LORCH. Návod na obsluhu V- séria. Solík SK s.r.o., zváracia technka, Odborov 2554 Pov. Bystrica ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LORCH. Návod na obsluhu V- séria. Solík SK s.r.o., zváracia technka, Odborov 2554 Pov. Bystrica ,"

Transkript

1 LORCH Návod na obsluhu V- séria Solík SK s.r.o., zváracia technka, Odborov 2554 Pov. Bystrica ,

2 Solík SK s.r.o., zváracia technka, Odborov 2554 Pov. Bystrica ,

3 1 Bezpečnostné opatrenia Používanie a obsluha zváracích a rezacích strojov môže byť nebezpečná. Aby ste predišli zraneniam, pred použitím si prečítajte návod. Zváracie a rezacie zariadenia musia byť obsluhované správne a len odborníkmi. Pred prvým použitím sa nechajte prakticky zaškoliť. Upozornenie: Prosíme informujte sa priebežne o platných bezpečnostných opatreniach a predpisoch týkajúcich sa prevencie pred zraneniami spôsobených prácou so zváračkou *). Počas zvárania môžu vzniknúť lietajúce iskry. Odstráňte všetky horľavé materiály, ktoré by sa mohli od iskier vznietiť. Ako protipožiarnu ochranu pred zváraním odstráňte zo zváracej oblasti všetky horľavé materiály. Nezvárajte nádoby, ktoré boli predtým plnené horľavým materiálom. Po zváraní skontrolujte oblasť v súlade s UVV. Nevystavujte stroj dažďu, pare a nestriekajte do vnútra vodu. Stroj by nemal byť vlhký a ani by nemal pracovať vo vlhkom prostredí. Vyžarovanie pri zváraní môže poškodiť vaše oči. Nikdy nezvárajte bez bezpečnostnej kukly alebo okuliarov s ochranným filtrom, resp. s ochranným sklom. Dávajte pozor, aby aj ostatné osoby, v oblasti zvárania boli ochránené pred žiarením. Plyny spôsobené zváraním sú nebezpečné. Prosíme použiť absorbéry alebo iné zariadenie na odsávanie týchto plynov. Pokiaľ nie je možné správne odsať všetky plyny, prosíme použite dýchacie zariadenie. Pri poškodení napájacieho kábla okamžite ukončite prácu. Nedotýkajte sa kábla. Pred každou údržbou alebo opravou stroj odpojte od siete. Nepoužívajte stroj pokiaľ je napájací kábel poškodený. Do blízkosti oblasti zvárania umiestnite hasiaci prístroj. Po zváraní skontrolujte zváraciu oblasť proti požiaru. ložiská alebo oceľové káble ich môže poškodiť alebo roztaviť. o Keď je zváračka na mieste zvárania, zabezpečte ju brzdou na transportných kolieskach 13 o Vo vysokých a šikmých polohách zabezpečte seba aj zváračku o Zariadenie pripojte do siete len vyhovujúcim napájacím vedením, so správnym zapojením uzemňovacieho kábla o Noste správne ochranné oblečenie, rukavice a koženú zásteru o Ochráňte okolie zváracej oblasti pred vyžarovaním závesom alebo prenosnými stenami. o Neroztápajte zamrznuté potrubia alebo vedenia týmto zariadením. o V priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom výskytu vysokého napätia je dovolené používať prístroje s označením o Cez prestávku zváračku vypnite a zatvorte ventil plynovej fľaše o Zabezpečte plynovú fľašu reťazami proti pádu o Prosíme zložte plynovú fľašu zo zváračky počas transportu o Pred zmenou oblasti zvárania (transportom) a počas opravy zváračky vytiahnite zástrčku zo siete * ) Prosíme dodržujte bezpečnostné predpisy platné vo vašej krajine 2 Časti zváračky 1 Tlakový regulátor 2 Plynová fľaša * 3 Horák 4 Kryt elektródy 5 Ochranný kryt a ovládací panel 6 Rukoväť 7 Ovládací panel 8 Rukoväť 9 Koncovky 10 Chladiace rebro 11 Koncovka pre držiak elektród 12 Koncovka pre uzemňovací kábel 13 Transportné kolieska 14 Sieťový vypínač 15 Držiak horáku 16 Uzemňovacia svorka (kliešte) *) doplnok Zobrazené alebo popísané doplnky nie sú dodávky. Treba dokúpiť. súčasťou o Nikdy sa nepokúšajte opraviť poruchu tlakového regulátora. Nebezpečenstvo výbuchu! Vymeňte za náhradný. Dbajte na spojenie zemniaceho kábla so zváranou oblasťou. Zvárací prúd tečúci cez reťaze, guľové Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 3

4 3 Hlavné zásady používania Zariadenie je určené pre zváranie ocele, hliníka a ich zliatin, pre priemyselné použitie. Zariadenie je určené pre -TIG zváranie (zváranie jednosmerným prúdom): o Jemných ocelí, nízko a vysoko legovaných ocelí o medi a jej zliatin o niklu a jeho zliatin o materiálov ako titán, zirkón, tantal Pre AC-TIG zváranie (striedavým prúdom): o hliníku a jeho zliatin o horčíka a jeho zliatin Pre MMA zváranie (obaľovanou elektródou). 4 Ochrana zváračky Zariadenie je elektronicky chránené proti preťaženiu. Nepoužívajte poistky vyššej hodnoty ako je zobrazené na identifikačnej tabuľke. Zváraný kus spojte uzemňovacím káblom so zváračkou. Na transport zariadenia používajte iba zariadenie na to určené 6, nepoužívajte vysokozdvižné vozíky a podobné stroje. 5 Vydávanie hluku Zvuková úroveň stroja je menšia ako 70 db(a), meraná v štandardnom zaťažení podľa EN UVV preskúšanie (UVV = predpisy pre prevenciu pred nehodami) Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje prístroj v rámci živnosti je povinný, nechať urobiť bezpečnostnú prehliadku zariadenia podľa VDE Lorch odporúča lehotu každých 12 mesiacov. Prehliadka má byť vykonaná po zmene alebo údržbe prístroja. Pozor! Nesprávne prevedené UVV skúšky môžu viesť k zničeniu prístroja. Bližšie informácie o UVV - skúškach týchto zariadení obdržíte na autorizovaných miestach Lorch Service. 7 Elektromagnetická kompatibilita Zariadenie je vyrobené podľa aktuálnych štandardov EMC. Všimnite si nasledujúce body: o Zariadenie je pre zváranie v hospodárskych alebo priemyselných podmienkach. Použitie v iných priestoroch (napr. v obývaných oblastiach) môže rušiť ostatné elektrické zariadenia. o Počas zvárania môžu vzniknúť problémy spôsobené elektromagnetickým poľom v: - Napájacích kábloch, ovládacích kábloch - Telekomunikačných prípojkách - TV/rádiách - Počítačoch a podobných zariadeniach - Ochranných zariadeniach ako napr. alarmové systémy - Zariadeniach pre meranie a kalibráciu - Zariadeniach so slabou ochranou proti rušeniu Ak sú ostatné zariadenia rušené, zváračka by mala byť chránená dodatočne. o Postihnutá oblasť môže byť väčšia ako si môžete myslieť. Prosíme používajte zariadenie podľa inštrukcií výrobcu. Užívateľ je zodpovedný za inštaláciu a používanie zváračky. Na viac je užívateľ zodpovedný za elimináciu rušení spôsobených elektromagnetickým poľom. 8 Technické údaje TIG zváranie Zariadenie V24 V27 V30 V30 mobil V40 V50 AC- /AC- /AC- AC- /AC- Zvárací rozsah A Napätie naprázdno V/ /AC- Regulácia výkonu ED 100% 40 C (25 C) A 220 (240) 210 (240) 250 (270) 250 (300) 270 (300) 240 (280) 360 (400) 380 (480) ED 60% 40 C (25 C) A 240 (240) 230 (240) 270 (270) 300 (300) 300 (300) 280 (300) 400 (400) 500 (500) ED pri max. zvár. prúde 40 C (25 C) Zváranie elektródou MMA %ED 60 (100) 50 (100) 60 (100) 60 (100) 60 (100) 50 (100) 60 (100) 60 (80) Zvárací rozsah A Napätie naprázdno V/ Regulácia výkonu ED pri max. zvár. prúde 40 C (25 C) %ED 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 100 (100) 80 (100) Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 4

