Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:"

Transkript

1 KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU (SPK) Návrhy témat DP 2015/2016 Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: Občanské právo Diana Pavlíková Nahradzovanie nemajetkovej ujmy pri ublížení na zdraví Mgr. Pavel Petr, Ph.D. LL.M. Michaela Prokopová Náhrada škody při porušení smluvní povinnosti Mgr. Pavel Petr, Ph.D. LL.M. Ludmila Moudrá Směnka jako prostředek zajištění JUDr. Tomáš Tintěra Adéla Nedbalová Koncepce práv z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě JUDr. Blanka Vítová, PH.D. LL.M. Tereza Marcaníková Ochrana spotřebitele při nákupu zboží či služby na slevových portálech JUDr. Blanka Vítová, PH.D. LL.M. Dominika Jurečková Úskalí obchodních podmínek na pozadí NOZ JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. Lukáš Dořičák Střet ochrany vlastnického práva a dobré víry při nabývání věcí JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. nezapsaných ve veřejném seznamu John Gealfow Právo na majetek v myšlení euroatlantické civilizace prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Tadeáš Holub Autorská práva k architektonickým a urbanistickým dílům prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vytvořeným na zakázku Tomáš Dumbrovský Svoboda projevu a její limity prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Miroslav Ondrúš Osobnostně právní aspekty smrti člověka JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M. Štěpán Košťál Digitální distribuce a sdělování filmů JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M. Radim Doležal Funkce náhrady nemajetkové újmy v českém soukromém JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M. právu Andrea Vašková Nové pojetí věcných břemen v občanském zákoníku JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D

2 Markéta Zídková Vydědění a nepominutelný dědic JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Karolína Bartoňová Užití institutů vedlejších doložek závěti v praxi JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Anna Veselská Vydědění- komparace české a anglické právní úpravy JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Tereza Prudká Nepominutelný dědic a jeho právní postavení JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Lucie Šafaříková Zákonná omezení testovací svobody JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Tomáš Novák Jednostranná změna obchodních podmínek JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. Kristýna Šedá Civilní proces Šárka Vaňková Konstitutivní zápisy svěřenských fondů a zveřejňování statutů jako opatření proti praní špinavých peněz JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. Rozhodnutí o tzv. skupinové žalobě podle české a zahraniční JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. úpravy Kateřina Zetková Kárná odpovědnost soudce v České republice JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. Lucie Bartoňová Ochrana třetích osob v exekučním řízení JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. Markéta Kochová Princip neúplné apelace v civilním odvolacím řízení JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. Martina Koutská Doručování do datové schránky v občanském soudním řízení JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. Hana Piskláková Předběžné opatření jako ochrana před domácím násilím Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D. v civilním řízení Michaela Kopičová Procesněprávní postavení posuzovaného v řízení o Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D. svéprávnosti Andrea Horinová Role státního zastupitelství v civilním procesu JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D. Renata Pirklová Rozhodování o svéprávnosti JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D. David Baroš Arbitrabilita sporu a důsledky její absence v judikatuře soudů JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D. Michal Kacer Hromadné žaloby v souvislostech práva Evropské unie JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D.

3 Anna Pyciaková Zastavení exekuce JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D. Markéta Němcová Domácí násilí na dětech JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Renáta Havelková Aktuální problémy směnečného řízení JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Michaela Vašnovská Modifikace rozsahu společného jmění manželů JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Barbara Antoniazi Náklady řízení při uplatnění tzv. bagatelních částek z hlediska JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. účelnosti a ústavnosti Petra Žouželková Popírání otcovství v intencích NOZ JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Tomáš Sasín Procesní zastoupení nezletilého ve srovnání české a slovenské JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. právní úpravy Jaromír Bönisch Aktuální úprava doručování v intencích práva na spravedlivý JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. proces Kateřina Hůtová Důvody zastavení exekuce a s tím spjaté aktuální problémy JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. Lucie Špičková Předžalobní výzva a náklady řízení spočívající v odměně JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. advokáta Kateřina Flegrová Etika soudce v rozhodovací praxi JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. Pracovní právo Bc. Kristýna Suchánková Diskriminace při odměňování v pracovním právu JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D Iveta Janulková Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D zaměstnavatele z organizačních důvodů Martina Plháková Agenturní zaměstnávání JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D Bc. Lucie Hniličková Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D z povolání Markéta Horová Kontrola zaměstnavatelů v oblasti pracovního práva JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D Adéla Balounová Work-life balance v českém pracovním právu JUDr. et Mgr. Eva Šimečková, Ph.D

