobní č.: 011H1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 Unilift KP 150 AV 1. Výrobní č.: 011H1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Pozice Počet Popis 1 Unilift KP 150 AV 1 Výrobní č.: 011H1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli

Více

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL

Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY. n ZNAČENÍČERPADEL Ř ADA L PONORNÁ ČERPADLA PRO VELKÉ PRŮ TOKY VÝKON: 0.4 11 [kw] MAX. DOPRAVNÍVÝŠ KA: 9 [m] MAX. PRŮ TOK: 600 [m /hod] n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : L - 4 1 Příklad 2 : L - 00 Výtl. hrdlo [ " ] Výkon [HP]

Více

Datum: Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Datum: Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Pozice Počet Popis 1 SQE 2-115 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 9651155 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

Ponorná čerpadla KDFU

Ponorná čerpadla KDFU Použití Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečiš těné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 3 % hmotnosti. Max.

Více

Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Pozice Počet Popis 1 SQ 1-65 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96524421 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin

Více

Samonasávací čerpadla Jet. Konstrukce Uzavřené odstředivé samonasávací čerpadlo se zabudovaným

Samonasávací čerpadla Jet. Konstrukce Uzavřené odstředivé samonasávací čerpadlo se zabudovaným Konstrukce Uzavřené odstředivé saonasávací čerpadlo se zabudovaný ejektore. : verze s pláště čerpadla a přírubou z litiny. B-: verze s pláště čerpadla a přírubou z bronzu. Použití Pro čerpání vody ze studní.

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 MAGA1 25-8 Výrobní č.: 97924144 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90

Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90 Modely SB, SBI, SBN 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 65, 90 Vertikální vícestupňová odstředivá in-line čerpadla 50 Hz STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. Obsah strana Obecné údaje 2 SB, SBI, SBN, výkonový rozsah

Více

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty

Ponorná čerpadla pro 4 a 6 vrty SD Ponorná čerpadla pro a 6 vrty Konstrukce Ponorná čerpadla pro vrty ( 100 ) a 6 ( 150 ), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 30 a články z polykarbonátu pro a z Norylu pro 6. Oběžná kola Radiální SD

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos COMFORT. Cirkulační čerpadla 50 Hz 5.1 TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos COMFORT 5.1 Cirkulační čerpadla 50 Hz Obsah Obecné informace strana Použití 3 Typové označování 3 Další typy cirkulačních čerpadel 3 Čerpané kapaliny 4 Okolní teplota

Více

Přenosná odvodňovací čerpadla DW

Přenosná odvodňovací čerpadla DW GRUNDFOS odpadní voda Přenosná odvodňovací čerpadla DW Moderní účinná odvodňovací čerpadla Grundfos nabízí kompletní typovou řadu vysoce účinných odvodňovacích čerpadel, která se vyrábějí na bázi nejmodernějších

Více

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA.  Technický katalog ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Technický katalog OBSAH EVOTRON... pro vytápění a klimatizace... EVOTRON SAN... pro teplovodní systémy... 10 EVOTRON SOL... pro solární kolektory a geotermální

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SQE 2-115 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 965155 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z

Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z Podobné vyobrazení konstrukce Vybavení/funkce Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit Provozní režimy Použití Řazení jednotlivých otáčkových stupňů (jen Star-Z...-3)

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Oběhová čerpadla 50 Hz TECHNCKÝ KATALOG GRUNDFOS Oběhová čerpadla 5 Hz Obsah Všeobecné údaje Oběhová čerpadla 3 Typové označení 3 Výkonový rozsah 3 Použití 4 Čerpané kapaliny 4 Řízení otopných soustav 5 AUTOADAPT 5 Provoz 5

Více

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení

KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AF pro velká zatížení CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE velikost 04 75 Konstrukce vycházející z mezinárodních norem. Kabel, doplňková tepelná ochrana chránící motor proti

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA+ 25-40 180 4,190.00CZK Výrobní č.: 59544203 Čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky, pouze se dvěma těsnicími

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: Pozice Počet Popis 1 MQ3-3 A-O-A-BVBP Výrobní č.: 96412 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

GRUNDFOS ODPADNÍ VODY. Ponorná recirkulační čerpadla SRP

GRUNDFOS ODPADNÍ VODY. Ponorná recirkulační čerpadla SRP GRUNDFOS ODPADNÍ VODY Ponorná recirkulační čerpadla SRP Ponorná recirkulační čerpadla Grundfos Řada výkonných a spolehlivých ponorných recirkulačních čerpadel pro čistírny odpadních vod Grundfos nabízí

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 365 Výrobní č.: 96524475 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - -

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek 603 142 209 - - Pozice Počet Popis Cena položky 1 SQE 255 Výrobní č.: 96510151 Článkové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené

Více

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ

PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ PONORNÁ 5 ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ OBSA PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ MICRA IDEA CS4 S4 MOTORY 4 PŘÍSLUŠENSTVÍ DIVER 5 PULSAR 5 PULSAR DRY DIVER 6 DIVERTRON S6 MOTORY 6 OCRANNÉ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY strana

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF

LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF LEHKÁ PŘENOSNÁ KALOVÁ ČERPADLA ŘADY AL, BF CERTIFIKACE ISO 9001 VLASTNOSTI KONSTRUKCE Kabel V horní části čerpadla je nerezová ocel. Horní část a plášť motoru jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli ČSN 17240,

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z NOVA

Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z NOVA Popis konstrukční řady: Wilo-Star-Z NOVA Podobné vyobrazení konstrukce Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování. Použití Cirkulační systémy pitné

Více

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

PM23 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah Verze 10/2013 1 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ POPIS... 2 ZÁKLADNÍ DÍLY MOTORU... 2 TABULKA PARAMETRŮ... 3 POUŽITÉ VZORCE PRO VÝPOČET... 5 ÚČINNOSTI MOTORU... 5 PRACOVNÍ KAPALINA... 6 TLAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 6 DALŠÍ

Více

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ SK Stavební díly Číslo Materiálové provedení 11 20 30 40 60 Těleso sání 106 EN GJS 400-15 GBz 1.4581 Výtlačné těleso 107 EN GJS 400-15 GBz 1.4581 Stupně 114 EN GJS

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více