5 Napájanie Zariadenie V24 V27 V30 V30 mobil V40 V50 AC- /AC- /AC- AC- /AC- /AC- Napájacie napätie V 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 Frekvencia Hz Tolerancia napáj. napätia ± % Napájací kábel mm 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 4 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 4 Zástrčka CEE16 CEE16 CEE16 CEE32 CEE16 CEE16 CEE32 CEE32 Poistka A Zvárací prúd I1 max. A ,8 17,2 27,5 35 Zvárací prúd I1 100% 40 C (TIG) A 12,7 12,7 15,2 15,2 13,9 11, ,5 Príkon S1max. (TIG) kva 9,7 10,4 11,8 13,9 10,9 11,9 19,1 24,2 Účinník, I2 max cosφ 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 O zariadení Trieda ochrany IP Trieda izolácie F F F F F F F F Metóda chladenia F F F F F F F F Úroveň hluku db(a) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 Norma EN EN EN EN EN EN EN EN Certifikát CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S Char. sklonu slope spádová spádová spádová spádová spádová spádová spádová spádová Chladiaca jednotka Štand. chladiaca kapacita (1l/min) kw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Max. tlak (pmax) bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Pumpa odstredivá odstredivá odstredivá odstredivá odstredivá odstredivá odstredivá odstredivá Rozmery a váha Rozmery (D x Š x V) mm 1130x450 x x450 x x450x x450x x283x x283x x450 x x450 x860 Váha (chladenie vzduchom) kg 84,6 90,55 85,1/92,3 86,4/93,6 31,34 37,65 107,6/121,5 108,7/123,2 Váha (chladenie vodou) kg 99,3 105,25 99,8/ ,1/108,3 122,3/136,2 123,4/137,9 9 Návod v krátkosti Pre úplnosť si prečítajte kapitoly 10 a 11. o umiestnite plynovú fľašu 2 k zváračke a pripevnite ju reťazami 30 proti pádu o odstráňte ochranný kryt z plynovej fľaše a na krátku dobu otvorte plynový ventil 29 (odfuk) o pripojte tlakový regulátor 1 na plynovú fľašu o spojte hadicou 32 zváračku s tlakovým regulátorom o strčte zástrčku do zásuvky o pripojte uzemňovací kábel 28 do uzemňovacej koncovky 12 (-) a pripevnite zemniacu svorku 16 (kliešte) na zváraný kus o pripojte horák 3 (napájacia koncovka 18, koncovky vodného chladenia 22 červená-modrá a kábel prepínania horáku 19) o zapnite sieťový vypínač 14 o stlačte tlačidlo testu plynu gas-test 45 a na tlakovom regulátore nastavte množstvo plynu (pravidlo: Veľkosť plynovej trysky = litre/min) o stlačte tlačidlo testu plynu: koniec uvoľňovania plynu o zvoľte mód 2T 60 / 4T 59 o zvoľte typ prúdu =58 / 56 / 55 o zvoľte rozmer volfrámovej elektródy 62 o nastavte zvárací prúd Pred prevádzkou Pripojenie horáku Pripojte horák do koncovky 18 a zaistite ho pootočením vpravo. Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 5

6 Pripojte plynovú hadicu horáku do plynovej koncovky 17. Zapojte konektor ovládacieho vedenia horáku do koncovky ovládania horáku 19. V zariadeniach s vodným chladením taktiež zapojte koncovky pripojenia vody horáku 22 do koncoviek 20 a 21. Červená = spätný tok vody 21 Modrá = dopredný tok vody 20 Pripojenie uzemňovacej svorky Pripevnite uzemňovaciu svorku 16 (kliešte) do blízkosti zváracej oblasti. Tým predídete prechodu prúdu cez časti zváračky alebo cez ovládania. Dbajte na stále spojenie uzemňovacej svorky so zváraným kusom. Nepokladajte uzemňovaciu svorku na zváračku, ani na plynovú fľašu, inak zvárací prúd je vedený cez ochranné vodiče a zničí ich. Pevne pripojte uzemňovaciu svorku na pracovný stôl alebo na zváraný kus. Vkladanie elektródy Volfrámovú elektródu 23 obrúste do špicu. Odskrutkujte upínaci kryt 24. Volfrámovú elektródu 23 vložte do primeranej upínacej objímky 25, vložte objímku a znovu zaskrutkujte kryt 24. Nedemontujte hubicu 27 a plynovú trysku 26. Pripojenie uzemňovacieho kábla Pripojte uzemňovací kábel 28 do koncovky zemnenia 12 a zaistite ho pootočením vpravo. Pevne pripojte uzemňovaciu svorku 16 (kliešte) na zváraný kus alebo na zvárací stôl. Pripojenie napätia Zástrčku pripojte do vhodnej zásuvky. Istenie by sa malo zhodovať s technickými údajmi. Pripojenie plynovej fľaše Umiestnite plynovú fľašu 2 na príslušné miesto na zadnej strane zváračky a zaistite ju reťazou 30 proti pádu. Otvorte niekoľkokrát na krátku dobu ventil plynovej fľaše 29, aby sa vyfúkali možné nečistoty. Pripojte plynovú hadicu 32 na tlakový regulátor a otvorte plynovú fľašu. Stlačte tlačidlo testu plynu gas-test 45 a na tlakovom regulátore nastavte regulačnou skrutkou 31 množstvo plynu. Množstvo je zobrazené na prietokomere 33. (pravidlo: Veľkosť plynovej trysky = litre/min). Objem plynovej fľaše je zobrazený na manometri objemu 34. Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 6

