Výroční zpráva Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Obsah:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 2 8 Zpráva o činnosti DSO Česká inspirace v roce 2014 str Zápisy z jednání valné hromady a výkonného výboru o VH Kutná Hora (11. dubna 2014) o VH Litomyšl (12. prosince 2014) o VV Kutná Hora (27. ledna 2014) o VV Hradec Králové (13. března 2014) o VV Telč (12. června 2014) o VV Praha (15. října 2014) o VV Telč (12. listopadu 2014) str Hospodaření DSO Česká inspirace v roce 2014 o závěrečný účet o zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření o výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 12M) o rozvaha o výkaz zisku a ztráty o příloha účetní závěrky o hospodaření DSO ke dni str Přílohy o tiskové zprávy o web a Geofun o prezentace na veletrzích i jinde o putovní výstava o příklady inzercí a citylighty o monitoring tisku 1

2 Zpráva o činnosti DSO Česká inspirace v roce Členská města, sídlo, orgány DSO Členská města Statutární město Hradec Králové, město Cheb, město Jindřichův Hradec, město Kutná Hora, město Litomyšl, město Polička, město Telč, město Třeboň. Dobrovolný svazek obcí založený podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na dobu neurčitou, zapsaný v registru zájmových sdružení právnických osob vedených Okresním úřadem resp. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne , Č. j. VV/622/01 k č. j. RŽ3/1301/R32/99. Sídlo DSO ČI Hradec Králové, tř. Československé armády 408, Hradec Králové Orgány DSO Valná hromada, výkonný výbor, předseda sdružení, místopředseda sdružení Předseda DSO ČI do : Ing. Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce Předseda DSO ČI od : Radomil Kašpar, starosta Litomyšle Místopředsedkyně DSO ČI do Hana Müllerová, místostarosta Telče Místopředseda DSO ČI od Ing. Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce 1.1. Valná hromada v roce 2014 do Hradec Králové: MUDr. Zdeněk Fink, Mgr. Aleš Mokren, Miroslav Franc Cheb: RNDr. Pavel Vanoušek, Ing. Michal Pospíšil Jindřichův Hradec: Ing. Stanislav Mrvka, Zuzana Bedrnová Kutná Hora: RNDr. Ivo Šanc, CSc., Ing. Ivana Vopálková Litomyšl: Vojtěch Stříteský, Ing. Michaela Severová Polička: Jaroslav Martinů Telč: Hana Müllerová Třeboň: Mgr. Terezie Jenisová Valná hromada v roce 2014 od Hradec Králové: MUDr. Zdeněk Fink, Mgr. Aleš Mokren, Miroslav Franc Cheb: Mgr. Daniela Seifertová, Helena Kobrová Jindřichův Hradec: Ing. Stanislav Mrvka, Zuzana Bedrnová Kutná Hora: Ing. Josef Viktora, Ing. Ivana Vopálková Litomyšl: Radomil Kašpar, Ing. Michaela Severová Polička: Marie Kučerová Telč: Mgr. Roman Fabeš Třeboň: Mgr. Terezie Jenisová Jednání valné hromady v roce dubna v Kutné Hoře Valná hromada schválila Závěrečný účet za rok 2013, schválila výsledek hospodaření za rok 2013 a vyslovila souhlas s celoročním hospodařením DSO ČI za rok 2013 bez výhrad. Dále valná hromada vzala na vědomí Výroční zprávu DSO ČI za rok 2013 a zprávu o hospodaření DSO ČI v I. čtvrtletí Valná hromada projednala a schválila Dodatek č. 2 Organizační směrnice DSO Česká inspirace týkající se účtování a evidence majetku. Valná hromada dále projednala nejbližší plánované aktivity v rámci Marketingového plánu DSO, zejména účast DSO na veletrzích, realizaci projektu společné putovní výstavy. Zástupci členských měst diskutovali o formách propagace DSO. 2