4 Daniela Wurzlová Problematické aspekty právní úpravy flexibilních forem doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. zaměstnání v ČR Zuzana Lukáčová Vztah náhrady škody na zdraví dle zákoníku občanského a doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. zákoníku práce Adéla Bosáková Kurzarbeit a jeho zavedení v České republice doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Rodinné právo Hana Koláčková Úprava styku s dítětem po rozvodu rodičů JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Denisa Veselá Zájem nezletilého dítěte ve střídavé a výlučné porozvodové JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. péči Lucie Zapletalová Proces stanovení výše vyživovací povinnosti rodičů k dětem ve JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. srovnání s právní úpravou na Slovensku a ve Velké Británii Monika Kovaříková Rodičovská odpovědnost a její modifikace ve srovnání JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. s německou právní úpravou Renáta Czislinská Význam a použití předběžných opatření v rodinném právu JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Michaela Vohralíková Paternitní spory JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Andrea Smělá Vyživovací povinnost mezi manžely po rozvodu JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Lucie Vovsová Péče rodičů, kteří spolu nežijí, o dítě prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Martina Kozubalová Možnosti péče o děti registrovaných partnerů prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Bc. Barbora Šímová Kolize principů rodinného práva s ohledem na institut střídavé prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. výchovy Mariana Petric Modifikace společného jmění manželů smlouvou JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Veronika Svobodová Střídavé péče o dítě v českém a italském právním řádu JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Hana Pécsiová Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Monika Babůrková Právní postavení nezletilých rodičů JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

5 Michaela Tarjanová Osvojení zletilého JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Brigita Sílešová Mezinárodní únosy dětí JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Tomáš Břach Institut oddlužení se zaměřením na aktuální otázky z praxe JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Kateřina Tomanová Střídavá péče v České republice a v Rakousku JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Zuzana Morávková Péče o nezletilé děti JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Kristýna Sovová Předpoklady vzniku a zániku pěstounské péče JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Alice Tabačíková Aktuální otázky institutu oddlužení v rámci insolvenčního řízení JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Vendula Benešová Kritéria pro určování výše výživného na nezletilé děti- JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. komparace české a německé právní úpravy Matěj Flaschka Náhrada nákladů řízení v bagatelních věcech JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Pavel Velíšek Vyživovací povinnost rodičů k zletilým dětem JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Nikola Šlechtová Osvojení JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Martina Semencová Pěstounská péče na přechodnou dobu JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Kamila Kočí Střídavá péče standardem výchovy po rozpadu rodiny JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. Obchodní korporace Václav Pravda Vyloučení z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní Mgr. Michal Černý, Ph.D. korporace Aneta Praskačová Komparace právní úpravy neplatnosti usnesení valné hromady Mgr. Michal Černý, Ph.D. v České republice, Slovenské republice a Polské republice Simona Pavlosková Nepeněžité vklady do obchodních společností Mgr. Michal Černý, Ph.D. Jan Kalous Akcie na jméno a transparentnost akciových společností Mgr. Michal Černý, Ph.D.

6

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

PŘEHLED. stavovského předpisu o výchově a vzdělávání. Oddíl první Základní ustanovení 1 Obecné zásady 2

PŘEHLED. stavovského předpisu o výchově a vzdělávání. Oddíl první Základní ustanovení 1 Obecné zásady 2 PŘEHLED stavovského předpisu o výchově a vzdělávání Oddíl první Základní ustanovení 1 Obecné zásady 2 Oddíl druhý Výchova koncipientů díl první Úvodní ustanovení 3 díl druhý Výchova zajišťovaná exekutorem

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost 1/2013 STATĚ Veřejná prospěšnost Výživné ve sporném řízení a NOZ Osvojení v NOZ a některé zápisy do matrik Právo na náhradu nemajetkové újmy jako součást pozůstalosti OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY Úvod / Obsah

Více

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím Tematický blok : Odpovědný přístup k financím První krok k odpovědnému hospodaření - sestavení domácího rozpočtu, příjmy, výdaje /lektor: Bc. Ludmila Žánová/ Proč právě Odpovědný přístup k financím. Přiblížení

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ Nové soukromé právo reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V ZAHRANIČÍ Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. JUDr.

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZRP (z. č. 115/2006 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOZ (z. č. 89/2012

Více