7 11 Prevádzkové nastavenia Prvky ovládacieho panelu I 40 / ACI Prevádzkové tlačidlo zvárania elektródou Proces zvárania elektródou nemôže byť spostredkovaný pamäťou. Kvôli bezpečnosti je po zapnutí nastavený TIG zvárací systém. 36 Tlačidlo módu bodového zvárania (Iba 2- taktná prevádzka) o Držte stlačené horákové tlačidlo 63: Zapálenie je uskutočnené štartovným prúdom I S, prúd stúpa podľa krivky upslope na hlavný prúd I1 o Zváranie hlavným prúdom I1 o Po skončení nastaveného času bodového zvárania, je prúd znížený na koncovú hodnotu I E. Potom je proces ukončený automaticky o Uvoľnením horákového tlačidla 63 môžete ukončiť čas bodového zvárania. 37 Ľavé tlačidlo Ľavé a pravé tlačidlo 40 umožňujú rýchlu voľbu požadovaných parametrov. Parametre ktoré nie sú požadované pre daný mód sú preskočené. 38 Tlačidlo pulzovania Na prepínanie zváracieho prúdu medzi hlavným prúdom I1 a druhým prúdom I2, nastavenou pulznou frekvenciou a pulzným prevádzkovým cyklom. 39 Tlačidlo funkcie HF (vysokofrekvenčné zapaľovanie) TIG zváranie HF on vysokofrekvenčné zapaľovanie TIG zváranie HF off zapaľovanie škrtom Zváranie elektródou funkcia HF je blokovaná 40 Pravé tlačidlo Pozrite Ľavé tlačidlo Externá LED (Diaľkové ovládanie) Manipulácia s diaľkovým ovládaním: o Externá LED svieti o Hlavný prúd I1 môže byť regulovaný od min. po max. prúd systému Manipulácia s podlahovým ovládaním: o Keď je použité podlahové ovládanie (šlapka) svieti Externá LED o Systém prepne do 2-taktného režimu. Pokiaľ nie sú aktivované štartovný a koncový prúd, parametre prúdu podľa krivky upslope / downslope o Zvárací prúd môže byť regulovaný od min. hodnoty do zvoleného hlavného prúdu I1 Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 7

8 Robotické rozhranie: o Keď je aktívne robotické rozhranie svieti Externá LED 42 Tlačidlo Save (Tiptronic) Tlačidlo pre memorizáciu (uloženie do pamäte) prác tiptronic. 43 Tlačidlo Enter (Tiptronic) Tlačidlo pre aktivovanie a deaktivovanie individuálnych prác, pokiaľ sú potvrdené memorizované práce (práce uložené v pamäti) 44 Tlačidlo On/Off (Tiptronic) Zapína a vypína tiptronic funkcie 45 Tlačidlo Gas Test Tlačidlo testu plynu Gas Test má stálu funkciu (automatické vypnutie plynu po 1 minúte). Po zapnutí systému môže byť funkcia uvoľňovania plynu vypnutá stlačením tlačidla Gas Test. 46 Potvrdzovacie/Enter Confirmation/Enter tlačidlo Parametre základnej úrovne: o Tlačidlami 37 a 40 sa nastavujú zvolené parametre. Zobrazujú sa na displeji 51 o Multifunkčným rotačným pulzným enkodérom 47 zmeníte hodnotu parametrov. Priama voľba parametrov je možná pre: - Rozmer elektródy 62 - Menu príslušenstva 46 - Tiptronic, nastavenia a názov práce 43 Parametre úrovne 1: o Multifunkčným rotačným pulzným enkodérom 47 zvoľte sekundárnu úroveň menu napr. diagnostika príslušenstva. o Stlačte Confirmation / Enter tlačidlo o Zvolený parameter úrovne 1 môže byť nastavený multifunkčným rotačným pulzným enkodérom 47 a stlačením tlačidla Confirmation / Enter 46 o Multifunkčným rotačným parametrom 47 zmeňte hodnotu parametra o Za účelom návratu do úrovne 1 stlačte Confirmation/Enter tlačidlo 47 Multifunkčný rotačný pulzný enkodér o Na zmenu zvolených parametrov o Po zvolení hlavného menu, môže byť zvolené submenu 48 Rotačný pulzný enkodér, Zvárací prúd Na nastavenie hlavného prúdu I1 49 Číslo nastavenia / práce Set/Job číslo Zobrazuje číslo nastavenia a práce (napr. nastavenie 2, práca 8). 50 Digitálny multifunkčný displej I act. = aktuálny zvárací prúd v A (počas zvárania) I ref. = prednastavený zvárací prúd v A Error code = zobrazenie poruchy s chybovým číslom, napr. E17. Chyba (porucha) je taktiež je zobrazená na LCD displeji 51 jasným textom. 51 Displej o Zobrazuje hodnoty všetkých parametrov o Hranatá zátvorka = Zobrazenie štandardných alebo odporúčaných hodnôt o Pre isté parametre je nastavená hodnota zobrazená v niekoľkých jednotkách (napr. krivka upslope v % a dĺžka času pre prúd podľa krivky upslope/downslope v sekundách) 52 LED Aktivovanej práce Job Active Keď je práca aktivovaná svieti decimálny znak na 7- segmentovom displeji Digitálny multifunkčný displej U act. = Aktuálne napätie naprázdno a zváracie napätie Jobs = zobrazenie nastaveného čísla a čísla práce (napr. 2-8, pre nastavenie 2 a prácu 8) Keď je práca aktivovaná svieti decimálny znak na 7- segmentovom displeji LED Rozmeru elektródy Electrode Diameter Ak je pre zvolenú volfrámovú elektródu prekročený rozsah zváracieho prúdu, LED svieti na červeno. Pokiaľ sa zvára v rámci odporúčaného rozsahu, LED svieti na zeleno (iba pokiaľ je zvolený parameter rozmer elektródy Electrode diameter ) 55 Tlačidlo typu prúdu AC (striedavý) Sínusový TIG zváranie: o Na TIG horáku je AC (striedavý) sínusový potenciál Zváranie elektródou: o Na obaľovanej elektróde je AC (striedavý) sínusový potenciál 56 Tlačidlo typu prúdu AC (striedavý) Štvorcový TIG zváranie: o Na TIG horáku je AC (striedavý) štvorcový potenciál Zváranie elektródou: o Na obaľovanej elektróde je AC (striedavý) štvorcový potenciál Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 8

