Obsah. 2. Ústavní právo Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Veřejný ochránce práv...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv..."

Transkript

1 Obsah 1. Obecná teorie státu a práva Právo a morálka Pojem státu a práva Právní stát Dělení státní moci Systém práva Prameny práva Tvorba práva legislativní proces Právní normy Struktura právní normy Působnost právních norem Druhy právních norem podle způsobu vymezení chování Publikace a forma právních předpisů Platnost a účinnost právního předpisu Právní skutečnosti Právní jednání Právní vztah Subjekt právního vztahu Objekt právního vztahu Obsah právního vztahu Právní vědomí Ústavní právo Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Veřejný ochránce práv Občanské právo hmotné Pojem občanského práva hmotného Systém občanského práva hmotného Zásady občanského práva Občanskoprávní skutečnosti

2 ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY Právní jednání Protiprávní jednání Zánik práva uplynutím lhůty Soukromá a veřejná listina Zastoupení Občanskoprávní vztah Struktura občanskoprávního vztahu Pojem práv věcných a práva závazkového Práva věcná Práva závazková Vlastnické právo Omezení vlastnického práva Nabývaní vlastnického práva Zánik vlastnického práva Spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Přídatné spoluvlastnictví Držba Věcná práva k věci cizí Právo stavby Věcná břemena Zástavní právo Zadržovací právo Správa cizího majetku Dědické právo Předpoklady dědění Dědická smlouva Dědění ze závěti Dědění ze zákona zákonná dědická posloupnost Nepominutelní dědicové Vydědění Náhradní dědic Relativní majetková práva Vznik závazkových vztahů Změny závazků Zajištění a utvrzení dluhů Zánik závazků

3 Obsah 3.17 Vybrané typy smluv Koupě ( ) Darování ( ) Zápůjčka ( ) Smlouva o úvěru ( ) Smlouva o výpůjčce ( ) Výprosa ( ) Nájem ( ) Nájem bytu ( ) Podnájem bytu ( ) Smlouva o nájmu dopravního prostředku ( ) Pacht ( ) Pracovní poměr ( 2401) Příkazní smlouva ( ) Zprostředkování ( ) Komise ( ) Zasílatelství ( ) Obchodní zastoupení ( ) Zájezd ( ) Přeprava osob a věcí ( ) Smlouva o dílo ( ) Společnost ( ) Tichá společnost ( ) Spotřebitelské smlouvy Odpovědnost za škodu Bezdůvodné obohacení Hospodářská soutěž Nekalá soutěž Právo proti omezování hospodářské soutěže Občanské právo procesní Prameny občanského práva procesního Příslušnost soudů Zásady řízení Činnost soudu před zahájením řízení Průběh řízení Zkrácené soudní řízení Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

4 ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY 4.6 Opravné prostředky Výkon rozhodnutí Správní soudnictví Rodinné právo Vznik manželství Neplatné a zdánlivé manželství Práva a povinnosti manželů Zánik manželství Rozvod manželství s nezletilými dětmi Rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu manželství Rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství Určení rodičovství Popření otcovství Vztahy mezi rodiči a dětmi Vyživovací povinnost Vyživovací povinnost dětí k rodičům Vyživovací povinnost mezi předky a potomky Výživné a zajištění úhrady nákladů neprovdané matky Vyživovací povinnost mezi manžely Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely Náhradní výchova Osvojení Svěření do péče jiné osoby Pěstounství Poručenství Opatrovnictví Ústavní výchova Sociálněprávní ochrana dětí Registrované partnerství Manželské majetkové právo Zákonný režim Smluvený režim Režim založený rozhodnutím soudu Zánik společného jmění manželů Vypořádání společného jmění manželů

5 Obsah 6. Živnostenské právo Pojem živnosti Subjekty živnostenského oprávnění Druhy živností Živnosti koncesované Živnosti ohlašovací Podmínky podnikání podle živnostenského zákona Odpovědný zástupce Živnostenská provozovna Živnostenské oprávnění Živnostenský rejstřík Živnostenská kontrola Korporační právo Předmět a prameny práva obchodních korporací Základní pojmy Práva na označení Charakteristika a třídění obchodních společností Základní kapitál obchodní korporace Založení a vznik obchodní korporace Zrušení a zánik obchodní korporace Veřejná obchodní společnost Náležitosti společenské smlouvy Zrušení a zánik společnosti Komanditní společnost Náležitosti společenské smlouvy Zrušení a zánik společnosti Společnost s ručením omezeným Náležitosti společenské smlouvy Základní kapitál Kmenový list Orgány společnosti Smlouva o výkonu funkce Obchodní podíl Zrušení a zánik společnosti Akciová společnost Akcie Práva akcionáře Založení akciové společnosti

6 ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY Orgány akciové společnosti Zrušení a zánik společnosti Družstvo Založení družstva Základní kapitál družstva Práva a povinnosti členů družstva Družstevní podíl Orgány družstva Bytové družstvo Sociální družstvo Trestní právo hmotné Působnost trestního zákoníku Trestný čin Skutková podstata trestného činu Subjekt trestného činu Subjektivní stránka trestného činu Objekt trestného činu Objektivní stránka trestného činu Okolnosti vylučující protiprávnost Nutná obrana Krajní nouze Přípustné riziko Oprávněné použití zbraně Svolení poškozeného Vývojová stadia trestného činu Účastenství Zánik trestnosti Trestní sankce Druhy trestů Ochranná opatření Trestní odpovědnost právnických osob Trestné činy Trestní právo procesní Pojem trestního práva procesního Zásady trestního řízení Subjekty trestního řízení Zajištění obviněného a podezřelého

7 Obsah 9.5 Stadia trestního řízení Přípravné řízení Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Přezkoumání rozhodnutí Vykonávací řízení Rozhodnutí v trestním řízení Zvláštní způsoby řízení Řízení ve věcech mladistvých Řízení proti uprchlému Podmíněné zastavení trestního stíhání Narovnání Řízení před samosoudcem Pracovní právo Pojem a prameny pracovního práva Prameny pracovního práva Subjekty pracovněprávních vztahů Vznik pracovního poměru Jmenování Pracovní smlouva Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Odstupné Pracovní posudek Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba Dovolená Mzda, plat Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pracovní podmínky žen a mladistvých Pracovní podmínky žen Pracovní podmínky mladistvých Překážky v práci Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky v práci na straně zaměstnance

8 ZÁKLADY PRÁVA PRO NEPRÁVNÍKY Odpovědnost za škodu Odpovědnost zaměstnance za škodu Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Správní právo Prameny správního práva Organizace veřejné správy Formy činnosti veřejné správy Organizace územní samosprávy Obce Kraje Přestupky Sankce za přestupky Přestupkové řízení Správní řízení Právo Evropské unie Evropská unie Orgány Evropské unie Evropská rada Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská komise Soudní dvůr Evropské unie Evropský účetní dvůr Práva občanů Evropské unie Prameny práva Evropské unie Česká republika a Evropská unie Lisabonská smlouva

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014

Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Nabídka systému ASPI platná od 10.7.2014 Název služby Cena ročního předplatného bez DPH Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy,

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základy práva JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity VUT, březen 2010, Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více