3 12. prosince v Litomyšli Valná hromada vzala na vědomí zástupce měst ve valné hromadě pro volební období Dosavadní předseda Ing. Stanislav Mrkva předal předsednictví starostovi Litomyšle Radomilu Kašparovi a sám byl poté zvolen místopředsedou sdružení. Představena byla činnost České inspirace a díky účasti otce zakladatele Miroslava Brýdla i historie sdružení, které v roce 2015 slaví 20 let od svého založení. VH vzala na vědomí hospodaření ke dni 30. listopadu a schválila rozpočtové opatření. Schválen byl i rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na léta VH projednala i návrh plánu činnosti na rok 2015 a schválila návrh marketingového plánu na rok Výkonný výbor v roce 2014 Hradec Králové: Mgr. Milena Březinová Cheb: Bc. Marcela Brabačová Jindřichův Hradec: Zuzana Bedrnová Kutná Hora: Ing. Ivana Vopálková Litomyšl: Ing. Michaela Severová Polička: Ing. Naděžda Šauerová Telč: Věra Peichlová Třeboň: Mgr. Jitka Bednářová Jednání výkonného výboru v roce ledna v Kutné Hoře Výkonný výbor projednával realizaci Marketingového plánu, v diskusi se zaměřil na propagační materiály a jejich distribuci, inzerci a rozhlasové spoty jejich zacílení a realizaci, veletrhy a společnou prezentaci včetně technického i personálního zabezpečení. Výkonný výbor se dále zabýval putovní výstavou, další etapou webové soutěže, úpravou webu DSO a přípravou geolokační turistické hry Geofun. (zápis z jednání VV č. 1/2014) 13. března v Hradci Králové Předmětem jednání výkonného výboru byla příprava valné hromady a podkladových materiálů pro jednání valné hromady. Výkonný výbor se dále zabýval plněním Marketingového plánu, vlastní realizací propagačních materiálů (Omalovánky a Inspirační víkendy), dále řešil společnou inzerci a doplnění webu. (zápis z jednání VV č. 2/2014) 12. června v Telči Výkonný výbor se sešel při příležitosti festivalu Arts&film Telč 2014, projednal uzavření partnerství v rámci Roku české hudby, pozitivně zhodnotil další kolo nekonečné soutěže, zabýval se korekturami tiskovin (Omalovánky a Inspirační víkendy). Výkonný výbor také řešil postup prací na turistické hře Geofun, společnou inzerci během hlavní turistické sezóny a realizaci reklamní kampaně v rozhlase, dále realizaci putovní výstavy v roce Výkonný výbor pozitivně hodnotil outdoorovou kampaň v síti euroawk. (zápis z jednání VV č. 3/2014) 15. října v Praze Jednání výkonného výboru bylo svoláno do Prahy z důvodu distribuce propagačních materiálů. Do jednotlivých měst bylo převzato: Omalovánky 500 ks, Parkovací kotouče 300 ks, Mapy 1000 ks, Záložky 1000 ks, Image brožury 150 ks, Inspirace pro rodiny s dětmi/pro milovníky umění 3+3 balíčky. Ostatní propagační materiály byly převzaty na sklad v IC v Jindřichově Hradci. Výkonný výbor dále projednal realizaci Marketingového plánu, zabýval se korekturami tiskovin (Omalovánky a Inspirační víkendy), řešil propagaci turistické hry Geofun a účast na podzimních veletrzích cestovního ruchu. (zápis z jednání VV č. 4/2014) 12. listopadu v Telči Výkonný výbor řešil organizační záležitosti, zejména přípravu předvánoční valné hromady a podkladových materiálů pro jednání valné hromady. Výkonný výbor se dále zabýval plněním 3

4 Marketingového plánu na rok 2014 a podrobně diskutoval jednotlivé aktivity návrhu Marketingového plánu na rok 2015, který bude mj. reflektovat 20. výročí vzniku DSO. (zápis z jednání VV č. 5/2014) Kromě společných oficiálních jednání výkonného výboru a jednání pracovních skupin byly úkoly průběžně řešeny elektronickou komunikací, další jednání probíhala v rámci veletrhů, konferencí cestovního ruchu a dalších společných akcí. 2. Hospodaření DSO ČI vede jeden běžný účet v ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové Zůstatek účtu ke dni : ,36 Kč. Hospodaření za předcházející období: Přezkoumání hospodaření za rok 2013 se uskutečnilo dne Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Všechna členská města projednala v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění, v zastupitelstvech měst závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení za rok Hospodaření v roce 2014 bylo vedeno dle platných směrnic a schváleného rozpočtu na rok Průběžný audit hospodaření roku 2014 byl proveden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne , žádné nedostatky nebyly zjištěny. Konečného přezkoumání hospodaření za rok 2014 proběhlo se stejným výsledkem. 3. Realizace Marketingového plánu 3.1. Mediální plán Inzerce v tištěných médiích - Moje země - speciální inspirační sekce (ve spolupráci s členskými městy), 4 strany o ČI + jedna strana obálková + každé město dvoustrana - COT business (únor 2014) - Léto v Čechách a na Moravě speciál deníku SME - Léto inzertní příloha časopisů: FOOD, Bydlení Stavby Reality, Moje zdraví, Moje psychologie, Dieta, Lidé a Země, Maminka, Zdravotnictví a medicína, weby Mladé Fronty - časopis TIM (červenec srpen, strana zdarma) - průvodce Kam v Praze / křížem krážem ČR Internetová a rozhlasová reklama Internetová reklama byla realizována prostřednictvím prezentace nového produktu Geofun (finančně součástí zakázky) web geofun.cz, mobilní aplikace, vytvoření banneru a aktivní marketingové aktivity na portálech CZeCOT.cz a Tourmapy.cz Nově byla vyzkoušena také rozhlasová reklama v týdnu od 18. do 24. srpna 2014 bylo odvysíláno celkem 175 spotů na těchto rádiích: Blaník Střední Čechy, Hitrádio faktor, Hitrádio FM Plus, Blaník Východní Čechy a Hitrádio Dragon Media relations Vydáno bylo několik společných tiskových zpráv: - Nekonečná soutěž Česká inspirace města plná života! jde do dalšího kola - Putovní výstava České inspirace s názvem Uvnitř krajin - Soutěž Česká inspirace města plná života! - vyhlášeno 2. kolo roku Soutěžte s Českou inspirací o 3 víkendové pobyty! - Česká inspirace inspiruje k návštěvě i ty nejmenší - Na veletrhu Památky Česká inspirace chybět nebude - Města České inspirace inspirují v nástěnném kalendáři - každý měsíc pozvánka na kulturní akce do měst České inspirace v radničních zpravodajích 4