9 57 Tlačidlo typu prúdu + (jednosmerný kladný) Navolenie + prúdu je možné iba pri procese zvárania elektródou (len pri AC- systémoch). Kladný potenciál je na obaľovanej elektróde. 58 Tlačidlo typu prúdu - (jednosmerný záporný) TIG zváranie: o Na TIG horáku je - jednosmerný záporný potenciál Zváranie elektródou: o Na obaľovanej elektróde je - jednosmerný záporný potenciál 59 Tlačidlo 4-Taktného módu o o o o Držte prepínač horáku 63 stlačený (takt 1) zapálenie so štartovným prúdom Is Uvoľnite prepínač horáku 63 (takt 2) rast podľa krivky upslope na hlavný prúd I1 Stlačením prepínača horáku 64 schod na sekundárny prúd I2 (so stlačeným prepínačom 63 je umožnený, pokles podľa krivky downslope zo sekundárneho prúdu I2 na finálny prúd I E ) Stlačením prepínača horáku 64 schod na hlavný prúd I1 Držte prepínač horáku stlačený 63 (takt 3) pokles podľa krivky downslope na finálny prúd I 3 Uvoľnite prepínač horáku 63 (takt 4) koniec zvárania 60 Tlačidlo 2-taktného módu o Držte prepínač horáku 63 stlačený (takt 1) zapálenie so štartovným prúdom Is, rast podľa krivky upslope na hlavný prúd I1 Stlačením prepínača horáku 64 schod na sekundárny prúd I2 (po uvoľnení prepínača 63 je o umožnený, pokles podľa krivky downslope zo sekundárneho prúdu I2 na finálny prúd I E ) Stlačením prepínača horáku 64 schod na hlavný prúd I1 Uvoľnite prepínač horáku 63 (takt 2) pokles podľa krivky downslope na finálny prúd I E, koniec zvárania (pokles podľa krivky downslope môže byť okamžite ukončený prepínačom horáku 64) 61 Tlačidlo funkcie sklonu Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie poklesu prúdu (rastu prúdu) podľa kriviek downslope (upslope). Keď je funkcia poklesu (rastu) prúdu vypnutá, tak štartovný Is a finálny I E prúd, v 2-taktnom móde a móde bodového zvárania sú neaktívne. 62 Tlačidlo rozmeru elektródy Keď nastavíte rozmer volfrámovej / obaľovanej elektródy na displeji sa zobrazí užitočný rozsah zváracieho prúdu. Uskutočňuje sa automatické pre nastavenie určitých parametrov. Funkcie prepínačov horáku 63 Štart/Stop prepínač (2 takty a 4 - takty) 64 Horákový prepínač prúd I2 65 Horákový prepínač znižovanie prúdu/výber práce 66 Horákový prepínač zvyšovanie prúdu/výber práce Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 9

10 Prvky ovládacieho panela I 45 / ACI 45 (V30 mobil) 67 Tlačidlo pracovného módu Prepínanie medzi prevádzkovými módmi (2 taktným a 4 - taktným) Zvolený mód je vysvietený LEDkou. 68 Typ zváracieho prúdu Prepínanie medzi rozdielnymi typmi zváracích prúdov: +, -, AC sínusový, AC štvorcový. ( jednosmerný, AC striedavý). 69 Tlačidlo hore / dolu up / down Na zmenenie hodnoty zvoleného parametru. 12 Tiptronic Funkčný opis Funkcia tiptronic umožní pre nastavené zváracie parametre v prácach tiptronic, ich uloženie a navolenie pre opätovné použitie. Do tiptronic setu sa dá zosumírovať desať tiptronic prác (číslo práce 0-9). Je prípustných desať setov (číslo setu 0-9). Takže je možné uloženie celkovo 100 prác. Vo funkcii tiptronic je číslo práce navolené horákovými tlačidlami 65/66 ( up/down funkcia). Platný set a číslo práce sú zobrazené na digitálnom multifunkčnom displeji 53 a na displeji 51. Uložené práce môžu byť nastavené aktívne alebo neaktívne. Neaktívne práce sú preskočené, keď sú vyvolávané počas zvárania. Toto umožňuje pre tiptronic sety navrhnúť spoločne, ktorá obsahujú iba požadované číslo práce (napr ). Nepožadované čísla prác nie sú vymazané a keď je treba môžu byť znova aktivované. Všetky systémové nastavenia sú uložené v práci tiptronic. V prípade použitia funkcie tiptronic musia byť najskôr naprogramované tiptronic práce. Keď sú programované tiptronic práce, sa musí poznamenať, že počas zvárania pre každú výmenu práce, môže byť zmenená zváracia metóda ale nie metóda taktu. Napr. Ak počas zvárania je vykonané prepnutie z čísla práce 5 v 2 taktnom móde do čísla práce 6 v 4 taktnom móde, potom sú prevzaté všetky nastavenia čísla práce 6, ale systém zostáva v 2 taktnom móde do konca zvárania. Poznámky o Tiptronic operáciach o Prepínačmi 65/66 sa môžu navoliť iba aktívne práce aktuálneho tiptronic setu o Číslo práce bliká na displeji 51 práca voľná o Číslo práce nebliká a na 7-segmentovom displeji 52 nesvieti decimálne číslo deaktivovaná práca o Číslo práce nebliká a na 7-segmentovom displeji 52 svieti decimálne číslo aktívna práca Programovanie práce o zváranie v parametre o stlačte tlačidlo Save 42 Save LED bliká a On/Off LED svieti o Počas 10 sekúnd zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 Každé pôsobenie multifunkčného pulzného enkodéru alebo horákového prepínača predlžuje čas voľby. Save LED zhasne 10 sekúnd po poslednej aktivácii. o Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo Enter 43 o Ako potvrdenie uloženia LEDky Save a Enter krátko bliknú Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 10

