Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008"

Transkript

1 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

2 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13. století, za vlády Přemyslovců renesanční přestavba v 15. stol., podoba baroka v 19. stol., poslední přestavba v duchu tudorovské gotiky. Několik let se provádí obnova fasád. Je historicky, architektonicky i urbanisticky významnou národní kulturní památkou. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Bechyně, areál bývalého františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie - církev Klášterní komplex je významnou pozdně gotickou památkou. Ve velmi špatném technickém stavu je zejména kostel Nanebevzetí Panny Marie, s výjimečnou sklípkovou klenbou. V letech byl opraven střešní plášť, krovy a spadlé stropy. V současnosti se provádí komplexní odvlhčení a izolace zdiva. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

3 Kraj Jihomoravský Zámek Lednice (palmový skleník) - Národní památkový ústav Palmový skleník je unikátní umělecké a technické dílo svého druhu na evropském kontinentě, jako součást areálu lednického zámku byl v roce 1996 zapsán na seznam UNESCO, probíhá postupná obnova. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Rajhrad, areál benediktinského kláštera s kostelem sv. Petra a Pavla - církev Původně románská stavba, začátkem 18. století kompletně přestavěna dle projektu vrcholně barokního architekta Jana A. Santiniho. V současnosti prochází celkovou obnovou. Ze strany MK finančně podpořeno kompletní restaurování mobiliáře knihovního sálu, v současnosti pokračují práce na celkovém odvodnění areálu. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

4 Kraj Karlovarský Krásný Les, Hrad a zámek Horní hrad (Hauenštejn) - fyzická osoba Gotický hrad ze 13. stol., byl značně zdevastovaný v době totality, od roku 2002 zařazen do programu a postupně se zachraňuje. Při probíhající obnově je vlastníkem zpřístupněn. Návštěvnost v roce 2007: cca 20 tis. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Chlum sv. Maří, poutní areál Chlum sv. Maří - církev Barokní komplex postavený dle projektu Kryštofa Dienzenhofera, půdorys kostela má tvar znaku řádu křížovníků. Na výzdobě interiérů se podíleli významní soudobí malíři a štukatéři. V současnosti pokračuje obnova krovů a střech na celém areálu. Jejich havarijní stav způsoboval zatékání do interiéru, což spolu s destrukcí krovů narušovalo statiku objektů. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

5 Kraj Královéhradecký Hospitál Kuks - Národní památkový ústav Jedinečný barokní komplex původně rozložený po obou stranách Labe, podřizující si celé okolí, je umocněn plastikami M. B. Brauna, představitele vrcholného baroka. Významná národní kulturní památka. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Martínkovice, areál kostela Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina - církev Božanov, kostel sv. Maří Magdalény - církev Oba kostely patří do tzv. broumovské skupiny kostelů realizovaných dle projektů Kiliána I. Dienzenhofera břevnovsko broumovskými benediktiny v duchu tzv. radikálního baroka. V současnosti se na Martínkovickém kostele provádí obnova vnitřních omítek včetně restaurování fresky na klenbě významného českého barokního malíře Felixe A. Schefflera, jenž stejně jako Kilián I. Dienzenhofer pracoval pro české benediktiny. Na božanovském kostele se dokončuje celková obnova vnějšího pláště obnovou vstupního průčelí. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

6 Kraj Liberecký Pěnčín, Kittelův dům v Krásné - obec Dům stojí pravděpodobně od konce čtyřicátých let osmnáctého století, kdy Eleazar Kittel dokončil stavbu. Byla to rozložitá, z větší části roubená, jednopatrová stavba s mansardovou šindelovou střechou, která sloužila jako obytný dům a částečně jako sanatorium i lékárna. Objekt ve zchátralém stavu roku 2004 převzala obec Pěnčín, kdy byly zahájeny záchranné práce spojené s celkovou opravou nosné konstrukce krovu a kompletní obnovou střešního pláště. V letošním roce práce na obnově domu budou pokračovat. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Jablonec n.nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - církev Velkoryse navržený areál kostela s farou je dokladem bouřlivého rozvoje města, o který se začátkem 20. století zasloužili hlavně zdejší němečtí obchodníci. V současnosti je v havarijním stavu střecha kostela a obvodový plášť z lícovaných cihel. Vlivem vzlínající vlhkosti dochází ke statickým poruchám zdiva. Finanční podpora celkem: 3, Kč V roce 2008: Kč

7 Kraj Moravskoslezský Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren - DIAMO, státní podnik Unikátní návaznost celého výrobního cyklu od těžby černého uhlí přes výrobu koksu až po výrobu železa. Národní kulturní památka, navržená k zařazení do seznamu památek UNESCO s předpokladem v roce Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

8 Kraj Olomoucký Zámek Jánský Vrch v Javorníku - Národní památkový ústav Jedná se o významnou barokní architekturu se středověkým jádrem-letní sídlo vratislavských biskupů. Postupně dochází k celkové rehabilitaci zámku, odpovídající jeho dominantnímu významu v historii dané oblasti. Významná národní kulturní památka. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Plumlov, Vysoký zámek - obec Zámek se nachází v malém městečku Plumlov 8 km západně od města Prostějov. První zmínka o Plumlově pochází kolem roku 1270, kdy byl držitelem hradu Mikuláš vévoda Opavský. Plumlovský zámek byl postaven v letech Janem Adamem z Lichtenštejna. Zámek měl být podle původní projektantovy představy čtyřkřídlovou stavbou. Nikdy však nebyl dostavěn, zůstalo pouze jedno křídlo. Od roku 1994 je zámek majetkem obce Plumlov, která zde provádí nejnutnější opravy. V letošním roce budou postupně obnovovány vnitřní povrchy třetího a čtvrtého patra. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