5 - činnost svazku obcí bývá součástí programů tiskových konferencí jednotlivých členských měst i spřáteleného sdružení České dědictví UNESCO - členové výkonného výboru během roku zodpovídají dotazy novinářů a podávají rozhovory o činnosti svazku obcí Česká inspirace - k dispozici monitoring médií na klíčové sousloví Česká inspirace přesný přehled o tom, co, jak a kdy se o nás píše 3.2. Ediční plán Tištěné propagační materiály V souladu s Marketingovým plánem došlo k realizaci těchto propagačních materiálů: Mapa ČR s vyznačením měst ČI (náklad: 40 tisíc kusů) Inspirační víkendy (náklad: kusů) Nástěnný kalendář na rok 2015 (náklad: kusů) Kalendář akcí ČI 2015 ( kusů) Omalovánky ČI (náklad: kusů) Záložky ČI (náklad: kusů) Propagační předměty Parkovací kotouče (náklad: kusů) Rollery s potiskem (1.000 kusů) Pastelky s potiskem (1.000 kusů) Webová prezentace - provedeny byly drobné úpravy hlavní stránky webu - existuje možnost vlastní správy fotogalerie administrátory měst a možnost ručního posunu fotek s přemítačem - zástupci měst mohou vybírat tzv. inspirativní akce - naprogramována byla možnost tvorby a odesílání newsletteru vč. výběru akcí administrátory jednotlivých členských měst Realizace fotobanky pro profesionály Na webu byla vytvořena nová fotobanka pro profesionály. Zveřejněné fotografie mají vypořádána autorská práva tak, aby je mohl používat kterýkoli zájemce pro propagaci měst České inspirace. Využívat je mohou samozřejmě také jednotlivá členská města svazku obcí Plán PR aktivit Podpora prodeje a PR Průběžně byly doplňovány zásobníky na společné propagační materiály, které jsou umístěny v informačních centrech a používány při veletrzích a dalších propagačních akcích. Vnitřní propagace pod heslem Inspirace z měst České inspirace Po celý rok 2014 byly v radničních zpravodajích a novinách členských měst ČI zveřejňovány kulturní tipy na akce, které ve městech probíhají. Čtenáři je pravidelně nacházejí pod názvem Inspirace z měst České inspirace. Místní média zároveň průběžně otiskují příspěvky a tiskové zprávy o činnosti a projektech České inspirace, které jim zasílají členové výkonného výboru. Informace jsou umisťovány i na webové stránky jednotlivých měst. Prezentace v síti euroawk V období červen červenec 2014 byla Česká inspirace (díky městu Hradec Králové) prezentována na 20 panelech v síti euroawk v Praze a Hradci Králové. DSO Česká inspirace hradila pouze grafickou přípravu a tisk plakátů. Plochu zajistilo statutární město Hradec Králové pro Českou inspiraci zdarma Regionální prezentace, veletrhy DSO Česká inspirace se prezentoval na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a nabízel návštěvníkům z řad odborníků i široké veřejnosti pestrou škálu aktuálních propagačních materiálů (Kalendář akcí k dispozici samostatně i v setu s mapou ČR, pohlednice, 5