11 Voľba práce o Tlačidlom On/Off 44 prepnite do funkcie tiptronic LED On/Off svieti o Zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 o Na ukončenie funkcie tiptronic stlačte tlačidlo On/Off 44 LED On/Off zhasne o Predošlé nastavenia sú znovu obnovené Zmena práce o Tlačidlom On/Off 44 prepnite do funkcie tiptronic LED On/Off svieti o Zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 o Zmena parametrov: Rotačným pulzným enkodérom zváracieho prúdu 48 okamžite zmeníte hlavný prúd I1. Tlačidlami Left/Right 37 a 40 zvoľte ostatné parametre a zmente ich použitím multifunkčného pulzného enkodéru 47 o Stlačte tlačidlo Save 42 Save LED bliká o Do 10 sekúnd stlačte tlačidlo Enter 43 o Pre potvrdenie uloženia LEDky Save a Enter krátko bliknú Kopírovanie prác o Tlačidlom On/Off 44 zapnite funkciu tiptronic LED On/Off svieti o Zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 o Stlačte tlačidlo Save 42 Save LED bliká o Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo Enter o Ako potvrdenie uloženia LEDky Save a Enter krátko bliknú Aktivovanie/Deaktivovanie práce o Tlačidlom On/Off 44 zapnite funkciu tiptronic LED On/Off svieti o Zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 Decimálne číslo 52 na 7-segmentovom displeji svieti práca je aktivovaná Decimálne číslo 52 na 7-segmentovom displeji nesvieti práca je deaktivovaná o Stlačte tlačidlo Enter 43 o V závislosti na statuse predchádzajúcej práce, decimálne číslo na 7-sementovom displeji 53 zhasne alebo svieti. Pridelenie názvu pre set a prácu o Tlačidlom On/Off 44 zapnite funkciu tiptronic LED On/Off svieti o Zvoľte číslo setu a práce použitím rotačného pulzného enkodéru 47 alebo zvoľte číslo práce horákovým prepínačom 65/66 o Stlačte Confirmation/Enter 46 symbol na displeji bliká o Použitím tlačidiel Left/Right 37 a 40 zvoľte symbol a zmeňte ho multifunkčným rotačným pulzným enkodérom 47 o Okamžité ukončenie bez uloženia do pamäte je možné po stlačení tlačidla On/Off 44 o Uloženie zmien tlačidlom Potvrdzovacím/Enter 46 Keď kopírujete prácu, je prevzaté práve označené meno práce. 13 Špeciálne funkcie Test vodnej pumpy Držte stlačené tlačidlo Confirmation/Enter 46 stlačené a zároveň stlačte tlačidlo Gas test 45 zapne sa vodná pumpa a beží približne 1 minútu. Pre vypnutie znovu stlačte tlačidlo Confirmation/Enter 46 a zároveň stlačte tlačidlo Gas test vodná pumpa sa vypne Reset do fabrických nastavení Držte stlačené tlačidlo Confirmation/Enter 46 stlačené a zároveň stlačte tlačidlo Enter 43 všetky zváracie parametre (resp. nastavenia prítomnej práce v tiptronic móde) sú resetované do predvolených hodnôt. 14 Priebeh prúdu *) aktívne len v pulznom móde t I S * pulzná frekvencia * t I1 * t I2 t I E predfuk AC = Tvarovanie oblúka = Kladný zápalný prúd Zápalný prúd Štartovný prúd IS Rast prúdu podľa krivky upslope Zvárací prúd I1 Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 11 Sekundárny prúd I2 Zvárací prúd I1 Pokled prúdu podľa krivky downslope Finálny (koncový) prúd dofuk

12 15 Štruktúra Menu Voľba položky Menu tlačidlom Rozmer elektródy 1 Zváračkové dáta Operačný systém Master Čas predfuku plynu Štartovný prúd I S Čas štartovného prúdu t I S Výber medzi Menu položkami rotačným pulzným enkodérom 47 alebo tlačidlom Operačný systém Proces Zváracie programy Počítadlo pracovných hodín Rast prúdu upslope Konfigurácia Zvárací prúd I1 2 Diagnostika Posledné chybové správy Čas pulzu zvár. prúdu t I1 Teplota modulu Frekvencia pulzu Pracovné napätia Čas bodového zvárania Prietok chladiacej jednotky Sekundárny prúd I2 Prúdový modul 1/2 Čas pulzu sekund. prúdu t I2 3 Jazyk Menu výberu jazyka Pulzový prevádzkový cyklus 4 Kontrast displeja Dynamika oblúku 5 Mód automatiky on/off Pokles prúdu downslope 6 Tlačidlo sekundárneho prúdu 2 takty Finálny (koncový) prúd I E 4 takty Čas finálneho prúdu t I E Čas dofuku plynu 7 Uzamknuté funkcie AC frekvencia * AC balans (+)* Zápalný prúd Tvarovanie oblúka * 8 Mód chladiaceho systému Kladný zápalný prúd * Set - Práca Výbava 9 AC štvorcový 0 Tvrdý 1 Mäkký Zmena medzi parametrami tlačidlami a 10 Synchronizované zváranie 1 Pán Master 11 Robotické rozhranie 2 Sluha Slave Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 12