9 Kraj Pardubický Moravská Třebová, zámek - obec Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Původní hrad byl v letech přestavěn do dnešní podoby. Restaurátorské práce a opravy, které trvaly deset let, byly v roce 2005 úspěšně dokončeny. V letošním roce bude započata obnova staticky narušeného hradebního systému zámku. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

10 Kraj Plzeňský Hrad a zámek Horšovský Týn - Národní památkový ústav Jedná se o národní kulturní památku značného významu. Původní gotický hrad byl založen ve 13. stol. Požár v roce 1547 dal podnět k přestavbě na renesanční zámek. V 18. stol. proběhly dílčí pozdně barokní úpravy zámku, které výrazně převažují. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Starý Plzenec, zřícenina hradu Radyně - obec Hrad byl postaven v druhé polovině 14. století za Karla IV. Jméno nese po stejnojmenném kopci, na kterém byl postaven. Jedinečnost hradu spočívá zejména v čisté architektuře lucemburské gotiky, jež není narušena žádnými pozdějšími stavebními úpravami. Od druhé čtvrtiny 16. století hrad zpustl. Bývalý palác je dlouhý a obdélný a je spojen na obou koncích s hranolovou a polookrouhlou věží. Návštěvníkům je zpřístupněna rozhledna, z které je překrásný pohled. Dnes hrad prochází úpravami, které řeší také jeho narušenou statiku. V letošním roce 2008 se bude pokračovat v opravách narušeného zdiva a v obnově původní studny. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

11 Kraj Praha Kostel sv. Anny - Národní divadlo Jeden z mála zachovaných původních gotických kostelů s unikátním krovem. Z programu probíhá restaurování fresek v interiéru kostela a z prostředků Nadace Vize 97 postupná rekonstrukce. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

12 Kraj Středočeský Zámek Bečváry - fyzická osoba Jeden z nejkrásnějších barokních zámků, dokončen v roce 1750, historicky spojen s postavou generála von Laudona. Zařazen do programu v roce 2002 a obnova zámku byla v roce 2006 oceněna Evropskou cenou, kterou uděluje Union of European historic Houses Association se sídlem v Bruselu. Nyní probíhá obnova interiérů. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Kolín, kostel sv. Bartoloměje - církev Jedná se o kostel mimořádné památkové hodnoty z období vrcholné gotiky, který se řadí k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu u nás, byl prohlášen za národní kulturní památku. Za finanční pomoci státu je kostel sv. Bartoloměje opravován již několikátým rokem. V současné době se pracuje zejména na restaurování kamenných prvků a restaurování vitrážových oken. Ze strany státu byla poskytnuta finanční pomoc ve výši téměř Kč, v roce 2007 se jednalo o příspěvek ve výši Kč.

13 Kraj Ústecký Zámek Nový Hrad v Jimlíně - Ústecký kraj Původně gotická tvrz ze 14. stol., hrad a po roce 1560 přestavba na zámek. Architektonicky významná kulturní památka, zejména dominantní usazení v krajině, množství autenticky dochovaných prvků pozdně gotických, renesančních a barokních. Probíhá obnova fasád. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Rumburk, Loreta s přilehlými přilehlými ambity z areálu bývalého kapucínského kláštera - církev Významné poutní místo. Loreta byla vystavěna na přelomu 17. a 18. století Lichtenštejny dle projektu Johanna L. Hildebrandta. Okolní ambity jsou cca o 50 let mladší a jsou postaveny rovněž dle Hildebrandtových plánů, Cenná jsou zvláště sochařská díla po celém obvodu pláště Svaté Chýše, dílo barokního sochaře Johanna F. Bienerta. Bohatě jsou sochařsky a malířsky vyzdobeny i ambity, na jejichž obnovu Ministerstvo kultury v letošním roce rovněž přispívá. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

14 Kraj Vysočina Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou - Národní památkový ústav Poutní areál patří nepochybně mezi architektonická díla světového významu. Jedinečná výtvarná a architektonická památka stavitele J. B. Santiniho z let V roce 1994 byla tato národní kulturní památka zapsána na seznam památek UNESCO. Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie - církev Kostel byl postaven začátkem 18. století na místě původního gotického kostela v duchu tzv. římského baroka. Výjimečná je bohatá štuková výzdoba interiéru z dílny florentských mistrů, fresky a rozměrná oltářní architektura doplněna velkým množstvím soch. Za finanční podpory Ministerstva kultury v současnosti probíhá právě restaurování interiéru kostela. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

15 Kraj Zlínský Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou - Národní památkový ústav Areál byl v roce 1998 zapsán na seznam památek UNESCO. Z programu probíhá obnova Rotundy, která je dominantou Květné zahrady. Objekt byl postaven v letech Návštěvnost v roce 2007: Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč Střílky, barokní hřbitov - obec Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka. Čtvercový hřbitov na ploše cca 2000 m2 je obehnán mohutnou zdí z pískovcových kvádrů, na které je umístěna bohatá sochařská výzdoba. V ose hřbitova vzadu uprostřed je masivní hřbitovní kaple, pod níž je postranní hrobka majitelů stříleckého zámku. Finanční podpora celkem: Kč V roce 2008: Kč

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více