6 záložky, magnety, image skládačka trojjazyčné kombinace, tématické brožury Inspirace pro milovníky umění a Inspirace pro rodiny s dětmi). V roce 2014 se členská města DSO Česká inspirace prezentovala společně pod hlavičkou sdružení i samostatně na následujících výstavách a veletrzích: Leden GO a Regiontour Brno Výstaviště ( ) Společný pult DSO Česká inspirace v rámci expozice agentury CzechTourism. Materiály DSO Česká inspirace dále prezentovány v rámci jednotlivých členských měst: Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Společná expozice JHMD,a.s., Vysočina, Pardubický kraj Slovakiatour Incheba Bratislava, a.s. ( ) Společný pult DSO Česká inspirace v rámci expozice agentury CzechTourism. Únor Holiday World 2014 Výstaviště Praha Holešovice ( ) Společný stánek spolu s DSO České dědictví UNESCO. Materiály DSO Česká inspirace také distribuovány v rámci jednotlivých členských měst: Expozice Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj Freizeitmesse Norimberk ( ) Samostatná expozice DSO Česká inspirace velký zájem, jediný český vystavovatel. Březen Infotour a cykloturistika Aldis Hradec Králové ( ) Společná expozice DSO Česká inspirace a Města Hradec Králové Duben Prezentace měst DSO Česká inspirace v rámci stánků Třeboně a Jindřichova Hradce na regionálním veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas (4. a ). Září ITEP Plzeň ( ) Propagační materiály DSO Česká inspirace prezentovány v rámci stánků členských měst Cheb, Hradec Králové a expozice Jihočeského kraje. Říjen Památky Výstaviště Praha Holešovice ( ) Společná expozice DSO Česká inspirace a DSO České dědictví UNESCO Listopad 25. Touristik & Caravaning International Lipsko ( ) Společný pult DSO Česká inspirace v rámci expozice agentury CzechTourism. Prospektový servis (bez osobní účasti) zajištěný v rámci spolupráce s agenturou CzechTourism, distribuce propagačních materiálů ČI v informačních centrech CzechTourismu (sídlo CT na Vinohradské třídě, Staroměstské náměstí). Regionální prezentace - Společná prezentace měst DSO Česká inspirace dne 26. dubna 2014 v Litomyšli na akci Lázně ducha zahájení třetí litomyšlské lázeňské sezóny. - Společná prezentace měst DSO Česká inspirace ve dnech června 2014 v Telči na evropském festivalu filmů o umění Arts&film 2014, vyhlášení vítězů webové soutěže Česká inspirace. - Společná prezentace měst DSO Česká inspirace dne v Hradci Králové na akci Martin na bílém koni - Spot o členství Hradce Králové v České inspiraci vysílaný v rámci filmového čtrnáctideníku, který je vysílán před všemi filmovými projekcemi v kinech v Hradci Králové, 6

7 tedy v multikině CineStar a v artovém kině Bio Centrál (spot: 30 sekund, termín vysílání: ). - prezentace ČI ve výloze Infocentra v Jindřichově Hradci viz. obrazová příloha - společná prezentace měst Česká inspirace na akci Jihočeský festival zdraví v Třeboni ( ) Putovní výstava Společným projektem pro rok 2014 byla putovní výstava výtvarníka Ladislava Kukly Uvnitř krajin/inside Landscapes. K výstavě byly vydány propagační materiály plakáty a pozvánky, přičemž každé město mělo vlastní originální pozvánku. Vernisáž závěrečné etapy výstavy se uskutečnila ve Filharmonii v Hradci Králové Ostatní činnosti 4.1. Prezentace na semináři Věra Peichlová prezentace marketingových aktivit DSO ČI na setkání s podnikateli v cestovním ruchu v rámci projektu Města v rozletu v Telči Spolupráce s partnery České dědictví UNESCO Česká inspirace společně s DSO České dědictví UNESCO byla celoročně prezentována ve výloze Institutu pro památky a kulturu v Husově ulici v Praze součástí prezentace byla aktualizovaná pozvánka na akce jednotlivých měst. Společná prezentace s DSO České dědictví UNESCO na veletrzích Holiday World a Památky v Praze. Agentura CzechTourism Partnerství v řadě dílčích projektů, prezentace materiálů v Informačním centru CzT na Staroměstském náměstí a na Vinohradské třídě, distribuce propagačních materiálů na zahraniční zastoupení, společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu. Čedok, a.s. Tradiční obchodní partner na základě smlouvy z roku 1998, novelizované v roce 2011, prezentace České inspirace v katalogu, prodej produktu. Výroční zpráva byla projednána na jednání valné hromady DSO Česká inspirace dne 10. dubna 2015 v Třeboni. 7

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady

Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zasedání orgánů SLM Sněm - 30. března 2012 - Poděbrady Program: 1. Zahájení předsedou, přivítání hostů 2. Zpráva o činnosti za rok 2011 + dotační projekt za rok 2011, 2012

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled SLADOVNA PÍSEK O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sladovna Písek o.p.s. Sladovna Písek o.p.s. je organizace založená městem Písek za účelem využití potenciálu rekonvertované budovy písecké sladovny pro kulturní

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více