13 Hlavná úroveň Parameter TIG Autom.. TIG manuál Elektróda Automatika Elektróda manuál Pripomienky Rozmer elektródy 1 5 mm x x Volfrámová elektróda Rozmer elektródy 1,6 6 mm x x Obaľovaná elektróda Čas predfuku plynu 0,1 10 s x x Štartovný prúd I S 5 200% z I1 x x Akýkoľvek, nie vyšší ako max. prúd systému Imax. Iba v 4 taktnom móde alebo v 2 taktnom móde, so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) Štartovný prúd I S min.-max. prúd Iba v 4 taktnom móde alebo v 2 taktnom móde, so zapnutou funkciou Ramp x x systému A ( Ramp funkcia On ) Čas štartovného prúd I S t 0 10 s x x x x Iba so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) alebo v móde obaľovaných elektród, nie v 4 taktnom móde. Rast prúdu podľa krivky upslope 0,1 99 % x x x x Iba so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) Zvárací prúd I1 min.-max. prúd systému A x x x x Čas pulzu zváracieho prúdu t I1 0, ms X x Iba v zapnutom móde pulzovania Pulsing On Frekvencia pulzu 0, Hz x x Iba v zapnutom móde pulzovania Pulsing On Čas bodového zvárania 0,1 10 s x x Iba v zapnutom móde bodového zvárania Spot welding On Sekundárny prúd I % z I1 x x Akýkoľvek, nie vyšší ako max. prúd systému Imax. Môže byť zvolený horákovým prepínačom 2. Sekundárny prúd I2 min.-max. prúd systému A X x Môže byť zvolený horákovým prepínačom 2. Čas pulzu sekundárneho prúdu I2 0, ms x x Iba v zapnutom móde pulzovania Pulsing On Pulz prevádzkového cyklu 1 99 % x x Iba v zapnutom móde pulzovania Pulsing On (t I1 x frekvencia) Dynamika oblúku % x x Korekcia naprogramovanej hodnoty (odozva skratu) Pokles prúdu podľa krivky downslope 0,1 99 % x X Iba so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) Finálny prúd I E 5 150% z I1 x Akýkoľvek, nie vyšší ako max. prúd systému Imax. Iba v 4 taktnom móde alebo so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) Finálny prúd I E min.-max. prúd systému A Iba v 4 taktnom móde alebo so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ) Čas finálneho prúdu I E 0 10 s x x Iba so zapnutou funkciou Ramp ( Ramp funkcia On ), niev 4 taktnom móde Čas dofuku plynu % x x Korekcia naprogramovanej hodnoty, závisí na nastavenom I1 (približne 1-30 s) AC frekvencia* Hz x X x x Iba pri AC zváraní (vyššia frekv. = koncentrovaný oblúk, nižšia frekv. = širší oblúk) AC balans (+)* 10-90% kladnej Iba pri AC zváraní (veľká kladná polvlna = veľký čistiaci efekt, nízka hĺbka vniku; x X x x pol vlny malá kladná polvlna = malý čistiaci efekt, veľká hĺbka vniku) Zápalný prúd % x x Korekcia naprogramovanej hodnoty, závisí na rozmere zvolenej volfrámovej elektródy Profil (tvar) oblúka* % x x Iba pri AC zváraní. Korekcia naprogramovanej hodnoty, závisí na rozmere zvolenej volfrámovej elektródy Kladný zápalný prúd* Iba pri zváraní (len pri AC- systémoch). Korekcia naprogramovanej hodnoty, % x x *) nie v ovládaní I závisí na rozmere zvolenej volfrámovej elektródy Set - Práca 0 0 až 9-9 x x Indikácia mena setu a práce (len pri zapnutej funkcii tiptronic Tiptronic On ) Výbava Operačný 1 Údaje o zariadení systém, riadiaci Číslo verzie riadiaceho operačného systému je zobrazené (napr ) Oper. systém, prevádzky Číslo verzie prevádzkového operačného systému Zváracie progrmy Číslo verzie zváracích programov Počítanie pracovn. hodín Zvárací čas je zobrazený v hod., min., sek. Konfigurácia Konfigurácia je zobrazená 2 Diagnostika Posledné chybové správy Zobrazí posledné tri chybové správy s príslušným časom Teplota modulu Je zobrazená aktuálna teplota (v C) Pracovné napätie Sú zobrazené privedené napätia 15V a 24V Prietok. množ. chladiacej Je zobrazený aktuálny prietok chladiacej kvapaliny v [l/min.] jednotky Prúd, modul 1/2 Je zobrazený aktuálny zvárací prúd každého zdroja 3 Jazyk Menu výberu jazyka 4 Kontrast displeja Mód automatiky Zváracie parametre sú nastavené na naprogramované hodnoty, ktoré môžu byť on alternované v percentách off Zváracie parametre sa môžu nastaviť na priame (vlastné) hodnoty (nemôžu byť zmenené v percentách) 6 Tlačidlo sekundárneho prúdu 2 - takty Pokiaľ je stlačené tlačidlo sekundárneho prúdu je sekundárny prúd aktívny 4 - takty Pre aktivovanie sekundárneho prúdu stlačte raz. Pre obnovenie normálneho zváracieho prúdu stlačte dvakrát. off Tlačidlo sekundárneho prúdu neplní funkciu 7 Uzamknutie funkcie 0 Všetky funkcie schopné prevádzky 1 Voľný zvárací prúd, taktiež aj funkcie tiptronic a prepínanie medzi automatikou 2 Voľné zap./vyp funkcie tiptronic Tiptronic On/Off a voľba práce, taktiež kontrast displeja a voľba jazyka 3 Všetky funkcie blokované, vynímajúc prehliadania menu a testu plynu (elektródový mód môže byť vypnutý) 8 Mód chladiaceho systému 0 normal Chladiaca jednotka sa zapne v momente zapálenia oblúka 1 on Chladiaca jednotka trvalo beží 2 off Chladiaca jednotka je deaktivovaná 9 AC (striedavý prúd) štvorcový 0 tvrdý 10 Synchronizované zváranie 1 mäkký 0 off 1 Master 2 Slave 11 Robotické rozhranie Položka je obsiahnutá v menu len keď je zariadenie vybavené robotickým rozhraním (Ďalšie info. o nastavení / konfigurácii sú v manuále INT) Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 13

14 16 Základy o zváraní Zváranie obaľovanými elektródami Pri všeobecne známom zváraní (ručné s elektródami) sa používajú obalené elektródy. Obal elektródy horí pri procese zvárania spolu s jadrom elektródy. Tým vzniká ochranný plyn. Obal taktiež môže obohatiť zvárací kúpeľ o niektoré elementy, ktoré sa uvoľňujú počas procesu zvárania. Na povrchu sa vytvorí vrstva, ktorá chráni ochladzujúci sa zvar pred vzduchom v okolí. Obaly elektród sa rozlišujú podľa hrúbky a typu, tiež podľa ich chemického zloženia.. Z toho vyplývajú rozličné vlastnosti zvárania a tým rozličné prípady použitia pre elektródy. Rozdelenie a pomenovanie tyčových elektród je upravené v DIN EN 499 (predtým DIN 1913). Obaľovaná elektróda Ak je potrebný dodatočný materiál, ten sa zavedie ako dodatočný drôt rukou ako pri zváraní plynom Pritom musí byť pridávaný drôt legovaný rovnako alebo vyššie ako základný materiál. Bez pridávania drôtu sa veľmi dobre robia lemové a rohové zvary. Ochranný plyn Volfrámová elektróda Plynová tryska Ochranný plyn Zazváraný spoj Oblúk Výplňové vlákno Napájanie Pracovný kus Zváraný materiál Obal Základný drôt Plyn/Struska Oblúk Tavná zóna TIG zváranie TIG zvárací proces je univerzálne aplikovateľná procedúra, ktorá vedie do vysokokvalitných spojov. Elektróda TIG procesu je zložená z netaviaceho volfrámu, ochranný plyn je inertný plyn. Inertný plyn je chemicky neutrálny a nereaguje so zváraným kovov. Inertné plyny sú napr. Argón, Hélium a ich zmesi. Najčastejšie sa používa čistý argón (99,9%). Ochranný plyn by mal byť suchý. DIN definuje rôzne typy ochranného plynu Základy TIG zvárania Neroztaviteľná volfrámová elektróda sa upne upínacím puzdrom do plynom alebo vodou chladeného horáka. Medzi volfrámovou elektródou a zváraným kusom vzniká zvárací oblúk v inertnej ochrannej atmosfére. Volfrámová elektróda je teda nositeľom zváracieho oblúka. Zvárací oblúk roztaví obrábaný kus bod po bode, vytvorí sa tavný kúpeľ. Z plynovej trysky prúdi ochranný plyn. Chráni volfrámovú elektródu, zvárací oblúk a tavný kúpeľ pred vzduchom v okolí. Tým sa zabráni neželanej oxidácii. Zlé výsledky zvárania môžu vzniknúť aj z chýb v prívode ochranného plynu. V princípe môže byť pri TIG zváraní použitý tak jednosmerný () ako aj striedavý prúd (AC). Typ prúdu a polarita závisia na zváranom materiály. Nelegovaná a nízko legovaná oceľ, vysoko legovaná oceľ a meď, tak ako aj titán a tantal sa zvárajú jednosmerným prúdom, pričom je elektróda kvôli väčšej prúdovej zaťaženosti napojená na mínusový pól. Pri zváraní hliníka a magnézia, ako aj ich zliatin sa používa striedavý prúd, aby sa roztrhla vysoko taviaca, pevná oxidová vrstva, ktorá sa tvorí na tavnom kúpeli, príp. ktorá je zvyšná na základnom materiáli. Ak by táto okysličená vrstva chýbala, napr. keď sa dlhší čas zvára na tom istom mieste, môže dôjsť k nestabilnému zváraciemu oblúku, ktorý sa príležitostne odtrhne (strhne). Tvar hrotu elektródy Volfrámové elektródy musia byť obrúsené zásadne v pozdĺžnom smere, pretože priečne (šikmo) sa vinúce brúsne ryhy spôsobujú nepravidelný zvárací oblúk. Nábrus na elektródach pri zváraní jednosmerným prúdom musí mať tvar špicu ceruzky a takým aj zostať. Pritom závisí uhol špicu od veľkosti zváracieho prúdu. Zvárací Uhol prúd (A) elektródy ( ) Nad Pri zváraní striedavým prúdom stačí hrany elektródy ľahko zabrúsiť. Po nejakom čase sa nastaví zaoblený, až ľahko vypuklý tvar. Ak sa špic elektródy pri dotknutí zváracieho kúpeľa alebo výplňového (dodatočného) vlákna znečistí, musí sa táto časť úplne odbrúsiť. Na elektróde sa musí špic zabrúsiť nanovo. V pozdĺžnom smere. Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 14

15 17 Starostlivosť a údržba Prosíme dajte pozor na bezpečnostné predpisy pri všetkých údržbových prácach. Zváračka vyžaduje minimálnu údržbu. Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky by ste mali dodržiavať len niekoľko bodov: - Čas od času skontrolujte napájací kábel, napájaciu zástrčku a zvárací horák taktiež i uzemnenie - Jeden, dva krát do roka vyčistite zváračku čistým vzduchom s nízkym tlakom. Zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo siete. Otvorte kryt a zváračku vyčistite aj vnútri vyhnite sa priamemu fúkaniu na elektronické časti môžu sa zničiť. - Skontrolujte či je spojenie horáku vodotesné. Ako doplniť chladiacu kvapalinu Na doplnenie používajte iba originálnu Lorch chladiacu kvapalinu. Poskytuje ochranu proti chladu do -20 C. Pri použití iných chladiacich kvapalín sa zváračka môže zničiť. Cirkulácia chladidla by mala byť kontrolovaná v pravidelných intervaloch. Mal by sa zaistiť bezchybný prietok. Pred každou prácou skontrolujte úroveň chladiacej kvapaliny. Po povolení zátky na nádrži chladiacej kvapaliny musí byť chladiaca kvapalina viditeľná. Lorch chladiaca kvapalina LCL 20 5l: Lorch chladiaca kvapalina LCL 20 25l: Chybové správy Kód Popis chyby Pripomienky E 00 Nie je program Zváracie programy nezodpovedajú zváračke E 01 Teplotné preťaženie Prekročený dovolený prevádzkový cyklus E 02 Napäťové preťaženie Privysoké hlavné napätie (pracovné napätie 24V) E 03 Prúdové preťaženie sekundárne Priveľký výstupný prúd E 04 Chyba vzduchového chladenia Prinízky prietok prúdu E 05 Poruchový chladiaci okruh Žiadny alebo prinízky prietok vody, je blokovaný filter chladiacej kvap. E 06 Napäťové preťaženie sekundárne Privysoké výstupné napätie E 07 EEP-rom chyba Poruchový alebo nedostupný zvárací program E 08 Nepoužiteľné Nepoužiteľné E 09 Chybné V/A meranie Porucha napäťového/prúdového meracieho systému E 10 Horáková zásuvka/kábel Porucha horákového kábla alebo jeho zásuvky E 11 Zásuvka diaľkového ovládania Porucha diaľkového ovládania alebo jeho zásuvky E 12 Komunikačný proces Poškodená komunikácia CAN-zbernica (proces) E 13 Chyba, teplotný senzor Poškodené teplotné senzory zváračky E 14 Napájacie napätie Prinízke vnútorné napájacie napätie E 15 Nepoužiteľné Nepoužiteľné E 16 Primárna ochrana prúd. zaťaženia 1 Priveľké dovolené napájanie zariadenia 1 E 17 Porucha prúdovej symetrie Priveľká prúdová výchylka zariadenia E 18 Nepoužiteľné Nepoužiteľné E 19 Porucha Nedostupné HV(vysokonapäťové) impulzy E 20 Prepätie Privysoké výstupné napätie E 21 Výstupné napätie / prúd Zdrojové napätie nemá úroveň E 22 Napájacie podpätie 1 Prinízke napätie 1 E 23 Prepätie napájania Privysoké napätie E 24 Ochrana prúdového preťaženia 2 Priveľké dovolené napájanie zariadenia 2 E 25 Detekcia napájacieho modulu Napájanie sa E 26 Chyba synchronizácie Zlé nastavenie zváračky alebo nie je pripojený optický kábel E 27 Nepoužiteľné Nepoužiteľné E 28 Nepoužiteľné Nepoužiteľné E 29 AC prepätie Privysoké výstupné AC (striedavé) napätie E 30 Napájacie podpätie 2 Prinízke napájacie napätie 2 E 31 Chyba komunikácie Chybná komunikácia CAN zbernica (master) Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 15

16 19 Synchronizované zváranie V pracovnom móde synchronizovaného zvárania synchronous welding sú schopné 2 zváračky, prepojené optickým káblom, zvárať s rovnakou ACfrekvenciou a rovnakým AC-balancom. To spôsobí, že obe zváračky pracujú vo fáze, obe zváračky zvárajú vždy s rovnakou polaritou napätia. Každá zmena polarity sa prejaví súčasne na oboch zváračkách. Zváračky pracujú na princípe Master - Slave ( Pán Sluha ): AC-frekvencia a AC-balans sa nastavuje na zváračke, ktorá sa zvolí ako pán master, pričom AC frekvencia nezávisí na frekvencii napájania. Zváračka, ktorá sa zvolí ako sluha slave si nastavuje ACfrekvenciu automaticky. Postupná synchronizácia oboch zváračiek dovoľuje rozdielne nastavenia zváracieho prúdu a TIG AC-módu (sínusový/štvorcový) pre pána master a sluhu slave. Prevádzkové nastavenia -Optickým káblom prepojte obe zváračky -Nastavte jednu ako master, druhú ako slave (Externá LED bliká) v menu Extras/Synchronous zváranie -Nastavte obe zváračky do TIG AC-módu.Sú dovolené rozdielne nastavenia zváracieho prúdu a TIG AC-módu (sínusový/štvorcový) pre pána master a sluhu slave. -Nastavte AC-frekvenciu a AC-balans na pánovi master. Sluha slave si prevezme nastavenia. - Sú dovolené rozdielne nastavenia zváracieho prúdu pána master a sluhu slave. Upozornenie Optickým vláknom sa môžu prepojiť len tie zváračky, ktoré sú vybavené príslušným hardvérom pre synchronizované zváranie. To znamená, že majú konektor pre optické vlákno. Dovtedy, pokiaľ je aktivované synchronizované zváranie v menu Extras/Synchronous, zváračka automaticky kontroluje správnosť všetkých nastavení. V prípade zlých nastavení sa na displeji zobrazí chybová správa E26 Chyba synchronizácie. Možné príčiny: -optický kábel chýba, alebo je poškodený -jedna zváračka je vypnutá -jedna zváračka nie je v synchronizovanom móde -jedna zváračka nie je v TIG AC-móde -obe zváračky sú nastavené ako master alebo slave Ak by mali byť zváračky znovu použité na samostatné zváranie, tak by sa mal deaktivovať synchronizovaný mód, inak synchronizácia zostane v prevádzke. Ak by mala byť jedna zváračka znovu použitá na samostatné zváranie, nie je nevyhnutné deaktivovať synchronizovaný mód. Optický kábel druhej zváračky musí zostať pripojený a zváračka musí byť v móde Stand-by (zapnutá) 20 Príslušenstvo Pozrite cenník. Prosíme dodržujte vložené podmienky záruky. 21 Servis Lorch Schweißtechnik GmbH Postfach 1160 D Auenwald Germany Telefon: +49(0)7191/503-0 Telefax: +49(0)7191/ Certifikát zhody Týmto deklarujeme, že tento výrobok bol vyrobený v zhode s nasledovnými štandardami: EN , EN , prispôsobený smerniciam 73/23EWG 89/336EWG Wolfgang Grüb Director Lorch Schweißtechnik GmbH Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 16

17 OBSAH 1 Bezpečnostné opatrenia Časti zváračky Hlavné zásady používania Ochrana zváračky Vydávanie hluku UVV preskúšanie (UVV = predpisy pre prevenciu pred nehodami) Elektromagnetická kompatibilita Technické údaje Návod v krátkosti Pred prevádzkou...5 Pripojenie horáku...5 Vkladanie elektródy...6 Pripojenie uzemňovacieho kábla...6 Pripojenie uzemňovacej svorky...6 Pripojenie napätia...6 Pripojenie plynovej fľaše Prevádzkové nastavenia...7 Prvky ovládacieho panelu I 40 / ACI Prevádzkové tlačidlo zvárania elektródou Tlačidlo módu bodového zvárania (Iba 2- taktná prevádzka) Ľavé tlačidlo Tlačidlo pulzovania Tlačidlo funkcie HF (vysokofrekvenčné zapaľovanie) Pravé tlačidlo Externá LED (Diaľkové ovládanie)...7 Manipulácia s diaľkovým ovládaním:...7 Manipulácia s podlahovým ovládaním:...7 Robotické rozhranie: Tlačidlo Save (Tiptronic) Tlačidlo Enter (Tiptronic) Tlačidlo On/Off (Tiptronic) Tlačidlo Gas Test Potvrdzovacie/Enter Confirmation/Enter tlačidlo...8 Parametre základnej úrovne:...8 Parametre úrovne 1: Multifunkčný rotačný pulzný enkodér Rotačný pulzný enkodér, Zvárací prúd Číslo nastavenia / práce Set/Job číslo Digitálny multifunkčný displej Displej LED Aktivovanej práce Job Active Digitálny multifunkčný displej LED Rozmeru elektródy Electrode Diameter Tlačidlo typu prúdu AC (striedavý) Sínusový8 56 Tlačidlo typu prúdu AC (striedavý) Štvorcový Tlačidlo typu prúdu + (jednosmerný kladný) Tlačidlo typu prúdu - (jednosmerný záporný) Tlačidlo 4-Taktného módu Tlačidlo 2-taktného módu Tlačidlo funkcie sklonu Tlačidlo rozmeru elektródy... 9 Funkcie prepínačov horáku... 9 Prvky ovládacieho panela I 45 / ACI 45 (V30 mobil) Tlačidlo pracovného módu Typ zváracieho prúdu Tlačidlo hore / dolu up / down Tiptronic Funkčný opis Poznámky o Tiptronic operáciach Programovanie práce Voľba práce Zmena práce Kopírovanie prác Aktivovanie/Deaktivovanie práce Pridelenie názvu pre set a prácu Špeciálne funkcie Test vodnej pumpy Reset do fabrických nastavení Priebeh prúdu Štruktúra Menu Základy o zváraní Zváranie obaľovanými elektródami TIG zváranie Základy TIG zvárania Tvar hrotu elektródy Starostlivosť a údržba Ako doplniť chladiacu kvapalinu Chybové správy Synchronizované zváranie Prevádzkové nastavenia Príslušenstvo Servis Certifikát zhody Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 17

18 Solík SK s.r.o., zváracia technika, Odborov 2554 Pov. Bystrica , 18